Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRV rámci projektu Celoroční informační servis STP pro seniory, který probíhá od roku 2015 a jehož aktivity jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, zveřejňujeme na těchto stránkách pro seniory informace zaměřené na sociální oblast, zdravotnictví, volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, aj. Věříme, že díky tomuto informačnímu servisu získáte užitečné kontakty, informace, přehled v oblastech vztahujících se ke každodenním aktivitám a potřebám.

Kultura  Vzdělávání  Zdraví a sport  Informace  Ostatní

Všechny informace dle času zveřejnění:

22.3.2024
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o dalším projednávání zákona o sociálních službách, nebo informace o otevřeném dopisu ministru financí ke zvýšení příspěvku na péči v I. a II. stupni, nebo informace o zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP, nebo informace o Ceně „Pečující roku“, nebo informace o novele zákona o specifických zdravotních službách. Zdroj: NRZP ČR

22.3.2024
Cyklus kurzů pro pečující v červnu 2024 v Brně

Pečujete o své blízké? Máte spoustu otázek, na které hledáte odpovědi? Chcete se připravit na nečekané situace, zdokonalit se v ošetřovatelství a zvládání úředních a právních záležitostí? A navíc se ještě naučit odpočívat? Přijďte na kurzy Moravskoslezského kruhu, z. s., které se budou konat v červnu 2024. Setkání bude celkem šest a probere se na nich vše, co potřebuje znát ten, kdo doma pečuje, a to především o dospělé osoby: sociálně-právní záležitosti včetně opatrovnictví i zastupování, specifika péče o osoby s demencí, ošetřování, péče v závěru života. Kurzy budou čtyřhodinové, většina se uskuteční ve spolupracující Knihovně J. Mahena na Kobližné ulici v Brně a kurz sebepéče na Lesné na okraji města. Kurzy jsou bezplatné. Podrobný harmonogram s programy kurzů najdete na stránce: https://www.mskruh.cz/akce/cyklus-kurzu-pro-pecujici-v-cervnu-2024-v-brne. Pokud se rozhodnete přijít, zaregistrujte se prosím přes formulář, který je na téže stránce. Zdroj: Moravskoslezský kruh, z. s.

22.3.2024
Nabídka Hotel Medlov

V příloze najdete několik dokumentů s nabídkou Hotelu Medlov ve Fryšavě pod Žákovou horou (okres Žďár nad Sázavou). Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Medlov průvodní dopis      Hotel Medlov popis

Hotel Medlov nabídka služeb 2024      Hotel Medlov nabídka pro 100 osob

22.3.2024
Slovensko-český poradenský den k důchodům v Trenčíně

Česká správa sociálního zabezpečení pořádá pro lidi, kteří pracovali nebo stále pracují na Slovensku i v České republice a kterým se blíží důchodový věk, na poradenský den k důchodům pořádaný Slovenskou Sociálnou poisťovňou a Českou správou sociálního zabezpečení. Odborníci obou institucí budou ve čtvrtek 18. dubna 2024 na pobočce Sociálnej poisťovny v Trenčíně připraveni zodpovědět veškeré dotazy ke konkrétní situaci jednotlivých klientů. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/slovensko-cesky-poradensky-den-k-duchodum-v-trencine. Zdroj: ČSSZ

22.3.2024
V květnu bude v Pardubicích opět AbiFest

Po několikaleté pauze se v Pardubicích, konkrétně v Enteria areně, uskuteční AbiFest a v jeho rámci národní abilympiáda – soutěžení v pracovních a volnočasových dovednostech lidí se zdravotním postižením. Zájemci si můžou v kalendáři vyznačit pátek 24. května 2024. Ovšem kdo se chce nejen přijít podívat, ale i soutěžit, musí podat do konce března elektronickou přihlášku. Centrum Kosatec, pořadatel akce, vyhlásilo pro osoby starší 15 let tyto disciplíny: cukrářství, fotografování, háčkování, keramika, košíkářství, malba na sklo, malování na kameny, pletení, studená kuchyně, ubrousková technika, výroba svíček, vyšívání. Přihlášku i potřebné informace včetně pravidel, zadaných úkolů a časového harmonogramu lze od pondělí 4. března 2024 najít na stránkách: https://www.centrumkosatec.cz/nase-aktivity/abilympiada-2024-2/. Pozor, kdo dřív zareaguje, má větší šanci na účast: v jakékoli disciplíně bude soutěžit maximálně 12 lidí. Účastnický poplatek, který je 350 korun, zahrnuje startovné a oběd, ale ne ubytování. Na abilympiádě bude připraven i program pro děti, dospěláky či ostýchavce – abilympiáda bude letos také na zkoušku, bez bodového hodnocení a s nízkou mírou soupeření, aby se osmělili i ti, kdo se ostýchají. Zasoutěží si rovněž zaměstnanci firem, které se na AbiFestu zúčastní burzy práce či fóra sociálního marketingu. Doprovodný program bude pestrý, plný zážitků a potrvá celý den. Chybět nebude jarmark a večerní posezení v Kosatci, kde k tanci i poslechu zahraje pardubická skupina eNDee. Zdroj: Centrum Kosatec

22.3.2024
Jak zachránit život (nejen) na pracovišti? 4 mýty okolo první pomoci

Včasná první pomoc zachraňuje životy. Co dělat, když kolega či kolegyně v práci nedýchá, když se dusí, když krvácí? Dobrá zpráva je, že první pomocí nelze ublížit a že její základní principy jsou vlastně jednoduché. Návody najdete v článku na stránkách: https://magazin.almacareer.com/cz/jak-zachranit-zivot-nejen-na-pracovisti-4-myty-okolo-prvni-pomoci?utm_source=almacareer.com&utm_medium=email&utm_campaign=nl-2024-03-07-hrweekly-cz-jak-na-mzdy. Zdroj: Alma Career

22.3.2024
Cvičební MARATON MARS

13. ročník pohybově osvětové kampaně na podporu rehabilitace roztroušené sklerózy se uskuteční ve dnech 22. – 23. 3. 2024. Obujte si dobré boty a zacvičte si také! Cílem akce je upozornit na problémy lidí s roztroušenou sklerózou a podpořit je v pohybu, který je pro ně důležitý. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na vybavení tělocvičen a rehabilitačních místností pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Lidé s roztroušenou sklerózou i jejich blízcí mohou cvičit na mnoha místech po celém Česku. Maratonci si vyzkouší lekce jógy, kruhové tréninky, ale třeba i box. Všechna zapojená místa najdete na webových stránkách projektu www.maratonmars.cz a jeho sociálních sítích. Akci pořádá Nadační fond IMPULS. Zdroj: Aktivní život

22.3.2024
Celostátní průzkum Nejlepší nemocnice roku 2024

Posíláme vám informaci o možnosti účastnit se průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců zdravotnických zařízení. Tento průzkum se dělá pravidelně každý rok a NRZP ČR úzce spolupracuje s vyhlašovatelem průzkumu HealthCare Institute o.p.s. Pokud jste v roce 2024 byli pacientem některé z českých nemocnic, můžete tuto nemocnici ohodnotit vyplněním jednoho z anonymních dotazníků, které najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2024/03/07/informace-c-21-2024-celostatni-pruzkum-nejlepsi-nemocnice-roku-2024/. Možnost hlasování je otevřena od 1. 2. do 31. 8. 2024. Zdroj: NRZP ČR

22.3.2024
Nebojte se mluvit se svým zaměstnavatelem o svém zdravotním omezení – právo je na Vaší straně

Zaměstnanci, kteří během svého pracovního života utrpěli poškození mozku nebo jiné zdravotní postižení, se mohou bez svého zavinění ocitnout v situaci, kdy nemohou svoji původní práci vykonávat vůbec, nebo ji mohou vykonávat s nějakým omezením. Někteří zaměstnavatelé, kteří jsou často nastaveni na zaměstnávání tzv. zdravých jedinců, se nechtějí jakýmkoliv omezením těchto zaměstnanců zabývat, a tak většinou tento „problém“ končí výpovědí pro ztrátu zdravotní způsobilosti k vykonávané práci. Takový postup zaměstnavatelů je však v mnoha případech protizákonný a zaměstnanci by se mu měli bránit. Osoby se zdravotním postižením mají totiž právo na to, aby zaměstnavatel upravil jejich pracovní podmínky tak, aby mohli vykonávat práci na konkrétní pozici i navzdory svému handicapu. Více informací najdete v článku na stránkách: https://www.praha8.cz/Nebojte-se-mluvit-se-svym-zamestnavatelem-o-svem-zdravotnim-omezeni-pravo-je-na-Vasi-strane.html. Zdroj: MČ Praha 8

22.3.2024
Řádná dovolená u dohod od roku 2024 v otázkách a odpovědích

Od roku 2024 poskytují zaměstnavatelé zaměstnancům konajícím práci na dohody mimo pracovní poměr řádnou dovolenou. Nová úprava přináší řadu komplikací. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2024/03/19/radna-dovolena-u-dohod-od-roku-2024-v-otazkach-a-odpovedich/ najdete souhrn dotazů i odpovědí, které mohou pomoci zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům problematiku řádné dovolené u dohod blíže objasnit. Zdroj: Aktivní život

22.3.2024
Oprava chybného daňového přiznání

Daňový subjekt může ocitnout v situaci, kdy zjistí, že v daňovém přiznání, které podal, uvedl chybné údaje, a daň má být tudíž vyšší nebo nižší. Zcela podstatné je, kdy chybný výpočet daňový subjekt zjistí. Pokud omyl ve výpočtu zjistí ještě před koncem termínu podání přiznání, podá jednoduše opravné daňové přiznání a k původnímu přiznání se již nepřihlíží. Jestliže ale chybu zjistí například na konci dubna a termín pro podání přiznání měl do 2. dubna, již to tak jednoduše nepůjde. Náprava ale samozřejmě možná je. Pokud byla odvedena daň nižší (nebo i vyšší), než reálně byla, je možné provést dodatečnou opravu a podat dodatečné daňové přiznání. Opravné i dodatečné daňové přiznání se podává na stejném formuláři jako řádné daňové přiznání. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.ucetnictvino.cz/33/oprava-chybneho-danoveho-priznani-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FyVs-OXKbUuiE1UWBS0tlgLw/?odkud=ENNZ&wa=WWW24E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2024-06&utm_content=ENNZ-qa&contract=E21079263&utm_content=ENNZ-qa. Zdroj: Verlag Dashöfer

22.3.2024
Skončení pracovního poměru dohodou

Zákoník práce upravuje v § 49 dvoustranný způsob skončení pracovního poměru – dohodu. Návrh na uzavření dohody může podat jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Dohoda však musí splňovat různé stanovené podmínky a pravidla. Podrobnější informace najdete v článku na stránkách: https://www.pamprofi.cz/33/po-vzajemne-dohode-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkUCZf7lyqGHqDDulZX7UDBY/?utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2024-12&utm_content=ENMUP-lexikon&uid=CT02951890&e=838938&contract=E21079262&wa=WWW24E3%20MU&odkud=ENMUP&utm_content=ENMUP-lexikon. Zdroj: Verlag Dashöfer

22.3.2024
Výzkum mezigeneračního učení

Studentka bakalářského programu na Mendelově univerzitě v Brně – Tereza Outlá, DiS. pro svoji bakalářskou práci na téma “Mezigenerační učení v rodině” hledá vhodné respondenty pro vyplnění dotazníku. Předmětem jejího zkoumání je učení. Pokud byste studentce chtěli pomoci a dotazník vyplnit, najdete ho na stránkách: https://forms.office.com/e/E2L40XErRR. Zdroj: STP v ČR z. s.

1.3.2024
Festival Open House Praha a festival Open House Brno

Desátý ročník festivalu Open House Praha letos od 18. do 19. května 2024 otevře přes 100 běžně nepřístupných budov. Lidé budou moct navštívit objekty významných českých architektů, například Josefa Fuchse, Oldřicha Tyla, Josefa Fanty či Karla Hubáčka. Současně nabídne festival od 13. května 2024 doprovodný program v podobě přednášek, debat a procházek po Praze. Vstup do budov je každoročně zdarma. Více informací o této akci najdete na stránkách: https://www.openhousepraha.cz/2023/10/03/open-house-praha-2024/. Tato největší architektonická akce na světě je již připravována posedmé také v Brně. Open House Brno 2024 otevře cca stovku běžně nepřístupných míst a ta známá ukáže jinak. Proběhne v sobotu a v neděli 18. a 19. května 2024. Vstup je zdarma, některá místa mají omezenou kapacitu a některá vyžadují registraci předem. Více informací o této akci najdete na stránkách: https://openhousebrno.cz/. Zdroj: Seznam.cz

1.3.2024
Černá ovce rodiny

To je téma 12. ročníku literární soutěže Polabská vrba, určené autorům seniorského věku. Vyhlašuje ji Knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Termín odevzdání soutěžních příspěvků: 31. březen 2024. Podrobnější informace o soutěži Polabská vrba jsou v propozicích na stránkách: https://www.knihovna.brandysnl.cz/akce/polabska-vrba/. Zdroj: Helpnet.cz

1.3.2024
Pozor, je navrženo zrušení vratky DPH na auto

Pokud máte letos možnost o příspěvek na auto požádat a stávající vratku DPH využít, neprošvihněte to. Ministerstvo financí ČR předkládá novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve které mj. navrhuje zrušení § 85 “Vrácení daně osobám se zdravotním postižením” (na motorové vozidlo) v tomto zákoně. MF ČR vidí toto ustanovení v zákoně o DPH jako nesystémové a v rozporu s právem EU; navrhuje zrušení dávky či její převedení do gesce MPSV ČR. Více se dočtete na Vozejkově: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/navrzeno-zruseni-vratky-dph-na-auto. Zdroj: Czepa

1.3.2024
Webinář Czepa

Další webinář organizace Czepa se bude konat v úterý 5. března 2024 od 16 hodin na téma Služby na sociálně-zdravotním pomezí. Webinář je zdarma, je třeba se na něj registrovat. Více informací najdete na stránkách: https://czepa.cz/events/webinar-sluzby-na-socialne-zdravotnim-pomezi-2/. Zdroj: Czepa

1.3.2024
Čtvrtina obyvatel dostane nové kartičky pojištěnce. Nikomu nevoláme, varuje VZP před podvodníky

Zhruba polovinu klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny čeká letos výměna kartičky pojištěnce. Dojde k tomu automaticky. Karta jim přijde poštou, nemusejí se o nic starat. Pozor by si měli dát lidé na podvodné telefonáty. Pracovníci VZP nikomu volat nebudou. Více informací najdete na stránkách: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-ctvrtina-obyvatel-dostane-nove-karticky-pojistence-nikomu-nevolame-varuje-vzp-pred-podvodniky-40462078#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=abtest242_shorts_varCC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz. Zdroj: Novinky.cz

1.3.2024
Expedice přes bariéry – Alpský trojúhelník

Studenti Katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci každoročně pořádají Expedici přes bariéry (PřesBar), která je zaměřena na volnočasové aktivity osob s postižením. Mezi hlavní cíle tohoto projektu patří propojení sebe sama s přírodou a vystoupení z komfortní zóny prostřednictvím outdoorových zážitků, jako je turistika, cyklistika, vodní turistika a zdolávání ferraty. Téma letošní Expedice PřesBar zní „Alpský trojúhelník“. Cílovou destinací letošní expedice bude Rakousko (Korutany, Štýrsko) a Itálie (Jižní Tyrolsko). Expedice proběhne v od 15. do 23. 6. 2024. V rámci příprav na Expedici proběhne také seznamovací „PředExpedice“ od pátku 26. 4. do neděle 28. 4. 2024 v okolí Olomouce, kde se účastníci budou věnovat outdoorovým aktivitám a společně, před samotnou Expedicí, otestují své schopnosti a možnosti. Pokud vás plánovaná expedice zaujala a chtěli byste se jí zúčastnit, vyplňte prosím dotazník v příloze a zašlete ho organizátorům. Podrobnější informace jsou také uvedené v příloze. Kontakt na organizátory: expedicepresbariery@gmail.com. Zdroj: STP v ČR z. s.

Dotazník Expedice PřesBar

Oslovovací dopis Expedice PřesBar

1.3.2024
Knihomilové – knižní záchranka

Projekt Knihomilové si může převzít od lidí nechtěné knihy a najde jim nové majitele, aby neskončily ve sběru. Zároveň věnují částku z každé prodané knihy na pomoc lidem i zvířatům. Knihomilové pomáhají hned na několika úrovních, první z nich je služba známá jako Knižní záchranka. Funguje to tak, že si knihomily zavolají do knihoven, antikvariátů nebo k pozůstalostem po celé České republice a oni se pak ujmou knih, které by jinak skončily ve sběru. Tyto knihy třídí, katalogizují, skladují, část rozdělují do Knihobudek (či naší vlastní Book2Go knihovny), část věnují dětským domovům a část se snaží prodat. Více informací najdete na stránkách: https://www.knihomilove.cz/knizni-zachranka/. Zdroj: Givt.cz

1.3.2024
Komplexní přístup k hubnutí – online konference

Bezplatnou čtyřdenní online konferenci k příležitosti Světového dne hubnutí pořádá STOB od 4. do 7. března vždy od 18:30 hod. Triky, jak „ošálit” při hubnutí naši psychiku, tipy na cviky, které tvarují postavu, a jak se motivovat k pohybu, praktické rady pro sestavení jídelníčku, na kterém si pochutnáte, a přitom budete hubnout, nebo rady, jak provázet děti při redukci váhy – to je jen střípek z bohatého programu čtyřdenní online konference, kterou připravila společnost STOB. Konferenci můžete sledovat z pohodlí domova online a zdarma. Na konferenci je nutné se přihlásit. Po přihlášení vám bude zaslán odkaz ke sledování konference. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/komplexni-pristup-k-hubnuti. Zdroj: Helpnet.cz

1.3.2024
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Jarní úklidový den proběhne v sobotu 6. dubna 2024. Už nyní můžete registrovat své úklidy na webu https://www.uklidmecesko.cz/. Pokud se vám úklidové pomůcky nepodaří zajistit např. od obce/města, jsou organizátoři schopni vám je zaslat. Podmínkou je zaregistrovat akci na jejich webu a nejpozději do 17. března 2024 v administraci vašeho úklidu vyplnit formulář s žádostí o balíček s materiálem. Hlavní podzimní úklidový den pak bude v sobotu 21. září 2024. Více informací najdete na stránkách: https://www.uklidmecesko.cz/. Zdroj: Metro

1.3.2024
Domek po lopatě

Na webových stránkách ombudsmana https://domek.ochrance.cz/ můžete najít rádce pro stavebníky s názvem Domek po lopatě. Tento manuál bude brzy aktualizován v souvislosti s novým stavebním zákonem. Zdroj: Helpnet.cz

23.2.2024
Nabídka na ubytování v hotelu Zadov

Hotel Zadov na Šumavě nám zaslal nabídku pobytů. Podrobnosti naleznete v příloze. Pokud byste měli zájem o informace, kontaktujte prosím přímo hotel: e-mail: recepce@zadovhotel.cz, tel.: 774 725 944, web: www.zadovhotel.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Zadov nabídka 2024

23.2.2024
Sleva 20 % na pobyt v poděbradských lázních pro svazy, spolky a sdružení

Obdrželi jsme nabídku na 20 % slevu pro vaše členy na skupinový pobyt v Lázních Poděbrady. Pobyt obsahuje ubytování na 6 nocí v hotelu Libuše v Poděbradech. Na výběr je buď varianta s každodenním přístupem do bazénu Chariclea nebo hlavní léčebná procedura – Uhličitá koupel v Poděbradce. Akce platí pouze v únoru 2024 a pouze pro skupiny alespoň 20 lidí. Pobyt na 6 nocí po slevě tak vyjde pouze od 5 280 Kč na osobu. Informace o skupinových pobytech najdete na stránkách: https://www.lazne-podebrady.cz/pobyt/skupinovy-pobyt?utm_source=newsletter&utm_medium=prago&utm_campaign=298. Pro objednání pobytu prosím kontaktujte Kateřinu Zelenkovou: telefon: 325 606 542, e-mail: zelenkova@lazne-podebrady.cz. Pokud byste chtěli do Lázní Poděbrady přijet i v jiný termín, nabízí lázně slevový kód “sk24” na slevu 10 %, která platí na všechny pobyty ze stálé nabídky do konce roku 2024. Nabídku pobytů najdete na stránkách: https://www.lazne-podebrady.cz/pobyty?utm_source=newsletter&utm_medium=prago&utm_campaign=298. Zdroj: STP v ČR z. s.

23.2.2024
Bude se zvyšovat příspěvek na péči

Od července 2024 vzroste příspěvek na péči, a to ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší částku dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby. Ve stupni I se zvýšení příspěvku na péči neplánuje. Počítá s tím poslanecký pozměňovací návrh zákona o sociálních službách, který předkládá skupina koaličních poslanců. Jak se má příspěvek na péči v jednotlivých stupních měnit, zjistíte v tiskové zprávě na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/od-cervence-vzroste-prispevek-na-peci-ve-ctvrtem-stupni-pro-osoby-mimo-pobytove-sluzby-bude-navysen-o-temer-8-tisic-korun. Zdroj: MPSV, Asistence, o.p.s.

23.2.2024
Mezinárodní den průvodců

Asociace průvodců ČR pořádá v rámci Mezinárodního dne průvodců komentované prohlídky měst a obcí zdarma nebo za symbolické ceny. Některé z prohlídek se konají ještě o víkendu 24. – 25. 2. 2024. Informace o programu v jednotlivých městech a obcích najdete na stránkách: https://www.asociacepruvodcu.cz/kategorie/6-mezinarodni-den-pruvodcu/. Zdroj: MČ Praha 4

23.2.2024
Prosba o vyplnění dotazníku – Průzkum doplatků zdravotnických prostředků

Pacientská rada pořádá průzkum, jaká je výše doplatků při pořizování zdravotnických prostředků. Pokud byste měli zájem se průzkumu zúčastnit a poskytnout informace k tomuto tématu, naleznete dotazník na této webové adrese: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vZDOgnykCkii5hzCm2oR91ZLp1onwsRPp0lJW5JQBsBUNzJYUVdNSkZFQkQxSzVWMFZWNTFDSkVRSC4u&origin=QRCode. Zdroj: NRZP ČR

23.2.2024
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. prohlášení Předsednictva Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k návrhu MPSV ČR na zvýšení částek příspěvků na péči, nebo informaci o jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, nebo informace o distančním výdeji léků na předpis, nebo informace o zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP, nebo informace o jednání Komise pro zdravotnické prostředky. Zdroj: NRZP ČR

23.2.2024
46. česko-německé poradenské dny k důchodům v Brně

Pracovali jste nebo stále pracujete v Německu i České republice a blíží se vám odchod do důchodu? Aktuální informace o tom, jak uplatnit své důchodové nároky v obou zemích můžete získat na již 46. česko-německých poradenských dnech k důchodům, které se uskuteční 12. – 13. března 2024 na okresní správě sociálního zabezpečení Brno – venkov. Dozvíte se zde aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech, podmínkách nároku na důchod, dobách pojištění, důchodovém věku nebo o postupu při uplatňování žádostí o důchod. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/46-cesko-nemecke-poradenske-dny-k-duchodum-v-brne. Zdroj: ČSSZ

23.2.2024
Na pravou míru: Přiznání invalidního důchodu – jak probíhá a proč posudkový lékař vydává posudek zpravidla bez osobního setkání s žadatelem

Se zdravotními komplikacemi málokdo počítá a člověk si je často vůbec nechce připustit. Mnohdy pak musí v důsledku onemocnění či úrazu řešit novou situaci včetně žádosti o invalidní důchod. Bývá často zaskočen a spoustu informací neví. Článek ČSSZ na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/na-pravou-miru-priznani-invalidniho-duchodu-jak-probiha-a-proc-posudkovy-lekar-vydava-posudek-zpravidla-bez-osobniho-setkani-s-zadatelem přináší odpovědi na nejčastější otázky, které s procesem přiznání invalidního důchodu souvisí. Zdroj: ČSSZ

23.2.2024
Svatba zdarma pro člověka s handicapem

MÍŠA-MÍŠA je spolek pro handicapované, který mimo jiné pořádá různé akce. Svatební veletrh je jejich největší projekt. Letos 6. 6. 2024 bude pořádat 7. ročník v Praze na zámku Trója. V den veletrhu vždy proběhne i opravdová svatba handicapovaných. Snoubenci dostanou zdarma snubní prsteny, svatební oblečení, výzdobu, dort, oznámení, svatební noc, nevěsta dostane zdarma účes, líčení, nehty, kytku. Letos bude oddán již sedmý pár. Na svatbu nyní organizace hledá handicapovaný pár (stačí z páru jeden handicapovaný), který by měl zájem o tuto svatbu zdarma. Více informací najdete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

Svatební veletrh MÍŠA-MÍŠA

23.2.2024
Letos v květnu bude AbiFest

Po několikaleté pauze se v Pardubicích bude konat AbiFest a v jeho rámci národní abilympiáda – soutěžní přehlídka pracovních a volnočasových dovedností lidí se zdravotním postižením. Ta se vůbec poprvé rozšíří o abilympiádu na zkoušku a pro firmy. AbiFest se uskuteční v pátek 24. května 2024 v Enteria aréně. Mezi zvažovanými disciplínami je malba na hedvábí, výroba nábytku, šití dámského oděvu, návrh plakátu, keramika či košíkářství. Informace o vyhlášených oborech včetně pravidel a zadání se objeví v únoru na stránkách: https://www.centrumkosatec.cz/. Zájemci se do nich budou moct začít přihlašovat od 1. března 2024. Zdroj: Centrum Kosatec

23.2.2024
Podvodné telefonáty, SMS a weby se vydávají za ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) varuje před podvodnými telefonáty, které jménem ČSSZ vyzývají k návštěvě podvodných webů. Telefonáty odkazují na následně zaslanou falešnou SMS, která vyzývá k návštěvě údajného webu ČSSZ. Jedná se o kombinaci podvodných technik vishing a smishing. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/varovani-podvodne-telefonaty-sms-a-weby-se-vydavaji-za-cssz. Zdroj: ČSSZ

23.2.2024
Legislativní změny 2024

Rok 2024 je ve znamení velkých legislativních změn, které nastartoval vládní konsolidační balíček. Zahrnuje například sazbu DPH, nejrůznější oblasti trhu práce, výši rodičovského příspěvku, důchody nebo spoření. Některé právní úpravy se zpřísňují, jiné zpřehledňují, narovnávají nebo úplně mizí. V článku přináší Revenium soubor nejdůležitějších novinek, jež se týkají nejen lidí s handicapem, ale většiny populace: https://inspirante.cz/legislativni-zmeny-2024/. Zdroj: Revenium

23.2.2024
Přehled tísňových linek pomoci

Na konci roku 2023 ukončila činnost Linka důvěry, kterou provozovala Psychiatrická nemocnice Bohnice. Na začátku roku skončila i karvinská Linka důvěry. Revenium proto přináší velký přehled tísňových linek, kam se v případě krizové situace můžete obrátit. Jejich seznam najdete na stránkách: https://inspirante.cz/velky-prehled-tisnovych-linek-pomoci/. Zdroj: Revenium

23.2.2024
Nabídka Lázeňského domu Morava

Lázeňský dům Morava v Karlových Varech nabízí lázeňské pobyty pro skupinky (20-60 osob). 7 denní pobyt (6 nocí) s polopenzí od 6 900 Kč. 8 denní pobyt (7 nocí) s plnou penzí od 9 100 Kč. Zařízení splňuje podmínky MZČR jako léčebně-rehabilitační zařízení. Podrobnější informace o pobytu naleznete na stránkách: https://www.ldmorava.cz/index.php?item=65&subitem=0. Zdroj: STP v ČR z. s.

23.2.2024
Sleva na pobyt v léčivých lázních Podhájska

Penzion Quatro v lázních Podhájska na Slovensku nabízí zvýhodněné podmínky pro pobyt našich členů. Ubytování v penzionu se nachází 250 m od koupaliště. V rámci ubytování poskytují snídaně formou švédských stolů, každý pokoj má vlastní sociální zařízení, TV, terasu nebo balkón a soukromé parkování v rámci jejich areálu. Běžná cena za ubytování se snídaní během sezóny je 24.90 eur/osoba/noc, pro STP nabízejí ubytování 6+1 noc zdarma, a v případě počtu 20+ osob, ubytování pro vedoucího zájezdu zdarma. V případě zájmu neváhejte kontaktovat: Matúš Bogaň, Penzion Quatro, tel.: +421 907 048 449, e-mail: penzionquatro@gmail.com. Informace o penzionu najdete na stránkách: https://www.penzionquatro.sk/. Zdroj: STP v ČR z. s.

9.2.2024
Nabídka – zájezd do lázní Harkány

CESTA Travel Agency, s.r.o. nabízí zájezdy do maďarských termálních lázní Harkány pro skupiny od 15 osob. Se skupinami STP spolupracuje již mnoho let. Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáku. Pokud by Vás nabídka zaujala, neváhejte cestovní kancelář kontaktovat: Jiří Ptáček, Legerova 432, 280 02 Kolín, tel.: 321 712 313, e-mail: jirka@ckcesta.cz, web: www.ckcesta.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

2024 Nabídka Harkány STP

9.2.2024
Lednový Zpr@vodaj ČSSZ: Důležité údaje a termíny sociálního zabezpečení v roce 2024

ČSSZ ve svém aktuálním zpravodaji přináší shrnutí důležitých údajů a termínů k sociálnímu zabezpečení v roce 2024. Lednové číslo Zpr@vodaje ČSSZ tak bude užitečné zaměstnavatelům, OSVČ, důchodcům, ale i třeba osobám zdravotně znevýhodněným. Ve zpravodaji najdete i několik novinek z oblasti sociálního zabezpečení, které v letošním roce vstupují v platnost a mohly by pro Vás být užitečné. Zpravodaj naleznete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (leden 2024)

9.2.2024
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o jednání Poslanecké sněmovny o příspěvku na péči, nebo informaci o plánovaném zrušení vratky DPH na motorové vozidlo, nebo informaci o ohrožení celostátních poskytovatelů sociálních služeb, nebo informace o společné tiskové konferenci k financování nadregionálních a celostátních sociálních služeb, nebo informace o vznikajícím Panelu mládeže při MŠMT, nebo informace o dotazníku EDF z oblasti cestovního ruchu pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

9.2.2024
Projekt RECETAS pomáhá seniorům v Praze, aby se necítili osaměle

Bydlí sice ve městě, které má více než milion obyvatel, ale občas se cítí osaměle uprostřed metropole. Takové pocity zažívají senioři z Prahy, kteří se zapojili do mezinárodního vědeckého projektu RECETAS. Odborníci z Univerzity Karlovy pro ně organizují společné aktivity v přírodě. Motivují seniory, aby navázali nová přátelství a zlepšila se kvalita jejich života. Nyní se do konce února 2024 mohou přihlásit do další fáze projektu. Více informací najdete na stránkách: https://www.praha8.cz/Projekt-RECETAS-pomaha-seniorum-aby-se-necitili-osamele.html. Zdroj: MČ Praha 8

9.2.2024
Legislativní změny pro rok 2024

Rok 2024 je ve znamení velkých legislativních změn, které nastartoval vládní konsolidační balíček. Zahrnuje například sazbu DPH, nejrůznější oblasti trhu práce, výši rodičovského příspěvku, důchody nebo spoření. Některé právní úpravy se zpřísňují, jiné zpřehledňují, narovnávají nebo úplně mizí. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2024/01/30/legislativni-zmeny-pro-rok-2024/ najdete soubor nejdůležitějších novinek, jež se týkají nejen lidí s handicapem, ale většiny populace. Zdroj: Aktivní život

9.2.2024
Přednáška Relaxační techniky

Spiralis pořádá on-line přednášku z cyklu Pečující pečujícím “Relaxační techniky s Emmou Robinson”, která se koná v rámci akademie Pečovat a žít. Účast je bezplatná a je otevřena všem pečujícím. Přednáška se koná 13. února 2024 od 9 do 12 hodin. Je nutné se dopředu zaregistrovat, poté Vám bude odeslán odkaz k připojení. Více informací a odkaz na registraci najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2024/02/02/pecujici-pecujicim/. Zdroj: Aktivní život

9.2.2024
Posilování a ereska

V dalším pokračování sportovních aktivit pro pacienty s roztroušenou sklerózou se autoři zaměřují na posilování. Je totiž prokázáno, že při nedostatečné svalové zátěži může dojít k atrofii svalů, k narušení koordinace pohybu a mnoha dalším problémům. Pojďme těmto fyzickým trablům zkomplikovat nástup a vrhnout se do tajů posilování, které může přispět k co nejdelšímu zachování pohyblivosti. Článek Vás provede jeho benefity, bezpečným průběhem cvičení a dalšími praktickými informacemi, díky kterým může být Váš přechod do nové pohybové aktivity o něco jednodušší. Informace naleznete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2024/02/06/posilovani-a-ereska/. Zdroj: Aktivní život

9.2.2024
Osvětové akce „Pochodu pro mozek“ budou probíhat v týdnu od 11. března 2024

V týdnu od 11. března 2024 proběhne v celé ČR Národní týden trénování paměti (NTTP), během kterého se veřejnost dozvídá prostřednictvím osvětových přednášek a ukázkových lekcí trénování paměti o možnostech cvičení mozku. Samotné trénování mozku ale nestačí. K tomu, aby mozek dobře fungoval i v pokročilém věku, je potřeba přidat pravidelný pohyb. Akci původně pouze pro své klienty pořádala organizace Právě teď! o.p.s. už od roku 2016. V uplynulých dvou letech byly k aktivní účasti na Pochodu pro mozek zvány i další organizace a subjekty a jednotlivci (např. seniorské kluby, trenéři paměti, lektoři Nordic Walkingu, firmy a mnozí další) z celé ČR a byli motivování k uspořádání lokálních pochodů, vycházek či výletů. Ve stejném duchu je akce koncipována i letos. Svůj pochod může zorganizovat kdokoli, pro jakoukoli cílovou skupinu a díky tomu pomoci připomenout význam kombinování fyzických aktivit s aktivitami spojenými s trénováním paměti, jako cestou pro úspěšné fungování mozku a úspěšné stárnutí. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/osvetove-akce-pochodu-pro-mozek-budou-probihat-v-tydnu-od-11-brezna. Zdroj: Helpnet.cz

9.2.2024
Osm večerů vzdělávání a podpory

Česká alzheimerovská společnost uskutečňuje během února a března 2024 on-line kurz věnovaný lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člověka s demencí. Péče o člověka, u něhož se projevuje syndrom demence, je v mnoha ohledech náročná a vysilující, fyzicky i psychicky. Dostatek informací o nemoci a jejím průběhu může péči výrazně ulehčit. Kurz účastníky seznámí se základními informacemi o demenci a jejích příčinách, přinese tipy na smysluplné trávení času a rady v oblasti výživy a inkontinence, vysvětlí, jak s opečovávanou osobou efektivněji komunikovat, a doporučí, jak vhodně upravit domácí prostředí. Kurz probíhá každý čtvrtek večer od 8. února až do konce března 2024 vždy od 17:30 do cca 19:00 na platformě Teams. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/osm-veceru-vzdelavani-podpory. Zdroj: Helpnet.cz

9.2.2024
Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání

Nemocenské je dávka z nemocenského pojištění určená k finančnímu zabezpečení pojištěnce v době, kdy nemůže z důvodu nemoci, karantény nebo úrazu pracovat. Existují ovšem situace, kdy klient, přestože se nemocenského pojištění (ať dobrovolně, nebo ze zákona) účastní, nárok na dávku nesplní, způsobí svým činem její krácení anebo získá jen omezený nárok. Více informací naleznete v článku ČSSZ na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/nemocenske-a-pripady-jeho-kraceni-ci-odebrani. Zdroj: ČSSZ

9.2.2024
Jak neziskový sektor mění svět k lepšímu? Podívejte se na úspěchy organizací v roce 2023

Zavedení komunitní energetiky, redefinice znásilnění, více hodin osobní asistence, zlepšení přípravy učitelů nebo lepší podmínky při oddlužování. Práce neziskových organizací má velký dopad na to, jak vypadá život v České republice. Přečtěte si o několika loňských úspěších neziskových organizací, které mohou zlepšovat systém. Článek najdete na stránkách: https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/jak-neziskovy-sektor-meni-svet-k-lepsimu-podivejte-se-na-uspechy-organizaci-v-roce-2023. Zdroj: Svět neziskovek

16.1.2024
Co nás čeká s rokem 2024? MPSV přináší kompletní souhrn nejen legislativních novinek

Se začátkem nového roku 2024 (případně v jeho průběhu) začíná platit řada změn z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, které ovlivní primárně státní sociální podporu, péči o děti a důchodový systém. Úpravy se chystají také v oblasti trhu práce a podpory v nezaměstnanosti. Nadále zároveň MPSV pokračuje v rozsáhlé digitalizaci resortu, což přinese zjednodušení a urychlení dosud nastavených procesů, a to jak ze strany klienta, tak i úředníků. Více informací najdete v tiskové zprávě MPSV na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/co-nas-ceka-s-rokem-2024-mpsv-prinasi-kompletni-souhrn-nejen-legislativnich-novinek-ktere-pristi-rok-vstupuji-v-platnost. Zdroj: Helpnet.cz

16.1.2024
Tři možnosti získání valorizačního oznámení v papírové podobě pro klienty, kterým bude zasláno pouze elektronicky

Česká správa sociálního zabezpečení již dříve informovala, že příjemci jednoho druhu důchodu vypláceného ČSSZ obdrží valorizační oznámení elektronicky, a to prostřednictvím zprávy pro příjemce u platby na svém bankovním účtu. Pokud jste klientem, který valorizační oznámení prostřednictvím České pošty do dne výplaty svého důchodu neobdrží, ale přesto valorizační oznámení v papírové podobě z jakéhokoliv důvodu potřebujete, můžete o něj od 2. 1. 2024 požádat jedním z těchto tří způsobů: 1) vyplnit jednoduchý formulář na webu ČSSZ* a zadat své rodné číslo: https://www.cssz.cz/web/cz/zadost-o-zaslani-valorizacniho-oznameni, 2) kontaktovat call centrum ČSSZ na čísle 800 050 248, zvolit provolbu 5 „valorizační oznámení“ a zadat své rodné číslo, 3) osobně navštívit libovolnou okresní správu, kde vám valorizační oznámení na počkání vytisknou. U varianty 1 a 2 vám bude valorizační oznámení zasláno přibližně do 14 dnů na adresu evidovanou u ČSSZ. Zdroj: ČSSZ

16.1.2024
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o novele zákona o sociálních službách, nebo informaci o poslaneckém návrhu ministra M. Jurečky – další novele zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

16.1.2024
Nabídka Hotelu Astoria

Hotel Astoria v Janských Lázních nabízí volné termíny na pobyty v létě 2024. V přiloženém letáku najdete podrobnější informace. Informace o hotelu najdete na stránkách: https://www.hotel-astoria.cz/. V případě zájmu o pobyt kontaktujte prosím pana Martina Dudu, tel.: 605 999 942, e-mail: astoria.janske.lazne@gmail.com. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Astoria SENIOR 2024

16.1.2024
Legislativní změny k 1. 1. 2024

Národní rada osob se zdravotním postižením upozorňuje na legislativní změny v gesci MPSV ČR v oblasti sociálního zabezpečení, které budou platné od 1. ledna 2024, případně od 1. července 2024. Dále v samostatném dokumentu zpracovala přehled legislativních změn, které jsou v gesci Ministerstva financí ČR. Podrobnější informace a dokument s vysvětlením změn najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2024/01/11/informace-c-4-2024-legislativni-zmeny-k-1-1-2024/. Zdroj: NRZP ČR

16.1.2024
Nabídka bezplatného vzdělávání

Aliance po individualizovanou podporu aktuálně připravuje kurz pro lidi se zdravotním postižením a pro pečující o osoby se zdravotním postižením. Kurz bude zaměřený na získání znalostí a dovedností, které umožní účastníkům stát se sebeobhájci, nebo kteří chtějí rozvinout svou sebeobhájcovskou praxi. V rámci kurzu se budou rozvíjet komunikační dovednosti, vysvětlovat systém sociálních služeb i komunitního plánování. Kurz bude probíhat v Praze nebo v Brně – v Praze se koná kurz pro Prahu a Středočeský kraj, v Brně se koná kurz pro Jihomoravský kraj. Kurz zahrnuje 9 setkání od konce ledna do konce května 2024. Bližší informace o kurzu naleznete na stránkách: https://aipp.cz/vzdelavaci-program-pro-sebeobhajce/. Závazná registrace probíhá do 20. ledna 2024. Pokud Máte jakékoli dotazy ke kurzu, neváhejte se obrátit buď přímo na Mgr. Danielu Jaklovou Střihavkovou, e-mail: daniela.jaklova@aipp.cz, nebo na Michaelu Jandovou, e-mail: michaela.jandova@aipp.cz, telefon: 605 543 014. Zdroj: STP v ČR z. s.

16.1.2024
Taneční kurzy pro lidi s roztroušenou sklerózou

Pro velký úspěch od 31. ledna 2024 poběží v Praze další kolo tanečních! Tanečník Jan Onder, kterého mnozí znáte například ze StarDance, připravil ve spolupráci s Reveniem sedm lekcí tanečních kurzů pro lidi s roztroušenou sklerózou a jejich doprovod. Kurzy jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé a všechny milovníky pohybu a tance. Jan Onder s partnerkou kurzy povede pod dohledem zkušené fyzioterapeutky RS centra pražské VFN Mgr. Lucie Suché. Kde: Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, Křižovnická 81/7, Praha 1, kdy: od 31. ledna 2024 a dále každou středu od 17:45 hod. (délka lekce je 90 minut s přestávkou). Cena: 6 000 Kč za pár. Uzávěrka přihlášek: 20. ledna 2024. Přihlášky posílejte a na další informace se ptejte Michala Janků: michal.janku@revenium.cz, tel. 731 693 847. Zdroj: Aktivní život

16.1.2024
Dotazník o překážkách a diskriminaci, kterým čelí lidé s postižením ve veřejném prostoru

Můžete se zapojit do vyplnění dotazníku o překážkách a diskriminaci, kterým čelí lidé s postižením ve veřejném prostoru. Cílem dotazníku je zmapovat situaci lidí s postižením v Česku. Dotazník bude plně anonymizovaný a výpovědi, které přes něj organizátoři získají, přispějí novinářskému projektu pro Balkan Insight a Český rozhlas, na kterém se podílí novinářky Klára Filipová, Anna Košlerová a Apolena Rychlíková. Dotazník můžete vyplnit na stránkách: https://cer-platform.org/#/Survey/load/2/a309b211c51b73dd01659f636d0052602400cb376befb8734d681d07de7c7f52eb55366091c4e9df1b77b07eeab82b90. V případě dotazů kontaktujte Apolenu Ryhlíkovou: apolenarychlikova@gmail.com. Zdroj: Aktivní život

16.1.2024
Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2024

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos důležité údaje platné pro sociální zabezpečení pro rok 2024. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění, tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Informace najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-pro-rok-2024. Zdroj: ČSSZ

16.1.2024
Jaké oční vady trápí řidiče a jak očím při řízení ulevit?

Brzké stmívání, šero, mlhy, častý déšť či sníh představují zátěž pro oči. U řidičů také vyvolávají únavu vedoucí k snazší ztrátě pozornosti. Řada řidičů podle statistik trpí oční vadou, o které často netuší. Jízda za volantem tak představuje riziko pro ně i pro jejich okolí. Jak zlepšit zrak za volantem, radí optometrista v článku na stránkách: https://vitalnisenior.cz/2023/12/jake-ocni-vady-trapi-ridice-a-jak-ocim-pri-rizeni-ulevit/. Zdroj: Vitální senior

16.1.2024
Vyšel zimní časopis VOZKA

Nové 60stránkové číslo čtvrtletního magazínu pro vozíčkáře je opět pestrým a obsáhlým kaleidoskopem zpráv, informací, tipů, rad a zajímavostí o životě a pro život na vozíku. Mimo jiné v něm najdete tři poradny (Ligy vozíčkářů, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Ostravské organizace vozíčkářů), jejichž zkušení pracovníci vám pomohou najít odpovědi na vaše otázky týkající se života s postižením. Časopis je ke stažení na stránkách: https://www.vozka.org/userdata/pages/107/vozka_zima-2023-final.pdf. Zdroj: Helpnet.cz

16.1.2024
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Minimální mzda od ledna 2024 stoupla na 18 900 korun měsíčně z předchozích 17 300 korun hrubého při pracovní době 40 hodin týdně. Schválila to 13. prosince 2023 vláda. Hodinová mzda musí v roce 2024 nově dosáhnout alespoň 112,50 Kč, dosud bylo minimum 103,80 Kč. Více informací najdete např. na stránkách: https://www.penize.cz/mzda-a-plat/441664-minimalni-mzda-a-zarucena-mzda-2024-ministr-jurecka-ma-navrh-pro-vladu. Zdroj: MPSV

20.12.2023
Lednová valorizace důchodů a valorizační oznámení

Pravidelná valorizace zvýší od 1. ledna 2024 důchody přiznané před tímto dnem o 360 Kč. Valorizace se bude týkat všech druhů důchodů (starobních, invalidních, vdovských/vdoveckých i sirotčích). Změnu provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ni žádat. Nově budou valorizační oznámení příjemcům jednoho druhu důchodu poukazovaného na bankovní účet zaslána elektronicky prostřednictvím „zprávy pro příjemce“. Díky tomu dojde k úspoře téměř 45 mil. Kč. Více informací naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/v-lednu-se-duchody-zvysi-o-360-kc-diky-pravidelne-valorizaci-nove-nekteri-klienti-obdrzi-valorizacni-oznameni-pouze-elektronicky. Zdroj: ČSSZ

20.12.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k předkládání projektů na cenu MOSTY 2023, nebo informace o hlasování o příspěvku na péči, nebo informace o návrhu ministra Mariana Jurečky týkajícím se novely zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

20.12.2023
Péče o duševní zdraví o Vánocích

Vánoční cukroví, vůně jehličí, třpytivé ozdoby, ale i shon, spěch a hledání dokonalosti. Za rohem jsou Vánoce. A s nimi nejen to dobré, ale i to, co některým dělá starosti. Říká se, že Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody a opravdu by tomu tak mělo být. Ne vždy se však podaří klidu dosáhnout. Svátky vánoční s sebou nesou jakýsi zažitý společenský tlak, který negativně ovlivňuje naše duševní zdraví i pohodu nejen v tomto období. Duševní zdraví ovšem musíme vždy brát jako prioritu. V článku na stránkách https://iporadna.cz/pece-o-dusevni-zdravi-o-vanocich/ najdete pár nápadů, jak ke svátkům přistupovat. V dalším článku najdete další tipy, jak zvládnout o Vánocích samotu a co dělat, když je nejhůř: https://www.i-senior.cz/vanocni-samota-muze-byt-zla-jak-ji-zvladnout-a-co-delat-kdyz-je-nejhur/. Zdroj: iPoradna, i-Senior.cz

20.12.2023
Cesty pacienta – návody pro onkologické pacienty

Hlas onkologických pacientů usnadňuje nemocným boj s rakovinou různými způsoby. Letos pro ně začal připravovat jednoduché návody – mapy, kterým říká Cesta pacienta. Lidé s rakovinou se z nich dozví o symptomech či rizikových faktorech své nemoci a možnostech diagnostiky a léčby. Najdou v nich obecná doporučení pro prevenci nebo odkazy na pacientské organizace, kam se mohou obrátit pro informace. Návody jsou zatím zpracované pro pacienty s rakovinou děložního hrdla, prostaty, prsu, děložní sliznice, s uveálním melanomem a karcinomem střev a konečníku. V současné době připravují mapy i pro další diagnózy, jako je například rakovina plic nebo ledvin. Cesty pacienta pomohou nemocným utřídit si myšlenky a lépe pochopit celý léčebný postup. V kvantu informací, které dostávají v emotivně velmi obtížné situaci, se totiž jinak lehce ztratí. Vzhledem k tomu, že cesty obsahují i symptomy jednotlivých onemocnění a obecná doporučení pro prevenci, měly by být užitečným zdrojem informací nejen pro onkologické pacienty, ale také pro veřejnost. Určitě je ocení i rodiny nemocných – díky nim totiž lépe pochopí, čím vším jejich příbuzní prochází. Doposud zpracované Cesty pacienta najdete na stránkách: https://hlaspacientu.cz/cesta-pacienta/. Zdroj: Helpnet.cz

20.12.2023
Prosincový Zpr@vodaj ČSSZ: O důchod lze nově žádat také online

Od prosince 2023 mohou občané využít nové elektronické služby České správy sociálního zabezpečení a to Žádosti o důchod online. O tomto tématu pojednává aktuální číslo Zpr@vodaje ČSSZ. Je v něm popsáno, jak služba funguje, co klientům nabízí a jak může pomoci při žádosti o důchod. Závěrem je ještě připomenuto, komu budou valorizační oznámení nově zasílána pouze v elektronické formě. Zpravodaj najdete v příloze. Online žádostí o důchod se zabývá také článek na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/12/18/zadost-o-duchod-muzete-nove-podat-on-line/. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (prosinec 2023)

20.12.2023
Blízcí onkologicky nemocných si zaslouží podporu

Právě v těchto dnech přichází na desítky míst v ČR vytištěné brožury, které si kladou za cíl podpořit blízké onkologicky nemocných. Jde o další z řady brožur Amelie, z.s., které podporují lidi, kterým do života vstoupila rakovina. Zcela nová brožura s názvem „Podpora pro pečující a blízké onkologicky nemocných“ doplňuje základní trio, „Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké“ pro nově diagnostikované, „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“ po dokončené léčbě a „Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné“ pro potřeby paliativní péče. Všechny brožury jsou určené zejména pro nemocné, a blízcí se v nich určitě mohou opřít o faktické informace, ale jejich potřeby a prožívání ošetřeno nebylo – až doposud. Autorky brožury na základě dlouholetých zkušeností s onkologicky nemocnými i jejich blízkými z mnoha konzultací, nasbíraly ty nejčastější otázky a potřeby blízkých a v předkládané brožuře nastínily možnosti odpovědí a podpory. Brožura je také v on-line podobě na webu Amelie, volně ke stažení na odkaze: https://www.amelie-zs.cz/wp-content/uploads/PodporaProPecujiciA5_2023web.pdf. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/i-blizci-onkologicky-nemocnych-si-zaslouzi-podporu. Zdroj: Helpnet.cz

20.12.2023
Webináře asociace CZEPA

Během roku 2023 vysílala asociace CZEPA stále populárnější webináře. Některé z odvysílaných webinářů lze nadále shlédnout také na youtube kanálu CZEPA: https://www.youtube.com/@ceskaasociaceparaplegiku-c660/videos. Webináře budou pokračovat i v první polovině roku 2024, a to např. na téma: Dávky pro osoby se zdravotním postižením, Preventivní opatření před vznikem dekubitů a posturálních deformit, Úhrady zdravotnických prostředků nebo třeba Příspěvek na péči. Více informací najdete na stránkách: https://czepa.cz/blog/2023/12/14/webinare-czepa-s-vami-byly-i-v-roce-2023/. Zdroj: Vozejkov

20.12.2023
Co nabízí psycholog

Psychologická léčba využívající psychoterapii a psychologické poradenství se stává běžnou součástí komplexní léčby roztroušené sklerózy. Každé chronické onemocnění je dlouhodobá životní zátěž, která často ovlivňuje sebepojetí, mezilidské vztahy, citové naladění a může zasahovat nejen do partnerského, rodinného, ale i do pracovního života. Díky tomu má vliv na kvalitu života, duševní pohodu a životní spokojenost nemocného člověka. Psycholog je člen týmu lékařů a jeho úkolem je pomoci nemocnému zvládnout nelehkou situaci, zklidnit duši, podpořit uzdravení a pozitivní myšlení. V článku na stránkách https://www.roska.eu/aktuality/5-res-co-nabizi-psycholog najdete informace o různých typech psychoterapií. Zdroj: Unie Roska

20.12.2023
Neziskovka Elpida spouští e-learning pro seniory Elbot.cz

Kdykoliv a kdekoliv. Tak mohou studovat senioři z celé České republiky díky e-learningové platformě Elbot, se kterou přichází nezisková organizace Elpida. V prostředí příjemném pro seniory se mohou učit cizím jazykům, ověřovat informace na internetu, pracovat s mobilním telefonem, ale i cvičit a trénovat paměť. Vzdělávací platformu Elbot a její kurzy najdete na stránkách: https://elbot.cz/. Zdroj: Elpida

20.12.2023
Dotazník ukáže, zda se pacienti s rakovinou dostanou k léčbě včas

Co trápí pacienty s onkologickým onemocněním? Jak rychle se v jednotlivých regionech dostanou ke správné diagnóze a léčbě? Orientují se v tom, co je čeká? To vše se nyní snaží zjistit spolek Hlas onkologických pacientů. Vyzývá proto všechny, kdo se potýkali s rakovinou nebo jí v současné době čelí, aby vyplnili speciální dotazník. Ten pomůže zmapovat slabá místa zdravotního systému a odlišnosti v krajích a ukáže, jaké problémy by se měly akutně řešit. Cílem je zabránit zbytečným prodlevám a nedorozuměním – ty totiž mohou stát onkologického pacienta život. Pacienti s rakovinou a jejich blízcí se mnohdy neumí ve zdravotním systému rychle zorientovat, lékaři je dostatečně „nenavedou“ nebo vše nevysvětlí, a pacienti tak s léčbou začínají pozdě. Vyplnění dotazníku, který pacienti najdou na webových stránkách https://hlaspacientu.cz/zpravy-o-cinnosti/pomozte-nam-zmapovat-cestu-pacientu-k-onkologicke-diagnoze-dotaznik/, zabere asi 30 minut. Zdroj: Helpnet.cz

20.12.2023
Mrtvice?

Když někdo z blízkých prodělá mozkovou mrtvici, není jednoduché se v této složité situaci zorientovat. Proto ERGO Aktiv spustil web https://www.mrtvice.cz/, který vám v tom pomůže. Zdroj: ERGO Aktiv

11.12.2023
Posuny výplatních termínů důchodů v závěru roku 2023 a v roce 2024

Stejně jako každý rok posouvají státní svátky v jeho závěru a v roce nadcházejícím termíny výplaty všech druhů důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát. Letošní vánoční svátky mírně posunou termín výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích) důchodů. Důchody s výplatním termínem na Štědrý den, tedy v neděli 24. 12. 2023, budou vyplaceny již v pátek 22. 12. 2023, a důchody s výplatním termínem 22. 12. 2023 budou vyplaceny o den dříve, tedy 21. 12. 2023. Více informací naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/web/cz/-/posuny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-zaveru-roku-2023-a-v-roce-2024. Zdroj: ČSSZ

11.12.2023
Co zařídit po smrti blízkého

Po odchodu blízkého zažíváme kolikrát rozporuplné pocity – smutek ze ztráty, někdy úlevu, strach. Kromě toho ale je člověk nucen zařizovat na úřadech záležitosti, které možná nikdy nedělal, nerozumí jim, nebo je to pro něj v zármutku obtížné. Domácí hospic Vysočina připravil základní informace, které vám pomohou se v úředním procesu zorientovat. Článek najdete na stránkách: https://www.hospicvysocina.cz/co-zaridit-po-smrti-blizkeho/. Zdroj: Moravskoslezský kruh, z. s.

11.12.2023
Taxíky Maxíky budou nově jezdit v Praze – Libuši a v Třinci. Celkem pomohou seniorům a handicapovaným už v 27 městech

Taxíky Maxíky, speciální zvýhodněnou dopravu pod hlavičkou Konta Bariéry a lékárenské sítě Dr.Max, budou moci od ledna 2024 využívat také senioři a handicapovaní v Městské části Praha – Libuš a v Třinci. V Prachaticích a v Mostě, kde už služba funguje několik let, vyjedou v roce 2024 nová auta. Slavnostní předání vozů novým provozovatelům proběhlo tradičně v adventním čase. Celkem budou Taxíky Maxíky pomáhat už ve 27 městech České republiky. Více informací najdete na stránkách: https://www.kontobariery.cz/O-nas/Aktuality/Taxiky-Maxiky-budou-nove-jezdit-v-Praze-%E2%80%93-Libusi-a. Zdroj: Helpnet.cz

11.12.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo informace o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel u invalidních vozíků. Zdroj: NRZP ČR

11.12.2023
Nová zelená úsporám Light se po vánoční přestávce otevře v půlce ledna ještě většímu okruhu domácností

Úspěšný program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy letos podpořil 50 tisíc žadatelů částkou bezmála 6 miliard korun. Domácnosti díky zateplení, výměně oken a vchodových dveří i solárnímu ohřevu vody významně ušetří na výdajích za energie už letos a dál i v příštích letech. Kvůli nutnému navýšení alokace a rozšíření okruhu žadatelů je program na krátkou dobu pozastaven a s třímiliardovým vkladem bude 17. ledna 2024 opět spuštěn. Škála podporovaných opatření zůstává stejná. Zpřesní se pouze některé podmínky, které především seniory ochrání před instalací nekvalitních výrobků s minimálním efektem úspory. Více informací najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nova-zelena-usporam-light-se-po-vanocni-prestavce-otevre-v-pulce-ledna-jeste-vetsimu-okruhu-domacnosti-program-budou-moci-vyuzit-i-rodiny-pobirajici-p. Zdroj: MPSV

11.12.2023
Vtíravé, úzkostné myšlenky

Úzkost je koktejl nervozity, strachu a neklidu. V životě se s tímto hořkým nápojem setkal téměř každý. K pocitům úzkosti přispívá moderní způsob života s jeho nepřiměřenými požadavky na výkon i člověka samotného. Úzkost je také jedna z reakcí organismu na stres i nemoc. Mnohdy však nemusí mít ani žádný jasný důvod. Článek o tom, jak můžeme s úzkostí bojovat, najdete na stránkách: https://www.roska.eu/aktuality/4-res-vtirave-uzkostne-myslenky. Zdroj: Aktivní život

11.12.2023
Povinné ručení u invalidních vozíků a obdobných pomůcek

Budou přídavné elektropohony či segway, které využívají osoby s tělesným postižením, podléhat povinnému ručení? Zejména provozem elektrokoloběžek vzrůstá počet nehod s následky a škodou. To je důvodem návrhu nového zákona, který má nově od konce roku 2023 zavést povinné ručení na další specifikovaná motorová vozidla jako např. elektrokoloběžky či vozítka segway a jiné. V souvislosti s návrhem zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zaslala CZEPA dotaz na ministerstvo financí, kterým žádala upřesnění informací. Dle odpovědi z ministerstva financí by neměly přídavné elektrické pohony či např. segwaye využívané osobou s tělesným postižením podléhat povinnému ručení, Ministerstvo financí ČR ale obecně doporučuje vždy zvážit uzavření pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu, jelikož vynětí z působnosti zákona nezbavuje povinnosti případnou újmu nahradit a její výše může být značná. Více informací najdete na stránkách: https://czepa.cz/blog/2023/12/05/zakon-o-pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla/. Zdroj: CZEPA

11.12.2023
Zdravotní klaun vydává Pravidla rošťárny. V publikaci radí, jak využívat humor ve zdravotnickém prostředí

Kniha Pravidla rošťárny slouží jako odborný, avšak praktický průvodce především pro zdravotnický personál. Soustředí se na téma humoru a jeho využití v efektivnější komunikaci s pacientem, jeho rodičem či klientem seniorského zařízení. Pětici autorů z pěti zemí spojuje profese Zdravotního klauna a mezinárodní organizace Red Noses International. Publikaci Zdravotní klaun distribuuje do českých nemocnic, je ale k dispozici i široké veřejnosti online, a to na stránkách: https://www.zdravotniklaun.cz/klaunovinky/pravidla-rostarny/. Zdroj: Helpnet.cz

4.12.2023
Naučná videa pro pečující 2023

Moravskoslezský kruh, z. s. připravil jedenáctidílný seriál instruktážních videí pro rodinné pečující. Témata jsou pestrá, videa jsou co nejvíc návodná, týkající se situací, které při péči doma často nastávají. Tentokrát zařadili ukázky nejen dobrého, ale i špatného postupu. Ve videích uvidíte Mgr. Leonu Zemanovou, Lucii Kaldovou, DiS. a figurantku Lenku. Obě lektorky mají zkušenosti z domácí zdravotní péče a pobytových služeb. Tématy videí jsou např. Co dělat při pádu, Retence moči, inkontinence a péče o močový katetr, Co když je člověk s demencí agresivní, Jak reagovat na bolest na hrudi a na bezvědomí, Co dělat s nehojící se ranou, Výměna prostěradla a pyžama ležícímu člověku nebo Jak přesvědčit seniora k hygieně. Všechna videa najdete na stránkách: https://www.mskruh.cz/home/jedenact-dalsich-videi. Zdroj: Moravskoslezský kruh, z. s.

4.12.2023
Nabídka automobilu a pomůcek pro vozíčkáře

Paní Milena Městecká, které zemřel přítel, nabízí k prodeji uzpůsobené auto, terénní trike (tříkolku) a polohovací křeslo, aby vše mohlo ještě sloužit dál. Vše je v Praze. Podrobné informace a fotografie najdete v přílohách. V případě zájmu a jakýchkoli dotazů je třeba se obrátit na paní Milenu Městeckou: tel.: 724 639 064, e-mail: milena.mestecka@gmail.com. Zdroj: STP Domažlice

Skoda Fabia prodej Mestecka

Terenni trike prodej Mestecka

Polohovaci kreslo prodej Mestecka

4.12.2023
O důchod můžete nově požádat i online, bez návštěvy úřadu

Od prosince 2023 mohou občané podat svou žádost o důchod (starobní, invalidní i pozůstalostní) prostřednictvím internetové služby ePortálu ČSSZ „Žádost o důchod online“, a to s využitím své elektronické identifikace. Součástí služby je informativní odhad výše starobního důchodu podle zvoleného data pro odchod do důchodu a také možnost doložit chybějící dokumenty. Po vyplnění a odeslání žádosti klienti obratem obdrží potvrzení o přijetí žádosti. Pro ty, kteří preferují osobní sepsání žádosti, zůstane samozřejmě tato možnost i nadále zachována. Nově je možné osobní sepsání žádosti na libovolné okresní správě sociálního zabezpečení, tedy již nikoliv pouze na té, která je pro žadatele příslušná podle místa jeho trvalého pobytu. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/o-duchod-muzete-nove-pozadat-i-online-bez-navstevy-uradu. Zdroj: ČSSZ

4.12.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o hlasování Poslanecké sněmovny o zařazení bodu o příspěvku na péči, nebo informace o návrhu novelizace právních předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Zdroj: NRZP ČR

4.12.2023
Senioři a psychologické služby

Dotazník určený lidem, kterým je 60 nebo více let, se zabývá možnostmi psychoterapeutické péče. Poslouží k v ČR unikátní studii o potřebách psychoterapie, kterou připravují sociolog PhDr. Oldřich Čepelka, PhD., a psychoterapeutka Mgr. Gabriella Šlemarová. Pokud máte zájem dotazník yplnit, najdete ho na stránkách: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/seniori-a-dusevni-zdravi/. Dotazování končí v neděli 10. prosince 2023 ve 13 hodin. Zdroj: Helpnet.cz

4.12.2023
Studium bez bariér

České univerzity rok od roku vynakládají stále větší úsilí na to, aby zdravotní problémy mladých lidí nepodkopávaly jejich šance na získání vysokoškolského vzdělání. Vysoké školy proto studentům se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním nabízejí vhodná opatření, které jim pomohou zvládnout studium bez překážek. Jak z hlediska studijních programů, tak z hlediska přístupnosti univerzitního kampusu existují řešení, která mohou pomoci překážky překonat a umožnit vám prožít běžný den na univerzitě. V článku na webu společnosti C & A se dozvíte, s jakými typy podpory pro osoby se zdravotním postižením můžete počítat: https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/zdravotni-postizeni-a-vysokoskolske-vzdelavani. Zdroj: Helpnet.cz

4.12.2023
Programy pro všechny aktivní seniory

Pohyb, vzdělávání, setkávání, na živo i on-line. To vše pořádá v prosinci 2023 obecně prospěšná společnost Právě Teď! Protože zájemců o širokou škálu aktivit přibývá, na některé je nutná předběžná registrace. Přehled všech prosincových aktivit je podrobně popsán na webu Právě Teď: https://pravetedops.cz/2023/11/17/prosincovy_program_2023/. Zdroj: Helpnet.cz

4.12.2023
Příspěvek na péči a hodnocení základních životních potřeb

V článku na informačním portálu pro pečující Alfabet najdete informace o tom, jak se provádí hodnocení základních životních potřeb při přiznání příspěvku na péči. Článek najdete na stránkách: https://www.alfabet.cz/dite-se-zdravotnim-postizenim/pece-o-dite/prispevek-na-peci-a-hodnoceni-zakladnich-zivotnich-potreb/. Zdroj: Alfabet

29.11.2023
Nabídka Hotel Bránica

Hotelová síť Amon Hotels, která provozuje penzión Alegro a penzión Harmónia v Piešťanech, se rozrůstá o nové zařízení – Hotel Bránica v Belé / Terchové. Zároveň Amon Hotels chtějí pozvat organizátory zájezdů z jednotlivých organizací na bezplatný informační zájezd. Tento zájezd je určený jen pro organizátory skupinových zájezdů. Na tomto zájezdu si vyzkoušíte všechny služby, které nabízejí, abyste mohli informovat své členy o této nabídce ubytování. Oficiální otevření Hotelu Bránica se plánuje od 1. 3. 2024, aktuálně je dostatek volných kapacit na rok 2024. Bližší informace o pobytech a hotelu najdete v přiložených přílohách. Fotografie hotelu a okolí najdete na stránkách: https://www.hotelbranica.sk/. Objednávky pobytu je možné uskutečnit telefonicky nebo e-mailem: jednotlivci a malé skupiny do 18 osob: Miriam Vavrincová, tel.: +421 904 405 424, e-mail: rezervacia@amonhotels.sk, skupinové rezervace nad 18 osob: Mgr. Denisa Varačková, tel.: +421 910 836 695, e-mail: marketing@amonhotels.sk. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Bránica_amonhotels_2024
Hotel Bránica_nabídka_2024
Hotel Bránica_terminy_infotour_12.2023

29.11.2023
Ombudsman zkoumal přístupnost budov pro lidi s postižením

Poradní orgán ombudsmana pro oblast lidí s postižením se dnes věnuje přístupnosti veřejných budov i služeb. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm spolu s právníky Kanceláře ombudsmana seznámil členy poradního orgánu se dvěma aktuálně dokončovanými výzkumy. V prvním z nich přímo lidé s různým typem postižení testovali uživatelskou přístupnost vybraných veřejných budov v krajských městech. Druhý je věnovaný přístupnosti veřejných budov z pohledu stavebního práva, povolování staveb a kontrole toho, zda vyhovují požadavkům bezbariérovosti. Dne 29. listopadu 2023 uspořádá veřejný ochránce práv celodenní konferenci věnovanou přístupnosti a bezbariérovosti. Na ní budou s představiteli i právníky Kanceláře ombudsmana o výsledcích výzkumů a s nimi spojených doporučeních diskutovat zástupci ministerstev, pracovníci stavebních úřadů z celé republiky a odborníci z praxe, jako jsou stavaři nebo projektanti. Zúčastní se také lidé s postižením a zástupci organizací hájících jejich práva. Další podrobnosti najdete na stránkách: https://www.ochrance.cz/aktualne/poradni_organ_ombudsmana_pro_oblast_lidi_s_postizenim_se_dnes_venuje_pristupnosti_verejnych_budov_i_sluzeb/. Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

29.11.2023
Prodej elektrického vozíku

Paní Ludmila Schillerová nabízí k prodeji elektrický skládací vozík SELVO i4600. „Vozík jsme jsme zakoupili pro maminku a ona už není schopná ve svých 90 letech ho ovládat. Ovládání tohoto elektrického skládacího invalidního vozíku je velmi jednoduché, baterie 2 x 12V/24Ah, maximální rychlost 6 km/h, nosnost 110 Kg, rozměry: (DxŠxV) 1030-1110 x 640 x 930 mm. Vozík byl minimálně používaný a je ve velmi dobrém stavu. K odběru v Rudné u Prahy nebo v Praze. Cena 20 000 Kč.“ Fotografii najdete v příloze. Kontakt: Ludmila Schillerová, tel: 602 967 981, e-mail: ludmila.schillerova@seznam.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

foto elektrický vozík

29.11.2023
Informace NRZP

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o petici a otevřeném dopisu poslancům ve věci zvýšení příspěvku na péči, nebo informace o novele vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, nebo informace o novele zákona o zdravotnických službách, nebo informace o novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo informace o podpoře NRZP ČR akci odborových svazů dne 27. 11. 2023, nebo informace o tiskové konferenci k podpoře zaměstnávání OZP, nebo informace o přípravě novely vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Zdroj NRZP ČR

29.11.2023
Konsolidační balíček daňově podpoří soukromé dárcovství

Individuální i firemní dárci, kteří se rozhodnou podpořit veřejně prospěšné aktivity, včetně sociálních a zdravotních služeb, budou moci i za zdaňovací období 2023 využít možnost zvýšeného daňového odpočtu. Opatření na podporu soukromého dárcovství je obsaženo v aktuálně schváleném vládním konsolidačním balíčku. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/konsolidacni-balicek-danove-podpori-soukrome-darcovstvi. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2023
Konsolidační balíček: Velký přehled novinek 2024

Změny u daní, benefitů, účetnictví, ale i v práci dohodářů. Ozdravný balíček přináší 65 novel zákonů, které mají v příštích dvou letech přinést státu úspory až 150 miliard korun. Opatření začnou platit již od 1. ledna 2024. Všechny změny najdete přehledně na webu ministerstva financí: https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/ozdravny-balicek. Zdroj: Aktivní život

29.11.2023
Když chybí železo, srdce trpí

Více než sto tisícům Čechů, kteří se léčí se srdečním selháním, by pomohlo doplnění zásobního železa. Nedostatkem tohoto minerálu totiž dle kardiologů trpí až polovina lidí, kteří se u nich se srdcem léčí. Když lékaři železo doplní, zvýší se kvalita života pacientů a ti nemusí tak často do nemocnice – to dokazují i nejnovější odborné studie. Kardiologové apelují na samotné pacienty, aby si nechali udělat vyšetření krve, které ukáže, jak na tom se zásobami jsou. Typickým projevem nedostatku železa je velká únava, nevýkonnost, dušnost, celková slabost či bušení srdce. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/kdyz-chybi-zelezo-srdce-trpi-v-cesku-mineral-mohlo-dostat-pres-100-000-pacientu-se-srdecnim. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2023
Na selhání srdce upozorní rychlý test z krve

Už z malého vzorku krve mohou lékaři zjistit, jestli za zdravotními potížemi jejich pacientů nečíhá srdeční selhání. Pokud totiž tento životně důležitý orgán není v pořádku, začne produkovat specifický hormon. Zvýšená přítomnost tohoto hormonu v krvi znamená, že člověk s velkou pravděpodobností trpí srdečním selháním. Test může nyní provést praktický lékař, internista a kardiolog, a to rovnou u sebe v ordinaci nebo s pomocí externí laboratoře. V Česku trpí selháním srdce statisíce lidí, desítky procent o tom neví. K testování hormonu (peptidu NT-proBNP) přistupují praktičtí lékaři ve chvíli, kdy si pacient stěžuje na špatné dýchání, otoky nohou a je unavený. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/na-selhani-srdce-upozorni-rychly-test-z-krve. Zdroj: Helpnet.cz

13.11.2023
Jak s placením elektrické energie v novém roce

Národní rada osob se zdravotním postižením jednala s generálním ředitelem ČEZ Prodej, aby pro vás měla informace, jak to bude v příštím roce s cenami a úhradami elektrické energie. Na konci roku 2023 přestane platit zastropování cen elektřiny a plynu, kterým stát chránil zákazníky před prudkým nárůstem cen energií. Většina velkých a stabilních dodavatelů své ceníky zlevnila na úroveň pod stropovými cenami. Důležité je, jestli takový ceník máte i vy. Pokud si nejste jistí, oslovte svého dodavatele, a ověřte si, že od ledna 2024 nebudete platit cenu, která by byla vyšší, než je cena zastropovaná. Strop byl na úrovni 5 000,- Kč za MWh. Pokud máte produkt bez fixace ceny a váš dodavatel u takového produktu nejpozději od Nového roku nesníží cenu pod zastropovanou úroveň, chtějte jiný produkt, případně zvažte i změnu dodavatele. V případě, že cenu máte zafixovanou z doby, kdy byla vysoko, a aktuálně vás chrání zastropování cen, u svého dodavatele si zjistěte, do kdy vám fixace platí. Tuto informaci byste měli najít v internetové samoobsluze, mobilní aplikaci nebo na vyúčtování. Jestliže zjistíte, že vaše fixace platí i po Novém roce, znamená to, že od 1. ledna 2024 pro vás začne opět platit vysoká cena. Slušný dodavatel svým zákazníkům nabídne mimořádnou možnost přejít na levnější produkt i přes platnou smlouvu s fixací. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/11/13/informace-c-97-2023-jak-s-placenim-elektricke-energie-v-novem-roce/. Zdroj: NRZP ČR

13.11.2023
Semináře pro lidi s roztroušenou sklerózou

MS centrum Neurologické kliniky FN Brno Bohunice pořádá seminář “Roztroušená skleróza jako součást života”, který proběhne v Brně v Hotelu International (Husova 16) ve čtvrtek 23. 11. 2023 od 16 do 18 hodin. Akce je určená pro lidi s roztroušenou sklerózou, účast rodinných příslušníků a přátel je doporučená a velmi vítaná. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/11/03/seminar-roztrousena-skleroza-jako-soucast-zivota/. Další seminář pro pacienty s nově zjištěným onemocněním pořádá MS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha – jedná se o seminář “Roztroušená skleróza v životě pacienta a jeho blízkých”, který se koná 21. 11. 2023 od 16 do 19 hodin v Praze v hotelu Holiday Inn Prague (Na Pankráci 1684/15). I na tuto akci jsou zváni rodinní příslušníci, blízcí a přátelé. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/11/06/seminar-roztrousena-sklerozav-zivote-pacienta-a-jeho-blizkych/. Zdroj: Aktivní život

13.11.2023
Lidi s migrénou spojí festival. Jak na nemoc vyzrát, poradí odborníci i známé osobnosti

Co je nového v léčbě migrény, jak s nemocí co nejlépe fungovat a řadu dalších otázek, zodpoví festival Migréna nás spojuje, který se uskuteční 15. listopadu 2023 od 16.30 hodin v Pacientském hubu v Praze-Vršovicích. Přijít mohou všichni, kteří se s migrénou potýkají. Na místě je čekají mimo jiné odborníci, s nimiž mohou probrat témata, na něž nezbývá čas v ordinacích. Součástí akce, kterou pořádá pacientská organizace Migréna-help, budou také přednášky, individuální konzultace nebo osobní příběhy známých osobností. Chybět nebude pracovní poradna či ukázky fyzioterapie. Na letošní ročník festivalu dorazí kromě lékařů, fyzioterapeutů a psychologů i herečka Kateřina Brožová, která má s migrénou také osobní zkušenost. Každý účastník festivalu získá zdarma bylinné produkty na podporu léčby migrény. Kompletní program a potřebné informace lze nalézt na stránkách: https://www.migrena-help.cz/festival-o-migrene, kde se zájemci mohou rovnou i zaregistrovat. Zdroj: Helpnet.cz

13.11.2023
Programy pro všechny aktivní seniory

Pohyb, vzdělávání, setkávání, na živo i on-line. To vše pořádá v listopadu 2023 obecně prospěšná společnost Právě Teď! Protože zájemců o širokou škálu aktivit přibývá, na některé je nutná předběžná registrace. Přehled všech listopadových aktivit je podrobně popsán na webu Právě Teď: https://pravetedops.cz/2023/10/14/listopadovy_program_2023/. Zdroj: Helpnet.cz

13.11.2023
Giving Tuesday – světový den štědrosti a dobrých skutků

Giving Tuesday je světový den štědrosti a dobrých skutků. Slaví se od roku 2012 vždy první úterý po Dni díkuvzdání a jako protipól nákupnímu šílenství Black Friday. Letos připadá na úterý 28. listopadu 2023. V tento den se stovky milionů lidí napříč všemi kontinenty spojí, aby inspirovaly ke štědrosti a konaly dobro. Každý dobrý skutek a projev štědrosti se počítá. V Česku tento den od roku 2016 zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. Během sedmi let už Češi darovali v rámci štědrého úterý více než 340 milionů korun a vykonali nespočet dobrých skutků. Zapojit se může každý – jednotlivci, rodiny, neziskové organizace, školy, města, obce, malé podniky i velké firmy, staří, mladí. Jednoduše každý, kdo má dobré srdce a rozhodne se měnit svět k lepšímu. Každý má něco, co může nabídnout – čas, odborné znalosti, peníze, velké i malé věcné dary, jídlo, oblečení, hračky. Jestli hledáte pomoc, nebo naopak chcete pomáhat, můžete zaregistrovat svou výzvu a oslovit tak ostatní. Podrobnější informace o akci najdete na stránkách: https://www.givingtuesday.cz/. Zdroj: Giving Tuesday

13.11.2023
Změny v předčasných starobních důchodech a co jsou předdůchody

Zpravodaj České správy sociálního zabezpečení připomíná nedávno schválené změny v předčasných starobních důchodech. Co je od října 2023 nového, jak se upravují pravidelné valorizace, nebo jaký je letos zájem o předčasné důchody? Na to vše si odpoví listopadový Zpr@vodaj ČSSZ a závěrem v něm najdete pár slov k tématu předdůchodů. Zpravodaj naleznete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (listopad 2023)

13.11.2023
Léky a nápoje

Léky mají zapíjet výhradně vodou z vodovodu. Zapíjení léků minerální vodou, čajem, mlékem, kolou, ovocnými šťávami nebo alkoholickými nápoji přináší svá rizika. Více informací s příklady najdete v článku na stránkách: https://www.roska.eu/aktuality/leky-a-napoje-priklady. Zdroj: Aktivní život

13.11.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o tom, že vláda nesouhlasí se zvýšením příspěvku na péči, nebo informace o jednání o novele zákona o sociálních službách a petici na podporu zvýšení příspěvku na péči, nebo informace o připomínkování zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, nebo informace o nové poradně NRZP ve Slaném, nebo informaci o přihláškách projektů na cenu NRZP ČR MOSTY za rok 2023. Zdroj: NRZP ČR

13.11.2023
Projekt Úřadu práce ČR „Šance na práci“

Projekt Úřadu práce ČR „Šance na práci“ pomůže až 4 tisícům lidí vyhnout se dlouhodobé nezaměstnanosti. Prostřednictvím 13 regionálních projektů „Šance na práci“ nabízí Úřad práce ČR pomoc s pracovním uplatněním těm, kteří ztratili zaměstnání a nedaří se jim delší dobu najít nové. Pomůže i klientům po rodičovské dovolené, lidem ve vyšším věku, osobám se zdravotním postižením, absolventům bez praxe nebo třeba těm, kteří si potřebují zvýšit kvalifikaci. Více informací najdete na stránkách: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/sance-na-praci-je-sance-na-zmenu. Zdroj: Helpnet.cz

27.10.2023
Novinky v zákoníku práce: změny se týkají práce na dálku, pečujících i dohodářů

Novelu zákoníku práce zákonodárci schválili v září 2023. Některé změny jsou účinné již od začátku října 2023 s tím, že některé povinnosti je třeba splnit do jednoho měsíce od začátku jejich účinnosti, tedy do 1. listopadu 2023. Na další změny je třeba se připravit k 1. lednu 2024. Změny se týkají i neziskových organizací, pokud zaměstnávají pracovníky na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Přečtěte si, jaké hlavní novinky zákoník stanovuje a na co by si zaměstnavatelé měli dát pozor. Článek Světa neziskovek najdete na stránkách: https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/novinky-v-zakoniku-prace-zmeny-se-budou-tykat-dohodaru-pecujicich-i-prace-na-dalku. Další článek o změnách v zákoníku práce najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/10/18/narok-na-dovolenou-a-dalsich-5-velkych-zmen-ktere-prinesla-novela-zakoniku-prace-u-dohodaru/. Další informace včetně vzorů některé dokumentace najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakoniku-prace. Zdroj: Svět neziskovek, MPSV, Aktivní život

27.10.2023
Nabídka pro skupiny do Hotelu Slezan na rok 2024

V příloze najdete nabídku pro skupiny do Hotelu Slezan v Bruntále na rok 2024. Zdroj: STP Lovosice

Hotel Slezan skupiny 2024

27.10.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informací o tom, že petice za zvýšení příspěvku na péči pokračuje, nebo informaci o tom, že návrh na zvýšení příspěvku na péči byl podán, nebo informaci o tom, že petice za zvýšení příspěvku na péči prodloužena do 15. 11. 2023, nebo informaci o tom, že bílý program bude opět hrazen ze zdravotního pojištění, nebo informace o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nebo zde najdete prohlášení delegátů RS NRZP ČR, nebo informace o hlasování poslanců o slevě na poplatníka. Zdroj: NRZP ČR

27.10.2023
Zlepšení pro cestující se zdravotním postižením

Na základě novely zákona o drahách byla zkrácena minimální lhůta pro objednání asistence v železniční přepravě z dosavadních 48 na 36 hodin před plánovaným odjezdem vlaku. Cestující se zdravotním postižením mohou nově objednávat asistenci v železniční přepravě v minimální lhůtě 36 hodin před plánovaným odjezdem vlaku. Jednotliví dopravci si ale mohou dle svých možností nastavit i kratší lhůty. Asistence v železniční dopravě se poskytuje zajištěním pomoci cestujícím se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace při nástupu a výstupu do/z vlaku nebo zajištěním doprovodu k vlaku. Objednání předem je důležité jak z důvodu zajištění potřebného personálu, tak pro zajištění odpovídajícího technického vybavení, např. vagonu s přepravní plošinou či kupé pro vozíčkáře, příp. přepravní plošiny na nástupišti. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/zlepseni-pro-cestujici-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

27.10.2023
Udržujte se i s ereskou v pohybu!

Při onemocnění RS, ale i u jiných typů onemocnění nebo postižení, hraje důležitou roli pravidelné cvičení. Díky němu získáte nebo si udržíte co nejlepší fyzickou kondici, která vám pomůže lépe zvládat onemocnění a předcházet dalším zdravotním komplikacím. Posilujte svaly pánevního dna, naučte se relaxovat a zůstaňte stále fit díky mnoha praktickým návodům. Cvičení, fyzioterapie, meditace – to jsou témata, která Vám v brožurce přiblíží Mgr. Klára Novotná, PhD., z RS centra při VFN. Brožurka ze stažení na stránkách: https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/roztrousena-skleroza/muj-rozcestnik/udrzujte-se-v-pohybu.html#book/. Zdroj: Aktivní život

27.10.2023
Česko-slovenský poradenský den k důchodům tentokrát v Plzni

Přiblížil se vám věk odchodu do důchodu a pracovali jste nebo stále pracujete ve Slovenské i České republice? Chcete se dozvědět, jak uplatnit svoje důchodové nároky v obou zemích? Máte nyní ideální příležitost. Česká správa sociálního zabezpečení a slovenská Sociálna poisťovňa pořádají již šestnáctý společný poradenský den k důchodům. Odborníci z obou institucí budou k dispozici ve čtvrtek 30. listopadu 2023, v budově Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň – město (Americká 28-30, Plzeň). Na konzultaci je nutné se předem objednat. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/cesko-slovensky-poradensky-den-k-duchodum-tentokrat-v-plzni. Zdroj: ČSSZ

27.10.2023
Atraktivní zima v Piešťanech

Hotel Harmónia v Piešťanech nabízí léčebné a rehabilitačně – poznávací pobyty pro seniorské skupiny. Hotel se nachází na jezeře Sĺňava, v tichém lesoparku, avšak v blízkosti lázeňského města. Podrobnější informace včetně ceníku najdete v příloze. Kontakt: Mgr. Denisa Varačková, tel. +421 904 405 424, +421 910 836 695, e-mail: marketing@amonhotels.sk. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Harmónia Piešťany_2023_2024

27.10.2023
Kampaň Měsíc dobročinné závěti potrvá až do 13. listopadu 2023

Od 13. září do 13. listopadu 2023 (prodlouženo z původního 13. října) probíhá Měsíc dobročinné závěti. Za kampaní stojí koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via. Během uvedeného období získají lidé, kteří ve své poslední vůli odkážou peníze neziskové organizaci, zpět notářský poplatek za její sepsání. Více informací najdete na stránkách: https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/i-maly-dar-se-pocita-zacina-mesic-dobrocinne-zaveti. Zdroj: Svět neziskovek

27.10.2023
Nemocenská, pracovní neschopnost a vše, co jste v této souvislosti potřebovali vědět

Období rýmiček, nachlazení, jenže i otravnějších podzimních bacilů je tady. Někdy zaměstnancům postačí sick day, případně home office, a jsou zase fit. Jak ale postupovat, když opravdu lehnou a potřebují neschopenku? Na stránkách https://magazin.lmc.eu/prakticke-pdf-nemocenska-pracovni-neschopnost-a-vse-co-jste-v-teto-souvislosti-potrebovali-vedet?utm_campaign=nl-2023-10-19-mzdy&utm_medium=email&utm_source=lmc.eu najdete seznam bodů, na co byste jako zaměstnanec nebo zaměstnavatel neměli zapomenout. Zdroj: LMC

27.10.2023
Škoda Handy

Na stránkách ŠKODA AUTO najdete informace k programu Škoda Handy: https://www.skoda-auto.cz/nabidka/skoda-handy. Cílem programu Škoda Handy je pomáhat osobám se sníženou pohyblivostí opět získat mobilitu. Specialisté Škoda Handy poskytují poradenství v rámci prodejní sítě Škoda Auto Česká republika a jsou připraveni vám pomoci s nákupem nového vozu za zvýhodněnou cenu. Přiblíží vám možnosti financování vašeho vysněného auta, představí vám zvýhodněné Škoda Pojištění a zajistí vám optimalizaci a provedení nezbytných úprav, díky kterým svůj vůz plně ovládnete. Zvýhodněné ceny platí pro rodiny s dokladem ZTP a ZTP/P. Sleva na nový automobil Škoda může činit až 16 %, podle modelu. Pokud byste potřebovali program podrobněji vysvětlit, můžete telefonicky kontaktovat pana Aleše Hyského z AUTO ŠÍDLO s.r.o., Horoměřice, mobil: 601 583 284, 725 548 982. Zdroj: STP v ČR z. s.

27.10.2023
Program TechSoup

TechSoup je mezinárodní nezisková organizace, která poskytuje technologické a softwarové produkty a služby neziskovým organizacím, knihovnám a vybraným příspěvkovým organizacím za výhodné ceny nebo zdarma pouze za administrativní poplatek. V Česku pomáhá neziskovkám a příspěvkovým organizacím už od roku 2010. Nezisková organizace, která má o počítačové programy a jiné produkty zájem, se zaregistruje do programu a po schválení registrace pak vidí, na které produkty má nebo nemá nárok a o co si může nebo nemůže žádat. Kromě softwaru a hardwaru poskytuje TechSoup také základní technickou podporu nebo vzdělávání formou webinářů k nabízeným produktům. STP v ČR z. s. Praha využíval dlouhodobě TechSoup k pořízení programů Microsoft Office. Více informací najdete v článku na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/program-techsoup-hraje-klicovou-roli-v-podpore-digitalizace-modernizace-neziskoveho-sektoru. Zdroj: Helpnet.cz

27.10.2023
Výsledky hodnocení českých zdravotních pojišťoven

Na stránkách https://www.hc-institute.org/cz/projekty/zdravotni-pojistovna-roku.html?utm_source=EMM&utm_medium=email&utm_content=ZPocimapacorg2022 najdete aktuální výsledky pilotního měření spokojenosti respondentů z řad pacientských organizací zaměřených na různá onemocnění. Tyto výsledky vyplynuly z celostátního průzkumu „Barometr mezi pacientskými organizacemi“, kterého se zúčastnilo celkem 401 respondentů. Zdroj: STP v ČR z. s.

