Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRV rámci projektu Celoroční informační servis STP pro seniory, který probíhá od roku 2015 a jehož aktivity jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, zveřejňujeme na těchto stránkách pro seniory informace zaměřené na sociální oblast, zdravotnictví, volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, aj. Věříme, že díky tomuto informačnímu servisu získáte užitečné kontakty, informace, přehled v oblastech vztahujících se ke každodenním aktivitám a potřebám.

Kultura  Vzdělávání  Zdraví a sport  Informace  Ostatní

Všechny informace dle času zveřejnění:

18.12.2019
Změny od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 se mění řada zákonů, a tudíž nás čeká řada změn. Na některé změny upozorňuje Národní rada osob se zdravotním postižením: 1) Od 1. 1. 2020 budou používány elektronické neschopenky. 2) Od 1. 1. 2020 dojde ke zvýšení důchodů. Zvýšení se týká všech důchodů, a to jak starobních, invalidních, tak vdovských. 3) Minimální mzda bude od 1. 1. 2020 činit 14 600 Kč. 4) Poslanecká sněmovna by měla rozhodnout o definitivní podobě § 78a, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Je pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna schválí včas tuto novelu, tak aby mohla být vydána ve Sbírce zákonů ještě do konce roku 2019. Tím by došlo ke zvýšení příspěvku na zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP, a to o 800 Kč. 5) Od 1. 1. 2020 musí být všichni psi, to znamená i vodící či asistenční, očipováni. Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2159-informace-c-91-2019-zmeny-od-1-1-2020.html. Zdroj: NRZP ČR

18.12.2019
Taxíky Maxíky vyjedou do ulic dalších čtyř měst

Senioři a handicapovaní v Českých Budějovicích, Havířově, Šumperku a Vimperku se od Nového roku dočkají speciální zvýhodněné dopravy. Levně a bezpečně je k lékaři, na úřad, ale i za kulturou nebo na setkání s přáteli dopraví Taxíky Maxíky. Projekt sociální taxislužby je výsledkem spolupráce Nadace Charty 77 (Konto Bariéry a SenSen) a lékárenské sítě Dr.Max. Taxíky Maxíky se poprvé rozjely do ulic Liberce a Prachatic v roce 2016. Od té doby se projekt rozšířil do celkem 12 měst České republiky – kromě Liberce a Prachatic ještě do Ústí nad Orlicí, Městské části Praha 5, Kutné Hory, Mostu, Svitav, Benešova, Písku, Frýdlantu nad Ostravicí, Českého Těšína a Městské části Praha 15, a obliba této služby stále roste. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/taxiky-maxiky-vyjedou-do-ulic-dalsich-ctyr-mest. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním

Projekt pražské organizace A DOMA nabízí klientům zdarma mnoho forem pomoci. Je určen lidem s duševním onemocněním od 18 let a jejich rodinám, kteří žijí v Praze. Mohou se do něj zapojit i mladí lidé s poruchami autismu, lidé s depresí či úzkostí nebo senioři s demencí. Projekt poskytuje například psychoterapii, novou formu neurostimulací- biofeedbacku, skupinové terapie, kurzy a svépomocné skupiny vedené odborníky. Klientům navíc mohou pomoct s mnoha otázkami mediátoři, právníci a fyzioterapeuti. Klienti nemusejí za službymi docházet a veškerá pomoc jim může být poskytnuta doma. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/rodina-jako-zaklad-pece-o-osoby-s-dusevnim-onemocnenim. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
Pečující v krizi – cyklus kurzů

Třídílný cyklus kurzů Moravskoslezského kruhu, který financuje Jihomoravský kraj a pro pečující je zdarma, se uskuteční v Blansku, Vyškově a Břeclavi. Termíny pro Blansko a Vyškov jsou již vypsány, od ledna a března 2020. Podrobný program a přihlašovací formulář najdete na stránkách: https://www.mskruh.cz/akce/. Na tomto webu najdete také rozhovor s lektorkou Martinou Terezií Kalábovou, který je současně podrobnější pozvánkou na cyklus, viz: https://www.mskruh.cz/zpravy/nase-pozvanka-do-blanska.-rezervujte-si-misto-na-kurzu. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
NADĚJE na zimu poprvé otevírá ubytovnu pro lidi bez bez domova s handicapem

NADĚJE zahajuje zimní humanitární pomoc pro lidi bez domova v Praze, Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji. V Praze na zimu poprvé otevře ubytovnu pro lidi bez domova s handicapem. Současně začnou sloužit noční služby terénní pracovníci NADĚJE, kteří vyhledávají ohrožené lidi přímo v místech, kde přežívají. V ubytovně Vackov zahájí NADĚJE 1. 12. poprvé v historii zimních opatření Magistrátu hl. m. Prahy, který je jejich realizátorem, celodenní provoz. Kromě pracovníků zajišťujících běžný denní a noční chod zde bude na částečný úvazek přítomna i sociální pracovnice a zdravotní sestra. Během loňské zimy poskytla NADĚJE lidem bez domova 37 222 noclehů, vydávala potravinovou a materiální pomoc (oblečení, boty, spacáky), poskytovala základní zdravotnická ošetření, v případech zhoršeného zdravotního stavu zajišťovali pracovníci NADĚJE převoz lidí do návazných zařízení. Více informací: https://www.nadeje.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
Konec plýtvání potravinami? Řešení nabízejí mobilní aplikace i nová tištěná kuchařka

Téma plýtvání potravinami je na celém světě aktuální. Podle Organizace pro výživu a zemědělství se třetina potravin vyprodukovaných na planetě vyhodí. Co s tím ale udělat? Kromě zodpovědného nakupování existují další možnosti, jak plýtvání jídlem omezit. 1) Potravinové banky – jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny (neprodané z obchodů), skladují je a rozdělují humanitárním nebo charitativním organizacím. Následně se pak jídlo dostává k lidem, kteří ho mají nedostatek. 2) Mobilní aplikace – umožňují pomocí mobilního telefonu zakoupit neprodané jídlo z vytipovaných restaurací, občerstvení a obchodů. Díky nim šetříte nejen planetu, ale také svoji peněženku. V Česku existují zatím minimálně dvě a fungují hlavně ve větších městech. První z nich je „Nesnězeno“, druhá aplikace je „Jídlov“. 3) Veřejné akce – osvětu na téma plýtvání potravinami pořádá pravidelně iniciativa Zachraň jídlo. Kromě toho na svém webu zveřejňuje tipy na vzdělávací workshopy, dokumentární filmy nebo recepty, ve kterých zbytky potravin upotřebíte. Více informací naleznete na stránkách https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/konec-plytvani-potravinami-reseni-nabizeji-mobilni-aplikace-i-akce-ve-verejnem-prostoru. Zdroj: Svět neziskovek

18.12.2019
ČSSZ informuje: Vánoce a přelom roku posunou výplatu důchodů

Podobně jako v minulých letech dojde i letos v době vánočních svátků a na přelomu roku k posunům výplatních termínů důchodů. Neznamená to však, že se důchody „opozdí“, naopak, s jedinou výjimkou budou příjemcům vyplaceny ještě před standardním datem splatnosti. Kdy budou jednotlivé důchody vypláceny, najdete v článku na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/cssz-informuje-vanoce-prelom-roku-posunou-vyplatu-duchodu. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
Bílý program konečně vyřešen

V pondělí 9. 12. 2019 jednala NRZP ČR s VZP ČR, a to opět o úhradě zdravotnických prostředků tzv. bílého programu. To jsou prostředky, jako je například pojízdná sedačka do sprchy, sedačka do vany, pojízdné WC a podobně. Všechny tyto prostředky byly vyřazeny od 1. srpna 2019 z úhrad veřejného zdravotního pojištění. VZP ČR bude nyní hradit 100 % ceny vybraných prostředků tzv. bílého programu, a to na základě dohody s dodavateli a distributory těchto prostředků. Tyto prostředky by měly být hrazeny již od 1. ledna 2020. NRZP ČR osloví všechny zainteresované a bude se snažit, aby došlo k dohodě na změně zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, že některé prostředky, které jsou nyní hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, by napříště byly hrazeny ze systému sociálních dávek. Předpokládá to však změnu zákona, případně vyhlášky, takže lze předpokládat, že ke změně by mohlo dojít až od roku 2021. Do té doby budou prostředky tzv. bílého programu hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/pozvanky-a-oznameni/2156-informace-c-89-2019-bily-program-konecne-vyresen.html. Zdroj: NRZP ČR

18.12.2019
Zásadní změny na železnici

Od 15. 12. 2019 vstoupil v účinnost nový jízdní řád. Nový jízdní řád v sobě zahrnuje i trasy, kde jsou jiní dopravci, než České dráhy. NRZP ČR si uvědomuje, že liberalizace železniční dopravy nese sebou určité obtíže pro cestování osob se zdravotním postižením. Pokud budete mít nějaké těžkosti, nebo pokud zjistíte, že jste zůstali někde bez pomoci, můžete napsat své zkušenosti na adresu v.krasa@nrzp.cz. S účinností od 15. 12. 2019 Ministerstvo dopravy spustilo prostřednictvím CENDIS vlastní objednávkový systém pro přepravu cestujících na vozíku a objednání asistence, který bude sloužit pro objednání cesty při kombinaci více dopravců. Systém nenahrazuje objednávkový systém ČD – pokud cestující pojede pouze vlaky ČD (i s přestupy), na objednání jeho cesty se nic nemění a platí všechna nastavená pravidla. Obdobně platí, že pokud cestující požaduje přepravu jedním z jiných dopravců, musí se obrátit se svou žádostí přímo na tohoto dopravce. Pokud však cestující bude kombinovat přepravu s více dopravci, svou objednávku musí učinit na HELP DESK CENDIS na adrese https://oneticket.cz/asistence/. Objednávky uplatněné přes HELP DESK CENDIS bude správce systému distribuovat všem dotčeným dopravcům k řešení dílčího požadavku, případně celou objednávku postoupí ČD k zajištění stávajícím způsobem. Současně od 15. 12. 2019 SŽDC přebírá ve vybraných stanicích zajištění asistence, tzn. doprovod cestujícího dle potřeby v prostoru stanice a na nástupiště. Nástup a výstup cestujícího do vlaku ČD pomocí plošiny (vozidlové nebo staniční) zajišťuje i nadále zaměstnanec ČD jako dosud. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2160-informace-c-92-2019-zasadni-zmeny-na-zeleznici.html. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Kódy v řidičských průkazech

V řidičských průkazech jsou uváděny kódy, které informují o podmíněních nebo omezeních řidičského oprávnění a dále vyjadřují profesní způsobilosti řidiče. Tyto kódy musí mít každý řidič v řidičském průkazu uvedené správně, podle svého aktuálního stavu. Kódy najdete souhrnně uvedené na stránkách https://www.12bodu.cz/harmonizovane_kody.php. Infoservis UAMK potvrdil, že v případě, kdy řidič senior nebo se zdravotními problémy absolvuje prohlídku u lékaře a ten mu napíše určitá omezení při řízení motorového vozidla (např. povinnost nosit brýle), musí si řidič na tomto základě vyměnit řidičský průkaz – nechat si do něj vepsat příslušné kódy. Nestačí si nechat kódy vepsat až při plánované výměně řidičského průkazu při končení jeho platnosti. Podkladem pro zapsání harmonizovaných kódů do řidičských průkazů je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vystavený praktickým lékařem, platný doklad totožnosti a řidičský průkaz. Lékařský posudek nesmí být ke dni podání starší tří měsíců. Zdroj: STP Štětí

29.11.2019
Nabídka Divadla U Valšů

Obdrželi jsme aktuální nabídku programu Divadla U Valšů (Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1) na měsíc prosinec 2019. Program naleznete v příloze. Ceny zlevněných vstupenek pro skupiny (10 a více osob) se pohybují od 130 Kč do 160 Kč. Kontakty a rezervace: e-mail: dana.pekova@zivot90.cz, tel.: 775 504 978, nebo e-mail: pokladna@zivot90.cz, tel.: 222 333 999. Předprodej a rezervace probíhá pondělí až pátek 9:00 – 12:00 hod. a 12:30 – 16:00 hod. Více informací: www.zivot90.cz nebo www.divadlouvalsu.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Divadlo U Valšů prosinec 2019

29.11.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. prohlášení delegátů Republikového shromáždění NRZP ČR ze dne 17. 10. 2019 týkající se financování sociálních služeb, nebo vyjádření ministerstva dopravy k mediální informaci o restrikci řidičů seniorů a OZP, nebo informaci o možnosti připomínkování stavebního zákona. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Nabídka rekondičního pobytu ve wellness Hotelu Bystré

V příloze najdete nabídku možnosti uspořádání rekondičního pobytu ve wellness Hotelu Bystré (okres Svitavy). Hotel nabízí zázemí pro uspořádání pobytu pro skupinu, a to kvalitním ubytováním (prostorné pokoje s vlastním sociálním zázemím), velkým společenským sálem a wellnes – především bazénem s mořskou vodou o rozměrech 12*6*1,5 m, který je v ceně ubytování, vířivkou, masáží, kosmetikou a dalším. Více informací najdete v nabídkovém letáčku. Zdroj: STP v ČR z. s.

Nabídka pobytu Hotel Bystré

29.11.2019
Vzdělávací akademie pro seniory

Cyklus bezplatných workshopů pro seniory a osoby se zdravotním postižením probíhá ve čtyřech městech Pardubického kraje, a to v Ústí nad Orlicí, Chrudimi, Svitavách a Pardubicích. Akce se konají od října 2019 do dubna 2020, začátek je vždy ve 13 hodin, ukončení v 16:30 hodin. Hlásit se je možné na jednotlivé workshopy i na celý cyklus. Vstup je zdarma, kapacita každého workshopu je omezena počtem 25 osob. Účast je nutné potvrdit na e-mailové adrese pardubice@nrzp.cz nebo na tel. čísle 736 751 202. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/vzdelavaci-akademie-pro-seniory. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2019
Pomocník pro orientaci v džungli sociálního systému

Pirátská strana provozuje webové stránky SocialniSystem.cz, kde poskytuje ucelený přehled sociálních dávek v ČR. Celý web je členěn na tematické části poskytující přehled životních situací, v nichž lidé potřebují pomoc. Popis je doplněn možnými návrhy řešení. Na stránkách si každý může zadat informace o své situaci a zobrazí se mu přehled, o jaké sociální dávky může žádat a jak. Stránky najdete na adrese https://socialnisystem.pirati.cz/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

29.11.2019
Postup při žádosti o vrácení doplatku za léky

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zpracovala informace o postupu při žádosti o vrácení doplatku za léky. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a pravděpodobně i další zdravotní pojišťovny zahájily kampaň k seznámení pojištěnců o stanovení limitu na doplatky na léky u osob, které jsou příjemci III. stupně invalidního důchodu a osob, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim důchod není vyplácen. Na tomto odkazu si můžete přečíst podrobnosti o limitu doplatků na léky: https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/ochranny-limit-u-invalidu a na druhém odkazu je přímo formulář o doložení stupně invalidity: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/oznameni-o-priznanem-stupni-invalidity.pdf. Spolu s výše uvedeným formulářem bude nutné pojišťovně předložit zákonem určené doklady, tedy kopie rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu III. stupně, respektive kopii posudku o posouzení zdravotního stavu a o přiznání invalidity II. nebo III. stupně s tím, že důchod není vyplácen pro nesplnění dostatečného počtu let. Limity pro výše uvedené skupiny mohou být uplatněny až od 1. 1. 2020, přesto je dobré, a NRZP ČR to doporučuje, aby pojištěnci předložili výše uvedené doklady ještě do tohoto data, protože takto jim bude limit počítán již za léky, které jim budou vydány s doplatkem od 1. 1. 2020. Pokud pojištěnec pošle doklady později, tak se NRZP ČR domnívá, že zdravotní pojišťovny budou postupovat tak, že budou tento limit počítat na léky s doplatkem, které byly vydány pojištěnci až po datu předložení dokladu. Proto je lepší neotálet. Další informace najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2147-informace-c-81-2019-postup-pri-zadosti-o-vraceni-doplatku-za-leky.html. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Výzkum o stáří

Portál Aktuálně.cz zveřejnil evropské i světové srovnání a údaje týkající se českých seniorů, kde se dozvíte, že stáří je Čechy průměrně považováno od 65 let, důchody jsou nejvyšší Praze a nejnižší v Ústeckém kraji (rozdíl je 1104 Kč), dobrovolnictvím tráví čeští senioři stejně málo času jako ostatní věkové kategorie a že senioři a seniorky cvičí o trochu více než lidé v produktivním věku. Údaje stojí za zhlédnutí, diskusi a reflexi. Článek najdete na stránkách  https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesti-senior/r~3a9578f0e45111e9ac60ac1f6b220ee8/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

29.11.2019
Giving Tuesday 2019

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 3. prosince 2019, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci. V Česku se koná již poněkolikáté. Pro neziskové organizace je Giving Tuesday skvělou příležitostí k získání finančních prostředků pro své aktivity. Na stránkách https://www.giving-tuesday.cz/ můžou neziskové organizace zaregistrovat svou výzvu nebo aktivitu a motivovat dárce k podpoře organizace. Jednotlivci nebo firmy mohou věnovat svůj čas, odborné znalosti, peníze, velké i malé věcné dary, jídlo, oblečení, nebo jen udělat někomu radost. Každý má něco, co může nabídnout. A každý projev velkorysosti se počítá. Zdroj: Giving Tuesday

29.11.2019
Zaostřeno na důchody

Na stránkách http://www.vozickar.com/zaostreno-na-duchody/ najdete článek, který se zabývá třemi otázkami z oblasti důchodů: jaké bude zvýšení důchodů v roce 2020, jak probíhá přechod z invalidního do starobního důchodu a jestli se vám zvýší částka invalidního důchodu, pokud při jeho pobírání pracujete. Zdroj: Liga vozíčkářů

17.10.2019
Právo na život

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny realizuje nový projekt s názvem Právo na žovot, který je určen pro rodiny pečující o postižené děti (nejen předčasně narozené), které splňují následující podmínky: bydliště v Praze, péče o postiženou osobu ve věku 1-18 let v domácím prostředí, pobírání příspěvku na péči. Projekt je zaměřen na finanční podporu rodin pečujících o děti s postižením zejména v oblastech odborných terapií, odlehčovacích a asistenčních služeb, psychologického poradenství apod. První informační schůzka proběhne ve čtvrtek 17. října 2019 v 10.00 hod. v kanceláři Nadačního fondu, Opatovická 20, Praha. Tato rodičovská setkání budou probíhat pravidelně. Máte-li zájem o zapojení se do projektu nebo jen zjistit více informací, potvrďte prosím svou účast na e-mailu sylva@predcasnenarozenedeti.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/pravo-na-zivot. Zdroj: Helpnet.cz

17.10.2019
Výjezdní víkendovka s Ligou

Liga vozíčkářů pořádá První výjezdní víkendovku s Ligou, která se uskuteční na Březejci ve dnech 22. – 24. 11. 2019. Zájemci se mohou přihlásit do 25. 10. 2019. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Zdroj: Liga vozíčkářů

pozvánka víkendovka s Ligou

17.10.2019
MPSV vydalo novou příručku pro sociální pracovníky

MPSV vydává “Metodiku sociální práce v sociálním bydlení”. Jedná se o první ucelený materiál, který se zaměřuje na celý proces sociální práce v sociálním bydlení, tedy od vyhledání lidí ohrožených ztrátou bydlení, podporou před vstupem do sociálního bydlení i v průběhu jeho poskytování, až po ukončení spolupráce. Při přípravě příručky byl kladen důraz hlavně na praktickou využitelnost pro pracovníky v přímém kontaktu s cílovými skupinami sociálního bydlení, k postupnému sjednocování praxe sociální práce na obecních úřadech a poskytnutí vodítek k její praktické realizaci v místech, kde se sociálnímu bydlení obce začínají systematičtěji věnovat. Pro lepší přehlednost je příručka rozdělena do několika brožur, z nichž se každá věnuje jednotlivým okruhům témat a je k dispozici v tištěné i elektronické verzi. Pro více informací a možnost stažení materiálu (v PDF) navštivte webové stránky projektu www.socialnibydleni.mpsv.cz. Zdroj: Verlag Dashöfer

17.10.2019
Uplatnění sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech

Na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2131-informace-c-70-2019-uplatneni-snizeneho-limitu-pro-zapocitatelne-doplatky-na-lecivech.html najdete dopis paní náměstkyně ministra zdravotnictví, doktorky Heleny Rögnerové, ve věci sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech, přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Od 1. 1. 2020 platí snížený limit výdajů na výše uvedené prostředky pro osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod pro III. stupně invalidity a osoby, které jsou invalidní ve II. a III. stupni, ale důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění doby pojištění. Limit pro výše uvedenou skupinu pojištěnců je 500,- Kč ročně. To znamená, že doplatky nad 500,- Kč ročně bude zdravotní pojišťovna těmto pojištěncům vracet. Pro uplatnění nároku je nezbytné, aby pojištěnec svojí zdravotní pojišťovně doručil kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně nebo kopii posudku o posouzení zdravotního stavu při uplatnění nároku u osob, které jsou ve II. a III. stupni invalidní, ale pro nesplnění délky pojištění jim invalidní důchod není vyplácen. Způsob doručení kopie dokumentu může být různý. Kopii lze předat osobně, nebo ji poslat poštou, nebo ji může zdravotní pojišťovně doručit osoba pověřená pojištěncem. V případě osobního předání je žádoucí potvrzení o předání kopie dokumentu. Je dobré předat toto potvrzení zdravotní pojišťovně do konce letošního roku, aby bylo možné hned od začátku roku 2020 uplatnit snížený limit. Pojišťovny by měly pojištěnci sdělit, že je v evidenci osob, kterým platí snížený limit započitatelných doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Zdroj: NRZP ČR

17.10.2019
Konference „Selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby“

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR pořádá 11. Všeoborovou konferenci, jejíž název zní: Selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby. Konference se koná 6. a 7. listopadu 2019 v Sále architektů na Staroměstské radnici, Staroměstské náměstí 1, Praha 1. Přijďte si promluvit o aktuálních problémech s poslankyněmi Markétou Pekarovou Adamovou a Olgou Richterovou, senátorem Davidem Smoljakem či Jindrou Tužilovou ze Svazu měst a obcí ČR. Přítomni budou také zástupci sociálních služeb, kteří v posledních letech zvlášť pociťují nedostatečnou podporu veřejné správy. Kompletní program konference a seznam vystupujících naleznete na webových stránkách: http://anno-cr.cz/vseoborova-konference-2019-selhavani-statu-s-primymi-dopady-na-zivot-obcanu-spolkovou-cinnost-a-verejne-sluzby/. Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/ASpMYQu3XQ7XRnKt7. Účast na akci je zdarma. Pokud byste také vy chtěli v jednom z bloků vystoupit se svým příběhem, kontaktujte předsedkyni ANNO ČR Martinu Berdychovou: e-mail: martina.berdychova@anno-cr.cz, tel.: 602 939 688. Zdroj: ANNO ČR

17.10.2019
Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

Kancelář veřejného ochránce práv pořádá 1. listopadu 2019 od 9:30 do 16:00 hod. konferenci při příležitosti desátého výročí ratifikace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením Českou republikou. Tématem bude, jak Úmluva proměnila život lidí s postižením v České republice, i co je ještě zapotřebí k naplnění práv lidí s postižením v oblasti přístupnosti veřejné správy, výrobků a služeb nebo práce a zaměstnání na běžném trhu práce. Konference je určena pro širokou veřejnost a koná se v Kanceláři veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Účast na konferenci je bezplatná, kapacita je omezená. Více informací: https://www.facebook.com/events/394641127873225/. Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

9.10.2019
Vlak na veletrh Rehaprotex

V příloze vám posíláme podrobnou informaci o jízdě zvláštního vlaku REHAEXPRES Praha-Brno-Praha na veletrh REHAPROTEX na Výstavišti v Brně. Vlak bude vypraven z Prahy hlavního nádraží a zastavuje v těchto zastávkách: Kolín – Pardubice hlavní nádraží – Česká Třebová – Výstaviště Brno. Pokud byste chtěli vlak využít, je nutné se dopředu přihlásit na email: nrzpcr@nrzp.cz, a to do 22. 10. 2019. Tentokrát v ceně jízdenky není rozlišeno, zda je osoba držitelem průkazu nebo není. Je to proto, aby celý proces byl co nejjednodušší. Cestující uvedený jmenovitě na seznamu REHAEXPRES vlaku má nárok na přepravu za Zvláštní jízdné a nehradí vstupné na veletrh REHAPROTEX. To znamená, že kdo nebude přihlášen, nemá nárok na bezplatný vstup na Veletrh a musí platit jízdné podle tarifu ČD a.s. Ve zvláštním vlaku pojedou mimo jiné předseda Vlády ČR pan Andrej Babiš, ministr dopravy pan Vladimír Kremlík, předsedkyně Asociace krajů paní Jana Mračková Vildumetzová a další představitelé z oboru dopravy. Zdroj: NRZP ČR

Vlak_REHAEXPRES

9.10.2019
Nabídka Divadla U Valšů v Praze

Divadlo U Valšů je profesionální divadelní scéna, která je součástí Komunitního centra ŽIVOTa 90 z.ú., poskytující široké spektrum služeb a pomoci seniorům. Divadlo nabízí seniorům, ale i ostatním klientům a spolupracovníkům STP v ČR z. s. své aktuální divadelní inscenace, které má na repertoáru, včetně svých dalších pořadů, ve kterých můžete vidět oblíbené herce a známé osobnosti. Začátky představení bývají většinou od 16.00 hod., nebo po domluvě lze čas upravit. Ceny zlevněných vstupenek pro skupiny (10 a více osob) se pohybují od 130 Kč do 160 Kč. Program na měsíc říjen a listopad 2019 a informace o inscenacích Divadla U Valšů najdete v příloze. Více informací o divadle najdete na stránkách https://www.zivot90.cz/cs/divadlo. Zdroj: Divadlo U Valšů

program zari_rijen_2019    program listopad_2019    Inscenace Divadla U Valšů

9.10.2019
Týden sociálních služeb

Akce, která se koná od 7. do 13. 10. 2019, má za cíl ukázat české veřejnosti, že sociální služby v ČR jsou potřebné, nutné, kvalitní, pomáhají statisícům lidí a umožňují jim důstojný život. Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách. Je to období, během kterého probíhají desítky různých aktivit zaměřených jak na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb, ať již jde o konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. Akci pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Více informací a seznam pořádaných akcí najdete na stránkách http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/. Zdroj: APSS ČR

9.10.2019
Nabídka pobytu v termínu od 1. 11. do 7. 11. 2019

Wellness Hotel MAS nabízí několik volných míst na pobytu v termínu od 1. 11. do 7. 11. 2019. Z Hradce Králové, Pardubic, Prahy, Zlína, Olomouce a Brna je hotel schopen zajistit dopravu. Veškeré informace ohledně pobytu jsou v přiloženém letáku. Dotazy zodpoví Michal Navrátil, tel.: 381 275 010, mobil: 774 623 961, e-mail: michal.navratil@hotelmas.cz

1.11.- 7.11.2019_Wellness pobyt_Hotel MAS

9.10.2019
Kdo by někdy nepotřeboval dvě ruce navíc?

Spolek End Duchenne vytvořil aplikaci www.2rucenavic.cz sloužící k vyhledávání asistentů, kteří by občas ulehčili rodičům v péči o jejich děti se závažným postižením. Aplikace nemá pomáhat je dětem se svalovou dystrofií DUCHENNE, ale i dětem nebo dospělým se všemi hendikepy. Součástí aplikace budou edukační materiály, díky kterým se zájemci o asistenci budou moci seznámit s druhem postižení, aby při první návštěvě v rodině byli, jak se říká v obraze. V aplikaci je prozatím pouze „kuchařka“ pro DMD, ale brzy přibude i pro SMA. Aplikace se pomalu naplňuje zájemci o asistenci ze strany studentů, maminek na rodičovské dovolené nebo aktivních seniorů. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/kdo-nekdy-nepotreboval-dve-ruce-navic. Zdroj: Helpnet.cz

9.10.2019
Oči zatěžujeme více než před třiceti lety. Používání mobilních telefonů a tabletů nepřispívá zdravému zraku

Na 10. říjen 2019 připadá Světový den zraku. U této příležitosti odborníci připomínají, jak v současné době zatěžujeme náš zrak. Zatímco dříve jsme sledovali jen obrazovky televizí, postupně k tomu přibyly monitory počítačů a v posledním desetiletí i chytré telefony. V článku na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/oci-zatezujeme-vice-nez-pred-triceti-lety-pouzivani-mobilnich-telefonu-tabletu-neprispiva najdete např. informace o prevenci onemocnění zraku a únavy očí, preventivních prohlídkách u očních lékařů, příznacích a léčbě šedého a zeleného zákalu. Zdroj: Helpnet.cz

9.10.2019
Vláda se připravuje na zvýšení důchodů, schválila nařízení o jeho parametrech

Důchody v příštím roce porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci. A to v průměru o 900 Kč. Vláda schválila nařízení předložené Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se stanoví potřebné parametry pro výpočet nových důchodů a zvýšení již vyplácených důchodů od ledna 2020. Nadstandardně si polepší senioři s nižšími důchody, kteří jsou ohrožení chudobou. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-se-pripravuje-na-zvyseni-duchodu-schvalila-narizeni-o-jeho-parametrech. Zdroj: MPSV ČR

9.10.2019
Světový týden kostí a kloubů: léčba je modernější, pacientů přesto přibývá

Onemocněním kostí a kloubů trpí statisíce Čechů, mnozí o své diagnóze ani netuší. Rizika artrózy, revmatu, artritidy nebo osteoporózy přitom rostou s pozdním zahájením léčby. Na důležitost prevence a zvyšující se problémy napříč populací upozorňuje Světový týden kostí a kloubů. Týden věnovaný osvětě týkající se kloubních potíží začíná 12. října 2019 Světovým dnem boje proti artritidě a pokračuje Světovým dnem páteře (16. října), Světovým dnem úrazů (17. října) a Světovým dnem proti osteoporóze (20. října). Rozvoji kloubních a kosterních nemocí nahrává dědičnost, ale také obezita, špatné stravování a sedavý způsob života. Mezi nejčastější onemocnění kloubů se v České republice řadí revma, artritida a artróza, kosterním nemocem vévodí osteoporóza. Se všemi jmenovanými se pojí ještě další přidružené problémy. Podrobnější informace najdete v článku na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/svetovy-tyden-kosti-kloubu-lecba-je-modernejsi-pacientu-presto-pribyva. Zdroj: Helpnet.cz

27.9.2019
Jedu s dobou – kurz bezpečné jízdy

Bezplatný 6hodinový program je určen řidičům starším 65 let a probíhá na podzim 2019 na několika místech v republice. Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65 a více let, a to nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Finanční podporu projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu je pro účastníky zcela zdarma. Tento již druhý ročník realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Obsahem vzdělávacího programu je teoretická a praktická část. Teorie je zaměřena na změny v legislativě a bezpečnou jízdu. V praktické části mohou řidiči poznat svůj vůz s novými technologiemi, které pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní nehody a je především zaměřena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, zvládnutí smyku a manévrování. To vše doplněno o praktickou ukázku první pomoci. Na kurz je možné se registrovat na stránkách projektu Jedu s dobou: https://www.jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/. Zdroj: Helpnet.cz

27.9.2019
Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost ustanovení § 16b, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které stanoví limit na doplatky za léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce invalidních důchodů ve III. stupni a dále pro osoby, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim není invalidní důchod vyplácen. Podrobnější informace k tomu uvádí NRZP ČR v článku na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2115-informace-c-57-2019-limity-doplatku-na-leciva-nebo-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.html. Pokud příjemci ID chtějí, aby od 1. 1. 2020 měli limit na doplatky na léky pouze ve výši 500 Kč ročně, musí splnit základní podmínku, že do 31. 12. 2019 předloží svojí zdravotní pojišťovně kopii rozhodnutí o přiznání ID. Pokud jde o osoby, kterým byl přiznán II. nebo III. stupeň invalidity, ale pro nesplnění podmínek jim není vyplácen ID, musí svojí zdravotní pojišťovně dát kopii příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu. Každý pojištěnec, který má limit na doplatky na léky, musí do 8 dnů nahlásit svojí zdravotní pojišťovně změny, které se týkají ID III. stupně, případně změny ve II. a III. stupni invalidity. Od 1. 1. 2020 budou platit následující limity na doplatky za kalendářní rok: 1 000 Kč pro děti mladší 18 let, 1 000 Kč pro pojištěnce starší 65 let, 500 Kč pro poživatele ID III. stupně, 500 Kč pro pojištěnce, kteří byli uznáni invalidními ve II. nebo III. stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu, 500 Kč pro pojištěnce starší 70 let, 5 000 Kč pro všechny ostatní. Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Jaké doplatky a v jaké výši se do limitu započítávají, se také dočtete v článku NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

27.9.2019
Dálniční poplatky pro OZP v příštím roce

Dne 5. 9. 2019 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 227/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon zavádí elektronické dálniční poplatky. Ta část zákona, která zavádí elektronické dálniční poplatky je účinná až od 1. ledna 2021. Pro osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli parkovacích průkazů a průkazů ZTP či ZTP/P se příští rok nic nemění a stále platí § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který osvobozuje držitele výše uvedených průkazů od dálničních poplatků v případě, že jsou ve vozidle nebo se jízda koná v souvislosti s touto osobou. Praxe však ukazuje, že spíše platí, že osoba přímo musí být ve vozidle. Pokud jde o rok 2020, budou se používat ještě klasické dálniční známky. V současné době tudíž nemusí lidé se zdravotním postižením nic řešit a minimálně dva, možná i tři roky zůstane pro nás systém stejný. To znamená, že se každý řidič nebo spolujezdec, který je přepravován v autě, které je osvobozeno od dálničních poplatků, prokáže průkazem ZTP nebo ZTP/P, přičemž parkovací karta slouží především k tomu, aby auto bylo rychle identifikovatelné, že je osvobozeno od dálničních poplatků. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2112-informace-c-54-2019-dalnicni-poplatky-pro-ozp-v-pristim-roce.html. Zdroj: NRZP ČR

27.9.2019
Semináře Via Akademie

Nadace VIA vyhlásila nové vzdělávací semináře zdarma. V tuto chvíli jsou otevřené k přihlášení tři z nich: Komunitní mapování (uzávěrka 26. 9. 2019), Fundraisingový seminář (uzávěrka 21. 10. 2019), PR seminář (uzávěrka 10. 11. 2019). Semináře jsou určeny pro lidi aktivní v místě, kde žijí – pro ty, co chtějí měnit své sousedství k lepšímu. Více informací najdete na stránkách: https://www.nadacevia.cz/viaakademie/. Zdroj: Nadace Via

27.9.2019
Dobré skutky nás mohou přežít

Mezinárodním dnem závětí 13. září 2019 odstartoval Měsíc dobročinné závěti. Lidem v desítkách zemí po celém světě připomíná význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Jakkoli jde v naší kultuře o téma citlivé, potlačované či dokonce kontroverzní, konat dobré skutky lze jak za našeho života, tak i po něm. Proto jsou již několik let oceňováni závěťoví dárci Cenou Via Bona. Dárkyním a dárcům, kteří se do 12. října 2019 rozhodnou ve své poslední vůli pamatovat na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí Nadace VIA notářský poplatek za její sepsání. https://www.nadacevia.cz/2019/09/13/zacal-mesic-dobrocinne-zaveti/. Zdroj: Nadace Via

27.9.2019
Signal festival

Sedmý ročník Signal Festivalu v Praze představí návštěvníkům 18 uměleckých instalací od tvůrců z České republiky i ze zahraničí. Světelné a site-specific instalace budou spolu s videomappingy k vidění na třech trasách, které povedou Malou Stranou, Starým Městem a Karlínem. Festival bude provázet společné téma, kterým se k 30. výročí od významných společenských změn v České republice stala revoluce. Festival digitální a kreativní kultury se uskuteční od čtvrtka 10. října do neděle 13. října 2019. Z celkem 18 instalací bude 12 umístěných na zcela nových lokacích a návštěvníci se nově podívají například do areálu Invalidovny nebo Ministerstva dopravy. Na Smetanově nábřeží vznikne největší instalace v historii celého festivalu, která pomocí laserů pokryje 180 000 m3 mezi nábřežím a Střeleckým ostrovem. Více informací: https://www.signalfestival.com/. Zdroj: Signal Productions s.r.o.

27.9.2019
Spravedlivější příspěvek na auto pro postižené: dosud výrazně znevýhodňoval pracující

Od 1. března 2020 dosáhne část pracujících zdravotně postižených, kteří mají nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, na výrazně vyšší sumu v rámci tohoto příspěvku. Nyní jim je již při dosažení příjmů převyšujících osminásobek životního minima příspěvek krácen, což je znevýhodňuje oproti nepracujícím postiženým. Tato hranice se nyní zvedne na šestnáctinásobek. Zákon již podepsal prezident. Na změně se významně podílelo vedení České asociace paraplegiků – CZEPA. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/spravedlivejsi-prispevek-na-auto-pro-postizene-dosud-vyrazne-znevyhodnoval-pracujici. Zdroj: Helpnet.cz

27.9.2019
Den duševního zdraví v Hodoníně

V příloze najdete pozvánku na Den duševního zdraví, který se koná 10. 10. 2019 od 10:00 do 17:00 hod. v Hodoníně. Zdroj: STP Hodonín

den duševního zdraví

27.9.2019
Pozvánka do Památníku a muzea Internačního tábora Svatobořice

V příloze najdete pozvánku do Památníku a muzea Internačního tábora Svatobořice. Památník se nachází v obci Svatobořice-Mistřín v okresu Hodonín. Zdroj: STP Hodonín

Pamatnik Internacniho tabora Svatoborice – propagace

30.8.2019
Důchod, předčasný důchod nebo snad předdůchod? Jak se v tom vyznat?

Důchodový věk se blíží. Po dlouhých letech v zaměstnání se už začínáte těšit, až s prací definitivně skončíte. Ale co je vlastně nejvýhodnější? Předčasný důchod, předdůchod nebo normální starobní důchod? Když někdo uvažuje o odchodu do důchodu v řádném či předčasném termínu, je nejlepší a nejjednodušší zajít se poradit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a nechat si podrobně vysvětlit a spočítat všechny uvažované varianty. Pokud má člověk penzijní spoření, určitě by měl požádat o konkrétní možnosti a výpočty i tam. Pravidla pro vyplácení důchodů procházejí zvláště v posledním desetiletí zásadními změnami, které určitě nekončí. Jaká platí základní pravidla právě teď, v roce 2019? Informace naleznete na stránkách http://iporadna.cz/obcan/clanek.php?article[articleid]=29775. Zdroj: InternetPoradna

30.8.2019
Léčebné konopí nepomůže každému

Léčebné konopí se používá asi z 80 procent případů na léčení bolesti. Zhruba u třetiny pacientů nemá žádné účinky, u další přibližně třetiny má mírně pozitivní a zároveň i negativní efekty, zhruba u třetiny funguje výborně. U roztroušené sklerózy konopí také zmírňuje napětí svalů, svalovou ztuhlost a křeče. Mívá rovněž protizánětlivý účinek. Onkologickým pacientům může konopí pomoci i v tom, že u nich zlepší chuť k jídlu a zmírní nevolnosti. Často zlepší také problémy se spánkem a úzkostné stavy. Mírní také mimovolné pohyby a tiky, jež pacient neovládá, nebo neurologický třes (ten bývá typický také pro Parkinsonovu chorobu) a další svalové nebo neurologické potíže. Protože první reakce pacientů bývají individuální, doporučují jim specialisté, aby si první dávku vzali pod dohledem lékaře nebo poučené osoby, třeba rodinného příslušníka. Lékaři spíše než doma vypěstované konopí doporučují léčebné konopí, které se prodává v lékárnách. U něj je totiž jasný a kontrolovaný obsah účinných látek, dá se tedy snáz vyhnout vedlejším účinkům a přesněji určit léčebná dávka, což je zásadní. Od příštího roku by zdravotní pojišťovny měly nemocným lidem hradit 90 % ceny konopí. Více informací najdete na stránkách http://aktivnizivot.cz/2019/08/23/lecebne-konopi-nepomuze-kazdemu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lecebne-konopi-nepomuze-kazdemu. Zdroj: Aktivní život

30.8.2019
Migréna-help

Bolest, zvracení, poruchy vidění, citlivost na pachy, zvuk, světlo – to jsou nejčastější projevy nemoci zvané migréna, která někdy trápí pacienta i několik dní v kuse. Lidé nejsou při záchvatu schopni pracovat, studovat, vykonávat běžné činnosti nebo fungovat jako rodiče. Nemoc se vyskytuje častěji u žen (kolem 15 %), než u mužů (asi 7 %) a postihuje prakticky všechny věkové skupiny. Na podporu pacientů byla založena společnost Migréna-help, která funguje pod hlavičkou Spojené hlavy, z. s. Jejím posláním je zajistit lepší přístup k informacím lidem s migrénou a pracovat na lepším porozumění společnosti vůči potřebám pacientů. Svojí činností chce vytvořit podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život lidí s migrénou. Více informací najdete na stránkách https://www.migrena-help.cz a na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/migrena-mi-vzala-3-roky-zivota-rika-pacientka-nemoc-krade-cele-dny-lide-trpi-neporozumenim. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2019
Jak se nesesypat z péče o blízkého

Setkání s odborníky z projektu Dva životy – Praha, který pomáhá pečujícím o své blízké (děti nad 18 let, partnery s onkologickým onemocněním, po vážných autonehodách, seniory, zdravotně postižené osoby, rodiče, prarodiče apod.), se koná 19. září 2019 v Praze. Můžete se těšit na setkání s profesionály z oborů farmacie, fyzioterapie, mediace, ošetřovatelství, právo, psychologie, sociální péče, trénink paměti, dále na rodinného průvodce a konzultanta pro slaďování pracovního života a péče. Setkání se uskuteční 19. 9. 2019 od 16:00 hod. na adrese: Domov pro seniory, U Vršovického nádraží 28/5, Praha 10, 101 00. Účast je zcela zdarma, připraveno občerstvení. Z kapacitních důvodů je nutné přihlášení na tel.: 607 307 187 nebo e-mailem dvazivoty@adoma-os.cz. Více informací: http://www.adoma-os.cz/projekt-dva-zivoty-praha/. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2019
Dny seniorů v Praze

Na oslavu Mezinárodního dne seniorů s bohatým programem v Paláci Žofín ve dnech 4. a 5. října 2019 zve Život 90. Program: 1) Sejdeme se na Cibulce s Alešem Cibulkou a Ivankou Devátou, Petrou Černockou, MUDr. Janem Cimickým, 2) Pavlína Filipovská a Josef Zíma, 3) Přednáška o výživě seniorů s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou, 4) Semináre o udržení zdraví, sociálních službách a moderních technologiích, 5) Divadlo U Valšů uvádí: Hodný pan Doktor s Janem Čenským, 6) Nabídka služeb a potřeb pro život a stáří, 7) Poradny pro seniory zdarma. Vstupenka 60 Kč. Pro více informací volejte 222 333 555 nebo napište na e-mail dnysenioru@zivot90.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/dny-senioru-v-praze. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2019
Babička roku 2019

Pražského kola talentové soutěže se mohou zúčastnit babičky ve věku od 55 let s trvalým pobytem v Praze. Uzávěrka nominací je 4. září 2019, soutěž proběhne 20. září 2019. Cílem akce Babička roku je posílení mezigeneračních vztahů (přihlášení prarodičů a vnoučat), propojení trávení volného času celé rodiny (podpora členů rodiny na samotné akci), a ukázka lidské hodnoty a pravé vnitřní krásy člověka v seniorském věku. Talentovou soutěž pořádá Právě teď! o.p.s. z pověření Krajské rady seniorů Praha. Podrobnosti jsou na stránkách https://pravetedops.cz/babicka-roku/. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2019
Brněnské dny pro zdraví

Celoměstská kampaň na podporu zdravého životního stylu s nabídkou 100 akcí se koná od 20. 9. do 29. 9. 2019 na různých místech v Brně. Tématem akce jsou: Duševní zdraví, Pohyb a sport, Výživa a zdraví, Podpora rodiny a mezigeneračních aktivit, Zdravé stárnutí, Příroda a zdraví. Více informace a přehled pořádaných akcí najdete na stránkách https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/kancelar-projektu-brno-zdrave-mesto/akce-a-kampane-v-roce-2019/brnenske-dny-pro-zdravi/. Zdroj: Ženy50, z. s.

21.8.2019
Sdružení CMP hledá fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta a nabízí i volná místa na rekondičních pobytech

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s. urgentně shání fyzioterapeuta, ergoterapeuta nebo i logopeda na svůj rekondiční pobyt pro pacienty po cévní mozkové příhodě, který se koná v termínu 31. 8. – 14. 9. 2019. Pokud byste věděli o nějakém zdravotníkovi s touto odborností, prosím, nabídněte mu účast na této akci nebo předejte kontakt na něj pracovnici Sdružení CMP (viz níže). Přihláška pro zdravotníky je uvedena v příloze. Sdružení CMP zároveň nabízí pro pacienty po cévní mozkové příhodě ještě volná místa na dvou rekondičních pobytech, a to v hotelu Šedý Vlk (Harrachov) v termínu 28. 9. – 12.10. 2019 a v hotelu Sumó (Jilemnice) v termínu 12.10. – 26. 10. 2019. Podrobnější informace o pobytech jsou uvedeny v příloze. V případě zájmu prosím také kontaktujte pracovnici Sdružení CMP: Drahoslava Kolací, tel: 777 610 827, 776 721 519, e-mail: scmp@volny.cz. Zdroj: Sdružení CMP

Nabidka Rekondičních pobytů 2019 SCMP

Zdravotníci přihláška 2019 SCMP

21.8.2019
Konference “O RS (ne)jen pro rodinu”

Konference, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou a především jejich blízkým, se koná 16. listopadu 2019 od 10:00 hod. v Kongresovém centru IKEM. Konference je určena výhradně pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza. Vystoupí prof. Eva Kubala Havrdová, MUDr. Eva Meluzínová, PhDr. Petr Vyhnánek, MUDr. Pavel Hradílek. Pokud se chcete zúčastnit zaregistrujte se prosím do 7. listopadu 2019 na e-mailu natalie.kavulicova@revenium.cz. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2019/08/18/tradicni-prazska-listopadova-konference-o-rs-nejen-pro-rodinu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tradicni-prazska-listopadova-konference-o-rs-nejen-pro-rodinu. Zdroj: Aktivní život

21.8.2019
Týdny pro duševní zdraví

Týdny pro duševní zdraví se během 30 let své existence staly největší multižánrovou osvětovou kampaní o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice. Jejím zakladatelem je nezisková organizace Fokus v Praze (původně Sdružení Fokus), postupně se přidávaly další organizace v regionech celé ČR. Cílem Týdnů pro duševní zdraví je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševních onemocnění i aktivity organizací působících v sociálně-zdravotní oblasti. Jako každý rok se i letos můžete těšit na rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví a mnoha dalších. Akce Týdnů pro duševní zdraví probíhají po celé České republice. Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Více informací a program naleznete na stránkách: http://www.tdz.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

21.8.2019
Hradozámecká noc 2019

Hradozámecká noc, která letos proběhne v noci ze soboty 31. srpna na neděli 1. září, představuje památky v netradiční době a s netradičním programem jako místa neustále živá, na něž má smysl se vracet. Do Hradozámecké noci se stejně jako v předchozích letech zapojí desítky památek – hrady, zámky, kláštery, kostely, ale také vily nebo paláce. Každý rok se na některé z památek ve správě NPÚ odehrává hlavní program – v letošním roce bude hlavním hostitelem hrad Grabštejn, celodenní program nabídnou hrad a zámek Frýdlant a zámek Lemberk. Informace o zapojených památkách a programu najdete na stránkách: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/hlavni-temata-sezony/43975-hradozamecka-noc-2019. Zdroj: Národní památkový ústav

21.8.2019
Jak upravit domov člověka s demencí

Demence přináší do rodiny mnoho nového a některé situace mohou být pro celou rodinu včetně daného člověka velmi náročné. Ač se to nemusí na první pohled zdát, i některé malé úpravy domácího prostředí mohou vám i vašemu blízkému pomoci vše lépe zvládnout. V průběhu roku 2017 Česká alzheimerovská společnost vydala užitečnou brožuru Jak upravit domov člověka s demencí, která je nyní volně dostupná na internetovém portálu ČALS. Více informací a příručku ke stažení najdete na webových stránkách http://prostari.cz/upravit-domov-cloveka-demenci-prirucka-pecujici/. Zdroj: Česká společnost pro gerontologii, z. s.

16.8.2019
Podzimní kurzy Senioři píší Wikipedii

Naučte se editovat články, vytvořit heslo na Wikipedii a předejte své znalosti mladším generacím. S našimi zkušenými lektory se v 6 lekcích naučíte, jak na to. Tradiční kurzy Senioři píší Wikipedii letos na podzim poběží v několika městech. Novinkou jsou kurzy pro pokročilé v Moravské zemské knihovně v Brně. Pro přihlášení na kurzy stačí jen vyplnit přihlašovací formulář, jsou totiž zdarma. Kde se kurzů můžete zúčastnit: Praha 2. 10. – 6. 11. 2019 – kurz pro začátečníky, 13. 11. – 18. 12. 2019 – kurz pro pokročilé, Brno 23. 9. – 4. 11. 2019 – kurz pro začátečníky, 11. 11. – 16. 12. 2019 – kurz pro pokročilé, České Budějovice od 17. 10. 2019 jednou za 14 dní – kurz pro začátečníky. Registrační formuláře najdete na stránkách https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Kurzy. Zdroj: Wikimedia

16.8.2019
Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

26. odborná konference s tematickým zaměřením zejména na oborovou a mezioborovou spolupráci v podpoře inkluzivního života osob s postižením proběhne 26. září 2019 v Olomouci, v AULE CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc, od 9:30 hod. Jsou na ni srdečně zváni zástupci pomáhajících profesí, studenti a zainteresovaná veřejnost. Organizátoři uvítají vaše zkušenosti, náměty, příklady dobré praxe a informace o činnosti institucí či organizací. Partnery konference jsou InternetPoradna.cz a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR. Více informací najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/zdravotni-postizeni-v-kontextu-socialni-prace-3. Zdroj: Helpnet.cz

16.8.2019
Nenechte se (nejen) v létě diskriminovat

V letních měsících lidé tráví více času mimo domov, častěji využívají různé služby poskytující kulturní či sportovní vyžití. Chodí na koupaliště a plovárny, navštěvují hrady a zámky, cestují a ubytovávají se, častěji chodí do kaváren a restaurací. Provozovatelé a poskytovatelé služeb se je snaží přilákat různými slevami či výhodami, někdy naopak poskytnutí služeb omezují určitými zákazy. Obecně platí, že pozitivní opatření, jimiž se podnikatel snaží přilákat skupinu zákazníků, kteří by jinak službu nevyužívali, jsou v pořádku. Výjimkou by mohly být situace, kdy by poskytnutí slevy mohlo zasáhnout do důstojnosti zákazníků. Zcela vyloučeno je odlišné zacházení z důvodu rasy, etnického původu a národnosti. Článek Veřejného ochránce práv, kde se zabývá touto problematikou podrobněji a uvádí konkrétní příklady slev, výhod, zákazů a nevýhod, najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/nenechte-se-nejen-v-lete-diskriminovat. Zdroj: Helpnet.cz

16.8.2019
Nabídky pobytů

V příloze najdete nabídky na rekondiční pobytyLázních Vráž,Lázních Slatinice a v Piešťanech pro rok 2019 a 2020. Zdroj: STP v ČR z. s.

Piešťany sezóna 2020

Rekondicni pobyt Lázně Vráž 2019

Rekondicni pobyt Lázně Vráž 2020

STP – Nabídka pobytů Lázně Slatinice 2019 + 2020

16.8.2019
ŠKODA Neřídit

ŠKODA AUTO a Konto Bariéry vyhlašují grantový program, který hendikepovaným otevírá cestu k řidičskému průkazu. Příspěvek až 15 000 Kč obdrží ti žadatelé, kteří splní grantové podmínky a budou vybráni komisí složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konta Bariéry. Program je určen pro tělesně postižené osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P, které doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž hendikep umožňuje, aby řídily vůz. Termín pro předkládání žádostí je do 15. září 2019. Více informací: https://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-neridit. Zdroj: Helpnet.cz

16.8.2019
Portál Vozejkov.cz v nové podobě

Česká asociace paraplegiků – CZEPA a Centrum Paraple spojily síly a nyní provozují inovovaný komunitní portál pro vozíčkáře nejen po poranění míchy a nabízejí možnost se bezplatně prezentovat na tomto webu. Chtějí docílit toho, aby návštěvníci portálu získali aktuální informace o produktech, výrobcích a službách, které se na trhu vyskytují. Vozejkov má nově svou stálou redakci, která zajišťuje aktuální články. Dbá na ověření informací. Spolupracuje s odborníky, pružně reaguje na otázky klientů v poradně a na základě toho připomínkuje legislativu ve prospěch vozíčkářů. Více informací na portálu Vozejkov: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/sluzby/prezentujte-se-bezplatne-na-portale-vozejkov.cz. Zdroj: Helpnet.cz

16.8.2019
Seminář “Vstoupila mi do života roztroušená skleróza – co dál?”

Seminář se koná 18. září 2019 od 15:30 hodin v hotelu Budweis, Mlýnská 6, České Budějovice. Seminář, který organizuje MS centrum Neurologické kliniky České Budějovice ve spolupráci se společností Novartis s.r.o., je určen pro pacienty s nově zjištěným onemocněním, účast rodinných příslušníků a přátel je doporučená a velmi vítaná. V případě zájmu o účast se prosím registrujte na e-mailové adrese l.cihakova@gsymposion.cz. Více informací o semináři najdete na stránkách http://aktivnizivot.cz/2019/08/13/seminar-vstoupila-mi-do-zivota-roztrousena-skleroza-co-dal/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=seminar-vstoupila-mi-do-zivota-roztrousena-skleroza-co-dal. Zdroj: Aktivní život

16.8.2019
Netradiční sportovní olympiáda pro zdravotně postižené a seniory

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Doksy pořádá 14. 9. 2019 od 10:00 hod. v Masarykových sadech u tenisu v Doksech netradiční sportovní olympiádu pro zdravotně postižené a seniory (prezence od 9.00 hod.). Závodí se v 8 disciplínách, nejde o výkon ale o zábavu. Pro soutěžící je zajištěno občerstvení. Více informací najdete v přiloženém letáku. Zdroj: STP Doksy

sportovní olympiáda Doksy

31.7.2019
Soutěže pro publicisty a fotografy

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám. Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Cena VVZPO za publicistické práce je udělována za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2019. Do fotografické soutěže na téma Navzdory bariérám mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské. Dílo se přihlašuje do soutěže do 15. října 2019. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/souteze-pro-publicisty-fotografy. Zdroj: Helpnet.cz

31.7.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ČR, nebo o tom, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo pozvánku na konferenci k inkluzivnímu vzdělávání, nebo informaci o tom, že distanční výdej léků na lékařský předpis zatím nebyl prosazen, nebo informaci o soutěži Evropské město bez bariér Access City Award 2020. Zdroj: NRZP ČR

31.7.2019
Nabídka Lázní Jupiter Bechyně

V příloze vám posíláme aktuální nabídku Lázní Jupiter Bechyně pro členy STP z celé České republiky a leták Lázní Libverda. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací a zkušenosti našich členů s pobytem v těchto lázních, můžete kontaktovat pana Miroslava Kučeru z MO Lovosice – tel.: 607 749 617, e-mail: kucerovajana1@seznam.cz. Zdroj: STP Lovosice

leták Lázně Libverda

nabídka Lázně Jupiter Bechyně

31.7.2019
Výzva k podpoře jednání NRZP ČR ve věci tzv. bílého programu

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR aktuálně řeší úhradu některých zdravotnických prostředků, které jsou součástí tzv. bílého programu, z veřejného zdravotního pojištění. Do tzv. bílého programu spadají například klozetová křesla, sprchová křesla, sprchové sedačky do vany nebo na vanu. Tyto zdravotnické prostředky jsou dosud hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale pojišťovny odmítají nadále tyto prostředky hradit. Největší problém je v tom, že úhrada těchto prostředků končí 1. 8. 2019. Pokud se nepodaří, aby v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se nyní připravuje, zpět zařadit zdravotnické prostředky tzv. bílého programu, tak všechny tyto věci si budou muset pacienti hradit sami. NRZP ČR to považuje za zásadní problém. Pokud chcete NRZP ČR podpořit v řešení tohoto problému, pište ministru zdravotnictví a vedení zdravotních pojišťoven a žádejte je, aby v této věci ustoupili a ponechali současný stav, kdy bílý program je uznán jako zdravotnické prostředky a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Nebojte se psát, piště co nejvíce dopisů, aby bylo vidět, že to není jenom výmysl NRZP ČR, ale že i lidé, kteří tyto prostředky nutně potřebují, mají stejný názor a trvají na tom, že tyto prostředky musí být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2096-informace-c-41-2019vyzva-k-podpore-jednani-nrzp-cr-ve-veci-tzv-bileho-programu.html. Zdroj: NRZP ČR

31.7.2019
Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jde o významnou kulturně poznávací společenskou akci, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. EHD 2019 se bude konat ve dnech 7. – 15. září 2019, téma je Památky a zábava. Akce se nesoustřeďuje pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci akce jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Více informací a přehled akcí a zapojených památek najdete na stránkách http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2019.html. Zdroj: Novinky MČ Praha 8

31.7.2019
Císařský den v Kadani

Císařský den je tradiční historická slavnost, která se koná v Kadani v sobotu 24. srpna 2019. Touto akcí si město připomíná významnou událost, kdy v roce 1367 navštívil město Kadaň římský císař a český král Karel IV. Akce se konají na několika místech ve městě. Můžete se těšit např. na středověké tržiště, koncerty, rytířský turnaj a další program. Více informací: http://www.cisarskyden.cz/ a v přiloženém letáku. Zdroj: STP Kadaň

Císařský den leták

31.7.2019
Praha: čtyři procházky bez bariér 2

Na konci června vyšel druhý díl brožury Praha: čtyři procházky bez bariér. Publikace vydaná ve spolupráci Pražské organizace vozíčkářů, agentury Prague City Tourism a MHMP volně navazuje na předchozí díl, který vyšel v roce 2017. Nabízí další čtyři pražské procházky po trasách určených lidem s pohybovým omezením, tentokrát však cílí na méně známé přesto zajímavé a atraktivní místa metropole. Brožura obsahuje doporučené trasy s různým stupněm obtížnosti, které vedou po pražských ostrovech s romantickou atmosférou, Letné s kouzelnými výhledy na Prahu a Karlínem a Holešovicemi, modernějšími čtvrtěmi s osobitým charakterem. Přestože je publikace určena především lidem používajícím mechanický nebo elektrický vozík, může být zdrojem inspirace i rodičům s kočárky a seniorům s pohybovým omezením. Všechny čtyři trasy vedou po zpevněném povrchu, ať už z asfaltu, dlažby nebo mlatu, vyhýbají se schodům, úzkým průjezdům nebo extrémním sklonům komunikací. Brožury v českém a anglickém jazyce lze získat zdarma v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 688/6, Praha 1. Publikaci je také možné si bezplatně stáhnout či prohlédnout na stránkách Prague City Tourism: https://www.praguecitytourism.cz/cs/media/mapy/praha-ctyri-prochazky-bez-barier-2-15728. Zdroj: Pražská organizace vozíčkářů

31.7.2019
Informace o změnách ve zdravotnických prostředcích a metodika získání pomůcky

Firma DMA, prodejce kompenzačních pomůcek, zveřejňuje na svých webových stránkách také informace pro uživatele kompenzačních pomůcek. Můžete tam najít mimo jiné brožuru, která shrnuje změny v úhradách a předepisování kompenzačních pomůcek během roku 2019 nebo leták o metodice získání kompenzační pomůcky. Tyto dva dokumenty najdete v příloze. Další letáky a informace najdete na stránkách https://www.dmapraha.cz/ke-stazeni_p24.html. Zdroj: DMA

leták legislativa zdravotnické prostředky

leták Jak získat pomůcku

9.7.2019
Festival Colours of Ostrava opět nabízí nadstandardní servis pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky

Již devátým rokem projekt Colours bez bariér zajišťuje festivalovým návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním nadstandardní služby a servis tak, aby si mohli bez starostí a překážek užívat program festivalu. Mezi ně patří zvýhodněná cena vstupenky pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, doprovod návštěvníka s průkazem ZTP/P má vstup zcela zdarma. K dispozici budou také bezbariérové tribuny, bezbariérová přeprava v rámci města Ostravy a jeho příměstských částí prostřednictvím dvou bezbariérových BB TAXI, uzamykatelná bezbariérová WC či možnost objednat si předem – zcela zdarma – speciálně proškoleného asistenta, bezbariérové ubytování v ostravských hotelích nebo rezervaci místa v bezbariérovém stanovém městečku ve festivalovém kempu vedle festivalového areálu, a to včetně parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu. Od 15. května 2019 funguje kontaktní e-mail bezbarier@colours.cz a kontaktní telefon +420 731 932 768. Jejich prostřednictvím ZTP a ZTP/P návštěvníci získají všechny potřebné informace k projektu. Telefonní kontakt pro rezervaci bezbariérové přepravy BB TAXI je +420 732 253 505 a bude aktivní od 10. července 2019. Kromě již zavedených výhod a služeb festival nabízí speciální služby pro návštěvníky se zrakovým a sluchovým postižením. Více informací o festivalu Colours of Ostrava, který letos proběhne od 17. do 20. 7. 2019, najdete na stránkách www.colours.cz. Podrobnější informace naleznete také v přiložené tiskové zprávě. Zdroj: SILVER B.C., s.r.o.

TZ – Colours of Ostrava

9.7.2019
Úřad práce ČR radí: Jak se vyhnout frontám

Stejně jako každé čtvrtletí musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od července do konce září 2019 příjmy a uhrazené náklady za 2. kvartál roku 2019. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 7. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Vyplněné žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednictvím datové schránky. Doloží-li klient podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu. Úřad práce doporučuje klientům nespěchat na ÚP ČR hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Požádat o příspěvek na bydlení nebo doložit potřebné podklady pro výplatu přídavku na dítě je možné až tři měsíce zpětně. Na ÚP ČR je tedy možné dostavit se nejen v průběhu července, ale i srpna a září. Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz/forms), kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit. V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují informační centra, jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním žádosti. V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici denně na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/urad-prace-cr-radi-jak-se-vyhnout-frontam. Zdroj: Helpnet.cz

9.7.2019
Příručka Jak být lépe slyšen a vyslyšen

Průvodce pacienta, z. ú. vydal brožuru s názvem “Jak být lépe slyšen a vyslyšen”. Tato brožura je určená pro organizace zaměřené na pomoc pacientům, handicapovaným, seniorům a dalších zranitelných skupin. Shrnuje doporučení, jak komunikovat důležitá témata navenek, jak oslovovat cílové skupiny, jak zaujmout veřejnost, novináře – jak formulovat příběh, který zaujme. Na textu se podílela zkušená zdravotnická novinářka a také expert na zdravotnické PR. Tato brožura je elektronicky k dispozici na webu Průvodce pacienta www.pruvodcepacienta.cz/download/co-delame/timeline/brozura_po_kor-final_42.pdf. Pokud budete mít zájem o brožuru v tištěné formě, obraťte se prosím přímo na  PhDr. Ivanu Plechatou, ředitelku Průvodce pacienta, z. ú., email: info@pruvodcepacienta.cz. Zdroj: NRZP ČR

9.7.2019
Vše, co jste kdy chtěli vědět o diskriminaci

Při příležitosti 10. výročí antidiskriminačního zákona v České republice vydala ombudsmanka sborník stanovisek Diskriminace. Svou komplexností jedinečná publikace detailně vysvětluje pojmy týkající se diskriminace, jejich zákonné definice a případně i výklady soudů. Vše přibližuje na konkrétních příkladech, s nimiž se ochránce v uplynulých deseti letech setkával. Třísetstránková publikace je pomyslně rozdělena na dvě části. Na prvních sto stranách se zájemci dozví, jaký je například rozsah působnosti antidiskriminačního zákona v oblasti práce a zaměstnání, podnikání, při poskytování zdravotní péče, ve vzdělávání, v přístupu ke službám a v přístupu k bydlení. Za výkladem pojmů následují kapitoly objasňující jednotlivé formy diskriminace, nejen přímou a nepřímou, ale také obtěžování, pronásledování, odvozenou diskriminaci aj. Druhou část publikace tvoří souhrn nejdůležitějších stanovisek veřejného ochránce práv z oblasti diskriminace. Zájemci se tak na konkrétních případech dozví, jak ochránce posuzuje např. výpověď pro nadbytečnost z důvodu důchodového věku, propuštění ze služebního poměru po diagnostikování onemocnění virem HIV, omezení přepravy osob s postižením s asistenčním psem, sexismus v reklamě, pobyt otce v nemocnici s dítětem, propuštění zaměstnance ve zkušební době po sdělení záměru čerpat rodičovskou dovolenou aj. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv „Diskriminace“ najdete na stránkách https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/vse-co-jste-kdy-chteli-vedet-o-diskriminaci/. Zdroj: Helpnet.cz

9.7.2019
Statistické šetření OZP

Na stránkách https://www.czso.cz/csu/czso/lidem-se-zdravotnim-postizenim-nejvic-chybi-penize-a-dostupna-zdravotni-pece najdete tiskovou zprávu a prezentaci Českého statistického úřadu o statistickém šetření, které bylo zaměřeno na osoby se zdravotním postižením. Jedná se o výstupy výběrového šetření zaměřeného na to, jak se žije lidem se zdravotním omezením, které probíhalo od července 2018 do ledna 2019 po celé České republice pod zkratkou VŠPO 2018. VŠPO proběhlo již v roce 2013. Mezi obyvateli Česka je zhruba 13 % osob se zdravotním postižením. Jde o 1 mil. 152 tis. lidí, kteří jsou kvůli svým zdravotním problémům dlouhodobě omezeni v běžných činnostech, nebo i jejich zdravotní stav jako dlouhodobě nepříznivý posoudil lékař. Většině z nich činí potíže obyčejné každodenní aktivity, jako je dopravit se, kam potřebují, nakupovat nebo vykonávat běžné domácí práce.   Informace z tohoto šetření mohou být pro vás zajímavé ve vaší práci v oblasti zdravotního postižení. Zdroj: NRZP ČR

9.7.2019
Práva cestujících se sníženou pohyblivostí

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat veřejnou dopravou. Obecné informace o cestování letadlem, autobusem, vlakem či lodí a vašich právech najdete na stránkách https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_cs.htm?fbclid=IwAR0D2CVHinTyHOrdR7_pyUv4aLRvfzDMrlxvLKVkfPxW_LTtDTgbOV1rqYU. Zdroj: STP Štětí

9.7.2019
Změny pro zaměstnavatele na chráněném trhu práce

přiloženém dokumentu najdete informace o změnách, které nastanou pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Jedná se o to, že Portál (webové stránky) Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál MPSV budou od 1. srpna 2019 nahrazeny jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. To v praxi znamená změny v používání některých aplikací určených pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Dotknou se jednak evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také předkládání roční zprávy o činnosti zaměstnavatele uznaného za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Zdroj: NRZP ČR

informace_pro_zamestnavatele

9.7.2019
Vinohradské vozíkohraní klepe na dveře

Liga vozíčkářů pořádá další ročník Vinohradského vozíkohraní v pátek 6. září 2019 od 15.00 hod. Místo konání: Bzenecká 23, 628 00 Brno. Těšit se můžete na výbornou společnost, hudbu, hry, zábavu, skvělou náladu a samozřejmě mnoho dobrot k zakousnutí a pořádnému zapití. Více informací a program budou zveřejněny na facebooku: https://www.facebook.com/ligavozickaru. Zdroj: Kaleidoskop

9.7.2019
Jedete na dovolenou? Nejčastější dotazy o parkovací kartě

Liga vozíčkářů na svých stránkách http://www.vozickar.com/jedete-na-dovolenou-nejcastejsi-dotazy-o-parkovaci-karte/ zveřejnila informace o používání parkovací karty. Odpovídá na otázky: jestli můžete s parkovací kartou cestovat i do zahraničí a parkovat s ní, jestli je vyhrazené parkovací stání vždy bezplatné, jestli můžete jet po dálnici bez dálniční známky, když vlastníkem auta je kamarád, jestli musíte parkovací průkaz z auta odstraňovat, když auto někomu půjčujete, jestli musíte mít dálniční známku, když jedete pro tatínka do lázní. Zdroj: Kaleidoskop

9.7.2019
Veletrh REHAPROTEX nabídne vše pro aktivní a soběstačný život

Široký sortiment kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, ale i produkty pro aktivní život seniorů představí od 29. 10. do 1. 11. 2019 na brněnském výstavišti veletrh REHAPROTEX. Prezentovat své výrobky a služby budou také poskytovatelé sociálních služeb, neziskový sektor nebo charitativní organizace s širokou nabídkou originálních výrobků svých klientů. Návštěvníci se mohou těšit také na bohatý program přednášek, workshopů, poradenství i vystoupení známých osobností. Veletrh je určený pro všechny s určitým omezením pohybu, sluchu či zraku, osobám, kteří se zajímají o lázeňství a rehabilitace, ale také lidem, kteří jsou aktivními členy projektu Senior Pas nebo se jimi chtějí stát. Na své si zde přijde jak odborná, tak i laická veřejnost. Pro zájemce bude zdarma k dispozici měření tlaku, zraku, intolerance potravin a tuku v těle nebo vyšetření a tejpování fyzioterapeutem. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR také mimo jiné jedná s Českými drahami o vypravení speciálního vlaku až na brněnské výstaviště. Připraven bude také speciální program pro seniory. Veletrh bude probíhat v moderním a prostorném pavilonu F, který bude poskytovat standardní bezbariérové zázemí. Vstupy a vjezdy do areálu budou pro ZPT a ZTP/P včetně doprovodu zdarma. Více informací: https://www.bvv.cz/rehaprotex/aktuality/veletrh-rehaprotex-nabidne-vse-pro-aktivni-zivot/. Zdroj: Kaleidoskop

12.6.2019
Jak se vyvarovat pádů na schodech

Vystouplá místa, schody, stupínky nebo různé výdutě patří k největším k překážkám v domácnosti a představují určité riziko pádu. Portál Penzista.net přináší tipy, jak různá místa ve vaší domácnosti zabezpečit tak, abyste nepříjemným pádům nebo klopýtnutím předešli. Informace najdete na stránkách https://penzista.net/domov/jak-se-vyvarovat-padu-na-schodech/. Zdroj: Penzista.net

12.6.2019
Noviny Pečuj doma

Diakonie ČCE vydala třetí letošní číslo Pečuj doma – novin pro pečující laiky. Stáhnout a přečíst si je můžete na stránkách https://www.pecujdoma.cz/. Můžete se tam také zaregistrovat pro zasílání novin přímo na vaši e-mailovou adresu. Zdroj: Diakonie ČCE

12.6.2019
Web konference INSPO doplnily videozáznamy přednášek

Na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami zaznělo 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha během společného dopoledního programu a ve třech odpoledních sekcích celkem 24 přednášek. Jejich videozáznamy jsou nyní k dispozici pro zájemce na webu konference. Pořídilo je již tradičně Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity. Videa jsou zpřístupněna i zájemcům se sluchovým postižením, neboť kromě prezentace a samotné přednášky obsahují také titulky a tlumočení do českého znakového jazyka. Vedle videozáznamů jsou na webu také příspěvky přednášejících do sborníku, ve kterých autoři často popisují danou problematiku do větších podrobností než mohli během časově omezené přednášky. K videozáznamům i příspěvkům ze sborníku je přístup na adrese http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2019. Zdroj: Helpnet.cz

12.6.2019
Brožura na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči

Praktičtí lékaři také potřebují někdy pomoc. Pro ty, kteří chtějí účinně pomáhat svým pacientům z řad dlouhodobě nemocných, připravila Amelie, z.s. brožuru s praktickými návody a informacemi z psychosociální oblasti. Brožura „Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře“ popisuje, jaké všechny možnosti pomoci může využít nemocný. Konkrétně přináší praktickému lékaři přehled v oblasti zdravotní, sociální i psychologické. Je laděná prakticky, aby se v ní lékař co nejrychleji zorientoval a mohl podat konkrétní informaci či odkaz pacientovi. Brožuru ale samozřejmě může jako zdroj informací sloužit i samotným pacientům. Barevná brožura ve formátu A5 je dostupná v tištěné formě v Centru Amelie Praha, Šaldova 337/15, Praha 8, nebo je v elektronické podobě ke stažení na webu organizace: https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/zdravotne-socialni-pece-u-onkologicky-a-jinak-dlouhodobe-nemocnych-pro-prakticke-lekare/. Zdroj: Helpnet.cz

12.6.2019
Temno 2019

Máte rádi dobrodružství, zábavu a luštění šifer? Pak přijměte pozvánku na již 14. ročník noční šifrovací hry nejen pro vozíčkáře Temno, kterou pořádá Domov pro mne. Během večera poznáte místa, která mají v noci jedinečnou atmosféru, a užijete si spoustu zábavy. Akce se koná v pátek 21. 6. 2019 od 20 hodin. Jedná se o týmovou hru, která Vás provede nočními ulicemi Brna po bezbariérové trase. Soutěží se v 2 – 5členných týmech, z toho jeden člen musí trasu zdolat na invalidním vozíku. Nemusí se jednat o člověka s postižením. Jízdu na vozíku si může vyzkoušet i chodící člověk a zažít na vlastní kůži, jaké to je “překonávat bariéry”. Ostatní členové týmu si zase vyzkouší roli osobního asistenta. Invalidní vozíky vám pořadatel rád bezplatně zapůjčí. Registrujte se pomocí formuláře na stránkách http://www.domovpromne.cz/pozvanka-na-temno-2019/. Místo startu vám pořadatel sdělí prostřednictvím SMS, kterou vám zašle až v den konání hry. Do cíle se týmy dostávají zpravidla s prvními paprsky vycházejícího slunce. Na TEMNO se můžete přihlásit jako jednotlivec nebo v týmu nejpozději do 20. 6. 2019. Startovné je 50 Kč na osobu a poputuje na podporu služby osobní asistence a chráněného bydlení pro lidi s hendikepem. V případě, že se chcete do Temna zapojit jinak než v soutěžním týmu, můžete se stát dobrovolníkem na jednom ze stanovišť. Více informací: http://www.domovpromne.cz/pozvanka-na-temno-2019/. Zdroj: Helpnet.cz

12.6.2019
HERO CLAN – Pomoc dobrovolníků neziskovým organizacím

Organizace HERO CLAN, z.s. již dva roky propojuje neziskové organizace s expertními dobrovolníky. Cílem je podporovat neziskovky a veřejnosti ukazovat, že dobrovolnictví je normální a že neziskovky nejsou jeden velký tunel. Dobrovolníci v rámci tohoto projektu pomáhají jednorázově a krátkodobě. Pomáhají projektům, které to potřebují a dávají smysl. Chcete se zapojit jako expertní dobrovolník? To znamená, že budete pomáhat tím, co vás baví a co umíte, ať už je to grafika, lyžování, právo, účtařina, web design, cokoliv. Pokud přijde od neziskovky požadavek, na který se hodíte, Hero Hunters vámi zavolají a představí nabídku spolupráce. Dobrovolníci mají možnost se rozhodnout, jestli mají na pomoc dostatek času a jestli je konkrétní téma zajímá. Jste neziskovka a potřebujete pomoc? Napište svůj požadavek a zkuste získat svého dobrovolníka. Informace a registrační formuláře najdete na stránkách https://www.heroclan.cz/. Zdroj: Holubí pošta

12.6.2019
Fimfárum – festival tvořivosti a fantazie lidí s postižením i bez

Akce se koná od 21. června do 23. června 2019 v Olomouci (DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47 a blízké okolí). Cílem akce, kterou organizuje SPOLU Olomouc, z.ú. a DDM Olomouc, je vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí se zdravotním postižením i bez. Můžete se těšit na vystoupení taneční skupiny, hudební produkci, tvořivé dílny, hudební dílnu, filmový večer, prohlídku zajímavých míst v Olomouci a další aktivity. Podrobný časový harmonogram bude zveřejněn v aktualitách na stránkách SPOLU Olomouc www.spoluolomouc.cz. Zdroj: Helpnet.cz

12.6.2019
Beseda v Sanatoriích Klimkovice na téma „Návrat do života“

Jste po nemoci nebo úrazu? Chcete se vrátit po delší odmlce do práce a nevíte jak na to? Potřebujete poradit? Přijďte, koordinátorka Národní rady zdravotně postižených ČR pro Moravskoslezský kraj Mgr. Hana Gřešková vám poradí co a jak udělat, abyste se mohli naplno vrátit do života po nemoci či úrazu. Beseda se koná 13. června 2019 od 15:30 hod. v prostorách sálu Sanatorií Klimkovice. Kontakt na pořadatele: mobil: 604 542 324, e-mail: ostrava@nrzp.cz. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Kruh pomoci rodinám s DMD a SMA

End Duchenne z.s. pořádá 4. června 2019 od 9:00 do 14:00 hod. v Českých Budějovicích (Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14) workshop “Kruh pomoci”, který je zaměřený na problematiku nervosvalových onemocnění,  kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Worskhop je určen poskytovatelům asistenčních, volnočasových a odlehčovacích služeb a rodinám pečujícím o děti nebo dospělé osoby s nervosvalovým onemocněním. Workshop se bude zabývat kvalitou života pacientů s SMA, specifiky osobní asistence u pacientů s SMA, asistencí dětem s DMD, aplikací pro neformální pečující, WATSU terapií a jejími účinky na nervosvalová onemocnění. Dostatek času bude věnován odborné diskuzi mezi poskytovateli a příjemci služeb. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/kruh-pomoci-rodinam-s-dmd-sma-0. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Šťastné stáří očima dětí

Výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí je určená pro děti od předškolního věku do 15 let. Jejím tématem je výtvarné zpracování dětského pohledu na stáří. Letošní 10. ročník je rozdělen do 3 kategorií podle věku pro díla výtvarná, součástí soutěže je kategorie fotografická, kategorie pro děti se zdravotním postižením a kategorie Tvoříme společně, určená nejen pro jednotlivce, ale především pro školy a domovy pro seniory, které mohou navázat spolupráci. Cílem tohoto projektu je snaha o propojení generací a vzájemnou pomoc, odstranění předsudků o stáří a navázání spolupráce mezi školami a domovy pro seniory. Výtvarná díla lze zasílat do 30. června 2019, slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 8. října 2019. Bližší informace o soutěži a pravidla najdete na www.stastne-stari.cz. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Výroční zpráva Úřadu veřejného ochránce práv za rok 2018

Na stránkách http://bit.ly/vyrocni-zprava-2018 je zveřejněna výroční zpráva Úřadu veřejného ochránce práv (ombudsmana) za rok 2018. V této zprávě je mnoho důležitých informací týkajících se např. rodiny, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, justice, omezování osobní svobody, diskriminace, nebo ochrany práv osob se zdravotním postižením. Zdroj: NRZP ČR

30.5.2019
Vyhlídkové lety pro osoby se zdravotním znevýhodněním

Již 12. ročník akce „OPEN SKIES FOR HANDICAPPED“ se uskuteční 15. června 2019 na letišti v Hradci Králové. Jedná se o ojedinělou akci v rámci České republiky, v průběhu které je osobám se zdravotním znevýhodněním připraven bohatý program s možností zúčastnit se vyhlídkového letu zdarma. Akce je určena také široké veřejnosti. Celodenní program je rozdělen na část hlavní, určenou osobám s handicapem, během které budou probíhat vyhlídkové lety na letounech C-295 CASA, L-410 a An-2 ve spolupráci se Vzdušnými silami AČR a leteckými základnami Kbely, Čáslav a LOM Praha, a část doprovodnou, která je určena také široké veřejnosti. K vidění bude vojenská technika, seskok parašutistů, ukázky Policie ČR, cvičení kynologů, motocyklový kaskadér, hudební skupiny, klaun, skákací hrad a vyhlídkový vláček. Občerstvení, které bude k hlavnímu programu zdarma, připraví studenti se sluchovým oslabením z VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Šefánikova 549 v Hradci Králové. Široká veřejnost bude mít možnost zakoupit drobné občerstvení. Zájemci o vyhlídkový let odevzdávají přihlášku k letu nejpozději 10. 6. 2019 na adresu osh@lshk.cz. Potvrzení lékaře o způsobilosti k letu je možné odevzdat elektronicky společně s přihláškou, nebo na místě při registraci. Formuláře ke stažení a další informace najdete na webu Letecké služby Hradec Králové: http://www.lshk.cz/cs/aktuality/open-skies-for-handicapped–osh-2019/. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Postup při nákupu motorového vozidla s využitím příspěvku

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila podrobný popis, jak postupovat při nákupu motorového vozidla s využitím příspěvku na zakoupení zvláštní pomůcky – motorového vozidla. Materiál zpracovali právníci NRZP a vychází ze současné podoby zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Věříme, že vám tento podrobný popis pomůže při administrativě tohoto příspěvku. Dokument naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2081-informace-c-30-2019-postup-pri-nakupu-motoroveho-vozidla-z-prispevku.html. Zdroj: NRZP ČR

30.5.2019
IBD sestra v akci

V květnu 2019 byla spuštěna poradenská telefonní linka 730 540 349, určená pro všechny pacienty s idiopatickými střevními záněty (Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida), ale také pro jejich rodinné příslušníky či veřejnost. Cílem projektu je prostřednictvím odborné IBD sestry, která je zároveň i pacientkou s IBD, poskytnout rychlý a kvalitní servis, který pomůže vyřešit situace a problémy, které nastaly kvůli diagnóze IBD. Na telefonní lince v době, kdy již nejsou ambulantní hodiny na odborných centrech, odpovídá na dotazy tazatelů sestra, která na centru běžně pracuje. Na poradenskou telefonní linku 730 540 349 můžete volat v pondělí, úterý a středu od 16:00 do 20:00 hod. Více informací o projektu najdete na stránkách http://ibd.sestravakci.eu/. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Dny slunce v boji proti rakovině kůže

BENU lékárny organizují bezplatné preventivní vyšetření mateřských znamének na 38 místech v Česku. Hrozbu rakoviny kůže stále podceňujeme a nechodíme na preventivní vyšetření k lékaři. BENU Lékárny na tento problém dlouhodobě upozorňují, a proto každým rokem pořádají osvětovou akci Dny slunce, na níž odborní lékaři bezplatně vyšetřují zájemcům znaménka. Pokud patříte mezi ty, kteří se doposud nenechali vyšetřit, máte nyní během května až července opět možnost. Akce budou probíhat napříč Českou republikou celkem na celkem 38 místech od začátku května do poloviny července 2019, a to ve vybraných obchodních centrech, BENU Lékárnách a rovněž BENU Academiích. Seznam jednotlivých míst a termíny naleznete na webové adrese https://www.benu.cz/benu-dny-slunce. Na většině míst je třeba se na vyšetření předem objednat. Zdroj: Helpnet.cz

14.5.2019
Den dětí se zdravotním postižením a Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením

Sdružení tělesně postižených  Česká Lípa o.p.s. pořádá 31. května 2019 15. ročník Dne dětí se zdravotním postižením v RS Termit Doksy. Zahájení je v 9:30 hod. Účastnický poplatek (včetně oběda) činí 70,- Kč. Přihlášku včetně účastnického poplatku je nutné odevzdat do 27. 5. 2019. Organizace dále pořádá Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením ve Starých Splavech (areál fotbalového hřiště a hotel Bezděz), které se budou konat 28. – 29. června 2019. Slavnostní zahájení se uskuteční 28. 6. 2019 v 10:00 hod. na fotbalovém hřišti. Startovné činí 50,- Kč a účastnický poplatek s ubytováním a stravou činí 500,- Kč (oběd, večeře, snídaně). Přihlášku včetně účastnického poplatku je nutné odevzdat do 22. 6. 2019. Více informací o těchto akcích najdete v přiložených přihláškách. Zdroj: STP Česká Lípa

Přihláška 15.DD ZP 2019

Přihláška 18.KSH ZP-2019

14.5.2019
Pochod Praha – Prčice

Pochod Praha – Prčice je nejznámější organizovaný turistický a dálkový pochod v České republice, jehož historie sahá do roku 1966. Aktuální 54. ročník se koná 18. 5. 2019. Vydat se můžete na některou z 21 pěších nebo cyklistických tras, které mají délku od 23 do 77 kilometrů. Lidé se zdravotním postižením se můžou vydat na vozíčkářskou trasu, která měří 13 kilometrů. Více informací najdete na stránkách https://www.praha-prcice.cz/. Zdroj: Klub českých turistů

14.5.2019
Liga vozíčkářů půjčuje auto s ručním řízením

Liga vozíčkářů nabízí zapůjčení automobilu Octavii Kombi s ručním řízením a automatickou převodovkou. Je k dispozici, když vaše auto vypoví službu, nebo když si chcete vyzkoušet tento způsob řízení. Zvládne to opravdu každý. Zájemci se mohou obracet na Petra Stillera a zamlouvat si termíny, kontakt: petr.stiller@ligavozic.cz. Zdroj: Liga vozíčkářů

14.5.2019
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila vysvětlení k užívání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením na vyhrazených parkovacích místech v rámci zpoplatněných parkovišť. Držitelé parkovacích průkazů občas chybují při jejich užívání. Vysvětlení NRZP ČR by mělo pomoci orientovat se v tom, jak používat parkovací průkaz, jak je to se slevami a také, jak je to s vyhrazenými parkovišti na jednotlivé státní poznávací značky. Dokument naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2068-informace-c-22-2019–parkovaci-prukaz-pro-osoby-telesne-postizene.html. Zdroj: NRZP ČR

14.5.2019
Noc kostelů 2019

Noc kostelů se bude konat v pátek 24. května 2019 po celé České republice. Během této akce se veřejnosti otevírají věže, sakristie, kaple, křížové chodby, klášterní refektáře či rajské zahrady, které mnohdy bývají v průběhu roku veřejnosti nepřístupné. Akce je opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Letošní ročník nabídne pestrý kulturně-duchovní program, je do něj zapojeno více než 1 500 kostelů. Ti, kteří navštíví kamenné kostely nebo modlitebny, si mohou vybrat z nesmírně pestré nabídky: nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení. Možnost bude nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. Více informací: https://nockostelu.cz/. Zdroj: Kudy z nudy

14.5.2019
Pečujeme s radostí

Seberozvojový program pro podporu neformálních pečujících zahrnuje 5 workshopů a individuální podporu od sociální pracovnice a koučky na míru jednotlivým pečujícím. Cílem je podpořit pečující v často psychicky i fyzicky náročných situacích. Tento běh spouští End Duchenne z.s. ve spolupráci s Fresh seniorem v prostorách Galerie Villa Pellé v blízkosti metra Hradčanská v Praze. Akademie workshopů začala 24. 4. 2019, ale je možnost se připojit i v průběhu běhu. Novinkou je i možnost individuální podpory po Skypu a telefonu. Účast je zcela zdarma. Pokud máte zájem se dalšího běhu zúčastnit, registrujte se prosím na: https://lepsisenior.cz/pecujeme-s-radosti/. Zdroj: Helpnet.cz

14.5.2019
Open House Praha znovu otevírá budovy

Již popáté se v Praze uskuteční víkendový festival Open House Praha, během kterého se otevřou brány 80 běžně nepřístupných budov a prostorů. O víkendu 18. a 19. května 2019 si lidé mohou zdarma prohlédnout architektonicky cenné prostory historických paláců a reprezentativních vil, pokochat se moderními designovými kancelářskými prostory nebo si užít nezapomenutelné výhledy na město ze střech výškových budov. Cílem festivalu je přiblížit pražskou architekturu různých historických epoch a období co nejširší laické veřejnosti. Festival nabídne i speciální prohlídky pro neslyšící. Více informací: http://openhousepraha.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