6.10.2023
Webinář: Bezbariérové úpravy bydlení a jejich financování

CZEPA pořádá webinář k tématu podpory lidí po spinálním traumatu. Webinář s názvem “Bezbariérové úpravy bydlení a jejich financování” bude vysílán dne 10. 10. 2023 od 16 hodin. Bezbariérový domov je zásadní podmínkou pro aktivní život člověka na vozíku. Hledáte tipy, jak bydlení upravit a jak úpravy financovat? Webinář vám nabídne inspiraci pro úpravy přístupu do domu, interiéru bytu, koupelny, toalety a kuchyně. Představí vám praktické ukázky z realizovaných úprav, navíc dostanete informace o možnostech financování. Je třeba se registrovat. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://vozejkov.cz/cz/akce/vzdelani/webinar-bezbarierove-upravy-bydleni-a-jejich-financovani. Zdroj: CZEPA

6.10.2023
Co vše spadá pod náhradní dobu pojištění?

V průběhu života je mnoho situací, kdy se pojistné na důchodové pojištění aktivně neodvádí, jelikož osoba z objektivních důvodů nepracuje nebo pracovat nemůže. Říjnové číslo Zpr@vodaje ČSSZ se proto zaměřilo na náhradní dobu pojištění, tedy co vše pod ni spadá, co se do doby důchodového pojištění započítá a za jakých podmínek. Více informací najdete v přiloženém zpravodaji České správy sociálního zabezpečení. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (rijen 2023)

6.10.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o Evropském průkazu OZP, nebo dotazník na dostupnost léků. Zdroj: NRZP ČR

6.10.2023
Konference Kyberbezpečnost pro neziskovky

Dle letošního průzkumu digitalizace českého neziskového sektoru Sdružení VIA se v neziskových organizacích často vystavujeme digitálním hrozbám. Proto TechSoup letos opět ve spolupráci s Asociací veřejně prospěšných organizacích připravil konferenci o moderních technologiích a kybernetické bezpečnosti v nezisku. Letos se zaměří na zabezpečení fyzických zařízení, nové trendy v kyberútocích a jejich prevenci i na to, co můžete dělat, pokud dojde k napadení. Chybět nebudou ani novinky v legislativě IT bezpečnosti. Konference proběhne 19. října 2023 kompletně on-line na platformě Zoom a je zcela zdarma. Více informací a přihlašovací formulář najdete na stránkách: https://zoom.us/webinar/register/3016939210898/WN_GRLRpSWVRuCQktizj2wZYQ#/registration. Zdroj: TechSoup

6.10.2023
INSPO 2023: Konference o technologiích pro zdravotně postižené opět nabídne výběr toho nejlepšího

Už 23. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2023 v Kongresovém centru Praha. Program nejvýznamnější konference tohoto zaměření v Česku, který byl zveřejněn na www.inspo.cz/inspo-2023, představí aktuální možnosti využití technologií zlepšující život lidí se zdravotním znevýhodněním. Cena vstupenky je 600 Kč, účastníci s průkazem ZTP, ZTP/P a TP a jejich osobní asistenti zaplatí jen 300 Kč. Konferenci INSPO 2023 pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity s přispěním BMI sdružení. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/inspo-2023-konference-o-technologiich-pro-zdravotne-postizene-opet-nabidne-vyber-toho. Zdroj: Helpnet

6.10.2023
Konference – Ucelená rehabilitace – vývoj, výzvy a cesty

Ve dnech 2. – 3. listopadu 2023 se v prostorách Jihočeské univerzity – Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích koná odborná konference Ucelená rehabilitace – výzvy, rozvoj a cesty, kterou pořádá Centrum ARPIDA. To se již 30 let snaží podporovat cílovou skupinu osob s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od narození až do dospělosti. Jelikož člověk s postižením své potřeby související s jeho rozvojem a postižením jen těžko odděluje, je ucelená rehabilitace správnou cestou. Kam ucelená rehabilitace za 30 let došla a co má před sebou, to bude tématem odborné konference. Pokud budete mít zájem o účast, prosíme vyplňte registrační formulář co nejdříve, neboť kapacita je z prostorových důvodů omezena. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/kalendar-akci/konference-ucelena-rehabilitace-vyvoj-vyzvy-cesty. Zdroj: Helpnet

6.10.2023
Nabídka Hotelu Duo

V příloze najdete nabídku Hotelu Duo v Horní Bečvě (Beskydy) pro pořádání pobytových akcí, včetně kalendáře plánovaných speciálních akcí do konce roku 2023. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Duo

6.10.2023
Podzimní Volnočasovky Pražské organizace vozíčkářů

Program Volnočasovky 2023 Pražské organizace vozíčkářů (POV) nabízí akce z pěti okruhů: Tvořivá setkání (tvořivé, výtvarné a rukodělné aktivity pod vedením a za pomoci lektorů), U kafíčka (besedy a posezení se zajímavými lidmi nad zajímavými tématy, a to nejen u kafíčka), Jóga pro sedící (cyklus jemných jógových protahovacích a dechových cvičení pod vedením profesionální lektorky), Šip-káry (trénink a amatérské hraní moderních elektronických šipek) a Vycházky bez bariér (půldenní vycházky přístupnými zajímavými místy Prahy). Členství v POV není podmínkou účasti na Volnočasovkách, nicméně členové mají přednost. Online Volnočasovky jsou zdarma, na ostatních se platí účastnický příspěvek 50 Kč za osobu. Platí i doprovody. U akcí, na které bude třeba pořizovat materiál nebo jiné potřebnosti, se může účastnický příspěvek zvýšit. Obecně platí, že je třeba se k účasti na Volnočasovkách hlásit (telefonicky nebo na e-mailovou adresu: mala@pov.cz), nejpozději však dva pracovní dny před konáním. Více informací najdete na stránkách: https://pov.cz/volnocasovky. Zdroj: Vozka

6.10.2023
Laboratoř zdravého sezení

U člověka, který se pohybuje na vozíku, má na soběstačnost, zdravé sezení, celkové fungování i na prevenci vážných zdravotních komplikací vliv řada faktorů. Mimo jiné jaký má jedinec vozík, jeho technické nastavení, stejně jako užívaný sedák, zádová opěrka či jak tělo po změně zdravotního stavu nově funguje. Vysoce odborné individuální konzultace vám bezplatně nabízí asociace CZEPA prostřednictvím Zdeňky Faltýnkové, specialistky na spinální problematiku, mj. s využitím přístroje na měření rozložení tlaku pod sedacími partiemi (Pressure Mapping). V sídle asociace CZEPA (Praha 14 – Černý Most) může společně s vámi řešit výběr a nastavení potřebných kompenzačních pomůcek či jak individuálně řešit zlepšení vašeho zdravotního stavu a předcházení jeho komplikacím. Více informací najdete na stránkách: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/laborator-zdraveho-sezeni-v-czepa. Zdroj: CZEPA

6.10.2023
První pomoc při možném poranění míchy

Hasič Jan Janeček ve videu organizace CZEPA radí, jak postupovat v případě možného poranění páteře či míchy. V tomto informativním videu vysvětlí, co je poranění páteře a míchy, jak může vzniknout a jaká jsou možná rizika. Odneste si dovednosti potřebné k poskytnutí první pomoci při podezření na tuto vážnou situaci. Naučte se rozpoznat příznaky, které naznačují poranění páteře a míchy, a jak postupovat bezpečně a efektivně, abyste minimalizovali riziko dalších zranění. Vaše dovednosti mohou pomoci v kritické situaci. Video najdete na stránkách: https://czepa.cz/blog/2023/09/05/prvni-pomoc-s-hasicem-video-od-banalfatal/. Zdroj: CZEPA

29.9.2023
Petice za zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních

MPSV ČR stáhlo z legislativního procesu poslední návrh novely zákona o sociálních službách, tudíž v současné době není žádný legislativní návrh, který by umožnil zvýšení příspěvku na péči. Proto se NRZP ČR rozhodla vypracovat vlastní návrh novely zákona o sociálních službách, který je zaměřen pouze na zvýšení příspěvku na péči. Republikový výbor NRZP ČR schválil 21. září 2023 petici na podporu přijetí tohoto návrhu, který bude podán poslaneckou iniciativou. Petice má podpořit, aby poslanecký návrh neležel v Poslanecké sněmovně dlouhé měsíce, ale aby byl co nejdříve projednán, protože NRZP chce, aby zvýšení příspěvků, tak jak navrhuje, bylo nejpozději od 1. ledna 2024. Pokud chcete podpořit NRZP v této věci, můžete se zapojit do podepisování této petice. Podrobnější informace a petiční arch k podpisu najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/09/21/informace-c-79-2023-petice-za-zvyseni-prispevku-na-peci-ve-vsech-stupnich/, další informace najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/09/26/informace-c-81-2023-petice-za-zvyseni-prispevku-na-peci/#. NRZP následně připravila i elektronickou verzi petice, kterou ale je možné podepsat, jen pokud máte bankovní identitu nebo datovou schránku. Informace k elektronické verzi petice najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/09/27/informace-c-82-2023-elektronicka-verze-petice-nrzp-cr-k-pnp-navod/. NRZP potřebujete nashromáždit maximálně do 31. 10. 2023 aspoň deset tisíc podpisů. Zdroj: NRZP ČR

29.9.2023
Reakce MPSV na zvýšení příspěvku na péči

Již zhruba rok probíhá jednání ohledně zvýšení příspěvku na péči. Na základě koaličních jednání se našla shoda a ke zvýšení by mělo dojít v polovině roku 2024. MPSV s ohledem na výdaje domácností již v minulosti zvýšilo příspěvek na mobilitu a na energie, který je určený všem, kteří jsou závislí na podpoře dýchání. Současně mohou lidé s postižením, kteří využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, využít speciální dotační titul, který jim pomůže s financováním těchto služeb. Z dotačního titulu jsou financovány hodiny asistence u jednotlivce do 372 hodin měsíčně, což je ve výsledku 12 hodin asistence denně. Lidé tak zaplatí maximálně 80 hodin měsíčně a hodiny navíc mají zdarma, respektive za symbolickou cenu 1 korunu za hodinu. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka má v plánu současně nastavit i valorizačního mechanismus, který by tyto dávky valorizoval automaticky. Do budoucna ministerstvo plánuje zavedení nové speciální dávky – doplatku k příspěvku na péči. Tento doplatek bude určen pro ty příjemce příspěvku na péči, pro něž je jeho stávající výše objektivně nedostatečná. Podobu tohoto doplatku ministerstvo v tuto chvíli finalizuje. Zdroj: MPSV

29.9.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. několik informací o pozměňovacím návrhu NRZP ČR na slevu na poplatníka, nebo společné stanovisko k zaměstnávání OZP, dále informace o velké novele zákona o sociálních službách, informace o návrhu Akčního plánu k naplnění Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023 – 2025, dále informace o evropské směrnici o průkazu OZP, nebo informace o novele zákonů o České televizi, Českém rozhlasu a o rozhlasových a televizních poplatcích, nebo informace o vyhlášení cen NRZP ČR MOSTY za rok 2023. Zdroj: NRZP ČR

29.9.2023
Nabídka ubytování a školících prostor

Společnost Fokus MB s.r.o. nabízí ubytovací prostory pro pobytové akce. Jejich ubytovna je umístěna v bývalém kapucínském klášteře na okraji Českého ráje v Mnichově Hradišti a nabízí dostatečné soukromí pro semináře, kurzy a jiné aktivity. V klášteře se nachází malá a velká společenská místnost, dvě kuchyně, 11 pokojů s celkovou kapacitou 42 lůžek. V teplejších měsících je možné využít dva dvorečky, stodolu a letní kuchyň. Informace a rezervační systém naleznete na odkaze: https://www.fokus-mb-sro.cz/klaster/sluzby-klastera/. Pokud byste měli další otázky, zodpoví vám je na telefonních číslech: 775 562 070, 775 562 029, 775 562 030. Zdroj: STP v ČR z. s.

29.9.2023
Měsíc dobročinné závěti

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via vyhlašuje na období 13. září až 13. října 2023 Měsíc dobročinné závěti. U příležitosti mezinárodního dne závětí 13. září 2023 se bude celý následující měsíc věnovat štědrým dárcům a dárkyním, kteří pamatují na dobročinnost nejen za svého života, ale i po něm. U této příležitosti proplatí organizace náklady na notářský poplatek za sepsání zápisu o závěti každému, kdo v takové závěti alespoň z části pamatuje na dobročinnou organizaci dle výběru svého srdce. Poplatek včetně dalších úkonů je ve výši 1.800 Kč bez DPH. Sepsání závěti před notářem je jednoduchý úkon. Jakmile vše zdárně dokončíte, stačí kontaktovat koalici Za snadné dárcovství, zaslat pár jednoduchých podkladů a poplatek vám proplatí (samozřejmě celou částku vč. DPH). Každý dar má smysl, každá dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme. Více informací najdete na stránkách: https://zavetpomaha.cz/ nebo na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/v-mesici-dobrocinne-zaveti-ziskaji-darci-darkyne-zpet-notarsky-poplatek-za-sepsani. Zdroj: Nadace Via, Helpnet.cz

29.9.2023
Taneční kurzy pro lidi s RS

Máte roztroušenou sklerózu? Pak jste od vašeho lékaře určitě slyšeli, že pohyb vám prospěje. A Revenium si pro vás připravilo unikátní projekt, který zatím v Česku nemá obdoby. Tanečník Jan Onder, kterého mnozí znáte například ze StarDance, připravil sedm lekcí tanečních kurzů pro lidi s roztroušenou sklerózou a jejich doprovod. Kurzy jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé a všechny milovníky pohybu a tance. Jan Onder s partnerkou kurzy povede pod dohledem zkušené fyzioterapeutky RS centra pražské VFN Mgr. Lucie Suché. Kurzy se budou konat v Praze od 18. 10. 2023. Cena: 6 000 Kč za pár. Uzávěrka přihlášek: 10. 10. 2023. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/09/22/poprve-v-historii-tanecni-kurzy-pro-lidi-s-rs/. Zdroj: Aktivní život

29.9.2023
Získat dotaci na tarif nebo pevný internet je nyní pro lidi s nízkými příjmy jednodušší než dříve

Dvousetkorunovou slevu na mobilní tarif, internet nebo balíček služeb mohou lidé se zdravotním postižením či napjatým rozpočtem využívat už od začátku letošního roku. Aby pomoc zranitelným byla co nejrychlejší, během léta se výrazně zjednodušil proces žádosti o dotaci právě u lidí s nízkými příjmy. Místo čtvrtletního dokládání výše výdělku nyní postačí vyplnit při aktivaci služby jednoduchý formulář a dodat potvrzení o čerpání příspěvku na živobytí. Vodafone ale myslí i na další zranitelné skupiny, kromě zákonného cenového zvýhodnění nabízí i speciální tarify třeba pro seniory starší šedesáti let. Kromě lidí s nízkými příjmy je zákonné cenové zvýhodnění určeno také pro osoby zdravotně postižené s průkazem ZTP, osoby závislé na pomoci jiných lidí, případně také jejich opatrovníky. Zvýhodnění dvě stě korun měsíčně lze uplatnit i pro děti. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/ziskat-dotaci-na-tarif-nebo-pevny-internet-je-nyni-pro-lidi-s-nizkymi-prijmy-jednodussi-nez. Zdroj: Helpnet.cz

29.9.2023
I rodinní pečující potřebují dovolenou

Organizace A DOMA radí, jak správně naplánovat péči o blízkého během dovolené či dnů relaxace. Rodinní pečující musí každý den čelit náročným úkolům a rozhodnutím, které péče o blízké přináší. Aby měli na tuto zátěž dostatek sil, nutně potřebují odpočinek. Než se však rozhodnou načas předat péči někomu jinému, obvykle řeší sami v sobě dilema. Zorientovat se v systému sociálních a zdravotních služeb není vůbec jednoduché, proto je v této situaci vhodné obrátit se na Rodinného průvodce, který pomůže nejdůležitější otázky zodpovědět. Pokud nebude rodinný pečující dostatečně pečovat o sebe, hrozí, že brzy bude pomoc potřebovat on sám. Naše tělo a psychika mají jasné limity a je potřeba dopřát jim relaxaci a načerpat novou energii. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/i-rodinni-pecujici-potrebuji-dovolenou. Zdroj: Helpnet.cz

29.9.2023
Čtvero jeskyní přístupných i lidem se zhoršenou schopností pohybu

Jde o punkevní jeskyně s propastí Macocha, Sloupsko-šošůvské a Výpustek v Moravském krasu a Na Špičáku v podhůří Jeseníků, mezi obcemi Písečná a Supíkovice. Nejen krápníkovou výzdobu nebo průzračná jezírka tam můžou obdivovat i návštěvníci na vozíku, případně se zhoršenou schopností pohybu. Každá se přitom od ostatních odlišuje, je něčím charakteristická. A každá zanechá v duši člověka velmi příjemný pocit ‒ navzdory skutečnosti, že kvůli vnitřním prostorám (nedostatečná šířka cesty, její přílišný spád apod.) uvidí s berlemi či na vozíku jen některé její krásy. Ale jsou i výjimky: od roku 2014 je například otevřena zcela bezbariérová trasa až na dno propasti Macochy. Veškeré potřebné informace o „bezbariérových“ jeskyních zveřejňuje webová adresa https://moravsky-kras.caves.cz/info-vozickari. Zdroj: Centrum Kosatec, z. s.

23.8.2023
Žádost NRZP ČR o spolupráci

Poradna NRZP ČR dostává mnoho podnětů a stížností na délku posuzování nároku na příspěvky na péči, na dávky pro osoby se zdravotním postižením, případně žádosti na přiznání invalidních důchodů. V podzimních měsících bude NRZP ČR opět vyjednávat o valorizaci příspěvku na péči, o posuzování nároku na jednotlivé dávky a také bude usilovat o zlepšení postavení pečujících osob. K argumentaci potřebuje mít jednak data, ale také konkrétní případy, kdy dochází k nedodržení lhůt, špatnému posouzení, náhlému odebrání příspěvku na péči, invalidního důchodu a podobně. Proto NRZP žádá o zaslání vašich zkušenosti v souvislosti s invalidním důchodem, příspěvkem na péči a dávkami pro osoby se zdravotním postižením. NRZP potřebuje vaše konkrétní příběhy, opravdu závažné situace, kdy je na první pohled zřejmé, že došlo k pochybení. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/08/09/informace-c-64-2023-vyzva-k-zadosti-o-spolupraci/. Zdroj: NRZP ČR

23.8.2023
Video: Chůze s kompenzačními pomůckami

Na videu Domova sv. Josefa se můžete dozvědět, jak správně používat různé kompenzační pomůcky, které pomáhají s chůzí. Uvidíte různé druhy pomůcek i nácviky chůze s nimi. Na videu vše předvádějí nejprve terapeutky a pak i samotní klienti Domova sv. Josefa. Video najdete na stránkách: https://www.domovsvatehojosefa.cz/video-chuze-s-kompenzacnimi-pomuckami. Zdroj: Aktivní život

23.8.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu změny zákona o veřejných sbírkách, nebo pozvánku na tradiční vyhlášení 10. ročníku cen Duhové křídlo 2023 ve Svitavách, nebo informaci o tom, že plánované zrušení slevy na poplatníka ohrožuje tisíce pečujících rodin. Zdroj: NRZP ČR

23.8.2023
Komunikační desatero pro pacienty a pro zdravotníky

Pacientský hub vydal Komunikační desatero pro pacienty a Komunikační desatero pro zdravotníky. Jedná se o souhrn doporučení, která si kladou za cíl zlepšit komunikaci mezi pacienty a jejich zdravotníky. Pacientům poradí, jak se na návštěvu lékaře připravit a jak se u lékaře chovat. Zdravotníkům zase poradí, jak k pacientům přistupovat a na co nezapomenout. Letáčky si můžete stáhnout a vytisknout pro vlastní potřebu ze stránek: https://www.pacientskyhub.cz/aktuality/572. Zdroj: Pacientský hub

23.8.2023
Nabídka ERGO Aktivu

Centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku rozjíždí v týdnu od 18. září 2023 pět rehabilitačních skupin. Jedná se o Trénink jemné motoriky, Kruhový trénink, Rozvoj řečových funkcí a Kognitivní trénink. Cvičení bude probíhat pod odborným dohledem ergoterapeutů, fyzioterapeutů nebo psychologů. Každá skupina trvá 60 minut a stojí 150 Kč/hodinu. Jejich kapacita je omezená, proto se prosím přihlaste na e-mailu: klara.shejbalova@ergoaktiv.cz, nebo volejte na číslo: 732 542 529. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/nabidka-ergo-aktivu. Zdroj: Helpnet.cz

23.8.2023
Informace ke zdanění poskytnutého daru

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace připravil ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím návodné informace související s oblastí daňové uznatelnosti minimální výše poskytnutého daru u fyzických i právnických subjektů. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/informace-ke-zdaneni-poskytnuteho-daru. Zdroj: Helpnet.cz

23.8.2023
Hradozámecká noc

Na osm desítek památek po celé zemi zůstane v sobotu 26. srpna 2023 otevřeno i po setmění. Nastane 14. Hradozámecká noc. Speciální kostýmované a tematické prohlídky, hudební a divadelní vystoupení, světelné show – celkem 79 památek po celé zemi se v sobotu 26. srpna 2023 představí v netradičním světle. Hradozámecká noc je vyvrcholením letní návštěvnické sezony. Národní památkový ústav ji pořádá už od roku 2010. Vedle státních hradů, zámků a dalších památek se letos účastní i 22 objektů mimo správu NPÚ. Vedle komentovaných prohlídek nabídnou některé památky mimořádně možnost projít si expozice bez průvodce. Kouzelnou atmosféru památek ve světle svící, lamp a ohňostrojů doplní informace a zajímavosti o památkách a o péči o ně. Velkým lákadlem pro návštěvníky také bude možnost prohlédnout si běžně nepřístupné prostory. Mimořádný program na památkách doplní divadelní, hudební nebo taneční vystoupení. Podrobnosti o zapojených památkách a připravovaném programu najdete na webu: https://www.npu.cz/hradozamecka-noc. Zdroj: Národní památkový ústav

23.8.2023
Zažít město jinak 2023

Již po osmnácté se letos třetí sobotu v září (16. 9. 2023) promění ulice, náměstí, dvorky a vnitrobloky po celé republice v místa sousedského setkávání v rámci slavností Zažít město jinak. Akce Zažít město jinak, která sdružuje sousedy, místní spolky a podniky a upozorňuje na problematiku využití veřejného prostoru, nalákala loni k účasti téměř dvě stovky lokalit a desetitisíce návštěvníků. Podobně tomu bude i letos. Sousedské slavnosti Zažít město jinak oslaví letos v září plnoletost a jejich pořadatel, spolek AutoMat, již 20 let svého působení. Přehled pořádaných akcí najdete na webu: http://zazitmestojinak.cz/. Můžete se sami zapojit do organizace těchto akcí, nebo se jen zúčastnit. Zdroj: MČ Praha 8

23.8.2023
Pozvání pro OZP k návštěvě zámku Slatiňany

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z.s. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v rámci cyklu „Památky bez bariér“ pořádá dne 11. 9. 2023 návštěvu státního zámku Slatiňany. Vstup na akci je zdarma, kapacita je omezená. Na prohlídku zámku je nutné se předem přihlásit a rezervovat si konkrétní čas prohlídky, a to nejdéle do 3. 9. 2023. Kontaktní osoba: Lenka Skokanová, telefon: 736 751 202, e-mail: pardubice@nrzp.cz. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/08/23/informace-c-68-2023-pozvani-pro-ozp-k-navsteve-zamku-slatinany/. Zdroj: NRZP ČR

10.8.2023
Nabídka pobytu v Hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních

V přílohách najdete nabídku zvýhodněného pobytu v Hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních a další podrobnější informace k tomuto pobytu. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Krakonoš 2023       Hotel Krakonoš Bonusy CZ 2023

Hotel Krakonoš Ceníky procedur 2023       Hotel Krakonoš Stornopodmínky

10.8.2023
Pobyty v Parkhotelu Sokolov 2024 a ceník služeb Dlouhé stráně 2024

STP v ČR z. s. MO Lovosice získala další zajímavé nabídky pobytů pro skupiny do Parkhotelu Sokolov a cenovou nabídku do hotelu Dlouhé stráně na rok 2024. Podrobnosti najdete v přílohách. Zdroj: STP Lovosice

Parkhotel Sokolov relaxační pobyt 3       Parkhotel Sokolov relaxační pobyt 2

Parkhotel Sokolov relaxační pobyt 1       Parkhotel Sokolov pobyt 2024

Dlouhé stráně – Ceník služeb 2024

10.8.2023
Buďte opatrní: Datová zpráva s výzvou k úhradě za zápis do rejstříku

Na webových stránkách Datové schránky bylo zveřejněno upozornění na matoucí zprávy, které chodí do datových schránek. Tyto matoucí zprávy vyzývají k úhradě poplatku za zápis do rejstříku. Provozovatel datových schránek píše: „Upozorňujeme uživatele na datové zprávy s výzvou k úhradě za zápis do rejstříku. Obsah zprávy vytváří dojem, že registrace a platba jsou povinné, opak je však pravdou. Jedná se o soukromou podnikatelskou službu a zápis do těchto rejstříků je tak zcela dobrovolný.“ Pokud vám tedy přišla nebo přijde do datové schránky, nebo e-mailem, nebo poštou výzva k úhradě poplatku za zápis do rejstříku, pravděpodobně se jen někdo snaží získat od vás neoprávněně peníze. Zápis do povinného veřejného rejstříku je zcela zdarma. Ostatní rejstříky vedené soukromými osobami jsou pro naše organizace většinou úplně zbytečné a nikdo po vás nemůže požadovat, abyste se do těchto rejstříků zapisovali a něco za to platili. Jedná se jen o nabídku, což je obvykle uvedeno nenápadně až na konci malým písmem. Také základní provoz datové schránky je zcela zdarma a placené jsou jen nadstavbové nepovinné služby. Když vám do organizace přijde nějaké výzva k úhradě, nebo nějaká faktura za službu, kterou jste si neobjednali, vždy si dobře přečtete, o co se jedná. Často je to jen nabídka služeb, která se snaží tvářit jako faktura nebo urgence platby, ale ve skutečnosti se jen neseriózní firmy snaží přimět vás zaplatit peníze za něco, co nepotřebujete. Když si nebudete jistí, o co se jedná, proberte to s někým dalším, nebo nám dejte vědět a my to zkontrolujeme. Podvodníci také občas předstírají, že platbu schválil předseda organizace a vyzývají hospodáře nebo místopředsedu, aby platbu provedl. Buďte opatrní. Zdroj: Digitální a informační agentura, STP v ČR z. s.

10.8.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o jednání o konsolidačním balíčku, nebo informace o přípravě novely zákona o zaměstnanosti, nebo informace o Milostivém létě 2023, nebo výzvu k žádosti o spolupráci – zasílání zkušeností v souvislosti s invalidním důchodem, příspěvkem na péči a dávkami pro osoby se zdravotním postižením, nebo informace o metodickém doporučení pro obce: Nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby bikesharing. Zdroj: NRZP ČR

10.8.2023
Ošetřovné – když zdravý zaměstnanec pečuje o svého blízkého

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o možnostech a podmínkách náhrady příjmu v období, kdy zaměstnanec nemůže pracovat z důvodu nezbytné péče o svého blízkého. V případě potřeby péče o blízkou osobu je podle situace možné požádat o jednu ze dvou dávek: ošetřovné, které může být vypláceno po dobu maximálně 9 (16) kalendářních dnů, anebo dlouhodobé ošetřovné, které může být vypláceno po dobu maximálně 90 dnů. Více informací naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-kdyz-zdravy-zamestnanec-pecuje-o-sveho-blizkeho. Zdroj: ČSSZ

10.8.2023
Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografická soutěž

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil 30. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž na téma „Také to zvládnu!“. Cena za publicistické práce je udělována ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2023 na Úřadu vlády ČR. Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zachycují schopnosti a dovednosti osob se zdravotním postižením při zvládání činností vztahujících se k osobnímu, ale i pracovnímu životu. Fotografie se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, a to na e-mail fotosoutez@vlada.cz do 15. října 2023. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Více informací najdete na stránkách: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/cena-za-publicisticke-prace/cena-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-188634/. Zdroj: Úřad vlády ČR

10.8.2023
Návštěva hradu Krakovec ve Středočeském kraji

NRZP ČR podepsala s Národním památkovým ústavem memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti zpřístupňování památkových objektů osobám s těžkým zdravotním postižením. Smyslem je umožnit těmto lidem návštěvu vybrané památky, a to za pomoci asistentů, zpřístupňování jednotlivých prostor. Dne 19. srpna 2023 v době od 10:00 do 17:00 hod. se uskuteční tato akce na hradě Krakovec ve Středočeském kraji ve vzdálenosti 15 kilometrů od Rakovníka. Jedná se v zásadě o zříceninu, takže návštěvníci neuvidí žádný mobiliář, obrazy, tapisérie a podobně. Vzhledem k tomu, že se jedná o zříceninu hradu, tak je přístup k němu poněkud komplikovaný, ale s asistentem se dá zvládnout, a to především na mechanickém vozíku. Hrad Krakovec není vhodný pro návštěvu lidí na elektrických vozících, protože je nelze přenášet přes nejhorší úseky na přístupové cestě ke hradu. Přibližně ve vzdálenosti 100 metrů od hradu se nachází „Hospůdka u Hradu“, která poskytuje zázemí návštěvníkům obce i hradu. NRZP prosí o nahlášení počtu vozíčkářů, kteří hrad navštíví, na tel. +420 736 759 519. Vstupné pro osoby se zdravotním postižením a jejich asistenty je v rámci této akce symbolické. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/08/08/informace-c-63-2023-navsteva-hradu-krakovec-ve-stredoceskem-kraji/. Zdroj: NRZP ČR

10.8.2023
Cyklus webinářů pro pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a jejich rodiny či přátele

Spolek MSrehab za podpory Nadace ČEZ pro pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a jejich rodinné příslušníky a přátele připravil cyklus webinářů na zajímavá témata. Vysílání proběhne přes platformu Zoom a bude zdarma. Můžete si vybrat jeden workshop nebo více a přihlásit se na stránkách www.msrehab.cz (přihlašovací formulář bude spuštěn v nejbližších dnech). Témata: 11. 9. 2023 Poruchy rovnováhy a jejich terapeutické ovlivnění, 20. 9. 2023 Co by měli rodinní příslušníci a přátelé lidí s RS vědět, 25. 9. 2023 Psychosomatika aneb co mi říká moje tělo, 4. 10. 2023 Ergoterapie a léčba prací, jaký je rozdíl. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2023/08/07/cyklus-webinaru-pro-pacienty-s-roztrousenou-sklerozou-mozkomisni-a-jejich-rodiny-ci-pratele/. Zdroj: Aktivní život

10.8.2023
Lhůty při posuzování invalidity a zkušenosti pacientů

Stav posuzování invalidity a prodlužování pracovní neschopnosti na konci dlouhé léčby, se kterým se setkávají sociální pracovnice Amelie, je alarmující. Není to však obecná zkušenost. Jaká tedy obecná zkušenost je? Podělte se s Amelií o svou zkušenost formou on-line dotazníku. Výstup z něj bude sloužit k jednáním s MPSV a ČSSZ. Vyplnit dotazník můžete do 15. září 2023 včetně. Odkaz na dotazník a podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/lhuty-pri-posuzovani-invalidity-zkusenosti-pacientu-reknete-nam-je. Zdroj: Helpnet.cz

10.8.2023
Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Vláda projednala Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 v roce 2022. Ze 131 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2022, bylo splněno nebo průběžně plněno 102 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 29 opatření. Více informací najdete na stránkách: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/zprava-o-plneni-opatreni-narodniho-planu-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2021_2025-v-roce-2022-207413/. Zdroj: Helpnet.cz

10.8.2023
K zákonu o veřejných sbírkách

Aktualizovanou příručku vydalo Ministerstvo vnitra ČR. Aktuální verze příručky řeší problematické pasáže, které v minulosti působily komplikace v aplikační praxi zákona. Jedná se zejména o interpretaci prvního odstavce zákona o veřejných sbírkách, který zmiňuje „předem neurčený okruh přispěvatelů“. Na aktuální verzi příručky se podíleli odborníci z pracovní skupiny zřízené při Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a pracovní skupiny k veřejným sbírkám při ministerstvu vnitra. Aktuální verze příručky je zveřejněna na webových stránkách ministerstva vnitra: https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/. V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2023 Ministerstvo vnitra plánuje v říjnu letošního roku předložit vládě novelu zákona o veřejných sbírkách. Zdroj: Helpnet.cz

21.7.2023
Pečuj doma vás srdečně zve na online kurzy a skupiny

Společnost Pečuj doma si připravila letní online kurzy a skupiny, které proběhnou v červenci a v srpnu 2023. Jste na ně srdečně zváni, všechny jsou zdarma. Jedná se o kurzy: Zásady úspěšné komunikace při péči, Letní trénování paměti, Naučme se ošetřovat – úvod do problematiky. Více informací najdete na stránkách: https://www.praha8.cz/Pecuj-doma-vas-srdecne-zve-na-online-kurzy-a-skupiny-1.html. Zdroj: MČ Praha 8

21.7.2023
Dny evropského dědictví

Každé září se otevírají památky veřejnosti. Dny evropského dědictví letos budou probíhat od soboty 9. září do neděle 17. září 2023. Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, bývá v tyto dny nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). Podrobnější informace a seznam zapojených památek najdete na stránkách: https://www.ehd.cz/. Zdroj: MČ Praha 8

21.7.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k oslovení poslanců ve věci valorizace důchodů, nebo informace o návrhu a připomínkování nové bezbariérové vyhlášky, nebo informace o mimořádném dotačním řízení pro sociální služby pro rok 2023, nebo informace o Milostivém létě 2023, ve kterém je možné zbavit se dluhů především na sociálním pojištění, daních a pokutách. Zdroj: NRZP ČR

21.7.2023
Mimořádné dotační řízení umožní poskytovatelům sociálních služeb snížit úhrady za osobní asistenci klientům nad 80 hodin měsíčně na symbolickou částku

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo podmínky mimořádného dotačního řízení, které umožní poskytovatelům sociálních služeb snížit úhrady za osobní asistenci klientům nad 80 hodin měsíčně na symbolickou částku. O dotace mohou žádat všichni poskytovatelé a je důležité, aby to udělali. Pokud tedy využíváte osobní asistence v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, neváhejte se u svého poskytovatele ujistit, že o tyto dotace požádá. Informace o dotačním řízení najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyhlaseni-mimoradneho-dotacni-rizeni-pro-socialni-sluzby-pro-rok-2023?fbclid=IwAR1cpeQi8L8y4UMuGr-9sbEcK1cosIz24R2qOGrxaQmFeqKEpYYdoCpO3uk. Zdroj: Asistence, o.p.s.

21.7.2023
Pravidla dovolené

V souvislosti s dovolenými každý rok vyvstává celá řada otázek. Kolik volných dnů kolegům zbývá? Jak zjednodušit schvalovací proces? Jak zařídit, aby zaměstnanci byli spokojeni, ale neodjeli všichni najednou? Otázek a zdánlivých nejasností ohledně dní volna je ještě mnohem víc. Má zaměstnanec se zkráceným úvazkem stejný nárok na dovolenou jako jeho kolega, který stráví v práci 40 hodin týdně? Jak je to s lidmi pracujícími na dohody? Jak správně vypočítat výměru dovolené a kolik volných dnů lidem zbývá? Mohou firmy pracovníkům do čerpání dovolené mluvit? A kdy je možné dovolenou převádět? Odpovědi na ně i na řadu dalších najdete v praktickém návodu, které si můžete stáhnout na stránkách: https://magazin.lmc.eu/pravidla-dovolene-v-pdf-co-byste-meli-vedet-nez-je-zacnete-schvalovat?utm_campaign=nl-2023-06-22-datovka&utm_medium=email&utm_source=lmc.eu. Zjistíte tak, jestli máte u vás vše nastaveno správně. Dovolenou se podrobně zabývá také článek na stránkách: https://www.aperio.cz/clanky/dovolena-jak-na-vypocet-pravidla-cerpani?utm_medium=email&utm_source=ecomail&utm_campaign=2023_06_29_723_prazdninovy_provoz_dovolena&utm_term=57782&ecmid=29537. Zdroj: LMC, Aperio

21.7.2023
Situace kolem příspěvku na péči a speciálního dotačního titulu

Nedostatečná výše příspěvku na péči je dlouhodobě kritizována odborníky i samotnými uživateli této pomoci. Situace se měla zlepšit valorizací příspěvku od 1. července 2023, ale nakonec k valorizaci nedošlo. Lidem s postižením, kteří využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, by mohl zatím pomoci alespoň speciální dotační titul. Do budoucna je plánován také pátý stupeň příspěvku na péči, který se osvědčil v pilotním projektu neziskové organizace Asistence. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje zvýšit i dosavadní příspěvky na péči. Přesný termín této úpravy však zatím není znám. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2023/07/13/situace-kolem-prispevku-na-peci-a-specialniho-dotacniho-titulu/ najdete podrobnější informace. Zdroj: Aktivní život

21.7.2023
Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2023

Pražská organizace vozíčkářů, z.s. vás srdečně zve na 41. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězdu 2023, které se bude konat v sobotu 2. září 2023 od 13:00 hod. v Praze v Oboře Hvězda u Libocké brány. Těšit se můžete na oblíbené slalomy, jízdy a běhy na 500 metrů a hlavní závod v jízdách na mechanických vozících a v bězích na 1 000 metrů. Pro radost budou připraveny i tři speciální závody, jejichž účastníci obdrží odměnu hned v cíli, a doplňkové disciplíny. Startovné je 50,- Kč za osobu bez ohledu na počet závodů, ke kterým se hlásíte. K účasti se hlaste v kanceláři POV na telefonních číslech 224 826 078 nebo 736 485 859, případně prostřednictvím e-mailové adresy frankova@pov.cz nejpozději do středy 23. srpna 2023 do 15:00 hod. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce a na stránkách: https://www.pov.cz/akce/hvezda. Zdroj: POV

Hvězda 2023 pozvánka

21.7.2023
Krakonoš český pohár v běhu do vrchu

V přiloženém plakátu najdete informace o konání 37. ročníku běhu do vrchu, který se koná 12. 8. 2023 v Janských Lázních. Běží se z Janských Lázní na Černou horu. Pro lidi se zdravotním postižením, děti a další skupiny je běh na jeden kilometr, a to kolonádou v Janských Lázních. Pokud budete mít zájem, můžete se akce účastnit. Účast není nijak limitována. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://vrchy.maratonstav.cz/. Zdroj: NRZP ČR

plakát běh Janské Lázně

21.7.2023
Fotografická soutěž na téma „Také to zvládnu!“

Do soutěže vyhlášené VVOZP mohou být přihlášeny do 15. října 2023 takové fotografie, které nejlépe zachycují schopnosti a dovednosti osob se zdravotním postižením při zvládání činností vztahujících se k osobnímu, ale i pracovnímu životu. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/fotograficka-soutez-na-tema-take-zvladnu. Zdroj: Helpnet.cz

21.7.2023
Ověřte si své digitální kompetence potřebné pro práci z domova

Chcete zjistit úroveň svých digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro výkon práce z domova? Nejste si jisti, jestli byste takovou práci zvládli a jak jste na tom s ovládáním pracovních nástrojů, které se při práci z domova využívají? V rámci projektu DigiKompetence, jehož realizátorem je MPSV, byl vytvořen nový scénář autoevaluačního nástroje EVALDO – Home office pro otestování úrovně digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro výkon práce z domova. Pro spuštění scénáře Home office stačí navštívit stránky https://www.evaldo.cz/, zaregistrovat se a následně si scénář projít. Scénář napodobuje běžnou práci z domova na vašem domácím PC nebo notebooku. Poslouží hlavně těm, kdo se chystají přejít na práci z domova, ale nejsou si jistí, zda takový způsob práce zvládnou. Zdroj: Helpnet.cz

21.7.2023
Prázdninový program pro seniory

Organizace Právě Teď! o.p.s. nabízí mnoho zajímavých možností, jak aktivně trávit letní čas v Praze v příjemné společnosti. Nabídka obsahuje komentované prohlídky, vycházky, Nordic Walking, pétanque, workshopy a další aktivity. Jejich přehled najdete na stránkách: https://pravetedops.cz/2023/06/14/prazdninovy_program_2023/. Zdroj: Helpnet.cz

21.7.2023
Výsledky průzkumu Barometr českého zdravotnictví

Aktuální výsledky celostátního průzkumu „Barometr mezi pacientskými organizacemi“, který byl realizován od srpna do prosince roku 2022 mezi představiteli a členy 150 pacientských organizací v České republice, můžete najít na stránkách: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi.html?utm_source=EMM&utm_medium=email&utm_content=BARpacorg12022. Zdroj: HealthCare Institute o.p.s.

22.6.2023
Nabídka pobytů pro skupiny v Hotelu Slezan v Bruntále

V příloze najdete nabídku pobytů pro skupiny do Hotelu Slezan v Bruntále na rok 2024. Zdroj: STP Lovosice

Hotel Slezan nabídka skupiny 2024

22.6.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu zákona o podpoře v bydlení, nebo tiskovou zprávu, kterou NRZP ČR vydalo jako reakci na vyjádření MF ČR, nebo informace k rušení pošt, nebo informace o návrhu zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, nebo informace o novele stavebního zákona. Zdroj: NRZP ČR

22.6.2023
Začala červnová výplata důchodů po mimořádné valorizaci

Všem vypláceným důchodům se v souladu se zákonem č. 71/2023 Sb. zvyšuje procentní výměra důchodu od červnové splátky 2023. Procentní výměry všech důchodů vzrostou o 2,3 % a o pevnou částku 400 Kč. Důvodem mimořádné valorizace je přetrvávající inflace. Navýšení Česká správa sociálního zabezpečení provede automaticky, není potřeba o něj žádat. Valorizací důchodů v červnu 2023 se starobní důchody zvýší v průměru o 755 Kč a průměrná výše starobního důchodu tak dosáhne 20 216 Kč. Více informací naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zacala-cervnova-vyplata-duchodu-po-mimoradne-valorizaci-prumerny-starobni-duchod-poprve-presahne-20-tisic-korun. Zdroj: ČSSZ

22.6.2023
Milostivé léto 2023

Zákon o pokračování tzv. Milostivého léta nabude účinnosti dne 1. 7. 2023. Již třetí Milostivé léto by mělo probíhat od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023. Tentokrát se týká dluhů, které vznikly převážně podnikatelům a firmám. Jedná se o dluhy u České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu a Celní správy, tedy o dluhy především na sociálním pojištění, daních a pokutách. Tyto dluhy nejsou vymáhány soudními exekutory (jedná se o tzv. správní exekuce), proto se na ně předchozí Milostivá léta nevztahovala. Finanční správa umožní dlužníkům požádat o mimořádné odpuštění daně a mimořádný zánik nedoplatků na dani a příslušenství. Mimořádné odpuštění daně se vztahuje na tzv. příslušenství daně, které nebylo doposud uhrazeno. Podmínkou pro odpuštění příslušenství daně je uhrazení jistiny (původního dluhu). Odpuštění by se mělo týkat úroku z prodlení, úroku z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně, nákladů na řízení včetně exekučních nákladů. Podmínkou pro odpuštění je, že dluh vznikl do 30. 9. 2022. Dále je třeba, aby dlužník požádal o odpuštění dluhu a také tento původní dluh splatil v rozhodném období, tedy mezi 1. 7. a 30. 11. 2023. Některé nedoplatky na dani a příslušenství daně zaniknou zcela. Jedná se o nízké tzv. bagatelní nedoplatky. Jde o nedoplatky na dani z nemovitých věcí a jejím příslušenství, které nepřesáhnou 30 Kč nebo jiné nedoplatky, které nepřesáhnou 200 Kč. Tyto nedoplatky zanikají automaticky bez žádosti, dnem účinnosti zákona, tedy 1. 7. 2023. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/06/02/informace-c-45-2023-milostive-leto-2023/. Zdroj: NRZP ČR

22.6.2023
Kurzy pro rodinné pečující a opatrovníky dospělých

Moravskoslezský kruh, z. s. zve opět na své bezplatné kurzy pro pečující osoby. Pořádá je v srpnu a v září 2023, a to tradičně ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně. Kurzy budou čtyři: Problémy při ošetřování blízké osoby, Krizové právo pro laické pečující, Polohování, cvičení a aktivizace a Jak být správným opatrovníkem. Podrobný program cyklu a přihlášku najdete na stránkách: https://www.mskruh.cz/akce/cyklus-kurzu-pro-pecujici-v-srpnu-a-zari-2023-v-brne. Zdroj: Moravskoslezský kruh, z. s.

22.6.2023
Burza filantropie v Královéhradeckém kraji

Neziskové organizace a sociální podniky mohou přihlásit své projekty do prvního ročníku krajské Burzy filantropie v Královéhradeckém kraji, a to do 30. června 2023, a získat od donátorů z podnikatelské sféry a veřejné správy částku až 50 000 Kč. Burza filantropie je skvělá příležitost propojit neziskový a podnikatelských sektor. Žadatelé mohou získat podporu pro svůj projekt, na který by jen těžko sháněli prostředky. Nemusí tak procházet dotačním řízením, případně zjišťovat, že na jejich plány žádný dotační titul neexistuje. Podnikatelské subjekty naopak mohou podpořit dobrou věc a naplnit si tak svoji společenskou zodpovědnost. Burza filantropie funguje tak, že neziskové organizace z Královéhradeckého kraje nejprve přihlásí svůj projekt prostřednictvím webových stránek www.burzafilantropie.cz/hradec-kralove/prihlasovaci-formular/. Donátoři z řad soukromého a veřejného sektoru následně vyberou z přihlášek ty, které postoupí do finále, tedy na samotnou Burzu filantropie. O postupujících projektech bude na webu burzy rozhodovat i veřejnost svým hlasováním. Pořadatelé před podáním přihlášky doporučují konzultaci s krajskou koordinátorkou burzy Ivou Skalskou (iskalska@kr-kralovehradecky.cz). Burza filantropie v Královéhradeckém kraji se uskuteční 30. října 2023. Během burzy dostanou zástupci neziskových organizací osmiminutový prostor, aby svůj nápad představili. Fantazii a originalitě prezentace se meze nekladou, ale pro všechny účastníky bude k dispozici školení, jak svou vizi správně a úspěšně prezentovat. Na základě vystoupení pak donátoři rozhodnou o finanční či materiální podpoře. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/burza-filantropie-v-kralovehradeckem-kraji. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2023
Bezvadně a bezbariérově v jižních Čechách

Cestování přináší mnoho různých výzev. A pokud používáte invalidní vozík nebo cestujete s dítětem v kočárku, výzvy jsou mnohem větší. V jižních Čechách je k dispozici spousta míst, na kterých vás bariéry nebudou zbytečně konfrontovat s hendikepem. Bez starostí si zde každý může užít to, co očekává. Od sportu, poznávání památek a přírody, až po relax a načerpání energie. Jihočeský kraj představuje bezbariérové turistické cíle a tipy na výlety, které jsou vhodné nejen pro vozíčkáře a osoby s omezenou pohyblivostí, ale také pro maminky s kočárky. Všechny atrakce lze nalézt na webové stránce: bit.ly/jizni_cechy_bezbarierove nebo na stránce: https://opravdova-laska.jiznicechy.cz/opravdova-laska/vozickar-vozickari-o-jiznich-cechach. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2023
Noc sokoloven 2023

Zajímá vás, jaká zákoutí skýtají sokolovny ve vašem okolí a jaké možnosti pro vás a vaše děti nebo vnoučata nabízí vstup do Sokola? Přijďte sokolovny navštívit během každoroční Noci sokoloven. Program je bohatý a vstupné žádné. Sokolové během Noci sokoloven veřejnosti představují nejen historii svých jednot a budovy samotné, ale i to, co se v sokolských jednotách všechno děje a jak se mohou zájemci případně zapojit. Letos tuto možnost budete mít 23. června 2023. Více informací a seznam zapojených s programem najdete na stránkách: https://www.sokol.eu/projekt/noc-sokoloven. Zdroj: Metro

22.6.2023
XXIII. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR

Akce se koná 24. června 2023 v Emauzském klášteře v Praze 2, Vyšehradská 320/49. Tradiční setkání je určeno všem osobám zajímajícím se o problematiku celiakie, chorob s celiakií sdružených, osobám s alergií na lepek a všem dalším zájemcům o bezlepkovou dietu. Na programu jsou odborné lékařské přednášky a ochutnávky spojené s výhodným nákupem bezlepkových potravin od českých i zahraničních výrobců. Po celou dobu akce můžete zdarma využít Poradnu pro celiaky. Bezlepkové občerstvení zajištěno. Vstup zdarma. Více informací najdete na stránách: https://www.helpnet.cz/kalendar-akci/xxiii-celostatni-setkani-sdruzeni-celiaku-cr. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2023
Trápí vás močová inkontinence? Takhle probíhá léčba

Močová inkontinence je stav, kdy dochází k samovolnému neovladatelnému úniku moči z důvodu poruchy funkce močového měchýře a/nebo svěrače močového měchýře. Incidence v populaci narůstá s věkem, nicméně může postihovat i mladší pacienty. Častěji močovou inkontinencí trpí ženy. I když inkontinence moči v různé míře ovlivňuje kvalitu života pacientů a zasahuje jim do každodenních aktivit, mnoho lidí se ostýchá tento problém řešit se svým ošetřujícím lékařem nebo specialistou. Základem správné léčby močové inkontinence je přesné zjištění příčiny a jakým typem inkontinence pacient trpí (inkontinence stresová, urgentní, smíšená, funkční, totální, inkontinence z přeplnění). Inkontinence může být také projevem jiného onemocnění – např. Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby, demence, roztroušené sklerózy. Souviset také může s diabetem, obezitou, porodem, menopauzou, u mužů se zvětšenou prostatou. V mnoha případech se dá inkontinence léčit nebo zmírnit různými léčebnými metodami, jako jsou cviky svalů pánevního dna, medikamentózní terapie nebo případně operační řešení. Ke stanovení vhodné metody léčby je nutné specializované vyšetření urologem. Více informací najdete v článku na stránkách: https://vitalnisenior.cz/2023/05/trapi-vas-mocova-inkontinence-takhle-probiha-lecba/. Zdroj: Vitální senior

31.5.2023
Volná místa na pobytovém zájezdu do Velkého Mederu

STP v ČR z. s. místní organizace Nová Paka (okres Jičín) nabízí volná místa na svém rehabilitačním pobytovém zájezdu do Velkého Mederu, který se bude konat ve dnech 2. 9. – 9. 9. 2023. V příloze najdete letáček se základními informacemi a údaje k přihlášení. Zdroj: STP Nová Paka

Meder plakat

31.5.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu Zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, o připomínkách NRZP k tomuto zákonu (k vládnímu balíčku) a prohlášení Předsednictva NRZP ČR k návrhu tohoto zákona. Zdroj: NRZP ČR

31.5.2023
Cukrovka pojede také na dovolenou – jak se co nejlépe připravit na cesty?

Cestování s diabetem je trochu výzva, ale díky pečlivé přípravě může být pohodlné a bezproblémové. Ať už letos vyrážíte k moři nebo na hory, mějte na paměti, že jste-li diabetik, cukrovka bohužel pojede všude s vámi. Proto je potřeba si v předstihu zabalit, abyste si doma nezapomněli důležité léky a pomůcky. Článek s informacemi na toto téma najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/cukrovka-pojede-take-na-dovolenou-jak-se-co-nejlepe-pripravit-na-cesty. Zdroj: Helpnet.cz

31.5.2023
Lidé ve třetím stupni invalidity mají autobusy a vlaky za polovinu, sleva neplatí v MHD

Už od loňského léta mohou po Česku cestovat veřejnou dopravou za poloviční cenu lidé ve 3. stupni invalidity stejně jako senioři či děti a studenti. Prokázat se ale musí QR kódem, který jim vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Je možné získat ho na dálku přes její portál, nebo osobně v jejích pobočkách. Poloviční sleva na jízdném se netýká automaticky i městské hromadné dopravy – ceníky městské hromadné dopravy si stanovuje každý provozovatel zvlášť. Nárok na slevu na jízdném se prokazuje ukázáním QR kódu a předložením průkazu totožnosti. Potřebný QR může být v papírové formě, v elektronické formě v podobě dokumentu PDF, nebo v elektronické formě uložené v mobilní aplikaci OneTicket (do této aplikace lze kód získaný od ČSSZ jednoduše načíst a při všech cestách jednoduše ukázat). Samotná kontrola ve vozidlech veřejné dopravy je prováděna standardními odbavovacími zařízeními nebo mobilní aplikací CheckTicket. Další podrobnosti najdete na stránkách: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/potvrzeni-pro-slevu-na-jizdnem-pro-pozivatele-invalidniho-duchodu-tretiho-stupne. Zdroj: Aktivní život

31.5.2023
Mobilní aplikace Preventivka

Nová česká mobilní aplikace Preventivka od neziskové organizace Loono uživatelům ukáže, na jaké preventivní prohlídky by měli chodit a pohlídá jejich termíny. Uživatelé si mohou přidat i své vlastní prohlídky u dalších specialistů, jako například na alergologii, endokrinologii či dentální hygieně. Aplikace připomene také samovyšetření prsou, varlat i kůže a naučí správnou techniku. Vyhledá specialisty v okolí uživatele a nabídne ověřené a srozumitelné informace o prevenci závažných nemocí na jednom místě. Aplikace je ke stažení pro iOS i Android, a to zcela zdarma. Více informací najdete na stránkách: https://www.loono.cz/mobilni-aplikace. Zdroj: Loono

31.5.2023
Záznam webináře: Management výběru a konfigurace vozíku

Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/videa/webinare/zaznam-webinare-management-vyberu-a-konfigurace-voziku si můžete pustit záznam webináře Management výběru a konfigurace vozíku. Tématem tohoto webináře asociace CZEPA, který byl vysílaný dne 9. 5. 2023, je vozík jako základní kompenzační pomůcka pro každodenní mobilitu, sebeobsluhu, práci každého vozíčkáře. Výběr vozíku, jeho konfigurace a nastavení je zásadní pro zdravý, funkční a komfortní sed, podporující aktivní způsob života. V rámci webináře zaznívají praktické rady, na co všechno se zaměřit při výběru a konfiguraci vozíku včetně jeho příslušenství. Zdroj: CZEPA

31.5.2023
Záznam webináře: Úhrady zdravotnických prostředků a podmínky jejich preskripce

Zdravotnické prostředky, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, jsou pomůcky kompenzující poruchu či ztrátu určité funkce organismu. Seznam těchto zdravotnických prostředků na poukaz je obsahem zákona č. 48/1997 Sb., který prošel od roku 2019 několika novelizacemi. O zásadních změnách v úhradách zdravotnických prostředků pro lidi s poruchou mobility pojednává tento webinář. Dozvíte se, za jakých podmínek jsou zdravotnické prostředky hrazeny, kdo je smí předepsat, jaký je jejich finanční či množstevní limit. Tento webinář asociace CZEPA se vysílal 18. 4. 2023 a jeho záznam můžete shlédnout na stránkách: https://vozejkov.cz/cz/videa/webinare/zaznam-webinare-uhrady-zdravotnickych-prostredku-a-podminky-jejich-preskripce. Zdroj: CZEPA

31.5.2023
Den proti bolesti: možnosti využití odborné, doplňkové i dlouhodobé péče léčby bolesti

Akce proběhne 27. 6. 2023 od 15:00 do 17:00 hod. v Pacientském hubu v Praze (U Vršovického nádraží 30, Praha 10 Vršovice), ale je možné se k akci připojit i online. Přijďte se dozvědět více o možnostech léčby chronické bolesti v České republice. Tuto akci připravila Pacientská organizace pro léčbu bolesti ve spolupráci s Pacientským hubem. Těšit se můžete na řadu informací o možnostech využití odborné, doplňkové i dlouhodobé péče. Získáte přehled o podpůrných metodách, legislativě, zdravotním pojištění, hierarchii pracovišť, schématu center léčby bolesti, ambulancí, oddělení či klinik, a vyslechne si špičkové odborníky daného oboru. Více informací a registrační formulář najdete na stránkách https://pacientskyhub.cz/akce/den-proti-bolesti-moznosti-vyuziti-odborne-doplnkove-i-dlouhodobe-pece-lecby-bolesti?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_03_02_newsletter&utm_medium=email&utm_term=243&ecmid=243. Zdroj: Pacientský hub

31.5.2023
Noc kostelů

Už tento pátek 2. 6. 2023 se ve večerním odpoledni otevřou kostely, modlitebny, chrámy a kaple pro všechny návštěvníky. Do letošního patnáctého ročníku Noci kostelů se zapojilo bezmála 1 800 kostelů a podobných prostor po celé ČR, které připravily přes 7 000 programů. Kromě prohlídek a mší lákají kostely na koncerty, přednášky, ale také na rozhovory s faráři nebo na různé workshopy. Program a další podrobnější informace nejdete na stránkách: https://www.nockostelu.cz/. Zdroj: Noc kostelů

31.5.2023
Rock for People: Hudba bez bariér!

Dlouhodobě je festival Rock for People otevřen co nejširšímu spektru návštěvníků a návštěvnic. I letos se na Rock for People myslí na bezbariérovost. Součástí areálu bude například relax zóna pro návštěvníky a návštěvnice pohybující se na vozíčku a pro jejich doprovod. Vznikne zde zázemí pro odpočinek v sedacích vacích, prostor pro setkávání nebo dobití elektrického vozíčku. Bezbariérová ZTP zóna bude s obsluhou. Najdete zde vlastní bezbariérové sociální zázemí, které bude součástí bezbariérové ZTP zóny. U dvou hlavních open-air pódií budou vyvýšené plošiny pro lepší výhled na stage. V areálu budou umístěné uzamykatelné bezbariérové toalety. Bezbariérové parkování je zajištěné ve VIP zóně. Více informací najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/akce/rock-for-people-hudba-bez-barier. Zdroj: CZEPA

31.5.2023
Nabídka samostatného bydlení v rámci projektu “tréninkové bydlení” pro tetraplegiky od 1. 12. 2023

Máte chuť se osamostatnit a zkusit si samostatné bydlení v Praze? Pokud ano, pak je tu jedinečná příležitost v rámci projektu „Tréninkové bydlení“ pro tetraplegiky, a to hned na 2 roky. Podnájemní smlouva bude s vybraným zájemcem uzavřena od 1. 12. 2023. Tréninkové bydlení pro tetraplegiky, které nabízí asociace CZEPA již od roku 2012, je určeno tetraplegikům bez ohledu na dobu od změny zdravotního stavu. Bydlení je určeno primárně osobám po poškození míchy v oblasti krční páteře. V případě, že však nebudou takoví zájemci, může být tréninkové bydlení nabídnuto i jiným osobám s tělesným postižením, které se pohybují na vozíku. Cílovou skupinou jsou osoby, které se chtějí osamostatnit z péče rodiny či pobytových sociálních služeb. Bezbariérové bydlení je nabízeno v bytě 1+kk s plochou 55 m2 v bytovém komplexu Hornomlýnská, Praha 4 – Kunratice/Chodov. Více informací najdete na stránkách: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/bydleni/nabidka-samostatneho-bydleni. Zdroj: CZEPA

17.5.2023
Vzdělávejte se a buďte v kurzu na trhu práce

Kurzy dotované Ministerstvem práce a sociálních věcí vám vylepší profesní životopis, doplní znalosti nutné pro kariérní růst a zvýší vaši cenu na trhu práce. MPSV za vás zaplatí 82 % až 100 % ceny kurzu do výše 50 000 Kč. Nabídka kurzů je dostupná komukoliv, kdo má zájem se vzdělávat, aby zlepšil své postavení na trhu práce. Můžete pracovat, podnikat, studovat, být pracující senior, hledat práci, nebo být na rodičovské dovolené. Stačí, když si vyberete kurz a vyplníte do přihlášky vše potřebné. Úřad práce vám na kurz zcela nebo částečně přispěje. Podmínkou úhrady kurzu je, že se zapíšete do evidence zájemců o zaměstnání na ÚP a splníte podmínky pro účast na kurzu. Podrobnější informace i seznam nabízených kurzů najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/jsem-v-kurzu. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2023
Žádat důchod, nebo prodloužení nemocenské?

Když u člověka nastane změna zdravotního stavu, která má charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (stav, který již trvá jeden rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze očekávat, že bude trvat déle než rok), je třeba řešit, co dál. Pokud jsem pracoval/a s odvody na sociální pojištění, pobírám nemocenské dávky, tzv. nemocenskou. Tu lze pobírat zhruba rok (konkrétně 380 dní). Co ale potom? Je vhodnější požádat o invalidní důchod, nebo o prodloužení nemocenské? Informace a doporučení od sociálních pracovníků CZEPA najdete na stránkách: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zadat-duchod-nebo-prodlouzeni-nemocenske. Zdroj: CZEPA

17.5.2023
Sociální zabezpečení při práci a pobytu v zahraničí

Chystáte se na pobyt či práci v zahraničí? V květnovém Zpr@vodaji ČSSZ najdete informace, jak řešit konkrétní životní situace v souvislosti s nárokem na dávky ze sociálního zabezpečení. V různých státech se liší podmínky pro jejich přiznání, a je proto dobré si případný nárok předem ověřit a zjistit si, co vše je k vyřízení takové žádosti třeba. Podrobnější informace najdete v přiloženém Zpr@vodaji ČSSZ. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (kveten 2023)

17.5.2023
Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2023

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění – tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Více informací naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-pro-rok-2023. Zdroj: ČSSZ

17.5.2023
18. FÓRUM CELIAKŮ – GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2023

Akce je určena každému, koho zajímá celiakie a nemoci s celiakií spojené, alergie na lepek a bezlepková dieta. Přijďte si poslechnout přednášky předních odborníků na problematiku celiakie a bezlepkové diety. Prezentace výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit. Po celou dobu akce bude k dispozici poradna pro bezlepkovou dietu. Akce se uskuteční v sobotu 20. května 2023 od 10:00 do 14:00 hod. v PVA EXPO Praha Letňany hala č. 8, Beranových 667, Praha 9. Podrobnosti k akci včetně odborného programu, seznamu vystavovatelů naleznete na stránkách: https://celiak.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o jednání NRZP s ministrem financí o příspěvku na péči, nebo informace o jednání NRZP s Generálním ředitelstvím Česká pošta s. p., nebo pozvánku na přednášku Cate Thomas 18. května 2023 v Brně nebo online, nebo informace o ustanoveních zákona o energetice dotýkajících se zranitelného zákazníka. Zdroj: NRZP ČR

17.5.2023
Víte, na co máte při péči o zdraví právo?

Práva pacientů většinu lidí nezajímají, dokud sami neskončí v lékařské ordinaci s neradostnou diagnózou a plni nejistot. 18. 4. byl Evropský den práv pacientů. Při této příležitosti připomíná článek na stránkách https://silapacientu.cz/2023/04/18/18-duben-je-evropsky-den-prav-pacientu-vite-na-co-mate-pri-peci-o-zdravi-pravo/ pár věcí, o kterých řada lidí nejspíš ani netuší, že na ně má právo. Zdroj: Aktivní život

17.5.2023
Sehnat lékaře může pomoci zdravotní pojišťovna i web Ministerstva zdravotnictví

Zajistit dostupnou zdravotní péči je povinností zdravotních pojišťoven. Pokud máte potíže sehnat lékaře konkrétní odbornosti, nebojte se tak obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. S tím vám pomůže i web Ministerstva zdravotnictví. Řada lidí se v poslední době potýká s problémem sehnat praktického lékaře, který by byl ochoten je přijmout do péče. Ještě horší situace panuje, pokud rodiče hledají pediatra pro své dítě. Nedostupnost zdravotní péče se však může týkat jakéhokoli lékařského oboru. Dle zákona o zdravotním pojištění má přitom každý pojištěnec právo na časově a místně dostupnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Je povinností zdravotních pojišťoven toto právo svým pojištěncům zajistit. Ať už se to týká výše uvedených praktických lékařů, anebo lékařů z jiných odborností (např. zubní lékař, gynekolog, chirurg, psychiatr, imunolog atd.). Více informací najdet na stránkách: https://pacientskyhub.cz/aktuality/519. Zdroj: Pacientský hub

17.5.2023
Bezbariérový hudební festival Colours of Ostrava 2023

I letos mohou hudební festival Colours of Ostrava, který se koná v bezbariérovém areálu Dolní oblasti Vítkovic 19. – 22. 7. 2023, navštívit i lidé se zdravotním znevýhodněním. Ke standardnímu servisu již několik let patří zvýhodněná cena vstupenky pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, bezbariérová přeprava v rámci města Ostravy, či možnost objednat si vyškoleného asistenta. Návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním organizátor zprostředkuje bezbariérové ubytování v ostravských hotelích v rámci jejich kapacity. Těmto návštěvníkům nabízí také možnost rezervovat si místo ve festivalovém stanovém městečku včetně parkovacího místa. Možná je také rezervace parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu. Více informací najdete v příloze a na stránkách: https://www.colours.cz/prakticke/colours-bez-barier. Zdroj: Colours bez bariér

Informace k projektu Colours bez bariér 2023

17.5.2023
Rozcestník pro novou kapitolu života

Soubor pěti brožur pro nově diagnostikované pacienty s roztroušenou sklerózou připravil portál MojeMedicina.cz. Noví pacienti či nové pacientky zde najdou odpovědi na své otázky i tipy pro rozvoj myšlení a kreativity. Tmavě modrá brožura patří prvním otázkám, světle modrá se věnuje péči o duši, okrová obsahuje praktickou ukázku cviků, zelená napoví, jak žít naplno, a červená brožura obsahuje užitečné odkazy. Brožury jsou k dispozici ke stažení na portálu MojeMedicina.cz: https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/roztrousena-skleroza/muj-rozcestnik.html?fbclid=IwAR2BghpJUIFS7raJwN2pKCdSj4yk4GhFriC66QWs_esVKAuWfoISuBsU4ps. Zdroj: Helpnet.cz

28.4.2023
Nejlepší nemocnice 2023 – celostátní průzkum bezpečnosti a spokojenosti pacientů nemocnic

Máte možnost zapojit se do hlasování v rámci 18. ročníku celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti pacientů nemocnic – Nejlepší nemocnice 2023. Průzkum provádí HealthCare Institute, což je nezisková organizace, která napomáhá postupně zvyšovat bezpečnost a kvalitu českého zdravotnictví. Možnost hlasování je otevřena do 31. 8. 2023. Nemocnice jsou hodnoceny z pohledu ambulantních i hospitalizovaných pacientů, zaměstnanců nemocnic, finanční kondice, online komunikace a kybernetické bezpečnosti. Více informací a hlasovací formulář najdete na stránkách: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/nemocnice-ceske-republiky/celostatni-projekt-nemocnice-cr-2023.html. Zdroj: STP v ČR z. s.

28.4.2023
Kopírka hledá kancelář

V rámci čtvrtého kola dobročinného projektu společnosti Canon a jejích partnerů společnost rozdá použitá, ale stále výkonná kancelářská zařízení do neziskových organizací, škol či školek. Uzávěrka pro podání žádosti je 10. května 2023. Jak se přihlásit: Do 10. května 2023 poslat na adresu canon@my.cz osobitý mail s kreativním popisem, jak konkrétně by uvedený dar podpořil chod kanceláře a činnost neziskové organizace. Nejnápaditější žádosti získají nestárnoucí multifunkční zařízení Canon. Více informací najdete na stránkách: https://www.canon.cz/kopirka-hleda-kancelar/. Zdroj: Helpnet.cz

28.4.2023
Pracovali jste v Česku i v zahraničí a máte nárok na výchovné? Díky ombudsmanovi můžete správu sociálního zabezpečení požádat o výhodnější přepočet důchodu

Tisíce důchodců, kteří kvůli práci v zahraničí pobírají takzvaný dílčí důchod, mohou v souvislosti se zavedením výchovného požádat Českou správu sociálního zabezpečení o přepočet. Na popud ombudsmana se k takovému výkladu předpisů přiklonilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Veřejný ochránce práv se na ministerstvo obrátil kvůli podnětům seniorek, které v minulosti pracovaly mimo území ČR, zejména na Slovensku a v Německu. Ty veřejného ochránce práv upozorňovaly na značně sníženou výši výchovného. Podle MPSV ale nezvládne Česká správa sociálního zabezpečení všechny dílčí důchody přepočítat automaticky. Lidé, kteří dílčí důchod dostávají, tak musí o přepočet sami požádat. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/pracovali-jste-v-cesku-i-v-zahranici-mate-narok-na-vychovne-diky-ombudsmanovi-muzete-spravu. Zdroj: Helpnet.cz

28.4.2023
Festival otevřených budov Open House v Praze a v Brně

Festival otevřených budov proběhne i letos. Svátek městské architektury zdarma zpřístupní různé budovy a prostory. Přichystán bude i bohatý doprovodný program, jehož součástí budou speciální komentované procházky, přednášky a diskuze. Open House Praha letos proběhne v termínu od 15. do 21. května 2023. Podrobnější informace o něm najdete na stránkách: https://www.openhousepraha.cz/. Open House Brno proběhne 13. a 14. 5. 2023 a více informací o něm najdete na stránkách: https://openhousebrno.cz/. Zdroj: MČ Praha 8

28.4.2023
Fundraisingový seminář – Jak na místní zdroje

Seminář Nadace Via se bude konat v neděli 28. 5. 2023 od 9:00 do 17:00 hod., a to online. V tomto jednodenním semináři vám bude představena rozmanitá škála nástrojů a aktivit, které fundraising nabízí mimo sféru dotací a grantů. Je určený zejména pro ty z vás, kteří s fundraisingem začínají a realizují své aktivity na lokální komunitní úrovni. Seminář je zdarma. Má však omezenou kapacitu, a z toho důvodu je nutné se přihlásit a probíhá výběr účastníků. Více informací najdete na stránkách: https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/misto-kde-zijeme/seminare/. Zdroj: Nadace Via

28.4.2023
Úsměv nejen pro Kryštofa

Za kým jít, kde najít informace a podporu. S těmito otázkami pomáhají lidem, kterým do života vstoupilo onkologické onemocnění, manželé Abelovi. Na základě vlastní zkušenosti se ztrátou syna a zjištěním, jak nekoordinovaný je systém nelékařské péče, vybudovali organizaci, která má ambici stát se rozcestníkem nabízejícím přehledné a komplexní informace lidem s rakovinou. Pokud se navíc jedná o lidi sociálně slabé, nabízí fond také finanční podporu. Posláním Nadačního fondu Úsměv nejen pro Kryštofa je pomoci zúčastněným nalézt všechny informace, možnosti podpory a zorientovat se v celé situaci. Služby jsou poskytovány zdarma. Více informací naleznete na stánkách: www.usmevnejenprokrystofa.cz. Zdroj: Umění darovat

28.4.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci, že NRZP ČR dál bojuje za bezbariérové pobočky České pošty, nebo informaci o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo informaci o předávání cen NRZP ČR MOSTY za rok 2022, které se uskuteční 16. května 2023 v Praze, nebo informace o prohlášení NRZP ČR k financování sociálních služeb. Zdroj: NRZP ČR

28.4.2023
Víkend otevřených zahrad

Víkend otevřených zahrad proběhne 10. – 11. června 2023. Jedná se o svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti. Do projektu se zapojují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Představí se zahrady a parky, které mohou nabídnout něco zajímavého, např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavý příběh. Kromě nich se budou prezentovat i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. Vstupné určují majitelé zahrad – někde je vstup zdarma, někdy za poplatek. Více informací a seznam míst najdete na stránkách: https://vikendotevrenychzahrad.cz/. Zdroj: MČ Praha 8

28.4.2023
Poslali vás do prčic? Vydejte se na Prčice!

V sobotu 20. května 2023 se už po šestapadesáté uskuteční nejmasovější český turistický a dálkový pochod Praha–Prčice. K jeho četným organizátorům patří také Pražská organizace vozíčkářů (POV): kompletně připravuje speciální „silniční“ 13kilometrovou vozíčkářskou trasu. Absolvovat ji mohou pouze držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P s doprovody. Přihlásit se na tento pochod je možné nejpozději do středy 10. května 2023 na e-mail frankova@pov.cz. Podrobnosti najdete na stránkách https://www.pov.cz/akce/pochod-praha-prcice. Podrobnosti o všech 21 připravených trasách pro veřejnost uvádějí stránky: https://www.praha-prcice.cz/. Zdroj: Česká abilympijská asociace z.s.

31.3.2023
Mýty a fakta k důchodům

Jak se stanoví výše důchodu? Důchod se skládá ze dvou částí: základní výměry a procentní výměry. Ta základní je pro všechny stejná a činí 10 % průměrné mzdy v ČR. V roce 2023 je základní výměra 4040 korun. Procentní výměra tvoří obvykle větší část důchodu a odvíjí se od celoživotních výdělků a odpracovaných let. Všechny hrubé výdělky, ze kterých se odvádělo důchodové pojištění, se zprůměrují a přepočítají na výpočtový základ. Čím vyšší byly výdělky, tím je vyšší výpočtový základ. Čím více odpracovaných let, tím větší část z tohoto základu bude tvořit procentní výměru důchodu. Důchodová problematika není jednoduchá a panují kolem ní mnohé mýty. Některé z nich vyvrací a vysvětluje článek na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/03/13/myty-a-fakta-k-duchodum/. Zdroj: Aktivní život

31.3.2023
Webinář ERÚ – Aktuální otázky ochrany spotřebitele v energetice

Energetický regulační úřad pořádá další webinář, který se uskuteční ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 14 hodin. Hlavními tématy webináře budou aktuální otázky ochrany spotřebitele v energetice. V průběhu prezentace se seznámíte jak s teoretickými, tak i praktickými aspekty dané problematiky. Po webináři bude následovat diskuse. Témata: změna dodavatele elektřiny a plynu, cenová ujednání, vyúčtování dodávek elektřiny, řešení problémů s dodavatelem. K webináři se můžete online připojit v daný den a čas bez nutnosti předchozí registrace prostřednictvím přiloženého odkazu ke schůzce. Zároveň můžete vznést před konáním webináře dotaz. Dotazy budou předány přednášející a budou dle časových možností zodpovězeny po teoretické části webináře. Odkaz pro připojení ke schůzce: https://www.eru.cz/aktualni-otazky-ochrany-spotrebitele-v-energetice#pripojeni-k-webinari, odkaz pro položení otázek: https://www.eru.cz/aktualni-otazky-ochrany-spotrebitele-v-energetice#chci-polozit-otazku. Webináře jsou zdarma. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o úhradě výjimečné léčby podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nebo informace o definici ohroženého zákazníka v energetice, nebo nabídku navazující spolupráce NZIP s pacientskými organizacemi, nebo informace o rušení bezbariérových poboček České pošty. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2023
Pohybem proti roztroušené skleróze, díl druhý: Tai-chi

V současné době narážíme na velké množství sportovních aktivit, které příznivě ovlivňují průběh roztroušené sklerózy. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/aktuality/ se autor zaměřil na tai-chi, jež může posílit fyzickou a mentální kondici pacienta a efektivně zmírňovat dopady roztroušené sklerózy. Tai-chi patří mezi prastaré čínské bojové umění, které vychází z taoistické filozofie a aktivně pracuje se systémem meridiánů. Typickou součástí tohoto cvičení jsou pomalé kontrolované pohyby spojené s hlubokým dýcháním a správným postavením těla. Tyto specifické pohyby napomáhají vytvořit nové pohybové návyky a posílit svaly. Tai-chi je tak oblíbeným doplňkem rehabilitací a doporučují jej přední světoví neurologové. Zdroj: Aktivní život

31.3.2023
Když očí svědí a pálí. Jak si na jaře poradit se sezonními alergiemi?

V článku na stránkách https://vitalnisenior.cz/2023/03/kdyz-oci-svedi-a-pali-jak-si-na-jare-poradit-se-sezonnimi-alergiemi/ najdete tipy na to, jak při alergii ulevit svým očím. Zatímco pro některé je jaro příjemnou a dlouho očekávanou změnou, najdou se lidé, kteří trpí nepříjemnými projevy sezónních alergií. Mohou pomoci nejen oční kapky, ale i sluneční brýle. Na základě dat Všeobecné fakultní nemocnice v Praze postihuje nějaká forma alergie bezmála 40 % Čechů. Nejčastěji se jedná o pyl, roztoče nebo prach. Vedle citlivé kůže, rýmy a ucpaného nosu patří k typickým projevům také obtíže s očima, nejčastěji slzení, svědění, řezání, následně i nateklá víčka. Přestože jde o poměrně běžné komplikace, není radno je podceňovat. Zanedbaná léčba může vést až k rozvoji zánětu spojivek. Zdroj: Vitální senior

31.3.2023
Digitální odysea – moderní technologie si můžete užít v každém věku

Digitální odysea je projekt digitálního vzdělávání pro seniory 65+ od Nadace Vodafone a je součástí mezinárodního programu. Kurzy jsou zdarma a organizuje je organizace Moudrá Sovička. Ta nabízí seniorům širokou škálu služeb, individuální pomoci a kurzů. Tato organizace se zaměřuje na vzdělávání a pomoc při používání chytrého telefonu, tabletu, počítače a notebooku, tlačítkového telefonu, chytré televize a s nimi spojených služeb podle potřeb klientů. Za digitálním vzděláním se nově můžete vypravit do knihovny. Zdarma vás tam naučí jak správně ovládat počítač, tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Akce se konají ve vybraných knihovnách napříč Českou republikou. Jejich seznam najdete na stránkách https://odysea.nadacevodafone.cz/knihovny. Více informací najdete na stránkách https://www.moudrasovicka.cz/. Zdroj: Givt.cz

31.3.2023
Open Skies for Handicapped

Open Skies for Handicapped je charitativní akce, kterou od roku 2008 pořádají Letecké služby Hradec Králové a.s. Cílem akce je umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním zážitek z vyhlídkového letu. Vyhlídkové lety jsou zabezpečovány Vzdušnými silami Armády České republiky a Centrem leteckého výcviku Pardubice. Součástí akce je bohatý doprovodný program, který je přístupný široké veřejnosti. Vstup na akci a parkování jsou v průběhu akce zdarma. Akce se koná 17. června 2023 na Letišti Hradec Králové. Více informací najdete na stránkách: https://osh-hk.cz/. Zdroj: Vozejkov

31.3.2023
Webinář o úhradách zdravotnických prostředků

Zdravotnické prostředky, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, jsou kompenzační pomůcky kompenzující poruchu či ztrátu určité funkce organismu. Seznam těchto zdravotnických prostředků na poukaz je obsahem zákona 48/1997 Sb., který prošel od roku 2019 několika novelizacemi. O zásadních změnách v úhradách zdravotnických prostředků pro lidi s poruchou mobility bude pojednávat webinář, který pořádá Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. Dozvíte se, za jakých podmínek jsou zdravotnické prostředky hrazeny, kdo je smí předepsat, jaký je jejich finanční či množstevní limit. Webinář proběhne 18. 4. 2023 od 16 hodin a bude se jmenovat Úhrady zdravotnických prostředků a podmínky jejich preskripce. Pozvánku již brzy najdete na stránkách: https://vozejkov.cz/. Zdroj: CZEPA

31.3.2023
Seminář Roztroušená skleróza v životě pacienta

RS centrum FN Ostrava pořádá seminář pro pacienty s nově zjištěným onemocněním roztroušení skleróza a jejich rodinné příslušníky. Seminář proběhne 27. dubna 2023 od 15:00 do 18:00 hod. v Kongresovém sálu Domova sester FN Ostrava (17. listopadu 1790, Ostrava). V případě zájmu o účast se prosím zaregistrujte na stránkách: http://rsvzivotepacienta.gsymposion.cz/ nebo na tel.: 597 373 383. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/03/17/roztrousena-skleroza-v-zivote-pacienta-4/. Zdroj: Aktivní život

13.3.2023
Daňové přiznání se musí podat elektronicky, když má organizace zpřístupněnou datovou schránku

Toto upozornění se týká jen těch organizací, které mají povinnost podávat daňová přiznání, nebo které podávají daňová přiznání nepovinně dobrovolně. K 1. lednu 2023 došlo k novelizaci daňového řádu. Teď platí, že okamžikem zpřístupnění datové schránky se daňová přiznání musejí podávat v elektronické podobě, nikoli v tištěné podobě. (Přičemž datová schránka je zpřístupněna v okamžiku, kdy se do ní poprvé přihlásí někdo z osob, kterým byly zaslány přístupové údaje k datové schránce. Ovšem pokud se osoby, kterým byly doručeny přístupové údaje, do datové schránky nepřihlásí do 15 dnů po dni doručení přístupových údajů, považuje se datová schránky stejně za zpřístupněnou, a to nejpozději patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.) Nejjednodušší asi je daňové přiznání rovnou vyplnit na webovém portálu Moje daně: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home. Tam se nacházejí „Elektronická podání pro Finanční správu“ a pod nimi „Elektronické formuláře“, kde si vyberete, jaké daňové přiznání podáváte (nejčastěji tedy Daň z příjmů právnických osob). Formulář vyplňujete přímo na internetu a ukládáte si ho do svého počítače. K rozpracovanému a uloženému formuláři se můžete vrátit později. Až nakonec vyplnění formuláře dokončíte, uložíte si do počítače konečnou verzi (hlavně ve formátu XML) a přes tlačítko „Odeslat“ přistoupíte k odeslání daňového přiznání. V dalším kroku kliknete na variantu, že odešlete daňové přiznání prostřednictvím datové schránky organizace. Ověřte si, že dole pod tím máte vyplněnou svou e-mailovou adresu. Stránky po vás budou chtít vyplnit přihlašovací jméno a heslo do datové schránky. V dalším kroku musíte zaškrtnout, že souhlasíte s poskytnutím přístupu finančnímu úřadu k vaší datové schránce. Tím je daňové přiznání podáno. Systém vás znovu vrátí na stránky portálu Moje daně, odkud je důležité si hned stáhnout a uložit do počítače potvrzení o odeslání daňového přiznání a úplně finální verzi daňového přiznání ve formátu PDF a ve formátu XML. Později už nebude možné se k tomu vrátit. Výhodou je, že daňové přiznání přes datovou schránku stačí letos podat nejpozději do 2. května 2023 místo řádného termínu v dubnu. Odeslání daňového přiznání přes datovou schránku je zdarma a čas odeslání je zároveň i časem doručení na finanční úřad. Pokud byste potřebovali s podáním daňového přiznání poradit, ozvěte se nám, připravíme pro vás podrobnější návod, nebo s vámi konkrétně podání daňového přiznání probereme a pomůžeme vám. Kontakt: Alena Říhová, tel: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Pokud podáte daňové přiznání v tištěné podobě místo v elektronické podobě, bude to považováno za neplatné a finanční úřad vás stejně vyzve, abyste podali daňové přiznání v elektronické podobě, případně při nesplnění této povinnosti vám může finanční úřad uložit pokutu. Zdroj: Verlag Dashöfer, STP v ČR z. s.

13.3.2023
Od února 2023 mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu na pojistném

Pokud zaměstnáváte na pracovní smlouvu nebo ve služebním poměru zaměstnance na zkrácený úvazek a tento zaměstnanec patří mezi určené skupiny (např. osoba se zdravotním postižením, osoba nad 55 let, rodiče dětí do 10 let, apod.), můžete od února 2023 využít slevu na sociálním pojištění. Tuto slevu můžete následně uplatnit každý měsíc. Česká správa sociálního zabezpečení uspořádala on-line seminář k právní úpravě slev na pojistném pro zaměstnavatele a mzdové účetní, který se uskutečnil 23. 2. 2023. Během semináře byly účastníkům srozumitelně vysvětleny veškeré podmínky nároku na slevu včetně uplatnění a názorných příkladů v souvislosti s možností uplatnění slevy na pojistném za specifické skupiny zaměstnanců od února 2023. Pro ty, kteří se semináře nemohli účastnit, byl z celého semináře vytvořen videozáznam, který je veřejně dostupný na YouTube kanále: https://www.youtube.com/watch?v=yyYeybttr_E, nebo si ho můžete spustit přímo na webových stránkách ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/slevy-na-pojistnem. Během semináře mohli přihlášení rovněž pokládat dotazy, které se postupně sesbíraly a vytvořil se z nich soubor nejčastějších otázek a odpovědí, který také najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/slevy-na-pojistnem#faq. Vzhledem k velkému množství specifických dotazů budou postupně zveřejňovány i další odpovědi, a to v sekci slevy na pojistném na webu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/slevy-na-pojistnem. Kdyby vaše organizace (zaměstnavatel) o uplatnění slevy uvažovala a nebyli jste si postupem jistí, můžeme to společně zkonzultovat – kontakt: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Zdroj: ČSSZ, STP v ČR z. s.

13.3.2023
Doporučení k datovým schránkám

Věříme, že všechny naše pobočné spolky již datovou schránku používají a tedy hlavně hlídají, jestli jim do ní nepřišla nějaká zpráva. Pokud máte ještě obavy se do datové schránky přihlásit, zavolejte nám, společně to zvládneme. Kontakt: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Těm, kteří již datové schránky využívají, bychom chtěli doporučit, aby si zkontrolovali některá nastavení datové schránky. 1) Jedná se o nastavení notifikací (upozornění). Určitě doporučujeme zadat si do datové schránky notifikace na e-mail, tedy aby vám byla na vaši e-mailovou adresu odesílána upozornění na to, že do datové schránky přišla nová zpráva. Při vyplňování své e-mailové adresy nezapomeňte zaškrtnout, že vám mají být zasílána všechna upozornění – jsou tam 4 zaškrtávací políčka, nejjednodušší je zaškrtnout všechna. Také si můžete zaškrtnout, že máte zájem o rozšířený obsah notifikačních zpráv, tedy že v mailu se vám zobrazí i předmět zprávy (její obsah). 2) Dále si můžete v datové schránce nastavit neomezenou platnost hesla, tedy abyste ho nemuseli měnit každé 3 měsíce. Podrobnější informace a návod najdete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

Datová schránka – notifikace a heslo

13.3.2023
Wellness v Maďarsku či Slovinsku na jaře 2023

V přiložené nabídce CK Amico travel naleznete přehled jarních termínů na wellness pobyty na jaře tohoto roku v Maďarsku či Slovinsku. Jedná se o: Hotel Park Inn – Zalakaros v Maďarsku, Hotel Carbona – Hevíz v Maďarsku, Hotel Terme Vivat – Moravské Toplice ve Slovinsku a Grand Hotel Donat – Rogaška Slatina ve Slovinsku. Zdroj: STP Jindřichův Hradec

Amico Travel jaro 2023

13.3.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. tiskovou zprávu NRZP k valorizaci důchodů, nebo informace o návrhu NRZP ČR na změnu výchovného u starobních důchodů ve výši ID, nebo informace o definici zranitelné skupiny lidí v energetické legislativě, nebo informace o návrhu NRZP na úpravu výchovného pro ženy, které pobíraly invalidní důchod, nebo dále návod na léčbu covidu pro rizikové pacienty. Zdroj: NRZP ČR

13.3.2023
Nové Taxíky Maxíky vyjely pomáhat

Tři zbrusu nové Taxíky Maxíky už vozí klienty v Kravařích, Kralupech nad Vltavou a v Příbrami. Zvýhodněná doprava pod hlavičkou Konta Bariéry a lékárenské sítě Dr.Max pomáhá od roku 2016 seniorům a lidem s handicapem. Celkem už služba funguje ve 25 městech Česka. Více informací najdete na stránkách: https://www.kontobariery.cz/O-nas/Aktuality/Nove-Taxiky-Maxiky-vyjely-pomahat. Zdroj: Konto Bariéry

13.3.2023
Nové webové stránky projektu NRZP ČR Euroklíč

NRZP ČR vytvořila zcela nové webové stránky svého dlouhodobého projektu Euroklíč. Nové webové stránky, které přinášejí kompletní informace o projektu Euroklíč, najdete na adrese www.euroklic.cz. Webové stránky obsahují informace o historii projektu Euroklíč, dále informace o tom, co je euroklíč a k čemu slouží, co je aplikace Euroklíčenka, informace o jednotlivých druzích eurozámků, a další. Velmi důležité jsou informace o tom, kde si každý zájemce může euroklíč vyzvednout a také je možné si vyhledat seznam míst osazených eurozámkem (v sekci Soubory / Přílohy, přísliby, průvodce, potvrzení / Euroklíč průvodce po místech 2023). Zdroj: NRZP ČR

13.3.2023
Všechny speciální cesty v nové publikaci

Počátkem roku se na stránkách Klubu českých turistů (KČT) https://kct.cz/clanky/vozickarske-trasy-prehledne a https://kct.cz/vozickarske-trasy objevila elektronická verze brožury o všech dosavadních turistických cestách pro vozíčkáře. Tuto brožuru je možné si z webových stránek zdarma stáhnout. Úvodní část obsahuje základní informace o KČT, o stupni obtížnosti tras (modrá, červená, černá – barva pásových značek a značek na tabulkách vč. případných směrovek odpovídá barvě stanoveného stupně obtížnosti) a přehled tras s jejich mapovou lokalizací v rámci republiky. Následují jednotlivé trasy: každé je věnována dvoustrana s mapkou, popisem cesty, její délkou a úrovní náročnosti. Tištěná publikace vyšla nákladem 2 tisíce kusů. K dostání je na sekretariátu KČT (Praha 1, Revoluční 1056/8a – vnitroblok nedaleko nákupního centra Palladium) a bude se také distribuovat do některých organizací zaměřených na osoby se zdravotním postižením. Během letoška možná k dosavadním dvaadvaceti přibydou další dvě „bezbariérové“ trasy, a to v Lanškrouně a Poděbradech. Zdroj: Česká abilympijská asociace, z.s.

13.3.2023
Pacientům s nemocí plic koluje v krvi příliš oxidu uhličitého, s léčbou jim může pomoci speciální přístroj

Malátnost, poruchy srdečního rytmu, nebo dokonce smrt – to všechno může způsobit zvýšená koncentrace oxidu uhličitého v krvi – tzv. hyperkapnie. Trpí jí především lidé s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Pacientům dokáže ulevit speciální přístroj, který jim může prodloužit život. Lidé o jeho existenci ale mnohdy neví. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/pacientum-s-nemoci-plic-koluje-v-krvi-prilis-oxidu-uhliciteho-s-lecbou-jim-pomuze-pristroj. Zdroj: Helpnet.cz

13.3.2023
Průvodce zákony pro rodiče na rok 2023

Rozsáhlou publikaci pro rodiče vydalo Aperio. Mateřská, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, ošetřovné, výpověď, výživné, přídavky na dítě… Máte jako rodiče problém vyznat se ve všech předpisech, zákonech a pravidlech? Aperio právě vydalo aktualizovaného Průvodce zákony pro rodiče na rok 2023. Na téměř 300 stránkách najdete přehledné, čtivé a srozumitelné shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím, nechybí v něm ani vzory žádostí, užitečné odkazy a kontakty či psychologické tipy. Ke stažení v PDF je zcela zdarma na stránkách: https://www.aperio.cz/pruvodce-zakony-pro-rodice?utm_medium=TZ&utm_source=email&utm_campaign=Pruvodce_zakony_2023. Zdroj: Helpnet.cz

13.3.2023
Edukačně-rekondiční pobyty pro klienty s roztroušenou sklerózou

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR přispívá až 2 000 Kč pojištěncům s onemocněním roztroušená skleróza na edukačně-rekondiční pobyty, které jsou organizované ve spolupráci s odbornými společnostmi, klinickými pracovišti nebo nadacemi, v trvání minimálně 3 dny (2 noci). V rámci pobytu si klienti prohloubí znalosti o své léčbě a osvojí si potřebná režimová opatření. Podmínkou je zdravotní a edukační program a potvrzení o stanovení diagnózy. Podrobnější informace o podmínkách čerpání příspěvku najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2023/02/28/edukacne-rekondicni-pobyty-pro-klienty-s-roztrousenou-sklerozou/. Zdroj: Aktivní život

13.3.2023
Falešné weby se vydávají za stránky ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodnými stránkami, které jejím jménem vyzývají klienty, nejčastěji formou SMS, k návštěvě podvodných webů. Tyto stránky se tváří jako oficiální web ČSSZ a snaží se klienty přimět, aby zde vyplnili své údaje. Nejedná se však o oficiální stránky ČSSZ, ale o podvod se záměrem vylákat z lidí citlivé údaje o bankovních účtech. Nyní jsou již podezřelé domény blokovány. I přesto ČSSZ varuje a důrazně vyzývá klienty, aby veškeré stránky ověřovali a nevyplňovali své údaje, pokud si nejsou 100% jisti původem stránky. ČSSZ tyto formy SMS nikdy nerozesílá. Jedinou oficiální stránkou ČSSZ jsou webové stránky na adrese www.cssz.cz a dále https://eportal.cssz.cz/. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/varovani-falesne-weby-se-vydavaji-za-stranky-cssz. Zdroj: ČSSZ

13.3.2023
Více energetických poradců, kteří lidem poradí s úsporami. Nově zpracují i návrh energetických opatření

Síť energetických poraden EKIS bezplatně poradí ohledně úspor energie v domácnostech, domech, firmách i veřejných budovách. Po celé republice existuje 59 poboček. Celkem je v této poradenské síti sdruženo již 267 odborníků ze 40 měst. Využít lze též mobilní EKIS, tzv. M-EKIS, jejichž specialisté mohou přijet přímo za lidmi. Novinkou je návrh energetických opatření (NEO), který odborníci vypracují na míru a také zdarma. V rámci mobilního poradenství je také k dispozici i 66 poradců, kteří mohou přijet přímo za lidmi. Experti z EKIS poradí od výběru úsporného osvětlení, přes správné vytápění, plánování rekonstrukce až po velké projekty energeticky úsporných staveb. Pomohou také s dotacemi, tvorbou dotační žádosti i další administrativou pro získání dotace. Energetická konzultační a informační střediska jsou po celé republice, existuje i možnost online konzultace. Energetičtí specialisté sdružení v síti EKIS jsou odborníci na energetiku, stavebnictví, projektanti nebo architekti. Poradny v síti EKIS jsou k dispozici po celé republice, vždy v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin. Více informací najdete na stránkách: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS. Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.2023
Kognitivní rehabilitace softwarem RehaCom

RehaCom je počítačem podporovaná kognitivní rehabilitace, která se využívá pro podpůrnou terapii v oblastech kognitivních poruch ovlivňujících pozornost, koncentraci, vnímání, paměť, zorné pole, profesní výkonnost nebo aktivity denního života. RehaCom pomáhá například u diagnóz, jako jsou cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, traumatické poranění mozku, počáteční stádium demence, obsedantně kompulzivní porucha, deprese, schizofrenie, ADHD, a další. V České republice se etabluje pozvolněji, najdete ho na 15 různorodých pracovištích. Zdravotní pojišťovna proplácí toto trénování ve zdravotnických/sociálních zařízeních, ale jen při splnění 3 podmínek: máte doporučení od lékaře, splňujete diagnózu a terapie bude prováděna přímo v jednom z 15 pracovišť. Můžete trénovat i z domova, ale v tom případě zdravotní pojišťovna trénování neproplácí a musíte si ho hradit sami. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://inspirante.cz/kognitivni-rehabilitace-softwarem-rehacom/. Zdroj: Aktivní život

13.3.2023
Světový den sluchu a podvodné reklamy

V pátek 3. března 2023 byl Světový den sluchu. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, největší organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, při této příležitosti varovala před podvodnými reklamami, které zaplavují různá internetová a tištěná média. Různé firmy nabízejí zázračné pilulky, kapky, kapsle, spreje či oleje do uší. Slibují, že začnete lépe slyšet. A těm, co trápí tinnitus (pískání v uších), ho tyto „zázračné preparáty“ vyléčí. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR však varuje, že žádné tyto nabízené preparáty nefungují. Jde pouze o klamavou reklamu! Více informací najdete v článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/svetovy-den-sluchu-podvodne-reklamy. Zdroj: Helpnet.cz

13.3.2023
Zákonné překážky v práci

Mnohdy si lidé nejsou jistí, v jakém případě mají nárok na uvolnění ze zaměstnání, kdy je zaměstnavatel povinen za tento čas poskytnout náhradu mzdy a kdy nikoliv. Otázku okruhu a rozsahu jiných důležitých osobních překážek v práci řeší příloha k nařízení vlády 590/2006 Sb. Podrobněji jsou překážky v práci rozebrány v článku na stránkách: https://www.roska.eu/aktuality/zakonne-prekazky-v-praci. Zdroj: Aktivní život

21.2.2023
Asistent sociální péče

Kamarád, soused či jiná osoba, která není členem rodiny ani pracovníkem registrované sociální služby. To jsou příklady osob, které se v rámci poskytování péče řadí do kategorie „asistent sociální péče“. Pokud pobíráte příspěvek na péči a někdo takový vám pomáhá se zvládáním životních potřeb, je dobré vědět, jak si tuto pomoc nastavit. Právní specialistka na sociální právo, Mgr. Radka Pešlová, pro vás připravila seriál tří článků, v nichž se např. dozvíte, kdo může užívat tento status, jaké podmínky musí splňovat, jak si s asistentem sociální péče nastavit úhradu za péči, jaké má asistent povinnosti a odpovědnost či jak vhodně nastavit vzájemnou smlouvu. Články najdete na těchto stránkách: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/asistent-socialni-pece-cast-1, dále https://vozejkov.cz/cz/aktuality/asistent-socialni-pece-cast-2 a dále https://vozejkov.cz/cz/aktuality/asistent-socialni-pece-cast-3. Zdroj: CZEPA

21.2.2023
Kolik teď dostanete, když přijdete o práci. Podpora v nezaměstnanosti 2023

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti a na jak dlouho? Proč si dát pozor na dobrovolné ukončení předchozí práce bez vážného důvodu? Jak je to s odstupným? Může si nezaměstnaný přivydělávat? Přehled najdete v článku na stránkách: https://www.penize.cz/podpora-v-nezamestnanosti/439171-podpora-v-nezamestnanosti-2023-podminky-kdo-ma-narok-podrobny-prehled?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box. Zdroj: Peníze.cz

21.2.2023
Polabská vrba 2023

Tématem 11. ročníku literární soutěže pro pamětníky je „Urob si sám, aneb když nebylo nic k mání…“. Soutěž je určená autorům seniorského věku. Vyhlašuje ji Knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Termín odevzdání soutěžních příspěvků: 30. duben 2023. Podrobnější informace o soutěži Polabská vrba naleznete v příloze. Více informací včetně oceněných textů a fotografií ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a z minulých ročníků najdete na stránkách: www.knihovna.brandysnl.cz. Zdroj: Helpnet.cz

Polabská vrba 2023

21.2.2023
Vega Tour – novinky v dopravě pro handicapované

Dopravní firma Vega Tour se sídlem v Praze rozšířila svůj tým o nové řidiče a dispečery specializující se na dopravu pro osoby se sníženou schopností pohybu. K dispozici je pro klienty nadále jejich velký autobus až pro 10 vozíčkářů a 18 doprovodů (finální počet se liší podle velikosti vozíků), menší vozidlo Mercedes-Benz Sprinter až pro 5 vozíčkářů a 5 doprovodů a dále nízkokapacitní osobní vozy pro 1 – 3 vozíčkáře, které každodenně jezdí pod značkou BEZBA pro Prahu a Středočeský kraj. Firma zajistí nejen dopravu, ale poradí s programem, zajistí vstupenky, nebo popřípadě další pomoc, která bude třeba. Kontakty a informace naleznete v příloze. Více informací o dopravci můžete najít na jeho stránkách: https://www.vegatour.com/. Zdroj: STP v ČR z. s.

Novinky v dopravě Vega Tour

21.2.2023
Osoby v invalidním důchodu mohou získat výchovné až poté, co jim vznikne nárok na starobní důchod

Česká správa sociálního zabezpečení informuje, že poživatelé invalidního důchodu nemají nárok na výchovné. Nárok na zvýšení důchodu jim může vzniknout až ve chvíli, kdy jim je přiznán starobní důchod nebo se invalidní důchod automaticky v jejich 65 letech transformuje na starobní důchod. V příloze naleznete podrobnější vysvětlení a přehled nejčastějších možných situací včetně příkladů. Zdroj: ČSSZ

Informace ČSSZ k výchovnému

21.2.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o výběrovém řízení NRZP na pozici specialista pro bezbariérové užívání staveb, nebo informace o připomínkách k návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo informace o novele zákona o důchodovém pojištění. Zdroj: NRZP ČR

21.2.2023
Webinář na téma Antidekubitní sedáky a jejich role v životě vozíčkáře

Dne 21. 2. 2023 od 16 hodin bude CZEPA vysílat druhý bezplatný webinář v tomto roce na téma Antidekubitní sedáky a jejich role v životě vozíčkáře. Hostem webináře by měla být společnost Libella design a přednášet o této problematice bude spinální specialistka Zdeňka Faltýnková. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://vozejkov.cz/cz/akce/vzdelani/webinar-antidekubitni-sedaky-a-jejich-role-v-zivote-vozickare. Záznam z webináře bude pravděpodobně následně zveřejněn na stránkách: https://vozejkov.cz/cz/videa. Zdroj: CZEPA

21.2.2023
Dny monoski a nabídka studijních programů zaměřených na aplikované pohybové aktivity

Univerzita Palackého v Olomouci a jeho Centrum APA pořádá pro zájemce dny na monoski, které nabídnou lyžařské zážitky i lidem s postižením. Kdo by měl zájem si vyzkoušet monoski, stačí přijet v daný termín na konkrétní místo a bude mu zapůjčeno vybavení (monoski i helma) a pojede s ním zkušený instruktor. Akce se uskuteční na těchto místech: Resort Hrubá Voda u Olomouce (25. února 2023), Ski areál Kraličák u Starého Města na Šumpersku (4. března 2023) a Ski areál Troják v Hostýnských vrších (11. března 2023). Jezdit na monoski a biski, lyžích upravených pro osoby se zdravotním postižením, se bude pod dohledem zkušených instruktorů vždy od 10 do 16 hodin, k tomu podle aktuálních možností v areálech organizátor nabídne i doprovodné hry a soutěže. Srdečně jsou zváni všichni příznivci sjezdového lyžování bez rozdílu věku, postižení či zdravotního omezení. Není nutné se dopředu přihlašovat a možnost vyzkoušení speciálních lyží je zdarma. Více informací najdete na stránkách: https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/dny-na-monoski-nabidnou-lyzarske-zazitky-i-lidem-s-postizenim/?fbclid=IwAR2G6TQGoHpZGf1WgIYr7tqd4y50Pn3hV29h4VBTToMH2ZaEAzL4aIDwZWs. Univerzita Palackého v Olomouci dále informuje, že nabízí dva studijní programy zaměřené na aplikované pohybové aktivity. Jeden je více zaměřen na pedagogiku volného času a druhý na učitelství tělesné výchovy. Oba studijní programy mají společné modul aplikovaných pohybových aktivit a speciální pedagogiku. Oba programy se dají studovat prezenční i kombinovanou formou v bakalářském i navazujícím studiu. Přihlášky lez podávat do 15. 3. 2023. Více informací najdete na stránkách https://ftk.upol.cz/apangers/. Další informace naleznete v přiložených letácích. Zdroj: STP v ČR z. s.

Studium Olomouc plakát

Dny monoski

21.2.2023
Výzkum přístupnosti maloobchodních prodejen

Obrátil se na nás pan Roman Strobel, student VŠE, s žádostí o rozšíření jeho dotazníku týkajícího se přístupnosti obchodů. Provádí na VŠE k bakalářské práci výzkum, který má za cíl zlepšit přístupnost prodejen. Pokud máte zájem internetový dotazník vyplnit, najdete ho na odkazu: https://www.dotaznik.strobel.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

21.2.2023
Pozvánka do kina od STP Rosice

STP Rosice (okres Brno-venkov) vás zve do kina Panorama Rosice na film Vánoční příběh. Promítání se uskuteční ve čtvrtek 23. 2. 2023 v 17:00 hod. Vstupné 60,- Kč. Více informací najdete v přiloženém letáku. Zdroj: STP Rosice

Kino Rosice

21.2.2023
Pochod pro mozek 2023

Cílem tohoto pochodu je připomenout široké veřejnosti to, na co často zapomínáme, že jak funguje náš mozek, výrazně souvisí s naší fyzickou a mentální kondicí a zdravotním stavem. Alfou i omegou úspěchu v tomto směru je pohyb. A když pohyb, tak proč ne ten nejpřirozenější, nejvhodnější, nejjednodušší i nejlevnější, což je chůze. V Praze proběhne pochod ve Stromovce 17. března 2023. Pořádající organizace Právě Teďˇ! o.p.s. vyzývá další organizace, kluby, seniorské skupiny, aby v rámci Národního týdne trénování paměti (13. až 19. 3. 2023) uspořádaly vlastní Pochody pro paměť. Připravte ve vašem místě, městě, ve vaší vesnici pochod či vycházku a dejte o něm do 10. 3. 2023 vědět na email info@prave-ted-ops.cz. V loňském roce se osvědčily mezigenerační víkendové výlety na zajímavá místa, na kterých se cestou řešily hádanky a drobné kvízy. Zapojit do pochodu se ale může každý. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/pochod-pro-mozek-2023. Zdroj: Helpnet.cz

21.2.2023
Průvodce zdravotnictvím pro začátečníky i pokročilé v Královéhradeckém kraji

Interaktivní besedy se specialistou na zdravotnické právo JUDr. Ondřejem Dostálem připravuje Královéhradecký kraj v Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Náchodě, Jičíně a Hradci Králové. Tématem besed bude: jak funguje českéě zdravotnictví a jak je financováno, kdy a na jaké preventivní prohlídky máme nárok ze zdravotního pojištění, jaká jsou práva a povinnosti pacienta, jak neplatit zbytečně moc na doplatcích na léky, kdy využít služby lékařské pohotovostní nebo zdravotnické záchranné služby, nejčastější problémy, s nimiž se můžeme ve zdravotnictví setkat. Setkaní se budou konat v březnu a dubnu 2023, jsou zdarma, ale kapacita míst je omezena. Účastníci si musejí místo rezervovat na e-mailu: jhynkova@kr-kralovehradecky.cz nebo vsyrinkova@kr-kralovehradecky.cz, či telefonicky na 727 949 896. Přesná místa konání a termíny besed najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/pruvodce-zdravotnictvim-pro-zacatecniky-i-pokrocile. Zdroj: Helpnet.cz

10.2.2023
Doporučení pobytu v Hotelu Reza Františkovy Lázně

Místní organizace Plasy doporučuje pobyt v Hotelu Reza ve Františkových Lázních. Organizace tam byla prvním týdenním rekondičním pobytu a byla velmi spokojená: personál milý, velmi pěkný přístup jak v Ballneu tak co se týče obsluhy v hotelu, strava vynikající, pokoje velmi krásné a v celém hotelu čisto. Kontakt na ředitele Hotelu Reza: Sedláček Pavel, tel.: 724 168 601, e-mail: sedlacek@hotelreza.cz. Více informací o hotelu najdete na stránkách: https://hotelreza.cz/. Zdroj: STP Plasy

10.2.2023
Nabídka zimního relaxačního pobytu v Piešťanech

Penzión Alegro v Piešťanech nabízí volnou kapacitu pro skupinové relaxační pobyty v období leden – březen 2023. Přesné termíny jsou uvedené v přiloženém letáku. Pobyt je na 6 dní (5 nocí) za 4 900 Kč / osobu se 6 procedurami. Pobyt zahrnuje: ubytování, plnou penzi (t.j. snídaně, oběd, večeře bufetovým způsobem), nápoje během obědů a večeří (pivo, víno, malinovka), káva/koláč v 16:00 hod., 6 léčebných procedur, během pobytu zažijete dobrou zábavu, skutečný odpočinek, večerní tanec. Skupinám nad 20 osob může hotel zajistit dopravu ze zastávky Piešťany a zpět za 80 Kč / osobu, nebo ze zastávky Trnava a zpět za 150 Kč / osobu, nebo také dopravu z domova pro skupiny – ceny dle individuální dohody. Kontakt: Mgr. Denisa Varačková, manažer pro skupiny, tel. +421 904 405 424, e-mail: marketing@amonhotels.sk. Více informací najdete v přiloženém letáku. Zdroj: STP Jindřichův Hradec

zima_penzion_alegro_2023

10.2.2023
Během roku 2023 se mění řada sociálních příspěvků

V prosinci 2022, v lednu 2023 a z kraje letošního února začala platit řada legislativních novinek z gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová je zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy i další. Připomenutí těchto změn najdete v článku na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/02/06/behem-roku-2023-se-nam-meni-rada-socialnich-prispevku/. Zdroj: Aktivní život

10.2.2023
Upozornění na nečinnost zdravotních pojišťoven

Národní rada osob se zdravotním postižením zjistila v lednu 2023, že mnoho pracovišť zdravotních pojišťoven odmítá vydat potvrzení o pronájmu kyslíkových oxygenerátorů pro venkovní plicní ventilaci. Toto potvrzení je nezbytné k žádosti o zvýšení příspěvku na mobilitu o 2 000,- Kč / měsíčně pro osoby, které potřebují tyto přístroje. Doporučení, jak máte postupovat, pokud vám zdravotní pojišťovna odmítá potvrzení vydat, najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/01/04/informace-c-4-2023-upozorneni-na-necinnost-zdravotnich-pojistoven/. Zdroj: NRZP ČR

10.2.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o osvobození od dálničních poplatků v roce 2023, nebo informace o dotačním řízení MPSV ČR na rok 2023 na poskytování sociálních služeb na celostátní a nadregionální úrovni (dotační řízení B), nebo informaci o úmrtí pana JUDr. Jana Hutaře, nebo informace o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo informace o DPH na léky, nebo informace o návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Zdroj: NRZP ČR

10.2.2023
Přehled daňových změn a novinek na rok 2023

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Představuje také připravované funkcionality portálu MOJE daně. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2023/prehled-zmen-a-novinek-na-rok-2023. Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.2023
Článek o účetní uzávěrce / závěrce neziskových organizací

Na stránkách https://www.uctujemeneziskovky.cz/post/musi-neziskovka-take-delat-na-konci-roku-zaverku?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_email_un_clanek_zaverka_neziskovky_10_1_2023 si můžete přečíst článek o účetní uzávěrce / závěrce u neziskových organizací. Dozvíte se, jaké kroky má nezisková organizace provést před uzavřením účetnictví za předchozí rok, co se zveřejňuje ve Sbírce listin ve Veřejném rejstříku a jak je to s povinností auditu. Zdroj: ÚčtujemeNeziskovky.cz

10.2.2023
Nabídka vysokoškolského studia

Obor Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami na UK FTVS vychovává vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast tělovýchovy jedinců se zdravotním postižením, onemocněním či znevýhodněním (zkráceně tzv. „aplikované pohybové aktivity“ / „adapted physical aktivity“ neboli APA). Pro školní rok 2023/24 bude otevíráno bakalářské (pouze v prezenční formě) a navazující magisterské studium (v prezenční i kombinované formě). Studiem tohoto oboru získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami. Absolvent magisterského studia se stává se odborníkem, trenérem a metodikem s kvalifikací pro oblast aplikovaných pohybových aktivit. Studium je vhodné i pro osoby se specifickými potřebami. Více informací najdete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

nabídka VŠ studia

10.2.2023
MasterChef Česko hledá soutěžící s handicapem

Televize Nova má zájem zapojit do kuchařské show i amatérské kuchaře a kuchařky se zdravotním postižením. Zájemci se nemusí se bát, že je natáčení příliš rychlé (ve skutečnosti není, je jen umně sestříhané) ani toho, že je třeba být profi kuchařem nebo kuchařkou – právě naopak, televize hledá sympatické lidi, které baví vařit a nedělají to na profesionální úrovni. Produkčně se televize vynasnaží případným zájemcům s handicapem pomoci tak, aby pro ně natáčení bylo co nejjednodušší. Vyplnění přihlášky je poměrně jednoduché, zabere to cca 5 min, jen je potřeba přiložit foto tváře a jídla. Po vyplnění přihlášky se ozve produkce a domluví se s případným účastníkem dál. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/masterchef-cesko-hleda-soutezici-s-handicapem. Zdroj: Helpnet.cz

10.2.2023
Projekt DiscoverEU – jízda k začlenění

Projekt DiscoverEU – jízda k začlenění umožňuje uspořádat vlakovou cestu po Evropě pro osmnáctileté, kteří čelí omezeným příležitostem a na takovou cestu by sami nevyrazili. Může se jednat o cestovatele s fyzickým, sociálním, ekonomickým či jiným znevýhodněním. Žadatelé v případě schválení grantu získají finanční podporu na vlakovou jízdenku, ubytování, stravu, ale i na další náklady spojené s cestováním jak pro cestovatele, tak i pro doprovodné osoby. Může se jednat i např. o prodloužený víkend, cestu je možné uspořádat v rozmezí 1 – 30 dní. Příležitost realizovat projekt Jízda k začlenění mají například dětské domovy, střední školy, nízkoprahová centra, mládežnické organizace, ale i mladí lidé, kteří pomohou vycestovat třeba znevýhodněnému kamarádovi. Nejbližší termín podání projektové žádosti je 23. února 2023 do 12:00 hod., ten pozdější bude v říjnu 2023. Více informací o projektu DiscoverEU – jízda k začlenění najdete na webu https://www.dzs.cz/discovereu-jizda-k-zacleneni?fbclid=IwAR3F1sDech4JhnwJwuZGkYh7Av7g_rlUR4qIXm0gdp1J3dAbxd5IuV79Ns0. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Lucii Lemonovou (lucie.lemonova@dzs.cz) nebo Anežku Sechovcovou (anezka.sechovcova@dzs.cz). Zdroj: STP v ČR z. s.

10.2.2023
Pohybem proti roztroušené skleróze i dalším zdravotním obtížím

V současné době se doporučuje celá řada pohybových a sportovních aktivit, které mohou příznivě ovlivnit průběh roztroušené sklerózy. Ale jak se v nich vyznat? Ne každý má prostor vyzkoušet všechny a postupně selektovat ty nejlepší. Proto bude web Aktivní život postupně představovat jednotlivé pohybové aktivity, jež jsou pro pacienty s roztroušenou sklerózou nejvhodnější. Jako první představili Feldenkraisovu metodu, kterou na základě svých dlouholetých zkušeností v oblasti vědy, sportu a vlastních zdravotních problémů vytvořil známý izraelský myslitel, fyzik a učitel juda Moshé Feldenkrais (1904–1984). Feldenkraisova metoda je speciálním druhem cvičení, jež rozvíjí schopnost přirozeného učení skrze pohyb. Pravidelné cvičení této metody může vést ke zmírnění celé řady fyzických i psychických problémů. Metoda pracuje pomocí jemných pomalých pohybů a nezpůsobuje nadbytečnou únavu. Důraz klade na plné soustředění a vnímání celého těla. Tím je ideálním cvičením právě pro pacienty s roztroušenou sklerózou, ale i pro lidi s jinými zdravotními obtížemi. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/01/19/pohybem-proti-roztrousene-skleroze/. Zdroj: Aktivní život

10.2.2023
Online kurzy pro pečující

Diakonie Českobratrské církve evangelické v rámci projektu Pečuj doma nabízí další online kurzy pro pečující. Kurzy se konají v lednu a únoru 2023. Podrobnosti najdete na stránkách: https://www.pecujdoma.cz/kurzy-a-akce/online-kurzy-pro-pecujici/. Zdroj: MČ Praha 8

10.2.2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje před podvodnými weby

V poslední době vznikly nové falešné internetové stránky, které se tváří jako web MPSV. Odkazy na ně lidé často dostávají SMS zprávami nebo e-maily. Tyto weby nabízí „formuláře“ k příspěvku na bydlení a uživatele nabádají, aby se přihlásil bankovní identitou. Jde ale o podvod a lidé tak mohou přijít o peníze na svých účtech. MPSV spolupracuje s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost, sdružením CZ.NIC i policií. Zatím se podařilo zablokovat desítky falešných webů. MPSV apeluje na všechny, aby před otevřením jakékoliv adresy pečlivě zkontrolovali, zda se opravdu pohybují na oficiálních webových stránkách MPSV. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.praha8.cz/Ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-varuje-pred-podvodnymi-weby.html. Zdroj: MČ Praha 8

10.2.2023
Výchovné za vychované děti zvýšilo starobní důchody

Od počátku ledna 2023 byly navyšovány starobní důchody o tzv. výchovné. Česká správa sociálního zabezpečení se na tuto problematiku zaměřila v únorovém vydání jejich online Zpr@vodaje ČSSZ. Tam najdete informace o tom, jaké jsou podmínky výchovného, kdo má na zvýšení starobního důchodu o 500 korun za vychované dítě nárok, jaké rozdíly jsou v uplatnění nároku mezi ženami a muži, nebo kdy se výchovné týká osob v invalidním důchodu. Zpravodaj najdete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (unor 2023)

10.2.2023
Rozšíření služeb Call centra Úřadu práce ČR

Od 1. února 2023 mohou lidé volající na bezplatnou linku Call centra Úřadu práce ČR nově zjistit, jak daleko je zpracování jejich žádosti o konkrétní dávku, nebo kdy mohou očekávat peníze. Během pilotního provozu se tato služba bude týkat prozatím výhradně dávek státní sociální podpory, tedy příspěvku na bydlení, přídavku na dítě, rodičovského příspěvku nebo porodného. Jde o významné rozšíření služeb stávajícího Call centra ÚP ČR, které bude moci volajícím telefonickou cestou sdělit detaily po nahlédnutí do systému. Nad rámec toho získají občané, stejně jako tomu bylo dosud, na této lince obecné informace týkající se jak agendy zaměstnanosti, tak sociálních dávek. Informace může získat pouze dotyčný žadatel. Identifikačními údaji pro komunikaci budou podobně jako v bance minimálně dva údaje, aby bylo zaručeno, že je klient oprávněn požadované informace dostat. Call centrum ÚP ČR (800 77 99 00) je veřejnosti k dispozici v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek mezi 8. a 15. hodinou a v pátek od 8 do 13 hod. Více informací najdete na stránkách https://www.uradprace.cz/web/cz/-/up-cr-rozsiruje-sluzby-sveho-call-cent-1. Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2023
Důležité lhůty a novinky v roce 2023 – zpracováno ČSSZ

Máme tu začátek nového roku a s ním také ČSSZ vydala nový online Zpr@vodaj ČSSZ. V lednovém čísle ČSSZ přináší přehled důležitých lhůt a zásadních novinek v oblasti sociálního zabezpečení pro rok 2023. Ať už jste zaměstnanec, OSVČ, důchodce, OZP, nebo zaměstnavatel, najdete ve zpravodaji užitečné informace. Zpravodaj najdete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (leden 2023)

4.1.2023
Novinky od 1. 1. 2023 – zpracováno NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/2023/01/02/informace-c-1-2023-novinky-od-1-1-2023/ najdete přehled změn, které platí od roku 2023, jak jej pro vás zpracovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Zdroj: NRZP ČR

4.1.2023
Přihlaste se k odebírání novinek z portálu Helpnet.cz

Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami zveřejňuje pravidelně zajímavé informace a usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Můžete se také přihlásit k odběru novinek z toho portálu prostřednictvím e-mailu, takže vám budou vždy informace jednoduše a zdarma zaslány do vaší e-mailové schránky. Přihlásit k odběru novinek se můžete buď zadáním své e-mailové adresy na stránkách https://www.helpnet.cz/ (vlevo dole), anebo stačí poslat svoji e-mailovou adresu na e-mail: info@helpnet.cz a požádat o registraci k zasílání novinek. Zdroj: STP v ČR z. s.

4.1.2023
Výchovné bude v lednu 2023 vypláceno společně se starobním důchodem nebo formou doplatku

Poživatelkám starobního důchodu přiznaného před 1. lednem 2023 bude starobní důchod za výchovu dětí zvyšován automatizovaně, a to o 500 Kč za každé dítě, které bylo ženě zohledněno pro stanovení důchodového věku nebo které má uvedeno v tzv. základních registrech. Většina důchodkyň obdrží výchovné současně s lednovou splátkou důchodu. Pouze u žen, které pobírají starobní důchod transformovaný z důchodu invalidního, bude výchovné za leden rozesláno formou doplatku koncem ledna 2023. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/vychovne-bude-v-lednu-2023-vyplaceno-spolecne-se-starobnim-duchodem-nebo-formou-doplatku. Zdroj: ČSSZ

4.1.2023
Elektronická dálniční známka v roce 2023

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nemají ani v roce 2023 povinnost registrovat vozidlo do systému elektronického zpoplatnění komunikací. To znamená, že nemusejí mít elektronickou dálniční známku. Výhoda ovšem platí pouze v případě, že je ve vozidle přítomen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (při silniční kontrole se musí prokazovat tímto průkazem) a zároveň je provozovatelem vozidla tento držitel průkazu nebo jeho osoba blízká. Z informací, které Liga vozíčkářů obdržela z Ministerstva dopravy vyplývá, že kontrola vozidel bude i nadále probíhat stejným způsobem, nemusíte se tedy obávat častějších kontrol kvůli chybějící registraci vozidla. Zdroj: APP z.s.

4.1.2023
Sleva na telekomunikační služby

Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu jsou od 1. ledna 2023 povinny 4 společnosti (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a PODA a.s.) poskytovat službu zvláštních cen. Jedná se o cenové zvýhodnění ve výši maximálně 200 Kč za kalendářní měsíc, které lze čerpat na mobilní či pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby, případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. Cenové zvýhodnění bude možné využít na všechny těmito společnostmi poskytované služby, tarify a balíčky služeb. Nad rámec této povinnosti musí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. umožnit využití cenového zvýhodnění i na alespoň jeden tarif prostřednictvím předplacené karty. Je na výběru oprávněné osoby, u které z uvedených společností zvolí čerpání cenového zvýhodnění a na kterou ze služeb. Každá oprávněná osoba však může čerpat v rámci kalendářního měsíce toto zvýhodnění pouze jednou. O cenové zvýhodnění mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/01/03/informace-c-2-2023-sleva-na-telekomunikacni-sluzby/. Zdroj: NRZP ČR

4.1.2023
Českem bude jezdit unikátní sanitka, která splní poslední přání lidem na sklonku života

Nezisková organizace DLI Help – Sanitka přání odstartovala v Nymburku jedinečný projekt, který si klade za cíl pomocí speciálně vybavené sanitky, týmu zdravotníků a řidičů plnit přání lidem, kteří se kvůli těžké nemoci stali imobilními. Smyslem je poskytnout imobilnímu pacientovi v terminálním stadiu nemoci možnost rozloučit se s lidmi nebo místem, které se pro něj stalo kvůli nemoci nedostupné. Česká Sanitka přání odstartuje v únoru ve městě Nymburk a své služby bude zájemcům nabízet zcela bezplatně. Mezi přání, která projekt dokáže klientům s vážnou nemocí splnit, patří například návštěva ZOO, účast na společenské události, jako je například koncert či sportovní utkání, nebo návštěva milovaného člověka. Projekt je určen těm, kteří mají kvůli těžké nemoci omezenou mobilitu a sami si svá poslední přání splnit nedokáží. O dané přání může zažádat přímo nemocný člověk nebo někdo jemu blízký za pomoci formuláře na webových stránkách projektu. Formulář se momentálně připravuje. Více informací najdete na stránkách: https://blog.givt.cz/2022/12/18/ceskem-bude-jezdit-unikatni-sanitka-ktera-splni-posledni-prani-lidem-na-sklonku-zivota/ a na stránkách https://www.sanitkaprani.cz/#wishes. Zdroj: GIVT.cz

4.1.2023
Zvýšení příspěvku na mobilitu v souvislosti s plicní ventilací

Tímto tématem se zabývá podrobněji také článek na Vozejkově: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zvyseni-prispevku-na-mobilitu-v-souvislosti-s-plicni-ventilaci. Kdo používá zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii či domácí umělou plicní ventilaci, může požádat o zvýšení příspěvku na mobilitu. Mezi osobami se zdravotním postižením žijí lidé, kteří mají od zdravotní pojišťovny k užívání přístroje (zdravotnické prostředky) pro domácí oxygenoterapii či přístroje pro domácí umělou plicní ventilaci. Pokud tyto osoby splňují podmínky přiznání příspěvku na mobilitu (a průkaz osoby se zdravotním postižením), mohou Úřadu práce doložit používání uvedených zdravotnických prostředků a požádat o zvýšení příspěvku na mobilitu. Ten je od prosince 2022 vyplácen v základní výši 900 Kč měsíčně (původní částka 550 Kč); pro osoby s výše uvedenými zdravotnickými prostředky je po doložení nezbytných dokladů částka navýšena na 2 900 Kč měsíčně. Zdroj: CZEPA

4.1.2023
Cestování s ereskou

Máme tady nový rok a řada lidí s roztroušenou sklerózou plánuje, kam vyrazit na jarní prázdniny, na letní dovolenou. Mohou si dovolit odcestovat na týden nebo i delší čas, když si s sebou musí brát léky nebo mají těsně před infúzí? Podívejte se nebo se začtěte do přednášky paní prim. Marty Vachové z RS centra Nemocnice Teplice na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2023/01/02/cestovani-s-ereska/, kde se dozvíte více informací. Zdroj: Aktivní život

4.1.2023
Novela zákona o důchodovém pojištění

Podle novely zákona o důchodovém pojištění nově budou mít možnost jít až o 5 let dříve do penze jak pracovníci záchranné služby, tak i členové jednotek podnikových hasičských záchranných sborů. Součástí schváleného zákona je také snížení starobních důchodů komunistickým prominentům, kteří působili před rokem 1989 ve vysokých politických funcích. Dále výchovné mohou od příštího roku dostávat i lidé, kteří vstoupili do starobní penze z invalidního důchodu, ale nesplnili podmínku potřebné doby pojištění. Nedojde rovněž ke krácení výchovného při souběhu starobního důchodu s vdovským nebo vdoveckým důchodem. Více informací najdete na stránkách: https://www.pamprofi.cz/33/novela-zakona-o-duchodovem-pojisteni-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkRoTfLGuC_CzAg_rzFJ8D5c/?odkud=ENMUP&wa=WWW22E3%20MU&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2022-50&utm_content=ENMUP-aktualita&contract=E21079262&utm_content=ENMUP-aktualita Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2023
Bezplatné kurzy Senioři píší Wikipedii

Kurzy Senioři píší Wikipedii jsou určeny všem, kteří ovládají základy práce s počítačem a internetem a chtějí se podílet na tvorbě největší světové encyklopedie. Kurz je rozložen do 6 lekcí po 2 hodinách a je zdarma. Na kurz pro začátečníky v některých městech navazuje kurz pro pokročilé. V lednu a únoru 2023 se otevírá 6 bezplatných kurzů Senioři píší Wikipedii v Praze, Ostravě, Olomouci, Českých Budějovicích a online. Můžete přihlásit sebe nebo své blízké. Více informací najdete na stránkách: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Kurzy. Zdroj: Wikimedia ČR

4.1.2023
Novinky ve zdravotně sociální oblasti na rok 2023 – přednáška

Na přednášce Centra Amelie Praha se dozvíte o všech aktuálních změnách, které vešly v platnost od ledna 2023 nebo v následujících měsících. Bude se jednat o životní minimum, minimální mzdu, zálohy na zdravotní i sociální pojištění, důchody, zvýšení příspěvků na mobilitu i dávek státní sociální podpory. Budete mít prostor se zeptat na detaily, které vás zajímají, nebo sdílet s ostatními vlastní zkušenost. Přednáška se koná v pondělí 9. ledna 2023 od 17.00 do 18.30 hodin a zúčastnit se jí můžete buď osobně v Centru Amelie Praha (Šaldova 15, Praha 8 – vstup ze Sokolovské ulice) nebo on-line přes Google Meet. Na přednášku je třeba se přihlásit a uvést, zda se zúčastníte osobně či on-line přes Google Meet. Více informací a přihlášku najdete na stránkách: https://www.amelie-zs.cz/novinky-ve-zdravotne-socialni-oblasti-na-rok-2023/. Zdroj: MČ Praha 8

4.1.2023
Život se stomií (on-line přednáška)

Jak se žije se střevním vývodem? Na co se připravit před jeho zavedením? A jak pečovat o něj i o sebe? V přednášce stomické sestry s mnohaletou praxí bude prostor i na dotazy diváků. Přednáška je určena pro širokou veřejnost a koná se v pondělí 23. ledna 2023 od 18.00 hodin on-line. Více informací naleznete na webu: https://www.praha8.cz/Zivot-se-stomii-on-line-prednaska.html. Zdroj: MČ Praha 8

16.12.2022
Příspěvek a doplatek na bydlení

V případě, že občan potřebuje finanční podporu na úhradu nákladů na bydlení, může si podat žádost o příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení. Jedná se o dvě rozdílné dávky. Právní asistent Jakub Tonar, DiS. z MO Kadaň připravil souhrnné informace o těchto dávkách, kde najdete informace o možnosti získání a podmínkách obou dávek. Informace naleznete v přílohách. Zdroj: STP Kadaň

Doplatek na bydlení

Příspěvek na bydlení

16.12.2022
Hotel Reza – speciální nabídka zima 2023

Hotel Reza ve Františkových Lázních nám zaslal svou zvýhodněnou nabídku léčebného pobytu v termínu od 17. 1. do 24. 1. 2023 pro organizace STP. Cena za osobu a pobyt: 8.100,- Kč ve dvoulůžkovém pokoji Standard, příplatek za jednolůžkový pokoj je 300,- Kč za noc. Podrobnější informace najdete v příloze. Kontaktní údaje pro rezervaci: tel.: 354 544 111, e-mail: hotelreza@hotelreza.cz, web: www.hotelreza.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Reza leden 2023

16.12.2022
Nová edukační videa pro pečující

Moravskoslezský kruh, z. s. připravil v předvánočním čase nový seriál videí. Týká se polohování, cvičení a aktivizace seniorů, případně i mladších osob s dlouhodobým onemocněním. Tyto praktické tipy a nápady mají přinést zlepšení i zpříjemnění péče. Videa můžete zhlédnout na stránkách: https://www.mskruh.cz/home/jedenact-novych-videi. Zdroj: Noviny Pečujeme doma

16.12.2022
Změny výplatních termínů důchodů v roce 2023

Stejně jako každý rok i v tom nadcházejícím státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2023 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem desetkrát. Letošní vánoční svátky mírně posunou termín výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích) důchodů. Důchody, které mají být vyplaceny na Štědrý den, tedy v sobotu 24. 12. 2022, budou vyplaceny v pátek 23. 12. 2022. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2023. Zdroj: ČSSZ

16.12.2022
Nové ceny za sociální služby

MPSV ČR schválilo novou vyhlášku, kterou se stanoví maximální platby za jednotlivé služby od klientů v sociálních zařízeních. Vyhláška bude platit od 1. ledna 2023. Zvyšují se částky za ubytování a stravu v sociálních zařízeních, ale také se zvyšují ceny za donášku jídla a za velký nákup, případně praní prádla a podobě. Asi nejdůležitější je skutečnost, že se zvyšuje i maximální cena za terénní sociální služby, jako je osobní asistence, případně pečovatelská služba, odlehčovací služba a podobě. Maximální cena se zvyšuje z 135,- Kč na 155,- Kč za hodinu, a to pouze u těch klientů, kteří potřebují méně než 80 hodin za měsíc. U klientů, kteří potřebují více než 80 hodin měsíčně u výše uvedených služeb, zůstává maximální cena za hodinu služby stejná, to je 135,- Kč. Valorizace příspěvku na péči by měla být od poloviny roku 2023, ale zatím není jasné, k jakému zvýšení dojde v jednotlivých stupních míry závislosti. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2022/12/14/informace-c-105-2022-informace-o-vydani-novely-vyhlasky-c-505-kterou-se-stanovi-nove-ceny-za-socialni-sluzby/. Zdroj: NRZP ČR

16.12.2022
Celostátní průzkum Barometr českého zdravotnictví 2022

Na stránkách http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi-2022.html?_=130 můžete vyplnit krátký anonymní dotazník, který je součástí celostátního průzkumu Barometr mezi pacientskými organizacemi. Jedná se již o druhý ročník tohoto celostátního průzkumu, kdy je cílem vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy, s nimiž se musí pacientské organizace a jejich členové potýkat a náměty na jejich případné řešení směrem ke zdravotním pojišťovnám, nemocnicím, ambulancím a také samotným pacientským organizacím. Možnost hlasování bude ukončena 31. prosince 2022. Zdroj: STP v ČR z. s.

16.12.2022
Podrobnosti ke zvýšenému příspěvku na mobilitu

NRZP ČR připravila podrobnosti a instrukce ke zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby, které používají plicní ventilaci. Žádost na zvýšení příspěvku na mobilitu na 2 000,- Kč lze uplatnit pouze u stanovaných typů zdravotnických prostředků. Je potřeba, abyste váš přístroj na plicní ventilaci projednali s vaším lékařem, zda odpovídá uvedeným kategoriím zdravotnických prostředků. Budete potřebovat potvrzení vaší zdravotní pojišťovny, že máte zapůjčen uvedený zdravotnický prostředek, tedy přístroj na venkovní plicní ventilaci nebo další zdravotnické prostředky, které jsou uvedeny v zákoně. Potvrzení pojišťovny nelze nahradit potvrzením lékaře. Ty osoby, které dosud nemají přiznán příspěvek na mobilitu, tak nemohou požádat o zvýšení příspěvku na provoz přístrojů na venkovní ventilaci. Tyto osoby si musí co nejdříve požádat o průkaz osoby se zdravotním postižením a o příspěvek na mobilitu. Přiznání průkazu OZP a příspěvku na mobilitu bude probíhat ve standardním správním řízení. Na zvýšený příspěvek na mobilitu je při splnění všech uvedených podmínek nárok již od 1. 12. 2022 a bude vyplacen v lednu 2023. Podrobnější informace a instrukce najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/12/13/informace-c-103-2022-instrukce-ke-zvysenemu-prispevku-na-mobilitu/. Zdroj: NRZP ČR

16.12.2022
Jak získat invalidní důchod

Mnoho pacientů s roztroušenou sklerózou nebo jiným onemocněním se domnívá, že na základě stanovení diagnózy lékařem – specialistou má automaticky nárok na invalidní důchod. Pravda je ovšem odlišná. Podrobnosti o postupu a podmínkách pro získání invalidního důchodu najdete v článku na stránkách: https://www.mladisklerotici.cz/index.php?page=00072. Článek je zaměřený na lidi s roztroušenou sklerózou, ale dá se uplatnit i na jiná zdravotní postižení. Zdroj: Aktivní život

16.12.2022
Mladí lidé mohou procestovat Evropu

DiscoverEU – Jízda k začlenění je program, který umožňuje uspořádat vlakovou cestu po Evropě pro čerstvě plnoleté, kteří čelí omezeným příležitostem a na takovou cestu by sami nevyrazili. Žadatelé v případě schválení žádosti získají finanční podporu na vlakovou jízdenku, ubytování, stravu, ale i na další náklady spojené s cestováním jak pro cestovatele, tak i pro doprovodné osoby. Příležitost realizovat projekt Jízda k začlenění mají například dětské domovy, speciální školy, nízkoprahová centra, mládežnické organizace, ale i mladí lidé, kteří pomohou vycestovat třeba znevýhodněnému kamarádovi. Pokud se chcete dozvědět více, můžete se přihlásit na některý z webinářů v prosinci 2022 – lednu 2023, kde zjistíte, jak projekt Jízda k začlenění uskutečnit i jak podat projektovou žádost. Webináře proběhnou on-line a jsou zdarma. Termín podání projektové žádosti je 23. února 2023 do 12:00. Více informací o DiscoverEU – jízda k začlenění najdete na stránkách: https://www.dzs.cz/discovereu-jizda-k-zacleneni?fbclid=IwAR3F1sDech4JhnwJwuZGkYh7Av7g_rlUR4qIXm0gdp1J3dAbxd5IuV79Ns0. Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

16.12.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o výzvě České spořitelny a.s. k účtu Plus, nebo výzvu k předkládání nominací na cenu MOSTY. Zdroj: NRZP ČR

16.12.2022
V lednu proběhne pravidelná valorizace důchodů, ČSSZ ji provede automaticky

Pravidelná valorizace od 1. ledna 2023 zvýší důchody přiznané před tímto dnem v průměru o 825 Kč. Není potřeba o nic žádat, Česká správa sociálního zabezpečení valorizaci provede automaticky. Bude se týkat všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/v-lednu-probehne-pravidelna-valorizace-duchodu-cssz-ji-provede-automaticky. Zdroj: ČSSZ

16.12.2022
Musí předčasný důchodce přestat pracovat?

Výpočet předčasného důchodu koncem roku 2022 je výhodnější než výpočet klasického důchodu v roce 2023. Do předčasného důchodu tak aktuálně odchází nejvíce lidí. Někteří z nich však chtějí ještě pracovat. Jaké podmínky pro ně platí, to se dozvíte v článku na stránkách https://vitalnisenior.cz/2022/12/musi-predcasny-duchodce-prestat-pracovat/. Zdroj: Vitální senior

2.12.2022
Balíček pomoci pro zdravotně znevýhodněné definitivně schválen: příspěvek na mobilitu vzroste na 900 korun

Očekávaný balíček opatření pro zdravotně znevýhodněné dne 16. 11. 2022 podepsal prezident. Úprava začne platit již od letošního prosince. Cílem těchto změn je podpořit zvlášť zranitelnou skupinu lidí se zdravotním znevýhodněním. Balíček obsahuje především zvýšení příspěvku na mobilitu z nynějších 550 Kč na 900 Kč měsíčně. Tato částka bude vyplacena automaticky, není tedy třeba se o nic starat. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé dostanou poprvé letos v prosinci. Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci, dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 Kč. Tato částka bude vyplácena poprvé za prosinec, tedy v lednu 2023. Zvýší se také příspěvek na pořízení zvláštních pomůcek z nynějších 400 000 Kč na 500 000 Kč. Dalšími opatřeními jsou podpora rodičů při úmrtí miminka a balíček přináší také zjednodušení administrativy – v řízení o příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a průkazu OZP, jako podklady pro rozhodnutí, již nebude nutné předkládat originály listin, stačí pouze fotokopie. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/balicek-pomoci-pro-zdravotne-znevyhodnene-definitivne-schvalen-prispevek-na-mobilitu a také na stránkách: https://nrzp.cz/2022/12/01/informace-c-100-2022-uplne-informace-o-prispevku-na-mobilitu/. Zdroj: Helpnet.cz

2.12.2022
Vánoce v Piešťanech

AMON Hotels nabízí pro seniorské skupiny vánoční pobyty v penzionech Alegro a Harmónia v Piešťanech. Penziony se nacházejí u jezera Sĺňava, v tichém lesoparku, ale v blízkosti lázeňského města. Nabídka platí v termínu od 22. 12. do 27. 12. 2022. Pobyt je na 6 dní (5 nocí) za 5 700 Kč / osobu se 6 procedurami. Skupinám nad 20 osob může penzion zabezpečit dopravu ze stanice Piešťany a zpět za 100 Kč / osoba. A také dopravu z domova pro skupiny, ceny dle individuální dohody. Kontakt: Mgr. Denisa Varačková, tel. +421 904 405 424, e-mail: marketing@amonhotels.sk. Podrobnější informace najdete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

Vianoce 2022 Harmonia_Alegro

2.12.2022
Ples na kolečkách

Spolek Student 2050, z. s. organizuje Ples na kolečkách, pražskou společensko-kulturní akci, která je určena nejen pro osoby používající jako kompenzační pomůcku mechanický, či elektrický invalidní vozík, ale také pro jejich přátele, známé i pro širokou veřejnost. 4. ročník se uskuteční 10. 12. 2022 v Národním muzeu v Praze. Více informací naleznete buď na webových stránkách: https://www.plesnakoleckach.cz/cs/pripravujeme-4-rocnik.html nebo na facebooku: https://www.facebook.com/Ples-na-kole%C4%8Dk%C3%A1ch-100832908044977. Zdroj: STP Vinohrady, Líšeň

2.12.2022
Muzikálem bez bariér VIII.

Osmý ročník koncertu Muzikálem bezbariér pořádá organizace Polovina nebe, o.p.s. v sobotu 3. prosince 2022 od 19:00 hod. v KC Novodvorská – Novodvorská 1013/151, Praha 4. Každoroční benefiční koncert, jehož patronkou je herečka a zpěvačka Michaela Tomešová, je pořádán k mezinárodnímu dni zdravotně postižených a tentokrát nese podtitul Filmové melodie. Výtěžek z prodaných lístků je každý rok poukázán ve prospěch osob se zdravotním postižením nebo osob v tíživé životní situaci. Vstup pro vozíčkáře a pro držitele průkazu ZTP/P je zdarma. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/kalendar-akci/muzikalem-bez-barier-viii. Zdroj: Helpnet.cz

2.12.2022
Pokud se ztrácíte před očima, je třeba zpozornět

S rostoucím věkem se mění náš vztah k jídlu. Nechtěným důsledkem může být i podvýživa. Podvýživu nejčastěji způsobuje nedostatečný přísun základních živin nebo jejich nízká kvalita či pestrost stravy. Nejohroženější skupinou jsou senioři, onkologičtí pacienti nebo chronicky nemocní lidé, jejichž nutriční potřeby se liší od zdravého člověka. Podvýživa je v České republice rozšířena více, než se může na první pohled zdát. Data z demografických studií ukazují, že malnutricí může být v Česku ohrožen až jeden ze tří seniorů žijících doma. Mezi varovné signály podvýživy patří neplánované hubnutí, dlouhodobé nezvládání sníst celé porce jídel, nechutenství, ztráta síly nebo častější onemocnění. Více informací najdete v článku na stránkách: https://vitalnisenior.cz/2022/11/podvyziva-seniori/. Zdroj: Vitální senior

2.12.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o příspěvku na mobilitu, nebo pozvánku na seminář zaměřený na vzdělávání a zaměstnávání mladých osob se zdravotním postižením 12. prosince 2022 v Praze. Zdroj: NRZP ČR

2.12.2022
Příspěvky pro lidi se sluchovým handicapem

To je hlavní téma jubilejního 20. čísla časopisu Jsem jedno ucho, které právě vyšlo. Celý časopis je přeložený neslyšícími zaměstnanci SNN ČR do znakového jazyka. V tištěné formě je v centrále SNN ČR v Karlíně, lidé si ho mohou stáhnout též v elektronické verzi na webu SNN: https://snncr.cz/20-cislo-listopad-2022.html. Zdroj: Helpnet.cz

2.12.2022
Vánoční bezlepkový trh

V sobotu 10. prosince 2022 od 10:00 do 15:00 hod. se na PVA EXPO Praha Letňany, hala č. 8, Beranových 667, Praha 9, koná jediný a největší vánoční trh bez lepku. Těší se na Vás výrobci a prodejci bezlepkového sortimentu. Ke koupi bude nejen vánoční cukroví, čerstvé pečivo a občerstvení. Vše samozřejmě bezlepkové. Akci pořádá pacientská organizace Společnost pro bezlepkovou dietu. K dispozici během akce bude i poradna pro bezlepkovou dietu. Akce probíhá paralelně se Stříbrnými vánočními dny, největším předvánočním trhem v Praze. Vstupenka na obě akce je společná. Více informací najdete na stránkách: https://celiak.cz/2022/11/11/vanocni-bezlepkovy-trh-10-prosinec-2022/. Zdroj: Helpnet.cz

11.11.2022
Senioři budou mít do konce roku vstup na Pražský hrad zdarma

Od 1. listopadu do 31. prosince 2022 mají návštěvníci od 70 let vstup zdarma do katedrály sv. Víta, Starého královského paláce, baziliky sv. Jiří, Zlaté uličky a do expozice Příběh Pražského hradu. Jedním z důvodů pro tento krok nynější těžká ekonomická situace občanů. Pro volný vstup stačí, když v pokladnách Pražského hradu předloží platný doklad s datem narození a obdrží bezplatnou vstupenku. Zadarmo mohou dlouhodobě na Hrad děti ve věku do šesti let a handicapovaní s průkazy ZTP a ZTP/P. Více informací najdete na stránkách: https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky. Zdroj: STP Jindřichův Hradec

11.11.2022
Představení sedáku Libella Seat Mono, pro lepší sezení

Obdrželi jsme žádost o zveřejnění informace o novém sedáku Libella Seat Mono, který vyrábí česká značka funkčních kompenzačních pomůcek Libella design. Jedná se o univerzální prodyšný sedák z pěněného latexu, který zajistí pohodlné a stabilní sezení v křesle, na židli i vozíku. Prodyšný přírodní materiál s antidekubitními vlastnostmi zvýší komfort dlouhodobého sezení. Veškeré informace o tomto produktu naleznete na webových stránkách: https://www.libelladesign.cz/cs/produkty/libella-seat/mono. Prodejní cena vč. DPH je nyní 3 300 Kč. Pokud byste měli zájem o prezentaci sedáku pro vaše členy či klienty, jeho vyzkoušení, nebo umístění propagačních materiálů, můžete kontaktovat pana Petra Chmelíře na tel.: +420 602 607 103, nebo pana Kevina Zeidlera na e-mailu: kevin.zeidler@libelladesign.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

11.11.2022
Uplatnit nárok na důchod lze i bez návštěvy OSSZ, a to elektronicky nebo poštou

Klienti, kteří zvažují v současné době podání žádosti o předčasný starobní důchod s datem přiznání ještě do konce roku 2022, ale z důvodu velkého zájmu již nenajdou vyhovující termín pro objednání na příslušnou OSSZ pro sepsání žádosti, mohou v této mimořádné situaci využít tiskopis ČSSZ „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“. Prostřednictvím tiskopisu si pojištěnec zachová letošní datum uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění v souvislosti s budoucím podáním žádosti o důchod v případě, kdy aktuálně z důvodu vysokého zájmu ze strany klientů nemůže žádost na OSSZ řádně sepsat. Důležité: Podání tiskopisu „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“ není řádnou žádostí o důchod, ale je nutné se na OSSZ dostavit k jejímu vlastnímu sepsání, a to do data stanoveného po dohodě s OSSZ v návaznosti na toto podání (datum lze dohodnout osobně, telefonicky, e-mailem, popř. rezervací v online objednávkovém systému dané OSSZ), nejpozději však do šesti měsíců ode dne uplatnění nároku uvedeným tiskopisem. V případě žádosti o řádný starobní důchod uvedený tiskopis není nutné využít, jelikož je možné požádat o přiznání tohoto důchodu zpětně s datem, který si žadatel určí sám. Výplata bude přiznána od data vzniku nároku na ni, přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny. Limitem pro výplatu řádného starobního důchodu je 5 let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/uplatnit-narok-na-duchod-lze-i-bez-navstevy-ossz-a-to-elektronicky-nebo-postou. Zdroj: Verlag Dashöfer

11.11.2022
Brand building – budování značky

Aneb vyprávějte svou značkou váš unikátní příběh, to je téma workshopu, který se koná 15. listopadu 2022 v Pardubicích. Mít definovanou značku a budovat ji vám dává příležitost být čitelní, konzistentní a unikátní. Díky tomu dostanete skvělý základ pro příběh, který chcete světu vyprávět a který zároveň rezonuje s hodnotami i charakterem vaší značky. Pro neziskové organizace je v unikátním postavení své značky skvělá příležitost ukázat světu a komerčnímu sektoru to, jací opravdu jste. Na workshopu se můžete těšit nejen na informace, jak si základ značky definovat, ale i na praktická cvičení a ukázky z praxe těch, kteří už mají značku definovanou a úspěšně ji budují. Workshop se koná 15. listopadu 2022 od 13:00 do 17:00 hod., místo realizace: Klášterní 54, Pardubice, 3. patro. Cena: 150 Kč nečlenské / 100 Kč členské organizace KONEP. Více informací a odkaz na registrační formulář najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/brand-building. Zdroj: Helpnet.cz

11.11.2022
Jak se vyrovnat s diagnostikovanou epilepsií?

Webinář pořádá 16. listopadu 2022 od 18:00 do 19:30 hod. přes Teams Společnost E. Účast je zdarma (nutná registrace). Do života člověku a jeho nejbližším přichází jako blesk z čistého nebe. A přestože se jedná o fyzické onemocnění, má také dopady na psychické zdraví. Webinář má pomoci najít co možná nejzdravější vztah k epilepsii. Další informace a registrační formulář najdete na stránkách: https://www.spolecnost-e.cz/udalosti/jak-se-vyrovnat-s-diagnostikovanou-epilepsii. Zdroj: Helpnet.cz

11.11.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o tom, že Senát schválil zvýšení příspěvku na mobilitu, nebo informace o jednání Komise pro kategorizace zdravotnických prostředků. Zdroj: NRZP ČR

11.11.2022
Procházka Vánoční Prahou pro seniory

Komunitní centrum Petrklíč, z.s. zve seniory na procházky po Praze. Vždy jedno odpoledne v měsíci navštíví známá i méně známá místa Prahy s průvodcem. 14. prosince 2022 se koná procházka Vánoční Prahou – z Náměstí Míru, přes Václavské náměstí až na Staroměstské náměstí. Místo srazu: Na adrese Komunitního centra Petrklíč – U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 (ve dvoře budovy). Čas srazu: ve 13.30 hod., procházka bude trvat do 16:30 hod. Je nutné se přihlásit předem na telefonu: 731 274 242, nebo e-mailem: dobrovolnici@petrklice.cz. Více informací najdete na stránkách: https://archapomoci.cz/prochazky-po-praze-pro-seniory/. Zdroj: Měsíčník Pacientského hubu

11.11.2022
Seminář Na co si dát pozor ve světě financí

Komunitní centrum Petrklíč – projekt Archa pomoci tentokrát vysvětlí seniorům vše potřebné o finančních produktech – od běžných účtů, kreditních karet, penzijního a stavebního spoření, pojištění a úvěrů. Akce se koná 6. 12. 2022 od 10:00 do 11:30 hod. na adrese U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10. Akce je zdarma. Je nutné se přihlásit předem. Více informací najdete na stránkách: https://pacientskyhub.cz/akce/seminar-na-tema-na-co-si-dat-pozor-ve-svete-financi?utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_03_02_newsletter&utm_medium=email&utm_term=243&ecmid=243. Zdroj: Měsíčník Pacientského hubu

11.11.2022
Seminář Žijeme dlouhodobě s roztroušenou sklerózou

MS centrum Neurologické kliniky FN Brno Bohunice si vás dovolují pozvat na edukační seminář pro dlouhodobé pacienty s RS a jejich blízké, který proběhne 22. listopadu 2022 v Hotelu Passage, Lidická 23, Brno. Seminář se koná od 16:00 do 18:55 hod. Účast rodinných příslušníků a přátel je velmi vítaná. Na seminář se registrujte dopředu. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2022/11/10/zijeme-dlouhodobe-s-roztrousenou-sklerozou/. Zdroj: Aktivní život

11.11.2022
Noc divadel

Jubilejní desátý ročník Noci divadel se uskuteční tradičně třetí listopadovou sobotu – 19. 11. 2022, letos s podtitulem Hrdinové. Největší divadelní svátek opět nabídne prohlídky, divadelní dílny, diskuse s tvůrci, představení a performance – zdarma nebo za symbolické vstupné. Více informací najdete na stránkách https://www.nocdivadel.cz/. Zdroj: Metro

3.11.2022
Nabídka prosincového pobytu v Hotelu Reza

V příloze najdete nabídku lázeňského pobytu v Hotelu Reza ve Františkových Lázních v termínu od 6. 12. do 13. 12. 2022. Informace o hotelu najdete na webových stránkách www.hotelreza.cz. Zdroj: STP Plasy

Hotel Reza Františkovy Lázně prosinec 2022

3.11.2022
Důležitá informace: Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat na příští rok

Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod bez výplaty. Důvodem této specifické situace jsou vysoké valorizace důchodů, které v letošním roce proběhly. Rozdíly mohou být i v řádech tisícikorun měsíčně. Když někdo požádá ještě letos o předčasný důchod a chce dále pracovat, je to možné. Je tedy možné, že pro řadu lidí bude výhodné již letos podat žádost o starobní důchod s tím, že příští rok požádají již jen o uvolnění jeho výplaty. Žádost o předčasný důchod určitě nemusí ještě znamenat, že skutečně přestanete pracovat. Jen musíte požádat o tzv. důchod bez výplaty. Není tedy nutné odejít ze zaměstnání, pokud si někdo chce ‚zafixovat‘ výši výhodnějšího důchodu odpovídajícího roku 2022. Tato situace se může týkat prakticky všech, kdo chtějí jít příští rok do starobního důchodu. Žádost o předčasný důchod nelze podávat zpětně, je nutné to stihnout do konce prosince 2022. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/pozadat-letos-o-predcasny-duchod-muze-byt-vyhodnejsi-nez-cekat-na-pristi-rok. Zdroj: Helpnet.cz

3.11.2022
Od 1. listopadu 2022 si připlatíte za výplatu dávek nemocenského pojištění složenkou

Česká pošta, s. p. vydala oznámení o změně cen služby za podání poštovních poukázek typu B, ke které dojde od 1. listopadu 2022. Tato změna se především dotkne dávek nemocenského pojištění, jelikož se jich vyplácí zdaleka největší množství. Přes ePortál ČSSZ si však můžete změnit způsob výplaty dávek nemocenského pojištění na bankovní účet a ušetřit tak za poplatky. Tato změna se nijak nedotkne důchodů vyplácených v hotovosti. Změna cen služeb za doručení se týká hlavně dávek nemocenského pojištění, tedy například nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, otcovské a dalších. U nemocenského od zavedení eNeschopenky platí, že se pojištěnci vyplácí stejným způsobem jako mzda nebo plat, přičemž tuto informaci sděluje příslušné OSSZ zaměstnavatel. Pokud nechcete platit poplatky za poštovní poukázky, dávky si můžete nechat jednoduše vyplácet na bankovní účet. Platební údaje uvedete při vyplňování příslušné žádosti o dávku. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/od-1-listopadu-2022-si-priplatite-za-vyplatu-davek-nemocenskeho-pojisteni-slozenkou. Zdroj: ČSSZ

3.11.2022
Kampaň a portál Zkrotíme energie

Plnohodnotný život rodin narušuje růst cen energie. Pro řadu občanů je situace velmi nepřehledná a je třeba pracovat s lidmi přímo v terénu, proto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí kampaň a portál www.zkrotimeenergie.cz. Úvodní fáze kampaně se zaměří především na posilování informovanosti o přínosech okamžitých úspor energie, které mohou ušetřit až pětinu spotřeby domácností a projeví se snížením výdajů v celkové částce tisíců korun ročně. Souběžně MPSV informuje o možnostech systému dávek a zvýšeného příspěvku na bydlení, který pomůže lidem s platbami za vysoké účty za energie. Od listopadu se pak hlavní obsah kampaně zacílí na dlouhodobá opatření. Do kampaně se mohou zapojit i neziskové organizace, a to např. šířením tiskových materiálů či online workshopy, které pomohou klientům při ochraně před vysokými cenami energie. Zdroj: NRZP ČR

3.11.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o projednávání příspěvku na mobilitu a výchovného, nebo informace o novele zákona o státní sociální podpoře, nebo informace o schválení novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, poslaneckou sněmovnou, nebo informace o návrhu novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a kterou se mají zvýšit úhrady za sociální služby, nebo informace o návrhu zákona, kterým se mění školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících. Zdroj: NRZP ČR

3.11.2022
Listopadový program Právě Teď!

Organizace Právě Teď! o.p.s. nabízí seniorům společná setkávání, vzdělávání, výlety a vycházky, pohyb a pravidelné on-line programy. Většina akci je bezplatných a není-li uvedeno jinak, zúčastnit se jich může každý senior bez předchozí registrace. U výletů si každý hradí cestu, vstupné či občerstvení. Listopadový program najdete na stránkách https://pravetedops.cz/2022/10/22/listopadovy_program_2022/. Zdroj: Helpnet.cz

3.11.2022
Biologická léčba může pomoci až 20 000 pacientů s lupénkou. Většina z nich ale o možnosti neví

V České republice se s lupénkou potýká zhruba 250 000 lidí všech věkových kategorií. Lupénka neboli psoriáza je především kožní onemocnění, ve 20-30 % případů však může postihovat i klouby. Lupénka není jen „kosmetickou“ záležitostí. Jedná se o onemocnění, které výrazně ovlivňuje psychiku pacienta a v pokročilejších stadiích ho může zcela vyřadit z běžného života. Lupénku v současnosti nelze zcela vyléčit, ale dokážeme ji úspěšně léčit a potlačovat. Nejběžnější a obvykle první léčbou, se kterou se psoriatici setkají, je lokální terapie v podobě různých roztoků a mastí s obsahem kortikosteroidů a dalších látek. V současnosti ji podstupuje většina pacientů, přestože má při dlouhodobém používání nízkou účinnost a nežádoucí vedlejší účinky. U středně těžkých a těžkých stadií lupénky se následně přistupuje k systémové léčbě. Ta spočívá v podávání léků potlačujících zánět. Další možností na pomezí lokální a systémové léčby je fototerapie, která využívá UVA nebo UVB záření. Nejmodernější léčebnou metodou lupénky je biologická léčba, která potlačuje zánět již v raném stádiu. Velkou výhodou biologické léčby je možnost dlouhodobého podávání a minimální vedlejší účinky. Biologická léčba je velmi účinná – u více než 80 % pacientů dochází k 90% zlepšení projevů nemoci. Vhodná je téměř pro každého. Pokud pacient již podstoupil lokální léčbu a systémovou léčbu, která byla neúčinná, nebo ji z nějakých důvodů nešlo použit, má středně těžkou nebo těžkou formu lupénky a je postižen alespoň na 10 % těla, pak má nárok na biologickou léčbu. Při splnění nezbytných podmínek má pacient biologickou léčbu plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Mnoho pacientů o možnosti biologické léčby vůbec neví a k bližším informacím se často nedostanou. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/biologicka-lecba-muze-pomoci-az-20-000-pacientu-s-lupenkou-vetsina-z-nich-ale-o-moznosti. Zdroj: Helpnet.cz

3.11.2022
Listopadový Zpr@vodaj ČSSZ: Jak předejít nízkému důchodu či jeho zamítnutí

Česká správa sociálního zabezpečení vydala další online Zpr@vodaj ČSSZ. V listopadovém čísle se zaměřila na to, co vše je dobré si hlídat před zažádáním o starobní důchod, kde můžete průběžně získávat potřebné informace a jak lze díky nim předejít nízkému důchodu či v krajních případech jeho zamítnutí. Zpr@vodaj najdete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (listopad 2022)

3.11.2022
Workshop o komunikaci s lidmi s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením

NRZP ČR pořádá Workshop o komunikaci s lidmi s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, který je primárně určen zaměstnancům NRZP ČR a zájemcům z řad členských organizací NRZP ČR, ale mohou se účastnit i jednotlivci z jiných organizací. Účast na workshopu je bezplatná. Workshop se uskuteční v pátek 11. listopadu 2022 od 9:00 do 16:00 hodin v sídle NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice (budova Pražské teplárenské), salonek v 1. patře. Součástí workshopů budou ukázky kompenzačních pomůcek a praktické nácviky. Zajištěno bude drobné občerstvení. Přihlásit na kurz se můžete nahlášením svých kontaktních údajů na email o.folk@nrzp.cz. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/10/26/informace-c-89-2022-pozvanka-na-workshop/. Zdroj: NRZP ČR

3.11.2022
Pozvánka pro pečující na setkání s odborníky

Workshop organizace A DOMA se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2022 od 16:00 do 19:00 hod. v denním stacionáři Domov svatého Karla Boromejského v Praze, K Šancím 50/6, Praha 17 – Řepy. Proběhne setkání s odborníky v rámci projektu Dva životy Praha II. Představí se multidisciplinární tým odborníků (rodinný průvodce, ergoterapeut, fyzioterapeut, psychoterapeut, klinický farmaceut, nutriční terapeut, trenér paměti, mediátor, sociální pracovník, právník), který během celého projektu bude pečujícím pomáhat. Využít služeb projektu mohou všichni pečující žijící nebo pracující na území hlavního města Prahy. Všechny aktivity jsou zcela zdarma. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/pozvanka-pro-pecujici-na-setkani-s-odborniky-0. Zdroj: Helpnet.cz

3.11.2022
Publikace organizace Cesta Domů

Organizace Cesta domů, která poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající a snaží se o zvýšení povědomí v oblasti paliativní, vydává různé informační publikace. Ty slouží nemocným a pečujícím, jiné odborníkům, další jsou pro nás všechny. Vydávají také knížky pro děti a jejich dospělé. Všechny publikace si můžete prohlédnout na stránkách https://www.cestadomu.cz/nakladatelstvi/publikace?kategorie=392&utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_11_01_agenturyvsvossestry&utm_medium=email&utm_term=59038&ecmid=27722. Zdroj: Cesta domů

3.11.2022
Giving Tuesday

Už za necelý měsíc se po celém světě opět spojí stovky milionů lidí a v rámci světového dne štědrosti a dobrých skutků budou konat dobro. Letos tento den připadá na úterý 29. listopadu 2022. V Česku tuto událost od roku 2016 zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. Do akce se mohou zapojit všichni – neziskové organizace, firmy i jednotlivci. Každý má něco, co může nabídnout ー čas, odborné znalosti, peníze, velké i malé věcné dary, jídlo, oblečení, hračky. Už nyní je možné registrovat své výzvy, a to až do 28. listopadu 2022. Více informací najdete na stránkách https://www.givingtuesday.cz/. Zdroj: Giving Tuesday

3.11.2022
Roztroušená skleróza v životě pacienta 8. listopadu v Domově sester v Ostravě

Seminář, který se uskuteční 8. listopadu 2022 od 15:00 do 18: 00 hod., je určen pro pacienty s nově zjištěným onemocněním a proběhne v Kongresovém sálu Domova sester FN Ostrava (přízemí), 17. listopadu 1790, Ostrava. Tento seminář nenahrazuje pravidelné kontroly u ošetřujícího lékaře. V případě dotazů se informujte u svého lékaře. Účast rodinných příslušníků a přátel je doporučená a velmi vítaná. V případě zájmu se prosím registrujte na stránkách http://rsvzivotepacienta.gsymposion.cz/ nebo na tel. čísle: 597 373 383. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2022/10/21/roztrousena-skleroza-v-zivote-pacienta-8-listopadu-v-domove-sester-v-ostrave/. Zdroj: Aktivní život

17.10.2022
Den otevřených dveří u oslíků

Spolek Kamarádi pořádá 28. 10. 2022 ve Svárově v okrese Kladno Den otevřených dveří u oslíků. Hlavním cílem akce bude propojit jednotlivé organizace v okolí a seznámit účastníky s asinoterapií (druh animoterapie s využitím oslíka), vedlejším cílem bude nabídnout organizacím propagaci. Tato akce bude rozdělena na dvě části. První část – pouze pro pozvané organizace: 10:00 – 13:00 hodin. Druhá část – pro veřejnost: 13:00 – 16:00 hodin. Každá organizace si může zřídit svůj prezentační stánek s informacemi a prodejem svých marketingových materiálů/výrobků, případně s aktivitou pro návštěvníky (pronájem místa zdarma). Na veřejnou část jsou zváni všichni vaši klienti i veřejnost, je naplánovaný program s oslíky, hry a vyrábění pro děti. Pokud vás tento projekt oslovil, můžete pro více informací kontaktovat organizátorku, Mgr. Zuzanu Lochmanovou, na telefonním čísle: 737 577 046, nebo e-mailem: kamaradi.spolek@seznam.cz. Více informací o organizaci najdete na webu: www.kamaradistochov.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

17.10.2022
Nabídka hotelu Harmónia v Piešťanech

V příloze najdete nabídku na dýňový pobyt v hotelu Harmónia v Piešťanech, který se nachází na jezeře Sĺňava, v tichém lesoparku, avšak v blízkosti lázeňského města. Nabídka platí od 30. 10. do 30. 11. 2022. Pobyt je na 6 dní (5 nocí) za 4 900 Kč / osobu (včetně 6 procedur), nebo na 5 dní (4 noci) za 4 000 Kč / osobu (včetně 4 procedur). Pobyt zahrnuje: ubytování, plnou penzi (t.j. snídaně, obědy, večere bufetovým způsobem), kávu/koláč v 16:00 hod., léčebné procedury včetně teplé rašelinové koupele v hotelovém reha-centru s možností přikoupit si další procedury. Během pobytu zažijete dobrou zábavu, skutečný oddych, večerní tancovačky a kreativní odpoledne s vyřezáváním dýní. Skupinám nad 20 osob může hotel zabezpečit dopravu ze zastávky Piešťany a zpět za 80 Kč / osobu. A taktéž i dopravu z domova pro skupiny, ceny podle individuální dohody. Kontakt: Mgr. Denisa Varačková, tel. 00421 904 405 424 a 00421 910 836 695, e-mail: marketing@amonhtels.sk, web: www.alegrohotel.sk. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Harmónia 11-2022

17.10.2022
Nabídka skupinových pobytů v Hotelu Zvíkov a v Lázních Jupiter Bechyně

Na základě dobrých zkušeností posílá MO Lovosice zajímavé nabídky pobytových akcí: pobyt v Lázních Jupiter Bechyně se slevovým voucherem a seniorskou nabídku na rok 2023 pro skupiny do hotelu Zvíkov. Podrobnější informace naleznete v přílohách. Zdroj: STP Lovosice

Lázně Jupiter Bechyně slevový voucher
Lázně Jupiter Bechyně nabídka
Hotel Zvíkov seniorská nabídka pro svazy 2023

17.10.2022
Osvětová kampaň Mít domov

Udržet si nebo získat bydlení dnes není snadné. Pomoc existuje a není ostuda si o ni říct – právě startuje osvětová kampaň projektu MPSV Podpora sociálního bydlení s názvem Mít domov. Kampaň informuje o tom, jak si v současné nelehké době udržet bydlení nebo jak jej získat. Webová stránka www.mitdomov.cz, která vznikla speciálně v rámci kampaně, funguje jako rozcestník. Nabízí nejen srozumitelný seznam možné pomoci a důležitých kontaktů, ale také informace o dávkách na bydlení, mimořádné okamžité pomoci nebo odkazy na praktické tipy. Webová stránka nabízí přehledné informace, jak se s konkrétním problémem nebo životní situací vypořádat. Modelově rozebírá a vysvětluje možnosti státních dávek a příspěvků (kdy, kde a jak o ně zažádat), formy pomoci, které lze získat od neziskových organizací a od dalších podpůrných služeb. Odkazuje také na důležité akce, které mohou lidem pomoci nastartovat nový a lepší život, například na Milostivé léto II nebo na vládní program Deštník proti drahotě. Kampaň se zabývá i přidruženými tématy, jako jsou finanční gramotnost, řešení sporů s dodavateli energií nebo mezi nájemníky a pronajímateli či domácím násilím. Součástí webu www.mitdomov.cz jsou i tipy, jak šetřit energie a neplýtvat jídlem, včetně odkazů na Úsporné kuchařky – tipy a triky, jak vyjít s potravinami, šetřit peněženku i planetu. Zdroj: MČ Praha 8

17.10.2022
Co pro sebe udělat, když mám rakovinu? Mohu něco sám či sama? Ano!

Když si člověk vyslechne, že má rakovinu, zaskočí ho to. Po čase ale začne hledat informace a zaměří se na zvládnutí nemoci. Léčba je prvním stupněm, co ale může dělat člověk sám? Na to se ptají jak onkologicky nemocní, tak jejich blízcí, kteří spolu s nimi životem s nemocí procházejí. Možností péče o sebe a další odborné podpory je mnoho, měly by však vytvářet jeden smysluplný celek. Více informací naleznete v článku na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/co-pro-sebe-udelat-kdyz-mam-rakovinu-mohu-neco-sam-ci-sama-ano, kde naleznete také důležité odkazy na další organizace, informace a dokumenty. Zdroj: Helpnet.cz

17.10.2022
Říjnový program Právě Teď! o.p.s.

Co přináší říjnový program organizace Právě Teď! o.p.s. seniorům? Společná setkávání, výlety a vycházky, pohyb, vzdělávání a i první on-line programy. Součástí programu bude i bezplatný kurz pro seniory probíhající v Praze, který se bude věnovat bezpečnému pohybu na internetu a seznámí účastníky s aktuálními novinkami v oblasti digitálních technologií. Tento kurz se bude konat ve třech lekcích v termínu od 17.10. do 31. 10. 2022. Více informací najdete na stránkách https://pravetedops.cz/2022/09/24/rijnovy_program_2022/. Zdroj: Helpnet.cz

17.10.2022
Online vzdělávací akce Giving Tuesday

Letos připadá Giving Tuesday – světový den štědrosti a dobrých skutků, na úterý 29. listopadu 2022. Tuto akci zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. Pokud vás zajímá, jak vaši dobročinnou Giving Tuesday aktivitu uchopit marketingově, neváhejte se přihlásit na online vzdělávací akci, která je určena všem zástupcům neziskových organizací a která se bude konat 1. listopadu 2022 od 9:00 do 10:30 hodin. Akce je pro všechny účastníky zdarma. Je třeba se dopředu zaregistrovat. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.spolecenskaodpovednost.cz/akce/online-akce-giving-tuesday/. Zdroj: Asociace společenské odpovědnosti

17.10.2022
Vychází první katalog pacientských a podpůrných organizací v onkologii

Pacientské organizace se stávají plnohodnotným členem multidisciplinárních týmů. Jejich podpora je pro pacienty a pečující nezastupitelná a jejich zkušenost pomáhá jak v začátku nemoci, při léčbě, tak při návratu do aktivního života. Pacientské organizace v ČR dlouhodobě pracují na kvalitní podpoře nemocných, jsou ale také velkou hnací silou preventivní edukace veřejnosti ve spolupráci se špičkovými odborníky. Proto vznikl pro onkologické pacienty Katalog pacientských a podpůrných organizací v onkologii, který bude sloužit jako praktický nástroj pro usnadnění orientace. Katalog si můžete stáhnout na stránkách: https://hlaspacientu.cz/dalsi/katalog-pacientskycha-podpurnych-organizaci-v-onkologii/. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/vychazi-prvni-katalog-pacientskych-podpurnych-organizaci-v-onkologii. Zdroj: Helpnet.cz

17.10.2022
Léky si můžete vyzvednout i na občanku

Možná jste ještě před nedávnem netušili, že fungování eReceptu se od 1. června 2020 zdokonalilo, a je tedy nyní jednodušší nejen pro pacienty, ale také pro pracovníky lékáren. Vylepšení spočívá v možnosti vyzvednout si předepsaná léčiva jen na základě předložení platného občanského průkazu nebo pasu. Nemusíte tedy v lékárně předkládat jen a pouze eRecept s identifikátorem (buď z papírové průvodky, z QR kódu nebo z SMS v mobilním telefonu). Tudíž pokud si potřebujete vyzvednout více eReceptů najednou, v lékárně už nemusí načítat každý zvlášť. Systém lékárníkovi ukáže seznam vašich platných a nevydaných eReceptů. Více informací najdete na stránkách: https://www.medimerck.cz/cz/home/support/news/837-pubgme-Pripominame-leky-si-vyzvednete-i-na-obcanku.html. Zdroj: Aktivní život

17.10.2022
Moderní léčba je šancí na delší a plnější život s metastatickou rakovinou prsu

Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu 13. října byl letos ve znamení kvality života pacientek. Celosvětově se v duchu osvěty a edukace o rakovině prsu nese celý říjen jako Pink October. Nejčastějším nádorem u žen ve vyspělých zemích – karcinomem prsu, ročně onemocní přibližně 7 500 Češek. Nádorové buňky se mohou šířit do okolí, do lymfatickyěch uzlin i do jinyěch orgánů. Dochází tak ke vzniku metastáz – dalších ložisek nádorů se stejnými vlastnostmi, jako má ten původní v prsní tkáni. Navzdory vážnosti této diagnózy jsou v léčbě pacientek v ČR významné pokroky, díky nimž získávají šanci na delší a plnější život. Zcela zásadní pro boj s rakovinou prsu je časný záchyt onemocnění. Čím dříve je nádor odhalen, tím vyšší je šance, že léčba zabrání šíření nádorových buněk do dalších částí těla. Proto vznikla unikátní publikace Zhoubnyě nádor prsu – edukační materiál pro pacientky, která přináší českým ženám komplexní informace o prevenci, moderní léčbě a možnostech zlepšování kvality života s onemocněním. Publikaci vydává Onko unie. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/moderni-lecba-je-sanci-na-delsi-plnejsi-zivot-s-metastatickou-rakovinou-prsu. Zdroj: Helpnet.cz

17.10.2022
Šikanují šéfové i podřízení. 6 kroků zajistí pracoviště bez šikany

Šikana je horké téma dnešní doby a zdaleka není aktuální jen ve školách, ale také v zaměstnání. Personalisté a vedoucí pracovníci jsou postaveni před nutnost tyto problémy nejen řešit, ale také jim předcházet. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/10/16/sikanuji-sefove-i-podrizeni-6-kroku-zajisti-pracoviste-bez-sikany/ si můžete přečíst, co dělat v případě, že se šikana ve vaší firmě už objevila, a jaké jsou možnosti její prevence. Každý pátý člověk má se šikanou osobní zkušenosti, což je alarmující fakt. Žádné její projevy by se tak neměly přecházet. Naopak, je třeba o nich začít pořádně nahlas mluvit. A také se naučit šikanu rozpoznat a zaujmout k ní odpovídající postoj. Zdroj: Aktivní život

17.10.2022
Již 14. česko-slovenský poradenský den k důchodům – tentokrát v Břeclavi

Přiblížil se Vám věk odchodu do důchodu a pracovali jste nebo stále pracujete ve Slovenské i České republice? Chcete se dozvědět, jak uplatnit svoje důchodové nároky v obou zemích? Pak máte ideální příležitost. Česká správa sociálního zabezpečení a slovenská Sociálna poisťovňa pořádají již 14. společný poradenský den k důchodům. Odborníci z obou národních institucí budou k dispozici v úterý 22. listopadu 2022, tentokrát na české straně, v budově Okresní správy sociálního zabezpečení v Břeclavi. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/jiz-14-cesko-slovensky-poradensky-den-k-duchodum-tentokrat-v-breclavi. Zdroj: ČSSZ

7.10.2022
Nabídka pobytů v Hotelu Ferdinand

Místní organizace č.2 Příbram má dobré zkušenosti s pobytem v hotelu Ferdinand v Mariánských Lázních, proto ho chce tuto destinaci doporučit ostatním organizacím STP. V příloze najdete nabídky hotelu Ferdinand pro rok 2023. Kontakty naleznete na stránkách: https://www.pobytwellnes.cz/cs/. Zdroj: STP MO č.2 Příbram

Hotel Ferdinand 8 denní pobyt 2023
Hotel Ferdinand rekondiční pobyt 2023

7.10.2022
Nabídka pobytů v Hotelu Astoria

V příloze najdete nabídku pobytů v Hotelu Astoria v Janských Lázních na rok 2023. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Astoria leták SENIOR 2023

7.10.2022
Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí

Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení, se od 1. října 2022 výrazně navýší. Toto navýšení bude mít dvojí účinek: jednak se příspěvek na bydlení výrazně navýší a jednak na tuto formu pravidelné pomoci dosáhne vyšší počet domácností. Na příspěvek na bydlení má nárok každý, kdo více než třetinu čistých příjmů (v Praze 35 % a jinde v ČR 30 %) vynakládá na bydlení, tedy především energie a vytápění, služby a nájem. O příspěvek mohou požádat vlastníci nebo nájemníci, překážkou není ani družstevní bydlení nebo hypotéka (ta se však nezapočítává jako náklad na bydlení). Více informací o navýšení příspěvku na bydlení najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/navyseni-prispevku-na-bydleni-na-vyssi-podporu-dosahne-vice-lidi. Vše potřebné o příspěvku na bydlení najdete na stránkách https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni. Zdroj: MPSV

7.10.2022
Pozvánka na přednášky na téma očkovací prevence

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR obdržela grant na školení osob se zdravotním postižením na téma očkovací prevence. Přednášky se uskuteční ve všech krajích ČR v rozsahu 2 hodiny a budou zaměřeny na očkovací prevenci proti tetanu, klíšťové encefalitidě, tuberkulóze a pneumokoku a další. Předmětem přednášky nebude očkování proti covidu. Přednášet budou odborníci na infektologii a infekční nemoci. Na stránkách https://nrzp.cz/2022/09/30/informace-c-81-2022-pozvanka-na-prednasky-na-tema-ockovaci-prevence-v-jednotlivych-krajich/ najdete tabulku, kde je uvedeno, v jaký den se přednáška uskuteční ve vašem kraji, místo přednášky, hodina přednášky a také kontaktní osobu, kde se lze přihlásit k účasti na semináři. Přednášky ve všech krajích se uskuteční během měsíce října 2022 a jednotlivé přednášky jsou zcela zdarma. Během přednášek bude podáváno drobné občerstvení. Seminář je otevřen jak osobám se zdravotním postižením, tak také seniorům, případně pečujícím osobám. Zdroj: NRZP ČR

7.10.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o normativních nákladech na bydlení pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory, nebo informace o účasti NRZP na demonstraci Odborových svazů, nebo informace o projednávání příspěvku na mobilitu a projednávání dalších zákonů, nebo informace o návrhu změny vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče), nebo informace o jednání ve věci příspěvku na mobilitu a úhrady zdravotnických prostředků. Zdroj: NRZP ČR

7.10.2022
Měsíc dobročinné závěti

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via vyhlašuje na období 13. září až 12. října 2022 Měsíc dobročinné závěti. Dárcům a dárkyním, kteří pamatují na dobročinnost nejen za svého života, ale i po něm, proplatí organizace notářský poplatek za sepsání závěti, a to každému, kdo v sepsané závěti alespoň z části pamatuje na dobročinnou organizaci dle výběru svého srdce. Notářský poplatek včetně dalších úkonů je ve výši 1.800 Kč bez DPH. Sepsání závěti před notářem je jednoduchý úkon. Jakmile vše zdárně dokončíte, stačí kontaktovat koalici Za snadné dárcovství, zaslat pár jednoduchých podkladů a organizace vám poplatek proplatí (samozřejmě celou částku vč. DPH). Každý dar má smysl, každá dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme. Více informací najdete na stránkách: https://zavetpomaha.cz/. Zdroj: Nadace VIA

7.10.2022
NFOZP – Pracovní tržiště

Pracovní tržiště je bezpečné místo, které propojuje osoby se zdravotním postižením s jejich budoucími zaměstnavateli. Jedná se o portál pro OZP, které hledají zaměstnání. Tento projekt realizuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). Pracovní tržiště najdete na stránkách: www.pracovnitrziste.cz. Zájemce má možnost oslovit budoucí zaměstnavatele z rozsáhlé databáze firem, které s NFOZP dlouhodobě spolupracují, dále má možnost určit, kdo jeho profil vidí. Profil zájemce o zaměstnání je pečlivě chráněn a zabezpečen proti zneužití třetí osobou. Registrace je bezplatná a je možné ji kdykoliv zrušit. Krátké představení Pracovního tržiště najdete na stránkách: https://www.youtube.com/watch?v=fbC7dnOn9fM. Další videa (informace o NFOZP a Pracovním tržišti) najdete na stránkách: https://app.frame.io/presentations/1037307c-32f4-402d-adb4-ecebf5dd3cfe. Pokud by kdokoliv potřeboval další informace, může kontaktovat paní Zuzanu Buchtelovou: tel.: 602 838 790, e-mail: zuzana.buchtelova@nfozp.cz, nebo napsat na e-mail: info@pracovnitrziste.cz. Podrobnější informace naleznete v přiložených letácích. Zdroj: STP v ČR z. s.