18.4.2019
XX. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců a ostatní seniorské skupiny (STP, SPCCH, Sdružení Parkinson a další), domovy pro seniory a seniory jednotlivce XX. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení. Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2019, která se uskuteční ve dnech 13. – 16. 6. 2019 společně s Lázeňským veletrhem a výstavou růží Růžová zahrada. Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 14. 6. 2019 v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště. Soutěží se v činnostech: ruční práce, literární práce a fotografie. Každý okruh činností má své propozice. Propozice s přihláškou můžete získat na internetových stránkách www.centrum-podebrady.info. Více informací: https://penzista.net/seniori-a-spolecnost/xx-rocnik-souteze-sikovne-ruce-nasich-senioru-pro-radost-a-poteseni/. Zdroj: Penzista.net

18.4.2019
Účinné cviky při denních aktivitách pro snížení rizika pádu ve vyšším věku

Během dne vykonáváme spoustu pravidelných a rutinních aktivit. Čas při nich strávený můžeme využít pro drobné cviky, které zlepší naši koncentraci a rovnováhu, posílí určité svalové skupiny a navíc sníží riziko případného pádu ve vyšším věku. Příklady některých jednoduchých cviků naleznete na stránkách https://penzista.net/cviceni-pro-seniory/ucinne-cviky-pri-dennich-aktivitach-pro-snizeni-rizika-padu-ve-vyssim-veku/. Zdroj: Penzista.net

18.4.2019
Obnovení platnosti průkazů OZP

Národní rada osob se zdravotním postižením řeší v posledních týdnech problémy s prodloužením průkazů ZTP a ZTP/P. Lidé se na ně obracejí s tím, že Úřady práce lidem se zdravotním postižením neustále sdělují, že pokud podají žádost o prodloužení průkazu dříve než 60 dní od ukončení jeho platnosti, Úřad práce jim takovou žádost vrátí, případně jim dá negativní stanovisko k jejich žádosti. NRZP ČR považuje tuto věc za velmi důležitou, protože ze zkušenosti ví, že Úřad práce není schopen znovu posoudit žádost o prodloužení průkazu OZP ve lhůtě 60 dní. Tím se držitelé těchto průkazů dostávají do situace, že nemají platný průkaz, tudíž nemohou využívat například parkovací průkaz k parkování na vyhrazených parkovištích, nemohou využívat slevu na jízdné a další. NRZP ČR chce s touto věcí něco udělat. Proto žádá lidi se zdravotním postižením, kteří mají s prodlužování průkazů ZTP a ZTP/P takové negativní zkušenosti, aby NRZP ČR takovou věc oznámili a NRZP se pokusí to systémově řešit. Vaše zkušenosti pište prosím na adresu v.krasa@nrzp.cz. Uvádějte prosím i konkrétní jména, kontakty a Úřad práce, kde se vám to stalo, především jsou důležité písemné doklady. Více informací najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2063-informace-c-19-2019-obnoveni-platnosti-prukazu-ozp.html. Zdroj: NRZP ČR

18.4.2019
Trasou pochodu smrti vězňů koncentračních táborů

Dne 21. 4. 2019 se koná pochod z Hory Sv. Šebestiána do Údlic. Jedná se o jeden z pochodů kopírujících trasy pochodů smrti vězňů koncentračních táborů. Transporty smrti byly apokalypsou závěru 2. světové války. V Evropě si vyžádaly na 250 000 životů. Oběti a utrpení vězňů v transportech a pochodech smrti bylo nezměrné. Přesto se na ně téměř zapomnělo. Situace na konci války byla nepřehledná, nebezpečná. Mnohé hroby nebyly a nebudou už nikdy nalezeny. Další jsou zapomenuty, nepopsány, téměř vždy beze jmen obětí. Trasy pěších pochodů smrti jsou neoznačené. Je málo míst, kde jsou o nich informace. Proto se na památku obětí těchto pochodů smrti konají pěší pochody pro veřejnost. Můžete se k pochodu přidat kdekoliv na trase, třeba jen na část pochodu. Další pochody se konají např. 1. – 3. 5. 2019 KT Mauthausen – Gunskirchen (72 km) – trasou pochodu smrti československých vězňů, židovských chlapců na sklonku války, prohlídka památníku KT Mauthausen, nebo 22. 5. 2019 Nový Bor a Česká Lípa, nebo 2. 6. 2019 Cínovec – vzpomínky na návrat Lidických žen z KT Ravensbrück v r. 1945. Více informací naleznete v přiloženém letáku. Zdroj: STP Chomutov

Pochod Hora Sv. Šebastiana – Udlice 2019

18.4.2019
Festival muzejních nocí 2019

Jubilejní XV. ročník Festivalu muzejních nocí bude probíhat ve dnech 17. května až 8. června 2019. Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Některé akce jsou zdarma, některé za symbolické vstupné. Tento celorepublikový festival pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Součástí festivalu je také Pražská muzejní noc v sobotu 8. června 2019 a Brněnská muzejní noc v sobotu 18. května 2019. Festival se stal ojedinělou akcí – významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby. Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května. Přehled institucí a jejich muzejních nocí v jubilejním XV. ročníku Festivalu muzejních nocí najdete na stránkách https://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni. Zdroj: Asociace muzeí a galerií ČR

18.4.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o soutěži „Pečující roku“, kterou organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, nebo o možnosti zapojit se do přípravy nového Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením, nebo o projednávané změně seznamu zdravotnických prostředků. Zdroj: NRZP ČR

18.4.2019
Nabídka práce z domova

Dopravní firma CM TRANSPORT TACHOV s.r.o. hledá pracovníka či pracovnici s minimálně maturitou, dobrou znalostí němčiny či angličtiny, znalostí práce na PC a organizačními schopnostmi pro práci dispečera nočního provozu. Firma provozuje 65 vozidel v systému PPL a 10 vozidel DHL, které se pohybují výhradně v noci, hledají proto nového pracovníka, který v případě problémů zajistí noční operativu (porucha vozidla, havárie vozidla, zpoždění,…). Firma má sídlo v Tachově, ale případný zájemce může být odkudkoliv. Nejlépe ovšem na trase Tachov-Plzeň-Praha-Brno-Olomouc. Nabízená mzda je 25 000,- Kč hrubého. Nejedná se o celonoční provoz. Jsou dny, kdy se neděje nic, protože každý řidič ví, co jede. Jedná se o pravidelné jízdy jako podle jízdního řádu. Případní zájemci ať posílají své životopisy e-mail: cmikova@cmtt.cz (v období od 23. 4. do 4. 5. 2019 je kontaktní osoba, ředitelka Mgr. Darija Čmikována, mimo republiku). Informace o firmě naleznete na stránkách www.cmtt.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

18.4.2019
Poznejte práva pacientů a jak se jich domoci

Víte, na jaké všechny informace máte u lékaře nárok? Kdo má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace? Kdy si nelze svobodně zvolit poskytovatele zdravotních služeb? Vše zjistíte v brožuře Práva pacientů a jak se jich domoci, již symbolicky v Evropský den práv pacientů, který se slaví 18. dubna, vydává nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat. Publikace ve formátu A5 přehledně popisuje na 24 stranách, jaká všechna práva mají čeští pacienti, resp. všichni pojištěnci, jako například právo na informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, second opinion (právo na druhý názor jiného lékaře) a řadu dalších. Ale také radí, jak postupovat při podání žádosti, stížnosti či žaloby, vysvětluje, jaké jsou bariéry v dostupnosti léčby a jak se domoci léčby běžně ze zdravotního pojištění nehrazené. Také doplňuje přehled organizací, na něž se mohou potřební obrátit s žádostí o pomoc. Publikaci ve formátu PDF si můžete stáhnout na stránkách https://www.i60.cz/clanek/detail/22511/poznejte-prava-pacientu-a-jak-se-jich-domoci. Zdroj: i60.cz

18.4.2019
Sportovní Hry Seniorů 2019

Buď Fit Seniore z.s. pořádá Sportovní Hry Seniorů 30. 5. 2019 na víceúčelovém stadionu DDM HLMP Kotlářka, vstup z ulice Na Kocínce, Praha 6 – Dejvice. Soutěží se např. v disciplínách Nordic Walking, fotbal, biatlon, skok do dálky, pétanque, slalom. Věkové kategorie pro jednotlivce jsou: 60 – 64 let, 65 – 69, 70 – 74 let, 75 a starší. Je nutno přihlásit se dopředu vyplněním on-line formuláře, poslední možná online registrace je 28. 5. 2019. Více informací: http://www.budfitseniore.cz/akce/sportovni-hry-senioru-2019/#propozice. Zdroj: AkSen – aktivní senior

8.4.2019
NGO Market 2019

Tradiční veletrh neziskovek, který pořádá Nadace Forum 2000, se uskuteční 10. dubna 2019 v prostorách Fora Karlín (Pernerova 51, Praha 8). Největší veletrh neziskových organizací ve střední Evropě si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s konceptem občanské společnosti a děním v neziskovém sektoru. Jubilejní veletrh doprovodí celodenní program, určený zástupcům neziskovek i veřejnosti. Na akci se představí více než 200 českých i zahraničních neziskových organizací různého zaměření. Vstup na akci bude již tradičně pro veřejnost zdarma. Otevírací doba pro veřejnost je 11:00 – 19:00 hod. Návštěvníci budou moci navštívit stánky neziskových organizací, dobrovolnické centrum, workshopy, praktické ukázky, zúčastnit se netradičních aktivit a strávit příjemný den v inspirativním prostředí. Více informací: https://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market. Zdroj: Helpnet.cz

8.4.2019
Jedu s dobou: řidičské kurzy pro seniory nad 65 let zdarma

Je vám víc než 65 let a stále vás baví řídit? Nebo máte ve svém okolí někoho takového? Pak byste měli vědět o tom, že existují kurzy Jedu s dobou. Jde o projekt Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR, který umožňuje starším řidičům zdokonalit svoje dovednosti za volantem. Součástí kurzu je teoretické školení i praktické zvládání smyku či aquaplainingu. A je to zadarmo, náklady hradí fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Výuka trvá šest hodin. Účastníci jezdí se svým vlastním vozem a musí mít platný řidičský průkaz. Nikdo se nemusí obávat, že o řidičské oprávnění přijde, nebo že ho organizátoři pošlou na zdravotní prohlídku, nehrozí ani poškození vozidla. Do kurzu se můžete přihlásit přes webové stránky www.jedusdobou.cz, kde si můžete vybrat termín i místo konání kurzu (pozor, termíny se rychle plní). Jezdí se na polygonech v Mostě, Sosnové, Vysokém Mýtě, Příbrami, Ostravě, Třinci, Hradci Králové a v Jihlavě. Zdroj: Garáž.cz

8.4.2019
Edukační seminář pro mírně pokročilé pacienty s roztroušenou sklerózou

Máte již několikaleté zkušenosti s roztroušenou sklerózou? Zajímáte se o novinky související s tímto onemocněním? Přijměte tedy pozvání na seminář pro pacienty, který se koná 24. dubna 2019 v přednáškovém sálu teplické polikliniky. Seminářem Vás provedou přední odborníci na léčbu, rehabilitaci a sociální problematiku tohoto neuroimunologického onemocnění a budou Vám k dispozici i pro Vaše dotazy. Čas konání: od 15:00 hod. registrace, od 16:00 do 18:00 hod. přednáškový program, od 18:00 hod. diskuze a občerstvení. Obsah semináře: aktuální pohled na roztroušenou sklerózu, doporučené cvičení a životospráva u osob s RS s mírným až středním neurologickým nálezem, kde a kdy nám sociální systém podává pomocnou ruku, činnost regionální pacientské organizace Roska. Vstup a občerstvení zdarma. Kapacita semináře je omezena. Registrační formulář a podrobné informace najdete na stránkách https://rs-seminar.cz/. Zdroj: Aktivní život

8.4.2019
Jak se z toho nesesypat

Setkání s odborníky z projektu Dva životy – Praha, který pomáhá pečujícím o své blízké (děti nad 18 let, partnery s onkologickým onemocněním, po vážných autonehodách, seniory, zdravotně postižené osoby, rodiče, prarodiče apod.), se koná 16. dubna 2019. Můžete se těšit na setkání s profesionály z oborů farmacie, fyzioterapie, mediace, ošetřovatelství, právo, psychologie, sociální péče, trénink paměti, dále na rodinného průvodce a konzultanta pro slaďování pracovního života a péče. Setkání se uskuteční 16. 4. 2019 od 16:00 hod. na adrese: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, Sámova 7/29, 101 00. Účast je zcela zdarma, připraveno občerstvení. Z kapacitních důvodů je nutné přihlášení na tel.: 607 307 187 nebo e-mailem dvazivoty@adoma-os.cz. Zdroj: Helpnet.cz

8.4.2019
Nabídka STP v ČR z. s. okresní organizace Louny

Okresní organizace Louny informuje o svých dvou akcích, kterých se můžete zúčastnit: 1) Dovolená Itálie v termínu 6. 9. – 15. 9. 2019, Gargáno – cena s dopravou z Loun a Podbořan a s plnou penzí činí 6.500,- Kč. Ještě je několik volných míst. 2) Den sociálních služeb na výstavišti Louny pavilon A dne 16. 5. 2019. Více informací najdete na stránkách https://stp-louny.webnode.cz/plan-akci-20192/ nebo u předsedkyně okresní organizace: Zdeňka Mocňáková, tel.: 732 184 297, e-mail: mocnakova.z@centrum.cz. Zdroj: STP Louny

8.4.2019
Nemohli jste na konferenci INSPO? Zalistujte ve sborníku

Na Helpnetu byl zveřejněn sborník příspěvků z konference INSPO 2019. Ne každý se mohl zúčastnit 30. 3. 2019 v Kongresovém centru Praha konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Jaké přednášky na ní zazněly? Zájemci je budou moci zhlédnout z videozáznamů. Nějakou dobu však ještě bude trvat, než je pracovníci Střediska Teiresiás zpracují. Už teď je ale k dispozici sborník textových příspěvků, v nichž přednášející šli nejednou do větších podrobností, než mohli během časově limitované přednášky. Sborník se nachází na http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2019/program-konference, konkrétně u každého z přednášejících vede odkaz na jejich příspěvek do sborníku. Zdroj: Helpnet.cz

8.4.2019
Ne každá práce se započítává do důchodového pojištění

Chodit dlouhodobě pouze na brigádu a pracovat na dohodu o provedení práce se nemusí vyplatit, když pracovník později žádá o invalidní důchod. Může se stát, že i když bude uznán invalidním, na výplatu důchodu nebude mít nárok, protože mu budou chybět odpracované roky s důchodovým pojištěním. Řada lidí se domnívá, že když pracují a mají příjem, automaticky jsou i důchodově pojištění. Pokud však pracují pouze na dohodu o provedení práce a jejich odměna je do 10 000 Kč měsíčně, zaměstnavatel za ně důchodové pojištění neodvádí. Tato odpracovaná doba se jim proto nezapočítává do důchodu. Podobně se do nároku na důchod nezapočítává ani celá doba evidence na úřadu práce. Stát za nezaměstnané platí důchodové pojištění jen po dobu, kdy pobírají podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a pro nárok na invalidní důchod se z doby evidence na úřadu práce započítávají maximálně 3 roky, pokud je žadateli nad 55 let. U mladších se započítává jen rok. V článku ombudsmanky na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/ne-kazda-prace-se-zapocitava-do-duchodoveho-pojisteni-pozor-na. najdete podrobnější informace. Zdroj: Helpnet.cz

8.4.2019
Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy, psychická onemocnění, do nichž zahrnujeme mentální anorexii, bulimii a záchvatovité přejídání, jsou velmi zákeřné nemoci. Přístup k pacientům musí být individuální a komplexní s vědomím, že může jít o běh na dlouhou trať, který nemusí být vítězný. Porucha může udeřit v jakémkoliv věku u kohokoliv, ale zranitelnější jsou ženy (až 10x častěji než muži), mladí lidé okolo puberty, ale i perfekcionalističtí čtyřicátníci. Podrobnější informace naleznete v článku a stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/poruchy-prijmu-potravy-jsou-nejen-o-narusenych-emocich-pokrivenem-obrazu-vlastniho-tela. Zdroj: Helpnet.cz

8.4.2019
Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

Odborná konference s tematickým zaměřením zejména na oborovou a mezioborovou spolupráci v podpoře inkluzivního života osob s postižením se koná 26. září 2019 od 9:30 hod. v Olomouci, v AULE CMTF  UP, Univerzitní 22, Olomouc. Součástí konference budou odpolední prezentace tematicky relevantních diplomových prací studentů a také výstupy či náměty z mezinárodního projektu ICLife, zaměřeného na zapojení osob s mentálním postižením do univerzitního prostředí. Na konferenci jsou zváni zástupci pomáhajících profesí, studenti a zainteresovaná veřejnost. Pro přihlášené účastníky je konference zdarma. Přihlášení na konferenci naleznete na stránkách https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYstKyz2L1MKKgrcekVuAlV2K7HVPMnANlRK-N-V_ZvHKuzg/viewform. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zdravotni-postizeni-v-kontextu-socialni-prace-2. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Máte aspoň chvilku volného času a chcete ho trávit s dětmi?

Pak projekt 2generace hledá právě vás – akční seniory z Prahy. Hledá se babička a dědeček pro děti do školky, kteří občas přečtou pohádku, nebo si budou chvíli hrát. Součástí projektu jsou také společná setkání, zajímavé přednášky, procházky a školení včetně kurzu první pomoci. Základnu má projekt v Praze 4 – Podolí (Na Podkovce 20), ale rádi pro vás najdou školku ve vaší oblíbené části Prahy. Více informací: https://2generace.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Výstup na horu Říp

Společnost Parkinson, z. s. srdečně zve všechny pacienty a jejich blízké, ale i zdravou veřejnost na tradiční akci výstup na horu Říp při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci. Akce se koná v neděli 7. dubna 2019, zahájena bude v 10:00 hodin v sále Hostince Pod Řípem v Krabčicích. Od hl. nádraží v Praze bude v 9:00 hodin opět vypraven autobus. Kolem 11. hodiny bude zahájen výstup. Méně zdatní mohou využít autobus a kdo opravdu nezvládne výstup na vrchol Řípu, vyveze ho terénní automobil. O 12. hodině se účastníci sejdou u rotundy. Po sestupu bude účastníky čekat v hostinci výborný oběd, káva, zákusek. Po celou dobu budou k dispozici balené nápoje. O příjemnou atmosféru se postará příjemná hudba, odolným účastníkům i k tanci. To vše za symbolický poplatek 100 Kč, který bude vybírán v Krabčicích při vstupu a kde obdrží všichni lístek na oběd a nápoj na cestu. Aby bylo možné objednat obědy a místa v autobuse, je nutné svou účast nahlásit. Více informací a kontakty najdete na stránkách http://www.spolecnost-parkinson.cz/hlavni-stranka/epda/12-vystup-na-horu-rip/. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Odstartoval projekt Plníme přání seniorům 2019

Máte přání? Napište si o jeho splnění do 29. března 2019. S jarem vždy přichází se svým projektem „Plníme přání seniorůmSodexo, jehož partnerem je od počátku také SenSen. Cílem projektu je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat. Sběr přání pro letošní ročník probíhá od 1. do 29. března 2019. Účastnit se může jakýkoli Klub seniorů nebo jakékoliv zařízení nebo organizace sdružující seniory. Porobnosti najdete na webu http://www.plnime-prani-seniorum.cz a na stránkách https://www.sensen.cz/aktivity/2019/odstartoval-projekt-plnime-prani-seniorum-2019. Zdroj: SenSen

28.3.2019
Soutěž Svět mých radostí

Můžete se zúčastnit soutěže pro handicapované výtvarníky Svět mých radostí, jež se spolu s výstavou přihlášených prací uskuteční u příležitosti šestnáctého ročníku výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2019, která se koná na výstavišti v Lysé nad Labem 13. až 16. června 2019. Soutěž organizuje Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. Soutěž se uskuteční ve dvou věkových kategoriích: do 18 let a nad 18 let. Zúčastnit se může každý talentovaný výtvarník s fyzickým či psychickým handicapem s maximálním počtem pěti prací v následujících výtvarných oborech: malba, kresba, koláž, plastika, alternativní techniky, užitková keramika, výtvarná fotografie. Zájemce o účast v soutěži musí zaslat písemnou přihlášku. Stačí napsat jméno autora, adresu, mail, telefon, případně kontakty na poskytovatele sociálních služeb, jehož je soutěžící klientem, počet prací, jejich specifikaci, rozměry, způsob instalace. Přihlášky posílejte do 30. května 2019 na e-mailovou adresu: jan.rehounek@seznam.cz nebo adresu poštovní: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk. Porota jmenovaná pořadatelem soutěže práce vyhodnotí a udělí ceny v každé věkové kategorii a v každém výtvarném oboru. Ceny budou předány při vyhodnocení v neděli 16. června 2019 od 13 hodin na Výstavišti v Lysé nad Labem. Ze soutěžních prací bude uspořádána samostatná expozice na výstavě Senior – Handicap: aktivní život 2019. Více informací najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/svet-mych-radosti-0. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Brožura Médiím na kloub

Pohyb na internetu přináší celou řadu výhod a příležitostí. Je například skvělé, že se můžete spojit se svou vzdálenou rodinou nebo s přáteli z mládí, kteří žijí v zahraničí. Snadno na něm vyhledáte informace, a máte tak neustálý přehled, co se děje. Bez dodržování základních zásad bezpečného chování a kritického odstupu nad množstvím informací, které se po síti šíří, se však internet může stát i nebezpečným místem. Jak praví jedno staré úsloví. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Proto SenSen připravil ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost brožuru Médiím na kloub. Na jejích stránkách můžete najít rady a tipy, jak se vyznat v záplavě informací. Internetu ani množství informací, které nabízí, se nemusíte obávat. Je ale důležité pohybovat se na něm s rozumem a vědět, na co je potřeba si dávat pozor. Brožuru si můžete stáhnout na stránkách https://www.sensen.cz/aktivity/2019/stahnete-si-brozuru-mediim-na-kloub. Zdroj: Holubí pošta

28.3.2019
Fundraisingový seminář

Nadace Via zve na jednodenní seminář pro tvůrce a realizátory projektů a aktivit v místních komunitách. Během semináře se naučíte, co to je vlastně fundraising, jak může vypadat fundraisingová strategie, jaké dárce můžete potenciálně oslovit a jaký konkrétní nástroj lze využít pro on-line fundraising. Témata, kterým se seminář bude věnovat: typy fundraisingu, fundraisingové strategie, crowdfunding / peer to peer, velcí individuální dárci, bližší seznámení s portálem Darujme.cz. Termín konání: 8. května 2019 od 9:00 do 17:00 hod., místo konání: Praha, Pražské kreativní centrum (PKC), Staroměstské náměstí, cena: zdarma (účastník si hradí cestu a oběd – drobné občerstvení bude zajištěno). Uzávěrka přihlášek: středa 24. 4. 2019. Více informací a přihlášku najdete na stránkách https://www.nadacevia.cz/viaakademie/#prozajemce. Zdroj: Nadace Via

28.3.2019
Invalidní důchody v dotazech a odpovědích

Úraz či vážná nemoc mohou bolestně zasáhnout do života. Změna zdravotního stavu může mít kromě jiného citelný dopad na schopnost pracovat a udržet si výdělek. Jedním z opatření, které v takové chvíli může pomoci, je invalidní důchod. Se zdravotními komplikacemi a možnou invaliditou však málokdo dopředu počítá a nová situace může člověka zastihnout nepřipraveného. A to jsou právě okolnosti, kdy se lidé potřebují rychle zorientovat a co nejdříve zjistit, jakou pomoc a za jakých podmínek pro ně má stát. Každý případ je samozřejmě individuální, společné však mají to, že spolehlivým zdrojem informací je okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení (OSSZ) či call centrum ČSSZ na telefonním čísle 800 050 248 nebo klientské centrum při pražském ústředí ČSSZ. Základní orientaci v oblasti invalidních důchodů nabízí sada odpovědí na otázky, se kterými se odborníci ČSSZ a OSSZ ve své praxi setkávají nejčastěji. Tyto odpovědi na nejčastější otázky najdete na stránkách https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/invalidni-duchody-aneb-na-jake-dotazy-nejcasteji-odpovidaji-odbornici-cssz.htm. Zdroj: ČSSZ

28.3.2019
Linka EDA pomáhá rodinám v těžké životní situaci

Krizová telefonická Linka EDA 800 40 50 60 slaví čtyři roky od svého vzniku. Za dobu své působnosti pomohla 2400 rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Na Linku EDA se mohou obrátit, když se dozví závažnou diagnózu svého dítěte nebo se musí vypořádat s následky jeho těžkého úrazu. Služba je poskytována na území celé České republiky. Linka EDA je v provozu každý pracovní den od 9 do 15 hodin. V jakých situacích se klienti na linku obracejí: hovory informační a poradenské se většinou týkaly dítěte, o které volající pečují. Dále to byly hovory na téma nepříznivé finanční situace a možností rodiny (potřeba příspěvků na péči, na bydlení či na speciální pomůcky). Dalším probíraným tématem se stala rodinná a vztahová problematika, která souvisí s únavou z péče o osobu se zdravotním postižením (nepochopení od příbuzných nebo konflikt s druhým rodičem). Konzultanti Linky EDA pomáhají zprostředkovat kontakt jak na různé typy institucí, tak na konkrétní odborníky. Mezi odborníky, které pečující rodiny hledají, byli lékaři, poskytovatelé z oblasti rané péče či z odlehčovacích služeb. Pracovníci linky pomohli nasměrovat klienty také na podpůrné instituce (psychoterapeutické a pedagogicko-psychologické poradny) nebo na příslušné úřady (zdravotní pojišťovny, MPSV, městské úřady). Klienti se mohou na Linku EDA obrátit bez jakýchkoliv obav, protože je zcela anonymní. Služba je poskytována zdarma. Kromě telefonické linky 800 40 50 60 je k dispozici chat na webové stránce www.elinka.iporadna.cz. Na webových stránkách www.eda.cz mohou klienti využít e-mailové poradenství na adrese linka@eda.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/linka-eda-pomohla-za-dobu-sve-existence-vice-nez-dvema-tisicum-rodin-v-tezke-krizi. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Evropský týden udržitelného rozvoje

Obce, školy, organizace nebo firmy se mohu hlásit do Evropského týdne udržitelného rozvoje, který se koná již popáté, letos na přelomu května a června. Pod jeho hlavičkou probíhají nejrůznější akce od dnů otevřených dveřích v solárních elektrárnách, přes sousedská setkání, promítání filmů až po městské slavnosti. Cílem akcí je dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, v němž žijeme. Týdenní svátek udržitelného rozvoje se koná od čtvrtka 30. května do středy 5. června 2019. Zájemci již nyní mohou registrovat akce, které spadají do období 25. května až 10. června. Pozvánky na všechny akce jsou k dispozici na webu https://www.tydenudrzitelnosti.cz/. Zde si zároveň mohou zájemci zaregistrovat vlastní akci. Zdroj: Verlag Dashöfer

28.3.2019
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavním jarním úklidovým dnem v roce 2019 bude sobota 6. dubna. Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce. Vyhlašovatelé akce jim k tomu poskytnou know-how, také pevné pytle na sesbíraný odpad a další potřebnou podporu. Organizátoři mají “pod palcem” skupinku dobrovolníků. Ti vyplní registrační formulář a na interaktivní mapě úklidů si vyberou jim nejvíce sympatickou skupinu, ke které se připojí. V termínu akce se pak sejdou na “místě činu” a uklidí. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně! Pokud byste se chtěli do úklidu zapojit, tzn. např. zorganizovat úklid, stát se dobrovolníkem nebo mapovat skládky, najdete všechny potřebné informace a seznam pořádaných úklidů na stránkách https://www.uklidmecesko.cz/. Zdroj: Zdroj: kudyznudy.cz

14.3.2019
Senior za volantem

STP Pečky zve všechny seniory ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 9 hod. do klubovny Spolkového klubu v Kulturním středisku Pečky – přízemí na besedu Senior za volantem. Pan V. Noháček (učitel autoškoly) vám připomene nejdůležitější pravidla silničního provozu. Vstupné: člen STP 40,- Kč, ostatní 60,- Kč. Zdroj: STP Pečky

14.3.2019
Projekce filmu Rakovina je šok s debatou

Akce se koná 25. března 2019 od 17:00 do 19:00 hod. v malém sálu Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1. Osobní příběhy známých Češek, které vzpomínají na průběh své nemoci, doprovází vstupy odborníků. Následuje debata “Co ještě o rakovině nezaznělo” s onkoložkou A. Aschermannovou a bývalou pacientkou Martinou Chalupníkovou. Vstup zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/projekce-filmu-rakovina-je-sok-s-debatou. Zdroj: Helpnet.cz

14.3.2019
Bezplatné semináře nejen pro pacienty s lupénkou

Cyklus seminářů o lupénce a psoriatické artritidě a o možnostech léčby pořádá pro pacienty, rodinné příslušníky, zdravotníky a veřejnost společnost Novartis ve spolupráci s odborníky z FN Olomouc, FN U Svaté Anny Brno, FN Plzeň a neziskovou organizací Revenium. Dubnový cyklus seminářů v Olomouci, Brně a Plzni provází témata Lupénka – vznik, možnosti léčby a co by pacient měl především vědět; Psoriatická artritida – projevy, léčba a doporučení k režimovým opatřením pro pacienty a Systém státní podpory pro pacienty s lupénkou a psoriatickou artritidou. Semináře jsou bezplatné. Více informací a registrační formulář najdete na stránkách Inspirante: https://www.inspirante.cz/index.php/2019/03/04/prihlaste-se-na-seminare-pro-pacienty-s-lupenkou-a-psoriatickou-artritidou/. Zdroj: Helpnet.cz

14.3.2019
Sousedský týden

Při příležitosti Evropského dne sousedů vyhlašuje Nadace Via v termínu 20. – 26. května 2019 Sousedský týden. Společně s veřejností chce ukázat, že Česko je plné sousedství, kde to žije. Můžete se také zapojit. Zorganizujte během sousedského týdne akci, zveřejněte jí a pozvěte na ní své sousedy. Vymyslete vlastní akci, do které se zapojí vaši sousedé: může jít o cokoli od snídaně, přes fotbalový turnaj, po grilovačku… Zaregistrujte se do mapy sousedských akcí a pomozte Nadaci Via ukázat, že Česko je plné živých sousedství. Nevíte jak na to? Nadace Via vám pomůže a poradí. Na stránkách http://sousedskytyden.cz/ najdete více informací a také mapu plánovaných sousedských akcí, kterých se můžete zúčastnit. Zdroj: Nadace Via

14.3.2019
Hypotermie: nebezpečí chladného počasí

Vzhledem k chladnému počasí je důležité porozumět rizikům, která může představovat vystavení se chladu pro starší osoby a osoby s chronickými zdravotními potížemi. Starší lidé mohou rychle ztratit tělesné teplo a změny na těle v důsledku stáří mohou ztěžovat rozpoznání poklesu tělesné teploty. Výsledkem může být vážný stav nazývaný hypotermie. Hypotermie – nebezpečný pokles tělesné teploty – může nastat, když je uvnitř nebo venku chladno a tělo není schopno produkovat teplo, které potřebuje k fungování. Dokonce i relativně krátká doba expozice chladným podmínkám může vést k hypotermii. Starší dospělí jsou k hypotermii obzvláště citliví, protože jejich tělesná reakce na chlad může být snížena v důsledku chronických zdravotních stavů a užíváním některých léků, včetně volně prodejných léků proti nachlazení. Tipy, jak udržet starší osoby v zimním období v bezpečí před chladem, najdete na stránkách https://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/hypotermie-nebezpeci-chladneho-pocasi/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

14.3.2019
Čajovna s ochutnávkou čajů

Akce se koná 26. března 2019 od 16:30 do 18:00 hod. v organizaci Amelie, z.s., Šaldova 15, Praha 8 – Karlín. Ivana Brodská se s účastníky podělí o informace o čaji, jeho přípravě, blahodárných účincích a dalším využití. Kapacita omezena. Hlásit se můžete na: praha@amelie-zs.cz. Vstup zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/cajovna-s-ochutnavkou-caju. Zdroj: Helpnet.cz

14.3.2019
Jste pečující osobou? Přijďte se inspirovat.

Workshop organizace Quip, z. ú. se koná od 27. 3 2019 do 28. 3. 2019 v Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha 4, přímo u stanice metra Háje. Jedinečný workshop s Caroline Tomlinson pro všechny, kteří koordinují péči a podporu svým blízkým s jakoukoliv mírou potřeby. Pro rodinné pečují je akce zdarma a tlumočena do češtiny. Workshop bude obohacením a inspirací pro plány rodin s dětmi s postižením, pro lidi z jejich kruhů podpor, stejně jako pro profesionální poskytovatele služeb. Bude motivací pro všechny, kteří hledají způsoby, jak pro lidi s postižením vybudovat most, který by jim umožnil plnohodnotně se účastnit života v jejich místní komunitě a být si navzájem přínosem a zdrojem společného obohacování se a radosti. Více informací a přihlašovací formulář najdete na stránkách https://www.kvalitavpraxi.cz/aktuality/planovani-zamerene-na-cloveka-nastroje/caroline-tomlinson-pro-nas-usporada-workshop/. Zdroj: Helpnet.cz

14.3.2019
Čemu ne/věřit na internetu

Přijďte diskutovat s odborníky o tom, čemu (ne)věřit na Internetu. Úvodní příspěvky pronesou a vaše dotazy zodpoví: Dita Charanzová – poslankyně Evropského parlamentu (ANO), Martin Kožíšek – expert na bezpečnost na internetu (CZ. NIC), mjr. Václav Písecký – kriminalista vyšetřující trestnou činnost na seniorech. Akce se koná 2. dubna 2019 od 10:00 do 13:00 hod. v organizaci ŽIVOT 90, z.ú., Karoliny Světlé 18, Praha 1. Vstup zdarma vč. občerstvení. Nutné přihlášení v kanceláři CAS Život 90, tel.: 222 333 536/574. Více informací a pozvánku najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/cemu-neverit-na-internetu. Zdroj: Helpnet.cz

6.3.2019
Za jakých podmínek je možné přiznat předčasný starobní důchod?

Lidé, kteří zvažují, že „odejdou“ do důchodu dříve než dosáhnou důchodového věku, by měli vědět, že pro nárok na předčasný starobní důchod musí získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí od roku 2019 alespoň 35 let. Je také důležité vzít v úvahu, že předčasný starobní důchod se trvale krátí a možnosti přivýdělku při jeho vyplácení jsou do dosažení důchodového věku omezeny. Maximální doba, o kterou je možné jít do důchodu dříve, je závislá na důchodovém věku. Lidé snadno pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení zjistí, od kdy mohou nejdříve žádat o přiznání předčasného důchodu a jakou musí získat dobu pojištění, samozřejmě i jaký je jejich důchodový věk a kdy ho dosáhnou. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/cssz-informuje-za-jakych-podminek-je-mozne-priznat-predcasny-starobni-duchod.htm. Zdroj: ČSSZ

6.3.2019
Týden mozku

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998. 21. ročník festivalu proběhne 11.–17. března 2019 v budově Akademie věd ČR, Národní 1009/3, Praha 1. Vstup na všechny festivalové akce je zdarma, na přednášky je potřeba se registrovat. S přednáškami vystoupí přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd. O víkendu na ně naváže doprovodný interaktivní program v podobě workshopů a dalších aktivit. Festival je určen pro zvídavé studenty, rodiče s dětmi i širokou veřejnost. Více informací najdete na stránkách http://www.tydenmozku.cz/. Zdroj: Novinky z MČ Praha 8

6.3.2019
Zlatá rybka už pátým rokem plní přání vážně nemocným dětem

Zlatá rybka, soukromá charitativní organizace, se již od roku 2015 soustřeďuje na plnění přání dětem se život ohrožujícím onemocněním. Za dobu svého působení splnila přání již více než 300 takovým dětem. Umožnila desetileté dívce stát se na den princeznou, postavila na zahradě pirátskou loď, nebo zařídila setkání s obdivovaným generálem. Několikrát zorganizovala vycestování na zápasy NHL i NFL do USA, zájezdy do Japonska, Karibiku, cesty na Nový Zéland i za polární kruh. Typická doba plnění přání se pohybuje v týdnech, i když nedávno se podařilo splnit jedno takové přání už osm hodin od jeho vyslovení. Zlatá rybka je charitativní organizace založená a financovaná manželi Katarínou a Ondřejem Vlčkovými. Děti typicky vyslovují svá přání v jedné z pěti kategorií: „Přeji si někým být“, „Přeji si něco mít“, „Přeji si se s někým setkat“, „Přeji si pro někoho jiného“ a „Přeji si něco zažít“. Některé děti své přání vyslovují v nejnáročnějším období léčby; jiné si naopak počkají a své velké přání berou jako odměnu, když už mají nejtěžší období za sebou. Nezřídka chtějí děti splnit přání i někomu jinému, a touto cestou poděkovat těm, kteří se o ně láskyplně starali. Máte ve svém okolí dítě s život ohrožujícím onemocněním? Dejte jeho rodině o Zlaté rybce vědět. Více informací o organizaci a její činnosti naleznete na: www.zlatarybka.cz. Zdroj: Helpnet.cz

6.3.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o jednání NRZP ČR o železniční dopravě, nebo o připravované novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se týká revize kategorizačního stromu zdravotnických prostředků, nebo o projednávaném zlepšení dostupnosti léků na předpis, nebo o novele školského zákona. Zdroj: NRZP ČR

6.3.2019
Vše o příspěvku na péči

Liga vozíčkářů připravila stručný a jasný soupis změn, které se od letoška týkají příspěvku na péči. 8. února 2019 podepsal prezident novelu zákona o sociálních službách, po 13 letech tak došlo k navýšení příspěvku pro nejzávažněji postižené lidi žijící mimo ústavní péči. Podrobnější informace o tom, komu bude příspěvek navýšen od 1. 4. 2019 a komu bude navýšen od 1. 7. 2019 najdete v článku na stránkách http://www.vozickar.com/vse-o-prispevku-na-peci/. Zdroj: Liga vozíčkářů

6.3.2019
Aktualizace publikace Nápadník pro rok 2019

Nápadník – sborník rad a informací pro život s postižením vydává Liga vozíčkářů každé dva roky, poslední vydání je z roku 2018. V roce, kdy Nápadník nevychází, vydává Liga vozíčkářů alespoň několikastránkovou aktualizaci, kde jsou uvedeny informace, které se od vydání poslední publikace změnily. Aktualizaci si můžete bezplatně stáhnout na Informačním portálu www.ligavozic.cz/ip v sekci Praktické informace, nebo přímo na tomto odkazu http://ligavozick.skynet.cz/ip/prakticke_informace.php?oblast=9000122, případně si ji můžete vyžádat v tištěné podobě přímo v Poradně pro život s postižením (tel. 725 122 853 nebo e-mailem na poradna@ligavozic.cz). Pokud ještě publikaci Nápadník 2018 nemáte, můžete si ji u Ligy vozíčkářů také objednat (k publikaci bude přiložena i vytištěná aktualizace). Informace k objednání najdete na stránkách http://www.ligavozic.cz/sluzby/poradna/napadnik. Zdroj: Liga vozíčkářů

6.3.2019
Paraplegici natočili video o sexu

Vzniklo edukační video, které nemá v české historii obdoby. Autorkou jeho scénáře je Zdeňka Faltýnková, spinální specialistka České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. Cílem zhruba čtyřicetiminutového filmu je zkvalitnění sexuálního života vozíčkářů po poranění míchy. Video s názvem Partnerské vztahy, sex a rodičovství je první ucelenou informací s praktickými ukázkami. Velmi citlivou a důstojnou formou přibližuje intimitu a sexuální praktiky vozíčkářů, jak žen, tak i mužů. Zároveň prezentuje, že lidé po poranění míchy mohou žít ve srovnatelné kvalitě partnerského i rodinného života jako před ochrnutím. Film obsahuje svědectví v prožívání vlastní sexuality a praktické rady zkušených vozíčkářů, sexuální polohy, kompenzační a erotické pomůcky, ale také komentáře odborných lékařů a dalších specialistů na spinální problematiku. Filmy jsou k dispozici na DVD nosičích a flash discích v České asociaci paraplegiků – CZEPA, z.s., zdarma. Video je strukturováno do 7 kapitol, které budou postupně představeny také na komunitním portále Vozejkov.cz a prostřednictvím facebookových stránek @czepa.cz a @vozejkov. První kapitola byla uveřejněna 24. 2. 2019. Od 6. 5. 2019 bude celý film k dispozici v plné verzi na kanálu YouTube.com pod názvem Partnerské vztahy, sex a rodičovství po poškození míchy. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/paraplegici-natocili-video-o-sexu. Zdroj: Helpnet.cz

6.3.2019
Čtení ze šuplíku

Prezentaci autorských textů, která je zároveň destigmatizační akcí, pořádá 14. března 2019 od 16:30 do 17:45 hod. v Ostravě MENS SANA, z.ú., pomáhající lidem s duševním onemocněním. Místo konání akce: Knihovna města Ostravy, Ulice 28. října (u Sýkorova mostu). Čtení ze šuplíku je určeno široké veřejnosti. Může se aktivně zapojit úplně každý kdo si píše „do šuplíku“ s jedinou podmínkou: prezentace výhradně autorských textů. Předpokládá se, že vystupující sami vyberou ze své tvorby dílka, které mohou číst na veřejnosti. Součástí těchto pořadů je také hudební vystoupení kapely TŘESK a divadélka NETŘESK pod vedením hudebníka, divadelníka, spisovatele a režiséra Jiřího Neduhy. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/cteni-ze-supliku. Zdroj: Helpnet.cz

6.3.2019
Seminář Dluhy a exekuce

Seminář Dluhy a exekuce se koná 28. 3. 2019 od 15 do 18 hod. v Lize vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno. Na semináři se budou probírat témata: novinky v souvislosti s novelou zákona, podmínky pro oddlužení, oddlužení manželů, exekuce a návrh na její zastavení, věci nepodléhající exekuci. Zájemci o seminář se mohou přihlásit na e-mailu: poradna@ligavozic.cz. Zdroj: Liga vozíčkářů

6.3.2019
Statisíce pacientů nedodržují předepsanou léčbu, riskují svůj život

Kolik berete léků? Umíte je vyjmenovat? Stalo se vám, že jste neužíval své léky dle doporučení lékaře? … tyto a další otázky budou v březnu 2019 klást svým pacientům praktičtí lékaři a internisté ve 150 ambulancích po celé ČR. Účelem je se dozvědět, proč tolik pacientů nedodržuje předepsanou léčbu. Právě ochota pacienta spolupracovat s lékařem a dodržovat pokyny – tzv. adherence – je pro účinek léčby naprosto klíčová. A právě tím se bude zabývat Týden adherence, který podpořili odborníci z řad diabetologů, internistů a praktických lékařů ve spolupráci se společností Teva. Týden adherence s výzvou Chcete se léčit účinně? Lečte se správně, startuje 25. 3. 2019 a cílem je upozornit pacienty, kteří se potýkají s chronickým onemocněním, na fakt, že je třeba převzít za své zdraví zodpovědnost. Více informací o dotazování v rámci Týdne adherence najdete na stránkách https://www.teva.cz/our-impact/article-pages/o-adherenci/. Největšími „hříšníky“, co se dodržování léčby týče, jsou podle odborníků lidé s vysokým tlakem – hypertonici, s vysokým cholesterolem a diabetici II. typu. Nemoc je přímo nebolí ani nijak neomezuje, špatná adherence jim vše „spočítá“ až později. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/statisice-pacientu-nedodrzuji-predepsanou-lecbu-riskuji-svuj-zivot-nejvice-diabetici-lide-s. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji

Publikaci vydal Plzeňský kraj, obsahuje kontakty na poskytovatele sociálních služeb a stručný popis všech registrovaných sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Plzeňského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních služeb bude distribuován na obce v Plzeňském kraji, poskytovatelům sociálních služeb a do Regionálního infocentra Plzeňského kraje a Bavorska. Pro všechny zájemce je Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji k dispozici také na Krajském úřadu Plzeňského kraje na Odboru sociálních věcí. Je možné si jej i stáhnout ze stránek Plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/kraj-ma-novy-katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Svaz neslyšících varuje: pozor na naslouchátka, mohou poškodit sluch

Stále častěji se v obchodních řetězcích, ale i v televizi objevují reklamy na naslouchátka. Senioři mohou prostřednictvím reklamy získat falešný dojem, že jim naslouchátko pomůže zlepšit porozumění řeči. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, největší tuzemská organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, však důrazně varuje před nákupem těchto pomůcek. Nekvalitní naslouchátka totiž mohou lidem trvale poškodit sluch. Sluchadla jsou zdravotnické prostředky, které lékař v ordinaci nastavuje pacientům individuálně, přesně dle potřeb uživatele. Skutečná sluchadla tak zvýrazňují pouze ty zvuky, které je třeba zesílit – například řeč. Naopak naslouchátka, která jsou inzerovaná, jsou pouhými zesilovači zvuků. Znamená to, že zesílí naprosto všechny zvuky – i zvuky v pozadí. Porozumění řeči se tak smazává. A co je ještě horší – dlouhodobé používání těchto naslouchátek může sluch i trvale poškodit. Jejich zesílení totiž není vhodně korigováno. Jaký je tedy správný postup při zhoršení sluchu? Je třeba navštívit foniatrickou ordinaci, ve které lékař předepíše kvalitní sluchadlo. To do určité výše hradí zdravotní pojišťovny. V současnosti je maximální výše příspěvku 5 100 korun. Od prosince 2019 pak budou mít lidé nárok na dvě sluchadla s příspěvkem 7 000 korun na každé. V těchto cenových relacích tak získáte již vysoce kvalitní digitální přístroj. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Desatero budoucího poživatele starobního důchodu

Do starobního důchodu odchází člověk jen jednou za život. Co vše je s tímto krokem spojeno, na co nezapomenout? Česká správa sociálního zabezpečení rekapituluje v 10 bodech nejdůležitější informace, které souvisejí s touto životní situací a na které se lidé nejčastěji ptají. Těchto 10 bodů najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/co-je-treba-vedet-chystate-li-se-do-duchodu-aneb-desatero-budouciho-duchodce.htm. Zdroj: Verlag Dashöfer

20.2.2019
Komu může být letos přiznán starobní důchod?

Letos vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou zákonem daného důchodového věku a získají potřebnou dobu důchodového pojištění alespoň 35 let. Splnění těchto podmínek ale neznamená povinnost o důchod žádat a není ani důvodem k ukončení výdělečné činnosti. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit. Kdo v roce 2019 dosáhne důchodového věku: muži narození v období od září 1955 do června 1956; bezdětné ženy narozené v lednu až říjnu 1956; ženy narozené v lednu až říjnu 1957, které vychovaly jedno dítě; ženy narozené v lednu až říjnu 1958, které vychovaly dvě děti; ženy narozené v lednu až říjnu 1959, které vychovaly tři či čtyři děti; ženy narozené v lednu až říjnu 1960, které vychovaly pět a více dětí. Podrobnější informace o postupu žádosti o starobní důchod najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/cssz-informuje-komu-muze-byt-letos-priznan-starobni-duchod.htm. Zdroj: ČSSZ

20.2.2019
Den zdravého mozku a paměti

Odbornou konferenci, která je určena nejen pro odbornou veřejnost, ale též pro laickou – rodiče, seniory, studenty, pořádá 14. března 2019 (den narozenin Alberta Einsteina) Krajská knihovna Karlovy Vary. Vstup zdarma, 2 osoby za organizaci. Na konferenci se můžete seznámit s novinkami v oblasti výzkumu mozku, paměti a efektivního učení pro 21. století. Tato akce je součástí „Národního týdne trénování paměti“ pořádaného Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navazuje na celosvětovou akci „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week) a dále akci „Týden mozku“ Akademie věd ČR (11. – 17. 3. 2019). Hlavním organizátorem akce je karlovarský spolek Biblio Karlovy Vary. Na konferenci je nutné se přihlásit online (omezená kapacita sálu). Více informací a přihlášku najdete na stránkách https://www.zlepsipamet.cz/konference/. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Podpora a rozvoj neformální péče – jak na to

Konference v Senátu Pralamentu ČR se uskuteční 5. března 2019 od 9 do 13 hodin. Místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horská za odborné pomoci společnosti Alfa Human Service, z.s. si Vás dovoluje pozvat na tuto konferenci. Místo konání: Frýdlantský salonek Senátu Parlamentu ČR (vstup přes recepci „A“ z Valdštejnské ulice). Program konference a podrobnější informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/podpora-rozvoj-neformalni-pece-jak-na. Pro zájemce se bude konat také prohlídka Senátu Parlamentu ČR (fakultativně v případě zájmu) – účast včetně zájmu o prohlídku Senátu prosím potvrďte do 25. 2. 2019 na e-mailu: petra.adamkova@alfabet.cz. Účast na konferenci je zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Revmatiky čeká revoluce – dostanou se k léčbě včas

Došlo k zásadní změně v dostupnosti léčby pro pacienty s revmatoidní artritidouod 1. února 2019 se totiž ti nemocní, kteří spadají do kategorie „střední závažnost nemoci“, dostanou k účinné biologické léčbě. Ta umí zabránit zhoršení jejich stavu a zlepšit ho. Dosud se k biologické léčbě dostali pouze v nejvyšší aktivitě nemoci – tedy laicky řečeno – když už se nemohli hýbat. Naděje na zlepšení stavu spojená s uvolněním léčby by se tak v Česku mohla nově týkat přibližně 8000 pacientů. V tuzemsku touto chronickou nemocí, která postihuje klouby a mimokloubní struktury, trpí přibližně 69 000 osob. Pokud pacient dostane léčbu dříve, může pracovat, fungovat v rodině, atd. Další novinkou v oblasti péče o pacienty s revmatoidní artritidou je, že pacientský spolek Revma Liga společně s Českou revmatologickou společností a největší českou zdravotní pojišťovnou VZP se domluvily na zmapování péče o pacienty. Podle dat pojišťovny vyhodnotí nejen rozmístění pacientů, jejich přístup k centrům biologické léčby a k revmatologům, ale i informace o používané medikaci nebo tzv. migraci za lékařem. V současnosti funguje v ČR 46 center pro biologickou léčbu a další 4 dětská centra pro biologickou léčbu. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/revmatiky-ceka-revoluce-uz-zitra-dostanou-se-k-lecbe-vcas. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Jak se pro důchod započítává doba péče

Péče o naše nejbližší je činnost nepochybně velmi důležitá a potřebná. Lidé si mohou klást otázku, jaký dopad budou mít ta životní období, kdy místo práce pečovali či pečují o děti, rodiče nebo jiné handicapované rodinné příslušníky, na jejich budoucí důchod. V jakých případech a za jakých podmínek se doba péče pro nárok na důchod a jeho výši započítá? Podrobnosti vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení v článku, který najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/jak-se-pro-duchod-zapocitava-doba-pece. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Informace o schválené novele zákona o veřejném zdravotním pojištění

V loňském roce byl schválen zákon č. 282/2018 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon vstoupil v účinnost 1. ledna 2019. Zákon změnil jednak paragrafované znění zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale také Přílohu č. 3, která se zabývá zdravotnickými prostředky. Jednotlivá ustanovení zákona již platí, anebo budou postupně vstupovat v účinnost v průběhu roku. Zákon nově zavádí, že poživatelé invalidních důchodů 3. stupně (v některých případech i 2 stupně) budou mít snížený limit výdajů na léky ve výši 500 Kč ročně, a to s účinností od 1. 1. 2020 (běžný limit výdajů na léky je 5 000 Kč ročně). V článku NRZP ČR najdete informace o limitech výdajů na léky, jaké informační povinnosti plynou pojištěncům v souvislosti s možností snížení limitu na léky, jaké jsou způsoby úhrady zdravotnických prostředků, nebo jaký je postup předpisu zdravotnických prostředků. Článek najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2046-informace-c-9-2019-informace-o-schvalene-novele-zakona-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni.html. Zdroj: NRZP ČR

20.2.2019
Zdravotní a finanční gramotnost

Přednášku pořádá 20. března 2019 od 16.30 hod. Amelie, z.s. Místo konání: Viniční domek, Chuchelská 6/1, Praha 12 – Modřany. Témata přednášky: Co je a jak je propojená zdravotní a finanční gramotnost? Jak pečovat o své zdraví? Jak předcházet nebo včas objevit nejčastější civilizační choroby? Na jakou péči mám nárok ze zdravotního pojištění? Jak přistupovat k platbám a vedení osobního rozpočtu? Jak řešit dluhy? Jak mi může pomoci sociální systém? Vstup na přednášku je zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zdravotni-financni-gramotnost. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Cvičební maraton MARS

8. ročník 24hodinového nepřetržitého cvičení na podporu lidí nemocných roztroušenou sklerózou napříč Evropou i všemi věkovými kategoriemi se koná 1. – 2. března 2019. Cvičí se v těchto městech: Brno a Kyjov, Bratislava, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Kroměříž, Liberec, Most, Nový Bor, Olomouc, Frýdek-Místek a Ostrava/Klimkovice, Plumlov, Plzeň, Poděbrady, Praha, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí/Letohrad, Velké Losiny, Žďár nad Sázavou, Žireč u Dvora Králové n. Labem. Cvičí se na sportovištích, v tělocvičnách a fitness centrech. Rozpis cvičení v jednotlivých městech je průběžně doplňován na stránkách: http://maratonmars.cz/aktualne/rozpis-cviceni-2019/. Vstupné je dobrovolné. Více informací: http://maratonmars.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Česko hledá bastlíře, kutily a vynálezce!

Termín druhého ročníku festivalu Maker Faire Prague potvrzen: novodobí kutilové a tvůrci se sejdou o víkendu 22. a 23. června 2019 na holešovickém Výstavišti v Praze. Tento týden organizátoři spustili výzvu pro všechny makery, kteří by se chtěli na akci přihlásit a představit svou tvorbu. Nekomerční vystavovatelé opět dostanou prostor zdarma. Mottem Maker Fairu je přijď ukázat, co vyrábíš, a sdílet, co ses při tom naučil. Tyto akce se konají již od roku 2006 v desítkách měst po celém světě a umožňují nadšencům sdílet své kreativní projekty bez ohledu na věk i použité nástroje. Maker Faire je totiž místo, kde se stírají rozdíly mezi tradičním kutilstvím nebo řemesly a novými technologiemi zahrnujícími 3D tisk, elektroniku či programování. Všichni makeři, kteří by chtěli na Maker Faire Prague 2019 představit a ukázat svou tvorbu, se mohou do konce dubna přihlásit na stránkách festivalu https://prague.makerfaire.com/. Zdroj: Helpnet.cz

8.2.2019
Čím zapít lék? Expert radí vodou z kohoutku

Užití léku začíná jeho zapitím tekutinou, to se může zdát jako to nejjednodušší, s čímž je léčba spojena. Je však třeba říct, že právě v této fázi se velmi často stávají chyby, které mohou ovlivnit úspěch léčby nebo její bezpečnost. Víte, že třeba minerální voda, ovocné šťávy nebo čaj mohou ovlivňovat účinnost některých léků? Nejlepší je poradit se o konkrétním léku s lékařem či lékárníkem. Vodou z vodovodu však chybu nikdy neuděláte. Více informací: https://www.inspirante.cz/index.php/2019/01/24/cim-zapit-lek-expert-radi-vodu-z-kohoutku/. Zdroj: Aktivní život

8.2.2019
Karenční doba bude zrušena

O zrušení tzv. karenční doby, a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci, rozhodla Poslanecká sněmovna na svém jednání 22. ledna 2019 a tuto novelu podepsal 30. 1. 2019 prezident Miloš Zeman. Návrh na zrušení karenční doby zajistí zaměstnancům od 1. července 2019 proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku. Obdobně dojde k zabezpečení i všech ostatních skupin pojištěných osob, jichž se karenční doba týká. Více informací: https://www.mpsv.cz/cs/34818. Zdroj: MPSV

8.2.2019
Přijetí novely zákona o sociálních službách

Senát dne 31. 1. 2019 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Z přítomných 55 senátorek a senátorů  se pro návrh vyslovilo 53 senátorek a senátorů, 2 se zdrželi. Senát schválil zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč, a to s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Je jisté, že zákon bude vyhlášen v únoru letošního roku, to znamená, že zvýšený příspěvek ve IV. stupni bude vyplácen od 1. dubna 2019. Současně bylo schváleno navýšení příspěvku na péči i ve III. stupni o 4 000,- Kč, to znamená, že příspěvek bude vyplácen ve výši 12 800,- Kč, u dětí do 18-ti let ve výši 13 900,- Kč. Zvýšený příspěvek ve III. stupni bude vyplácen od 1. července 2019. Zvýšení příspěvku v obou stupních bude příjemcům zvýšeno automaticky, nikdo si nemusí o nic žádat. Zdroj: NRZP ČR

8.2.2019
Nezapomínejte na prevenci

Hlavně zdraví“- přejeme si navzájem na začátku každého nového roku, o narozeninách, svátcích a při mnoha dalších příležitostech. Na hodnotovém žebříčku většiny lidí zaujímá zdraví nejvyšší příčky. Aspoň to prohlašují. Praxe ale vypadá jinak. Podle posledních průzkumů například na pravidelné preventivní prohlídky chodí jen zhruba pětina lidí, přestože jsou pojišťovnami hrazeny a například VZP na ně dokonce své pojištěnce zve dopisem. Více informací o různých zdravotních preventivních prohlídkách najdete na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/dejte-si-do-mobilu-pripominku-zajit-na-prevenci. Zdroj: Helpnet.cz

8.2.2019
Bezbariérová hlavná stanica Bratislava

Pokud někdo z lidí s tělesným či zrakovým postižením pojede vlakem do Bratislavy, může ho potěšit informace o bezbariérových úpravách bratislavského hlavního vlakového nádraží, kterou rozeslala organizace SONS. Informace naleznete v příloze. Zdroj: STP Štětí

Bratislava hlavní nádraží

8.2.2019
Soutěž T-Mobile Rozjezdy

Nosíte v hlavě nápad na podnikání, nebo už na vlastní triko podnikáte? Nebo znáte někoho takového ve svém okolí? Přihlaste svůj podnikatelský projekt do T-Mobile Rozjezdů! Vyhrát můžete jak v regionálním, tak i celostátním kole soutěže. Pro koho je soutěž přesně určena? Pro všechny, kteří: a) mají v hlavě nápad a plán, jak na něm postavit podnikání, b) podnikají s přihlašovaným předmětem podnikání méně než rok nebo své podnikání rozjedou do šesti měsíců od vyhodnocení soutěže. Nevadí tedy, jestli jste v minulosti s jiným produktem nebo službou již podnikali a že máte IČO déle než rok. Na vítěze čekají finanční výhry. Přihlásit své projekty můžete do 4. března 2019. Více o soutěži, bezplatných seminářích i on-line přihlášku najdete na www.rozjezdy.cz. Zdroj: T-Mobile

8.2.2019
Jak se domluvit se sluchově postiženým?

Vzdělávací seminář pro pracovníky v sociálních službách, úředníky a zájemce z řad státní správy pořádá 1. a 8. března 2019 Spolek neslyšících Plzeň. Seminář se uskuteční v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením (probíhá od 1. do 8. 3. 2019). Ve dvouhodinovém semináři se účastníci dozví základní pravidla pro komunikaci, komunikační systémy, které si vyzkouší, a další zajímavosti. Seminář je zdarma. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Mgr. K. Voříškovou na e-mail: voriskova@snplzen.cz a vyberte si ze dvou nabízených termínů. Více na www.snplzen.cz nebo na www.orbipontes.cz/tkosp-2019. Zdroj: Helpnet.cz

8.2.2019
Workshop Dva životy

Jedná se o setkání s odborníky z projektu Dva životy – Praha, který pomáhá pečujícím o své blízké (děti nad 18 let, partnery s onkologickým onemocněním, po vážných autonehodách, seniory, zdravotně postižené osoby, rodiče, prarodiče). Můžete se těšit na setkání s profesionály z oborů farmacie, fyzioterapie, mediace, ošetřovatelství, právo, psychologie, sociální péče, tréninku paměti, dále na rodinného poradce a konzultanta pro slaďování pracovního života a péče. Setkání se uskuteční 5. 3. 2019 od 16:00 na adrese: Radnice Prahy 9, Sokolovská 14/324, 180 49. Účast je zcela zdarma, připraveno občerstvení a drobný dárek. Z kapacitních důvodů je nutné přihlášení na tel.: 607 307 187 nebo e-mailem dvazivoty@adoma-os.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/workshop-dva-zivoty-0. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
ŠKODA neřídit – grantový program pro hendikepované zájemce o řidičský průkaz

ŠKODA AUTO a Konto Bariéry vyhlašují grantový program, který hendikepovaným otevírá cestu k řidičskému průkazu. Příspěvek až 15 000 Kč na řidičský kurz v autoškole obdrží ti žadatelé, kteří splní grantové podmínky a budou vybráni komisí složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konta Bariéry. Program je určen pro tělesně postižené osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P, které doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž hendikep umožňuje, aby řídili vůz. Žádost se měla podat do 15. 1. 2019, ale je ještě stále pár volných míst, takže je ještě možné se rychle přihlásit. Informace ke grantovému programu ŠKODA NEŘÍDIT najdete na stránkách www.skoda-neridit.cz. Tiskovou zprávu k projektu ŠKODA Handy najdete na stránkách www.skoda-handy.cz a další informace najdete na stránkách https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy/program-skoda-handy-pro-handicapovane-v-nove-podobe-jeste-vyhodnejsi/ a https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/11/181121_Nov%C3%BD-grantov%C3%BD-program-%C5%A0KODA-Ne%C5%99%C3%ADdit-_vk_vm_vk_vm.pdf. Zdroj: STP v ČR z. s.

Škoda Handy plakát

17.1.2019
Výplata části dávek v hmotné nouzi formou poukázek

Informace NRZP ČR: V poslední době nám často píšete, že orgány Úřadu práce stále vyplácejí část dávek v hmotné nouzi formou poukázek. V minulém roce jsme Vás informovali, že byla schválena novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která ruší výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek u osob invalidních, pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, u osob pečujících, u osob se sníženou právní subjektivitou anebo u osob, které jsou v zařízeních sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. Dále se poukázky nevyplácejí u osob starších 70 let. Noví příjemci dávek hmotné nouze, kteří splňují výše uvedené skutečnosti, nebudou od 1. ledna 2019 pobírat část dávek hmotné nouze formou poukázek. U osob, kterým byly přiznány dávky hmotné nouze před účinností zákona, to je před 1. 1. 2019, budou po dobu tří měsíců dávky hmotné nouze vypláceny stále formou poukázek. Přesná citace zákona je: „Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přehodnotí způsob výplaty příspěvku na živobytí podle § 43 odst. 5 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ To znamená, že příjemcům dávek hmotné nouze, které jim byly přiznány před 1. 1. 2019, jim budou dávky vypláceny formou poukázek do konce března 2019. Zdroj: NRZP ČR

17.1.2019
Nabídka Hotelu MAS

Wellness Hotel MAS (Sezimovo Ústí, okres Tábor) nám zaslal nabídku: Rekondiční pobyt 2019, v termínu 24. 3. – 31. 3. 2019 za 5.499,- Kč (7 nocí). Cena zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením, LCD televizí, telefonem a satelitem, plná penze (stravování začíná večeří, končí snídaní), rekondiční wellness program – 10 procedur, doprovodný program, denně zdarma vstup do krytého vyhřívaného bazénu (30°C) neomezeně. Vlastní doprava. Podrobnější informace a kontakty naleznete přiloženém letáku. Informace o hotelu a jeho službách najdete na stránkách https://hotelmas.cz/. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel MAS 24.3.- 31.3.2019 – vlastní doprava

17.1.2019
Další cvičební videa

Další cvičební videa vedená Mgr. Klárou Novotnou, fyzioterapeutkou Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha můžete najít na webových stránkách. 2. díl: Cvičení svalů pánevního dna najdete na stránkách https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=qXYC6pjeYT0. Ve druhém díle cvičení pánevního dna se naučíte zapojovat jednotlivé svaly pánevního dna vsedě, aktivovat a relaxovat svaly pánevního dna. Vyzkoušíte si cvičení s míčkem mezi koleny a dřepy s aktivovaným pánevním dnem. Dobrá funkce svalů pánevního dna je důležitá pro správnou kontrolu vyprazdňování a sexuální funkce. Cvičení zaměřené na relaxaci najdete na stránkách https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Cyb3F6KVups. Správná relaxace může pomoci lépe zvládat únavu, která často RS provází. Díky schopnosti relaxovat se přetížené svaly lépe zregenerují, mohou lépe fungovat a méně se unaví. Zdroj: Aktivní život

17.1.2019
Literární soutěž Internet a můj handicap

Autoři se zdravotním postižením ve svých příspěvcích mají popisovat nejrůznější příběhy, jak jim internet nebo telefon pomáhají vyrovnat se s daným handicapem. Soutěž pořádá BMI sdružení. Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Pro účastníky soutěže připravilo pořádající BMI sdružení řadu hodnotných cen. První tři autoři získají 7000, 5000 a 3000 Kč od ČSOB, Zoner Software věnuje šesti soutěžícím oblíbený program Zoner Photo Studio, knihy věnují nakladatelství Portál a zvukové knihy Audiotéka.cz. Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 17. února 2019 na adresu info@helpnet.cz. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha, kde budou promítnuty také videomedailónky tří vítězů, které pořídí pořadatelé. Podrobnější informace najdete na stránkách www.inspo.cz. Zdroj: Aktivní život

17.1.2019
Začala registrace na konferenci INSPO 2019

Registraci účastníků konference INSPO 2019 dnes spustilo pořádající BMI sdružení. Již 19. ročník konference o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha. Největší a nejvýznamnější tuzemská konference tohoto zaměření představí nejnovější české i zahraniční aplikace, programy a pomůcky usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Odpoledne bude jednání konference rozděleno do tří sekcí. První se zaměří na přístupnost webu a mobilních aplikací, druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí na technologie pro neslyšící uživatele. Kromě přednášek čeká na účastníky také výstavní část, v níž představí svoji aktuální nabídku organizace dodávající kompenzační pomůcky, aplikace a služby pro uživatele s různým zdravotním postižením. Více informací najdete na stránkách http://www.inspo.cz/. Zdroj: Aktivní život

17.1.2019
Dvacet otázek (a odpovědí) o demenci

Česká alzheimerovská společnost, která již od roku 1997 pomáhá lidem s demencí a jejich pečujícím, vytvořila 20 krátkých edukačních videí, které mají pomoci najít odpovědi na základní otázky, které s touto nemocí souvisejí. Díky lidem, kterých se nemoc bezprostředně dotýká, a jejich příběhům, mohly odbornice z ČALS srozumitelně vysvětlit, jak řešit různé potíže, které tuto diagnózu provázejí. Krátká videa jsou dostupná na webu http://www.alzheimer.cz/20-otazek/. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/dvacet-otazek-odpovedi-o-demenci. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
Liberec má nový domov pro seniory

Nejnovější SeniorCentrum sítě domovů SeneCura dokončilo poslední stavební úpravy a 9. ledna 2019 otevřelo své dveře prvním klientům. Zařízení nabízí obyvatelům Liberce a širokého okolí nepřetržitou péči v režimu 24/7/365 ve službách Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Služby jsou určeny osobám nad 55 let. Celková kapacita SeniorCentra je 148 lůžek. Více informací najdete na stránkách https://liberec.senecura.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
Zkušení vozíčkáři s poraněním míchy pomáhají

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. v roce 2019 naplno spouští projekt Peer mentoringu. Celkem sedm zkušených vozíčkářů, peer mentorů, již má první kontakty s klienty, kterým pomáhají „postavit se na vlastní nohy“. Cílem projektu peer mentoring je podpořit vozíčkáře krátce po úrazu míchy v návratu do aktivního života. Peer mentor je muž nebo žena s poraněním míchy. Žije na vozíku delší čas a žije ve srovnatelné kvalitě života jako zdravý člověk. Chápe, jak těžkou životní situaci poranění míchy přináší. Nové uživatele vozíku provází obdobím návratu do běžného života, k rodině, přátelům, do zaměstnání a do školy, ke sportu a dalším zájmům. Pomáhá rodinám a přátelům nových vozíčkářů vyrovnat se s postižením blízkého člověka a nalézt cestu, jak mu poskytnout nejvhodnější podporu. Peer mentoři prošli odborným výcvikem a spolupracují se zkušenými odborníky – spinální specialistkou, sociální pracovnicí a psychologem a pracují pod odbornou supervizí. Možnost domluvit si schůzku s peer mentorem mohou všichni pacienti po poranění míchy. Podpora peer mentorů je určena nejen vozíčkářům, ale také jejich rodinným příslušníkům z celé ČR. Česká asociace paraplegiků tak pomáhá i v regionech. Služba je bezplatná. Více zde: https://www.czepa.cz/cinnost/peer-mentoring. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
Workshop Dva životy

Workshop pořádá pro pečující o své blízké v Praze organizace A DOMA, z.s. Jedná se o setkání s odborníky z projektu Dva životy – Praha, který pomáhá pečujícím o své blízké (děti nad 18 let, partnery s onkologickým onemocněním, po vážných autonehodách, seniory, zdravotně postižené osoby, rodiče, prarodiče). Můžete se těšit na setkání s profesionály z oborů farmacie, fyzioterapie, mediace, ošetřovatelství, právo, psychologie, sociální péče, tréninku paměti, dále na rodinného poradce a konzultanta pro slaďování pracovního života a péče. Setkání se uskuteční 22. 1. 2019 od 16:00 hod. na adrese: Hejnická 538/30, Praha 9. Účast je zcela zdarma, připraveno občerstvení a drobný dárek. Z kapacitních důvodů je nutné přihlášení na tel.: 607 307 187 nebo e-mailem dvazivoty@adoma-os.cz. Více informací: http://www.adoma-os.cz/pozvanka-na-besedu-projektu-dva-zivoty-praha-pro-neformalne-pecujici-2/. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
Možnost přihlášení do arteterapeutické skupiny

Fokus Praha, Denní sanatorium, Centrum Břevnov sestavuje novou arteterapeutickou skupinu. Skupina bude uzavřená, poběží jeden rok od března 2019 vždy ve středu v 10.00 hodin. Místo konání akce: Praha 6, Meziškolská 2 – Denní sanatorium Fokusu Praha. Arteterapeutická skupina je určena: klientům s psychotickým onemocněním, poruchami nálady, těžšími neurotickými obtížemi (osobnostní problematika není na překážku). Arteterapeutická skupina je vhodná pro klienty, kteří jsou ochotni využívat jako komunikační prostředek kromě verbálního projevu i svůj projev výtvarný. Předchozí výtvarná zkušenost není podmínkou. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na recepci Denního sanatoria: +420 233 354 547 (8.00-16.00h). Přijetí do skupiny bude potvrzeno po vstupním setkání. Tato skupinová terapie je hrazená zdravotními pojišťovnami. Více informací: https://fokus-praha.cz/index.php/cz/aktuality/277-nova-arteterapeuticka-skupina. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
Cyklus kurzů Pečuj doma

Diakonie ČCE pořádá cyklus kurzů Pečuj doma, který proběhne od 18. ledna do 2. února 2019 v pražské Ústřední vojenské nemocnici (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, Pavilon E). Cílem kurzů je podporovat a vzdělávat laické pečující, tedy osoby, které se starají (nebo plánují starat) o svého nemocného příbuzného či známého v domácím prostředí. Kurzy pokrývají mnoho různých aspektů pečování, a proto jsou vhodné i pro naprosté laiky, své si v nich však najdou i zkušení pečující. Cyklus je financován z prostředků EU a je proto pro účastníky zdarma. Více informací je k nalezení na stránkách: https://www.pecujdoma.cz/akce-a-kurzy/kurzy-pecuj-doma-od-18-1-2019-v-uvn-praha/ nebo v přiloženém letáku. Už zbývá posledních pár volných míst a vzhledem k omezené kapacitě je nutné se předem přihlásit. Zdroj: Diakonie ČCE

Leták kurzy Pečuj doma

9.1.2019
Chybná informace TV Prima o zvýšení příspěvku na péči

Upozornění NRZP ČR: „Pokud jste sledovali hlavní zpravodajskou relaci dne 1. ledna 2019 na TV Prima, pravděpodobně jste zaregistrovali zcela chybnou informaci o zvýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením. TV Prima chybně uvedla, že se od 1. 1. 2019 zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200 Kč a příspěvek na péči ve třetím stupni na 12 800 Kč. Tato informace je zcela chybná. Projednávání senátního návrhu novely zákona o sociálních službách schválila Poslanecká sněmovna dne 7. 12. 2018, jako tisk č. 160. Teď bude návrh zákona opět projednávat Senát. Senát zatím nedal tisku ani svoje číslo a zákon bude projednávat na svojí nejbližší schůzi. Je jisté, že příspěvek ve IV. stupni může být zvýšen až měsíc po uveřejnění zákona ve Sbírce zákonů, což odhadujeme na březen 2019. Zvýšení příspěvku ve III. stupni se navrhuje až od data 1. 7. 2019.Zdroj: NRZP ČR

9.1.2019
Lednovou valorizaci téměř 3,5 milionu důchodů i tisícikorunové zvýšení důchodcům starším 85 let zajistí ČSSZ automaticky

Od lednové splátky roku 2019 se valorizují všechny vyplácené důchody. Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o něj žádat. Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, včetně tzv. předčasných starobních důchodů, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských, vdoveckých a sirotčích, které byly přiznány před 1. 1. 2019. Všem příjemcům důchodu bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen bezhotovostně na účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., zašle ČSSZ v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Zvyšují se také příplatky k důchodům přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/lednovou-valorizaci-temer-35-milionu-duchodu-i-tisicikorunove-zvyseni-duchodcum-starsim-85. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Pacient nevidí, pomozte mi!

Příručku vydalo závěrem loňského roku Poradenské centrum Okamžiku. Autor publikace Radek Seifert sestavil stručný manuál užitečný především pro střední a nižší zdravotnický personál. Brožura se věnuje tématu spojenému s hospitalizací nevidomého pacienta ve zdravotnických zařízeních, a to formou stručných a praktických otázek a odpovědí. Brožuru najdete ve formátu PDF na webových stránkách: http://www.okamzik.cz/main/okamzik/Publikace/2018Pacient.html. Zájemci o tištěnou verzi si ji mohou po domluvě na telefonním čísle 233 371 277 vyzvednout přímo v Okamžiku, z. ú., Na Strži 1683/40, Praha 4, www.okamzik.cz. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Cvičení svalů pánevního dna

Na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=XZPHHAN0oVE najdete video s cvičením zaměřeným na svaly pánevního dna. Dobrá funkce svalů pánevního dna je důležitá pro správnou kontrolu vyprazdňování a sexuální funkce. Správné provedení cviků svalstva pánevního dna by mělo být konzultováno s fyzioterapeutem se znalostí neurologické a urologické problematiky. Toto cvičební video je vedeno Mgr. Klárou Novotnou, fyzioterapeutkou Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha. Můžete si stáhnout také instruktážní leták k tomuto cvičení, a to na stránkách https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/roztrousena-skleroza/cviceni-pro-pacienty.html. Zdroj: Aktivní život

9.1.2019
Nový seriál Pražské organizace vozíčkářů

Každé pondělí bude Pražská organizace vozíčkářů přinášet tip na zajímavé bezbariérově přístupné místo. Pro všechny, co hledají zajímavá bezbariérově přístupná místa v hlavním městě i celém Česku, připravila Pražská organizace vozíčkářů na letošní rok nový seriál POVedený Objev. Pravidelný pondělní článek vám představí vždy jeden prověřený objekt, který stojí za návštěvu. První díl, který najdete na stránkách PřesBariéry www.presbariery.cz už v pondělí 7. ledna 2018, je věnován dominikánskému klášteru sv. Jiljí v Praze. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/novy-serial-prazske-organizace-vozickaru. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2019

S účinností od 1. ledna 2019 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 150 Kč na 13 350 Kč za měsíc, resp. o 6,60 Kč na 79,80 Kč za hodinu. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. V podnikatelské sféře platí vedle minimální mzdy také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Tabulku nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2018 a 2019 najdete v tiskové zprávě MPSV na stránkách https://www.mpsv.cz/cs/34598. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/informace-o-minimalni-mzde-od-1-ledna-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FydbXQHQh9uYrDDulZX7UDBY/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
Novinky z Ministerstva financí pro rok 2019

Pro rok 2019 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Jedná se např. o změnu v dani z příjmu fyzických osob, zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, nebo zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce, najdete na stránkách https://www.ucetnictvino.cz/33/novinky-z-mf-pro-rok-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FydmgyNhBeDauWcEWLDBR_98/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2019

Od 1. ledna 2019 se mění výše plateb pojistného. Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu. Od 1. 1. 2019 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 208 Kč místo dosavadních 2 024 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 024 Kč, případně platí více, ale míň než 2 208 Kč. Částku v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného. Od 1. 1. 2019 se zvyšuje i pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců. Místo dosavadních 1 647 Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 1 803 Kč. Od 1. 1. 2019 se navíc zvyšuje z 2 500 Kč na 3 000 Kč částka započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti – při jejím překročení se osoba činná na základě DPČ považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu musí jako svého zaměstnance přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za ni pojistné. Naopak ten, kdo pracuje na DPČ za více než 2 500 Kč, ale méně než 3 000 Kč, přestává být od 1. 1. 2019 pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem. Pokud pojištěnec nemá po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se osobou bez zdanitelných příjmů, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/novinky-ve-zdravotnim-pojisteni-od-1-1-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FycGFqBjyRsSkDDulZX7UDBY/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
Taxík Maxík pro seniory a lidi s handicapem

Dvě vozidla budou sloužit pro přepravu starších a znevýhodněných osob v Českém Těšíně a Frýdlantu nad Ostravicí. Realizaci projektu Taxík Maxík zabezpečuje Nadace Charty 77 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. Vozidla budou seniorům, lidem s handicapem i rodičům dětí potřebujících speciální péči umožňovat dopravu k lékaři nebo na úřady. Služba bude zpoplatněna, cena však reflektuje finanční možnosti a potřebnost přepravovaných osob. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/taxik-maxik-pro-seniory-lidi-s-handicapem. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
ÚP ČR radí: Jak se vyhnout frontám

Stejně jako každé čtvrtletí, musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od letošního ledna do konce března 2019 příjmy a uhrazené náklady za 4. kvartál roku 2018. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 1. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Vyplněné žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné Výzvy k doložení náležitostí nezbytných pro přiznání nároku na dávku. Doloží-li klient podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu. Na ÚP ČR je tedy možné dostavit se nejen v průběhu ledna, ale i února a března. Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/forms, kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit. Na webových stránkách Úřadu práce ČR http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu jsou zveřejněny také vzory vyplněných formulářů. V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online či si telefonicky sjednat další termín návštěvy. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP ČR www.uradprace.cz. V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center či asistenti prevence kriminality. Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují informační centra – také jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním žádosti. V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/cr-radi-jak-se-vyhnout-frontam. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o změnách pro osoby se zdravotním postižením v roce 2019. Zdroj: NRZP ČR

20.12.2018
Cvičení – video Zdraví v pohybu

České ILCO (sdružení stomiků) připravilo video Zdraví v pohybu. Přináší sérii instrukcí pro nejjednodušší pohyb pro zdraví a pohodu ve speciálním provedení, vhodném i pro zdravotně silně oslabené jedince, zkrátka lehké, nenáročné a účinné cvičení pro každého, založené na józe. Video Zdraví v pohybu je ke shlédnutí na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=At6ld4pbn2I nebo si ho můžete pořídit na DVD v Informačním centru pro stomiky v Praze 2, Polská 15. České ILCO také nabízí cvičení, které se koná každé pondělí od 21. 1. 2019 do 11. 3. 2019 od 11 hodin v Informačním centru pro stomiky. Zdroj: České ILCO

20.12.2018
Co se mění v roce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2019 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna 2019 dojde k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Velkým úspěchem je plánované navýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Schválené změny se pozitivně odrazí mimo jiné také na výši důchodů nebo na náhradách zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Výčet změn, jejich podrobnější popis a termíny, od kdy by měly platit, najdete v přiložené tiskové zprávě MPSV. Zdroj: MPSV ČR

MPSV – Co se mění v roce 2019

20.12.2018
Nová možnost poradit se s odborníky

Revenium a redakce magazínu Inspirante od prosince spouštějí novou sekci – Poradny Revenia. Potřebujete se bezplatně poradit s odborníky o tématech souvisejících se zdravotním postižením? Orientovat se v nové životní situaci? Nasměrovat na experty? Bude tu právě pro vás. Na mailové adresy odborníků je možné zaslat otázky a oni vám na ně odpovědí. Nejzajímavější a obecná témata najdete posléze i na stránkách Inspirante. Chystají se poradny zaměřené na vzdělávání, kariérní a profesní poradna, sociálně-právní poradna a finanční poradna. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/nova-moznost-poradit-se-s-odborniky. Zdroj: Helpnet.cz

20.12.2018
Vychází první číslo časopisu Jsem jedno ucho

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR vydává první číslo časopisu Jsem jedno ucho. Jedná se o dvouměsíčník vycházející z konceptu projektu Jsem jedno ucho, který každý týden od letošního května přináší veřejnosti příběhy lidí se sluchovým handicapem. Tématem prvního čísla jsou Úspěšní neslyšící doma i ve světě. Jsem jedno ucho navazuje na elektronický čtvrtletní newsletter NoNe – Noviny Neslyšících. Časopis čtenářům každé dva měsíce přinese téma, které se bude dotýkat nejen neslyšících, ale i nedoslýchavých, ohluchlých nebo například lidí, které trápí tinnitus (pískání v uších). Únorové vydání se zaměří na sluchadla, dubnové pak na kochleární implantáty. Časopis najdete na stránkách: http://www.snncr.cz/CASOPIS-JSEM-JEDNO-UCHO. Zdroj: Helpnet.cz

20.12.2018
Odvolání daru pro nevděk

Zvláště starší lidé převádějí nemalé majetky na své potomky i pečovatele, a pak se nestačí divit, jak se změní chování obdarovaných. Co na to občanský zákoník? § 2072: „(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. (2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké. § 2073: Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem. § 2074: Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc. § 2075: (1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce. (2) Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne. Zdroj: STP Štětí

10.12.2018
Soukromí na internetu

Nevládní organizace Iuridicum Remedium vydala novou brožuru Digi-Obránci vs Data-Žrouti zaměřenou na děti a ochranu jejich soukromí na internetu. Informace z brožury jsou ale přínosné pro každého, kdo se na internetu pohybuje. Brožura se snaží zábavnou a zároveň srozumitelnou a atraktivní formou přiblížit největší úskalí a hrozby, které mohou číhat na naše děti v digitálním prostředí. Dozvíte se např. jak se chránit na sociálních sítích, o bezpečnosti hesel, apod. Publikace je k dispozici v elektronické podobě na stránkách: http://www.iure.org/15/brozura-ochrany-soukromi-pro-deti-digi-obranci-nyni-k-dispozici-i-v-tistene-podobe. Zdroj: Econnect

10.12.2018
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech

Na stránkách https://sehnalova.cz/clanek/evropska-karta-lidi-s-postizenim-je-realitou-jiz-v-osmi-statech-jeji-prinosy-zhodnotila-konference-v-evropskem-parlamentu-2018-11-28.html najdete informaci od poslankyně Evropského parlamentu paní Olgy Sehnalové o Evropské kartě lidí s postižením. V roce 2015 zahájila Evropská komise pilotní projekt na zavedení jednotné Evropské karty lidí se zdravotním postižením, která by umožnila využívat výhody průkazky osoby se zdravotním postižením (např. slevu na jízdné nebo levnější vstupné) i v zahraničí. Do projektu tehdy vstoupilo osm členských států, bohužel ČR odmítla se projektu účastnit. Evropská komise chystá v nejbližší době vyhodnocení tohoto pilotního projektu, na který by pak podle výsledků měla navázat jeho další fáze a případná možnost rozšíření na další země. Zdroj: NRZP ČR

10.12.2018
Vánoční bezlepkový trh

Vánoční bezlepkový trh je největší trh bezlepkového sortimentu v České republice, který pořádá pacientská organizace Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. Akce se koná 15. prosince 2018 na výstavišti v Praze – Letňanech (PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, hala č. 6). Akce je přístupná široké veřejnosti, přestože je určena zejména lidem, kteří musí ze zdravotních důvodů dodržovat bezlepkovou dietu. Cena bezlepkového sortimentu je výrazně vyšší, než je cena běžných výrobků, a proto má pro nemocné velký význam, když najdou prakticky celý bezlepkový sortiment na jednom místě, mohou jej ochutnat a výrobky mezi sebou porovnat. Využijte této příležitosti, kdy máte možnost seznámit se s velkým počtem vystavovatelů z řad výrobců a dovozců bezlepkového sortimentu. Můžete ochutnat výrobky a seznámit se s novinkami na trhu. Bezlepkový trh se koná na Výstavišti v Letňanech souběžně se Stříbrnými vánočními dny. Vstupenka na obě akce je společná. Na stránkách http://pvaexpo.cz/kalendar je možné si stáhnout volnou vstupenku nebo vstupenku za poloviční cenu (je jich omezené množství). Podrobné informace naleznete na stránkách https://www.celiak.cz/vanocni-bezlepkovy-trh-15-12-2018. Zdroj: Helpnet.cz

10.12.2018
Vyplatí se při exekuci pracovat? Vyzkoušejte si kalkulačku pro dlužníky

Stačí jedna nevýhodná půjčka a náhlá ztráta zaměstnání. Exekuce se může dotknout prakticky každého a jen za loňský rok jí musely čelit statisíce Čechů. Víte, kolik vám po zásahu exekutora zbyde na výdaje v domácnosti a na jaké sociální dávky máte nárok? Centrum pro společenské otázky SPOT připravilo online kalkulačku, která má pomoci dlužníkům a zároveň podnítit diskuse o výši nezabavitelného minima. Kalkulačka má dva hlavní cíle. Na jednu stranu by měla sloužit sociálním pracovníkům, dluhovým poradcům k tomu, aby mohli ukázat, jaký dopad na finanční situace domácnosti (v exekuci) má přijetí zaměstnání. Druhý účel je ukázat na systémové problémy v nastavení a vzájemných vztazích mezi exekucí, sociálním systémem dávkovým a systémem mezd. Kalkulačku si můžete vyzkoušet na stránkách https://www.pracevobci.cz/kalkulacka/. Na stránkách Centra pro společenské otázky SPOT najdete také kalkulačku sociálních dávek, která ukazuje, za jakou mzdu se vyplatí pracovat a kdy je výhodnější nepracovat a pobírat dávky podpory. Kalkulačku najdete na stránkách https://interaktivni.rozhlas.cz/socialni-davky/. Zdroj: Verlag Dashöfer

10.12.2018
Vodafone má nové tarify pro občany se speciálními potřebami

Tarif s neomezeným voláním, SMSkami, s 10 GB dat a s 1000 minut volání do zahraničí za 538,50 Kč měsíčně. To je nová nabídka Vodafonu pro osoby se zdravotním postižením, které si mohou vybrat také tarif pro datově méně náročné s 500 MB dat za 339,30 Kč měsíčně. Oba tarify lze kombinovat s vánoční nabídkou denních Vodafone Passů zdarma. Nabídka je určena pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P či osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. a IV. Pro ty, kteří využívají internet především doma, je navíc v nabídce Wi-Fi síť s 60 GB dat na měsíc, o které se mohou podělit všichni členové domácnosti. Více informací najdete na stránkách https://www.vodafone.cz/ztp/. Zdroj: Helpnet.cz

10.12.2018
Inovovaná verze mobilní a webové aplikace VozejkMap

Byla spuštěna inovovaná verze mobilní a webové aplikace VozejkMap https://www.vozejkmap.cz/. Aplikace je projektem České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. a klade si ambiciózní cíl – maximálně osvobodit lidi na vozíku od pomoci druhých. Nabízí mapu, navigaci a informace o bezbariérových místech v celé ČR i v zahraničí. Uživatelé aplikace nově mají možnost označit místa jako oblíbená a seznam oblíbených míst aktualizovat a doplňovat, např. psát komentáře k navštíveným lokacím a umožnit tak doporučení pro ostatní. Uživatelsky velmi přívětivá je také funkce zobrazení a vložení trasy, která rozšiřuje původní možnost, kdy se v aplikaci zobrazovaly pouze objekty. Uživatelé si tak naplánují cestu a budou kompletně informováni o tom, kde se ubytovat, najít WC nebo centra volnočasových aktivit. V neposlední řadě také mapa umožňuje vyhledávání dle lokalit i obsahu míst. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/aplikace-uci-vozickare-postavit-se-na-vlastni-nohy. Zdroj: Helpnet.cz

10.12.2018
12 000 bezplatných jízdenek na cestu po Evropě v roce 2019 pro osmnáctileté

Evropská komise zahajuje druhý ročník soutěže DiscoverEU. Od čtvrtka 29. listopadu (12:00 SEČ) do úterka 11. prosince (12:00 SEČ) 2018 mohou mladí lidé ve věku 18 let požádat o jízdenku pro objevování Evropy příští léto. Lidem se zvláštními potřebami Komise zprostředkuje informace a tipy a uhradí nezbytné náklady na zvláštní asistenci (např. doprovázející osoba, psi pro zrakově postižené účastníky). Úspěšní žadatelé pak mohou svou cestu v délce 1–30 dnů podniknout v době od 15. dubna do 31. října 2019. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/12-000-bezplatnych-jizdenek-na-cestu-po-evrope-v-roce-2019-pro-osmnactilete. Zdroj: Helpnet.cz

10.12.2018
Znáte Holubí poštu?

Holubí pošta je projekt, který si klade za cíl vytvořit kontrast všem negativním emailům, které řetězově kolují po schránkách zejména starších lidí. Tahle pošta chce zlepšit náladu ve společnosti, a proto každý den posílá svým odběratelům pozitivní zprávy v podobě vtipných, zajímavých a hlavně nepolitických článků z různých oblastí. K odběru zpráv Holubí pošty se může přihlásit kdokoli. Více informací: https://www.holubiposta.cz/. Zdroj: Wikimedia ČR

10.12.2018
Další informace k úhradám zdravotnických prostředků

Ve čtvrtek 5. 12. 2018 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela zavádí nový systém úhrad předepisovaných zdravotnických prostředků. Pro lidi se zdravotním postižením jde o přelomový moment v životních podmínkách. Již například nebudou platit desítky tisíc za vozík, který jim nepatří a pojišťovny jim uhradí až 7 cévek pro katetrizaci oproti současným pěti. Novela zákona sice vejde v platnost od 1. 1. 2019, avšak bude následovat přechodné období, během kterého bude platit stávající systém úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. Podle nového kategorizačního stromu a nových legislativních úprav budou předepisovány pomůcky až od 1.12.2019. V lednu 2019 vydá VZP konsolidovaný seznam hrazených zdravotnických prostředků na poukaz. Výrobci a distributoři zdravotnických prostředků budou postupně přehlašovat do nového kategorizačního stromu své zdravotnické prostředky. V rámci novely bude také od 1. 1. 2020 snížen roční limit na doplatky léků na celkovou výši 500 Kč/rok pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III. (i pro osoby, které jsou uznány invalidní ve stupni III. a II., ale důchod jim není vyplácen) – nyní limit 5000 Kč. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/paraplegici-prosadili-pripominky-do-novely-vozickari-si-polepsi. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2018
Divadelní přednáška Senior bez nehod

Senioři České republiky, z.s. organizují projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě. Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. Představují 18 % z celkové populace České republiky, ale jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod je více jak 24 %. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65 až 74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30 až 49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16 x vyšší. Součástí přednášek budou naučná edukativní videa a herecké scénky, které budou zajímavou a zábavnou formou ilustrovat reálné scénky s dopravní tématikou. Předpokládaná délka představení je 1 hodina 30 minut. Místo konání: Sídlo Senioři ČR, z.s., Na Bělidle 34, Praha 5 – Smíchov. Termín: 23. ledna 2019, od 10:00. Vstup zdarma. Více informací: https://senioricr.cz/divadelni-prednaska-senior-bez-nehod/. Zdroj: Senioři České republiky, z.s.