Leták Pracovní Tržiště NFOZP pro uchazeče
Leták Pracovní Tržiště NFOZP pro zaměstnavatele
Leták Pracovní Tržiště NFOZP
Pracovní tržiště – organizace

7.10.2022
Konference INSPO Online 2022 ukáže, jak technologie pomáhají lidem s různým zdravotním postižením či při psychických potížích

Již 22. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se letos uskuteční jen v online podobě. Proběhne ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 15 hodin na ni naváže Agora – vzdělávací akce o ICT pro uživatele s těžkým postižením zraku. Konference představí řadu novinek usnadňujících život lidem se zdravotním znevýhodněním. Program konference je zveřejněn na stránkách: www.inspo.cz/inspo-2022. Na konferenci není nutné se registrovat, veřejně dostupný živý přenos proběhne na Facebooku a YouTube. Odkazy ke sledování vysílání budou včas zveřejněny na webu konference a obvyklých konferenčních komunikačních kanálech. Konferenci INSPO Online 2022 pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity s přispěním BMI sdružení. Zdroj: Helpnet.cz

7.10.2022
Přijďte se otestovat na revma, vybízejí pacienti. Pro zájemce připravili dotazníky

Máte potíže dát ruku v pěst? V tom případě můžete trpět revmatoidní artritidou (RA). Pacientská organizace Revma Liga Česká republika připravila pro zájemce krátký dotazník, který jim napoví, zdali mají své potíže řešit s lékařem. Otestovat se mohou na akci u příležitosti Světového dne artritidy, který začíná na Palackého náměstí v Praze 8. října 2022 od 10 hodin a jehož hlavním motivem jsou letos ruce. Pomocí jednoduchých odpovědí na připravené otázky lidé zjistí, jestli mají riziko vzniku revmatoidní artritidy. Jestliže na více než tři otázky odpoví kladně, tak by měli zvážit návštěvu lékaře. Výsledky testu mohou také probrat s revmatology, kteří budou přímo na místě. Mezi první projevy RA patří bolest a ztuhlost kloubů. Často mají pacienti nejprve postiženy drobné klouby na rukou. Pokud klouby bolí, otékají a jsou po ránu ztuhlé déle než půl hodiny, je to problém. Lidé by v tomto případě měli navštívit praktického lékaře, který jim následně doporučí kontrolu u revmatologa. RA nepostihuje pouze ruce. Autoimunitním zánětlivým procesem mohou být postiženy všechny klouby v těle, ale také orgány, například oči nebo plíce. Mezi celkové příznaky RA pak patří únava, zvýšená teplota a hubnutí. Otestovat se mohou lidé od 12. října 2022 také na stránkách: www.denartritidy.cz. Kromě obou dotazníků s možností okamžitého vyhodnocení zde zájemci najdou i vzdělávací videa. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/prijdte-se-otestovat-na-revma-vybizeji-pacienti-pro-zajemce-pripravili-dotazniky. Zdroj: Helpnet.cz

7.10.2022
Pomůcka SENIOR

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zveřejnil na adrese https://seniornanetu.cz vzdělávací pomůcku určenou seniorům, jejímž cílem je zvýšit osobní bezpečnost seniorů při využívání internetu a je užitečná především pro rozpoznávání škodlivé elektronické komunikace. Pomůcku si můžete prohlédnout a vyzkoušet na adrese: https://seniornanetu.cz. Pomůcka je určena pro všechny (nejen) seniory. Ocenit by ji měli především ti, kteří internet využívají a potřebují využívat aktivně a pravidelně, ale současně se obávají, aby z vlastní nevědomosti neudělali chybu, která je může přivést do problémů. Zdroj: Helpnet.cz

7.10.2022
Osvětový víkend nejen pro nově diagnostikované pacienty s RS

Sdružení mladých sklerotiků, z.s. pořádá v termínu od 14. do 16. října 2022 v Hotelu Kubát (Benecko, Krkonoše) osvětový víkend nejen pro nově diagnostikované pacienty s RS. Potýkáte se s roztroušenou sklerózou? Pod vedením zkušených odborníků na pobytu získáte další informace o onemocnění a léčbě, jak důležitý je vhodný pohyb a psychohygiena, setkáte se s inspirativními lidmi a jejich cestami životem s RS, zacvičíte si jógu a také s fyzioterapeutkou. Bude dostatek času i podělit se o své strasti či zkušenosti, poznatky, získat podporu, pokládat otázky na všechno, co Vás zajímá, a to v příjemném prostředí Krkonoš. Registrační příspěvek (nevratná záloha) činí 800 Kč a zahrnuje 2x ubytování, plnou penzi, program. Doprava svépomocí. Pro více informací a registraci pište na e-mail: akce@mladisklerotici.cz. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2022/09/21/osvetovy-vikend-nejen-pro-nove-diagnostikovane-pacienty-s-rs/. Zdroj: Aktivní život

16.9.2022
Nabídka pobytů v Lázních Jupiter Bechyně

Lázně Jupiter Bechyně poskytly nabídku pobytů na Vánoce a Silvestr 2022 a nabídku pro skupiny na rok 2023. Podrobné informace najdete v přiložených dokumentech. Kontakt: Lázně Jupiter Bechyně s.r.o., Libušina 188, 391 65 Bechyně, tel. +420 734 751 366, e-mail: red@jupiterbechyne.cz, web: https://www.laznejupiterbechyne.cz/. Zdroj: STP Lovosice

Lázně Jupiter Silvestr 2022
Lázně Jupiter skupiny STP 2023
Lázně Jupiter Vánoce 2022

16.9.2022
Nabídka pobytů v Hotelu Ort v Nepřívěci u Sobotky a v Parkhotelu Sokolov

Nabídky dalších pobytů na rok 2023 – v Hotelu Ort v Nepřívěci u Sobotky a v Parkhotelu Sokolov v centru Sokolova, najdete v přílohách. Zdroj: STP Lovosice

Parkhotel Sokolov 2023
Hotel Ort skupiny 2023

16.9.2022
Nabídka rekondičních pobytů v Hotelu Flora Mariánské lázně

V příloze najdete ještě nabídku rekondičních pobytů v Hotelu Flora Mariánské lázně na rok 2023. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Flora 2023

16.9.2022
Bylinkobraní 2022

Už 4. ročník komorní akce s názvem Bylinkobraní přiláká 24. září 2022 do Bylinkové zahrady v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem mnohé milovníky bylinek. Přijďte se dozvědět vše o využití bylinek v lékařství, kuchyni nebo kosmetice. Bylinkobraním vás provedou profesionální zahradníci a jedni z nejlepších bylinkářů v Česku. V průběhu celého dne se můžete těšit na hudební vystoupení skupiny Klapeto, 2JAJA z Jaroměře, Jiřího Pilaře se synem a loutkovou pohádku Jarušky Holasové. To vše doplní komentované prohlídky zahradníků a přednášky odborníků. Součástí bylinkobraní budou také workshopy, minijarmark zaměřený na bylinky, kuchyň, kosmetiku a zdravou výživu, putovní výstava Adopce na dálku, soutěže pro děti a další aktivity. Vstupné: dospělí 100 Kč, senioři 70 Kč, děti od 3 let 50 Kč, držitelé ZTP zdarma. Více informací najdete na stránkách https://www.domovsvatehojosefa.cz/kalendar/bylinkobrani-2022.html. Zdroj: Aktivní život

16.9.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a některé další zákony, nebo videoinformace o činnosti NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR

16.9.2022
Poznejte své léky na informačním portálu pro veřejnost

Webové stránky „O lécích“ byly vytvořeny Státním ústavem pro kontrolu léčív (SÚKL) a jsou určeny pro širokou laickou veřejnost. Jejich cílem je zejména: zpřístupnit garantované informace, jejichž je SÚKL vlastníkem, vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky, chránit společnost před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti. Stránky O lécích najdete na adrese https://www.olecich.cz/. Zdroj: Listy ALENu

16.9.2022
Týdny pro duševní zdraví

Jako každý rok se i letos můžete těšit na rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví a mnoha dalších. Akce Týdnů pro duševní zdraví probíhají po celé České republice. Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá od 10. září do 10. října 2022, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Tuto kampaň od roku 1990 organizuje a zastřešuje Fokus Praha. Více informací a program najdete na stránkách: http://www.tdz.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

16.9.2022
Konference Kyberbezpečnost dnes a zítra pro neziskovky

Ve čtvrtek 13. října 2022 se můžete zúčastnit konference týkající se moderních technologií a kybernetické bezpečnosti. Konference Kyberbezpečnost dnes a zítra pro neziskovky proběhne on-line na Zoomu a ve dvou dopoledních blocích na ní vystoupí zajímaví hosté, odborníci na danou tématiku. Blok 1: Budoucnost a inovace v oblasti bezpečnostních technologiích, Blok 2: Co dělat teď – praktické rady pro zlepšení bezpečnosti organizací. Konference se koná v rámci Festivalu bezpečného internetu, jehož pořadatelem a garantem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Konferenci pořádají: AVPO ČR, NROS, Sdružení VIA. Účast na konferenci je bezplatná, podmínkou k účasti je předchozí registrace. Více informací najdete na stránkách: https://www.avpo.cz/fbi2022?utm_source=76109-03%20NROS%20VZD%C4%9AL%C3%81V%C3%81N%C3%8D&utm_medium=email&utm_term=11515095950&utm_content=V%C3%8DCE%20INFORMAC%C3%8D%20A%20P%C5%98IHL%C3%81%C5%A0EN%C3%8D&utm_campaign=newsletter%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD–20220913. Zdroj: NROS

16.9.2022
Blíží se Festival bezpečného internetu

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ve spolupráci s partnery připravuje již třetí ročník Festivalu bezpečného internetu. Festival probíhá tradičně v měsíci říjnu, který je Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti. Také letos Festival nabídne řadu vzdělávacích konferencí, webinářů a kampaní. Vše o Festivalu najdete na informačních stránkách www.fbifest.cz, kde si už nyní můžete prohlédnout nabídku aktivit NÚKIB. Nabídka bude průběžně doplněna o další informace, možnost registrace, a také o akce partnerů. Zdroj: NROS

16.9.2022
Aktuální informace z Úřadu práce ČR – dávky a podpory

Na stránkách https://www.praha8.cz/Aktualni-informace-z-Uradu-prace-CR-davky-a-podpory.html najdete stručné shrnutí aktuálních informací o podporách a dávkách (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, Milostivé léto II.). Zdroj: MČ Praha 8

7.9.2022
Vláda schválila úsporný tarif

Vláda schválila návrh takzvaného úsporného tarifu, který pomůže domácnostem s vysokými cenami energií. Průměrná výše podpory s energiemi bude celkem zhruba 15.000 korun, letos z toho dostanou domácnosti zhruba 4000 korun. Úsporný tarif je určený pro domácnosti. Celková výše pomoci kombinuje příspěvek skrze úsporný tarif a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií, který činí 599 korun za každou megawatthodinu elektřiny. Odpouštění poplatku za obnovitelné zdroje se týká nejenom domácností, ale také firem či organizací. Pomoc s energiemi přes úsporný tarif se začne zohledňovat ve fakturách za říjen. Od října bude platit také odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Odpuštění poplatků má trvat po celý příští rok. Ministerstvo průmyslu a obchodu také zveřejnilo na internetu kalkulačku, prostřednictvím které je možné si spočítat úsporu pro konkrétní domácnost. Jedná se o orientační hodnotu stanovenou podle spotřeby v minulých letech. Více informací a kalkulačku najdete na stránkách: https://www.energiezamene.cz/. Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2022
Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci programu jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. V letošním roce se akce koná od 10. do 18. září 2022, národní zahájení se koná 9. – 10. září 2022 v Chebu. Přehled památek a akcí najdete na stránkách https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2022/. Zdroj: Novinky MČ Praha 8

7.9.2022
Dny bez bariér

Emilova sportovní, z. s. pořádá Dny bez bariér v Brně, Jihlavě a Lipně nad Vltavou. Díky projektu Dny bez bariér dostanou mladí lidé s handicapem možnost sportovat s majoritní mládeží, najdou nové přátele a společně tak přispějí k odstraňování zbytečných předsudků a vzájemného ostychu. Můžete si vyzkoušet různé sporty, jako je basketbal na vozíku. Dny bez bariér se uskuteční v těchto městech: Brno, náměstí Svobody, 9. září 2022, od 16 hodin; Jihlava, Masarykovo náměstí, 16. září 2022, od 16 hodin; Lipno nad Vltavou, Marina, 30. září 2022, od 16 hodin. Více informací najdete na stránkách: https://dnybezbarier.cz/. Zdroj: NRZP ČR

7.9.2022
Parkhotel Mozolov nabízí individuální a skupinové pobyty

Parkhotel Mozolov je nově zrekonstruovaný a nachází se v Jihočeském kraji v obci Nadějkov – Mozolov. Ve středisku je wellness a relax centrum, konferenční prostory, tělocvična, venkovní sportoviště na nohejbal, volejbal nebo cvičení, nebo si můžete dopřát večer u ohně se špekáčky či grilem. Krátkou prezentaci najdete na stránkách https://www.canva.com/design/DAFE9inIfhs/pTHFkuZdIo5cclaQtFx7mQ/view?utm_content=DAFE9inIfhs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1. Můžete si napsat o cenovou nabídku, pracovníci střediska ji pro vás rádi připraví. Kontakt: Michaela Pěknicová, e-mail: sales@parkhotelmozolov.cz, web: https://www.parkhotelmozolov.cz/. Zdroj: STP v ČR z. s.

7.9.2022
Roztroušená skleróza v životě pacienta

Krajská nemocnice Pardubice, neurologické oddělení MS centrum, si vás dovoluje pozvat na seminář určený pro pacienty s RS a jejich blízké, který se koná 18. října 2022 od 16:00 do 18:30 hod. do pardubického hotelu Zlatá štika (Štrossova 127, 530 03 Pardubice I-Bílé Předměstí). Na seminář je třeba se předem zaregistrovat, kvůli omezené kapacitě. Registrační formulář a podrobnější informace najdete na stránkách: https://rsvzivote.cz/. Zdroj: Aktivní život

7.9.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o jednáních NRZP s poslanci. Zdroj: NRZP ČR

7.9.2022
Barometr českého zdravotnictví 2022 mezi pacientskými organizacemi

Máte možnost zapojit se do druhého ročníku celostátního průzkumu Barometr mezi pacientskými organizacemi. Jedná se již o druhý ročník tohoto celostátního průzkumu, kdy je cílem vyváženě a objektivně identifikovat aktuální problémy, s nimiž se musí pacientské organizace a jejich členové potýkat a náměty na jejich případné řešení směrem ke zdravotním pojišťovnám, nemocnicím, ambulancím a také samotným pacientským organizacím. Anonymní dotazník najdete na stránkách http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi-2022.html?_=73. Zdroj: NRZP ČR

7.9.2022
Den bez bariér 2022 – Bezbariérový dům

Dne 16. 9. 2022 se v Praze koná vzdělávací dopoledne Den bez bariér 2022 s podtitulem Bezbariérový dům. Od 9:00 do 12:30 hod. se v Podnikatelském a inovačním centru (Jungmannova 35, Praha 1 – přízemí Škodova paláce) koná seminář, na který je třeba se předem registrovat na stránkách https://docs.google.com/forms/d/1IdEImv0d2NouVin19sIGZEW-965eG-MJ6Q9YSxzGyCs/viewform?edit_requested=true. Dozvíte se základní informace i žhavé pražské novinky v oblasti bezbariérové přístupnosti pozemních staveb a můžete konzultovat konkrétní otázky bezbariérového užívání staveb se zástupci organizací SONS, POV a NIPI. Účast je zdarma, kapacita je omezená. Od 8:30 do 13:00 hod. si veřejnost může vyzkoušet používání kompenzačních pomůcek (vozík, bílá hůl) v reálném prostředí pražské ulice před OD Quadrio (křižovatka Vladislavova x Charvátova) – tato aktivita je otevřena široké veřejnosti a není třeba se na ni registrovat. Pro registrované účastníky je po přednášce připravená odpolední V.I.P. exkurze do věže Staroměstské radnice, kde si lze vychutnat pohled na Prahu z ochozu zpřístupněného unikátním skleněným výtahem. Více informací najdete v přiloženém letáku. Zdroj: NRZP ČR

Bezbarierovy-dum-2022

7.9.2022
Léková poradna Průvodce pacienta

Léková poradna Průvodce pacienta bezplatně pomáhá s orientací v užívaných lécích a jejich bezpečném dávkování, zároveň monitoruje nežádoucí účinky i lékové a potravinové interakce. Stačí vyplnit jednoduchý anonymní dotazník na https://bit.ly/LékováPoradna a vyčkat na odpověď. Tým zkušených klinických farmaceutů vám ji připraví do 20 pracovních dnů. Zdroj: NRZP ČR

7.9.2022
Dočasná pracovní neschopnost

Zářijové číslo online Zpr@vodaje ČSSZ je zaměřené na téma dočasné pracovní neschopnosti. Co je dobré vědět o pojištění, eNeschopence, nemocenském, jak to chodí u lékaře nebo v zaměstnání… O tom všem se dozvíte v přiloženém zpravodaji. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (zari 2022)

25.8.2022
Nabídka listopadové dovolené v Tatrách

STP v ČR z. s. okresní organizace Ústí nad Labem nabízí několik zbývajících volných míst na dovolenou v Tatrách. Zájezd se koná od 20. do 26. 11. 2022. Ubytování v Tatranské Lomnici v Hotelu Morava, dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení. Polopenze – švédské stoly, doprava autobusem. Nástup do autobusu v Ústí nad Labem a též v Praze. Výlety v ceně. Cena zájezdu činí 6 900,- Kč. V příloze najdete informace k programu – jednotlivým výletům. Přihlásit se můžete do 15. záři 2022. V případě zájmu volejte: Milena Černá, tel.: 776 365 275. Zdroj: STP Ústí nad Labem

Dovolená Tatry program

25.8.2022
Den bez bariér v Lounech

STP v ČR z. s. okresní organizace Louny vás srdečně zve na akci Den bez bariér, která se koná 10. 9. 2022 od 13:00 do 18:00 hod. v Masarykových sadech v Lounech. Můžete se těšit na: prezentaci kompenzačních pomůcek, prezentaci VZP, prodej výrobků zdravotně postižených a seniorů, ukázku technik – hasiči Ročov, stánky s občerstvením, opékání špekáčků, dětské hry a skákací hrad, malování na obličej, cukrovou vatu, od 16:00 hod. koncert Evy Kleinové. Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáku. Nově budou na akci maskoti. Kontakt na organizátora: Zdeňka Mocňáková, tel.: 415 620 300, 732 184 297, e-mail: mocnakova.z@centrum.cz. Zdroj: STP Louny

Plakát Den bez bariér

25.8.2022
Nabídka zahraničních lázeňských pobytů na podzim 2022

Amico travel nabízí pobytové zájezdy do Maďarska a Slovinska, a to v několika podzimních termínech. Podrobnější informace naleznete v příloze. Zdroj: STP Jindřichův Hradec

Amico travel Podzimní Wellness pobyty

25.8.2022
Výchovné – nová dávka d 1. 1. 2023

Od příštího roku bude státem vyplácena důchodcům nová dávka – výchovné. Na výchovné bude mít nárok pouze jeden z rodičů. Bude to ten, který se o potomka převážně staral (většinou žena). Tomu se starobní důchod se od příštího roku zvýší o 500 korun za každé vychované dítě. Výchovné se zavádí proto, aby se zejména ženám dostalo spravedlivější odměny za práci při výchově budoucí generace. Ženy mají obvykle nižší důchody, právě proto, že v minulosti pečovaly o děti a nevydělávaly. Automaticky výchovné dostanou jen stávající starobní důchodci. Úřady o tuto částku rovnou (bez podávání žádosti) zvýší penzi jen ženám, jimž byl již před 1. lednem 2023 starobní důchod stanoven s přihlédnutím k výchově příslušného počtu dětí. Noví penzisté si v příštím roce budou muset o tuto novou dávku požádat, nárok jim nevznikne automaticky. Když si budoucí důchodce o výchovné v žádosti o přiznání starobního důchodu nezažádá, na tyto peníze již nikdy nedosáhne! Samostatně je řešena situace lidí, kteří pobírají invalidní důchod. Ti v době pobírání invalidního důchodu na výchovné nárok mít nebudou. Ale mohou si o výchovné požádat ve chvíli, kdy začnou pobírat starobní důchod. Je důležité upozornit, že výchovné je určeno pouze osobám, které splnily podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod (35 let). Do potřebné doby pojištění se započítává mj. i doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plného invalidního důchodu), popř. i další tzv. náhradní doby. Pokud invalidní důchodce 1. a 2. stupně (dříve částečný invalidní důchod) nesplní potřebnou dobu pojištění, nebo pokud je jeho invalidní důchod vyšší, než by byl jeho starobní důchod včetně výchovného, nebude mu výchovné ani při dosažení důchodového věku náležet. Žádosti o výchovné se mohou podávat od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2024, jinak nárok na výchovné zanikne. Jestliže by vám výchovné mělo náležet, ale přesto vám nebude automaticky přiznáno, určitě je dobré se obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou, v Brně Městskou) a žádost včas podat. Podrobnější informace naleznete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/zvyseni-starobniho-duchodu-za-vychovu-ditete/deti-v-otazkach-a-odpovedich nebo také na stránkách: https://www.roska.eu/aktuality/vychovne. Zdroj: Aktivní život

25.8.2022
Milostivé léto II začíná 1. září 2022

Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci. Milostivé léto II začne 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím. Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a na dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků, nelze ho uplatnit na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení. Cílem tzv. milostivého léta je umožnit v co nejkratší době povinným (dlužníkům) učinit kroky k úplnému zastavení exekucí. Druhá vlna milostivého léta může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. V tomto kole došlo k několika změnám, např. paušální náhrada nákladů exekuce soudního exekutora v rámci milostivého léta se stanovila na 1 500 Kč (1 815 Kč s DPH), které povinný musí uhradit spolu s jistinou. Více informací najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/milostive-leto-ii-zacina-1-zari-2022 nebo v přiloženém letáku. Zdroj: Verlag Dashöfer

Milostivé léto leták

25.8.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o stanovisku MPSV ČR k návrhům NRZP k zákonu o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, nebo žádost NRZP o informace týkající se zkušeností se žádostmi o dávky mimořádné okamžité pomoci ve vztahu k užívání elektrických zařízení k udržení života a funkčnosti (např. přístroje na podporu dýchání, domácí dialýzy). Zdroj: NRZP ČR

25.8.2022
Novinka pro diabetiky

Klienti Oborové zdravotní pojišťovny s chronickým onemocněním diabetes mellitus („cukrovka“) mají od 1. 8. 2022 snazší cestu k prevenci očních komplikací. Oftalmologické vyšetření diabetické retinopatie mohou absolvovat rovnou v ordinaci svého diabetologa. Diabetes mellitus je chronickým onemocněním, které postihuje v ČR téměř milion obyvatel. Podle doporučení odborné společnosti by diabetik měl preventivně periodicky podstupovat vyšetření, která obvyklé komplikace odhalí včas. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/novinka-pro-diabetiky. Zdroj: Helpnet.cz

25.8.2022
Využili byste zkrácený úvazek? Možná na něj máte nárok

Zkrácený pracovní úvazek se hodí spoustě lidí. Nejvíce asi těm, kteří pečují o někoho blízkého, ale kromě této skupiny zaměstnanců jsou to i studenti, senioři, lidé se zdravotním postižením nebo lidé, kteří chtějí zbývající čas věnovat třeba novému oboru. Určité skupiny zaměstnanců mají na zkrácený úvazek nárok ze zákona, to konkrétně osoby pečující o dítě do 15 let, těhotné ženy a lidé pečující o osobu závislou na cizí pomoci. Částečných úvazků by také mohlo časem přibýt. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2022/08/22/vyuzili-byste-zkraceny-uvazek-mozna-na-nej-mate-narok-podivejte-se/. Zdroj: Aktivní život

25.8.2022
Webinář o mobilitě

V úterý 6. 9. 2022 od 16.00 hod. pořádá CZEPA bezplatný webinář o mobilitě. Sociální pracovnice vás mimo jiné provedou tématy, jako jsou čerpání příspěvků na mobilitu, koupi auta a jeho úpravu, dále jak vyřídit vyhrazené parkovací místo a mnohá další. Na webinář je třeba se zaregistrovat. Po registraci vám přijdou bližší informace a kód k přihlášení na Google Meet. Více informací a registrační formulář najdete na stránkách: https://vozejkov.cz/cz/akce/webinar-zdarma-zajisteni-mobility. Zdroj: CZEPA

25.8.2022
Obliba tejpování roste nejen u sportovců, zbavuje bolesti bez prášků a mastí

Barevné pásky na tělech sportovců vždycky budily pozornost. Kinesiotape umí ochránit před úrazy, tlumit bolest i urychlit hojení. Už dávno není doménou jen sportovců, ale hodí se do běžné domácí lékárničky. Kinesiotaping je efektivní terapeutická metoda, která člověka chrání před zraněním anebo naopak urychluje hojení už vzniklých úrazů. Pomáhá od bolesti šlach, svalů a kloubů, ale využívá se také ke korekci špatného držení těla či ortopedických vad, kam patří například zborcená nožní klenba nebo různé deformity palce. Více informací najdete na stránkách https://vitalnisenior.cz/2022/08/obliba-tejpovani-roste-nejen-u-sportovcu-zbavuje-bolesti-bez-prasku-a-masti/. Zdroj: Vitální senior

8.8.2022
Nabídka skupinových pobytů v LD Morava v Karlových Varech

V příloze naleznete zvýhodněnou nabídkou léčebných skupinových pobytů v LD Morava v Karlových Varech. Zdroj: STP Jindřichův Hradec

LD Morava Karlovy Vary nabídka pro skupiny 2022 – 2023

8.8.2022
Tzv. off-label použití registrovaných léčivých přípravků

Ošetřující lékař může při poskytování zdravotních služeb použít registrovaný léčivý přípravek způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku (jde o tzv. off-label použití, jinak off-label use). Může se jednat např. o použití v jiných než registrovaných indikacích, v jiných dávkách než doporučených, jiným způsobem podání, nebo podání jiné věkové kategorii pacientů, než pro kterou je léčivý přípravek určen. Lékař to ale může udělat pouze za určených podmínek, tzv. off-label použití registrovaných léčivých přípravků je legislativně upraveno. Pokud chce ošetřující lékař k léčbě pacienta využít možnosti tzv. off-label použití registrovaného léčivého přípravku, je povinen seznámit s touto skutečností a důsledky léčby pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2022/07/26/tzv-off-label-pouziti-registrovanych-lecivych-pripravku/. Zdroj: Aktivní život

8.8.2022
Souhrn legislativních změn pro zaměstnance i zaměstnavatele

Na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/07/28/souhrn-legislativnich-zmen-pro-zamestnance-i-zamestnavatele/ najdete souhrn novinek, se kterými se museli zaměstnavatelé vypořádat od začátku roku 2022 a které je v nejbližší době čekají. Zaměstnavatelé, jejich mzdoví účetní a personalisté se opět museli vypořádat s řadou novinek a neobvyklých situací, které se týkaly např. nemocenských dávek, covidu, ukrajinských zaměstnanců, nezabavitelné částky při exekucích nebo daňových změn u darů. Zdroj: Aktivní život

8.8.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o příspěvku pro osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci, nebo informace o novele zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a některých dalších zákonů. Zdroj: NRZP ČR

8.8.2022
Nová informační podpora pro lidi s rakovinou plic či metastázami na nich

Přestože je rakovina plic po rakovině střeva druhým nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním u žen i mužů v ČR, doposud chyběla informační podpora v oblastech života s nemocí mimo léčbu. To se dnem 1. srpna 2022, který je zároveň Světovým dnem rakoviny plic, mění. Nezisková organizace Amelie, z.s. spouští web na podporu takto nemocných lidí i jejich blízkých. Najdete jej na www.prodychej.cz. Nový web je určený lidem s rakovinou plic, metastatickým onemocněním plic a také jejich blízkým a nabízí informace, podporu, kontakty, užitečné tipy a odkazy. Navazuje svým obsahem na informační weby, které se zabývají diagnózou karcinomu plic a léčebnými postupy. Zdroj: Helpnet.cz

8.8.2022
Výpravy za kulturou bez bariér

Na stránkách Pražské organizace vozíčkářů https://www.presbariery.cz/cz/publikacni-cinnost/publikace-pov najdete elektronické brožury z cyklu Výpravy za kulturou. Publikace informují o přístupnosti kulturních zařízení a památek v zajímavých lokalitách. Jsou určené především lidem na vozíku, ale poslouží dobře i dalším skupinám osob s omezenou schopností pohybu. Brožury se věnují turisticky lákavým místům, jako jsou České Budějovice, Kutná Hora, Litomyšl, Mladá Boleslav, Olomouc, Písek, Plzeň, Žatec, Chrudimsko a Frýdlantsko. Brožury popisují jen přístupné a částečně přístupné kulturní atraktivity a doplňují je informacemi o souvisejících službách, například informačních centrech, veřejných toaletách, kavárnách nebo restauracích. Na stránkách POV najdete i další zajímavé publikace. Více informací: https://www.presbariery.cz/cz/publikacni-cinnost/publikace-pov. Zdroj: Pražská organizace vozíčkářů

8.8.2022
Použití neregistrovaných léčivých přípravků

Ošetřující lékař může v rámci poskytování zdravotních služeb jednotlivým pacientům za účelem poskytnutí optimálních zdravotních služeb předepsat i léčivé přípravky v ČR neregistrované, ale pouze za určitých podmínek. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/08/02/pouziti-neregistrovanych-lecivych-pripravku/. Zdroj: Aktivní život

8.8.2022
Hradozámecká noc 2022 láká k návštěvě hradů a zámků

Hradozámecká noc letos proběhne v noci ze soboty 27. srpna na neděli 28. srpna 2022. Hlavním centrem dění bude hrad a zámek Český Krumlov, kde se oslavy ponesou v duchu barokních zahradních slavností. Tradiční akce představuje památky v netradiční době a s netradičním programem jako místa neustále živá, na něž má smysl se vracet. Do Hradozámecké noci se stejně jako v předchozích letech zapojí desítky památek – hrady, zámky, kláštery, kostely, ale také vily nebo paláce. Více informací a seznam zapojených památek najdete na stránkách: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/hlavni-temata-sezony/80924-hradozamecka-noc-2022. Zdroj: Kudyznudy.cz

8.8.2022
Informace k dávkám pro rodiny i jednotlivce

O některé dávky ze systému sociálních dávek lze požádat i online. Jednou z nich je jednorázový příspěvek na dítě – podrobné informace o něm najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite. Pokud rodiny pobíraly v červenci 2022 přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. 8. 2022 dospělosti, to je 18 let věku, bude jednorázový příspěvek 5 000 Kč vyplacen automaticky a rodiny o něj nežádají. Pokud rodina v červenci nepobírala přídavek na dítě ve věku do 18 let, pak musí o dávku 5 000 Kč požádat, a to od 15. 8. 2022. Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022. Při online podávání žádosti musí mít podávající osoba elektronickou identitu občana nebo musí žádat na vybraných pracovištích Czech POINT, které jsou na krajských, městských nebo obecních úřadech. V současné době je možné elektronicky požádat také o příspěvek na bydlení. Na uvedeném odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni najdete podrobnosti k této dávce. Formulář by měl být zjednodušen. Stát by si měl zjišťovat některé skutečnosti sám a náklady na bydlení a příjem rodiny se bude předkládat nyní jednou za půl roku místo dřívější praxe, kdy se příjmy opětovně předkládaly jednou za tři měsíce. Zdroj: NRZP ČR

8.8.2022
Návštěva zámku Zákupy

V rámci dlouhodobého projektu organizuje NRZP ČR, společně s Národním památkovým ústavem, další ročník akce „Památky bez bariér“. Cílem je nabídnout speciální příležitost pro zdravotně hendikepované, navštívit vybrané kulturní památky se zvláštním organizačním přizpůsobením se jejich specifickým potřebám a se zaměřením prohlídek na různé typy zdravotního postižení (tělesně, sluchově, zrakově apod.). Pokračování společného projektu se uskuteční 12. září 2022, kdy je naplánována návštěva památkově chráněného objektu zámek Zákupy. Budou zpřístupněny interiéry zámku Zákupy pro návštěvníky se zdravotním postižením (držitelé průkazů TP, ZTP/P a ZTP) zdarma (platí jak pro zdravotně postižené, tak pro jejich asistenty). Prohlídka zámeckého okruhu však není bezbariérová, proto je stanovena maximální kapacita vozíčkářů v rámci jedné prohlídky: 8 vozíčkářů + 8 asistentů. Kapacita prohlídek je omezená, proto se všem zájemcům doporučuje, aby se předem registrovali. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/08/08/informace-c-63-2022-navsteva-zamku-zakupy/. Zdroj: NRZP ČR

25.7.2022
Příspěvek na bydlení můžete od 1. července 2022 vyřídit jednodušeji

Již od ledna letošního roku se příspěvek na bydlení dostal k více potřebným, protože byl rozšířen okruh možných žadatelů. Rozšířením okruhu možných žadatelů se vyřešily složité životní situace mnohých, kteří například pro bydlení využívali rekreační objekt, jako jsou chaty, chalupy a zahradní domky, což je v České republice poměrně standardní cesta bydlení. Druhou velmi častou situací bylo bydlení v bytě, jehož vlastnictví bylo převedeno na jinou osobu, například z rodičů na děti, a toto bylo upraveno tzv. věcným břemenem. Od července se dále zjednodušuje způsob podání žádosti, jednoznačně ubyde administrativní náročnost. Velkou pomocí je rovněž rozšíření možností forem podání žádosti. Žádost o příspěvek na bydlení bude na dobu neurčitou (tj. nebude třeba žádat každý rok). S účinností od 1. října 2022 bude umožněno prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období 6 měsíců ve stejné výši. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně, nově také nebude nutné rozepisovat na jednotlivé položky, ani předkládat pravidelné zúčtování zálohově placených služeb. Podrobnější informace najdete v těchto článcích: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/prispevek-na-bydleni, dále https://www.praha8.cz/Prispevek-na-bydleni-lze-nyni-podat-ve-zjednodusene-forme-online.html a dále https://www.ucetnictvino.cz/33/novy-prispevek-na-bydleni-jednoduchy-formular-bude-od-1-cervence-kompletne-online-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FyQgRurP7PabOpLpGVMy1prA/?odkud=ENNZ&wa=WWW22E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2022-14&utm_content=ENNZ-qa&contract=E21079263&utm_content=ENNZ-qa. Zdroj: CZEPA, MČ Praha 8, Verlag Dashöfer

25.7.2022
Cyklorikša v Bohumíně zahájila novou sezónu

Speciální tříkolka pro výlety seniorů a lidí se zdravotním znevýhodněním vjíždí do nové sezóny. Zájemcům nabízí až tříhodinové projížďky městem, v provozu je každý den. O bezpečnost cestujících se postarají proškolení šoféři z řad dobrovolníků havířovské ADRY. Objednávat si ji mohou sami senioři nebo jejich příbuzní v Centru sociálních služeb Bohumín. Pro případ, že by se během projížďky počasí pokazilo, je vozítko vybaveno přístřeškem a fusakem. Zájemci si mohou objednávat termíny na telefonním čísle 737 663 431. Více informací: https://www.css-bohumin.cz/cz/aktuality/80-cykloriksa-se-chysta-na-novou-sezonu.html. Zdroj: Jana Končítková, Magazín VOZKA

25.7.2022
Sportovní akce Hvězda 2022

Pražská organizace vozíčkářů pořádá v sobotu 3. září 2022 v pražské Oboře Hvězda v pořadí již čtyřicátý ročník sportovně-kulturní akce, které se díky tradičnímu místu konání přezdívá Hvězda. Akce nabídne program pro všechny, kteří dorazí. Kromě tradičních závodů ve slalomech na elektrických i mechanických vozících, jízd na vozíku a běhu na 1000 a 300 metrů se mohou malí i velcí závodníci těšit na řadu doplňkových disciplín, například na laserovou střelnici, air hockey, šipky, minigolf a ruské kuželky. Oboru Hvězda najdete vedle Vypichu na území Prahy 6. K závodům bude možné se prezentovat od 12 hodin a startovné bude 50 Kč za sportovce, bez ohledu na to, na kolik závodů se přihlásí. Všichni přihlášení, ať už se vydají na dlouhou jízdu, nebo běh, popřípadě si jen pro radost vyzkouší zkrácený závod, dostanou občerstvení a výroční tričko. Pro vítěze hlavních závodů budou přichystány hodnotné ceny. Podrobné informace o 40. ročníku Hvězdy naleznete v nejbližší době na stránkách https://www.pov.cz/akce/hvezda. Zdroj: Jarka Franková, Magazín VOZKA

25.7.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. doplňující informace ke slevě na jízdném pro příjemce invalidního důchodu 3. stupně, nebo informace o dofinancování sociálních služeb, nebo informace o úsporném tarifu elektrické energie, plynu a dálkového vytápění a o příspěvku na mobilitu, nebo podrobné informace o slevě v dopravě u osob ve 3. stupni invalidity. Zdroj: NRZP ČR

25.7.2022
Poukaz na zdravotnické prostředky

Zdravotnické prostředky se předepisují na poukaz, který lze vystavit v listinné i elektronické podobě. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spustil v neděli před létem novou funkcionalitu eReceptu – elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Zdravotničtí pracovníci začali ePoukaz používat již krátce po jeho uvedení do provozu i přesto, že tato služba je dobrovolná. Seznam zdravotnických prostředků hrazených na poukaz najdete na stránkách https://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz. Lhůta pro uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků je stanovena zákonem na 30 dnů. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku vystavený od tohoto data je tedy možno u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/07/12/poukaz-na-zdravotnicke-prostredky/. Zdroj: Aktivní život

25.7.2022
Zvýšení existenčního a životního minima

Vláda rozhodla s účinností od 1. 7. 2022 o mimořádném navýšení životního a existenčního minima o 8,8 procenta. Životní minimum pro jednotlivce bude od července dosahovat 4 620 Kč a existenční minimum 2 980 Kč. Od nových částek se budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Zvýší se zároveň počet rodin, které dosáhnou například na přídavek na dítě nebo porodné. Významnou roli životní a existenční minimum, které se zvýší letos už podruhé, hraje i u dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo u exekucí. Životní a existenční minimum hraje roli v rámci osmi sociálních dávek. K navýšení částky dojde díky navýšení životního minima u dvou dávek, a to příspěvku při pěstounské péči a příspěvku na živobytí. U dalších dvou dávek dojde k navýšení limitu pro čerpání. To se týká mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku. V případě porodného, přídavku na dítě, příspěvku na péči a doplatku na bydlení dojde k rozšíření okruhu osob. Podrobnější informace najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/mimoradne-navyseni-zivotniho-minima. Zdroj: Verlag Dashöfer, CZEPA

25.7.2022
Nová příručka od asociace CZEPA radí, kam se obrátit o pomoc

Kam se obrátit o pomoc a podporu? Průvodce institucemi. To je název příručky, která pomáhá lidem krátce po poškození míchy i dalším lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým snadno zvládnout novou životní situaci. Odborní pracovníci České asociace paraplegiků – CZEPA přináší přehlednou orientaci sociálním systémem v České republice. Průvodce je rozdělený do pěti hlavních kapitol na devatenácti stránkách. Čtenář se snadno před návštěvou úřadu či instituce seznámí s jednotlivými druhy rozličné pomoci, příspěvky, dávkami a jednotlivými službami. Příručku najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/nova-prirucka-od-asociace-czepa-radi-kam-se-obratit-o-pomoc-v-nove-zivotni-situaci. Zdroj: CZEPA

25.7.2022
Balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje balíček opatření na podporu pro zdravotně znevýhodněné. Záměrem je sestavit zacílenou pomoc, ale zároveň nezasáhnout pouze několik úzce vymezených skupin. Změny reagují zejména na stávající inflaci a zdražování energií. Součástí balíčku je zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na zaměstnávání OZP, úprava příspěvků na zvláštní pomůcky: zdvihací/zvedací plošiny, podpora pacientů závislých na plicních ventilátorech, podpora rodičů při úmrtí miminka a podpora osob s nákladnou dietou. Cílem je, aby uvedené změny byly účinné co nejdříve. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/balicek-opatreni-na-podporu-zdravotne-znevyhodnenych-navysi-se-prispevek-na-mobilitu-nebo. Zdroj: Helpnet.cz

25.7.2022
Léto v Klubu Remedium v Praze

Centrum aktivit pro seniory v Táboritské 22, Praha 3 poskytuje bezplatnou službu lidem v důchodovém věku, kteří se cítí osamělí, hledají společnost nebo radu a pomoc. Vítá všechny seniory, bez ohledu na místo bydliště. Přijít můžete bez předchozího ohlášení kdykoli v provozní době. Klub nabízí např. tyto aktivity: šikovné ruce, šachy, kanasta, žolíky, cvičení na židlích, společné zpívání, mariáš, posezení při kávě, scrabble, pánský klub, pétanque. Účast na těchto aktivitách je zdarma. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/leto-v-klubu-remedium nebo na stránkách https://www.vstupujte.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

25.7.2022
Servis invalidních vozíků v prostorách České asociace paraplegiků v Praze

Nechat si diagnostikovat a naservisovat invalidní vozík budou moci od 18. července 2022 každé pondělí od 8.00 do 16.00 hodin handicapovaní přímo v prostorách Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s., na Černém Mostě v Praze. Novou službu nabídnou vozíčkářům mechanici společnosti Ultina. Diagnostikovat a servisovat budou nejen vozíky jejich značky, ale i dalších značek. Objednat si službu lze na telefonním čísle 776 261 756. Úhrada za servis proběhne na poukaz, který vystaví praktický lékař. Zájemcům bez poukazu se bude účtovat cena 200 Kč / hodinu plus cena za díly (materiál). Více informací najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/nova-sluzba-servis-invalidnich-voziku-primo-v-prostorach-ceske-asociace-paraplegiku. Zdroj: CZEPA

25.7.2022
Co obnáší ucházení se o zaměstnání jako vozíčkář?

Pokud trpíte fyzickým omezením, je naprosto přirozené se obávat, že vám váš handicap zabrání získat práci, kterou chcete. Právě proto vám CZEPA v článku na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/co-obnasi-uchazeni-se-o-zamestnani-jako-vozickar poradí, kde a jak se ucházet o vhodné zaměstnání jako vozíčkář. Zdroj: CZEPA

25.7.2022
Brožura Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných

Amelie vydala druhé revidované a doplněné vydání brožury s názvem Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře. Více informací i samotnou brožuru najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/brozura-s-psychosocialnimi-tematy. Zdroj: Helpnet.cz

11.7.2022
Nabídka Divadla Broadway

V příloze vám zasíláme nabídku Divadla Broadway v Praze, kterou jsme obdrželi. Zdroj: STP v ČR z. s.

nabídka Divadla Broadway

11.7.2022
Volba nemocnice

Každý pacient má právo zvolit si poskytovatele lůžkové péče, kde bude hospitalizován. Spádovost podle bydliště pacienta v českém zdravotnickém právu v zásadě neplatí. Pacient však nemá nárok na výběr nemocnice, do níž jej převeze zdravotnická záchranná služba. Více informací, také o tom, co nesmíte a jaké jsou vaše povinnosti při pobytu v nemocnici, jak je to s ubytováním v nemocnici a co zařídit, když jde do nemocnice dítě, najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/20/volba-nemocnice/. Zdroj: Aktivní život

11.7.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o dotacích na sociální služby, nebo další informace o slevách na jízdném pro osoby s invaliditou třetího stupně. Zdroj: NRZP ČR

11.7.2022
Programy pro seniory o prázdninách

Pestrou škálu bezplatných akcí v Praze připravila Právě Teď! o.p.s. Zájemci se mohou vzdělávat v oblasti moderních technologií, trénovat paměť na počítači, čekají je pravidelné lekce Nordic Walkingu a hraní mölkky a mnoho dalšího. Kompletní prázdninový program je na stránkách Právě Teď!: https://pravetedops.cz/2022/06/05/prazdninovy_program/. Zdroj: Helpnet.cz

11.7.2022
Rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/14/rozhodovani-zdravotnich-pojistoven-o-uhradach/ najdete informace, ve kterých případech zdravotní pojišťovny rozhodují o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění před jejich poskytnutím. O souhlas pojišťovnu požádá Váš lékař. Žádost můžete podat i sami, musíte k ní ale přiložit vyjádření lékaře. V článku se dozvíte, jak řízení probíhá a co dělat, když Vám zdravotní pojišťovna nevyhoví. Zdroj: Aktivní život

11.7.2022
Přednáška – dlahování a ortézování

Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/videa/prednaska-dlahovani-a-ortezovani-ruky-u-lidi-po-poskozeni-michy se můžete podívat na záznam z přednášky zaměřené na dlahování a ortézování ruky u lidí s poškozením míchy. Tato přednáška byla součástí XII. odborné konference a setkání spinálních jednotek, které se uskutečnilo 9. – 10. 6. 2022 v RÚ Kladruby. Zdroj: CZEPA

11.7.2022
Konference O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu

5. listopadu 2022 v pražském Hotelu ILF můžete potkat nejen špičkové odborníky, ale také načerpat spoustu nových poznatků, získat cenná doporučení a třeba i jiný pohled na eReSku. To vše na konferenci, která je určena výhradně pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza. Jde o unikátní akci v České republice. Na programu budou témata: úvod do problematiky roztroušené sklerózy, urologické problémy u RS, cestování a RS, psychika a RS, jaké to je, být vrcholovým sportovcem s RS. Konference je bezplatná. Zaregistrovat se můžete do 20. října 2022 na email natalie.kavulicova@revenium.cz. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/23/o-roztrousene-skleroze-nejen-pro-rodinu/. Zdroj: Aktivní život

11.7.2022
Cestování na vozíku bezbariérovým obytným vozem

Spolek S handicapem na cestách nabízí pronájem bezbariérového obytného vozu s cenovým zvýhodněním pro ZTP/P. Při cestování obytným vozem nejste vázáni časem ani místem, můžete jezdit svobodně, kam vás napadne, nebo zůstat na jednom místě několik dní, jak dlouho chcete. Můžete mít dovolenou pečlivě naplánovanou, nebo měnit plány ze dne na den, podle aktuální situace, protože nikdy předem nevíte, co vás čeká. Navíc tento druh cestování získává v poslední době na oblibě všeobecně a zázemí pro cestovatele vzniká na mnoha nových místech. Pravda, ani ta nejsou vždy zcela bez bariér, ale stále máte s sebou náš vůz s vlastním zázemím. Podrobnosti najdete na webu: https://voziknacestach.cz/. Zdroj: CZEPA

11.7.2022
Jak získat jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

V článku na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/27/informace-c-53-2022-jak-ziskat-jednorazovy-prispevek-5000-kc-na-dite/ najdete podrobné informace k plánovanému jednorázovému příspěvku ve výši 5 000 Kč na každé dítě do 18 let věku. Zdroj: NRZP ČR

11.7.2022
Zdravotnická dopravní služba

Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Rozhodne o ní ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/29/zdravotnicka-dopravni-sluzba/. Zdroj: Aktivní život

11.7.2022
Právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb

Zdravotní péče vám může být poskytnuta pouze tehdy, vyslovíte-li s ní souhlas. Bez vašeho souhlasu vám může být poskytnuta pouze v případech, které stanoví zákon, jedná se například o neodkladnou péči, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit, nebo při léčení nařízeném z důvodu onemocnění infekční chorobou v zájmu ochrany obyvatelstva anebo v případě protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/07/pravo-vyslovit-souhlas-s-poskytnutim-zdravotnich-sluzeb/. Zdroj: Aktivní život

23.6.2022
Nabídka ubytování v penzionu Pastviny

Penzion Pastviny v Žamberku v Pardubickém kraji nabízí ubytování. Prostory penzionu jsou bezbariérové a vybavené výtahem. Dva pokoje jsou plně bezbariérové, vhodné pro vozíčkáře. Penzion již spolupracuje se společností Roska, Společností dializovaných, se společností Parkinson a Meta. Penzion se stará ve své restauraci pouze o ubytované, to přináší klid pro skupiny. Ideální termíny pro pobyty STP jsou od 1. 10. do Velikonoc, nicméně i v jiných termínech je možná spolupráce. Ceník s nabízenými službami a nabídku stravování naleznete v příloze, ceny jsou garantovány na 1/2 roku (tedy do listopadu 2022). Kontakt: Martin Dvořák, Penzion Pastviny, Pastviny č.p. 143, Žamberk, tel.: 608 381 094, e-mail: martin@penzion-pastviny.cz, web: https://www.penzion-pastviny.cz/. Zdroj: STP v ČR z. s.

ceník penzion Pastviny         nabídka stravování penzion Pastviny

23.6.2022
Sleva na jízdném pro příjemce invalidního důchodu 3. stupně

Ministerstvo dopravy schválilo od 1. července 2022 novou slevu pro cestující, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo pro osoby, které jsou uznány jako invalidní ve 3. stupni, ale z různých důvodů nepobírají invalidní důchod. Sleva je ve výši 50 % z obyčejného jízdného. Nárok na slevu lze uplatnit na základě „Potvrzení pro slevu na jízdném pro uživatele invalidního důchodu 3. stupně“. Tento dokument s potřebným QR kódem budou moci občané, kteří neuplatňují slevu na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, získat elektronicky v rámci ePortálu ČSSZ, nebo fyzicky na ČSSZ. ČSSZ je připravena spustit vydávání QR kódu již v pondělí 27. června 2022, aby příjemci ID 3. stupně měli alespoň částečný časový prostor si slevové dokumenty pořídit předem. Potřebné informace budou na stránkách ČSSZ zveřejněny v předstihu před uvedeným datem. Již nyní jsou informace zveřejněny na internetových stránkách CENDIS (https://www.cendis.cz/nase-projekty/sleva-osoby-invalidni-ve-tretim-stupni/), kde jsou rovněž uvedeny základní informace k technickému řešení a uplatnění nové slevy. Nárok na slevu na jízdném se bude prokazovat ukázáním QR kódu a předložením průkazu totožnosti. Potřebný QR může být v papírové formě, v elektronické formě v podobě dokumentu PDF, nebo v elektronické formě uložené v mobilní aplikaci OneTicket. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2022/06/17/informace-c-48-2022-sleva-pro-prijemce-3-stupne-id/ a další informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/23/informace-c-51-2022-podrobne-informace-ke-sleve-na-dopravu-pro-prijemce-id-3-stupne/ a také na stránkách ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osoby-invalidni-ve-tretim-stupni-mohou-od-cervence-jezdit-za-polovinu-bezneho-jizdneho. Zdroj: NRZP ČR, ČSSZ

23.6.2022
Nárok na zdravotní péči v zahraničí

Na co mám v Evropě nárok s českou kartičkou pojištěnce? Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU? Na tyto i další otázky je dobré znát před cestou odpověď, aby vás pak na dovolené nic nepřekvapilo. Informace najdete v článku na stránkách https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/kdyz-dalky-volaji-aneb-na-jakou-peci-mam-narok-v-zahranici. Zdroj: Verlag Dashöfer

23.6.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o poslaneckém návrhu na zvýšení příspěvku na mobilitu, nebo informace o mimořádné tiskové konferenci NRZP k dotacím na sociální služby. Zdroj: NRZP ČR

23.6.2022
Kurz o demenci pro pečující i seniory

Moravskoslezský kruh pořádá seminář o demenci. Je bezplatný a koná se v pondělí 27. června 2022 od 15:00 do 18:10 hod. ve velkém sále Knihovny J. Mahena na Kobližné ulici 4 v Brně. Kapacita sálu je dostatečná, takže pokud máte zájem, můžete dorazit i bez přihlášení. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.mskruh.cz/akce/cyklus-kurzu-pro-pecujici-v-cervnu-2022-v-brne. Zdroj: Pečujeme doma

23.6.2022
Bezbariérový penzion Poezie v Jizerských horách

Do zmodernizovaného penzionu Poezie v Kořenově, ideálního zvláště pro skupinové pobyty, zve Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Kapacita penzionu je 24 osob v 7 pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je k dispozici výtah, bezbariérová koupelna vybavená stropním zvedákem a rehabilitačním lehátkem. Penzion je ideální především pro skupinové pobyty, kterým lze zajistit také stravování. K dispozici jsou dvě venkovní a jedna zastřešená terasa, prostorné parkoviště u penzionu, posezení u táboráku a pro děti venkovní dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkou a pískovištěm. V přízemí je vybavená kuchyně pro vlastní vaření, jídelna, herna s kulečníkem, šipkami a stolním fotbalem a klubovna s TV. V celém penzionu je k dispozici wi-fi. Více informací najdete na stránkách na www.penzionpoezie.cz. Zdroj: Helpnet.cz

23.6.2022
Týdenní stacionář v České Třebové přijímá nové klienty

Týdenní stacionář v České Třebové se stará o osoby se zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let. Službu poskytuje od pondělí do pátku. Trvalé bydliště v České Třebové není podmínkou, při nenaplněné kapacitě přijímá stacionář uživatele i z jiných obcí mimo okres Ústí nad Orlicí, v rámci především Pardubického kraje. Stacionář zajišťuje dopravu klientů z a do místa bydliště. Více informací najdete na stránkách http://ssct.cz/tydenni-stacionar/. Zdroj: Helpnet.cz

23.6.2022
Sborník Neformální péče v teorii a praxi

Organizace Alfa Human Service, z. s. od roku 2000 podporuje dlouhodobě pečující o osoby blízké, konkrétně dlouhodobě nemocné a seniory a rodiče s dětmi se zdravotním postižením. Zároveň provozuje informační portál www.alfabet.cz pro pečující. Organizace vydala Sborník Neformální péče v teorii a praxi, ve kterém můžete načerpat rady a inspiraci. Sborník si můžete stáhnout na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/kampan-chrpa-pecujicim-2022-odstartovala. Zdroj: Helpnet.cz

23.6.2022
Milostivé léto II.

Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce „milostivé léto“. Vládní předlohu již také zrychleně a v úvodním kole schválila Sněmovna. Předlohu nyní posuzují senátoři. Při splnění určitých kritérií tak bude moci část dlužníků splatit exekuce bez úroků, a to od 1. září 2022 opět po dobu 3 měsíců, tedy do 30. listopadu 2022. Předloha se týká exekucí, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021. Skončit by mohly exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Dlužník bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel „milostivého léta“ a může požádat o sdělení výše dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Změna oproti loňskému roku je ve zvýšení paušální náhrady nákladů exekuce, a to z 908 Kč na 1.815 Kč s DPH a nově bude muset exekutor dlužníkovi odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi „milostivé léto“ prodlouží. Tento institut nemohou uplatnit osoby v insolvenci a dále také ty, jejichž dluhy se řeší v rámci správní a daňové exekuce, které využívá např. finanční úřad nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Dále sem nespadají ani majetkové sankce nebo uložené peněžité tresty v rámci trestního řízení za úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné apod. K akci se opět mohou připojit i soukromé subjekty, ale není dosud jasné, které banky se k akci připojí a jakým způsobem. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/20/informace-c-49-2022-milostive-leto-ii/. Zdroj: NRZP ČR

23.6.2022
Právo na podání stížnosti na zdravotnické zařízení a právo na druhý názor

Pokud nejste spokojeni se zdravotní péčí, které se vám dostává, můžete podat stížnost příslušnému poskytovateli zdravotních služeb (např. prostřednictvím ředitele nemocnice, manažera kvality nebo přímo lékaři, pokud je současně poskytovatelem zdravotních služeb – např. jde-li o praktického lékaře). Pokud nebudete s jejím vyřízením spokojeni, můžete se obrátit na místně příslušný krajský úřad (jedná se o krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž jsou zdravotní služby poskytovány). K tomu je třeba uvést důvody, proč nejste s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele spokojeni. Dále můžete podat stížnost na konkrétního lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta České lékařské komoře, České stomatologické komoře nebo České lékárnické komoře (např. pro neetický výkon zdravotnického povolání) nebo se můžete obrátit na svou zdravotní pojišťovnu (zejména v otázce neoprávněných úhrad za péči). Pokud se domníváte, že všechny předchozí kroky nebyly dostatečné, máte právo postupovat cestou občansko-právní žaloby. I když svému lékaři důvěřujete, mohou nastat situace, kdy uvítáte názor dalšího lékaře (například vážné onemocnění, kdy se plánuje zásadní operace apod.). Právo na konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo jiného zdravotnického pracovníka – takzvaný druhý názor – máte ze zákona (§ 28 odst. 3 písm. c) zákona o zdravotních službách). Stejné právo máte i u péče poskytované jinými zdravotnickými pracovníky, např. fyzioterapeuty, klinickými psychology nebo sestrami. Více informací najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/09/pravo-na-podani-stiznosti-na-zdrav-zarizeni-a-pravo-na-druhy-nazor/. Zdroj: Aktivní život

23.6.2022
Mobilní aplikace Nepanikař – první pomoc při psychických potížích

Aplikace „Nepanikař“ poskytuje zdarma rychlou první psychologickou pomoc. Jedná se o první českou mobilní aplikaci, která uživatelům poskytuje první rychlou psychologickou pomoc, kterou uživatelé potřebují. Aplikace obsahuje moduly: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, moje záznamy, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc. Více informací najdete na stránkách https://nepanikar.eu/. Zdroj: NROS

9.6.2022
Pozvánka na Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením

V příloze najdete pozvánku na Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením, které se konají 24. až 25. 6. 2022 ve Starých Splavech (část obce Doksy v okrese Česká Lípa). Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku. Ubytování v hotelu Bezděz je bezbariérové. Zdroj: STP Česká Lípa

Pozvánka Krajské sportovní hry 2022

9.6.2022
Desatero o bezpečí pacienta 1. a 2. díl

Na stránkách Aktivní život vyšel 1. díl a 2. díl informací o bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních. V článcích najdete informace, jak můžete sami ovlivnit své bezpečí ve zdravotnickém zařízení. První článek najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/05/30/desatero-o-bezpeci-pacienta-1-dil/, druhý článek najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/02/desatero-o-bezpeci-pacienta-2-dil/. Zdroj: Aktivní život

9.6.2022
XXII. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR

V sobotu 11. června 2022 od 9:30 do 15:00 hod. se v Emauzském klášteře v Praze 2, Vyšehradská 320/49, koná tradiční setkání, které je určeno všem osobám zajímajícím se o problematiku celiakie, chorob s celiakií sdružených, osobám s alergií na lepek a všem dalším zájemcům o bezlepkovou dietu. Čekají na vás odborné přednášky spojené s diskuzí, tradiční a oblíbená prezentace bezlepkových potravin spojená s ochutnávkami a možností nákupu a po celou dobu akce můžete využít poradnu pro celiaky. Letos mimořádně proběhnou bezplatné orientační odběry krve na celiakii z kapky krve. Vstup volný. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/kalendar-akci/xxii-celostatni-setkani-sdruzeni-celiaku-cr. Zdroj: Helpnet.cz

9.6.2022
Festival muzejních nocí 2022

Ve dnech 20. května až 11. června 2022 probíhá 18. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty. V letošním roce je přihlášeno rekordních 601 institucí a 178 měst. Přehled jednotlivých Muzejních nocí je k dispozici na http://www.muzejninoc.cz v sekci Přihlášená muzea a jejich akce. Festival zastřešuje aktivity muzeí a galerií, které svým návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuálních výstav nabízejí řadu doprovodných programů. Ve spolupráci s muzejními institucemi se jej účastní např. knihovny, památkové nebo církevní objekty, divadla či kulturní domy. Přestože má každá organizace na výběr, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat, až na výjimky volí tradiční bezplatný vstup, příp. vstupné dobrovolné. Zdroj: Kdykde.cz

9.6.2022
Konference Fóra zdravotně postižených 2022

Konference Fóra zdravotně postižených se uskuteční 17. června 2022 v Brně na téma Opční protokol Úmluvy o právech pro osoby se zdravotním postižením v EU. Konference bude celyě den probíhat v českém znakovém jazyce, mezinárodním znakovém systému, tlumočeno bude takéě do anglického jazyka a do českého jazyka formou přepisu do češtiny pro osoby se sluchovým postižením. V případě bezbariérového přístupu bude zajištěn vstup a místa v prvníě řadě. Počet hostů neníě omezen kapacitou sálu, ale registrace je nutnáě. Prosím, potvrďte svou účast nejpozději do 13. června 2022 na e-mailu: organizace.nsn@gmail.com nebo se zaregistrujte na webu organizace Neslyšící s nadějí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4gb-tRMuIyinQ-f_XKat5v_4IilmlQG7sv3T_VCVVLabl3w/viewform. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/konference-fora-zdravotne-postizenych-2022. Zdroj: Helpnet.cz

9.6.2022
Příspěvek na telekomunikační služby pro držitele průkazu ZTP/P

NRZP ČR ve svém článku vyjasňuje odebírání státního příspěvku na telekomunikační služby společností O2 držitelům průkazu ZTP/P. Dle konzultace s ČTÚ (Český telekomunikační úřad) nenastaly u tohoto příspěvku žádné systémové změny. I nadále podle zákona platí, že stát přispívá lidem, kteří na tento příspěvek získají nárok, celkovou částkou 200 Kč měsíčně. Podmínkou pro přiznání tohoto příspěvku však je, že držitel průkazu ZTP/P požádá společnost O2 o tuto slevu písemně a současně svoji žádost doloží kopií platného průkazu ZTP/P. V případě, že držiteli průkazu skončila platnost jeho původního časově omezeného průkazu ZTP/P, společnost O2 tento příspěvek okamžitě zruší. Bude-li Vám tento příspěvek od společnosti O2 zrušen, je nutno v co nejkratším možném termínu společnost písemně kontaktovat a doložit v příloze opětovně novou kopii platného průkazu ZTP/P. V případě, že bude opětovně tento průkaz doložen, společnost O2 příspěvek obnoví. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/06/informace-c-45-2022-prispevek-na-telekomunikacni-sluzby/. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o dopisu ministrovi Mariánu Jurečkovi. Zdroj: NRZP ČR

30.5.2022
Nabídka na pobyty v hotelu Slovan

V hotelu Slovan v Jeseníku mohou organizace realizovat skupinové pobyty. Hotel nabízí poslední volné pokoje na jaro / léto 2022, navíc nabízí podzimní pobyty na říjen / listopad 2022 za zvýhodněnou cenu od 900,- Kč / osoba včetně polopenze. Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo na stránkách www.slovanhotel.cz. Kontakt: Bc. Marika Bartošová, tel.: 774 444 974, e-mail: info@slovanhotel.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Slovan 2022

30.5.2022
Nabídka sociálně právní pomoci

STP v ČR z. s. okresní organizace Chomutov navázala spolupráci s panem Jakubem Tonarem, DiS., který pro osoby se zdravotním postižením v regionu nabízí jako dobrovolník sociálně právní poradenství, a to zejména v oblasti dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením, sociálních služeb, atd. Pan Tonar vystudoval obor právní asistence na VOŠ Most. Pokud byste měli zájem služeb pana Tonara využít, můžete ho kontaktovat: tel.: 604 361 847, e-mail: tonar.jakub@seznam.cz. Zdroj: STP Chomutov

30.5.2022
Dotazník Bezpečnost jízdy na elektrických vozících

Obrátil se na nás Bc. Michal Ptáček, student Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, s žádostí o zapojení do dotazníkového šetření. V rámci své diplomové práce chce zjistit, zda se uživatelé na svých elektrických vozících pohybují bezpečně. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní. Otázky v dotazníku jsou stručné a jasné, jejich zodpovězení zabere přibližně 10 minut. Dotazník naleznete na stránkách https://forms.gle/bMNnJBh1kZ6UD6YHA. Sběr dat bude probíhat do 31. 5. 2022. Zdroj: STP v ČR z. s.

30.5.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o novém webu Deštník proti drahotě https://destnikprotidrahote.cz, kde se lidé dozvědí, na jakou podporu budou mít od státu nárok v době energetické krize a rostoucí inflace, nebo informace o možnosti připomínkování návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo informace o předávání cen Mosty, nebo informace o tom, že sociálním službám hrozí kolaps kvůli snížení dotací na rok 2022. Zdroj: NRZP ČR

30.5.2022
Kdy musí zaměstnavatel zaměstnance pustit z práce?

Článek na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/05/12/kdy-musi-zamestnavatel-zamestnance-pustit-z-prace-co-kdyz-mu-onemocni-pes/ pojednává o tom, kdy zaměstnavatel podle zákona musí a kdy naopak nemusí zaměstnance dočasně uvolnit. Překážky v práci právo uznává jako „nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovněprávních povinností v pracovní době“. Přirozeně by v takové situaci neměl mít zaměstnanec nárok na mzdu. Ale co se stane ve chvíli, kdy musí k lékaři, postarat se o blízkou osobu, nebo dokonce říct své životní lásce ano? Překážky v práci na straně zaměstnance se dělí na důležité osobní překážky, jiné důležité osobní překážky a překážky z důvodu obecného zájmu. Specifickou překážkou je pak situace, kdy si zaměstnanec požádá o neplacené volno k zařízení osobních věcí. Zdroj: Aktivní život

30.5.2022
Pozvánka na bezbariérový festival Colours of Ostrava 2022

Colours of Ostrava je multižánrový mezinárodní hudební festival každoročně pořádaný od roku 2002 v Ostravě. Od roku 2012 se koná v úchvatném prostředí Dolních Vítkovic – bývalém areálu hutí, dolů a železáren. Festival se koná od 13. do 16. 7. 2022. Festival je přizpůsobený i pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky. Tradičně je jim nabízen nadstandardní servis, jedná se např. o zvýhodněnou cenu vstupenky pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, bezbariérovou přepraua v rámci města Ostravy, či možnost objednat si vyškoleného asistenta. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.colours.cz/prakticke/colours-bez-barier. Zdroj: STP v ČR z. s.

30.5.2022
Památky bez bariér – Květná zahrada v Kroměříži

NRZP ČR, společně s Národním památkovým ústavem, organizuje další ročník akce „Památky bez bariér“. Nejbližší návštěva památkově chráněného objektu je Květná zahrada v Kroměříži, kde se dne 27. 6. 2022 uskuteční den bez bariér. Společně s Národním památkovým ústavem, společností Altech a dalšími subjekty bude zcela zpřístupněna Květná zahrada v Kroměříži i pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Protože NRZP potřebuje mít odhad, kolik lidí se této akce účastní, nahlaste prosím co nejdříve svoji účast panu Mgr. Janu Uherkovi, koordinátorovi Zlínského kraje, na adresu j.uherka@nrzp.cz, a to nejpozději do úterý 21. 6. 2022. Akce se mohou účastnit i organizované skupiny, například ze sociálních zařízení. K dispozici budou dobrovolní hasiči k případné pomoci. NRZP ČR a NPÚ nezajišťují dopravu, ani žádné občerstvení na místě. Zdroj: NRZP ČR

30.5.2022
Příručka budoucího důchodce pro rok 2022

Chystáte se do starobního důchodu, nebo vás tato změna teprve čeká a chcete se na ni řádně připravit? Co všechno udělat před samotným sepsáním žádosti, jaké doklady si připravit a na co se zaměřit? Na všechny tyto otázky vám odpoví aktualizovaná Příručka budoucího důchodce pro rok 2022, kterou připravila Črská správa sociálního zabezpečení. Příručku a další informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/odchod-do-starobniho-duchodu-je-dulezity-krok-prirucka-budouciho-duchodce-vam-pomuze-se-na-nej-pripravit. Zdroj: ČSSZ

30.5.2022
ŠKODA NEŘÍDIT Tour

Ucelený program pro handicapované zájemce o usednutí za volant, nové i stávající, odstartoval v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech 25. května 2022. V roce 2022 proběhne ŠKODA NEŘÍDIT TOUR také 23. 6. 2022 v Centru Paraple, 20. 7. 2022 v RÚ Hrabyně a 21. 7. 2022 v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé. Na místě bude mimo jiné poskytovatel speciálních úprav aut Hurt, zástupce autoškoly Peml s programem pro handicapované řidiče, dealer ŠKODA Auto. Dozvíte se jak na legislativu, byrokracii i možnosti financování. K vyzkoušení bude také trenažer ručního řízení. Řízení auta je jedním z největších kroků na cestě k soběstačnosti. Řídit je možné, neodkládejte to. Více informací najdete na stránkách https://www.cestazasnem.cz/skodaneridit.html. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2022
Anděl Strážný chrání životy

Anděl Strážný je registrovaná terénní sociální služba s působností po celé ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti nepřetržité tísňové péče. Nabízí monitorovací přístroje s SOS tlačítkem pro seniory či handicapované, kteří žijí sami nebo v domově s pečovatelskou službou bez trvalé péče. Klient nosí monitorovací přístroj na ruce, ten automaticky detekuje pád nebo situace, kdy se klient přestane pohybovat. Klient si také sám může přivolat pomoc prostřednictvím SOS tlačítka. Přes monitorovací přístroj je klient ve spojení s dispečerem, který v případě potřeby zavolá záchranku, nebo řeší s klientem krizovou situaci. Více informací naleznete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/andel-strazny-chrani-zivoty. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2022
Cyklus kurzů pro pečující v červnu 2022 v Brně

Pečujete o své blízké? Chcete se připravit na krizové situace nebo se v krizi zrovna nacházíte? Máte spoustu otázek, na které hledáte odpovědi? Rádi byste se zdokonalili v péči a zároveň předcházeli vyčerpání? Zúčastněte se kurzů pro pečující osoby, které se v několika termínech konají během června 2022 v Brně. Kurzy jsou bezplatné. Více informací najdete na stránkách https://www.mskruh.cz/akce/cyklus-kurzu-pro-pecujici-v-cervnu-2022-v-brne. Zdroj: MS kruh

30.5.2022
Cestování handicapovaných vlakem

Při cestě vlakem si cestující se sníženou schopností pohybu mohou v předstihu objednat asistenci (nástup, výstup, přestup z vlaku na vlak). Služba není zpoplatněna. Detailní informace o službě, jak funguje a kdo ji může využít, najdete na stránkách https://oneticket.cz/assistance. Zdroj: Václav Palla

30.5.2022
Noc kostelů

Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa. Ve všech těchto prostorách je pro návštěvníky připraven bohatý program včetně koncertů, komentovaných prohlídek, diskusí, výstav, divadelních představení a dalších netradičních nabídek. Návštěvníci se také mohou v kostelech setkat a pohovořit s kněžími, řeholníky i laiky. Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek 10. června 2022. Program a další podrobnější informace nejdete na stránkách https://www.nockostelu.cz/. Zdroj: Noc kostelů

30.5.2022
Záznam z webináře: Sociální dávky pro OZP

Po dobu dvou týdnů si můžete mimořádně prohlédnout záznam webináře “Sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením”, který CZEPA vysílala 3. května 2022. Záznam je k dispozici v termínu 23. května – 3. června 2022 na YouTube kanálu CZEPA: https://www.youtube.com/channel/UCbGWOVRMm9xWr5p-M2dLBSQ/videos. Zdroj: CZEPA

30.5.2022
Kam vyrazit v létě na dovolenou?

Léto se neúprosně blíží, je tedy nejvyšší čas začít pomalu přemýšlet, kam v letních horkých měsících vyrazíte na dovolenou. Máte nějaký hendikep? To přece vůbec ničemu nevadí. I vy si bez omezení můžete užívat horkých slunečních paprsků a teplého moře. V článku na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/kam-vyrazit-v-lete-na-dovolenou najdete několik zajímavých tipů na pláže s bezbariérovým přístupem až do moře v nedalekém Chorvatsku. Zdroj: CZEPA

30.5.2022
Festival Rock for People je připraven pro vozíčkáře

Letošní 26. ročník Rock for People bude největším českým festivalem a hlásí, že vozíčkáři jsou vítáni. Festival se koná ve dnech 15. – 18. 6. 2022, v Parku 360, Hradec Králové. Pořadatelský tým také letos vytvoří bezbariérový festival – od vyhrazeného parkoviště a kempu přes bezbariérová sociální zařízení a vyvýšené plošiny pro lepší výhled na stage až po relax stan pro odpočinek nebo dobití vozíku. Areál zpřístupní nájezdy a chodníčky vyrobené z recyklovaného plastu. Chcete na festival vyrazit? Pro držitele/ky průkazu ZTP a jejich doprovod platí speciální limitovaná nabídka – posledních 50 celofestivalových vstupenek. V případě zájmu piště na centrala@park360.cz. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/akce/rock-for-people-je-pripraven-pro-vozickare. Zdroj: CZEPA

11.5.2022
Festival Open House Praha

Největší pražský festival otevřených budov a prostorů je zpět ve svém tradičním květnovém termínu. Osmý ročník festivalu Open House Praha se uskuteční od 16. do 22. května 2022. Letos se můžete těšit na 101 běžně nepřístupných míst, která budou zdarma pro veřejnost otevřena o víkendu 21. a 22. května na celém území hlavního města. Program festivalu je tradičně určen pro širokou veřejnost. Vstup do budov je zdarma. V rámci festivalu Open House Praha jsou organizovány i speciální prohlídky budov pro osoby se zdravotním postižením, ať už to jsou neslyšící, nevidomí nebo lidé s tělesným omezením – tyto prohlídky jsou plánované v konkrétních časech. Více informací najdete na stránkách https://www.openhousepraha.cz/festival-2022/bez-barier/. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2022
17. Fórum celiaků – Gluten Free Prague Expo 2022

V sobotu 21. května 2022 proběhne u příležitosti Mezinárodního dne celiakie již 17. Fórum celiaků, a to od 10:00 do 15:00 hod. v PVA EXPO Praha Letňany, hala č. 6, Beranových 667, Praha 9. Pro návštěvníky je připraven odborný program – diskuzní fórum „Celiakie nejen zdravotní problém!“. Součástí Fóra je přehlídka bezlepkového sortimentu v České republice. Akce je přístupná široké veřejnosti, přestože je určena zejména lidem, kteří musí ze zdravotních důvodů dodržovat bezlepkovou dietu. Po celou dobu akce bude k dispozici poradna pro bezlepkovou dietu. Akci pořádá Společnost pro bezlepkovou dietu. Více informací: https://celiak.cz/2022/05/02/17-forum-celiaku-gluten-free-prague-expo-2022/. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2022
Řešíte problémy s inkontinencí?

V článku na stránkách https://farmazdravi.cz/resite-problemy-s-inkontinenci-poradime-jak-postupovat/ najdete rady, jak postupovat. Pokud máte vy nebo někdo, o koho pečujete, potíže s ovládáním močového měchýře a s tím spojený samovolný únik moči nebo dokonce střevní inkontinenci, při které dochází k úniku fekálií, mohou být inkontinenční hygienické výrobky velmi dobrým řešením. S inkontinencí se může setkat každý z nás a určitě bychom se za ni neměli stydět. Existuje mnoho způsobů, jak samovolný únik moči či střevní inkontinenci zvládnout. Při dodržování několika pravidel lze žít plnohodnotný život a cítit se dobře. Zdroj: Aktivní život

11.5.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další informace, např. o cenovém zvýhodnění u elektronických služeb, nebo informace o jednání na MPSV ČR o problematice OZP. Zdroj: NRZP ČR

11.5.2022
Digitální Akademie T-Mobile pro neziskovky

Technologie nám přinášejí nevídané možnosti. Když je využíváme správně, mohou náš život zásadně zjednodušit a zlepšit. Aby však neovládaly nás, ale my ovládali je, nesmíme se o nich přestat učit. T-Mobile pravidelně zve neziskové organizace na bezplatné semináře, webináře, přednášky, workshopy, které pro ně pořádá. Jejich nabídku naleznete na stránkách https://www.t-mobile.cz/microsites/udrzitelnost/digitalni-akademie.html. Zdroj: NROS

11.5.2022
55. ročník Pochodu Praha – Prčice

V sobotu 21. května 2022 se bude konat jubilejní 55. ročník legendárního Pochodu Praha Prčice. Zúčastnit se mohou i lidé se zdravotním postižením – pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod je přichystána 13 kilometrů dlouhá “vozíčkářská” trasa, kterou zaštiťuje Pražská organizace vozíčkářů. Letos se musejí všichni účastníci na všech trasách (kromě trasy vozíčkářské) registrovat předem online na stránkách https://praha-prcice.cz/trasa, a to nejpozději do 19. května 2022. Startovné činí 40 Kč. Na vozíčkářskou trasu se nemusíte registrovat online, ale musíte se přihlásit nejpozději do 13. května 2022 prostřednictvím e-mailové adresy frankova@pov.cz. Více informací získáte na stránkách pochodu: https://praha-prcice.cz/ a na stránkách Pražské organizace vozíčkářů: https://www.pov.cz/akce/pochod-praha-prcice. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2022
PR pro nezisk – nebojte se být vidět na sítích!

Seminář pořádá 24. května 2022 od 13 do 17 hodin v Pardubicích (Evropský spolkový dům, Klášterní 54, Pardubice, zasedací místnost 3. patro) Koalice nevládek Pardubicka. Odpoledním seminářem plným cenných informací pro neziskové organizace vás provede PR specialistka Nadace Krása pomoci a moderátorka Kateřina Toholová. Dozvíte se: jaké jsou nové trendy a možnosti v online propagaci vaší neziskovky, jak na „marketingový mix“ a finanční gramotnost v oblasti marketingu, co (ne)funguje na sítích, co je to LinkedIn, jak na něj a proč tam má nezisk rozhodně své místo. Cena pro členy KONEP je 100 Kč, pro nečlenské organizace 150 Kč. Více informací najdete na stránkách https://www.konep.cz/pr-pro-nezisk-nebojte-se-byt-videt-na-sitich/. Zdroj: KONEP

11.5.2022
Prahou bez bariér

Oficiální turistický portál Prahy Praha.eu spustil na konci dubna novou stránku Prahou bez bariér: https://www.prague.eu/cs/prahou-bez-barier, která je určená zejména návštěvníkům metropole s pohybovým nebo smyslovým omezením. Obsahuje souhrn užitečných informací o přístupnosti ubytování, bezbariérových památkách, zahradách, kulturních objektech, gastronomii i tipy pro nakupování. Nabízí také osm vhodných tras v atraktivních lokalitách Prahy s podrobným popisem povrchů, zajímavých objektů a bezbariérově upravených toalet. Zdroj: POV

11.5.2022
Čtyři a čtyři procházky po Praze bez bariér

Pražská organizace vozíčkářů ve spolupráci s agenturou Prague City Tourism a MHMP připravila aktualizované vydání publikací Čtyři procházky bez bariér 1 a Čtyři procházky bez bariér 2. Brožury s novou minimalistickou obálkou obsahují celkem osm doporučených tras s různým stupněm obtížnosti, které vedou Starým Městem, Hradčanami, Malou Stranou a Vyšehradem, ale i méně turisticky zatíženými lokalitami, a to Letnou, Karlínem, industriálními Holešovicemi a po pražských ostrovech. Elektronické verze lze v české a anglické mutaci zdarma stáhnout na stránkách https://www.praguecitytourism.cz/cs/media/mapy/ctyri-prochazky-bez-barier-1-18873. Tištěnou podobu má zatím pouze první díl, je k dispozici v češtině i v angličtině na info pobočkách Prague City Tourism nebo v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1. Zdroj: POV

11.5.2022
Programy pro seniory v květnu

I v květnu 2022 nabízí organizace PrávěTeď! o.p.s. aktivity pro seniory. Program přináší tradiční lekce Nordic Walkingu, dvě herní odpoledne, výlety, nebo trénink ovládání a využívání chytrého telefonu. Přehled připravovaných aktivit je na webu PrávěTeď!: https://pravetedops.cz/2022/04/27/kvetnovy_program/. Zdroj: PrávěTeď! o.p.s.

11.5.2022
Další růst důchodů v září 2022

Důchody vzrostou od září letošního roku o dalších 5,2 %, což v průměru znamená přilepšení o 700 korun. Půjde už o třetí letošní navýšení a celkem se tak v roce 2022 důchody zvednou v průměru o 2 500 korun. Vláda by růst důchodů měla potvrdit nejpozději 19. června 2022. Další informace najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/-/duchody-porostou-letos-uz-potreti-od-zari-se-zvysi-prumerne-o-700-kc. Zdroj: MPSV

3.5.2022
Nabídka automobilu Hyundai Getz na ruční ovládání

Obrátila se na nás pracovnice Centra pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, s nabídkou osobního automobilu. Auto nabízí jedna z jejich klientek. Manžel této paní donedávná ovládal řízení automobilu na ruční ovládání. Manžel již auto neřídí a paní tímto nabízí ke koupi vozidlo Hyundai Getz na ruční ovládání, 15 let staré, najeto 55 000 km, cena 50 000 Kč. Pokud byste měli o auto zájem, obraťte se prosím na Centrum pro zdravotně postižené a seniory (CZP), které vám zprostředkuje kontakt na majitele vozidla. Kontakt na CZP: paní Hasmik Ohanjan, tel.: 326 324 021, e-mail: czp@czpmb.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

3.5.2022
Cesta domů nabízí praktické kurzy pro ty, kteří pečují o blízkou osobu

Ocitli jste se v nelehké životní situaci a potřebujete se postarat o těžce nemocného, který je upoutaný na lůžko, ale nevíte jak o něj správně pečovat? Cesta domů pořádá kurzy pro ty, kteří mají svého blízkého v domácí péči a nyní zveřejnili i výuková videa, ze kterých se můžete učit z pohodlí domova. Nezisková organizace Cesta domů nově pořádá kurzy pro neformální pečující. Zároveň spolek vydává videa a návody týkající se domácí péče, ve kterých najdete praktické rady, jak se postarat o člověka upoutaného na lůžko. Cílem materiálů bylo vytvořit pomyslnou první pomoc pro všechny, kdo s péčí doma začínají nebo čelí novým situacím, se kterými si neví rady. Kurzy a videa jsou určené i pro ty, kteří nemají s takovou péčí žádnou zkušenost. Podrobnější informace najdete na stránkách https://blog.givt.cz/2022/04/05/cesta-domu-nabizi-prakticke-kurzy-pro-ty-kteri-pecuji-o-blizkou-osobu/. Zdroj: Givt.cz

3.5.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o příspěvku na mobilitu a příspěvku na péči, nebo prohlášení Republikového výboru Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k dopadům zdražování energií, pohonných hmot a potravin na osoby se zdravotním postižením, nebo informace o připomínkování novely stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.), nebo informace o příspěvku na zaměstnávání OZP, nebo informace o připomínkování novely zákona týkající se lékařské posudkové služby (zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a některé další zákony), nebo informace o předávání cen VVOZP. Zdroj: NRZP ČR

3.5.2022
Na jaké preventivní prohlídky máte nárok a které byste neměli opomíjet

Celá řada zdravotních problémů a onemocnění se dá poměrně účinně léčit, pokud se objeví včas. A naopak, v případě, že je zanedbáte, může být v některých případech na řešení už pozdě. Kdy a jak často byste měli zavítat do ordinace lékaře a na co máte nárok zdarma? To najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/04/19/na-jake-preventivni-prohlidky-mate-narok-a-ktere-byste-nemeli-opomijet/. Pokud bude mít jedinec pocit, že lékař jeho prohlídky neprovádí dostatečně důsledně a v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví, neměl by nad tím mávnout rukou! Pokud k lékaři nemáte důvěru, vždy je lepší vyhledat jiného. Pokud žádného jiného lékaře neznáte, pak se můžete obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která vám pomůže se zajištěním jiného registrujícího lékaře. Využít opět můžete i pomoci služby jako uLékaře.cz: https://www.ulekare.cz/. Na lékaře je možné si i stěžovat. V první řadě zřizovateli daného zdravotnického zařízení (je-li to někdo jiný než konkrétní lékař), následně se pacienti mohou obrátit na zdravotní pojišťovnu, případně na Českou lékařskou komoru. Zdroj: Aktivní život

3.5.2022
Za jakých podmínek lze čerpat krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné

Potřebujete se postarat o osobu blízkou či svého potomka, kteří onemocněli? Zákon o nemocenském pojištění na takové situace pamatuje a umožňuje čerpat dávky krátkodobého či dlouhodobého ošetřovného. Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, kdo a v jakých situacích může ošetřovné čerpat. Tyto informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/za-jakych-podminek-lze-cerpat-kratkodobe-a-dlouhodobe-osetrovne. Zdroj: ČSSZ

3.5.2022
Právo na informace o vašem zdravotním stavu

Lékař je povinen vám sdělit vše, co se týká vašeho zdraví. Je povinen vám srozumitelně podat informaci o výsledcích vašich vyšetření, o možných způsobech léčby a jejích rizicích, alternativách a prognóze onemocnění (odhad vývoje onemocnění). Zaměstnavatel nemá právo zjišťovat informace o zdravotním stavu zaměstnance kromě informace o zdravotní způsobilosti pracovníka vykonávat danou pozici. Podrobnější informace týkající se této problematiky na jdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/04/20/pravo-na-informace-o-vasem-zdravotnim-stavu/. Zdroj: Aktivní život

3.5.2022
Pracovní neschopnost a její limity pro OZP

Ve dvou článcích na stránkách Vozejkov je zpracované rozsáhlé téma nemocenské pro osoby s přiznaným invalidním důchodem. První článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/nemocenska-cast-1 a druhou část na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/nemocenska-cast-2. Zdroj: CZEPA

3.5.2022
Co dělat, když za vás zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/04/25/zamestnavatel-neplatil-zdravotni-pojisteni-zamestnanci-a-utekl-do-zahranici-musi-zamestnanec-zaplatit-pojistne-a-pokutu-penale/ najdete rady, jak postupovat, když zjistíte, že za vás zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění. Zdroj: Aktivní život

3.5.2022
Série videí o spastické paréze

Projekt Pečuj doma připravil 16 krátkých videí, které vás provedou problematikou spastické parézy. Ve videích se řeší nejčastější otázky spjaté se spastickou parézou, ať už jde o prognózu pacientů, rehabilitační plány, alternativní postupy léčby i kompenzační pomůcky, které život se spastickou parézou ulehčují. Videa najdete na stránkách https://www.youtube.com/playlist?list=PLXAWUgxw3K3D5vIekOqzxmH6VQUvwgAa7. Zdroj: Pečuj doma

3.5.2022
Kurzy trénování paměti

Víte o tom, že můžete mozek posilovat stejně jako svaly? Vyzkoušejte si to s projektem Pečuj doma. Potrénujete paměť, smysly i slovní zásobu. Vyzkoušíte si postřeh a koncentraci a seznámíte se s různými paměťovými technikami. Nabídku bezplatných on-line kurzů najdete na stránkách https://www.pecujdoma.cz/kurzy-a-akce/online-kurzy-pro-pecujici/trenovani-pameti-321/. Kurzy se konají 4.5., 11.5., 19.5., 25.5., 1.6., 9.6., 16.6., 22.6.2022, délka trvání vždy 1 hodina. Je třeba se na ně dopředu přihlásit. Zdroj: Pečuj doma

3.5.2022
Praktický průvodce pro pečující

Projekt Pečuj doma připravil Praktického průvodce pro pečující, kteří s péčí začínají nebo se na péči o blízkého chystají. Provede je prvními kroky a pomůže zvládnout toto náročné období. V průvodci najdete několik základních informací a výčet prvních kroků, které byste měli učinit, když začínáte pečovat o svého blízkého. Publikaci najdete na stránkách https://www.pecujdoma.cz/nase-sluzby/prirucky/. Zdroj: Pečuj doma

3.5.2022
Zpravodaj ČSSZ

Mimořádná valorizace důchodů je velké téma letošního roku, a proto se na ni ČSSZ zaměřila ve svém online Zpravodaji ČSSZ. Ve zpravodaji se dozvíte, proč se důchody valorizují, koho se mimořádné zvýšení týká, jak se výše nového důchodu vypláceného od června vypočítá, nebo jaká je pravděpodobnost další mimořádné valorizace na podzim. Zpravodaj najdete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpravodaj ČSSZ (květen 2022)

7.4.2022
Antidekubitní sedák z 3D tiskárny Libella Seat Varia

Obdrželi jsme nabídku od firmy Libella, což je nová česká značka precizně zpracovaných kompenzačních pomůcek. Nabízejí plně nastavitelný antidekubitní sedák, který funguje jako stavebnice. Každý uživatel získá na základě odborného vyšetření individuální nastavení dle jeho vlastní anatomie i možnost přenastavení vzhledem k aktuální zdravotní situaci. V případě potřeby lze vyměnit pouze jednotlivé části a prodloužit životnost celého produktu. Kombinace čtyř vrstev z odlišných materiálů zajistí antidekubitní ochranu i řešení velmi komplikovaných případů posturálních deformit. Jedná se o lehký, prodyšný a snadno udržovatelný sedáku, který nejen dobře vypadá, ale především pomáhá a ulehčuje život jeho uživatelům. Tento produkt získal prestižní ocenění Red Dot Award: Product Design 2022. Sedák se nyní prodává za cenu 11 700 Kč vč. DPH, na pomůcku ale přispívají zdravotní pojišťovny, a to v výši 7 500 Kč, doplatek tedy činí 4 200 Kč. Více informací naleznete na stránkách https://www.libelladesign.cz/cs/produkty/libella-seat/varia. Zdroj: STP v ČR z. s.

7.4.2022
Zvýšení životního minima se promítne i do dávek pro OZP

Od 1. dubna 2022 se zvýšilo životní a existenční minimum o 10 %. Zvýšení životního minima se promítne především do dávek hmotné nouze, ale promítne se i do dávek, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením. Projeví se u příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku, protože se navýší příjem žadatele, do kterého je možné poskytnout tento příspěvek. Zvýšení životního minima tudíž znamená, že na příspěvek na pomůcku může dosáhnout více žadatelů. Dále se zvýšení životního minima dotýká příspěvku na péči. Podle § 12 zákona o sociálních službách je možné zvýšit příspěvek na péči u rodin, které pečují o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2022/03/31/informace-c-29-2022-zvyseni-zivotniho-minima-se-promitne-i-do-davek-pro-ozp/ a v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

7.4.2022
Potřebuji invalidní důchod

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/01/27/potrebuji-invalidni-duchod/ najdete přehledné informace o invalidním důchodu – kdy můžete dostat invalidní důchod, jak o něj požádat, kdo a jak posoudí Váš zdravotní stav, jak se určí výše důchodu, jak se dá důchod zvýšit a jak se můžete bránit, pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o důchodu. Zdroj: Aktivní život

7.4.2022
Kdy mohu odejít do starobního důchodu?

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/01/28/kdy-mohu-odejit-do-starobniho-duchodu/ najdete popis jednotlivých druhů starobních důchodů a informace o tom, kdy je můžete získat. Dozvíte se také, zda a kolik si můžete k důchodu přivydělat a jestli si tím později zvýšíte důchod. Zdroj: Aktivní život

7.4.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připravované slevě na jízdném ve veřejné hromadné dopravě pro příjemce invalidních důchodů 3. stupně a připomínkovém řízení k rentám. Zdroj: NRZP ČR

7.4.2022
Kulatý stůl na téma Bydlení seniorů

Projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň MPSV ČR vás zve na Kulatý stůl na téma Bydlení seniorů, který se bude konat on-line dne 21. 4. 2022 od 9:00 do 12:00 hod. Kulatý stůl je určený odborné i laické veřejnosti. Probírat se budou témata komunitního bydlení pro seniory, sociálního bydlení jako specifické pomoci pro seniory, bezpečného bydlení seniorů či tísňovou péčí. Účast na akci je zdarma. Přihlásit se můžete do 20. 4. 2022 na e-mail alena.bartikova@mpsv.cz. Podrobnější informace naleznete v přiloženém programu. Zdroj: NRZP Jihočeského kraje

Pozvánka kulatý stůl JČK

7.4.2022
Opatruj se

Opatruj se je název webu, který vznikl s cílem pomáhat posilovat psychickou odolnost. Kromě rad a kontaktů, kde hledat pomoc, nabízí také řadu online testů zaměřených na míru úzkosti, riziko depresí, užívání alkoholu nebo wellbeing. Na základě dosažených výsledků získávají návštěvníci webu konkrétní doporučení, kde v případě potřeby hledat pomoc a v multimediální sekci odkazy na užitečné rozhovory, podcasty, videa nebo třeba statistiky. Informace se dotýkají témat souvisejících s psychikou dětí, oslovují rodiče i učitele a věnují se také tématům jako jsou sebevraždy, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy nebo sebepoškozování. V plánu jsou také webináře. Projekt zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví a nabízí vědecky ověřené informace. Vše najdete na stránkách https://www.opatruj.se/. Zdroj: Umění darovat

7.4.2022
Soudní ochrana proti správním orgánům

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/04/04/soudni-ochrana-proti-spravnim-organum/ najdete informace, jak se bránit, když nesouhlasíte s konečným rozhodnutím správních úřadů. Zjistíte, zda podat správní žalobu nebo žalobu k civilnímu soudu. Je tam dále uvedeno, co musí žaloba obsahovat, do kdy ji musíte podat, zda se platí soudní poplatek, jestli musíte mít advokáta. Zdroj: Aktivní život

7.4.2022
Seminář Roztroušená skleróza v životě pacienta

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a NMO při FN Ostrava si vás dovolují pozvat 26. dubna 2022 od 15 do 18 hodin do Kongresového sálu Domova sester ve FN Ostrava (17. listopadu 1790, Ostrava) na seminář určený pro nově diagnostikované pacienty a jejich rodinné příslušníky. Přihlásit se můžete na telefonním čísle 597 373 383. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/04/06/seminar-roztrousena-skleroza-v-zivote-pacienta-2/. Zdroj: Aktivní život

7.4.2022
Sociální a psychologická pomoc lidem z Ukrajiny

Asociace poskytovatelů krizové pomoci nabízí prostřednictvím svých organizací sociální a psychologickou podporu, krizovou intervenci v českém jazyce, v angličtině a někde i v ukrajinštině nebo s překladatelem. Zkušení krizoví interventi jsou zvyklí pracovat s dospělými, dětmi i celými rodinami. Pomoc je anonymní a zdarma. Celou nabídku pomoci včetně kontaktů a podrobnějších informací najdete v dokumentu na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/socialni-psychologicka-pomoc-lidem-z-ukrajiny. Zdroj: Helpnet.cz

7.4.2022
Kašleš? Tak popadnidech.cz

Nový web popadnidech.cz pomůže odhalit CHOPN. Kdo neví, proč kašle a je unavený, jen vyplní dotazník. Včasný záchyt nemoci je zásadní pro zachování dobré kvality života. Kašel a potíže s dýcháním se v posledních dvou letech staly často diskutovaným tématem napříč společností. Pozornost k těmto průvodním znakům onemocnění plic sice přitáhl zejména covid, ale existují další velmi závažná onemocnění, která tyto příznaky provázejí a kterým není zpravidla věnováno tolik pozornosti. Například CHOPN (chronickou obstrukční plicní nemocí) trpí až 8 % české populace, ale jen 2,5 % o své nemoci ví. Těm, kterým se špatně dýchá nebo stále kašlou a kteří si nejsou jistí, jak ověřit, zda netrpí plicní nemocí, nevědí, kam se obrátit, pomůže nyní webová stránka https://www.popadnidech.cz/. Jak to funguje? Zájemce pouze vyplní a odešle krátký online dotazník, který odhalí, zda se u něj objevují známky chronické obstrukční plicní nemoci neboli CHOPN. Pokud se tak stane, kontaktuje jej zdravotní sestra z poradny uLékaře.cz a podle jeho aktuálního stavu a místa pobytu mu zajistí vyšetření u nejbližšího specialisty. A to zcela zdarma. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/kasles-tak-popadnidechcz. Zdroj: Helpnet.cz

31.3.2022
Nabídka 4 pobytových akcí – Hotel Duo, Hotel Astoria, Hotel Harmónia a Lázeňský dům Morava

Obdrželi jsme nabídku pobytových akcí pro jaro 2022 v Hotelu Duo v Beskydech (Horní Bečva 216). Dále jsme obdrželi nabídku pobytů v Hotelu Astoria v Krkonoších (Lázeňská ulice 52, Janské Lázně). Dle informací z Hotelu Astoria mají ještě v letošním roce volné tyto termíny: 07.05. – 14.05.2022 (7 nocí), 04.06. – 08.06.2022 (4 noci), 11.06. – 18.06.2022 (7 nocí), 13.08. – 20.08.2022 (7 nocí), 27.08. – 03.09.2022 (7 nocí), 24.09. – 01.10.2022 (7 nocí), 01.10. – 08.10.2022 (7 nocí), 08.10. – 15.10.2022 (7 nocí). Další nabídkou je nabídka Hotelu Harmónia v Piešťanech, která platí od 1.5. do 30.9.2022 a kterou doporučuje okresní organizace STP Plzeň-sever. Dále můžete využít zvýhodněnou nabídku pobytových akcí v Lázeňském domě Morava v Karlových Varech (Pod Jelením skokem 395, Karlovy Vary). Všechny čtyři nabídky naleznete v přílohách. Zdroj: STP Plzeň-sever, STP Plzeňského kraje, STP v ČR z. s.

Jarní akce Hotel Duo
Hotel Astoria leták SENIOR
Harmonia Piestany leto 2022
Nabídka léčebných pobytů LD Morava
Nabídka LD Morava pro skupiny 2022

31.3.2022
Stížnosti ve zdravotnictví

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/17/stiznosti-ve-zdravotnictvi/ najdete informace, jak řešit stížnosti ve zdravotnictví. Pro všechny strany je samozřejmě vždy nejvýhodnější, nalézt společně přijatelné řešení a dohodnout se. Pokud se ale tento krok nepovede a chcete podat stížnost na nemocnici, lékaře či zdravotnický personál, článek vám poradí, jaké máte možnosti. Zdroj: Aktivní život

31.3.2022
Stomici mohou využívat ILCO Linku psychologické pomoci

České ILCO – pacientská organizace, která dlouhodobě pomáhá stomikům (lidem s vývodem) s návratem do normálního života, spustila ILCO Linku psychologické pomoci. Je dostupná každých 14 dní, vždy v pondělí v čase od 16 do 18 hod., a to od 7. 2. 2022 do 31. 12. 2023. Zarezervovat termín je možné po vyplnění krátkého dotazníku na stránkách https://www.ilco.cz. Cílem linky je poskytnout psychologickou podporu, která pomůže vyřešit problémy a situace, se kterými se pacienti často potýkají. Tedy zvládání nemoci (jak se vyrovnat se strachy, obavami, úzkostí či depresí); jak komunikovat s lékařem, rodinou, dětmi, přáteli, spolupracovníky atd.; otázky nadlimitního stresu, sebevědomí, partnerských vztahů, intimních a sexuálních problémů či najít individuální cestu k pozitivnímu myšlení a vnímání. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/stomici-mohou-vyuzivat-ilco-linku-psychologicke-pomoci. Zdroj: Helpnet.cz

31.3.2022
Kam se obrátit, když vás přepadne úzkost z blízké války

Blízkost válečného konfliktu na Ukrajině vyvolává v hodně lidech pocity úzkostí a strachu. Zatímco starší lidé ve svých myslích vzpomínají na rok 1968, mladší ročníky se bojí války, jejíž bezprostřednost a blízkost neměli za svůj život ještě šanci zažít. První psychologickou pomoc nabízejí telefonické linky psychologické pomoci, jako je například Linka bezpečí nebo Cesta z krize. Pokud jste i u sebe zaznamenali vyšší míru úzkosti a potřebujete si s někým promluvit, ale nemáte vůli hned navštěvovat psychologa či psychiatra, nebo vám jen vyhovuje anonymní prostředí telefonických psychologických služeb, neváhejte se na některou z nich obrátit. Kontakty na některé z nich najdete na stránkách https://blog.givt.cz/2022/03/06/uzkost-z-blizke-valky-aneb-kam-se-obratit-kdyz-vas-prepadnou-obavy/. Zdroj: GIVT.cz

31.3.2022
Právní pomoc

Právní pomoc můžete potřebovat u soudů, u úřadů, u policie, při řešení sporu se zaměstnavatelem, při sepsání smlouvy, když jste v exekuci, nebo když jste trestně stíhaní. Prostě tam, kde potřebujete vyřešit právní problém a nevíte si rady. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/22/pravni-pomoc/ najdete informace, koho a kdy můžete požádat o radu a také jak můžete pomoc advokáta získat zdarma nebo za sníženou odměnu. Zdroj: Aktivní život

31.3.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o příspěvku na mobilitu a dálničních poplatcích. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2022
Manuál „Co dělat, když…?“

Místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek připravil s týmem odboru bezpečnosti a krizového řízení MČ Praha 8 manuál pro případ mimořádné situace s názvem „Co dělat, když…?“ V manuálu se Jiří Vítek snaží ze svých zkušeností profesionálního hasiče a lektora civilní ochrany nabídnout více či méně známé informace, v každém případě však informace potřebné v mimořádných situacích. Manuál si můžete stáhnout na stránkách https://www.praha8.cz/Manual-Co-delat-kdyz.html. Zdroj: Novinky z MČ Praha 8

31.3.2022
Chci změnit (zvýšit) důchod

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/24/chci-zmenit-zvysit-duchod/ najdete informace, kdy a jak můžete požádat o zvýšení důchodu nebo jeho přiznání k dřívějšímu datu (a doplacení). Zjistíte také, jak se můžete bránit, když neuspějete. Zdroj: Aktivní život

31.3.2022
Škola chůze na Malvazinkách jako jedinečný program pro amputáře

Unikátní program Škola chůze na Rehabilitační klinice Malvazinky je určen amputářům a jeho náplní je nejen fyzioterapie a péče na nejvyšší úrovni, ale také propojení pacientů v rámci komunity, kde se mohou vzájemně podporovat spolupracovat a učit se přizpůsobit nové situaci. Účastníci Školy chůze zpravidla denně rehabilitují po dobu tří až čtyř týdnů. Po absolvování této doby jsou obvykle schopni chůze bez opory. Zároveň se klienti učí, jak pečovat o pahýl. Během Školy chůze pacienti cvičí, jak masírovat jizvu, pahýl nebo jak pečovat o záda a protahovat se tak, aby amputace nezatěžovala i jiné části těla. Samozřejmou součástí programu je nácvik manipulace s protézou a nácvik chůze v interiéru i exteriéru tak, aby byl pacientův návrat do běžného života co nejsnazší. Více informací najdete na stránkách https://www.klinika-malvazinky.cz/pro-pacienty/skola-chuze-pro-amputare/. Zdroj: Helpnet.cz

31.3.2022
Pomoc Ukrajině

Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine najdete souhrnné informace o pomoci občanům Ukrajiny. Vše potřebné, co potřebují vědět nejen samotní občané Ukrajiny, ale také zaměstnavatelé. Informace jsou dostupné i v ukrajinském jazyce. Zdroj: CZEPA

31.3.2022
Co je to mediace

Mediace je metoda řešení sporů za pomoci třetí nestranné osoby – mediátora. Mediátor stranám sporu pomáhá, aby samy postupně dokázaly najít vyvážené řešení, které naplní zájmy obou z nich. Mediátor odpovídá za proces, strany za výsledek. Podle zkušeností mediátorů se podaří dosáhnout dohody v 70 až 80 % případů. Mediace je vhodná pro řešení obchodních, sousedských, školních, pracovních nebo rodinných sporů, v nichž existuje více řešení. Mediaci lze vést i mezi obětí a pachatelem trestného činu. Mediace je vhodná, když mají obě strany alespoň určitý pocit zodpovědnosti za vzniklý konflikt a jsou spolu schopny komunikovat alespoň na minimální úrovni. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/29/mediace/. Zdroj: Aktivní život

31.3.2022
Svátky letos mírně posunou výplatní termíny důchodů

Některé termíny splátek všech druhů důchodů, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, ovlivní zákonem stanovené státní a ostatní svátky. Blížící se velikonoční svátky zasáhnou do výplatních termínů důchodů ve třech případech. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/svatky-letos-mirne-posunou-splatnost-ducho-2. Zdroj: ČSSZ

17.3.2022
Díky mimořádné červnové valorizaci se důchody zvýší v průměru o více než tisíc korun

V souladu s nařízením vlády č. 35/2022 Sb. se od červnové splátky všem vypláceným důchodům zvýší procentní výměra o 8,2 %. V průměru se tak důchod zvýší o 1 017 Kč. Důvodem mimořádné valorizace je vysoká inflace, která od loňského června přesáhla zákonem stanovených 5 %. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o něj žádat. Mimořádná valorizace se týká všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody jednotná a v rámci mimořádné valorizace se nezvyšuje. Procentní výměra se stanovuje individuálně a v souvislosti s mimořádnou valorizací se bude zvyšovat o 8,2 %. Tato výše náleží ode dne splatnosti červnové splátky důchodu. O zvýšení důchodu a příplatků k důchodu budou příjemci důchodu včas informováni oznámením, které bude mimořádně rozesíláno již v období od poloviny března do poloviny dubna 2022. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/diky-mimoradne-cervnove-valorizaci-si-duchodci-prijdou-v-prumeru-na-vice-nez-tisic-korun. Zdroj: ČSSZ

17.3.2022
Abilympiáda 2022 nabízí devět disciplín

V pátek 20. května 2022 se v prostorách bezbariérového Centra Kosatec, sídla České abilympijské asociace ve Sladkovského ulici 2824 v Pardubicích, uskuteční 28. ročník národní soutěžní přehlídky schopností a dovedností osob se zdravotním postižením. Na výběr mají jednu z následujících disciplín: aranžování suchých květin, batika, enkaustika, malba na sklo, malování na kameny, malování na textil, počítačová editace textu, ubrousková technika a výroba svíček. Všechny se budou konat od 10 do 13 hodin. Zájemci se mohou hlásit do neděle 10. dubna 2022 pouze prostřednictvím vyplněné přihlášky, která je k dispozici na níže uvedeném webu https://www.centrumkosatec.cz/nase-aktivity/abifest/, a jejím následným odesláním e-mailem. Do stejného termínu musí soutěžící i případný doprovod také zaplatit účastnický poplatek ve výši 350 Kč/osoba. Odpoledne a večer vyplní nejprve vyhlášení výsledků, následovat bude doprovodný program; jednodenní abilympiádu zakončí tradiční opékání s tancem a hudbou. Zdroj: Česká abilympijská asociace z.s.

17.3.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace pro pomoc občanům Ukrajiny, nebo informace o připravované slevě jízdného pro poživatele ID 3. stupně, nebo informace o připomínkování vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů, nebo výkladové stanovisko MPSV – poskytování sociálních služeb osobám, které z důvodu válečného konfliktu přišly do ČR z Ukrajiny, nebo informace o prohlášení předsednictva NRZP ČR v souvislosti se zvyšováním cen energií a pohonných hmot, nebo informace o valorizací náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zdroj: NRZP ČR

17.3.2022
Průkaz TP, ZTP a ZTP/P a příspěvek na mobilitu pro lidi s postižením

Průkaz ZTP/P není jen o nároku na parkovací místo. Dokáže ušetřit i spoustu peněz. Kdo může dostat průkaz mimořádných výhod (průkaz osoby se zdravotním postižením), jak se jednotlivé průkazy liší a k čemu jsou dobré? Kdy lze získat také příspěvek na mobilitu (na dopravu)? Jak požádat o průkaz nebo příspěvek? Odpovědi najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/01/prukaz-tp-ztp-a-ztp-p-a-prispevek-na-mobilitu-pro-lidi-s-postizenim/. Zdroj: Aktivní život

17.3.2022
Možnosti ukončení pracovního poměru

Z hlediska práva existuje hned několik forem, jak k ukončení pracovního poměru může dojít, a každá má svá specifika. Všichni by měli vědět, že ukončit pracovní poměr může zaměstnanec i zaměstnavatel. Podle typu ukončení pracovního poměru se ale bude lišit postup, který obě strany ze zákona musí dodržet. Nejběžnější formy ukončení jsou následující: zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/04/udelejte-si-v-moznostech-ukonceni-pracovniho-pomeru-jednou-provzdy-jasno/. Zdroj: Aktivní život

17.3.2022
Pracovněprávní vztahy a inspekce práce

Jaké máme možnosti řešit spory se svým zaměstnavatelem? V čem nám může pomoci inspektorát práce? Jak se bránit postupu nebo nečinnosti inspektorátu práce? A k čemu je nám Kancelář veřejného ochránce v pracovněprávních vztazích? Odpovědi najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/03/pracovnepravni-vztahy-a-inspekce-prace/. Zdroj: Aktivní život

17.3.2022
Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) a jaká dodržet pravidla

Ošetřovné je jednou z dávek českého systému nemocenského pojištění. Na ošetřování člena rodiny (OČR) má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti (s výjimkami). Obzvlášť v období pandemií je dobré vědět, že nárok na ošetřovné zaměstnanci vzniká i tehdy, když je dítě v karanténě nebo v případě, že osoba, která o dítě pečuje obvykle, také onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa. Nárok má i zaměstnanec, který pečuje o zdravé dítě mladší 10 let, např. jestliže jeho školské zařízení bylo uzavřeno (třeba z důvodu pandemie nebo havárie, živelné katastrofy apod.). Podrobnější informace o ošetřovném najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/03/kdo-ma-narok-na-osetrovne-ocr-a-jaka-dodrzet-pravidla/. Zdroj: Aktivní život

17.3.2022
Pěší stezky po Praze

Na stránkách projektu Kroky ke zdraví, najdete inspiraci k Nordic walking procházkám po zajímavých a krásných místech naší metropole. Jsou zde popsány trasy, které vedou různými částmi Prahy a vždy začínají i končí na zastávkách MHD. Projekt realizuje VŠTJ Medicina Praha. Cílem je zmapovat a unikátně popsat 70 tras pro Nordic walking (NW) procházky na území hl. m. Prahy včetně zhodnocení energetické náročnosti a zdravotního dopadu. Některé trasy jsou vhodné i pro lidi s hendikepem nebo seniory. VŠTJ Medicina Praha v rámci projektu také pořádá tréninky Nordic walking se zkušeným instruktorem. Po přihlášení na trénink je možné zapůjčit si NW hole. Více informací najdete na stránkách https://pesistezky.cz/. Zdroj: Čistu stopou Prahou

17.3.2022
Pečujete o člověka se syndromem demence?

Je toho na Vás moc a nevíte si rady? Nebuďte na to sami. Právě pro Vás jsou určeny vzdělávací skupiny, kde budete mít možnost sdílet problémy a situace, které přináší péče o blízkého trpícího demencí, s lidmi s obdobnou zkušeností. Zároveň budete moct své dotazy konzultovat s odborníky – psychoterapeuty, sociálními a aktivizačními pracovníky, kteří se s Vámi rádi podělí o své zkušenosti a praktiky a kteří budou setkání moderovat. Součástí programu je i simulace situací tak, jak je prožívají osoby s demencí, a to prostřednictvím virtuální reality. Jak efektivně zvládnout péči, jak bezpečně uspořádat byt, jak si poradit se stravováním a hygienou, kde a jak zažádat o finanční pomoc – na tyto a mnohé další otázky zde naleznete odpověď. Získáte tak návod a jistotu, že víte jak nejlépe pomoct Vašemu blízkému i jak se vyhnout syndromu vyhoření a vyčerpání. Účast na těchto setkáních je bezplatná. Neformální setkání lidí pečujících o své blízké trpící demencí probíhají v Palatě – Domově pro zrakově postižené na Praze 5. Více informací najdete na stránkách https://palata.cz/palata-pomaha-pecujicim-zvladat-peci-o-blizke-trpici-demenci/. Zdroj: Naše Praha 4

17.3.2022
Světový týden glaukomu: zásadní je včasná diagnostika

Zelený zákal nebolí a přichází nenápadně. Pokud není rozpoznán včas, hrozí vážné poškození zraku, které může končit i slepotou. Na vážnost zákeřného onemocnění upozorňuje každoročně Světový týden glaukomu. Zelený zákal neboli glaukom vážně ohrožuje zrak. Je celosvětově druhou nejčastější příčinou slepoty. Přezdívá se mu „tichý zloděj zraku“, protože nebolí. Když si člověk všimne, že s jeho zrakem něco není v pořádku, může už nemoc být v pokročilém stadiu. Změny vidění jsou přitom nevratné. Zásadní je včasné odhalení nemoci a zahájení léčby. Zelený zákal se projevuje zhoršením periferního vidění, což pacient nemusí ze začátku vůbec poznat, proto jsou tolik důležité pravidelné kontroly u očního lékaře. Pokud se glaukom nachází v pozdější fázi, s následky si současná oční medicína poradit nedokáže. Lidé starší čtyřiceti let by proto měli absolvovat pravidelné prohlídky u očního lékaře. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/zacal-svetovy-tyden-glaukomu-zasadni-je-vcasna-diagnostika. Zdroj: Helpnet.cz

17.3.2022
Sbírka dětských knih do nemocnic

Nadace Lilie & Karla Janečkových pořádá sbírku dětských knížek, které pak předá do nemocnic. Čtení dokáže potěšit, rozvíjet, zabavit i zkrátit dlouhou chvíli – třeba během pobytu v nemocnici. Právě malým pacientům by nadace ráda zpříjemnila čekání na návrat domů a přispěla k tomu, aby jim čas v nemocničním prostředí utíkal jako voda. Máte doma knížky z dětství, které by udělaly radost někomu dalšímu? Pošlete je této nadaci. Knihy přijímá do 6. dubna 2022, limit na osobu je maximálně 8 kusů. Ve čtvrtek 7. dubna 2022 knížky nadace odveze na dětská oddělení Fakultní nemocnice v Motole, Oblastní nemocnice Příbram, Fakultní nemocnice Olomouc a dalších. Oslaví tak Světový den zdraví a významný Den vzdělanosti. Více informací: https://www.laskavost.cz/udalosti/spustili-jsme-sbirku-detskych-knih-do-nemocnic. Zdroj: Nadace Lilie & Karla Janečkových

17.3.2022
Sbírka sluchadel pro nedoslýchavé Ukrajince

Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR vyhlašuje humanitární sbírku odložených a nepoužívaných závěsných sluchadel pro lidi přicházející z Ukrajiny. Řada těchto lidí jsou nedoslýchaví nebo neslyšící a chybí jim sluchadla, a to z různých důvodů. Celou akci bude organizovat svaz prostřednictvím 25 poradenských center svazu a jeho obecně prospěšných organizací ve všech krajích. Podrobnosti najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/03/17/informace-c-26-2022-sbirka-sluchadel-pro-nedoslychave-ukrajince/. Zdroj: NRZP ČR

2.3.2022
Nabídka velikonočních pobytů v hotelu MAS

Wellness Hotel MAS nabízí velikonoční rekondiční pobyty v termínech od 17. 4. do 22. 4. 2022. Hotel nabízí autobusovou dopravu i pro jednotlivce na pobyt z Prahy a z Brna, nebo si účastník pobytu může zajistit vlastní dopravu. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložených letácích. Zdroj: STP v ČR z. s.

rekondiční Velikonoční pobyt_Brno
rekondiční Velikonoční pobyt_Praha
rekondiční Velikonoční pobyt_vlastní doprava

2.3.2022
Autobusová a osobní doprava pro lidi s hendikepem

Společnost Vega Tour s.r.o. nabízí autobusovou a osobní dopravu speciálně upravenými vozy s plošinou pro invalidní vozíky i upravenými sedadly pro hendikepované osoby. Mají k dispozici 25 vozů s plošinou pro invalidní vozíky a se speciálními pásy pro upevnění vozíků. Jsou jedním z poskytovatelů dopravy v Praze pro ROPID, který pod značkou Bezba zajišťuje zvýhodněnou přepravu držitelům ZTP. Jsou schopni transportovat jednotlivce i skupiny – viz přiložený leták a katalog v příloze. Popis vybavení autobusu Mercedes-Benz Tourismo: Maximální kapacita autobusu Tourismo je až 10 přikurtovaných invalidních vozíků/ 18 osob jako doprovod, díky tomu je možné v tomto autobuse přepravit i velké skupiny zdravotně postižených osob. Zdvihací plošina pro invalidní vozík, pásy na všech sedadlech, speciální pásy pro upevnění invalidních vozíků. Díky sedačkám umístěných na kolejnici je možné snadno vůz přizpůsobit pro přepravu invalidního vozíku. Popis vybavení minibusu Mercedes-Benz Sprinter: Maximální kapacita moderního minibusu Tourismo je až 5 přikurtovaných invalidních vozíků/ 5 osob jako doprovod, nebo 21 sedadel. Tento minibus je vhodný především pro přepravu menší skupiny. Je vybaven hydraulickou plošinou pro nástup osob na invalidním vozíku, bezpečnostními pásy a sedadly na kolejnicích pro snadnou změnu dispozice. V případě dotazů či zájmu o nezávaznou cenovou kalkulaci kontaktujte: Markéta Lukášková, tel.: 242 447 257, 730 850 475, e-mail: marketa.lukaskova@vegatour.com, web: www.vegatour.com. Zdroj: STP v ČR z. s.

Vega Tour – katalog
Vega Tour doprava pro handicapované

2.3.2022
Nabídka akcí pro seniory v roce 2022

Spolek Senioři 2016 pořádá různé akce, na které se mohou hlásit účastníci nejen z Prahy, ale i z jiných regionů. Jedná se o jednodenní výlety, vícedenní pobytové akce i zahraniční akce. Podrobnosti najdete v přiloženém seznamu akcí, nebo na webových stránkách https://www.seniori2016.com/. Zdroj: STP v ČR z. s.

Nabídka akcí pro seniory

2.3.2022
Nadace Dobrý anděl

Nadace Dobrý anděl prostřednictvím svých dárců – Dobrých andělů – pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde se rodič nebo dítě potýká s vážným onemocněním, jehož vlivem se rodina ocitla v těžké životní situaci. Pomoc Dobrých andělů spočívá v pravidelné měsíční finanční podpoře rodin. Ty pak mohou příspěvky využívat přesně tam, kde cítí největší potřebu. Na výdaje spojené s rehabilitacemi, terapiemi, dietami, na nákup kompenzačních pomůcek, hygienických a zdravotnických potřeb, ale třeba i na zaplacení kroužků pro zdravé děti či na běžné dorovnání rodinného rozpočtu. Dospělé pacienty – rodiče nezaopatřených dětí – Dobří andělé podporují nově. Jestliže vy, nebo někdo z vašich blízkých, pomoc Dobrých andělů potřebujete, neváhejte se na nadaci obrátit. Podmínkou pro zařazení do systému pomoci je péče o nezaopatřené (studující) dítě a vážný zdravotní stav pacienta. Po dodání všech podkladů probíhá vše velmi rychle, v rámci jednoho kalendářního měsíce nadace rodinu zařazuje do programu a od následujícího měsíce příjemci plyne pravidelná finanční pomoc. V příloze najdete leták s podrobnějšími informacemi. Kontakty na nadaci: tel.: 734 859 301, 733 119 119, e-mail: andelskaposta@dobryandel.cz, web: www.dobryandel.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Dobrý anděl leták

2.3.2022
Výplata dávek důchodového a nemocenského pojištění klientům Sberbank

S ohledem na aktuální situaci a četné dotazy a požadavky klientů Sberbank, kterým ČSSZ vyplácí důchody nebo dávky nemocenského pojištění (zejména nemocenské, ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřství), bylo na straně ČSSZ přijato preventivní opatření, kterým dosud nerealizované platby do Sberbank byly pozastaveny a nadále nebudou prováděny, pokud na tom klienti nebudou trvat. Další kroky se budou odvíjet od dalšího postupu České národní banky. ČSSZ doporučuje klientům této banky, aby se neprodleně obrátili na ČSSZ nebo OSSZ a sdělili, zda požadují vyplatit dávky důchodového či nemocenského pojištění na jiný účet, případně na adresu, nebo zda trvají na zachování výplaty do Sberbank. ČSSZ upozorňuje klienty, že tyto dávky nelze vyplácet v hotovosti ani na ČSSZ ani na OSSZ. ČSSZ bude po přechodné období akceptovat žádosti o změnu účtu pro výplatu dávky důchodového pojištění stávajících klientů Sberbank bez potvrzení banky o vlastnictví účtu s tím, že toto potvrzení bude doloženo dodatečně. Žádosti o změnu způsobu výplaty klientů Sberbank budou vyřizovány přednostně. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-davek-duchodoveho-a-nemocenskeho-pojisteni-klientum-sberbank a v přiloženém letáku. Zdroj: ČSSZ

ČSSZ Sberbank

2.3.2022
Programy pro seniory v březnu

I v březnu 2022 budou aktivity, které připravuje PrávěTeď! o.p.s., probíhat převážně v online prostředí. Program přináší zábavu, vzdělávání, trénování paměti a další rozličné aktivity a hlavně možnost setkávat se každý všední den. Zároveň se můžete těšit na aktivity probíhající v rámci Národního týdne trénování paměti, které vyvrcholí společným pochodem v pátek 18. 3. 2022. Přehled připravovaných aktivit je na webu PrávěTeď!: https://pravetedops.cz/2022/02/20/breznovy-program/#VLT. Zdroj: Helpnet.cz

2.3.2022
Povolání, aneb vším čím jsem byl, byl jsem rád…

To je téma 10. ročníku oblíbené literární soutěže pro autory seniorského věku Polabská vrba. Soutěžní příspěvky je možné zaslat do 31. března 2022. Soutěž vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/povolani-aneb-vsim-cim-jsem-byl-byl-jsem-rad. Zdroj: Helpnet.cz

2.3.2022
Srozumitelný úřad: Průvodce pro seniory

Příručka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. slouží jako průvodce pro seniory. Najdete zde informace, na co máte právo s měnící se životní situací, jaké máte povinnosti a jaké máte možnosti k řešení různých situací. Najdete zde především informace vztahující se k veřejné správě – o důchodech, sociálních dávkách a službách. V příručce je uvedeno mnoho ilustrativních výpočtů pro lepší pochopení popisovaných témat. Příručku si můžete stáhnout na stránkách https://www.spmpcr.cz/product/srozumitelny-urad-pruvodce-pro-seniory. Zdroj: SPMP, z. s.

2.3.2022
Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné jednou z novějších dávek nemocenského pojištění. Má zabezpečit toho, kdo nemůže vykonávat výdělečnou činnost, protože se stará o dlouhodobě nemocného člověka, člověka po úrazu nebo o člověka, kterému se závažně zhoršilo zdraví. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/10/dlouhodobe-osetrovne/ najdete podrobné informace o tom, kdo může tuto dávku čerpat, v jakých případech, jak dlouho je možné dlouhodobé ošetřovné pobírat a jaké jsou další podmínky pro čerpání této dávky. Zdroj: Aktivní život

2.3.2022
Srážky ze mzdy

Na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/09/srazky-ze-mzdy/ najdete informace týkající se srážek ze mzdy, které nastávají v případech, když máte nařízenou exekuci, soudní výkon rozhodnutí, nebo jste v oddlužení. Dozvíte se, kolik vám zůstane ze mzdy a jiných chráněných příjmů (důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti a další). Pokud výpočet sami nezvládnete, najdete na těchto stránkách odkaz na „kalkulačku“. Najdete zde také informace, co dělat, když si myslíte, že vám zůstává méně, než by mělo. Zdroj: Aktivní život

2.3.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o celostátním průzkumu „Nemocnice ČR 2022“, nebo informace o připomínkování zákona o pedagogických pracovnících. Zdroj: NRZP ČR

22.2.2022
Pobyt na Zvíkovském Podhradí – Hotel Zvíkov

V příloze najdete seniorskou nabídku rekreace a dalších aktivit v Hotelu Zvíkov. Stále jsou ještě některé termíny volné. Pobyty jsou na 7 nocí s plnou penzí. V případě výletů je možnost obědového balíčku s sebou. Všechny pokoje mají vlastní sociální zázemí. V těchto termínech je stále možnost speciální nabídky využít: 1.5. – 8.5.2022, 14.5. – 21.5.2022, 18.6. – 25.6.2022, 25.6. – 2.7.2022, 3.9. – 10.9.2022, 10.9.2022 – 17.9.2022 a možnost i v říjnu 2022. V případě jakýchkoliv dotazů, speciálních potřeb a požadavků se obracejte na pana Tomáše Vonakého, ředitele hotelu, tel. recepce: 725 311 127, tel. ředitel: 606 051 250, e-mail: hotel@hotelzvikov.cz, recepce@hotelzvikov.cz. Zdroj: STP Plzeňského kraje, STP Lovosice

seniorská nabídka Hotel Zvíkov 2022

22.2.2022
Nabídka práce pro osoby se zdravotním postižením

Firma MANages, a.s. nám poslala nabídku práce pro osoby se zdravotním postižením. Firma požaduje: min. středoškolské vzdělání, velmi dobrou orientaci ve vyhledávání informací na internetu a dobré porozumění návodům, normám a zákonům. Dobrou písemnou vyjadřovací schopnost. Ochotu učit se firemní kultuře, psaní metodik do stanovené struktury a podle pravidel. Výdrž při studování textu a trpělivost pro práci při vylepšování metodik a opravování chyb. Práci z domova, s běžným kancelářským vybavením a s internetem. Většina práce je s informacemi na PC a jejich zpracovávání do metodik – pracovních pokynů. Firma nabízí: volnou pracovní dobu, odměnu za kvalitní práci. Předmět podnikání MANages, a.s.: prodává firmám dokumentaci a musí jí mít 100 %, bez překlepů a záměn slov, co nejvíce srozumitelnou atd. Firma hledá nové kolegy a kolegyně, kteří musí být důslední a pečliví. Kontakt: Ing. Jiří Johanis – auditor a poradce ISO, tel.: 603 882 480, e-mail: jiri.johanis@manages.as, web: www.manages.cz, adresa: MANages,a.s., Stoupající 785/12, 190 00, Praha 9. Zdroj: STP v ČR z. s.

22.2.2022
Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb. – úhradová vyhláška k sociálním službám

Od 1. 3. 2022 vstupuje v účinnost novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. úhradovou vyhlášku, kterou se stanoví ceny za jednotlivé úkony a služby v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Maximální částka úhrad za hodinu osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení a sociální rehabilitaci se zvyšuje ze 130 Kč na 135 Kč. Novela vyhlášky výrazným způsobem mění ceny za některé služby, ale také za stravu a ubytování v zařízeních sociálních služeb. Nejvíce se zvyšují částky za ubytování a stravu v zařízeních sociální péče, kde je to však logické, protože náklady na stravu a ubytování rostou, především vzhledem k rychlému růstu cen energií. Cena energií se nutně musí výrazně projevit v cenách stravy a ubytování. V dnešní době již nebylo možné za původní částku, určenou na stravování, podávat kvalitní stravu. Podrobnější informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/02/22/informace-c-16-2022-novela-vyhlasky-c-505-2006-sb/. Zdroj: NRZP ČR

22.2.2022
Sluchadla versus naslouchátka: ta druhá vám poškodí sluch!

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, největší organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, varuje před naslouchátky, která jsou často zaměňována se sluchadly (zdravotní kompenzační pomůckou). Naslouchátka, která lze koupit na různých e-shopech, mohou vážně poškodit sluch! Bohužel je stále hodně lidí, kteří – místo aby zašli k foniatrovi a nechali si předepsat sluchadlo, které budou mít na míru – raději si na internetu nebo v akci v supermarketu, koupí naslouchátko za pár stovek korun. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR zaznamenal v poslední době masivní nárůst reklamy na internetu právě na naslouchátka. Senioři a jejich příbuzní tak mohou prostřednictvím reklamy získat falešný dojem, že jim naslouchátko pomůže zlepšit porozumění řeči. Nepomůže! Svaz důrazně varuje před nákupem těchto pomůcek. Naslouchátka nejen že nepomohou k lepšímu slyšení (a porozumění), dokonce mohou lidem trvale poškodit sluch. Jaký je tedy správný postup při zhoršení sluchu? Je třeba navštívit foniatrickou ordinaci, ve které lékař předepíše kvalitní sluchadlo na míru. To do určité výše hradí zdravotní pojišťovny. Od ledna 2022 má nově většina lidí nárok na dvě sluchadla s příspěvkem 7 000 korun na každé. V těchto cenových relacích tak získáte již vysoce kvalitní digitální přístroj. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/sluchadla-versus-naslouchatka-ta-druha-vam-poskodi-sluch. Zdroj: Helpnet.cz

22.2.2022
Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli

Oblíbený pořad České televize poprvé podpoří vybraný charitativní projekt. Neziskové organizace, jejichž klienti jsou senioři, se mohou přihlásit do výběrového řízení na benefiční speciál do 25. února 2022. Své přihlášky zasílejte do 25. 2. 2022 na tereza.sandova@ceskatelevize.cz. Umí Vaše babičky něco, na co se dnes už zapomíná? Znají recept, který se předává celé generace? Pořádáte zajímavá pohybová cvičení, tréninky paměti nebo máte speciální pomůcky simulující stáří? Podělte se o to s ostatními! Spolu s žádostí o zařazení do benefičního speciálu zašlete tvůrcům pořadu návrhy na propojení a představení aktivit Vaší organizace v pořadu, jméno a funkci osoby, která se představení ujme, a jméno klientky nebo klientek, které divákům předají cenné babičkovské zkušenosti. Dotazy k přihlášce do benefičního speciálu můžete konzultovat s koordinátorkou charitativních aktivit. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/co-nase-babicky-umely-na-co-my-jsme-zapomneli. Zdroj: Helpnet.cz

22.2.2022
Informace o dávkách k bydlení

Na stránkách MPSV ČR najdete odkaz: https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek, kde jsou informace o novém příspěvku na bydlení a také o novém způsobu výplaty mimořádné okamžité pomoci, a to v souvislosti s růstem výše nákladů na bydlení, včetně růstu cen energií. Jsou zde konkrétní informace, jak vyplnit žádosti, k dispozici jsou elektronické formuláře a také kalkulačka výpočtu. Podle informací, které má NRZP ČR k dispozici, by všichni příjemci všech důchodů měli současně dostat informaci od ČSSZ, jak postupovat při zdražení energií v souvislosti s novou úpravou příspěvku na bydlení, případně příspěvku na energie. Je to proto, že řada lidí nemusí umět s počítačem, anebo jej vůbec nemají. Poradna NRZP ČR je připravena vám v této záležitosti pomoci. Kontakt na poradnu NRZP najdete na stránkách https://nrzp.cz/poradna/. Zdroj: NRZP ČR

22.2.2022
Pochod pro mozek

Nezisková organizace Právě teď! zve jednotlivce i seniorské a další kluby v pátek 18. března 2022 na pochod do pražské Stromovky u Výstaviště. Mimopražští mohou zorganizovat místní pochody. Cílem pochodu je připomenout široké veřejnosti to, na co často zapomínáme, že jak funguje náš mozek, výrazně souvisí s naší fyzickou a mentální kondicí a zdravotním stavem. A alfou i omegou úspěchu je pohyb. A když pohyb, tak proč ne ten nejpřirozenější, nejvhodnější, nejjednodušší a v neposlední řadě i nejlevnější. Účastnit se akce můžete několika způsoby: 1) Pokud jste z Prahy a máte čas 18. 3. 2022, přijďte ve 14 hod. do Stromovky u Výstaviště, kde u Planetária vyvrcholí veškeré akce Pochodem pro mozek. Kromě několika různě dlouhých tras tam na vás čeká i zajímavý doprovodný program. Účastníci pražského pochodu získají chodecký deníček, který vznikl za podpory VZP ČR. 2) Pokud nejste z Prahy, nebo ten den nemáte čas, můžete se do chůze zapojit v průběhu celého týdne a sledovat si ušlé kilometry. Na stránce k pochodu bude zveřejněn registrační formulář do kterého bude možné zaznamenat výsledky vaší chůze v rámci pochodu pro mozek. Vítáni jsou všichni od dětí po seniory. Důležité je hlavně vyrazit. Informace k pochodu pro jednotlivce i skupiny najdete na stránkách https://pravetedops.cz/chodime-pro-mozek/. Zdroj: Helpnet.cz

22.2.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o prosazování zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nebo vyjasnění k informacím o snížení příspěvku na péči, nebo informace o nominacích na Ceny MOSTY, nebo informace o Akčním plánu k naplnění záruky pro děti na období 2022 – 2030. Zdroj: NRZP ČR

22.2.2022
Změny v úhradách zdravotnických prostředků na poukaz od 1. ledna 2022

V článku organizace CZEPA na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zmeny-v-uhradach-na-poukaz-od-1.ledna-2022 najdete informace o některých změnách úhrad zdravotnických prostředků, které platí od začátku roku 2022. V článku jsou vybrány zdravotnické prostředky s přihlédnutím ke zdravotní problematice spinálních pacientů. Zdroj: CZEPA

22.2.2022
Nevyplacení mzdy, platební neschopnost zaměstnavatele a dlužné odstupné

Co můžete dělat, když vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu? Jak získáte dlužnou mzdu nebo odstupné? A co dělat, když je zaměstnavatel v insolvenci? Vše řeší zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Postup a možnosti najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/15/nevyplaceni-mzdy-platebni-neschopnost-zamestnavatele-a-dluzne-odstupne/. Zdroj: Aktivní život

22.2.2022
Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Na jednom místě naleznete základní informace, které se týkají důchodového i nemocenského pojištění, důchodů i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Informace naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2022. Zdroj: ČSSZ

22.2.2022
Jak na daňové odpočty darů?

Na daňové úlevy má dárce nárok i v případě nefinančních darů. Nejběžnějším předmětem darování jsou finance, pravidla pro snižování základu daně jsou v tomto případě tedy poměrně známá. Mezi méně časté, ale postupně se prosazující potom patří nefinanční dary. V takovém případě je složitější určit hodnotu daru a je nutné brát v potaz například jeho druh, účel a subjekt dárce i obdarovaného. V podmínkách, které definuje zákon o daních z příjmu, tak může být obtížné se zorientovat. Proto poradenská společnost BDO, která poskytuje služby v oblasti auditu a daní, vytvořila pro Nadaci Via přehledný materiál. Komplexní průvodce shrnuje dárcům i neziskovým organizacím, jak určit hodnotu různých nefinančních darů a jak u nich uplatnit slevu na dani. Více informací najdete na stránkách https://svetneziskovek.cz/fundraising/na-danove-ulevy-mate-narok-i-v-pripade-nefinancnich-daru-pruvodce-danovych-poradcu-ukaze-jak-na-to a v přiložené tabulce. Zdroj: Svět neziskovek

Stanoveni-vyse-daru_BDO

4.2.2022
Nabídka pomoci při hledání práce pro Pražany

Obrátila se na nás organizace Šance na vzdělání, z.ú., která spustila nový projekt s názvem Šance na restart 3. V rámci toho projektu bude pomáhat osobám zdravotně znevýhodněným nebo osobám se zdravotním postižením při hledání zaměstnání. Účastníci projektu musejí mít trvalé bydliště v Praze. Pokud byste věděli o někom, kdo hledá práci a splňuje dané podmínky, můžete mu předat kontakty na pracovníky projektu, jistě pro něj projekt bude přínosný. Podrobnější informace najdete v přílohách. Zdroj: STP v ČR z. s.

Šance na restart 3 Zakladni informace SnR3 Pha I.etapa v2 Pozvanka na council SnR3 v2 Obsahy aktivit_SnR3_1.etapa Balicek podpory SnR3 v2

4.2.2022
Nabídka pobytů – Spa Hotel Francis

Spa Hotel Francis ve Františkových Lázních nabízí pobyty na 7 nocí, a to buď v termínu 20. 2. – 27. 2. 2022 nebo v termínech 27. 2. – 13. 3. 2022. Podrobnější informace naleznete v příloze. Zdroj: STP Domažlice

Spa Hotel Francis

4.2.2022
Nabídka elektromobilů elBlesk

Obrátila se na nás firma Blohmann spol. s r.o., která nabízí elektromobily elBlesk, jež je schopná upravit i pro lidi se zdravotním postižením. Na tyto automobily je také možné čerpat příspěvek na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo). Firma by asi byla schopná Vám své vozidlo i předvést. Více informací a nabídku najdete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

elektromobil elBlesk

4.2.2022
Mimořádná okamžitá pomoc

Díky pádům různých dodavatelů energií v poslední době v médiích hodně rezonoval pojem mimořádná okamžitá pomoc. O co vlastně jde? A musím být téměř bez příjmů, abych na ni dosáhl/a? Podrobnosti o mimořádné okamžité pomoci najdete v přehledném článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/02/mimoradna-okamzita-pomoc/. Dozvíte se mimo jiné, že Úřad práce poskytuje mimořádnou okamžitou pomoc v následujících šesti situacích: když Vám hrozí vážná újma na zdraví, když nemáte peníze na nezbytný jednorázový výdaj, když nemáte peníze na pořízení nebo opravu nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, když nemáte na odůvodněné náklady související se vzděláváním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte nebo se sociálně-právní ochranou dětí, když Vás postihla vážná mimořádná událost, nebo když jste ohrožen/a sociálním vyloučením. Zdroj: Aktivní život

4.2.2022
Workshopy pro kreativní lidi s fyzickým handicapem

DAMU bude pořádat pro lidi s fyzickým handicapem, kteří mají sklony ke kreativitě, workshopy Dialogického jednání. V příloze najdete pozvánku s podrobnějšími informacemi. Workshopy budou probíhat od února do června 2022, budou zdarma a konají se v bezbariérových prostorách DAMU v Praze. Pokud budete mít o workshopy zájem, kontaktujte prosím paní Zuzanu Pitterovou, e-mail: zuzana.pitterova@post.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

dialogické jednání

4.2.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o dopravě osob se zdravotním postižením v Praze a přilehlých částí Středočeského kraje, nebo informace o připravované novele vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách a která má přinést zvýšení úhrad za jednotlivé úkony a úhrad za stravu, nebo informace o jednání NRZP ČR s premiérem a dalšími ministry, nebo informace o tom, že NRZP odmítá zdražení služeb péče. Zdroj: NRZP ČR

4.2.2022
Prožijte rok 2022 ve zdraví… Dejte si předsevzetí: Nezanedbávat prevenci!

V článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/prozijte-rok-2022-ve-zdravi-dejte-si-predsevzeti-nezanedbavat-prevenci najdete informace o preventivních vyšetřeních u lékařů a jejich důležitosti. Zdroj: Helpnet.cz

4.2.2022
Mikrobusy na objednání pro hendikepované od roku 2022 zajistí dopravu i pro Středočechy

Spolu s přípravami na spuštění zcela nového konceptu speciálních mikrobusů pro hendikepované v Praze od ledna 2022 se podařilo vyjednat možnost použití této služby i pro obyvatele Středočeského kraje v bezprostředním okolí metropole. Nově budou moci tuto službu v příměstských obcích za Prahou použít i obyvatelé Středočeského kraje s bydlištěm v těchto obcích ležících v 1. vnějším tarifním pásmu. Za 70 korun se tak hendikepovaní svezou do Prahy speciálním mikrobusem třeba z Říčan, Jesenice, Černošic nebo z Hostivice. Všichni Středočeši s trvalým bydlištěm kdekoli ve Středočeském kraji budou moci tuto službu využít nově na území Prahy. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/mikrobusy-na-objednani-pro-hendikepovane-od-roku-2022-zajisti-dopravu-i-pro-stredocechy. Se zástupci ROPIDu a BEZBA dopravy jednal také náš pobočný spolek MO Flora. Jednali o těchto bodech: 1) Jako problém se především rodičům zdravotně hendikepovaných dětí jeví platba v hotovosti (nebo platební kartou) u řidiče, nikoliv jako tomu bylo u Handicap Transportu, tedy 1x za měsíc fakturou. Debata by se dala shrnout tak, že po rozeběhnutí nové služby se cca za půl roku vše znovu vyhodnotí a eventuálně by se zkusilo přenastavit PC program. Praktické provedení je ovšem velice problematické. 2) Další problém se týkal přepravy zdravotně hendikepovaných dětí do pražských škol a stacionářů ze Středočeského kraje: došlo k dohodě o financování, takže doprava těchto dětí není ohrožena a bude probíhat jako tomu bylo dosud. 3) Rovněž byly vyvráceny obavy osob nevidomých, zda nebudou z okruhu přepravovaných vyloučeny: tyto osoby, stejně tak jako všichni další držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, budou mít přístup k této přepravě jako byli zvyklí u Handicap Transport. 4) Pacienti onkologičtí (dětští nebo dospělí), kteří zatím nemají vyřízený průkaz ZTP, ZTP/P, nejsou z dopravy vyloučeni, ale musí doložit, že vyřizování jejich průkazu na Úřadu práce je v jednání. 5) MO Flora poukázala na prakticky vyloučenou možnost dospělých klientů/držitelů průkazů ZTP/P a ZTP objednat si dopravu k lékaři atd. v časech blokovaných přepravou dětí do a ze škol či stacionářů. Zde dostali povzbuzující odpověď, že budou vyčleněna dvě auta právě pro tyto účely dospělých registrovaných klientů + počítá se s jedním vozem v “pohotovostním režimu” pro případ, že člověk na vozíku někde uvízne např. z důvodu jeho poruchy. 6) Průkazy ZTP/P a ZTP je nutné mít u sebe – kontrola řidičem. 7) Pro všechny registrované klienty s průkazem ZTP/P a ZTP přes registrační formulář platí – platba u řidiče platební kartou event. v hotovosti. Zdroj: STP Flora, Helpnet.cz

4.2.2022
Jarní kurzy Klubu Remedium

Jazykové, výtvarné, pohybové, počítačové a další kurzy jsou určeny pro všechny pražské, ale i mimopražské seniory. Sociálně aktivizační služba pro seniory – Klub Remedium (Táboritská 22, Praha 3) – je tu nejen proto, aby pomáhala seniorům v obtížných životních situacích, ale také aby mohla nabídnout řadu užitečných a smysluplných kurzů a aktivit, které jim mohou pomoci k vyplnění volného času a získávat tak potřebné dovednosti i společenské kontakty. Nabídku kurzů pro seniory najdete na stránkách https://www.vstupujte.cz/view.php?cisloclanku=2009080003. Zdroj: Helpnet.cz

4.2.2022
První psychická pomoc: psychická stabilizace člověka v náročné životní situaci

Když se našim blízkým nebo někomu z našeho okolí stane neštěstí, většinou se nás to dotýká a máme potřebu pro ně něco udělat. Rádi bychom nabídli pomoc, ale někdy si nejsme jistí, jak to udělat. Dokonce můžeme mít strach, abychom naším počínáním situaci ještě nezhoršili. Obavy spojené s poskytováním první psychické pomoci se vlastně neliší od první zdravotní pomoci. Všichni můžeme pomoci, neboť první pomoc může a má poskytnout každý. V základu se jedná o naše přirozené, pozitivní a věcné chování k člověku v náročné životní situaci. Stručné informace, jak takovou první pomoc poskytnout a že nám v tom může pomoci také bezplatná mobilní aplikace První psychická pomoc, najdete na stránkách https://sancedetem.cz/prvni-psychicka-pomoc-psychicka-stabilizace-cloveka-v-narocne-zivotni-situaci?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=bce995071e-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-bce995071e-134693969. Zdroj: Šance dětem

11.1.2022
Evidence skutečných majitelů – změna

V předchozích měsících jsme vás informovali o tom, že poskytovatelé dotací dnes často požadují od žadatelů o dotace jako povinnou přílohu výpis z evidence skutečných majitelů. Ve většině případů byla vyžadován ÚPLNÝ VÝPIS z evidence skutečných majitelů, o který bylo třeba žádat Městský soud v Praze. V tomto týdnu jsme se dozvěděli informaci, že Ministerstvo financí vydalo stanovisko k této záležitosti. Ve svém stanovisku ze dne 23. 12. 2021 uvádí, že spolky mohou místo úplného výpisu z evidence skutečných majitelů předkládat ČÁSTEČNÝ VÝPIS z evidence skutečných majitelů. Toto stanovisko naleznete v příloze. Poskytovatelům dotace by tedy mohl stačit částečný výpis z evidence skutečných majitelů a nemuseli by požadovat úplný výpis. Což by pro nás znamenalo velké zjednodušení. Bohužel zatím ne všechny úřady částečný výpis považují za dostatečný. Částečný výpis z evidence skutečných majitelů se dá jednoduše stáhnout z internetu. Postup je následující: Na stránkách https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik se do vyhledávacího políčka zadá IČO organizace, klikne se na tlačítko „Hledat“. Poté se zobrazí stručné údaje o skutečném majiteli dané organizace (seznam osob). U kterékoli z těchto osob vlevo se pak klikne na barevný text „Částečný výpis platných údajů“. Poté se zobrazí výpis s podrobnějšími informacemi. Dole pod těmito informacemi je vpravo tlačítko „Stáhnout PDF verzi výpisu“. Na to se klikne a zobrazí se oficiální výpis, který už se dá tisknout, nebo ukládat do počítače. Pokud byste se tedy setkali s tím, že poskytovatel dotace požaduje úplný výpis z evidence skutečných majitelů, zkuste se domluvit, jestli mu nebude postačovat částečný výpis. Kdybyste potřebovali poradit, pomoci získat výpis z evidence skutečných majitelů, nebo pomoci dojednat s poskytovatelem dotace formu výpisu, můžete se na nás obrátit – kontakt: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

stanovisko ministerstva financí

11.1.2022
Testování zaměstnanců, dobrovolníků a členů orgánů právnických osob

Od 17. 1. 2022 bude opět zavedeno povinné testování všech zaměstnanců na covid-19, tedy i těch, kteří už mají ukončené očkování a kteří prodělali onemocnění covid-19. Povinné testování se vztahuje na zaměstnance, ale i na dobrovolníky a na členy orgánů právnických osob. Více informací je uvedeno na stránkách https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/testovani-zamestnancu#2022-01-17. Chápeme to tedy tak, že testovat se opět budou muset např. i členové předsednictva nebo výboru, pokud se sejdou na společném jednání, nebo pokud společně pracují na jednom pracovišti. Testovat se budou muset dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. O provedených testech se musí vést evidence, a to v rozsahu datum testování, jména a příjmení osob, data jejich narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny. Evidovat bude třeba také výsledky testů. A to vše pak uchovávat po 90 dnů. Povinnost podstoupit preventivní testování se nevztahuje na osoby, které podstoupily v posledních 72 hodinách PCR test s negativním výsledkem, nebo které podstoupily v posledních 24 hodinách antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem, nebo které podstupují preventivní testování u jiného zaměstnavatele nebo u jiné právnické osoby. Testovat se nebudou muset také zaměstnanci, kteří se na pracovišti nesetkávají s jinými osobami (např. na home office), nebo jsou kolegové zároveň osoby žijící ve stejné domácnosti. Testování se musí provádět pouze antigenními testy, které jsou uvedené na stránkách https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19. Následně je možné požádat zdravotní pojišťovny o proplacení testů. Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Zatím platilo, že na jednoho pojištěnce lze čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (tedy max. 240 Kč včetně DPH). Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.samotesty-covid.cz/. Doufáme, že toto opatření bude trvat jen po omezenou dobu a povinné testování bude brzy zase ukončeno. Zdroj: STP v ČR z. s.

11.1.2022
Informační servis STP v ČR z. s.

Už více než 10 let poskytujeme informační servis pracovníkům našich organizačních jednotek i dalším osobám, které mají o informační e-maily zájem. Jedná se o informace pro seniory nebo lidi se zdravotním postižením zaměřené na sociální oblast, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, sportovní aktivity a podporu zdraví, doplňkově také volnočasové aktivity, kulturní nabídky, aj. Všechny tyto informace zveřejňujeme také na našich webových stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/. V neposlední řadě rozesíláme také informace o činnosti naší organizace nebo tipy na aktuální vyhlášené granty a jiné finanční příspěvky. Informační e-maily od nás nemusejí dostávat jen předsedové pobočných spolků, ale mohou je dostávat i jiní členové organizace. Budeme rádi, když zasílání informačních e-mailů nabídnete i dalším členům svých organizací a v případě jejich zájmu nám nahlásíte jejich e-mailové adresy. Zasílání informačních e-mailů aktuálně realizujeme v rámci projektu s názvem „Celoroční informační servis STP pro seniory“, jehož aktivity jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. Zdroj: STP v ČR z. s.

11.1.2022
Devět videí, které se vztahují k péči

MS kruh připravil devět videí, které se vztahují k péči. Jejich tématy jsou: Pomoc v domácí péči a možná úskalí, Plánování péče a asistence, Péče o inkontinentního v domácích podmínkách, Otáčení a polohování na lůžku za využití prvků bazální stimulace, Hydratace, podávání tekutin a výživy, porucha polykání, Péče o dutinu ústní, Syndrom vyhoření při domácím pečování, Změny vnímání a vědomí, komunikace při doprovázení v závěru života, Spirituální potřeby v závěru života. Videa najdete na stránkách https://www.youtube.com/playlist?list=PLbnPHcAPc2PunM6ekklUR8g6qzHte1di4. Na webu https://www.mskruh.cz/publikace/ pak najdete publikace pro pečující a opatrovníky: Kolik podob má doprovázení a Opatrovník v praxi. Zdroj: Noviny Pečujeme doma – MS kruh

11.1.2022
Co se mění v roce 2022? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Rok 2022 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Jedná se například o zvýšení minimální mzdy, valorizaci důchodů, pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na péči, ošetřovné a řadu novelizací zákonů. Podrobné informace najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/co-se-meni-v-roce-2022-novinky-ministerstva-prace-socialnich-veci. Zdroj: Helpnet.cz

11.1.2022
Novinky v legislativě od 1. ledna 2022

O novinkách, které nastávají od začátku roku 2022, pojednává také článek od NRZP ČR. Od 1. ledna 2022 vstupuje v účinnost velké množství nových zákonů a vyhlášek. NRZP ČR vybrala ty nejdůležitější, které se nejvíce dotýkají problematiky zdravotního postižení. Podrobné informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/01/03/informace-c-1-2022-legislativa-od-1-ledna-2022/. Zdroj: NRZP ČR

11.1.2022
Změny v otcovské a dlouhodobém ošetřovném od 1. 1. 2022

ČSSZ podrobně informuje o tom, jaké změny přináší zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinný od 1. 1. 2022. Změny se týkají dvou dávek nemocenského pojištění, a to otcovské a dlouhodobého ošetřovného. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-v-otcovske-a-dlouhodobem-osetrovnem-od-1-1-2022. Zdroj: ČSSZ

11.1.2022
Odkládání zdravotnických úkonů a překročení maximální doby pracovní neschopnosti

NRZP ČR řešila případ lidí, kteří dlouhodobě čekají na operaci. Vzhledem k epidemii Covid – 19 dochází k tomu, že jsou dlouhodobě odkládány operace, které významně mohou zlepšit zdravotní stav pacientů. Odklad těchto zdravotnických úkonů je někdy tak dlouhý, že tyto osoby vyčerpají podpůrčí dobu nemocenského pojištění. Po pracovní neschopnosti, delší než dva roky, tito občané nemají žádný vlastní příjem a jsou odkázáni pouze na hmotnou nouzi. NRZP ČR se obrátila s tímto problémem na bývalou ministryni práce a sociálních věcí paní Janu Maláčovou, která jim, těsně před ukončením své funkce, sdělila stanovisko MPSV k této problematice. Stanovisko MPSV a návrhy k řešení této situace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/12/20/informace-c-120-2021-odkladani-zdravotnickych-ukonu/. Zdroj: NRZP ČR

11.1.2022
Nabídka skupinového obytu v penzionu ALEGRO v Piešťanech

Obdrželi jsme nabídku na skupinové pobyty v penzionu ALEGRO v Piešťanech. Pobyt je na 6 dní (5 nocí) za 3 900 Kč / osobu. Cena platí v měsících leden a únor 2022 a při ucelené skupině min. 50 klientů. V těchto měsících, kvůli epidemiologickým opatřením, neposkytuje penzion služby individuálním klientům. Podrobnější informace najdete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

Penzion ALEGRO Piešťany

11.1.2022
Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) – postupy lékařů a zaměstnavatelů

Již podruhé byl Parlamentem ČR schválen zvláštní zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který má pomoci zmírnit dopady pandemie covid- 19. Zákon byl dne 16. prosince 2021 podepsán prezidentem republiky a v současné době se čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů, poté nabude platnosti a účinnosti. Příspěvek bude náležet zaměstnancům za prakticky stejných podmínek, jako na jaře tohoto roku, a to navíc i pokud jim byla nařízena karanténa po 30. listopadu 2021 a bude trvat ještě v den nabytí účinnosti zákona, tj. v den kdy bude vyhlášen ve Sbírce zákonů. Nárok na příspěvek bude příslušet nejpozději do 28. února 2022. Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Více informací včetně rekapitulace nejčastějších situací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-postupy-lekaru-a-zamestnavate-1. Zdroj: ČSSZ

11.1.2022
Ošetřovné při mimořádných opatřeních při epidemii – „Krizové ošetřovné“

V nejbližších dnech bude ve sbírce zákonů publikován Zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19, (dále jen „zákon o krizovém ošetřovném“) a nabude tak účinnosti. Tímto předpisem, který minulý týden schválil Parlament ČR a podepsal prezident republiky, byla přijata úprava ošetřovného týkající se nároků na ošetřovné při péči o děti a osoby závislé na pomoci jiné osoby v době platnosti mimořádných opatření, a dále úprava výše ošetřovného a okruhu osob s nárokem na ošetřovné, které se týkají všech typů ošetřovného. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-pri-mimoradnych-opatrenich-pri-epidemii-krizove-osetrovne-. Zdroj: ČSSZ

11.1.2022
Elektronická dálniční známka v roce 2022

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nemají ani v roce 2022 povinnost registrovat vozidlo do systému elektronického zpoplatnění komunikací. To znamená, že nemusejí mít elektronickou dálniční známku. Výhoda ovšem platí pouze v případě, že je ve vozidle přítomen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (při silniční kontrole se musí prokazovat tímto průkazem) a zároveň je provozovatelem vozidla tento držitel průkazu nebo jeho osoba blízká. Z informací, které Liga vozíčkářů obdržela z Ministerstva dopravy vyplývá, že kontrola vozidel bude i nadále probíhat stejným způsobem, nemusíte se tedy obávat častějších kontrol kvůli chybějící registraci vozidla. Zdroj: Vozka

11.1.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o novele zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, která má zvýšit příspěvek na bydlení, nebo informace o zjišťování údajů o uživatelích dýchacích přístrojů a jiných elektrických přístrojů, nebo informace o připomínkování návrhu zákona o požadavcích na přístupnost služeb, nebo Zdroj: NRZP ČR

11.1.2022
Informace k opatřením v sociálních službách

NRZP ČR rozeslala informace k testování pracovníků v sociálních službách na Covid-19. Vláda ČR 5. ledna 2022 schválila povinnost testování zaměstnanců, která se týká všech zaměstnanců vyjma těch, kteří mají povinnost již stanovenou jinými opatřeními (pobytové sociální služby, zdravotnictví, školství). Bude platit od 17. ledna 2022. Pobytové sociální služby tak dále pokračují v režimu jednotýdenního testování svých neočkovaných zaměstnanců dle stále platných mimořádných opatření (MZDR 32802/2021-2/MIN/KA ve znění změn MZDR 32802/2021-4/MIN/KAN, MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN). Všichni ostatní poskytovatelé sociálních služeb mají povinnost testovat všechny své zaměstnance, a to s frekvencí dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště, a to s frekvencí dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Zaměstnavatelé pro kontrolní účely vedou o provedených testech evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů. Pokud je výsledek testu pozitivní, odchází zaměstnanec do pětidenní karantény, pokud bude mít negativní výsledek PCR testu, pak se karanténa ukončí. Po návratu z karantény musí zaměstnanec první den podstoupit test. Očkovaní zaměstnanci mají nárok na pět PCR testů měsíčně zdarma. Testy budou hrazeny zdravotními pojišťovnami ve výši 60 Kč, včetně DPH za test. Zdroj: NRZP ČR

14.12.2021
Změny výplatních termínů důchodů v roce 2022

Stejně jako každý rok i v tom nadcházejícím státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2022 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2022. Zdroj: ČSSZ

14.12.2021
Pracovně rehabilitační střediska

Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s. v současné době realizuje projekt, jehož cílem je vytvořit a pilotně ověřit navržený koncept pracovně rehabilitačních středisek. Pracovně rehabilitační střediska by měla být externími poskytovateli pracovně rehabilitačních služeb Úřadu práce ČR, která by vznikla na základě jeho pověření v rámci organizací, které již s pracovní a sociální integrací OZP mají zkušenosti. Projekt je v současné době realizován v okrese Chomutov, Pardubice a Brno. Projekt nabízí bezplatnou podporu v oblasti získání či udržení zaměstnání. V rámci pilotního projektu vzniklo v okrese Chomutov, Pardubice a Brno pilotní Pracovně rehabilitační středisko, které ve spolupráci s Úřadem práce ČR zabezpečuje pracovně rehabilitační služby pro osoby se zdravotním postižením. Tato střediska vám pomohou nalézt vhodné zaměstnání, které bude v souladu s vaším zdravotním stavem. Po posouzení vaší situace vám mohou nabídnout například zvýšení či změnu kvalifikace, zhodnocení vašeho pracovního potenciálu, poradenství (vč. podpory psychologa), přípravu k práci, asistenci v zaměstnání a vyhledání vhodného zaměstnání respektující vaše možnosti a přání. Pokud jste dosud zaměstnaní a vaše pracovní pozice je ohrožena, může projekt nabídnout podporu také vašemu zaměstnavateli (např. doporučení na úpravu pracovních podmínek apod.). Pokud v tuto chvíli nepotřebujete pomoct s nalezením zaměstnání, můžete se aspoň zapojit do výzkumu, jehož cílem je zvýšení kvality služeb v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se o vyplnění jednoduchého dotazníku. Zapojení do výzkumu je honorováno. Pro zapojení do výzkumu se hledají osoby v ekonomicky aktivním věku, které v tuto chvíli nepracují. Více informací, včetně kontaktních údajů naleznete na stránkách www.pracovnirehabilitace.cz. Zdroj: NRZP ČR

14.12.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o výzvě k vyhledávání lidí v rámci dodávek energie. Zdroj: NRZP ČR

14.12.2021
Projekt Růžová mašinka poskytuje zaměstnancům v pomáhajících profesích profesionální koučink

Zdravotní sestry, lékaři, učitelé i zaměstnanci a dobrovolníci v neziskových organizacích jsou v průběhu pandemie Covid-19 denně vystaveni obtížným situacím i nesmírnému tlaku. Právě pro ně vznikl projekt Růžová mašinka, který si klade za cíl poskytnout bezplatnou pomoc profesionálních koučů právě těm, kteří ji nesmírně potřebují, ale pro něž je často finančně nedostupná. Díky iniciativě manželů Szakálových tak projekt pomohl už osmi desítkám klientů a zapojilo se do něj 44 profesionálních koučů. Je otevřený všem, kteří sami pomáhají druhým a nemohou si pomoc kouče plně financovat sami. Lékaři, sestřičky, učitelé, dobrovolníci či pracovníci neziskových organizací si v uplynulých měsících sáhli na úplné dno svých psychických i fyzických sil. Najít cestu ze zdánlivě bezvýchodných situací a slepých uliček, ztráty motivace či profesního vyhoření jim může usnadnit vedení profesionálním koučem. Ten je pomocí správně kladených otázek nasměruje k nalezení nejlepšího řešení. Kouč neradí ani nementoruje, ale vede klienta k pojmenování těch problémů, s nimiž se potýká, a následně k přijetí zodpovědnosti za svůj život. Růžová mašinka je určená těm, kteří na sobě chtějí pracovat a aktivně hledají cesty, jak své myšlení změnit a posunout se ve svém životě dál. Zájemci se do projektu mohou přihlásit vyplněním formuláře na webu. Následně si vyberou kouče, s nímž je čeká pět hodinových sezení. Už během takto krátké doby jsou klienti s podporou kouče schopni nasměrovat se k řešení problému, který je aktuálně tíží. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/celosvetova-pandemie-tvrde-doleha-na-zamestnance-v-pomahajicich-profesich-projekt-ruzova. Zdroj: Helpnet.cz

14.12.2021
Žádáte o dávky? Komunikujte s Úřadem práce ČR z pohodlí domova

Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, jako je např. příspěvek či doplatek na bydlení, přídavek na dítě či rodičovský příspěvek, nemusí na Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Ministerstvo práce a sociálních věcí opět přistoupilo ke zjednodušení administrativy, což umožňuje vyhlášený nouzový stav. Po dobu jeho trvání tak není nutný zaručený elektronický podpis. Postup 29. listopadu 2021 schválila i vláda. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/zadate-o-davky-komunikujte-s-uradem-prace-cr-z-pohodli-domova-0. Zdroj: Helpnet.cz

14.12.2021
Lidé se za migrénu stydí, zbytečně potom trpí

Pro tisíce lidí je obtížné si připustit, že za jejich bolestmi hlavy, závratěmi, zvracením a dalšími projevy je ve skutečnosti onemocnění zvané migréna. A že ji lze léčit a příznaky mírnit. Z obavy z posměchu okolí nemoc sami před sebou zlehčují. Na to, aby tito lidé migrénu nepodceňovali a své potíže řešili, upozorňuje sdružení Migréna-help, které i z tohoto důvodu uspořádalo 25. listopadu 2021 online pacientské setkání s názvem Migréna nás spojuje. Pokud se pacienti setkají s nepochopením u lékaře – což se vzhledem ke stigmatizaci onemocnění dle Migréna-help rovněž stává – je vhodné se na pacientskou organizaci obrátit. Migréna-help také pořádá pravidelná setkání v rámci tzv. svépomocných skupin, kde si lidé s migrénou pomáhají ve zvládání náročných životních situací spojených s jejich onemocněním. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/lide-se-za-migrenu-stydi-zbytecne-potom-trpi. Zdroj: Helpnet.cz

14.12.2021
Na cestě k profesionalizaci

Metodickou příručku k řízení neziskových organizací nabízí ke stažení zdarma Nadace rozvoje občanské společnosti. Obsahuje základy včetně praktických rad a tipů od finančního přes projektové řízení až po fundraising, marketing a mediální komunikaci. Jednoduše vše, co je třeba znát pro kvalitní řízení organizace. Metodika vznikla v rámci projektu Profesionalizace neziskovek. Příručka je ke stažení na webu NROS https://www.nros.cz/podporujeme/profesionalizace-neziskovek/, nebo ji najdete v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

Na cestě k profesionalizaci metodika NROS

14.12.2021
Bulletin odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením.

Kancelář veřejného ochránce práv vydala nový Bulletin odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením. Můžete si ho stáhnout na stránkách https://www.ochrance.cz/aktualne/bulletin_k_monitorovani_prav_lidi_s_postizenim_rijen_2021/. V bulletinu najdete informace o monitorování práv lidí se zdravotním postižením za období červen – říjen 2021, aktuality z činnosti kanceláře ombudsmana, apod. Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

14.12.2021
Projekt Senioři Online

Projekt Senioři Online se snaží pomáhat seniorům s novými technologiemi, vzdělávat je v oblasti digitálních technologií a služeb a rozšiřovat jejich znalosti a dovednosti v používání chytrých zařízení a počítačů. Na webových stránkách https://www.seniorionline.cz/ najdete různé tipy a návody a můžete se zapojit do diskuse. Zdroj: Metro

14.12.2021
Vzdělávací aplikace zaměřené na internetovou bezpečnost

Možností, jak rozšiřovat povědomí dětí a rodičů v oblasti internetové bezpečnosti, je čím dál tím více. Kromě článků, knih nebo přednášek se v posledních letech objevily i nové formáty: online kurzy nebo počítačové hry, které zábavnou a poutavou formou učí děti i dospělé, jak se bezpečně v kyberprostoru pohybovat. Odkazy na některé z nich najdete v článku na stránkách https://sancedetem.cz/vzdelavaci-aplikace-zamerene-na-internetovou-bezpecnost?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=3b477d2277-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-3b477d2277-134693969. Zdroj: Šance Dětem

2.12.2021
Nabídka tříkolky Loped

Obrátila se na nás paní Adriana Bitout, která by ráda darovala tříkolku Loped, kterou už nevyužije. V příloze najdete fotky. Tříkolka by byla k vyzvednutí v Praze. Pokud byste měli o tříkolku zájem pro sebe, svou organizaci, některého ze členů, kontaktujte prosím naši pracovnici půjčovny paní Hanu Pavlovou, se kterou byste domluvily podrobnosti. Kontakt: tel.: 602 647 248, e-mail: pujcovna@svaztp.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

tříkolka Loped

2.12.2021
Nabídka lyžin – nájezdových ramp

OkO Ústí nad Labem provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. Mají k dispozici dvoje lyžiny, které nepotřebují. Jsou 2 metrové a nepoužité. Tyto lyžiny by rádi darovali někomu, kdo by je využil. Nutný odvoz z Ústí nad Labem. Pokud byste měli o lyžiny zájem, nebo chtěli získat podrobnější informace, kontaktujte OkO Ústí nad Labem: Milena Černá, tel.: 776 365 275, e-mail: cerna.milen@seznam.cz. Zdroj: STP Ústí nad Labem

2.12.2021
Tip na rekondiční pobyt v podhůří Šumavy v Hotelu pod Hořicí v Soběšicích

Okresní organizace Plzeň-sever společně s místní organizací Skvrňany ve třetím zářijovém týdnu uskutečnila rekondiční pobyt v podhůří Šumavy v Hotelu pod Hořicí v Soběšicích. Všech 42 účastníků bylo nadmíru spokojeno s perfektním ubytováním, výbornou domácí kuchyní a veškerými službami, které hotel poskytuje. K dispozici je celoročně vyhřívaný bazén a wellness služby: sauna, vířivka, masáže, hydromasáže atd. za velmi přijatelné ceny. Kontakt na hotel: Hotel pod Hořicí, Soběšice 166, 342 01 Sušice, e-mail: hotel@sobesice.eu, kucerova@seznam.cz, tel.: 724 028 663-4, web: www.hotelsobesice.cz. Kontakt na wellness: Svatobor Saller, tel.: 724 929 334. Zdroj: STP Plzeň-sever

2.12.2021
Důchody v příštím roce porostou. Zjistěte, jak se vám zvýší důchod.

Všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýší v průměru o 805 Kč. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o zvýšení žádat. Valorizace důchodů se provádí podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb. a § 67c zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchody starobní (včetně tzv. předčasných), invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí vyplácené z českého důchodového pojištění přiznané před 1. 1. 2022 se zvyšují takto: a) základní výměry důchodů o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně, b) procentní výměry všech druhů důchodů o 1,3 % jejich výše, c) procentní výměry všech druhů důchodů o dodatečnou částku 300 Kč (resp. o dílčí částku), v případě souběhu nároku na výplatu více důchodů tato částka náleží pouze jednou. Důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Jeho výsledná výše je součtem těchto výměr. Více informací a příklady výpočtu důchodů naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/duchody-v-pristim-roce-porostou-zjistete-jak-se-vam-zvysi-duchod. Zdroj: ČSSZ

2.12.2021
Pozvánka na webinář: Pomoc seniorům – DPI a změna dodavatele

Energetický regulační úřad (ERÚ) se snaží pomáhat lidem v souvislosti s krachem některých distributorů energie. Poté, co někteří dodavatelé ukončili činnost, přešli jejich zákazníci do režimu dodavatele poslední instance (DPI) a dodávky energie jim pokračují. DPI zákazníkům poslali oznámení, dopisy, rozpisy záloh, avšak podle posledního jednání mezi ERÚ a DPI je stále ještě přibližně čtvrtina (z cca 900 tisíc) zákazníků bez kontaktu, tj. nijak nereagují, nevyvinuli žádnou činnost směrem ke změně dodavatele ani neuhradili zálohu, ani jinak DPI nekontaktovali. Z velké části může jít o zákazníky, kteří o tom, že jsou v režimu DPI, vůbec nevědí, neboť jim oznámení od DPI nepřišlo, a nepochybně bude velká část seniorů, osamělých lidí, kteří možná i oznámení od DPI dostali, ale nejsou sami schopni se v situaci zorientovat nebo ji samostatně bez pomoci řešit. Na tyto tzv. nekontaktní zákazníky je nyní zaměřena kampaň ERÚ. Cílem je vyhledat a zaktivovat maximální počet z této skupiny zákazníků, protože režim DPI je pouze na šest měsíců, a v tomto horizontu je nutné situaci řešit a přejít na standardní smlouvu. ERÚ připravil k tomuto účelu pro města a obce jednoduchý leták zaměřený právě na nejzranitelnější skupinu zákazníků, kterými jsou potencionálně právě ti, kteří potřebují pomoc. Leták je koncipován tak, aby upoutal pozornost a aktivoval případné klienty dodavatelů, kteří ukončili činnost, k tomu, aby se začali o svoji situaci zajímat, zjistili, zda se jich týká, a případně vyhledali pomoc. Souběžně s letákem připravili stručný manuál, jenž vysvětlí, jak v první fázi poradit takovým občanům, kteří se na ně obrátí. Detailní informace jsou rozvedeny na webových stránkách ERÚ v tiskové zprávě https://www.eru.cz/cs/-/eru-a-svazy-samosprav-zameruji-pomoc-na-seniory. Dále ERÚ nabízí účast na on-line webináři, kde bude tato aktivita více přiblížena a představena. Termín webináře: 13. 12. 2021 od 9:30 do 11:00 hod., odkaz na událost: https://www.eru.cz/seniori_13_12_2021, odkaz pro položení otázek: https://www.eru.cz/seniori_13_12_2021_dotazy. Zdroj: NRZP ČR

2.12.2021
Online kulatý stůl na téma Doprovázení pozůstalých a truchlících

7. 12. 2021 pořádá Institut důstojného stárnutí Diakonie online kulatý stůl na téma Doprovázení pozůstalých a truchlících – příklady dobré praxe v Německu, Švýcarsku a ČR. Přihlašování je možné na stránkách: https://www.pecujdoma.cz/kurzy-a-akce/online-kurzy-pro-pecujici/kulaty-stul-doprovazeni-pozustalych-a-truchlicich-priklady-podpory-v-nemecku-svycarsku-a-v-cr-242/. Účast je zdarma. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

2.12.2021
Aktuální informace MZ ČR o očkování proti Covid-19

NRZP ČR zveřejnila informace z Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týkají novinek v očkování proti Covid-19. Jedná se o informace o očkování posilovací dávkou (3. dávka), o očkování dodatečnou dávkou, o podávání monoklonálních protilátek a o očkování pro děti od 5 let. Podrobnosti najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/11/30/informace-c-116-2021-informace-mz-cr-o-ockovani-proti-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

2.12.2021
Desatero doporučení pro veřejnost

Mezioborová skupina MeSES vydala seznam 10 doporučení, jak se v současné fázi pandemie chovat, a mimo jiné například co dělat, když onemocníte. Desatero doporučení pro veřejnost najdete na stránkách https://www.meses.cz/desatero-doporuceni-pro-verejnost/. Zdroj: Seznam Zprávy

2.12.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení, nebo informace o připomínkování zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78a zákona o zaměstnanosti. Zdroj: NRZP ČR

2.12.2021
Portál pro OZP, které hledají zaměstnání

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) realizuje projekt s názvem Pracovní tržiště www.pracovnitrziste.cz. Jedná se o pracovní portál, kde mohou osoby se zdravotním postižením (OZP) najít možnost pracovního uplatnění. Zájemce má možnost oslovit budoucí zaměstnavatele z rozsáhlé databáze firem, které s NFOZP dlouhodobě spolupracují, dále má možnost určit, kdo jeho profil vidí. Zrofil zájemce o zaměstnání je pečlivě chráněn a zabezpečen proti zneužití třetí osobou. Registrace je bezplatná a je možné ji kdykoliv zrušit. Projekt Pracovní tržiště propojuje OZP s jejich budoucími zaměstnavateli a naopak. Podrobnější informace naleznete v přiložených letácích. Zdroj: NFOZP

Leták Pracovní Tržiště NFOZP pro uchazeče
Leták Pracovní Tržiště NFOZP pro zaměstnavatele
Leták Pracovní Tržiště NFOZP
Pracovní tržiště – oslovovací dopis organizace

2.12.2021
Minuty, které zachraňují život: VoZP připomíná, jak na první pomoc při mrtvici

Mrtvice ročně postihne na 30 tisíc Čechů a téměř čtvrtina z nich na její následky zemře. VoZP při této příležitosti zdůrazňuje potřebu včasné prevence i znalost první pomoci. Mrtvice (nebo také cévní mozková příhoda) může způsobit trvalá poškození, včetně částečného ochrnutí a poruch řeči, chápání a paměti. Výskyt mrtvice se výrazně zvyšuje s věkem. Existuje mnoho dalších rizikových faktorů, mezi něž patří užívání tabáku, nedostatek fyzické aktivity, nezdravá strava, užívání alkoholu, zvýšený krevní tlak, obezita, genetické dispozice i psychologické faktory. Pokud je léčba mrtvice zahájena do jedné hodiny od vzniku příznaků, až 70 % pacientů se zcela zotaví. V opačném případě může tento stav vyústit v trvalou invaliditu či úmrtí. Pro rozpoznání příznaků mrtvice se nejčastěji používá pravidlo FAST (z anglického face – obličej, arm – ruka, speech – řeč, test). Právě podle symptomů v obličeji, symetrii při zvednutí rukou a během řeči lze jednoduše rozpoznat varovné signály. Pokud máte u někoho podezření na mrtvici, můžete ho podle tohoto pravidla zaprvé požádat, aby se zkusil usmát, zda mu neklesne koutek nebo například víčko. Zadruhé ho vyzvěte, aby zvedl obě ruce, v případě mrtvice bude mít problémy je udržet ve stejné výšce. Posledním varovným příznakem může být porucha řeči. Projevuje se například neschopností opakovat věty, zadrháváním a tím, že obsah promluvy často postrádá smysl. V takovou chvíli na nic nečekejte a volejte záchrannou službu. V této chvíli hraje roli každá minuta. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/minuty-ktere-zachranuji-zivot-vozp-pripomina-jak-na-prvni-pomoc-pri-mrtvici. Zdroj: Helpnet.cz

22.11.2021
Rehabilitační vodní metoda Watsu

Obdrželi jsme nabídku od spolku Watsu for Health, z.s., který se zaměřuje na sdružování osob se zájmem o vodní aktivity. Specializují se zejména na inovační rehabilitační vodní metodu Watsu, kterou mimo jiné každoročně šíří mezi širokou veřejnost v rámci workshopů a jednorázových akcí věnovaných různým diagnózám. Metoda Watsu se stala inspirací pro mnohé formy rehabilitační vodoléčby. Tento proces nabízí klientům hluboký stav relaxace, svalové protažení, kloubní mobilizaci a masáž. V současné době patří metoda Watsu® v několika zemích Evropy mezi uznávanou rehabilitační metodu. Watsu můžete zažít v Českých Budějovicích, v Táboře, v Brně a v Praze. Letos chce spolek s Watsu seznámit širší okruh lidí se zdravotním postižením, a to 4. 12. 2021, na mezinárodní den pro zdravotně postižené. Podrobnější informace naleznete v přiložených letácích a na webových stránkách www.watsu4health.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

watsu

22.11.2021
Dodávky energií – informace k pomoci ze strany MPSV

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) informace o možné pomocí ze strany Úřadu práce (ÚP ČR). Do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 % všech domácností. V gesci MPSV je možné pro podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, využít zejména následujících nástrojů: 1) Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi – informační leták najdete v příloze. Podrobné informace lze nalézt na stránkách https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii. MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze. MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.). 2) Příspěvek na bydlení: touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné informace lze nalézt na stránkách https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni. Přestože oblast energetiky nespadá do gesce MPSV ani ÚP ČR, snaží se občanům zprostředkovat alespoň základní poradenství ohledně jejich situace, kdy čerpají zejména z informací od Energetického regulačního úřadu. Přehledně zpracované otázky a odpovědi, včetně podrobnějších informací lze nalézt na stránkách https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-e2-80-93-skoncil-vas-dodavatel-energie-, přičemž naprosto klíčové je v tuto chvíli směrovat domácnosti na uzavření standardní smlouvy, tj. co nejrychlejší ukončení režimu DPI. Na MPSV připravují mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 tak, aby umožnily zohlednit růst cen energií. Pravidelnou zákonnou valorizací se toto skokové navýšení cen energií do normativů nepromítne, proto na základě predikce od MPO připravili mimořádnou úpravu ve formě novely zákona o státní sociální podpoře. Zdroj: Hlavní město Praha

leták MOP a energie

22.11.2021
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a nové úhrady zdravotnických prostředků

Od 1. 1. 2022 dojde ke změnám v úhradě zdravotnických prostředků, které byly schváleny novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Konkrétně se jedná o zákon č. 371/2021 Sb., který novelizuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. Pacientská rada připravila dokument, který obsahuje všechny změny v úhradách zdravotnických prostředků, které začnou platit od 1. ledna 2022. Novela zákona především rozšiřuje počet hrazených zdravotnických prostředků, dále navyšuje úhrady, případně počet kusů, na které má pacient nárok a dále se snižuje u dvou zdravotnických prostředků úhrada pacienta. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/11/19/informace-c-109-2021-novela-zakona-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni-a-nove-uhrady-zdravotnickych-prostredku/. Zdroj: NRZP ČR

22.11.2021
Změny v dopravě pro OZP v Praze

Následující informace se týká především osob se zdravotním postižením v Praze a části Středočeského kraje. Od 1. ledna 2022 nastupují noví dopravci osob se zdravotním postižením v tzv. Dopravě ode dveří ke dveřím. Firma HANDICAP-TRANSPORT s.r.o. úplně končí a novými dopravci jsou od 1. 1. 2022 Begatour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti budou provozovat 35 speciálně upravených vozidel. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3 – 4 cestujících a 10 vozidel pro přepravu jednoho pasažéra, přičemž vždy musí být ve vozidle jedna osoba na vozíku. Nově bude spravovat dispečink přímo ROPID, který zajišťuje integrovanou dopravu v Praze. Na stránkách https://nrzp.cz/2021/11/19/informace-c-110-2021-zmeny-v-doprave-pro-ozp-v-praze/ najdete také návod na registraci a dále návod na objednávku dopravy. V současné době probíhá ještě jednání se Středočeským krajem, protože je snaha zachovat dopravu pro osoby se zdravotním postižením i pro I. pásmo ve Středočeském kraji, to je tam, kam jezdí veřejná doprava z Prahy. Zdroj: NRZP ČR

22.11.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace z porady NRZP na MPSV ČR ze dne 11. 11. 2021, nebo informace o tarifech energie od ČEZ, nebo informaci o výzvě k předkládání žádostí o kandidaturu na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením. Zdroj: NRZP ČR

22.11.2021
Webinář: Zdravé sezení na vozíku

Organizace CZEPA pořádá 23. 11. 2021 od 16:00 do 18:00 hod. webinář Co je dobré vědět, když chceš zdravě sedět. Webinář je určený pro všechny pacienty s poraněním míchy nebo mozku, s mobilitou na vozíku a jejich blízké. Účastníci se můžou dozvědět, co znamená dobře sedět, jak zdravého sedu dosáhnout, jak na vozíku sedět pohodlně, bezpečně a především v souladu se zdravím, jaký typ podsedáku je vhodný, jak předcházet dekubitům, apod. Webinář je zdarma. Zdravě sedět na dobře vybraném vozíku a antidekubitním sedáku je zásadní pro prevenci zdravotních komplikací. Účast je možná po bezplatném přihlášení na stránkách https://1url.cz/zKCIE. Webinář bude probíhat ve službě Google Meet. Připojit se můžete jedním kliknutím z webového souboru v počítači nebo z mobilní aplikace. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/akce/zdravi/webinar-zdrave-sezeni-na-voziku. Zdroj: CZEPA

22.11.2021
Prevence vzniku dekubitů a poškození kůže

Dekubity a jejich prevence jsou téma, se kterým se možná opakovaně setkáváte. Možná máte osobní zkušenost nebo znáte někoho, kdo jimi trpí. Dekubit není jen problémem kůže. Ve chvíli, kdy je hluboký a lokalizovaný blízko kosti nebo kloubu, může způsobit jejich zánět. Pak je – v opravdu závažných případech – řešením jejich odstranění (např. kyčelního kloubu). Další a asi nejzávažnější možnou komplikací je celková sepse organismu, která může končit i smrtí. Informace o dekubitech najdete v článku na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/zdravi-2/prevence-vzniku-dekubitu-a-poskozeni-kuze. Zdroj: Vozejkov

15.11.2021
Nabídka pobytu v Lázních Jupiter Bechyně 2022

Členové MO Lovosice v letošním roce byli na lázeňském pobytu v Lázních Jupiter Bechyně. Velice se jim tam líbilo. Chutná strava, ochotný a vstřícný personál, procedury. V příloze vám posíláme cenovou nabídku pro skupiny na rok 2022 do Lázní Jupiter Bechyně. Zdroj: STP Lovosice

Lázně Jupiter Bechyně – Cenová nabídka pro skupiny 2022

15.11.2021
Zvažujete předčasný odchod do důchodu? Zjistěte, jestli na něj máte nárok a jaké podmínky musíte splnit, abyste ho získali

Zatím jste nedosáhli důchodového věku, ale už byste chtěli odejít do důchodu? Možností je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste na něj dosáhli, musíte ovšem získat alespoň 35 let pojištění. Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, zvažte i jeho nevýhody: předčasný starobní důchod je trvale krácen a zároveň budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti přivýdělku. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2021/09/29/zvazujete-predcasny-odchod-do-duchodu-zjistete-jestli-na-nej-mate-narok-a-jake-podminky-musite-splnit-abyste-ho-ziskali/. Zdroj: Aktivní život

15.11.2021
Vodafone vylepšil nabídku pro lidi se zdravotním postižením, novinkou jsou neomezená data za výhodnější cenu

Zůstat ve spojení je v dnešní době nutnost, pro osoby s hendikepem to ale platí dvojnásob. Vodafone proto nově zařadil do nabídky pro osoby se zdravotním znevýhodněním i tarif Neomezený Super, který si mohou pořídit za 599 korun měsíčně, tedy s dvousetkorunovou slevou oproti stejnému tarifu v běžné nabídce. Získají tak neomezené volání, SMS i objem dat s rychlostí připojení 10 Mb/s, která umožňuje například sledování filmů v HD rozlišení nebo videohovory ve vysoké kvalitě. Speciální nabídka je určena držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, využít ji mohou také osoby závislé na pomoci ve II., III. a IV. stupni. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/vodafone-vylepsil-nabidku-pro-lidi-se-zdravotnim-postizenim-novinkou-jsou-neomezena-data-za. Zdroj: Helpnet.cz

15.11.2021
Pozvánka na webinář ERÚ: Ochrana spotřebitele v kontextu aktuální energetické situace

NRZP ČR pořádá vzdělávací on-line webinář pro zástupce neziskových organizací a sdružení, který se uskuteční ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 14:00. Seminář se bude věnovat tématům ochrany spotřebitele v kontextu aktuální energetické situace. V průběhu prezentace se seznámíte jak s teoretickými, tak i praktickými aspekty dané problematiky. Po webináři bude následovat diskuse. Témata: Aktuální informace ke změně dodavatele elektřiny a plynu, Vše o dodavateli poslední instance, Nekalé praktiky energetických šmejdů a jak jim čelit, Smlouvy na trhu s energiemi, Aktuální vývoj a praktické dopady nově přijatých opatření. Registrace na webinář je možná do úterý 16. 11. 2021, 12:00, a to na stránkách https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUeQ2JhN1xMp3JZNeTr4_xb72oNkXvDja6tIhDpDfq0MWj9w/viewform. Poté se registrace uzavře a následně obdržíte informační e-mail s přímým linkem na videokonferenci. Více informací: https://nrzp.cz/2021/11/08/informace-c-103-2021-pozvanka-na-webinar-eru-ochrana-spotrebitele-v-kontextu-aktualni-energeticke-situace/. Zdroj: NRZP ČR

15.11.2021
Novinky v legislativě pro rok 2022

Na začátku ledna 2022 vstoupí v platnost novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela přinese změny v příspěvku na zvláštní pomůcku, příspěvku na mobilitu a průkazech osob se zdravotním postižením. V magazínu Vozka podzim 2021 na straně 48 najdete článek s podrobnějším přehledem chystaných změn: https://www.vozka.org/odkazy-v-hlavicce/jednotliva-cisla/vozka-2021/. Zdroj: Aktivní život

15.11.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvánku na konferenci, kterou připravila NRZP ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a která se koná 29. 11. 2021 v Praze, nebo informace společnosti Innogy ČR, a.s. o tom, jak rychle přejít ze systému dodavatele poslední instance k normální smlouvě o dodávce energií. Zdroj: NRZP ČR

15.11.2021
Seminář Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací

Spolek účetních Olomouc pořádá pro účetní v nestátních neziskových organizacích seminář s názvem Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací. Obdržíte písemné materiály a v rámci diskuse vyřešíte všechny zapeklité situace, jaké se v NNO bohatě vyskytují. Rovněž budete mít k dispozici záznam celé přednášky. Seminář se koná 30. 11. 2021 od 9:00 do 14:00 hod. na adrese WELLNET, Wellnerova 7, Olomouc, ale je možné seminář sledovat i on-line ze své kanceláře nebo z domova. Cena je 1 800 Kč. Pokud byste se chtěli zúčastnit, přihlášku vyplňte na stránkách www.suol.cz, v nabídce si zvolíte účast (osobně/vzdáleně). Současně Vám přijde výzva k platbě. Po úhradě obrdžíte odkaz na webinář (záznam). DD obdržíte mailem. V přihlášce uvádějte vždy Vaši adresu, kterou používáte a máte na ni přístup. Podívejte se i do spamu. Bližší dotazy telefonicky na 602 730 916. Více informací najdete na stránkách www.suol.cz/?id=1823. Zdroj: Spolek účetních Olomouc

15.11.2021
Komu náleží vdovský či vdovecký důchod a za jakých podmínek?

Ztráta manžela či manželky je velmi obtížná a stresující životní situace. Zákon o důchodovém pojištění na tyto okolnosti myslí a stanovuje podmínky, za kterých má člověk nárok na vdovský či vdovecký důchod. Kolem těchto tzv. pozůstalostních důchodů však panuje mnoho omylů. Česká správa sociálního zabezpečení vysvětluje ty nejčastější. Informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/komu-nalezi-vdovsky-ci-vdovecky-duchod-a-za-jakych-podminek-vyvracime-nejcastejsi-omyly. Zdroj: ČSSZ

15.11.2021
Praha spouští Linku návratu

Linka návratu bude pomáhat lidem po těžkých úrazech a vážných onemocněních s uspořádáním pomoci a podpory po jejich propuštění z nemocnice. Sociální pracovníci budou poskytovat bezplatné konzultace na čísle 770 170 651 každý všední den od 9:00 do 14:00 hodin nebo prostřednictvím formuláře, který je přístupný přes webové stránky nemocnice https://www.mnnp.cz/linka_navratu/ nebo pomocí QR kódu. Linku návratu bude provozovat Městská nemocnice následné péče. Po týdnech či měsících hospitalizace potřebuje téměř každý člověk větší či menší míru podpory, aby se mohl opět vrátit do běžného života. Lidé často netuší, na koho se mohou obrátit a kde zažádat o asistenční služby nebo kompenzační pomůcky, na jakou pomoc mají nárok. Sociální pracovnice budou na Lince návratu poskytovat základní sociální poradenství pro období po propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení zejména obyvatelům hlavního města. Pacientům a jejich rodinám vysvětlí systém dostupné pomoci a jaké jsou podmínky pro získání daného typu podpory. Poradí například, jak požádat o pečovatelskou službu, osobní asistenci, přepravu seniorů a osob se zdravotním znevýhodněním anebo kde vyřídit příspěvek na péči či invalidní důchod. Zároveň zde získají informace i o pobytových a terénních sociálních službách, případně mohou být nasměrováni na specializovaná pracoviště, jakými jsou například dluhové poradny nebo půjčovny kompenzačních pomůcek. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/praha-spousti-linku-navratu. Zdroj: Helpnet.cz

15.11.2021
Darování na dobročinnost se v roce 2021 vyplatí. Lidé si budou moci snížit daňový základ výrazněji než v jiných letech.