29.11.2018
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění – nový systém úhrad zdravotnických prostředků

Senát 15. 11. 2018 schválil novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tato novela zákona zavádí nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Novela zákona vymezuje, za jakých podmínek má pojištěnec nárok na dotčené zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, neboť obsahuje seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou jednotlivé úhradové skupiny, stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady. Státním ústavem pro kontrolu léčiv bude každý měsíc zveřejňován seznam hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Pojištěnec se tak vždy dozví, jaké výše úhrady jsou pro jednotlivé varianty zdravotnických prostředků stanoveny. V konečném důsledku bude navrhovanou právní úpravou umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, než je tomu doposud. Součástí novely zákona je snížení ročního limitu na tzv. započitatelné doplatky na předepsané léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, a to na 500 Kč. Tato změna se týká pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Změna se také týká pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve 2. nebo 3. stupni, avšak důchod jim nebyl pro nesplnění podmínky doby pojištění přiznán. V zásadě jde o to, že se sjednocují podmínky pro starobní a invalidní důchodce, pokud jde o limit na započitatelné doplatky na léky, protože doposud invalidní důchodci byli bráni z pohledu zákona jako ekonomicky aktivní, to znamená vztahoval se na ně plný limit 5000 Kč jako na jakéhokoli jiného občana ekonomicky aktivního. Snížení limitu bude platné od 1. 1. 2020. Od 1. ledna 2019 vstupuje zákon v účinnost, kromě limitu výdajů na léky u příjemců ID, tak jak je výše uvedeno. Více informací najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2021-informace-c-89-2018-novy-system-uhrad-zdravotnickych-prostredku-schvalen.html nebo na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/nova-pravidla-pro-uhrady-zdravotnickych-prostredku. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2018
Od 1. 1. 2019 se zvýší minimální mzda o 1 150 Kč

Minimální mzda vzroste od ledna 2019 o 1 150 korun na 13 350 korun, rozhodla vláda. Spolu s minimální mzdou se zvedá i zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek, na který má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok. Místo dosavadních 12 200 až 24 400 korun bude nově činit 13 350 až 26 700 korun. Více informací: https://www.pamprofi.cz/33/zvyseni-minimalni-mzdy-od-1-1-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEke3dEDogdkL3sPTwVrguwZk/?wa=WWW18E3%20MU&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2018-47&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-2&contract=E21079262&wa=WWW18E3%20MU&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-2. Zdroj: Verlag Dashöfer

29.11.2018
Zdravotní pojištění od 1. 1. 2019

V přímé souvislosti s placením pojistného zaměstnavateli i OSVČ hraje ve zdravotním pojištění důležitou roli institut průměrné mzdy. Protože průměrná mzda převyšuje od 1. ledna 2019 částku 30 000 Kč, znamená tato skutečnost, že se od tohoto data návazně zvyšuje rozhodná částka ze 2 500 Kč na 3 000 Kč (blíže viz ustanovení § 6 odst. 2 z. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/2018 Sb.). Částka 3 000 Kč hraje roli při odvodu pojistného na zdravotní pojištění u osob jako zaměstnanců, vyjmenovaných v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 4. – 6. z. č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy u: 1) člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci (i funkci), za kterou je jím odměňován, 2) osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, resp. více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, 3) dobrovolného pracovníka pečovatelské služby. Jinak také řečeno, pokud příjem těchto osob nedosáhne od 1. 1. 2019 částky 3 000 Kč, neplatí zaměstnavatel ze zúčtovaného příjmu žádné pojistné a ani neplní vůči zdravotní pojišťovně zaměstnance žádné povinnosti. Tato osoba však nemá tímto zaměstnáním řešený svůj pojistný vztah, neboli pojištění u zdravotní pojišťovny, což si musí zajistit jiným způsobem. Zdroj: Verlag Dashöfer

29.11.2018
O sexualitě lidí s mentálním postižením pro rodiče a pečující

Seminář se koná v pondělí 10. prosince 2018 od 15:00 do 18:00 hod. v prostorách SPMP ČR v Praze (Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín). Program povede odborník v oblasti sexuality lidí s handicapem Petr Eisner. Přihlásit se můžete Pavlíně Mroczkowské na telefonním čísle 221 890 436 nebo na 776 237 799 nebo napište email na Pavlina.Mroczkowska@spmpcr.cz. Seminář není určený pracovníkům a lidem s mentálním postižením. Více informací najdete na stránkách http://www.spmpcr.cz/o-sexualite-lidi-s-mentalnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2018
Cvičení po jízdě autem

Pokud jezdíte autem často, zejména když se jedná o delší cesty, je vhodné zařazovat pravidelné přestávky v jízdě a trochu své tělo protáhnout. Praktické video připravila fyzioterapeutka RS centra ve VFN Mgr. Klára Novotná. Video si můžete přehrát na stránkách http://www.msrehab.cz/novinka/cviceni-po-jizde-autem. Zdroj: Aktivní život

29.11.2018
Náhrada za ztrátu na výdělku způsobenou pracovním úrazem

Vzhledem k novele zákoníku práce, která je platná od 1. 10. 2018, došlo ke změnám u náhrad za ztrátu na výdělku způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila rozbor nových ustanovení zákoníku práce, která se týkají náhrad za ztrátu na výdělku. Na konci dokumentu je pak shrnutí jednotlivých situací, které se mohou běžně vyskytnout. Dokument najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2024-informace-c-92-2018-nahrady-za-ztratu-na-vydelku.html. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2018
Přednáška Úzkosti v závěru života – kaplanské reflexe

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE pořádá přednášku a diskusní setkání v rámci cyklu setkání s osobností, tentokrát s Mgr. Pavlem Pokorným, a to na téma “Úzkosti v závěru života – kaplanské reflexe”. Zaměření přednášky: Jaké jsou nejčastější obavy umírajících? Z čeho pramení úzkost? Jak lze umírajícím pomoci z pozice nemocničního kaplana? Přednáška se koná 11. prosince 2018 od 17:00 v prostorách Diakonie ČCE (1. patro), Belgická 22, Praha. Více informací a registrační formulář najdete na stránkách: https://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/pozvanka-uzkosti-v-zaveru-zivota-kaplanske-reflexe/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE

16.11.2018
Neztratit se ve stáří

Webové stránky Neztratit se ve stáří provozuje organizace Sue Ryder. Jedná se o poradenský portál, kde najdete odpovědi na časté dotazy týkající se stáří. Jsou zde tipy a informace nejen pro ty, kteří stárnutím procházejí, ale i pro jejich blízké, poradna, informace o stárnutí a užitečné odkazy na další informace a organizace. Webové stránky naleznete zde: https://www.neztratitsevestari.cz/. Zdroj: Můžeš

16.11.2018
Fórum Stáří spojuje 2018

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se otevřou dveře v domě Života 90 (Karoliny Světlé 18, Praha 1) na celodenní fórum Stáří spojuje. Program Fóra zahrnuje praktické semináře a poradny stejně jako nejnovější technologie, které mohou seniorům usnadnit život, jakož i zábavné pořady a divadelní představení Drahá Mathilda s Danielou Kolářovou v hlavní roli. Na programu se bude mimo jiné probírat: problematika důchodů, zdravotní a sociální služby, pečující osoby, příprava na stáří, nové triky šmejdů. Vstup zdarma, včetně drobného občerstvení. Více informací: https://www.zivot90.cz/146-novinky/1755-forum-stari-spojuje–22listopadu. Zdroj: Život 90

16.11.2018
Příručka „Jak na péči?“

Jak na péči? je příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka a vydal ji Fond dalšího vzdělávání. Příručka pomůže čtenáři se získáním základních a důležitých informací v péči o blízkého, slouží jako rozcestník v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále. Můžete ji stahovat na stránkách http://www.fdv.cz/. Zdroj: Sue Ryder

16.11.2018
Plicní lékaři hledají 300 000 lidí s CHOPN

Plicní lékaři se nyní snaží najít lidi, kteří mají závažnou plicní nemoc a neví o tom. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v ČR ročně „zabije“ 3 500 lidí, fatálním následkům choroby se lze přitom vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. V počátečních stadiích ji však lidé zaměňují za astma, nebo její projevy ignorují. Od letošního října startuje dvouletý pilotní screeningový program, který pomůže odhalit nemoc včas. Plošného screeningu se zúčastní lidé ve 13 krajích České republiky. Projekt realizuje Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR a Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ve spolupráci s praktickými lékaři Společnosti všeobecného lékařství (SVL). Vybraný plicní lékař začne úzce spolupracovat se 4 až 5 praktickými lékaři. Ti mu budou posílat rizikové pacienty k preventivní prohlídce. Člověk, který splní rizikové faktory, jako je věk nad 40 let, kouření průměrně 1 krabičky denně po dobu 10 let, zadýchávání se při klidné chůzi do prvního či druhého patra, může přímo oslovit plicního lékaře zapojeného do projektu. Tedy i v případě, že jeho praktický lékař se projektu neúčastní. Seznam zapojených plicních lékařů uveřejní ÚZIS a ČPFS na svých internetových stránkách. V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 o své nemoci zatím neví. Zpočátku se nemoc projevuje jako chronický kašel, lidé se zadýchávají, vykašlávají hleny a jsou unavení. Pokud se zavčas nezačnou léčit a nepřestanou okamžitě kouřit, končí desítky z nich ročně s výrazným zhoršením příznaků (těžkou exacerbací) na akutním příjmu českých nemocnic. CHOPN mají z 80 % kuřáci, přestat kouřit je tak prvním pokynem, který pacient od lékaře kromě diagnózy uslyší. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/plicni-lekari-hledaji-300-000-lidi-s-chopn. Zdroj: Helpnet.cz

16.11.2018
Video a textové přednášky z konference “O RS (nejen) pro rodinu“

Nestihli jste zajít 3. listopadu 2018 na konferenci o roztroušené skleróze do IKEMu? Stránky Aktivnizivot.cz vám přinášejí ve video verzi a v pdf přednášky paní prof. Evy Kubala Havrdové, mgr. Kláry Novotné a prim. MUDr. Marty Vachové. Vše je ke stažení na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/video-a-textove-prednasky-z-konference-o-rs-neje-a11625082. Zdroj: Aktivní život

16.11.2018
Změna v důchodovém pojištění pečujících osob

Náhradní doba důchodového pojištění, tedy odpracované roky, se započítává osobě, která pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II – IV, pokud spolu žijí v domácnosti. Podmínka společné domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu a nově (od 1. 9. 2018) také jde-li o asistenta sociální péče. Dobu péče o závislou osobu nelze započítat současně více osobám; pokud se na péči podílí více osob současně, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění té osobě, která pečovala v největším rozsahu. Novinka v praxi znamená rozšíření okruhu osob, které budou moci požádat o zohlednění péče o závislou osobu při výpočtu jejich důchodu a při stanovení počtu odpracovaných let. Dosud se péče o závislou osobu zohlednila pouze v důchodu osoby blízké (rodiče, prarodiče, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů). Péče např. o tetu, strýce, neteř, synovce, sestřenici či bratrance se zohlednila pouze v případě, že závislá a pečující osoba žily ve společné domácnosti; péče o souseda či kamaráda se nezohlednila v žádném případě. Nově se péče o vzdálenější příbuzné, souseda nebo kamaráda zohlední i v případě, že spolu závislá a pečující osoba nebydlí. Možnost zohlednění péče o závislou osobu pro širší okruh pečujících osob však platí až od 1. 9. 2018, doba péče před tímto datem tedy zohledněna nebude i přesto, že další výše uvedené podmínky jsou splněny. Tuto informaci a další rady najdete na stránkách http://www.vozickar.com/poradenske-okenko-duchody-prispevek-na-auto-i-duchodove-pojisteni-pecujicich/. Zdroj: Liga vozíčkářů

16.11.2018
Noc divadel 2018

17. listopadu 2018 se koná noc otevřených divadel a výjimečných zážitků. Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. Noc divadel nabízí nevšední zážitky, jako jsou například workshopy pro děti i dospělé, prohlídky divadelních zákulisí, diskuze s herci, scénografy a režiséry a další formáty divadelních setkání, které v běžném programu nenajdete. Akce, kterou koordinuje Institut umění – Divadelní ústav, se díky stovkám akcí ve zhruba 40 městech a místech ČR stala jedním z největších divadelních svátků v Evropě. Program a více informací najdete na stránkách http://www.nocdivadel.cz/. Na většinu akcí je vstup zdarma nebo za symbolické vstupné. Zdroj: Kudyznudy.cz

8.11.2018
Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka 2018 se uskuteční v sobotu 10. listopadu od 8.00 do 18.00 hodin. Tato potravinová sbírka je společnou iniciativou platformy Byznys pro společnost, Armády spásy, NADĚJE, České federace potravinových bank a Charity Česká republika. Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla a základního drogistického zboží. Národní potravinová sbírka se koná jednou ročně, pravidelně v listopadu. Letos do ní bude zapojeno více než 664 prodejen po celé České republice. Jedná se konkrétně o společnosti Albert, BILLA, drogerie dm markt, Globus, Lidl, Makro, Penny Market, ROSSMANN a Tesco. V den konání potravinové sbírky mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. Vybrané potraviny a drogistické zboží putuje pak do charitativních organizací poskytujících pomoc zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů, a to přímo ve městech a regionech, kde se sbírka koná. Více informací: http://potravinypomahaji.cz/category/narodni-potravinova-sbirka/. Zdroj: Byznys pro společnost

8.11.2018
Vdovské a vdovecké důchody „mýtů“ zbavené

Úmrtí manžela či manželky patří k těm nejvíce zátěžovým situacím v životě vůbec. Pozůstalí potřebují čas, aby se s touto smutnou událostí alespoň částečně vyrovnali. V jejich tíživé situaci je připraven finančně pomoci stát prostřednictvím institutu vdovských a vdoveckých důchodů. S jakými „mýty“ či nepřesnostmi se odborníci České správy sociálního zabezpečení setkávají nejčastěji? Na stránkách https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2018/181030-vdovske-a-vdovecke-duchody-mytu-zbavene.htm uvádí Česká správa sociálního zabezpečení desítku dlouhodobě přetrvávajících mýtů na pravou míru. Jedná se např. o mýtus, že vdovský nebo vdovecký důchod se přiznává automaticky nebo že manželé museli mít společné bydliště, jinak by na pozůstalostní důchod nebyl nárok. Zdroj: ČSSZ

8.11.2018
Metodika řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin

Materiál vypracovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí představuje základní postupy respektující standardní dosavadní režim osoby se zdravotním postižením s přihlédnutím ke specifickým situacím konkrétního dítěte/dospělého s poruchou autistického spektra (PAS) tak, aby negativní dopad náhlých změn v důsledku krize byl co nejmenší. Metodika splňuje funkci podpůrného vodítka pro OZP, jejich rodiny a pečující osoby (s přihlédnutím ke specifikům osob s PAS). Přispěje k jejich orientaci v jednotlivých typech stávající podpory, poskytne jim o těchto možnostech podpory základní informace, včetně doporučení jak postupovat, aby využívali těchto podpor na základě své dobrovolné volby a s přihlédnutím ke svým preferencím efektivně a včasně. Metodika může být také vodítkem pomáhajícím profesionálům k orientaci v multidisciplinární dynamice problematiky zajištění komplexní péče o konkrétní OZP. Metodika se nachází na stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/metodika-reseni-krizovych-situaci-osob-s-pas-a-jejich-rodin–169227/. Zdroj: Helpnet.cz

8.11.2018
Mezinárodní konference “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů”

Konferenci pořádá Česká společnost pro gerontologii, z.s. 11. 12. 2018 od 9:30 do 15:00 hod. v Hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre v Praze. Tématy konference a jednotlivých příspěvků jsou integrované služby pro pečující, podpora rodinných pečujících na lokální úrovní, zaměstnavatelé pro pečující, dobrá praxe v podpoře pečujících a další. Jednacím jazykem konference je čeština a angličtina. Simultánní tlumočení pro účastníky konference je zajištěno. Vstup na konferenci je zdarma po předchozí registraci. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/mezinarodni-konference-nejlepsi-praxe-v-podpore-pecujicich-senioru. Zdroj: Helpnet.cz

8.11.2018
Dny zdraví v Pardubicích

Odborná prodejní výstava se koná ve dnech 22. – 23. 11. 2018 v Domě techniky, Nám. republiky 2686, Pardubice. Akce je zaměřená na lázně, rehabilitační a relaxační zařízení, magnetoterapii, tejpování, estetickou medicínu a specializovaná zařízení, kompenzační a ortopedické pomůcky, sortiment pro zdravotnictví, farmaceutické produkty, péči o duševní zdraví, zdravý životní styl, přírodní produkty, biopotraviny, speciální výživu, potrav. doplňky, přírodní kosmetiku, léčivé byliny a detoxikaci. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program a odborné přednášky lékařů a dalších specialistů. Vstup zdarma. Více informací: http://dtpce.cz/event/vystava-dny-zdravi-3/. Zdroj: Duhové noviny

25.10.2018
Výprodej vozíků, kočárků a polohovacích zařízení

Společnost Otto Bock ČR s.r.o. uzavřela divizi Mobility Solution, která se zabývala prodejem kočárků, elektrických a mechanických vozíků Ottobock a polohovacích zařízení pro děti od společnosti Leckey. Nyní vyprodává demonstrační produkty za zvýhodněné ceny. Všechny produkty je možné si vyzkoušet v sídle společnosti ve Zruči u Plzně. Vybavení jednotlivých produktů se liší a další úpravy již nejsou možné. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Podrobnosti na stránkách https://www.ottobock.cz/voz%C3%ADky/v%C3%BDprodej/. Zdroj: Helpnet.cz

25.10.2018
Kulatý stůl na téma Bezpečné stáří

Ministerstvo práce a sociálních věcí organizuje kulatý stůl, jehož tématem bude Bezpečné stáří. Kulatý stůl se bude konat v pondělí 5. 11. 2018  v Oblastní muzeu Praha – východ, Arnoldinovský dům, Masarykovo náměstí 97, Brandýs nad Labem. Kulatý stůl je určen pro seniory a osoby pracující v sociální sféře. Cílem kulatého stolu je poskytnout hlavně seniorům, formálním i neformálním pečujícím a pracovníkům v sociální/zdravotní oblasti informace týkající se bezpečnosti seniorů z pohledu České obchodní inspekce, Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a také o nově připravované Seniorské obálce. Program a pozvánku najdete v příloze. V případě zájmu potvrďte svou účast nejpozději do 1. listopadu 2018 na e-mail martina.doupovcova@mpsv.cz. Kontakt na organizátora: Martina Doupovcová, tel.: 778 455 760. Zdroj: MPSV ČR

pozvánka kulatý stůl

program kulatý stůl

25.10.2018
Nadace opět naučí, jak pečovat o své blízké

Nadační fond Zůstaneme doma nabízí znovu zdarma pomoc při péči o blízké v domácím prostředí, nejbližší seminář se uskuteční v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně v pátek 26. října 2018. Setkání se uskuteční ve výukovém sále Centra klinické gerontologie v budově č. 48 v čase 16:00 – 17:30 hodin. Lektorky fondu pořádají pravidelně seminář, při kterém zájemce například naučí, jak zvládnout polohování, jak provést hygienu či vybrat správné pomůcky. O semináře je ze strany veřejnosti zájem. Péče o nemocné v domácím prostředí bývá totiž stále častější a jejich příbuzní jsou mnohdy bezradní. Znají sice základní věci, ale někdy je nedělají správně a mohou si nakonec sami ublížit. Na semináři jim lektorky ukazují, jak to umět jednodušeji a lépe. Další setkání se uskuteční v Kroměřížské nemocnici, Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, ve Frýdku – Místku a v Nemocnici Český Těšín. Více informací: http://www.zustanemedoma.cz/planovane-akce/. Zdroj: Helpnet.cz

25.10.2018
Časopis Unie vychází v tištěné i elektronické podobě

Časopis Unie vznikl v roce 1992. Česká unie neslyšících jej vydávala až do roku 2010. Následovala přestávka, kdy se nepodařilo získat prostředky na jeho vydávání, a znovu začal vycházet jako dvouměsíčník od roku 2016. A to nejen v tištěné, ale i elektronické podobě. Elektronickou verzi najdou čtenáři na adrese http://www.cun.cz/casopis-unie/cisla-unie/ nebo na portálu https://issuu.com/casopisunie. Když na něj kliknou, mohou v něm listovat podobně jako v tištěném časopise. Kromě toho od dubna 2017 začali redaktoři natáčet vybrané články v českém znakovém jazyce. Například v letošním prázdninovém dvojčísle je šest videí. Některá trvají až 15 minut. Elektronická verze Unie je zdarma. Tištěná podoba časopisu je zpoplatněna, a to pro jednotlivé vydání částkou 45,- Kč a zvýhodněné roční předplatné včetně poštovného stojí 210,- Kč. Zdroj: Helpnet.cz

25.10.2018
20. ročník festivalu Den poezie

Celorepublikový festival Den poezie se pravidelně koná ve víc než 60 městech a obcích České republiky. Letos se koná v termínu 11. – 25. listopadu 2018. Festival Den poezie je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Koordinátorem festivalu Společnost poezie, z.s. Hlavním srdcem festivalu jsou regionální aktéři z řad škol, knihoven, literárních spolků, klubů, divadel, muzeí i jednotlivců, kteří společně pořádají ve svém kraji zajímavé poetické akce pro veřejnost. Díky nim lze většinu programů navštívit zdarma. Seznam pořadů, kterých se v letošním roce můžete zúčastnit (seznam je průběžně doplňován) najdete na stránkách http://www.denpoezie.cz/. Zdroj: 90 dní v Praze

25.10.2018
Dohoda onkologů s praktickými lékaři a MZ ČR: Vyléčené onkologické pacienty budou dále sledovat jejich praktici

Vybrané pacienty, kteří úspěšně absolvovali onkologickou léčbu, bude nadále sledovat jejich praktik. Dohodli se na tom praktičtí lékaři s českými onkology a jejich domluvu posvětil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tato dohoda specialistů s praktickými lékaři o rozdělení kompetencí začne platit od 1. 1. 2019 a je součástí reformy, skrze niž se dostává praktickým lékařům více pravomocí i v jiných terapeutických oblastech. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/dohoda-onkologu-s-praktickymi-lekari-mz-cr-vylecene-onkologicke-pacienty-budou-dale. Zdroj: Helpnet.cz

25.10.2018
Výpravy za kulturou bez bariér

Výpravy za kulturou bez bariér je projekt, v rámci kterého vzniklo deset online publikací přibližujících přístupnost kulturních památek a institucí ve vybraných regionech České republiky. Jedná se vlastně o typy na výlety, na kterých si na své přijdou i návštěvníci potýkající se s pohybovým omezením. Publikace byly zpracovávané v průběhu roku 2017. Na stránkách http://www.pov.cz/po-vyletech/vypravy-za-kulturou-bez-barier si můžete zdarma stáhnout informace o přístupnosti některých památek v centru Prahy, na východ i na západ od našeho hlavního města, v Mladé Boleslavi, Frýdlantu, Plzni, Českých Budějovicích, Olomouci, na území Českolipska a Jizerských hor. Zdroj: POV

18.10.2018
Host pod parapletem – Ondřej Ruml

Akce se koná 22. 10. 2018 od 18:00 hod. v Centru Paraple, o.p.s. (Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10 – Malešice). Vystoupí Ondřej Ruml – zpěvák, hudebník a herec. Vstup zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2018
Dotované potraviny pro seniory a hendikepované, doprava zdarma. Košík představuje klub Plná péče

E-shop s potravinami Košík.cz připravil pro všechny seniory nad 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P nový klub „Plná péče“. Reaguje tak nejen na jejich omezené možnosti nakupovat v kamenných obchodech, ale také rostoucí životní náklady i snižující se dostupnost prodejen s potravinami v regionech. Členové klubu mohou využít vynesení nákupu do patra zdarma, pomoc s jeho vybalením, ale také telefonickou asistenci při nákupu. Patronem klubu se stalo Konto Bariéry se svým programem SenSen. Klub nabídne svým členům pro začátek desítku základních potravin za trvale nízkou cenu – až o 33 % levněji. Jejich počet se bude rozšiřovat, cílem je postupně zvýhodnit více produktů včetně drogistického zboží nebo třeba granulí pro domácí mazlíčky. E-shop nyní nabízí např. chleba pod deset korun, mléko za méně než 12 korun. Cena dopravy se zároveň odečte jako sleva od dalšího nákupu. Doprava zdarma je pro členy klubu Plná péče nastavena od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin. Objednávání mimo tento časový slot je zpoplatněno dle běžných tarifů. Košík.cz je e-shop s potravinami, drogerií a potřebami pro domácnost, který působí v Praze a středních Čechách, na Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Králové a na Pardubicku, ale také v okolí Teplic, Mostu a Chomutova. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/dotovane-potraviny-pro-seniory-hendikepovane-doprava-zdarma-kosik-predstavuje-klub-plna. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2018
Konference Internetem bezpečně 2018

Konference se bude konat 25. října 2018 v hotelu Thermal v Karlových Varech. Odpolední část je určena pro širokou veřejnost, může přijít kdokoliv, vítáni jsou především rodiče, mládež či senioři a další zájemci. Účastníci se dozvědí např. jaké jsou aktuální kybernetické hrozby, jak zabezpečit svá data, jak ochránit děti a mládež v kybernetickém prostředí, dezinformace na internetu – tzv. Fakes News, jak si zabezpečit svůj mobilní telefon, jak bezpečně používat internetbanking. Registrace probíhá na webových stránkách www.internetembezpecne.cz. Na uvedeném webu je též umístěn podrobný program celé konference. Vstup je pro všechny účastníky zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/internetem-bezpecne-2018. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2018
Konference “O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu”

Konference se uskuteční 3. listopadu 2018 od 10,00 hodin v pražském kongresovém centru IKEM (Vídeňská 1958/9, Praha 4). Konference je určena výhradně pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza a pořádá ji Revenium za podpory UNIE ROSKA, NF Impuls a grantu společnosti Merck spol. s r. o. Kdo vystoupí na konferenci: E. Kubala Havrdová, MS centrum VFN – Úvod do RS, novinky v léčbě, K. Novotná, MS centrum VFN – Jak si společně zacvičit, jak si společně ulevit, M. Vachová, MS centrum Teplice – Rizika očkování u pacientů s RS a jejich dětí. I letos na konferenci nejen potkáte špičkové odborníky, ale navíc načerpáte spoustu nových poznatků a získáte cenná doporučení a třeba jiný pohled na eReSku. Na konferenci je nutná registrace, a to do 23. října 2018 na email natalie.kavulicova@revenium.cz. Více informací: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/nenechte-si-ujit-konferenci-o-roztrousene-skleroz-a11591978. Zdroj: Aktivní život

18.10.2018
Giving Tuesday

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 27. listopadu 2018, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci. V Česku, kde svátek zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti, se koná již potřetí. Pro neziskové organizace je Giving Tuesday skvělou příležitostí k získání finančních prostředků pro své aktivity. Na stránkách https://www.giving-tuesday.cz/ můžou neziskové organizace zaregistrovat svou výzvu nebo aktivitu a motivovat dárce k podpoře organizace. Jednotlivci nebo firmy mohou věnovat svůj čas, odborné znalosti, peníze, velké i malé věcné dary, jídlo, oblečení, nebo jen udělat někomu radost. Každý má něco, co může nabídnout. A každý projev velkorysosti se počítá. Zdroj: AVPO ČR

18.10.2018
Podzimní Agora 2018

Středisko Teiresiás spustilo registraci na workshopy o ICT pro zrakově postižené, které proběhnou na Masarykově univerzitě v Brně 3. a 4. listopadu 2018. Účastníci si budou moci vybrat z 20 workshopů, v plenární sekci zazní 10 příspěvků, s produkty ze své nabídky je na stáncích detailně seznámí pět vystavovatelů. Podrobně je program popsán na blogu Poslepu.cz: http://poslepu.cz/podzimni-agora-2018-spoustime-registraci-na-workshopy-o-ict-pro-zrakove-postizene/, kde se nachází také odkaz na registrační formulář. Účastnický poplatek: 0 Kč, účastníci si hradí dopravu do a z místa konání, příspěvek na ubytování a nápoje při společné sobotní večeři. Zdroj: Helpnet.cz

25.9.2018
Podzimní den architektury

Běh za architekturou, horské túry, plavba parníkem, cyklovyjížďky, filmové projekce, workshopy, přednášky a především pečlivě připravené procházky vedené architekty, urbanisty či historiky a příležitost dostat se do jindy nepřístupných staveb – letošní Den architektury chystá nejbohatší program ve své historii. Od pátku 28. září do čtvrtka 4. října 2018 zamíří do bezmála devadesátky měst po celé České republice a také na Slovensku a nabídne veřejnosti nový pohled na architekturu, která nás obklopuje – od moderních, odbornými cenami ověnčených budov přes historické skvosty až po mnohdy opomíjené, ale o to zajímavější, stavby. Podrobný program mezinárodního festivalu Den architektury 2018 v jednotlivých městech v ČR i na Slovensku bude včetně otevřených budov v rámci Hurá dovnitř! k dispozici na stránkách www.denarchitektury.cz. Zdroj: Kruh

25.9.2018
Šance pro zdravotně postižené: změňte si život

Časopis Reportér a nezisková organizace Revenium hledají pro nový projekt Šlápněte s námi do pedálů jednotlivce nebo rodiny, kteří by chtěli od základů změnit svůj život. Nabídka platí pro rodiny, kde je alespoň jeden z rodičů zdravotně postižený, případně kde rodiče mají postižené dítě a kvůli péči o něj nemůže minimálně jeden z nich chodit do zaměstnání. Hledá se ideálně rodina, jejíž členy trápí nemoc nebo postižení, a která chce od základu změnit život. Zjistit, že nemoc či postižení nemusí být nutně stopkou pro skloubení rodinného a profesního života. Reportér a Revenium během roku pomohou dospělým členům najít si dobrou práci na otevřeném trhu práce, dobrou a chápající školu pro děti či kvalitní bydlení upravené podle potřeb (vzhledem k typu postižení). Více informací: http://reportermagazin.cz/a/w5bhn/sance-pro-zdravotne-postizene-zmente-si-zivot. Zdroj: Aktivní život

25.9.2018  
Pomoc rodičům dětí s mentálním postižením

Účast v programu „Práce s rodinou, krizí a budoucností jako důležité prvky podpory neformálních pečujících“ nabízí Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice. V rámci projektu nabízí: spolupráci na řešení krizových situací (náhlá hospitalizace, úmrtí, vyčerpání atd.), provázení při procesu plánování budoucnosti potomka (bydlení, práce, volný čas, vztahy, finanční zabezpečení), kdy budeme společně pracovat na sestavení plánů na základě přání a potřeb Vás a Vašich potomků, individuální a skupinové podpůrné aktivity (psychologická podpora, koučing atd.), konzultace s různými experty (právní poradenství, finanční poradenství atd.), vzdělávání na základě Vašich potřeb a přání. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/pomoc-rodicum-deti-s-mentalnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

25.9.2018
X. ročník týdne sociálních služeb

Akce, která se koná od 8. do 14. 10. 2018, má za cíl ukázat české veřejnosti, že sociální služby v ČR jsou potřebné, nutné, kvalitní, pomáhají statisícům lidí a umožňují jim důstojný život. Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách. Je to období, během kterého probíhají desítky různých aktivit zaměřených jak na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb, ať již jde o konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. Více informací a seznam pořádaných akcí najdete na stránkách http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Vyšel Nápadník 2018

Publikace Ligy vozíčkářů obsahuje aktuální informace, postupy a praktické rady týkající se invalidních důchodů, příspěvků pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osob se zdravotním postižením a jeho výhod, sociálních dávek, pracovně-právních vztahů a možností řešení bariér ve vašem okolí. Publikaci lze objednat telefonicky na tel. č.: 725 122 853 nebo emailem: poradna@ligavozic.cz. Cena za publikaci je 99 Kč. Publikaci si můžete zakoupit osobně v Lize vozíčkářů, poštou obyčejně nebo na dobírku. Při osobním převzetí hradíte pouze cenu publikace (v hotovosti); pokud chcete zaslat publikaci poštou, budete platit cenu za publikaci včetně poštovného, které je 27 Kč za obyčejnou zásilku a 106 Kč za dobírku. Bližší podmínky objednávky se dozvíte na výše uvedených kontaktech. Více informací: http://www.ligavozic.cz/sluzby/poradna/napadnik. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Umíte poskytnout první pomoc?

Poskytnutí první pomoci při nehodě je podle odborníků často stěžejním bodem, který rozhodne o životě nebo smrti zraněného. Přesto ji podle výzkumů umí a je ochoten poskytnout málokdo. Podle českých a evropských průzkumů je znalost a ochota poskytnout první pomoc nedostatečná. Pouze 14 % české populace věří, že by zvládlo první pomoc poskytnout. Polovina Čechů by se o pomoc pokusila s obavami a třetina by ji nezkusila ve strachu, že zraněnému více ublíží. Zranění zhoršující nastalou situaci jsou ale málo pravděpodobná a je lepší se o první pomoc alespoň pokusit. Častým problémem je podle odborníků zastaralost informací o poskytnutí první pomoci, kterou mohou mít starší generace. Dnes jsou její zásady nastaveny co nejjednodušeji, aby ji mohl poskytnout každý. Zákon dokonce ukládá, že je povinností každého první pomoc poskytnout, minimálně v závislosti na svých možnostech. Na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/blizi-se-svetovy-den-prvni-pomoci-umite-ji-poskytnout najdete podrobnější informace a také Šest zásad první pomoci. Český červený kříž nabízí také kurzy první pomoci: http://www.cervenykriz.eu/cz/pp.aspx. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Večírek Asistence

4. řijna 2018 se uskuteční další večírek Asistence. Bude se konat stejně jako loni v prostoru Kasáren Karlín v Praze (Prvního Pluku 2, Praha 8 – Karlín). Zahraje Vltava, jedna z nejoriginálnějších českých rockových skupin, neméně originální bratislavská kapela Živé kvety a zazpívá pěvecký sbor Elpida s Václavem Havelkou. Dále vystoupí divadelní soubor Ještě chvilku a slavnostně zahájíme výstavu fotografií Milana Jaroše na téma osobní asistence. Začátek je v 17 hodin, vstup je dobrovolný a jde na podporu služeb Asistence. Více informací: http://www.asistence.org/akce/prijdte-na-beneficni-vecirek-asistence. Zdroj: Asistence

12.9.2018
Roztroušená skleróza – mýty a skutečnosti

Učená společnost České republiky pořádá přednášku paní prof. MUDr. Evy Kubala Havrdové, CSc., která proběhne v úterý 18. září 2018 od 16. hodin v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Sdělit diagnózu roztroušené sklerózy se ještě před pár lety rovnalo sdělení osudu. To však zároveň s její nepředvídatelnou aktivitou vedlo ke vzniku mnoha mýtů. Dnes jde o jedno z nejrychleji se vyvíjejících odvětví neurologie, propojující poznání imunologie, zobrazovacích metod, animálních modelů a klinické neurologie. Toto spojení přineslo většině nově diagnostikovaných pacientů dramatickou změnu života – přes polovinu pacientů s biologickou léčbou je schopno plného pracovního výkonu. Jde o autoagresivní onemocnění, naše poznatky jsou dnes doplněny i o psychologické studie a komplexní přístup k pacientovi zahrnuje také doporučení změn životního stylu. Více informací: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/roztrousena-skleroza-myty-a-skutecnosti-a11589140. Zdroj: Aktivní život

12.9.2018
Slevy při cestování po železnici pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a držitele průkazů OZP

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila informace o slevách při cestování po železnici pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a držitele průkazů OZP: Pokud jde o průkazy ZTP a ZTP/P, je sleva na jízdném ve všech dopravních prostředcích veřejné hromadné dopravy 75 %. U držitelů průkazu ZTP a u průkazu ZTP/P je sleva stejná, ale zároveň průvodce těžce postižené osoby neplatí jízdné žádné s výjimkou místenky, kterou musí zaplatit. Tyto slevy jsou stanoveny v § 36, odst. 2, zákonem č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Do 31. 8. 2018 Česká republika neposkytovala důchodcům (ani těm s invaliditou III. stupně) žádné výhody v oblasti jízdného. Proto České dráhy poskytly této skupině cestujících svou komerční slevu IN Důchodce. Od 1. 9. 2018 zavádí ČR ve zvláštním jízdném, které je regulováno cenovým Výměrem Ministerstva financí ČR, novou kategorii cestujících, a to “Cestující 65+”. Této skupině cestujících je od 1. 9. 2018 poskytována sleva 75 % z obyčejného (plného) jízdného ve 2. vozové třídě. Z tohoto důvodu přistoupily České dráhy a.s. k ukončení aplikace IN Důchodce a svým zákazníkům se rozhodly vyplatit poměrnou částku za nemožnost dalšího využití této slevové aplikace. Bohužel, cenový Výměr MF nepamatuje na cestující, kteří již pobírají nějaký důchod a ještě nedosáhli věku 65 let. České dráhy se těmto cestujícím rozhodly, na základě svého obchodního rozhodnutí, poskytnout komerční slevu na pořízení slevové aplikace IN 50 D za zvýhodněnou cenu pro cestování v 1. i 2. třídě se slevou 50 % z obyčejného jízdného. Aplikaci IN 50 D lze zakoupit za 550 Kč s platností na 1 rok nebo za 1 490 Kč s platností na 3 roky. Tímto pamatují České dráhy a.s. nejen na důchodce mladší 65 let, ale právě i na osoby s 3. stupněm invalidity, na které CV MF rovněž nepamatuje. NRZP ČR upozorňuje, že výše uvedené slevy IN 50 D jsou jenom u dopravce České dráhy a.s. Jak tuto situaci budou řešit ostatní dopravci, zatím NRZP ČR neví. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1982-informace-c-65-2018-cestovani-po-zeleznici-pro-id-iii-stupne.html. Zdroj: NRZP ČR

12.9.2018
Festival demokracie 2018 v Centru Paraple

Festival demokracie probíhá ve dnech 5. – 12. 10. 2018 a v jeho rámci se uskuteční na 50 akcí v Praze a dalších městech. Jednou z nich je 9. října 2018 diskuse se slavnou českou režisérku Helenu Třeštíkovou a promítání jejího filmu Mallory, a to od 18:00 do 21:00 V Centru Paraple, o.p.s., Ovčárská 471/1b, Praha 10. Vstup zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/festival-demokracie-2018-v-centru-paraple. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Asistence, o.p.s. spustila internetovou petici na zvýšení příspěvku na péči

K petici podporující přijetí návrhu na zvýšení příspěvku na péči, kterou na www.hlasujemepro.cz spustila Asistence, o.p.s., se během prvního dne připojilo více než 1200 lidí. Poslanecká sněmovna bude 21. 9. 2018 projednávat novelu zákona o sociálních službách. Senátní návrh obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti o 6.000 Kč měsíčně. Toto zvýšení by zlepšilo situaci lidí žijících v domácím prostředí. Petice vyzývá i k dalším systémovým změnám přinášejícím potřebnou individuální podporu. I vy můžete připojit svůj hlas pod petici na www.hlasujemepro.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/asistence-ops-spustila-internetovou-petici. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Právě teď! zve na ZáříME

Mezigenerační akci nejen pro seniory ZáříME, na které si mohou účastníci s pomocí odborníků protáhnout tělo i osvěžit svou mysl, pořádá nezisková organizace Právě teď! o.p.s. 24. září 2018 v Základní škole Poláčkova v Praze 4. Letos se na ZáříME setkají zástupci organizací zapojených do mezinárodního projektu MemTrain, která se zabývá vytvářením postupů fyzického cvičení, aby senioři mohli zlepšovat své kognitivní funkce (paměť, koncentraci, pozornost, funkce řeči, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací…) a snižovat dopady stárnutí. Na akci bude představena školící příručka podporující zdravé stárnutí osob starších 55 let. Dále si budou moci účastníci vyzkoušet Nordic Walking, specifické posilování pro seniory, trénink paměti nebo například zumbu. Pro děti budou připravené atrakce a aktivity s fotbalovou tematikou od AFK Slavoj Podolí. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/prave-ted-zve-na-zarime. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Portál zdravotnické techniky

Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Portál zdravotnické techniky. Na adrese https://ztnemocnice.uzis.cz/ pacienti naleznou přehlednou mapu jednotlivých kategorií přístrojů a informace o jejich dostupnosti. Pacient si tak může sám z pohodlí domova vyhledat, jaká nejbližší nemocnice od jeho bydliště má přístroj, který potřebuje pro své vyšetření. Tento nový portál poskytuje veřejnosti ucelený přehled o výskytu zdravotnické přístrojové techniky v nemocnicích akutní péče na území ČR. Uživatelé si jeho prostřednictvím mohou zobrazit mapu přístrojů podle vybraného poskytovatele, kategorie přístroje, regionu nebo podle dostupnosti k bydlišti pacienta. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/portal-zdravotnicke-techniky. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Bezplatná právní pomoc

Od léta platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci Českou advokátní komorou. Souhrnné informace o této právní pomoci najdete na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravn-a11584935. Kromě toho tam také najdete leták ombudsmana k právní pomoci – v tomto letáku najdete vysvětlení, koho a kdy můžete požádat o radu, a také jak můžete pomoc advokáta získat zdarma nebo za sníženou odměnu, ať už se jedná o právní pomoc u soudů, u úřadů, při trestním stíhání nebo v jiné záležitosti. Zdroj: Aktivní život

24.8.2018
Noc sokoloven

Česká obec sokolská zve sokoly i širokou veřejnost k navštívení sokoloven po celé ČR dne 21. září 2018. Nabízí bohatý program a vstup zdarma. Stejně jako loni i letos se uskuteční celorepublikový den s historií a architekturou Sokola – den se sokoly v sokolovnách. Tím, že se sokolovny stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly nám v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti. Co vás čeká – Každá sokolovna si vytváří vlastní večerní program. Těšit se můžete samozřejmě na přehlídky sportovní činnosti, ale i na bohatý kulturní program, kdy se vám představí sokolská divadla, loutkáři, hudební soubory. Podrobnější informace a přehled přihlášených jednot najdete na stránkách http://www.sokol.eu/obsah/3358/noc-sokoloven-21-zari-2018. Zdroj: MČ Praha 8

24.8.2018
Navštivte ostravskou výstavu Život bez bariér 2018

Chcete se dozvědět, jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby nebo jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní omezení? Na oblíbené výstavě, která se bude konat od 9. do 11. 11. 2018 na Výstavišti Černá louka v Ostravě, vám odborníci poradí s úpravou bytu, výběrem kompenzační pomůcky nebo ortopedického vozíku a s úpravou vozidla pro řidiče s postižením. Výstava se zaměřuje na osoby se zdravotním postižením a seniory. Na výstavě najdete pestrou nabídku firem poskytujících sociální a asistenční služby, úpravy bydlení a vozidel, možnosti trávení volného času, širokou škálu ortopedických a kompenzačních pomůcek, vozíčků, chodítek a mnoho dalšího. Výstava nabízí možnosti, jak zlepšit kvalitu života seniorů – volnočasové aktivity, lázně a rehabilitační střediska i praktické ukázky pomůcek. Na výstavě se prezentují výrobci, prodejci, distributoři i organizace z neziskového sektoru. Připraven je také bohatý doprovodný program. Současně s výstavou Život bez bariér se koná výstava s názvem KREATIV, která nabídne nepřeberné množství workshopů, korálků, látek, materiálů a pomůcek pro tvoření. Držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů a jejich doprovod mají vstup na výstavu zdarma. Více informací: https://www.vozka.org/aktuality/volny-cas/navstivte-ostravskou-vystavu-zivot-bez-barier-2018-816cz. Zdroj: Vozka

24.8.2018
10 nejdůležitějších práv pacienta

Pacientovi, tedy fyzické osobě, které jsou poskytovány zdravotní služby, je garantována široká škála různých práv. Ta jsou zakotvena jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni, a to především v Listině základních práv a svobod, v zákoně o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.) a v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (zák. č. 48/1997 Sb). Ombudsman pro zdraví sestavil desatero nejdůležitějších práv doplněné o příklady. Naleznete je na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/10-nejdulezitejsich-prav-pacienta-a11569664. Patří tam např. právo ptát se a chtít lepší vysvětlení, když pacient nerozumí tomu, co mu sděluje lékař či zdravotnický personál, nebo právo odmítnout léčbu, se kterou pacient nesouhlasí. Zdroj: Aktivní život

24.8.2018
Nová důchodová ročenka ČSSZ přináší aktuální data

Česká správa sociálního zabezpečení vydala statistickou ročenku za rok 2017. Publikace shrnuje důležitá data z oblasti důchodového pojištění, které představuje jednu z klíčových agend instituce. Ročenku standardně tvoří pět hlavních tabulkových částí. První tři tabulkové části (kapitoly 8-10) popisují kolik důchodů, jakého druhu v jaké kombinaci bylo v roce 2017 v ČR vypláceno, dále kolik důchodů a v jakém členění bylo v loňském roce nově přiznáno a také kolik důchodových dávek a z jakých důvodů přestalo být loni vypláceno. Zbývající dvě tabulkové části (kapitoly 11 a 12) se zaměřují na invalidní důchody, které přinášejí informace nejen o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech, ale také o příčinách invalidity. V ročence lze nalézt také některé zajímavé informace ilustrující zvyšování kvality života a zdravotní péče v ČR, které se promítají také do oblasti důchodů. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/nova-duchodova-rocenka-cssz-prinasi-aktualni-data. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
AkSenHry 2018

Organizace AkSen – aktivní senior, z.s. zve na sportovní soutěž pro aktivní seniory 50+ AkSenHry 2018, které se uskuteční v neděli 2. 9. 2018 od 10:00 h (od 9:30 prezence) ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech. Oběd pro soutěžící a dobrovolníky bude zajištěn v přilehlé restauraci Na Baště. V průběhu celé akce bude k dispozici dostatek nápojů. Přihlásit do soutěže se můžete nejpozději do pátku 31. 8. 2018 na e-mailové adrese: aksen@aksen.org. Soutěžit se bude v disciplínách: chůze nordic walking, tenis, stolní tenis, pétanque, seniorský pětiboj (hod na terč/cíl, střelba do bránky floorbalovou hokejkou, slalom 20 m se zátěží, chůze s balancí na čas, discgolf – všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter). Startovné: 30,- Kč. Více informací: http://www.aksen.cz/aktivity/aksen-zve-aksenhry-2018. Zdroj: AkSen

14.8.2018
Zkontrolovat si údaje pro budoucí důchod může kdokoliv

Do konce května měli zaměstnavatelé povinnost odeslat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidenční list důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017. Lze si ověřit, zda zaměstnavatel povinnost splnil? Ano, zkontrolovat si, zda máte údaje nejen za loňský rok, ale v zásadě za celou pracovní minulost v pořádku zaevidované, je snadné. Jedním ze způsobů je požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Bez ohledu na to, zda vám do důchodu zbývá dvacet, patnáct, deset nebo jen pět let, své tzv. důchodové konto (přesněji: údaje o svém důchodovém pojištění) můžete mít pod kontrolou. O vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění může totiž ČSSZ požádat každý, a to jednou za kalendářní rok. Obdrží ho zdarma. Tento přehled obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny výdělky (přesněji: vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud v něm lidé objeví nedostatky, mohou je včas začít řešit. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zkontrolovat-si-udaje-pro-budouci-duchod-muze-kdokoliv-kazdorocne-tak-ucini-pres-200-tisic. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
Vše o sociálním bydlení

Informace přehledně na jednom místě poskytují nové webové stránky zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Internetové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz jsou určeny pro občany, obce a neziskové organizace a poskytují fakta spojená s finanční podporou v bydlení, sociálními dávkami na bydlení, sociální prací, sociálními službami či s investiční podporou sociálního bydlení v ČR. Jsou zde také sdíleny zkušenosti ze šestnácti obcí ČR a jejich rozdílným přístupem k sociálnímu bydlení. Kromě zveřejňovaných aktualit, výzkumů a řady dalších dokumentů je zde také poskytována přímá pomoc prostřednictvím odpovědí na tzv. „často kladené dotazy“. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
Dny evropského dědictví 2018

Dny evropského dědictví v roce 2018 proběhnou od soboty 8. září do následující neděle 16. září 2018. Nabídnou jedinečnou možnost navštívit zajímavé památky, které jsou jindy nepřístupné. Cílem akce je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, technické, dále také muzea, galerie a knihovny a i další prostory, v nichž jsou uchovávány neuvěřitelně rozsáhlé sbírkové fondy movitého kulturního dědictví. Nejvíc akcí a dnů otevřených dveří probíhá o víkendu, ale během všedních dnů máte možnost nahlédnout do míst, která bývají zavřená právě o víkendech, a seznámit se třeba s procesem jejich záchrany a obnovy. Především bude možné navštívit také ty památky, které nebývají veřejnosti přístupné vůbec nebo pouze příležitostně. Například neveřejné interiéry radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd. V souvislosti se Dny evropského dědictví jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, bývá v tyto dny nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). Desítky měst a obcí připravují komponované programy pro své občany i turisty. Na stránkách http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ najdete přehled všech nabízených akcí a zpřístupněných památek. Zdroj: MČ Praha 8

14.8.2018
Přispějte rodinným receptem či starou kuchařkou

Národní zemědělské muzeum vyzývá širokou veřejnost, aby přispěla do sbírky starých kuchařek, rodinných a regionálních receptů. Pomůžete tak uchovat kulinární bohatství českých zemí. Závěry výzkumu a některé z receptů budou zpřístupněny veřejnosti v podobě výstav, publikací i encyklopedie. Každý, kdo do muzejní podsbírky Gastronomie přispěje, získá rodinnou vstupenku do Národního zemědělského muzea. Kontakt: Jitka Sobotková, jitka.sobotkova@nzm.cz, www.nzm.cz. Vždy uveďte co možná nejvíce podrobností o receptu, kuchařce či receptáři. Nezapomeňte uvést, z jakého období a jakého regionu recepty pocházejí. Více informací: http://www.tretivek.cz/201808/prispejte-rodinnym-receptem-ci-starou-kucharkou/. Zdroj: Třetí věk

14.8.2018
Senior parlament – zapojte se do aktuálního dění

Senior parlament je diskuzní a názorová platforma určená všem, kteří se zajímají o politické a společenské dění. Poslancem nebo poslankyní Senior parlamentu se může stát každý občan České republiky starší 55 let. Po jednoduché registraci na stránkách www.seniorparlament.cz se přihlásíte a můžete vstupovat do aktuálních diskuzí. Jako členové Senior parlamentu se můžete vyjadřovat k aktuálním otázkám v naší společnosti a vyjádřit svůj názor k projednávaným zákonům v Poslanecké sněmovně. Záštitu nad Senior parlamentem převzal předseda PSP ČR Mgr. Radek Vondráček, který se dlouhodobě věnuje komunikaci se seniory. Základní myšlenkou Senior parlamentu je vytvořit prostor pro diskuzi a názorovou výměnu starších občanů, kteří disponují životními zkušenostmi a znalostmi, na jejichž základě obohatí relevantními myšlenkami celospolečenskou diskuzi nad konkrétními tématy a problémy. Více informací: https://senioricr.cz/senior-parlament-zapojte-se-aktualniho-deni/. Zdroj: Senioři České republiky, z.s.

14.8.2018
Slevy na jízdné budou pro důchodce od září 2018

Na levnější jízdné se mohou studenti a senioři těšit až od září 2018. Sleva se bude týkat jízdného ve vlacích a autobusech a činit bude 75 procent. Původně mělo zvýhodnění platit od 10. června 2018. Sleva se bude konkrétně týkat studentů do 26 let a seniorů nad 65 let. Více informací: https://www.novinky.cz/ekonomika/470012-slevy-na-jizdne-pro-studenty-a-duchodce-budou-az-od-zari-oznamil-babis.html. Zdroj: Novinky.cz

14.8.2018
Konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

Třetí odborná konference s tematickým zaměřením na podporu inkluzivního života osob s postižením, rodinu, sociální práci a vzdělávání se uskuteční 12. října 2018 od 9:00 hod. v Olomouci v budově Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Univerzitní 22. Pro přihlášené účastníky je konference zdarma. Přihlásit se můžete na https://goo.gl/forms/rcX96NQorJr9XpMl2. Program konference bude postupně upřesňován a jeho finální podoba bude zaslána včas všem přihlášeným e-mailem. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zdravotni-postizeni-v-kontextu-socialni-prace-1. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
Konference Komplexní péče u osob s těžkým neurologickým poškozením hybnosti (nejen) vlivem roztroušené sklerózy (RS)

Domov sv. Josefa a MS rehab, z. s. pořádají 7. a 8. září 2018 v Žirči 3. ročník této konference. Páteční program je určen pro zdravotnické pracovníky, sobotní pro veřejnost (rodiny, přátelé, laičtí pečovatelé, pacienti s RS…). Základní program konference bude zahrnovat témata: Symptomatická terapie, Komplexní péče o klienta s RS v pobytové sociální službě, Specifika wound managementu u klientů s RS, Představení Domova sv. Josefa v Žirči, Terapie spasticity, Komplexní ergoterapeutická péče, Dostupné kompenzační pomůcky, Poruchy polykání, Péče o pacienty s těžkým neurologickým postižením hybnosti, Představení nejen psychoterapeutické péče v DSJ, Pády a poruchy rovnováhy. Vstupné je dobrovolné. Podrobný program vč. informací k povinné registraci na akci, která musí proběhnout do 3. 9. 2018, najdete na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/komplexni-pece-u-osob-s-tezkym-neurologickym-posko-a11567680. Zdroj: Aktivní život

30.7.2018
Penzion POEZIE

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. bude od 1. 8. 2018 provozovat Penzion POEZIE v obci Kořenov na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš. Kapacita penzionu je 24 osob v 7 pokojích (s možností 7 přistýlek, celkem tedy 33 míst), všechny s vlastním sociálním zařízením – koupelnou (WC, sprchový kout, umyvadlo). Ubytování je vhodné pro rodiny, jednotlivce i skupiny. K dispozici je vybavená kuchyně, jídelna a společenská místnost s televizí. Hosté mají možnost připojení k internetu Wi-Fi. K dispozici je venkovní terasa a posezení u táboráku. Pro děti je připraveno venkovní dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkou a pískovištěm. Díky dobročinnosti a vstřícnosti majitele penzionu bude na jaře 2019 penzion bezbariérově upraven s ambicí vybudování unikátního bezbariérového horského střediska. Speciální cenovou nabídku pro osoby se zdravotním postižením lze využít již nyní. Aktuální informace najdete na www.penzionpoezie.cz. Zdroj: ARPZPD

30.7.2018
Libverda Hotels

STP Lovosice doporučuje ubytování v Liberda Hotels za výhodné ceny. Více informací najdete v přiložených letácích. Reference a své vlastní zkušenosti s pobytem v tomto zařízení vám může podat pan Miroslav Kučera, tel.: 607 749 617, e-mail: kucerovajana1@seznam.cz. Zdroj: STP Lovosice

Libverda Hotels 1                 Libverda Hotels 2

30.7.2018
Úřad vydal desatero obrany před energetickými šmejdy

Nebrat dárky od podomních obchodníků, nepodepisovat smlouvy bez důkladného prostudování a raději odmítat všechny nabídky po telefonu. Takové jsou některé z rad, které v „desateru obrany” vůči agresivním praktikám prodejců energií zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ). ERÚ vydáním desatera reaguje na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli. V současné době, kdy hlavně elektřina zdražuje, mění dodavatele energií stále více lidí. Na obchodníkem vnucené či neuvážené změně ale může i prodělat. ERÚ proto zákazníkům doporučuje, aby se nenechali do ničeho nutit a před změnou dodavatele využili například různých internetových srovnávačů cen. Podomní prodejci se rádi zaměřují na seniory, u kterých čekají menší odpor. Nejdůležitější a nejzásadnější rada zní: nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Úřad také připomíná, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, mohou bez sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět do 15. dne po zahájení dodávek. Více informací naleznete zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/478135-urad-vydal-desatero-obrany-pred-energetickymi-smejdy.html. Zdroj: Novinky.cz

30.7.2018
Výzkumníci hledají zdravé dobrovolníky, srovnají je s pacienty

Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity v Brně (CEITEC) hledá zdravé dobrovolníky. Vědci je potřebují pro srovnání s pacienty například při zkoumání Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění v Laboratoři funkčního a multimodálního zobrazování. Kromě pacientů se zkoumanou nemocí jsou vždy potřeba i zdraví lidé jako takzvaný kontrolní vzorek, který umožňuje hledat rozdíly ve struktuře mozku. Právě tito lidé se ale výzkumníkům těžko hledají. Vytvoření databáze dobrovolníků, které budou moci oslovovat s prosbou o účast na konkrétní studii, by vědcům mohlo výrazně pomoci. Na webových stránkách CEITEC https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I0-QEdvw3EyW9zkL1V_O6KpwkIfI6ZRIjGDseERu4m9UQUY4NllNR0FXNUhWSkdXWUlLMjY5WjNYUi4u mohou všichni zájemci o zařazení vyplnit jednoduchý formulář s informacemi o pohlaví a věku. Odborníci také potřebují vědět, zda má zájemce nějakou diagnózu, ale není třeba ji detailně upřesnit. Není žádné věkové ani jiné omezení, vědci potřebují pestrou nabídku zájemců. Kdo se nějaké studie zúčastní, může na vyžádání dostat snímek svého mozku a v některých případech také drobnou finanční odměnu. Více informací: https://www.mediprofi.cz/33/vyzkumnici-hledaji-zdrave-dobrovolniky-srovnaji-je-s-pacienty-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z32xLZCmIKy2_ZvcSiTqPME/?uri_view_type=8&wa=WWW18E7%20MP&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENZD&utm_source=ENZD&utm_medium=enl&utm_campaign=ENZD-2018-15&utm_content=ENZD-newest-paid&contract=E21079264&utm_content=ENZD-newest-paid. Zdroj: Verlag Dashöfer

30.7.2018
Fotografická soutěž – Navzdory bariérám

Cenu uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany za fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské. Přihlášky se přijímají do 15. října 2018. Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email fotosoutez@vlada.cz. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Přihláška musí obsahovat jméno autora, kontakt, název díla, údaje, kde a kdy byla fotografie pořízena, případně i její popis. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/navzdory-barieram. Zdroj: Helpnet.cz

30.7.2018
Cena VVZPO za publicistické práce

Do soutěže lze přihlásit práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Pro rok 2018 se vyhlašují 3 soutěžní kategorie: a) televizní (přihlásit lze díla vysílaná v televizi nebo jinak veřejně publikovaná, např. prostřednictvím internetu, kina apod.); b) rozhlasová (přihlásit lze díla vysílaná v rozhlase nebo uveřejněná prostřednictvím internetu); c) tisková (přihlásit lze písemná díla veřejně publikovaná tiskem nebo prostřednictvím internetu). Cena se uděluje za publicistické dílo, které nejlépe popularizuje oblast života osob se zdravotním postižením a příznivě ovlivňuje postoj veřejnosti k těmto osobám. Přijímána je původní česká tvorba. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018. Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, a to do 30. 9. 2018. Přihláška musí obsahovat název díla, jméno autora (kolektivu), údaje, kde a kdy bylo dílo zveřejněno, pokud bylo dílo uveřejněno prostřednictvím internetu, musí být uveden i odkaz na URL adresu. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/cena-vvzpo-za-publicisticke-prace-2. Zdroj: Helpnet.cz

30.7.2018
Hepatitidu C už lékaři umějí snadno vyléčit. Jen se na ni musí přijít.

Virus hepatitidy C (HCV) se přenáší krví. Objeven byl poměrně nedávno, až v roce 1989. Nákaza je rozšířená zejména u nitrožilních uživatelů drog. Častými nositeli viru jsou však i lidé, kteří se nakazili při krevní transfuzi v dobách, kdy se krev dárců na HCV netestovala. Medicína udělala v posledních letech ohromný skok. Nákazu, kterou dřív bylo těžké z těla odstranit, dnes umí účinně léčit. Mnoho nakažených ale o své nemoci neví. Virus jim přesto soustavně a nepozorovaně poškozuje játra. Lidé v riziku a s podezřelými příznaky by proto měli zvážit vyšetření. Léčbu mohou zkusit i ti, jimž nepomohly starší, méně účinné druhy terapie. Virus je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění jater, orgánu naprosto nezbytného pro život. V České republice je podle panelu expertů chronicky infikovaných 0,4 až 0,5 % obyvatel. Ročně je však infekce diagnostikována jen asi u 1 tisíce lidí. Ostatní o své nemoci většinou neví. Zůstávají neznámí, šíří infekci a nemoc u nich může progredovat do jaterní cirhózy a rakoviny jater. Na přítomnost HCV mohou ukazovat příznaky jako únava, hubnutí, dále různé nemoci ledvin, kůže, diabetes, poruchy kognitivních funkcí, deprese, lymfomy, revmatické, endokrinologické, cévní choroby atd. Prvním krokem v diagnostice jsou jaterní testy a v návaznosti na ně případně test na přítomnost protilátek proti HCV. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/hepatitidu-c-uz-lekari-umeji-snadno-vylecit-jen-se-na-ni-musi-prijit. Zdroj: Helpnet.cz

30.7.2018
Nová pravidla by měla zpřístupnit bezplatnou právní pomoc

Od 1. července 2018 platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci. Ta by měla být nyní dostupnější. Zatímco doposud byla bezplatná právní pomoc poskytována obvykle v maximální délce 15 minut, od 1. července se může jednat až o 120 minut ročně. Podrobnější informace přinášejí stránky Veřejného ochránce práv: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravni-pomoc/. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Ministerstvo zdravotnictví spustilo portál pacientských organizací

Pacientům a pacientským organizacím je určen nový portál, který spouští Ministerstvo zdravotnictví. Součástí portálu je mj. databáze pacientských organizací, které se věnují různým onemocněním či postižením a sdružují pacienty a jejich blízké. Pacientské organizace poskytují důležité informace, nabízejí možnost mluvit s lidmi, kteří mají zkušenost s konkrétní nemocí. Mohou zájemcům zprostředkovat cenné rady pro co nejkvalitněji život prožitý s nemocí. Jsou zde zveřejněny i aktuální informace o Pacientské radě, jejímž prostřednictvím jsou pacienti zapojováni do tvorby zdravotnických politik. Portál najdete na stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Nové žádosti o příspěvek na bydlení

Stejně jako každý rok, i letos v červenci je třeba podat novou žádost o příspěvek na bydlení. Tentokrát na období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Zároveň je nutné, podle platné legislativy, doložit příjmy a uhrazené náklady za 2. čtvrtletí letošního roku. Příjemci dávky pak musí každé čtvrtletí dokládat příjmy a náklady související s bydlením, aby jim nárok na ni nezanikl. Doložit potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také ti, kteří pobírají přídavek na dítě. V článku na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/ani-v-lete-nemusi-lide-cekat-ve-frontach-na-cr najdete další informace o způsobech podání žádosti, termínech či formulářích. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Školení Instruktorů seniorů III. třídy

Česká asociace Sport pro všechny pořádá školení Instruktor seniorů III. třídy. Jedná se o základní kvalifikaci, která připravuje frekventanty školení na samostatnou cvičitelskou práci v oblasti pohybových aktivit pro seniory. Upozorňujeme, že školení je určené spíše pro cvičitele, kteří pracují se zdravými seniory, nikoli se seniory se zdravotním postižením. Rozsah školení: 50 hodin. Termín: 1. konzultace: 19. – 21. 10. 2018, 2. konzultace: 9. – 11. 11. 2018. Místo konání: Školící centrum ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5. Účastnický poplatek: pro členy ČASPV 1 800 Kč, pro ostatní 3 000 Kč. Závazné přihlášky je nutné zaslat do 10. 10. 2018 (včetně zaplacení poplatku). Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce, včetně kontaktů pro přihlášení. Zdroj: ČASPV

POZVÁNKA_školení_SEN_2018_III

12.7.2018
Účtování osobní asistence

Česká asociace paraplegiků – CZEPA uvítá vyplnění dotazníku dostupnosti, kvality a úhrady osobní asistence, a to klienty osobní asistence. CZEPA zaznamenala různé klientské podněty, které kromě nedostatečného pokrytí v místě a čase naznačují, že některé organizace, poskytující osobní asistenci v domácím prostředí osob se zdravotním postižením, účtují tyto služby různým způsobem. Situace pravděpodobně souvisí s mnohoznačnými výklady některých definic a pojmů jak v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tak v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. Ne v každé lokalitě/kraji je dostatečné pokrytí sociálních služeb. Někteří klienti mají potíže službu osobní asistence sehnat, či zajistit asistenci ve dnech a časech, kdy ji osobně potřebují. Dochází tak k nerovnému postavení klientů, včetně jejich závislosti často na jediném poskytovateli. Kdo asistenci zajištěnou má, je často rád, že uspěl, a přijímá nastolené podmínky s obavou, aby o službu nepřišel. S ohledem na uvedenou problematiku organizaci CZEPA zajímá osobní zkušenost klientů s čerpáním a účtováním terénní osobní asistence. Proto připravila anonymní dotazník, o jehož vyplnění klienty žádá. Dotazník můžete vyplnit na stránkách https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdPQ6mQJOKYQzDcjup6y4YgV5c882qunQIONjT0Vcir5g49Q/viewform. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Kdo si letos může požádat o starobní důchod?

Nárok na starobní důchod vzniká letos při splnění dvou podmínek – dosažení důchodového věku a získání doby pojištění alespoň 34 let. V letošním roce dosáhnou důchodového věku: muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955, bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955, ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě, ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti, ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti, ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu, a částku důchodu si tím navýšit. Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu a po 360 kalendářních dnech této činnosti pak lze požádat o přepočet důchodu. Aby mohli „odejít“ do starobního důchodu, musejí získat alespoň 34 let doby důchodového pojištění (tedy odpracovaných let), do nichž se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.). O důchod je třeba požádat. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/kdo-si-letos-muze-pozadat-o-starobni-duchod. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Výběrové šetření osob se zdravotním omezením – VŠPO

Od 9. 7. 2018 do 18. 1. 2019 probíhá po celé České republice pod zkratkou VŠPO 2018 výběrové šetření zaměřené na to, jak se žije lidem se zdravotním omezením. VŠPO proběhlo již v roce 2013. Tentokrát se ovšem nezjišťují údaje o lidech se zdravotním postižením prostřednictvím lékařů, ale jsou dotazovány přímo osoby, které jejich zdravotní problém omezuje v běžných denních aktivitách. Šetření tak bude moci lépe postihnout, s jakými bariérami a komplikacemi se v reálném světě lidé se zdravotními potížemi setkávají. V rámci České republiky zkušení tazatelé Českého statistického úřadu osloví na 9000 předem vybraných domácností, ve kterých žije alespoň jedna osoba se zdravotním omezením ve věku 15 nebo více let. Jejich odpovědi pak pomohou získat velmi cenné souhrnné statistiky a údaje, které nejsou dostupné z jiných zdrojů. Tyto údaje mohou posloužit například jako podklad a argument pro prosazování legislativních změn směřujících k odstraňování bariér a zlepšení stávající situace osob se zdravotním omezením v ČR. S ČSÚ na šetření spolupracuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Výsledky minulého šetření VŠPO – 2013 najdete na stránkách https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove-setreni-osob-se-zdravotnim-omezenim-vspo. Zdroj: Český statistický úřad

12.7.2018
Již 18 vybraných nemocnic z celé ČR má svůj paliativní tým

V České republice každý rok umírá zhruba 100 tisíc lidí. Naprostá většina z nich umírá v nemocnicích a léčebnách bez podpory odborného týmu vyškoleného pro práci s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Centrum paliativní péče se stalo odborným garantem a koordinátorem programu Spolu až do konce, který realizuje Nadační fond Avast, jehož cílem je rozvíjet paliativní péči v nemocničním prostředí. V roce 2016 bylo v grantovém řízení vybráno 18 českých nemocnic, které získaly prostředky na rozvoj nemocničních paliativních týmů, školení personálu, vytvoření vnitřních metodik a směrnic pro péči o nevyléčitelně nemocné pacienty. Více informací najdete na stránkách https://paliativnicentrum.cz/projekty/spolu-az-do-konce. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

22.6.2018
Komu je určeno dlouhodobé ošetřovné a kdo novou dávku může čerpat

Od 1. června 2018 si lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu nejméně 30 dní. Aby vůbec vznikl na dlouhodobé ošetřovné nárok, musí být splněny zákonem dané podmínky. A ty se vztahují jak na osoby, které podle rozhodnutí lékaře nemocnice potřebují dlouhodobou péči, tak na pečující osoby. Podrobnější informace o tom, v jakých situacích lékař vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, jaké jsou podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné, jaké doklady jsou potřeba a jak se o dávku žádá, jak je to s omluvením nepřítomnosti v práci po dobu dlouhodobé péče, nebo jaká je výše dlouhodobého ošetřovného najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/komu-je-urceno-dlouhodobe-osetrovne-kdo-novou-davku-muze-cerpat. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Nemajetné rodiny mohou získat brýle pro dítě zdarma

Oční Studio Aleš Žejdl věnuje 100 000 korun na bezplatné brýle pro děti. Akci Pomáháme pořádá Oční Studio Aleš Žejdl letos podruhé. Lze ji využít na nákup brýlí nebo kontaktních čoček pro děti a mládež do 15 let. Stačí zaslat příběh rodiny na e-mail pomahame@ocnistudio.cz. Firma žádost posoudí, vybrané děti pak získají brýle nebo kontaktní čočky na nejbližší jeden až dva roky. Přihlášky do projektu je možné zasílat do 31. 8. 2018. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/nemajetne-rodiny-mohou-ziskat-bryle-pro-dite-zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Víte, na jaké preventivní prohlídky máte nárok a kde se můžete nechat ošetřit?

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví i v době, kdy nepociťujete žádné potíže. Na preventivní prohlídky nezapomínejte, mohou totiž odhalit závažná onemocnění v jejich počátku. Víte, na jaké preventivní prohlídky máte kdy nárok? Setkali jste se někdy s tím, že by vás v nemocnici v neakutních případech odmítli vyšetřit, protože máte bydliště jinde? Argument takzvané spádovosti by se již používat neměl. Pojištěnec má ze zákona právo vybrat si smluvního poskytovatele. Odpovědi na otázky spojené se spádovostí a s preventivními prohlídkami se dočtete v poradně, která byla připravena ve spolupráci s MUDr. Janou Vyskočilovou, hlavní lékařkou EUC Kliniky Plzeň, a MUDr. Lucií Bejstovou, dětskou lékařkou EUC Kliniky Plzeň. Informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/vite-na-jake-preventivni-prohlidky-mate-narok-kde-se-muzete-nechat-osetrit. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Širší bezplatná právní pomoc pro nemajetné

Od července 2018 se rozšíří státem hrazená právní pomoc lidem, kteří si nemohou dovolit zaplatit vlastního advokáta. Zájemce o bezplatnou právní poradu s advokátem na ni bude mít nárok, jestliže jeho průměrný měsíční příjem nepřesáhne posledního půl roku před podáním žádosti trojnásobek životního minima (to aktuálně pro jednotlivce činí 4310 korun). Podle místopředsedy České advokátní komory Roberta Němce bude stát nemajetným nově garantovat i zastupování v oblastech ústavního a správního práva. Bezplatná právní pomoc je trojího typu. Může to být krátká informativní právní porada s advokátem. Druhým případem je poskytování právních služeb ze strany advokáta – tedy zastupování v řízení před soudem či správním orgánem, nebo například sepsání listiny. Do třetice jde o právní pomoc cizincům v detenčních zařízeních. Žádosti o právní porady se budou podávat na formuláři sestaveném ministerstvem spravedlnosti. Za podání žádosti se bude platit stokorunový administrativní poplatek, který komora odpustí mj. držitelům průkazu ZTP, lidem pobírajícím dávky v hmotné nouzi nebo dětem. Konzultace bude do 120 minut ročně. Více informací: https://www.inspirante.cz/index.php/2018/06/20/sirsi-bezplatna-pravni-pomoc-pro-nemajetne/, nebo https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617. Zdroj: Aktivní život

22.6.2018
Nestihli jste INSPO 2018? Podívejte se na videozáznamy přednášek

Na konferenci INSPO 2018 zaznělo 23 přednášek. Řada z nich představila v premiéře nová řešení usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Aby se o nich mohli dozvědět i další zájemci, kteří se nemohli konference zúčastnit, připravilo Středisko Teiresiás videozáznamy přednášek. Jak je už tradicí, videozáznam v sobě integruje prezentaci, projev řečníka, pohled na tlumočníka či tlumočnici do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči. Kromě videozáznamu přednášek (na stránkách http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2018/videozaznamy-prednasek) je k dispozici také sborník psaných příspěvků (na stránkách http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2018/program-konference), ve kterých měli přednášející možnost přiblížit danou problematiku podrobněji. V několika případech, kdy přednášející nedodali příspěvky do sborníku, jsou zde vystaveny jejich prezentace. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Kniha Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy

Knihu vydal autorský kolektiv doc. PhDr. Kamily Řasové, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV v Praze. Roztroušená skleróza (RS) je nemoc, která dovede život obrátit ze dne na den zcela naruby. RS je často diagnostikována v mladém věku, kdy většina lidí prožívá své partnerské vztahy, rodičovství a plánuje svou budoucnost. V těchto chvílích je velmi obtížné přijmout diagnózu závažného onemocnění. Proto je důležité, aby člověku s nově diagnostikovanou RS rodina i zdravotníci poskytli podmínky pro její přijetí. Zásadní je především informovanost o nemoci a možnostech, jak i s ní lze prožít kvalitní život. Nezastupitelnou úlohu v rehabilitaci nemocných s RS má fyzioterapie. Nemůže nemoc vyléčit, ale může výrazně zpomalit její progresi, ovlivnit její projevy a zlepšit kvalitu života. Proto autorský kolektiv připravil tuto knížku, jejímž cílem je informovat o možnostech fyzioterapie. Měla by nemocným pomoci se onemocnění RS aktivně postavit. Knihu si můžete bezplatně objednat na emailové adrese o.husek@seznam.cz. Více informací: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/moznosti-fyzioterapie-v-lecbe-roztrousene-sklerozy-a11495939. Zdroj: Aktivní život

22.6.2018
Začala kampaň Informace léčí

Cílem kampaně je vytvořit zdroj relevantních informací pro pacienty, kteří mají diagnostikovanou rakovinu, a pro jejich rodinné příslušníky. Díky projektu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) s podporou neziskové organizace Liga proti rakovině Vznikly webové stránky www.informace-leci.cz, kde pacienti bezplatně získají důležité informace o prevenci, možnostech léčby a v neposlední řadě také o zkušenostech pacientů. Webový průvodce je určen všem, kteří chtějí získat z úst předních českých odborníků relevantní informace o onkologii v České republice, možnostech léčby a nezbytné rady pro úspěšné zvládnutí terapie. Návštěvník najde na webovém průvodci interaktivní videa, která ho seznámí se základními odpověďmi na otázky, které trápí nejen pacienty. S projektem je spojená také edukační kampaň ve vybraných městech České republiky – interaktivní boxy budou instalovány v nákupních centrech v Praze, Brně a v Plzni: Praha 4.9. – 5.9.2018 OC Černý Most, Brno 11.9.2018 OC Futurum, Plzeň 12.9.2018 OC Luna. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zacala-kampan-informace-leci. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Festival muzejních nocí 2018

XIV. ročník Festivalu muzejních nocí 2018 bude probíhat ve dnech 18. května až 9. června 2018. Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Akci organizuje Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Vstupné je často zdarma. Více informací o programu, akcích a zapojených institucích najdete na stránkách http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni. Zdroj: AMG

17.5.2018
Zážitkový veletrh Kreativ i abilympiáda pobaví a potěší každého

Blíží se 26. národní abilympiáda, dvoudenní přehlídka pracovních a volnočasových dovedností osob se zdravotním postižením. V pardubické Tipsport areně začne netypicky ve čtvrtek 17. května 2018 dopoledne, konkrétně v 8:45 hod. O medaile bude v 17 soutěžních disciplínách bojovat 81 hendikepovaných lidí. Největší zájem je o návrh plakátu, fotografování, keramiku, malování na kameny a aranžování suchých květin. Hlavní akcí však je zážitkový veletrh Kreativ. Ten nabídne desítky stánků s rukodělnými užitnými či dekorativními předměty a 15 tvořivých dílniček, v nichž si dospělí i děti budou moci vybarvit mandalu, vyzkoušet drátování nebo třeba ozdobit perník. Novinkou je burza zaměstnavatelů osob s postižením. Po oba dny bude probíhat pestrý doprovodný program. Vstup na Kreativ i abilympiádu je zdarma. Více informací najdete na stránkách http://www.caaos.cz/abilympiada-2018/. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Co dělat, když…

Žijeme v době, která je plná nejrůznějších nástrah a nebezpečí. Všechny mají ale jedno společné, lépe se zvládají, pokud jsme na ně připraveni předem. Na stránkách https://bezpecnost.praha.eu/clanky/co_delat_kdyz se dozvíte, jak reagovat na nenadálé životní situace, jak se na ně připravit a jak jim předcházet. Jak se zachovat v případě povodní, při úniku nebezpečných látek a mnoho dalších rad naleznete v menu na uvedených stránkách. Dozvíte se, co má obsahovat evakuační zavazadlo, jak postupovat při evakuaci, co dělat v případě výpadku elektrické energie, jak se zachovat při požáru, dopravní nehodě, jak správně nahlásit mimořádnou událost, co dělat při vyhlášení smogové situace a mnoho dalších postupů a doporučení. Zdroj: Hl. m. Praha

17.5.2018
Jarní hnízdění aneb je to na budku

Projekt, který podpoří osoby se zdravotním postižením, především ty, které čelí následkům poškození mozku, zahajují Dílny tvořivosti, o.p.s. Projekt je zaměřen na snížení následků, kterým musí lidé po poškození mozku čelit v každodenním životě. Mezi nejzávažnější z nich oni sami řadí zejména neschopnost srozumitelně komunikovat, pamatovat si, samostatně organizovat a plánovat svůj čas i ztrátu schopnosti číst a psát. Všichni zúčastnění budou moci zdokonalit své sociální a komunikační dovednosti. Během projektu získá pracovní zkušenost přibližně 15 až 20 lidí se zdravotním postižením, kteří se budou podílet na všech hlavních aktivitách. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/jarni-hnizdeni-aneb-je-na-budku. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Včasná pomoc dětem

Vznikla online mapa dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online mapu dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Jedná se o podpůrnou webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc. Součástí stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se děti nejčastěji setkávají s problémy. Každá ikona obsahuje konkrétní příklady problémů – ty jsou určeny dětem, které váhají, zda mají vyhledat pomoc. V mapě pak mohou děti vyhledat nejbližšího poskytovatele služeb krizové pomoci dle místa bydliště. Informace a mapa jsou dostupné na https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Telefonický hovor bez bariér – i osoby s postižením sluchu mohou plnohodnotně telefonovat

Sociální firma TextCom rozšířila mobilní aplikaci eScribeDroid pro simultánní přepis mluvené řeči o novou službu telefonický hovor s přepisem, kterou poprvé představila na konferenci INSPO. Nová telekomunikační služba je určena lidem, kteří komunikují v českém jazyce, sami mluví, ale potřebují zprostředkovat řeč druhé strany hovoru písemnou formou. Nejefektivněji tak tuto službu využijí lidé ohluchlí v průběhu života, lidé s vrozenou či věkem získanou nedoslýchavostí, mohou ji však ocenit také cizinci s částečnou znalostí češtiny, jimž psaný text podstatně usnadní porozumění řeči volané osoby. Simultánní přepis mluvené řeči je doslovný, autentický a probíhá v reálném čase: uživatel služby sám mluví, má možnost bezprostředně reagovat, ptát se a odpovídat. Hovor lze uskutečnit pomocí chytrého telefonu či tabletu s operačním systémem Android, aplikace je bezplatně ke stažení na Google Play. Po její instalaci a spuštění je třeba se zaregistrovat, na zadanou e-mailovou adresu budou následně zaslány přístupové údaje a současně s registrací dojde k automatickému přihlášení do aplikace. Pro užití služby musí být mobilní zařízení připojeno k internetu. Více informací najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/telefonicky-hovor-bez-barier-i-osoby-s-postizenim-sluchu-mohou-plnohodnotne-telefonovat. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity přijímá přihlášky od 2. května do 30. června 2018. Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí všem aktivním seniorům s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas nejen možnost vzdělávat se, dozvídat se nové poznatky ze světa vědy a seznamovat se s erudovanými odborníky, ale i navazovat nová přátelství se svými vrstevníky. Zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj přehled a vědomosti z nejrůznějších vědních oborů, je určen Všeobecně zaměřený kurz. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí jednotlivé fakulty MU, čímž je zaručen víceoborový charakter. Po ukončení tříletého cyklu obdrží posluchači na slavnostní promoci osvědčení o absolvování. Naopak ty, jejichž zaměření je vyhraněné a patří mezi milovníky a obdivovatele umění ve všech jeho podobách, možná zaujme tříletý kurz Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách. Neméně atraktivní jsou nabízené jednoleté kurzy Kulturní dědictví a památková péče na Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) nebo Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu. Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za 14 dní v období od října 2018 do května 2019. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2018/2019 stanoveno ve výši 800 Kč. Přihlášky je možné podat od 2. května do 30. června 2018 buď osobně v kanceláři Univerzity třetího věku MU (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky. Další informace a podrobnosti o nabízených kurzech, podmínkách přijetí a možnostech přihlašování naleznete na www.u3v.muni.cz. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Smejkalovky pomáhají

Na IV. ročník charitativního běhu, který se uskuteční 23. května 2018 v Olomouci – Smetanovývh sadech v odpoledních hodinách, zve Nadace prof. Vejdovského. Jedná se o závody s bohatým doprovodným programem pro celou rodinu. Součástí je i závod pro hendikepované, dětské závody, apod. Registrace je možná online do 16. 5., poté je možné se registrovat na místě. Více informací najdete na stránkách http://rozbehamecesko.cz/smejkalovky-pomahaji-iv-rocnik/. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Dotazník ke stravování

Obrátila se na nás studentka, Bára Svobodová, která studuje Pedagogickou fakultu UK v Praze a jako součást bakalářské práce dělá dotazníkový průzkum napříč generacemi ohledně stravování. Vytvořila online dotazník (odkaz níže), a potřebovala by další respondenty ve vyšším věku, kteří by ho vyplnili. Pokud byste chtěli studentce pomoci, vyplňte prosím anonymní dotazník na stránkách https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/stravovani-ve-20-a-21-stolet/. Vyplnění zabere asi 10 minut. Zdroj: STP ČR z. s.