Dárci mají možnost zvýšeného daňového odpisu za dary poskytnuté v roce 2021. S možností snížit si daňový základ výrazněji než v jiných letech počítá novela zákona o daních z příjmu, kterou poslanci v reakci na pandemii covidu a úbytek dárců z řad firem i jednotlivců schválili začátkem tohoto roku. Dárci si za rok 2021 mohou snížit základ daně až o 30 %. Možnost dvojnásobného daňového odpisu v covidové době se osvědčilo a pomohlo především menším organizacím, které závisejí například na podpoře regionálních firem. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/darovani-na-dobrocinnost-se-v-roce-2021-vyplati-lide-si-budou-moci-snizit-danovy-zaklad. Zdroj: Helpnet.cz

5.11.2021
Vánoční pobyt 2021 v Hotelu MAS

Obdrželi jsme nabídku na vánoční pobyt 2021 ve Wellness Hotelu MAS v Sezimově Ústí. Kontakt pro rezervaci pobytu: Michal Navrátil, tel.: 381 275 010, mobil: 774 623 961, e-mail: michal.navratil@hotelmas.cz, web: https://hotelmas.cz/. Podrobnější informace naleznete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel MAS Vánoce 2021

5.11.2021
Nabídka pobytu v Lázních Vráž v roce 2022

Obdrželi jsme nabídku na rekondiční pobyt v Lázních Vráž na rok 2022. Nabízený rekondiční pobyt je naplánován jako týdenní a minimální počet účastníků pobytu je 5 osob. V krásném prostředí, obklopeném lesy, najdete klidové lázně, které poskytují specializovanou péči zaměřenou převážně na nemoci pohybového ústrojí. Čerstvý vzduch a kouzlo místa jsou doplněny skvělou péčí a výtečnou stravou. Kontakt pro rezervaci pobytu: Martina Kučerová, tel: 382 737 112, e-mail: pus@lazne-vraz.cz, web: www.lazne-vraz.cz. Podrobnější informace naleznete v přílohách. Zdroj: STP v ČR z. s.

Informace Lázně Vráž

Rekondice Lázně Vráž 2022

5.11.2021
Nabídka pobytu v hotelu Zvíkov

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Lovosice se účastnil v září letošního roku pobytu v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Pobyt se všem líbil. Strava, ubytování a přístup personálu byl vynikající. V příloze najdete seniorskou nabídku hotelu Zvíkov na rok 2022. Zdroj: STP Lovosice

Seniorská nabídka 2022 – hotel Zvíkov

5.11.2021
Stát promine dluhy i vám! Začalo milostivé léto

Akce „milostivé léto“ začala 28. 10. 2021 a končí 28. 1. 2022 a jejím cílem je pomoci lidem, kteří jsou v exekuci. V tomto období budou lidé moci uhradit své dluhy vůči státu, a to pouze zaplacením jistiny dluhu a nákladů exekuce snížených na 908 Kč (náklady exekuce se skládají z odměny exekutora 750 Kč a DPH). Jedná se však pouze o dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům, tedy státu. Jde např. o dluhy u obce či kraje, u zdravotních pojišťoven, nemocnic, Českého rozhlasu, České televize, ČEZ, některých dopravních podniků a podobně. Další podmínkou je, že tyto dluhy musí být vymáhány soudním exekutorem. Úprava se tak nevztahuje na dluhy u finančního či celního úřadu, tedy na exekuce daňové či správní. NRZP ČR k této problematice sděluje další informace: Bohužel se však u dluhů na zdravotním pojištění objevil problém s výkladem pojmu jistina. Správní rada VZP nadále považuje dlužné penále za součást jistiny, proto zatím NRZP nedoporučuje využít Milostivého léta pro zaplacení dluhů u zdravotních pojišťoven. V současné situaci by tak u těchto dluhů došlo pouze k odpuštění části nákladů exekuce. Pokud VZP svůj názor nezmění, budou poslanci navrhovat novelu Exekučního řádu, čímž pravděpodobně dojde k prodloužení Milostivého léta na Milostivé jaro. Toto prodloužení se však bude týkat pouze dluhů u zdravotních pojišťoven. Pozitivní zprávou naopak je, že k Milostivému létu se začínají přidávat také soukromé společnosti. Připojení se k této akci zatím oznámil Home Credit a Air Bank. U těchto společností je třeba, aby dlužník nejdříve kontaktoval společnost a domluvil se na podmínkách splacení a možnosti odpuštění zbytku dluhu, protože jejich pravidla se mohou lišit. Air Bank bude také sama kontaktovat své klienty e-mailem. O připojení se uvažují i další společnosti. NRZP upozorňuje dále na údajné jednání exekutora JUDr. Juraje Podkonického, který si místo zákonem schválených 908,- Kč na náklady exekuce, účtuje 1.815,- Kč, což je v rozporu se zákonem. NRZP má obecné informace, že exekutoři se budou bránit, aby lidé využili tuto mimořádnou situaci tzv. „milostivého léta“, proto je potřeba, abyste sami kontaktovali exekutora, který má na starosti vaši exekuci, a požadovali, aby jednal tak, abyste mohli být částečně oddluženi. Pokud byste potřebovali v této věci poradit, můžete se obrátit na poradnu NRZP ČR, e-mail: poradnanrzp@nrzp.cz, telefon: 266 753 427. Zdroj: NRZP ČR

5.11.2021
Pomoc NRZP ČR pro lidi, které zasáhly problémy s dodavateli energií

NRZP ČR na svých webových stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ zveřejnila už několik článků, které se týkají lidí, které zasáhly problémy s dodavateli energií. V těchto článcích najdete informace, jak řešit situaci, pokud vám váš dodavatel ukončil smlouvu na dodávky energií, podrobné informace o postupu při změně dodavatele energií a také nabídku pomoci ze strany NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR

5.11.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o tom, že Senát zamítl novelu zákona o sociálních službách, nebo informaci o vyhlášení cen MOSTY za rok 2021, nebo informaci o jednání Komise pro kategorizaci zdravotnických prostředků, nebo informaci o jednání NRZP s MPSV ČR ve věci kompenzačních pomůcek a prodlužování lhůty pro využití příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku, nebo informaci o vyhlášení veřejné sbírky na podporu NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR

5.11.2021
Informace pro pacienty v riziku závažného průběhu onemocnění COVID-19

Onemocnění COVID-19 neprobíhá u všech pacientů stejně. U někoho proběhne onemocnění s lehkými příznaky či dokonce bez příznaků, některé pacienty onemocnění COVID-19 závažně ohrožuje na životě, někteří onemocnění nepřežijí. Průběh onemocnění COVID-19 je obtížně předvídatelný. Na základě zkušeností však lze u pacientů s některými typy chronických onemocnění závažnější průběh onemocnění COVID-19 očekávat. Pokud patříte do skupiny pacientů s vyšším rizikem závažného průběhu onemocnění COVID-19, je vhodné požádat o léčbu ještě před počátkem závažného průběhu COVID-19. Existují různé léčebné možnosti, jak riziko těžkého průběhu, včetně rizika nutné hospitalizace, snížit. Tato léčba může být podána i ambulantně, to znamená po jejím podání pacient může odejít domů. Léčbu je však nutné zahájit co nejdříve po laboratorním potvrzení onemocnění COVID-19. Jak postupovat v případě onemocnění COVID-19? Pokud u Vás bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19, kontaktujte bez odkladu svého praktického lékaře nebo specialistu, u kterého jste léčeni pro chronické onemocnění. Váš lékař Vám navrhne vhodnou léčbu, případně zajistí její podání ve zdravotnickém zařízení, kde Vám bude léčba poskytnuta. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2021/11/01/informace-pro-pacienty-v-riziku-zavazneho-prubehu-onemocneni-covid-19/. Zdroj: Aktivní život

5.11.2021
Změny v programu TechSoup

TechSoup Česká republika poskytoval několik let neziskovým organizacím počítačové programy za velmi výhodné ceny. Mezi tyto programy patřily také produkty firmy Microsoft, např. programy Microsoft Office Standard (Word, Excel, Outlook, atd.). Až na několik výjimek skončí tento dárcovský program Microsoft 4. dubna 2022. Většinu funkcí, které obsahovaly tyto produkty, však můžete nadále získat v rámci cloudových řešení. Mnohé z nich jsou pro neziskové organizace zdarma, a to včetně oblíbených desktopových Office aplikací. Více informací najdete na stránkách https://www.techsoup.cz/content/dulezite-zmeny-v-darcovskem-programu-microsoft. Zdroj: TechSoup

5.11.2021
Giving Tuesday 2021

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 30. listopadu 2021, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci. V Česku se koná již poněkolikáté. Pro neziskové organizace je Giving Tuesday skvělou příležitostí k získání finančních prostředků pro své aktivity. Na stránkách https://www.giving-tuesday.cz/ můžou neziskové organizace zaregistrovat svou výzvu nebo aktivitu a motivovat dárce k podpoře organizace. Jednotlivci nebo firmy mohou věnovat svůj čas, odborné znalosti, peníze, velké i malé věcné dary, jídlo, oblečení, nebo jen udělat někomu radost. Každý má něco, co může nabídnout. A každý projev velkorysosti se počítá. Zdroj: Nadace Via

5.11.2021
Zapojte se do háčkovací výzvy pro Nedoklubko

Rádi háčkujete, nebo si to chcete zkusit? Chopte se příze a pomozte dobré věci. Už zanedlouho se koná výstava na podporu spolku Nedoklubko, které pomáhá rodičům předčasně narozených dětí a neonatologickým oddělením v České republice. Stačí uháčkovat dárky, které můžete přinést na výstavu Kreativ a spolek tak podpořit. Výstava Kreativ se bude konat od 12. do 14. listopadu 2021 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Do háčkovací výzvy se může zapojit kdokoliv. Stačí uháčkovat chobotničky pro miminka do inkubátorů, terapeutická srdíčka pro maminky, miničepice nebo miniponožky pro sestřičky a zdravotníky podle návodu. Hotové výrobky mohou lidé do 10. listopadu 2021 přinést zabalené v igelitových sáčcích přímo na výstavu, na odběrná místa v Ostravě, na pobočky Ostravainfo nebo zaslat poštou. Háčkovací výzva poběží ještě týden po výstavě a lidé tak mohou hotové výrobky poslat přímo spolku Nedoklubko. Více informací: https://blog.givt.cz/2021/10/26/zapojte-se-do-hackovaci-vyzvy-pro-nedoklubko/. Zdroj: GIVT.cz

5.11.2021
Měsíc dobročinné závěti

Koalice za snadné dárcovství prodloužila možnost nechat si proplatit notářský poplatek spojený s dobročinnou závětí do 12. listopadu 2021. Více informací poskytne web http://zavetpomaha.cz/. Zdroj: Nadace Via

5.11.2021
Program pro všechny seniory na listopad

Na listopad 2021 připravila společnost Právě Teď! o.p.s. aktivity na živo (pokud budou možné), ale i zajímavé on-line programy. V on-linu pokračují dva velmi zajímavé kurzy a začíná kurz trénování paměti. Dobíhají vybrané lekce Nordic Walkingu, společnost připravuje zajímavé společné akce a vycházky. Podrobnosti najdete na webu: https://pravetedops.cz/2021/10/30/listopadovy_program/. Zdroj: Helpnet.cz

5.11.2021
Otevírá se léková ePoradna pro pacienty na antikoagulační léčbě

Užíváte léky na ředění krve a pociťujete nějaké potíže? Nevíte, jestli s nimi můžete kombinovat další léky anebo jakým potravinám, nápojům, bylinkám či doplňkům stravy se máte vyhýbat? Lékovou ePoradnu pro pacienty na antikoagulační léčbě otevírá společný projekt pacientů a odborníků Rychlé srdce (www.rychlesrdce.cz). Na dotazy zdarma odpovídají zkušení kliničtí farmaceuti. Pacienti mohou pokládat jakékoliv otázky týkající se jejich farmakoterapie (léčba léky). Na lékovou ePoradnu, kterou už několik let provozuje nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú., se mohou obracet s dotazy o léčbě pacientů i jejich ošetřující lékaři. Pacientům i lékařům stačí vyplnit webový formulář, který je dostupný buď ze stránek projektu Rychlé srdce anebo ze stránek Průvodce pacienta. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/otevira-se-lekova-eporadna-pro-pacienty-na-antikoagulacni-lecbe. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2021
Dodržování pravidel týkajících se covidu – pobočné spolky

V poslední době už nejsou omezující pravidla týkající se covidu-19 tak přísná, naštěstí se život uvolnil a je možné realizovat mnoho činností skoro tak jako dřív. Přesto stále ještě existují omezení, která se týkají i činnosti našich organizací. Proto doporučujeme při organizování aktivit seznámit se s aktuálními platnými opatřeními a dodržovat je. Tato opatření můžete vyhledat např. na stránkách https://covid.gov.cz/situace. Aktuálně pro konání členských schůzí, kterých se zúčastní více než 20 osob, platí tato pravidla: každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95, dále jsou osoby usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti) a všichni účastníci musí splňovat podmínku prokázání bezinfekčnosti (očkování, test nebo prodělání nemoci), viz https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-schuze. Pro konání veškerých skupinových akcí a vzdělávacích akcí v prezenční formě platí pravidla uvedená na stránkách https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/prednaskova-cinnost. Pro společenské akce platí pravidla uvedená na stránkách https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce. Někdy je těžké vůbec rozlišit, která pravidla se na vaši konkrétní akci vztahují. Je těžké i vyžadovat dodržování pravidel na účastnících. Musíme se všichni snažit o to nejlepší, abychom měli čisté svědomí a neohrozili naše členy a klienty ani sebe. Zdroj: STP v ČR z. s.

11.10.2021
Programy pro všechny seniory

Říjnový program Právě Teď! o.p.s. bude nabízet aktivity na živo, ale i první zajímavé on-line programy. Mezi on-line aktivity, které vám pomohou s podporou mentální i fyzické kondice, bude patřit např. kurz Psychologie pro Třetí věk (kurz probíhá od 5. 10. do 7. 12. 2021), nebo Zdravotní cvičení a protažení před víkendem (začíná od 8. 10. 2021). Tyto aktivity jsou zdarma. Kompletní program Právě Teď! o.p.s. najdete na stránkách www.prave-ted-ops.cz. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2021
5 animovaných videí pro lidi s roztroušenou sklerózou

MSRehab připravil pětici zcela nových edukačních videí, která se poutavou animovanou formou zabývají hlavními tématy spojenými s roztroušenou sklerózou. Můžete se dozvědět: co je to roztroušená skleróza, informace pro nově diagnostikované pacienty, jak je to s pohybovými aktivitami při RS, o únavě při RS a psychoterapii při RS. Všechna videa vznikla v režii spolku MSrehab a jsou unikátní nejen formou svého zpracování. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2021/10/04/5-animovanych-videi-co-je-to-rs-nove-diagnostikovani-pacienti-pohyb-unava-a-psychoterapie-pri-rs/. Zdroj: Aktivní život

11.10.2021
Praktici vydali doporučení pro pacienty, jak postupovat při příznacích covidu-19

Co dělat, když mám příznaky covidu-19? Jaké léky mohu při infekci dýchacích cest užívat doma sám? Kdy a jak komunikovat s praktikem? Kdy jet do nemocnice? Co dělat při nežádoucí reakci na vakcínu? Které reakce jsou běžné a které už ne? Toto jsou nejčastější otázky, které pacienti vznášejí na své praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP proto vydala soubor rad, které pacientům usnadní orientaci v systému zdravotní péče. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/praktici-vydali-doporuceni-pro-pacienty-jak-postupovat-pri-priznacich-covidu-19. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2021
Jak ovlivňuje nezaměstnanost a evidence na úřadu práce budoucí nárok na důchod?

V životě člověka mohou nastat situace, kdy je či byl po určité období z různých důvodů nezaměstnaný. Tato skutečnost má vliv na budoucí nárok na důchod i jeho výši, především záleží na tom, jak dlouho nezaměstnanost v průběhu života trvala a zda byl člověk veden jako uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-ovlivnuje-nezamestnanost-a-evidence-na-uradu-prace-budouci-narok-na-duchod-. Zdroj: ČSSZ

11.10.2021
Klasická hudba pro seniory

Myšlenka představovat klasickou hudbu seniorům není nová. Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, z.ú. ve spolupráci s farním sborem Českobratrské církve evangelické Praha – Vinohrady pořádají koncerty klasické hudby pro seniory. Koncerty se konají každé první úterý v měsíci ve 14:30 hodin mimo dobu prázdnin. Koncerty jsou bez vstupného, ale dobrovolný dar, třeba symbolický je vítán. Koncerty se konají v Evangelickém kostele na Vinohradech v církevním domě Praha 2, Korunní 60. Kostel má ideální akustiku, v zimě je vytápěn a má bezbariérový přístup. Na koncertech vystupují renomovaní umělci, čeští i zahraniční a mladí umělci, převážně posluchači AMU a Pražské konzervatoře. Více informací najdete na stránkách https://www.uads.cz/. Zdroj: Listy ALENu

11.10.2021
Umím a pečuji – Dědictví, webinář zdarma

Liga vozíčkářů nabízí webinář „Dědictví“, který povede právnička JUDr. Marcela Fryštenská. Webinář je vhodný jak pro pečující, tak i pro zaměstnance v sociálních službách. Termín webináře: 14. 10. 2021 od 15:00 do 18:00 hod. Forma: on-line (odkaz bude zaslán e-mailem den před akcí). Registrace je otevřená do 17:00 hod. v úterý 12. 10. 2021 přes odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv8qlGXaKQ6SO44BoIcHOaUqdXc_vOBgJ8ZEdMPbiu7TviCw/viewform?usp=sf_link. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Terezu Hejdukovou: e-mail: tereza.hejdukova@ligavozic.cz, tel.: 777 153 815. Zdroj: Liga vozíčkářů

11.10.2021
Publikace o elektrických vozících

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s NRZP ČR a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydalo publikaci s názvem Průvodce regulatorními pravidly pro oblast elektrických vozíků. Na našem trhu je v současné době velké množství elektrických vozíků a není jednoduché se zorientovat v množství technických parametrů a správně si vybrat. Právě proto vznikl tento manuál, který chce co možná nejsrozumitelněji popsat stávající legislativu v oblasti elektrických vozíků. Chce tak lidem s omezenou hybností usnadnit výběr a ochránit je před nepoctivými a klamavými praktikami. Manuál je členěn do dvou částí, v první najdete informace pro uživatele, druhá část je věnována spíše výrobcům a dovozcům elektrických vozíků či prodejcům při jejich distribuci. Publikaci v elektronické podobě najdete na webu NRZP ČR: https://nrzp.cz/2010/05/05/dokumenty-k-problematice-ozp/. Publikace vyjde také v listinné podobě a bude distribuována na všechna pracoviště NRZP v republice, kde si ji budou moci zájemci vyzvednout. Dále ji obdrží všechny členské a přidružené organizace. Zdroj: NRZP ČR

11.10.2021
Podpůrné skupiny pro seniory – Senioři v pandemické době

Senioři v pandemické době – podpůrné skupiny se konají v Rokycanech a v Praze. Co Vám scházelo a schází v pandemické době, jak a kde to lze znovu nalézt? Jak se vyrovnat s omezením kontaktů? Jak čelit obavám z budoucího vývoje událostí? Co pomohlo a pomůže nabýt ztracenou rovnováhu? Moravskoslezský kruh vás zve na podpůrné skupiny, která vám pomůže hledat na tyto otázky odpovědi. Jedna podpůrná skupina se koná v prostorách FS ČCE v Rokycanech, Jiráskova 481/II, Rokycany v pátek 26. listopadu 2021 od 10 do 14 hodin a v sobotu 27. listopadu 2021 od 14 do 18 hodin. Druhá podpůrná skupina se koná v prostorách FS ČCE v Praze na Žižkově, Prokopova 216/4, Praha 3 v pátek 22. října 2021 a v sobotu 23. října 2021, vždy od 10 do 14 hodin. Podpůrné skupiny jsou určeny zejména mladším seniorům, kteří se často potýkají s vlastními problémy, k tomu pečují o své blízké, manžele, rodiče, a pomáhají s vnoučaty. Mnohdy se dívají s obavami do budoucna a jejich společným jmenovatelem bývá, že zanedbávají péči o sebe. Skupina je otevřena i starším seniorům nebo lidem, kteří o ně pečují. Cílem setkání je psychická podpora, pomoc v náročné situaci, možnost sdílení, výměny zkušeností a navázání nových kontaktů. Účast je bezplatná. Více informací: https://www.mskruh.cz/akce/. Zdroj: Noviny Pečujeme doma – MS kruh

11.10.2021
Internet je báječné místo k…

Tradiční on-line konference pro neziskovky zaměřená na kybernetickou bezpečnost a dezinformace se uskuteční 14. října 2021. Internet a on-line prostředí nám nabízí neskutečné možnosti. Vzdělávání, zábavu, nepřeberné množství informací. Vše má své pro a proti. Jsme na internetu v bezpečí? Jak se v záplavě informací vyznat a nepodlehnout dezinformacím? Jak vlastně dezinformace poznat? K zodpovězení těchto otázek pořádá Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) a NROS tuto konferenci. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/internet-je-bajecne-misto-k. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2021
Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa podepsaly dohodu o elektronické výměně údajů

Informaci o žití jako zákonem požadovanou podmínku vyplacení důchodu do zahraničí si od roku 2022 budou mezi sebou vyměňovat přímo Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa a senioři tak ušetří čas i peníze při ověřování podpisu na potvrzení. Umožňuje to vzájemná dohoda o elektronické výměně údajů, kterou dnes uzavřela Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa. Tato změna se týká důchodců, kteří dostávají důchod z České republiky na účet a mají bydliště na Slovensku, a důchodci, kteří dostávají důchod od Sociálnej poisťovne a mají bydliště v České republice, Česká a slovenská strana si na základě podepsané dohody budou v první fázi projektu vyměňovat údaje o úmrtí, aby nedocházelo k neoprávněné výplatě dávek, a následně v dalších fázích projektu přijde na řadu i výměna ostatních informací z oblasti důchodového pojištění (výše důchodu, druh důchodu, druh a výše srážky). Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-a-socialna-poistovna-podepsaly-dohodu-o-elektronicke-vymene-udaju. Zdroj: ČSSZ

29.9.2021
Zvažujete předčasný odchod do důchodu? Zjistěte, jestli na něj máte nárok.

Zatím jste nedosáhli důchodového věku, ale už byste chtěli odejít do důchodu? Možností je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste na něj dosáhli, musíte ovšem získat alespoň 35 let pojištění. Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, zvažte i jeho nevýhody: předčasný starobní důchod je trvale krácen a zároveň budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti přivýdělku. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zvazujete-predcasny-odchod-do-duchodu-zjistete-jestli-na-nej-mate-narok-a-jake-podminky-musite-splnit-abyste-ho-ziskali. Zdroj: ČSSZ

29.9.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k oslovení poslanců, aby neprojednali novelu zákona o sociálních službách, následně pak informaci o schválení novel o sociálních službách a veřejném zdravotním pojištění, nebo dále informace o parkování účastníků na Cenách MOSTY v Ostravě, nebo informace o doporučení zástupkyně ombudsmana k volbám. Zdroj: NRZP ČR

29.9.2021
Měsíc dobročinné závěti

Stále více lidí po celém světě ve své poslední vůli pamatuje na dobročinné organizace a odkazuje jim část majetku. Na 13. 9. připadl Mezinárodní den závětí, koalice Za snadné dárcovství při té příležitosti vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti. V tomto období za finančního přispění Nadace Via proplatí notářský poplatek každému, kdo nechá sepsat závěť, ve které bude pamatovat na blízkou neziskovou organizaci. Od 13. 9. do 12. 10. 2021 si tedy mohou dárci nechat proplatit notářský poplatek za sepsání závěti, pokud z ní podpoří neziskovou organizaci. V závěti lze přesně určit, na co má být dar využit. Stejně tak je možné ji zůstavitelem upravovat a měnit. Sepsání dobročinné závěti přináší dárci jistotu a klid, že s jeho majetkem bude po smrti naloženo smysluplně a navíc pomůže druhým. Více informací najdete na stránkách https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/startuje-mesic-dobrocinne-zaveti. Zdroj: Svět neziskovek

29.9.2021
Podpora a péče o pečující

Ať už pečování začíná pozvolna nebo najednou, většina pečujících potřebuje získávat nové znalosti a dovednosti. V rámci Týdne sociálních služeb v ČR přijměte pozvání do Prachatic na setkání s odborníky i pečujícími osobami, které se uskuteční 6. října (středa) 2021 již od 8:00 hodin ve Společenském sálu Národního domu v Prachaticích. V rámci setkání se můžete těšit na zajímavé přednášky odborníků z MPSV, města Prachatice, Jihočeského kraje, SOS Šumavska, JCZPS, hospice, Diakonie ČCE, Krebulu, DSMK a také se svými příběhy vystoupí pečující jak o děti, tak i dospělé se zdravotním postižením, tak seniory. Dále je připraveno vyhodnocení s předání poděkování pečujícím roku 2021 ORP Prachatice a povídání s herečkou Lilianou Malkinou. Více informací najdete v přiložené pozvánce. Zdroj: MěÚ Prachatice

Pozvánka Podpora a péče o pečující

29.9.2021
ČSSZ varuje před podvodnými dopisy společnosti Pojar a.s.

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na nekalé praktiky společnosti Pojar a.s. (někdy uváděná jako „nezisková organizace“), která nabízí „analýzu a přepočet starobního důchodu“ a klamavě uvádí, že spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení a je jí pověřena k oslovení vybrané skupiny klientů. Česká správa sociálního zabezpečení se od těchto tvrzení zcela distancuje. Jedná se o podvodné chování uvedené společnosti a ČSSZ v žádném případě nedoporučuje reagovat na tuto či obdobné nabídky. Česká správa sociálního zabezpečení k výkonu své agendy nikdy nevyužívá služeb třetích stran a s klienty komunikuje výhradně napřímo. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/cssz-varuje-pred-podvodnymi-dopisy-spolecnosti-pojar-a-s-. Zdroj: ČSSZ

29.9.2021
Konference I slova léčí

Na psychosociální potřeby v jednotlivých fázích onkologického onemocnění je zaměřen 5. ročník konference, který se uskuteční v online prostředí 11. listopadu 2021. Onkologická nemoc přináší do života těch, koho se osobně nebo v blízkém okolí dotýká, specifické potřeby. Co se má jak a kdy dělat, aby byl život s nemocí, co nejsnesitelnější? Jak efektivně a cíleně podpořit nemocné i blízké v aktivním přijetí nemoci a léčbě? To jsou otázky, které si kladou jak sami nemocní a jejich blízcí, tak ale i profesionálové, kteří s nimi pracují. Právě na tyto otázky reaguje připravovaná konference „I slova léčí“, jediná mezioborová akce svého druhu. 11. listopadu 2021 se tak sejdou v online prostředí profesionálové i laici, které téma rakoviny zajímá. Najdou zde prostor témata od diagnostiky, přes léčbu, rekonvalescenci až po umírání nebo naopak návrat do práce či další život s rakovinou. Konference je díky podpoře partnerů zdarma, zájemci o konferenci se mají přihlašovat online na www.islovaleci.cz. Zde také naleznou více informací a program konference. Konferenci ve spolupráci s VFN Praha realizuje Amelie, z.s. Zdroj: Helpnet.cz

29.9.2021
Projekt dopravní mobility

Projekt dopravní mobility osob se zdravotním postižením www.handycars.cz je určený všem osobám se zdravotním postižením bez rozdílu klasifikace a druhu zdravotního postižení, tedy držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Těmito průkazy se stačí prokázat u každého dealera k získání výhod Handycars. Projekt lze uplatnit i pro zdravotně postižené děti ve věku 3 let a výše. Handycars je projektem značek Peugeot, Opel a Citroen. Každý dealer těchto značek vám rád podá podrobné informace o projektu a slevách, které vám poskytuje. V rámci projektu můžete získat řadu výhod: poradenství při výběru vašeho vozu vzhledem k vašemu postižení, výhodné spotřebitelské úvěry a výhodné pojištění, dobré servisní podmínky, zajištění úpravy vozu dle vašich potřeb ve spolupráci se společností www.rucniovladani.cz, zdarma asistenční služby na dobu 5 roků, slevy na vybraný vůz až do výše 20 %. Zdroj: STP v ČR z. s.

29.9.2021
Informace pro voliče se zdravotním postižením

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odbor voleb Ministerstva vnitra informuje o krocích, které učinil k zajištění snadnější přístupnosti voleb pro osoby se zdravotním postižením. Připravil např. informace pro lidi se sluchovým postižením, informace pro voliče o možnostech hlasovaěniě, pokud jsou v izolaci nebo karanteěně kvůli onemocněniě covid-19, nebo informace pro lidi s mentálním postižením. Podrobnosti najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/informace-pro-volice-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

29.9.2021
Fórum sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí si vás dovoluje pozvat na Fórum sociálních služeb: Sociální služby odpovídající standardům 21. století – deinstitucionalizace jako možná cesta. Fórum se uskuteční v pátek 1. října 2021 v hotelu Vienna House Diplomat Prague (Evropská 15, 160 41 Praha 6) od 9:00 do 16:30 hod. V rámci dopoledního programu proběhne úvodní panel na téma „Jak by měly vypadat sociální služby v 21. století?“. V rámci odpoledního programu budou realizovány panelové diskuse, během nichž budou reflektována témata z oblasti sociálních služeb, stárnutí populace, transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb i institucionální péči o ohrožené děti. Mezi řečníky se objeví poslanci, senátoři, zástupci státní správy i samosprávy, zástupci neziskových organizací a experti. Program a registrační formulář naleznete na stránkách www.fss2021.cz. Program můžete sledovat i on-line. Zdroj: MPSV

29.9.2021
Jak se z toho nesesypat

Setkání pro neformálně pečující pořádá 5. října 2021 v Praze A DOMA, z.s. Seznámíte se s komplexním řešení všech situací, které při péči o své blízké zažíváte. Setkání proběhne 5. 10. 2021 od 16:00 hod. v Centru aktivizačních programů, Burešova 1151/12, Praha 8. K dispozici bude i malé občerstvení, vstup je zdarma. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/jak-se-z-toho-nesesypat-2. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Den bez bariér

Hlavní město Praha pořádá tradiční Den bez bariér, který se koná v pátek 17. 9. 2021 od 9 do 13 hod. v Podnikatelském a inovačním centru hl. m Prahy ve Škodově paláci. Letošní ročník této vzdělávací akce v oblasti bezbariérové přístupnosti (nejen) pro odbornou veřejnost nese podtitul „Jak odstranit bariéru od A do Z“. Účastníci se dozví základní informace o mapování přístupnosti jako prvním kroku k identifikaci problému, možnostech financování bezbariérových úprav a zásadách jejich projekce, realizace i správného užívání, aby bariéry opět nevznikaly. Součástí akce je možnost vyzkoušet kompenzační pomůcky (vozík, bílou hůl) v reálném prostředí pražské ulice a dále možnost konzultovat konkrétní otázky bezbariérového užívání staveb se zástupci organizací SONS, POV a NIPI. Seminář je určen zaměstnancům veřejné správy a městských organizací, projektantům, realizačním firmám, provozovatelům objektů pro veřejnost i studentům stavebních oborů. Účast vč. drobného občerstvení je v rámci Evropského týdne mobility zdarma. K účasti na přednáškové části semináře je třeba se velmi jednoduše zaregistrovat. Ke zkoušení kompenzačních pomůcek se není třeba registrovat – přijďte a vyzkoušejte třeba po cestě na metro či na nákup. Více informací najdete v přiloženém letáku. Zdroj: STP Flora

Den bez barier 2021 program

7.9.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvánku na předávání cen MOSTY 21. září 2021 v Ostravě a informace o dopravě vlakem na tuto akci, nebo informace o opětovném projednávání větší novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo informace o vyhlášení Cen VVZPO a fotografické soutěži VVOZP. Zdroj: NRZP ČR

7.9.2021
Děti u vody – nejen o tonutí

V článku na stránkách https://www.sancedetem.cz/deti-u-vody-nejen-o-tonuti?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=b68118a226-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-b68118a226-134693969#poran%C4%9Bn%C3%AD%20kon%C4%8Detin najdete rady, jak poskytnout první pomoc. Článek je zaměřený na pobyt dětí u vody, ale první pomoc je stejná i u dospělých. Je dobré vědět, jaká rizika existují a jak jim bezpečně předcházet, nebo jak zasáhnout, když se něco přihodí. Zdroj: Šance Dětem

7.9.2021
Týdny pro duševní zdraví

Akce Týdnů pro duševní zdraví probíhají po celé České republice. Jako každý rok se i letos můžete těšit na rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví a mnoha dalších. Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Více informací o programu najdete na stránkách http://www.tdz.cz/?fbclid=IwAR0U5lArycsXSTRER2YfHZrjWV51Z5rP0-_VOPVYxrL_tMXnRQopQmvhfgk. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

Již 21. ročník konference o technologiích o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v neděli 17. října 2021. Po roční přestávce, kdy kvůli pandemii proběhla konference online, se budou moci účastníci setkat opět fyzicky v Kongresovém centru Praha. Čeká je 23 přednášek a čtyři desítky vystavovatelů s řadou novinek k vyzkoušení, například virtuální rehabilitace. Registraci účastníků již spustilo pořádající BMI sdružení. Cena vstupenky je 600 Kč, účastníci s průkazem ZTP, ZTP/P a TP a jejich osobní asistenti zaplatí jen 300 Kč. Pro konferenci INSPO 2021 zůstávají v platnosti vstupenky zakoupené na INSPO 2020, která se kvůli pandemii konala jen on-line. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/konference-inspo-o-technologiich-pro-osoby-se-specifickymi-potrebami-probehne-17-rijna-2021. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Přihlaste se na akce pro seniory v Kyjově a v Brně

V srdci Slovácka se uskuteční podpůrná skupina Senioři v pandemické době. Koná se v Educante na Svatoborské 28/2 v pátek 24. září od 14 do 18 hodin a v sobotu 25. září 2021 od 9 do 13 hodin. Podpůrná skupina je určena zejména pro mladší seniory, kteří se často potýkají s vlastními problémy, k tomu pečují o své blízké, manžele, rodiče, a pomáhají s vnoučaty. Mnohdy se dívají s obavami do budoucna a jejich společným jmenovatelem bývá, že zanedbávají péči o sebe. Skupina je otevřena i starším seniorům nebo lidem, kteří o ně pečují. Cílem setkání je psychická podpora, pomoc v náročné situaci, možnost sdílení, výměny zkušeností a navázání nových kontaktů. Přihlášky a podrobnosti najdete na stránkách: https://www.mskruh.cz/akce/seniori-v-pandemicke-dobe-podpurna-skupina-v-kyjove-24.-a-25.-zari-2021. A v moravské metropoli, přesněji v přírodním prostředí na okraji Brna, se konají dvě relaxační odpoledne ve finském duchu. První je Severská chůze 6. října od 15 do 19 hodin a druhé je Lesní mysl 12. října 2021 od 14 do 18 hodin. Přihlášky a podrobnosti najdete na stránkách: https://www.mskruh.cz/akce/severska-chuze.-6.-rijna-2021-od-15-do-19-hodin-v-brne-na-lesne a na stránkách https://www.mskruh.cz/akce/lesni-mysl.-12.-rijna-2021-od-14-do-18-hodin-v-brne-na-lesne. Všechny tyto akce pořádá Moravskoslezský kruh. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Portál Práce pro ZP

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Od letošního roku NRZP ČR spustila nový web http://praceprozp.cz/. Tento portál se snaží propojit zájemce o práci z řad osob se zdravotním postižením se zaměstnavateli, kteří takové pracovníky hledají. Zaměstnavatelé ani potencionální zaměstnanci nemusí vyhlašovat výběrová řízení a psát inzeráty. Portál www.praceprozp.cz bude, mimo nabídky zájemců o práci a nabídky pracovních pozic jednotlivých zaměstnavatelů, současně informovat o novinkách na pracovním trhu, změnách zákonných předpisů a uveřejňovat další důležité informace. Registrace na portále je pro osoby se zdravotním postižením bezplatná. Zaměstnavatelé na portálu zjistí, jaké výhody přináší zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a že se nemusí bát lidi s handicapem zaměstnat. Současně web umožňuje, aby potencionální zaměstnavatel požádal o provedení placeného auditu pracovního místa. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/08/31/informace-c-81-2021-portal-prace-pro-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

7.9.2021
Tradiční konference “O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu“

Akce, kterou pořádá Revenium, z. s., je určena pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s roztroušenou sklerózou. Na programu budou témata: Průvodce léčbou pacienta s RS, symptomatická léčba, očkování a RS, sexuální poruchy aneb možnosti tu jsou a zajímavý příběh pacienta. Nenechte si ujít tradiční podzimní akci, která letos proběhne 6. listopadu od 10 do 14 hodin v kongresovém centru IKEM v Praze. Chcete vědět více o nemoci, která trápí vašeho blízkého, ale i možná i Vás? Pak se bezplatně registrujte. A to do 25. října 2021 na e-mail natalie.kavulicova@revenium.cz. Více informací najdete na stránkách: http://aktivnizivot.cz/2021/09/02/tradicni-konference-o-roztrousene-skleroze-nejen-pro-rodinu-6-listopadu-v-praze/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tradicni-konference-o-roztrousene-skleroze-nejen-pro-rodinu-6-listopadu-v-praze&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tradicni-konference-o-roztrousene-skleroze-nejen-pro-rodinu-6-listopadu-v-praze. Zdroj: Aktivní život

7.9.2021
Kurzy Senioři píší Wikipedii

Wikipedie vypsala nové kurzy „Senioři píší Wikipedii“, které jsou určeny všem, kteří ovládají základy práce s počítačem a internetem a chtějí se podílet na tvorbě největší světové encyklopedie. Kurz je rozložen do 6 lekcí po 2 hodinách a je zdarma. Na kurz pro začátečníky v některých městech navazuje kurz pro pokročilé. Pod vedením zkušených wikipedistů se naučíte přispívat do encyklopedie Wikipedie. Seznámíte se s tím, jak Wikipedie vzniká a funguje. Naučíte se opravovat chyby v článcích, diskutovat s ostatními wikipedisty, doplňovat do článků chybějící informace i vytvořit kompletně nové heslo, včetně třeba nahrání fotografií. Kurz pro začátečníky se koná v Ústřední městské knihovně od 7. října do 18. listopadu 2021, vždy ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin. Online kurz pro začátečníky se koná od 21. září do 2. listopadu 2021, vždy v úterý od 14:00 do 16:00 hodin. Online kurz pro pokročilé se koná od 9. listopadu do 14. prosince 2021, vždy v úterý od 14:00 do 16:00 hodin. Více informací najdete na stránkách https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Kurzy. Zdroj: Wikimedia

7.9.2021
Salón Vozickar.info

Přijměte pozvání firmy CanoCar s.r.o. a prožijte několik hodin diskusí, zkoušením, konfigurací a možná i drobným servisem pomůcek, které napomáhají každodenní samostatnosti a aktivitě vozíčkářů. Veletrh Rehaprotex byl letos zrušen, proto firma pořádá jeden výstavní den v prostorách autosalonu CanoCar v Brně, a to 25. 9. 2021 od 10 do 16 hod. Opět pro vás budou připraveny mechanické vozíky Quickie, Breezy, RGK, elektrické vozíky Quickie a Magic Mobility, přídavné elektrické pohony Klaxon a Empulse, vozíčkářské oblečení a rukavice, antidekubitní sedačky, automobily s ručním řízením a sníženými podlahami, dětské zádržné systémy a mnoho dalších. Budou prezentovány katetry Riocath. Nedílnou součástí akce je samozřejmě i poradenská činnost, kterou Vám poskytne Paracentrum Fenix. Na akci se můžete zdarma zaregistrovat na stránkách https://www.vozickar.info/salon-vozickar-brno/. Zdroj: CanoCar

7.9.2021
Web o vzácných onemocněních

Mezinárodní konsorcium Orphanet spustilo českou mutaci francouzského webového portálu o vzácných onemocněních. Portál je určen jak specialistům na vzácná onemocnění jakožto důležitý zdroj odborných informací, tak pacientům, kteří hledají odborníka specializujícího se na vhodnou léčbu, nebo hledají pacientskou organizaci, kde mohou najít tolik potřebnou podporu. Česká verze portálu zvýší použitelnost Orphanetu v českém prostředí a usnadní život lékařům i pacientům se vzácnými onemocněními. Orphanet slouží jako specializovaná webová encyklopedie o vzácných onemocněních spravovaná sdružením mezinárodních expertů různých oborů. Zároveň shromažďuje adresář specializovaných center, seznamy klinických studií přinášejících pacientům účast na inovativní léčbě, nebo standardizované doporučené postupy zajišťující tu nejlepší dostupnou péči. V neposlední řadě portál vydává svůj informační bulletin, kterým oslovuje nejen odborníky v dané oblasti, ale i pacienty a pečující osoby. Ačkoliv z názvu vyplývá, že se jedná o onemocnění vyskytující se jen vzácně, přesto se dotýkají nemalého počtu lidí. U nás trpí vzácným onemocněním kolem půl milionu pacientů, což je zhruba 5 % české populace. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/vzacna-onemocneni-mluvi-cesky. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Setkání svépomocné skupiny pečujících

Staráte se o svého tatínka či tetu? Máte pocit, že jste na všechno sami? Potřebujete poradit a povzbudit? Poradna pro pečující Diakonie Valašské Meziříčí nabízí lidem, kteří pečují o své blízké, odborné poradenství a podporu. Organizuje tzv. setkávání svépomocné skupiny, kde se pečující setkávají s lidmi, kteří se ocitli v podobné situaci a kde si mohou vyměňovat zkušenosti, podělit se o své obavy, problémy i radosti. Svépomocné skupiny se schází 1x měsíčně vždy první úterý v měsíci (tj. 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.2021) od 17.00 hodin v bezpečném prostředí Denního stacionáře DOBROMYSL (Dům sociálních služeb, Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí). Bližší informace Vám podá vedoucí poradny Bc. Ester Palová – palova@diakonievm.cz, 730 190 733. Sdílená starost je poloviční starost. Nezůstávejte tedy se svými starostmi sami a přijďte do svépomocné skupiny. Na své starosti tak nemusíte být sami. Více informací: https://www.helpnet.cz/kalendar-akci/setkani-svepomocne-skupiny-pecujicich. Zdroj: Helpnet.cz

25.8.2021
Digitální vzdělávání pro seniory Nadace Vodafone

Digitální vzdělávání pro seniory Nadace Vodafone je součástí mezinárodního programu ve spolupráci s Nadacemi Vodafone v Irsku, Lucembursku, Nizozemí a Velké Británii. Hlavním cílem programu je vzdělávání seniorů v oblasti využívání mobilních technologií prostřednictvím řady interaktivních kurzů, které budou pro účastníky programu zdarma. Součástí programu je také digitální vzdělávací platforma, kterou mohou účastníci využívat pro další osvojení dovedností, případně připomenutí si již absolvovaných kurzů. Pro aktivní a registrované účastníky kurzů je navíc připravena i možnost využít zvýhodněných podmínek pro pořízení mobilního telefonu, či tabletu a datové tarifu. Projekt doplňuje také vzdělávací platforma Digitální odysea Nadace Vodafone, kde si uživatelé bezplatně a zábavnou formou osvojí řadu digitálních dovedností, od ovládání chytrého telefonu a aplikací až po bezpečné používání mobilního bankovnictví. Digitální odyseu mohou senioři využívat k samostudiu, funguje ale i jako návodný nástroj pro ty, kteří by chtěli starším lidem se vzděláváním pomoci, tedy pro mladší generace, rodinné příslušníky nebo dobrovolníky. Každý, kdo se chce s moderními technologiemi naučit, může kurzy Digitální odysey absolvovat zdarma na webových stránkách tam.je/odysea nebo se obrátit na bezplatnou linku 800 220 044. Více informací najdete na stránkách https://www.nadacevodafone.cz/programy/digitalni-vzdelavani-pro-seniory/. Zdroj: SenSen

25.8.2021
Den pro zdraví

Senior fitnes z. s. pořádá ve středu 1. září 2021 v areálu Žlutých lázních v Praze od 9 do cca 12 hod. Den pro zdraví. Akce je součástí „Národního programu pro ozdravění populace ČR“. Účast na Dni pro zdraví je zdarma. Můžete se těšit na fotbal v chůzi, cvičení na židlích, pétanque, mölkky, trénink paměti, testování rovnováhy a další disciplíny. Více informací najdete na stránkách https://www.seniorfitnes.cz/co-nabizime/narodni-program/. Zdroj: Rada seniorů ČR

25.8.2021
AkSenHry 2021

AkSenHry 2021 pro aktivní seniory 50+ pořádá organizace AkSen – aktivní senior, z. s. Konají se v neděli 5. 9. 2021 od 9:30 hod. ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech v Praze. Můžete se těšit na tyto disciplíny: chůze Nordic Walking, stolní tenis, tenis, střelba koulemi na pétanque, seniorský pětiboj (hod na přesnost, střelba do branky floorbalovou hokejkou, běh s míčkem na výpletu tenisové rakety, discgolf, lukostřelba, hod šipkami na terč-nesoutěžní disciplína). Každý jednotlivec se může přihlásit na všechny disciplíny, jednotlivé soutěže jsou uspořádány tak, aby se daly časově zvládnout. Přihlášky se přijímají na emailové adrese: aksen@aksen.org. Startovné činí 50,- Kč. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.aksen.cz/aktivity/aksen-zve-aksenhry-2021. Zdroj: AkSen

25.8.2021
Kniha S hendikepem na vrchol

Hendikepovaní sportovci se dočkali výjimečné publikace – S hendikepem na vrchol. Autoři se rozhodli, že alespoň částečně napraví absenci knih s touto tématikou na českém knižním trhu. Jde o 17 kapitol s našimi předními hendikepovanými sportovci (ze soukromého i sportovního života), ve valné většině medailisty z paralympiád, napříč různými sportovními odvětvími (atletika, lyžování, lukostřelba, plavání, střelba, sledge hokej atd.). Celkový rozsah knihy je 136 stran, s velkým počtem zajímavých fotografií. Kniha vychází jako upoutávka před startem letošní paralympiády v Tokiu a bude se prodávat výhradně přes internet-shop: https://www.bookla.cz/eshop. Cena je 499,- Kč. Kontakt pro bližší informace na autora: Jaroslav Cícha, e-mail: jaroslav.cicha@seznam.cz, tel.: 602 618 907. Zdroj: STP v ČR z. s.

25.8.2021
Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ): přehled otázek a odpovědí

Na webu České správy sociálního zabezpečení naleznete leták s informacemi o statusu osoby zdravotně znevýhodněné, ve kterém se například dozvíte, jaký je rozdíl mezi OZP a OZZ, k čemu status OZZ slouží, kdo má nárok získat status OZZ, jakým způsobem lze žádost o status OZZ podat, jaká je lhůta pro vydání rozhodnutí, nebo jak se status OZZ prokazuje. Leták najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/letaky?fbclid=IwAR0ob8iw2zTZg-ySu19lOKPx-X6pD_GA5RcQFESlVv0ZPKF5Lcf_Nk1mFL0. Zdroj: ČSSZ

25.8.2021
XXI. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR

Sdružení celiaků ČR, z. s. pořádá tradiční setkání, které je určeno všem osobám zajímajícím se o problematiku celiakie, chorob s celiakií sdružených, osobám s alergií na lepek a všem dalším zájemcům o bezlepkovou dietu. Setkání se koná v sobotu 4. Září 2021 od 9:30 do 15:00 hod. v Emauzském klášteře v Praze 2, Vyšehradská 320/49. Čekají na vás odborné přednášky spojené s diskuzí, tradiční a oblíbená prezentace bezlepkových potravin spojená s ochutnávkami a možností nákupu. Po celou dobu akce je možné využít Poradnu pro celiaky. Více informací najdete na stránkách https://www.celiaci.cz/celostatni-setkani/. Zdroj: Helpnet.cz

25.8.2021
Vinohradské Vozíkohraní

Liga vozíčkářů pořádá 11. ročník Vinohradského Vozíkohraní, které se uskuteční v pátek 3. září 2021 od 15 do 22 hodin v sídle organizace na adrese Bzenecká 23, 628 00 Brno. Čeká na vás spousta zábavy a budete mít možnost si prohlédnout nově vzniklý tréninkový byt. Můžete se seznámit s novinkami, které pomáhají lidem s postižením žít maximálně samostatný a spokojený život. Vstup zdarma. Více informací najdete v přiloženém letáku. Zdroj: Liga vozíčkářů

25.8.2021
Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2021

39. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězdy 2021, Memoriál Zdenky Hanákové, se uskuteční v sobotu 4. září 2021, od 13:00 hod., v parku Ladronka na Praze 6. Jedná se o sportovní a zábavní akci, kde také Pražská organizace vozíčkářů oslaví třicáté výročí vzniku. Těšit se můžete na soutěže a zábavu, na milou společnost Jany Rychterové, která vás odpolednem provede a určitě i zazpívá. Závodit můžete ve slalomu, orientačním závodu a doplňkových disciplínách. Zúčastnit se mohou lidé na vozíku i široká veřejnost. Startovné je 50,- Kč za osobu bez ohledu na počet závodů, ke kterým se hlásíte. Výtěžek ze startovného bude použit na podporu činnosti Pražské organizace vozíčkářů. Více informací najdete na webových stránkách https://www.pov.cz/akce/hvezda. Zdroj: POV

25.8.2021
Jak být na osamělost sám

Organizace Život 90 připravila sérii 4 videí Jak být na osamělost sám. V každém z dílů se zaměří na osamělost z trochu jiného úhlu. Vždy se dozvíte něco málo z teorie osamělosti, hlavně však budete moci zkoušet různá cvičení, která vám při osamělosti mohou alespoň trochu pomoci. Videi vás bude provázet Tereza Hacová, psycholožka ze Života 90, která se profesně osamělostí zabývá. Videa najdete na stránkách https://www.zivot90.cz/cs/aktuality. Zdroj: Život 90

25.8.2021
Jídlo za padesát

Co všechno se dá uvařit za 50 korun? Kampaň Skromné jídlo vyzývá profesionály i domácí kuchaře, aby si v kuchyni vyzkoušeli každodenní realitu rodičů samoživitelů, kterým často scházejí prostředky na kvalitní jídlo. Pomáhat můžete i vy. Cílem výzvy je posbírat asi stovku receptů a vytvořit na Instagramu přehlednou kuchařku plnou skromných jídel a bohaté inspirace nejen pro samoživitele. Recept plus fotografii jídla můžete zaslat Hance Michopulu na e-mail: hello@michopulu.cz. Nápady se pak objeví v instagramové kuchařce @skromne.jidlo, která bude inspirovat ostatní. Některá ze skromných jídel můžete najít na stránkách https://vitalplus.org/jidlo-za-padesat-vyzkouseli-jsme-to-a-je-to-skvele/. Zdroj: Vital

9.8.2021
Nabídka kurzů keramické mozaiky

Obdrželi jsme nabídku od paní Aleny Kunovjánkové (Studio Recese) – lektorky, která pořádá kurzy keramické mozaiky. V přílohách najdete nabídku na uspořádání kurzů kdekoliv po celé ČR a ukázky materiálu a výsledných výrobků. Pokud byste měli o daný kurz zájem, zkontaktujte prosím paní Kunovjánkovou na telefonním čísle 602 310 390. Zdroj: STP v ČR z. s.

nabídka kurzu keramické mozaiky

ukázky keramická mozaika

9.8.2021
Vzniká síť sociálních pracovníků

MPSV spustilo Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Primárním cílem registrace do Databáze je vytvořit Mapu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci České republiky a prezentovat o nich profesní a geografické informace. Potenciál Databáze spočívá také v umožnění síťování sociálních pracovníků. Další přidanou hodnotou registrace do Databáze bude možnost zažádat si o uznání odborné kvalifikace, jak pro sociálního pracovníka, tak pro pracovníka v sociálních službách. Veřejnosti by databáze měla usnadnit nalezení služby místně blízké, měla by umožnit lepší orientaci v nabídce sociálních služeb, rychlé nalezení kontaktů. Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.budmeprofi.cz/databaze-sp/. Zdroj: Helpnet.cz

9.8.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o další novele zákona o sociálních službách, nebo pozvánku na předávání cen NRZP ČR MOSTY dne 21. září 2021 v Ostravě a informace o zajištění dopravy na tuto akci speciálním vlakem, nebo informace o spolupráci NRZP ČR s NPÚ na zpřístupnění památek, nebo informace o připomínkování novely vyhlášky č. č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo informace o testování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na onemocnění Covid – 19. Zdroj: NRZP ČR

9.8.2021
Sborník příkladů dobré praxe z oblasti stárnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR za finanční podpory Evropského sociálního fondu vydalo Sborník dobré praxe. Jedná se o sborník příkladů dobré praxe z oblasti stárnutí v České republice i v zahraničí s názvem Senioři v krajích. Jednotlivé kapitoly se věnují aktivnímu přístupu obcí či krajů, inovacím ve službách, seniorským či proseniorským organizacím a spolkům, bydlení, pečujícím. Sborník může sloužit jako zdroj inspirace. Najdete ho na stránkách https://seniorivkrajich.mpsv.cz/soubory-ke-stazeni/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

9.8.2021
Šest letních pravidel pro kardiaky

Letní tropická vedra na straně jedné, klimatizace a vychlazená auta na straně druhé – teplotní extrémy představují zátěž i pro zdravého člověka, natož pak pro ty, kteří mají nemocné srdce. Kardiologové proto varují – v létě buďte obzvláště opatrní, nepřeceňujte síly, ať vaše dovolené neskončí předčasně v nemocnici. Předseda českých kardiologů prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, v článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/sest-letnich-pravidel-pro-kardiaky upozorňuje na základní pravidla, která by měli kardiaci v létě dodržovat. Zdroj: Helpnet.cz

9.8.2021
Nabídka Hotelu Astoria Janské Lázně

Hotel Astoria v Janských Lázních v Krkonoších nám zaslal nabídku na rekondiční pobyty pro rok 2022. Nabídku naleznete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

2022 Hotel Astoria leták SENIOR 540 Kč

9.8.2021
Opatření o rouškách pro OZP

Vláda doplnila výjimku z nošení ochranných prostředků pro osoby, které mají lékařské potvrzení o tom, že stanovenou ochranu nemohou používat ze závažných zdravotních důvodů. V takovém případě mají povinnost používat ochranu nižší třídy, ve výjimečných případech pak ani tu, nicméně musí to být explicitně uvedeno v lékařském potvrzení. Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost vydat takové potvrzení pouze těm, kterým v používání ochranných prostředků skutečně brání závažné zdravotní důvody, a dále povinnost učinit o tom záznam, včetně uvedení diagnózy, do zdravotnické dokumentace. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2021/08/02/informace-c-74-2021-opatreni-o-rouskach-pro-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

9.8.2021
ČSSZ vyvrací nejčastější mýty o starobních důchodech

Důchody – téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasňuje nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu. Podrobnosti najdete v jednom ze článků Zpravodaje České správy sociálního zabezpečení 1/2021 na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/zpravodaj-cssz. Zdroj: ČSSZ

9.8.2021
Brožura Únava – neviditelný příznak RS

Unie ROSKA vydala ve spolupráci s MSIF brožuru o únavě – neviditelném symptomu roztroušené sklerózy (RS), který provází prakticky každého z lidí s RS. Brožury jsou k dispozici ve všech MS centrech a můžete si ji stáhnout i na internetových stránkách https://www.roska.eu/aktuality/brozura-unava-neviditelny-priznak-rs. Zdroj: Aktivní život

9.8.2021
Léto s lupénkou. Na co si dát pozor?

Kam nechodí slunce, chodí lékař, praví staré úsloví. Pro některé choroby to platí dvojnásob. V Česku žije zhruba čtvrt milionu pacientů s lupénkou (psoriázou), a přestože jim slunce nebo slaná voda mohou přinést tolik potřebnou úlevu, často se stydí svou kůži odhalit. Přitom dovolená u moře se pro ně může snadno stát nejen příležitostí k odpočinku a objevování, ale i k léčbě jejich onemocnění kůže. Doporučení pro pacienty s lupénkou najdete na stánkách https://www.helpnet.cz/aktualne/leto-s-lupenkou-na-co-si-dat-pozor. Zdroj: Helpnet.cz

22.7.2021
Festival muzejních nocí 2021

Ve dnech 18. června až 19. září 2021 se koná XVII. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem. Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Akce se koná ve všech krajích ČR. Pražská muzejní noc se v roce 2021 neuskuteční, Brněnská muzejní noc se koná 7. srpna 2021. Přehled institucí a jejich Muzejních nocí v XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí najdete na stránkách https://www.cz-museums.cz/prihlasky/festival_muzejnich_noci/. Zdroj: Asociace muzeí a galerií ČR

22.7.2021
70 tipů na bezbariérové výlety po ČR

Turisticky atraktivní místa přístupná pro vozíčkáře, nevidomé nebo neslyšící zahrnují nejen přístupné prohlídkové okruhy a trasy v hradech a zámcích, ale i muzejní expozice, zahrady, vyhlídkové věže nebo divadelní přestavení. Agentura CzechTourism zveřejnila sedmdesát tipů na bezbariérové výlety po celém Česku, na jejichž výběru spolupracovala se všemi kraji České republiky a nově také s Národním památkovým ústavem. Tyto tipy najdete na stránkách https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2021/06/70-tipu-na-vylet-bez-barier-po-celem-Cesku. Všechna místa jsou publikována na cestovatelském portálu https://www.kudyznudy.cz/ i v aplikaci https://www.vozejkmap.cz/ pro vozíčkáře. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/cestovani/70-tipu-na-bezbarierove-vylety-po-cr-najdete-na-vozejkmap.cz. Zdroj: CZEPA

22.7.2021
Pečující v krizi – kurz 19. srpna 2021 v Brně

Pomáháte svým blízkým a chcete obstát nejen v běžných, ale i v nečekaných či krizových situacích? Zveme Vás na kurz pro laické (rodinné) pečující, starající se o seniory, ale i mladší osoby s dlouhodobým onemocněním nebo zdravotním hendikepem. Kurz se uskuteční v termínu: čtvrtek 19. srpna 2021, od 15 do 18 hodin. Tématem budou krizové situace v ošetřovatelské péči o osobu blízkou: nejčastější situace, které je nutno při péči akutně řešit, co laičtí pečující dělají většinou v těchto situacích špatně, krizová intervence a od koho ji čekat, všechno o první pomoci a urgentních stavech. Prostor bude samozřejmě i pro dotazy. Kurz se koná v ústředí Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné 4 v centru Brna. Je bezplatný. Na kurz je třeba se co nejdříve dopředu přihlásit. Více informací: https://www.mskruh.cz/akce/pecujici-v-krizi-kurzy-12.-srpna-a-19.-srpna-2021-v-brne. Zdroj: Noviny Pečujeme doma – MS kruh

22.7.2021
Zkrácení platnosti poukazu na zdravotnické prostředky

Došlo ke změně délky platnosti Poukazů na zdravotnické prostředky, jejichž platnost se mění z 90 dnů na 30 dní od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak. Dřívější doba platnosti 3 měsíce od 26. 5. 2021 neplatí. Změna vyplývá ze zákona č. 89/2021 Sb. Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak. Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení. Více informací: https://nrzp.cz/2021/07/01/informace-c-67-2021-zkraceni-platnosti-poukazu-osobni-asistence/. Zdroj: NRZP ČR

22.7.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k podpoře novely zákona o veřejném zdravotním pojištění v Senátu, nebo pozvání na seminář přednáškového cyklu Tečka za covidem, který se bude konat 20. 7. 2021 v Praze, nebo informace o pacientských organizacích, o placení DPH u dovozu poštovních zásilek nízké hodnoty a o přístupnosti aplikace „eCel“ také pro osoby s poruchou zraku, nebo informaci o tom, že Sněmovna opět jednala o novele zákona o sociálních službách, nebo informace o stanovisku MPSV ČR k uznání kvalifikace osob ze třetích zemí k výkonu povolání v sociálních službách anebo k výkonu funkce sociálního pracovníka. Zdroj: NRZP ČR

22.7.2021
Cena pro publicisty a fotografy

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje XXVIII. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Děti a zdravotní postižení. Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2021, fotografická díla do 15. října 2021. Podrobné informace najdete na stránkách VVOZP: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/vyhlaseni-xxviii–rocniku-ceny-vvozp-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-a-fotograficke-souteze-deti-a-zdravotni-postizeni-189580/. Zdroj: Helpnet.cz

22.7.2021
Bydlení handicapovaných – nechte se inspirovat

Úraz nebo onemocnění, v jehož důsledku se člověk ocitne na vozíku, zamotá životem celé rodiny. První věc, kterou je třeba v takové situaci řešit, je zajistit adekvátní bydlení, aby člověk na vozíku mohl vůbec v životě fungovat. Osmidílný pořad o bydlení handicapovaných, jehož autorem je TV Bydlení, vám ukáže, jaké starosti souvisí s tím, když člověk skončí na invalidním vozíku. V pořadu dozvíte, jaké jsou nutné zásahy do bydlení, jaké dotace lze čerpat, jaké možnosti dnes handicapovaní mají a jak postupovat. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/bydleni/bydleni-3. Zdroj: CZEPA

22.7.2021
Dovolená bez bariér

Vybrat dovolenou v zahraničí není díky pestré nabídce cestovních kanceláří žádný problém. Vybrat ale bezbariérovou dovolenou je někdy pěkný oříšek. Pomoci může Bezbatour, cestovka specializující se na cestování lidí s handicapem. Bezbatour je projekt CA Pestrá cestovka, zaměřený na problematiku cestování lidí s postižením. Cílem projektu je vyhledávat a shromažďovat informace umožňující pohodlně cestovat všem lidem bez rozdílu. Kromě toho tento projekt dlouhodobě usiluje o to, aby tyto služby nabízely všechny subjekty cestovního ruchu standardně. Na webu cestovky najdete nejen základní přehled o cestování lidí se speciálními potřebami, ale také blog a tipy, co zařídit, než vycestujete. Naleznete zde také stručný přehled nejoblíbenějších, garantovaně bezbariérových zájezdů. Více informací: https://www.bezbatour.cz/. Zdroj: CZEPA

22.7.2021
Příspěvek na mobilitu

Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zdravotne-postizeni-a-prispevek-na-mobilitu najdete článek, který pojednává o dávce „příspěvek na mobilitu“. Dozvíte se, kdo může o tento příspěvek požádat, jaká je jeho výše a kde o něj požádat. Zdroj: CZEPA

22.7.2021
Péče o duševní zdraví za pomoci relaxačních technik

Zdravý životní styl je téma, které se bezprostředně dotýká všech. Ke zdravému životnímu stylu patří také péče o duševní zdraví. Bohužel stále jde o téma, které je širokou veřejností opomíjeno, ačkoliv duševní hygiena by měla být běžnou součástí zdravého životního stylu každého člověka. Téma duševního zdraví je poslední dobou zmiňováno zejména v souvislosti s onemocněním covid-19. Sociální izolace, obavy o zdraví a existenční nejistota se staly zdrojem depresí, úzkostí a nadměrného stresu u mnoha lidí. Nejen v období zvýšené psychické zátěže, ale jako součást každodenní duševní hygieny jsou doporučovány relaxační techniky, které mají pozitivní vliv nejen na psychiku, ale také na celkové zdraví. Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/zdravi-2/pece-o-dusevni-zdravi-za-pomoci-relaxacnich-technik najdete tipy na některé relaxační techniky, které jsou vhodné opravdu pro každého. Zdroj: CZEPA

1.7.2021
Modrá linka nabízí psychologickou pomoc lidem zasaženým včerejší událostí na jižní Moravě

Krizová psychologická pomoc Modré linky je k dispozici každý den od 9 do 21 hodin na telefonním čísle 608 902 410 nebo 731 197 477 (další kontakty najdete na stránkách na www.modralinka.cz). Modrá linka dále radí, co v situaci zasažení touto přírodní katastrofou lze dělat. A to obecně, dále jak lze pomoci přímo zasaženým a jak by si oni sami měli počínat. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/modra-linka-nabizi-psychologickou-pomoc-lidem-zasazenym-vcerejsi-udalosti-na-jizni-morave. Zdroj: Helpnet.cz

1.7.2021
Změny v dávkách pro osoby se zdravotním postižením

NRZP ČR na svých webových stránkách https://nrzp.cz/2021/06/03/informace-c-59-2021-novela-zakona-c-329-2011-sb-definitivne-schvalena/ podrobně popisuje, co přináší schválená novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Stěžejní a pro osoby se zdravotním postižením asi nejzajímavější změnou bude úprava týkající se průkazů ZTP, ZTP/P. Další změnou je zpřesnění, že Úřad práce ČR nemusí vždy vyžadovat posudek posudkového lékaře. V novele jsou vyjmenovány zdravotní stavy znamenající tak závažná funkční postižení, že u nich bude vždy vydáno rozhodnutí o vydání průkazu bez časového omezení platnosti. Dále se upravuje nárok na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému pro osoby trpící „autistickými poruchami s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu“. Změnou také bude, že i osoby s těžkou demencí, které jsou současně imobilní, mají nárok na příspěvek na zakoupení stejných zvláštních pomůcek, jako všechny osoby trpící těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Nově bude zakotvená povinnost Úřadu práce 90 dní před koncem platnosti průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny písemně informovat jeho držitele o končící platnosti průkazu. Novela obsahuje i další užitečné úpravy technického charakteru. Zákon ještě musí vyjít ve Sbírce zákonů a jeho účinnost je v zákoně stanovena od 1. 1. 2022. Zdroj: NRZP ČR

1.7.2021
Průvodce seniora světem financí

ČSOB představuje užitečnou elektronickou brožuru, která je psána formou příběhů. ČSOB se již více než pět let věnuje finanční gramotnosti dětí a její ambasadoři vyrážejí do škol, aby pomohli dětem vyznat se ve světě financí. V současné době banka přichází s elektronickou brožurou pro seniory, kteří díky ní získají speciálního finančního pomocníka. Tento průvodce obsahuje celkem deset kapitol a je psán srozumitelně formou příběhů. První část se věnuje financím obecně a druhá internetu a bezpečnosti. Lidé zde najdou praktický návod, jak se na důchod připravit, jaký účet či spoření zvolit a také jim brožura dá návod na placení kartou nebo pomůže s fungováním a nakupováním na internetu. Poradí také v oblasti bezpečných hesel a seznámí seniory s možnými internetovými riziky a jak jim předcházet. Průvodce může být užitečným a praktickým pomocníkem nejenom pro seniory. K dispozici ke stažení je na stránkách ČSOB: https://www.csob.cz/portal/-/n210618?redirect=%2Fportal%2Flide%3Fbid1%3Dps-RET-CSOB-csob-09CSB0001%7C06%7Ctxt%7Csrc%7Cpurebrand%7Eexact-20w31-purebrand-seznam.cz-red170015875. Zdroj: Helpnet.cz

1.7.2021
NRZP ČR a Národní památkový ústav zpřístupňují historické objekty

Již několik let spolupracuje NRZP ČR s Národním památkovým ústavem na zpřístupňování jednotlivých památek v majetku NPÚ lidem se zdravotním postižením. Pořádají akce, které umožní návštěvu jednotlivých historických objektů osobám se zdravotním postižením. Současně se snaží odstraňovat bariéry a pracovat na tom, aby co nejvíce památkových objektů bylo přístupných. V letošním roce naplánovali uskutečnit tři akce projektu „Památky bez bariér“ – umožní navštívit tří objekty, které jsou poměrně dobře přístupné. Dne 20. září 2021 budete mít možnost navštívit dva zámky, a to zámek Kozel v Plzeňském kraji a dále zámek Kynžvart v Karlovarském kraji. Třetí akce se uskuteční 18. října 2021 a budete mít možnost návštěvy vily Stiassni v Jihomoravském kraji. Jedná se vždy o pondělí a objekty budou otevřeny právě pro návštěvníky se zdravotním postižením. Držitelé průkazů OZP, včetně svých asistentů, budou mít vstupné zdarma. Bude nezbytné se dopředu nahlásit, aby s vámi pracovníci konkrétního historického objektu počítali. Je nutné přihlásit se konkrétnímu pracovníkovi NRZP ČR, který bude mít návštěvu vybraného zámku či jiného objektu na starosti. NRZP ČR nebude zajišťovat dopravu. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/06/22/informace-c-64-2021-nrzp-cr-a-npu-zpristupnuji-histroricke-objekty/. Zdroj: NRZP ČR

1.7.2021
Dokládání příjmů a nákladů na bydlení

Každé čtvrtletí dokládají ve standardní situaci příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Momentálně se jedná o podklady za 2. čtvrtletí 2021. Přestože v tom předchozím to, s ohledem na nouzový stav, nutné nebylo, aktuální příjmy za duben – květen – červen 2021 lidé dokládat musí. K příspěvku na bydlení je navíc nutné, jako každý rok, kromě posledního vyúčtování zálohově hrazených nákladů, doložit k 1. 7. 2021 také novou vyplněnou žádost a dále přehled příjmů a nákladů na bydlení za předcházející kalendářní čtvrtletí a poslední vyúčtování zálohově hrazených nákladů. Tato povinnost ale neznamená, že klienti musí trávit čas ve frontách. Přehled příjmů a výdajů mohou doručit Úřadu práce ČR až do konce července. Zároveň není vždy nutná osobní návštěva úřadu. Přehledy je možné zaslat elektronicky (datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem), poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Více informací: https://www.uradprace.cz/-/dokladani-prijmu-a-nakladu-na-bydleni-za-2-ctvrtleti-2021-je-nutne. Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o jednání Pacientské rady, nebo aktuální informace k zákonu o sociálních službách, nebo informace o Pacientském HUBu, nebo výzvu k zabránění projednání zákona o sociálních službách v Poslanecké sněmovně. Zdroj: NRZP ČR

1.7.2021
Když se trápí dítě v mém blízkém okolí – první pomoc

Jste babička, děda či teta, ale také sportovní trenér nebo vedoucí letního tábora? Jistě se těšíte na společně strávený čas, vymýšlíte a plánujete aktivity… jenže ouha. Není dítě jaksi ve své kůži? Nechcete to nechat jen tak být, zároveň nechcete být moc dotěrní. Co teď? Linka bezpečí připravila návody, jak v těchto situacích postupovat. Na Blogu Linky bezpečí najdete 1. díl “první pomoci” Když se trápí dítě v mém blízkém okolí: https://blog.linkabezpeci.cz/kdyz-se-trapi-dite-v-mem-blizkem-okoli-prvni-pomoc/. Současně si můžete poslechnout jejich Podcast “Na tenké Lince”, který obsahuje nová témata, s kterými se klienti obracejí na Rodičovskou linku. Všechny díly k poslechu naleznete na stránkách Linky bezpečí https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/podcast/. Zdroj: MČ Praha 8

1.7.2021
Letecky bez bariér

S blížícím se létem mnozí plánují, kam letos vyrazit na dovolenou. Bohužel ani letos nebude cestování tak jednoduché, jak jsme na něj byli zvyklí před pandemií koronaviru. Pokud se přesto rozhodnete strávit dovolenou v zahraničí, a navíc letecky, najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/cestovani/letecky-bez-barier informace, které vám cestování ulehčí. Zdroj: CZEPA

1.7.2021
Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letos se tato akce bude konat od 11. do 19. září 2021. Dny evropského dědictví rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci programu jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Více informací: https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/. Zdroj: MČ Praha 8

9.6.2021
Nabídka rekondičního pobytu v Parkhotelu Sokolov

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Kbely nabízí volná místa na rekondičním pobytu v Parkhotelu Sokolov. Pobyt se koná od 25. 7. do 31. 7. 2021 a je určen pro zájemce z Prahy. Podmínkou je, že všichni účastníci musí být očkování proti covid-19. Cena pobytu je 4 560,- Kč a zahrnuje také dopravu do hotelu a zpět a vstupy a dopravu na dva výlety – do porcelánky Thun a na poutní místo Maria Loreto. Nedílnou součástí pobytu je každodenní cvičení na židlích a procvičování paměti. Vedle hotelu je možné využít bazén s vířivkou. Hotel je situován v zámeckém parku uprostřed zeleně. Dvoulůžkové pokoje jsou včetně sociálního zařízení a televize. Jde o moderní udržovaný hotel. Organizace pořádala pobyt na stejném místě už v minulém roce a účastníci byli s místem i programem spokojeni. Pobyt je nutné uhradit do 15. 6. 2021. Podrobnější informace a přihlášku naleznete v příloze (příloha obsahuje dva listy). V případě zájmu prosím kontaktujte předsedkyni Annu Zborníkovou, mobil: 722 963 961, e-mail: 286852409@iol.cz. Zdroj: STP Kbely

Informace a přihláška Parkhotel Sokolov

9.6.2021
Nabídka ubytování v Hotelu Primavera Plzeň

27. 5. 2021 jsme obdrželi jsme nabídku na ubytování od Hotelu Primavera Plzeň a upřesnění aktuální situace v ubytování hostů. Od 24. 5. 2021 hotel může ubytovávat všechny hosty (obchodníky i turisty). Pro ubytované zajistí standardně stravování. Hosté musí mít u sebe: buď antigenní test nebo PCR test nebo certifikát o očkování proti COVID nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID. Postačuje toto předložit při check-in. Hotel není povinen vést jakoukoli databázi o těchto dokladech ani doklady uchovávat. Pořádání konferenčních a školících akcí je možné již teď, od 31. 5. je možnost obecně uvnitř 250 osob s tím, že bude povolena kapacita míst k sezení 50 % stávající kapacity prostoru. Na aktuální informace se můžete podívat na stránkách www.primaverahotel.cz. Hotel poskytuje slevy pro skupiny, pro dlouhodobé pobyty. Na webových stránkách hotel inzeruje 2 pokoje pro tělesně handicapované. Kontakt: Alena Bryknarová, tel.: 378 020 500, mobil: 731 455 420, e-mail: bryknarova@primaverahotel.cz, adresa: Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň. Zdroj: STP v ČR z. s.

9.6.2021
Problematická novela zákona o sociálních službách

Národní rada osob se zdravotním postižením informuje o připravované novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 1143. Tato novela zákona obsahuje některá ustanovení, která jsou problematická pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se například o navrhované sloučení osobní asistence a pečovatelské služby do jedné služby. Proti novele zákona se staví i jiné organizace, např. Asistence o.p.s., která protestovala proti zvýšení úhrad za sociální služby a prosazuje zavedení pátého (individualizovaného) stupně příspěvku na péči. Byly podány další pozměňovací návrhy k tomuto zákonu a jednání o poslanecké novele zákona o sociálních službách ještě nebylo ukončeno. NRZP vyzývá, aby organizace nebo jednotlivci psali svým poslancům a vyjádřili svůj názor, že s problematickými změnami nesouhlasí. NRZP připravila podklady pro argumentaci. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Příručka budoucího důchodce

Dosáhli jste důchodového věku a chystáte se o důchod v nejbližší době zažádat? Česká správa sociálního zabezpečení připravila seznam nezbytností, které si připravit. Přináší návod, jak při žádosti o důchod postupovat krok za krokem. Podrobné informace ke starobním důchodům najdete v nově vydané Příručce budoucího důchodce pro rok 2021 a v tiskové zprávě Co dělat, než si o důchod požádáte. Zdroj: ČSSZ

Prirucka budouciho duchodce 2021

Co dělat, než si požádáte o důchod

9.6.2021
Nová nařízení vlády ke koronavirové epidemii – změny v testování zaměstnanců

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další mimořádná opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií, která se týká, mimo jiné, také testování osob. Pokud jde o testování zaměstnanců, najdete aktuální opatření na stránkách: https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/opatreni-k-povinnemu-testovani-ve-firmach. Změna spočívá v tom, že testovat se už nemusejí zaměstnanci po první dávce očkování (po uplynutí 22 nebo 14 dní od očkování – záleží na tom, jakou vakcínou byli očkováni) a z testování jsou delší dobu vyloučeni i zaměstnanci po prodělání onemocnění Covid-19, a to po dobu 180 dní od prodělání onemocnění. Dále se změnilo to, že testování jsou zaměstnavatelé povinni provádět jen do 30. 6. 2021. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Podle Nejvyššího soudu je vyřazení z evidence úřadu práce až krajní řešení

Nejvyšší správní soud (NSS) se zastal ženy, která promeškala schůzku na Úřadu práce a kvůli tomu vypadla z evidence uchazečů o zaměstnání. Podle správního soudu má být vyřazení z evidence až krajním řešením, nikoliv trestem za bagatelní pochybení. Vyřazení uchazeči přicházejí o podporu v nezaměstnanosti. NSS v rozsudku zdůraznil, že činnost správních orgánů je v prvé řadě službou veřejnosti. Při výkonu svých pravomocí by měl mít úřad vždy na zřeteli účel, pro který byl zřízen. Smyslem činnosti úřadu práce je především zprostředkování zaměstnání. K tomuto účelu by měla vést veškerá činnost úřadu, přičemž vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání by mělo představovat pouze krajní opatření, nikoliv běžný nástroj řešení agendy úřadu práce. NSS řešil případ, kdy se žena bez omluvy nedostavila na plánovanou schůzku na pobočce úřadu práce v Brně. Na úřad měla přijít 26. listopadu, přišla 29. listopadu 2018. Do diáře si poznačila chybný termín. V evidenci uchazečů byla od srpna a své povinnosti pravidelně plnila. Svou situaci se snažila aktivně řešit a od 1. ledna 2019 si sama našla zaměstnání. Podle NSS nic nenasvědčuje tomu, že by 26. listopadu byla pro ženu připravena jedinečná nabídka zaměstnání, kterou by zmeškáním schůzky zmařila. Za této situace bylo vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle soudců zcela nepřiměřené. Ženino pochybení nemělo takovou intenzitu, aby se dalo hovořit o “maření součinnosti” s úřadem práce. Soud nijak nezpochybnil, že si uchazeč o zaměstnání musí plnit své zákonné povinnosti, protože bez jeho součinnosti by úřad práce nebyl schopen dostát své úloze. Vyřazení z evidence však má tvrdé právní důsledky. Úmyslem zákonodárce při zakotvení možnosti vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání přitom bezesporu nebylo ‘trestat’ uchazeče za každé bagatelní pochybení, ale zajistit, aby výhod spojených s vedením v seznamu uchazečů o zaměstnání nemohly požívat osoby, které své postavení zneužívají a znemožňují úřadu práce vykonávat jeho činnost. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o nových nařízeních vlády ke koronavirové epidemii, nebo o nesouhlasu NRZP ČR se změnami, které jsou v poslaneckém návrhu o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Festival architektury Open House Praha 2021

Festival Open House Praha 2021 otevře o víkendu 7. a 8. srpna 2021 celkem 80 budov a prostorů. Organizátoři Open House Praha tentokrát zvolili letní termín festivalu a zvou všechny milovníky architektury na jeho sedmý ročník. V rámci festivalu budou moci návštěvníci zdarma navštívit 80 běžně nepřístupných budov a prostorů a festivalový týden přinese řadu doprovodných akcí. Mottem festivalu je „Architektura pro všechny“, prohlídky budov jsou totiž určené pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi a osob se zrakovým a sluchovým postižením. Vstup do všech otevřených budov je zdarma bez nutnosti předchozí registrace. Seznam všech otevřených budov je zveřejněn na webových stránkách www.openhousepraha.cz. Zdroj: MČ Praha 8

9.6.2021
Noví dopravci pro lidi se zdravotním postižením v Praze

Mikrobusy na objednání pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze budou od roku 2022 zajišťovat společnosti Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti nahradí současné provozovatele, kterými jsou Societa v.p.s. a Handicap-Transport s.r.o. a kteří budou tuto službu provozovat podle stávajících podmínek jen do konce roku 2021. Noví dopravci budou od roku 2022 provozovat 35 speciálně upravených vozidel, která bude obsluhovat personál speciálně vyškolený pro tuto činnost. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3-4 cestujících a 10 pro přepravu jednoho pasažéra. Každé vozidlo musí umožňovat přepravu alespoň jednoho klienta na vozíku (elektrickém nebo mechanickém). Dosud bylo v rámci dopravy na objednání provozováno 27 vozidel. Na provoz a co nejefektivnější využití mikrobusů bude nově dohlížet dispečink ROPID. Cílem je poskytnout kvalitnější služby a zkrátit čekací objednávkové časy. Mikrobusy bude možné stejně jako nyní využívat pro cesty po Praze i do vybraných středočeských měst a obcí v bezprostředním okolí Prahy. Služba bude zpoplatněna nástupní sazbou 10 Kč a jednotlivým jízdným ve výši 40 Kč. Při cestě z Prahy do příměstských obcí stojí jedna jízda 60 Kč (jízdné pro děti od 6 do 15 let bude poloviční, děti do 6 let se přepraví zdarma). Více informací najdete na stránkách https://pid.cz/prakticke-informace/bezbarierove-s-pid/?tab=4. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Program pro všechny seniory na červen

Aktivity, které připravuje Právě Teď! o.p.s. na červen 2021, budou probíhat nejen online, ale některé už i “na živo”. Z těch druhých jsou již potvrzeny Nordic Walkingové lekce v Praze ve Stromovce, Krčském lese a Malešickém parku. Kompletní program bezplatných akcí pro seniory najdete na stránkách https://pravetedops.cz/2021/05/23/program-na-cerven-21/. Zdroj: Helpnet.cz

9.6.2021
Zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením

V minulém roce ombudsman zveřejnil výzkum týkající se vyhrazeného parkování, jehož výstupy byly následně zveřejněny a prezentovány na kulatém stole. Na základě tohoto výzkumu nyní ombudsman zveřejnil doporučení, které má za cíl sjednotit praxi v rozhodování o zřízení vyhrazeného parkování a je tak určeno především obcím a silničním správním úřadům. Výzkum z minulého roku byl realizován na reprezentativním vzorku obcí a potvrdil dlouhodobou zkušenost, podle níž je nejčastějším důvodem pro nepovolení vyhrazeného parkování nesouhlas obce, tedy vlastníka dané komunikace. Některé obce mají vlastní kritéria, podle nichž posuzují jednotlivé žádosti. Byť lze takovou transparentnost uvítat, některé z obcí stanovily takové podmínky, které vylučují celé skupiny osob s postižením z možnosti získat vyhrazené stání. Jiné obce pak postupují čistě formalisticky, bez individuálního posouzení konkrétní situace žadatelů. Doporučení ombudsmana by proto mělo sjednotit nejednotnou praxi a učinit rozhodování v této oblasti předvídatelným, a to s ohledem na individuální potřeby lidí s postižením. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/zrizovani-vyhrazenych-parkovist-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

9.6.2021
Prostory pro schůzky zdarma

Pacientský hub nabízí pacientským organizacím v Praze tři vybavené zasedačky. Pro pacientské organizace všechny prostory nabízí bezplatně. Do zasedačky můžete každý všední den od 8:30 do 17:00 hod. Nemusíte řešit energie, internet ani úklid. Pracovat lze na místních počítačích, k dispozici je i tiskárna a promítací vybavení. Oběd si můžete ohřát a sníst ve vybavené kuchyňce. Můžete si do zasedačky vzít návštěvu. Z centra Prahy jste v zasedačce do deseti minut pomocí MHD. Za rohem najdete park Grébovka, kam se můžete jít po dlouhém dni protáhnout. Celý prostor je bezbariérový. Další informace najdete na webu Pacientského hubu: https://www.pacientskyhub.cz/aktuality/161. Zdroj: Helpnet.cz

9.6.2021
Výzkum násilí na osobách se zdravotním postižením

Online dotazník připravila In IUSTITIA, o.p.s. Je určen všem lidem, kteří jsou starší 15 let, žijí v Česku a považují se za člověka se zdravotním postižením nebo je za něj považuje někdo jiný, například stát. Dostupné jsou dvě varianty dotazníku: základní varianta a varianta upravená pro potřeby lidí s mentálním postižením. Pomocí online dotazníku chce In IUSTICIA zjistit, jak často se lidé s postižením setkávají s násilím, s jakými formami násilí se setkávají nejčastěji, jestli napadení oznamují policii a jaké dopady na ně násilí mělo. Vyplněním dotazníku pomůžete tyto otázky objasnit a přispět k systematickému řešení tohoto důležitého společenského problému. Dotazník je možné vyplnit, i když jste se obětí násilí nestali – jenom tak bude možné zjistit, jak velký problém násilí mezi lidmi s postižením je, kolika procent se týká. Podrobnější informace o výzkumu, včetně odkazů na dotazníky, jsou uvedeny na stránkách: https://in-ius.cz/zahajili-jsme-on-line-vyzkum-nasili-na-lidech-se-zdravotnim-postizenim/. Zdroj: Helpnet.cz

9.6.2021
Hlavní oblasti státní politiky vůči nestátní neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022

Vláda ČR v pondělí 7. června 2021 schválila Hlavní oblasti státní politiky vůči nestátní neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022. Jedná se o dokument, který obsahuje ucelený přehled všech tematických hlavních oblastí včetně konkrétních dotačních programů, které ministerstva plánují vyhlásit v roce 2022 na podporu činnosti neziskového a veřejně prospěšného charakteru. Dokument je k dispozici na stránkách https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/hlavni-oblasti-statni-dotacni-politiky-vuci-nestatnim-neziskovym-organizacim-na-podporu-verejne-prospesnych-cinnosti-pro-rok-2022-188986/. Zdroj: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

9.6.2021
Pochod Praha – Prčice 2021 zrušen

Přes veškeré úsilí hlavních pořadatelů nebyl 55. ročník Pochodu Praha Prčice, který se měl konat 13. června 2021, povolen. Doufejme tedy, že zdrávi dojdeme do cíle v sobotu 21. května 2022. O alternativních možnostech projít si oblíbené trasy legendárního pochodu se dočtete v druhé polovině června na stránkách www.praha-prcice.cz. Zdroj: POV

18.5.2021
Nabídka rehabilitačního pobytu v Hotelu MAS – Sezimovo Ústí

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. obvodní organizace Praha 10 nabízí volná místa na rehabilitačním pobytu v Hotelu MAS – Sezimovo Ústí. Pobyt se uskuteční od 2. 6. do 8. 6. 2021, účastnický poplatek činí 4 000,- Kč. V ceně je doprava tam i zpět, 6 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, televizí, telefonem a satelitem, plná penze (švédské stoly – začíná se večeří a končí snídaní). Volných je ještě 5 dvoulůžkových pokojů. V případě zájmu prosím kontaktujte předsedkyni Emilii Holubovou, mobil: 736 509 857, e-mail: stp-p10.holubova@volny.cz. Zdroj: STP Praha 10

18.5.2021
Vše okolo správného výběru vozíku

Pro všechny pacienty s poraněním míchy a jejich blízké připravila Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. webinář (seminář přes internet) nazvaný Vše okolo správného výběru vozíku. Poradí vám, jaká má být jeho správná konfigurace a nastavení pro zdravý, funkční a komfortní sed, podporující aktivní způsob života jeho uživatele. Dozvíte se, jaká jsou kritéria výběru vozíku, aby byly splněny principy zdravého sezení včetně vašich individuálních potřeb a správně převedeny do praktického výběru typu vozíku, jeho příslušenství a nastavení. Webinář se koná 25. 5. 2021 od 16:00 hod. Účast je možná po bezplatném přihlášení. Webinář bude probíhat ve službě Google Meet. Připojit se můžete jedním kliknutím z webového prohlížeče v počítači nebo z mobilní aplikace. Všechny potřebné informace k připojení obdržíte e-mailem. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/akce/zdravi/webinar-vse-okolo-spravneho-vyberu-voziku. Zdroj: CZEPA

18.5.2021
Velký průzkum o životě seniorů

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze organizuje opakovaně průzkum o životě seniorů. Anonymní dotazník je zaměřen na současný život seniorů, na aktivity před vznikem pandemie a na to, jak hodnotí sami sebe. Seniorů je i v ČR stále více, žijí rozmanité životy, v různém životním stylu a s různými aktivitami každý den. Dotazník je určen pouze lidem od 60 let věku výše. Výsledky mohou pomoci jak ve vědecké práci na Karlově univerzitě, tak při dalším utváření státní politiky v podpoře stárnutí. Dotazník je třeba vyplnit najednou a jeho vyplnění zabere cca 30 – 45 minut. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/velky-pruzkum-o-zivote-senioru. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2021
Jarní Agora 2021 online

Unikátní vzdělávací akci, zaměřenou na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením, zahájí ve čtvrtek 27. května 2021 v 16.00 hod. živý přenos plenární sekce. Na plenární sekci v následujících (tý)dnech naváží další online aktivity – připravují se tutoriály, online workshopy a diskusní setkání. Zájemci na Agoru přicházejí seznámit se s novinkami v oblasti speciální výpočetní techniky, vyměnit si zkušenosti či se prakticky procvičit v dovednostech v práci s informačními a komunikačními technologiemi pomocí odečítacího nebo zvětšovacího programu. Akci pořádá Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/jarni-agora-2021-online. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2021
Seniorské StarDance zahajuje II. ročník

Máte rádi společenské tance? Staňte se i vy hvězdou ze StarDance. SenSen opět spolupořádá jedinečný projekt zaměřený na aktivní seniory a seniorky 60+. Druhý ročník Seniorského StarDance. Zapojte se také, naučte se tančit pod individuálním vedením profesionála a zatančete si velké finále v rámci odpoledního plesu pro seniory přímo na Žofíně. Tanečníkům organizátor zapůjčí šaty, nalíčí je, aby si připadali jako opravdové hvězdy. Seniorské StarDance spoluorganizuje SenSen s Prague Dance Championship. Přihlášky zasílejte do 15. 6. 2021 na adresu info@sensen.cz společně s následujícími údaji: jméno a příjmení, amatér/profesionál, ročník narození, výška, mobil, e-mail, bydliště (město). Konkurz proběhne v první polovině září 2021 v městech dle přihlášených účastníků (bude upřesněno). Tréninky budou probíhat 1krát týdně po celý říjen a listopad 2021 (cca 7 setkání) v blízkosti bydliště účastníků (bude upřesněno). Více informací: https://www.sensen.cz/aktivity/2021/seniorske-stardance-zahajuje-ii-rocnik. Zdroj: Vstupujte.cz

18.5.2021
Jak správně zvládnout pohyb s berlemi

Správný pohyb s berlemi vyžaduje určitý čas zaučení. Veškerý pohyb po úraze nebo operaci je komplikovanější, namáhavější, pokud při pohybu využíváme berle. Některé rutinní pohyby se musí člověk učit zcela nově. Správné zacházení s pomůckou při chůzi pohyb ulehčuje a působí preventivně proti pádu. Pro starší ročníky by se ještě hodila kombinace s tréninkem rovnováhy a svalů, aby se co nejrychleji dostali znovu do běžné denní rutiny bez pomůcky při chůzi. V článku na stránkách https://penzista.net/zdravi/jak-spravne-zvladnout-pohyb-s-berlemi/ najdete tipy, na co se při pohybu s berlemi soustředit. Zdroj: Penzista.net

18.5.2021
Pomůžeme vám zvednout se z dluhů

Člověk v tísni představuje ve spolupráci s agenturou VMLY&R Červené sluchátko, další způsob pomoci zadluženým lidem. Snaží se tak vyburcovat lidi, kteří mají problémy s dluhy, aby zahodili své obavy či případný ostych, a ozvali se. Nově stačí, když na sebe na webu www.cervenesluchatko.cz zanechají kontakt a dluhoví poradci jim zavolají zpět. Tím, že se na poradce obrátí, lidé nic neriskují. Jejich situaci to nezhorší, naopak může jít o první krok k tomu, aby dokázali své problémy v budoucnu vyřešit. Zdroj: Člověk v tísni

18.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. další informace o očkování a jednání Zdravotního výboru o pacientských organizacích. Zdroj: NRZP ČR

13.5.2021
Očkování imobilních pacientů v domácím prostředí

Společnost Podané ruce nabízí Svazu tělesně postižených v České republice z. s. očkování imobilních pacientů všech věkových skupin proti onemocnění COVID-19. Každý týden vyráží jejich mobilní týmy očkovat imobilní pacienty do domácího prostředí. Společnost působí v Jihomoravském kraji, ale v případě zájmu většího počtu lidí jsou ochotní zorganizovat očkování i ve vedlejších krajích. Můžete společnost Podané ruce kontaktovat a zkusit je požádat o očkování v domácím prostředí. Bude potřeba nahlásit jim jména konkrétních pacientů s adresou a telefonickým kontaktem (případně kontaktem na pečovatelku nebo rodinného příslušníka) a krátkou informaci týkající se anamnézy. Oni se následně s pacienty spojí a domluví se na podrobnostech (zejména konkrétním termínu očkování). Nabídku lze využít opravdu jen pro imobilní pacienty, kteří nejsou schopni se dostavit k očkování do očkovacího centra nebo k praktickému či odbornému lékaři. Cílem organizace je pomoci v co nejkratší době proočkovat co nejvíce pacientů, kteří jsou závislí na pomoci druhých. Kontakty: Ria Peška, koordinátor OC Bohéma, Společnost Podané ruce o.p.s., tel.: 776 661 615, e-mail: ocbohema@podaneruce.cz, web: www.podaneruce.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

13.5.2021
Nový portál zaměřený na hledání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením spouští portál https://www.pracovnitrziste.cz/. Portál bude zajišťovat komfort pro lidi s handicapem při hledání práce a současně důrazně chránit jejich citlivá osobní data. Budoucí zaměstnavatel neuvidí na webu kompletní životopis, protože osobní data jsou šifrovaná, a teprve po souhlasu zájemce o práci jsou mu informace poskytnuty. Nejde přímo o zprostředkování práce ani pracovní agenturu. Jedná se o pracovní portál, kde mohou osoby se zdravotním postižením (OZP) najít možnost pracovního uplatnění. Zájemce bude mít možnost oslovit budoucí zaměstnavatele z rozsáhlé databáze firem, které s NFOZP dlouhodobě spolupracují, a dále určit, kdo jeho profil vidí. Registrace je bezplatná a je možné ji kdykoliv zrušit. Cílem NFOZP je, aby byl portál aktivním prostředníkem pro budoucí zaměstnance a zaměstnavatele. Součástí portálu jsou i poradny, jak pro budoucí zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Všechny poradny jsou vázané na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jsou v nich k dispozici profesionálové z Hospodářské komory hlavního města Prahy, kteří dokážou poradit, jak se efektivně vypořádat s exekucemi, součástí je i právní poradna. Zdroj: STP v ČR z. s.

13.5.2021
Série on-line přednášek se zdravotní tématikou

Gerontologicky Institut, o.p.s. pořádá v květnu 2021 sérii on-line přednášek zdarma k problematice infekčních chorob, prevence a ochraně proti nim, posilování imunity, očkování atd. Zúčastnit se můžete přednášek: 18. 5. 2021 od 16:00 do 18:00 hod.: Jak správně zacházet s rouškami a dalšími ochrannými prostředky? a 23. 5. 2021 od 16:00 do 18:00 hod.: Jak posilovat imunitu. Správná výživa pro posílení imunity křehkých seniorů. Více informací a registrační formulář najdete na stránkách https://www.zivot90.cz/cs/aktuality/309-informacni-servis-v-dobe-covidu-19-pro-ohrozene. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2021
Seminář První pomoc

Bezplatný webový seminář, který pořádá Společnost E, proběhne v úterý 18. 5. 2021 od 18.00 do 19.30 hod. Hostem bude Aleš Benda, zkušený zdravotnický záchranář s dlouholetou praxí a mimo jiné také odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dozvíte se: Obecné základy první pomoci (priority poskytnutí první pomoci, moderní možnosti přivolání záchranné služby, stav bezvědomí a první pomoc), specifika epileptických záchvatů a následné první pomoci při jejich výskytu. Bude prostor také pro vaše dotazy. Více informací: http://www.spolecnost-e.cz/epiwebinare/. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o další informace k poslaneckému návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo dotaz k očkování osob s chronickým onemocněním a pečujících osob, nebo informace o překvapivém jednání Výboru pro sociální politiku o novele zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

13.5.2021
Online jóga pro sedící

Pražská organizace vozíčkářů nabízí v úterý 18. května 2021 od 15:00 do 16:00 hod. online lekci jógy vedenou profesionální lektorkou. Lekce je vedena na platformě Google Meet, zájemce o připojení musí mít účet u Googlu (gmail). Jemné jógové dechové a protahovací cvičení prováděné v sedě povede zkušená lektorka Jitka Dytrychová. Podrobnosti o online lekci a odkaz naleznete na stránkách: https://pov.cz/component/icagenda/85-joga-pro-sedici-1-2023?Itemid=101. Termíny dalších lekcí jógy i jiných aktivit najdete na stránkách: https://pov.cz/volnocasovky. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2021
Pochod Praha – Prčice

Konání jubilejního 55. ročníku Pochodu Praha – Prčice, který byl vloni zrušen, se kvůli aktuální situaci přesouvá na neděli 13. června 2021. Je připraveno 21 tras různé délky a zaměření. K účasti na pochodu bude letos nutný „chytrý“ telefon s wifi a GPS, v lepším případě i cca 1 MB dat. Registrace bude letos elektronická, stejně jako zaplacení startovného, které bude jednotně 50,- Kč. Vozíčkářská trasa by se měla, bude-li organizace pochodu povolena, konat podle zaběhlých zvyklostí, nebude pro ni tedy platit nový online systém. Na speciální vozíčkářskou trasu se mohou vydat pouze držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod. Informace o spuštění registračního formuláře a další podrobnosti budou zveřejňovány na stránkách: www.praha-prcice.cz. Zdroj: POV

13.5.2021
Konference Moderní technologie v nezisku 2.0

Konferenci pořádá AVPO ČR, AVPO Servisní, NROS a proběhne 20. května 2021 od 9.25 do 13:30 hodin online. Program konference a více informací naleznete na stránkách https://www.avpo.cz/event/rezervujte-si-termin-online-konference-moderni-technologie-v-nezisku-2-0/?utm_source=82018-02%20NEZISKOV%C3%89%20ORGANIZACE&utm_medium=email&utm_term=6272522003&utm_content=ZDE&utm_campaign=vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD–20210512. Vstupné je dobrovolné (možnou inspiraci k dobrovolnému příspěvku najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/moderni-technologie-v-nezisku-20). Na konferenci je třeba se předem zaregistrovat. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2021
Přednášky a komentované procházky Prahou pořádané studenty

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku vás zve na další cyklus online přednášek svých studentů a také na komentované procházky Prahou pořádané studenty v květnu a červnu 2021. Plánované přednášky můžete sledovat živě v uvedených datech na YouTube. Nabídku jednotlivých přednášek a procházek najdete na stránkách https://www.voscr.cz/events/. Zdroj: Remedium

13.5.2021
Webinář: Budoucnost univerzit třetího věku v ČR

Dne 25. května 2021 od 14:00 do 16:00 hod. se můžete zúčastnit webináře „Budoucnost univerzit třetího věku v ČR“, který se zaměřuje na poskytování kvalitního vzdělávání stárnoucím lidem. Na webináři se bude diskutovat nejen o vývoji univerzit třetího věku a seniorech na trhu práce, ale i o zkušenostech samotných studentů či o přístupu EU. Pro více informací prosím navštivte tento web: https://www.facebook.com/events/460604011710482. Zdroj: NRZP ČR

13.5.2021
Poradny Moravskoslezského kruhu

Na stránkách Moravskoslezského kruhu https://www.mskruh.cz/poradna/ najdete webové poradny zaměřené na 3 tematické okruhy. V právní poradně pro opatrovníky naleznete odpovědi na dotazy týkající se omezení svéprávnosti a návrhů opatrovníka, práv a povinností opatrovníka, nejasností, které během opatrovnictví vyvstanou, vztahů s dalšími stranami. V ošetřovatelské poradně pro pečující naleznete odpovědi na otázky související s ošetřováním vašeho blízkého v domácím prostředí – od potřebných pomůcek, úprav domácnosti až po zajištění hygieny, výživy nebo péči na lůžku. V sociálně-právní poradně pro pečující naleznete odpovědi na otázky týkající se příspěvku na péči a dalších sociálních dávek a příspěvků (včetně odvolání a námitek nebo žalob), postavení pečujících osob na trhu práce, důchodů, smluv s poskytovateli služeb apod. Můžete zadat svůj vlastní dotaz na problematiku, kterou řešíte a se kterou potřebujete poradit. Zdroj: Noviny Pečujeme doma

13.5.2021
Upozornění na neseriózní nabídky výrobků na internetu

V současné době se na různých internetových stránkách a v tisku objevuje řada nabídek na výrobky, které jsou prezentovány jako mimořádně účinné při léčbě či prevenci mnoha onemocnění. Některé z nich jsou neseriózní, uvádí klamavé informace a je zřejmé, že se nejedná o léčivé přípravky, které mohou deklarovat léčebné účinky. V případě výrobku, u kterého si není spotřebitel jistý, že je u nás povolený, doporučuje MZČR navštívit stránky SÚKL, kde lze v Databázi léků https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php vyhledat všechny registrované léčivé přípravky v České republice podle názvu či léčivé látky. Jestliže v databázi výrobek není uveden, znamená to, že se nejedná o léčivý přípravek registrovaný v ČR. Zdroj: Noviny Pečujeme doma

4.5.2021
Hledáme nového pracovníka/pracovnici do půjčovny kompenzačních pomůcek

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. se sídlem Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín, přijme nového kolegu/kolegyni na pozici pracovník/pracovnice půjčovny kompenzačních pomůcek (úvazek 0,5). Náplň práce zahrnuje zajištění fungování půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, půjčování a údržbu pomůcek (vozíky, chodítka, postele, atd.), jednání s klienty, vedení dokumentace. Nabízíme zkrácený pracovní poměr v rozsahu 0,5 úvazku, pracovní smlouvu na dobu určitou (1 rok s možností prodloužení), mzdové ohodnocení ve výši 13.800 Kč hrubé mzdy měsíčně, práci v příjemném prostředí s dobrou dopravní dostupností na Praze 8 – Karlín a nástup od 1. června 2021. Více informací najdete v přiloženém inzerátu. Zdroj: STP v ČR z. s.

4.5.2021
Očkování pečujících osob

Od 3. května do 15. června 2021 se k očkování proti covid-19 budou moci registrovat osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Registrovat se budou pomocí kódu, který obdrží na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba dávky příspěvek na péči (III. a IV. stupeň závislosti). Na očkovacím místě se pak tato osoba prokáže dokladem totožnosti a potvrzením od Úřadu práce, který obdrží při převzetí kódu. Skupina osob pečujících, které mohou být přednostně očkovány proti covid-19, byla na základě odborného posouzení a s ohledem na současný postup očkovací kampaně specifikována na osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, a to z důvodu nepostradatelnosti jejich péče pro osoby v těžké a úplné závislosti. Z důvodu rostoucí dostupnosti očkovací látky v ČR je v současné době registrace umožňována novým skupinám podle věku, a to při otevírání registrace skupinám po 5 letech věku za týden. V červnu by přitom měla být registrace umožněna celé dospělé populaci ČR. Podrobnější informace naleznete na stránkách: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=121. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

4.5.2021
Očkování pacientů s chronickým onemocněním a očkování v domácnosti

Ve středu 28. dubna 2021 se uskutečnila na Ministerstvu zdravotnictví další pravidelná schůzka s krajskými koordinátory očkování. Na tomto jednání bylo, mimo jiné, rozhodnuto, že možnost registrovat se podle kódu pro skupiny pacientů s chronickým onemocněním bude prodloužena z 30. 4. 2021 do 15. 5. 2021. Do tohoto data se mohou registrovat k očkování na očkovacím místě obě skupiny chronických pacientů. Možnost přednostního očkování mají všichni diabetici léčeni perorálními antidiabetiky či inzulínem. Bylo upuštěno od omezení přednostní možnosti očkování diabetiků, kteří mají další onemocnění. Pokud jde o mobilní týmy očkování přímo v domácnostech, tak se zdá, že nejlépe je oslovit buď Krajský úřad, nebo krajského koordinátora očkování. Mobilní očkovací týmy mají některé kraje a skutečně očkují i v domácnostech. Záleží to však na množství očkovací látky Astra Zeneca. Očkování mobilními týmy se týká pouze pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacích center. Nejlépe bude, když zároveň oslovíte svého praktického lékaře, který by vám měl dát doporučení, že zdravotní stav je takový, že vám neumožňuje se dostavit do očkovacího centra. Mobilní očkovací týmy ale budou zajíždět jenom tam, kde je to nezbytně nutné. Podrobnější informace naleznete na stránkách: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108. Zdroj: NRZP ČR

4.5.2021
Informace ambulantních specialistů k očkovacím kódům

Na stránkách http://www.sasp.cz/zamer-vlady-cr-v-dalsi-fazi-ockovat-chronicke-pacienty-situace-ke-dni-17-3-2021?fbclid=IwAR3pqrElbBIN8xgJcK-abXzAInSDok29P4F2 najdete komplexní informace Sdružení ambulantních specialistů o.s. o očkování chronických pacientů proti koronaviru. Tyto informace byly aktualizovány ke dni 14. 4. 2021. Dále NRZP ČR zveřejnila poznámky vedení Sdružení ambulantních specialistů k tomu, jak mají pacienti postupovat, protože se často dostávají do situace, kdy pacienti s přednostním očkováním neobdrží kód od svého ambulantního lékaře s tím, že ambulantní specialista nemá čas pro vydání kódu. Přesný přepis poznámek SAS najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/04/19/informace-c-43-2021-informace-ambulantnich-specialistu-k-ockovacim-kodum/. Zdroj: NRZP ČR

4.5.2021
Ukončení platnosti tiskopisu plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje, že od 1. 5. 2021 již nebude možné vyzvedávat důchody na poště na základě tiskopisu plné moci, neboť pominuly důvody pro využívání tohoto mimořádného režimu výplaty (z důvodu zlepšení epidemické situace v ČR). Platnost dosavadního tiskopisu plné moci skončila dnem 30. 4. 2021. Pokud důchodci k vyzvednutí důchodu uloženého na poště dosud pověřovali své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby a nadále se obávají na poštu osobně docházet, mají možnost zařídit si výplatu svého důchodu na účet či požádat poštu o doručování důchodu v hotovosti přímo do místa bydliště. Zdroj: ČSSZ

4.5.2021
Parkování osob se zdravotním postižením

Liga vozíčkářů na svých stránkách http://www.vozickar.com/dotaz-z-poradny-parkovani-osob-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejnila informaci o tom, že i za parkování na místě vyhrazeném pro vozíčkáře je někdy nutné zaplatit příslušný poplatek. Vlastnictví parkovacího průkazu dává oprávnění parkovat na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením, ale žádný zákon nestanovuje právo neomezeného či bezplatného stání pro osoby se zdravotním postižením. Zdroj: Vozíčkář

4.5.2021
Kde seženu peníze na pomůcky, které potřebuji?

Liga vozíčkářů připravila základní přehled o možnostech financování pomůcek pro osoby se zdravotním postižením. Ve svém článku shrnuje, kde je možné sehnat finance na potřebné pomůcky a jaký je postup. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.vozickar.com/legislativni-okenko-kde-sezenu-penize-na-pomucky-ktere-potrebuji/. Zdroj: Vozíčkář

4.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o změně data předávání cen MOSTY 2020, nebo informace o informace o jednáních k novele zákona o sociálních službách, nebo informace o schválení opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, nebo prohlášení NRZP k poslaneckému návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

4.5.2021
Sociální služby – akreditované kurzy lze poskytovat distanční formou

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2021. S ohledem na délku trvání mimořádných opatření, a protože si je ministerstvo vědomo, že další vzdělávání má svou významnou úlohu pro kvalitu výkonu činností sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, je umožněno výuku akreditovaných kurzů poskytovat distanční formou (on-line). Současně MPSV upozorňuje, že případné nedodržení povinného hodinového rozsahu dalšího vzdělávání je možné zohlednit pouze z objektivních důvodů a v situaci, kdy ho nebylo fakticky možné zabezpečit. Je žádoucí, aby zaměstnavatelé zajistili další vzdělávání v maximální možné míře i přes aktuální složité podmínky. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/akreditovane-kurzy-lze-poskytovat-distancni-formou. Zdroj: Helpnet.cz

4.5.2021
Lidé s duševním onemocněním a invalidní důchod

Úřad ombudsmana vytvořil infografiku (leták), shrnující problematiku invalidních důchodů u lidí psychosociálním postižením. Na stránkách https://www.ochrance.cz/aktualne/v_ramci_mesice_blaznovstvi_ombudsman_radi_ohledne_invalidnich_duchodu_lidem_s_dusevnim_onemocnenim/ najdete podrobnosti, které se týkají především toho, jak sepsat řádnou žádost o invalidní důchod u lidí s duševním onemocněním. Materiál upozorňuje na to, že často chybí podklady pro posouzení zdravotního stavu, případně lékařské zprávy o vývoji zdravotního stavu a podobně. Materiál, který připravil Úřad ombudsmana, může přispět k úspěšnosti podávaných žádostí o invalidní důchod. Zdroj: NRZP ČR

19.4.2021
Přednáška Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno je partnerem v projektu, který realizuje Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. V rámci tohoto projektu vznikla přednáška SOS-Asociace, kde se např. dozvíte, na co si dávat pozor při nákupech, jak reklamovat, v čem vám může SOS-Asociace pomoci, apod. Můžete si rozšířit rozhled a poslechnout si zajímavé věci z právní poradny. Video s přednáškou je dostupné na internetové adrese: https://youtu.be/NEJCntHVttM. Zdroj: STP Brno

19.4.2021
Rok bez naděje? zMůžeš víc

V pátek 12. března 2021 uplynul rok od zavedení prvního nouzového stavu v České republice. Společná iniciativa tří organizací (Centra LOCIKA, Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy) chce upozornit na psychické dopady covidového provizoria a povzbudit veřejnost k péči o sebe sama a své okolí. Šest bodů proti bezmoci – šest obyčejných věcí, které fungují, a které může kdokoliv z nás okamžitě začít dělat a bojovat tak proti bezmoci a apatii. Dobrá komunikace, pěstování vlastní odolnosti, ale třeba i obyčejné objetí nám mohou pomoci snížit stres a zvládnout současnou situaci. K iniciativě zMůžeš víc vznikla webová stránka www.zmuzesvic.cz, kde kromě šesti “bodů proti bezmoci” najdou lidé inspiraci, co můžou dělat pro sebe a své okolí. Iniciativa je otevřená všem, kteří chtějí přidat další nápady a podněty. Zdroj: Holubí pošta

19.4.2021
Kurz – Excel pro každodenní práci

Na workshopu se proberou úplné základy práce s Excelem, které usnadní práci každému, kdo otevře jakoukoliv tabulku. TechSoup připravil další z řady webinářů, tentokrát na téma Excel. Z Excelu nám můžou buď šedivět vlasy, nebo nám bude naopak velmi usnadňovat práci. Trik je v tom vědět, co všechno umí, jaké klávesové zkratky vám zachrání hodiny života a jak v něm chytře pracovat s daty. Webinář se odehraje 22. dubna 2021 od 15:00 do 17:00 hod. Obsah webináře: ukotvení příček, skrytí/zobrazení sloupců, jednoduché formátování, rychlý výběr dat a pohyb v tabulce, filtrování, vyhledávání a nahrazování (a případy, kdy se to může hodit a které by vás nejspíš nenapadly), kopírování buněk a vyplnění řad (umí to mnohem víc než si myslíte!), práce s duplicitními položkami, vzorce, se kterými bude váš Excel život snazší. Akce proběhne online, odkaz bude přihlášeným účastníkům zaslán před akcí. Cena: zdarma. Více informací: https://sdruzenivia.ecomailapp.cz/public/show/4074/45/7f62609b0d80d16f714b329be1cb6f18. Zdroj: TechSoup

19.4.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o mimořádném opatření, které upravuje testování žáků a studentů se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, nebo s poruchami autistického spektra. Zdroj: NRZP ČR

19.4.2021
Jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ

Chcete si ověřit, v jakém stavu je zpracování Vaší dávky? Jednoduše se přihlaste do ePortálu ČSSZ, kde najdete všechny potřebné informace. Jak se přihlásit? Je to jednoduché, možností přihlášení se do ePortálu ČSSZ je hned několik: např. prostřednictvím bankovní identity (díky ní se do ePortálu ČSSZ přihlásíte úplně stejně, jako do svého internetového bankovnictví), přes eObčanku, NIA prostřednictvím portálu eidentita.cz, mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autorita (IIG), nebo prostřednictvím certifikátu první certifikační autority (I.CA) nebo MojeID. Co vše po přihlášení se do ePortálu ČSSZ můžete zjistit či vyřídit? Získat informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku, získat informace nebo potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek, získat informace nebo potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (DPN), podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, získat náhled na Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), požádat o vystavení IOLDP, požádat o přehled dob důchodového pojištění, získat náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004 atd. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/zakladni-informace-eportal. Zdroj: ČSSZ

19.4.2021
Příspěvek na řidičáky pro handicapované – další kolo

Společný projekt ŠKODA AUTO a Konta Bariéry opět podpoří mobilitu osob s handicapem. Z grantového programu ŠKODA Neřídit mohou žadatelé i v letošním roce čerpat příspěvek až do výše 15 tisíc korun na absolvování autoškoly. Uzávěrka žádostí je v tomto kole do 15. května 2021. Grantový program ŠKODA Neřídit je určen pro lidi s tělesným postižením s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž handicap umožňuje řídit osobní automobil. Finanční příspěvek na absolvování autoškoly obdrží žadatelé, kteří zašlou přihlášku a budou vybráni komisí složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konto Bariéry. Více informací najdete na stránkách https://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/skoda-neridit nebo https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-fondy/Skoda-Neridit. Zdroj: CZEPA

19.4.2021
Vozíčkáři zaparkují snadněji

Sněmovna schválila novelu zákona o silničním provozu a s ní i dvoubodový postih neoprávněného parkování na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením. Prosadil se i návrh, podle kterého bude možné odtáhnout vozidla stojící neoprávněně na chodníku. Týká se i kol a koloběžek. I tato zdánlivá drobnost vozíčkářům pomůže. Takto stojící vozidla totiž často brání využití nájezdu, který umožňuje vjezd vozíčkáře na chodník. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/vozickari-zaparkuji-snadneji?fbclid=IwAR1sMKLjq6g0QIWgWkfBisDluDoOUhdlgtV3fwhZ6antu828ZDQA-4cgRMM. Zdroj: CZEPA

19.4.2021
Očkování osob s chronickým onemocněním

Přehlednou informaci o očkování osob s chronickým onemocněním přináší Pacientský hub na stránkách https://www.pacientskyhub.cz/aktuality/141. Zodpovídá na otázky, jak funguje očkování vážně nemocných osob a kde a kdy se mohou nechat očkovat. Informace v českém znakovém jazyce naleznete na YouTube kanále Ministerstva zdravotnictví: https://www.youtube.com/channel/UCLJUCkosOJod2VKJpsuZUFg. Zdroj: Helpnet.cz

19.4.2021
Přednášky a prezentace studentů VOŠ Cestovního ruchu v dubnu 2021

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku vás zve na další cyklus přednášek svých studentů. Plánované přednášky můžete v dubnu 2021 sledovat živě v uvedených datech na YouTube. Při kliknutí na odkaz se vám otevře nové okno, ve kterém budete moci v přímém přenosu nejen přednášku sledovat, ale v případě nejasností také pokládat vaše písemné dotazy. Po skončení si budete moci přednášku kdykoliv pustit ze záznamu a dohledat si informace, které vám unikly. Přednášky probíhají od 8. 4. do 29. 4. 2021. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.zivot90.cz/cs/aktuality/300-prednasky-a-prezentace-studentu-vos-cestovniho. Zdroj: Život 90

19.4.2021
Tvůrčí výzva pro seniory

Klub REMEDIUM – Centrum aktivit pro seniory, vyhlašuje tvůrčí výzvu pro seniory – soutěž, která má tři okruhy. 1) Literární – můžete přispět jakýmkoli psaným textem, např. zajímavými postřehy, básničkami, úvahami, povídkou nebo jen rýmovačkou na nějaké téma. 2) Výtvarný – patří sem malba, kresba, fotografie, můžete natočit video, vymodelovat, ušít, uplést, složit z papíru, fantazii se meze nekladou. 3) Kulinářský – báječné a šikovné kuchařky a kuchaři, uvařte jídlo a vyfoťte ho, pošlete recept, napište zajímavosti ze svého jídelníčku nebo přineste nápady na zdravé jarní pokrmy. Příspěvky do soutěže můžete posílat na e-mail senior@remedium.cz nebo přinést osobně do Klubu Remedium, Táboritská 22, Praha 3. Příspěvky do soutěže se přijímají do 10. května 2021. Více informací: https://www.vstupujte.cz/view.php?cisloclanku=2021040001. Zdroj: Klub REMEDIUM

13.4.2021
Očkování další skupiny osob s chronickým onemocněním a osob starších 65 let

Od pondělí 12. 4. 2021 je spuštěna další možnost registrace k očkování přes centrální rezervační systém pro další skupinu osob s chronickým onemocněním. Registrace bude probíhat prostřednictvím unikátního kódu, stejně jako u první skupiny osob s chronickým onemocněním. Na stránkách https://nrzp.cz/2021/04/12/informace-c-40-2021-ockovani-nove-informace/ najdete aktualizovanou verzi diagnóz a zdravotních stavů spojených s vysokým rizikem průběhu onemocnění COVID-19, pro které je teď očkování povoleno. Kódy budou v brzké době rozeslány, ale je třeba strpení a vyčkat na obdržení kódu od lékaře. Dále bude od středy 14. 4. 2021 umožněna registrace osobám starších 65 let. Více informací najdete na stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108. Zdroj: NRZP ČR, Ministerstvo zdravotnictví

13.4.2021
Příspěvek na řidičáky pro handicapované

Společný projekt ŠKODA AUTO a Konta Bariéry opět podpoří mobilitu osob s handicapem. Z grantového programu ŠKODA Neřídit mohou žadatelé i v letošním roce čerpat příspěvek až do výše 15 tisíc korun na absolvování autoškoly. Uzávěrka žádostí je 15. dubna 2021. Grantový program ŠKODA Neřídit je určen pro lidi s tělesným postižením s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž handicap umožňuje řídit osobní automobil. Finanční příspěvek na absolvování autoškoly obdrží žadatelé, kteří zašlou přihlášku a budou vybráni komisí složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konto Bariéry. Více informací najdete na stránkách https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-fondy/Skoda-Neridit nebo https://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-neridit. Zdroj: Helpnet.cz

13.4.2021
Je důležité kontrolovat si doby důchodového pojištění

Kontrolujete si pravidelně svoje doby důchodového pojištění nebo to, zda vás zaměstnavatel řádně přihlásil k nemocenskému a důchodovému pojištění a odevzdal za vás evidenční listy důchodového pojištění? Je to opravdu důležité. Došetřování dob důchodového pojištění zpětně za několik let je časově velmi náročná činnost a ne vždy se doby pojištění podaří došetřit. Přitom získaná doba pojištění má vedle celoživotních výdělků zásadní vliv na to, zda vám vůbec při dosažení důchodového věku nárok na důchod vznikne. Každý si může prostřednictvím ePortálu ČSSZ kdykoli zkontrolovat, jaké informace o jeho pojištění Česká správa sociálního zabezpečení vede. Čím dříve se podaří zjistit, že vedené informace případně neodpovídají skutečnému stavu, tím dříve je možné zajistit nápravu. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/kontrolujete-si-prehled-dob-duchodoveho-pojisteni-ci-zda-jste-prihlaseni-k-nemocenskemu-a-duchodovemu-pojisteni-. Zdroj: ČSSZ

13.4.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o online jednání na MPSV ČR dne 31. 3. 2021, které bylo zaměřeno jednak na dotace, které vypisuje MPSV ČR, dále na očkování v sociálních službách a na poslanecký návrh rozsáhlé novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo informace o sčítání lidu, domů a bytů 2021 a přidání dalších termínů asistence pro osoby se sluchovým postižením, nebo informace o pozměňovacím návrhu k definici pacientské organizace. Zdroj: NRZP ČR

13.4.2021
Jak správně chodit o berlích a holi

V krátkém článku na stránkách https://www.roska.eu/rehabilitace-pro-pacienty-s-rs/jak-spravne-chodit-o-berlich-a-holi najdete stručné tipy na správné používání berlí a hole. Zdroj: Unie ROSKA

13.4.2021
Aktuální tiskopis plné moci pro vyzvednutí důchodu

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje, že i po skončení nouzového stavu dne 11. dubna 2021 bude možné na přechodnou dobu, avšak nejpozději do 30. dubna 2021, aby důchodci, kteří jsou staršího věku nebo mají oslabenou imunitu, mohli pověřit vyzvednutím důchodu vypláceného v hotovosti svého příbuzného nebo jinou důvěryhodnou osobu. Tiskopis plné moci si můžete stáhnout na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualizovany-tiskopis-plne-moci-k-prevzeti-splatky-duchodu-vyplaceneho-v-hotovos-1. Plná moc se předloží při přebírání splátky důchodu v pobočce České pošty. Zároveň tato plná moc platí jednorázově pouze pro konkrétní splátku důchodu (případně pro již dříve nevyzvednuté splátky) a po vyplacení důchodu se archivuje jako součást výplatního dokladu / výplatních dokladů. Aktualizovaný tiskopis je zapotřebí použít již při výplatách dubnové splátky důchodů se splatností 12. 4. 2021. ČSSZ doporučuje vyplnit tuto plnou moc včas. Zdroj: ČSSZ

13.4.2021
Nezapomínejte ani na sebe!

Online skupinová setkání pro rodiče a blízké lidí se zkušeností s duševním onemocněním pořádá Green Doors z. ú. Skupinová setkání se budou konat 19. 4., 17. 5. a 21. 6. 2021 a budou pro účastníky zdarma. Přemýšlíte, jak nastavit hranice mezi osobním životem a péčí o blízkého? Jak zvládat emoce, které prožíváte? Hledáte úlevu od vyčerpání? Potom vám tato setkání v malé skupince lidí s odborníkem můžou pomoci. Zorientujete se lépe v situaci, ve které se nacházíte, a zjistíte, co s ní můžete vy sami udělat. Porozumíte lépe vlastním emocím a dozvíte se, jak se postarat o sebe, abyste mohli zůstat svému blízkému dál oporou. Kapacita je omezená na max. 10 účastníků. Přihlašování na: e-mail: zaclenovani.vedouci@greendoors.cz, tel.: +420 774 913 058. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/nezapominejte-ani-na-sebe. Zdroj: Helpnet.cz

31.3.2021
Letošní svátky mírně posunou výplaty důchodů

Státní a ostatní zákonem stanovené svátky pravidelně posouvají výplatní termíny důchodů. V letošním roce je posunou celkem šestkrát. Letošní velikonoční svátky mírně posunou termíny výplat starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Důchody, které mají stanovený výplatní termín na pátek (2. dubna 2021), budou vyplaceny s předstihem, a to 1. dubna. Důchody, jejichž výplatní termín připadá na neděli (4. dubna 2021), budou naopak vyplaceny o pár dní později, a to 6. dubna. Další změny výplatních termínů důchodci mohou očekávat ještě na začátku července a tradičně také na Štědrý den. Podrobnější informace a seznam všech letošních termínů, které posouvají výplaty důchodů, naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/letosni-svatky-mirne-posunou-vyplaty-duchodu. Zdroj: ČSSZ

31.3.2021
Informace o očkování osob s chronickým onemocněním – 1. priorita

Národní rada osob se zdravotním postižením na svých stránkách https://nrzp.cz/2021/03/24/informace-c-34-2021-informace-o-ockovani-chronicky-nemocnych-i-prvni-priorita/ zveřejnila informace o očkování osob s chronickým onemocněním. Najdete tam například informace o přidělování speciálních kódů pro osoby s chronickým onemocněním, postupu registrace k očkování, rozdělení diagnóz do priorit podle míry rizika těžkého průběhu Covid – 19, informace o nutnosti přinést si s sebou na očkování potvrzení o diagnóze, o možnosti předepsat pacientovi sanitní vůz pro převoz na očkování nebo o možnosti očkovat v domácím prostředí. Chroničtí pacienti s nižší prioritou (podle diagnózy) by se mohli začít registrovat k očkování na začátku dubna 2021. Kódy k registraci, mají platnost 30 dní a po té jejich platnost končí. Pacient se nebude moci tímto kódem již zaregistrovat a bude muset požádat o nový kód. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Sčítání 2021 – podpora pro osoby se sluchovým postižením

Od soboty 27. 3. 2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů 2021. Na YouTube kanále Českého statistického úřadu již kromě záznamu webináře najdete také videonápovědy pro vyplnění elektronického a listinného sčítacího formuláře, a to i v českém znakovém jazyce: nápověda pro elektronický sčítací formulář je na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=4aUhjn-uL2s, nápověda pro listinný sčítací formulář je na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=r3CO3rHvJ-k. Během online fáze sčítání bude pro osoby se sluchovým postižením k dispozici profesionální tlumočník, který bude prostřednictvím aplikace Microsoft Teams poskytovat případným zájemcům rady v českém znakovém jazyce, a to v těchto termínech: 29. března, 31. března, 5. dubna a 7. dubna 2021, vždy od 9 do 11 hodin. Odkazy na připojení k hovoru s tlumočníkem najdete na https://scitani.cz/csu/scitani2021/napoveda#90. Účastnit se sčítání je zákonná povinnost a nemůžete se jí vyhnout, jinak hrozí pokuta 10 000,- Kč. Pokud nejste schopni vyplnit elektronicky sčítací arch, určitě vás do začátku května navštíví sčítací komisař, který s vámi sčítací arch vyplní. Tuto návštěvu budou tito sčítací komisaři opakovat, pokud by vás poprvé nezastihli doma. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Abeceda vzdělávání pro seniory

Organizace Anděl Strážný, z. ú. navázala spolupráci s Českou spořitelnou, která pro seniory připravila seriál Abeceda vzdělávání pro seniory. Tento seriál se zaměřuje na edukaci používání mobilních telefonů, využívání aplikací, vyhledávání na internetu, psaní zpráv s přáteli aj. Seriál poběží do srpna 2021 a každých 14 dní se senioři mohou těšit na zajímavá vzdělávací videa, která jim usnadní používání mobilního telefonu. Tento vzdělávací seriál začal videem Jak si poradit s nastavením moderního telefonu a následovalo druhé důležité video Jak si užívat internet v chytrém telefonu. Nejnověji je zveřejněno video Jak si pořídit WhatsApp do telefonu a sdílet zážitky. Brzy bude následovat další vzdělávací video Jak získat a používat aplikaci Záchranka. Videa najdete na stránkách https://www.andelstrazny.eu/abeceda/. Zdroj: Helpnet.cz

31.3.2021
Online programy po všechny seniory

Zábavu, vzdělávání, zajímavé aktivity a možnost setkávání se každý všední den připravila i na duben organizace Právě Teď! o.p.s. Program bude probíhat online na platformě Zoom, podrobnosti jsou na webu https://pravetedops.cz/2021/03/20/program-na-duben/. Zdroj: Helpnet.cz

31.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkování návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo informace o tiskové konferenci NRZP o bariérách v Praze. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Aktualizovaný tiskopis plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti

V souvislosti s usnesením vlády o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna 2021 stále platí, že v době nouzového stavu mohou důchodci, kteří jsou staršího věku nebo mají oslabenou imunitu, pověřit vyzvednutím důchodu v hotovosti svého příbuzného nebo jinou důvěryhodnou osobu. Aktuální tiskopis plné moci si můžete stáhnout na stránkách https://bit.ly/394Umay. Plná moc se předloží při přebírání splátky důchodu v pobočce České pošty. Zároveň tato plná moc platí jednorázově pouze pro konkrétní splátku důchodu (případně pro již dříve nevyzvednuté splátky) a po vyplacení důchodu se archivuje jako součást výplatního dokladu / výplatních dokladů. Aktualizovaný tiskopis je zapotřebí použít už při výplatách dubnových splátek důchodů se splatností 1. 4. 2021. ČSSZ proto doporučuje vyplnit tuto plnou moc včas. Zdroj: ČSSZ

31.3.2021
Vizi ŽÍT DOMA podpořili herci, akrobaté a tanečníci Cirku La Putyka seriálem, jak pomáhat

Lidé mnohdy nevědí, jak správně blízkému pomoci při snaze se posadit na lůžku, vstát z křesla, nebo při přesedání z postele na vozík, oblékání, chůzi, ani jak používat berle. Dochází tak někdy i k úsměvným situacím. A právě spojením laskavého humoru a informační kampaně ŽÍT DOMA vznikl šestidílný seriál popisující momenty, se kterými se může setkat každý z nás. Výsledkem jsou jednoduché video nápovědy, jak na to. Pobavte se s Institutem sociální práce a uměleckým uskupením Cirk La Putyka a dozvíte se, jak blízkému pomoci, aniž byste mu způsobili bolest nešetrným zacházením, nebo si sami ublížili, např. nesprávným postojem nadmíru zatěžujícím záda. Jednotlivé díly se postupně objeví na webu https://zitdoma.cz/hledam-pomoc/zakladni-rady-a-tipy-pro-peci-doma/#serie-1. Zdroj: Žít doma

31.3.2021
Daňová přiznání – rozcestník termínů

Konec března je tradičně obdobím, kdy se na finančních úřadech odevzdávají daňová přiznání k dani z příjmů za minulý rok. Letos byly vyhlášeny generální pardony ministryně financí, kterými rozhodla, že je možné podat přiznání později – bez sankcí, a to nejdříve pro daň z nemovitých věcí, silniční daň a také i na daň z příjmů. Na podání a zaplacení přiznání má tak veřejnost více času. Termín pro odevzdání daňového přiznání bez sankce se například u daně z nemovitých věcí posunul z února na duben. Původní dubnový termín pro daň z příjmů až na květen – pokud odevzdáváte papírové formuláře. V elektronické formě, například přes portál MOJE daně, je možné přiznání bez jakýchkoliv sankcí podat až do 1. června 2021. Přehled nejdůležitějších termínů v souvislosti s daňovými přiznáními najdete na stránkách https://www.pamprofi.cz/33/danova-priznani-rozcestnik-terminu-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkdODQyeGWzBn1UWBS0tlgLw/?odkud=ENMUP&wa=WWW21E3%20MU&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2021-13&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-4&contract=E21079262&odkud=ENMUP&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-4. Zdroj: Verlag Dashöfer

24.3.2021
Znáte vhodné středisko pro rekondiční pobyt vozíčkářů?

Pokud byste měli vyzkoušené nějaké rekreační středisko, hotel, penzion, apod. v České republice, které by byly vhodné pro konání rekondičního pobytu pro vozíčkáře, budeme moc rádi, když nám o nich dáte vědět. Důležitý je větší počet bezbariérových pokojů, nabídka stravování, nějaký bezbariérový prostor pro konání společných akcí, možnost rehabilitačních a sportovních aktivit. Chtěli bychom následně tyto informace předat našim organizacím, které rekondiční pobyty pořádají a hledají nová vhodná místa. Pomůžete nám? Své náměty prosím posílejte na e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

24.3.2021
K očkování se od 24. 3. 2021 mohou hlásit mladší chronicky nemocní

Od středy 24. 3. 2021 se mohou do očkovacích center registrovat i mladší chronicky nemocní. Pro přihlášení do registračního systému potřebují kód, který jim poskytne ambulantní specialista nebo specializované pracoviště. Přidělený kód má omezenou platnost, vyprší 30. dubna 2021. S jejich rozesíláním někteří specialisté už začali. Během víkendu všichni ambulantní specialisté odborností, kterých se to týká, dostali dopis, který ten kód obsahuje. Někteří je už aktivně rozesílají pacientům, kteří jsou k tomu indikovaní. Přednost mají rizikovější lidé. Nakolik jsou pacienti ohrožení covidem, posoudí ambulantní specialista. Kritéria, která musí zohlednit, představilo minulý týden ministerstvo zdravotnictví. Vyšší prioritu mají například cukrovkáři, kterých je podle posledních údajů v Česku zhruba milion. Nárok ale nemají všichni. Rizikoví jsou ti, kteří se léčí inzulinem nebo antidiabetiky a současně trpí dalším onemocněním, třeba ischemickou srdeční chorobou, obezitou nebo mají plicní onemocnění. Přednostní nárok by měli mít také lidé minimálně s druhým stupněm obezity, se závažným dlouhodobým onemocněním plic, ledvin, srdce nebo jater, pacienti po transplantaci nebo s onkologickým onemocněním či lidé se závažným neurologickým onemocněním. Poté by měli přijít na řadu i lidé s psychotickou poruchou, pacienti s demencí nebo poruchou vývoje intelektu, lidé se závažným oslabením imunity nebo vzácným genetickým onemocněním. Ministerstvo do výčtu zařadilo i pečující a ošetřovatele, s nimiž se v původním návrhu nepočítalo. Při očkování musí chroničtí pacienti předložit i lékařskou zprávu. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno. Pořadí očkování ovlivňuje věk registrovaných. Více informací: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/registrace-mladsich-chroniku-ode-dneska-40354899. Zdroj: Novinky.cz

24.3.2021
Povinné testování zaměstnanců na pracovištích se bude týkat i malých neziskových organizací

Ministerstvo zdravotnictví ukládá některým zaměstnavatelům povinnost plošně testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2. Nejdříve tuto povinnost měli jen zaměstnavatelé s alespoň 250 zaměstnanci. Postupně se tato povinnost vztahovala i na zaměstnavatele s méně zaměstnanci a nejnověji se bude vztahovat i na zaměstnavatele a neziskové organizace, které mají alespoň 1 zaměstnance. Přičemž za zaměstnance jsou považováni nejen pracovníci zaměstnaní na pracovní smlouvu, ale také pracovníci zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Testovat je třeba také dočasně přidělené zaměstnance agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Zaměstnavatelé a neziskové organizace s 1 až 9 zaměstnanci jsou nejpozději od 28. (30.) března 2021 povinni zajistit testy pro své zaměstnance, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Musejí dále nejpozději od 30. března 2021 začít testovat a nejpozději od 6. dubna 2021 smějí pustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem. Testovat se nemusejí osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících. Testovat se také nemusejí osoby, které už byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a jejich očkování bylo zcela dokončeno nejméně před 14 dny. Testovat se také nemusejí osoby, které pracují jen z domova (home office) a na pracoviště nedocházejí. Více informací: https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/antigenni-testovani-zamestnancu. Zdroj: Covid portál

24.3.2021
Už nemusíte na úřad kvůli některým dávkám

Rodiny s dětmi nebo senioři nemusí na úřad, aby mohli od dubna pokračovat v pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči. Ti, kteří je pobírali, tak nemusí pro nárok na výplatu ve druhém čtvrtletí dokládat příjmy a náklady na bydlení za první 3 měsíce. Automaticky jim bude přiznána stejná výše, jakou měli dosud. Online komunikace funguje i v dalších záležitostech. V případě žádostí o další dávky či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání můžou lidé komunikovat s úřady práce online. Žádosti je možné poslat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo je zaslat poštou či doručit osobně do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce. Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/tiskove-zpravy-mpsv. Zdroj: Verlag Dashöfer

24.3.2021
Informace NRZP z online porady na MPSV ČR týkající se očkování v sociálních službách a očkování osob s chronickým onemocněním

Ve středu 17. 3. 2021 se uskutečnilo další online setkání na MPSV ČR ve věci řešení koronaviru v sociálních službách. Podařilo se prosadit, že pracovníci v přímé péči u terénních sociálních služeb byli zařazeni v prioritní skupině I. B., jako první skupina. Jedná se asi o 32 tisíc lidí, kteří by měli být prioritně očkováni, protože jsou často v situacích, kdy mohou nakazit své klienty nebo mohou být sami nakaženi. Jedná se hlavně o pracovníky v přímé péči v pečovatelské službě, osobní asistenci, chráněného bydlení, podporovaného bydlení, rané péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a azylové domy. Očkování této skupiny pracovníků budou koordinovat krajští koordinátoři očkování. Oni sami by měli oslovovat jednotlivé zřizovatele výše uvedených služeb. Pokud byste nebyli osloveni, tak se NRZP domnívá, že je dobré, abyste se sami připomněli. Další sociální služby, jako jsou domy na půl cesty, odborné sociální poradenství, sociální pracovníci v kontaktu s klienty na obecních úřadech, Úřadu práce ČR nebo lékařské posudkové služby, budou spadat až do další skupiny.

Diskutovala se opět situace v pobytových sociálních službách, a to především otázka testování návštěv, případně testování klientů po jejich návratu po opuštění zařízení na nějakou dobu. Pokud mají klienti, případně návštěvníci, již druhou dávku očkování a uplynulo 14 dní od poskytnutí druhé dávky, nemusí být prováděno testování. Pokud klienti nemají ještě druhou dávku očkování, tak musí po návratu do zařízení být v osobní karanténě a po tu dobu musí mít dvě testování negativní. V těchto případech nestačí samotesty, ale musí to být testy z veřejných testovacích míst.

Vzhledem k výrazně sníženým dodávkám vakcíny AstraZeneca, bude problém, aby měli praktičtí lékaři vakcíny k očkování chronicky rizikových pacientů, a to ve svých ordinacích, případně domácnostech. Bude snaha všechny klienty, kteří budou indikováni na očkování, očkovat v očkovacích centrech, což samozřejmě může být pro některé pacienty značný problém. Již dnes jsou očkovací centra ve specializovaných centrech nemocnic, kde se očkují pacienti těchto specializovaných center. NRZP doporučuje, pokud jste pacienty takových center, vzhledem k vašemu chronickému postižení, abyste se sami zajímali o možnost očkování. Totéž vám doporučuje i u vašich praktických lékařů. Pokud máte zájem být očkováni, tak je dobré se aktivně o možnost očkování zajímat a požadovat očkování. Od 24. 3. 2021 se budou moci pacienti s rizikovým chronickým onemocněním registrovat pomocí speciálního kódu. Tuto registraci bude moci provést jak váš praktický lékař, tak také váš ambulantní lékař ve specializovaných centrech. Kód na přihlášení osoby s chronickým postižením poskytne jednotlivým pacientům: ambulantní specialista, nebo specializované pracoviště, kde se chroničtí pacienti léčí, nebo praktický lékař, kde jsou chroničtí pacienti registrováni, nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se chroničtí pacienti léčí.

Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2021/03/18/informace-c-29-2021-informace-z-online-porady-na-mpsv-cr/ a na stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108. Zdroj: NRZP ČR

24.3.2021
Komu se svěřit v psychicky náročném období

Krizové linky neziskovek pomáhají s registrací k očkování proti onemocnění covid-19, poskytují podporu dětem, rodičům, potřebným, pomáhají obětem násilí a lidem se závislostmi, poskytují psychickou podporu nebo také pomáhají pečujícím a umírajícím. Kontakty na jednotlivé krizové linky najdete v přehledu na stránkách https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/v-cr-bezi-2-vlna-ockovani-nejen-s-registraci-pomohou-krizove-linky-neziskovek. Nebojte se požádat o pomoc, když ji potřebujete. Zdroj: Svět neziskovek

24.3.2021
Sčítání 2021 – informace z webináře ke sčítání osob se zdravotním postižením

Ve dnech 27. 3. 2021 – 9. 4. 2021 se uskuteční online sčítání lidu, domů a bytů, které se pravidelně opakuje vždy jednou za 10 let. Toto sčítání lidu bude přes internet. Pro lidi, kteří nezvládnou sčítání prostřednictvím internetu, bude probíhat listinné sčítání, a to ve dnech 17. 4. 2021 – 11. 5. 2021. Národní rada osob se zdravotním postižením na svých stránkách https://nrzp.cz/2021/03/22/informace-c-33-2021-scitani-2021-webinar-ke-scitani-osob-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejnila prezentaci Českého statistického úřadu a dále přepis semináře, který se k tomuto tématu konal v online podobě ve středu 17. 3. 2021. V nich můžete najít informace, jak při sčítání lidu, domů a bytů postupovat. Zdroj: NRZP ČR

24.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o poslanecké novele zákona o sociálních službách, nebo informace o tom, že Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který výrazně usnadní lidem se zdravotním postižením prodloužení platnosti průkazu ZTP a nebo ZTP/P po vypršení stanovené doby. Zdroj: NRZP ČR

24.3.2021
Fundrasingový seminář pro malé organizace

Nadace Via pořádá ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 19:00 do 21:00 hod. online seminář Jak během krize získat peníze od dárců? Seminář je určený především malým organizacím a lidem, kteří jsou v získávání zdrojů začátečníci. Účastníci mohou po absolvování semináře využít nabídku individuální online konzultace na míru své konkrétní situaci. Seminář se bude věnovat praktickým tipům, jak získat v současné krizi více prostředků na vaše komunitní a jiné veřejně prospěšné aktivity. Seminář je zdarma. Seminář má omezenou kapacitu a nebude vysílán veřejně. Pro přihlášení je nutné vyplnit přihlášku a počkat na potvrzení a zaslání linku na Zoom. Více informací a přihlášku najdete na stránkách: https://www.facebook.com/events/3636881433088371. Zdroj: Nadace Via

24.3.2021
Epizóna: O epilepsii v práci bez předsudků

Společnost E, která podporuje lidi s epilepsií a jejich blízké, otevírá ojedinělou službu – informační portál Epizónu. Tým autorů a autorek z různých oborů na něm bude publikovat texty o epilepsii v práci bez předsudků. Informační portál Epizónu zamýšlejí její tvůrci jako prostor pro fakta, manuály, ale i osobní příběhy o epilepsii v práci. Záměrem projektu informačního portálu Epizóna je bořit předsudky o epilepsii a o lidech s epilepsií. Zaměstnavatelům i lidem s epilepsií chce Epizóna srozumitelně vysvětlit, proč nemusí mít obavy ze vzájemné spolupráce. Více informací: https://medium.com/epizona. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2021
Pacientům po koronaviru pomůže trénink plic

Únava, vyčerpání, dušnost a celkově snížená výkonost jsou nejčastější pozůstatky prodělané infekce covid-19. Odborníci z Olomouce proto vytvořili sadu cviků, které vyléčeným pomohou dostat se zpět do formy. Vydaná příručka zahrnuje nácvik správného dýchání, silový trénink a doporučení vytrvalostních aktivit. Pravidelné cvičení může podle odborníků zabránit plicní fibróze a pozánětlivému ztuhnutí plic, které jsou vážnými komplikacemi u pacientů vyléčených z koronaviru. Odborníci doporučují všem, kdo covid-19 prodělali, začít se co nejdříve hýbat, posílit plíce správným dýcháním a vyrazit na čerstvý vzduch. Doporučená sada univerzálních cviků je zaměřená na posilování svalů končetin, středu těla, ale také na brániční dýchání, díky kterému dochází k lepšímu okysličení organismu, zvýšení rozvíjení hrudníku a posílení dýchacích svalů. Silový trénink by měli lidé po koronaviru absolvovat minimálně 3× týdně a každý den jej doplnit o 30minutovou svižnou procházku nebo jinou vytrvalostní aktivitu. Není nutné čekat měsíce, než se lidé vrátí ke sportu a zdravému pohybu. Důležité přitom je vnímat své tělo. Ke každému pacientovi přistupovat individuálně. Při nejasnostech, jak má pacient cvičení a pohybové aktivity provádět, jaká cvičení a jaké pohybové aktivity jsou pro něj vhodné, je nezbytné, aby se pacient poradil se svým ošetřujícím lékařem nebo přímo s fyzioterapeutem. Více informací a návod na cvičení najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/pacientum-po-koronaviru-pomuze-trenink-plic. Návod na cvičení najdou pacienti také v ordinacích pneumologů po celé ČR. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2021
V pátek a o víkendu budou uzavřeny některé pobočky České pošty kvůli modernizaci

Od pátku 19. března od 19 hodin do pondělí 22. března 2021 do 4 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty. Z tohoto důvodu dojde uzavření některých pošt, jejichž seznam včetně otevíracích dob naleznete na stránkách https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/informace-o-pobockach. Odstávka se bude týkat 34 provozoven v pátek, 524 provozoven v sobotu a 45 provozoven v neděli. Balíkovny Partner nebudou v době odstávky poskytovat výdej zásilek. Zároveň v termínu plánované odstávky nebudou dostupné ani webové stránky spravované Českou poštou (www.ceskaposta.cz, www.postaonline.cz, www.balikovna.cz, www.postovnimuzeum.cz, www.datoveschranky.info) a všechny aplikace České pošty např. Sledování zásilek, Kalkulátor zásilek, Informace o poštách, PodaniOnline apod. V uvedeném termínu nebude možné ani kontaktovat call centrum České pošty. Zdroj: Česká pošta

16.3.2021
Karanténní příspěvek – „izolačka“

Zaměstnanci mají v období 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (izolaci). Příspěvek jim vyplatí jejich zaměstnavatel. Parlament ČR schválil vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Karanténou se rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příspěvek přísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) po 28. 2. 2021 a kterému podle zákoníku práce vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „náhrada příjmu“). Příspěvek však nepřísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních a služebních cest) – vychází se z toho, že karanténa (izolace) byla zaměstnanci nařízena v příčinné souvislosti s jeho zahraničním pobytem. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantenni-prispevek-izolacka-. Zdroj: ČSSZ

16.3.2021
Spolek laryngektomovaných ČR

Spolek laryngektomovaných ČR vznikl před čtyřmi lety díky aktivitě klinické logopedky a některých laryngektomovaných pacientů v Hradci Králové a sdružuje členy, kteří po rakovině hrtanu a následné operaci – totální laryngektomii, přišli o přirozený způsob komunikace. Spolek působí na celém území ČR. Cílem spolku je co nejvíce pomoci laryngektomovaným pacientům překonat komunikační bariéru, zabránit jejich sociální izolaci a pomoci jim k návratu do běžného života. Spolek provádí osvětovou činnost v oblasti zdravotní i sociální, vydává letáky a informační materiály, vydává pro členy spolku Zpravodaj, organizuje společná setkávání laryngektomovaných osob a jejich příznivců, připravuje několikadenní rekondiční pobyt s nácvikem náhradních hlasových mechanismů. Pacientům, kteří nemají ještě vyřízený poukaz na elektrolarynx, spolek na potřebnou dobu přístroj zapůjčuje. Více informací můžete najít na stránkách www.s-let.cz a www.laryngektomie.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

16.3.2021
Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), se letos kvůli pandemii posouvá z března až na Den Země – 22. dubna 2021. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý rok. K úklidu odpadků lze využít jakoukoli individuální vycházku. Stačí si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný nepořádek z přírody odneseme. A aby taková vycházka spojená s uklízením byla ještě o něco zajímavější, připravuje ČSOP na každý měsíc tematickou soutěž, v níž se spojuje sbírání odpadků s pozorováním přírody. Výherci každé soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Více informací najdete na www.uklidmesvet.cz. Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby své úklidy na www.uklidmesvet.cz přihlašovali i ti, kteří materiální pomoc využít nepotřebují. Získají tak přehled o skutečných počtech proběhlých úklidů, což může motivovat i další případné zájemce o tuto akci. Zdroj: ekolist.cz

16.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o očkování proti Covid – 19, které vyplynuly ze setkání ministra zdravotnictví pana Jana Blatného se členy Pacientské rady, nebo informace o podpoře pozměňovacího návrhu zákona o lécích, který by uzákonil distanční výdej léků na předpis, nebo informace o Strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021 – 2030, kterou zveřejnila Evropská komise, nebo informace o prohlášení předsednictva Evropského fóra osob se zdravotním postižením (EDF) k očkování proti COVID-19, přednostnímu přístupu k očkování pro osoby se zdravotním postižením a jejich podpůrné sítě. Zdroj: NRZP ČR

16.3.2021
Soutěž: Máte doma muzejní kousek?

I v tomto roce spouští Národní technické muzeum ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN soutěž „Máte doma muzejní kousek?“. Soutěž s celorepublikovou působností pomůže rozšířit informaci o možnosti nabídnout svůj vysloužilý spotřebič do sbírek Národního technického muzea. Soutěž bude vyhlášena 1. 4. 2021 a bude probíhat ve třech etapách, a to do 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2021. V každé etapě vybere kurátor 5 spotřebičů s nejvýznamnějším přínosem pro sbírky NTM. Majitelé těchto spotřebičů získají od ELEKTROWINU poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 500,- Kč. Za každý spotřebič přijatý do sbírek NTM získá jeho majitel na základě uzavřené darovací smlouvy dvě čestné vstupenky do muzea pro dvě osoby s půlroční platností. Navíc na konci roku 2021 bude kurátorem NTM vybrán nejpřínosnější spotřebič, který byl zařazen do sbírek, a jeho majitel získá od ELEKTROWINU poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 5 000 Kč. Jak soutěžit: Pokud i vy máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste jej věnovali muzeu, stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis – odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další informace (manuál, návod, prodejní doklad apod.) a zašlete emailem na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz. Více informací: http://www.ntm.cz/aktualita/soutez-mate-doma-muzejni-kousek. Zdroj: Seznam Zprávy

16.3.2021
Průvodce zákony pro rodiče na rok 2021

Jak zažádat o ošetřovné, co dělat v případě výpovědi pro nadbytečnost, jak postupovat při návratu z rodičovské dovolené do práce? Příručka, kterou vydala Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, je plná užitečných informací a novinek týkajících se právních předpisů souvisejících s rodičovstvím a je ke stažení zdarma na webu https://aperio.cz/poradna/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech/. Nechybí v ní ani vzory žádostí, užitečné odkazy a kontakty či psychologické tipy, jak zvládat náročné situace. Rodiče v této příručce najdou všechny důležité informace, které v průběhu rodičovství budou potřebovat ‒ od mateřské přes ošetřovné až po pracovní podmínky. Nové kapitoly se věnují například ošetřovnému, výpovědi pro nadbytečnost, mimořádné okamžité pomoci nebo dopadům koronavirové krize na rodinu. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2021
Publikace Nájem v otázkách a odpovědích

Tuto příručku připravila organizace Iuridicum Remedium, z.s. Je zaměřená na otázky týkající se nájemního bydlení. Vedle konkrétních příběhů a popisu jejich řešení jsou součástí příručky i vzory podání, které se týkají nájemního bydlení. Příručku najdete na stránkách https://iure.org/d/14/publikace-najem-v-otazkach-odpovedich. Zdroj: Iuridicum Remedium, z.s.

16.3.2021
Vzory podání

Organizace Iuridicum Remedium, z.s. na svých webových stránkch https://iure.org/d/14/89/vzory-podani-watchdog-exekuci zveřejnila vzory podání týkající se dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání. Najdete zde např. vzor žádosti o odklad splátek úvěru, námitky proti výpovědi z nájmu bytu, návrhu na spojení exekucí, smlouvy o nájmu bytu, stížnosti na postup exekutora, uznání dluhu, apod. Zdroj: Iuridicum Remedium, z.s.

16.3.2021
Šanci na zkrácený pracovní úvazek pro nezaměstnané otevírá nový projekt Úřadu práce ČR s názvem FLEXI

Až čtyři tisícovky lidí dostanou šanci získat zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek v rámci sdíleného pracovního místa nebo generačního tandemu. Projekt s názvem „Podpora forem flexibilního zaměstnávání“, zkráceně FLEXI, spustil nově Úřad práce ČR (ÚP ČR) a poběží až do 30. června 2023. Projekt počítá s příspěvkem i pro zaměstnavatele, kteří taková místa vytvoří. Projekt je určen všem, kteří obtížně hledají práci, protože jim jejich situace z různých důvodů objektivně neumožňuje pracovat na plný úvazek. Projekt je zaměřený především na rodiče vracející se do práce po skončení mateřské či rodičovské dovolené, na lidi do 30 let, kterým se opakovaně nedaří najít práci a nedostali tak vůbec šanci vytvořit si pracovní návyky a získat potřebnou praxi. V neposlední řadě jde také o uchazeče, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 12 měsíců, a naopak své pracovní návyky už dávno ztratili, osoby se zdravotním postižením, nezaměstnané nad 60 let nebo klienty pečující o dítě ve věku do 10 let či o své blízké v některém stupni závislosti. Do projektu se mohou zapojit zájemci a uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR bez ohledu na jejich vzdělání či pracovní zkušenosti. Podstatou projektu je nejen poskytnutí poradenství, možnost rekvalifikace, úhrada cestovních nákladů nebo třeba příspěvek na hlídání dětí, ale především podpora zaměstnání v podobě sdílených pracovních míst či generačního tandemu prostřednictvím příspěvků v rámci společensky účelných pracovních míst – vyhrazených. Úřad práce ČR pamatuje v projektu i na samotné zaměstnavatele. Těm, u nichž proběhne tzv. generační výměna nebo přijmou zaměstnance na sdílené pracovní místo, může vyplácet po dobu 6–12 měsíců finanční příspěvky. Zájemci o vstup do projektu se mohou obracet na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně psát na e-mail flexi@uradprace.cz. Podrobnosti se dozví také od zaměstnanců Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na těchto e-mailech: kontaktni.centrum@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/sanci-na-zkraceny-pracovni-uvazek-pro-nezamestnane-otevira-novy-projekt-uradu-prace-cr-s. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2021
Webinář Co je dobré vědět, když chceš zdravě sedět

Organizace CZEPA pořádá 25. 3. 2021 od 16:00 hod. webinář Co je dobré vědět, když chceš zdravě sedět. Webinář je určený pro všechny pacienty s poraněním míchy nebo mozku, s mobilitou na vozíku a jejich blízké. Účastníci se můžou dozvědět, co znamená dobře sedět, jak zdravého sedu dosáhnout, jak na vozíku sedět pohodlně, bezpečně a především v souladu se zdravím, jaký typ podsedáku je vhodný, jak předcházet dekubitům, apod. Webinář je zdarma. Zdravě sedět na dobře vybraném vozíku a antidekubitním sedáku je zásadní pro prevenci zdravotních komplikací. Účast je možná po bezplatném přihlášení na stránkách https://1url.cz/gz7hN. Webinář bude probíhat ve službě Google Meet. Připojit se můžete jedním kliknutím z webového souboru v počítači nebo z mobilní aplikace. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/akce/vzdelani/webinar-co-je-dobre-vedet-kdyz-chces-zdrave-sedet. Zdroj: CZEPA

5.3.2021
Aktuální informace k očkování

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další aktualizaci informací o očkování osob starších 70 let, ale také osob, které mají závažné zdravotní komplikace. Najdete tam např. informace o očkování osob starších 70 let, jak se objednat přes centrální rezervační systém objednat, jak postupovat, když se chcete nechat očkovat u svého praktického lékaře, nebo jak je to s očkováním osob s chronickým onemocněním. Podrobnosti najdete na odkaze https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=106.
Na těch to odkazech najdete další důležité informace od Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týkají očkování osob s chronickým onemocněním, informace o objednávání se prostřednictvím Centrálního rezervačního systému a dále také informace v českém znakovém jazyce:
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=109
https://www.youtube.com/channel/UCLJUCkosOJod2VKJpsuZUFg
Informace o očkování u praktických lékařů najdete také v článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/k-ockovani-je-pripraveno-4000-praktiku-ne-tak-system. Lékaři upozorňují, že systém registrace je nyní nastavený tak, že pokud se pacient přihlásí do centrálního rezervačního systému – bude očkován v očkovacím centru. Jestli chce raději podstoupit vakcinaci u praktika, musí se ozvat přímo jemu, ne se registrovat do centrálního rezervačního systému. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

5.3.2021
Dotazník – zaměstnávání OZP

Obrátila se na nás studentka Iveta Barnetová, která píše diplomovou práci na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nyní se pomocí dotazníků snaží zjistit motivaci k práci, míru začlenění v kolektivu a další osobní zkušenosti ze zaměstnáním lidí se zdravotním postižením. Doufá, že by výsledky mohly pomoci zaměstnavatelům zajišťovat lepší podmínky a vhodné pozice pro zaměstnance se zdravotním postižením. Do dotazníkového šetření se mohou zapojit OZP zaměstnané v jakékoli organizaci nebo podniku, nezaměstnané, podnikající. Studentka bude velmi vděčná za každou odpověď. Dotazníkové šetření končí již 15. 3. 2021. Dotazník je anonymní a může trvat 3 – 10 minut. Online dotazník najdete na stránkách: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlXRuyVXfRNsgKbrOO2eBTDmrYljSc2r9qpvzrGpvncyiWAQ/viewform?usp=sf_link. V případě potřeby ho můžete vyplnit i v tisknutelné verzi ve wordu a pdf (najdete v příloze) – takto vyplněné dotazníky jí stačí poslat vyplněné zpět ve formě fotografie. Další variantou je, že byste mohli dotazník vyplnit se studentkou po telefonu. Kontakt na studentku je: tel.: 721 937 936, e-mail: iveta.barnetova@seznam.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Dotazník-TISK Word             Dotazník-TISK PDF

5.3.2021
Dotazník – cestovní ruch

Obrátila se na nás paní Viera Ivanková, která provádí průzkum v oblasti cestovního ruchu. Zjištění budou podkladem pro významný mezinárodní výzkum v oblasti cestovního ruchu v zemích Visegrádské skupiny, přičemž výzkum se částečně zaměřuje i na bezbariérovost pro osoby se zdravotním postižením. Pokud byste měli zájem studentku podpořit vyplněním dotazníku, najdete tento dotazník na stránkách https://bit.ly/3rbZaBB. V dotazníku vyplňujete své zkušenosti s konkrétní cestou/destinací. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte paní Viera Ivankovou kontaktovat, e-mail je: viera.ivankova@smail.unipo.sk. Zdroj: STP v ČR z. s.

5.3.2021
10. ročník 24hodinového cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou proběhne

24hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou proběhne 19. a 20. března 2021. Můžete se přidat i Vy. Jedná se o cvičení pro pacienty s roztroušenou sklerózou i bez ní, pohybové aktivity jsou určeny i rodinám pacientů s roztroušenou sklerózou, přátelům, lékařům, terapeutům či zdravotním sestrám a komukoliv dalšímu, kdo chce podpořit dobrou věc. Do maratonu se zapojují i hendikepovaní lidé na vozíčku a imobilní pacienti cvičením z domova. Cvičení bude v letošním roce individuální a doma podle předtočených lekcí. Všechny budou předem uvedené v rozvrhu cvičení pro pátek 19. 3. a sobotu 20. 3. s jednoduchými odkazy na www.maratonmars.cz. Vyberete si z rozvrhu cvičení, která pro Vás budou zajímavá, která znáte, nebo možná právě to, co neznáte. V rozvrhu bude uvedená délka a kategorie, pro kterou jsou doporučená. Na stránkách najdete také předtočená videa s tipy, co a jak cvičit venku. Více informací najdete na stránkách http://aktivnizivot.cz/2021/03/04/z-marathonu-do-athen-nebo-z-athen-do-sparty-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=z-marathonu-do-athen-nebo-z-athen-do-sparty-2&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=z-marathonu-do-athen-nebo-z-athen-do-sparty-2. Zdroj: Aktivní život

5.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o výjimkách pro nošení ochranných pomůcek na veřejnosti (zejména co se týká osob s poruchou autistického spektra, osob s kognitivní poruchou nebo s mentálním postižením, případně s duševním onemocněním), nebo informace o online poradě NRZP ČR s MPSV ČR – předmětem jednání bylo testování v zařízeních sociálních služeb, ale také očkování jak v sociálních službách tak i obecně. Zdroj: NRZP ČR

5.3.2021
Jak se správně starat o ochranné pomůcky

Respirátor lze použít i opakovaně, ale musí se správně sterilizovat. Informace naleznete v manuálu vytvořeném Českou lékárnickou komorou: https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/CORONAVIRUS-(1)/Jak-se-spravne-starat-o-ochranne-pomucky.aspx. Zdroj: Pražská drbna

5.3.2021
Poskytnutí daru je daňově výhodnější

Také za rok 2021 bude možné si daň z příjmů snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 30 % základu daně. Snížit daňový základ si budou moci právnické osoby i fyzické osoby včetně zaměstnanců. Pro možnost uplatnění odečtu daru od základu daně musí být splněny všechny zákonné podmínky stanovené v § 15 odst. 1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 u právnických osob zákona o daních z příjmů. Dar musí být poskytnut a příjemcem v budoucnu využit na účely dané zákonem o daních z příjmů, např. na vědu a vzdělávání, kulturu, sport, sociální, zdravotnické, charitativní a humanitární účely a další. Více informací najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/vychytavky/poskytnuti-daru-je-danove-vyhodnejsi. Zdroj: Vozejkov

5.3.2021
Kdy musí důchodci podat daňové přiznání?

Blíží se doba pro podání daňového přiznání. Jelikož si mnozí čeští senioři k důchodu přivydělávají nejrůznějšími způsoby, týká se tato povinnost i jich. V jakých případech je třeba daňové přiznání podat i v důchodovém věku? Podle webu finance.cz není třeba podávat daňové přiznání, pokud osoba pobírající starobní důchod pracuje pouze u jednoho zaměstnavatele. V takovém případě za ni bude provedeno roční zúčtování daně ve mzdové účtárně. Přičemž může uplatnit všechny daňové slevy i odpočty a získat daňovou vratku. Je ale spousta dalších případů, kdy musí starobní důchodce odevzdat daňové přiznání. A to ani nemusí pracovat. Tato povinnost může vzniknout i z jiných příjmů než ze zaměstnání nebo podnikání. Jedná se o tyto případy: 1. Máte více zaměstnavatelů, 2. Jste OSVČ, 3. Máte příjem z pronájmu, 4. Máte příjem z investic nebo kapitálového majetku, 5. Máte nadprůměrně vysoký důchod. Podrobnosti najdete na stránkách https://www.nastarakolena.cz/kdy-musi-duchodci-podat-danove-priznani-1828/. Zdroj: NaStaráKolena.cz

5.3.2021
Cvičení na doma – různé stupně obtížnosti

Na stránkách http://www.aksen.cz/aktivity/cviceni-na-doma-ruzne-stupne-obtiznosti najdete soubor odkazů na cvičení, které můžeme provádět pohodlně doma, a udržovat tak svoje tělo pružné, i pokud aktuálně moc ven nevycházíme. Navíc pohyb zlepšuje nejen kondici, ale i náladu, odolnost organismu či imunitu. Zdroj: AkSen

1.3.2021
První pomoc a použití záchranky

Od místní organizace Milín jsme dostali hezké letáčky k poskytování první pomoci a k rozhodování, kdy volat záchranku. Letáčky najdete v příloze. Zdroj: STP Milín

prvni_pomoc_letak       kdy volat záchranku

1.3.2021
V nouzovém stavu je možné vyzvedávat důchod s plnou mocí

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou vždy umožňuje po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce. Česká pošta při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce a důchod mu vydá. ČSSZ opět aktualizovala formulář plné moci k převzetí splátky důchodu v hotovosti. Jak postupovat při převzetí důchodu na pobočce České pošty? 1) Nový tiskopis plné moci si můžete stáhnout na stránkách: https://bit.ly/394Umay. 2) Tento formulář je zapotřebí vyplnit a podepsat. Podepíšete ho vy i pověřená osoba. 3) S takto vyplněným formulářem může pověřená osoba vyzvednout váš důchod na pobočce České pošty. Je také potřeba, aby si s sebou vzala svůj občanský průkaz. 4) Plná moc slouží jednorázově pro vyzvednutí konkrétní splátky důchodu. Pro každou další splátku je nutné formulář vyplnit znovu. ČSSZ upozorňuje, že aktualizovaný tiskopis je nutné použít už při výplatách únorových splátek důchodů se splatností 16. 2. 2020. Doporučuje proto vyplnit plnou moc včas. V případě, že důchodce nemá nikoho, komu by udělil plnou moc pro vyzvednutí důchodu na pobočce České pošty, může se s ní domluvit na doručování důchodu na adresu svého bydliště. Pokud je důchodce hospitalizován po dobu delší než 1 měsíc, může prostřednictvím zdravotnického zařízení, ve kterém se léčí, požádat o dosílku důchodu na adresu tohoto zařízení. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-opet-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-mo-1. Zdroj: ČSSZ, Noviny Pečujeme doma

1.3.2021
NGO Market a Týden pro neziskový sektor

NGO Market je veletrh neziskových organizací, bude se konat už jeho 22. ročník. Letošní ročník, stejně jako v předchozím roce, proběhne pouze ve virtuálním prostředí. NGO Market dlouhodobě usiluje o to, aby mnohdy anonymní podoba neziskových organizací získala konkrétní tvář lidí, kteří za nimi stojí, a spoluvytvářel pevné a stabilní místo neziskovým organizacím v občanské společnosti, jejíž jsou nedílnou součástí. Letos se uskuteční formou online Týdne pro neziskový sektor 2021, a to v termínu 19. – 23. dubna 2021. Posláním tohoto Týdne pro neziskový sektor je podpořit neziskové organizace v oblasti fundraisingu a vůbec v jejich úspěšném fungování skrze sérii odborných workshopů. Zároveň NGO Market bude pokračovat v informování široké veřejnosti prostřednictvím veřejných debat a pokračováním podcastu Mluvme spolu o tom, v jakých oblastech neziskové organizace působí, komu pomáhají a jakým způsobem se každý může zapojit. Program a všechny novinky týkající se Týdne pro neziskový sektor 2021 se budou postupně objevovat na webových stránkách NGO Marketu https://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market-2021?utm_source=ecomail&utm_campaign=2021_02_11_ngom_2021_unor&utm_medium=email&utm_term=31895&ecmid=333 a na Facebooku NGO Marketu https://www.facebook.com/www.ngomarket.cz?utm_source=ecomail&utm_campaign=2021_02_11_ngom_2021_unor&utm_medium=email&utm_term=31895&ecmid=333. Zdroj: Forum 2000

1.3.2021
Video a leták k očkování

NRZP ČR zveřejnilo informační video MPSV ČR k očkování proti Covid-19. Video najdete na stránkách https://youtu.be/4lmwzohNfjA. Dále na stránkách NRZP najdete informační leták o očkování ve snadném čtení (easy to read), který vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. Leták najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/02/17/informace-c-15-2021-mpsv-video-k-ockovani-proti-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

1.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o jednání o očkování chronicky nemocných, nebo prohlášení NRZP ČR k očkování proti Covid-19, nebo nové informace k očkování ze dne 25. 2. 2021, ze dne 26. 2. 2021 a ze dne 1. 3. 2021. Zdroj: NRZP ČR

1.3.2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Český statistický úřad spouští kampaň ke sčítání lidu, domů a bytů na sociálních sítích. Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na stránkách www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Pokud se do 9. dubna 2021 nesečtete prostřednictvím internetu, budete muset vyplnit listinný sčítací formulář. Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná už od roku 1869. Probíhá každých 10 let, stejně jako ve většině ostatních zemí. Díky tomu výsledky umožňují srovnání současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa. Význam sčítání je naprosto zásadní i pro naši budoucnost. Výsledky ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování aktivit výzkumných či vědeckých pracovišť. V konečném důsledku ovlivňují život každého z nás. Zdroj: MČ Praha 8

1.3.2021
Vyřizování „úředních“ záležitostí s použitím elektronické identity

Elektronická identita je nutným předpokladem možnosti vyřizování „úředních“ záležitostí se státem online z pohodlí Vašeho obývacího pokoje, nebo dokonce mobilního telefonu. Zatímco dosud bylo třeba elektronickou identitu zřizovat na Czech POINT nebo využívat elektronické občanky se čtečkou, nově lze uplatnit již existující identitu, kterou mnoho občanů používá denně – řeč je o elektronické identitě pro internetové bankovnictví. Tato možnost platí i pro přihlášení do ePortálu ČSSZ. Díky bankovní identitě se přihlásíte do ePortálu ČSSZ stejně jednoduše jako do svého internetového bankovnictví. V současné chvíli tuto možnost zatím oficiálně podporují dvě banky: Česká spořitelna a ČSOB. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. Zdroj: ČSSZ

elektronická identita

1.3.2021
Jak „nenaletět“ dezinformacím?

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravila praktického rádce, který pomůže odhalovat dezinformace (nejen) o covid-19. Očkování proti covid-19 je terčem usilovné dezinformační kampaně. Cílem dezinformátorů je záměrná manipulace se čtenáři s vidinou vlastního prospěchu. Tím může být prodej „zázračných“ prostředků k ochraně před koronavirem, egocentrická radost z úspěchu úmyslně rozšiřovaných lží nebo snaha o podrytí důvěry v demokracii. Pro mnohé z nás, kteří nejsou a doposud nebyli v přímém kontaktu s problematikou klinického hodnocení a vakcinace, je velmi jednoduché dezinformátorům „naletět“. Dezinformace jsou často podávány jako přesvědčivě vypadající sdělení podpořené „vědeckými kapacitami“, fotografiemi a profesionálními videy. Skutečně není snadné se v tom zorientovat. Proto tyto výše uvedené organizace doporučují 5 pravidel, které vám pomohou odlišit záměrně šířené lži od relevantních zpráv. Více informací najdete na stránkách https://aifp.cz/cs/vyvracime-dezinformace-o-covid19/. Zdroj: Helpnet.cz

1.3.2021
Online programy pro všechny seniory v březnu 2021

Březnový přehled přináší zábavu, zajímavé aktivity a možnost setkávání se každý všední den. Program připravuje nezisková organizace Právě teď! o.p.s. Je zveřejněn na jejích stránkách https://pravetedops.cz/2021/02/17/program-na-brezen/. Program na březen 2021 je opět připraven v on-line prostředí platformy ZOOM. Přístup do aplikace Zoom je na webových stránkách podrobně popsán. K dispozici je rovněž možnost telefonické pomoci s přihlášením. Zdroj: Helpnet.cz

1.3.2021
Obraťte se v každé nemocnici na místního kaplana

V jakých situacích je možno se obrátit na nemocničního kaplana? Nemůžete za vašimi blízkými do nemocnice nebo k poskytovateli sociálních služeb, potřebujete třeba sami v této situaci podporu a útěchu? Hospitalizace v nemocnici nebo pobyt v zařízeních sociální péče zásadním způsobem mění životy našich blízkých, ocitají se mimo své domácí prostředí, mají obavy o své zdraví, nemohou vykonávat činnosti, na které byli zvyklí, a my nemůžeme být s nimi. Zvláště nyní můžete kaplany požádat o návštěvu nemocného. Najděte si v každé nemocnici v kontaktech kaplana a obraťte se s důvěrou na něho. Pomůže vám v řadě věcí, i ve vašich osobních problémech. Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocni%C4%8Dn%C3%AD_kaplan. Zdroj: Noviny Pečujeme doma

15.2.2021
Nabídka práce pro OZP – Active Colour s. r. o.

Společnost Active Colour s. r. o., která již 16 let funguje jako chráněná dílna a vytváří pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením, se na nás obrátila s aktualizovanou nabídkou pracovních míst. Aktuálně nabízí tyto pracovní pozice: 1) Testování a ochutnávání nových limonádových nápojů, 2) Administrativní činnost – vyhledávání nemovitostí, 3) Administrativní činnost – kopírování a korektura textů. Všechny tři nabízené pozice zaměstnanci vykonávají z domova, u pozice administrátor je potřeba mít doma funkční PC, připojení na internet a základní uživatelskou znalost práce na počítači. V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte paní Marii Dreslerovou, telefonní číslo 775 222 307, nebo pokud raději komunikujete prostřednictvím e-mailu, pište na katkaprikrylova@seznam.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

15.2.2021
Nabídka stáže pro OZP – Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. zajišťuje provoz redakce portálu a časopisu PROPAMÁTKY, kde na zkrácené úvazky zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Nyní se na nás obrátil s nabídkou stáže v této redakci. Hledají do redakce šikovného a pečlivého stážistu se zájmem o památky a se zdravotním omezením (OZP). Zájemce by měl mít zkušenosti s psaním nebo jinou redakční prací, zajímat se o kulturní dědictví, být pečlivý, česky nejen dobře mluvit, ale i psát. Zaměstnavatel respektuje home office, nebo poskytne pracovní prostor v redakci v jihočeském Písku. Týdenní rozsah práce je na dohodě, délka obvykle jeden až dva měsíce. Po úspěšném absolvování nabízí dlouhodobé zaměstnání. Zájemci nechť pošlou svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu redakce@propamatky.cz. Více informací: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/hledame-posily-do-redakce-prihlaste-se-na-staz/5841/. Zdroj: STP v ČR z. s.