17.5.2018
Festival Colours of Ostrava 2018

Bezbariérový festival Colours of Ostrava 2018 proběhne 18. – 21. 7. 2018 v unikátním industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Festival nabídne na 21 venkovních i krytých scénách přes 350 programových bodů – koncertů, divadel, workshopů, diskusí v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, filmů i výtvarných akcí. V rámci projektu Colours bez bariér stejně jako v minulých letech festival nabízí řadu výhod pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – jako jsou například zvýhodněná cena vstupenky, u ZTP/P doprovod zdarma, zprostředkování bezbariérového ubytování, možnost objednat si zdarma asistenta, který poskytne servis při pohybu v areálu. I v letošním roce je možné využít přepravu osob po Ostravě bezbariérovými automobily, tzv. BB TAXI. Návštěvníci se zdravotním znevýhodněním s průkazem ZTP a ZTP/P si navíc mohou zarezervovat parkovací místo před areálem i ve stanovém městečku. Bližší informace o projektu Colours bez bariér najdete v příloze nebo na webových stránkách www.colours.cz, sekce Praktické. Pro všechny potřebné informace pro OZP funguje také kontaktní e-mail bezbarier@colours.cz a telefon 731 932 768. Zdroj: Colours of Ostrava

Colours bez bariér – zvací dopis 2018

17.5.2018
Poněšický Survival

Světově unikátní 24hodinový závod dvojic se koná 8. až 10. června 2018 v okolí Českých Budějovic, ještě jsou volná místa v kategorii “vozíčkář + choďák”. Myšlenkou závodu je integrace paraplegiků do závodu nehandicapovaných. Cílem je umožnit oběma kategoriím změřit síly v několika průnikových disciplínách a dokázat tak, že handicap velmi často není problémem těla, ale nedostatkem vůle. Podrobnosti najdete na webu závodu: http://www.survivalponesice.cz/zavod/. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2018
Webové stránky s bezbariérovými byty

Asistence, o.p.s. usiluje o reálné řešení zoufalé situace lidí s postižením při hledání bezbariérových bytů v Praze. Vytvořili stránky www.bezbabyty.cz, na kterých mohou majitelé nemovitostí nabídnout byty s bezbariérovým přístupem k pronájmu. Najdete zde také konkrétní lidi, kteří bydlení v Praze hledají. Zdroj: Asistence, o.p.s.

11.5.2018
Noc kostelů 2018

Výjimečně a zdarma se pro všechny návštěvníky otevřou v jeden den brány zhruba 1300 chrámů, kostelů a modliteben po celé České republice. Akce se koná v pátek 25. května 2018 od 18:00 do 23:00 hod. Akce je opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Letošní, již desátý ročník, nabídne pestrý kulturně-duchovní program, který organizují tisíce dobrovolníků z jednotlivých farností. Nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení. Možnost bude nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. Více informací najdete na stránkách https://www.nockostelu.cz/. Zdroj: MČ Praha 8

11.5.2018
Den pro zdraví seniorů a festival pohybu pro děti Praha – Ládví

Akci pořádá Seniorfitnes z.s. spolu s KIS ops a Beachklub Ládví 18. května 2018 od 9.00 hodin v areálu Beachklubu Ládví, Chabařovická 4, Praha 8. Pořadatelé vás zvou na den pro zdraví, den plný zajímavých aktivit. Těšit se můžete např. na následující: turnaj ve fotbalu v chůzi, turnaj v beachvolejbalu pro seniory – bez výskoků, sebeobrana, cvičení na židlích, pétangue, hry s Albi, řecké tance pod vedením české zpěvačky řeckého původu Marthy Elefteriadu, nebo setkání, besedy a cvičení se známými osobnostmi. Startovné 40 Kč. Každý registrovaný účastník obdrží dárky od sponzorů v hodnotě cca 200 Kč a poukaz na nákup od firmy Rohlík 100 – 200 Kč. Vzhledem k předpokládané návštěvnosti je nezbytné se závazně přihlásit předem. Více informací: https://www.praha8.cz/Den-pro-zdravi-senioru-a-festival-pohybu-pro-deti-1.html. Zdroj: MČ Praha 8

11.5.2018
Dobrý den Kociánko

Od roku 2011 je festival Dobrý den Kociánko otevřen pro širokou veřejnost. Zámecká zahrada skýtá zákoutí jako stvořená pro dílny, divadlo, výtvarníky, blázny a umělce nejen z Brna a okolí. Najdete tu Jarmark neziskových organizací, prodejní Jarmark, zajímavé a zdravé stánky s občerstvením stejně jako kvalitní kulturní program pro všechny věkové kategorie. Festival se koná 24. května 2018, od 10 do 21 hod. v Centru Kociánka, Brno (Kociánka 93/2, 612 47 Brno-Královo Pole). Vstupné dobrovolné. Více informací: http://dobrydenkocianko.cz/. Zdroj: Liga vozíčkářů

11.5.2018
Festival Open House Praha

Festival Open House Praha každý rok otevírá v rámci jednoho květnového víkendu zdarma pro veřejnost jinak běžně nepřístupné zajímavé budovy a prostory. Akce se koná v sobotu 19. a v neděli 20. května 2018 v Praze. Letošní 4. ročník festivalu vám zpřístupní více než 60 budov a prostorů, např. budovu Expo 58, Invalidovnu, Národní technickou knihovnu, Petschkův palác, apod. Seznam všech zpřístupněných budov v rámci festivalu najdete na festivalových webových stránkách www.openhousepraha.cz. Festival je zdarma, a to jak vstup do všech budov, tak účast na doprovodných akcích i listy pro malé architekty. Bezbariérovost je u každé budovy jiná – informace o přístupnosti najdete u medailonku budovy v katalogu nebo na webu. Zdroj: MČ Praha 8

10. 4. 2018
Léčebny dlouhodobě nemocných: jaké vybavení mohou pacienti vyžadovat?

Pacienti v léčebnách dlouhodobě nemocných často netuší, jaké služby a vybavení mohou očekávat a vyžadovat. Potřebné informace chybí také jejich příbuzným. Web veřejného ochránce práv proto zveřejnil přehled základních materiálních podmínek, které má každé takové zařízení splňovat. Ombudsmanka dlouhodobě monitoruje podmínky lidí, kteří jsou umístěni v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. O svých zjištěních pravidelně informuje veřejnost. Podrobnější informace najdete v článku na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/lecebny-dlouhodobe-nemocnych-jake-vybaveni-mohou-pacienti-vyzadovat a ve zprávě, která je tam zveřejněna. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2018
Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy

Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy, rozhodla vláda. Sleva 75 procent z jízdného v železniční i autobusové dopravě pro studenty do 26 let a seniory od 65 let bude platit od chystané změny jízdního řádu, tedy od 10. června 2018. Toto opatření má zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro vymezené skupiny cestujících, ve kterých se obecně vyskytuje větší podíl lidí s nízkými příjmy. Současně chce ministerstvo dopravy stimulovat využívání veřejné hromadné dopravy mladými lidmi. Děti do šesti let budou dál jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva. Senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou prokazovat platným dokladem totožnosti, jakým je nejčastěji občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný oficiální průkaz s fotografií. Cestující od 18 let budou předkládat studentský průkaz, o jehož podobě se s dopravci jedná. Dopravci budou mít možnost některé spoje ze slevy vyloučit. O jaké spoje půjde konkrétně, je však ještě předmětem jednání. Více informací: http://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Schvaleno-Seniori,-zaci-a-studenti-budou-mit-od-p?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy. Zdroj: Verlag Dashöfer

10. 4. 2018
Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb

Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb byl spuštěn na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz. Určen je především pro širokou veřejnost k vyhledání potřebné zdravotní služby. Portál nabízí v souladu s legislativou přehled všech oprávněných poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických zařízení na území ČR s výjimkou zdravotnických zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2018
„Česko-slovenské“ důchody

Od 1. ledna 1993 se Česko i Slovensko staly samostatnými státy, což mělo dopad též do oblasti důchodů. Přiznávání všech druhů důchodů za odpracované roky ve společném státě stanovují pravidla zakotvená ve smlouvě mezi ČR a SR. Pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) je i po 25 letech tato problematika stále aktuální, a to zejména z pohledu rozhodování o důchodech a poskytování odborných konzultací lidem s pracovní historií z období ČSFR. V souvislosti s rozdělením federace vstoupila od 1. 1. 1993 v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení. Ta mimo jiné zakotvuje stále platná pravidla pro rozdělení nákladů na přiznávání a vyplácení důchodů za doby zaměstnání (pojištění), které lidé získali za dobu společného „československého“ státu. Rozhodným kritériem bylo podle článku 20 Smlouvy stanoveno sídlo zaměstnavatele občana k 31. 12. 1992, tj. k datu rozdělení ČSFR. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/cs/32529. Zdroj: MPSV ČR

10. 4. 2018
Festival Pod duhovými křídly

Pardubický kraj a NRZP společně pořádají předání ceny „Duhové křídlo“ za práci v sociální oblasti. Nabízejí, že se této akce můžete zúčastnit. Dále organizují festival „Pod duhovými křídly“, který se uskuteční 25. 4. 2018 v Poličce a 21. 5. 2018 v Pardubicích. Hlavní cílem festivalu je přehlídka vystoupení uživatelů sociálních služeb a organizací pro osoby se zdravotním postižením. Do tohoto festivalu se můžete přihlásit jako účinkující. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1915-informace-c-16-2018-duhove-kridlo-2018-festival-v-pardubicich.html. Zdroj: NRZP ČR

10. 4. 2018
Na zimomřivost seniorů působí blahodárně pohyb a budování svalů

Článek na stránkách http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/na-zimomrivost-senioru-pusobi-blahodarne-pohyb-a-budovani-svalu/ uvádí, co může za zvýšenou zimomřivost starších lidí, i to, jak proti ní bojovat. U seniorů většinou není zimomřivost výsledkem jednoho faktoru, ale souhry hned několika vlivů. Častěji se u nich projevuje podvýživa, kvůli které nemá jejich tělo dostatek energie, aby mohlo vyrábět teplo. Příčinou bývá také úbytek svalů, které se na produkci tepla také podílejí. Za pocit zimy může i nízké množství červených krvinek nebo snížená funkce štítné žlázy, svou roli hrají i léky, které mohou způsobovat zimomřivost, ale i další nechtěné projevy. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

10. 4. 2018
Škola zotavení – kurzy s tematikou spojenou s duševním zdravím a nemocí

Širokou škálu kurzů s tematikou spojenou s duševním zdravím a nemocí nabízí v Praze zdarma Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Máte vy nebo někdo z vašich blízkých zkušenost s duševním onemocněním? Přihlaste se na kurzy, které vám pomohou žít spokojenější a naplněný život navzdory zdravotním obtížím, jimž musíte občas čelit. Kurzy začínají v dubnu 2018. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/skola-zotaveni. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2018
Dotazník zdravotní péče

Od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 mají pacienti v České republice opět možnost ovlivnit dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách prostřednictvím 13. ročníku celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic – Nejlepší nemocnice ČR 2018. Cílem průzkumu je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích směrem k potřebám pacientů. Hlasovat můžete rovněž v celostátním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2018, který má za cíl podpořit pozitivní komunikaci zdravotních pojišťoven s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními (otázky zaměřené na hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců jsou součástí dotazníku pro hodnocení nemocnic). Aktuální dotazník pro hospitalizované pacienty naleznete na stránkách: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-hospitalizovani.html?_=1, Aktuální dotazník pro ambulantní pacienty naleznete na stránkách http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html?_=1. Zdroj: NRZP ČR

10. 4. 2018
Kurz angličtiny pro lidi s mentálním postižením

Kurz pořádá v Praze Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. Kurz probíhá každou středu od 16 do 17 hodin na adrese Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, Karlínské náměstí 59/12, Praha. kurz je pro účastníky zdarma. Zájemci o kurz mohou kontaktovat Evu Kremlíkovou na e-mailu: eva.kremlikova@spmpcr.cz, nebo telefonicky 221 890 436, 776 237 799. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/kurz-anglictiny-pro-lidi-s-mentalnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2018
Host Pod Parapletem Miroslav Táborský

Centrum Paraple, o.p.s. pořádá besedu s filmovým a divadelním hercem a dabérem, panem Miroslavem Táborským. Beseda se uskuteční 21. května 2018 od 18:30 do 20:00 hod. v Centru Paraple, o.p.s. (Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10 – Malešice). Vstup zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/host-pod-parapletem-miroslav-taborsky. Zdroj: Helpnet.cz

21. 2. 2018
Předdůchody mají vlastní web

Problematice „zrychlené cesty do penze“ se nově věnuje specializovaná internetová stránka. Podobnost názvů předdůchod a předčasný důchod způsobuje, že je obojí mnohdy považováno za zcela totožný pojem. Opak je však pravdou. Předčasný důchod je na rozdíl od předdůchodu státní dávka. Žadatel o předčasný důchod tak není nijak limitován tím, že by musel disponovat dostatečnými úsporami, bez kterých se naopak žadatel o předdůchod neobejde. Zásadní rozdíl je však v pozdějším dopadu na výpočet starobního důchodu. U předdůchodu se následný starobní důchod takřka nekrátí, naopak u předčasného důchodu probíhá krácení v intervalu každých 90 dní a je doživotní. Vstup do předčasného důchodu znamená, že nárok na vstup do normálního starobního důchodu již nikdy nevznikne a pokračuje důchod předčasný. Při souběhu obou těchto penzí platí pravidlo, že předčasný důchod je „silnější kartou“ a přebíjí benefity předdůchodu (tzn. vyloučenou dobu, nekrácení starobního důchodu, neomezený výdělek). Před tímto souběhem penzí jsou však všechny tyto výhody zachovány. Systém předdůchodů byl uveden do praxe roku 2013, na základě tzv. „malé důchodové reformy“, kterou prosadil bývalý ministr MPSV – Jaromír Drábek. Hlavním záměrem zavedení předdůchodů bylo umožnit lidem, kteří nemohou „těsně“ před starobním důchodem anebo z jiných důvodů (zdravotních, osobních) najít zaměstnání – překlenout dobu, než jim vznikne nárok na řádný starobní důchod. Předdůchod je sice obecně užívaný pojem, který však v příslušném zákoně nenajdete. Fakticky se jedná o starobní penzi na určenou dobu – která zároveň musí splňovat další nezbytné podmínky, aby nárok na předdůchod vůbec vznikl. Pobírání předdůchodu v podstatě znamená jednu z forem čerpání vlastních úspor z doplňkového penzijního spoření. Přestože se tedy nejedná o „státní dávku“ – může mít na následný (státní) starobní důchod přímý dopad a rovněž vstup do předdůchodu je přímo navázán na datum vzniku nároku na tuto penzi. Detailně se problematikou předdůchodů a předčasných důchodů zaobírá nový internetový portál www.predduchod.cz. Zdroj: Helpnet.cz

21. 2. 2018
Soutěž T-Mobile Rozjezdy

Nosíte v hlavě nápad na podnikání, nebo už na vlastní triko podnikáte? Nebo znáte někoho takového ve svém okolí? Přihlaste svůj podnikatelský projekt do T-Mobile Rozjezdů! Vyhrát můžete jak v regionálním, tak i celostátním kole soutěže. Pro koho je soutěž přesně určena? Pro všechny, kteří: a) mají v hlavě nápad a plán, jak na něm postavit podnikání, b) podnikají s přihlašovaným předmětem podnikání méně než rok nebo své podnikání rozjedou do šesti měsíců od vyhodnocení soutěže. Nevadí tedy, jestli jste v minulosti s jiným produktem nebo službou již podnikali a že máte IČO déle než rok. Na vítěze čekají finanční výhry. Přihlásit své projekty můžete do 12. března 2018. Více o soutěži, bezplatných seminářích i on-line přihlášku najdete na www.rozjezdy.cz. Zdroj: T-Mobile

21. 2. 2018
Cvičební maraton MaRS

7. ročník 24hodinového nepřetržitého cvičení na podporu lidí nemocných roztroušenou sklerózou napříč Evropou i všemi věkovými kategoriemi je opět tady. Bude se konat 2. – 3. března 2018, od pátku (18:00 hod.) do soboty (18:00 hod.) na různých místech České republiky. Organizátorem je Nadační fond IMPULS. Cvičení probíhá pod odborným dohledem v kruhovém tréninku nebo při skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s RS. Pohybové aktivity jsou ale určeny i jejich rodinám, přátelům, lékařům, terapeutům či zdravotním sestrám a komukoliv dalšímu, kdo chce podpořit dobrou věc. Do maratonu se zapojují i hendikepovaní lidé na vozíčku a imobilní pacienti cvičením z domova. Mezi sportovní aktivity jsou zařazeny speciální kruhové tréninky, skupinové lekce (aerobní, posilovací cvičení), zdravotně-rehabilitační cvičení (jóga, taichi, pilates…) a jiné sportovní aktivity vhodné pro nemocné s RS (plavání, outdoorové aktivity atp). Vždy se cvičí pod dohledem odborných cvičitelů a fyzioterapeutů. Akce je spojena s dobrovolným vstupným, dary a finanční podporou od sponzorů. Přehled sportovišť a podrobnější informace najdete na stránkách http://maratonmars.cz/. Zdroj: Aktivní život

21. 2. 2018
Podpůrně vzdělávací setkání pro pečující o člověka s mentálním postižením

Setkání pořádá v sobotu 7. dubna 2018 od 9 do 18 hod. v Centru Marineum v Praze Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. Program pro rodiče dětí a dospělých lidí s mentálním postižením povedou dva zkušení lektoři. Pro potomky a blízké s mentálním postižením bude zajištěn doprovodný volnočasový program. Cena je 150 Kč pro každého účastníka. Podrobnější informace a registrační formulář najdete na stránkách http://www.spmpcr.cz/podpurne-setkani-7-4-2018-praha/. Zdroj: Helpnet.cz

21. 2. 2018
Hubnoucí senior by se měl vyhnout hlavně 3 věcem

I starší lidé někdy potřebují shodit přebytečná kila a také oni mají sklony pokoušet se o to různými nevhodnými způsoby. Tato kategorie má navíc svá specifika daná věkem. Nadváhu je obecně potřeba redukovat zdravým způsobem s ohledem na vlastní organismus, nespěchat a volit komplexní přístup. Diety u seniorů je třeba více než u jiných kategorií přizpůsobovat i případným dalším onemocněním. V článku na stránkách http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/hubnouci-senior-by-se-mel-vyhnout-hlavne-3-vecem/ najdete některá doporučení. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

21. 2. 2018
Taneční workshop se Sportovním klubem vozíčkářů Praha

Taneční workshop se Sportovním klubem vozíčkářů Praha se uskuteční ve středu 21. 3. 2018 od 17:30 do 18:30 hod. v Centru Paraple (Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 – Malešice). Na workshopu si můžete zatančit spolu s členy tanečního oddílu pod vedením lektorky SKV Martiny Henrichové. Tato ukázková lekce je určena i pro úplné začátečníky, stačí chuť tanči či vyzkoušet něco nového. Lekce je volně přístupná klientům Centra Paraple i široké veřejnosti. Vstup zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/tanecni-workshop-se-sportovnim-klubem-vozickaru-praha-0. Zdroj: Helpnet.cz

21. 2. 2018
Nezastavitelní by Birell

Startuje další ročník projektu, který pomáhá handicapovaným lidem zpátky ke sportu. Přihlásit se do něj mohou do 5. března 2018. Handicapovaní lidé teď mají šanci získat potřebnou sportovní pomůcku, která jim chybí. Registrace přihlášek probíhá na www.nezastavitelni.cz/registrace. Ze všech došlých přihlášek vybere finalisty Nezastavitelných v České republice a na Slovensku odborná komise v čele s paralympionikem Jiřím Ježkem, který je také českým ambasadorem projektu. Ti, co budou vybráni, zažijí neobyčejný rok plný zážitků a zajímavých setkání. Zdroj: Helpnet.cz

1. 2. 2018
Kollárovka seniorům – zdarma 10 lekcí, jak na internet

Od 1. března do 3. května 2018 se v prostorách Karlínské obchodní akademie, Kollárova 5/271, Praha 8 koná bezplatný kurz pro seniory zaměřený na rozvoj dovedností a znalostí v oblasti mobilní a digitální techniky (smartphony, tablety atd.), sociálních sítí (Facebook, Instagram), kyberšikany a bezpečnosti na internetu, internetového bankovnictví nebo mobilních aplikací. Kurz lektorují studenti Karlínské obchodní akademie. Podrobnější informace najdete na stránkách www.kollarovkaseniorum.cz. Zdroj: MČ Praha 8

1. 2. 2018
Helpnuti.cz – nová bezbariérová doprava v Brně

Od poloviny loňského roku funguje v Brně bezbariérové taxi s názvem HelpnuTi, které provozuje společnost HelpnuTi s.r.o. Vozidlo je vybaveno najížděcí rampou pro usnadnění přístupu vozíčkářů a jejich následnou přepravu bez přesedání. Přepraví elektrický i mechanický invalidní vozík, kočárek, invalidní skútr a v rámci možností i jiné kompenzační pomůcky, nákup, léky apod. Nabízen je i doprovod, například k lékaři, do obchodu atd. V případě delších cest lze zajistit dohled zdravotní sestry s dlouholetou praxí u lůžka (doprovod zdravotní sestry není hrazen ze zdravotního pojištění ani v sazbě za kilometr). HelpnuTi nabízí dopravu nejen po Brně, ale jezdí i do lázní nebo na výlety do zahraničí. Kapacita vozidla je 1 vozíčkář + 1 doprovod (počítáno bez řidiče). Jízdné se slevou pro držitele ZTP, ZTP/P, držitele senior pasu, studenti s ISIC: 18 Kč/km. Kontakt na dopravce: tel. 777 56 16 56, e-mail: bra.bec@seznam.cz. Více informací: http://helpnuti.cz/. Zdroj: Aktivní život

1. 2. 2018
Hledají se zdraví dobrovolníci na výzkum kognitivních funkcí u roztroušené sklerózy

RS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (RS centrum na Karlově náměstí) hledá za účelem svých studií kontrolní skupinu zdravých osob, kteří jsou ochotni podstoupit neuropsychologické vyšetření (jedná se především o vyšetření paměti, pozornosti a dalších funkcí). Vyšetřením pomůžete výzkumu roztroušené sklerózy. Hledají se především: 1) lidé starší 35 let, především co nejvíce lidí starších 55 let, 2) u lidí s nižším dosaženým vzděláním (ZŠ, SOU) jakéhokoli věku – nad 18 let. Vyšetření je krátké, zabere zhruba 30 minut. Dobrovolníci by neměli mít žádné neurologické nebo psychiatrické onemocnění, bez závislostí (závislost na tabáku nevadí), neměli by mít v posledním roce absolvované neuropsychologické vyšetření a v RS centru Neurologické kliniky by neuropsychologické vyšetření neměli mít absolvované nikdy. Více informací najdete na stránkách: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/hledame-zdrave-dobrovolniky-na-vyzkum-kognitivnich-a11327547. Zdroj: Aktivní život

1. 2. 2018
Veletrh neziskovek – NGO Market 2018

19. veletrh neziskovek, NGO Market 2018, se uskuteční ve středu 11. dubna 2018 ve Foru Karlín v Praze. Vstup na veletrh je pro návštěvníky tradičně zdarma. Návštěvníkům se představí neziskové organizace aktivní v sociální oblasti, vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech. Již tradičně nabídneme návštěvníkům bohatý doprovodný program plný workshopů, seminářů a praktických ukázek z činnosti více než 220 českých i zahraničních neziskovek. Můžete se také těšit na vzdělávací program ve spolupráci s Nadací Neziskovky.cz, networkingový koutek, apod. Organizace, které mají zájem na veletrhu vystavovat, se musejí registrovat prostřednictvím on-line formuláře na webu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfObEyjYdyIw4ONrZf_tw6KOBCtaaff4bYtglJ1sq8RoCfJMg/viewform. Kapacita výstavní plochy je omezená, vystavovatelé by se proto měli přihlásit včas. Cena za výstavní stánek je od 1 250 Kč. Podrobnější informace o veletrhu najdete na stránkách www.ngomarket.cz. Zdroj: Nadace Forum 2000

1. 2. 2018
Vznikla mapa dostupných služeb rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online mapu dostupných služeb rané péče. Jedná se o podpůrnou webovou stránku pro rodiny, které hledají pomoc. Součástí je návodné Desatero pro rodiče, které jim zodpoví otázky související s postižením dítěte, v mapě pak mohou rodiče vyhledat nejbližšího poskytovatele rané péče dle druhu postižení u dítěte. Mapa se je dostupná na https://ranapece.vcasnapomocdetem.cz/. Vyhledávat v ní je možné podle místa bydliště a druhu postižení. Zadat lze sluchové postižení, zrakové postižení, mentální postižení, kombinované postižení, poruchy autistického spektra a extrémně nedonošené děti. U každé z organizací poskytujících službu rané péče je uvedena adresa, kontaktní údaje a webové stránky. Nejméně možností najdou rodiče s extrémně nedonošenými dětmi, u ostatních druhů postižení je nabídka podstatně lepší. Zdroj: Helpnet.cz

1. 2. 2018
Výzva – biologická léčba

NRZP ČR prosí o spolupráci při shromažďování informací o případech, kdy byla onkologickým pacientům odepřena biologická léčba: „Vážení přátelé, v poslední době jsou v médiích zveřejňovány případy, kdy pacientům, kteří mají onkologické onemocnění a není u nich již účinná chemoterapie či ozařování, je odmítána biologická léčba. Podle dostupných informací je biologická léčba je v některých případech indikována jako jediný možný způsob léčení. Je všeobecně známo, že tato léčba je velmi nákladná, a proto se jí často brání lékaři indikovat a ze strany pojišťoven je vyvíjen velký tlak na to, aby lékaři tuto léčbu příliš nevyužívali. Jsme toho názoru, že je potřeba tento problém řešit systémově tak, aby u těch pacientů, kteří mají od lékařů indikovanou biologickou léčku, jako již jedinou možnou léčbu, byla tato léčba proplacena. Chápeme, že je potřeba nastavit pravidla, která budou srozumitelná, a budou aplikovatelná v každém případě, kdy bude léčba stanovena jako jediná možná. Vážení přátelé, pro jednání s odbornými společnostmi a pojišťovnami potřebujeme mít dostatek konkrétních případů a popisů situací, kdy byla biologická léčba odepřena, přestože ošetřující lékař ji předepsal jako jedinou možnou léčbu. Byli bychom rádi, kdybyste nám popsali Vaše životní příběhy, týkající se výše uvedených situací. Jde nám jednak o to, zda odmítnutí biologické léčby bylo iniciováno ze strany zdravotní pojišťovny nebo ji odmítlo poskytnout samo zdravotnické zařízení, ať už z jakéhokoliv důvodu. Velmi bychom přivítali i spolupráci pacientských organizací, které se této problematice dlouhodobě věnují. Prosím, abyste nám svoje zkušenosti napsali na adresu v.krasa@nrzp.cz. Bez Vašeho souhlasu samozřejmě jednotlivé příběhy nebudeme zveřejňovat. Pro jednání se zdravotními pojišťovnami a odborníky v této oblasti je budeme anonymizovat.“ Zdroj: NRZP ČR

10. 1. 2018
Desatero praktických „důchodových“ informací

Odchod do starobního důchodu je zásadní životní krok. Lidé, kteří se jej v blízké době chystají učinit, mají podle zkušeností odborníků správ sociálního zabezpečení v souvislosti s touto novou rolí často řadu dotazů, zajímají se především o to, jaká mají práva a povinnosti. Česká správa sociálního zabezpečení proto přináší 10 důležitých rad, které najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/desatero-praktickych-duchodovych-informaci. Zdroj: Helpnet.cz

10. 1. 2018
První pomoc u dětí

Každý rodič a prarodič už se někdy asi ocitl v situaci, kdy musel reagovat a pomoci svému dítěti či vnoučeti, když se zranilo nebo se náhle zhoršil jeho zdravotní stav. Umět zvládnout první pomoc znamená někdy zachránit i život. V článku na webových stránkách http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/zdravotni-problemy-ditete/prvni-pomoc-u-deti.shtml?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=46e0a28081-Newsletter-1-2018&utm_medium=email&utm_term=0_f4239a25ac-46e0a28081-127017941 si můžete své znalosti ověřit či doplnit a můžete si zde přečíst základní pokyny a rady, jak postupovat. Zdroj: Šance Dětem

10. 1. 2018
Přehled firem provádějících bezbariérovou úpravu osobních vozidel

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany se věnoval dostupnosti osobních vozidel upravitelných pro řidiče na elektrickém vozíku. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro tyto účely sestavilo přehled firem v ČR, které se zabývají bezbariérovou úpravou osobních vozidel. Tento přehled najdete na stránkách https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/prehled-firem-provadejicich-bezbarierovou-upravu-osobnich-vozidel-162452/. Zdroj: Úřad vlády ČR

10. 1. 2018
Do nového roku aktivně

Na stránkách https://e-sportoviste.cz/sportoviste/cela/CR/cviceni-pro-seniory/ najdete některá z míst (sportovišť), kde se koná cvičení pro seniory. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

10. 1. 2018
Informace o způsobu hlasování pro volbu prezidenta republiky konanou v lednu 2018

Národní rada osob se zdravotním postižením rozeslala informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta republiky (první kolo se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018). Jedná se např. o informace způsobu hlasování voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení, nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát. Pro osoby se zdravotním postižením je také důležitá ta část informace, která informuje voliče, jak požádat o hlasování do přenosné volební schránky. Podrobnosti najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1878-informace-c-4-2018-informace-o-zpusobu-hlasovani-pro-volbu-prezidenta-republiky-konanou-v-lednu-2018.html. Zdroj: NRZP ČR

10. 1. 2018
Kurzy cvičení pro seniory na Praze 8

Městská část Praha 8 pořádá kurzy cvičení pro seniory. Konají se v lednu 2018 každý pátek od 10.00 a od 11.15 hod. v Centru RoSa, Střelničná 1608/8, Praha 8 – Kobylisy. Cvičení se zaměří na protahování celého těla, posilování hlubokých svalů, posílení pánevního dna, správné dýchání a držení těla, použití lehkých cvičebních pomůcek, cviky proti bolesti zad. Cvičí se v malých skupinkách. Účast na kurzech je zdarma. Termíny konání: 12. 1. 2018, 19. 1. 2018, 26. 1. 2018. Více informací: https://www.praha8.cz/Kurzy-cviceni-pro-seniory.html. Zdroj: MČ Praha 8

10. 1. 2018
Začala registrace na konferenci INSPO 2018

Registraci účastníků konference INSPO 2018 dnes spustilo pořádající BMI sdružení. Již 18. ročník konference o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018 v Kongresovém centru Praha. Největší a nejvýznamnější tuzemská konference tohoto zaměření představí nejnovější tuzemské i zahraniční aplikace, programy a pomůcky usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Konference je ojedinělá i svou přístupností po účastníky s nejrůznějšími specifickými potřebami. Stejně jako v minulých letech bude ve všech třech jednacích sálech zajištěno tlumočení do znakového jazyka i simultánní přepis. Ten mohou sledovat účastníci se sluchovým postižením nejen na plátně, ale také na tabletu. A slabozrací návštěvníci mají možnost si na zapůjčeném tabletu nastavit prezentaci promítanou na plátno. Zájemci, kteří se nemohou zúčastnit konference osobně, budou moci sledovat on-line přenos programu z hlavního sálu na internetu. Po konferenci budou zveřejněny videozáznamy všech přednášek, které pořídí středisko Teiresiás. Program konference a registrační formulář najdete na stránkách http://www.inspo.cz/. Účast na konferenci je za symbolický poplatek 300 Kč, který zahrnuje i průběžné občerstvení a oběd. Účastníci, kteří mají průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, zaplatí pouze 200 Kč, pro osobní asistenty je účast zdarma. Zdroj: Aktivní život

10. 1. 2018
Literární soutěž Internet a můj handicap

Soutěž je určena pro autory se zdravotním postižením. Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Pro účastníky soutěže připravilo pořádající BMI sdružení řadu hodnotných cen. Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 25. února 2018 na adresu info@helpnet.cz. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 7. dubna 2018 v Kongresovém centru Praha, kde budou promítnuty také videomedailónky tří vítězů, které pořídí pořadatelé. Podrobnější informace o konferenci INSPO i literární soutěži Internet a můj handicap najdou zájemci na stránkách www.inspo.cz. Zdroj: Aktivní život

10. 1. 2018
Zaměstnávání OZP v domácím prostředí

Národní rada osob se zdravotním postižením na svých webových stránkách vyjasňuje aktuální situaci a podmínky pro práci zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří pracují doma. Tito zaměstnanci i jejich zaměstnavatelé mají obavy, že současná úprava zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zhoršila podmínky pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením z domova. Jedná se o výplatu příspěvku podle § 78 zákona. NRZP ČR vysvětluje, že nová právní úprava možnost podpory domácích zaměstnanců zachovává, a to zejména z důvodu ztížené mobility těžce zdravotně postižených osob, protože stanoví pouze maximální možný podíl tzv. domácích zaměstnanců u zaměstnavatele, který má být uznán na chráněném trhu práce. Jednou z podmínek pro poskytnutí příspěvků zaměstnavatelům je zaměstnávání nadpoloviční většiny zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm, a to v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání. Jedná se o podmínku, která byla rozhodná pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením již od roku 2012. V daném případě se tedy jedná pouze o legislativně technickou úpravu již existujícího právního stavu. NRZP ČR je přesvědčena, že nová právní úprava nebrání lidem se zdravotním postižením vykonávat svoji dosavadní práci přes počítač a jiná zařízení z domova. Podrobnější vysvětlení najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1877-informace-c-3-2018-zamestnavani-ozp-v-domacim-prostredi.html. Zdroj: NRZP ČR

22. 12. 2017
Rok 2018 ve zdravotnictví: zavedení domácí paliativní péče a nižší limity na léky pro sociálně zranitelné

V následujícím roce 2018 vstoupí v účinnost několik novel právních předpisů, které s sebou přinesou příznivý dopad na pacienty v podobě zvýšení komfortu a kvality poskytované zdravotní péče. Kromě navýšení plateb za státní pojištěnce a snížení limitů na léky, což pomůže zejména rodinám s dětmi a seniorům, se například do seznamu zdravotních výkonů dostává dlouho očekávaná domácí paliativní péče. Podrobný popis změn v oblasti zdravotnictví účinných od 1. 1. 2018 najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/rok-2018-ve-zdravotnictvi-vyssi-platby-za-statni-pojistence-zavedeni-domaci-paliativni-pece. Zdroj: Helpnet.cz

22. 12. 2017
Projekt „Po 50+ jdu do práce“ ve Středočeském kraji

Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. realizuje ve Středočeském kraji pro osoby, převážně ženy, ve věku 50-64 let s vnitřním onkologickým onemocněním projekt, který je zaměřený na podporu jejich návratu do práce. Projekt trvá od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2019. Více informací najdete v přiloženém letáku. Pokud byste měli zájem se do projektu zapojit, kontaktujte prosím paní M. Madejovou: tel.: 736 759 519, e-mail: m.madejova@kisinfo.cz. Zdroj: KIS

informace o projektu

12. 12. 2017
Lidé, kteří prochází těžkým životním obdobím a nemohou si z finančních důvodů dovolit terapii, se ve Středočeském kraji mohou nově obrátit na Sociální kliniku

Lidé, jež potřebují terapeutickou pomoc, se nyní mohou obrátit na pobočku Sociální kliniky pro Středočeský kraj, která zde začíná fungovat. Projekt nabízí lidem terapii za poplatek podle jejich možností. Služba je zaměřena na lidi, kteří jsou ve složité životní situaci a služby soukromých terapeutů a terapeutek jsou pro ně z finančních důvodů nedostupné. V současné době pro Sociální kliniku pracuje bez nároku na odměnu celkem 70 terapeutů a terapeutek. Sociální klinika existuje v České republice třetím rokem a za tu dobu její terapeuti a terapeutky poskytli krátkodobou terapii již více než 300 lidem. Nyní rozšiřuje své služby i do Středočeského kraje. Typickým klientem Sociální kliniky je člověk, který se kvůli nějaké nečekané negativní události ve svém životě ocitl v situaci, s níž si sám neumí poradit. Jedná se například o lidi po rozvodu, lidi vyrovnávající se s úmrtím blízkého člověka, lidi s diagnózou vážného onemocnění apod. Jak Sociální klinika funguje? Zájemce o službu nejprve vyplní dotazník na webových stránkách http://bit.ly/dotaznikSK, následně absolvuje mapovací rozhovor, na jehož základě je mu vybrán vhodný terapeut nebo terapeutka. Jedno sezení trvá hodinu a klient nebo klientka jich má k dispozici celkem 12. Na základě informací z dotazníku je současně část lidí podpořena vyhledat vhodnější službu či péči jiných institucí. Terapie je v Sociální klinice zahájena do jednoho měsíce od prvního kontaktu. Nově Sociální klinika otevírá vedle Prahy také pobočky pro Středočeský, Jihočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský a Plzeňský kraj. Klienti a klientky Sociální kliniky za terapii platí pouze příspěvek ve výši podle svých možností. Kontakty a další informace najdete na stránkách https://www.socialniklinika.cz/. Zdroj: Econnect

12. 12. 2017
Od ledna se valorizují všechny důchody. ČSSZ provede jejich zvýšení automaticky

Od lednové splátky roku 2018 se základní výměra důchodu zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,5 %. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p. nebo bezhotovostně na účet, zašle ČSSZ v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, včetně předčasných starobních důchodů, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských, vdoveckých a sirotčích. Více informací naleznete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/od-ledna-se-valorizuji-vsechny-duchody-cssz-provede-jejich-zvyseni-automaticky. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Přelom roku o den posune výplatu důchodů s termínem 2. ledna, Vánoce naopak „nadělí“ důchody dříve

Klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kteří mají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně ve středu 3. ledna 2018. Jde o mimořádné opatření související s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2018 může ČSSZ čerpat až v úterý 2. 1. 2018. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem. Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 4. a 6. den v měsíci, již obdrží lednovou splátku v řádném termínu. Vánoční čas výplatní termíny důchodů rovněž mění. Štědrý den, tj. 24. prosinec, připadá na neděli, takže důchody, které mají být vyplaceny tento den, budou vyplaceny v pátek 22. prosince. Důchody s termínem výplaty 22. prosince, vyplatí ČSSZ o den dříve, tj. ve čtvrtek 21. prosince. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/prelom-roku-o-den-posune-vyplatu-duchodu-s-terminem-2-ledna-vanoce-naopak-nadeli-duchody. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Mění se pravidla pro výplatu důchodů do zařízení sociálních služeb. Na jaké hlavní změny se připravit?

Změny v pravidlech pro výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb začnou platit od 1. února 2018. Dotknou se jak provozovatelů, tak klientů i jejich opatrovníků. Proto v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila rozesílání dopisů s informací o postupu, který je nezbytný pro zajištění bezproblémové výplaty důchodů klientům těchto zařízení. Právní úpravu platnou od února 2018 rozpracovala ČSSZ do nových pravidel a upozorňuje na hlavní zásady (změny). Pokud zařízení sociálních služeb, kde je klient ubytován, nebude splňovat podmínky stanovené zákonem, budou muset jeho klienti ČSSZ požádat o změnu způsobu výplaty důchodu, a to buď v hotovosti prostřednictvím důchodové služby České pošty, nebo bezhotovostní výplatou na svůj účet či účet manžela/manželky. V tomto případě je nezbytná maximální součinnost provozovatelů těchto zařízení, která od 1. února 2018 nebudou splňovat potřebnou podmínku pro výplatu důchodu hromadným seznamem. Klienti těchto zařízení se v žádném případě nemusí obávat, že zůstanou bez finančních prostředků, výplata důchodu nebude zastavena ani přerušena, dojde pouze ke změně způsobu výplaty důchodu. Pokud klient o změnu způsobu výplaty důchodu nepožádá, ČSSZ automaticky zajistí výplatu důchodu na adresu zařízení, kterou u něj eviduje. Podrobné informace včetně nových pravidel a tiskopisů jsou k dispozici na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/zss.htm. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Informace k elektronickým receptům, které budou povinně zavedeny od 1. 1. 2018

Národní rada osob se zdravotním postižením vypracovala informace a odpovědi na časté dotazy k elektronickým receptům. Asi jste v poslední době sledovali diskusi o elektronických receptech. Podle zákona elektronické recepty budou, i když řada lékařů proti tomu protestuje. Od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost § 80 zákona o léčivech a není již čas na jakoukoliv změnu zákona. Modelové instrukce k elektronickému receptu a odpovědi na často kladené otázky, které vypracovala NRZP, najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1863-informace-c-95-2017-elektronicky-recept.html. Zdroj: NRZP ČR

12. 12. 2017
Pro RESTART

Bezplatný program pro osoby se zdravotním postižením nad padesát let bude probíhat v Pardubicích, Hradci Králové a Liberci. Zapojte se do bezplatného programu vzdělávací, poradenské a pracovní podpory. Projekt vám pomůže využít vaše životní zkušenosti a získat práci vhodnou i pro vaše zdravotní omezení. Projekt bude probíhat ve třech etapách: 1. etapa 1/2018 – 7/2018, 2. etapa 8/2018 – 2/2019, 3. etapa 3/2019 – 9/2019. Realizátorem projektu je Šance na vzdělání, o. p. s. Více informací: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/pro-restart-a11276782. Zdroj: Aktivní život

12. 12. 2017
Vzpomínky na sedmdesátky, nová soutěž Národní kroniky

Projekt Národní kronika vyhlásil pro pamětníky a přispěvatele novou soutěž. Vkládat příběhy a vzpomínky do elektronického archívu malých dějin můžete do konce ledna 2018. Tématem jsou 70. léta. Jak se Vám nebo Vašim blízkým žilo v 70. letech? Poslouchali jste ABBU nebo Věru Špinarovou? Chodili jste na Horníčka, měli rádi film Ať žijí duchové nebo Tři oříšky pro Popelku? Jaká byla ta Vaše sedmdesátá léta? Kam Vás paměť zavede, když se řeknou sedmdesátá léta? Napište příspěvek o “vašich sedmdesátkách” do Národní kroniky na internetu. K příspěvku naskenujte fotografii, uložené v archivu Národní kroniky Vám nevyblednou. 5 nejlepších příspěvků bude oceněno knižním dárkem. Na https://www.sensen.cz/narodni-kronika/uvod/ díky této soutěži opět přibydou vzpomínky tzv. malých dějin a příběhy lidských životů, které nebudou zapomenuty. Více informací o soutěži naleznete na https://www.sensen.cz/narodni-kronika/aktuality-narodni-kroniky/70-leta/. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Speciální taxi pro seniory brzy vyrazí do ulic dalších tří měst

Službu Taxík Maxík, kterou do života uvedlo Konto Bariéry nadace Charty 77 ve spolupráci s lékárnami Dr.Max, budou moci od příštího roku využít i občané Benešova, Mostu a Svitav. Taxík Maxík poprvé vyjel v Prachaticích a Liberci – v roce 2016. Letos se přidala hned trojice míst: Kutná Hora, Praha 5 a Ústí nad Orlicí. A po Novém roce přibydou na seznam obsluhovaných lokalit další tři: Benešov, Most a Svitavy. Devadesát procent klientely speciální taxislužby tvoří lidé mezi pětasedmdesáti a osmdesáti lety, zbytek pasažérů představují handicapovaní a děti. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/specialni-taxi-pro-seniory-brzy-vyrazi-do-ulic-dalsich-tri-mest a https://www.drmax.cz/taxik-maxik. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Praha sportovní nabízí nový portál, kluziště, Týden sportu zdarma a Ski park

Hlavní město Praha spouští nové internetové stránky https://prahasportovni.eu/, na kterých se kromě aktualit a událostí v pražském sportu nachází největší online databáze sportovišť a klubů na území města. V rámci Prahy sportovní vznikne od 1. prosince i kluziště na Letné, které bude pro návštěvníky opět zdarma. Kluziště o rozměrech 40 krát 20 metrů bude otevřeno každý den od 9 do 21 hodin a po setmění bude pochopitelně osvětleno. Tradičním vánočním dárkem pro Pražany se v závěru roku stane i letošní již 10. ročník Týdne sportu zdarma. Poslední týden v roce od 25. 12. do 31. 12. 2017 si v zaregistrovaných sportovištích a klubech budou Pražané moci vyzkoušet jejich zázemí či náčiní. Na stránkách https://prahasportovni.eu/ bude k nahlédnutí seznam všech zapojených sportovišť. Na své si v Praze přijdou opět i běžkaři. V letošním roce pokračuje projekt Ski park Praha, který funguje od roku 2011. Nyní se běžecký okruh přesunul na klimaticky vhodnější Vypich. Okruh bude mít délku minimálně v 1 kilometr (dle klimatických podmínek) a šířku 4 až 6 metrů. Vstup bude zdarma a půjčovna běžek pro děti z pražských škol a seniory také. Více informací: https://prahasportovni.eu/. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

23. 11. 2017
Zvýhodněná cena na pobyt v Lázních Libverda na rok 2018

Dovolujeme si vám poslat zajímavou nabídku pro všechny organizace STP a kluby důchodců v celé republice. Jedná se o pobyt v Lázních Libverda v hotelovém komplexu Libverda hotels na rok 2018 za zvýhodněnou cenu. Pobyt 5 dnů s plnou penzí za 1499 Kč, 4 dny za 1299 Kč. Ostatní informace po vzájemné dohodě na telefonním čísle uvedeném v příloze. Pobyt je možný od za tuto cenu v termínu od 1. 4. – do 31. 10. 2018. Více informací: https://www.libverdahotels.cz/novinky/24-cenova-bomba-1499-kc-5-dnu-plna-penze. Zdroj: STP Lovosice

nabídka Libverda

23. 11. 2017
Ceny Modrého slona 2018

Tvůrci se zdravotním postižením mají opět možnost zapojit se do celostátní umělecké soutěže, která proběhne v deseti kategoriích. Soutěž vyhlašují ARTEFAKTUM-CZ a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. v následujících 10 kategoriích: malba, keramika, fotografie, textilní tvorba, kombinovaná technika (ruční práce), literární tvorba, divadlo (malé formy, loutky apod.), tanec, hudební tvorba (hudební přednes apod.), jiné formy zajímavé umělecké tvorby (řezbářství, apod.). Vyplněnou přihlášku je nutno písemně nebo osobně doručit nejpozději do 16. 5. 2018 na adresu: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s., Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI. Další informace a přihláška jsou na stránkách http://www.czplk.cz/redakce/index.php?clanek=186233&lanG=cs&xuser=&slozka=159638&xsekce=172946. Zdroj: Helpnet.cz

23. 11. 2017
Změny v příspěvku na bydlení

Od ledna 2018 dochází díky novele zákona o státní sociální podpoře ke změnám v příspěvku na bydlení. Novela zákona zpřesnila výčet nákladů na bydlení. Současně byla doplněna podmínka, že pro příspěvek na bydlení musí být náklady na bydlení podrobně rozepsány na jednotlivé položky, od ledna 2018 tedy nepůjde dokládat náklady na bydlení jednou (paušální) částkou. U všech jednotlivých položek se uvede, zda dané náklady jsou nebo nejsou placeny zálohově. Zúčtování zálohových plateb musí být doloženo minimálně 1x za 12 měsíců. U nájemních vztahů, které jsou sjednány na méně než 12 měsíců, je nutné zúčtování předložit vždy ke konci platnosti smlouvy. K nově podaným žádostem od 1. 1. 2018 musí být vždy doloženo poslední zúčtování zálohových plateb, nejpozději do 12 měsíců po jejich posledním zúčtování. Pokud dotyčný přehled nedoloží, nebude mít na příspěvek na bydlení nárok nebo mu Úřad práce ČR dávku odejme. V rámci této novely dochází také ke změnám u rodičovského příspěvku, zvýší se i přídavek na dítě. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/od-ledna-dochazi-ke-zmenam-u-rodicovskeho-prispevku-zvysi-se-i-pridavek-na-dite. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

23. 11. 2017
Česko zpívá koledy

V letošním roce probíhá již sedmý ročník akce Česko zpívá koledy. Účastníci se sejdou 13. prosince 2017 v 18 hodin na různých místech ČR, aby si nejen společně zazpívali známé české koledy a vánoční písně, ale také prožili i příjemný adventní čas. Letos se budou společně zpívat tři koledy: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma. O dalších dvou se rozhodne v hlasování. Zpívání se zakončí vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí. Seznam míst, kde se budou zpívat koledy, a další informace najdete na stránkách https://www.denik.cz/cesko-zpiva-koledy/. Přidat se může ještě kdokoliv, města i obce, malé či větší skupiny, spolky, kluby, školy, které si zorganizují a zaregistrují vlastní zpívání koled. Stačí vyplnit přihlašovací formulář na www.ceskozpivakoledy.cz nebo napsat na adresu ceskozpivakoledy@denik.cz. Zdroj: Deník.cz

23. 11. 2017
Senioři touží po společnosti. Pomohou Hlídačky.cz

Řada starších lidí odchází do domovů pro seniory předčasně, jen kvůli nedostatku podpůrných služeb. Starším lidem chybí možnost si popovídat, sdílet svoje radosti a starosti. Obecně platí, že sociální kontakt prospívá zdravotnímu stavu a podporuje dobrý výsledek léčby. V tuzemsku tak vznikají služby nabízející starším lidem a jejich potomkům pomoc. Jednou z nich je Péče o seniory, kterou tento týden spouští Hlídačky.cz. Ocení ji například rodiny, kde babička nebo dědeček nechtějí do domova důchodců a nejsou ještě odkázáni na péči ostatních. Pomůže i mladé rodině, která má starší příbuzné daleko. Na https://www.hlidacky.cz/ rodiny najdou různě zkušené hlídačky, některé budou pomáhat s běžnými činnostmi jako je nákup, úklid nebo doprovod na úřady. Hlídačky se zdravotnickým vzděláním pak budou schopné poskytnout klasickou pečovatelskou službu. Některé z nich budou mít zkušenosti s lidmi trpícími Alzheimerem, Parkinsonem nebo demencí. Zdroj: Helpnet.cz

23. 11. 2017
Stání cizinců na vyhrazených parkovacích místech

Magistrát hl. m. Prahy, odboru rozvoje a financování dopravy, nám zaslal stanovisko Ministerstvo dopravy ČR týkající se prokazování oprávnění stání na vyhrazených parkovacích stáních osobami cizí státní příslušnosti. Stanovisko obsáhle a uceleně popisuje celou záležitost, zejména s ohledem na Evropskou legislativu a další ustanovení zákona, a názor uvedeného odboru Ministerstva dopravy na provádění uvedeného ustanovení zákona. Stanovisko naleznete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

Stanovisko ministerstva dopravy

16. 11. 2017
Světový den CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) nabývá na síle, život stojí 3 500 Čechů ročně a stává se čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí doma i ve světě. V rámci Světového dne CHOPN 2017 v ČR se uskuteční Den otevřených dveří v ambulancích plicních lékařů. V celkem 80 ordinacích po celé republice se 22. 11. 2017 otevřou dveře všem, kteří chtějí probrat svůj stav s plicním lékařem a bezplatně podstoupit spirometrické vyšetření. Zároveň budou pro veřejnost k dispozici veřejná stanoviště pro bezplatné měření spirometrie v obchodních centrech, a to v Hradci Králové (20. 11. 2017, OC Aupark), v Olomouci (21. 11. 2017, OC Šantovka) a v Praze (22. 11. 2017, OC Letňany). Podrobnější informace a seznam pracovišť, které se rozhodly do akce zapojit a v uvedený den umožní zájemcům spirometrické vyšetření, najdete na stránkách http://www.copn.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

16. 11. 2017
Pečujete o své blízké? Můžete se zúčastnit vzdělávacího cyklu Pečuj doma a s námi

Diakonie ČCE pořádá v Hradci Králové ve spolupráci s Knihovnou města Hradec Králové cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi. Cyklus je pro účastníky zdarma. Kurzy se uskuteční na adrese Wonkova 1262/1a v Hradci Králové a začínají 5. ledna 2018. Termíny a témata najdete na stránkách http://www.duhovenoviny.cz/cyklus-pecuj-doma-a-s-nami-od-5-1-2018/. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné odeslat dopředu přihlášku. Přednost mají zájemci o celý cyklus. Zdroj: Duhové noviny

16. 11. 2017
Přijďte si vyzkoušet přístrojové potápění!

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z. s. nabízí zájemcům vyzkoušet si přístrojové potápění v bazénu. Akce, která se bude konat 26. 11. 2017 v bazénu Výstaviště Holešovice Praha a 9. 12. 2017 v bazénu Rehabilitačního ústavu Hrabyně, je určena vozíčkářům a dalším lidem s postižením. Zanořte se až na dno a užijte si volnost pohybu pod hladinou. V případě zájmu pište na: Tomáš Kratochvíl, e-mail: kratochvil@skvpraha.org. Více o přístrojovém potápění s SKV Praha: www.skvpraha.org. Zdroj: Vozka

16. 11. 2017
Upozornění pro příjemce příspěvku na živobytí

Úřad práce ČR musí podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplácet nově část příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek. Tato změna nastane od prosince 2017 a bude platit pro každého příjemce příspěvku na živobytí, který tuto dávku pobírá déle než půl roku. Příjemci příspěvku na živobytí dostanou část dávky vyplacenou ve formě poukázek (na nákup potravin, drogistického a dalšího základního zboží). Toto nařízení platí i pro osoby se zdravotním postižením. V praxi tak příjemce dostane vypláceno v poukázkách nejméně 35 % a nejvýše 65 % této dávky. S poukázkami příjemce obdrží i seznam obchodníků, u kterých bude možnost tyto poukázky uplatnit. Využití poukázek, resp. poměr vyplácených peněz vs. poukázky, budou stanovovat pracovníci úřadů práce. Ti jsou instruováni, aby přihlíželi k celé řadě faktorů – jednak k situaci samotného příjemce dávky, jednak k možnosti efektivního využití poukázek v místě bydliště příjemce. Větší část dávky vyplacená v poukázkách bude využita tam, kde má pracovník ÚP ČR podezření, že příjemce nevyužije příspěvek k jeho účelu, tj. k zajištění základních životních potřeb. Zdroj: Vozejkov

16. 11. 2017
Seminář “Senioři ve 21.století”

Krajská Rada seniorů Olomouckého kraje zve na odborné semináře s názvem “Senioři ve 21.století”, které proběhnou ve třech městech: Olomouc (1. 12. 2017), Prostějov (7. 12. 2017)a Přerov (12. 12. 2017). Podrobnější informace o zaměření semináře a místech a časech konání najdete na stránkách http://www.rscr.cz/2017/11/pozvanka-na-odborne-seminare/. Zdroj: Rada seniorů ČR

16. 11. 2017
Jak si ulehčit práci s technologiemi

Život 90 společně s organizací Spektra pořádají přednášku, která seznámí účastníky s ovládáním mluvících chytrých telefonů, tablety a počítači s chytrými klávesnicemi a dalšími technologickými vymoženostmi. Koná se zdarma v pondělí 27. listopadu 2017 od 14 hodin v Komunitní místnosti Života 90, Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1. Více informací: https://www.zivot90.cz/146-novinky/1498-jak-si-ulehcit-praci-s-technologiemi. Zdroj: Život 90

13. 11. 2017
Noc divadel 2017

Letošní Noc divadel připadá na 18. listopad 2017. Divadla a divadelní soubory po celé České republice v rámci Noci divadel zvou diváky na neobvyklé divadelní zážitky, které se nebudou v dohledné době opakovat. Akce si klade za cíl přilákat do divadel návštěvníky všech věkových kategorií i zájmů. Noc divadel je nocí nevšedních zážitků, a proto budou mít návštěvníci možnost v divadlech vidět a zažít věci, které jim obvykle během sezóny divadla nenabízejí. Těšit se můžete na představení, noční prohlídky, divadelní dílny a performance. Malé i velké diváky jistě zaujme také možnost nahlédnout do zákulisí divadel. Komentované prohlídky připravují divadla v Praze, Brně, Kladně a třeba i Plzni. Akce a představení budou pro návštěvníky zdarma nebo za symbolické vstupné. Více informací a seznam nabízených představení najdete na stránkách: http://www.nocdivadel.cz/. Zdroj: Městská část Praha 8

13. 11. 2017
Zvýšení příspěvku na mobilitu a nový způsob posuzování žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a příspěvek na nákup motorového vozidla

Národní rada osob se zdravotním postižením informuje, že v souvislosti se zvýšením příspěvku na mobilitu ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně rozesílají od 1. 11. 2017 Úřady práce postupně dopisy jednotlivým příjemcům příspěvku na mobilitu. Zvýšení příspěvku proběhne automaticky, aniž by kdokoliv musel činit nějaké aktivní kroky. Zvýšení platí od 1. ledna 2018. Vzhledem k tomu, že příspěvek na mobilitu je vyplácen měsíc pozadu, znamená to, že lednová zvýšená dávka se projeví až v únoru 2018. V lednu 2018 bude vyplacen příspěvek na mobilitu za prosinec 2017, tudíž ve výši 400 Kč. NRZP dále informuje, že od 1. ledna 2018 budou také nově posuzovány žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a příspěvek na nákup motorového vozidla. Žádosti, které budou podány do konce roku 2017 a bude o nich rozhodnuto až v roce 2018, budou posuzovány již podle platné legislativy, která bude platit v roce 2018. Přesto NRZP doporučuje určitou opatrnost a žádosti podávat nejdříve v prosinci 2017, protože tím je jistota, že žádosti budou posouzeny podle nové legislativy. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1843-informace-c-84-2017-aplikace-novely-zakona-3292011-sb–narizeni-vlady-o-eet.html. Zdroj: NRZP ČR

13. 11. 2017
Nová publikace Dávky pomoci v hmotné nouzi

Ombudsmanka vydala publikaci, která uceleně a podrobně zpracovává problematiku dávek pomoci v hmotné nouzi. Shrnuje a zobecňuje v ní zásadní stanoviska, která veřejný ochránce práv formuloval od roku 2007 za dobu účinnosti zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vychází přitom z více než 3 500 vyřízených podnětů týkajících se dávek pomoci v hmotné nouzi. Publikace je obsáhlá, zahrnuje nejen výklad zákona, ale i příklady konkrétních situací a jejich řešení. Vychází z odborných zkušeností spojených s vyřizováním podnětů týkajících se dávek pomoci v hmotné nouzi, ale i ze zkušeností ze vzdělávacích a osvětových aktivit pro pracovníky orgánů pomoci v hmotné nouzi a sociální pracovníky obecních úřadů. Přehledné shrnutí na konci každé kapitoly umožňuje čtenáři připomenout si klíčové myšlenky a snadněji se v tématu orientovat. Výkladovou část tradičně doplňují vybrané zprávy z šetření a stanoviska veřejného ochránce práv. Novinkou je však možnost seznámit se prakticky s každým z probíraných témat také prostřednictvím konkrétních případů, na něž text odkazuje. Plná znění zpráv a stanovisek k těmto případům jsou dostupná na internetu v rámci databáze Evidence stanovisek ochránce ESO. Publikaci si můžete stáhnout na stránkách: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/nova-publikace-davky-pomoci-v-hmotne-nouzi-a11233620. Zdroj: Aktivní život

13. 11. 2017
Boj s cukrovkou se dá začít kdykoli, třeba v rámci Týdne diabetu

V současné době se cukrovka vyskytuje u zhruba 8 % dospělé populace, další 1–2 % o své cukrovce neví. Během Týdne diabetu, který se uskuteční od 13. do 18. listopadu 2017, proběhne v Praze řada akcí. Jejich přehled je na stránkách http://tydendiabetu.eu. Můžete si vyzkoušet různá cvičení (třeba jógu, pilates, aerobní aktivity), konzultovat s nutričními terapeuty, eventuálně s lékařem. Všude bude k dispozici edukační materiál, zápisníčky pro jídelníček, který s vámi pořadatelé v následujících týdnech ochotně prodiskutují. Týden diabetu vyvrcholí Pochodem proti cukrovce, který se bude konat v Praze na Karlově náměstí, 14. 11. 2017 od 13:00 hodin. Již 14. ročník pochodu je manifestem toho, že i chůzí se dá účinně bojovat proti diabetu. Měl by povzbudit co nejvíce lidí, aby učinili první kroky k prevenci diabetu 2. typu. Součástí akce bude 14. 11. od 10.00 na Karlově náměstí i možnost pro veřejnost změřit si glykémii i cholesterol v prostorách záchranného systému Golem. Více informací: http://tydendiabetu.eu. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

13. 11. 2017
Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách zveřejnilo přehled hlavních změn v důchodovém pojištění, které byly schváleny v roce 2017. Jsou zde popsány konkrétní opatření, vyplývající ze tří zákonů a dvou nařízení vlády. Jedná se o výpočet důchodů a zvyšování důchodů v roce 2018, zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017 (s účinností od 1. 1. 2018), zavedení nové dávky nemocenského pojištění – otcovské poporodní péče, rozšíření okruhu případů, kdy nově vznikne nárok na sirotčí důchod a další změny. Podrobnosti naleznete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/hlavni-zmeny-v-duchodovem-pojisteni-schvalene-v-roce-2017. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

31. 10. 2017
Konference Pohyb v každém věku

Celostátní konference pro širokou i odbornou veřejnost se koná v pondělí 13. listopadu 2017 od 9:00 do 14:30 hodin v Kulturním domě Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8. Cílem konference je seznámení široké i odborné veřejnosti s tématem pohybu v každém věku, reflexe současného stavu skrze studie, prezentace aktuálních výsledků ve vymezených tématech pohybu, předání osvědčených postupů, možnost inspirace. Konferenci pořádá Městská část Praha 8 pod patronací Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR. Více informací a registrační formulář najdete na stránkách: https://urad.online/praha8/konference2017/. Zdroj: MČ Praha 8

31. 10. 2017
Do studie se mohou přihlásit stovky pacientů s duševní nemocí

Do vědecké studie se mohou přihlásit stovky pacientů s duševní nemocí, bipolární afektivní poruchou. Nemoc se projevuje depresí, mánií a podobně. Pomohou jim takzvané chytré náramky vyvinuté společnost Mindpax hlídající zhoršení stavu. Do projektu aplikovaného výzkumu Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a společnosti Mindpax už jsou zařazeny tři stovky pacientů, celkem jich může být i tisíc. K tomu aby, aby se stav pacienta nezhoršil a nebyla nutná hospitalizace, by stačilo, kdyby se příznaky podchytily včas a člověk by upravil dávkování léků a v některých případech pouze spánkový režim. Náramek nemocné hlídá a předpoví, kdy nemoc znovu propukne. S pomocí aplikace pro mobilní telefon umožňuje sledování a analýzu biomedicínských dat, například údajů o pacientově denní pohybové aktivitě a zejména o změnách spánku. Cílem výzkumu je bránit zhoršení stavu a návratu příznaků nemoci. Po ukončení studie budou účastníci moci využívat preventivního programu, a to s daty, která umožní rozpoznat jejich individuální časné varovné příznaky. Více informací: https://www.mediprofi.cz/33/v-navrhu-vyhlasky-se-pocita-s-mezirocnim-rustem-pro-naslednou-luzkovou-peci-o-sedm-procent-podle-svazu-se-to-ale-netyka-lazenske-pece-pro-dospele-prestoze-ministerstvo-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z8QFrUuu4v5F6UEB1MEdqRE/?wa=WWW17E7%20MP&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENZD&utm_source=ENZD&utm_medium=enl&utm_campaign=ENZD-2017-21&utm_content=ENZD-zpravodajstvi&contract=E21079264&utm_content=ENZD-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

31. 10. 2017
Hry usměvavých srdcí – stolní tenis

Soutěže ve stolním tenisu se v sobotu 4. listopadu 2017 od 13:30 hodin v Jindřichově Hradci (v sálu jindřichohradeckého Domu dětí a mládeže v Růžové ulici) mohou zúčastnit jednotlivci ve čtyřech kategoriích – osoby s tělesným postižením (vozíčkáři), osoby s ostatním postižením, doprovod a příchozí (neregistrovaní), děti do 13 let (neregistrovaní). Každý, kdo se chce pobavit stolním tenisem, je zván. Turnaj je závěrečným dílem letošního XII. ročníku série „Hry usměvavých srdcí“, takže si zahrají také osoby s tělesným a zdravotním handicapem. Nutná je vhodná čistá obuv na přezutí, která nedělá černé šmouhy na podlaze. Kontakt na organizátora: ředitel turnaje Otakar Kinšt, e-mail: skokjh@quick.cz; kinstota@seznam.cz; tel.: 606 934 098. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/hry-usmevavych-srdci-0. Zdroj: Helpnet.cz

31. 10. 2017
Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých stránkách informativní leták “Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) pro účely sociálního zabezpečení”. Ve 12 kapitolkách popisuje dosti podrobně vše, co by rodiče dětí s duševními poruchami a poruchami chování měli vědět o tom, jak se postupuje při posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením. Informace se ale dají použít i pro jiné osoby se zdravotním postižením. Dokument obsahuje tyto kapitoly: Podání žádosti o některou dávku nebo průkaz OZP, Řízení, Posuzování zdravotního stavu, součinnost poskytovatele zdravotních služeb, Specifika posuzování osob s pervazivními duševními chorobami (dále jen „PAS“), Součinnost oprávněné osoby a orgánu posudkové služby, Lhůty pro vydání posudku, Doba platnosti posouzení (posudku), Posudek, nesouhlas s posudkem, Lhůty pro vyřízení žádosti o dávku OZP, Opravné prostředky, Právní předpisy, Důležitá upozornění. Dokument najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/informace-pro-rodice-deti-s-dusevnimi-poruchami-poruchami-chovani. Zdroj: Helpnet.cz

31. 10. 2017
Finanční desatero pro vánoční utrácení

Připravte se na vánoční utrácení v rámci cyklu Finanční gramotnost s Patrikem Nacherem. Přednáška, kterou pořádá Život 90, se koná 1. listopadu 2017 v přízemí Života 90, Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1, v Komunitní místnosti již od 8:30 do 9:30 hod. Vstupné zdarma. Více informací: https://www.zivot90.cz/146-novinky/1490-financni-desatero-pro-vanocni-utraceni-s-ing-patrikem-nacherem. Zdroj: Život 90

31. 10. 2017
Sexualita lidí se zdravotním hendikepem

Zajímá vás oblast sexuality a vztahů? Chcete se dozvědět, jaké možnosti v prožívání sexuality mají lidé s fyzickým postižením? Pracujete s lidmi s fyzickým postižením a chcete více vědět o dopadu poranění míchy na jejich sexualitu? Chcete jim předat informace, na které se sami bojí třeba zeptat a mohou jim pomoci? Můžete se zúčastnit kurzu společnosti Freya. Dozvíte se zde informace k sexualitě mužů a žen po poranění míchy. Budou vám představeny také základní mužské a ženské erotické pomůcky specificky zaměřené pro osoby s hendikepem. Zkušenosti můžete načerpat i přímo od hosta s fyzickým hendikepem, který vám zodpoví dotazy ze své praxe během hodinové diskuze. Kurz se koná 1. 12. 2017 od 09:00 do 16:00 hod. v České asociaci paraplegiků, Dygrýnova 816/8, Praha 14. Více informací: https://www.zijushandicapem.cz/clanky/spolecne-zajmy/sexualita-lidi-se-zdravotnim-hendikepem-cesta-k-naplneni-potreb.html. Zdroj: ŽijusHandicapem.cz

31. 10. 2017
Funkční bydlení bez bariér

Útulný domov bývá přáním každého z nás. Také pro lidi s postižením je důležité moci si zařídit a vybavit domácnost tak, aby co nejvíce vyhovovala jejich potřebám. A to i v situaci, že jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. I v takovém případě může vyhovující prostředí zvýšit alespoň jejich míru samostatnosti a to může být velkým přínosem nejen pro ně, ale také pro ty, kdo o ně pečují. Zdaleka ne každý, kdo by pomoc s přestavbou interiéru potřeboval, má možnost bydlet v bezbariérovém bytě nebo domě. A dokonce ani tyto domy nemusejí vždy vyhovovat konkrétnímu člověku, protože potřeby lidí s postižením bývají velmi individuální. V Článku na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/funkcni-bydleni-bez-barier najdete stručné informace např. o tom, které oblasti při úpravách v interiéru lidí s postižením se řeší nejčastěji, na koho je možné se obrátit pro radu a několik užitečných webových stránek a publikací, kde lze najít rady a tipy pro bezbariérové úpravy. Kromě poradců uvedených v článku poskytuje konzultace k bezbariérovým úpravám např. také organizace NIPI ČR: www.nipi.cz. Zdroj: Helpnet.cz

31. 10. 2017
Giving Tuesday – světový svátek dárcovství

Akce Giving Tuesday podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, letos Giving Tuesday připadá na úterý 28. listopadu 2017, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci a koncem roku. Giving Tuesday v Česku jako národní ambasador zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. Do akce se může zapojit firma, neziskovka, škola, nebo jednotlivec, prostě kdokoli, a to formou darování, fundraisingu, dobrovolnictví nebo spolupráce. Neziskové organizace se můžou do akce zapojit prostřednictvím vyhlášení dobročinných výzev. Zapojení je stále snadné a nápadům se meze nekladou: 1) Nejprve vymyslíte svou #GivingTuesdayCZ aktivitu. 2) Výzvu zaregistrujete na giving-tuesday.cz. Zde také naleznete více informací o možných #GivingTuesdayCZ aktivitách, registrované výzvy a mnoho dalšího. 3) Zorganizujete svou #GivingTuesdayCZ aktivitu, která by měla proběhnout (nebo alespoň započít či skončit) právě dne 28. listopadu 2017, na něhož letos #GivingTuesdayCZ připadá. #GivingTuesdayCZ můžete využít například k vyhlášení speciální sbírky, upozornění na určitý problém, získání prostředků či nových dobrovolníků. Více informací najdete na stránkách http://www.giving-tuesday.cz/. Zdroj: Giving Tuesday CZ

16. 10. 2017
Sebeobrana pro seniory

Školení v rámci projektu „Lze se úspěšně bránit v každém věku“ proběhne 23. října 2017. Školící akce se uskuteční v prostorách Komunitního centra zdravotně postižených a seniorů, SNP 559, Prachatice. V případě zájmu se lze přihlásit na telefonním čísle: 388 316 009. Projekt realizuje Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Více informací: http://www.prachatice.eu/sebeobrana%2Dpro%2Dnbsp%2Dseniory/d-23479. Zdroj: Diakonie ČCE

16. 10. 2017
Psychoterapie legální a nelegální

Správně vedená psychoterapie má na člověka prokazatelně léčebný efekt. Jak ale rozeznat kompetentního psychoterapeuta a měl by nutně působit ve zdravotnického rezortu? Nebo se jedná o svobodné povolání? Názory dvou předních odborných asociací z psychoterapeutické komunity se v odpovědi na tuto otázku radikálně liší. Dosud nesmiřitelnou diskuzi vede Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) a Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP (ČPS). Tyto dvě organizace mají zcela odlišný pohled na to, kdo je profesionál splňující kritéria pro práci psychoterapeuta. S jejich názory se můžete seznámit v článku na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/psychoterapie-legalni-nelegalni. Může to pro vás být vodítkem při volbě psychoterapeuta. Zdroj: Helpnet.cz

16. 10. 2017
Cvičením proti inkontinenci

Ačkoli je inkontinence (únik moči) nepříjemný a intimní problém, dobrou zprávou je, že je možné tyto problémy správně zvoleným postupem zmírnit, či dokonce odstranit. Prvním krokem při potížích s únikem moči tak musí být především zjištění příčiny a následná efektivní léčba. Proto je nutné navštívit odborníka (například obvodní lékař, urolog, gynekolog), který určí nejlepší způsob léčby a poradí i vhodné cvičení a pomůcky. Právě cvičení, které by mělo být automatickou součástí zdravého životního stylu, je důležitou součástí boje s únikem. Už jen pouhé uvědomění si a procvičování může napravit špatný stav svalů pánevního dna a zabránit vážným zdravotním problémům. Výhodou cviků pro posílení pánevního dna je to, že jej můžete provozovat téměř kdykoliv a kdekoliv, ať už je to v autobusu, v kanceláři nebo doma u televize. Při domácím cvičení je vhodné věnovat se tzv. Kegelovým cvikům, které spočívají v rytmickém zatínání svalstva a jeho následným uvolňováním. Tím se zpevňují svaly pánevního dna. Cviky nejsou nijak náročné a zlepšení nastává až u 80 % osob trpících inkontinencí. Na stránkách https://www.moliklub.cz/magazin/cviceni/cvicenim-proti-inkontinenci najdete několik cviků k posílení pánevního dna, vyjádření odborníka a také možnost získat zdarma DVD se všemi cviky (na míči, na míči, vsedě a vleže). Najdete zde také správné pokyny k dýchání během procvičování. Cviky jsou vhodné také pro muže. Zdroj: Třetívěk.cz

16. 10. 2017
Nepodceňujme své bezpečí! Zranitelní jsme i v domácím prostředí

Pro většinu z nás je domov místem, kde bychom se měli cítit nejbezpečněji. Bohužel, i doma je ale nutné počítat s tím, že se můžeme setkat s různými druhy nebezpečných situací. Dle statistik jsou senioři jednou z nejohroženějších skupin obyvatel, pachatelé je často vnímají jako snadnou oběť. Hlavním nebezpečím, které seniorům doma hrozí, je krádež. Rozšířené jsou krádeže vloupáním, tedy situace, kdy lidé nejsou doma a pachatelé násilně vniknou do jejich obydlí s cílem ukrást cokoliv cenného. Pro většinu z nás jsou ale daleko více stresující situace, kdy jsou lidé doma a pachatelé se pod různými záminkami dostávají do jejich obydlí, kde je pak podvodem nebo krádeží nejen připraví o majetek, ale často jim i vážně ublíží. V článku na stránkách http://www.i-senior.cz/nepodcenujme-sve-bezpeci-zranitelni-jsme-i-v-domacim-prostredi/ najdete několik tipů, jak omezit riziko krádeží a jak zabezpečit svůj byt. Můžete se také podívat na video, jak se správně v krizových situacích chovat. Zdroj: i-senior.cz

16. 10. 2017
Vánoční projížďka Prahou – přihlaste se včas!

Přihlaste se včas na vánoční projížďku Prahou, kterou každoročně organizuje Život 90. Zajistí vám bezbariérovou dopravu, průvodce a doprovod. Domluví snížené nebo bezplatné vstupné. Navštívíte kostely, vánoční trhy, betlémy a výstavy. Vánoční projížďka se koná 9. 12. 2017 od 12 do 18 hodin. Akce je určena pro osamělé nebo hendikepované seniory, kteří jinak nemají možnost užít si vánoční Prahu. Účast je zdarma. Přihlašovat se můžete v kanceláři Centra aktivního stáří v 1. patře, od 16. 10. do 10. 11. 2017, ve všední dny mezi 8:00 až 16:00 hod. Kontakty: Zuzana Grófová: 222 333 536, zuzana.grofova@zivot90.cz, Jana Novotná: 222 333 574, jana.novotna@zivot90.cz, informační centrum/recepce: 222 333 555. Více informací: https://www.zivot90.cz/146-novinky/1474-vanocni-projizdka-za-dvermi–prihlaste-se-vcas. Zdroj: Život 90

16. 10. 2017
Přednáška na téma: Omezení svéprávnosti a ochrana soukromí

Život 90 ve spolupráci s právní poradnou připravil přednášku na téma omezení svéprávnosti a ochrany soukromí. Přednáška se bude konat zdarma 30. listopadu 2017 od 9:00 do 11:00 hod. v budově ŽIVOT 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1, v Komunitní místnosti v přízemí. Přihlášení na přednášku na tel. 222 333 565, 775 882 141, terezie.smidova@zivot90.cz. Více informací: https://www.zivot90.cz/146-novinky/1473-nova-prednaska-pravni-poradny-na-velmi-zadane-tema-omezeni-svepravnosti-a-ochrana-soukromi. Zdroj: Život 90

16. 10. 2017
Semináře pro osoby pečující o seniory

Máte doma seniora a často nevíte, jak se o něj postarat tak, aby byl spokojený? Zkuste semináře Života 90, které nabízí pro pečující osoby zdarma. Seznam seminářů: 1) 20. 10. 2017 Psychický obraz člověka s demencí, 2) 27. 10. a 24. 11. 2017 Domácí násilí a týrání páchané na seniorech, 3) 3. 11. 2017 Péče o seniora s těžkým zdravotním postižením. Semináře se budou konat vždy od 9:00 do 16:00 hod. v přízemí domu Života 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1. Přihlásit se můžete na webových stránkách nebo u Terezie Šmídové na tel.: 775 882 141, 222 333 567. Více informací: https://www.zivot90.cz/146-novinky/1471-seminare-pro-osoby-pecujici-o-seniory–zdarma. Zdroj: Život 90

13. 10. 2017
Za jakých okolností máme nárok na dopravu k lékaři sanitkou?

Řešíte, jak se dostavit k lékaři na vyšetření, ale zdravotní stav vám neumožňuje cestování hromadnou dopravou? Vysvětlíme, kdy máte nárok na bezplatnou dopravní zdravotní službu. Zdaleka ne všechny sanitky, které jezdí v ČR, jsou totožné. Obecně lze říci, že můžete potkat dva typy. Ten důvěrně známý typ sanitky je žluté vozidlo s houkačkou a majáčkem. Oficiálně se jmenují zdravotnická záchranná služba (ZZS) a jsou v přenesené působnosti provozované státem, respektive krajskými úřady a hlavním městem Prahou. V daném regionu zabezpečují přednemocniční neodkladnou péči. To znamená ošetření akutních případů přímo na místě úrazu nebo náhlého zdravotního selhání a dále v průběhu transportu k dalšímu odbornému ošetření do zdravotnického zařízení. Předmětem našeho zájmu dnes bude druhý typ sanitky, který se oficiálně nazývá dopravní zdravotní služba (DZS) nebo také doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR). DZS můžete spatřit v různém barevném provedení, ale většinou je bílá. Provozují ji soukromé společnosti a majáček ani houkačku zpravidla nepoužívá, ve výjimečných případech ji však může zapnout. Dopravní zdravotní služba není ani taxi, ani záchranka, která jezdí pacientům na pomoc pouze v akutních případech. Sanitka DZS odveze pacienta k lékařovi nebo z nemocnice do domácího léčení, pokud se tam nezvládne dostat vlastními silami. Jako příklad můžeme uvést pacienta, který má nohu v sádře a nedokáže řídit vlastní auto, nebo bezpečně cestovat autobusem. Přeprava DZS ho nic nestojí, cestu hradí zdravotní pojišťovna. Pacient však musí mít dopředu žádanku od lékaře. Hlavní rozdíl mezi těmito sanitkami spočívá v situaci, kdy kterou z nich využijete. Zdravotnickou záchrannou službu budete volat ve chvíli náhlého neštěstí či závažných akutních zdravotních potížích a kontaktujete ji na lince 155 nebo 112. Dopravní zdravotní službu použijete při plánovaných cestách spojených s lékařskou péčí a termín přepravy si musíte předem domluvit a objednat. Telefonní kontakt naleznete na webové stránce dispečinku DZS, jež působí v místě vašeho bydliště. Pokud chcete využít DZS, nesmíte zapomenout na to, že je zapotřebí mít od lékaře předem vypsanou žádanku. Pokud se jedná o cestu z domova na vyšetření, musí vám poukaz na dopravu dát lékař už dopředu současně se žádankou na dané vyšetření. Transport se zdravotnickým dohledem by vám měl zajistit váš ošetřující lékař v situaci, kdy není ze zdravotních důvodů vhodné využití jiných druhů přepravy, například kvůli vaší snížené pohyblivosti, malátnosti, infekčnosti daného onemocnění, při pooperačních stavech nebo psychiatrických onemocněních. Pokud vám váš ošetřující lékař dopravní zdravotní službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, že přepravu sami nezvládnete, můžete o to lékaře požádat. Další možností je pak zavolat zdravotní pojišťovně a ověřit si u revizního lékaře, zda vaše diagnóza opravdu odpovídá stavu vhodnému pro převoz sanitkou. Pokud vám vaše diagnóza neposkytne právo na přepravu DZS proplacenou zdravotní pojišťovnou, i přesto jsou vám k dispozici vozidla DZS, jakožto samoplátcům. Pokud se domníváte, že se nezvládnete přepravit sami a potřebujete převoz sanitkou, ale lékař vám to sám nenabídne, je na vás, abyste to lékaři řekli a požádali ho o zajištění převozu z daných důvodů (např. kvůli závratím apod.). Další informace najdete na stránkách http://www.i-senior.cz/za-jakych-okolnosti-mame-narok-na-dopravu-k-lekari-sanitkou/. Zdroj: i.senior

13. 10. 2017
MPSV otevře Kontaktní centrum sociálního bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevře v říjnu 2017 v Praze Kontaktní centrum sociálního bydlení. Obracet se na něj mohou občané, obce i neziskové organizace s dotazy a žádostmi o podporu a radu, jak postupovat při budování sociálního bydlení. V rámci projektu „Podpora sociálního bydlení“ spolupracuje MPSV se šestnácti obcemi a už více než rok jim poskytuje podporu v oblasti sociálního bydlení a sociální práce. Tyto služby prostřednictvím kontaktního centra nyní rozšiřujeme v rámci celé ČR. Občané se v Kontaktním centru dozvědí, na koho se obrátit, pokud mají problém s bydlením a co jim nabízí stát a obce při řešení náročných životních situací, které jsou s bydlením spojené. K dispozici budou zájemcům i metodické podklady a výsledky analýz v oblasti sociální politiky a sociálního bydlení. Díky projektu se budou moct všichni zájemci seznámit s modely sociálního bydlení a praxí šestnácti zapojených obcí, kterými jsou Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko a Vír. Kontaktní centrum je možné oslovit kdykoliv na e-mailové adrese socialni.bydleni@mpsv.cz nebo telefonicky na čísle +420 778 455 761, a to v rámci konzultačních hodin, které jsou vždy v pondělí od 12 do 16 hodin, ve středu a v pátek od 9 do 13 hodin (viz www.mpsv.cz/cs/26048). Pro případné individuální konzultace je nutné sjednat si osobní schůzku předem. Kontaktní centrum se nachází v Praze na adrese Na Maninách 876/7 v Holešovicích. Více informací: https://www.mpsv.cz/cs/31470. Zdroj: MPSV

13. 10. 2017
Parkování držitelů parkovacích průkazů a úhrada parkovného

NRZP ČR vypracovala dokument, ve kterém vysvětluje problematiku vyhrazených parkovacích míst pro držitele průkazu OZP a parkovacího průkazu a také postup při parkování na vyhrazených parkovacích místech a případně vjezd či parkování na pěší zóně. Tento dokument naleznete v příloze. Informace se vám mohou hodit také při jednání se zřizovateli veřejných parkovišť, kdy tito zřizovatelé parkovacích míst musí dodržet minimální počet vyhrazených parkovacích míst. Zdroj: NRZP ČR

parkování

13. 10. 2017
Ambulantní lékaři zavírají své ordinace – zatím na den

Lidé, kteří vyrazí ve středu 18. října 2017 k lékaři se zdravotním problémem nebo třeba jen pro recept, najdou zavřené dveře a na nich nápis PROTEST. Více než 6 000 praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost a ambulantních specialistů z celé republiky totiž na den zavírá své ordinace. Vyostřují tak protest proti zacházení ze strany Ministerstva zdravotnictví. A varují – jsme ochotni zavřít i na delší dobu. Protest organizuje společně Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Sdružení ambulantních specialistů. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/ambulantni-lekari-zaviraji-sve-ordinace-zatim-na-den. Zdroj: Helpnet.cz

13. 10. 2017
Vzdělávací kurz “Právo pro celý život”

Bezplatný kurz “Právo pro celý život” je určený osobám se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a přináší základní orientaci v oblasti civilního práva, v systému státní sociální pomoci a ve finanční obezřetnosti. Co vám kurz přinese: lépe se zorientujete v systému státní sociální pomoci (dávky) a v důchodovém systému, získáte základní vhled do civilního práva (rodinné, závazkové právo), dozvíte se, jak funguje ochrana spotřebitele, zjistíte, jak být obezřetný v oblasti financí, jak se zachovat v dluhových situacích. Kurz probíhá formou pěti setkání v prostorách AGAPO, o.p.s., Zelný trh 1, Brno a koná se od pondělí 30. října do pátku 3. listopadu 2017, a to každý den od 9 do cca 15 hodin. Maximální počet účastníků je 12. Objednávat se můžete osobně v úředních hodinách na adrese Zelný trh 1, telefonicky na číslech 541 210 549, 732 480 737 nebo na e-mailu m.matyska@agapo.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/vzdelavaci-kurz-pravo-pro-cely-zivot. Zdroj: Helpnet.cz

13. 10. 2017
Brno bude opět postiženo uměním

Festival integrované tvorby FEST IN pořádá Divadlo BARKA. V týdnu od 14. do 22. října 2017 se na jevišti divadla v budově Husova sboru v Králově Poli vystřídají soubory, které v Barce vystupují pravidelně – Divadlo Járy Pokojského (tělesně postižení činoherci, činohra), Proty boty (tělesně postižení tanečníci), Divadélko Fortel (nevidomí činoherci), Aldente (mentálně postižení činoherci), A proč ne? (tělesně postižení tanečníci) – i hostující soubor z pražského Jedličkova ústavu Ještě chvilku nebo spolek Jindřich z Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních. Tento unikátní integrovaný festival nabízí Brňanům možnost vidět představení, která jsou jinak upozaděná velkými kulturními akcemi. Vstupné na všechna představení je dobrovolné, výjimku činí první představení Kriplíci, které je benefiční a podpoří provoz Divadla BARKA – na ně stojí vstupenka 100 Kč. Další informace a rezervace najdete na www.divadlobarka.cz. Zdroj: Helpnet.cz

9. 10. 2017
Převod zapůjčeného vyřazeného zdravotnického prostředku zdravotní pojišťovnou do vlastnictví pojištence

NRZP ČR informuje, že nyní již bude převádění vyřazených zdravotnických prostředků do vlastnictví pojištěnců, které bylo zhruba na půl roku ze strany VZP ČR zcela zastaveno, plně obnoveno, a že by mělo být bezproblémové a funkční. Vyřazené zdravotnické prostředky, nebo ty, u kterých je podán návrh na jejich vyřazení po uplynutí jejich směrné užitné doby stanovené zákonem, byly až do prosince 2016 na žádost samotných pojištěnců (jejich uživatelů) převáděny do jejich vlastnictví pomocí tzv. „dohody o narovnání“. Zmíněnou dohodu přestala na začátku roku 2017 VZP ČR jednostranně uplatňovat a odmítala všem pojištěncům zmíněné vyřazené vozíky převádět. Jednalo se především o takové zdravotnické prostředky, u kterých si pojištěnec při pořízení hradil část jejich ceny. Nejčastěji jde o mechanické invalidní vozíky s vysokou pořizovací cenou, v menší míře pak o elektrické invalidní vozíky a další zdravotnické prostředky. Nyní je připravena nová smlouva na převádění prostředků. Vzor této smlouvy, společně se seznamem kontaktních osob, u kterých bude možné o převedení vozíků a dalších prostředků pojištěncům VZP ČR žádat, a další podrobnější informace a postup pro převod vyřazených zdravotnických prostředků najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1825-informace-c-72-2017-prevod-zapujceneho-vyrazeneho-zdravotnickeho-prostredku-zdravotni-pojistovnou-do-vlastnictvi-pojistence.html. Na převedení vozíku však nevzniká pojištěnci automaticky nárok. Každá žádost pojištěnce je pojišťovnou posuzována zcela individuálně a může se stát, že v některých výjimečných případech nebude převod vozíku pojištěnci pojišťovnou přiznán a smlouva nebude uzavřena. Zdroj: NRZP ČR

9. 10. 2017
Senior Pas

Projekt Senior Pas je zaměřený na všechny aktivní seniory nad pětapadesát let. Držiteli mohou být osoby od 55 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Senior Pas nabízí držitelům této karty hlavně slevy na zboží či služby. Zapojení do projektu a získání Senior Pasu je zdarma. Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy. Slevovou kartu Senior Pas můžete získat po registraci on-line na stránkách http://www.seniorpasy.cz/, nebo vyplněním a odesláním registračního formuláře poštou. O kartu pro seniora mohou požádat i jeho blízcí (partner, rodina, přátelé). Na stránkách http://www.seniorpasy.cz/cs/slevy.php si můžete zkontrolovat, jaké slevy jsou nabízeny ve vašem kraji nebo okresu. Zdroj: Senior pas

9. 10. 2017
Pozvánka na seminář v Poděbradech

Odborný seminář, který pořádá NRZP Středočeského kraje, se uskuteční dne 26. 10. 2017 od 10:00 do 14:00 hod. v budově Městského úřadu v Poděbradech (Nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady). Tématem semináře jsou Aktuální legislativní změny a Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením – aplikace lidskoprávních předpisů v praxi. Občerstvení je zajištěno. Cestovné se neproplácí. Pokud se budete chtít zúčastnit, nahlaste počet účastníků paní Jiřině Veckové, e-mail: str.kraj@seznam.cz, tel.: 733 640 873. Podrobnější informace najdete v přiložené pozvánce. Zdroj: STP Kutná Hora

Pozvánka 26.10.2017

9. 10. 2017
Zapisování kódů do řidičských průkazů

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR informuje o zapisování harmonizačních kódů do řidičských průkazů u řidičů, kteří mají nějaká omezení z důvodu zdravotního postižení. Zapsání harmonizačních kódů do řidičského průkazu je nutné, a to především z hlediska pojištění. Pokud by nebyly kódy v řidičském průkazu zapsány, hrozí nebezpečí, že by pojišťovna nemusela vyplatit náhradu při nehodě, kterou by zavinil řidič se zdravotním omezením. Harmonizační kódy vyznačují: a) případná omezení se zdravotních důvodů (např. zrak, sluch apod.), b) požadavky na přizpůsobení vozidla (např. automatická převodovka, přizpůsobený brzdový pedál, kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru apod.), c) kódy pro omezení užívání (např. zákaz jízdy na dálnici, platnost řidičského průkazu pouze pro vozidla s automatickou převodovkou, věkové omezení apod.). V případě OZP se vydává zdravotní posudek, který zpravidla podmiňuje řízení motorového vozidla používáním kompenzačních pomůcek, technickou úpravou vozidla nebo jiným omezením (např. dobou platnosti posudku). Může dojít i k vyslovení nezpůsobilosti k řízení motorového vozidla. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař, kterým je zpravidla praktický lékař a který si může vyžádat stanovisko odborného lékaře v závislosti na typu postižení. Posudek nevydává autoškola, ta je jen oprávněna vystavit potvrzení o absolvování kondičních jízd konkrétního řidiče se zdravotním postižením s uvedením přesné individuální úpravy, kterou k jízdám a řízení vozidla řidič použil. Tudíž OZP nejsou povinni absolvovat navíc placené jízdy či požadovat doklad od své autoškoly. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1829-informace-c-76-2017-zapisovani-kodu-do-ridicskych-prukazu.html. Zdroj: NRZP ČR

9. 10. 2017
Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018 a kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2018

S účinností od 1. ledna 2018 dojde ke zvýšení nemocenského, od 1. února 2018 bude zavedena dávka otcovské poporodní péče a od 1. června 2018 dojde k zavedení dávky dlouhodobého ošetřovného. Podrobnější popis těchto změn a informace o tom, kdo a za jakých podmínek má na dávku nárok, najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zmeny-v-davkach-nemocenskeho-pojisteni-v-roce-2018. Na stránkách MPSV můžete zjistit výši nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného i dávky otcovské poporodní péče (“otcovské”). Kalkulačky jsou na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/11580. Zdroj: Helpnet.cz

9. 10. 2017
Spouští se nová seznamka pro handicapované

Seznamovací portál Tvojelaska.cz má pomáhat lidem se zdravotním postižením najít si životního partnera. Na tomto seznamovacím portálu kde by lidé s handicapem mohli za pomoci psychologů a vztahových koučů hledat svého životního partnera. Každému bude věnována individuální péče a potřebná asistence s ohledem na typ postižení. Seznamka nabízí jak služby vztahových koučů, kteří klientům pomáhají s tím, jak se efektivněji seznamovat, nebo s tím, jak se vyrovnat s odmítnutím, ale poskytuje také poradenství v sexuální oblasti. Vedle skutečnosti, že seznamovací portál Tvojelaska.cz přináší handicapovaným jedinečnou příležitost najít si životního partnera a nebát se, že jeho postižení bude při seznamování překážkou, nabízí ještě jeden benefit – možnost někoho si najít, psát si s ním a posléze se osobně seznámit, je pro všechny bezplatná. Seznamku najdete na stránkách https://tvojelaska.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

9. 10. 2017
Statistická ročenka ČSSZ za rok 2016

Důležitá data z oblasti důchodů za rok 2016 shrnuje publikace, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení. Statistická ročenka přináší podrobné informace z oblasti důchodového pojištění, jedné ze stěžejních činností ČSSZ. Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Např. v kapitole o vyplácených důchodech je uvedeno, kolik bylo k 31. 12. 2016 vypláceno důchodů, jakého druhu, komu a v jaké kombinaci. Soubor vyplácených důchodů je popsán i v členění podle krajů, průměrné výše důchodu, průměrného věku důchodce a podle druhu důchodu. Sestavy zároveň uvádějí zastoupení žen a mužů. Údaje o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech jsou rozšířeny o příčiny invalidity. Data jsou tříděna podle 19 skupin diagnóz definovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Ročenka je doplněna informacemi demografického charakteru a údaji, které ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Publikaci najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/Dulezita-data-z-oblasti-duchodu-za-rok-2016-shrnuje-statisticka-rocenka-CSSZ.htm. Zdroj: Helpnet.cz

9. 10. 2017
Jak poznat, že senior potřebuje pomoc v domácnosti

Přiznávání si potřeby pomoci a přijímání pomoci není pro stárnoucí lidi snadné. Odpovědnost tedy často spadá na členy rodiny, aby rozpoznali známky toho, že starší milovaná osoba může potřebovat pomoc při plnění každodenních úkolů. V článku na stránkách http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/jak-poznat-ze-senior-potrebuje-pomoc-v-domacnosti/ najdete stručný výčet některých příznaků potřeby pomoci v domácnosti, např. změny fyzické kondice a mentálních schopností, změny v osobní hygieně, zanedbávání domácích povinností. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

22. 9. 2017
Podzimní Den architektury

Akce Den architektury zavede návštěvníky do netradičních míst, unikátních budov i na vodní hladinu. Pořádající spolek KRUH si jako inspiraci pro letošní sedmý ročník, který proběhne ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2017, zvolil právě téma vody a města. Jak se lépe a jinak dívat kolem sebe naučí návštěvníky ve více než šedesáti městech samotní architekti, urbanisté, historici i další odborníci, kteří pro širokou veřejnost připravili lákavý program plný plaveb, procházek, cyklojízd, koupacích happeningů, besed a rodinných workshopů, povětšinou zdarma. Festival představí nejen stavby přímo spojené s vodou, ale i současnou architekturu, industriální stavby a historicky cenné objekty. Součástí je také mezinárodní filmový festival Film a architektura ve dnech 30. 9. – 5. 10. 2017, který se letos poprvé rozšiřuje mimo Prahu i do Brna a dalších měst. Podrobný program celostátního festivalu Den architektury 2017 v jednotlivých městech v ČR i na Slovensku je včetně otevřených budov v rámci Hurá dovnitř! k dispozici na stránkách www.denarchitektury.cz. Zdroj: MČ Praha 8

22. 9. 2017
Job Klub: pomoc při hledání práce

Job Klub je motivačně-vzdělávací kurz určený pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, které se pokoušejí najít zaměstnání na otevřeném trhu práce. Kurz se bude konat od 3. 10. 2017 do 19. 10. 2017 v prostorech neziskové organizace AGAPO, o.p.s., Zelný trh 1, Brno. Cílem kursu je zlepšit dovednosti klientů při hledání práce, ať už jde o odpovídání na inzeráty, psaní životopisu nebo samotný kontakt s budoucím zaměstnavatelem. Lépe se zorientujete na otevřeném trhu práce, dozvíte se, kde a jak je možné hledat pracovní nabídky, jak se ucházet o místo, jak psát životopis nebo motivační dopis, jak se připravit na pracovní pohovor, apod. Kurz probíhá formou šesti setkání (2x týdně). Přihlásit se můžete telefonicky (541 210 549), e-mailem (info@agapo.cz) nebo osobně v úředních hodinách. Kurz je zdarma. Více také na www.agapo.cz. Zdroj. Helpnet.cz

22. 9. 2017
Jak zlepšit postavení pečujících osob

Workshop pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, z.s. v pondělí 9. října 2017 od 10:00 do 15:00 hod. v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 120, Pardubice, sál Ing. Jana Kašpara – přízemí. Cílem workshopu bude reagovat na současné postavení a nastavenou podporu pečujících osob ve společnosti. Z důvodu omezené kapacity musí zájemci potvrdit svou účast na e-mailové adrese: pardubice@nrzp.cz. Bližší informace naleznete v pozvánce a stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/jak-zlepsit-postaveni-pecujicich-osob. Zdroj: Helpnet.cz

22. 9. 2017
Akce Den seniorů zavítá postupně do 8 měst

MPSV u příležitosti Mezinárodního dne seniorů uspořádá seriál akcí v osmi českých a moravských městech, které by měly přispět k větší osvětě a informovanosti v oblasti života seniorů. Návštěvníci akcí se dozvědí, na co si dát pozor v oblasti spotřebitelských práv a ochrany před takzvanými Šmejdy, jak a které sociální služby nejlépe zvolit, aby se vyhnuli těm neregistrovaným, jak se bránit nezaměstnanosti. Senioři dostanou informace pro situace, když jim hrozí nebezpečí způsobené například požárem, nehodami nebo jak se mohou bránit proti různým formám trestné činnosti. Lidé si budou si moci nechat změřit tlak a dostanou tipy, jak lze díky sportu a zdravému životnímu stylu, předcházet například cukrovce a dalším civilizačním nemocím. Dozvědí se informace z oblasti sociálních dávek nebo o způsobu výpočtu důchodu. Součástí akcí budou i tematicky zaměřené přednášky a hudební vystoupení. Den seniorů začal 18. září 2017 a potrvá až do 10. října 2017. Akce se bude konat postupně v Kladně, Žďáru nad Sázavou, Novém Jičíně, Chrudimi, Jablonci nad Nisou, Praze, Vyškově a v Tachově. Začínat se bude vždy od 14 hodin a končit v 18 hodin. Celá roadshow není zaměřena jen na osoby starší 55 let, ale vítaná je celá veřejnost, včetně rodin s malými dětmi. Více informací: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/MPSV-Akce-Den-senioru-zavita-postupne-do-8-mest-504430. Zdroj: Parlamentní listy

22. 9. 2017
Svátek seniorů

Letos se uskuteční již sedmý ročník oslav svátku seniorů. Ve vybraných městech České republiky jsou připraveny zábavní programy na počest všech seniorů. Stejně jako v minulosti se na vás těší známí umělci. Akce se koná od 21. 9. 2017 do 7. 10. 2017. Místa konání: Hradec Králové, Olomouc, Třebíč, Jeseník, Ostrava, Most, Příbram, Slavkov, Karlovy Vary, Brno, Liberec, Prostějov, Šumperk. Akci pořádá SunDrive Communications s r.o. Více informací: http://www.svateksenioru.cz/. Zdroj: SunDrive Communications s r.o.

22. 9. 2017
Čtyři pražské procházky bez bariér

Pražská organizace vozíčkářů ve spolupráci s agenturou Prague City Tourism a MHMP připravila novou publikaci s titulem Čtyři pražské procházky bez bariér. Brožura obsahuje doporučené trasy s různým stupněm obtížnosti, které vedou Starým Městem, Hradčanami, Malou Stranou a Vyšehradem. Přestože je publikace určena především lidem používajícím mechanický nebo elektrický vozík, může být zdrojem inspirace i rodičům s kočárky a seniorům s pohybovým omezením. Trasy mají zpevněný povrch z asfaltu, dlažby nebo mlatu, vyhýbají se schodům, úzkým průjezdům nebo extrémním sklonům komunikací. Všechny vycházky začínají v dosahu hromadné dopravy a jejich součástí jsou zajímavé objekty i toalety s úplnou nebo částečnou přístupností. Podrobný popis terénu, přístupových komunikací i důležitých bodů má umožnit každému uživateli průvodce posoudit, nakolik je právě pro něj návštěva konkrétního místa realizovatelná, případně kolik dopomoci při ní bude potřebovat. Pro lepší orientaci je každá vycházka doplněna přehlednou mapkou s vyznačenou trasou a vrstvou informačních piktogramů. Brožury v českém, anglickém a španělském jazyce lze získat zdarma v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 688/6, Praha 1. Publikaci si můžete rovněž stáhnout na tomto odkazu: http://www.prague.eu/file/edee/universal/download/brozury/prochazky-bez-barier/4ppbezbarier_cz.pdf. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

22. 9. 2017
Důchody se od ledna zvýší a budou valorizovány více než doposud

Valorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou. Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun. Novela zákona, která přinesla nový zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů, je účinná od 1. srpna 2017. Podrobnější informace najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/duchody-se-od-ledna-zvysi-budou-valorizovany-vice-nez-doposud. Zdroj: Helpnet.cz

22. 9. 2017
Novinka na trhu – lehké skládací elektrické vozíky FLEXiThrone

Lehké elektrické skládací vozíky eThrone přinášejí nový standard ve snadnosti manipulace s vozíky. Tyto vozíky jsou kompaktní, přenosné, skládací a lehké, mají jednoduché a rychlé sklápění. Není třeba žádná demontáž příslušenství. Tyto vozíky jsou vhodné do interiéru i exteriéru a zvládají i terénní nerovnosti. Informace včetně foto a videa můžete zhlédnout na http://www.flexithrone.cz/. Zdroj: STP Václavovice

12. 9. 2017
Na rehabilitaci do Kutné Hory

Ubytování v hotelu Mědínek Old Town na náměstí, strava, cvičení v barokním refektáři nebo v zahradách GASKu u chrámu sv. Barbory, celodenní pitný režim s občerstvením, dárky jsou plně hrazeny z dotace, tedy pro 25 pohybově hendikepovaných účastníků je vše zdarma. Projekt proběhne 1. a 2. října 2017, uzávěrka přihlášek je 25. září 2017. Určen je pro hendikepované osoby jakéhokoliv věku ze Středočeského kraje, především osoby na invalidním vozíku a jejich asistenty. V případě volných míst i z dalších krajů. Cílem projektu je zajistit všem postiženým účastníkům projektu informace, které povedou ke zlepšení jejich zdravotního stavu, nebo alespoň zastavení zhoršování zdraví, ukázat cestu, jak o svou tělesnou i mentální schránku pečovat. Lektorka bude nejen vysvětlovat principy prevence a zmírnění jednotlivých postižení účastníků, ale i ukáže každému individuálně cvičení, která mohou vést ke zlepšení. Každý hendikepovaný účastník projektu obdrží Výukové a cvičební DVD a Soubor ezoterických obrazů formátu A2 pro meditace a zlepšování psychiky s logem. Podrobnosti najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/na-rehabilitaci-do-kutne-hory. Zdroj: Helpnet.cz

12. 9. 2017
Den bez paměti v Berouně

Akce, kterou pořádá Charita Beroun na podporu osvěty v oblasti demence (Alzheimerovy nemoci), proběhne na Husově náměstí v Berouně 13. září 2017 od 9:00 do 19:00 hodin. Zájemcům budou zdarma nabízeny testy paměti, měření tlaku či hladiny cukru, informace o demenci a Alzheimerově nemoci, ukázka kompenzačních pomůcek nebo individuální poradenství. Současně se bude konat 1. charitativní běh v Berouně. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/den-bez-pameti-0. Zdroj: Helpnet.cz

12. 9. 2017
Kolínské setkání pro pečující osoby

Organizace A DOMA z. s. nabízí možnost poslechnout si ve čtvrtek 14. 9. 2017 v zasedací místnosti radnice na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín, od 15 hodin odborníky, kteří vám předají užitečné informace o domácím pečování, aby odrazem vaší současné či budoucí snahy byl váš spokojený blízký a vy sami jste dokázali pečovat bez vyčerpání vlastních sil. Veškeré aktivity jsou návštěvníkům nabízeny zdarma a čeká vás bohaté pohoštění, včetně užitečného dárku pro pečující. Kapacita je omezena, a proto je nutné se přihlásit na telefonním čísle 727 823 990 nebo e-mailem zachariasova@adoma-os.cz. Více informací: http://www.adoma-os.cz/aktuality-v%c3%adce.html. Zdroj: Helpnet.cz

12. 9. 2017
Informace o poruchách bezbariérových zařízení v metru

Dopravní podnik hl. města Prahy spustí k 1. 10. 2017 novou webovou aplikaci BBZ. Prostřednictvím této aplikace bude registrovaný účastník dostávat SMS zprávy o poruchách bezbariérových zařízení v metru. Registrace bude platná jeden rok. Omezení platnosti služby bude na dobu 1 roku. Týden před vypršením platnosti a den před ukončením poskytování služby, bude uživatel informován formou SMS zprávy. Nová aplikace je významná v tom, že umožňuje možnost výběru konkrétních stanic metra, které zákazník využívá, a u kterých chce být informován o případné poruše bezbariérového zařízení. Zákazníci tak nebudou zavaleni zbytečnými SMS zprávami, které nevyužijí. Stávající zákazníci, kteří využívají dosavadní aplikaci budou týden předem informováni, že se mají registrovat na novou aplikaci, který je podstatně komfortnější. Podrobné informace naleznete na odkazu: http://www.dpp.cz/webova-aplikace-stav-bezbarierovych-zarizeni-se-docka-rozsireni/. Na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1817-informace-c-68-2017-webova-aplikace-dpp.html najdete návod k registraci do webové aplikace. Zdroj: NRZP ČR

12. 9. 2017
Seniorské hrátky informují seniory o Dluhové poradně a Senior Pasech

Informace o Dluhové poradně a projektu Senior Pas, měření tlaku i cholesterolu, vystoupení Josefa Laufera nebo posezení při kávě a další program. To vše nabízejí tzv. Seniorské hrátky, které pořádá Jihočeský kraj ve spolupráci se všemi bývalými okresními městy. V některých městech již proběhly, ale ještě se budou konat 14. září 2017 v KD Střelnice v Jindřichově Hradci a 26. září 2017 v KD Slavie v Českých Budějovicích. Akce se koná vždy od 15 do 17 hodin. Více informací: http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/seniorske-hratky/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

12. 9. 2017
Noviny Pečuj doma

Diakonie ČCE vydává noviny Pečuj doma. Vydaná čísla za rok 2017 jsou ke stažení na stránkách http://www.pecujdoma.cz/v-tistenem-pecuj-doma/noviny-pecuj-doma-2017/. Zasílání novin zdarma v pdf formátu si můžete objednat e-mailem na adrese info@pecujdoma.cz. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

4. 9. 2017
Nabídka bezplatného kvalifikačního kurzu pro pečující osoby

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. pořádá kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách akreditovaný MPSV. Kurz je určen osobám pečujícím o příjemce příspěvku na péči s trvalým bydlištěm mimo hlavní město Prahu, které jsou nezaměstnané a mají zájem získat kvalifikaci pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách a využít ji při vlastním pracovním uplatnění. Rozsah kurzu: 140 hodin teoretické výuky a výkon 30 hodin praxe. Kurz je pro účastníky bezplatný. Výuka bude probíhat ve školicí místnosti v Praze (Karlínské nám. 59/12, Praha 8) a pro účastníky je zajištěno bezplatné ubytování v Hostelu Florenc, v areálu autobusového nádraží Praha Florenc. Odborné semináře proběhnou ve školách a zařízeních v Praze, Středočeském kraji a Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Účastníkům je možné hradit jízdné a příspěvek na zajištění péče o závislou osobu. Výuka včetně zahájení a ukončení bude probíhat od 15. 9. 2017 do 13. 1. 2018. V případě Vašeho zájmu o účast v projektu vyplňte kontaktní formulář na stránkách https://goo.gl/forms/PgSxYH6QK36jMfhf2. Případné dotazy zasílejte na mail: m.smolikova@arpzpd.cz. Obsahovou náplň kurzu a informace o přesných termínech konání najdete v přiloženém letáku. Zdroj: ARPZPD

Kurz Pracovník v sociálních službách

4. 9. 2017
Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci EHD jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Dny evropského dědictví proběhnou ve dnech 9. – 17. září 2017. Podrobnější informace o zapojených památkách a akcích najdete na stránkách http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/. Zdroj: Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

4. 9. 2017
O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu

Konference pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza se uskuteční 4. listopadu 2017 od 10 hodin v Praze. Přijďte si vyslechnout a poradit se s nejlepšími českými odborníky na problematiku roztroušené sklerózy. O nemoci, která trápí Vašeho blízkého, ale možná i Vás. Místo konání: Clarion Congress Hotel Prague, 945/, Freyova 945/33, Vysočany, 190 00 Praha (výstup z metra Vysočanská). Program: Úvod do RS, Možnosti, rizika a benefity stávající léčby, jaké jsou u nás pacientské organizace a proč je dobré se do nich začleňovat, Co prožívají rodina a přátelé pacienta s RS, Kouření a RS, Poruchy funkce štítné žlázy a RS. Potvrzení účasti je nutné provést do 23. října 2017 na email: vladimira.tomaskova@nfozp.cz. Konferenci pořádá Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Více informací: http://www.nfozp.cz/nase-projekty/aktuality-z-nfozp/pozvanka-na-konferenci-o-roztrousene-skleroze-ne-a11194438. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
Program pro blízké nebo příbuzné lidí s duševním onemocněním

10 setkání cyklu pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním. Ve čtvrtky v podvečer – možno chodit na celý běh nebo jen na některá setkání. Cílem je získat informace o duševní nemoci (každé setkání bude mít určité téma), sdílet starosti i radosti, dostat podporu a porozumění, najít dobrý způsob komunikace v rodině. Můžete přijít jednotlivě nebo více lidí z rodiny nebo přátel a můžete přijít i společně přímo se svým blízkým, který se s duševním onemocněním léčí / neléčí. Datum konání: od 21. září 2017 do 7. prosince 2017. Místo konání akce: Centrum Břevnov, Fokus Praha – Meziškolská 2, Praha 6. Program je pro účastníky zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/program-pro-blizke-nebo-pribuzne-lidi-s-dusonemocnenim. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
Na přelomu srpna a září bude ČSSZ rozesílat přehledy „důchodového konta“

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) opět bezplatně zašle přehledy „důchodového konta“ lidem předdůchodového věku. Letos je automaticky, aniž by museli žádat, obdrží muži narození v roce 1956 a ženy narozené v roce 1959. Dostanou je na adresu trvalého bydliště nebo do své datové schránky. Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již potřetí. V předstihu několika let před rozhodnutím odejít do starobního důchodu tak lidé ze zaslaného přehledu dob důchodového pojištění zjistí, zda v evidenci ČSSZ mají všechny doklady o své pracovní minulosti. Přehled obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny vyměřovací základy (výdělky/příjmy) a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud lidé objeví nedostatky v evidovaných dobách zaměstnání, mohou je včas začít řešit. Včasná a adresná informace je velmi důležitá, aby člověka něco nezaskočilo až ve chvíli, kdy o důchod žádá. Takto si díky ČSSZ předem zkontroluje a ověří, zda bude mít pro nárok na důchod dostatečný počet let, a zaslané údaje může využít i k předběžnému informativnímu výpočtu jeho výše. Tomu, kdo nemá „datovku“, stačí údaje podle návodu „dosadit“ do důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách ČSSZ. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/na-prelomu-srpna-zari-bude-cssz-jiz-potreti-rozesilat-prehledy-duchodoveho-konta. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

4. 9. 2017
Den poranění míchy

Proběhne 5. září 2017 na všech pracovištích, zabývajících se léčbou a rehabilitací spinálních pacientů (na spinálních jednotkách, spinálních rehabilitačních jednotkách, v neziskových organizacích a dalších zařízeních pro klienty s míšní lézí). Cílem je zvýšit mezi širokou veřejností povědomí o poranění míchy, propagovat prevenci úrazů páteře, ale také usnadnit začlenění lidí s disabilitou. Více informací a program najdete na stránkách SCI Day: http://sciday.cz/program. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
Zdraví je důležitější než stud a strach

Inkontinence (česky řečeno „nechtěný únik moči“) je dle International Continence Society definována jako stížnost na jakýkoliv vůlí neovladatelný únik moči. Vzhledem k tomu, že se jedná o takto intimní záležitost, většina lidí trpící inkontinencí má strach a stud se poradit a vůbec sdělit, že inkontinencí trpí. A z toho vychází i názor, že jednou z největších překážek v léčení úniku moči je strach vyhledat odbornou pomoc. Inkontinence moči patří mezi zdravotní obtíže, kdy člověk není schopen vědomě regulovat odchod moči z těla ven. Dřívějším předsudkem bylo, že se jedná o problém převážně starší generace, ale nemusí to být pravidlo. Dalším zbořeným mýtem je, že se jedná pouze o problém žen. I muži mohou trpět inkontinencí, ačkoliv častější výskyt bývá opravdu u žen. Informace o typech inkontinence a možnostech řešení naleznete v článku na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zdravi-je-dulezitejsi-nez-stud-strach. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
35. Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2017

Sportovně-zábavní akci organizovanou s ohledem na potřeby osob s těžkým tělesným postižením, ale určenou všem bez rozdílu, pořádá Pražská organizace vozíčkářů, z. s. dne 9. září 2017 od 13:00 – 18:00 hod. v Oboře Hvězda, Praha 6. Sportovní odpoledne nabídne závody pro vozíčkáře i choďáky, pro malé i dospělé. Každý registrovaný závodník dostane dárek, tričko a poukázku na občerstvení, aby měl dostatek sil na sportovní výkony. Kromě hlavních závodů v jízdě na vozíku a v běhu je připravena řada doplňkových disciplín, například minigolf, šipky, lukostřelba, obří autodráha, ruské kuželky a řada dalších. Moderuje a zpívá Jana Rychterová, vítězové hlavních závodů budou oceněni při závěrečném ceremoniálu. Startovné 50,- Kč na závodníka bude použito na podporu činnosti Pražské organizace vozíčkářů. Více informací: http://www.pov.cz/hvezda/hvezda-2017. Zdroj: Helpnet.cz

23. 8. 2017
60. Ročník slavností chmele a piva v Žatci – Žatecká Dočesná 2017

Dočesná v Žatci je slavnost chmele a piva s nejdelší tradicí v ČR. Slavnosti se konají pravidelně vždy na konci prázdnin, letos 1. a 2 září 2017 a vstupné je zdarma. Místo konání akce: centrum města, náměstí Svobody, Žatec. Tato akce vznikla původně jako oslava dočesání posledního chmelového štoku a v průběhu let doznávala mnoha proměn. V dnešní podobě se těžištěm oslav a zábavy stalo centrální náměstí Svobody, kde je před radnicí umístěno hlavní pódium, na kterém se po oba dny střídají zábavné pořady především hudebních žánrů. Nedílnou součástí jsou chmelové a pivní soutěže, mezi nejoblíbenější patří ruční česání chmele a tanec s korbelem piva na hlavě. Na dětské scéně do podvečera probíhají pásma soutěží, písniček a her, do kterých se děti zapojují a mají možnost vyhrát zajímavé věcné ceny. Na festivalu bude připraveno několik pódií, na kterých vystoupí mnoho hudebníků z různých žánrů, např. Věra Martinová, Mandrage, Hana Zagorová, Ivan Král, Petr Bende, Ivan Mládek nebo Vypsaná Fixa. Na žatecké Dočesné se představují pivovary z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Je také připraveno mnoho doprovodných akcí. Více informací o programu najdete na stránkách http://docesna.cz/index.php?page=159&lang=. Zdroj: Ústecký Kraj

23. 8. 2017
AkSenHry 2017 pro aktivní seniory 50+

V neděli 3. 9. 2017 v 9:30 h ve venkovním sportovním areálu Gymnázia nad Štolou v Letenských sadech (Nad Štolou 1510/1, Praha 7 – Letná) uskuteční sportovní hry pro seniory. Disciplíny: chůze Nordic Walking, stolní tenis, tenis, seniorský pětiboj (hod na terč/cíl, střelba do branky florbalovou hokejkou, slalom 20 m se zátěží, chůze s balancí na čas, 5. disciplína jako překvapení, všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter). Startovné: 30,- Kč. Vítězi jednotlivých disciplín obdrží medaile a ceny od sponzorů akce. Přihlášky se zasílají na e-mailovou adresu aksen@aksen.org do 1. 9. 2017. Více informací: http://www.aksen.cz/aktivity/aksenhry-2017. Zdroj: AkSen

23. 8. 2017
Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Senát schválil novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Schválená novela přináší tyto zásadní změny: 1) Zcela se ruší prokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. 2) V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných osob, tak ani žadatele o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla bude příjem testován, a to i u společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, že automobil je využíván pro všechny členy rodiny. 3) Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000,- Kč na 10 000,- Kč. 4) Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla z 10 let na 7 let. Přičemž toto snížení počtu let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po roce 2012. 5) Nově se stanoví výše příspěvku na nákup motorového vozidla podle příjmu společně posuzovaných osob tak, že u společně posuzovaných osob do 8 násobku životního minima činí příspěvek 200 000,- Kč. Příspěvek na nákup motorového vozidla je pak postupně snižován při rostoucí výši násobku životního minima, nejméně však bude příspěvek činit 100 000,- Kč. 6) Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 550,- Kč měsíčně a novela zákona obsahuje i další technická vylepšení a zpřesňuje některé pojmy. Jedná se o zásadní změnu zákona, která prakticky eliminuje úsporná opatření v dávkách pro zdravotně postižené, která prosadil bývalý ministr J. Drábek. Zbývá ještě podpis prezidenta České republiky, po jeho schválení zákon nabyde účinnosti od 1. ledna 2018. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1807-informace-c-63-2017-senat-schvalil-novelu-zakona-o-davkach-pro-ozp.html. Zdroj: NRZP ČR

23. 8. 2017
Novela zákona o nemocenském pojištění

Senát schválil novelu zákona o nemocenském pojištění, která mimo jiné zavádí dlouhodobé ošetřovné, které pomůže rodinám v době bezprostředně po propuštění člena rodiny z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci. V situaci, kdy je potřeba celodenně pečovat o jiného člena rodiny po dobu více než 30 dnů, bude možné požádat o dávku na dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s nárokem na dávku bude možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud zároveň nemocnice potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař. Rodiny díky této dávce získají čas bez obav uvážit, jak zajistit dlouhodobou péči o svého příbuzného, pokud by měla být dlouhodobá (více než 3 měsíce). Novelou zákona se odstraňují hlavní překážky, které v současné době péči v rodině omezují nebo znemožňují. Jedná se zejména o obavu ze ztráty příjmu a obavu z výpovědi z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení péče mu nová zákonná úprava garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo. O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřujících osob, ale vždy samozřejmě pouze jeden člověk. Poskytnutí pracovního volna pečující osobě nebude však automatické. Bude záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, zda svého zaměstnance, který žádá o uvolnění pro péči o svého rodinného příslušníka, uvolní. Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí. V ostatních případech je povinen volno poskytnout. Návrh zákona nyní míří k podpisu prezidenta ČR. Nová dávka pak bude k dispozici lidem od května či června 2018. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1806-informace-c-62-2017-senat-schvalil-dlouhodobe-pojistne-a-novelu-zakona-o-zamestnanosti.html. Zdroj: NRZP ČR

23. 8. 2017
Minimální mzda vzroste na 12 200 korun

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy o 1200 korun na 12 200 Kč (při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin). Základní hodinová sazba vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. Účinnost této změny nastane od 1. ledna 2018. V návaznosti na to se budou valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. Jsou diferencovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/31290. Zdroj: Novinky.cz

23. 8. 2017
Seniorům a dětem se sníží limity pro doplatky za léky

Důchodci a děti budou mít nižší limity pro doplatky za léky. Roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let se od ledna 2018 sníží z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let na 500 korun. Předpokládá to novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes schválil Senát. Při překročení limitu vracejí zdravotní pojišťovny pacientům peníze, které za léky zaplatili navíc. Novela zákona, která nyní zamíří k podpisu prezidentovi ČR, má snížit spoluúčast sociálně citlivějších skupin obyvatel. Více informací: https://www.fulsoft.cz/33/senat-7-21-srpna-2017-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQumVdovgtNAzUT6QOQea68B8/?wa=WWW17E2%20LE&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENLEG&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2017-32&utm_content=ENLEG-zpravodajstvi-senat&contract=E21079266&utm_content=ENLEG-zpravodajstvi-senat. Zdroj: Verlag Dashöfer

23. 8. 2017
Sportovní hry seniorů Ostrava

Ostravské organizační centrum spolku SENIORS – členská organizace krajské Rady seniorů a Koordinačního centra seniorů Ostrava se svými partnery pořádá Sportovní hry seniorů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, hry jsou však otevřené všem seniorům města, kraje a EU, od 55 let výše. Hry se uskuteční 13. září 2017 ve sportovním areálu TJ Ostrava, Varenská ulice, Ostrava. Disciplíny: košíková – slalomový dribling s míčem, šipky – hod šipkami do terče, softball – hod softballovým míčem do vytýčeného prostoru, florbal – střelba na branku s brankářem, koloběžka – slalom po vytýčené trase, granát – hod granátem na cíl, pétanque – odhozy na přesnost. Startovné ve výši 30 Kč. Termín doručení přihlášek a připsání startovného na účet do 11. září 2017. Přihlášky a propozice najdete na stránkách http://www.rscr.cz/2017/08/sportovni-hry-senioru-mestskeho-obvodu-moravska-ostrava-a-privoz/. Další informace můžete získat prostřednictvím mailu ooc@ms-seniors.cz nebo na telefonním čísle 773 564 628. Zdroj: Rada seniorů ČR

17. 8. 2017
Zahradní slavnost 2017

Akce proběhne v Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje (Zahradní 415/10, Liberec) v úterý 19. září 2017 od 15 hodin. Zahradní slavnost pořádají Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje ve spolupráci s Českou unií neslyšících v Liberci, Tichým světem a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Těšit se můžete na bohatý program: taneční vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ logopedické v Liberci, výuka základů znakového jazyka a představení tlumočnických služeb, ukázka muzikoterapie, zábavný fotokoutek, tvořivá dílnička, tombola, opékání buřtů. Více informací: http://www.czplk.cz/cs/ostatni-sluzby/tlumocnicke-sluzby/o-tlumocnickych-sluzbach/chceme-vas-informovat/pozvanka-na-zahradni-slavnost-2017.html. Zdroj: Helpnet.cz

17. 8. 2017
Surya Yoga Fest

První festival jógy pro všechny má ukázat, že existuje mnoho směrů jógy, které mohou cvičit nejen lidé “zdraví”, ale i senioři a lidé s handicapem. Festival se koná v sobotu 19. srpna 2017 v pardubickém Centru Kosatec. Vstup na festival je zdarma. Můžete se těšit na přednášky, setkání, pro zájemce ochutnávky jógy, malý jarmark, možnost občerstvení v kavárně a na příjemné a naprosto bezbariérové prostory centra Kosatec. Hlásit se není třeba, můžete rovnou dorazit. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/surya-yoga-fest. Zdroj: Helpnet.cz

17. 8. 2017
Seminář “Roztroušená skleróza v životě pacienta”

MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha si vás dovoluje pozvat na seminář, který je určen pro pacienty s nově zjištěným onemocněním. Seminář se uskuteční 9. 9. 2017 od 9:00 hodin v Holiday Inn Prague Congress Centre (Na Pankráci 15/1684, Praha 4). V případě zájmu se prosím registrujte na emailové adrese novotna.klara.k@gmail.com. Podrobnější informace o programu najdete na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/seminar-roztrousena-skleroza-v-zivote-pacienta-a11187920#form_notifikace. Zdroj: Aktivní život

17. 8. 2017
Odborné studie o zaměstnávání OZP a lidí v předdůchodovém věku

Asociace samostatných odborů (ASO) zpracovala v roce 2016 několik odborných studií, které identifikovaly osoby nejvíce znevýhodněné na trhu práce, hledaly opatření v oblasti zaměstnanosti ve prospěch nejvíce znevýhodněných a obtížně umístitelných na trhu práce a uvedly příklady dobré praxe, které překonávají bariéry v zaměstnání těchto skupin obyvatelstva. Studie s názvem „Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v ČR“ je zaměřena na postavení osob se zdravotním postižením jako specifického typu znevýhodnění na trhu práce a na podporu zaměstnávání těchto osob ve všech souvislostech. Další studie se zaměřuje na Problémové uplatnění osob v předdůchodovém věku na trhu práce. Studie můžete nalézt na stránkách http://www.nfozp.cz/nase-projekty/aktualni-tema/odborna-studie-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-a11129271. Zdroj: NFOZP

17. 8. 2017
Hradozámecká noc

Hradozámecká noc, která letos proběhne v noci ze soboty 26. na neděli 27. srpna 2017, představuje památky v netradiční době a s netradičním programem jako místa neustále živá, na něž má smysl se vracet. Hostitelem hlavního programu bude zámek v Náměšti nad Oslavou. Osmý ročník Hradozámecké noci se uskuteční na více než osmi desítkách památek po celé České republice, kde vás čekají rytířská klání, kostýmované prohlídky, divadelní představení, koncerty a další pestrý program. Informace o zapojených památkách a programu najdete na stránkách https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/hlavni-temata-sezony/14180-hradozamecka-noc. Zdroj: Národní památkový ústav

17. 8. 2017
Parky v pohybu

Toto cvičení pokračuje i přes letní prázdniny až do 26. 9. 2017. Cvičí se v pražském parku Stromovka. Tato akce je (nejen) pro seniory a je zcela zdarma. Jedná se o 50ti minutovou lekci, která se koná v 10:00 hod. každé úterý. Hodinu vede vyškolený instruktor. S sebou ručník, pití a případně sportovní oblečení. V případě dotazů se mohou zájemci obrátit na email parkyvpohybu@gmail.com, není potřeba se předem registrovat. Více informací: http://aksen.cz/clanek/parky-v-pohybu-cviceni-zdarma-ve-stromovce-s-instruktorem. Zdroj: SenSen

8. 8. 2017
Mimořádný vlak pro OZP na veletrh REHAPROTEX z Prahy do Brna

Zvláštní vlak s názvem REHAEXPRES bude vypraven z hlavního nádraží v Praze dne 19. 9. 2017 na veletrh REHAPROTEX, který se koná v Brně. Vlak vyjede z Prahy hlavního nádraží v 6:15 hodin a bude mít tyto zastávky: Praha hlavní nádraží 6:15, Praha Libeň 6:21, Kolín 6:56, Pardubice hlavní nádraží 7:22, Česká Třebová 8:02, Svitavy 8:15, Brno Dolní nádraží 9:15 a nakonec Brno Výstaviště 10:00. Vlak nebude zastavovat ve stanicích Blansko, ani na hlavním nádraží Brno. Odjezd zpět do Prahy bude z brněnského Výstaviště v 16:00 hodin. Zastávky v jednotlivých nádražích na cestě zpět budou v tyto časy: Brno Dolní nádraží 17:05, Svitavy 18:27, Česká Třebová 18:42, Pardubice hlavní nádraží 19:21, Kolín 19:46, Praha Libeň 20:20 a Praha hlavní nádraží 20:28. Bude použit nízkopodlažní vlak InterPanter, který nemá zdvihací plošinu, ale nájezdovou rampu, což je pro nástup a výstup podstatně rychlejší. Vlak bude hlášen jako Uzavřený zvláštní vlak pro předem objednanou skupinu osob. Pokud ovšem i tak nastoupí někdo, kdo objednán nebyl, a bude volná kapacita vlaku, bude mu jízda umožněna a uhradí standardní jízdné dle Tarifu ČD, na které prokáže nárok. Pokud však bude kapacita pro vozíčky vyčerpána, pak nebude předem neobjednaný člověk na vozíku moci do vlaku nastoupit. Proto je nutné, aby všichni byli řádně předem nahlášeni. Zájemci budou přihlášky posílat na GŘ ČD se svými požadavky na objednávku na paní Naďu Bluďovskou, email: bludovskan@gr.cd.cz, telefon: 972 232 387, a to od 31. 7. 2017 do 10. 9. 2017. Telefon je však možné použít k objednání přepravy pouze v nejnutnějším případě, pokud nemají zájemci k dispozici email. Objednávka musí obsahovat všechny požadované údaje (viz níže uvedené webové stránky). Kapacita vlaku je omezená (185 míst pro sedící cestující a maximálně 14 míst pro vozíky). Objednávky budou přijímány postupně dle času jejich doručení a bude jim vyhověno pouze do vyčerpání kapacity vlaku. V případě velkého zájmu je možné, že ČD kapacitu vlaku posílí. Cestující tohoto speciálního vlaku budou platit jízdné přímo u průvodčího ČD během jízdy, který jim vydá zvláštní jízdenku, která bude současně platit jako vstupenka na veletrh REHAPROTEX v Brně. Cestující uvedený jmenovitě na seznamu REHAEXPRES má nárok na přepravu za zvláštní jízdné (průvodce ZTP/P standardně zdarma) a nehradí vstupné na veletrh REHAPROTEX (vstup zdarma pouze pro ty, kdo budou uvedeni na seznamu). Podrobnější informace o objednávání, ceně jízdného a organizaci přepravy najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1796-informace-c-58-2017-mimoradny-vlak-pro-ozp-na-rehaprotex.html a na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1800-informace-c-61-2017-upresneni-informaci-o-zvlastnim-vlaku-na-rehaprotex.html. Zdroj: NRZP ČR

8. 8. 2017
Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem

Před časem vznikl „Bezbariérový průvodce Královéhradeckým krajem“, a to ve formě mapy i kapesního průvodce. Mapuje turisticky důležité lokality, ze kterých si může vybrat opravdu každý: Český ráj, Krkonoše, Orlické hory, Kladské pomezí, Hradecko. Průvodce je volně ke stažení na stránkách http://www.hkregion.cz/dr-cs/103291-bezbarierovy-pruvodce-kralovehradeckym-krajem.html, získat se dá v informačních centrech Královéhradeckého kraje. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

8. 8. 2017
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o tom, že příspěvek na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí nebude zvýšen. Zdroj: NRZP ČR

8. 8. 2017
Bezpečné řízení: sedm tipů pro starší řidiče

Řízení auta může někdy být pro starší řidiče namáhavé. Projděte si následující rady pro starší řidiče, počínaje vhodnou péče sami o sebe, přes plánování cesty až ke zdokonalování svých dovedností. Bezpečné řízení vyžaduje více než pouhé porozumění dopravním značkám a pravidlům silničního provozu. S přibývajícím věkem pravděpodobně zaznamenáte fyzické změny, které mohou způsobit, že některé reakce, jako například otočení hlavy ve směru přijíždějícího vozidla, nebo bezpečné brždění, se pro vás stanou náročnějšími. I přesto se mohou starší řidiči bezpečně účastnit silničního provozu. Zvažte sedm tipů uvedených na stránkách http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/bezpecne-rizeni-sedm-tipu-pro-starsi-ridice/. Zdroj: Diakonie ČCE

8. 8. 2017
Příručky pro používání internetu

Každým rokem stoupá počet seniorů, kteří používají internet a další on-line nástroje a aplikace, mezi které patří nejčastěji e-mail, Skype, Facebook, internetové bankovnictví a další. Internet nabízí mnoho výhod pro seniory, včetně kontaktu s rodinnými příslušníky, komunikaci napříč generacemi, rychlé nalezení informací důležitých pro život, nakupování z pohodlí domova a internetové bankovnictví. Internet pomáhá seniorům začlenit se do společnosti. Přináší důležité informace a zdroje, které jim pomáhají zůstávat déle aktivní. Na stránkách http://seniori.bezpecne-online.cz/projekt a na stránkách http://seniori.bezpecne-online.cz/vzdelavani najdete srozumitelné příručky a e-learningové kurzy, které vám s používáním internetu pomohou. Zdroj: Senioři bezpečně online

26. 7. 2017
Zahradní slavnost Prahu jižní Morava

Uskuteční se v pátek 11. 8. 2017 od 16 do 20 hod. na Tuřanské 12 v Brněnských Ivanovicích. Můžete si vyzkoušet tvorbu keramické mozaiky, zahradních zákoutí a bosonohé stezky z přírodnin, opéct si buřt nebo si namíchat své mojito. Návštěvníci si mohou přinést s sebou hudební nástroje, a až muzikanti poleví, zaimprovizovat si. Vstup dobrovolný. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zahradni-slavnost-prahu-jizni-morava. Zdroj: Helpnet.cz

26. 7. 2017
Rehabilitace v domácím prostředí

Novou službu pro klienty se získaným poškozením mozku zavedl pražský ERGO Aktiv. Při terénní rehabilitaci je možnost pravidelně absolvovat ergoterapii nebo fyzioterapii. Bližší informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/rehabilitace-v-domacim-prostredi. V případě zájmu o tuto službu napište na e-mail hana.kankova@ergoaktiv.cz nebo volejte na telefonní číslo 732 542 529. Zdroj: Helpnet.cz

26. 7. 2017
Jak se „zbavit“ rizikového dědictví s dluhy?

Když vás bude notář kontaktovat se zprávou o dědictví, nemusí to znamenat jen radost ze snadno nabytého jmění. Dědí se totiž i dluhy. A pokud netoužíte dluhy zdědit a podílet se na jejich splácení, existuje tip, jak se tomu vyhnout. Dědic nabytím dědictví vstupuje komplexně do majetkového postavení zůstavitele, a obecně tak odpovídá za všechny jeho dluhy. Pozůstalost, kterou nabývá, tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti, a na dědice tak přechází nejenom majetek, ale i dluhy zůstavitele. Převzetí zadluženého dědictví tak může být pro dědice potenciálně významným rizikem, ve výsledku pro něj může být i majetkově likvidační. Je mu proto zákonem poskytnuta ochrana, spočívající v možnosti ohraničení rozsahu povinnosti k úhradě zůstavitelových dluhů prostřednictvím soupisu pozůstalosti, také má možnost dědictví odmítnout. Mají-li dědici důvodné obavy z existence značných dluhů zůstavitele, je třeba, aby využívali možnosti své ochrany. Dědici od 1. 1. 2014 odpovídají za dluhy zůstavitele i nad míru ceny dědictví, které získali, ale mohou se tomu vyhnout soupisem pozůstalosti, v krajním případě odmítnutím dědictví. Obecně platí, že dědic by se měl rizikovému dědictví bránit soupisem pozůstalosti a předlužené dědictví by měl raději odmítnout. Podrobnější informace najdete v článku na webu http://iporadna.cz/obcan/clanek.php?article[articleid]=29612. Zdroj: InternetPoradna

26. 7. 2017
24 hodinové závody handicapovaných rybářů Kladruby

24 hodinové rybářské závody pořádá organizace handicapovaných rybářů Kladruby. Závody se konají 11. – 12. srpna 2017 na nádrži Záhorská. Tak jako v loňském roce, mimo hodnotných cen od sponzorů, čeká vítěze hlavní cena ve formě týdenního zájezdu na řeku Ebro. Účastníci závodů si musí včas rezervovat lovné místo. Více informací: http://www.vozejkov.cz/Articles/detail/24-hodinove-zavody-handicapovanych-rybaru-kladruby/. Zdroj: Vozejkov

26. 7. 2017
Pánské oblečení pro vozíčkáře www.fzwear.cz

Oblečení pro vozíčkáře firmy fzwear má speciálně navržený střih tak, aby perfektně pasovaly v sedě na vozíku. Vyznačují se vypracovanou zadní částí přes hýždě, zkrácenou přední částí a poutky pro jednodušší oblékání. Kompletní nabídku najdete na webu www.fzwear.cz. Zdroj: Vozejkov

26. 7. 2017
Jaké jsou možnosti léčby onkologické bolesti v ordinaci všeobecného praktického lékaře?

Všeobecný praktický lékař své pacienty nejen léčí, ale je i jejich průvodcem systémem zdravotních služeb. Onkologická problematika je jedním ze základů práce všeobecného praktického lékaře. Dobrý praktik je průvodcem a oporou svým pacientům ve všech stadiích jejich nádorového onemocnění. Terapie bolesti u onkologicky nemocných bývá zahajována na oddělení, na němž je nádorové onemocnění léčeno, často za konziliárního přispění pracoviště pro léčbu bolesti, a pokračuje v ní všeobecný praktický lékař. Každý ošetřující lékař ovládá základní analgetickou léčbu, včetně nekomplikované léčby silnými opioidy. Více informací: http://www.prvnikrok.cz/zpravodaj/clanky/15-ostatni/13713-jake-jsou-moznosti-lecby-onkologicke-bolesti-v-ordinaci-vseobecneho-praktickeho-lekare. Zdroj: První krok z.s.

26. 7. 2017
Výstava Život bez bariér 2017

Chcete se dozvědět jak se dá aktivně trávit důchodový věk? Jak usnadnit a zpříjemnit seniorům život? Jak pomoci handicapovaným vést plnohodnotný život? Jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní omezení? A také jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby? Odpovědi na tyto a další otázky najdete na výstavě Život bez bariér, zaměřené na seniory a osoby s handicapem, která se koná od 10. do 12. listopadu 2017 od 10:00 do 18:00 (12.11. jen do 16:00) na Výstavišti Černá louka Ostrava. Najdete zde pestrou nabídku firem poskytujících sociální a asistenční služby, úpravy bydlení, vozidel, možnosti trávení volného času a cestování. Výstava bude probíhat s výstavou s názvem KREATIV, která nabídne nepřeberné množství workshopů, korálků, látek, materiálů a pomůcek pro tvoření. Vstupné: 70 Kč dospělí, 50 Kč děti, studenti, důchodci, držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů. Zaplacením vstupného je zároveň umožněn vstup na výstavu Kreativ. Více informací: http://cerna-louka.cz/cs/zivot-bez-barier-2017. Zdroj: Výstaviště Černá louka

17. 7. 2017
Nový web propaguje produkty a služby chráněných dílen

Prostor pro bezplatnou propagaci služeb a produktů chráněných dílen či samostatně podnikajících osob se zdravotním postižením nabízí nově vytvořený web https://chranenedilnyozp.cz/. Vznikl z iniciativy organizace Volnočasovky SPORT, z. s. Na základě individuálně vytvořených profilů mohou tyto kvalitní služby a produkty nalézt všichni, kteří rádi nakupují na internetu a při tom by ocenili práci osob se zdravotním postižením. Díky tomu, že má každá chráněná dílna i osoba se zdravotním postižením prostor pro vytvoření individuálního profilu, mohou se i potenciální zákazníci více dozvědět o jejich práci jako celku. Webová stránka je uživatelsky vstřícná a projektový tým mimo další propagace těchto profilů nabízí i bezplatnou pomoc s registrací formou podpory na mobilním telefonu 603 941 418, e-mailu podpora@chraneneDilnyOZP.cz nebo prostřednictvím dostupného youtube videa: goo.gl/XuxTw8. Služba je bezplatná, chráněná dílna si vytvoří svůj profil, podle kterého ji budou moci uživatelé najít. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

17. 7. 2017
Nadačník

Na stránkách https://nadacnik.cz/ můžete najít souhrnné informace o tom, kde a za jakých podmínek může člověk v nouzi získat pomoc. Vedle informací o pomoci státu se zaměřuje zejména na příspěvky nadací a nadačních fondů. V sekci Rady a návody jsou shrnuty základní sociální dávky, příspěvky zdravotních pojišťoven a důchody. Dále jsou na stránkách uvedeny nadační příspěvky pro různé typy znevýhodnění. Na stránkách lze také najít rady, jak vše vyplnit, co s tím dělat a kam to poslat. Nadace nabízejí pomoc např. rodinám s postiženými dětmi, opuštěným rodičům s dětmi, lidem s nízkými příjmy, lidem se zdravotním postižením a s dlouhodobými zdravotními problémy, rodinám s dětmi v pěstounské péči, seniorům. Nadačník je velmi jednoduchou a rychlou formou, jak lze získat potřebný nadační příspěvek nebo poradenství. Tým Nadačníku zjišťuje, která nadace podporuje koho, za jakých podmínek, na co přispívá i co je třeba doložit. Sleduje dávky od státu, příspěvky zdravotních pojišťoven i sociální služby, které mohou zájemcům podat pomocnou ruku. Na stránkách Nadačníku si lze stáhnout také manuál „8 kroků, jak úspěšně vyplnit žádost“. Tento manuál najdete také v příloze. Více informací: https://nadacnik.cz/. Zdroj: STP v ČR z. s.

jak-uspesne-vyplnit-zadost

17. 7. 2017
Podpora pracovníků v pomáhajících profesích a osob pečujících o své blízké doma

Organizace Totum z. s. poskytuje informace, psychosociální podporu a služby, které pomohou zabránit vzniku nebo zmírní důsledky syndromu vyhoření u pomáhajících a pečujících osob. Organizace nabízí mobilní týmy a další projekty pro pečující, podpůrné skupiny, vzdělávání (přednášky, kurzy a zážitkové semináře), odborné poradenství (osobní konzultace) vedené týmem našich poradců, internetové poradenství. Působnost organizace je pro Prahu a Středočeský kraj. Více informací najdete na stránkách http://www.ostotum.cz/. Zdroj: STP v ČR z. s.

17. 7. 2017
Veletrh REHAPROTEX

Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek se koná od 19. do 22. 9. 2017 na Výstavišti Brno. Pro návštěvníky bude připraven doprovodný program. Vstupné pro držitele ZTP/P zdarma, pro držitele průkazu ZTP a seniory za 60 Kč. Podrobnější informace o veletrhu a programu budou postupně zveřejňovány na stránkách http://www.bvv.cz/rehaprotex/. Zdroj: Mosty

17. 7. 2017
Euroklíč si můžete zdarma vyzvednout ve všech krajích ČR

NRZP ČR realizuje již desátým rokem mezinárodní projekt Euroklíč. Tento projekt osobám se sníženou schopností pohybu zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným eurozámkem. V ČR je již osazeno téměř 1 200 eurozámků – např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech, rekreačních zařízeních apod. Každé místo osazené eurozámkem je zařazeno do databáze, která je zveřejněna na webové adrese www.euroklic.cz a průběžně aktualizována. Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi nebo jinými onemocněními. Protože jsou moderní veřejná sociální zařízení zpravidla vybavena přebalovacími pulty a díky své velikosti umožňují zaparkování dětského kočárku, mohou si euroklíč zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě pro rodinu. Euroklíče si v současnosti již můžete zdarma vyzvednout ve všech krajích. Kontaktní místa v jednotlivých regionech podrobně popisuje přehled uvedený v Časopisu Mosty 3/2017, který si můžete přečíst na stránkách http://www.nrzp.cz/novy-casopis/1692-casopis-mosty-2017.html. Zdroj: Mosty

3. 7. 2017
Literatura a hudba na vlnách Vltavy

Od června do července 2017 probíhá 4. ročník letního literárního a hudebního festivalu Na vlnách MKP. Akce probíhá na vltavské Náplavce a pořádá ji Městská knihovna v Praze. Festival nabídne pestrý program plný čtení českých i zahraničních autorů, koncertů a nezapomene se ani na děti. Vstup je zdarma. Více informací: https://www.prahamestoliteratury.cz/cz/aktuality/428-literatura-a-hudba-na-vlnach-vltavy/. Zdroj: Pražský senior

3. 7. 2017
Kinobus Praha

Oblíbené pojízdné kino opanuje prostřednictvím dalšího turné Dopravního podniku hlavního města Prahy i v letošním roce letní dny. Jubilejní desátý ročník bezplatného promítání Kinobusu ve vybraných pražských lokalitách opět nabídne snímky jak z české, tak i zahraniční produkce. Celkem 15 tradičních, ale i zcela nových promítacích míst zažije od 19. června do 14. září 2017 více než 54 promítacích večerů. Během nich se návštěvníci, vždy od pondělí do čtvrtka, dočkají bohaté porce komedií v podobě titulů Instalatér z Tuchlovic, Bezva ženská na krku či Všechno nebo nic, chybět však nebudou ani vážnější témata – ty zastoupí filmy jako Nickyho rodina, Spotlight či životopisné snímky Masaryk a Božská Florence. Do pozitivnějších nálad nás však hned vzápětí může spolehlivě zavést pohádka Anděl Páně 2, akční Rogue One: Star Wars nebo úspěšný animovaný hit Zootropolis. Kinobus i tentokrát nabídne 200 míst k sezení, bezplatnou půjčovnu dek a možnost zakoupení občerstvení. Promítání započne vždy po setmění, mezi 20.30 a 21.45 hodinou. Vstup je zdarma. Více informací: http://www.dpp.cz/kinobus./Zdroj: Osmička

3. 7. 2017
Letní škola společenského chování pro lidi s mentálním postižením

Uskuteční se ve dnech 26. – 31. srpna 2017 v Duchovním centru ve Vranově u Brna, zve na ni Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. Účastníci se budou věnovat zlepšování komunikace a společenského chování, péči o sebe, tanci atd. Navštíví také koncert v Mahenově divadle v Brně a půjdou společně na výlet s návštěvou restaurace. Zajištěno je ubytování, plná penze a program. Účastnický poplatek činí 700,- Kč + 300,- Kč kapesné. Více informací zde: http://www.spmpcr.cz/letni-skola-spolecenskeho-chovani/. Zdroj: Helpnet.cz

3. 7. 2017
Sejdeme se na zahradě

Centrum Paraple pořádá 10. července 2017 od 18:00 akci Sejdeme se na zahradě. Připraven je zajímavý kulturní program, storytelling, živá hudba, grilování a po setmění letní kino s filmem „Big Lebowski“. Místo konání akce: zahrada Centra Paraple, Ovčárská 471/1b, Praha 10 – Malešice. Vstup zdarma. Více informací: https://www.paraple.cz/jak-hospodarime-co-paraple-dela-aktuality/potkali-se-na-zahrade. Zdroj: Helpnet.cz

3. 7. 2017
Život 90 radí: Ubraňte se šmejdům!

Vyjádřili jste po telefonu souhlas s nabídkou prodeje hrnců, matrací, doplňků stravy nebo jiných výrobků? Nejste si toho ani vědomi? O zboží nemáte zájem? Nevíte, jak odstoupit od smlouvy? Informace k této problematice a tipy, jak se bránit, najdete v článku a letáku na stránkách https://www.zivot90.cz/146-novinky/1420-zivot-90-radi-ubrante-se-smejdum. Zdroj: Život 90

3. 7. 2017
Tipy pro horké počasí

V horkém počasí trpíme všichni. U starších osob, osob se zdravotním postižením a osob s chronickými zdravotními stavy, jako je například cévní onemocnění nebo diabetes, nemusí nutně teplota dosáhnout až 38 stupňů, k tomu, aby byli vystaveni tepelnému stresu nebo dokonce smrtícímu tepelnému úžehu. Jak stárneme, ztrácíme postupně schopnost se potit a regulovat tělesnou teplotu. Špatná cirkulace, srdeční, plicní a ledvinová onemocnění a vysoký krevní tlak zvyšují rizika onemocnění souvisejících s teplem. Nadváha nebo podváha rovněž zvyšuje riziko. Léky užívané na léčbu různých onemocnění a příznaků mohou člověku také narušit schopnost zvládat horké počasí. Tipy na to, jak se s vysokými teplotami vypořádat a informace o příznacích potíží spojených s horkem najdete na stránkách http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/tipy-pro-horke-pocasi/. Zdroj: Diakonie ČCE

26. 6. 2017
Fotografická soutěž Život v pohybu

U příležitosti konání druhého ročníku Handicap tour byla vyhlášena fotografická soutěž, uzávěrka je 29. září 2017. Téma soutěže je „Svoboda pohybu osob se zdravotním postižením“. Soutěžní kategorie: 1) SINGL FOTO – jednotlivá fotografie zachycují reportáž/dokument z akcí Handicap tour. Nebo reportážní/dokumentární fotografie ze života osob se zdravotním postižením. 2) FOTO SÉRIE – série fotografií zachycují reportáž/dokument z akcí Handicap tour. Nebo reportážní/dokumentární fotografie ze života osob se zdravotním postižením. Datum pořízení snímků nehraje roli. Soutěž trvá od 25. 5. do 29. 10. 2017. Mailová adresa pro zasílání snímků: soutez@handycars.cz. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/zivot-v-pohybu. Zdroj: Helpnet.cz

26. 6. 2017
Příležitost pro publicisty a fotografy

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXIV. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Život bez bariér. Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Cena VVZPO za publicistické práce je udělována za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017. Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2016. Do fotografické soutěže na téma Život bez bariér mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit. Dílo se přihlašuje do soutěže do 15. října 2017. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/prilezitost-pro-publicisty-fotografy. Zdroj: Helpnet.cz

26. 6. 2017
Sedm překvapivých příznaků demence

Pro ztrátu paměti v pokročilém věku se vžil pojem skleróza, nicméně zapomínání a poruchy paměti nejsou jediným a ani nemusí být prvním příznakem nastupující demence. Někdy vás mohou varovat například potíže se spánkem či změna chutí. Podrobnější informace naleznete v článku na webu http://ona.idnes.cz/priznaky-demence-0ei-/zdravi.aspx?c=A170529_105934_zdravi_pet. Zdroj: Zpravodaj IDS

26. 6. 2017
Nestihli jste konferenci INSPO? Na webu jsou videozáznamy všech přednášek

Od roku 2013 pořizují technici střediska Teiresiás Masarykovy univerzity videozáznamy všech přednášek, které zazní na konferenci INSPO. Nejinak tomu bylo i na letošní konferenci o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami, která se uskutečnila 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha. Zájemci o kterékoliv z 24 témat si mohou nyní pustit záznam dané přednášky. Nejenže uvidí a uslyší přednášejícího a uvidí jeho prezentaci, ale záznam obsahuje i tlumočení do českého znakového jazyka a simultánní přepis. Videozáznamy všech přednášek jsou v sekci portálu Helpnet věnované konferenci INSPO: http://www.helpnet.cz/node/60598. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/nestihli-jste-konferenci-inspo-na-webu-jsou-videozaznamy-vsech-prednasek. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

26. 6. 2017
Praha bez bariér

Seznámení s programem Opel Handycars a jeho výhodami pro všechny osoby se zdravotním postižením a další bohatý program nabídne pestré odpoledne, které se uskuteční v sobotu 15. července 2017 od 14:00 hod. v Praze v areálu Palace Spořilov (Na Chodovci 2457/1). Občerstvení na místě. Bezbariérové WC samozřejmostí. Parkoviště v areálu. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/praha-bez-barier. Zdroj: Helpnet.cz

26. 6. 2017
BOK PO BOKU přijímá nové klienty

Sociálně aktivizační služba zaměřená na podporu aktivního života seniorů v Brně je poskytována zdarma. Služba Bok po boku je určena seniorům, kteří se cítí osamělí a kterým v zapojení do společenského života brání fyzická omezení, nebo psychická omezení, nebo sociální izolace, nebo ekonomické hledisko. Terénní pracovník navštěvuje seniory v jejich domácím prostředí 1krát týdně. Pro více informací a přihlašování lze kontaktovat vedoucí služby Mgr. Veroniku Lelkovou – veronika.lelkova@crsp.cz, tel.: 730 805 856. Další informace jsou na stránkách Centra pro rodinu a sociální péči: http://www.crsp.cz/index.php/seniori/bok-po-boku#informace-o-slu%C5%BEb%C4%9B. Zdroj: Helpnet.cz

26. 6. 2017
Praktické informace (nejen) pro vozíčkáře

Rozcestník, který vytvořila na svých stránkách společnost Meyra, nabízí například informace o tom, jak postupovat při získání pomůcky, přímé odkazy na nadace, které mohou pomoci s financováním kompenzačních pomůcek, na společnosti zajišťující stavbu plošin a výtahů, přestavbu automobilů, kontakty na poskytovatele sociálních služeb a služby osobní asistence, apod. Uvádí i řadu zajímavých odkazů pro sportovní vyžití a cestování hendikepovaných osob. Rozcestník naleznete na adrese https://www.meyra.cz/rozcestnik-prakticke-informace.html. Zdroj: Helpnet.cz

26. 6. 2017
Průvodce leteckou dopravou pro osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace způsobenou postižením, věkem nebo jiným faktorem mají stejně jako všichni ostatní občané právo na volný pohyb, svobodu volby a nediskriminační zacházení. To se samozřejmě vztahuje i na leteckou dopravu. Co to znamená v praxi, upřesňuje Průvodce leteckou dopravou pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, který je zveřejněn na webu Ministerstva dopravy. Text průvodce vychází z Dokumentu Evropské konference pro civilní letectví a plně uplatňuje současnou legislativu EU. Dokument je členěn do částí Jak získat potřebné informace, Vaše potřeby, Rezervace, Nástup a výstup, Na palubě, Na konci cesty, Kódy leteckých dopravců. Dokument najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/pruvodce-leteckou-dopravou-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

12. 6. 2017
Jak předcházet podvýživě u seniorů, jak ji odhalit

Podvýživa je u seniorů vážným zdravotním tématem. Důležité je znát varovné signály a vědět jak předcházet nedostatečné výživě svých blízkých. Kvalitní výživa je pro celkové zdraví a pohodu klíčová, přesto je však stále mnoho seniorů v ohrožení neadekvátní stravou. V článku na stránkách http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/jak-predchazet-podvyzive-u-senioru-jak-ji-odhalit/ najdete stručné shrnutí příčin a příznaků výživových potíží u starších lidí a zároveň kroky, které můžete učinit k zajištění plnohodnotné diety pro vaše blízké. Článek obsahuje informace o problémech způsobených podvýživou, jak podvýživa začíná, jak podvýživu zjistit, co můžete s podvýživou udělat. Včasné rozpoznání a léčba problémů s výživou mohou přispět k dobrému zdraví, nezávislosti a dlouhověkosti. Zdroj: Zpravodaj IDS

12. 6. 2017
16. krajské sportovní hry zdravotně postižených dětí, dospělých a seniorů

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pořádá 1. – 2. července 2017 krajské sportovní hry zdravotně postižených dětí, dospělých a seniorů. Místo konání: Poslův mlýn Doksy. Startovné: 30,- Kč. Je možné objednat si i ubytování a stravu. Částečně je zajištěna i doprava – z České Lípy a Doks. Držitelům průkazů ZTP, ZTP/P, kteří nebudou moci jet autobusem, může být uhrazeno cestovné. Přihlášku včetně účastnického poplatku je nutné odevzdat do 25. 6. 2017 v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa (přihlášky můžete odeslat i poštou na adresu STP Česká Lípa o.p.s., Školní 2213, 470 01 Česká Lípa). Podrobnější informace najdete v přiložené pozvánce a přihlášce, nebo je můžete získat na tel. 723 594 459, 606 161 859. Zdroj: STP Česká Lípa

Pozvánka KSH ZP 2017             Přihláška KSH ZP-2017

12. 6. 2017
Průzkum o životě seniorů

Co senioři skutečně potřebují, co je trápí a co je naplňuje? Je to opravdu to, co si úřady a organizace myslí? Váš názor je důležitý a poslouží k dalšímu zlepšování služeb pro seniory. Vyplněním průzkumu se podílíte na rozsáhlé mezinárodní studii, která umožní Elpidě a jiným specializovaným organizacím připravovat konkrétní služby a programy na míru potřebám a přáním Vás i dalších seniorů. Vyplnění průzkumu vám zabere méně než 21 minut. Nebojte se, vše je anonymní. Odpovídejte, prosím, pokud možno samostatně a upřímně. Hlasovat můžete na stránkách https://vote.d21.me/vote/4yx-dBIZ7. Výsledky průzkumu i s komentářem najdete mimo jiné v zářiovém vydání časopisu Vital. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pruzkum-o-zivote-sernioru. Zdroj: Helpnet.cz

12. 6. 2017
Celonoční šifrovačka nejen pro vozíčkáře

Již 13. ročník týmové hry Temno provede účastníky ulicemi Brna v noci z pátku 23. 6. na sobotu 24. 6. 2017. Soutěží se v 2-5členných týmech, z toho jeden člen musí trasu zdolat na invalidním vozíku. Nemusí se jednat o člověka s postižením. Jízdu na vozíku si může vyzkoušet i chodící člověk a zažít na vlastní kůži, jaké to je “překonávat bariéry”. Ostatní členové týmu si zase vyzkouší roli osobního asistenta. Invalidní vozíky Vám rádi bezplatně zapůjčíme. Je nutné registrovat se pomocí formuláře na stránkách https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_JlUXXAS6fJMfIimuerRRuVs2ag_SzmYcpuPWuo3O4_RQg/viewform. Místo startu Vám bude sděleno prostřednictvím SMS, kterou obdržíte až v den konání hry. Do cíle se týmy dostávají zpravidla s prvními paprsky vycházejícího slunce. Na akci se můžete přihlásit jako jednotlivec nebo v týmu nejpozději do 22. 6. 2017. Startovné je dobrovolné a poputuje na podporu služby osobní asistence a chráněného bydlení pro lidi s hendikepem. Doporučená výbava: čelovka/baterka, mapa, tužka, papír, teplé oblečení, pití a čokoláda (či jiný povzbuzovák). Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/celonocni-sifrovacka-nejen-pro-vozickare. Zdroj: Helpnet.cz

12. 6. 2017
Den zdraví na Praze 4 bude zaměřen především na prevenci

Všem, kterým není lhostejné jejich zdraví, je určen Den zdraví. Koná se 15. června 2017 před Poliklinikou Modřany (Soukalova 3355, Praha 4 – Modřany) a bude zaměřen hlavně na prevenci. Zdarma a bez nutnosti předchozího objednání můžete podstoupit různá vyšetření a využít poradenství. Je možné využít poradenství např. v oblastech měření krevního tlaku, měření hladiny cukru v krvi, poradenství v oblasti diabetologie, měření cholesterolu, měření intolerance na lepek, měření tělesného tuku, měření tělesné zdatnosti, kožní vyšetření znamének dermatoskopem, poradenství v oblasti péče o chrup, inkontinence, instruktáž a nácvik Nordic Walking (chůze s holemi), ukázka první pomoci a nácvik masáže srdce na resuscitačním modelu, poradenství v oblasti zdravého životního stylu, a mnohé další. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/den-zdravi-bude-zameren-predevsim-na-prevenci. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

12. 6. 2017
Důchody budou vyšší a do penze se bude odcházet v 65 letech

Důchody budou od příštího roku v průměru o 500 Kč vyšší a do penze budou lidé odcházet v 65 letech. Senát schválil návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Důchodový věk se bude pravidelně každých pět let aktualizovat podle demografického vývoje. Hranice odchodu do důchodu je pevně určena ve všech zemích Evropské unie. Navrhovaná hranice se týká lidí narozených po roce 1971. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/do-penze-v-65-letech-senat-schvalil-strop-pro-duchodovy-vek. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

12. 6. 2017
Komunitní centrum Karlín

Volonté Czech, o.p.s. ve spolupráci s Centrem integrace dětí a mládeže, z.s. nabízí možnosti zúčastnit se projektu Komunitní centrum Karlín. Cílem projektu je rozvíjet občanskou společnost a místní pospolitost. Projekt je určen pro rodiče s dětmi, mládež, seniory a další zájemce z Karlína, ale i celé Prahy. Všechny aktivity projektu jsou zdarma. Co projekt nabízí: pravidelné aktivity pro děti a mládež, odbornou poradnu širokého spektra (dluhové a právní poradenství, identifikace dluhů, řešení insolvence, zdravotní problematika, adiktologie aj.), organizované výlety a kulturní akce pro rodiče, děti a seniory, pravidelné besedy (např. výběr povolání, zdravý životní styl, mezigenerační dialog) a mnoho dalšího. Je zajištěno hlídání dětí zdarma po dobu vašich aktivit. Více informací a kontakty najdete na stránkách: http://cidpraha8.cz/komunitni-centrum-karlin/. Představení tohoto projektu KCK – Komunitního centra Karlín, se bude konat s kulturním programem v kongresovém sále hotelu Alwyn (Vítkova 151/26, Praha 8 – Karlín) 14. 6. 2017 v 16 hodin. Vstup volný. Zdroj: CID

7. 6. 2017
Přednášky zdarma pro seniory

Nadační fond Lepší senior se snaží vést české seniory ke kladnému pohledu na sebe i své okolí, vzbudit a podpořit zájem seniorů o pozitivní přístup k životu a inspirovat seniory k aktivnímu utváření světa kolem nás. Nadační fond pořádá vzdělávací přednášky, ze kterých si senioři odnášejí konkrétní nástroje a postupy, jak dlouhodobě zvyšovat svoji každodenní spokojenost. Pokud máte zájem o přednášku ve své organizaci nebo společenství, ozvěte se nadačnímu fondu a domluvte si společný termín. Přednášky jsou zdarma. Pokud máte možnost, lektoři uvítají proplacené náklady na cestu. Témata přednášek: Kladný přístup k životu, Co ví věda o dlouhověkosti?, Prokrastinace (chorobné odkládání důležitých úkolů a povinností). Více informací: https://lepsisenior.cz/prednasky/. Zdroj: Nadační fond Lepší senior

7. 6. 2017
Pionýrská akce v Ostravském Landek Parku

O víkendu 9. až 11. června 2017 bude v ostravském Landek Parku probíhat Republikové setkání pionýrských oddílů. Až do neděle je pro ně připravena spousta aktivit, z nichž některé může vyzkoušet i veřejnost, protože je celý areál volně přístupný a některé z aktivit jsou tedy otevřené například i rodinám s dětmi, které zrovna „půjdou kolem“. Jde třeba o soutěž ve skládání puzzle („Puzzliáda“), hernu společenských her nebo geocachingovou stezku. V sobotu 10. června 2017 tu navíc proběhne republikové finále Dětské Porty, což je součást otevřené kulturní soutěže Pionýrský Sedmikvítek. K vidění a slyšení budou desítky vystoupení dětí a mladých lidí v žánrech folk a country. Soutěžní přehlídka bude trvat od deseti hodin dopoledne až do pozdního večera. A v hledišti si vystoupení může vychutnat opravdu každý – vstup je totiž volný. To platí i pro koncerty hostů, jež vyvrcholí představením folkové skupiny Klíč (kvartet). Podrobné informace k oběma akcím najdete na stránkách http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2497046. Zdroj: Econnect

7. 6. 2017
Možnost setkat se s hejtmankou Středočeského kraje a projednat s ní své problémy

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová plánuje jednou měsíčně zřídit „mobilní kancelář“ ve vybraných středočeských městech a celý den tamním obyvatelům pomáhat řešit problémy, ale i sdílet s nimi jejich zkušenosti a radosti. Poprvé navštíví Kolín, a to 14. června 2017 od 10 do 16 hodin ve Veigertovském domě na Karlově náměstí 8 v Kolíně. Hejtmanka plánuje, že bude postupně úřadovat ve všech částech Středočeského kraje. Pro úřední dny v regionech hejtmanka vybrala klidná místa v centrech měst, kde se dá s lidmi v klidu posedět a popovídat. Většinou půjde o kavárny v krajských muzeích, galeriích a v dalších příspěvkových organizacích Středočeského kraje. Pozvání platí nejen pro kolínské občany, ale pro všechny obyvatele Středočeského kraje, včetně vedení měst a obcí. Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

7. 6. 2017
Nabídka baterií do naslouchadel

Lidé se sluchovým postižením možná využijí nabídku firmy Jan Melichar – BATERIE, která jim může usnadnit koupi baterií do naslouchadel. Firma se se specializuje na prodej baterií do naslouchadel a kochleárních implantátů pro sluchově handicapované. Baterie RAYOVAC, WIDEX, ENERGIZER, VARTA, DURACELL a PANASONIC, které nakupuje přímo od výrobců, umí doručit po celé ČR za 17,- Kč poštovného. Firma nabízí tyto způsoby prodeje baterií do sluchadel: 1) Přímý prodej prostřednictvím e-shopu – po celé ČR, zákazník si objedná a bankovním převodem zaplatí baterie, ty jsou mu obratem doručeny do schránky jako běžná listovní zásilka. Registrace v eshopu není nutná, doba doručení cca 2 dny, cena dopravného je 17,- Kč (100g – cca 10 blistrů). 2) Hromadný prodej za zvýhodněných podmínek prostřednictvím e-shopu – po celé ČR, jednotlivec nebo skupina lidí si objedná MULTIPAK baterií za výhodnější cenu, zpravidla několik Kč / 1 blistr. Zásilku obratem doručí kurýrní službou, cena dopravy je 0,- Kč. Uhradit zásilku lze na dobírku, kartou i bankovním převodem. 3) Nákup v prodejně – specializovaná prodejna v Praze 10 – Strašnicích je k otevřená Po – Pá, 9,oo – 18,oo hodin. Na skladě má firma všechny baterie, ceny jsou shodné s cenami na e-shopu. Kontakt: Jan Melichar – BATERIE, Pod Strašnickou vinicí 3a, 100 00, Praha 10 – Strašnice, tel.: 222 767 640, web: www.janmelichar.cz, e-mail: jan.melichar@janmelichar.cz. Zdroj: Jan Melichar – BATERIE

7. 6. 2017
Senioři píší Wikipedii

Program Senioři píší Wikipedii si klade za cíl více zapojit do používání a tvorby Wikipedie seniory. To je skupina, která je na Wikipedii doposud zastoupena velmi skromně, přestože právě senioři mají díky svým celoživotním zkušenostem a znalostem a dostatku času velký potenciál tuto online encyklopedii 21. století obohatit o spoustu užitečného obsahu. Wikipedie může být novou platformou, kde by starší generace předávaly své vědomosti generacím mladším. Zatím píší Wikipedii převážně mladí lidé, nejčastěji muži do třiceti let. Zapojení ostatních věkových i genderových kategorií přispěje k vyváženějšímu obsahu, který je volně dostupný komukoli. Program inicioval na podzim roku 2013 profesor Jan Sokol, který je dlouholetým wikipedistou. Wikipedie se obrací na seniory proto, že jsou to vzdělaní lidé (ať už s titulem nebo bez něho), kteří něco vědí a něčemu rozumějí. Na české Wikipedii je přes 370 tisíc článků a má v průměru kolem 3 milionů čtenářských dotazů denně. Je to dnes jeden z nejdůležitějších zdrojů informací hlavně pro mladou generaci. Wikipedii najdete na stránkách https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana. Informace o psaní příspěvků najdete na stránkách https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Pozv%C3%A1n%C3%AD. Články může na Wikipedii psát každý, kdo si rozumí s počítačem a internetem. Zájemci se mohou zúčastnit bezplatných kurzů, které probíhají v několika městech ČR. Pokud je ve vašem městě nebo obci skupinka motivovaných seniorů, kteří mají základní počítačové dovednosti, a zajistíte si prostor vybavený alespoň 5 počítači a dataprojektorem, můžete kontaktovat Wikipedii na mailu seniori@wikimedia.cz a domluvit si uspořádání přednášky či kurzu přímo u vás. Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%f8i_p%ed%9a%ed_Wikipedii nebo v přiloženém letáku. Zdroj: Wikimedia ČR

Senioři píší Wikipedii

7. 6. 2017
Zdravotní cvičení pro seniory

Senior fitnes z.s. organizuje pohybové aktivity pro cvičence středního a staršího věku. Cílem organizace je vytvoření podmínek pro pohybové aktivity seniorů a jedinců v preseniorském věku, včetně vedení rekondičně rehabilitačních programů. Zajišťují pravidelná cvičení pro různé skupiny seniorů, včetně zdravotně oslabených chronickými nemocemi pohybového aparátu a interními nemocemi. Konečným cílem je pak udržení a prodloužení mobility seniorů a udržení stabilizace nemocných s chronickým onemocněním. Cvičení probíhá na několika místech v Praze, ale i mimo Prahu. Jedná se o rehabilitační cvičení v bazénu, zdravotní cvičení na podložkách, zdravotní cvičení na židlích a další akce. Cena za 1 hodinu cvičení je 40 – 60 Kč. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.seniorfitnes.cz/. Zdroj: Senior fitnes

1. 6. 2017
Podpůrné skupiny pro pečující v Praze

Pečujete o své blízké? Zajímá vás, jak to dělají ostatní? Co jim funguje? Chcete to probrat to s někým, kdo je v podobné situaci nebo má zkušenosti? Diakonie ČCE pořádá cyklus podpůrných skupin a setkávání pečujících. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Na setkání získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, ale bude prostor i pro „obyčejné“ popovídání, relaxaci, odpočinek. Cyklus je pro účastníky zdarma. Podpůrná skupina pořádaná v Praze je určena především pečujícím ze Středočeského kraje. Nejbližší se uskuteční: 16. června 2017 od 10.00 do 14.00 hodin v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské FN Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, Pavilon E. Zájemci se musí dopředu přihlásit. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/podpurne-skupiny-v-praze. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

1. 6. 2017
Kurz Láska, intimita v seniorském věku

Život 90 zdarma nabízí akreditovaný kurz Láska, intimita v seniorském věku. Intimita, blízkost, doteky, to vše chtějí důstojně prožívat i lidé v seniorském věku. Kurz seznámí účastníky celkově s širokou oblastí sexuality a intimity seniorů a seniorek a jejich specifickými potřebami i možnostmi řešení, jak důstojným způsobem naplňovat jejich sexualitu nejen v sociálních zařízeních. Následně se bude věnovat sexuálnímu obtěžování a jak mu čelit. Kurz se koná dne 8. 6. 2017 od 09:00 do 15.00 hod., v přízemí sídla ŽIVOT 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1. Přihlásit se můžete emailem do 4. 6. 2017: petra.hamernikova@zivot90.cz. Zdroj: Život 90

1. 6. 2017
Vědci zdarma testují v Klecanech paměť, odhalí Alzheimerovu nemoc

Vědci zdarma testují paměť v Klecanech u Prahy v Národním ústavu duševního zdraví. Odhalí tak Alzheimerovu nemoc, což je nevyléčitelné onemocnění mozku. Včasná diagnóza zvyšuje účinnost léčby. Loni ústav otestoval 250 dobrovolníků, nyní hledá další, kteří pomohou s výzkumem. V klecanském ústavu duševního zdraví je mimo jiné i centrum pro diagnostiku, léčbu a výzkum Alzheimerovy demence, které nabízí péči o paměť a další poznávací funkce u seniorů. Výzkum zaměřený na stárnutí paměti se snaží rozlišovat přirozené stárnutí paměti od nemoci a hledá normy pro testy paměti, které vědci vyvíjejí. Vědci vyzývají dobrovolníky starší 55 let, aby si přišli nechat otestovat paměť. Experimentální testy paměti doplní vyšetřením paměti u psychologa. Dobrovolníky a jejich paměť budou sledovat i v následujících letech až desetiletích. Dlouhodobá studie dá lidem přesné informace o stavu jejich paměti. Podrobné informace případní dobrovolníci najdou na www.nudz.cz/adcentrum. Důkladné testování může také zachytit případné problémy v počátcích, což výrazně zvyšuje účinnost případné léčby. Alzheimerovu nemoc má přibližně 130 tisíc Čechů, počet nemocných v budoucnosti poroste. Zdroj: Pražský senior

1. 6. 2017
Hudební soutěž Tulifest

Do 4. ročníku hudební soutěže bez věkového a žánrového omezení se mohou přihlásit zdraví nebo handicapovaní sólisté či kapely, a to do 10. 6. 2017. Porota vybere 10 finalistů, kteří se zúčastní samotné soutěže. Účinkující mohou vystoupit s vlastní tvorbou, ale i s cover verzemi jiných skupin. Poté, co všichni interpreti vystoupí, ohodnotí jejich výkony porota složená z profesionálních hudebníků či lidí z branže. Výherce soutěže má možnost natočit svůj singl v profesionálním nahrávacím studiu nebo vystoupit na festivalu BENÁTSKÁ, který se koná každý rok v červenci v libereckém Vesci. Součástí Tulifestu je i doprovodný program pro děti a dospělé – výtvarné workshopy a občerstvení. Tulifest proběhne v novém libereckém klubu Bedna 23. června 2017. Více informací: http://www.tulifest.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

1. 6. 2017
Cena Senior roku 2017

Nadace Charty 77/Senzační senioři vyhlásila nominační období na Cenu Senior roku 2017. Nominace do dvou kategorií Senior/ka roku 2017 a Nejlepší klub roku 2017 mohou posílat seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní a společenské organizace. Uzávěrka nominací je 31. července 2017. Cílem projektu je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně nebo elektronicky, a to zasláním přihlášky společně se zdůvodněním návrhu a 2 referencemi. Slavnostní vyhlášení proběhne na konci září v Praze. Více informací najdete na http://www.sensen.cz/cena-senior-roku-2013/cena-senior-roku-2017/. Zdroj: Helpnet.cz

26. 5. 2017
Desítky českých a slovenských skupin vystoupí v Brně zdarma

Na brněnské přehradě vystoupí během června 2017 desítky hudebních skupin a interpretů, mimo jiné Anna K., Mňága a Žďorp nebo Lenny. Regiojet Music Fest nabídne zdarma více než dvacet kapel, festival je součástí soutěžní přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis, která se na brněnské přehradě koná v termínech 3. 6., 7. 6., 10. 6., 14. 6. a 17. 6. 2017. Koncerty začnou každou sobotu v 15.00 a ve středu v 16.00. Festival se bude konat na tzv. rakovecké pláži, kde je ideální výhled na show. K dispozici má být také 30 pivních, vinných a nealko stanů. Více informací: https://www.regiojetfest.cz/?utm_source=regiojet.cz&utm_medium=banner&utm_campaign=festival. Zdroj: Novinky.cz

26. 5. 2017
Brno má mapu přístupnosti

Město Brno připravilo mapovou aplikaci určenou lidem s omezenou schopností pohybu, která je v provozu na webové adrese www.brno.cz/mapa-pristupnosti a umožňuje propojení s portálem Dopravního podniku města Brna. Mapa obsahuje informace o přístupnosti státních institucí, zdravotnických zařízení, kulturních památek, muzeí a galerií. Objekty občanské vybavenosti, jako jsou bankomaty, banky, hotely, lékárny, restaurace, kavárny a nákupní pasáže, jsou zde znázorněny jen v případě, pokud jsou bezbariérové. V mapě jsou také vyobrazena vyhrazená parkovací místa, zastávky a linky městské hromadné dopravy. Objekty do mapy může navrhovat i veřejnost. Informace od občanů budou kontrolovány a následně mohou být do mapy také zahrnuty. Aplikace obsahuje totožné informace jako tištěný Atlas přístupnosti centra města Brna, na kterém spolupracoval Odbor zdraví MMB s Masarykovou univerzitou a Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně, v aplikaci však dochází k častějším aktualizacím. Aplikaci lze přepnout i do anglického jazyka. Zdroj: Helpnet.cz

26. 5. 2017
Školení Instruktorů seniorů III. třídy

Česká asociace Sport pro všechny pořádá školení Instruktor seniorů III. třídy. Jedná se o základní kvalifikaci, která připravuje frekventanty školení na samostatnou cvičitelskou práci v oblasti pohybových aktivit pro seniory. Upozorňujeme, že školení je určené spíše pro cvičitele, kteří pracují se zdravými seniory, nikoli se seniory se zdravotním postižením. Rozsah školení: 50 hodin. Termín: 1. konzultace: 20. – 22. 10. 2017, 2. konzultace: 10. – 12. 11. 2017. Místo konání: Školící centrum ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5. Účastnický poplatek: pro členy ČASPV 2 300 Kč, pro ostatní 2 900 Kč. Závazné přihlášky je nutné zaslat do 6. 10. 2017 (včetně zaplacení poplatku). Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce. Zdroj: ČASPV

Pozvánka školení cvičení seniorů

26. 5. 2017
O mobilní aplikaci Záchranka

O mobilní aplikaci Záchranka bude 1. června 2017 od 17:00 do 18:30 hod. v klubovně České unie neslyšících v Praze (Dlouhá 37, Praha 1) přednášet tvůrce této aplikace, Ing. Filip Maleňák. Bezplatná aplikace Záchranka je určená pro „chytré“ mobilní telefony a v případě nouze umožňuje jednoduchým způsobem kontaktovat Zdravotnickou záchrannou službu, odeslat záchranářům Vaši přesnou polohu a další užitečné informace, které slouží pro Vaši záchranu. Vstup na přednášku je zadarmo, tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis jsou zajištěny. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/o-mobilni-aplikaci-zachranka. Zdroj: Helpnet.cz