15.2.2021
Zásady, které by lidé z rizikových skupin měli dodržet před vakcinací

Z organizace STP v ČR z. s. MO Flora jsme obdrželi doporučení, které by lidé patřící do rizikových skupin měli dodržet před vakcinací. Jedná se o zásady připravené Prim. MUDr. Kulhánkovou ze střešovické ÚVN, oddělení Primární péče. Tyto zásady jsou: 1) 14 dnů před očkováním si nechat zjistit, není-li v těle zánět (test CRP nebo sedimentace) – CRP = C-reaktivní protein, některé ordinace praktiků jej běžně dělají. 2) Před očkováním zjistit, nemá-li člověk horečku nebo zvýšenou teplotu. 3) Dát pozor na vysoký krevní tlak. 4) Vakcínu aplikovat do deltového svalu méně zatěžované horní končetiny. Zdroj: STP Flora

15.2.2021
Polohovatelná ortéza zápěstí

Obdrželi jsme nabídku firmy Theosun technologies s.r.o., která vyrábí polohovatelnou ortézu zápěstí. Ortéza zápěstí se používá k imobilizaci zápěstí v poloze usnadňující hojení úrazů a onemocnění struktur zápěstí. Příklady použití jsou zlomeniny zápěstních kostí, syndrom karpálního tunelu, stavy po operacích šlach a osteoartróza zápěstí. Dále se používá ke kontrole částečné obrny (paréza) ruky po cévní mozkové příhodě (CMP), pro fixaci ruky u tetraplegického postižení (např. roztroušená skleróza). Ortéza je určená jak pro dospělé, tak pro děti. Její ovládání je velmi intuitivní a pacient s ní dokáže cvičit i sám. Pomůcku bohužel zatím nehradí zdravotní pojišťovny. Pokud by vás pomůcka zajímala, podrobnější informace a fotografie naleznete v přílohách. Zdroj: STP v ČR z. s.

Fixační ortéza – leták        Fixační ortéza Theosun

15.2.2021
Nouzový plán péče – nástroj podpory v případě náhlého onemocnění pečujícího

Institut důstojného stárnutí Diakonie připravil nástroj podpory v případě náhlého onemocnění pečujícího – Nouzový plán péče. Řešili, jak se vypořádat s největší obavou pečujících: co se stane, když náhle nebudu moci pečovat? Nouzový plán péče umožní zastoupit pečujícího a udržet standard péče, když se pečující ocitne v nouzové situaci, jako je náhlé onemocnění či úraz. Jak systém Nouzového plánu péče funguje? Ve svém okolí se domluvíte s osobami (1-2), které jsou v případě nouze ochotny a schopny se o vašeho blízkého postarat. Na webových stránkách si stáhnete formulář, kam vyplníte všechny údaje o tom, jak péče probíhá a co vše je třeba k jejímu zajištění. Vyplněný formulář pak uložíte na tyto webové stránky do systému. Od Institutu důstojného stárnutí pak dostanete poštou Průkaz pečujícího a samolepku, kterou si nalepíte na kartičku pojištěnce. Na samolepce je nápis: „Jsem pečující. Je na mně závislá další osoba“. Pokud se cokoliv stane, záchranná služba / policie kontaktuje Institut důstojného stárnutí a oni zajistí předání péče na náhradníka. Nouzový plán péče je ke stažení na stránkách https://www.pecujdoma.cz/nouzovy-plan-pece/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

15.2.2021
Program pro pečující – zima 2021

Ocitli jste v roli pečujícího a nevíte si rady? Nevíte jak pečovat, na co nezapomenout, jak se nezhroutit? Organizace Cerebrum pro vás připravila program plný návodů, rad a pomoci ve formě přednášek, konzultací a webinářů, který můžete absolvovat z bezpečí vašeho domova! Vše je totiž online nebo po telefonu. Neváhejte zavolat a domluvit si vám vyhovující termín a téma. Program přednášek (každý týden od 4. 1. 2021): pondělí od 14.00 hod. – Podpora pro pečující – základní informace, úterý od 14.00 hod. – Demonstrace kompenzačních pomůcek I., středa od 16.00 hod. – Demonstrace kompenzačních pomůcek II. Pro získání přístupových údajů do online programu pište na: info@cerebrum2007.cz. Dále Cerebrum nabízí po předchozím objednání na tel. 773 540 589: bezplatnou psychologickou poradnu – možno přes SKYPE, konzultaci s poradcem – telefonicky nebo online, konzultaci úprav v domácnosti s ergoterapeutem. Více informací: https://cerebrum2007.cz/poradnapropecujici/. Zdroj: Novinky z MČ Praha 8

15.2.2021
Najednou jsme bez peněz

Nečekané výpadky příjmů jsou pro rodinu i jednotlivce vždy těžkou zkouškou. Adaptovat se na vzniklou situaci je náročné a instinktivní reakce mohou často napáchat další škody. Například unáhlené rozhodnutí vyřešit výpadek půjčkou, ačkoliv problémy se splácením mohou krizi ještě více prohloubit. V dnešní době covidové to platí dvojnásob. Klienti Člověka v tísni by mohli vyprávět. Jejich příběhy i rady, jak se v nastalé situaci chovat a kam se obrátit pro pomoc, najdete v článku na stránkách https://www.sancedetem.cz/najednou-jsme-bez-penez?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=2efec3e465-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-2efec3e465-134693969. V článku najdete mimo jiné odkaz na mapu dluhových poraden. Zdroj: Šance Dětem

15.2.2021
Informace o svéprávnosti, rozhodování a soudním řízení o svéprávnosti

Na stránkách https://www.kvalitavpraxi.cz/dokumenty/rozhodovani-s-podporou/ organizace Quip, z. ú. (nyní Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.) najdete souhrnné informace týkající se svéprávnosti a jejího případného omezení. Na těchto stránkách najdete také nové dokumenty k tomuto tématu, a to Svéprávnost a podpora při rozhodování a Soudní řízení o svéprávnosti. Tyto dokumenty jsou ve formátu snadného čtení, tedy přizpůsobené pro jednoduché pochopení. Zdroj: Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.

15.2.2021
Online kalkulačka finančního zdraví neziskovky

Kalkulačka vytvořená Masarykovou univerzitou je k dispozici zdarma. Poslouží zejména k ekonomickému sebehodnocení jednotlivých nestátních neziskových organizací (NNO). Nový online nástroj ukáže, v jaké finanční kondici se organizace nachází, a poukáže na skutečnosti, které mohou negativně ovlivňovat současný nebo budoucí ekonomický stav organizace. Poradí také, jak tyto negativní skutečnosti odstranit. Celá kalkulačka funguje na principu tzv. ratingů, které vycházejí z hodnocení různých zejména finančních ukazatelů vaší organizace. Výsledné ratingy jsou pak stanovovány na škále známek A (nejlepší) až F (nejhorší). Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/online-kalkulacka-financniho-zdravi-neziskovky. Zdroj: Helpnet.cz

15.2.2021
Speciální projekt Tvoje láska a seznamka Date2K spouští zdarma Speed dating na síti

S novou službou rychlého rande online přichází seznamka Tvoje láska a Date2K. Reaguje tak na situaci spojenou s koronavirovou krizí, kdy jsou sociální kontakty omezené na minimum a klasické randění nemá téměř žádný prostor. Službu mohli zájemci začít využívat symbolicky právě na den zamilovaných 14. února, a to zcela zdarma. Koncept, se kterým seznamka Tvoje láska a Date2K přichází, kopíruje klasický speed dating. Pro každý termín se zaregistruje stejný počet mužů a žen v dané věkové kategorii. V konkrétní čas všechny klienty přivítá moderátor a nastaví pravidla. Každý pár má pro sebe vždy tři minuty a do uzavřených online randících místností je přesouvá moderátor. Podle zástupců seznamky nabízí tato nová služba naději na seznámení i v době pandemie. Vše je totiž na profesionální úrovni řízené vztahovým koučem a navíc zcela bezpečné. Po skončení rychlého rande muži i ženy zaškrtnou své preference o protějšku a v případě oboustranného zájmu klientů je seznamka propojí a poskytne kontakty. Internetová seznamka nejen pro hendikepované Tvoje láska funguje již čtvrtým rokem. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/specialni-projekt-tvoje-laska-seznamka-date2k-spousti-zdarma-speed-dating-na-siti. Zdroj: Helpnet.cz

15.2.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách NRZP ČR https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o informace o elektronických dálničních poplatcích pro osoby se zdravotním postižením, nebo informace o kampani „zařaďte pětku“, která se snaží prosadit pátý, individualizovaný, stupeň příspěvku na péči. Zdroj: NRZP ČR

9.2.2021
Aktuální doporučení pro pacienty s roztroušenou sklerózou k očkování vakcínami proti COVID-19

Výbor Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP připravil doporučení pro pacienty s roztroušenou sklerózou (RS) k očkování vakcínami proti COVID-19: Na základě současných dat se ukazuje, že onemocnění COVID-19 probíhá u pacientů s RS obdobně jako u stejně starých zdravých osob, samotné onemocnění RS se tedy nezdá rizikovým faktorem. Osoby s RS nesou ale stejná rizika jako zdravá populace, tj. těžší průběh lze očekávat u starších osob (zejména nad 65 let věku), u osob s dalšími přidruženými nemocemi (cukrovka, nemoci dýchacích cest, vysoký tlak, další závažná onemocnění, obézní osoby), rizikový je také vyšší stupeň neurologického postižení. Zatím neexistuje dostatek informací ohledně efektu a možných nežádoucích účincích vakcín proti COVID-19 u pacientů s RS. Na základě toho, co víme o mechanismu účinku mRNA vakcín, se lze domnívat, že by neměly zhoršovat průběh RS ani vyprovokovat relaps nebo zabránit efektu účinnosti biologické léčby. Důležitý je zejména fakt, že žádná z dosud dostupných vakcín proti COVID-19 není „živá“ – to znamená, že neobsahují žádný virus schopný způsobit infekci. Na základě těchto informací lze doporučit očkování u rizikových pacientů (viz výše), kde předpokládáme vysoké riziko těžšího průběhu nemoci COVID-19, i u pacientů ostatních. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2021/01/13/aktualni-doporuceni-pro-pacienty-s-rs-k-ockovani-vakcinami-proti-covid-19-vyborem-sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie-cns-cls-jep/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aktualni-doporuceni-pro-pacienty-s-rs-k-ockovani-vakcinami-proti-covid-19-vyborem-sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie-cns-cls-jep&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aktualni-doporuceni-pro-pacienty-s-rs-k-ockovani-vakcinami-proti-covid-19-vyborem-sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie-cns-cls-jep. Zdroj: Aktivní život

9.2.2021
Další informace k očkování proti Covid-19

Národní rada osob se zdravotním postižením zveřejnila na svých stránkách další dokumenty s informacemi o očkování proto Covid-19, které obdržela od Pacientské rady. Jedná se o informace: Jak se objednat na očkování, Prioritizace cílových skupin, Dotazník před očkováním a Informace pro očkované. Bohužel, v těchto materiálech, které byly zpracovány již na počátku minulého týdne, není promítnuta dohoda o tom, že lidé nad 80. let, kteří jsou s těžkým zdravotním postižením a jsou v domácí péči a nemohou se dostavit na očkovací místa, budou prostřednictvím svého praktického lékaře zaregistrováni do registru pro očkování. Více informací: https://nrzp.cz/2021/01/18/informace-c-5-2021-dalsi-informace-k-ockovani-proti-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

9.2.2021
Účetnictví, mzdy a daně: Co je jinak ve 2021?

Účetní závěrka jako příloha daňového přiznání, možnost snížit si základ daně o poskytnuté dary až o 30 % nebo zrušení superhrubé mzdy. To jsou jen některé z legislativních novinek pro tento rok, které dopadají i na neziskové organizace. Stručný přehled změn od organizace 22hlav najdete v příloze. Více informací: https://svetneziskovek.cz/management/legislativni-novinky-2021-co-se-meni-v-ucetnictvi-mzdach-a-danich. Zdroj: Svět neziskovek

22hlav_legislativa_ekonomika_2021

9.2.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o očkování, přístupu EU k očkování OZP a o nabídce pomoci s registrací na očkování proti covid-19, nebo pozvánku na předávání cen MOSTY za rok 2020, nebo informace o poradě na MPSV ČR ve věci sociálních služeb o aktuální koronavirové situaci, nebo informace o poslaneckých novelách zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

9.2.2021
Brožura Opatrovnictví v praxi

Liga vozíčkářů vydala příručku, která se zaměřuje na opatrovnictví a vše, co k němu patří. V brožuře se dozvíte, kdo může podat návrh na omezení svéprávnosti, kdo může být opatrovníkem, jak je to s ustanovením opatrovnické rady, jak má opatrovník postupovat při uzavírání např. kupní smlouvy za opatrovance, kdy se musí opatrovník obrátit na soud a požádat o schválení právního jednání a mnohá další témata. Všechna témata jsou zpracována na základě konkrétních zkušeností z praxe pečujících, kteří jsou opatrovníky nebo uvažují se opatrovníky stát. Brožuru najdete v příloze, nebo si ji můžete zdarma stáhnout na stránkách http://www.ligavozic.cz/poradna/. Zdroj: Liga vozíčkářů

Opatrovnictví v praxi

9.2.2021
Krizová linka EDA rozšiřuje své působení

Bezplatná krizová Linka EDA nově nabídne pomoc lidem, kteří mají obavy o své zdraví. Může se jednat o nemocné koronavirem nebo lidi, kteří se v době pandemie obávají o své zdraví. Původně Linka EDA vznikla jako linka důvěry pro rodiče dětí s postižením nebo po těžkých úrazech. Nyní ale rozšiřuje svoji cílovou skupinu volajících právě o téma zdraví v ohrožení. Rozšíření krizové Linky EDA má pomoci volajícím najít účinnou pomoc a radu v době, kdy jsou ostatní bezplatné linky plně vytížené. V době jarního nouzového stavu se na linku obraceli například senioři, pro které bylo zejména těžké se v nové situaci zorientovat. Své služby Linka EDA poskytuje klientům z celé ČR prostřednictvím telefonu a chatu. Je možné využít také službu e-mailového poradenství. Každý pracovní den od 9 do 15 hodin jsou konzultanti k dispozici na telefonním čísle 800 40 50 60 a na chatu pod odkazem na webu https://eda.cz/cz/co-delame/linka-eda/podrobnosti#ca1037. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/krizova-linka-eda-rozsiruje-sve-pusobeni. Zdroj: Helpnet.cz

9.2.2021
Online programy pro všechny seniory

Na únor 2021 organizace Právě Teď! o.p.s. připravila přednášky, ucelené cykly, cvičení a mnoho dalšího. Program bude probíhat on-line v aplikaci Zoom. Přihlášení do aplikace je v současnosti podstatně snazší než bývalo a organizátoři s přihlášením rádi pomohou. Kontakt na ně je uveden na stránce s programem akcí na únor: https://pravetedops.cz/2021/01/16/program-na-unor/. Zdroj: Helpnet.cz

9.2.2021
Národní ústav pro autismus spouští AutismPort, nejrozsáhlejší informační portál věnovaný autismu

Tento týden se české veřejnosti otevírá zcela unikátní internetový portál AutismPort. Na adrese www.autismport.cz bude možné najít komplexní informace týkající se problematiky autismu. Portál bude sloužit jako moderní zdroj informací založených na důkazech. Fakta na něm doplňují zkušenosti lidí s autismem i profesionálů. AutismPort je určen lidem s autismem a jejich rodinám, studentům, odborné i laické veřejnosti, ale i novinářům a politikům. Záměrem tohoto projektu je fungování internetového portálu, který bude získávat, kumulovat a zpřístupňovat informace o autismu různým zájmovým skupinám v jednoduché, názorné a uživatelsky příjemné formě. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/narodni-ustav-pro-autismus-spousti-autismport-nejrozsahlejsi-informacni-portal-venovany. Zdroj: Helpnet.cz

9.2.2021
Dobrovolnictví v době pandemie

Materiál Dobrovolnictví v době pandemie zpracovalo v reakci na mimořádnou situaci spojenou s bojem proti pandemii nemoci covid-19, kdy vyvstala zvýšená potřeba zapojení občanské společnosti do pomoci druhým, Ministerstvo vnitra. Materiál obsahuje: Vymezení pojmů dobrovolník a dobrovolnictví a jejich odlišení od jiných, rovněž využívaných institutů, aby nedocházelo k jejich zaměňování. Písemné potvrzení stanovisek odpovědných resortů a institucí (MV, MZ, MPSV a SÚIP) důležitých z pohledu výkonu dobrovolnictví v době pandemie. Shrnutí možností dotační podpory zapojení dobrovolníků do zvládání pandemie. Vyjádření podpory a ocenění dobrovolníkům za pomoc, kterou poskytují, a výzva odpovědným resortům hledat cesty (právní, finanční), jak zapojení dobrovolníků ještě více podpořit. Materiál si můžete stáhnout na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/dobrovolnictvi-v-dobe-pandemie. Zdroj: Helpnet.cz

9.2.2021
Miliardové dluhy, které nejsou vidět. Pomůže aplikace Nedlužím státu

Neuhrazené poplatky za popelnici či psa, nedoplatky na sociálním pojištění, pokuty za dopravní přestupky či nedoplatky na daních – to jsou časté dluhy, které stát vymáhá. Dlužníci o svých dluzích ale často vůbec nevědí. Pomoci má nová webová aplikace Nedlužím státu, kterou právě spouští Institut prevence a řešení předlužení spolu s komunitou Česko.Digital. Ačkoli mají instituce povinnost dlužníky o existenci závazku vyrozumět, ti o svém dluhu často nemají ani ponětí a dluh tak potichu narůstá i několik let. Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní evidují dluh ve výši 22 miliard korun. V částce nejsou zahrnuty miliardové dluhy občanů na zdravotním pojištění. Zjistit, zda a kolik dlužím státu, je v současné době velmi nepřehledné. Nové webové stránky Nedlužím státu mají lidem usnadnit orientaci při zjišťování možných dluhů vůči státní správě. Web pomůže fyzickým osobám i podnikatelům se získáním potvrzení o bezdlužnosti. Usnadnit práci má také sociálním pracovníkům a dluhovým poradnám při mapování dluhů jejich klientů. Kdokoli, kdo to potřebuje, může získat přehledný seznam institucí a návod, jak dluh zjistit. Pilotní verzi aplikace, která se bude nadále vylepšovat, najdete na stránkách https://www.nedluzimstatu.cz/. Zdroj: Svět neziskovek

15.1.2021
Stanovisko České neurologické společnosti k očkování proti coronaviru u pacientů s neurologickými onemocněními

Česká neurologická společnost ČLS JEP vydala stanovisko k očkování proti coronaviru SARS-COV-2 u pacientů s neurologickými onemocněními. U pacientů s autoimunitním onemocněním CNS (např. demyelinizační onemocnění) doporučuje s očkováním raději vyčkat na vyhodnocení dlouhodobějších nežádoucích účinků vakcín. Zároveň doporučuje, aby pacienti se závažnými neurologickými onemocněními postihujícími respirační systém (např. neuromuskulární choroby) ale také s dalšími diagnózami s vyšším rizikem závažného průběhu a mortality onemocnění COVID-19, jako jsou např. Parkinsonova choroba a atypické parkinsonské syndromy, demence, amyotrofická laterální skleróza, prodělaná cévní mozková příhoda byli očkováni prioritně. Toto stanovisko najdete na stránkách http://aktivnizivot.cz/2020/12/27/stanovisko-ceske-neurologicke-spolecnosti-cls-jep-k-ockovani-proti-coronaviru-sars-cov-2-u-pacientu-s-neurologickymi-onemocnenimi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stanovisko-ceske-neurologicke-spolecnosti-cls-jep-k-ockovani-proti-coronaviru-sars-cov-2-u-pacientu-s-neurologickymi-onemocnenimi&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stanovisko-ceske-neurologicke-spolecnosti-cls-jep-k-ockovani-proti-coronaviru-sars-cov-2-u-pacientu-s-neurologickymi-onemocnenimi. Zdroj: Aktivní život

15.1.2021
Očkování proti Covid v domácnostech

Národní rada osob se zdravotním postižením intenzivně vyjednávala způsob očkování lidí, kteří mají tak těžká zdravotní postižení, že se nemohou dostavit do očkovacích center. Nakonec se jim podařilo dohodnout způsob očkování v domácnostech, pokud se lidé nebudou moci ze zdravotních důvodů, ani za pomoci svých blízkých, dostavit do očkovacích center. Nyní, do 1. 2. 2021, je možná registrace k očkování pouze osob starších 80 let. Pokud je taková osoba imobilní a nemůže se dostavit do očkovacího centra a žije doma, tak požádá svého praktického lékaře, aby jí zprostředkoval očkování přímo v její domácnosti. Praktický lékař by se měl, ve spolupráci s krajským koordinátorem očkování a na základě jeho pokynů, domluvit na předání očkovací látky. Jestliže nebude dostatečná kapacita mobilního očkovacího týmu, bude imobilní pacient naočkován v režimu návštěvní služby svého praktického lékaře. To znamená, že by takové občany očkoval přímo jejich praktický lékař v domácnostech. Po 1. 2. 2021 se budou moci registrovat i další občané mladší 80 let a ti budou postupovat stejným způsobem, pokud se ze zdravotních důvodů – svoji imobility, nebudou moci dostavit do očkovacích center. Více informací a podrobnější postup najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/01/15/informace-c-4-2021-ockovani-proti-covid-v-domacnostech/. Zdroj: NRZP ČR

15.1.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o nabídce na antigenní testování, které agentura provádí přímo v bytech imobilních osob v Praze a Středočeském kraji, nebo informace o otevřeném dopisu ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému, nebo informace o dalších online schůzkách NRZP s MPSV ČR k sociálním službám a ke Strategii očkování proti Covid – 19. Zdroj: NRZP ČR

15.1.2021
Co se mění v roce 2021? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda, schválen byl také zákon o náhradním výživném a změny přináší i novela zákoníku práce. Více informací najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zmeny-v-roce-2021. Zdroj: Vozejkov

15.1.2021
Literární soutěž pro seniory Polabská vrba

Soutěž vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Polabská vrba je určena všem, kdo se „cítí být seniory“, je nazývána též soutěží pro pamětníky. Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které organizátoři pro daný rok vybrali. Téma 9. ročníku soutěže je „Vzpomínky na babičku a dědu“. Cílem soutěže je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Termín odevzdání soutěžních příspěvků je 31. březen 2021. Soutěžní příspěvky mohou posílat „pamětníci“ seniorského věku. Téma prací je libovolné, žánr není omezen (próza, poezie, drama, publicistika). Všechny příspěvky lze dodat v tištěné a ručně psané podobě na adresu Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nebo v elektronické formě na adresu info@knihovna.brandysnl.cz nebo jarmila.viplakova@seznam.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/literarni-soutez-pro-seniory-polabska-vrba. Zdroj: Helpnet.cz

15.1.2021
Další tři Taxíky Maxíky pomůžou seniorům a handicapovaným

Speciální zvýhodněné Taxíky Maxíky vyjedou do ulic dalších tří měst. Seniory a handicapované budou vozit také v Čáslavi, Orlové a Ústí nad Labem. Projekt sociální taxislužby je výsledkem spolupráce Nadace Charty 77 (Konto Bariéry a SenSen) a lékárenské sítě Dr.Max. Taxíky vozí zájemce levně a bezpečně k lékaři, na úřad, ale i za kulturou nebo na setkání s přáteli. Taxíky Maxíky vozí seniory a handicapované od roku 2016. Od té doby se projekt rozšířil do celkem 16 měst České republiky, kromě Liberce a Prachatic ještě do Ústí nad Orlicí, Městské části Praha 5, Kutné Hory, Mostu, Svitav, Benešova, Písku, Frýdlantu nad Ostravicí, Českého Těšína, Městské části Praha 15, Českých Budějovic, Havířova, Šumperku a Vimperku. Více informací na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/dalsi-tri-taxiky-maxiky-pomuzou-seniorum-handicapovanym a na stránkách https://www.drmax.cz/projekty-kterym-pomahame/taxik-maxik. Zdroj: Helpnet.cz

15.1.2021
Přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením

Souhrnnou zprávu o stavu za rok 2020 schválil Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. Hlavním cílem zprávy je poskytnout souhrnné a ucelené informace o stavu přístupnosti v deseti oblastech, které úzce s činností státní správy a výkonu veřejných služeb souvisí (Komunikace a jednání s úřady, Přístupnost informací a internetových stránek, Přístupnost veřejných služeb v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, Volby, Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, Přístupnost budov, Přístupnost v oblasti veřejné dopravy, Přístupnost v oblasti kultury, Přístupnost výrobků a služeb, Cestovní ruch). Každá z oblastí obsahuje mimo popisu aktuálního stavu také informace o relevantní právní úpravě na národní i mezinárodní úrovni, o budoucím vývoji a seznam institucí zodpovědných za dodržování nastavených pravidel. Mimo informačního přínosu pro subjekty státní správy může být i vodítkem pro samotné osoby se zdravotním postižením, které mohou jejím prostřednictvím získat důležité informace o tom, jaké služby jsou přístupné či jaké služby by přístupné být měly a zároveň získají i informace o tom, na koho se mohou v rámci dané oblasti obrátit. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/pristupnost-verejne-spravy-verejnych-sluzeb-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

15.1.2021
Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké

Paliativní péče a léčba je velkým pomocníkem ve chvíli, kdy se člověk ubírá ke konci svého života, někdy v řádu let a někdy měsíců či týdnů. Je dobré vědět jaké jsou ještě nejen medicínské, ale i sociální možnosti pomoci, co člověk prožívá a jak být prospěšně se svým blízkým i v tomto období. Tomu by měla napomoci i nová brožura Amelie, z.s. Brožura je ke stažení na adrese: https://amelie-zs.cz/paliativa. Tištěnou pak organizace zašle zájemcům poštou, k doptání je na e-mailu: info@amelie-zs.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/paliativa-slovo-nezname-obavane-i-laskave. Zdroj: Helpnet.cz

15.12.2020
Valorizace v lednu 2021 zvýší průměrný starobní důchod přibližně o 839 korun měsíčně

Od ledna 2021 dojde opět k valorizaci všech vyplácených důchodů, tedy starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí valorizaci důchodů automaticky, klienti nemusí o zvýšení důchodu žádat. Základní výměra se zvýší o 60 Kč, tedy z 3 490 na 3 550 Kč, a procentní výměra vzroste o 7,1 %. Vůbec poprvé v historii valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/valorizace-v-lednu-2021-zvysi-prumerny-starobni-duchod-priblizne-o-839-korun-mesicne. Zdroj: CSSZ

15.12.2020
Změny výplatních termínů důchodů v roce 2021

Stejně jako každý rok i v roce 2021 státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2021 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát. Důchody, které mají být vyplaceny na Štědrý den, tedy ve čtvrtek 24. 12. 2020, budou vyplaceny ve středu 23. 12. 2020. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2021. Zdroj: CSSZ

15.12.2020
Rodina základ péče o osoby s duševním onemocněním

Projekt spolku A DOMA je určen lidem s duševním onemocněním starším 18 let a jejich rodinám, které žijí na území hl. m. Prahy. Trápí vás nebo vašeho blízkého duševní onemocnění a nevíte jak dál? Vznikají v rodině v důsledku duševního onemocnění vašeho blízkého konflikty? Pokud jste odpověděli na některou z těchto otázek „ano“ je tento projekt určen právě Vám. Projekt podpoří osoby s duševním onemocněním v samostatnosti a lepším zapojení do každodenního života. Zaměří se na komplexní podporu prostřednictvím neurostimulačních cvičení, individuální a skupinové psychoterapie. Nově využije i technologie biofeedbacku. V rámci individuální podpory ušité na míru může osoba s duševním onemocněním využít i odborníky v oblasti ergoterapie, fyzioterapie, sociální práce, tréninku paměti a dalších. Projekt pomůže rodině zajistit podporu psychoterapeuta a budovat dobré vazby nejen mezi pečujícími, ale i osobou s duševním onemocněním. Veškeré aktivity jsou v rámci projektu poskytovány zcela zdarma. Kontakt: tel.: 725 319 208 nebo e-mail: rodinazakladpece@a-doma.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/rodina-zaklad-pece-o-osoby-s-dusevnim-onemocnenim. Zdroj: Helpnet.cz

15.12.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o elektronických dálničních známkách, nebo informace o strategii očkování proti nemoci Covid – 19, nebo informace o jednání na MPSV ČR, které se týkalo testování klientů a zaměstnanců v pobytových zařízeních sociální péče, návštěv v pobytových zařízeních sociální péče, testování osob, které jsou v domácí péči, a projednávání novely zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

15.12.2020
Jak chránit práva rodičů s psychosociálním postižením a jejich dětí?

Publikaci Jak chránit práva rodičů s psychosociálním postižením a jejich dětí? vydala zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková. Publikaci lze nalézt na stránkách ombudsmana: https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/cim-se-zabyvame/doporuceni/. Tato publikace vznikla na základě šetření výkonu veřejného opatrovníka u rodičů, kteří byli omezeni ve svéprávnosti, a dále také na základě šetření činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí. Zdroj: NRZP ČR

15.12.2020
Psychologické poradenství pro pracovníky v sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Sociální klinikou a Českým institutem biosyntézy zajišťuje speciální online pomoc pro všechny, kdo se během pandemie starají o ohrožené skupiny obyvatel nebo s nimi řeší ekonomické a sociální důsledky pandemie. Psychologické poradenství je určeno pracovníkům v sociálních službách i lidem, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a zajišťují pro ně často jediný vřelý kontakt se světem; starají se o seniory, lidi těžce nemocné, malé děti nebo i celé rodiny. Všichni jsou denně vystaveni riziku nákazy a aby neohrozili své okolí, musí se velmi rychle adaptovat na nové prostředí a podmínky výkonu práce, která je stěžejní pro zdárné zvládnutí celé situace. Člověku, který zažívá náročné období, pomohou odborníci během tří online setkání zorientovat se v dané situaci, pojmenovat akutní problémy a pokud je třeba, nasměrují ho na následnou péči. Cílem je, aby tito lidé překonali náročnější období a měli k dispozici někoho, s kým mohou o svých pocitech a problémech otevřeně mluvit. To vše profesionálně a při zachování maximální diskrétnosti. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/psychologicke-poradenstvi-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach. Zdroj: Helpnet.cz

15.12.2020
Záznam konference O RS (ne)jen pro rodinu

Nestihli jste 28. 11. 2020 sledovat naživo online konferenci O RS (ne)jen pro rodinu? Nyní si ji můžete přehrát celou nebo jen dílčí přednášky. Záznam online konference je ke stažení na youtube kanálu Aktivního života. Záznam obsahuje tyto přednášky: Novinky v léčbě aneb nebojte se změny, Lázeňská léčba u RS, Tepelná pohoda při RS, Důležitost cvičení, praktické ukázky jógy. Konferenci pořádali: Revenium, z. s., Aktivním život a společností Merck spol. s r. o. Více informací a odkazy na záznamy přednášek najedete na stránkách http://aktivnizivot.cz/2020/12/04/konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-ke-stazeni-na-youtube-kanalu-aktivniho-zivota/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-ke-stazeni-na-youtube-kanalu-aktivniho-zivota&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-ke-stazeni-na-youtube-kanalu-aktivniho-zivota. Zdroj: Aktivní život

15.12.2020
Nový web radí pacientům s chronickým onemocněním ledvin

Lidé s diagnózou chronického onemocnění ledvin a jejich blízcí mohou nově čerpat potřebné informace na webových stránkách www.domaci-dialyza.cz. Stránky obsahují nejen podrobné informace o jednotlivých typech dialýzy a dalších způsobech léčby, ale také tipy na úpravu jídelníčku, vhodné sportovní aktivity, cestování s dialýzou či dosažení psychické pohody. Součástí webu je pacientská poradna, v níž nefroložka ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Vladimíra Bednářová odpovídá na nejčastější dotazy ze své praxe. Stránky připravil výrobce inovativních medicínských produktů Baxter. Chronické onemocnění ledvin postihuje až desetinu populace. Někteří lidé však o nedostatečné funkci svých ledvin až do poslední chvíle netuší. Varovné příznaky se totiž mohou objevit až v okamžiku, kdy se funkce ledvin sníží na pouhých 10 procent původní výkonnosti. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/novy-web-radi-pacientum-s-chronickym-onemocnenim-ledvin. Zdroj: Helpnet.cz

15.12.2020
Kampaň „Všechno dobrý“ má usnadnit seniorům čas v izolaci

Na novém webu https://www.vsechnodobry.cz/ jsou shromážděny užitečné informace pro seniory. Ty by jim měly ulehčit pobyt doma v době nouzového stavu, stejně jako po jeho skončení. Web provozuje organizace Život 90 a rodinná nadace Karla Komárka (KKFF). Web je otevřený všem neziskovým organizacím, které pečují o seniory nebo pro ně vytvářejí obsah. Funguje jako rozcestník, který poskytuje jednoduchým způsobem přehledné a užitečné informace z nejrůznějších oblastí. Jsou zde ke zhlédnutí praktická fyzická cvičení, kurzy jógy, online kurzy počítačové gramotnosti, online hry, jako jsou například křížovky, sudoku, ale také odkazy na divadelní představení, která je možné vidět místo v divadle na počítači. Web VsechnoDobry.cz zavede návštěvníky i do virtuálních galerií a muzeí, poskytuje zdarma ke stažení širokou škálu e-knih. Hlavní část webu tvoří informace o tom, kam mohou senioři zavolat v případě, že chtějí pomoci ať už s nákupy, či v tíživé psychické situaci. Krizové linky i další aktivity zde nabízí specializované organizace, například Elpida nebo Život 90. Zdroj: Euro.cz

1.12.2020
Cvičíme online

Současná situace neumožňuje scházet se pravidelně v tělocvičnách a cvičit společně s lektory. Ale máme spoustu času a můžeme cvičit sami doma. Nevíte, jak na to? Nepamatujete si cviky? Nebo si je pamatujete, ale nevíte, jak je vhodně řadit? Senior Fitnes pro vás připravil novou webovou stránku, na kterou umístil videa s inspirací pro vaši individuální pohybovou aktivitu. Videa najdete zde: https://www.seniorfitnes.cz/co-nabizime/pohybove-aktivity-pro-seniory/cvicime-online/. Zdroj: Senior Fitnes

1.12.2020
Osm technologických tipů, které nevidomým výrazně ulehčí život

V České republice žije zhruba 85 000 lidí se zrakovým postižením, kteří dennodenně naráží na překážky v důsledku svého postižení. Přitom existuje spousta technologií a aplikací, které zrakově handicapovaným pomáhají bariéry překonat, ať už při komunikaci, cestování, vyhledávání informací nebo finančních záležitostech. České startupy – Twisto, Reservio a Qerko vytvořily společně seznam s technologickými tipy, které pomohou nevidomým stát se v životě víc soběstačnými. Nevidomí lidé mají spousty možností, které jim ulehčí život, jen o nich v závalu informací neví. Navíc většinou k tomu stačí jen chytré zařízení a stažená aplikace zdarma. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/osm-technologickych-tipu-ktere-nevidomym-vyrazne-ulehci-zivot. Zdroj: Helpnet.cz

1.12.2020
Seriál ŠKODA Neřídit

Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality najdete další díly seriálu o řízení vozidel pro lidi s postižením. Jste na vozíku a rádi byste zvýšili svou soběstačnost tím, že usednete za volant? Cesta za snem ve spolupráci s Centrem Paraple připravili pětidílný seriál na toto téma. Řízením vlastního auta je pro člověka s handicapem výrazným krokem k soběstačnosti. Seriál vás provede v 5 videích problematikou řízení automobilu lidmi s handicapem. Během celého seriálu se dozvíte: kdo může řídit, jak získat řidičský průkaz, jaké existují kompenzační pomůcky, jak na finance, co je třeba zařídit a jaké vybrat auto. Zdroj: CZEPA

1.12.2020
Literární soutěž s ilustrací v hlavní roli

Knihovna Akademie věd ČR vyhlásila literární soutěž IluStory, která má jedinou hlavní podmínku a zadání: napište povídku na motivy ilustrace. Přihlásit se mohou všichni bez ohledu na věk či předchozí spisovatelské zkušenosti. Uzávěrka bude 12. prosince 2020. Motivem pro povídky je jedna konkrétní ilustrace, starodávná rytina. Soutěž má podtitul: My máme ilustraci – vy máte příběh. Podmínek, které musí autoři splnit, není mnoho – napsat povídku do 10 000 znaků a odeslat ji přes online formulář. Webové stránky soutěže nabízí i takzvanou tvůrčí studovnu – články, weby a videa o tvůrčím psaní. Soutěžní povídky budou rozděleny do dvou kategorií podle věku autorů – do 15 let a od 15 let výše. Více informací: https://ilustory.cz/. Zdroj: Econnect

1.12.2020
Jak se vyjadřovat o lidech s postižením?

Řada označení, která byla směrem k osobám s postižením dříve běžně užívána, považujeme v současné době za zastaralá nebo necitlivá. Na co bychom tedy měli brát ohled, když volíme slova? A proč není vhodné používat označení jako “slepec” nebo “dauník”? Jak hovořit, ale i přemýšlet o postižených, se můžete dočíst v článku na stránkách https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/jak-se-vyjadrovat-o-lidech-s-postizenim-262.html?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=6bc7b7af5f-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-6bc7b7af5f-134693969. Zdroj: Šance Dětem

1.12.2020
On-line program pro seniory

Program, který připravuje Právě Teď!, o.p.s., bude v prosinci 2020 opět probíhat v prostředí ZOOM. Program je určen hlavně seniorům a je zdarma. Struktura programu zůstává podobná jako minulý měsíc: pondělí – odpoledne: přednáška/trénink paměti atp. (16 – 17 hod.), úterý – dopoledne: anglická konverzace (10 – 10:45 hod.), úterý – odpoledne: odpolední soaré s herci pražských divadel (14 – 15:30 hod.), úterý – odpoledne: zábavné hrátky se Zdeňkou Tačovskou (16 – 17 hod.), středa – odpoledne: zajímavé přednášky (16 – 17 hod.), jednou dokonce i dvě přednášky (9. 12. od 14 a od 16 hod.), čtvrtek – odpoledne: Denisa & SPOLUOBJEVITELÉ – poznávání sebe sama (16 – 17 hod.), pátek – odpoledne: zdravotní cvičení před víkendem (16 – 16:45 hod.). Pro přístup do aplikace Zoom je potřeba mít zprovozněný účet a ideálně stáhnutou aplikaci. Podrobnější informace a návody najdete na stránkách https://pravetedops.cz/2020/11/21/program-na-prosinec/. Zdroj: Helpnet.cz

1.12.2020
Ombudsman spustil podcasty s radami, jak řešit různé životní situace

Dříve avizovaný seriál podcastů Na kávu s ombudsmanem už začal. Úvodní díl se nejprve věnuje vysvětlení působnosti ombudsmana a způsobu, jaký se podněty řeší. Další díly se zaměří na konkrétní problémy a životní situace, s nimiž se lidé na ombudsmana obracejí. Jako první budou na řadě důchody. V prvním díle ombudsman formou rozhovoru vysvětluje, jaká je jeho působnost, jaká má oprávnění, s jakými problémy se na něj lidé nejčastěji obracejí a jakým způsobem se jejich podněty či stížnosti zpracovávají. Tento podcast si můžete pustit na stránkách https://youtu.be/LwOJmih0rMQ. Zdroj: Helpnet.cz

1.12.2020
Jak bude ČSSZ vyplácet jednorázový příspěvek 5000 Kč důchodcům

Dne 23. listopadu 2020 nabyl účinnosti zákon o mimořádném jednorázovém příspěvku důchodci (JPD) v roce 2020. Výše jednorázového příspěvku činí 5 000 Kč a je stejná pro poživatele všech typů důchodů. ČSSZ tak v řádu dnů od přijetí zákona zajistí výplatu tohoto příspěvku cca 3 milionům příjemců, poživatelů důchodu. Jednorázový příspěvek důchodci bude automaticky vyplacen všem stávajícím poživatelům důchodu. Vyplácet se bude samostatně formou doplatku v určeném termínu začátkem prosince 2020. Jednorázový příspěvek důchodci vyplatí Česká správa sociálního zabezpečení (nikoliv okresní správy sociálního zabezpečení), a to samostatně (mimo splátku samotného důchodu), v intervalu od 30. 11. do 8. 12. 2020. Výplata proběhne stejným způsobem, jakým byla důchodci vyplacena listopadová běžná splátka důchodu (tj. nejčastěji na bankovní účet nebo hotově). Výplata v hotovosti bude realizována poštovními poukázkami typu B, které budou doručeny adresátům dle režimu České pošty do 15. 12. 2020, na jejichž základě jim bude mimořádný příspěvek vyplacen na pobočce České pošty. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-bude-cssz-vyplacet-jednorazovy-prispevek-5000-kc-duchodcum. Zdroj: ČSSZ

24.11.2020
Nabídka práce pro OZP

Společnost Active Colour s. r. o., která vznikla v roce 2004 jako chráněná dílna, se primárně zabývá práškovým lakováním, avšak nejen tímto. Společnost se na nás obrátila s nabídku pracovního místa. Aktuálně nabízí pracovní příležitost pro osoby se zdravotním postižením – hledá šikovné zaměstnance na pozici testování a ochutnávání nových limonádových příchutí. Práci je možné vykonávat z pohodlí domova a je nastavena tak, aby ji mohli provádět i lidé s těžkým postižením a našli tak pro sebe uplatnění a snad i nový směr a radost do života. V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte paní Marii Dreslerovou, telefonní číslo 775 222 307, nebo pokud raději komunikujete prostřednictvím e-mailu, pište na katkaprikrylova@seznam.cz. Více informací najdete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

pracovní nabídka

24.11.2020
Nabídka zvýhodněných cen na úpravu a zakoupení motorového vozidla pro držitele ZTP a ZTP/P

Obrátila se na nás společnost OKIM spol. s r.o., která nyní nabízí v rámci programu ŠKODA Handy speciální nabídku pro handicapované na zakoupení vozu Škoda. Podrobnější informace naleznete v přiložených letáčcích a vzorových kalkulacích na vozy pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Kontakt: Marek Douša, tel.: 603 434 455, e-mail: marek.dousa@okim.cz, web: www.okim.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

ZTP_Škoda Fabia Combi_201121

ZTP_P_Škoda Fabia Combi_201121

OKIM Handy 1

OKIM Handy 2

24.11.2020
Nabídky pobytů pro skupiny – Bechyně a Zvíkov

V příloze najdete aktuální nabídky pobytů v Lázních Jupiter Bechyně a ve Zvíkovském Podhradí v hotelu Zvíkov na rok 2021 pro všechny organizace STP. Místní organizace Lovosice byla v těchto objektech už v minulých letech a měli velice dobré zkušenosti. Zdroj: STP Lovosice

stp 2021 Jupiter Bechyně

Seniorská nabídka – Zvíkovské Podhradí – Hotel Zvíkov

24.11.2020
Nabídka pobytů na léto 2021 – Janské Lázně

V příloze najdete aktuální nabídku Hotelu ASTORIA v Janských Lázních, která platí pro sezónu 2021. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Astoria leták SENIOR 520 Kč léto 2021

24.11.2020
Bezpečí na internetu

Při používání internetu je dobré dbát na svou bezpečnost, proto vznikají osvětové projekty, které radí, jak se na internetu pohybovat bezpečně. Mezi tyto projekty patří např. také projekt Buď safe online nebo výuková online hra Interland. Přestože jsou určené především pro děti a mládež, užitečné informace a návody z nich může získat každý. Buď safe online je nevýdělečný, osvětový projekt pod záštitou MŠMT, který vzdělává děti na základních školách, jak se na internetu chovat správně a bezpečně. Na webu https://www.budsafeonline.cz/ najdete interaktivní online kurz, který pomáhá správně řešit rizikové situace jako je seznamování, agrese nebo podvody na internetu. Využívat ho mohou i učitelé při školní výuce. Najdete zde také např. videa s návody, jak jednotlivým hrozbám předcházet. Webová hra Interland od Googlu učí děti bezpečně používat internet. K jejímu spuštění stačí pouze internetový prohlížeč. Během hry se účastník naučí, jak si poradit s hackery, phishery, kyberšikanou nebo sdílením informací na sociálních sítích, jak ochránit své osobní údaje v online prostředí, ale také např. jak odhalovat pravdivé a nepravdivé informace na internetu. Více informací najdete na stránkách https://www.e-bezpeci.cz/index.php/tiskove-zpravy/1914-nova-webova-hra-interland-od-googlu-uci-deti-bezpecne-pouzivat-internet. Zdroj: Metro

24.11.2020
Česká pošta doručuje ochranné pomůcky lidem se zdravotním postižením

Podle rozhodnutí vlády Česká pošta v těchto dnech, kdy obdržela seznam adres, roznáší 185 tisíc balení roušek a respirátorů, která jsou určena pro občany se zdravotním postižením. Doručování probíhá na konkrétní adresy konkrétním lidem. Občané nebudou muset na poštu, vše dostanou do svých domovních schránek. Roušky a respirátor jsou baleny do ochranných obalů, roznášeny budou spolu s návodem na použití v obálce. Pomoc se týká občanů České republiky, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, a osob mladších 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/ceska-posta-doruci-ochranne-pomucky-tem-nejpotrebnejsim. Zdroj: Helpnet.cz

24.11.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvánku na online diskusi 2. 12. 2020 na téma „Lidé s postižením a Evropská úmluva o ochraně lidských práv (1950-2020), nebo informace z MPSV ČR o testování klientů a zaměstnanců, nebo informace z dalšího online jednání NRZP ČR s MPSV ČR, nebo informace o testování OZP na koronavirus a o nákupech v obchodních centrech. Zdroj: NRZP ČR

24.11.2020
Informace pro OZP – jak parkovat v Brně?

Liga vozíčkářů na svých stránkách zveřejnila informaci o možnostech parkování v Brně pro osoby se zdravotním postižením. Parkování na místech vyhrazených pro OZP (místa označená znakem vozíčkáře) je ve všech parkovacích zónách zdarma bez omezení doby parkování, není nutné se registrovat přes platební automat. Rozmístění vyhrazených parkovacích míst naleznete na stránkách https://www.parkovanivbrne.cz/mapa/ – kliknout na ikonku vozíčkáře v menu vlevo. Dále v článku najdete informace, jak si vyřídit parkovací oprávnění, jak se řeší parkování mimo místa vyhrazená pro OZP, jak je to s oprávněním pro parkování a vjezd do historického centra Brna. Více informací: http://www.vozickar.com/jak-parkovat-v-brne/. Zdroj: Vozíčkář

24.11.2020
Seriál ŠKODA NEřídit – 1. díl: Můžu řídit s handicapem?

Jste na vozíku a rádi byste zvýšili svou soběstačnost tím, že usednete za volant? Cesta za snem ve spolupráci s Centrem Paraple připravili pětidílný seriál na toto téma. Řízením vlastního auta je pro člověka s handicapem výrazným krokem k soběstačnosti. Seriál vás provede v 5 videích problematikou řízení automobilu lidmi s handicapem. Během celého seriálu se dozvíte: kdo může řídit, jak získat řidičský průkaz, jaké existují kompenzační pomůcky, jak na finance, co je třeba zařídit a jaké vybrat auto. Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/skoda-neridit-muzu-ridit-s-handicapem-1.dil najdete první díl na téma: Budu moct řídit? Zdroj: CZEPA

24.11.2020
Konference “O RS (ne)jen pro rodinu” online

V sobotu 28. 11. 2020 od 10 hodin můžete sledovat přednášky a již nyní pokládat dotazy předním odborníkům na roztroušenou sklerózu. Živé vysílání s interaktivními prvky bude pro všechny zdarma, bez nutnosti registrace. Čtyřhodinový program moderovaný Hanou Potměšilovou může na webovém rozhraní http://aktivnizivot.cz/o-rs-nejen-pro-rodinu/ sledovat neomezený počet zájemců, kteří se odborníků mohou ptát předem nebo během konference prostřednictvím formuláře či zasláním dotazu na info@aktivnizivot.cz. Témata konference: Novinky v léčbě aneb nebojte se změny, Lázeňská léčba u RS, Tepelná pohoda při RS, Důležitost cvičení, praktické ukázky jógy. Konference je určena pro každého, kdo se dozvědět něco o roztroušené skleróze. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/11/16/konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-28-listopadu-online/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-28-listopadu-online&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-28-listopadu-online. Zdroj: Aktivní život

24.11.2020
Nový portál MV ČR – COVID PORTÁL

Ministerstvo vnitra ČR spustilo nový portál k problematice pandemie Covid – 19. Tento portál najdete na stránkách https://covid.gov.cz/. Na portálu jsou zveřejněná všechna aktuální opatření, vysvětlená na příkladech. Jsou zde popsaná pravidla pro různé životní situace, a to srozumitelnou formou. Na portálu je také samostatná sekce určená pro osoby se zdravotním postižením: https://covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim, nebo samostatná sekce určená pro seniory: https://covid.gov.cz/situace/seniori. Zdroj: NRZP ČR

10.11.2020
Cvičením doma k udržení kondice seniorů

Pro potřeby pečovatelských služeb, které se doma starají o seniory a další lidi závislé na jejich pomoci, sestavil Institut sociální práce soubory cvičení: Cvičení vleže, Cvičení vsedě a uvolňující Dechová cvičení na doma. Zájemcům jsou v elektronické podobě k dispozici na informačním portálu Žít doma https://zitdoma.cz/2020/05/12/tiskova-zprava-cvicenim-doma-k-udrzeni-kondice-senioru/. Cvičení jsou sestavena tak, aby neodrazovala svou náročností. Jednoduché cviky jsou zaměřené na udržení celkové pohyblivosti a svalové síly i odbourání důsledků stresu. Cvičení taktéž podporuje aktivitu oběhového systému a pomáhá předcházet vzniku otoků nohou. Cvičit lze v kteroukoliv denní dobu. Fyzioterapeutka doporučuje začít cvičením vleže, pokud člověk zvládne, může pokračovat vsedě. Respektujte své pohybové možnosti i aktuální zdravotní stav, cvičení by nemělo vyvolávat nepříjemné pocity, dušnost či bolest. Na lehké kondiční cvičení lze navázat dechovými technikami. Mimo jiné slouží ke snížení zahlenění průdušek a pocitu dušnosti u lidí s chronickým plicním onemocněním, nebo při infekci dýchacích cest. Zdroj: Žít doma

10.11.2020
Koronavirus – praktické informace

Pandemie koronaviru pokračuje. Nejzranitelnějšími jsou i nadále senioři, lidé s chronickým onemocněním a oslabenou imunitou. Proto Institut sociální práce připravil souhrnné informace určené především těmto nejzranitelnějším skupinám, jejich pečujícím rodinám a blízkým. Informace naleznete na stránkách https://zitdoma.cz/koronavirus-prakticke-informace/. Zdroj: Žít doma

10.11.2020
Informace pro pacienty s COVID-19

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně připravila návody a vysvětlení na nejčastější dotazy pacientů s COVID-19. Lidé jsou v době pandemie zmatení, neví vždy přesně co dělat, a proto praktičtí lékaři vytvořili základní pokyny pro pacienty, jak se chovat v jaké konkrétní situaci. Ty jsou k vidění na webu: https://www.svl.cz/informace-pro-pacienty/. Doporučené postupy mapují základní situace jako: Co dělat, když mám příznaky COVID-19 a co bude následovat, Karanténa a izolace, Jak na domácí léčbu při infekci dýchacích cest u dospělých COVID-19, Elektronické dokumenty v souvislosi s pandemií COVID-19, Kdy a jak do nemocnice?, Komunikace s ordinací praktického lékaře, Prevence a psychohygiena v době pandemických opatření COVID-19. Zdroj: Helpnet.cz

10.11.2020
Doporučení MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučený postup č. 16/2020 pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně pečujících v situaci pandemie COVID-19. Epidemiologická situace může přinášet pečujícím osobám potíže, z důvodu zvýšené psychické a fyzické zátěže, náročnosti zajištění péče v aktuálních podmínkách, některé rizikové faktory (např. sociální izolace) mohou mít větší dopady. Neformální pečovatelé dnes a denně řeší nestandardní situace a v situaci pandemie je nutné hledat další zdroje podpory. Doporučení MPSV při podpoře neformálních pečujících naleznete v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

Doporučený postup MPSV

10.11.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace z porady NRZP s MPSV ČR, nebo informace o možnosti připomínkování webových stránek Správy železnic pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

10.11.2020
Krizové ošetřovné přijato

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Výše ošetřovného bude činit 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, a při péči o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne. Zdroj: Verlag Dashöfer

10.11.2020
Dočasně bude opět možné vyzvedávat důchody na základě plné moci

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou, s. p., znovu umožňuje pouze po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. Osoby staršího věku a osoby s oslabenou imunitou tak budou mít možnost účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží formulář plné moci, který musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem. Plná moc je určena pouze k převzetí splátky (případně již dříve uložených nevyzvednutých splátek) důchodu zmocnitele vypláceného v hotovosti prostřednictvím Důchodové služby České pošty, s. p., v pravidelných měsíčních termínech. Česká pošta, s. p., při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů uvedených na tomto formuláři. Podpis zmocněnce potvrzující převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu porovná s podpisovým vzorem na občanském průkazu. Plná moc platí jednorázově pro konkrétní splátku důchodu / splátky důchodů a po vyplacení důchodu zmocnitele se stává součástí archivované části výplatního dokladu / výplatních dokladů. Více informací a tiskopis plné moci najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-opet-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-mo-1. Zdroj: ČSSZ

10.11.2020
Nošení roušek a svalové potíže s tím spojené

Povinné nošení roušek patří k základním vládním opatřením proti šíření koronaviru v populaci. Dotýká se většiny lidí, ovšem ne každý snáší zakrytí úst a nosu dobře. Přibývá svalových napětí, migrén a bolestí krční páteře. Z čeho tyto problémy plynou a jak jim předcházet? Tím se zabývá článek na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/noseni-rousek-svalove-potize-s-tim-spojene. Zdroj: Helpnet.cz

10.11.2020
Kurz Moderní ošetřovatelství v praxi

Bezplatný kurz probíhá ve spolupráci Českého červeného kříže a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a nově i v Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Havlíčkově Brodě, Brně, Chrudimi, Jičíně, Kroměříži, Liberci, Litoměřice, Jablonci nad Nisou, Opavě, Ostravě, Plzni, Příbrami a v Ústí nad Orlicí. Kurz je určen zájemcům z řad veřejnosti – zájemcům starším 18 let, kdy nejsou vyžadovány předchozí znalosti či zkušenosti v oboru. Přihlásit se mohou ti, kteří by v případě potřeby měli zájem svou pomocí odlehčit nemocnicím a pobytovým zařízením (např. domovy pro seniory), nebo ti, kteří se chtějí naučit pečovat o své blízké doma u lůžka. I zvládnutí základních jednoduchých technik péče pomůže ulevit nemocným a odlehčit profesionálům, kteří tak mohou pečovat o více nemocných. Kurz je zakončen vydáním osvědčení. V kurzu se naučíte něco o: hygienické péči o pacienta, podpoře pohyblivosti pacienta, manipulaci s lůžkem, zásadách podávání stravy a pitném režimu, prevenci proleženin, komunikaci s pacientem. Více informací najdete na stránkách: https://zvladnemeto.cervenykriz.eu/?fbclid=IwAR3JrhOtNWy8NJqr1eUxEzty2yLuwb84YYfOHmLUFc_MRax7B4Pl7WZGbXU. Zdroj: Helpnet.cz

10.11.2020
Osvobození od dálničních poplatků v roce 2021

Legislativní odbor NRZP ČR zpracoval stanovisko, které vyčerpávajícím způsobem odpovídá na všechny otázky držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P, které vznášeli v posledních dnech ohledně otázky, jak to bude s dálničními známkami od 1. ledna 2021 pro držitele parkovacích průkazů a průkazů ZTP nebo ZTP/P. Informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/11/06/informace-c-92-2020-upresnena-informace-k-osvobozeni-od-dalnicnich-poplatku-v-roce-2021/. Zdroj: NRZP ČR

30.10.2020
Manuál pro sociálně znevýhodněné rodiny

Radnice Prahy 8 vydala “manuál” pro sociálně znevýhodněné rodiny s nezletilými dětmi. Odpoví na otázky například v oblastech ošetřovného, mimořádné okamžité pomoci, potíží s platbami za stravné, školní družinu či klubu nebo záležitostí týkajících se doučování. Manuál najdete v příloze. Zdroj: Novinky MČ Praha 8

manual-znevyhodnene-rodiny-s-detmi

30.10.2020
Dovoz potravin až domů

Pokud jste zrovna doma v karanténě, snažíte se nevycházet ven, máte chuť vyzkoušet něco nového či nechat jiné udělat práci s nákupy a vařením za vás (vy můžete místo toho třeba v teple popíjet čaj), zkuste se obrátit na některou z dovážkových služeb. Obecně letos stoupla obliba dovozu potravin. V e-shopech jednotlivých online prodejců si vyberete z obrovského množství zboží a necháte si ho ve zvoleném čase dovézt domů. Tipy na některé dovozce potravin najdete na stránkách Pražské organizace vozíčkářů: http://www.pov.cz/8-aktuality/897-dovoz-potravin-hotovych-jidel-a-dalsiho-sortimentu. Zdroj: POV

30.10.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. dotazník pro osoby se sluchovým postižením, nebo informace o rozesílání roušek osobám se zdravotním postižením, nebo informace o SOS hodinkách – asistivní technologii k záchraně života, nebo dotaz Českého telekomunikačního úřadu na speciálně vybavená telekomunikační koncová zařízení pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

30.10.2020
Nabídka firmy Vodafone – zvýhodněné tarify

Firma Vodafone nabízí zvýhodněné tarify pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o mobilní tarify na telefonování a také přístup na pevný internet a digitální TV. Nabídka je určena pro držitele průkazu ZTP, případně ZTP/P. Nabídku najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/10/26/informace-c-86-2020-nabidka-firmy-vodafone/. Zdroj: NRZP ČR

30.10.2020
On-line program pro seniory

Každý všední den v listopadu 2020 proběhne na platformě Zoom program, který připravuje Právě teď!, o.p.s. Je určen hlavně seniorům a je zdarma. Struktura programu: pondělí – odpoledne přednáška/trénink paměti atp. (16 -17 hod.), úterý – dopoledne anglická konverzace (10 – 10:45 hod.), středa – dopolední setkávání s Danou Steinovou (10 – 11:30 hod.), čtvrtek – odpoledne poznávání sebe sama (16 -17 hod.), pátek – odpoledne zdravotní cvičení před víkendem (16 -16:45 hod.). Mimo pravidelný program: čtvrtek 19. listopadu 2020 od 10:30 hod. Dámský klub Aleny Borhyové. Pro přístup do aplikace Zoom je potřeba mít zprovozněný účet a ideálně stáhnutou aplikaci. Podrobnější informace a návody najdete na stránkách https://pravetedops.cz/2020/10/21/on-line-program-na-listopad/. Zdroj: Helpnet.cz

30.10.2020
Mnohdy je těžké zjištění, že i já potřebuji pomoc

Někdy pomoc potřebuje každý. Jde o to, nebýt na trápení či těžké situace sám. Mnohdy v terapiích nejvíce zafunguje možnost se vypovídat, nahlédnout na svoji potíž i z jiného úhlu, uvidět vše v jiném světle. To přinese nové možnosti, novou sílu i využití dosud skrytých vlastních zdrojů. Právě z tohoto důvodu fungují linky důvěry, kam – zcela anonymně, bez dalších závazků – můžete zavolat nebo napsat. Díky možnosti vyslovit svoje obtíže nahlas, pomoci druhého profesionála zklidnit rozjitřené emoce, zjištění nových informací či informací v jiném kontextu, pak člověk má energii svou obtížnou situaci unést a dál fungovat pro pomoc druhým i sobě. Kontaktovat můžete např. Modrou linku. Více informací a kontakty najdete na stránkách https://www.modralinka.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

30.10.2020
Vyhrazené parkovací místo

Česká asociace paraplegiků se intenzivně věnuje problematice týkající se parkovacích průkazů. Otázka parkovaní je pro osobu tělesně postiženou (vozíčkáře) velice důležitá, neboť automobil ke své přepravě často využívá. Při parkování je potřeba zaparkovat co nejblíže objektům, které chce navštívit, či ve kterých bydlí. Z tohoto důvodu připravila CZEPA informace o vyhrazeném parkovacím místě v místě trvalého bydliště. Informace najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/vyhrazene-parkovaci-misto. Zdroj: Vozejkov

22.10.2020
Nabídka pobytu Parkhotel Sokolov

V příloze najdete nabídku Parkhotelu Sokolov na pobyty pro Svaz tělesně postižených, se slevou 50 procent na ubytování. Pobyt doporučuje MO Kbely. Zdroj: STP Kbely

leták Parkhotel Sokolov      nabídka pobytu Parkhotel Sokolov

22.10.2020
Nabídka podzim – hotel Medlov

Hotel Medlov nabízel (ještě před zpřísněním protikovidových opatření) zvýhodněný pobyt v srdci Vysočiny. Hotel Medlov na Vysočině (v okrese Žďár nad Sázavou) je obklopen lesy a stojí na břehu Medlovského rybníka, daleko od stresu a negativních zpráv. Hotel nabízí 5 nocí na Vysočině s plnou penzí za cenu 2.590 Kč / osoba, a to v období od 16. října do 16. listopadu 2020. Hotel se specializuje na tradiční českou kuchyni a skvělé domácí dorty. V okolí hotelu je nespočet turistických tras a krásných míst k navštívení. K dispozici je také velké množství stolních her a knih k zapůjčení. V případě zájmu vám hotel může nabídnout také široké množství rekondičních i regeneračních masáží. Pokud cítíte, že by mohl být tento pobyt pro některé z vašich členů přínosem, můžete jim tuto nabídku zprostředkovat. Kontakt: Andrea Krejčí, tel.: 602 143 148, e-mail: obchod@medlovhotel.cz, web: www.medlovhotel.cz. Zdroj: STP Vozíčkáři Plzeňska

22.10.2020
Rozlišení COVIDu a chřipky

Přesto, že všude máme plno informací o tom, jak vypadá COVID, jaké jsou jeho příznaky atd., mohl by vám možná pomoci informační leták, kde je poměrně názorně popsáno, jak vypadá COVID a jak vypadá chřipka. Leták najdete v příloze. Zdroj: STP Hradec Králové

covid_vs._chripka

22.10.2020
Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.mpsv.cz/mop. Zdroj: Verlag Dashöfer

22.10.2020
Dezinfekce pro zrakově postižené

Nadace prof. Vejdovského zajistila dalších 4 000 ks kapesní dezinfekce na ruce pro nevidomé a slabozraké, které je možno si zdarma vyzvednout na pobočkách Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v každém okresním městě, v případně imobility je možné se domluvit individuálně. Před vyzvednutím dezinfekce se informujte o upravené otevírací době pobočky. Dezinfekce je k dispozici i pro nečleny. Bližší informace k vyzvednutí dezinfekce získáte na tel. čísle: 221 462 462 nebo na e-mailové adrese: sons@sons.cz. Případně na: info@inpv.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/dezinfekce-pro-zrakove-postizene-0. Zdroj: Helpnet.cz

22.10.2020
Nová asistenční služba na nádražích

Správa železnic v září zavedla bezplatnou asistenční službu pro cestující s pohybovým omezením. Mobilní čety pomáhají lidem při přesunu přes nádraží až k nástupištím. Služba, kterou si cestující musí objednat předem prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách https://asistence.oneticket.cz/, je k dispozici na 869 nádražích po celé České republice. Službu tvoří většinou dva pracovníci, kteří asistují lidem se sníženou schopností pohybu, ale i orientace. Jednadvacet mobilních čet je rozděleno do 21 provozních obvodů. Asistenční tým čeká na cestujícího v předem smluvený čas na dohodnuté stanici. Více informací a objednávkový formulář naleznete na stránkách https://asistence.oneticket.cz/. Informace naleznete také v článku Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na stránkách https://nrzp.cz/2020/10/02/informace-c-78-2020-postup-zajisteni-mimoradne-pomoci-ve-stanici/. Zdroje: Helpnet.cz, NRZP ČR

22.10.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách NRZP ČR https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzkum ombudsmana o lidských právech (o rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech), nebo informaci o distribuci ochranných pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, nebo informaci o nových opatřeních vlády v souvislosti s epidemií koronaviru v oblasti sociálních služeb, nebo informaci o vyhlášení 18. ročníku ceny NRZP ČR MOSTY, nebo informace o novinkách v sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

22.10.2020
Dotazník Připravenost letiště Václava Havla na přepravu osob se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu

Pokud cestujete letadlem a využíváte letiště Václava Havla v Praze, můžete pomoci studentce Magdě Winterové vyplněním dotazníku. Údaje z dotazníku budou sloužit jako podklad pro její diplomovou práci, která je zaměřená na otázku přepravy osob se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu. Dotazník najdete na stránkách https://forms.gle/wWhbr7RUY2fxWiki8. Zdroj: STP v ČR z. s.

22.10.2020
Výklad nařízení vlády z MPSV k sociálním službám

Omezení platná v souvislosti s epidemiologickou situací dopadají i na poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Vláda ČR vydala krizové usnesení ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v sociálních službách a krizové usnesení týkající se přerušení poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Aby byla tato krizová usnesení srozumitelná, připravilo MPSV doporučení pro aplikaci těchto krizových usnesení. Doporučení naleznete v příloze. Zdroj: Hlavní město Praha

Doporučený postup sociální služby

22.10.2020
Žádáte o dávky? Komunikujte s ÚP ČR z pohodlí domova

Úřad práce ČR přistoupil v uplynulých dnech v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, včetně mimořádné okamžité pomoci spojené s onemocněním COVID-19 (MOP COVID-19), nemusí na Úřad práce ČR osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Vyplněné formuláře je možné podávat elektronicky, tedy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem. Po dobu nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis. Další možností podání je pak zaslání žádostí a dalších podkladů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo v době úředních hodin odevzdání tiskopisů na podatelně či do schránek na podání. Více informací: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/zadate-o-davky-komunikujte-s-up-cr-z-pohodli-domo-1. Zdroj: MPSV

22.10.2020
Informace pro pacienty s Parkinsonovou chorobou

Dvě třetiny lidí s Parkinsonovou nemocí nemají dost informací o léčbě. Téměř 70 % dotázaných pacientů s Parkinsonovou chorobou nedostává od svých lékařů úplné informace o všech možnostech léčby. Vyplývá to z dotazníku, který mezi své členy rozeslalo pacientské sdružení Parkinson-Help z.s. V souvislosti s malou informovaností upozorňuje na to, že lidé ztrácí šanci se rozhodnout, zda by chtěli využít některou z možností, jež jim moderní medicína nabízí. Často se dozví o léčbě pozdě, kdy už ji nemohou – kvůli svému zhoršujícímu se stavu – využít. Tomu se snaží sdružení předejít a spustilo nové webové stránky https://jaknaparkinsona.cz, které jsou určeny především pacientům ve střední fázi onemocnění – tedy obvykle po více než třech letech od rozvoje komplikací spojených s léčbou. Portál https://jaknaparkinsona.cz má informovat pacienty o všech metodách pokročilé léčby. Tedy například o hluboké mozkové stimulaci (DBS) a pumpových systémech, kterými se lék zavádí přímo do tenkého střeva nebo pod kůži. Návštěvníci portálu mohou vyplnit dotazník, který je – pokud splní zdravotní předpoklady – propojí přímo s neurologem ve specializovaném, tzv. extrapyramidovém centru například v Praze nebo v Brně, které se operačními možnostmi léčby Parkinsona zabývají. Odpovědi by se pacient měl dočkat do maximálně 14 dní. Lékař díky vhodně voleným otázkám ve formuláři zhodnotí stav pacienta a případně jej pozve na vyšetření. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/dve-tretiny-lidi-s-parkinsonovou-nemoci-nemaji-dost-informaci-o-lecbe. Zdroj: Helpnet.cz

22.10.2020
Na kávu s ombudsmanem

Veřejný ochránce práv připravuje seriál podcastů, v nichž bude zodpovídat dotazy lidí a vysvětlovat problémy v oblastech, kterými se zabývá. Úvodní díly budou věnovány důchodům – starobním, invalidním i pozůstalostním. Lidé mohou dotazy nebo problémy z oblasti důchodů, které je zajímají, zasílat do konce října 2020 na e-mailovou adresu podcasty@ochrance.cz. Ombudsman se v rámci podcastů může zabývat otázkami, které si kladou lidé před odchodem do starobního důchodu, nebo v souvislosti s pobíráním důchodu, např. jaké činnosti se započítávají do doby důchodového pojištění, co dělat, když chybí doklady o zaměstnání, jak probíhá přiznávání invalidního důchodu apod. Každý položený a zodpovězený dotaz může pomoct nejen tazateli, ale také dalším lidem, jejichž situace a problémy mohou být podobné. Podcasty ovšem nebudou sloužit k řešení konkrétních stížností na postup úřadů při rozhodování o důchodech. Tyto stížnosti bude ombudsman dál řešit podle zákona, takže nestačí poslat pouze dotaz do podcastu, ale je třeba standardně podat podnět ombudsmanovi. První díl podcastu ombudsman plánuje zveřejnit na začátku prosince 2020. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/na-kavu-s-ombudsmanem. Zdroj: Helpnet.cz

22.10.2020
Za Hliníkem do Humpolce

První turistická trasa pro vozíčkáře v kraji Vysočina je dlouhá 3 km s převýšením 72 metrů. Tato nová turistická trasa pro vozíčkáře nese název Za Hliníkem do Humpolce. Stezka začíná u restaurace Saloon Zlatá podkova u jezdeckého závodiště v Humpolci. Vede mezi rybníky Dusilovským a Dvorákem až k Židovskému hřbitovu krásnou krajinou pod hradem Orlík. Na startu je několik parkovacích míst, bezbariérová restaurace a WC. Celý okruh je vyznačen směrovkami s piktogramem vozíčkáře a je navržen jako jednosměrný proti směru hodinových ručiček. Pod ojedinělou turistickou trasou je podepsán Klub českých turistů, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/za-hlinikem-do-humpolce. Zdroj: Helpnet.cz

22.10.2020
Důchodový systém vede k více seniorům bez nároku na důchod

Veřejný ochránce práv upozorňuje na to, že současné nastavení důchodového systému povede k nárůstu počtu seniorů, kterým nevznikne nárok na starobní důchod. Po roce 2010 totiž došlo ke zpřísnění podmínek, které jsou v rámci zemí EU mimořádné, a minimální doba pojištění pro získání starobního důchodu se postupně prodloužila až na 35 let. K tomu se ještě nezapočítávají nebo krátí některé náhradní doby pojištění získané po roce 2009, včetně např. studia. Ombudsman proto apeluje na vládu a politickou reprezentaci, aby se tímto zásadním problémem zabývaly, ať už v rámci komplexní důchodové reformy, nebo dílčími změnami právní úpravy. Ombudsman také doporučuje lidem, aby si u České správy sociálního zabezpečení včas zjišťovali započítané roky pojištění. Jednou za rok má každý nárok požádat o informativní osobní list důchodového pojištění. Zjistí z něj, jestli jim nechybí odpracované roky, aby si mohli obstarat chybějící doklady o důchodovém pojištění, nebo si mohli některé chybějící doby doplatit. Více informací: http://www.tretivek.cz/202010/duchodovy-system-vede-k-vice-seniorum-bez-naroku-na-duchod/. Zdroj: Třetívěk.cz

22.10.2020
Den zdraví se STOBem ONLINE

Již počtyřiadvacáté se uskuteční tradiční akce Den zdraví se STOBem, a to v sobotu 7. 11. 2020 od 10 hodin. Letošní ročník z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhne online na platformě ZOOM. I přes ztížené podmínky je pro vás nachystán den plný pohybu, přednášek, workshopů a rozhovorů se zajímavými osobnostmi. A chybět nebude ani soutěž. Vzhledem k tomu, že bude letos Den zdraví probíhat online, budete potřebovat zařízení (počítač, tablet nebo chytrý telefon) se stabilním připojením k internetu. Kapacita workshopů, přednášek a cvičení je omezena a je třeba se předem registrovat na webových stránkách. Online pohybové lekce jsou v rámci Dne zdraví zdarma. K hlavnímu vysílání ze Dne zdraví, v rámci kterého budeme vysílat rozhovory s odborníky, bude možné se rovněž připojit zdarma. Vstup na workshopy a přednášky je za 150 Kč. Více informací: https://www.stob.cz/cs/den-zdravi. Zdroj: i60.cz

30.9.2020
Roušky pro OZP

V pondělí 14. 9. 2020 oznámila ministryně Jana Maláčová na svém twitteru, že Vláda souhlasí s návrhem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na distribuci ochranných pomůcek lidem s handicapem. Roušky s respirátory tedy poputují k 170.000 invalidů ve 3. stupni a k 17.000 zdravotně postižených mladším 18 let. V pondělí 7. 9. schválila vláda rozeslat lidem nad šedesát let 5 roušek a jeden respirátor. Ve spolupráci s NRZP ČR se podařilo definovat skupinu lidí se zdravotním postižením, které mají také ochranné pomůcky dostat, a to tak, že roušky obdrží také příjemci III. stupně invalidního důchodu a dále děti do 18 let, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P. Je možné, že toto řešení nemusí být konečné, protože je možné, že tento model nepodchytí všechna onemocnění, pro která může být covid-19 velmi nebezpečný. Více informací: https://nrzp.cz/2020/09/15/informace-c-73-2020-rousky-pro-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

30.9.2020
Aplikace Záchranka nově umožňuje videopřenos z místa nehody

Mobilní aplikace Záchranka, sloužící primárně pro přivolání první pomoci, nově umožňuje videopřenosy mezi člověkem v nouzi a zdravotnickou záchrannou službou. Po zavolání z aplikace nebo po zavolání na linku 155 může nově operátor s volajícím zahájit videopřenos z místa události, když se operátor potřebuje podívat, jak to na místě vypadá. Virtuálně tak aplikace přináší oči záchranáře na místo nehody, a zkušené oko záchranáře dokáže vyhodnotit kolik posádek je potřeba, jestli je potřeba letecká záchranná služba a podobně. Pro uživatele se zavedením této funkce uživatelsky nic nemění, přímo v aplikaci změnu neuvidí a není nutné ji aktualizovat. Současně s videopřenosem je sdílena poloha volajícího a otevírá se i okno pro chat. Vše funguje i v případě, kdy volající nemá nainstalovanou aplikaci Záchranka. Přenos videa je možný pouze pokud má člověk připojení k internetu a kameru v telefonu. Aplikaci Záchranka si do mobilního telefonu každý může nainstalovat zdarma. Více informací: https://www.zachrankaapp.cz/. Zdroj: Verlag Dashöfer

30.9.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a o usnesení Republikového výboru NRZP ČR k návrhu této vyhlášky. Zdroj: NRZP ČR

30.9.2020
Poradenská linka pro poskytovatele sociálních služeb

MPSV spustilo v pondělí 14. 9. 2020 poradenskou linku pro poskytovatele sociálních služeb. Provoz linky bude zajištěn v pracovní dny v době od 10:00 do 15:00 hodin. Linka je určena pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem linky je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších aktivitách MPSV vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb. Bude také poskytovat základní kontakty, na koho se obrátit s dalšími dotazy mimo resort MPSV. Linka nemůže poskytovat zdravotnické informace. Na poradenskou linku je možné volat na čísla 771 139 342 nebo 771 139 343. Zdroj: Helpnet.cz

30.9.2020
Centrální informační linka ke koronaviru 1221

Linka 1221, kterou spustilo Ministerstvo zdravotnictví 1. září 2020, slouží pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění covid-19. V provozu je každý všední den od 8 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 16:30 hodin. Dotazy veřejnosti zodpoví proškolení medici a medičky. Doposud lidé volali přímo na hygienické stanice, které však soustředí kapacity na trasování. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/centralni-informacni-linka-ke-koronaviru-1221. Zdroj: Helpnet.cz

30.9.2020
13. září je Mezinárodním dnem závětí – otvírá Měsíc dobročinné závěti

Mezinárodní den závětí 13. září lidem po celém světě připomene význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Koalice Za snadné dárcovství při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října 2020 vyhlásila letos již potřetí Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, bude proplacen notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že díky dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/13-zari-je-mezinarodnim-dnem-zaveti-otvira-mesic-dobrocinne-zaveti-0. Zdroj: Helpnet.cz

30.9.2020
Přídavné pohony Klaxon k mechanickým vozíkům

Firma CanoCar nabízí přídavné elektrické pohony k mechanickým vozíkům. Když se mechanický vozík doplní o přídavný pohon, zůstávají výhody mechanického vozíku (lehká konstrukce, dobrá manévrovatelnost) a přidají se výhody elektrického vozíku (dlouhý dojezd, šetření rukou a ramen, snadné zdolávání nástrah města i terénu). Více informací naleznete na stránkách https://www.vozka.org/aktuality/zdravotechnika/pridavne-pohony-klaxon-961cz. Zdroj: Vozka

30.9.2020
Statistická ročenka 2019 shrnuje nejdůležitější ukazatele v oblasti důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení vydala Statistickou ročenku z oblasti důchodového pojištění za rok 2019. Přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Ročenka obsahuje např. informace o vyplácených, přiznaných a zaniklých starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech a v neposlední řadě přináší důležité informace o změnách mezi stupni invalidního důchodu. Statistickou ročenku si můžete stáhnout na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/statisticke-rocenky. Zdroj: ČSSZ

30.9.2020
Příručka antidiskriminačního práva

Publikaci pro vzdělávání sociálních pracovníků a pracovnic připravila Kancelář veřejného ochránce práv. Lidé, kteří se setkávají s diskriminací, jsou často v kontaktu se sociálními pracovníky a pracovnicemi. Ti by jim měli nejen pomáhat, ale také je podpořit, aby se uměli bránit, pokud jsou porušována jejich práva nebo jsou diskriminováni. To ovšem předpokládá, že sociální pracovníci umí diskriminační praxi rozpoznat, znají možnosti řešení, ví, na který kontrolní orgán se obrátit apod. Kancelář veřejného ochránce práv proto nyní vydává příručku antidiskriminačního práva pro vzdělavatele v sociální práci. Jejím smyslem je usnadnit vyučujícím přípravu výuky budoucích sociálních pracovníků a pracovnic v otázkách ochrany před diskriminací. Příručka pokrývá oblasti, v nichž se sociální pracovníci a pracovnice s diskriminací setkávají nejčastěji, tedy oblasti bydlení, vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péče, zboží a služeb. Obsahuje řadu modelových případů s řešením doplněným o vysvětlení situace a nechybí ani další úlohy a náměty pro praktické využití ve výuce. Cílem je naučit sociální pracovníky a pracovnice rozpoznávat diskriminační jednání a vědět, jak se mu dá čelit. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/prirucka-antidiskriminacniho-prava. Zdroj: Helpnet.cz

30.9.2020
Konference Směřování neformální péče 2020

Tématu pečujících se bude věnovat odborná konference Směřování neformální péče v roce 2020, která se pod záštitou místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horské uskuteční 13. 10. 2020 z důvodu epidemiologických opatření online. Na konferenci o neformální péči vystoupí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, radní pro sociální oblast hl. m. Prahy, zástupci městských částí Praha 3 a Praha 7 a zástupci několika neziskových organizací, kteří jsou mnohdy sami pečujícími. Přihlášku na online konferenci naleznete na stránkách https://alfahs.cz/2020/09/25/konference-smerovani-neformalni-pece-2020-online/. Konference bude nahrávána a následně k dispozici na stránkách organizace Alfa Human Service, z.s. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/den-pecujicich-letos-pripomeneme-jiz-podruhe. Zdroj: Helpnet.cz

30.9.2020
Zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele OZP

Vláda schválila zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. S platností od 1. října 2020 bude příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP zvýšen o 800,- Kč měsíčně, tedy na 13 600 Kč měsíčně. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/vlada-schvalila-zvyseni-prispevku-na-podporu-zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: NRZP ČR

30.9.2020
Festival ptactva

První říjnový víkend již tradičně probíhá podzimní Festival ptactva. Během něho organizují ornitologové z České společnosti ornitologické pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Udělejte si čas a pojďte s nimi pozorovat ptáky do podzimní přírody! Během vycházek zaznamenávají ornitologové u nás i v ostatních zemích data o celkovém počtu pozorovaných druhů a jedinců ptáků, nejčastěji pozorovaných druzích, vzácných druzích apod. V letošním ročníku pro vás organizátoři připravili 43 vycházek. Většina z nich se uskuteční přímo o výše zmíněném víkendu. Více informací: https://www.birdlife.cz/pozvanka-na-festival-ptactva-2020/. Zdroj: Holubí pošta

11.9.2020
Nabídka rekondičních pobytů v Hotelu Astoria Janské Lázně

Z hotelu Astoria v Janských Lázních v Krkonoších nám přišla aktualizovaná nabídka pro seniory. Cena ubytování je od 520 Kč za osobu a den s plnou penzí. Hotel Astoria je vhodný pro skupinové pobyty, rekondiční pobyty pro seniory, zájezdy pro osoby se zdravotním postižením, apod. Hotel nabízí i bezbariérové pokoje. Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo na webových stránkách www.hotel-astoria.cz. Kontakt: Martin Duda, Hotel Astoria, Lázeňská ulice 52, 542 25 Janské Lázně, tel.: 605 999 942, e-mail: astoria.janske.lazne@gmail.com. Zdroj: STP Vozíčkáři Plzeňska

2021 Hotel Astoria leták SENIOŘI

11.9.2020
Jednokolo pro OZP do přírody

Obrátil se na nás distributor kompenzační pomůcky „joellette“ – jednokola pro OZP na procházky do přírody. Tuto pomůcku by rád představil a nabídl lidem, kteří by ji mohli potřebovat. Pokud chcete zjistit, jak jednokolo vypadá a jak se používá, ukázku najdete na webových stránkách https://www.youtube.com/watch?v=I6Ewvu8F60Q. Pro bližší informace můžete kontaktovat paní Zuzanu Candy, e-mail: zcandy.joellette@gmail.com, tel.: 777 611 911. Zdroj: STP v ČR z. s.

11.9.2020
Festival Open House Brno

Během festivalu Open House se otevírají brány běžně nepřístupných budov a prostorů. Lidé si mohou zdarma prohlédnout architektonicky cenné prostory historických paláců a reprezentativních vil, pokochat se moderními designovými kancelářskými prostory nebo si užít nezapomenutelné výhledy na město ze střech výškových budov. Cílem festivalu je přiblížit architekturu různých historických epoch a období co nejširší laické veřejnosti. Doprovodný program je obvykle sestaven z komentovaných procházek, přednášek a debat o městské architektuře a prohlídek běžně nepřístupných budov a prostorů. Open House Brno se uskuteční v termínu od 10. do 11. října 2020. Více informací najdete na stránkách https://www.openhousebrno.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

11.9.2020
Lhůta pro nákup motorového vozidla

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR upozorňuje na aktuální problémy s čerpáním příspěvku na nákup motorového vozidla. Přiznaný příspěvek musí být realizován do 3 měsíců od doručeného rozhodnutí. Problémy se nyní týkají toho, že prodejci vozů nemají k dispozici vhodná vozidla, a tudíž nejsou schop