11. 5. 2017
Pražský hrad opět zahájí letní sezónu otevřením nejvýznamnějších objektů zdarma

Na Pražském hradě bude v sobotu dne 13. května 2017 zahájena letní turistická sezóna. V rámci symbolické akce, která letos připadá přesně na den 300. výročí narození české královny Marie Terezie, budou od 10.00 do 17.00 hodin zdarma otevřeny všechny hlavní návštěvnické objekty: Starý královský palác, Příběh Pražského hradu, Katedrála sv. Víta, Bazilika sv. Jiří, Rožmberský palác a Zlatá ulička. Na odkaz Marie Terezie, jediné ženy na českém královském trůně, bude zaměřeno i tradiční výpravné divadelní vystoupení na III. nádvoří Pražského hradu. Výročí Marie Terezie si Hrad připomíná proto, že to byla právě ona, kdo dal Pražskému hradu jeho současnou stavební podobu. Více informací: https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/zahajeni-letni-sezony-2017-10781. Zdroj: Metro

11. 5. 2017
52. ročník Pochodu Praha – Prčice

Termín dalšího ročníku pochodu je 20. 5. 2017. Účastníci si mohou vybrat z několika tras v délce 23 – 70 km. Jsou připraveny i cyklotrasy v délce 58 – 76 km. Organizátoři tradičně připravili i Vozíčkářskou trasu Miličín (13 km). Tato trasa označená jako “Vozíčkářská” je určena výhradně držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/P a jejich doprovodu. Podrobnější informace o akci najdete na stránkách http://www.praha-prcice.cz/uvod. Pokud zašlete ofrankovanou obálku A5 na adresu: KČT Praha – Prčice, Vacínova 10, 180 00 Praha 8, obdržíte informační leták. Zdroj: KČT Praha – Prčice

11. 5. 2017
Rohlík.cz spouští klub pro seniory a ZTP

Online supermarket Rohlik.cz, který nabízí nákup potravin online a jejich dovoz domů, spouští ve spolupráci s nadací Taťány Kuchařové Krása pomoci klub Rohlík bez bariér. Je určen pro seniory nad 65 let a držitele průkazu ZTP. Jeho členové mají dopravu zdarma i na malé nákupy, výnos nákupu až do bytu bez ohledu na počet pater je samozřejmostí. Objednat je možné jak online, tak po telefonu. Výhody klubu jsou zcela zdarma. Objednávání přes internet na Rohlíku je jednoduché a intuitivní. Navíc na Rohlik.cz je video, které provede zákazníky krok po kroku celým procesem objednávky. A pokud zákazníci nechtějí nebo nemohou objednávat online, mají možnost si nákup objednat telefonicky na bezplatné infolince, takže nepotřebují ani internet. Rohlík.cz bohužel zatím nedoručuje ve všech městech. Na stránkách https://www.kosik.cz/?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=3284-363-22+%7c+KONKURENCE-EXACT_search_normk_nobrand_no_exact_all&utm_content=Rohlik si můžete ověřit, jestli k vám domů tento internetový obchod zboží doručuje. Zdroj: BARD PR

11. 5. 2017
Mezinárodní den muzeí a Festival muzejních nocí

V České republice je oslava Mezinárodního dne muzeí tradičně spjatá s pořádáním Festivalu muzejních nocí, který se koná od 19. května do 10. června 2017. V tomto období zůstanou okna vybraných muzeí a galerií napříč celou Českou republikou rozsvícená i večer. Instituce otevřou za soumraku své brány, aby netradičním programem bavily návštěvníky po celou noc. Za symbolické nebo volné vstupné můžete během tří týdnů postupně navštívit celou řadu muzeí a památek, které nabídnou kromě neobvyklých nočních prohlídek stálých expozic a výstav také řadu doprovodných kulturních programů. Muzea a galerie zůstanou otevřeny do pozdních nočních hodin a nabídnou svým nočním návštěvníkům něco, co není v jejich denním programu běžné. Volným vstupem počínaje a speciálními akcemi konče. Koncerty, divadelní a taneční představení, performance, ukázky řemesel, ochutnávky dobových jídel, soutěže a kvizy pro děti i dospělé, workshopy, přednášky, videoprojekce, besedy s vystavujícími autory, módní přehlídky, komentované prohlídky v dobových kostýmech, zajímavosti ze „zákulisí“ muzea, prezentace běžně nevystavených exponátů… a mnohá další neobvyklá setkání s minulostí i přítomností nabízejí na přelomu května a června v nezvyklou noční dobu muzea a galerie napříč Českou republikou. Informace o tom, kde můžete Festival muzejních noci zažít, najdete na stránkách http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni. Zdroj: Metro

11. 5. 2017
Evropský den sousedů

Na přelomu května a června 2017 probíhají v mnoha městech ČR akce v rámci Evropského dne sousedů. Jedná se o aktivity s lidmi ve vašem okolí, které organizují buď sami obyvatelé měst nebo obecní a městské úřady. Může se jednat např. o pikniky, hraní her, společné večeře, divadelní představení, hudební vystoupení, apod. Můžete se zapojit do organizování akce, nebo se jen zúčastnit. Podrobnější informace najdete většinou na webových stránkách svých obcí a měst. Zdroj: Tučňák

11. 5. 2017
Sportovní hry seniorů České republiky 2017

Akce se koná 31. 5. 2017 od 7:00 hod. na Stadionu mládeže, Na Kotlářce 1, Praha – Dejvice. Soutěžit mohou senioři nad 60 let. Na programu jsou nenáročné soutěžní disciplíny, setkání a beseda s osobnostmi. Dále bude dispozici: diagnostiky prevence zdraví, poradna o bezpečnosti, zájmové aktivity pro 60+, drobné občerstvení. Na závěr se můžete těšit na bohatou tombolu. Soutěžící i fanoušci mají vstup zdarma. Počet startujících je omezen. Přihlášku je nutné poslat nejpozději do 20. 5. 2017. Podrobné informace a přihlášky najdete na stránkách http://www.budfitseniore.cz/akce/sportovni-hry-senioru-ceske-republiky-2017/. Akci organizuje spolek Buď Fit Seniore z.s. Zdroj: Pražský senior

9. 5. 2017
Festival Dobrý den Kociánko

Již sedmým rokem se Centrum Kociánka, sídlící v Brně Králově Poli, otevře veřejnosti prostřednictvím festivalu Dobrý den Kociánko, a to ve čtvrtek 25. května 2017 v čase od 10 do 21 hodin. Zaměstnanci, uživatelé služeb, účinkující hosté a přátelé CK připravili bohatý program na několika scénách i v plenéru parku Kociánka. Myšlenkou festivalu je nejen pobavit veřejnost, ale také ji seznámit s prostředím zdravotně postižených lidí a přiblížit jim jejich život. V hudební sekci se návštěvníkům představí Trigon band, Hustej Rock přímo z Kociánky a Bratři Orffové. Pro milovníky divadla festival nabízí představení studentů JAMU, divadlo FACKA nebo DAMÚZA s loutkovou pohádkou Golem. Tradiční partner Dům dětí a mládeže Helceletova si připraví stanoviště pro Hravé dopoledne, která potěší především ty nejmenší návštěvníky. Na Jarmarku neziskových organizací se zároveň představí kulturně-sociální neziskové či příspěvkové organizace z Jihomoravského kraje. Nebude chybět ani slaňování vozíčkářů a deskové hry klubu Baliend. Nově se představí spolek Uměním proti zdím, který připraví pro návštěvníky workshopy (hudební a rukodělný). Samozřejmostí budou stánky s občerstvením. Vstupné je dobrovolné. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/30105. Zdroj: MPSV

9. 5. 2017
APUPA zve na kreativní program

Akademická poradna Univerzity Pardubice oslaví páté výročí svého založení ve foyeru univerzitní auly v Pardubicích v Polabinách v úterý 16. května 2017 od 9:00 hodin. Pro návštěvníky všech věkových skupin je připraven zajímavý, kreativní dopolední program. K vidění a vyzkoušení budou netradiční zážitkové aktivity, jako například alternativní sportovní činnosti, znakovací medvěd pro osoby se sluchovým postižením, sebeobslužné činnosti a deskové hry pro osoby se zrakovým postižením. Také si návštěvníci budou moci vyzkoušet jízdu na skútru či elektrickém vozíku. Program je pestrý a nabízí ukázky možností aktivního života osob se speciálními potřebami v důsledku smyslového, fyzického či psychického postižení a také možnost sdílení zkušeností. Po celou dobu akce bude k dispozici nejen poradenský tým poradny APUPA, ale i zástupci dalších organizací. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/apupa-zve-na-kreativni-program. Zdroj: Helpnet.cz

9. 5. 2017
12. Fórum celiaků – Gluten Free Prague Expo

Akci pořádá u příležitosti Mezinárodního dne celiakie Společnost pro bezlepkovou dietu v sobotu 27. května 2017 od 9:30 do 15:00 hod. v PVA EXPO Praha Letňany, vst. hala I., ul. Beranových 667, Praha 9. Akce je přístupná široké veřejnosti a je určena zejména lidem, jejichž údělem je celoživotní vyloučení lepku z potravy. Můžete se těšit na odborný program a prezentace výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit. Někteří vystavovatelé nabízejí možnost si předem objednat jejich výrobky. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti do 15 let zdarma, členové Společnosti pro bezlepkovou dietu se zaplaceným členským příspěvkem 2017 mají rodinnou vstupenku zdarma. Více informací: http://www.celiak.cz/akce. Zdroj: Helpnet.cz

9. 5. 2017
Zelená pro vzdělávání seniorů v Akademii řemesel Praha – SŠt

Sedm vzdělávacích kurzů a pět workshopů, které jsou pro seniory z celé Prahy zdarma, obsahuje projekt Akademie řemesel Praha – SŠt s názvem “Zelená pro vzdělávání seniorů”. Jde o vzdělávací projekt pro zvýšení občanských kompetencí seniorů využitelných v praktickém životě, zejména v oblastech finanční gramotnosti, pojišťovnictví, právního povědomí, počítačových technologií, občanskoprávních a komunikačních kompetencí. Projekt rozvíjí i zájmové aktivity seniorů. Každý vzdělávací kurz nebo workshop obsahuje celkem 7 dvouhodinových seminářů pravidelně konaných jedenkrát týdně po dobu 7 týdnů v období říjen až prosinec 2017. Výuka bude realizována pouze v pracovních dnech. Kapacita kurzů je cca 210 uchazečů. Pokud nebudou kurzy plně obsazeny, mají senioři možnost zúčastnit se i více kurzů, jejichž tematika je zajímá. Místo konání: Akademie řemesel Praha – Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294/52. Doba realizace vzdělávání seniorů: od 9. října do 1. prosince 2017. Přihlašování seniorů do vzdělávacích kurzů probíhá od 19. dubna až do 6. října 2017. Seznam kurzů a workshopů: počítačový kurz, pohodové on-line cestování doma i v zahraničí, košíkářství z pedigu, klub šikovných rukou, paličkování, základy fotografování, finanční gramotnost, právní povědomí, pojišťovnictví, kurz angličtiny, „světlo a stín“, jak nespadnout do pasti “šmejdům”. Kontakty a přehled vzdělávacích kurzů a zájmových workshopů s rámcovým popisem najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zelena-pro-vzdelavani-senioru-v-akademii-remesel-praha-sst. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

9. 5. 2017
Konference v Pardubicích

Na téma Praktické zkušenosti pečujících osob s aplikací nového občanského zákoníku v oblasti opatrovnictví se uskuteční 17. května 2017 od 10 hodin. Konferenci pořádají Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje. Místo konání: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 120, Pardubice, budova C (reálka), sál Jana Kašpara č. 111. Zájemci o konferenci se mohou přihlásit na e-mail: poradnapardubice@nrzp.cz nebo na telefon 466 952 423, nejpozději do 10. 5. 2017. Konference je zdarma. Podrobné informace o programu najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/konference-v-pardubicich. Zdroj: Helpnet.cz

9. 5. 2017
Studovat můžete v každém věku

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí seniorům kvalitní využití volného času a příležitost i nadále rozvíjet své dosavadní znalosti a dovednosti. Díky studiu se mohou posluchači dovědět o novinkách z nejrůznějších oborů, a to formou přednášek, cvičení, seminářů nebo exkurzí. Srdcem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá 8 semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Studium je zakončeno slavnostní promocí, na níž získají účastníci tohoto kurzu osvědčení o absolvování. Zájemci se mohou hlásit také do tří jednoletých kurzů, kterými jsou: Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví a památková péče na Moravě a G. J. Mendel: Člověk, opat vědec. Nad rámec základního programu jsou pro posluchače U3V pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, na otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd a mnoho dalších. Do programu jsou taktéž zařazeny jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů. Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za čtrnáct dnů v období od října do května. Účastníkem programu U3V MU může být každý, kdo dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2017/2018 stanoveno ve výši 800 Kč. Přihlášky je možné podat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky od 2. května 2017 do 30. června 2017. Další informace a podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií z nabízených aktivit najdete na www.u3v.muni.cz. Zdroj: Helpnet.cz

9. 5. 2017
Cyklus přednášek pro seniory

Česká asociace sport pro všechny, z.s. pořádá cyklus přednášek k projektu Aktivní v každém věku určený seniorům nad 60 let. Přednášky se uskuteční vždy ve středu v níže uvedených termínech v průběhu dubna až listopadu 2017 od 11:00 do 15:00 – 3 hodiny teorie a 1 hodina praxe. Místo konání: budova ČASPV, Ohradské náměstí 1627/8, Praha 5 – Stodůlky. Přihlášky je možné zasílat PaedDr. Dobromile Růžičkové, mail: dobromila.v@seznam.cz, tel. 732 988 646 nejpozději týden před vybraným seminářem. Pro účastníky bude zajištěno občerstvení. Účastníci také obdrží praktický dárek (overball). Vše je zdarma. Více informací naleznete v přiloženém letáku. Zdroj: ČASPV

leták – přednášky

10. 4. 2017
Den bez paměti

Akce proběhne na Palackého náměstí v Hořovicích 12. dubna 2017 od 10.00 do 18.00 hodin. Účastníci se mj. dozvědí, co by měl člověk vědět a dělat, když jeho blízký trpí demencí. Zájemcům budou zdarma provedeny testy paměti, vyšetření tlaku či cukru, připravena je výtvarná dílnička pro děti. Velká prezentační akce probíhá v rámci projektu „Farní charita Beroun pomáhá neformálním pečovatelům“. Jaké projevy syndrom demence provází, jakou formu podpory nemocný potřebuje a na co by měl myslet ten, kdo pečuje, se veřejnost dozví, pokud ve středu 12. dubna navštíví stánek Dne bez paměti. Zaměstnanci Farní charity Beroun Vám během celého dne rádi poskytnou individuální poradenství. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/den-bez-pameti. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2017
Ke změně zákona o hmotné nouzi

Od února 2017 se vrací veřejná služba, ale v jiném režimu a zároveň již neplatí benefity pro nezaměstnané dobrovolníky. Od 1. února 2017 nabyla účinnosti novela č. 367/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. Naopak zvýšit příjem si tyto osoby nemohou prostřednictvím výkonu dobrovolnické služby, který je definovaný zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dobrovolnická služba se již nepovažuje za snahu o zvýšení příjmu vlastní prací. Osoby v hmotné nouzi tudíž již nejsou bonifikovány za výkon dobrovolnické služby. Není tedy důvod, aby k organizacím s akreditovaným programem podle zákona o dobrovolnické službě byly posílány osoby v hmotné nouzi z Úřadů práce za účelem zvyšování si dávek na živobytí. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/ke-zmene-zakona-o-hmotne-nouzi. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2017
Praha slyší neslyšící – multižánrový festival

Festival se uskuteční ve čtvrtek 13. dubna 2017 od 14:00 do 18:00 hodin v obchodním centru Galerie Harfa v Praze. Festival pořádají studenti 3. ročníku oboru Čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Můžete se těšit například na osobnosti komunity Neslyšících, Jaroslava Duška, hudbu tlumočenou do českého znakového jazyka, živou knihovnu, bohatý program pro děti (komentované prohlídky DinoParku, velikonoční dílny, pohádka O veliké řepě, interaktivní čtení pro děti…) a mnoho dalšího. Všechny aktivity jsou nastaveny tak, aby si je užili jak slyšící, tak neslyšící návštěvníci. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/praha-slysi-neslysici. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2017
Soutěž s VozejkMap 2017

Od 10. 4. do 30. 9. 2017 bude probíhat na VozejkMap nová soutěž o spousty hodnotných cen. Jak nejspíše víte, mobilní aplikace VozejkMap je mapou bezbariérových míst do které přispívají sami uživatelé. I tento rok chce provozovatel jejich snahu ocenit. Devět uživatelů, kteří do databáze v tomto období přidají nejvíce bezbariérových míst, získá tablet, chytrý telefon nebo powerbanku. Podrobnější pravidla naleznete na http://vozejkmap.cz/soutez. Zdroj: VozejkMap

7. 4. 2017
Lidé v tísni s psychickými potížemi mohou využít Sociální kliniku

Nemajetní lidé, kteří mají kvůli tíživé životní situaci psychické potíže, mohou využít služeb Sociální kliniky. Těm, kteří se vzpamatovávají z rozvodu či rozchodu, smrti blízkého, vážné nemoci či napadení, nabízí zařízení psychoterapii, a to jen za symbolickou úhradu. Klinika vznikla v září 2014, sídlí v Praze, terapeuty má ale i v dalších 15 městech. Posláním Sociální kliniky je poskytovat kvalitní psychoterapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby z finančních důvodů dovolit. Podle zakladatelů není terapie v Česku dostupná tak, jak by bylo potřeba, zdravotní pojišťovny ji vždy neproplácejí, klinických psychologů není dost a čekací doby jsou dlouhé. Klinika poskytuje psychoterapii, poradenství i krizovou pomoc. Zájemci najdou na stránkách kliniky přihlášku, tu pak odešlou elektronickou poštou. Do pěti dnů dostanou odpověď a domluví si setkání. Při úvodním hodinovém pohovoru odborníci zmapují jejich stav a najdou jim nejvhodnější formu pomoci. Nejpozději do dvou týdnů dostane klient kontakt na terapeuta. K němu pak dochází na 12 sezení. Platí jen to, co může. Podrobnější informace najdete na stránkách www.socialniklinika.cz. Zdroj: Verlag Dashöfer

7. 4. 2017
ONKO Prostaty radí mužům ohledně rakoviny prostaty už tři roky

Online klinika pro onkologii prostaty (ONKO Prostaty) svůj provoz zahájila už v lednu roku 2014. Již více než tři roky mohou zájemci o informace k rakovině prostaty navštěvovat tohoto webového multimediálního průvodce. Přední čeští odborníci z oborů urologie a onkologie zde provádí pacienta všemi aspekty rakoviny prostaty – od vyšetření až po optimální cestu léčby. Hlavním cílem projektu je poskytnout pacientům i jejich blízkým potřebné informace a nabídnout jim pomoc v jejich nelehké situaci. Rakovina prostaty je u mužů po kožních nádorech druhým nejčastějším zhoubným nádorem. V současnosti neexistuje způsob, jak nemoci předcházet, a jedinou prevencí choroby je její včasné zachycení. Proto je důležité posilovat informovanost mužů o tomto onemocnění. ONKO Prostaty naleznete na adrese: www.rakovinaprostaty.org. Zdroj: ParlamentníListy.cz

7. 4. 2017
Výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí

Soutěž, kterou pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, je určená pro děti od předškolního věku do 15 let a jejím tématem je výtvarné zpracování dětského pohledu na stáří. Cílem tohoto projektu je snaha o propojení generací a vzájemnou pomoc, odstranění předsudků o stáří a navázání spolupráce mezi školami a domovy pro seniory. Letošní ročník výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí přináší i novou soutěžní kategorii „Tvoříme společně“, která je určena pro společná díla dětí a seniorů, ať už vlastních babiček a dědečků či seniorů žijících v domovech pro seniory. Soutěž je rozdělena do 3 kategorií podle věku pro díla výtvarná, součástí soutěže je kategorie fotografická, kategorie pro děti se zdravotním postižením a nově již zmíněná kategorie Tvoříme společně. Obrázky mohou zasílat jak jednotlivci, tak školy. Výtvarná díla lze zasílat do 30. června 2017, slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 3. října 2017. Bližší informace o soutěži a pravidla najdete na stránkách www.stastne-stari.cz. Zdroj: Helpnet.cz

7. 4. 2017
Sociální portál Jihočeského kraje

Nové webové stránky Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje obsahují veškeré základní informace ze sociální oblasti určené pro širokou veřejnost i poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Naleznete zde např. katalog sociálních služeb, nebo informace týkající se seniorů nebo osob se zdravotním postižením. Sociální portál Jihočeského kraje najdete na stránkách http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

7. 4. 2017
Stanovení vzniku invalidity – typický problém

Posouzení zdravotního stavu vycházející z neúplných podkladů, nedostatečné odůvodnění posudku a zejména stanoveného data vzniku invalidity, to jsou typické problémy, s nimiž se veřejná ochránkyně práv opakovaně setkává. Chybné stanovení data vzniku invalidity ovlivňuje nejen výši invalidního důchodu, ale může být zásadní i pro přiznání invalidního důchodu vůbec. Ročně obdrží ochránkyně okolo dvou set podnětů týkajících se invalidních důchodů. Každý desátý končí zjištěním pochybení na straně orgánu sociálního zabezpečení. Na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/stanoveni-vzniku-invalidity-typicky-problem najdete dva případy, které veřejná ochránkyně práv úspěšně ukončila a kdy se podařilo napravit chyby ve vyplácení invalidního důchodu. Zdroj: Helpnet.cz

7. 4. 2017
Co všechno patří do kufru při cestě na dovolenou

Balení kufru před cestou na dovolenou prožívají mnozí z nás jako stres. Stále se ptáme, zdali máme všechno důležité s sebou a na nic jsme nezapomněli. Co patří do cestovní lékárničky? Co máme mít v kufru, aby to bylo vždy po ruce? Odškrtněte si vše, co dáváte do kufru. Tak se vyhnete tomu, že byste zapomněli něco důležitého. Stručný seznam věcí na dovolenou najdete např. na stránkách http://penzista.net/cestovani-pro-seniory/co-vsechno-patri-do-kufru-pri-ceste-na-dovolenou-2/, nebo http://www.ara.cz/rady-na-cestu/seznam-veci-na-dovolenou, nebo https://www.etravel.cz/veci-do-kufru, nebo http://www.radynacestu.cz/magazin/seznam-veci-na-dovolenou-k-mori/. Vytvořte si vlastní seznam, který bude přesně odpovídat vašim potřebám. Zdroj: Penzista.net, Ara.cz, eTravel.cz, Inspirace na cestu

7. 4. 2017
Bezplatné lekce Nordic Walking pro pražské seniory

Právě teď! o.p.s. zve zájemce na lekce Nodic Walking. A to buď na kondiční lekce v členitém terénu nebo na lekce pro začátečníky a osoby se zdravotním nebo pohybovým omezením. Lekce jsou připravené a lokality zvolené tak, aby si každý zájemce mohl vybrat tu, která bude odpovídat jeho požadavkům a potřebám. Všechny lekce mají pražští senioři zdarma, včetně zapůjčení holí těm, kdo je nevlastní. V Šárce budou účastníci chodit v členitém terénu a v tempu. Ve Stromovce se zvolí tempo mírnější a chodit se bude převážně po rovině. Tato lekce bude obzvláště vhodná pro všechny, kteří se s Nordic Walkingem teprve seznamují, potřebují se pozvolna dostat do kondice, či mají různá zdravotní a pohybová omezení. Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku. Zdroj: Pražský senior

Plakát Nordic Walking

7. 4. 2017
Senior foto – soutěž

Jihočeská krajská Rada seniorů vyhlašuje fotografickou soutěž „Senior_foto“. Cílem soutěže je ukázat celou škálu činností seniorů, ukázat že jen „nestojí frontu před Kauflandem“, že sportují, vzdělávají se, žijí společensky, že umí společnosti ještě mnoho dát. Soutěž bude probíhat v období od 1. 2. 2017 do 15. 8. 2017. Pozor! V případě velkého počtu přihlášených soutěžících může pořadatel ukončit přijímání přihlášek dříve. Přihlásit se může každý senior starší 60 let. Soutěž je rozdělena do několika tematických kategorií. Soutěžící se může přihlásit do více kategorií, v každé kategorii je možno zaslat nejvýše tři snímky. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.rscr.cz/2017/04/krajska-rada-senioru-jihoceskeho-kraje-vyhlasuje-fotografickou-soutez-senior-foto/. Zdroj: Rada seniorů ČR

7. 4. 2017
Krajská Rada seniorů hlavního města Prahy zve na INFO DEN

Pod tímto názvem je prezentována přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze. Letošní INFO DEN proběhne 12. 4. 2017, v sále Přítomnost v Domě odborových svazů na Žižkově. Účastníci INFO DNE obdrží vstupenku na slavnostní koncert, který proběhne u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů 24. 9. 2017 od 15. hodin v Obecním domě. Podrobný program INFO DNE najdete na stránkách http://www.rscr.cz/2017/04/krajska-rada-senioru-hlavniho-mesta-prahy-zve-na-info-den/. Zdroj: Rada seniorů ČR

7. 4. 2017
NGO Market – veletrh neziskových organizací

Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se v roce 2017 uskuteční 12. dubna v prostorách Fora Karlín (Pernerova 51, Praha 8). Veletrh doprovodí celodenní program, určený zástupcům neziskovek i veřejnosti. Vstup na akci je jako tradičně zdarma. Na veletrhu se představí více než 200 neziskových organizací zaměřeným na osoby se zdravotním postižením, děti, vzdělávání, dobrovolnictví, oblast lidských práv, environmentální problematiku nebo jiné oblasti. Více informací najdete na stránkách http://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market. Zdroj: NGO Market

23. 3. 2017
Invalidní důchody

Těžký úraz nebo vážná nemoc, které člověka zcela nebo částečně vyřadí z pracovního života, mohou potkat každého. Bez ohledu na věk. Dokazují to čísla z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Více než jedna čtvrtina příjemců invalidních důchodů jsou lidé ve věku do 44 let. K 31. 12. 2016 pobíralo invalidní důchod 425 788 lidí. Důchodový systém myslí i na lidi se zdravotním handicapem, kteří pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nemohou pracovat nebo nemohou být pracovně činní tzv. na plný výkon. Zákon o důchodovém pojištění, podle kterého úřad postupuje, stanoví podmínky, za kterých je možné invalidní důchod přiznat. Jsou jimi uznaná invalidita a získání určité doby důchodového pojištění. Smyslem invalidního důchodu je alespoň částečně nahradit příjem, o který člověk přijde kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. ČSSZ se setkává s tím, že kolem tohoto tématu panuje řada nejasností. Praktické informace týkající se průběhu řízení při žádosti o invalidní důchod jsou uvedeny na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vyplacela-v-lonskem-roce-bezmala-426-tisic-invalidnich-duchodu-mesicne nebo na stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm. Zdroj: Helpnet.cz

23. 3. 2017
Nestihli jste registraci na INSPO? Můžete konferenci sledovat on-line

Zájem o 17. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami byl tak veliký, že již 7. března muselo pořádající BMI sdružení ukončit registraci účastníků. Kdo zaváhal, může však sledovat spolu s ostatními zájemci v sobotu 25. března 2017 konferenci on-line na internetu. Přenos začíná v 10:00 hodin, přesná adresa bude uvedena na www.inspo.cz/videa. Středisko Teiresiás bude zajišťovat přenos z hlavního sálu. Od 10 do 13 hodin zde bude probíhat program společný pro všechny. Odpoledne se účastníci rozejdou do tří sekcí. V hlavním sále, odkud bude přenos pokračovat, bude sekce věnovaná technologiím pro osoby se sluchovým postižením. Celý program se nachází na webu http://www.inspo.cz/inspo-2017. Zdroj: Helpnet.cz

23. 3. 2017
Informační kampaň k Mezinárodnímu dni porozumění autismu – “Co dokážu já a co člověk s autismem”

Datum konání: 1. 4. 2017 od 9:00 do 19:00 hod. Místo konání akce: OC Forum Nová Karolin Ostrava. Akce je realizována neziskovou organizací MIKASA ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. Návštěvníci jsou zváni i s dětmi, budou mít možnost seznámit se s problematikou autismu prostřednictvím zajímavých aktivit, her, cvičení a interaktivních dílen. Přijďte a vyzkoušejte si různé přístupy a činnosti při práci s osobami s autismem, soutěžte, bavte se a poznejte, co je to autismus. Součástí akce bude také hudební dílna, multisenzorická místnost, fotokoutek na podporu osob s autismem a spousta dalších akcí. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/informacni-kampan-k-mezinarodnimu-dni-porozumeni-autismu-co-dokazu-ja-co-clovek-s-0. Zdroj: Helpnet.cz

23. 3. 2017
Měsíc bláznovství 2017

Práh jižní Morava pořádá už tradičně každý duben jednu ze svých kampaní, jejichž cílem je pravdivě informovat o duševních nemocech, o životě lidí, kteří se s nimi utkávají, a osvětlit předsudky, jež jsou v naší společnosti stále rozšířené. Akce se většinou uskuteční v tréninkové kavárně Café Práh v Galerii Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1, Brno. Pokud není v programu uvedena cena, je vstupné dobrovolné. Kompletní program Měsíce bláznovství a podrobnější informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/mesic-blaznovstvi-2017. Zdroj: Helpnet.cz

23. 3. 2017
Na národní abilympiádě se bude soutěžit ve 35 oborech

V pardubické Tipsport areně se uskuteční 19. a 20. května 2017 národní abilympiáda. Do soutěžní přehlídky pracovních i volnočasových aktivit se mohou zapojit lidé starší 15 let s jakýmkoli zdravotním postižením, přihlásit se však musí do 31. března 2017. Zájemci se mohou přihlásit e-mailem na adresu alena.krpalkova@caacz.cz či přímo v databázi účastníků na stránkách www.abilympiada.cz. Soutěžit lze ve dvou disciplínách, k nimž si lze vybrat jednu náhradní. Vyhlášeny jsou tyto obory: aranžování květin – západní styl, aranžování suchých květin, batika, cukrářství, drátování, drhání, dřevořezba, elektromontáž, enkaustika, fotografování, háčkování, keramika, košíkářství, malba na hedvábí, malba na sklo, malování na kameny, modelování z polymerové hmoty, návrh plakátu, 3D origami, paličkování, patchwork, pletení, pletení z papíru, počítačová editace textu, síťování, studená kuchyně, šití dámského oděvu, technická ilustrace, ubrousková technika, výroba nábytku, výroba svíček, výroba šperku z korálků, vyřezávání ovoce a zeleniny, vyšívání, zdobení kraslic. Abilympiádu pořádá Česká abilympijská asociace zároveň se zážitkovou výstavou Kreativ, která nabídne desítky tvořivých dílniček a stánků s ručními výrobky. O této akci informují stránky www.kreativ-pardubice.cz. Účastnický poplatek pro soutěžícího i doprovod činí 750 korun na osobu. Zahrnuje startovné, ubytování a stravu od čtvrtečního odpoledne do nedělního dopoledne. Kdo nechce zajistit ubytování, zaplatí 300 korun. Zdroj: Helpnet.cz

23. 3. 2017
On-line výukové kurzy zdarma

Na stránkách http://www.onlinekurzyzdarma.cz/#sthash.7fKbAI6q.dpbs je zveřejněno mnoho výukových kurzů a návodů zaměřených na tyto kategorie: Osobní rozvoj a vzdělání, Ruční tvorba, Sport a pohyb, Počítače a programy, Focení a úprava fotekm, Výuka jazyků, Hudba, Zdraví a krása, Ostatní. Přístup ke kurzům je zdarma. Zdroj: STP v ČR z. s.

23. 3. 2017
Portál pro aktivní seniory

i60.cz je internetový portál, který je určen aktivním lidem kolem šedesátky. Obsah portálu tvoří z velké části sami čtenáři, kteří své příspěvky vkládají prostřednictvím svých profilů po zaregistrování. Na portále tak můžete najít příběhy, reportáže, glosy, povídky či básně, ale také fotoreportáže nebo videa. Na stránkách https://www.i60.cz/senior-finder/ také najdete rozcestník se zajímavými informacemi členěnými do sekcí: Jdu do důchodu, Chci se vzdělávat, Nechci sedět doma, Potřebuji péči, Jsem ve finanční tísni, Chci změnit bydlení, Zemřel/a mi partner/ka, Chci si přivydělat, Zajímavé odkazy. Zdroj: STP v ČR z. s.

23. 3. 2017
Světový den monitoringu diabetu 2017

12. dubna 2017 proběhne v KZ Domovina v Praze (Na Maninách 1525/32a, Praha 7 – Holešovice) již druhý ročník zdravotně-preventivní akce s názvem Hlídej si zdraví. Ta se koná v rámci stejnojmenné vzdělávací kampaně a klade si za cíl oslovit širokou veřejnost a upozornit na rizika neodhalené cukrovky. Zájemci si budou moci nechat kvalifikovanými zdravotníky změřit glykémie, sestavit detailní analýzu složení těla, využít nutriční poradenství a konzultace s obezitologem. Akce se koná ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání Ing. Steinové, VŠTJ MEDICINA PRAHA a pod záštitou Krajské rady seniorů hlavního města Prahy. Více informací o kampani a akci naleznete na stránkách http://www.rscr.cz/2017/03/svetovy-den-monitoringu-diabetu-2017/ a na stránkách www.hlidejsizdravi.cz. Zdroj: Rada seniorů ČR

16. 3. 2017
Národní týden trénování paměti 2017 a Týden mozku

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlašuje od pondělí 13. 3. 2017 do neděle 19. 3. 2017 Národní týden trénování paměti v rámci celosvětové akce “Týden uvědomění si mozku”. Cílem Národního týdne trénování paměti je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci, a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Na stránkách http://www.trenovanipameti.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=125&lang=cz najdete seznam osvětových přednášek, které se konají zdarma po celé ČR a převážně jsou určeny veřejnosti. Pokud jsou určeny jen pro zvané návštěvníky, je to v přehledu uvedeno. V tomto březnovém týdnu (13. – 17. 3. 2017) se taká veřejnost dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí. Nejnovější poznatky ve výzkumu mozku, duševních poruch i neurologických onemocnění představí tento týden série přednášek nazvaná Týden mozku. Ve svém pražském sídle v Národní ulici je pořádá Akademie věd, pro veřejnost je vstup zdarma. Na přednáškách vystoupí 14 předních českých odborníků v oboru teoretických a klinických neurověd. Akce nabídne také přednášky o spánku, bolesti či na téma poruchy řízení pohybu, jako jsou obrna a Parkinson, a roztroušené sklerózy. Zájemci se na jednotlivé přednášky musí zaregistrovat na webových stránkách http://www.tydenmozku.cz/. Zdroj: Helpnet.cz, Verlag Dashöfer

16. 3. 2017
Co je to hoax

S hoaxy se všichni setkáváme velmi často. Anglické slovo hoax (čte se houks) v překladu znamená: falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík. V počítačovém světě tímto slovem nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím. Jako hoax můžeme také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží. Na stránkách http://www.hoax.cz/hoax/co-je-to-hoax si můžete přečíst, jak hoax poznáme. V praxi můžeme použít následující pravidlo: Jestliže zpráva obsahuje výzvu k hromadnému rozeslání na další adresy, je to podezřelé a s největší pravděpodobností hoax. Občas to také může být původně opravdová prosba o pomoc, ale i ty svého největšího šíření dosáhnou v době, kdy jsou již neaktuální. Pokud podobnou zprávu obdržíte a nemáte jistotu, můžete si na internetu prohlédnout některý ze seznamů hoaxů a určitě tam obdobu doručené zprávy najdete. Také pravděpodobnost, že byste stopnutím podezřelého e-mailu někomu uškodili, je minimální. Šířením hoaxů a jiných řetězových e-mailů se uživatel proviňuje proti pravidlům Netikety – pravidel chování na Internetu. Mezi hoaxy patří také falešné prosby o pomoc, fámy o mobilních telefonech, pyramidové hry a různé nabídky na snadné výdělky, řetězové dopisy štěstí a také vyloženě podvodné e-maily, které se z vás snaží získat peníze, nebo podvodné loterie. Jedinou obranou proti těmto podvodům je rozumné uvažování. Na stránkách http://www.zive.cz/clanky/hoax-lez-nebo-pravda-6-webu-ktere-pomohou-s-jejich-rozlisenim/sc-3-a-184711/default.aspx#part=1 najdete seznam několika webů, které se na vyvracení nesmyslů specializují. Zdroj: Hoax.cz

16. 3. 2017
Literární soutěž Polabská vrba

Moje první láska, takové je téma 5. ročníku literární soutěže Polabská vrba, určené všem pamětníkům. Soutěž vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Polabská vrba je určena všem, kdo se „cítí být seniory“. Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které jsme pro daný rok vybrali. Cílem soutěže je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Termín odevzdání soutěžních příspěvků je 14. květen 2017 (výročí narození Eduarda Petišky). Vyhlášení vítězů literární soutěže a setkání autorů proběhne v červnu 2017. Podrobné informace o soutěži naleznete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/moje-prvni-laska-0. Zdroj: Helpnet.cz

16. 3. 2017
Akce se vstupem zdarma

Každý měsíc se nabízí velké množství akcí, na které je vstup zadarmo, nebo na něž se platí dobrovolné vstupné. Takže ani lidé s omezeným příjmem nemusí být ochuzeni o zajímavé zážitky. Nabídku těchto akcí můžete najít např. na těchto webových stránkách:
– akce v Praze: http://www.citybee.cz/vyhledavani/:/akce/prehled/
– akce v celé ČR: http://www.kudyznudy.cz/Kalendar-akci.aspx?feeFree=1
– akce v celé ČR: http://www.kdykde.cz/calendar/tema/akce-zdarma
– akce v Praze: http://www.vprazezadarmo.cz/
– akce v celé ČR: http://www.kalendarakci.atlasceska.cz/akce-a-vstupy-zdarma/
– akce v celé ČR: http://www.vstupzdarma.cz/
– akce v celé ČR: https://www.peknyden.cz/akce-pro-deti/kategorie/vstup-zdarma/
– akce v Praze: http://www.kamvpraze.info/zdarma.htm
– akce v Praze: http://www.prague-tourism.eu/volnyvstup.htm
– památky v celé ČR: http://www.horydoly.cz/deti/pamatky-zadarmo.html
A jistě najdete mnoho dalších tipů. Zdroj: STP v ČR z. s.

7. 3. 2017
7. ročník T-Mobile Rozjezdů

T-Mobile Rozjezdy je program na podporu drobného podnikání. Pokud plánujete podnikat nebo jste už podnikat začali, můžete se přihlásit do soutěže o finanční příspěvek a další podporu (např. reklamní kampaň a poradenství). Přihlásit se může kdokoliv, kdo nepodniká s novým nápadem déle než 12 měsíců, nebo kdo v nejbližší době plánuje s podnikáním začít. Přihlášky do soutěže je možné podávat do 19. března 2017. Bezplatné regionální semináře a vyhlašování výsledků soutěže proběhnou postupně od 11. dubna. Více informací na stránkách http://rozjezdy.cz/. Zdroj: T-Mobile

7. 3. 2017
Příručka Zdraví mozku

Autorem příručky, kterou vydal eReS tým ČR, je mezinárodní tým odborníků na problémy pacientů s roztroušenou sklerózou, který zahrnuje jak pacienty s RS, tak zástupce sdružení pacientů, lékaře, výzkumné pracovníky, odborné sestry a ekonomy zdravotní péče. Příručka poskytuje pacientům s RS základní informace o tom, jak mohou maximálně přispět ke zdraví svého mozku, např. udržováním správného životního stylu, jak důležitá je rychlá diagnóza pro zahájení včasné léčby, jak sledovat aktivitu nemoci za účelem kontroly účinnosti léčby či co může pacient požadovat od svého lékaře pro dosažení nejvýše dostupného standardu péče. Úkolem příručky je pomoci pacientům, aby nad onemocněním převzali kontrolu a aktivně se podíleli na udržení zdraví svého mozku. Brožura je zdarma ke stažení na stránkách Nadace Jakuba Voráčka: http://www.erestymcr.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

7. 3. 2017
Centrum provázení pro rodiny s těžce nemocnými dětmi nově také v Brně

Rodinám s těžce nemocnými dětmi pomáhají už dvě pracoviště Centra provázení. Po úspěšném rozjezdu projektu v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) otevřelo centrum loni v listopadu novou pobočku také v Dětské nemocnici při Fakultní nemocnici Brno (ulice Černopolní 9, v suterénu pavilonu G). V Brně je Centrum provázení k dispozici třikrát týdně, vždy od pondělí do středy od 9 do 14 hodin, v případě potřeby mají ale rodiče možnost domluvit si individuální konzultaci i mimo otevírací dobu. Centrum provázení je i tady nablízku rodičům, kteří si od lékařů vyslechnou závažnou diagnózu svého dítěte. Ještě před dvěma lety taková služba v České republice neexistovala. Za vznikem Centra provázení stojí Společnost pro mukopolysacharidosu, která už téměř čtvrt století pomáhá rodinám dětí trpících jednou z nejtěžších dědičných poruch metabolismu – mukoplysacharidózou. Využít Centra provázení mohou nejen rodiče dětí se vzácným onemocněním, ale také dětí narozených předčasně nebo s velmi nízkou porodní hmotností. Rodiče se mohou zeptat na všechno, i na věci, které jim připadají hloupé, zbytečné. Mohou mluvit, křičet, plakat a klidně se i smát nebo nadávat. Přitom se u toho všeho mohou cítit alespoň trochu v bezpečí. Postupem času rodiče společně s Centrem provázení hledají cestu pro svůj další život – už jako pečujících osob. Více o Centru provázení najdete na webu http://centrumprovazeni.cz nebo v tiskové zprávě na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1689-informace-c-20-2017-centrum-provazeni.html. Zdroj: NRZP ČR

7. 3. 2017
Panelová diskuse v Knihovně Václava Havla

Uskuteční se 30. března 2017 na téma Zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním – sociální firma tváří v tvář byznysu. Pořádá ji Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové od 19.00 do 20.30 hodin v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1. Čím se liší sociální firma od běžného zaměstnavatele osob se zdravotním postižením? Vyplatí se podporovat profesní růst hendikepovaných? Je reálné připravit je pro volný pracovní trh? Mají šanci pro uplatnění i těžce zdravotně postižení spoluobčané? Jaká je úloha sociální firmy při komplexní integraci zdravotně postižených a potřebných do plnohodnotného života? Diskusi s Vladimírem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory ČR, Jiřím Herynkem, zakladatelem družstva invalidů Ergotep Proseč, a Vojtěchem Sedláčkem, zakladatelem Agentury ProVás, s.r.o., bude moderovat Veronika Sedláčková. Tato panelová diskuse je určena pro širokou veřejnost. Více informací: http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/kalendar/1134/socialni-firma-tvari-v-tvar-byznysu. Zdroj: Helpnet.cz

7. 3. 2017
Zdravotnická linka 800 888 155

Bezplatnou telefonní linku, na které záchranáři poradí se zdravím, ale například také s adresou nejbližší lékárny, mohou využít lidé z celé ČR. Toto call centrum provozuje Středočeská záchranná služba a funguje jako doplňková součást linky 155. Pracovníci call centra poradí lidem například s otevírací dobou ordinací lékařů i pohotovostí, vyhledají lékárnu otevřenou i večer či o svátcích, ale poradí také s domácí léčbou nebo naopak s vyhodnocením, kdy už je lepší zavolat záchrannou službu. Jedná se o poradenství ohledně zdraví a první „svépomoci“, než člověk může zajít za svým lékařem. Důvodem pro zřízení call centra byla i omezená ordinační doba praktických lékařů a pohotovostí o omezení návštěvní služby lékařů, kteří dříve své pacienty osobně obcházeli. Na konzultační pohotovostní zdravotnickou linku lze zavolat, když potřebujete akutně poradit od lékaře, ale myslíte si, že to není na výjezd záchranky a nechcete tudíž blokovat číslo 155 (112). Je skvělé nechat si poradit a neblokovat linku, na kterou mají volat jen lidé ohrožení na životech. Telefonní číslo call centra je 800 888 155, zároveň lze využít e-mail: call@zachranka.cz nebo linku pro zasílání SMS 720 002 655. Více informací: http://www.uszssk.cz/pro-verejnost/call-centrum/100-call-centrum1. Zdroj: STP Hodonín

7. 3. 2017
Ukliďme svět, ukliďme Česko

V sobotu 8. dubna 2017 proběhne letošní hlavní termín úspěšné akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, zaměřené na dobrovolnické úklidy černých skládek, ale i drobného nepořádku z naší přírody, vesnic a měst. Jak to funguje? Na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz je možné přihlašovat plánované úklidy a všem zaregistrovaným organizátorům budou poskytnuty nezbytné rady k plánování i propagaci jejich akcí. V letošním roce by organizátoři díky podpoře Ministerstva životního prostředí a sponzorů měli mít opět zajištěny pevné pytle pro všechny zájemce, kterým z loňského ročníku nezbyly zásoby či nemají vlastní zdroje. Organizátorem akce je Spolek Ekosmák společně s Českým svazem ochránců přírody. Organizátoři akce cílí v letošním roce opět i na školy a dětské kolektivy, neboť věří, že perspektiva je hlavně ve výchově mládeže. Školám budou organizátoři poskytovat také rukavice a reflexní vesty. Pokud se chcete do akce zapojit, můžete se stát organizátorem úklidu, zapojit se jako dobrovolník, zapojit se do mapování černých skládek, můžete akci podpořit finančně nebo materiálně, nebo se stát mediálním partnerem. Zdroj: Nový prostor

7. 3. 2017
Veletrh AKTIV 55+ nabídne vše pro čilé seniory

Veletrh AKTIV 55+ je jedinou akcí svého druhu v České republice. Návštěvníci uvidí řadu vystavovatelů, jejichž společným cílem je seniorům zpříjemnit a usnadnit život. Zastoupeny tak budou nejen lázně a rehabilitační střediska, ale i firmy nabízející mobilní techniku nebo produkty pro volný čas a sportovní vyžití. Chybět nebudou ani praktické ukázky pomůcek pro seniory a odborný doprovodný program. Veletrh se koná od 6. do 9. dubna 2017 v PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 – Letňany. Vstupné pro důchodce 70 Kč, pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P vstup zdarma. Více informací: http://aktiv55plus.cz/. Zdroj: Revue 50plus

21. 2. 2017
Volnočasové aktivity Pražské organizace vozíčkářů

Pražská organizace vozíčkářů nabízí pro osoby s omezenou schopností pohybu volnočasové aktivity. Program „Volnočasovek“ je otevřený, účast není podmíněna členstvím v Pražské organizaci vozíčkářů. Podrobnější informace o nabízených aktivitách najdete v přiloženém letáku. Patří mezi ně: „Tvořivá setkání“, „U kafíčka“, „Psí život“ a „Jóga pro sedící“. Zdroj: POV

POV

21. 2. 2017
Lékové interakce zabijí přes 200 lidí ročně a stojí stamiliony korun

Spotřeba léků v České republice dlouhodobě roste. Spolu s tím narůstá i počet případů, kdy lidé užívají své léky v nevhodných kombinacích. Kvůli nežádoucím lékovým interakcím je každoročně hospitalizováno zhruba 3400 pacientů. Přes 200 jich podle odhadů dokonce zemře. Pacienti často berou více léků současně, jejich účinky se ale mohou vzájemně ovlivňovat a působit zdravotní problémy. V České republice zatím nefunguje jednotný systém sledování léků, které má pacient předepsány. Při pochybnostech se ale můžete obrátit na lékárníky nebo například na internetovou poradnu Znám své léky provozovanou AIFP. Lékovým interakcím se pokoušejí bránit také osvícení lékárníci. Ti také doporučují pacientům, aby nebezpečí, že si předepsané léky spolu „nebudou rozumět“, raději konzultovali již v ordinaci lékaře. Pokud si totiž někdo lék vyzvedne a na problém přijde až později, nemůže již léčivo do lékárny vrátit a dostat zpět případný doplatek. Léky se mohou ovlivňovat i s řadou potravin nebo s kořením. Známý je příklad grepfruitu či pomela. Tyto citrusy zvyšují hladinu některých léčiv, konkrétně již zmíněných antidepresiv a antiepileptik. Naopak taková třezalka dokáže silně zredukovat hladinu hormonální antikoncepce v těle ženy. Léčiva mají všechny podobné informace uvedeny v příbalovém letáku. Také interakce s potravinami dokáže vyhodnotit poradna Znám své léky, která je dostupná na www.znamsveleky.cz a slouží lidem zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

21. 2. 2017
Národní konference vzácná onemocnění a zdravotní postižení v současné společnosti

Konference se uskuteční ve dnech 29. a 30. března 2017 od 10:00 hodin v kongresovém sále v Top Hotelu Praha (Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov). Připravovaná konference by měla podat velké množství informací ze zdravotnického práva, z posudkové služby, novely zákona o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a mnoho dalšího. Pro mimopražské je zajištěno ubytování přímo v Top Hotelu Praha. Účastníci konference neplatí žádné poplatky za účast na konferenci. Na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1684-informace-c-15-2017-konference-vozp-praha.html najdete pozvánku na konferenci a závaznou přihlášku pro ty z vás, kteří by se konference chtěli zúčastnit. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 5. 3. 2017 elektronicky na adresu: konferenceVOZP@seznam.cz. Další informace: Mgr. Daniela Konvičná, Dis., tel.: 774 064 661. Kapacita účastníků na konferenci je omezena. Zdroj: NRZP ČR

21. 2. 2017
Seminář pro seniory o systému Krav Maga

V rámci projektu Bezpečí pro seniory pořádaného ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy se uskuteční praktický seminář, během kterého se účastníci seznámí se základními principy bezpečného chování. Naučí se jak se vyhnout nebezpečným situacím a jak případné již nastalé krizové situace řešit. Systém Krav Maga je přizpůsoben tomu, aby jej byli schopni trénovat a také používat obyčejní lidé různých fyzických dispozic, různého věku, mladí i staří, muži i ženy. Tento seminář je zdarma a je specificky zaměřen pro seniory. Místo konání semináře: Krav Maga Academy, Na Pankráci 32, Praha 4. Čas konání: 20. března 2017, 11:00 – 13:00 hod. Během semináře bude vyhrazen čas na občerstvení. Přihlašování na seminář a další informace naleznete na www.bezpeciproseniory.cz/seminar. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

21. 2. 2017
Seminář Cvičíme se seniory

V neděli 23. dubna 2017 od 9:00 do 15:00 hod. pořádá Česká asociace Sport pro všechny seminář Cvičíme se seniory, který je určen všem zájemcům z řad cvičitelů, instruktorů, cvičenců a dalších zájemců, kteří se zajímají o problematiku cvičení seniorů. Místo konání: tělocvična ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 – Stodůlky. Přihlášky je možné posílat do 14. 4. 2017, a to prostřednictvím webu http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/, nebo e-mailem na adresu dobromila.v@seznam.cz. Cena při platbě předem činí 350 Kč pro členy ČASPV a 450 Kč pro ostatní. Platba na místě činí 400 Kč pro členy ČASPV a 500 Kč pro ostatní. Na programu bude: Kompenzační cvičení pro seniory, „Bez rozcvičení to nejde“, Další netypické náčiní – sítě, Mozkový joging (trénink paměti). Podrobnější informace a přihlášku najdete v příloze. Zdroj: ČASPV

Cvičíme se seniory

21. 2. 2017
10 příznaků rozvoje Alzheimerovy choroby

Alzheimerova choroba se rozvíjí postupně v několika letech. Existují určité příznaky kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Tyto příznaky lze shrnut do desíti bodů, které najdete v článku na stránkách http://www.seniorclub.cz/node/792. Zdroj: Seniorclub

21. 2. 2017
Plníme přání seniorům

Plníme přání seniorům je iniciativa společnosti Sodexo, která se ve spolupráci se svými partnery, Diakonií ČCE a Asociací poskytovatelů sociálních služeb a projektu SenSen (Senzační senioři) nadace Nadaci Charty 77/Konta Bariéry snaží podporovat aktivní stáří a naplňuje tužby a sny seniorů. Program pomáhá naplnit sny lidem, kteří ani přes vyšší věk a případná omezení, jež stáří přináší, neztratili odvahu, chuť žít a trávit svůj volný čas aktivně. Pro ty, kteří si sami nemohou dovolit své sny z nejrůznějších důvodů splnit, je určena tato veřejná sbírka. Cílem programu je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat. Pokud jste klub seniorů nebo zařízení, které o seniory pečuje, můžete poslat společnosti Sodexo své tajné přání a požádat ji o finanční příspěvek na jeho splnění. Sběr přání probíhá od 20. 1. do 28. 2. 2017. Minimálně dvacet pět vybraných přání představí společnost Sodexo na svých webových stránkách v rámci veřejné sbírky. Dárci z řad veřejnosti si mohou vybrat, které přání chtějí podpořit a přispět na něj. Více informací: http://www.plnime-prani-seniorum.cz/cs/uvod. Zdroj: Seniorum.cz

21. 2. 2017
Soutěž pro seniory dá příležitost každému

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., vyhlašuje XVIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení. Cílem soutěže je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času, uchování kvality života, zlepšení psychického a zdravotního stavu. Soutěž je vyhlášena pro: seniory žijící v domácnostech, klienty pečovatelské služby, seniory v klubech důchodců a v ostatních seniorských skupinách, obyvatele domovů pro seniory. Práce účastníků soutěže budou prezentovány na samostatné výstavě Šikovné ruce našich seniorů na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci celorepublikové výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2017, která se uskuteční ve dnech 22. – 25. června 2017. Soutěží se v těchto činnostech: ruční a výtvarné práce, literární práce, fotografie. Přihlášku do soutěže je nutno zaslat nejpozději do 22. května 2017. Bližší informace o všech třech soutěžích najdete na http://www.centrum-podebrady.info/index.php?id=125. Další informace: http://www.seniorum.cz/aktuality/z-domova/spolecenske-akce/10742-soutez-pro-seniory-da-prilezitost-kazdemu. Zdroj: Seniorum.cz

21. 2. 2017
Workshop Hladce obrace

Old’s Cool zve na pokračování oblíbeného pletacího workshopu, který je otevřený začátečníkům i pokročilým všech generací. V prostoru Studia Hrdinů, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7, od 11:00 do 17:00 hod. Vstup na workshop je volný, rezervace stačí formou zakliknutí účasti na fb události: https://www.facebook.com/events/1824720044445787/. Základy pletení i speciální finesy výroby vlněných ponožek vás naučí zkušené pletařky z projektu Ponožky od babičky. Praktické doplňky, jako jsou čepice nebo šály, ale i veselé 3D objekty a hračky s vámi budou plést oblíbené designérky. Old’s Cool je mezigenerační projekt Elpidy o.p.s. Zdroj: Elpida

6. 2. 2017
Dotazník, který mapuje situaci rodičů, kteří se dozvídají závažnou a nepříznivou zdravotní diagnózu svého dítěte

Odborníci z vysokých škol ČR a charitativních pacientských organizací, včetně samotných rodičů dětí s těžkým onemocněním, připravili ojedinělý výzkum, který se snaží mapovat podmínky, které mají rodiče u nás v České republice ve chvíli, kdy se dozvídají nepříznivou zprávu o zdravotním stavu svého dítěte (tj. sdělování závažné diagnózy). Cílem je nejen zjistit „jaké to bylo tehdy“, ale pokusit se, na základě zkušeností rodičů vypracovat vhodný model pro podporu rodičů (ale i lékařů a dalších odborníků) v těchto kritických situacích do budoucna. Pokud jste tuto situaci také zažili nebo zažíváte, organizátoři výzkumu vás prosí o vyplnění internetového dotazníku. Výzkum je anonymní a najdete ho na stránkách http://centrumprovazeni.cz/portal/?page_id=1166. Pro rodiče dětí s těžkým onemocněním připravil tým profesora Jana Michalíka z Univerzity Palackého v Olomouci stručnou knihu „Jaké to je? …slyšet o nemoci svého dítěte…“, která umožňuje rodičům, kteří si nepříznivou zprávu vyslechnou, se v dané situaci lépe zorientovat a zároveň jim nabízí potřebnou podporu. Pročíst či stáhnout si ji můžete zdarma na stránkách: http://centrumprovazeni.cz/portal/?p=852. Zdroj: NRZP ČR

6. 2. 2017
Národní kronika se představí v Městské knihovně v Praze

Nadace Charty 77/Senzační senioři představí svůj projekt Národní kronika v Městské knihovně v Praze. Besedy budou probíhat v únoru 2017 v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí, na pobočkách na Opatově a v Korunní ulici. Při besedách se čtenáři nejen seniorského věku seznámí, jak vzniká největší elektronický archiv vzpomínek pamětníků a jak právě oni mohou přispět svými vzpomínkami. Besedy proběhnou: 6. února 2017 v Ústřední knihovně v Praze 1 na Mariánském nám. od 15.30 hodin., 14. února 2017 v pobočce Městské knihovny na Opatově, Opatovská 1754/14, Praha 11 od 17 hodin, 22. února 2017 v pobočce Městské knihovny v Korunní 68, Praha 10 od 17 hodin. Každý z nás může do Národní kroniky velmi jednoduše vložit svoje vzpomínky či příspěvek. V životě člověka jsou události, které stojí za to zaznamenat pro budoucnost. Může jít o narození dítěte, sňatek, promoci, dokončení nového domu, zajímavou cestu, podnikatelský úspěch, dožití významného věku, atd. Může jít i o památná místa, historii skoro zapomenutou, skvělé osobnosti, slavnostní události, proměny obcí a krajiny, stavby. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/narodni-kronika-se-predstavi-v-mestske-knihovne-v-praze a http://www.sensen.cz/narodni-kronika/co-je-narodni-kronika/. Zdroj: Helpnet.cz

6. 2. 2017
Nabídka SIKO Praha – Zličín

SIKO Praha – Zličín, největší koupelnové centrum v České republice, nabízí pomoc s vybavením bezbariérové koupelny a 10 % slevu na nákup zboží do koupelny bez bariér. V prodejně naleznete také vzorovou bezbariérovou koupelnu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Více informací a kód pro uplatnění slevy naleznete v přiloženém letáku. Zdroj: STP v ČR z. s.

Leták SIKO

6. 2. 2017
Počítače od Konta Bariéry

Pokud potřebujete sami pro sebe nebo pro svou organizaci počítač, můžete se zkusit obrátit na organizaci Konto Bariéry. V rámci projektu Počítače proti bariérám poskytuje lidem se zdravotním postižením a organizacím výpočetní techniku. Jedná se většinou o kvalitní repasovanou techniku – notebooky a počítačové sestavy včetně LCD značky Dell a HP včetně veškerého příslušenství. Počítače/notebooky mají nainstalovaný operační systém a kompletní balíček Office. Žadatel si přispívá na repasi a instalaci legální softwarové licence sumou 300,- Kč a zaslání službou PPL 200,- Kč. Vždy je nutné sepsat písemnou žádost o podporu a dodat k žádosti všechny potřebné dokumenty. O každé žádosti jedná Rada projektu Počítače proti bariérám, která zasedá přibližně každé dva měsíce a rozhoduje o přidělení daru, o jeho výši nebo jeho formě. Více informací: http://www.kontobariery.cz/Projekty/Pocitace-proti-barieram/Zadosti.aspx. Zdroj: STP v ČR z. s.

6. 2. 2017
Pro turisty s pohybovým omezením

Pražská organizace vozíčkářů vydala revidovanou brožuru Přes bariéry – Informační rozcestník pro snadné putování Prahou. Trojjazyčná česko-anglicko-německá publikace je zdrojem odkazů na důležité instituce a informační weby, ale i vodítkem, jak se zorientovat v možnostech, které hlavní město lidem s omezenou schopností pohybu nabízí. Brožura je rozdělena do pěti tematických okruhů. První kapitola se zabývá přístupností informačních středisek, druhá část se věnuje městské hromadné dopravě i přepravě individuální. V dalších oddílech lze najít informace o vybraných půjčovnách kompenzačních pomůcek, důležitých webech a užitečných publikací souvisejících s problematikou. V současné chvíli je publikace zdarma k dispozici v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1. V blízké době by měla být rovněž dostupná v pobočkách Prague City Tourism (Pražské informační služby) a v dalších infocentrech. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/pro-turisty-s-pohybovym-omezenim. Zdroj: Helpnet.cz

6. 2. 2017
Podporované zaměstnávání Formika

Volnou kapacitu v sociální službě nabízí lidem od 18 do 65 let žijícím na území hl. m. Prahy FOSA, o.p.s. Posláním sociální služby je poskytovat lidem se znevýhodněním na trhu práce takovou podporu, aby mohli pracovat za stejných podmínek jako ostatní lidé a společně s nimi. Služba je určena lidem od 18 do 65 let žijícím na území hl. m. Prahy, kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce z důvodu snížené úrovně dovedností k tomu potřebných. Službu využívají především lidé se zdravotním postižením, zdravotní postižení však není podmínkou pro poskytování služby. Cílem služby je získat vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném (nechráněném) trhu práce, to znamená na základě pracovně právního vztahu, na dobu delší než 1 rok, za odpovídající mzdu, mezi lidmi bez postižení, vyhovující jeho předpokladům a představám, a zároveň si zvýšit nebo získat dovednosti k tomu potřebné. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/podporovane-zamestnavani-formika. Zdroj: Helpnet.cz

6. 2. 2017
Poradna při finanční tísni, o.p.s. v Praze se přestěhovala

Nově poradna sídlí na adrese Hvězdova 19, Praha 4 (u metra Pankrác). Poradny při finanční tísni působí i v dalších městech, a to v Ostravě (Vítkovická 1, 702 00 Moravská Ostrava) a v Ústí nad Labem (Dlouhá 15, 400 01 Ústí nad Labem). Jako výjezdní poradny fungují také v Litvínově (Holešická 248, Litvínov – Janov), v České Lípě (Jindřicha z Lipé 127, Česká Lípa), v Hradci Králové (Třída Karla IV. 430, Hradec Králové), v Plzni (Martinská 2, Plzeň) a v Prostějově (Školní 4, Prostějov). Všechny služby poradny jsou zdarma. Poradna poskytuje bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snaží poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů. Poradna se specializuje také na bezplatné zpracování návrhů na oddlužení (insolvenčních návrhů) – osobní bankrot podle insolvenčního zákona. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.financnitisen.cz/. Poradenství s dluhy zdarma poskytují také další organizace v dalších městech, např. Asociace občanských poraden: http://dluhy.obcanskeporadny.cz/index.php/kam-pro-radu, nebo bezplatné právní poradny zřízení Exekutorskou komorou: http://ekcr.cz/1/poradny/29-bezplatne-pravni-poradny. Zdroj: Tučňák

6. 2. 2017
Zkus to říct – projekt proti domácímu násilí

Oddělení tisku a prevence Policejního prezidia ČR pokračuje v preventivním projektu s názvem „Zkus to říct“. Projekt má za cíl informovat veřejnost o domácím násilí a násilí uplatňovaném na ženách. V souvislosti s tímto projektem bude probíhat Tour pod názvem „Pohyb pomáhá“, jejíž hlavní tváří a protagonistkou akce je známá česká cvičitelka Hanka Kynychová. Důležitou součástí programu bude diskuse s mnoha odborníky z řad policie i pomáhajících organizací. Besedy na místě setkání vedou psychologové z anonymní linky pomoci v krizi Policejního prezidia ČR, zástupci organizace Bílý kruh bezpečí a zástupci centra pro týrané ženy – ROSA. Tour „Pohyb pomáhá“ bude mít zastávky 18. 2. 2017 v Praze 4, 25. 2. 2017 v Liberci, 26. 2. 2017 v Mostě , 4. 3. 2017 v Tišnově, 5. 3. 2017 ve Strakonicích, 11. 3. 2017 v Břeclavi, 12. 3. 2017 v Třinci. Zájemci mohou přijít zdarma zacvičit. Čeká je zde bohatý program – tři hodiny cvičení pod vedením Hanky Kynychové, přednášky, besedy, ochutnávky zdravých potravin, poradenství v oblasti zdravého životního stylu a mnohé další. Vstup je zdarma, registrace není nutná. Další informace o akci jsou k dispozici na www.kynychova.cz. Zdroj: Tučňák

26. 1. 2017
Stát jako plátce pojistného na zdravotní pojištění

Plátcem zdravotního pojištění bývá v určitých případech také stát. Zákon o veřejném zdravotním pojištění určuje tři skupiny plátců pojistného na zdravotní pojištění, a to: 1) stát, který platí pojistné za definované skupiny osob, 2) zaměstnavatel, který odvádí pojistné za zaměstnance, 3) pojištěnec, který platí pojistné sám jako OSVČ nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů. Na stránkách http://www.pamprofi.cz/stat-jako-platce-pojistneho-na-zdravotni-pojisteni-uniqueidgOkE4NvrWuOTRLt9dkztV2flXGzOq09p/?wa=WWW17E3%20MU&uid=CT02951890&e=alena.rihova%40svaztp.cz&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2017-03&utm_content=ENMUP-lexikon&contract=E21079262&utm_content=ENMUP-lexikon najdete informace o tom, za které pojištěnce platí zdravotní pojištění stát a jaké skutečnosti musí v této souvislosti pojištěnci hlásit zdravotní pojišťovně. Zdroj: Verlag Dashöfer

26. 1. 2017
Údaje pro oblast sociálního zabezpečení pro rok 2017

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2017. Na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/20170105-cssz-informuje-dulezite-udaje-platne-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2017.htm najdete např. údaje pro výpočet důchodu, nemocenských dávek nebo výši nezabavitelné částky pro dlužníka v případě exekuce. Zdroj: ČSSZ

26. 1. 2017
Jak uspořádat benefici? Poradí průvodce pro Dobro-druhy

Komu a proč pomoci? Na co si dát při přípravě akce pozor? Nadace VIA vydává online průvodce, který usnadňuje dětem, mladým lidem i dalším zájemcům pořádání benefiční akce. Průvodce obsahuje řadu tipů, jak zaujmout veřejnost, jak zapojit přátele a ukazuje, kolik různých podob benefiční akce může mít – od charitativního prodeje triček, přes uměleckou aukci až po třeba běh pro dobrou věc. Publikace obsahuje také informace o zdanění darů či o tom, jak vystavit potvrzení o daru. Průvodce je srozumitelný pro každého a obsahuje řadu návodných obrázků. Průvodce “Jak uspořádat benefici” si můžete zdarma stáhnout na webu Nadace VIA: http://www.nadacevia.cz/dobro-druzi/pruvodce-jak-na-benefice/. Zdroj: Helpnet.cz

26. 1. 2017
Pražské centrum ERGO Aktiv přibírá na rehabilitaci nové klienty

Rehabilitace je určena pro klienty se získaným poškozením mozku. Centrum ERGO Aktiv, o.p.s. od ledna otevřel nová místa ve všech svých službách: intenzivní rehabilitační program, (před)pracovní poradenství a podpora, tréninková pracovní místa, KLUB Aktiv. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/prazske-centrum-ergo-aktiv-rozsirilo-tym. Zdroj: Helpnet.cz

26. 1. 2017
Na pomoc v boji proti bariérám přichází nový web Mapa bariér

Od konce roku 2016 jsou v provozu stránky Mapa bariér (www.mapabarier.cz). Stránky mají za cíl pomoci uživatelům s pohybovými potížemi, kteří se potýkají s architektonickými bariérami. Projekt slouží dvěma skupinám uživatelů. První skupinou jsou uživatelé z řad jednotlivců, institucí a firem, kteří potřebují odstranit bariéru ve svém objektu nebo ti, kteří chtějí realizovat stavbu, přestavbu apod., a to tak, aby odpovídala zákonným požadavkům a potřebám pohybově postižených. Pro ně jsou na stránkách zveřejněny právní normy řešící problematiku bezbariérového užívání staveb (stavební zákon, vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – tzv. bezbariérová vyhláška, apod.). Stránky dále přinášejí komentáře k bezbariérové vyhlášce s praktickými radami a ukázkami konkrétních dobrých i nevhodných řešení (včetně plánků, 3D modelů a fotografií). V adresářích jsou kontakty na odborníky, kteří mají zkušenosti s podobnými řešeními, a kontakty na firmy, které vyrábějí nebo dodávají technické prostředky pro překonávání bariér. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří se potkávají s nějakou bariérou (např. nevhodně upraveným vstupem do veřejné instituce, chybějícím nájezdem na chodník nebo zastávku hromadné dopravy, nevyhovující toaletou, chybějícím místem na parkování, atd.). Pro ně je připravena mapa, do které mohou bariéru zaznamenat. Vyfotografují problematické místo a do mapy zaznamenají bod, kde se překážka nachází, popíší, v čem bariéra spočívá, vloží pořízené fotografie. Dále mají možnost předat administrátorovi projektu doplňující informace, např. komu patří objekt s bariérou, informace o proběhlých jednáních s majitelem objektu apod. Administrátor se následně pokusí pomoci s odstraněním bariéry. Stránky Mapa bariér vytvořil a provozuje spolek Neposedíme z. s. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/na-pomoc-v-boji-proti-barieram-prichazi-novy-web-mapa-barier. Zdroj: Helpnet.cz

26. 1. 2017
Až 2,5 milionu domácností čeká výměna televize

Plánujete pořízení nové televize? Možná chvíli vydržte. Mohlo by se vám stát, že koupíte přístroj, který vám za čtyři roky bude k ničemu. Česko se totiž ocitá na prahu další velké televizní změny. Do roku 2020 by se u nás mělo začít vysílat v novém standardu. Místo stávajícího systému DVB-T přejde ČR i svět na systém DVB-T2. Poskytovatelé televizního signálu ale kvůli tomu musejí investovat do nových technologií a diváci pak do pořízení nových televizí či aspoň dokoupení set-top boxů k těm stávajícím. Je přitom důležité, aby se spotřebitelé hlavně ze začátku nenechali napálit a rovnou kupovali přístroje, které zvládají vysílání v DVB-T2 s takzvaným kódováním HEVC. Jiné kódování u nás po roce 2020 nebude fungovat a televize s HEVC kodekem se dnes běžně ještě neprodávají. Začnou se ve větší míře objevovat až na jaře 2017. Přechod na nové vysílání rozložený do čtyř následujících let by měla v nejbližších týdnech definitivně schválit vláda. Více informací najdete na stránkách: http://www.denik.cz/ekonomika/az-2-5-milionu-domacnosti-ceka-vymena-televize-20160127.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=traffic-exchange. Zdroj: STP Moravskoslezského kraje

26. 1. 2017
Odchod do důchodu je důležitý životní krok. Je vhodné se na něj připravit.

Podání žádosti o starobní důchod bývá zpravidla jednorázovou záležitostí. Jak žádat o důchod bod po bodu shrnuje stručný návod s 20 praktickými radami, co udělat a nač nezapomenout, který připravila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tento návod najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/odchod-do-duchodu-je-dulezity-zivotni-krok-je-vhodne-se-na-nej-pripravit.htm. Najdete zde např. informace, co je dobré zvážit a připravit, než o důchod požádáte, jak, kdy a kde se žádost o důchod podává, nebo jaké doklady se předkládají k žádosti o důchod. Stáhnout si zde také můžete aktuální Příručku budoucího důchodce. Zdroj: STP Štětí

17. 1. 2017
Jak si stěžovat na poskytování sociální služby?

Leták s podrobným postupem pro své občany vydalo město Kolín v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Leták v elektronické podobě se nachází na stránkách Městského úřadu Kolín: http://www.mukolin.cz/prilohy/Temp/n_60_let-ek%20pro%20st-uyznosti_-e.1.jpg. Zdroj: Helpnet.cz

17. 1. 2017
Petice za přijetí zákona o sociálním bydlení

Již 187 000 lidí nemá domov. Jsou na ubytovnách, v azylových domech, nebo na ulici. A jejich počet roste. Nejvíce ohrožení jsou senioři, matky samoživitelky, oběti domácího násilí, lidé s postižením nebo v dluhové pasti a děti odcházející z dětských domovů. Bytovou nouzi je třeba řešit systémově. Vládní strany ANO, ČSSD a KDU-ČSL se zavázaly, že přijmou účinný zákon, který bude splňovat Koncepci sociálního bydlení. Pokud ale vláda takový zákon neschválí v lednu, odloží se řešení bytové nouze na neurčito. Iniciativa Mít svůj domov vyzývá vládu, aby splnila své sliby a přijala zákon o sociálním bydlení, a to do konce ledna 2017. K této výzvě se můžete připojit i vy, a to tak, že navštívíte webové stránky www.mitsvujdomov.cz a na internetu podepíšete výzvu na http://mitsvujdomov.cz/podporili-nas. Zdroj: Helpnet.cz

17. 1. 2017
Poradenská linka pro těžce nemocné

Již pátým rokem pomáhá poradenská linka všem těm, kteří trpí nevyléčitelným onemocněním, jejich rodinám a blízkým. Odborné poradenství poskytuje Nadační fond Umění doprovázet a je určeno těžce nemocným lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu onemocnění, u nichž byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení a nastupuje léčba paliativní, zaměřená na léčbu bolesti a na tlumení dalších nepříjemných symptomů, které toto stadium nemoci provázejí. Na telefonním čísle 604 414 346 poskytují sociální pracovníci podporu a informace o službách v oblasti hospicové, sociální i zdravotní. Poradna poskytuje zejména informace o dostupnosti hospicové paliativní péče v místě bydliště klienta, podmínkách pro péči o rodinného příslušníka doma, možnosti zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek. Klienti získají informace také o návazných zdravotně sociálních službách vhodných pro terminálně nemocné, o sociálních dávkách a příspěvcích v nepříznivé sociální situaci nemocného. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/poradenska-linka-pro-tezce-nemocne-funguje-jiz-patym-rokem. Zdroj: Helpnet.cz

17. 1. 2017
Zdravotnická ročenka České republiky 2015

Ročenka je k dispozici ke stažení na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR: http://www.uzis.cz/node/7693. Publikace obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2000, 2005 a 2010. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. Zdroj: Helpnet.cz

17. 1. 2017
Doplatky na inkontinenční zdravotnické prostředky

NRZP ČR řeší množící se dotazy a stížnosti na nárůst doplatků pro uživatele inkontinenčních zdravotnických prostředků, pojištěnce všech zdravotních pojišťoven v ČR. Společným jmenovatelem všech těchto podnětů je informace, kterou tito pojištěnci dostali od „svého“ prodejce, či distributora těchto pomůcek. Ten jim sděluje, že „byl od 1. 1. 2017 vydán nový předpis a inkontinenční prostředky, které už léta používají, jsou nyní s větším, či menším doplatkem“. Žádné další, bližší vysvětlení jim však již prodejci neposkytují. Následně od těchto pojištěnců inkasují pro ně poměrně značné částky jako doplatek za pomůcky, které jsou nuceni neustále využívat a bez kterých se v žádném případě neobejdou. Za stejné pomůcky, které měli dříve plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. V této situaci jsou zmínění pojištěnci velmi vyděšení, neboť jde v drtivé většině případů o ne příliš ekonomicky silnou skupinu občanů a obracejí se na NRZP ČR se žádostí o pomoc. V příloze najdete informaci NRZP, jak máte postupovat, pokud se vás úhrada doplatků za inkontinenční pomůcky také týká. Zdroj: NRZP ČR

situace v úhradách inkontinenčních zdravotních pomůcek

17. 1. 2017
Začala registrace na konferenci INSPO 2017

Registraci účastníků konference INSPO 2017 dnes spustilo pořádající BMI sdružení. Již 17. ročník konference o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 25. března 2017 v Kongresovém centru Praha (5. května 1640/65, Praha – Nusle). Jedním ze zásadních témat bude internet věcí, dále se program zaměří na přístupnost webu a mobilních aplikací, využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a na technologie pro neslyšící uživatele. Na konferenci budou vyhlášeny také výsledky literární soutěže Internet a můj handicap. Její 13. ročník má uzávěrku 19. února 2017. Novinkou 17. ročníku INSPO bude bezbariérová relaxační zóna ve výstavní části, v níž budou mimo jiné účastníkům konference k dispozici maséři. Ve všech třech jednacích sálech bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka i simultánní přepis. Zájemci, kteří se nemohou zúčastnit konference osobně, budou moci sledovat on-line přenos programu z hlavního sálu na internetu. Po konferenci budou zveřejněny videozáznamy všech přednášek, které pořídí středisko Teiresiás. Účast na konferenci je za poplatek 300 Kč (platí se u prezence), který zahrnuje i průběžné občerstvení a oběd a sborník na CD. Účastníci, kteří mají průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P, zaplatí pouze 200 Kč, pro osobní asistenty je účast zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zacala-registrace-na-konferenci-inspo-2017. Zdroj: Helpnet.cz

6. 1. 2017
Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč – na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/24019 najdete aktuální leták k minimální mzdě. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji. Podrobnější informace o změnách najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/co-se-meni-v-roce-2017-novinky-ministerstva-prace-socialnich-veci. Zdroj: Helpnet.cz

6. 1. 2017
Pozvánka na Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

Ojedinělou turistickou atrakcí Kadaně je obnovené nábřeží řeky Ohře, vedoucí od bývalého Špitálského předměstí, tedy od mostu přes řeku směrem Žatec, pod hradbami a kadaňským hradem až k hrázi kadaňského stupně pod Františkánským klášterem. Nabízí atraktivní procházku plnou architektonických zajímavostí, dětských atrakcí, s možností vypůjčení loděk a občerstvení. Více informací najdete v přiložených letácích. Zdroj: STP Kadaň

kadan1kadan2

6. 1. 2017
Dny na monoski

Jízdu na monoski si mohou zdarma vyzkoušet osoby se zdravotním postižením i široká veřejnost, a to 7. ledna 2017 ve Ski areálu Hlubočky, 14. ledna 2017 ve Ski areálu Hlinsko, další možnosti nabídnou v únoru a březnu Ski areály Olešnice ( 18. 2. 2017) a Rališka (4. 3. 2017). Dny na monoski pořádá sportovní škola Newman School, Ski Fanatic a Centrum APA. Jde především o příjemně a zábavně strávený den na sněhu. Jak už napovídá název – Dny na monoski – bude se jezdit hlavně na monoski, což je kompenzační pomůcka, která umožňuje lyžování osobám s hendikepem. Monoski tvoří speciální sedačka, která je spojená s vázáním jedné lyže spolu s odpruženým a odtlumeným mechanismem, dále stabilizátory, které slouží především pro zajištění rovnováhy při pohybu. Během celého dne vám na kopci budou k dispozici kvalifikovaní instruktoři monoski. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/dny-na-monoski. Zdroj: Helpnet.cz

6. 1. 2017
Khanova škola

Khanova škola je vzdělávací portál pro děti i dospělé. Jádro tvoří výuková videa na internetu, která se skládají do promyšlených návazností tak, abyste si mohli užít souvislou výuku od úplných základů až po komplexní oborové znalosti. Vše zdarma a z pohodlí vašich domovů. Najdete zde tyto předměty: matematika, fyzika, chemie, biologie, ekonomie, dějepis, informatika, dějiny umění. Khanovu školu najdete na stránkách: https://khanovaskola.cz/. Zdroj: Deník Právo

6. 1. 2017
Doporučení lékařů při mrazech -5°C a více

Počasí naznačuje, že se dostavila skutečná zima. Sníh i mráz. Pokud klesnou teploty k hodnotě -5 stupňů a více, plicní lékaři z Nemocnice Na Bulovce doporučují chronickým pacientům, tj. astmatikům nebo pacientům s ischemickou poruchou srdeční pokud možno nevycházet ven, být doma a dodržovat pitný režim. Pokud je nezbytné jít ven, je žádoucí mít přes ústa např. šálu, aby se přímo nevdechoval chladný vzduch. Ortopedi přidávají další doporučení: Je třeba mít vhodnou obuv bez hladkých podrážek a sledovat kam šlapeme. Někdy jsou totiž pod nánosem sněhu zmrazky, na kterých uklouznutí nezabrání ani správná podrážka bot. Není také vhodné chodit s rukama v kapsách, následky pádu pak bývají horší. A už vůbec není vhodné při chůzi sledovat mobilní telefon. Pro zavolání nebo odeslání zprávy je lepší se zastavit a vyřídit si, co je třeba. Zdroj: Seniorclub

6. 1. 2017
Statistická publikace – Senioři v čase

Český statistický úřad vydal publikaci, která se zaměřuje na srovnání údajů z Výběrového šetření pracovních sil o zaměstnanosti a vzdělání seniorů v letech 2000 a 2015. Publikaci najdete na stránkách https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-2016. Zdroj: Diakonie ČCE

6. 1. 2017
Zemřel vám někdo blízký a vy řešíte, jak se postarat o praktické záležitosti?

Zemřel vám někdo blízký a vy místo truchlení musíte už pár dní po pohřbu začít řešit účty, složenky a platby. Není to nic příjemného, ale nedá se nic dělat. Jinak byste se mohli dostat ještě do mnohem nepříjemnější situace a třeba zadlužit celou rodinu. Na stránkách http://www.nastarakolena.cz/ najdete několik článků, které vám poradí krok za krokem, jak si jednotlivé finanční a majetkové záležitosti pohlídat. Najdete zde např. informace, jak je to s pozůstalostním důchodem, pojistkou, mobilem po zemřelém, bankovním účtem, apod. Zdroj: NaStaráKolena.cz

12.12.2016
MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016

Pro velký zájem veřejnosti MPSV vydalo aktualizovanou „Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016“. Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému. Aktualizovaná verze obsahuje mimo jiné informace o tom, že letos se poprvé od jeho zavedení zvýšil příspěvek na péči. Obsahuje ale také řadu dalších důležitých informací, tipů a rad. Příručka je k dispozici ve vestibulech budov MPSV, na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ). Kromě toho je možné si ji zdarma stáhnout ve formátu PDF ze stránek MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/24020. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
MPSV vydalo statistickou publikaci k vývoji v oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR za rok 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech 2015, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních dávkových systémů. Pokud by vás publikace zajímala, můžete si ji stáhnout na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/24020. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
ČSSZ zajistí valorizaci bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů

ČSSZ vydala podrobnější informace ke zvýšení důchodů v roce 2017. Od lednové splátky roku 2017 se zvýší všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před 1. 1. 2017. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O výši valorizace rozhodla vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě kterého se základní výměra důchodu zvýší o 110 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 2,2 %. Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží písemné oznámení o jeho zvýšení. Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně na účet, zašle ČSSZ oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 110 Kč (z 2 440 Kč na 2 550 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 2,2 %. Valorizují se i tzv. dílčí důchody a zvyšují se také příplatky k důchodům. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-zajisti-valorizaci-bezmala-35-milionu-vyplacenych-duchodu. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
Tipy na cvičení

Na stránkách http://www.roska-praha.cz/ můžete najít aktuální číslo časopisu Roska (4/2016), který vydává Unie ROSKA. Na stránkách 15 až 17 jsou uvedeny návody na cvičení – Chůzový kruhový trénink a rozcvička s gumou a malým měkkým míčkem. Na stránkách Penzista.net http://www.penzista.net/zdravi/pohybove-aktivity/3233-rozcvieni-rozhybani-ped-pohybovou-aktivitou najdete návod na rozcvičení (rozhýbání) před pohybovou aktivitou. Zdroj: Unie ROSKA, Penzista.net

12.12.2016
Seriál nutričních specialistů IKEM

Projekt SenSen (Senzační senioři) připravil pro seniory informace o zdravém životním stylu a zdravé výživě. Nutriční specialisté z Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM připravili seriál článků s tímto tématem. Články najdete na stránkách http://www.sensen.cz/aktivni-zivot/serial-nutricnich-specialistu-ikem/. Zdroj: SenSen

12.12.2016
Léková poradna IKEM

Projekt SenSen (Senzační senioři) ve spolupráci s Ústavní lékárnou IKEM připravil bezplatnou on–line poradnu týkající se léků. Můžete se ptát na vše, co vás zajímá z oblasti léků, lékové politiky, nežádoucích účinků léků, samoléčby nezávažných onemocnění, platnosti receptů apod. On line poradnu najdete na stránkách http://www.sensen.cz/aktivni-zivot/ikem-poradna/. Své dotazy můžete posílat pomocí kontaktního formuláře, který naleznete po rozkliknutí každého tématu. Vaše dotazy zodpoví kvalifikovaní lékárníci. Zdroj: SenSen

12.12.2016
Průvodce sociálními službami pro seniory

Cílem internetového průvodce, který připravil Domov pro seniory Elišky Purkyňové, je podrobně seznámit seniory se sociálními službami určenými pro seniory, kteří nejsou zcela soběstační a potřebují s běžnými životními úkony pomoc jiné osoby. Není vždy snadné vybrat pro konkrétního seniora tu nejvhodnější službu. Proto vám průvodce poradí, co vám která služba může nabídnout, co můžete požadovat a jakým úskalím budete případně čelit. Průvodce vám v sekci Otázky a odpovědi také nabízí prostor pro vaše dotazy a připomínky. Průvodce najdete na stránkách http://www.dsepurkynove.cz/pruvodce/diar.html. Zdroj: Domov pro seniory Elišky Purkyňové

12.12.2016
Informace pro rodinné pečující

Na stránkách České alzheimerovské společnosti najdete zajímavé informace týkající se péče o lidi s demencí. Pro rodinné pečující zde najdete informace o příznacích demence, tipy pro pečující, informace o péči o sebe nebo o tom, kde hledat pomoc. Více informací najdete na stránkách http://www.alzheimer.cz/pro-rodinne-pecujici/. Zdroj: Česká alzheimerovská společnost

12.12.2016
Pojišťovna přispívá na inkontinenční pomůcky

Se samovolným únikem moči se potýká zhruba čtvrtina populace. Téměř polovina řeší inkontinenci ale nesprávnými výrobky. Mnozí ani netuší, že na inkontinenční pomůcky mohou zažádat u své zdravotní pojišťovny o příspěvek. Za nevědomostí a špatnou léčbou často stojí velký ostych. Samovolný únik moči je pro mnohé tabu. Lidé se za inkontinenci stydí. Není divu, že o tom, že zdravotní pojišťovna přispívá na inkontinenční pomůcky, ví jen 48 % pacientů. Na stránkách http://www.i-senior.cz/pojistovna-prispiva-na-inkontinencni-pomucky-poradime-jak-na-to/ najdete podrobnější informace o nejčastějších mýtech o inkontinenci a příspěvku od pojišťovny a jak postupovat při žádosti o příspěvek. Zdroj: i-senior.cz

5.12.2016
Co je dobré vědět, když chceš zdravě sedět (na vozíku)

Publikaci vydala Česká asociace paraplegiků – CZEPA. Jedná se o průvodce výběrem vozíku, antidekubitního sedacího polštáře a zdravým sezením pro uživatele vozíku po spinálním traumatu, jejich blízké, terapeuty a asistenty. Publikace je určena zejména pro „začínající“ uživatele vozíku, kteří si vybírají svůj první vozík a antidekubitní sedací polštář. Dále je návodem pro ty, kteří plánují výměnu svého současného vozíku za nový. publikaci si můžete zdarma stáhnout ze stránek http://www.czepa.cz/cinnost/publikace-a-dvd/publikace/. Zdroj: Vozka

5.12.2016
Mýty o „znaku vozíčkáře“

V přiloženém článku z časopisu Vozka najdete informace vztahující se k používání parkovacího průkazu osoby se zdravotním postižením. Dočtete se, jestli můžete mít znak vozíčkáře za sklem auta kdykoliv, jestli musíte mít dálniční známku, jestli musíte platit parkovné, jestli vám můžou označené auto odtáhnout. Tato problematika byla zpracována také v článku na stránkách: http://vozickar.com/nastrahy-vyuzivani-parkovaci-karty-u-nas-a-v-zahranici/. Zdroj: Vozka

Znak vozíčkáře

5.12.2016
Zvýšení důchodů od 1. 1. 2017

Podle nařízení vlády č. 325/2016 Sb. se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 zvyšují od lednové splátky důchodu v roce 2017. Zvýšení bude následující: 1) základní výměra důchodu, která je stejná pro všechny druhy i výše důchodů, se zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč, 2) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Kalkulačku pro výpočet valorizace důchodu najdete např. na stránkách: https://www.naseduchody.cz/valorizace-duchodu.html. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Řidičské průkazy a lékařské prohlídky řidičů – seniorů

Řidičský průkaz je platný 10 let ode dne vydání, pokud není jeho platnost omezena na dobu kratší z důvodu časového omezení zdravotní způsobilosti podle zákona. Řidiči nad 65 let musejí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit. Lékař nesmí tajit, že řidič onemocněl. Spousta českých řidičů má vady zraku, aniž by o tom měli v řidičském průkazu či ve zmíněném potvrzení záznam. Praktický lékař by si měl při povinné prohlídce ověřit, jak na tom řidič zdravotně je, a v případě pochybností ho poslat na vyšetření k očaři, kardiologovi či psychologovi. Teprve na základě jejich vyjádření potvrzení o způsobilosti vystavit, nebo oznámit příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že jeho pacient – řidič onemocněl chorobou, jež omezuje schopnosti řídit. Úřad pak rozhodne o případných omezeních, či zákazu řízení. Podle zákona musí řidič povinné lékařské prohlídky absolvovat v 65 letech, následně v 68 a poté každé dva roky. Na prohlídku se musí dostavit nejdříve půl roku před danými narozeninami a nejpozději v den narozenin. Cena za prohlídku není pevně stanovena, ale pohybuje se kolem 300 Kč. Po prohlídce dostane řidič potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řízení. Toto potvrzení musí senior vozit u dokladů ke svému vozu při každé jízdě a na požádání jej předložit policejní kontrole. Pokud senior není schopen policistům při silniční kontrole lékařské potvrzení předložit, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Způsobí-li takový řidič dopravní nehodu a nebude mít u sebe lékařské potvrzení, riskuje, že škodu bude muset hradit z vlastních peněz. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Zvažujete odchod do starobního důchodu? Zjistěte, máte-li na něj v roce 2017 nárok

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v příštím roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší odborníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení zaměstnání či podnikání. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i po vzniku nároku na starobní důchod a tímto „přesluhováním“ na procenta si navýšit budoucí důchod. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i při pobírání starobního důchodu. Na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zvazujete-odchod-do-starobniho-duchodu-zjistete-mate-li-na-nej-v-roce-2017-narok najdete podrobnější informace o tom, kdo v roce 2017 dosáhne důchodového věku, informace o orientační výši důchodu, desatero „novopečeného důchodce“ a co se v roce 2017 mění – základní výměra a redukční hranice pro výpočet důchodu. Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní důchod, jeho výši a výpočtu lze získat na webu ČSSZ www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni, při osobní návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. Zdroj: Helpnet.cz

5.12.2016
Vyšla publikace Důchody II

Veřejný ochránce práv vydal novou publikaci z řady Stanoviska, už čtrnáctou v pořadí, zaměřenou tentokrát na důchody. Odborné i širší veřejnosti se tak dostává uceleného a srozumitelného výkladu práva důchodového pojištění, doplněného o analýzu konkrétních případů, kterými se veřejný ochránce práv zabýval v uplynulých osmi letech. Jednotlivé kapitoly publikace se věnují dopadům legislativních změn. Pro větší názornost a lepší pochopení jsou ilustrovány konkrétními případy a problémy, které ochránce řešil ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Publikace je určena především orgánům sociálního zabezpečení, správním soudům a těm, kdo poskytují právní pomoc žadatelům o důchod (advokáti, nevládní organizace). Využijí ji ale i ti, kdo si sami vyřizují důchodové záležitosti. Publikace je v elektronické podobě k dispozici ve formátu PDF na stránkách http://www.ochrance.cz/dalsi-aktivity/publikace/sborniky-stanoviska/. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

5.12.2016
Změna zdravotní pojišťovny

Pokud zvažujete přestup k jiné zdravotní pojišťovně, můžete vždy o přeregistraci žádat buď mezi 1. lednem až 31. březnem – potom změna pojišťovny platí od 1. července, nebo můžete o přeregistraci žádat mezi 1. červencem až 30. zářím – potom změna pojišťovny platí od 1. ledna. Termíny pro změnu zdravotní pojišťovny v roce 2017 tedy jsou: při podání žádosti o přeregistraci od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 budete klientem nové zdravotní pojišťovny od 1. 7. 2017, při podání žádosti o přeregistraci od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 budete klientem nové zdravotní pojišťovny od 1. 1. 2018. Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze 1 x za rok. Více informací: https://www.zmenazdravotnipojistovny.cz/. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Změny jízdních řádů Českých drah: mírné zdražení jízdného a nový způsob prokazování nároku na slevu pro důchodce

V příloze najdete dokument týkající se změn v železniční dopravě. České dráhy představily novinky v dálkové železniční dopravě v novém jízdním řádu, který začne platit od 11. prosince 2016. Významných změn se dočkají pasažéři mířící na jih Čech nebo do Zlínského kraje. Na nový způsob prokazování nároku na slevu se musí připravit důchodci. Všechny cestující pak čeká mírné zdražení jízdného. Zdroj: STP Štětí

Informace ČD

5.12.2016
Brožura Chci zůstat doma

Brožuru vydala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a je určena zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožuru si můžete v elektronické podobě stáhnout ze stránek http://www.apsscr.cz/cz/nabizime/chci-zustat-doma. Zdroj: STP v ČR z. s.

29.11.2016
Úřad práce přispívá na dojíždění v celé ČR

Od listopadu 2016 začne Úřad práce ČR poskytovat příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé České republiky. Dosud měli uchazeči a zájemci o zaměstnání tuto možnost pouze v rámci pilotního provozu v šesti krajích ČR. Nově mohou lidé žádat také o příspěvek na přestěhování. O příspěvek mohou žádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec a jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců. Zároveň musí mít uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to delší než 6 měsíců. Žádost je nutné podat ještě v době, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR. Možnost požádat o příspěvek na dojíždění mají i lidé, kteří o práci přišli či o ni přijdou v důsledku hromadného propouštění. Příspěvek bude ÚP ČR poskytovat po dobu trvání pracovního poměru, maximálně však 12 měsíců. Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy může použít např. na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí. Nově bude možné požádat o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Žádat o něj může uchazeč, který nastoupil do práce mimo místo své bydliště nebo se případně už přestěhoval. Dále je nutné, aby byl uchazeč v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců, a to půl roku před podáním žádosti. Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 km. Příspěvek není možné poskytnout v případě přestěhování do zahraničí. Žádost je třeba podat na krajské pobočce ÚP ČR, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele a kde byl dotyčný v evidenci. Zájemce pak musí ještě doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu. ÚP ČR může příspěvek opakovaně poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za 3 roky, a to jen tehdy, pokud odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně 12 měsíců. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/28302. Zdroj: MPSV ČR

29.11.2016
Jak úspěšně najít práci

Unikátní online kurz Jak úspěšně najít práci, který nabízí zdarma vzdělávací portál Seduo.cz, ukáže účastníkům nejlepší postupy, tipy a triky v situaci, která čas od času potká každého. V tomto kurzu se naučíte, jak hledání práce zvládnout co nejlépe, nejrychleji a k vaší maximální spokojenosti. V kurzu najdete zkušenosti mnohých českých personalistů, praktické ukázky z pohovoru a doplňující zdroje k samostudiu. V kurzu se např. dozvíte: kdy je nejlepší doba na hledání práce, kde hledat a jakým místům se raději vyhnout, jak má vypadat správný životopis a jak nikoli, jak se připravit na pohovor a zvýšit své šance na úspěch, jak pohovor zvládnout na jedničku a nenechat se zaskočit žádnou otázkou, jak zvládnout vyjednávání o platu či podmínkách nástupu. Kurz je vhodný pro každého, kdo práci hledá, uvažuje o změně, a nebo se jen chce připravit na budoucnost. Další informace najdete na http://p12.helpnet.cz/aktualne/jak-uspesne-najit-praci. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

29.11.2016
Cyklus seminářů Bezpečí pro seniory

Městská část Praha 12 ve spolupráci s MČ Praha – Libuš vás zve na cyklus seminářů zaměřených na téma bezpečí pro seniory. Místo konání obou seminářů: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice. Projekt je organizován organizací KRAV MAGA, která vyučuje obranné a bojové systémy. Seminář na téma „Bezpečnost doma“ se koná ve středu 18. ledna 2017 od 14:30-16:15 hodin. Seminář na téma „Domácí násilí“ se koná ve středu 15. února 2017 od 14:30-16:15 hodin. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/bezpeci-pro-seniory. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

29.11.2016
Pozvánka na přednášku a diskusi Zdravé stárnutí a my

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE Vás zve na přednášku a diskusní setkání v rámci cyklu setkání s osobností s profesorem MUDr. Janem Holčíkem, DrSc. na téma “Zdravé stárnutí a my”, která se uskuteční v úterý 6. prosince 2016 od 16:30 do 18:00 hod. v sídle Diakonie ČCE, Belgická 22 120 00 Praha 2, 1. patro. Přednáška a diskuse se bude zabývat tématy: Jaké jsou cesty ke zdraví a soběstačnosti ve stáří? Kde vzniká zdraví? Je stárnutí nutně spojeno s vyšší nemocností a růstem požadavků na zdravotnické služby? Co nás ohrožuje a co nás chrání? Je zdravý život nákladný? Co je to zdravotní gramotnost a jakou roli hraje v evropské zdravotní politice? Můžeme se na stárnutí připravit? Více informací a registrační formulář najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/pozvanka-na-prednasku-diskusi-s-profesorem-mudr-janem-holcikem-drsc. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2016
Vyhlášena celostátní soutěž o Cenu Modrého slona

ARTEFAKTUM-CZ a Centrum pro zdravotní postižené Libereckého kraje vyhlašují v rámci projektu „Tvoříme duší…“ XII. ročník celostátní soutěže o Cenu MODRÉHO SLONA 2017. Tvůrci se zdravotním postižením se do ní mohou zapojit v deseti kategoriích. Jsou to následující kategorie: malba, keramika, fotografie, textilní tvorba, kombinovaná technika (např. ruční práce, koláže…), literární tvorba, divadlo (např. malé formy, loutkoherectví…), tanec, hudební tvorba (např. hudební přednes, skladba…), jiné formy zajímavé umělecké tvorby (např. řezbářství, umělecké zpracování skla…). Vyplněnou přihlášku je nutno doručit nejpozději do 31. 5. 2017. Týdenní přehlídka oceněných soutěžních prací a kulturní vystoupení oceněných přihlášených souborů se uskuteční v červnu 2017 na Letní scéně přírodního amfiteátru v Lidových sadech ZOO Liberec. Více informací a přihlášku najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/vyhlasena-celostatni-soutez-o-cenu-modreho-slona. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

16.11.2016
Češi zjistí, jak staré jsou jejich cévy

Češi nejčastěji umírají na nemoci oběhové soustavy, konkrétně na nemoci srdce a cév. Kardiovaskulární choroby jsou příčinou úmrtí 50 % populace. Proto lékárníci společně s lékaři nabízí lidem, aby si zkontrolovali stav svých cév. Tzv. Poradny pro cévní věk jsou lidem k dispozici postupně až ve 250 lékárnách (Alphega lékárny) po celé České republice. Návštěvníci lékáren tak mohou zdarma zjistit svůj cévní věk za pomoci speciálního přístroje, který je v České republice vůbec poprvé. Lékárníci v Poradnách pro cévní věk nabízí zájemcům také změření tlaku a srdeční frekvence. Seznam lékáren a časy měření lze najít na webových stránkách www.alphega-lekarna.cz v sekci Cévní věk – Poradna. Měření cévního věku bude probíhat v Alphega lékárnách po celé České republice, a to až do června roku 2017. Nepropásněte datum měření právě ve vaší lékárně! Seznam lékáren, kde měření probíhá, bude průběžně doplňován a aktualizován. Na měření je nutné se ve Vámi vybrané lékárně objednat. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cesi-zjisti-jak-stare-jsou-jejich-cevy. Zdroj: Helpnet.cz

16.11.2016
MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2015

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu, k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV. Statistickou ročenku si lze stáhnout na: http://www.mpsv.cz/cs/3869. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/mpsv-vydalo-statistickou-rocenku-z-oblasti-prace-socialnich-veci-2015. Zdroj: Helpnet.cz

16.11.2016
Předvánoční bezlepkový trh

Společnost pro bezlepkovou dietu pořádá 27. listopadu 2016 od 10:30 do 15:00 hod. pravidelný Předvánoční bezlepkový trh na Toulcově dvoře (Kubatova 32/1, Praha 10). Víte si rady s bezlepkovou dietou, zajímá Vás co je nového v bezlepkovém sortimentu? Máte na jednom místě možnost seznámit se s velkým počtem vystavovatelů z řad výrobců a dovozců bezlepkového sortimentu. Můžete ochutnat jejich výrobky, seznámit se s novinkami na trhu a především si nakoupit za výhodné ceny. Po celou dobu akce Vám bude k dispozici poradna. Akce je přístupná široké veřejnosti a je určena zejména lidem, jejichž údělem je celoživotní vyloučení lepku z potravy. Podrobné informace o akci naleznete na www.celiak.cz. Zdroj: Helpnet.cz

16.11.2016
Dotazník pro lidi s onkologickým onemocněním

Amelie z.s., která poskytuje psychosociální podporu onkologicky nemocným a jejich blízkým, se rozhodla zmapovat současné potřeby onkologicky nemocných v ČR pomocí dotazníkového šetření. Dotazník je určen pro lidi, kteří prodělali onkologické onemocnění nebo jím právě procházejí. Pokud tuto podmínku splňujete, můžete Amelii z. s. pomoci tím, že vyplníte dotazník na stránkách https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWFZWPFsiwxSsMhCr_mNNYQKlNOsfyyIN6qHadWDfpIzV-pA/viewform?c=0&w=1. Výsledky výzkumu budou sloužit k zacílení péče o onkologicky nemocné lidi a k medializaci jejich potřeb. Výsledky výzkumu budou publikovány na stránkách Amelie (www.amelie-zs.cz) koncem letošního roku. Vyplnění dotazníku trvá asi 10 minut. Zdroj: NRZP ČR

16.11.2016
GivingTuesday, svátek dárcovství, poprvé také v Česku

Letos se poprvé podařilo prostřednictvím Asociace společenské odpovědnosti uvést mezinárodní svátek dárcovství, takzvaný GivingTuesday, také do České republiky. V úterý 29. listopadu 2016 se mohou firmy, neziskové organizace, školy, rodiny či jednotlivci připojit k této dobrovolné dobročinné aktivitě a darovat svou podporu, čas či finanční částku potřebným. Kdo a jak se může zapojit: Myšlenka GivingTuesday se od svého počátku šíří především na sociálních sítích a obecně online prostřednictvím převážně mladých lidí. Darem může být věnovaný čas, energie či vlastní úsilí, i kdyby šlo jen o darovaný domácí koláč. Stačí se přihlásit na stránkách www.giving-tuesday.cz, kde se soustředí veškeré darovací aktivity tohoto dne v ČR pod hastagem #GivingTuesdayCZ. Neziskovým organizacím a nadacím přinese jejich účast v GivingTuesday nové dárce. Veřejnost se díky tomu může dozvědět více o dobročinných aktivitách ve svém okolí. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

31.10.2016
Pracujete při důchodu? Můžete se požádat o jeho navýšení

Vylepšit si důchod mohou pracující důchodci za každých 360 odpracovaných dnů, a to i v případě, kdy v zaměstnání pokračují. Ale pozor, do těchto 360 dnů se nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti. Žádost o zvýšení důchodu může podat i příjemce předčasného starobního důchodu, který vykonává výdělečnou činnost po dosažení řádného důchodového věku. Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti důchodce, podané nejlépe prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Zde klientům odborníci poskytnou pomoc jak s její formulací, tak i při kompletaci potřebných dokladů. K žádosti se předkládá evidenční list důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud již nebyl zaměstnavatelem zaslán ČSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) předkládají výpis z evidence OSVČ, který jim vydá příslušná OSSZ. Zvýšit starobní důchod je možné za výdělečnou činnosti získanou po 31. 12. 2009. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pracujete-pri-duchodu-o-jeho-navyseni-si-muzete-zadat-jiz-po-360-odpracovanych-dnech. Zdroj: Helpnet.cz

31.10.2016
Mezinárodní konference o podpoře rodinných pečujících

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE vás zve na mezinárodní konferenci s názvem “Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe“, která se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016 od 10 hod. (registrace od 9.30) v prostorách Poslanecké sněmovny, místnost č. 205, 2. patro (Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana). Konferencí bude provázet paní Táňa Fischerová. Na konferenci vystoupí přední zahraniční a čeští odborníci na problematiku rodinné péče. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím registračního formuláře. Účast na konferenci je zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/mezinarodni-konference-o-podpore-rodinnych-pecujicich-25-11-2016-poslanecka-snemovna. Zdroj: Helpnet.cz

31.10.2016
Kurzy pro pečující ze Středočeského kraje

Kurzy pořádá v Praze Diakonie ČCE v rámci cyklu Pečuj doma a s námi. Cyklus kurzů je určen laickým pečujícím především ze Středočeského kraje, starajícím se o seniory. Cyklus je pro účastníky zdarma. Koná se v Ústřední vojenské nemocnici Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 (pavilon E), a to v určených dnech od 18. 11. 2016 do 21. 1. 2017. Podrobné informace o termínech, tématech a možnosti přihlášení najdete na stránkách http://www.pecujdoma.cz/akce/pecuj-doma-a-s-nami-kurzy-v-uvn-praha/, nebo telefonicky na čísle 604 283 571, nebo e-mailem na michaela.lengalova@diakonie.cz. Zdroj: Helpnet.cz

31.10.2016
Blíží se Noc divadel 2016

19. listopadu 2016 je možné opět navštívit divadla tak, jak je neznáme. Na programu mnoha českých, moravských a slezských divadel budou návštěvy zákulisí, workshopy, rozhovory s herci a režiséry, bojovky a mnoho dalších atraktivních lákadel. Opět si budete moci vyzkoušet, jaké je to být divadelním tvůrcem a co přináší výměna hlediště za jeviště. Do letošního ročníku je zapojena celá řada velkých divadel, ale i mnoho menších či amatérských souborů, které mají svým návštěvníkům také co ukázat. Podrobné informace a program najdete na stránkách: http://www.nocdivadel.cz/. Zdroj: Institut umění – Divadelní ústav

31.10.2016
Odborná konference “Krize na oddlužení nečeká”

Ve dnech 1. – 2. listopadu 2016 se koná odborná konference „Krize na oddlužení nečeká“ pořádaná organizací REMEDIUM Praha o.p.s., a to v hotelu Olšanka v Praze 3 – Žižkově. Předlužování občanů si jako nepřehlédnutelný fenomén posledních let spojujeme s chudobou, domácím násilím, závislostmi, psychickými nebo tělesnými onemocněními, bezdomovectvím, prostitucí či kriminalitou. Nezvládání dluhů může snadno přejít do krizové situace. A krizová situace může naopak člověka do dluhové pasti dostat. Během konference si účastníci budou předávat své zkušenosti, sdílet zážitky, diskutovat odborná témata ve formě panelů, kulatých stolů či prezentací příspěvků. Paralelně poběží vždy několik workshopů na související témata, kterými organizátor reaguje na poptávku předběžně přihlášených účastníků. Podrobný program konference a přihlášku naleznete na stránách: https://sites.google.com/site/krizenaoddluzenineceka/home/o-konferenci. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2016
Divadlem proti bariérám v hlavách

Třetí ročník festivalu integrované tvorby FestIN v Brně na prknech Divadla BARKA ve dnech 15. 10. – 23. 10. 2016 představí soubory z různých měst ČR, ve kterých vystupují vozíčkáři, nevidomí, mentálně postižení. Kromě umění prkna Barky opanuje i cestování, a to v podobě přednášek vozíčkářů dobrodruhů, kteří se vydali do dalekých krajů, na bariéry nehledíce. Veškeré informace o festivalu budou aktualizovány na stránkách www.divadlobarka.cz/festin. Vstupné na jednotlivá představení je dobrovolné. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2016
Řídnutí kostní hmoty (osteoporózu) není radno podceňovat

Každých 26 minut si v důsledku osteoporózy v ČR jeden pacient zlomí krček kosti stehenní. Podle odhadů trpí celosvětově osteoporózou neboli řídnutím kostí 7–8 % populace. Světový den proti osteoporóze, který si připomínáme 20. října 2016, zdůrazňuje význam prevence. Celý život se v kosti odbourává stará kost a její poškozená struktura a zároveň se buduje z vápníku a dalších důležitých stavebních prvků struktura nová. Tento proces závisí na našem pohybu, stravě, zdraví a dalších faktorech. Na webu Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu www.smos.cz je volně k dispozici jednoduchý test (FRAX), kde si každý sám může spočítat, jaké má riziko zlomeniny v příštích deseti letech. Pokud vyjde riziko hlavní osteoporotické zlomeniny vyšší než 20 % a/nebo riziko zlomeniny krčku stehenní kosti vyšší než 3 %, je potřeba okamžitě navštívit praktického lékaře a požádat o důkladné osteologické vyšetření. Podrobnější informace najdete na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/ridnuti-kostni-hmoty-neni-radno-podcenovat a na stránkách Ligy proti osteoporóze: http://www.osteo-liga.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2016
Dostupné a důstojné bydlení pro všechny II

Konference pořádaná Pražskou organizací vozíčkářů 1. listopadu 2016 v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1 (vstup ze dvora) naváže na loňskou konferenci Dostupné a důstojné bydlení pro všechny. Bude pokračovat v diskuzi na téma podmínky a koncepce bydlení zejména pro lidi se zdravotním postižením a pro seniory. Rezervace je nutná do 21. října 2016, přihlášky k účasti přijímá POV telefonicky nebo emailem nejpozději do 21. 10. 2016. On-line přihlášku naleznete na http://presbariery.cz/cz/konference/prihlaska. Prezence účastníků 10:00 – 10:30 hod., průběh akce 10:30 – 15:00 hod. Více informací: http://presbariery.cz/cz/konference/konference-bydleni-2016. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2016
Lidé mají nárok na více preventivních vyšetření

Od tohoto týdne mají lidé nárok na více preventivních vyšetření nebo mohou některé absolvovat už v dřívějším věku. Nově si budou moci nechat otestovat hladinu cukru v krvi už ve 30 letech, dosud to bylo od 40 let. Pacienti trpící cukrovkou, vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními poruchami zase budou mít od 50 let věku nárok na vyšetření týkající se ledvin. Více informací: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/pacienti-maji-narok-na-vice-vysetreni. Zdroj: VZP

18.10.2016
Rada seniorů ČR šíří osvětu o pneumokocích

Zhruba 3 miliony lidí po celé Evropě čelí každoročně zápalu plic, jejímž nejčastějším původcem je bakterie pneumokoka. Ta způsobuje i řadu dalších vážných a potenciálně smrtelných chorob. Starší lidé patří k nejohroženějším skupinám. Proti pneumokokům přitom existuje prevence, jenom se málo využívá. Senioři starší 65 let přitom mají očkování proti pneumokokovým infekcím zdarma. Proč je očkování důležité, čemu pomáhá a další informace najdete na stránkách http://www.rscr.cz/2016/10/podivejte-se-na-video-kde-se-dozvit-o-ockovani-proti-pneumokokovym-infekcim/. Zdroj: Rada seniorů ČR

11.10.2016
Festival Integrace Slunce

Festival integrace Slunce slouží k setkávání lidí se zdravotním postižením se zdravými všech věkových kategorií. Umění a kultura se nám stává prostředkem ke vzájemnému chápání a odbourávání bariér mezi lidmi. Festival v Paláci Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3 pořádá SUKUS ve spolupráci s příspěvkovou organizací Za Trojku. Podzimní část festivalu se koná od 7. do 11. 11. 2016. Můžete se těšit na divadelní, taneční a hudební vystoupení. Zdravotně postižení mají vstup zdarma. Více informací: http://www.festivalslunce.wz.cz/. Zdroj: Abilympijský zpravodaj

11.10.2016
Minimální mzda se sjednotí a zvýší na 11 000 Kč

MPSV ČR vydalo tiskovou zprávu, ve které informuje o jednání Vlády ČR o minimální mzdě. Od 1. ledna 2017 bude již jedna minimální mzda, a to 11 000,- Kč. To znamená, že příjemci invalidních důchodů budou mít stejnou minimální mzdu jako ostatní pracovníci. Vláda tím splnila dohodu s NRZP ČR z jara loňského roku. Nyní se NRZP ČR ještě bude snažit určitým způsobem navýšit příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením tak, aby výrazný růst minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů byl určitým způsobem kompenzován těmto zaměstnavatelům. Tiskovou zprávu najdete na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/28020. Zdroj: NRZP ČR

11.10.2016
O stomiích pro laické pečující

Ve spolupráci Diakonie ČCE a Nemocnice u svaté Anny v Brně bylo natočeno padesátiminutové instruktážní video o ošetřování stomií. Bude sloužit laickým pečujícím. Diváci se seznámí s nejrozšířenějšími stomiemi, které jsou vytvořeny na průdušnici, žaludku, tenkém i tlustém střevě a v oblasti ledvin a močových cest. Získají řadu informací o tom, jak zacházet s pomůckami, jaké zásady platí pro ošetřování a převazování stomií, jak mohou předcházet a řešit komplikace nebo kam je možné se obrátit o rady. DVD s filmem je součástí příručky Martiny Kalábové Rady k ošetřování stomií, která je už sedmou příručkou edice Rady pro pečující. Příručku i video najdete na webu Pečuj doma.cz na adresách: http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/naucne-texty/nova-prirucka-rady-k-osetrovani-stomii/ a http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nove-video-osetrovani-stomii/. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2016
(Proč) je téma umírání stále tabu

Panelová diskuse se uskuteční ve středu 19. října 2016 od 17.00 do 18.30 hodin v Knihovně Václava Havla v Praze. Diskusi se socioložkou PhDr. Jiřinou Šiklovou, CSc., specialistkou na paliativní medicínu MUDr. Irenou Závadovou, ředitelem hospice Bc. Jiřím Krejčím a etikem a teologem MUDr. ThLic. Jaromírem Matějkem, Ph.D., Th.D. bude moderovat Stáňa Lekešová. Diskuse proběhne v rámci série debat o vážných společenských tématech, které Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pořádá ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Tentokrát zvolili složité a pro mnohé i obtížně uchopitelné a tabuizované téma – umírání. Akce je přístupná veřejnosti, formální registrace není nezbytná. Další informace naleznete na: http://www.vdv.cz/clanky/vzdelavani/proc-je-tema-umirani-stale-tabu/ a na www.vaclavhavel-library.org. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2016
Týden s Tulipanem 2016

Libereckou scénu obohatí od 17. do 22. října 2016 6. ročník tradiční kulturní akce, kterou pořádá Sdružení Tulipan. Můžete se těšit na procházku po pamětihodnostech města, břišní tanečnice, výrobu keramiky, koncerty, seznamovací večírek, apod. Více informací najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/tyden-s-tulipanem-2016. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2016
Bazar Lady Sue Ryder

Akci pořádá Domov Sue Ryder 18. 10. 2016 od 9:30 do 21:30 hod. v Café Jedna, Národní galerie v Praze – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Holešovice. Jedná se o tradiční dobročinný módní bazar, kde za skvělé ceny nakoupíte modely od známých českých návrhářek, designové doplňky, šperky i originální retro a vintage kousky, také dárkové předměty a knihy z šesti dobročinných obchodů Sue Ryder. Výtěžek z prodeje věcí jde neziskové organizaci Domov Sue Ryder, která pečuje o seniory. Kromě výhodných nákupů se můžete těšit na dobrou kávu, Denisa z Pure Hair Studia Vám poradí s péčí o vlasy, od 19 hod. pak prostor Café Jedna rozezvučí kapela His Mistress´s Voice. Modely na bazar věnovaly například návrhářky Helena Fejková, Ivana Follová, Jana Minaříková, Jaroslava Procházková, Koko, dále též La femme MiMi, společnosti Steilmann Praha, Lerros, Punktura, Esprit a další. Více informací na stránkách http://www.sue-ryder.cz/akce-obchodu/bazar-lady-sue-ryder-v-kavarne-cafe-jedna-podzim.html. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2016
Konference Stárnutí v komunitě – podporované bydlení seniorů v obcích

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE vás srdečně zve na konferenci “Stárnutí v komunitě – podporované bydlení seniorů v obci”, která se uskuteční v pátek 11. listopadu 2016 (registrace od 8.30 hod) v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, Praha 1. Více informací: http://www.dustojnestarnuti.cz/ruzne/pozvanka-na-konferenci-starnuti-v-komunite-podporovane-bydleni-senioru-v-obci-patek-11-listopadu-praha/. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2016
Hipostezky v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj poskytuje podporu koňské turistice a budování hipostezek. V roce 2012 vydal mapy a propagační brožurky, které mohou zájemci o jezdectví využívat. Součástí brožurek jsou i kontakty na zařízení poskytující hipoterapii, která je vhodná i pro osoby s tělesným postižením. Brožurku si můžete stáhnout na webových stránkách http://www.msregion.cz/cz/propagacni-materialy/hipostezky-v-moravskoslezskem-kraji-rok-vydani-2012-25788/. Více informací a mapy najdete na stránkách http://www.msregion.cz/hipostezky.html. Zdroj: STP Rokycany

4.10.2016
Atlas přístupnosti parků a zahrad na území Městské části Praha 1

Městská část Praha 1 ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů vydala novou publikaci s názvem Atlas přístupnosti parků a zahrad na území Městské části Praha 1. Publikace navazuje na dvě už vydané brožury, které přinesly informace o přístupnosti veřejných objektů. Právě zveřejněný atlas tentokrát mapuje vybrané a veřejně přístupné parky, zahrady a dětská hřiště, a to opět s ohledem na potřeby návštěvníků s pohybovým omezením. Brožura obsahuje vedle textové části přehledné mapky k jednotlivým areálům a řadu ilustračních fotografií. Atlas lze získat zdarma v infocentrech ÚMČ Praha 1 a v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 688/6, Praha 1. Zmapované zahrady, parky, dětská hřiště a objekty jsou navíc uvedeny a aktualizovány na interaktivních mapách www.bezbarierova1.cz a www.presbariery.cz. Všechny dosud vydané atlasy přístupnosti jsou také dostupné v PDF formátu na internetové adrese www.praha1.cz/cps/socialni-pece-a-zdravotnictvi.html. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

4.10.2016
Konference „Pracujeme společně”, téma „Pečující“

Skupina Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením Komunitního plánování Ostrava pořádají 11. ročník konference „Pracujeme společně“ (zdravotnictví, školství, sociální sféra) tentokrát na téma: Pečující. Konference se koná 8. 11. 2016 od 8:30 do 14:45 hod. ve Velkém sále Domova Slunečnice Ostrava, Opavská 4472/76, Ostrava – Poruba. Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P a pečující o tyto osoby mají vstup zdarma. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce a na webu http://konference.webz.cz. Zdroj: Vozka

konference

4.10.2016
Konference Zdravé stárnutí s poškozením míchy

Česká asociace paraplegiků – CZEPA ve spolupráci se Spinální jednotkou FN Motol pořádá 2. 11. 2016 v malém sále Kongresového centra Praha od 10:00 do 16:00 hod. 5. multioborovou odbornou konferenci. Vozíčkáři mají vstup zdarma. Více informací najdete na stránkách http://www.vozka.org/aktuality/zpravodajstvi/kratke-zpravy/zdrave-starnuti-s-poskozenim-michy-632cz. Zdroj: Vozka

4.10.2016
Koučování pro pečující zdarma

Podporu prostřednictvím individuálního sezení s profesionální koučkou nabízí zdarma v Brně Domov pro mne. Koučování je určené osobám, které trvale pečují o blízkého člověka se zdravotním postižením (dítě, rodiče, partnera). Je určeno těm pečujícím, kteří na sobě chtějí pracovat, potřebují změnu a jsou připraveni přijmout zodpovědnost za svůj život. Péče o nemohoucí a závislé osoby může přinášet určitá úskalí jako stres, pocit napětí, úzkost a deprese. Pečující osoby jsou v souvislosti s touto emoční zátěží ohroženy syndromem vyhoření stejnou mírou jako pomáhající profesionálové. Časový rozsah: jedno sezení trvá 1 – 1,5 hodiny, setkání na sebe navazují po 2 až 4 týdnech a doporučuje se absolvovat 3 – 5 koučovacích sezení. Termín: dle individuální domluvy. Místo: prostory kanceláře Domova pro mne, Kounicova 42, Brno. Cena: koučování v roce 2016 je nabízeno zdarma díky podpoře Úřadu Jihomoravského kraje (kapacita je proto omezená). V případě potřeby organizátor po dobu sezení zajistí zdarma osobní asistenci pro Vašeho blízkého v péči. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/koucovani-pro-pecujici-0Zdroj: Helpnet.cz

4.10.2016
Jak mohou volit lidé se zdravotním handicapem

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a do 27 senátních obvodů. Každý volič při nich hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Výjimku však mají voliči, kteří nemohou sami upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemohou číst nebo psát. S nimi může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za ně upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Za určitých okolností je také možné hlasování do přenosné volební schránky. Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Další podrobnosti o způsobu voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/jak-mohou-volit-lide-se-zdravotnim-handicapem. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

4.10.2016
Péče o blízké se započítává do nároku na důchod

Roste počet lidí, kteří pečují o nezaopatřené děti a zároveň se musejí věnovat stárnoucím rodičům. Tzv. sendvičová generace řeší, jak skloubit práci s péčí o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu lze, aniž lidé přijdou o potřebné roky pro přiznání důchodu. Na podobné životní situace pamatuje zákon o důchodovém pojištění a vymezuje tzv. náhradní doby pojištění. Tedy období, která se započítávají do doby pojištění potřebné pro přiznání důchodu, přestože v nich lidé nepracují (nejsou výdělečně činní) a neodvádějí pojistné. A právě péče o osoby závislé je jednou z nich. Za dobu péče se považuje péče o osobu s přiznaným stupněm závislosti II, III či IV, která je buď osobou blízkou z pohledu zákona o důchodovém pojištění, nebo osobou „neblízkou“, kdy pečující osoba prokáže, že s opečovávanou osobou žila ve společné domácnosti a pak příbuzenský vztah roli nehraje (toto platí od 1. 7. 2001, u starších případů péče lze hodnotit péči jen o rodinné příslušníky). Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/pece-o-blizke-se-zapocitava-do-naroku-na-duchod. Zdroj: Helpnet.cz

4.10.2016
Během září ČSSZ opět bezplatně zašle přehledy „důchodového konta“, tentokrát ročníkům narození 1955 a 1958

Více než 100 tisíc lidí předdůchodového věku obdrží přehled dob důchodového pojištění. Ve druhé polovině září ho mužům narozeným v roce 1955 a ženám ročníku narození 1958 začne rozesílat Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Díky němu budou mít možnost v předstihu zjistit stav svého tzv. důchodového konta. Přehled dob důchodového pojištění obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny vyměřovací základy (výdělky/příjmy) a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Zaslané údaje mohou lidé využít i k předběžnému informativnímu výpočtu výše starobního důchodu. Stačí je podle návodu „dosadit“ do důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách ČSSZ. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/behem-zari-cssz-opet-bezplatne-zasle-prehledy-duchodoveho-konta-tentokrat-rocnikum-narozeni. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

12.9.2016
Projděte si Staroměstskou radnici od sklepení po půdu!

Akce Radnice dokořán 2016, kterou o víkendu 16. až 18. září 2016 pořádá Prague City Tourism ve spolupráci s magistrátem, Prahou 1, firmou Hainz a Pražskými vodovody a kanalizacemi, zdarma zpřístupní celý historický areál včetně domu U Minuty, podzemí domů radničního bloku, svatební síně nebo mechanismu orloje. Více informací: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/projdete_si_staromestskou_radnici_od.html. Zdroj: Portál Hl. M. Prahy

12.9.2016
V Českých Budějovicích jsou Anonymní jedlíci

První svépomocné skupiny Anonymních jedlíků pro lidi, kterým se nedaří změnit své špatné stravovací návyky, se dočkáme již letos v Českých Budějovicích. Schůzky Anonymních jedlíků jsou pro lidi, kteří se přejídají, jsou emocionálně závislí na jídle, a pro ty, kteří vědí, že jejich stravovací návyky jim škodí, ale nedokáží to sami změnit. Pravidelná setkávání mohou pomoci lidem trpícím obezitou, ale i lidem, kteří s váhou problémy nemají, avšak způsob jejich stravování může být do budoucna ohrožující pro jejich zdraví. Jedlíci se scházejí jednou týdně a mluví o svých zkušenostech, cílech, jídelních výhrách i prohrách. Poskytují si vzájemnou podporu a motivaci. Mají možnost pátrat po příčinách a souvislostech svých stravovacích návyků. Více informací: http://www.anonymnijedlici.cz/index.html. Zdroj: Svět neziskovek

12.9.2016
13. září oslaví neziskové organizace po celém světě Mezinárodní den závětí

Podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadlo jen loni v České republice skoro 274 milionů Kč státu z majetku zemřelých, kteří neměli dědice. I tato statistika dovedla české neziskovky k tomu, že spolu s těmi zahraničními oslaví v úterý 13. září 2016 Mezinárodní den závětí. Chtějí lidem připomenout, že odkázat svůj majetek nebo jeho část neziskovým organizacím je jednoduchá možnost, jak podpořit dobrou věc. Za českou kampaní Závěť pomáhá stojí koalice Za snadné dárcovství. Koalice v současné době sdružuje 25 organizací, které společně pracují na rozvoji individuálního dárcovství v České republice. Že kampaň nese své plody, se ukazuje nejen na zvýšeném zájmu ostatních neziskovek o vstup do koalice, dále na zájmu novinářů o toto téma, ale především na číslech členů koalice – zatímco v roce 2011 získala dar ze závěti jediná z 25 organizací, v roce 2016 (a to ještě nejsme na jeho konci) je to již dvanáct darů ze závěti. Portál Závěť pomáhá se snaží motivovat lidi k sepsání poslední vůle třeba i jednoduchými návody nebo konkrétními příběhy lidí, kteří se rozhodli závětí obdarovat právě neziskovou organizaci. Koalice se snaží téma komunikovat nejen pomocí inzerce a médií, ale stála také u vzniku kategorie Závěť pomáhá ceny Via Bona, kde už druhým rokem hledáme a oceňujeme inspirativní příběhy dárců, kteří naplňují motto kampaně “Pomáhám za života, budu i po něm.” Více informací: http://zavetpomaha.cz/. Zdroj: Svět neziskovek

12.9.2016
Přes překážky s InternetPoradnou

Divadelní představení, koncert, benefiční závod gumových kachniček a panelová diskuse budou součástí třídenního programu od 4. do 6. října 2016 v Olomouci, který dá nahlédnout, jak zvládají každodenní překážky lidé se zdravotním znevýhodněním. Více na www.presprekazky.tode.cz a https://www.facebook.com/presprekazkyOlomouc/. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2016
Průvodce finanční gramotností pro osoby se zdravotním postižením

V rámci projektu “Neuzavírejte se mezi čtyři stěny” vznikla publikace Průvodce finanční gramotností pro osoby se zdravotním postižením. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ji nabízí zdarma spolkům, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením. Brožura se zabývá základními informacemi o úvěrech, kreditních a debetních kartách, úrocích a podobně. Jejím autorem je Ing. Patrik Nacher, který již dlouhá léta provozuje server www.bankovnipoplatky.com. K dispozici je téměř 2000 výtisků brožury. Zájemci o ni mohou napsat na e-mailovou adresu j.vrchotova@nrzp.cz. Paní Jitka Vrchotová zajistí odeslání požadovaného počtu výtisků, a to zcela zdarma. Zdroj: NRZP ČR

30.8.2016
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje zmapoval pacientské organizace v kraji

Seznam pětatřiceti pacientských organizací pro nejrůznější druhy lékařských diagnóz včetně kontaktů přinášejí od srpna webové stránky Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje www.zhkhk.cz. Pacienti, ať už trpí často se vyskytujícím nebo vzácným onemocněním, či jejich rodinní příslušníci tak mají nyní na jednom místě k dispozici aktuální databázi, díky níž se mohou spojit s lidmi řešícími stejnou nebo obdobnou situaci a využít jejich významnou podporu a pomoc. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/nabizeji-pomoc-pacientum-i-zdravotnikum. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2016
Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu

Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte? Pomůže vám poradna dTestu. Kontaktovat ji můžete na telefonním čísle 299 149 009 či 222 767 221. Veškeré poradenství poskytuje poradna bezplatně, za volání platíte pouze cenu běžného hovorného dle vašeho tarifu. Předplatitelé dTestu mají k dispozici speciální poradenskou linku s přednostním servisem. Odborní poradci vám odpoví na jakékoli dotazy z oblasti ochrany spotřebitele každý všední den mezi 9. a 17. hodinou. Více informací: https://www.dtest.cz/clanek-1530/spotrebitelsky-problem-volejte-nasi-poradnu. Zdroj: dTest

30.8.2016
Festival vědy

Festival vědy, který se uskuteční ve středu 7. září 2016 na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích chce v návštěvnících a zažehnout zájem o techniku a přírodní vědy. Pro účastníky akce bude připraveno více než 70 interaktivních a zábavných expozic a 7 populárně naučných přednášek. Téma festivalu „BOJUJEME S VIRY“ připomíná nedožité 80. narozeniny profesora Antonína Holého, který patřil mezi nejznámější a nejuznávanější české vědce mezi laickou i odbornou veřejností. Festival vědy organizují společně VŠCHT Praha, ČVUT v Praze, ÚOCHB AV ČR, DDM hl. m Prahy a NTK. Program probíhá od 8.30 do 17.30 a vstup je na něj zdarma. Více informací naleznete na www.festival-vedy.cz. Zdroj: Econnect

30.8.2016
Zajímají vás podrobné údaje z důchodové oblasti? Najdete je ve statistické ročence ČSSZ za loňský rok

Statistická ročenka České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) za rok 2015 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, jednu z hlavních činností instituce. Elektronická verze ročenky je již nyní na webových stránkách ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/statisticke-rocenky.htm. Obsahově navazuje na předchozí ročníky. Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Například v kapitole o vyplácených důchodech jsou uvedeny informace o tom, kolik bylo k 31. 12. 2015 vypláceno důchodů, jakého druhu, komu a v jaké kombinaci. Informace o invaliditě rozšiřují údaje o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech o příčiny invalidity. Data jsou tříděna podle 19 skupin diagnóz definovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zajimaji-vas-podrobne-udaje-z-duchodove-oblasti-najdete-je-ve-statisticke-rocence-cssz-za. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2016
Exkurze do Integrovaného bezpečnostního centra Ostrava

Pracovní skupina Občané se sluchovým postižením Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava, pořádá ve čtvrtek 29. září 2016, od 16.00 do 17:40 hod. exkurzi do IBC Ostrava (Integrované bezpečnostní centrum, Nemocniční 3328/11, 702 00 Ostrava). Exkurze je určena pro neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé a také širokou veřejnost. V rámci exkurze bude představen Integrovaný záchranný systém a možnosti, jak se dovolat pomoci. Exkurze bude simultánně tlumočená do českého znakového jazyka a bude zajištěný simultánní přepis mluvené češtiny do češtiny psané. Bližší informace budou vyvěšeny na stránkách Komunitního plánování sociálních služeb Ostrava: http://www.kpostrava.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2016
Den otevřených dveří – Klub Remedium

Klub REMEDIUM – Centrum aktivit pro seniory srdečně zve na Den otevřených dveří ve čtvrtek 22. září 2016 od 10:00 do 17:00 hod. Místo konání akce: Táboritská 22, Praha 3. Všem zájemcům budou poskytnuty informace o Klubu, o sociální službě a kurzech. Proběhne seznámení s lektory a jejich kurzy: němčina, angličtina, trénování paměti, italština. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/den-otevrenych-dveri-klub-remedium. Zdroj: Helpnet.cz

8.8.2016
Novela vyhlášky týkající se přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči

Od 1. 9. 2016 bude účinná novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči. V přiložené vyhlášce jsou zeleně vyznačeny změny, které novela vyhlášky obsahuje proti původní verzi. Je důležité tuto vyhlášku podrobně znát, pokud chcete podávat odvolání či správní žaloby v případech, kdy posuzující orgán nepostupoval v souladu s touto vyhláškou a neposoudil nárok na příspěvek na péči správně. Zdroj: NRZP ČR

Novela_vyhlasky_505 2006

8.8.2016
Fotosoutěž VOZKA ZOOM 2016

Fotografujete fotoaparátem nebo mobilem? Pak máte příležitost zúčastnit se fotosoutěže VOZKA ZOOM 2016. Bližší informace najdete na stránkách http://www.vozka.org/souteze1/vozka-zoom-2016/vozka-zoom-2016-vyhlaseni-fotosouteze-pravidla-588cz. Uzávěrka soutěže je 31. srpna 2016. Snímky vyhodnotí odborná porota a celkový vítěz získá hlavní cenu 5 000 korun. Druhé a třetí místo bude odměněno hodnotnými věcnými cenami. Snímky mohou být na téma “Život kolem nás”, “Sportovní momenty”, nebo “Umění ve fotografii”. Až 5 snímků do každé kategorie zasílejte mailem na vedoucivydani@vozka.org. Zdroj: Vozka

8.8.2016
Projekt skupinové psychoterapie pro osoby se získaným poškozením mozku

ERGO Aktiv, o.p.s. – Centrum moderní rehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku ve spolupráci s Katedrou psychologie FF Univerzity Karlovy v Praze připravil od září 2016 projekt skupinové psychoterapie pro osoby se získaným poškozením mozku. Účast na terapiích je zdarma. Terapie budou vedeny 1x týdně lektory – psychology v centru ERGO Aktiv (Olšanská 2666/7, Praha 3). Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/projekt-skupinove-psychoterapie-pro-osoby-se-ziskanym-poskozenim-mozku. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

8.8.2016
Co dnes vyžadují personalisté?

E-booky o pohovorech ve firmách a nezisku, tipy k sestavení životopisu a motivačního dopisu zpracovala Petra Drahoňovská. Nevidomí či slabozrací uchazeči o práci by mohli uvítat audioverzi (zdarma). E-booky i audioverze jsou zdarma k dispozici na http://www.nejlepsizivotopis.cz/#!e-book-recruitment-hacking/cjg9. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

8.8.2016
Soutěžte s aplikací Místa paměti národa

Vydejte se na místa, kde se odehrála operace Anthropoid nebo si projděte trasy převaděčů na Západ. Povede vás nová verze interaktivního průvodce – mobilní aplikace Místa Paměti národa plná příběhů a audiozáznamů přímých svědků. Na nejlepší cestovatele registrované v soutěži Cesty paměti po historických místech čekají na podzim věcné ceny. Aplikace obecně prospěšné společnosti Post Bellum skrze přímá svědectví účastníků nebo svědků představí místa a příběhy spjaté s 20. stoletím. Na milovníky turistiky i cyklistiky a historie čeká jedenáct tras v devíti krajích České republiky, které mapují nejzajímavější historické fenomény nebo události daného regionu. V Praze mohou jít uživatelé aplikace po stopách atentátu na Heydricha, na Šumavě projít stezkou převaděčů přes železnou oponu, na Vysočině navštívit místa spojená s životem a tragickou smrtí faráře Toufara. Pokud se uživatelé mobilní aplikace zároveň registrují na www.mistapametinaroda.cz, mohou se zúčastnit letní soutěže Cesty pamětí. Mobilní aplikace cestovatele naviguje, za navštívení každého bodu na trase udělí bod, za absolvování celé trasy pak virtuální Pečeť národa. Pro zvídavé cestovatele jsou připraveny kvízové otázky, možnost každou trasu ohodnotit nebo sdílet vyprávěné příběhy na sociálních sítích. Během prázdnin bude Post Bellum na webových stránkách aplikace zveřejňovat průběžné pořadí účastníků soutěže Cesty pamětí. V září vyhlásí nejlepší Chodce pamětí, kteří získají zajímavé ceny. Více informací: http://www.mistapametinaroda.cz/trophy.php. Zdroj: Svět neziskovek

8.8.2016
Hlídejsizdraví.cz – nová interaktivní platforma pro diabetiky

Diabetes mellitus patří mezi celosvětově nejrozšířenější civilizační choroby, v České republice se přímo týká již téměř 10 % populace a každoročně počet nemocných exponenciálně přibývá. I přes to, že je onemocnění takto rozšířené, lékaři se v ordinacích setkávají u svých pacientů s elementárním nedostatkem informací o své nemoci. A protože nejlepším diabetologem je pro sebe diabetik sám, potřeba dobré a aktivní edukace je stále na místě – a to kontinuálně. Edukativní kampaň s názvem „Hlídej si zdraví“ vznikla v reakci na dlouhodobé monitorování potřeb lidí s diabetem a klade si za cíl přibližovat problematiku diabetu široké veřejnosti, zprostředkovat ucelené informace pro nově diagnostikované diabetiky a jejich blízké, zpřístupňovat diabetické pomůcky lidem, kteří na ně nemají od pojišťovny nárok, přinášet aktuality a novinky v léčbě a stát se praktickou každodenní pomůckou pro opravdové usnadnění života lidí s touto nemocí. Hlavní platforma kampaně – komunitní web www.hlidejsizdravi.cz – má tvořit skutečně interaktivní nástroj, který formou zajímavých funkcionalit umožní každému zájemci o tuto problematiku nebo zdravotní prevenci obecně, najít spolehlivé informace, zastřešené odbornými garanty širokého spektra specializací. Zdroj: Penzista.net

8.8.2016
Výstava Život bez bariér

Výstava zaměřená na osoby s handicapem a seniory se koná v termínu 14. – 16. 10. 2016 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Na akci najdete tipy na aktivní trávení času a usnadnění života. Najdete zde také pestrou nabídku firem poskytujících sociální a asistenční služby, úpravy bydlení, vozidel, možnosti trávení volného času a cestování, širokou škálu ortopedických a kompenzačních pomůcek. Výstava bude probíhat souběžně s výstavou s názvem Spot. Připraven je také bohatý doprovodný program a prodej výrobků neziskových organizací a chráněných dílen. Více informací: http://www.cerna-louka.cz/akceN_702/v/. Zdroj: Penzista.net

25.7.2016
Na „příspěvek na dojíždění“ od Úřadu práce dosáhne více lidí

Příspěvek na podporu regionální mobility poskytuje od dubna 2016 Úřad práce ČR. Podmínky jeho přiznání se nyní mění a rozšiřuje se i počet regionů, ve kterých o něj mohou zájemci žádat. Na příspěvek tak dosáhne více lidí. ÚP ČR příspěvek poskytuje čtvrtý měsíc v pěti krajích – Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Nově o něj mohou žádat i nezaměstnaní z Královehradeckého regionu. O příspěvek si mohou požádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec, a jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců. Podrobnější informace najdete na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/na-prispevek-na-dojizdeni-dosahne-vice-lidi. Zdroj: Helpnet.cz

25.7.2016
Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá

Na internetových stránkách http://www.mpsv.cz/files/clanky/27332/TZ_pece_o_blizke_2016_18062016.pdf najdete tiskovou zprávu České správy sociálního zabezpečení, ve které je popsáno, jak postupovat, aby bylo možné péči o osobu závislou započítat pro důchodové účely. Zároveň popisuje, které doklady je k tomu potřeba doložit, a které osoby takto mohou být považovány za osoby blízké, vykonávající péči. Materiál poskytuje důležité informace těm, kteří se rozhodnou pečovat o osobu blízkou. Zdroj: NRZP ČR

25.7.2016
Příspěvek na péči zvýší Úřad práce ČR příjemcům automaticky

Od 1. 8. 2016 vstupuje v účinnost novela zákona o sociálních službách. Od tohoto data se zvyšují příspěvky na péči o 10 %. Na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1575-informace-c-69-2016-postup-pri-zvyseni-pnp-o-10-.html najdete důležitou informaci o tom, jak bude probíhat administrace zvýšení příspěvku na péči. Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od 1. srpna 2016 žádat. Úřad práce ČR upraví automaticky, podle přiznaného stupně, výši částky. Na přelomu července a srpna 2016 by měl každý příjemce příspěvku na péči obdržet poštou sdělení o zvýšení příspěvku na péči. Dále v informaci najdete, jak bude postupováno při posuzování nároku na příspěvek na péči u žadatelů dlouhodobě hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízení. Informace o zvýšení příspěvku na péči najdete také na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/prispevek-na-peci-zvysi-urad-prace-cr-prijemcum-automaticky. Zdroj: NRZP ČR a Helpnet.cz

25.7.2016
Cestovatelská soutěž s ponožkovým psem

Výherce získá za fotku z dovolené wellness víkend od Bezbatour.cz. Ponožkový pes je unikátní projekt neziskové organizace Pestrá společnost, jehož úkolem je přiblížit dětem a široké veřejnosti pomoc asistenčního psa v životě hendikepované osoby a zároveň pomoci netradiční formou výcviku psích asistentů. Princip celé akce je jednoduchý. Děti i dospělí z celé České republiky šijí pejsky z ponožek (podle návodu přiloženého v příloze nebo videonávodu na stránkách https://www.stream.cz/vychytavky/10004279-ponozkovy-pes), ty zasílají Pestré společnosti poštou, ta je nabízí k prodeji a výtěžek putuje na podporu výcviku asistenčních psů. Letní soutěž má jednoduchá pravidla. Stačí na dovolené, ať už u rybníka, moře nebo v horách, vyfotit ponožkového psa (nejlépe vlastní výroby), sdílet fotku na FB Ponožkový pes a pak už jen čekat na vyhlášení výsledků. Více na www.ponozkovypes.cz/soutez. Zdroj: Helpnet.cz

navod_na_vyrobu_ponozkoveho_psa

25.7.2016
Parky v pohybu – cvičení nejen pro seniory zdarma

V rámci projektu Parky v pohybu pořádá Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu od 19. července do 21. září 2016 pravidelná cvičení v parcích Stromovka a Vítkov pro seniory a nejen pro ně, a to zcela zdarma. Lekce s vyškoleným instruktorem Státního zdravotního ústavu trvá 60 minut. Bude probíhat každé úterý ve Stromovce v 10, 12 a 15 hodin (sraz u Planetária) a každou středu na Vítkově v 10, 12 a 15 hodin (sraz vždy u koně). Lekce jsou vhodné i pro úplné začátečníky, s sebou je třeba vzít si jen ručník a pití. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

12.7.2016
Senioři mohou v červenci do Botanické zahrady zdarma

Senioři od 65 let mají v doprovodu dalšího dospělého vstup zdarma do Botanické zahrady hl. města Prahy v Praze – Troji. Celý červenec 2016 mohou díky spolupráci Nadace Antonika Simony Krainové a Botanické zahrady navštívit senioři zahradu zcela zdarma v případě, že přijdou v doprovodu další dospělé osoby. Nadace podporuje, aby staří a mladí lidé trávili čas víc spolu. Proto volný vstup podmiňuje doprovodem. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/seniori-mohou-v-cervenci-do-botanicke-zahrady-zdarma. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

12.7.2016
Tipy na bezbariérové výlety

Na stránkách Společnosti C-M-T http://www.c-m-t.cz/category/tipy-pro-volny-cas/ najdete brožurky týkající se bezbariérového cestování: Šumava pro všechny, Cestujeme bez bariér po Čechách, Do Krušných hor bez bariér, Tatry bez bariér, Brno – Atlas přístupnosti nebo Krkonoše bez bariér. Dále např. na webu Cestujeme Šumavou najdete také sekci Šumava bez bariér: http://www.cestujemesumavou.cz/sumava-bez-barier. Další publikace Šumava pro všechny (travel manual), kterou najdete na stránkách http://www.trianoncechy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=10&catid=14&Itemid=10&lang=cs, se zabývá přístupností restauračních či ubytovacích zařízení. Zdroj: STP v ČR z. s.

12.7.2016
Liga pétanque pro seniory 2016

Spolek Pétanque pro vás vyhlásil 3. ročník Ligy pétanque pro seniory. Zúčastnit se mohou hráči, kterým je letos minimálně 55 let (jednomu hráči může být minimálně 50 let) a jeden tým tvoří 4 – 12 hráčů (hrají paralelně 2 dvojice a mohou se na další zápasy vystřídat). Prvním hracím dnem je neděle 31. července 2016 a následně se hraje o srpnových nedělích – vše v parku v Lannově ulici v Praze (mezi bývalou nemocnicí Klimentská a Botelem Albatros). Finále proběhne v neděli 18. září 2016 na Střeleckém ostrově spolu s rodinným turnajem Sbohem léto v rámci akce Pétanque pro Prahu, jež realizuje spolek v partnerství s MČ Praha 1 a Střediskem sociálních služeb Praha 1. Pokud se budete chtít do 3. ročníku LPPS přihlásit, stačí už nyní zaslat název týmu a jmenovité složení (min 4 lidi) na fuksa@petanque-pro-vas.com. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/liga-petanque-pro-seniory-2016. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

12.7.2016
Svatoanenské zahradní slavnosti

Proběhnou v celém opraveném areálu Domova sv. Josefa v Žírči (město Dvůr Králové nad Labem) v sobotu 23. července 2016 od 10. hodiny. Návštěvníci se mohou těšit na den plný kultury na třech scénách i na doprovodný program pro celou rodinu. Vystoupí zpěváci a hudební skupiny, tanečníci, loutkové divadlo, zvonkohra. Nebudou chybět poníci, hroznýš královský ze ZOO, skákací hrad, workschop Ascarya, dřevěný kolotoč, malování na obličej, dětské tetování, ochutnávky sirupů a likérů a vinotéka. Trh lidových řemesel bude doplněn o prezentaci chráněných dílen. Návštěvníci ZTP mají vstup zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/svatoanenske-zahradni-slavnosti-0. Zdroj: Helpnet.cz

1.7.2016
Praha spustila mapu bezbariérovosti

Praha na webu http://app.iprpraha.cz/js-api/app/bezbariery/ spustila mapu bezbariérovosti. Mapuje přístupnost veřejných míst a budov v centru města. Pomáhá handicapovaným lidem, rodičům s kočárky a seniorům v lepším pohybu a orientaci. Na mapě Prahy jsou zvýrazněny objekty a veřejná místa a ke každému je připojen popisek. Lidé tak najdou přesný popis místa, včetně toho, zda má bezbariérový přístup, výtah, plošinu nebo toalety. Uživatelé mohou snadno zvolit, zda hledají úřad, místo pro sport, zeleň, restaurace nebo třeba veřejné wc. Ikony jsou barevně odlišené od zelených, tedy bezbariérových, přes oranžové, tedy částečně bariérové, až po červené, které jsou pro handicapované těžko přístupné. Zdroj: Senivia

1.7.2016
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025

Vláda ČR schválila Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025. Pokud by vás tento dokument zajímal, najdete ho na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/26520. Zdroj: NRZP ČR

16.6.2016
Festival sociálních služeb v Hradci Králové

V pátek 24. 6. 2016 od 9.00 do 18.00 opět ožije kampus Univerzity Hradec Králové již 8. ročníkem Festivalu sociálních služeb, jehož doprovodné aktivity jsou letos zaměřeny v duchu motta: „S námořníky a piráty na prázdniny“. Smyslem Festivalu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách v Hradci Králové a prostřednictvím pestrého programu nabídnout co nejvíce aktivit, při nichž se mohou „poznat navzájem“ nejen poskytovatelé a klienti sociálních služeb, ale může se aktivně zapojit i široká veřejnost. Vstupné je zcela zdarma. Více informací najdete na stránkách www.festivalhk.cz. Zdroj: Helpnet.cz

16.6.2016
Správný předpis zdravotnických prostředků lékaři

Právník NRZP ČR JUDr. Zdeněk Žižka připravil rozsáhlý materiál o správném předpisu zdravotnických prostředků lékaři, s důrazem na souběh zdravotnických prostředků u jednoho pojištěnce. Tento postup byl připraven pro Českou lékařskou komoru, která jej ve zkrácené verzi umístila na svůj web a otiskla ve svém časopisu. NRZP se domnívá, že tento materiál by měl znát každý ošetřující lékař, ale i každý pojištěnec, který potřebuje předepisovat takové prostředky. Nenechte se prosím mýlit tím, že JUDr. Zdeněk Žižka ukazuje problém především na invalidních vozících. Jednotlivé rady a postupy se vztahují na všechny zdravotnické prostředky, které předepisují odborní nebo praktičtí lékaři. Dokument najdete v příloze. Zdroj: NRZP ČR

Spravny_predpis_zdravotnickych_prostredku

16.6.2016
Tulifest 2016

V libereckém Klubu Bedna proběhne 18. června 2016 od 15 do 20 hodin III. ročník přehlídky začínajících hudebníků s handicapem i bez, soutěže se zúčastní 9 kapel a sólistů. Vstup je zdarma. Více informací: http://www.tulifest.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

16.6.2016
FIMFÁRUM – festival tvořivosti a fantazie lidí s postižením i bez

SPOLU Olomouc, z.s. zve děti i dospělé na jubilejní 20. ročník festivalu tvořivosti a fantazie lidí s postižením i bez – FIMFÁRUM. Cílem festivalu, který se koná od pátku 24. června do neděle 26. června 2016 v prostorách Domu dětí a mládeže Olomouc, tř. 17. listopadu 47 a blízkém okolí, je vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí se zdravotním postižením i bez. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/fimfarum-festival-tvorivosti-fantazie-lidi-s-postizenim-i-bez. Zdroj: Helpnet.cz

10.6.2016
Doporučení pro bezpečné používání internetového bankovnictví

V souvislosti s rozvojem a rozšiřující se nabídkou služeb elektronického bankovnictví dochází i v České republice k pokusům o jejich zneužití. Česká národní banka soustavně prosazuje a dohlíží na to, aby jednotlivé banky při poskytování svých služeb průběžně vyhodnocovaly s nimi spojená rizika a přijímaly opatření na jejich omezení. Bezpečnost každého vzdáleně ovládaného účtu však nezávisí pouze na zabezpečení informačních systémů jednotlivých bank, ale také na péči a pozornosti, kterou věnuje bezpečnosti samotný klient. K obsluze bankovního účtu jsou v současné době využívány nejen počítače, ale také tablety a mobilní telefony tzv. SmartPhony. ČNB tedy zveřejnila doporučení, na co si při používání elektronického bankovnictví dávat pozor. Tato doporučení najdete na stránkách https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/upozorneni_el_bankovnictvi.html. Zdroj: ČNB

10.6.2016
Noční šifrovací hra TEMNO

Týmová hra provede účastníky 24. června 2016 nočními ulicemi Brna po bezbariérové trase, jeden člen týmu ji musí absolvovat na invalidním vozíku. Registrovat se můžete prostřednictvím formuláře na stránkách https://docs.google.com/forms/d/181evdqEIsjE_-Q81NOsSsUfUnLSPrF-kxCKlU83oQ6I/viewform. Organizátoři vám místo startu sdělí prostřednictvím SMS, kterou Vám zašlou v den startu v odpoledních hodinách. Do cíle se týmy dostávají zpravidla s prvními paprsky vycházejícího slunce. Na TEMNO se můžete přihlásit jako jednotlivec nebo v týmu nejpozději do 23. 6. 2016. Startovné je dobrovolné a poputuje na podporu služby osobní asistence pro lidi s hendikepem. Soutěží se v 2-5členných týmech, z toho jeden člen musí trasu zdolat na invalidním vozíku. Nemusí se jednat o člověka s postižením, jízdu na vozíku si může vyzkoušet i chodící člověk. Můžete se těšit na pořádné klukovské dobrodružství a spoustu zábavy. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/nocni-sifrovaci-hra-temno. Zdroj: Helpnet.cz

10.6.2016
Senior ombudsman: Nové publikace pro pomoc seniorům

Sdružení českých spotřebitelů vydává aktualizovaná vydání publikací z edice Průvodce pro spotřebitele – seniory, zaměřené na specifická témata „šmejdů“ a on-line nakupování. V rámci kampaně nazvané Senior ombudsman SČS nabízí seniorům konkrétní pomoc s cílem zprostředkovat souhrn informací, týkajících se lidských a ekonomických práv, zejména v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů; upozorňuje seniory na hlavní rizika, která nás v běžném životě mohou čekat, jak se jim vyvarovat, kde najít pomoc. K tomu slouží webové stránky http://www.seniorombudsman.cz/, navíc vydává SČS publikace, např. „Babi, dědo! Nenechte se okrást“ aneb Jak nenaletět novým trikům podvodných prodejců, „Jak nenakupovat zajíce v pytli“ obsahující rady a tipy pro bezpečný nákup v e-shopech. Publikace jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě a jsou šířeny prostřednictvím kontaktních míst Sdružení českých spotřebitelů, seniorských organizací či na seminářích finančního vzdělávání. Pro zájemce jsou poskytovány zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

10.6.2016
Mapy bez bariér

Projekt „Mapy bez bariér“ doplňuje komplexní pomoc Nadace Charty 77 – Konta Bariéry. Umožní lidem s omezenou pohyblivostí lepší plánování výletů a dovolených. Mapy bez bariér www.mapybezbarier.cz jsou v současné době primárně určeny pro osoby s pohybovým postižením. O zvoleném objektu je tak možné získat řadu důležitých informací jako parametry upravených toalet, výtahů, ale i popis přístupových tras nebo vyhrazeného parkování. Cílovou skupinou však nejsou jen hendikepovaní, ale všechny osoby s omezením při pohybu, jako jsou např. také senioři nebo rodiče s malými dětmi. Pro tyto skupiny bude portál dále přizpůsobován. Nyní jsou na mapě převážně jen turisticky atraktivní cíle, provozovatel chce ale množství objektů na mapě rozšířit a zahrnout i jiné typy budov. Doplňování dat mohou provádět i jednotlivci, kteří by se chtěli podělit se svými zkušenostmi. Stačí se jen v sekci “Správa dat” zaregistrovat a poté je již možné vkládat svá data. Tyto údaje pak budou zobrazeny na vrstvě komunitních dat. Zdroj: STP v ČR z. s.

23.5.2016
Oznamujte zdravotní pojišťovně změny, předejdete problémům

Každý s trvalým pobytem v České republice se účastní veřejného zdravotního pojištění a s tím se pojí i povinnost platit pojistné zdravotní pojišťovně. V určitých životních situacích je plátcem pojištění stát. Aby však stát za pojištěnce platil, musí nejprve proběhnout řetězec oznámení, na jehož počátku přitom zpravidla stojí sám pojištěnec. Pokud on sám aktivně neoznámí pojišťovně změny, riskuje vznik dluhu na pojistném. Veřejná ochránkyně práv proto radí: Ve vlastním zájmu kontaktuje zdravotní pojišťovnu vždy, když se změní vaše životní situace (začnete pečovat o nemohoucího blízkého, evidujete se na úřadu práce, začnete pobírat rodičovský příspěvek apod.). Předejdete tak pozdějším problémům a dluhům na pojistném. Pamatujte, že u zdravotního pojištění se aktivní přístup vyplácí. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/oznamujte-zdravotni-pojistovne-zmeny-predejdete-problemum. Zdroj: Helpnet.cz

23.5.2016
Týden sociálních služeb proběhne v říjnu po osmé

Od 3. do 9. října 2016 pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR Týden sociálních služeb. Je to období prezentací, setkávání se a odborných diskuzí, hlavní cíl však zůstává stále stejný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti. K Týdnu sociálních služeb, během kterého proběhnou konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb, se každoročně hlásí stovky zařízení poskytujících sociální služby po celé ČR. Více informací najdete na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz, kde můžete přihlásit do Týdne sociálních služeb své zařízení v menu Přihlášení. Na těchto webových stránkách najdete také informace o všech pořádaných akcích ve vašem regionu. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

23.5.2016
Konference Stáří spojuje 2016

Konferenci pořádá Život 90 a Gerontologický institut v Praze 31. 5. a 1. 6. 2016, novinkou jsou workshopy probíhající paralelně s hlavním programem. Konference trvá dva dny a je tematicky rozdělená. Přihlásit se je tedy možné i na každý den zvlášť, podle toho, co Vás nejvíc zajímá. Konference se koná v sále zastupitelů v sídle Magistrátu hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, vždy od 09:00 do 16:00. Vstupné je zdarma. Míst postupně ubývá, proto si neváhejte a rezervujte si své místo včas. Více informací a program naleznete na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/stari-spojuje-2016. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2016
Tulifest 2016 hledá hudební talenty

Přehlídku začínajících hudebníků s handicapem i bez pořádá 18. června 2016 liberecké sdružení Tulipan, přihlásit se lze do 6. června 2016. Vítězné začínající hudební uskupení získá možnost natočit hudební CD v profesionálním natáčecím studiu a vystoupit na Benátské noci. Jedná se o akci inkluzního charakteru s cílem propojit svět zdravých a zdravotně znevýhodněných za pomoci kultury. Informace a přihlášku můžete najít na stránkách sdružení Tulipan: http://www.sdruzenitulipan.cz/aktuality/aktuality-detail/r/-tulipan-hleda-dalsi-hudebni-talenty!!!-zacina-tulifest-pro-rok-2016!!!-prihlaste-se!!!. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2016
AGAPO pořádá v Brně pravidelný JOB klub

Bezplatný kurz je určen pro osoby se znevýhodněním při získávání pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. Probíhat bude od 31. 5. do 16. 6. 2016 na adrese Zelný trh 1, 602 00 Brno. Jde o motivačně-vzdělávací kurz, kde zájemce může získat základní dovednosti potřebné k nalezení práce. Například jak hledat pracovní nabídky, jak odpovídat na inzeráty, jak napsat průvodní dopis, životopis, jak komunikovat se zaměstnavateli, nácvik pracovního pohovoru a mnohé další. Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. JOB klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů, vždy od 9.00 h do 14.00 h. Za celý cyklus se probere vše potřebné tak, aby se účastníkům dařilo snáze uplatnit na otevřeném trhu práce. Kapacita kurzu je omezena. Proto je nutné se včas přihlásit. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/agapo-porada-pravidelny-job-klub. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2016
Univerzity třetího věku přijímají nové studenty

Cílem programů, které nabízejí univerzity třetího věku, je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury a podobně. Některé z univerzit již zveřejnily program pro akademický rok 2016/2017, další tak učiní v nejbližší době. V každém případě by zájemci měli sledovat jejich stránky, aby nezmeškali termíny pro přihlášení. Webové stránky “Pomoc na dvanáctce” přinášejí přehled nabídky pražských univerzit: http://p12.helpnet.cz/seniori/univerzity-tretiho-veku. Na stránkách “Helpnet.cz” můžete najít informace o univerzitách třetího věku v celé ČR: http://www.helpnet.cz/univerzity-tretiho-veku. Další informace nejdete na stránkách Asociace univerzit třetího věku: http://www.au3v.org/. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

11.5.2016
Pozvánka do Kadaně

V přílohách naleznete informace o kulturních akcích ve městě Kadaň. Možná se vám budou hodit jako tip na zajímavý výlet. Zdroj: STP Kadaň

Kadaň str.1     Kadaň str.1      Kadaň str.2

5.5.2016
Týden pro rodinu v Třinci

Od 9. května do 14. května 2016 se v Třinci uskuteční 1. ročník oslav rodiny. Podrobnější informace o programu najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/tyden-pro-rodinu. Veškeré vstupy jsou zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

5.5.2016
XVI. celostátní setkání celiaků České republiky

Akce se uskuteční 7. května 2016 od 9:30 hod. v areálu Emauzského kláštera (Vyšehradská 49, Praha 2) a je určena zejména lidem, jejichž údělem je celoživotní vyloučení lepku z potravy. Setkání pořádá Sdružení celiaků ČR. I letos bude připraven hodnotný odborný lékařský program a ochutnávky spojené s výhodným prodejem bezlepkových potravin přímo od výrobců bezlepkových potravin. Připraveno bude také bezlepkové občerstvení. Členové Sdružení celiaků ČR mají vstup zdarma, ostatní budou platit symbolické vstupné 20,- Kč/osobu. Více informací najdete na stránkách http://www.celiac.cz/default.aspx?article=419. Zdroj: Helpnet.cz

5.5.2016
Jak se bránit nekalým praktikám podomních prodejců?

Další publikaci z edice Průvodce pro spotřebitele – seniory vydalo Sdružení českých spotřebitelů. I když ne všichni podomní prodejci jsou nepoctiví, často dnes klepou na dveře hlavně důchodcům lidé, kteří se neštítí je podvést či být na ně hrubí, pokud nepodepíší smlouvu. Jde o obchodníky vycvičené v prodeji, kteří jsou stále důmyslnější a používají psychologický nátlak. Publikace poskytuje rady a tipy, jak se těmto praktikám bránit včetně informací o možnostech odstoupení od smlouvy. Publikace je kromě tištěné verze dostupná v elektronické podobě na internetových stránkách SČS: http://www.konzument.cz/publikace/pruvodce-spotrebitele.php a je poskytována zdarma. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

5.5.2016
Konference INSPO 2016 nabízí videozáznamy všech přednášek

Šestnáctý ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami navštívilo 12. března 2016 v Kongresovém centru Praha 345 účastníků a účinkujících. Ti, kteří se nemohli z různých důvodů konference zúčastnit, mají nyní možnost zhlédnout všechny přednášky na videozáznamech, které zpracovali pracovníci střediska Teiresiás. Kromě pohledu na prezentaci obsahují záznamy také pohled na přednášejícího, dále na tlumočníka do znakového jazyka a jsou opatřeny i skrytými titulky, které si mohou nastavit zájemci se sluchovým postižením. Všech 23 přednášek je vystaveno na stránkách konference INSPO: http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2016. Kdo by se chtěl dozvědět o přednesených tématem více, najde zde také příspěvky s podrobnějšími informacemi, které přednášející napsali pro sborník konference. Zdroj: Helpnet.cz

15.4.2016
ČSSZ vysvětluje, jaké jsou možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu

V článku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) najdete např. informace o tom, jestli si můžete při pobírání důchodu přivydělat, jestli existuje omezení jakou práci můžete vykonávat a jaké výše výdělku můžete dosahovat, jaká platí omezení pro příjemce předčasného starobního důchodu, jestli je nutné při dosažení důchodového věku ihned odejít do důchodu. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/jake-jsou-moznosti-vydelecne-cinnosti-pri-pobirani-starobniho-duchodu-vysvetluje-cssz. Zdroj: Hepnet.cz

15.4.2016
Veřejná ochránkyně práv – výroční zpráva za rok 2015

Ochránkyně ve výroční zprávě informuje o svých poznatcích a trendech, o zajímavých případech, ale také o tématech, jejichž řešení vyžaduje změny na úrovni právních předpisů. Ve výroční zprávě můžete např. najít stanovisko, že za příliš dlouhé řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením mají lidé právo na odškodnění, nebo že dobu zaměstnání pro výpočet důchodu mohou potvrdit i svědkové, pokud žadatel nemá k dispozici písemné doklady o zaměstnání. Více informací a výroční zprávu najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/verejna-ochrankyne-prav-v-roce-2015-vic-problemu-rodin-s-detmi-senioru. Zdroj: Helpnet.cz

15.4.2016
Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů 2016

Akci pořádá 16. dubna 2016 Univerzita Karlova – představí nabídku kurzů celoživotního vzdělávání všech 17 fakult UK, profesní vzdělávání, vzdělávání po síti, univerzitní aktivity pro absolventy, Univerzitu třetího věku či Juniorskou univerzitu, tématické přednášky významných absolventů UK a další. Akce se bude konat v prostorách Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1 Staré Město) od 10 do 16:00 hodin. Navštívit bude možné i některou z tematických přednášek, či se dozvědět, jaké aktivity pro své absolventy Univerzita Karlova připravuje. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro děti i dospělé – prohlídky areálu historického Karolina a Muzea UK, koncerty studentských sborů, program pro děti, praktické ukázky z vybraných studijních oborů. Těšit se můžete na setkání se studenty i absolventy. Vstup zdarma. Více informací na: www.denczv.cuni.cz a www.festivalabsolventu.cuni.cz. Zdroj: Helpnet.cz

15.4.2016
Nová mobilní aplikace pomůže záchranářům lokalizovat místo nehody

Zdravotnická záchranná služba v České republice má ode dneška nového pomocníka při hledání polohy pacientů, volajících na linku 155. Je jím nová aplikace pro „chytré“ mobilní telefony. V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové tlačítko na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155 a současně se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje informace o aktuální poloze či doplňující informace, týkající se zdravotního stavu postiženého. Hlavní předností nové mobilní aplikace “Záchranka“ je využití schopností chytrých mobilních telefonů pro stanovení přesného místa události při zásahu v terénu. Vytáčení linky 155 a odeslání polohy je provedeno stisknutím jediného tlačítka. Volající je tak přepojen na záchrannou službu příslušného kraje. Součástí nouzové zprávy však není jen poloha pacienta. Významná může být i informace o závažných onemocněních – tyto údaje má uživatel možnost dopředu vyplnit v rámci nastavení. Aplikace nabízí také interaktivní návod pro poskytnutí první pomoci. Uživatel v aplikaci nalezne také seznam nejbližších pohotovostí či lékáren. Mobilní aplikace je dostupná zdarma pro telefony s operačními systémy Apple iOS a Google Android. Důležité upozornění: Uvedení aplikace Záchranka neznamená žádnou změnu v dostupnosti linky 155. Tuto linku je možné i nadále volat z jakéhokoliv telefonu. Více informací se dozvíte na stránkách http://www.zachrankaapp.cz/cs. Zdroj: Zdravotnická záchranná služba

15.4.2016
Bezplatná půjčovna speciálních kol konstruovaných pro různé typy handicapu

Uvažujete o koupi handbike? Chcete zažít dovolenou na kole? Chcete si vyzkoušet speciální jízdní kola? Chcete se zúčastnit závodu a nemáte vlastní kolo? Organizace ČERNÍ KONĚ, z.s. provozuje první a jedinou bezplatnou půjčovnu speciálních kol konstruovaných pro různé typy handicapu. Půjčovna nabízí tricykl (tříkolka vhodná pro dospělé s narušenou rovnováhou, nebo s částečným ochrnutím), tandem, minitandem dospělý + dítě, handbike (kolo na ruční pohon určené především těm, co nemohou k jízdě na kole používat nohy). Dále půjčuje horská kola Amulet, které výrobce bezplatně půjčuje případným asistentům pro společnou jízdu s handicapovaným. Více informací najdete na stránkách http://www.cernikone.cz/. Zdroj: ČERNÍ KONĚ, z.s.

15.4.2016
Smejkalovky pomáhají

Druhý ročník zábavného odpoledne ve prospěch lidí s těžkým zrakovým postižením se koná 25. května 2016 v Olomouci, Smetanových sadech, od 15 hod. Ceny vítězům předají zpěvák Jaro Smejkal – patron projektu a legenda českého hokeje Dominik Hašek. Registrace na závody již byla spuštěna. Sport a zábava v jednom – běh, jízda na koloběžkách a Dětský den – můžete se zapojit a pomoci tak lidem s těžkým zrakovým postižením. Sportovci – děti i dospělí si mohou zaběhat, nebo zazávodit na koloběžkách, nesportovci si užijí Dětský den v jarně naladěných Smetanových sadech v Olomouci. Více informací: http://www.inpv.cz/smejkalovkyII.html. Zdroj: Helpnet.cz

15.4.2016
MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení

Elektronická verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, pomůže rychle se zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb. Jedná se o první aplikaci svého druhu, která je zaměřena na oblast sociální sféry. Elektronickou verzi slovníku najdete na stránkách http://slovnik.mpsv.cz/. Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně je třeba připomenout, že nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech. Tištěná verze slovníku bude k dispozici ve vestibulu budovy MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Zdroj: Helpnet.cz

7.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 3: Invalidní důchody

Invalidní důchody jsou vedle důchodů starobních a pozůstalostních dalším druhem důchodů poskytovaných z českého důchodového systému. I s nimi je spojena řada nejasností a mýtů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vysvětluje nejčastější z nich. V článku ČSSZ se můžete dozvědět např. • jestli je nárok na invalidní důchod závislý pouze na zdravotním stavu, • jestli invalidní důchod náleží doživotně, • jestli ten, kdo pobírá invalidní důchod, nesmí pracovat, • jestli se doba, po kterou se pobírá invalidní důchod, započítává do důchodu, • jestli částka invalidního důchodu je pevně stanovena, nevypočítává se, • jestli když invalidní důchodce pracuje a onemocní, nemá nárok na nemocenské, • jestli příjemce invalidního důchodu musí každý rok absolvovat kontrolu zdravotního stavu, • jestli stále ještě existuje invalidní důchod plný nebo částečný. Podrobné informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-3-invalidni-duchody. Více informací o podmínkách nároku na invalidní důchod a jeho výši lze získat na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm. Praktické informace týkající se postupu a průběhu řízení při žádosti o invalidní důchod přináší leták Kdy a jak žádat o invalidní důchod. Práva a povinnosti občana, který najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/letaky/. V konkrétní situaci poradí pracovníci OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

7.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 4: Vdovské a vdovecké důchody

Ztráta manžela či manželky je velmi tíživou životní situací. Na sociální zabezpečení v případě úmrtí jednoho z manželů myslí zákon o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky, za nichž má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod. Avšak tyto tzv. pozůstalostní důchody jsou opředeny mnoha mýty. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto vyvrací ty nejčastější. V článku ČSSZ se můžete dozvědět např. • jestli se vdovský nebo vdovecký důchod přiznává automaticky, • jestli se u pozůstalostních důchodů nevyžaduje získání potřebné doby pojištění, • jestli je společné bydliště manželů nutné pro přiznání pozůstalostního důchodu, • jestli vdovský či vdovecký důchod náleží natrvalo, • jestli vdovský a vdovecký důchod náleží ve stejné výši jako přiznaný důchod, který pobírala zesnulá osoba, • jestli i družce či druhovi a registrovaným partnerům může být přiznán vdovský či vdovecký důchod, • jestli po zániku nároku na pozůstalostní důchod už nikdy nemůže dojít k jeho obnově, • jestli vdovský či vdovecký důchod náleží i po novém sňatku, • jestli příjemce vdovského/vdoveckého důchodu smí pracovat pouze na částečný úvazek, • jestli nárok na vdovský/vdovecký důchod vznikne, jen pokud manželství trvalo určitou dobu, • jestli ten, kdo již pobírá vlastní starobní důchod a ovdoví, bere pak důchody dva. Podrobné informace najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-4-vdovske-vdovecke-duchody. Vysvětlení týkající se vdovského nebo vdoveckého důchodu poskytnou vždy s ohledem na konkrétní situaci pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ, call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860 nebo klientského centra při pražském ústředí ČSSZ. Zdroj: Helpnet.cz

7.4.2016
Jarní ornitologické exkurze spuštěny! První v Tovačově

Moravský ornitologický spolek pořádá ornitologické exkurze pro veřejnost. Seznam všech letošních ornitologických exkurzí, které pořádá Moravský ornitologický spolek, najdete na: www.mos-cso.cz. Proč se vypravit na ornitologickou exkurzi? Slunečné dny a jarní teploty posledních dní přiměly ke zpěvu i u nás zimující ptáky. Začínají zpívat kosi, pěnkavy, zvonci i sýkory. Po setmění se již ozývají i sovy. V lesích začíná tok puštíků, kalousů ušatých, výrů a kulíšků nejmenších. Na rybnících se objevují první rackové chechtaví, poláci velcí a chocholatí, potápky roháči a husy velké. Od nás naopak odlétají k severu husy polní a běločelé, havrani polní a kavky. A budete-li mít štěstí, uvidíte na exkurzi orla mořského, volavky bílé, hvízdáky, ostralky, hoholy, zrzohlávky, čírky modré, racky bouřní a bělohlavé nebo kulíky zlaté. Zdroj: Svět neziskovek

7.4.2016
Veletrh FOR SENIOR

Veletrh pro plnohodnotný aktivní život ve zralém věku FOR SENIOR se bude konat s dalšími třemi veletržními akcemi pod společným názvem FOR FAMILY ve dnech 7. – 10. dubna 2016 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Jedná se o veletrh zaměřený na seniory, přináší průřez vším, co seniorům zpříjemní a usnadní život, nabízí také praktické ukázky pomůcek pro seniory. Pro návštěvníky je připraven doprovodný program, např. dílna šikovných rukou, ve které si budou moci vyrobit drobné dárky, či služby vizážistky. Významná část veletrhu bude věnována sportovnímu vyžití seniorů. Vstupné pro držitele průkazu ZTP zdarma, pro seniory 70 Kč. Vstupenka na veletrh FOR SENIOR platí také pro souběžně probíhající veletrhy FOR KIDS, FOR PETS a FOR TRAVEL. Více informací o veletrhu, vystavovatelích i doprovodném programu najdete na stránkách www.forsenior.cz. Zdroj: PVA EXPO PRAHA

7.4.2016
Žižkovský festival v dubnu opět na Parukářce

Také se nemůžete dočkat sezony open-airů? Už brzy vypukne! Neziskový festival Apríles se vrátí do pražského žižkovského parku Parukářka v sobotu 23. dubna 2016. Studenti Arts managementu Vysoké školy ekonomické v Praze připravili již šestý ročník festivalu. Těšit se opět můžete na bohatý hudební i doprovodný program, který letos odhalí taje života v ulicích pestrého Žižkova. Vstup volný. Více informací o programu najdete na stránkách http://www.apriles.cz/. Zdroj: Svět neziskovek

1.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 1 a 2: Starobní důchody, část I a II

Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných představ a informací zažitých z minulosti. Mnohé skutečnosti související s důchodem nebo jeho výpočtem jsou poměrně komplikované, proto ČSSZ některé z nich vysvětlí v rámci informační akce. První díl informací o starobních důchodech pojednává např. o započítávání let odpracovaných před rokem 1986, minimální výši důchodu, doplacení doby důchodového pojištění, započítávání práce na dohodu nebo jestli důchod musí ve stáří dostat každý. Tyto informace si můžete přečíst na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-1-starobni-duchody-cast-i. Druhý díl informací o starobních důchodech pojednává např. o vykonávání dvou výdělečných činností souběžně, snížení důchodu kvůli neschopence, přechodu do starobního důchodu z důchodu invalidního nebo o změnách již přiznaného starobního důchodu. Tyto informace si můžete přečíst na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-2-starobni-duchody-cast-ii. Řadu praktických informací se „budoucí důchodci“ dozvědí z Příručky budoucího důchodce pro rok 2016, která je v tištěné podobě k dispozici na OSSZ a v elektronické verzi na webu ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Specifické situace je vždy vhodné řešit s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení. Zdroj: Helpnet.cz

1.4.2016
NRZP varuje před zneužitím euroklíče

NRZP CR informuje, že firma Groziskon s.r.o. obchází byty, kde bydlí osoby se zdravotním postižením nebo senioři, a nabízí jim výměnu zámkové vložky u vstupních dveří. Firma Groziskon s. r. o., jejímž jednatelem je Pan Martin Pšenička, zneužil letáků na euroklíč a snaží se vnutit lidem montáž nové zámkové vložky, která však není eurozámkem. Za prodej zámků a jeho montáž si účtuje nesmyslných 11 000,- korun. K těmto nabídkám využívají historky o vyloupených bytech ve vedlejších domech či vchodech a zaštiťují se právě našimi letáky euroklíče. NRZP varuje, že se jedná o podvodné jednání, o čemž svědčí i řada stížností, které najdete v poradně dTestu na tomto odkazu: https://www.dtest.cz/clanek-4947/pozor-na-podomni-zamecniky-s-bachorkou-o-vykradenych-sousedech. NRZP zdůrazňuje, že eurozámek není v žádném případě určen do vstupních dveří jednotlivých bytů, případně do vstupních dveří jednotlivých domů, a to proto, že jedním klíčem by bylo možné dostat se do každého bytového domu či bytu. Eurozámky se zásadně montují na dveřích sociálních zařízení, do budov, které jsou veřejností užívány, jako jsou například sociální zařízení v obchodních centrech, nádražích, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních a podobně. Dále jsou tyto zámky montovány do zdviží a schodišťových plošin, a to zase zásadně pouze u budov veřejností užívaných, nikoliv u bytových domů či bytů. Pokud by se vám někdo snažil vnutit výměnu zámkové vložky s tím, že vám bude ukazovat leták euroklíčů, NRZP doporučuje v každém případě ho odmítnout a případně na něj zavolat Policii ČR. NRZP ČR v současné době připravuje trestní oznámení na tuto firmu pro zneužití jejich materiálů a názvu euroklíč. Zdroj: NRZP ČR

1.4.2016
Akce Puzzlemánie 2016

Devátý ročník oblíbené soutěže ve skládání puzzle na čas se odehraje v sobotu 16. dubna 2016 od 12 hodin v pražském Obchodním centru Letňany (Veselská 663, Praha 9). Puzzlemánie nabízí zábavu pro všechny generace a popáté se jí mohou účastnit i děti a dospělí se zdravotním znevýhodněním. Mimo hlavní soutěže je připraven bohatý doprovodný program, nově rozšířený o mini-turnaje. Během dne proběhne sbírková akce ve prospěch dětí s handicapy z Komunitního centra Motýlek. Vstupné: zdarma. Pokud se budete chtít zúčastnit přímo turnaje, je nutné se dopředu přihlásit. Akci pořádají: Komunitní centrum Motýlek, agentura Bezva párty a Obchodní centrum Letňany. Více informací: www.puzzlemanie.com a www.ocletnany.cz. Zdroj: Helpnet.cz

1.4.2016
Úřady práce začnou od dubna vyplácet dávku na dojíždění za prací

O podporu mohou požádat ti, kteří jsou bez místa víc než rok a žijí v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Dostat ji mohou ale i lidé, kteří přišli o zaměstnání při hromadném propouštění. Podle vzdálenosti mohou získat 1000 až 3500 korun měsíčně. Příspěvek je pro lidi, kteří vydělávají méně, než je průměrná mzda v zemi. Ta loni za první tři čtvrtletí činila 25.903 korun. Dávku člověk dostane tehdy, pokud si najde práci na dobu neurčitou. Podporu mu úřad vyplatí ale i v případě, že místo bude mít na dobu určitou, a to delší než rok. Více informací: http://www.pamprofi.cz/prispevek-na-dojizdeni-do-prace-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEka2tkULBO8hJWcEWLDBR_98/?e=alena.rihova%40svaztp.cz&wa=WWW16E3%20MU&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2016-13&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-ostatni&contract=E21079262&uid=CT02951890&utm_name=ENMUP-zpravodajstvi-ostatni. Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2016
Přednáška Jsem to pořád já? Život s demencí

Přednášku pořádá 6. dubna 2016 v Praze Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Přednáška se bude konat od 17.00 do 18.30 hodin v Malém sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí 1. Bude věnována změnám poznávacích schopností a chování při počínající demenci s ohledem na rozdíl od normálního procesu stárnutí. Posluchači se dozví o farmakologických a nefarmakologických postupech při léčbě, udržování poznávacích schopností a ovlivnění poruch chování. Dále budou přednášející informovat o možnostech zapojení rodiny do péče a sociální podpoře pro osoby s pokročilými formami demence. Přednáška probíhá ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností (ČALS). Cena vstupenky je 40 Kč. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/jsem-porad-ja-zivot-s-demenci. Zdroj: Helpnet.cz

22.3.2016
T-Mobile Rozjezdy zvou na semináře zdarma

Motá se vám hlava z plánování peněz, investic nebo marketingu? V polovině dubna se tým T-Mobile Rozjezdů vydá na cesty a v devíti městech České republiky proškolí zájemce v oborech nutných pro zdárný rozjezd podnikání. Zúčastnit se může kdokoli, ať je do soutěže T-Mobile Rozjezdy přihlášený, nebo jen o startu podnikání přemýšlí, případně si chce doplnit novinky z oblasti marketingu nebo sociálních sítí. V plánu jsou přednášky na témata: jak budovat značku, plánovat finance nebo jak si zařídit levnou propagaci na internetu nebo sociálních sítích. Přednášející by měli dát drobným podnikatelům návod, jak za málo peněz získat co nejvíce. Velkou šancí je možnost probrat svůj nápad s odborníky, zkušenými podnikateli. Semináře jsou zcela zdarma, stačí se registrovat na www.rozjezdy.cz, kde najdete i data a program jednotlivých seminářů. Zdroj: T-Mobile Rozjezdy

22.3.2016
Seminář Bezpečné sdílení dat

Na semináři se můžete dozvědět, jak se chovat bezpečně v online prostoru, na co si dát pozor a jestli je váš chytrý telefon nebo tablet bezpečný. Lektoři upozorní na největší nebezpečí, naučí vás zásady bezpečného chování v online prostoru a na facebooku. Upozorní, jaké informace sdílet. Seminář se koná 11. dubna 2016 v Praze a 3. května 2016 v Ostravě. Semináře jsou zdarma, ale je nutná registrace. Pořadatelem je ORBI PONTES, z.s. Více informací na stránkách http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/bezpecne-sdileni-dat-0 a http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/bezpecne-sdileni-dat-1. Zdroj: Helpnet.cz

22.3.2016
Polabská vrba, literární soutěž pro pamětníky

Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje literární soutěž Polabská vrba. Určena je všem, kdo se „cítí být seniory“. Je součástí projektu Napiš svůj příběh, zachyť svou vzpomínku!, jehož cílem je sběr vzpomínkových textů. Přispěvatelé mohou vedle soutěžních prací zasílat i nesoutěžní vzpomínkové a pamětnické texty. Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které jsme pro daný rok vybrali. Téma letošního ročníku zní „JAK JSME SI HRÁLI“. Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Termín odevzdání soutěžních příspěvků je 14. květen 2016 (výročí narození Eduarda Petišky). Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/polabska-vrba-literarni-soutez-pro-pametniky. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

22.3.2016
I přes kratší dobu pojištění je šance na důchod, ale jen při dosažení vyššího věku

Zákonné podmínky pro získání nároku na starobní důchod mají několik variant. Podmínkou pro získání důchodu je vždy i splnění stanovené doby sociálního pojištění. Standardní doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod se od roku 2010 postupně prodlužuje z původních 25 až na 35 let. Do této doby se započítává jak doba pojištění (získaná zpravidla z titulu zaměstnání či podnikání), tak i náhradní doby pojištění, jako např. péče o dítě do 4 let věku, doba péče o osoby závislé na pomoci jiné osoby, doba vojenské služby, evidence u úřadu práce, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně aj. Existují ale i případy, kdy ČSSZ přizná starobní důchod i při kratší době pojištění. Podrobnější informace a příklady situací najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-i-pres-kratsi-dobu-pojisteni-je-sance-na-duchod-ale-jen-pri-dosazeni-vyssiho-veku. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

10.3.2016
Politika přípravy na stárnutí v České republice

Publikaci vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje Evropy i České republiky. Rodí se méně dětí a lidé se dožívají vyššího věku. Výsledkem je větší počet i podíl starších osob, podle předpovědí budou v roce 2050 tvořit senioři zhruba třetinu celé české populace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním koordinátorem politiky přípravy na stárnutí, a to jak na rezortní, tak mezirezortní úrovni, vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která přináší řadu zajímavých informací. Publikaci si můžete stáhnout z webu http://www.mpsv.cz/cs/24451. Zdroj: Helpnet.cz

10.3.2016
Bezpečné online bankovnictví

Seminář se koná ve čtvrtek 4. dubna 2016 v České unii neslyšících v Praze a 28. dubna 2016 v Centru služeb pro neslyšící a nedoslýchavé v Ostravě. Organizace ORBI PONTES, z.s. vám přináší Desatero bezpečně online a Desatero bezpečného internetového bankovnictví. Při dodržování zásad minimalizujete rizika zneužití. Lektorka vás naučí jak správně a bezpečně sdílet data, jak zálohovat, jak pracovat s hesly, co je to spam a upozorní vás na viry. Registrace je nutná. Oba semináře jsou zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/bezpecne-online-bankovnictvi. Zdroj: Helpnet.cz

10.3.2016
Konference “Diagnóza neznamená konec”

Konference je určena lidem, kteří se ve svém profesním či osobním životě setkávají s duševním onemocněním. Konference se koná ve středu 30. března 2016 od 9:30 do 16:00, v knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově a pořádá ji Centrum duševního zdraví DINEKO. Vstup je zdarma. Více informací naleznete na stránkách http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/konference-diagnoza-neznamena-konec. Zdroj: Helpnet.cz

3.3.2016
Pozvánka na seminář Cvičíme se seniory

Česká asociace Sport pro všechny pořádá tento seminář dne 16. 4. 2016. Seminář je určen všem zájemcům z řad cvičitelů, cvičenců a dalších zájemců, kteří se zajímají o problematiku cvičení seniorů. Místo konání: tělocvična ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 – Stodůlky. Na programu se objeví: Cvičení s náčiním – „pytle na odpadky“, Pilates pro seniory, Baletjóga, Taneční hra – hra s tancem. Přihlášky: je nutné zaslat nejpozději do 10. 4. 2016. Cena: platba předem: 350 Kč pro členy ČASPV, 450 Kč pro ostatní, platba na místě: 400 Kč pro členy ČASPV, 500 Kč pro ostatní. Více informací najdete v přiložené pozvánce. Zdroj: ČASPV

Pozvánka_seminář

3.3.2016
Laická péče v závěru života

Konferenci pořádá Centrum pro podporu laické péče Diakonie ČCE 18. května 2016 v Brně na Cejlu 73, od 9:00 hodin. Zváni jsou pečující laici, pracovníci z hospiců, nemocnic, komunitní péče, agentur domácí péče, pečovatelských služeb, státní správy a samosprávy, zástupci zájmových organizací, kteří se tématem zabývají, i další zájemci. Cílem je předání informací o různých typech doprovázení, a to i z dalších zemí Evropské unie, kde je rodinné pečování rozšířenější než u nás. Vstup je bezplatný, počet míst omezen. Podrobnosti, program a registrační formulář jsou k dispozici na http://www.pecujdoma.cz/. Diakonie ČCE pořádá i další kurzy pro pečující zdarma v jiných městech, a to kurz Péče a závěr života od 11. 3. do 12. 3.2016 v Litoměřicích, kurz Doprovázení vážně nemocného 1. 4. 2016 v Liberci a kurzy Péče a závěr života od 2. 4. do 16. 4. 2016 v Chrudimi. Více informací ke kurzům najdete na stránkách http://www.pecujdoma.cz/akce/. Zdroj: Helpnet.cz

3.3.2016
Březen v Klubu V. kolona ve znamení filmu

V kavárně umístěné v areálu PN Bohnice v Praze to žije kulturními akcemi po celý rok. Od listopadu se do nabídky přidaly také pravidelné filmové projekce v Divadle Za plotem. Diváci si tak mohou zpříjemnit filmový zážitek posezením ve stylové kavárně s šálkem kvalitní kávy. Vstupné na filmové projekce je pro veřejnost 50 Kč, pro pacienty PN zdarma. Celý měsíc březen bude mít vstupné zdarma i veřejnost, nejen pacienti Psychiatrické nemocnice Bohnice. Těšit se můžete na výběr pětice úspěšných českých filmů. (Kobry a užovky, Díra u Hanušovic, Vybíjená, Sedmero krkavců, Očima fotografky). Promítá se vždy ve středu od 19:00 hod. Kavárnu provozuje organizace Green Doors. Klub V. kolna je tréninkovou kavárnou, kde si lidé s duševním onemocněním osvojují pracovní a sociální dovednosti, získávají znovu sebedůvěru a zažívají úspěch v práci. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/brezen-v-klubu-v-kolona-ve-znameni-filmu. Zdroj: Helpnet.cz

25.2.2016
Přehled bonusů zdravotních pojišťoven v roce 2016

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s. zveřejnil na svých webových stránkách přehled bonusů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2016. Informace naleznete na stránkách http://civilky.cz/aktuality/2016/02/prehled-bonusu-zdravotnich-pojistoven-v-roce-2016/. Zdroj: SPCCH v ČR, z.s.

25.2.2016
Novela předpisů o silničním provozu – pěší a osoby se zrakovým postižením

Místní organizace Štětí nám přeposlala upozornění na novelu předpisů o silničním provozu, týkající se také pěších a osob se zrakovým postižením. Informace naleznete v příloze. Zdroj: STP Štětí

Novela předpisů o silničním provozu pěší a zrakově post.

18.2.2016
Masopustní ples nejen pro zdravotně postižené v Liberci

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na 1. Masopustní ples nejen pro zdravotně postižené, který se koná 19. 3. 2016 od 18:30 hod. v konferenčním sálu Babylonu Liberec. Organizace zajišťuje dopravu autobusy v rámci celého Libereckého kraje. Zájemci o dopravu mohou kontaktovat E. Zemanovou: 723 594 459. Více informací o plece najdete v přiložené pozvánce. Zdroj: Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.

18.2.2016
Pacienti s lupénkou se mohou nově objednat ke specialistovi přes mobilní aplikaci

Od února 2016 je volně dostupná nová mobilní aplikace Lupénka. Díky ní se pacienti mohou jednoduše sami otestovat a přímo z aplikace objednat k nejbližšímu specialistovi na léčbu lupénky ve svém kraji. Aplikace tak přináší novou „mobilní“ dimenzi v dostupnosti lékařské péče. Kožní lékaři, k nimž se pacienti mohou napřímo z aplikace objednat, jsou certifikováni Českou dermatologickou společností. Pacienti navíc díky aplikaci získají lepší orientaci v současných možnostech léčby. S aplikací je spuštěn i nový web www.mamlupenku.cz. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pacienti-s-lupenkou-se-mohou-nove-objednat-ke-specialistovi-pres-mobilni-aplikaci. Zdroj: Helpnet.cz

5.2.2016
ČSSZ automaticky rozešle přehledy dob pojištění vybraným ročníkům i letos

Od července do srpna 2015 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozeslala vybraným klientům přes 103 tisíc přehledů dob jejich důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. S ohledem na pozitivní hodnocení této aktivity je i letos v plánu zaslání informativních výpisů o stavu důchodového pojištění v obdobném rozsahu. Informace o kontech pojištěnců v roce 2016 obdrží předdůchodové ročníky, muži ročníku narození 1955 a ženy narozené v roce 1958. ČSSZ navíc plánuje zpřístupnit elektronické služby ePortálu i těm klientům, kteří nevlastní datové schránky. Více informací naleznete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-automaticky-rozesle-prehledy-dob-pojisteni-vybranym-rocnikum-i-letos. Zdroj: Helpnet.cz

5.2.2016
NGO Market letos po sedmnácté

I letos pořádá Nadace Forum 2000 největší středoevropský veletrh neziskových organizací NGO Market. Návštěvníci se mohou těšit na neziskovky z širokého spektra oblastí, kterými jsou například životní prostředí, vzdělání, sociální služby a zdraví, lidská práva, kultura a volný čas nebo krizová a humanitární pomoc a další. Jednodenní akce se letos uskuteční v prostorách Fora Karlín (Praha 8) 27. dubna 2016. Kromě vystavujících organizací bude připraven bohatý doprovodný program sestávající ze simulací, přednášek a workshopů od předních odborníků z oblasti fundraisingu, HR a mnoha dalších. Neziskové organizace se mohou registrovat k účasti na veletrhu se svým reprezentačním stánkem od 1. února 2016. Také STP v ČR z. s. (Praha) bude mít na veletrhu svůj stánek. Více informací: http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/. Zdroj: Svět neziskovek, STP v ČR z. s.

5.2.2016
Bude se uklízet Česko i svět. Přidáte se?

Již 16. dubna 2016 vypukne dobrovolnická akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016. Spojení dvou zkušených organizací, Spolku Ekosmák a Českého svazu ochránců přírody, vyústilo v ambiciózní cíl: zapojit letos 100 000 dobrovolníků. Své úklidy mohou zájemci přihlašovat již nyní na webu projektu www.UklidmeCesko.cz. Přihlášeným plánovaným úklidům pak bude ze strany organizátorů poskytnuta potřebná podpora, ať už ve formě rukavic a pytlů pro samotné úklidy, nebo formou rad při plánování akce. Organizátor vítá brzké přihlašování úklidů, neboť jim umožní lépe zajistit potřebný materiál pro dobrovolníky a zároveň dá dostatečný čas organizátorům jednotlivých úklidů, aby svou akci dovedli k dokonalosti. Své úklidy mohou přihlašovat zájmové kroužky, mládežnické spolky, školy, obce či města, firmy nebo i jednotlivci, kteří mají chuť přidat ruku k dílu. Zdroj: Svět neziskovek

28.1.2016
Ledová Praha – tip na pololetní prázdniny

Už šestnáctý rok Pionýr a nadace Dětem 3. tisíciletí pořádají tradiční akci Ledová Praha, která každý rok umožní tisícům dětí z celé republiky navštívit řadu památek, muzeí a dalších zajímavostí hlavního města Prahy za zvýhodněné vstupné nebo dokonce zcela zdarma. Akce se konají během pražských pololetních prázdnin, od 29. do 31. ledna 2016 v Praze. Nabídky mohou využít dětské oddíly, rodiny s dětmi, školy i děti z dětských domovů. K objevení všeho, co Ledová Praha nabízí, stačí takzvaná Ledová karta, která je zcela zdarma. Tu stačí ukázat u vstupu do vybrané památky, muzea apod. a získáte buď výraznou slevu, nebo volný vstup. Nemusíte se bát, že na vás Ledové karty nezbydou, i když je zájem velký, je jich zatím dost. Ledová Praha nabízí účastníkům zhruba čtyři desítky volných a zlevněných vstupů. Najdete mezi nimi řadu tradičních, jako například Pražský hrad, Národní muzeum, Muzeum Policie ČR, Staroměstskou radnici, ale i novější, jako Síň slávy českého fotbalu, Muzeum Karla Zemana, Zrcadlový labyrint a kaleidoskopické kino a další. Ledové karty si mohou zájemci zdarma vyzvedávat od pondělí 25. 1. do pátku 30. 1. 2016 mezi 9.00 a 17.00 na Ústředí Pionýra, Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 – telefon 222 247 529. Další informace najdete na stránkách www.detidetem.cz, www.ledovapraha.cz, http://ecn.cz/?x=2456870. Zdroj: Econnect

28.1.2016
Policejní akademie pro seniory

Bezplatné kurzy Policejní akademie pro seniory připravuje Život 90 ve spolupráci s Policií hl. m. Prahy. Účastníci se budou scházet každou středu od 14 hodin v Praze a vzdělávat se v právních a bezpečnostních otázkách, proberou příklady z praxe, dozvědí se, jak se chránit před různými podvodníky. Studium akademie je zdarma. Slavnostní zahájení se koná 3. února 2016 od 14:30 hodin. Z kapacitních důvodů je nutné se přihlásit u Mgr. Anety Zápotocké na e-mailu: aneta.zapotocka@zivot90.cz nebo na telefonním čísle 222 333 574. Tématem kurzů Policejní akademie bude např.: Bezpečně doma, na ulici i v MHD, Jak předejít napadení nebo okradení?, Zabezpečení majetku, Základy první pomoci, Senioři versus podvodníci, apod. Více informací: http://www.zivot90.cz/146-novinky/1098-policejni-akademie-pro-seniory. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

28.1.2016
Telekomunikační akademie

Český telekomunikační úřad pořádá pro zájemce školení, na kterých účastníky seznamuje s tématy týkajícími se telefonních služeb, např. jak je možné reklamovat vyúčtování, jak si vybrat vhodný tarif, kdy a za jakých podmínek je možné odstoupit od smlouvy, kolik se platí za volání na tzv. barevné linky, apod. V příloze naleznete letáky a prezentaci z tohoto školení. Pokud byste měli zájem o uspořádání tohoto školení ve vaší organizaci, můžete kontaktovat paní Terezu Špinkovou, tel. 224 004 873, 773 611 589, e-mail: spinkovat@ctu.cz. Jedná se o zajímavé školení, které už např. proběhlo v místní organizaci Praha 11. Zdroj: STP v ČR z. s.

barevne-linky          Cenová zvýhodnění volání pro OZP a seniory

prezentace ČTÚ 3          reklamace-sluzeb

22.1.2016
MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2014

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2014. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV. Statistickou ročenku si můžete stáhnout na: http://www.mpsv.cz/cs/3869. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Slovník sociálního zabezpečení

Publikaci vydalo MPSV společně s ČSSZ a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Cílem slovníku je vysvětlit nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry. Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech. Tištěná verze slovníku je k dispozici na MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Elektronickou verzi najdete na webu http://www.mpsv.cz/cs/19871. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Vychází aktuální verze Rádce pacienta

Ministerstvo zdravotnictví vydalo publikaci Rádce pacienta 2016. Rádce obsahuje řadu užitečných informací a rad v oblasti komunikace se zdravotnickými pracovníky, dále doporučení jak si zvolit lékaře či nemocnici, seznamuje s jejich právy dospělé i dětské pacienty a obsahuje rovněž všechny důležité kontakty. Rádce pacienta je určen všem, kteří se chtějí lépe orientovat ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotnické legislativě, v problematice poskytování zdravotních služeb apod. Ve třetím vydání Rádce pacienta můžete nově nalézt informace o zřízení institutu ombudsmana pacientů přímo na Ministerstvu zdravotnictví ČR, o právech osob zdravotně znevýhodněných, specifika domácí péče a pečovatelské služby, o tom jak vyjádřit cestou online dotazníků svou spokojenost s péčí praktického lékaře i ambulantního specialisty, a jiné. Elektronickou verzi publikace si můžete stáhnout na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/vychazi-aktualni-verze-radce-pacienta. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Nabídka Cestovní kanceláře LOTOS

Obdrželi jsme nabídku cestovní kanceláře LOTOS, která podle svých slov již 28 let pořádá rekreace pro seniory, invalidy a rodiny s dětmi. Nabídku pobytů v lázních Trenčianské Teplice a v Řecku (Chalkidiki – Stavros) naleznete v příloze. Pro podrobnější informace se prosím obracejte přímo na cestovní kancelář: Cestovní kancelář, Hana Repková – LOTOS, Hornická Čtvrť 113, 533 12 Chvaletice, Tel: 737 113 564, web: www.cklotos.cz, e-mail: ck.lotos@seznam.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Lednová nabídka Řecko

Trenčianské Teplice – lázeňský pobyt

22.1.2016
Publikace „Určitě si poradíte“

Jedná se o průvodce životními situacemi, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby a do kterých se může dostat každý z nás. Průvodce postupně vychází v jednotlivých krajích České republiky v knižní podobě a postupně také vzniká i elektronická interaktivní podoba průvodce na internetu. Publikace řeší ty nejběžnější situace (nástup do nemocnice, propouštění z nemocnice, péče o sebe nebo své blízké a umírání), dává odpovědi na základní otázky a navádí čtenáře na ty služby, výrobky nebo instituce, které mu v dané situaci pomohou. Publikace pro jednotlivé kraje si můžete prostudovat na stránkách http://www.urcitesiporadite.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
První bankovní web bez bariér

Od října 2015 spustila Česká spořitelna web www.bankabezbarier.cz pro handicapované. Lidé se specifickými potřebami zde najdou přehledně na jednom místě všechny služby, které jim usnadní návštěvu pobočky. Stránky obsahují užitečné informace pro lidi s pohybovým, sluchovým a zrakovým postižením. Neslyšící si na webu mohou objednat na určitý čas služby online tlumočení nebo online přepis jednání s bankovním poradcem dostupné v 26 pobočkách. V dalších pobočkách jsou klientům k dispozici také indukční smyčky zlepšující funkci elektronických naslouchadel. Pohybově handicapovaní si na webu snadno najdou nejbližší z 234 bezbariérových poboček České spořitelny nebo mapu bankomatů uzpůsobených pro ovládání z invalidního vozíku. Nevidomí klienti na stránkách vyhledají adresu 679 bankomatů s hlasovým výstupem nebo 26 poboček se zvukovým navigačním systémem, který je dovede k jejich poradci. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/prvni-bankovni-web-bez-barier. Zdroj: Helpnet.cz

30.10.2015
Instrukce k provádění sociálního šetření

NRZP ČR na svých stránkách www.nrzp.cz zveřejnila instrukce MPSV týkající se postupu při vykonávání sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči a v rámci řízení o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Instrukce č. 5/2015 upravuje způsob a průběh sociálního šetření u osoby, která žádá o příspěvek na péči či změnu výše již pobíraného příspěvku. Instrukce obsahuje způsob sociálního šetření včetně obsahu písemného záznamu ze sociálního šetření, který je předáván Okresním správám sociálního zabezpečení, jako jeden z podkladů pro posouzení závislosti a jejího stupně. Instrukce č. 6/2015 upravuje postup při vykonávání sociálního šetření, a to především v souvislosti s žádostmi o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením. Tyto Instrukce byly konzultovány s organizacemi se zdravotním postižením, včetně NRZP ČR, v loňském roce. Konečné znění však NRZP nemohla nijak ovlivnit. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

30.10.2015
Vyšla publikace Praktické informace pro klienty ÚP ČR

Úřad práce ČR vydal aktualizovanou verzi informační brožurky Praktické informace pro klienty ÚP ČR. Dozvíte se v ní např. co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce ČR, jaké povinnosti má uchazeč o zaměstnání, za jakých podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, jaké jsou možnosti v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jak vycestovat za prací do zahraničí, jak správně napsat životopis, co je třeba k zahájení podnikání nebo jak může ÚP ČR pomoci zaměstnavatelům. Jednotlivé agendy jednoduše vysvětlují také nové přehledné letáky. Materiály si zájemci mohou stáhnout na webu ÚP ČR: http://portal.mpsv.cz/upcr/letaky. Brožurku najdete také v příloze. Brožurka i letáky jsou k dispozici také na kontaktních pracovištích ÚP ČR. Zdroj: Helpnet.cz

Praktické informace pro klienty ÚP ČR

30.10.2015
Podzimní Festival integrace Slunce

Cílem pětidenní přehlídky je umožnit vystoupení před publikem všem, kdo o to stojí, bez ohledu na věk, pohlaví či zdravotní stav. Festival integrace Slunce si klade za cíl včlenit do většinové společnosti znevýhodněné spoluobčany tím, že jim nabízí možnost prezentace v bezbariérovém prostoru Paláce Akropolis v Praze. Vždy v dopoledních hodinách patří jeviště amatérským souborům z celé republiky: prostor tak dostane celá řada divadelních i hudebních spolků z ústavů sociální péče, školek i škol, a to i těch speciálních. Večer patří jeviště částečně profesionálním souborům, částečně ale i divadelním nadšencům. Festival se koná od 9. do 13. listopadu 2015. Zdravotně postižení mají vstup zdarma. Více informací: http://www.festivalslunce.wz.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

30.10.2015
Publikace Určitě si poradíte

Olomoucký kraj se podílel na vytvoření publikace, která poskytne široké veřejnosti jednoduchého, praktického průvodce při řešení životních situací, jež vznikají v důsledku nemoci, handicapu, úrazu, věku, či z jiných důvodů, které s sebou přinášejí ztrátu či omezení soběstačnosti. Publikace Určitě si poradíte jednoduchým a návodným způsobem poskytuje rady jak se v určité situaci ze sociální nebo zdravotní oblasti zachovat, jaké jsou možnosti jejího řešení a kde hledat pomoc. Publikaci si můžete zdarma vyzvednout na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje a na další 27 výdejních místech v celém kraji, které jsou uvedeny v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

Výdejní místa publikace Určitě si poradíte

30.10.2015
Informace NRZP ČR k výměně průkazu OZP (TP, ZTP, ZTP/P) a příspěvku na mobilitu

V příloze najdete informace NRZP ČR k výměně průkazu OZP a příspěvku na mobilitu z 16.10.2015. Zdroj: NRZP ČR

Informace NRZP ČR

30.10.2015
Život 90 spustil první online mezigenerační seznamku v Česku

Online mezigenerační seznamka, kterou spustil Život 90 a portál serniorum.cz, pomáhá seniorům najít vnoučata a rodinám bez babiček a dědečků, aby svým dětem nějaké dopřály. Současně v rámci informační kampaně Babička je lepší než auto upozorňují vtipným videem na zásadní místo, které mají prarodiče v životě rodiny, a otevírají novou cestu, jak se senioři a rodiny mohou najít. Na seznamce portálu pro seniory www.seniorum.cz je totiž poptávka po mezigeneračním seznámení desetkrát vyšší než v ostatních kategoriích. Seznamku naleznete na stránkách http://www.seniorum.cz/seznamtese. Zdroj: Helpnet.cz

12.10.2015
Od 1. října 2015 možnost online objednávání ke konzultacím v klientském centru ČSSZ v Křížové v Praze na Smíchově

Novou službu občanům zavádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lidé si mohou online objednat termín konzultací v důchodových záležitostech v klientském centru při pražském ústředí v Křížové ulici. Odkaz na novou službu najdou klienti na webových stránkách ČSSZ: http://objednani.cssz.cz/index.php?akce=act_klientske_centrum. Klienti si snadno sami zjistí volné a jim nejlépe vyhovující termíny. Budou se moci online objednat buď k obecným důchodovým konzultacím, nebo ke konzultacím týkajících se informativního výpočtu důchodu (obecné důchodové konzultace: pondělí a středa 8:00 – 17:00 h., informativní výpočet důchodu: úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 h., pátek 8:00 – 13:00 h.). Telefonické objednávání na čísle +420 257 062 869 zůstává zachováno, a to každý pracovní den od 8:00 – 12:00 h. Telefonické objednávky se však od října budou přijímat v omezeném množství a na volné termíny, které nebudou obsazené pro online objednávky. Poskytování služeb a informací je bezplatné, týká se pouze zákonného důchodového pojištění, které zajišťuje ČSSZ. ČSSZ rovněž nabízí klientům možnost online objednání termínu na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Služba online objednání na pracoviště je k dispozici na webové adrese objednani.cssz.cz. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/22091. Zdroj: MPSV

12.10.2015
Den pro zdraví

Pořádá 14. října 2015 od 9.00 hodin Senior fitnes o.s. spolu s Kontem Bariéry a SenSen v areálu hřiště Sabat Troja – Praha 7. Zájemci se mohou v průběhu dne zapojit do různých sportovních aktivit, pochodem Nordic Walking za krásami Prahy projdou okolní krajinu. Akce je ukončena prohlídkou budovy Národního divadla s výkladem. Více na www.seniorfitnes.cz. Zdroj: Helpnet.cz

12.10.2015
Kurz angličtiny pro studenty od 50 let

Pořádá v Praze nezisková organizace Seniorfitnes a vedou zkušené lektorky moderním a hravým způsobem, s maximálním ohledem právě na věk studentů. Budete aktivně zapojováni do výuky, která je vyváženým mixem gramatiky, konverzace a hry. Místo konání: Seniorfitnes, Poliklinika DAM, Stamicova 21, Praha 6–Petřiny. Termíny: začátečníci: čtvrtek 12:30-14:00 nebo 17:30-19:00, mírně pokročilí: pondělí a středa 17:30 19:00 nebo čtvrtek 8:30-10:00, pokročilí: úterý 17:30-19:00 nebo čtvrtek 10:30-12:00. Cena 90minutové lekce je 50 korun. Kurz si předplatíte na měsíc dopředu. Přihlásit se můžete na tel.: 721 130 615 nebo na e-mail: kurzy@seniorfitnes.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/kurz-anglictiny-pro-studenty-od-50-let. Zdroj: Helpnet.cz

12.10.2015
Týden s TULIPANEM 2015

Tradiční kulturní akce se uskuteční v Liberci 12. až 16. října 2015 již po osmé. Můžete se těšit na hudební vystoupení, výstavy a další akce. Podrobnosti najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/tyden-s-tulipanem-2015. Zdroj: Helpnet.cz

12.10.2015
Jak žít co nejdéle ve své domácnosti?

Diakonie ČCE vydala novou příručku s názvem „Jsem tady ještě doma?“, která obsahuje praktické a srozumitelné informace o tom, jak přizpůsobit domácnost, v níž žije senior. Brožura je jedním z výstupů stejnojmenného projektu, kterým se Diakonie snaží reagovat na celkové stárnutí populace, na nedostatek služeb pro seniory a především na přání většiny lidí zůstat co nejdéle doma. Publikace má za úkol informovat širokou veřejnost o některých možnostech, jak lze upravit domy a byty tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám seniorů nebo osob se sníženou pohyblivostí a soběstačností a mohli tak zůstat ve svém přirozeném prostředí. Příručka přináší praktické rady, jak přizpůsobit bydlení v těch oblastech, které představují pro starší lidi problém, ať se jedná o architektonické nedostatky a bariéry, o zabezpečenost domácnosti nebo o oblast drobných sebeobslužných činností. V neposlední řadě příručka informuje o pomocných službách a možnostech, kde získat finanční příspěvky. Brožuru si můžete zdarma stáhnout na http://www.dustojnestarnuti.cz/bydleni/projekt-jsem-tady-jeste-doma/. K dispozici je také v tištěné podobě. Zdroj: Helpnet.cz

12.10.2015
Vzniká mapa, kde lze “na obecním“ zadarmo natrhat ovoce či bylinky

Čistě z nadšení sběračů vznikla iniciativa Na ovoce, která začala mapovat veřejně přístupná místa s ovocnými dřevinami, lesním ovocem či bylinkami. Svými úlovky může do mapy přispět kdokoliv a sdílet tak s ostatními cenné informace, kam zajít třeba na jablka či švestky pro svoji potřebu. Na webových stránkách https://na-ovoce.cz/cs/ najdete mapu, na které si můžete najít místa ve svém okolí, kde je možné plody sbírat. Přesto to neznamená, že se můžete vrhnout na ovoce každého stromu, keře či koberce bylin, které rostou někde volně u cesty. Váš dojem, že nikomu nepatří a vy neděláte nic špatného, může být mylný, i kdyby šlo o veřejné prostranství. Proto se doporučuje dopředu zjistit, kde je sběr možný. Než se pustíte do sklizně, obraťte se nejprve na příslušný obecní úřad, magistrát, vlastníka či správce pozemní komunikace apod., zda je to vůbec možné. I stromy podél cesty nebo starý ovocný sad mohou být pronajaty nebo svěřeny do péče jiným subjektům a nelze tam tedy ovoce samovolně sbírat. Zdroj: http://hobby.idnes.cz/kde-natrhat-bylinky-a-ovoce-mapa-dn5-/hobby-domov.aspx?c=A150330_000904_hobby-domov_mce

24.9.2015
Brněnské dny pro zdraví

Uskuteční se ve dnech 25. září až 4. října 2015, bohatý program obsahuje také aktivity pro osoby se zdravotním postižením. Akce je součástí projektu Brno – Zdravé město, podrobný program lze nalézt na webových stránkách: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/kancelar-projektu-brno-zdrave-mesto/akce-a-kampane-v-roce-2015/brnenske-dny-pro-zdravi-25-9-4-10-2015/. Zdroj: Helpnet.cz

24.9.2015
Den s Evropským fondy

V rámci festivalového odpoledne s názvem „Den s evropskými fondy“ se můžete těšit na den plný informací a hudebního programu. Připraveny jsou hry pro děti i dospělé, kvízy, malování na obličej nebo festivalová hra na téma „Co bychom bez EU neměli“. Během odpoledne vystoupí několik zpěváků a hudebních skupin. Místo konání: Letenská pláň, Praha 7. Den konání: sobota 26. září 2015 od 12:00 hodin. Vstup zdarma. Více informací: http://prahafondy.eu/cz/pro-prazany/1328_pozvanka-na-den-s-evropskym-fondy.html. Zdroj: Fondy EU v hl. m. Praze

14.9.2015
Zábavné odpoledne s Prosazem

Uskuteční se v sobotu 19. září 2015 od 14 hodin do cca 18 hodin (podle počasí i déle) v Galerii U Trojského koně v Praze, Vodácká ul., Praha 7, Troja (mezi Loděnicí a ZOO Praha, přímo u Vltavy). Vystoupí kapela Country vývar, proběhnou soutěže pro dospělé i děti o věcné ceny. Vstup zdarma. Více informací: http://www.prosaz.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

14.9.2015
Jarmark u Ludmily v Praze

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci jej pořádá ve čtvrtek 17. září 2015 na Náměstí míru v Praze 2. Cílem je představit a přiblížit široké veřejnosti činnost sociálních služeb a dalších neziskových organizací působících v sociálně zdravotní oblasti. Můžete se těšit na prodejní výstavu výrobků klientů neziskových organizací a bohatý kulturní program, např. vystoupení hudebních skupin. Více informací: http://www.diakonie.cz/prave-se-deje/zajimave-cteni/aktualni-clanky/dalsi-rocnik-jarmarku-u-ludmily-je-tady/. Zdroj: Helpnet.cz

14.9.2015
Co dělat, když praktik odmítá navštívit seniora doma?

Na kurzech Diakonie ČCE pro pečující i v poradnách se stále častěji opakuje dotaz, co dělat, když praktický lékař odmítá navštívit seniora doma. Je skutečností, že návštěvní služba praktických lékařů u seniorů v posledních letech, podle údajů VZP, klesá ve všech regionech. Důsledkem toho je pak častější volání záchranné služby, růst nákladů veřejného zdravotního pojištění a přeplnění interních a dalších oddělení akutní péče v nemocnicích. Centrum pro podporu laické péče (CPLP) Diakonie ČCE požádalo právničku Mgr. Radku Pešlovou o zodpovězení výše uvedeného dotazu. Ta mimo jiné uvádí, že lékař je k návštěvní službě povinen na základě dohody se zdravotní pojišťovnou, a to když dojde ke zhoršení zdravotního stavu nebo když pro svůj dlouhodobě špatný zdravotní stav pacient není schopen dojít k lékaři do ordinace. Další podrobnější informace a doporučení najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/co-delat-kdyz-praktik-odmita-navstivit-seniora-doma. Zdroj: Helpnet.cz

14.9.2015
Projekt Lupénka nemusí být NAVŽDY míří do regionů

Semináře o psoriáze proběhnou postupně v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Brně, Praze, Ostravě, Liberci a Olomouci. Lupénka, psoriáza je onemocněním, které může pacienty výrazným způsobem vyřadit z běžného života. Negativní dopady mohou ovlivnit osobní i pracovní život. V dnešní době je však dokážeme mírnit pomocí moderní biologické léčby i propracovaného systému sociální pomoci. Nejzásadnějším problémem tak je nízká informovanost pacientů a jejich okolí. I proto se projekt “Lupénka nemusí být NAVŽDY” letos změnil v sérii přednášek a seminářů pro pacienty ve většině krajských měst. Projekt organizuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Kalendář jednotlivých seminářů: Hradec Králové 17. září, České Budějovice 1. října, Ústí nad Labem 8. října, Brno 13. října, Praha 5. listopadu, Ostrava 19. listopadu, Liberec 26. listopadu, Olomouc 2. prosince 2015, vždy v 17 hodin. Více informací: http://www.navzdy.info/. Zdroj: Helpnet.cz

14.9.2015
Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

V Centrech spokojeného stáří Alzheimer Care v Lázních Bohdaneč i ve Svobodě nad Úpou se uskuteční workshopy a přednášky o Alzheimerově chorobě, budou zde také prezentovány terapie a procedury, jež se v Centrech provádějí. Akce se uskuteční 21. září 2015. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/blizi-se-mezinarodni-den-alzheimerovy-choroby. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Vzdělávací seminář na téma „Finanční gramotnost a zdravý selský rozum“

Život 90 pořádá vzdělávací seminář na téma „Finanční gramotnost a zdravý selský rozum“, který si pro vás připravil Patrik Nacher, provozovatel serveru bankovní poplatky.com a organizátor ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek. S vtipem sobě vlastním vám vysvětlí proč je důležitý selský rozum a intuice, nebo na co se nás nejčastěji snaží nachytat v reklamách. Přednáška se koná ve středu 9. září 2015 od 9 hodin v sídle Života 90 (Karolíny Světlé 18, Praha 1). Vstup na přednášku je zdarma, účastníci dostanou snídani a malý dárek. Informační letáček k akci naleznete v příloze. V případě, že se chcete dozvědět více, nebo si rezervovat větší počet míst, volejte na telefonní číslo: 222 333 574 (vždy ve všední den od 8:30 do 16:00 hod). Zdroj: Život 90

28.8.2015
Crazy Fest na zámku

V rámci destigmatizační kampaně Ostravské týdny pro duševní zdraví se uskuteční ve dnech 8. až 11. září 2015 v prostorách Porubského zámku festival s pestrým programem. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/crazy-fest-na-zamku. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Minimální mzda se od ledna zvýší na 9 900 korun

Vláda schválila návrh nařízení předložené ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. Minimální mzda pro zdravotně postižené se navýší o 1 300 korun na 9 300 Kč. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/minimalni-mzda-se-od-ledna-zvysi-na-9-900-korun. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Vychází Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vydává Doporučený standard kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory v ČR. Reaguje tak na zprávy v médiích o příkladech špatné praxe v pobytových zařízeních poskytujících sociální služby seniorům, a to zejména v souvislosti s tzv. neregistrovanými poskytovateli sociálních služeb, jejichž stejným jmenovatelem jsou vysoké úhrady a často velmi nízká kvalita poskytovaných služeb. Doporučený standard je rozdělen do pěti oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče. Dokument má plnit několik cílů: 1) pomoci seniorům a rodinným příslušníkům ve výběru kvalitních domovů pro seniory, ukázat co mají od kvalitního zařízení očekávat a požadovat; 2) motivovat personál a celkově zvyšovat kvalitu služeb i vybavení v domovech pro seniory; 3) stanovovat neformální hranici „kvalitních a nekvalitních“ domovů pro seniory v ČR. Doporučený standard je zdarma přístupný veřejnosti, a to i v elektronické podobě na: http://www.apsscr.cz/files/files/Doporu%C4%8Den%C3%BD%20standard_FINAL.pdf. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Hraní bez hranic

Na divadelně hudební festival 15. září 2015 v Nové Pace zve organizace Život bez bariér. Festival se koná od 9:00 do 14:30 hodin v Městském kulturním středisku v Nové Pace. Můžete se těšit na vystoupení žáků základních a mateřských škol a klientů sociálních služeb, kteří zazpívají, zatančí a zahrají divadlo. Můžete také ochutnat kávu z novopacké pražírny ORBIS, nakoupit výrobky chráněné dílny, shlédnout ukázku dravých ptáků, zapojit se do rukodělné dílny a také si vyzkoušet, jak v rámci canisterapie probíhá léčebný kontakt psa s člověkem. Vstupné na hlavní i doprovodný program dobrovolné. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/hrani-bez-hranic-1. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Záříme aneb Akčně mezigeneračně

Opět zazáříme v každém věku – v Praze v Parku na Pankráci budeme společně cvičit, vařit, rappovat, o telefony hudební improvizací bojovat… Tvrdí organizátoři třetího ročníku akce Záříme aneb Akčně mezigeneračně, který proběhne odpoledne 12. září 2015. Pro koho: Pro všechny bez rozdílu věku – zvány jsou celé rodiny, jednotlivci, skupiny přátel, seniorské kluby, školy atd. Pořádají: Právě teď! o.p.s. ve spolupráci s Cesta ke zdraví Kladno a Slow Food Prague. Program: Celé odpoledne cvičíme, celé odpoledne ze zelí vaříme, celé odpoledne zelí šlapeme. Vyvrcholení akce: vystoupení rapperky Shrarkass, soutěž v rappování minimálně dvougeneračních týmů. Vstup zdarma. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zarime-aneb-akcne-mezigeneracne. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

28.8.2015
Pepa.cz a KČT podporují turistiku osob se specifickými potřebami

Pepa.cz nadále rozšiřuje svoji nabídku pro tuzemské turisty. Dvojka mezi slevovými portály nově vyčleňuje nabídky pobytů s bezbariérovým přístupem, které jsou určeny primárně pro osoby s hendikepem nebo sníženou pohyblivostí. Nabídku Pepa.cz s bezbariérovým přístupem naleznete na http://www.pepa.cz/pobyty-s-bezbarierovym-pristupem/. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pepacz-kct-podporuji-turistiku-osob-se-specifickymi-potrebami. U nabízených pobytů pro osoby se sníženou pohyblivostí je dobré si vše telefonicky ověřit u majitelů objektu. Zdroj: Pomoc na dvanáctce, STP Louny

19.8.2015
Úřad práce ČR varuje před podvodníky

V poslední době se zaměstnanci Úřadu práce ČR setkali s několika případy podvodného jednání, kdy se zástupci některých firem vydávali za sociální pracovníky ÚP ČR. Poté, co je lidé vpustili do svých příbytků, vyšlo najevo, že se z nich snaží vymámit prostřednictvím „výhodné“ koupě peníze. Úřad práce ČR proto apeluje na veřejnost, aby do bytů nevpouštěla nikoho bez předchozího ověření. Zaměstnanci Úřadu práce se v rámci sociálních šetření, popřípadě šetření v místě, vždy prokazují služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním jako doložkou služebního průkazu, a jsou vázáni při výkonu své práce dodržováním zákonných předpisů. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/urad-prace-cr-varuje-pred-podvodniky. Zdroj: Helpnet.cz

19.8.2015
Jak dělat nordic walking správně

Chůzi s nordic walkingovými holemi si oblíbila řada seniorů. Mohla by je proto zajímat dvě videa, která natočila Ivana Černíková, provozovatelka webu Chůze pro zdraví. V instruktážních videích se zájemci dozvědí, jak chodit s nordic walkingovými holemi nejen po rovině, ale také po kopcích. Uvidí rozdíly mezi vycházkovým a kondičním tempem a v neposlední řadě se seznámí také se zdravotními benefity. Videa můžete zhlédnout na webu http://chuzeprozdravi.cz/nordicwalking/videotrenink/. Web nabízí nejen videa, ale množství dalších informací. Mimo jiné zde lze získat zdarma e-book Ivany Černíkové 9 zásadních otázek a odpovědí, než začnete s nordic walking. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

19.8.2015
Seznamka pro seniory

Hledáte partnera, chcete si s někým dopisovat, hledáte přátele se společnými zájmy? Internetová seznamka organizace Elpida, o.p.s. je tu právě pro vás. Přihlaste se a můžete zadávat inzeráty, nebo odpovědět na inzeráty zveřejněné. Seznamku najdete na stránkách http://www.elpida.cz/page.php?page=58. Zdroj: Elpida, o.p.s.

19.8.2015
On-line akademie (nejenom) pro seniory

Organizace Elpida, o.p.s. nabízí na svých stránkách online vzdělávací seriál „Google pro všechny generace“, který vám pomůže s ovládáním internetu. V jednotlivých dílech najdete prostřednictvím krátkých filmů inspiraci, jak chytře využívat vyhledávání, email, mapy, video obsah nebo video hovory. Vzdělávací videa naleznete na stránkách http://www.elpida.cz/page.php?page=266. Přístup je zdarma. Zdroj: Elpida, o.p.s.

19.8.2015
Výstava Život bez bariér v Ostravě

Jak aktivně trávit důchodový věk? Jak usnadnit a zpříjemnit seniorům život? Jak pomoci handicapovaným vést plnohodnotný život? Jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní omezení? Jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby? Odpovědi na tyto a další otázky najdete na výstavě Život bez bariér, zaměřené na seniory a osoby s handicapem. Cílem výstavy je pomoci lidem s různými druhy handicapů, a to jak zdravotními, tak společenskými a přispět tak ke zlepšení života, integrace do společnosti ve všech sférách jejich činnosti. Čtvrtý ročník výstavy Život bez bariér se koná ve dnech 16. – 18. 10. 2015 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Více informací: http://www.cerna-louka.cz/akceN_521/v/. Zdroj: Seniorum.cz

19.8.2015
Cvičení pro seniory zdarma

Organizace Bud Fit Seniore, o.s. nabízí zdarma aktivním seniorům pravidelné vhodné cvičební aktivity pod vedením profesionálů, a to v průběhu celého roku. Cílem je nabízet seniorům zdraví prospěšnou alternativu k smysluplnému trávení volného času. Cvičení probíhá většinou v Praze. Organizace připravuje Sportovní hry seniorů hlavního města Prahy, které se uskuteční 30. 9. 2015, Na Kotlářce 1, Praha – Dejvice. Více informací: http://www.budfitseniore.cz/. Zdroj: Bud Fit Seniore, o.s.

19.8.2015
Sportovní hry seniorů Jihočeského kraje

Sportovní hry jihočeských seniorů pořádá občanské sdružení Akademický klub třetího věku Aktiv společně se sdružením Buď fit seniore pro všechny aktivní jihočeské seniory, dále partnerské seniorské skupiny z ostatních krajů a zahraničí. Akce se uskuteční 22. 9. 2015 v Českých Budějovicích, Sokolský ostrov 1. Jedná se o jednodenní sportovní soutěž všech občanů věkové kategorie 60+, ve které nejde primárně o sportovní výkony, ale o sportovní setkání aktivních seniorů a navázání a prohloubení partnerství mezi seniorskými organizacemi. Více informací najdete na stránkách http://www.klubaktiv.cz/hry. Zdroj: Akademický klub třetího věku Aktiv, o.s.

3.8.2015
Bezplatná právní pomoc seniorům které trápí dluhy a exekuce

Nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) zahájila projekt, díky kterému může nabídnout seniorům, kteří mají problémy s dluhy nebo exekucemi, bezplatné právní poradenství včetně advokátního zastoupení ve vybraných strategických případech. Zároveň se bude věnovat osvětové činnosti pro seniory v oblasti dluhové problematiky a exekucí. IuRe nabídne seniorům bezplatnou právní pomoc v osobní poradně umístěné v Praze 7. Po objednání na tel. čísle 776 703 170 (ve všední den mezi 10 a 16 hodinou) zde mohou senioři využít bezplatné poradenství advokáta. Je nutné, aby s sebou klient přinesl všechny podklady a měl připraven základní popis problému. Více informací: http://www.seniorclub.cz/node/492. Zdroj: Seniorclub

3.8.2015
Vlastivědné vycházky v Praze

Život 90 pořádá v létě vlastivědné vycházky s Jiřím Šlechtou. Vstupné: člen Života 90 – 10 Kč, ostatní – 20 Kč. Délka vycházky se pohybuje kolem 2 – 3 hodin, kilometrová délka je u přírodních vycházek do 6 km. Informace můžete získat na telefonním čísle 220 802 267. Více informací: http://www.zivot90.cz/146-novinky/1008-vlastivedne-vychazky-s-jirim-slechtou-leto-2015. Zdroj: Život 90

13.7.2015
Několik užitečných rad pro bezstarostnou dovolenou v Evropě

Chystáte se na dovolenou do některé ze zemí EU? Na stránkách http://p12.helpnet.cz/nekolik-uzitecnych-rad-pro-bezstarostnou-dovolenou-v-evrope najdete několik rad, které se na cestách po Evropské unii mohou hodit. Běžné věci jako je telefonování, ošetření v rámci veřejného zdravotnictví nebo práva cestujících by pro vás neměly být překážkou. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

2.7.2015
Během léta ČSSZ vybraným ročníkům rozešle přehled dob důchodového pojištění

Automaticky, aniž by museli žádat, rozešle Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) mužům ročníku narození 1954 a ženám ročníku narození 1957 v průběhu prázdninových měsíců informace o stavu jejich důchodového konta, tj. přehledy dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. Budou rozesílány postupně během několika týdnů formou obyčejné poštovní zásilky a vlastníkům datových schránek bude přehled zaslán do datové schránky. ČSSZ touto aktivitou vychází vstříc lidem, kterým se blíží důchodový věk, a je pro ně prospěšné, když se o své důchodové nároky začnou zajímat v předstihu. Tímto krokem mohou přispět k rychlejšímu vyřízení své budoucí žádosti o důchod. Lidé získají přehled o svých dobách důchodového pojištění, případně náhradních dobách pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů (hrubých výdělků) a vyloučených dob (např. doby dočasné pracovní neschopnosti). Více informací na http://p12.helpnet.cz/aktualne/behem-leta-cssz-vybranym-rocnikum-rozesle-prehled-dob-duchodoveho-pojisteni. Zdroj: Helpnet.cz

2.7.2015
Vyhlášen 2. ročník Ligy pétanque pro seniory

Druhý ročník Ligy pétanque pro seniory připravilo na léto sdružení Pétanque pro Vás. Přihlásit se lze do 15. července, jednotlivé zápasy se odehrají v srpnu v parku v Lannově ulici v Praze (mezi bývalou nemocnicí Klimentská a Botelem Albatros). Zúčastnit se mohou hráči, kterým je letos minimálně 55 let (jednomu hráči může být minimálně 50 let) a jeden tým tvoří 4 – 12 hráčů (hrají paralelně 2 dvojice a mohou se na další zápasy vystřídat). Finále proběhne v neděli 20. září 2015 na Střeleckém ostrově v rámci akce Pétanque pro Prahu, jež sdružení Pétanque pro Vás realizuje v partnerství s MČ Praha 1 a Střediskem sociálních služeb Praha 1. Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na www.LPPS.cz. Zdroj: Helpnet.cz

2.7.2015
Jdu do toho!

Roční program pro lidi, kteří začali přemýšlet o leadershipu, vyhlašuje Nadace VIA na podporu vůdčích osobností neziskovek a alternativy. Je určen všem, kdo ve svém osobním i pracovním životě organizují lidi, akce i věci. Vkládají svoji energii do aktivit, které je baví a dávají jim smysl. Více informací se dozvíte na stránkách programu: http://leadershipaid.cz/cz/zapoj-se/pracovni-skupina/jdu-do-toho. Zdroj: Helpnet.cz

16.6.2015
Univerzity třetího věku: čas na přihlášku

Možnost studovat v seniorském věku nabízí v současnosti většina veřejných vysokých škol. Na stránkách http://www.helpnet.cz/seniori/univerzity-tretiho-veku najdete aktualizovaný přehled nabídky pražských vysokých škol pro akademický rok 2015/2016. Některé kurzy jsou již obsazené, proto je nejvyšší čas zajímat se o program Univerzit třetího věku. Podstatou univerzity třetího věku je, že přihlásit se může každý, přednost ale mají ti, kterým byl přiznán nárok na starobní důchod. Platí se zápisné, a to řádově stovky korun za semestr. Požadavkem je dokončené středoškolské vzdělání, v některých případech stačí základní škola. Absolventi nezískají klasický akademický titul, ale osvědčení o absolvování konkrétního kurzu. Pro všechny zájemce, kteří se chtějí nadále vzdělávat v nejrůznějších oborech, ale jimž zdravotní problémy či jiné důvody brání dostavit se do sídel vysokých škol či univerzit, je určena Virtuální univerzita třetího věku. Ta je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobena charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání. Zdroj: Helpnet.cz

16.6.2015
Videa Diakonie poradí, jak pečovat na konci života

Osm nových videí o celkové délce osmdesát minut přibylo na internetovém portálu www.pecujdoma.cz. Věnují se péči o umírající v domácím prostředí a jsou dostupná po registraci. Na konci června vyjdou i na DVD. Nová videa jsou pomůckou pro laické pečující, kteří se o umírajícího starají v domácím prostředí. Dozví se v nich, jak přizpůsobit domácnost z hlediska vhodného zajištění péče, jak používat různé zdravotní pomůcky a přístroje, jak si poradit s dušností umírajícího nebo s nejrůznějšími krizovými situacemi, které mohou v závěru života nastat. Jeden snímek je věnován také příznakům umírání a smrti samotné. Diakonie ČCE natočila videa v rámci projektu Podpora laické péče o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života. V rámci projektu se realizují také čtyři typy vzdělávacích kurzů a pro pečující je k dispozici i poradenství prostřednictvím webového formuláře nebo linky pro pečující (800 915 915). Zdroj: Pomoc na dvanáctce

16.6.2015
Paravoltížní workshop

Workshopy pořádá Česká hiporehabilitační společnost 15. srpna 2015 v Olomouci (Radíkově), 29. srpna 2015 v Brně (Hostěnicích) a 26. září 2015 v Praze. Paravoltíž je gymnastika na koni pro děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním. Má velký význam pro rozvoj pohybu, koordinace, rovnováhy, samostatnosti, zdravého sebevědomí, odvahy a také podporuje integraci osob jak s pohybovými problémy, tak mentálním či kombinovaným postižením. Na workshopech se dozvíte: jaké jsou přínosy paravoltiže, jaké je složení týmu, jak se dělí soutěžní kategorie podle stupně handicapu, kde se můžete do paravoltiže zapojit, jaké jsou podmínky pro založení vlastního paravoltižního oddílu. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/paravoltizni-workshop. Zdroj: Helpnet.cz

8.6.2015
Světový týden sdílení 2015 – kurzy zdarma

Na 50 lektorů Naučmese.cz připravilo v rámci Světového týdne sdílení ve dnech 7. až 13. června 2015 kurzy zdarma, a to na různá témata. Seznam kurzů, které se do akce zapojují, je na blogu Naučmese.cz: http://blog.naucmese.cz/post/119384702710/svetovy-tyden-sdileni-2015. Kurzy se konají na různých místech ČR. Některé z kurzů jsou již obsazeny, proto je nejvyšší čas se registrovat. Zdroj: Helpnet.cz

8.6.2015
Změřte si zdarma své zdraví

Množství tuku v těle, výše krevního tlaku, diagnostika a analýza složení lidského těla pomocí InBody nebo hladina cholesterolu v krvi. Hodnoty, které ovlivňují vaše celkové zdraví, si můžete nechat změřit v rámci putovní akce Flora Pro.activ. Tým objede se stánky celkem 30 míst po celé České republice, a to od 2.6. do 27.6.2015. Zjistit základní hodnoty můžeme v několika minutách. Díky včasnému odhalení vysokého tlaku nebo cholesterolu stačí většinou jen upravit jídelníček a není nutné předepisovat léky. Každý zájemce, který se v rámci akce Flora Pro.activ nechá proměřit, bude mít zároveň možnost konzultovat naměřené hodnoty s odborníkem – zdravotní sestrou, nutričním konzultantem nebo personálem laboratoře. Ti poradí, jak změnit jídelníček a celkově životní styl, aby člověk mohl s problémem sám aktivně bojovat. Více informací a seznam míst, kde se můžete nechat proměřit, najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zmerte-si-zdarma-sve-zdravi. Zdroj: Helpnet.cz

8.6.2015
Kurz pro cvičitele zdravotního tělocviku seniorů

Kurz otevírá občanské sdružení Senior fitnes a nabízí dlouhodobou spolupráci jeho absolventům. Občanské sdružení Senior fitnes zahajuje nábor zájemců do kurzu pro budoucí cvičitele zdravotní tělesné výchovy seniorů. Absolventi získají certifikát k provozování vlastní cvičitelské praxe. Uplatní se v některém z cvičebních míst organizace Senior fitnes, v domovech důchodců, v rehabilitačních ústavech, v lázeňských zařízeních nebo v klubech seniorů. Pořadatel nabízí rozsáhlou podporu při rozjezdu praxe a odpočet kurzovného při další spolupráci s jeho organizací. Kurz pro cvičitele je akreditován MŠMT ČR a vedou jej specialisté MUDr. Miloš Matouš a fyzioterapeutka Jana Hlaďová z Institutu sportovního lékařství Praha. Od účastníků nevyžaduje žádné předběžné znalosti ani praxi. Patnáct čtyřhodinových odpoledních seminářů doplní pět dvacetihodinových víkendových seminářů. Během pěti měsíců získají účastníci všechny teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k úspěšnému složení závěrečné zkoušky a získání certifikátu Instruktor zdravotní tělesné výchovy pro seniory. Podrobné informace a přihlášku do kurzu najdete na webových stránkách http://www.seniorfitnes.cz/clanky/skoleni-cvicitelu/cvicitelsky-kurz/. Zdroj: Helpnet.cz

2.6.2015
Pozvánka na seminář “Jak lépe podporovat pečující? Portál EU pro pečující”

Diakonie ČCE a Institut důstojného stárnutí vás zvou v souvislosti se spuštěním nového informačního portálu EU pro pečující „InformCare“ na seminář „Jak lépe podporovat pečující?“, který se koná ve čtvrtek 25. 6. 2015 od 9.30 do 14:00 hod. (registrace od 9:00 hod.) v Domě národnostních menšin (Praha 2, Vocelova 602/3 – blízko stanice metra I.P.Pavlova). Na semináři vystoupí mimo jiné PhDr. Jiřina Šiklová, PhDr. Hana Geissler z Fondu dalšího vzdělávání, Mgr. Radka Dudová, Ph.D. ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. nebo Mgr. Petr Hanuš z Unie zaměstnavatelských svazů a dále zástupci pečujících, zdravotníků, dalších odborníků a zaměstnavatelů. V rámci semináře budou kromě nového portálu pro pečující představeny také předběžné výstupy projektu Fondu dalšího vzdělávání na podporu pečujících. Účast na semináři je zdarma. Během semináře bude zajištěno občerstvení a prostor pro neformální diskusi. Omezenému počtu účastníků je možné uhradit cestovné. Více informací: http://www.dustojnestarnuti.cz/ruzne/pozvanka-na-seminar-o-podpore-pecujicich-25-cervna-2015/. Zdroj: Diakonie ČCE

2.6.2015
U starobních důchodů lidé nejčastěji napadají jejich výši

V souvislosti se starobními důchody se lidé často obracejí na veřejnou ochránkyni práv s nejrůznějšími problémy, nejčastěji napadají výši důchodu. Odpovědi ochránkyně na nejčastější dotazy ohledně důchodů najdete na stránkách http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/duchody-nejcastejsi-dotazy/. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

25.5.2015
Pomáhej pohybem

S mobilní aplikací Nadace ČEZ můžete pohybem, který vás baví, pomoci některé neziskovce. Pomáhat může každý, kdo vlastní chytrý mobilní telefon a nahraje si do něj příslušnou aplikaci. Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i interiérové aktivity typu běh na běžícím pásu) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Tyto body může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Aktuální a již úspěšně podpořené projekty včetně cílových částek a stavu bodů lze sledovat na www.pomahejpohybem.cz nebo na www.nadacecez.cz. Stažení aplikace, její používání i generování bodů je zdarma, k jejímu používání není nutné datové připojení – to vyžaduje aplikace pouze v případě, kdy chce uživatel přiřadit získané body některému z aktuálně nabízených projektů nebo k načtení stránky s novinkami. Aplikace je optimalizována pro mobilní telefony s operačními systémy Apple iOS od verze 7 a Android od verze 4.0. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/pomahej-pohybem. Zdroj: Helpnet.cz

25.5.2015
O svéprávnosti a odpovědnosti podle nového občanského zákoníku

Dva semináře se konají 25. a 26. května 2015 v Českém Krumlově, účast je zdarma, nutno se zaregistrovat. Jedná se o seminář Rozhoduji se za sebe aneb problematika svéprávnosti v novém občanském zákoníku (26. 5. 2015 v Českém Krumlově) a seminář Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb „kdo za to může“ (25. 5. 2015 v Českém Krumlově). Materiály k seminářům si budete moci stáhnout před konáním kurzu z našeho webu. Na kurz je nutné se přihlásit a takto si rezervovat místo – kapacita je omezena. Kontaktní osoba: Katarína Hečková, LLP Vision, e-mail: kheckova@llp.cz, tel. +420 734 158 281, Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/o-svepravnosti-odpovednosti-podle-noveho-obcanskeho-zakoniku. Zdroj: Helpnet.cz

25.5.2015
Festival sociálních služeb v Hradci Králové

Festival sociálních služeb pořádá 19. června 2015 v Hradci Králové Mgr. Jana Fišerová – Vzdělávací agentura ve spolupráci se se statutárním městem Hradec Králové a Univerzitou Hradec Králové. Bližší informace najdete na webu: http://vzdelavani.net/festival2015/. Vstup zdarma. Součástí festivalu je také odborný seminář nazvaný “Rodina – krize nebo proměna?”, který bude probíhat na Univerzitě Hradec Králové od 10.00 do 12.30 hod. Na seminář je nutné se předem přihlásit na http://vzdelavani.net/festival2015/seminar/, přihlášení je možné nejpozději do 15.6.2015. Zdroj: Helpnet.cz

25.5.2015
Stáří spojuje 2015

Konference 4. června 2015 v Praze otevře témata jako je vzájemná participace, objektivní i subjektivní hodnocení překážek, pečující rodina a její výzvy a další. Už potřetí zazní v Praze přednášky předních odborníků na stáří. Konference se uskuteční od 09:00 do 16:30 hod. ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. Vstup je zdarma. Pro přihlášení, prosím, použijte elektronický přihlašovací formulář: https://docs.google.com/forms/d/12kCAYSxB1mvaQWgGiy7xZikozZzGI40aBv9fEaJxlMo/viewform#start=openform. Každý účastník konference obdrží potvrzení o absolvování odborného vzdělání. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/stari-spojuje-2015. Zdroj: Helpnet.cz

25.5.2015
Senioři v rizikových tržních vztazích – jak se bránit a ochránit?

V letošním roce vydává Sdružení českých spotřebitelů za podpory Ministerstva obchodu a průmyslu další dvě publikace v edici Průvodce pro spotřebitele – seniory. Tentokrát jsou zaměřeny na specifická témata „šmejdů“ a on-line nakupování. Od roku 2014 vstoupila v platnost novela zákona na ochranu spotřebitele, která umožňuje větší kontrolu nad praktikami při předváděcích akcích, pro jejichž aktéry se již neodmyslitelně vžilo nechvalné pojmenování „šmejdi“. Jejich vynalézavost ovšem nezná hranic – převlékají kabáty a vymýšlejí jiné způsoby, jak seniory oklamat a okrást. K tomu, jak se v jejich nových praktikách zorientovat, může seniorům posloužit nová publikace „Babi, dědo! Nenechte se okrást“ aneb Jak nenaletět novým trikům podvodných prodejců. Druhá publikace s názvem „Jak nenakupovat zajíce v pytli“ se týká rad a tipů pro bezpečný nákup v e-shopech. Zažité klišé, že senioři nerozumějí moderním technologiím a nepoužívají internet, není pravdivé – jde o nejrychleji rostoucí skupinu uživatelů, v loňském roce již internet využíval každý druhý senior. Vydaná publikace poskytuje řadu informací, rad a tipů, jak správně nakupovat on-line, jak se vyvarovat podvodným prodejcům na internetu, či jak vrátit či reklamovat zboží koupené toto cestou. Publikace jsou kromě tištěné verze dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách SČS a jsou poskytovány zdarma. Tyto dvě publikace si spolu s dalšími publikacemi můžete stáhnout na stránkách http://www.konzument.cz/publikace/pruvodce-spotrebitele.php. Zdroj: Helpnet.cz

25.5.2015
Ochránkyně vydala souhrnnou zprávu ze zařízení pro seniory

Zpráva shrnuje poznatky z pobytových zařízení sociálních služeb pečujících o seniory a může sloužit jako pomůcka a zdroj informací pro všechny, kdo v sociálních službách působí či se o ně zajímají. Cílem zprávy je přispívat ke zlepšení péče o staré a bezmocné lidi. Více informací a samotnou zprávu najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/ochrankyne-vydala-souhrnnou-zpravu-ze-zarizeni-pro-seniory. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2015
Noc kostelů

Dne 29.5.2015 se na různých místech ČR koná další ročník noci kostelů. Kostely a modlitebny, sbory či řády přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem. Připraveny budou komentované prohlídky, koncerty, workshopy či divadelní představení, tak jako tomu bylo i v minulých letech. Zpřístupněny budou rovněž některé veřejnosti běžně nepřístupné části kostelů jako např. varhanní kůry, sakristie, věže, krypty nebo klášterní zahrady. Pro návštěvníky se připravuje průvodce s programem jednotlivých kostelů, k dispozici budou také informační materiály. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.nockostelu.cz/ nebo http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Noc-kostelu-2013.aspx. Zdroj: STP v ČR z. s.

18.5.2015
DVD Cvičením proti bolesti

Život 90 nedávno vydal DVD Cvičením proti bolesti. Jednotlivá videa byla dříve k dispozici pouze na internetu (https://www.youtube.com/results?search_query=cvi%C4%8Den%C3%ADm+proti+bolesti), nyní je možné si objednat samostatné DVD a používat ho na počítači i bez přístupu k internetu. Cena celého seriálu na DVD je 190 Kč, ke každé zásilce je potřeba připočíst 90 Kč za dobírku České pošty. Jedno DVD je možné si objednat na dobírku za cenu 280 Kč, dvě DVD by stála 470 Kč (190 + 190 + 90) atd. Pokud byste měli o DVD zájem, kontaktujte paní Michaelu Sladkou, Život 90, Karoliny Světlé 18, 110 00 Praha 1, e-mail: michaela.sladka@zivot90.cz, a nahlaste jí, na jakou adresu vám má DVD poslat a kolik kusů si objednáváte. DVD je taky možné za 190 Kč zakoupit na recepci Života 90, ulice Karoliny Světlé 18, Praha 1. Zdroj: Život 90

18.5.2015
Festival muzejních nocí 2015

XI. ročník Festivalu muzejních nocí 2015 bude probíhat ve dnech 15. května až 13. června 2015. Národní zahájení festivalu se uskuteční v pátek 15. května 2015 od 15 hodin v Severočeském muzeum v Liberci. Přehled všech zúčastněných institucí a jejich muzejních nocí v XI. ročníku Festivalu muzejních nocí 2015 najdete na webu: http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Celorepublikový Festival muzejních nocí organizuje Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května. Zdroj: Asociace muzeí a galerií ČR

18.5.2015
Bezbariérový hudební festival Colours of Ostrava

V rámci projektu Colours bez bariér organizátor ještě vylepšil servis pro návštěvníky s pohybovým a zrakovým znevýhodněním. Multižánrový hudební festival Colours of Ostrava se koná 16. – 19. července 2015 v Ostravě. Stejně jako v minulých letech nabízí řadu výhod pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – jako jsou například zvýhodněná cena vstupenky, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, možnost objednat si zdarma asistenta, který vám poskytne servis při pohybu v areálu po celou dobu festivalu. I v letošním roce festival nabízí přepravu osob po Ostravě speciálně upravenými automobily, tzv. BB Taxi (bezbariérové taxi). Návštěvníci se zdravotním znevýhodněním s průkazem ZTP a ZTP/P si mohou zarezervovat bezbariérové ubytování v ostravských hotelích nebo místo ve stanovém městečku či parkovací místo. Bližší informace o projektu Colours bez bariér naleznete v příloze nebo na webových stránkách www.colours.cz. Zdroj: Colours bez bariér

Colours bez bariér – zvací dopis

18.5.2015
Starobní důchod

Pokud se během letošního roku chystáte do starobního důchodu, nenechávejte kontrolu svých dob pojištění na poslední chvíli. Lidé, kteří v roce 2015 dosáhnou důchodového věku, musí získat alespoň 31 let pojištění. K předběžnému ověření dob důchodového pojištění kdykoliv před přiznáním důchodu slouží přehled dob důchodového pojištění nebo informativní osobní list důchodového pojištění. Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Podrobnější informace např. o stanoveném důchodového věku, kdy a kde je možné žádat o přiznání důchodu, nebo jaké doklady je nutné předložit při podání žádosti o starobní důchod. Lidem, kteří přemýšlejí o odchodu do starobního důchodu, přináší mnoho praktických rad a příkladů aktuální Příručka budoucího důchodce, která poskytne odpovědi na nejčastější dotazy, jež si lidé v souvislosti s důchodem kladou. Příručka je v tištěné podobě zdarma k dispozici na OSSZ, v elektronické verzi je dostupná na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

18.5.2015
Proč je důležitý trvalý pobyt (trvalé bydliště)?

Každý občan České republiky či cizinec s povolením trvalého pobytu na jejím území by měl mít právě jedno evidované místo trvalého pobytu (obecně nazývaného trvalé bydliště). Jak ho získat? Jak se ho naopak například u bývalého nájemníka zbavit? Na to odpovídá příspěvek JUDr. Ondřeje Preusse z projektu Dostupný advokát.cz na webu: http://p12.helpnet.cz/aktualne/proc-je-dulezity-trvaly-pobyt. Zajímavou informací je, že pro to, abyste si mohli na dané adrese nahlásit trvalé bydliště, stačí platná nájemní smlouva a není pak již třeba dokládat souhlas vlastníka s nahlášením trvalého bydliště. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

18.5.2015
Nestihli jste konferenci INSPO? Nevadí, jsou tu videozáznamy přednášek

Kdo se konference INSPO 28. března 2015 v Kongresovém centru Praha nemohl zúčastnit, má nyní možnost zhlédnout videozáznamy přednášek, které pořídilo středisko Teiresiás. Videozáznamy obsahují pohled na plátno, v menších oknech jsou zachyceni přednášející a tlumočníci do znakového jazyka a je možné si nastavit u videa také titulky. Kromě videozáznamů přednášek jsou již zveřejněny také všechny příspěvky do sborníku INSPO (http://www.helpnet.cz/node/50613), které doplňují přednášky o mnohé podrobnosti. Videozáznamy přednášek najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/videozaznamy-prednasek. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

13.5.2015
Open-air festival Dobrý den, Kociánko 2015

Festival proběhne 29. května 2015 v parku Centra Kociánka v Brně a pro veřejnost bude otevřen od 9 do 22 hodin. Pestrý program je určený celé rodině. Můžete se těšit např. na koncerty Ivy Bittové a Čikori, skupiny Zuby Nehty a Bombarďák, divadelní představení, jarmark neziskových organizací a další akce. Vstupné dobrovolné. Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.dobrydenkocianko.cz. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2015
Nebojte se počítače!

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje nabízí výuku práce na PC nebo tabletu. Výuka je zdarma a je určena pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Pracovníci Vás proškolí v požadované oblasti, pomohou Vám pochopit výpočetní techniku. Projdou s Vámi základní obsluhu počítače/tabletu, provedou Vás krásami internetu, naučíte se ovládat základní programy jako je Microsoft Word, Excel nebo Power-Point a mnoho dalšího podle Vašich potřeb. Více informací naleznete na www.czp-pk.cz a na jednotlivých pracovištích: Chrudim, Revoluční 594, tel.: 469 620 320, 775 693 982, Pardubice, Bělehradská 389, tel.: 466 335 630, 775 693 984, Ústí nad Orlicí, ulice Čs. Armády 1181, tel.: 465 525 324, 775 693 983. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2015
Den otevřených dveří ve specializovaných centrech pro střevní záněty

Pacientů s chronickým zánětem střev přibývá, nemoc postihuje i malé děti. Během dne otevřených dveří v pěti specializovaných centrech pro střevní záněty 29. května 2015 od 9 do 13 hodin lidé mohou přijít zdarma zkonzultovat svůj zdravotní stav s odborníky. Osvětovou akci „Dej si střeva dohromady!“ pořádá sdružení Pacienti IBD ve spolupráci s pěti specializovanými centry pro střevní záněty. Akce se koná v rámci Světového dne idiopatických střevních zánětů v pěti českých městech, a to v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a v Plzni. Seznam IBD center zapojených do akce „Dej si střeva dohromady!“ najdete na stránkách www.dejsistrevadohromady.cz. Více informací najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pacientu-s-chronickym-zanetem-strev-pribyva-nemoc-postihuje-i-male-deti. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2015
Chystáte se sociálně podnikat? Nechte si poradit

V rámci podpory sociálního podnikání v ČR a plánované výzvy v Operačním programu zaměstnanost pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí od dubna do října 2015 cyklus seminářů k přípravě podnikatelských plánů v oblasti sociálního podnikání. Účastníci se na seminářích mají možnost dozvědět o novinkách v dané oblasti, o chystaných možnostech financování rozjezdu sociálního podnikání a získají aktuální informace o plánované podpoře ze strukturálních fondů. Semináře povedou experti v projektu Podpora sociálního podnikání v ČR. Jsou však určeny pouze těm zájemcům, kteří již mají základní orientaci v tématu sociálního podnikání, rozpracovaný podnikatelský záměr a cíl ho uskutečnit. Pro zájemce jsou nyní připraveny semináře Jak připravit dobrý podnikatelský plán a Jak začít podnikat v gastronomii. Semináře jsou určeny pro omezený počet účastníků a na oba je vypsáno několik termínů. Více informací o seminářích najdete na www.ceske-socialni-podnikani.cz (MPSV – Semináře MPSV). Zdroj: Pomoc na dvanáctce

13.5.2015
Využijte nabídku více než 1 000 dobrovolníků z různých oborů

Platforma Um sem um tam nabízí zprostředkování krátkodobé, jednorázové a dobrovolné spolupráce. Stačí se zaregistrovat. Um sem um tam je místo, kde se nabídka a poptávka po profesionální dobrovolnické práci potkává. Neziskovky mohou zadat krátkodobé projekty a dobrovolníci zase vyhledat projekt, kterému chtějí pomoci. Více informací: www.umsemumtam.cz. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2015
Rehaprotex přesunut z května na říjen 2015

Veletrhy Brno přesunuly termín veletrhů rehabilitačních, kompenzačních a protetických pomůcek REHAPROTEX a zdravotnické techniky a zdraví MEDICAL FAIR Brno z května 2015 na termín 21. až 24. října 2015. Další informace o veletrzích MEDICAL FAIR BRNO a REHAPROTEX najdete na www.rehaprotex.cz nebo www.medicalfair.cz. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

13.5.2015
O víkendu 16. a 17. května bude veřejnosti zpřístupněno přes 30 vzácných budov v Praze

O víkendu 16. a 17. května 2015 budou mít lidé v Praze možnost zdarma navštívit více než tři desítky architektonicky významných budov a prohlédnout si zevnitř stavby, kolem nichž denně chodí po ulici, a to v rámci festivalu architektury Open House, který organizuje neziskové organizace Otevřená společnost. Otevřeny mají být budovy s historickou a architektonickou hodnotou. V nabídce prvního ročníku budou historické budovy – např. budovy Národní galerie jako klášter sv. Anežky nebo palác Kinských, moderní stavby – třeba Dům odborových svazů nebo palác Metro, i soudobé budovy – např. Main Point v Karlíně, Florentinum nebo Tančící dům. Budovy budou otevřeny zdarma v sobotu 16. a neděli 17. března od 10 do 18 hodin. K akci bude vydán tištěný katalog, jenž bude dostupný i na www.openhousepraha.cz. Zde se účastníci dozvědí, kde je vstup zcela volný, kde budou návštěvy probíhat v organizovaných skupinách a kam je kvůli omezené kapacitě nutné se předem zaregistrovat. Infocentrum bude umístěno v hotelu Fusion v Jindřišské ulici. Více informací: http://www.seniorclub.cz/node/430. Zdroj: Seniorclub.cz

13.5.2015
Pochod Praha – Prčice

Klub českých turistů pořádá již 50. ročník pochodu Praha – Prčice, který se bude konat 16. 5. 2015. Tradičně je připravena také trasa pro vozíčkáře. Více informací: http://www.praha-prcice.cz/pochod. Zdroj: STP v ČR z. s.

13.5.2015
Problematika domácího násilí a syndromu týraní starších lidí

Seminář se uskuteční dne 29. 5. 2015 v prostorách Života 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1, od 9:00 – 16:30. (V případě nevyhovujícího termínu tento seminář organizace opakuje ve dnech 5.6., 26.6. a 28.8. 2015). Cílem vzdělávací akce je prohloubení povědomí o jevu domácího násilí a syndromu týrání starších lidí, včetně rozšíření znalostí a dovedností pomoci seniorům, na kterých je domácí násilí a týrání pácháno. Účast na vzdělávací akci je zdarma. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování 8 hodinové vzdělávací akce, kterou si mohou zahrnout do vzdělávání. Život 90 žádá zájemce, aby se přihlašovali vždy nejpozději 14 dní před zvoleným termínem na email: dana.kroupova@zivot90.cz. Více informací: http://www.zivot90.cz/146-novinky/983-problematika-domaciho-nasili-a-syndromu-tyrani-starsich-lidi. Zdroj: Život 90

11.5.2015
Výměna průkazů OZP

Od 1. 4. 2015 vydávají Úřady práce nové průkazy OZP, které vyměňují za původní průkazy OZP. NRZP ČR upozorňuje, že původní průkazy musí být samozřejmě platné. Platnost všech původních průkazů OZP končí 31. 12. 2015, takže je nezbytné si výměnu průkazu zajistit. Pokud jste ještě nepodali žádost na předepsaném tiskopise, teď je čas tak co nejdříve učinit. Mimo tuto žádost je potřeba vzít s sebou platný průkaz OZP, dále jednu průkazovou fotografii, případně rozhodnutí o přiznání průkazu OZP z minulých let (pokud ho máte). Samozřejmě k prokázání totožnosti s sebou musíte mít i občanský průkaz. Od 1. 1. 2015 mají možnost držitelé průkazu OZP požádat o uvedení symbolu označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou, dále osoby úplně nebo prakticky nevidomé či osoby hluchoslepé. To znamená, že na novém průkazu si můžete zvolit požadovaný symbol. V příloze najdete formulář žádosti ve formátu PDF k ručnímu vyplnění. Zdroj: NRZP ČR

žádost průkaz OZP

11.5.2015
Výměna parkovacích průkazů

Legislativní odbor NRZP ČR připravil informace k požadavku některých městských úřadů na výměnu parkovacích průkazů v souvislosti s výměnou průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pokud máte platný parkovací průkaz a současně platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, nemůže Vás městský úřad nutit k výměně parkovacího průkazu v souvislosti s výměnou průkazu OZP. Důležité je, aby oba tyto průkazy byly platné, přičemž doba jejich platnosti se nemusí shodovat. Například při silniční kontrole, pokud bude kontrolován parkovací průkaz, kde bude uvedeno datum platnosti trvale a průkaz ZTP bude platný například do konce roku 2016, tak je vše v pořádku, protože v době kontroly oba průkazy jsou platné. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. Zdroj: NRZP ČR

Pozadavek parkovaci prukazy

11.5.2015
Cukrovka je tichý zabiják. Nečeká právě na vás?

Cukrovka si ve dvacátém století vyžádala více obětí než obě světové války dohromady. Přesto ji lidé stále podceňují. To může mít za následek nejen amputaci končetin, oslepnutí, ale často i smrt. Diabetem trpí přibližně desetina lidstva a ročně si vyžádá na tři miliony životů. K rizikovým faktorům patří vedle zvýšené hladiny cukru v krvi zejména zmíněná nadváha a obezita, vysoký krevní tlak, dědičné dispozice, častá konzumace alkoholu, kouření nebo cukrovka v těhotenství. Pokud se vše podchytí včas, pacienti mohou žít v podstatě normální život. Na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/cukrovka-je-tichy-zabijak-neceka-prave-na-vas najdete podrobnější informace a také jednoduchý test, který vám napoví, jestli se vás riziko diabetu týká. Navštivte svého praktického lékaře a nechte si v rámci preventivní prohlídky zdarma vyšetřit krevní cukr. V případě, že je hodnota krevního cukru nalačno vyšší než 5,6 mmol/l, můžete mít s vysokou pravděpodobností diabetes. Váš lékař vám řekne, jak dále postupovat. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2015
Pozvánka České hiporehabilitační společnosti

Dny otevřených dveří proběhnou od dubna do října 2015 ve 12 hiporehabilitačních střediscích. Stručný přehled jednotlivých akcí je v přiložené pozvánce, podrobnější informace jsou na stránkách České hiporehabilitační společnosti http://www.hiporehabilitace-cr.com/dny-otevrenych-dveri-2015/. Zdroj: Helpnet.cz

pozvanka hiporehabilitace

7.4.2015
Adresář poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým postižením

Informace o více než 160 organizacích obsahuje Adresář poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým postižením, který vydalo Poradenské centrum OKAMŽIK – sdružení pro podporu nejen nevidomých. K dispozici je i v elektronické podobě a můžete si ho stáhnout na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/adresar-poskytovatelu-socialnich-jinych-sluzeb-pro-osoby-se-zrakovym-postizenim. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

7.4.2015
Schůzku na OSSZ lze nově objednat online

Další zkvalitnění služeb svým klientům nabízí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v podobě systému pro online objednání schůzky na okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou, v Brně Městskou – dále jen OSSZ). Jeho základní smysl spočívá v tom, že si lidé mohou schůzku na OSSZ naplánovat tak, aby jim termín vyhovoval co nejlépe a dobře zapadal do jejich časového rozvrhu. Všichni klienti – tedy občané, zaměstnavatelé a podnikatelé – mohou tento systém objednávání využít od konce letošního března. Služba ONLINE OBJEDNÁNÍ NA PRACOVIŠTĚ je k dispozici na webové adrese http://objednani.cssz.cz/. Klienti si mohou rezervovat termín na tyto služby: žádost o důchod – starobní, invalidní, pozůstalostní, žádost o důchod s mezinárodním prvkem, žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, žádost o povolení splátek dlužného pojistného (penále), žádost o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení pro zaměstnance (vyslání, souběh, výjimka, formuláře A1). U jednotlivých agend je k dispozici objednávací kalendář. V pilotním provozu je možné využít pro objednávání pracovní dny pondělí a středu. Předpokládaná doba schůzky je prozatím vymezena na 30 minut. Možnost navštívit OSSZ bez předchozího objednání je pochopitelně zachována. Přijít se poradit nebo si vyřídit záležitosti týkající se agendy sociálního zabezpečení lidé mohou bez objednání i nadále každý pracovní den, tedy od pondělí do pátku, v běžných úředních hodinách OSSZ. Zdroj: Helpnet.cz

7.4.2015
ČSSZ každému otevřela online jeho „konto“ dob pojištění

Každý občan, bez ohledu na věk, má od letošního března možnost kdykoliv, snadno, bezpečně a zdarma vidět aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění, aniž by musel od úřadu žádat zaslání výpisu svých dob pojištění. Bránou, jak ke kontu online přistoupit, je ePortál ČSSZ. Díky němu mají zejména zaměstnaní lidé nástroj, jak si zkontrolovat, že zaměstnavatel České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) potvrdil dobu jejich důchodového pojištění a hrubé příjmy (výdělky) ve správné výši. Aby lidé mohli nahlédnout do přehledu dob důchodového pojištění, přihlásí se do ePortálu ČSSZ. K jeho používání nepotřebují nic jiného než mít přístupové údaje ke své datové schránce. Kromě náhledu na „konto“ mají občané stále možnost požádat jednou za kalendářní rok ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-kazdemu-otevrela-online-jeho-konto-dob-pojisteni. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

7.4.2015
Začala výměna průkazů OZP

Od 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Do konce března 2015 vydával ÚP ČR tzv. dočasné průkazy OZP. Ty jsou, stejně jako průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, platné do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ale není nutné, aby chodili v hojném počtu na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližší době. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážce. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zacala-vymena-prukazu-ozp. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

7.4.2015
Veletrh FOR SENIOR představí možnosti, jak si aktivně užít stáří

K jedné z nejvýznamnějších jarních veletržních událostí v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech patří tradičně soubor veletrhů pro celou rodinu FOR FAMILY. Na jednu vstupenku mohou návštěvníci ve dnech 9. – 12. dubna 2015 zavítat na veletrh pro plnohodnotný život FOR SENIOR. veletrh potřeb pro děti FOR KIDS i veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata FOR PETS. Veletrh FOR SENIOR je největší odbornou veletržní akcí v Čechách zaměřenou na tuto cílovou skupinu. Nechybí zde zástupci cestovních kanceláří s nabídkou lázeňských pobytů pro seniory, organizace nabízející aktivity pro využití volného času, firmy s potravinovými doplňky, stejně jako instituce zaměřené na vzdělávání seniorů. Vedle široké nabídky výrobků, které seniorům usnadní a zpříjemní život, nabízí i zajímavý odborný doprovodný program. Více informací: http://www.forsenior.cz/2015/cz/intercept.asp. Na těchto stránách si také můžete stáhnout kupón na zlevněné vstupné. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

Aktivity projektu Celoroční informační servis STP pro seniory jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Realizátorem projektu je Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.