Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRV rámci projektu Celoroční informační servis STP pro seniory, který probíhá od roku 2015 a jehož aktivity jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, zveřejňujeme na těchto stránkách pro seniory informace zaměřené na sociální oblast, zdravotnictví, volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, aj. Věříme, že díky tomuto informačnímu servisu získáte užitečné kontakty, informace, přehled v oblastech vztahujících se ke každodenním aktivitám a potřebám.

Kultura  Vzdělávání  Zdraví a sport  Informace  Ostatní

Všechny informace dle času zveřejnění:

11.10.2021
Dodržování pravidel týkajících se covidu – pobočné spolky

V poslední době už nejsou omezující pravidla týkající se covidu-19 tak přísná, naštěstí se život uvolnil a je možné realizovat mnoho činností skoro tak jako dřív. Přesto stále ještě existují omezení, která se týkají i činnosti našich organizací. Proto doporučujeme při organizování aktivit seznámit se s aktuálními platnými opatřeními a dodržovat je. Tato opatření můžete vyhledat např. na stránkách https://covid.gov.cz/situace. Aktuálně pro konání členských schůzí, kterých se zúčastní více než 20 osob, platí tato pravidla: každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95, dále jsou osoby usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti) a všichni účastníci musí splňovat podmínku prokázání bezinfekčnosti (očkování, test nebo prodělání nemoci), viz https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-schuze. Pro konání veškerých skupinových akcí a vzdělávacích akcí v prezenční formě platí pravidla uvedená na stránkách https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/prednaskova-cinnost. Pro společenské akce platí pravidla uvedená na stránkách https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce. Někdy je těžké vůbec rozlišit, která pravidla se na vaši konkrétní akci vztahují. Je těžké i vyžadovat dodržování pravidel na účastnících. Musíme se všichni snažit o to nejlepší, abychom měli čisté svědomí a neohrozili naše členy a klienty ani sebe. Zdroj: STP v ČR z. s.

11.10.2021
Programy pro všechny seniory

Říjnový program Právě Teď! o.p.s. bude nabízet aktivity na živo, ale i první zajímavé on-line programy. Mezi on-line aktivity, které vám pomohou s podporou mentální i fyzické kondice, bude patřit např. kurz Psychologie pro Třetí věk (kurz probíhá od 5. 10. do 7. 12. 2021), nebo Zdravotní cvičení a protažení před víkendem (začíná od 8. 10. 2021). Tyto aktivity jsou zdarma. Kompletní program Právě Teď! o.p.s. najdete na stránkách www.prave-ted-ops.cz. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2021
5 animovaných videí pro lidi s roztroušenou sklerózou

MSRehab připravil pětici zcela nových edukačních videí, která se poutavou animovanou formou zabývají hlavními tématy spojenými s roztroušenou sklerózou. Můžete se dozvědět: co je to roztroušená skleróza, informace pro nově diagnostikované pacienty, jak je to s pohybovými aktivitami při RS, o únavě při RS a psychoterapii při RS. Všechna videa vznikla v režii spolku MSrehab a jsou unikátní nejen formou svého zpracování. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2021/10/04/5-animovanych-videi-co-je-to-rs-nove-diagnostikovani-pacienti-pohyb-unava-a-psychoterapie-pri-rs/. Zdroj: Aktivní život

11.10.2021
Praktici vydali doporučení pro pacienty, jak postupovat při příznacích covidu-19

Co dělat, když mám příznaky covidu-19? Jaké léky mohu při infekci dýchacích cest užívat doma sám? Kdy a jak komunikovat s praktikem? Kdy jet do nemocnice? Co dělat při nežádoucí reakci na vakcínu? Které reakce jsou běžné a které už ne? Toto jsou nejčastější otázky, které pacienti vznášejí na své praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP proto vydala soubor rad, které pacientům usnadní orientaci v systému zdravotní péče. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/praktici-vydali-doporuceni-pro-pacienty-jak-postupovat-pri-priznacich-covidu-19. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2021
Jak ovlivňuje nezaměstnanost a evidence na úřadu práce budoucí nárok na důchod?

V životě člověka mohou nastat situace, kdy je či byl po určité období z různých důvodů nezaměstnaný. Tato skutečnost má vliv na budoucí nárok na důchod i jeho výši, především záleží na tom, jak dlouho nezaměstnanost v průběhu života trvala a zda byl člověk veden jako uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-ovlivnuje-nezamestnanost-a-evidence-na-uradu-prace-budouci-narok-na-duchod-. Zdroj: ČSSZ

11.10.2021
Klasická hudba pro seniory

Myšlenka představovat klasickou hudbu seniorům není nová. Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, z.ú. ve spolupráci s farním sborem Českobratrské církve evangelické Praha – Vinohrady pořádají koncerty klasické hudby pro seniory. Koncerty se konají každé první úterý v měsíci ve 14:30 hodin mimo dobu prázdnin. Koncerty jsou bez vstupného, ale dobrovolný dar, třeba symbolický je vítán. Koncerty se konají v Evangelickém kostele na Vinohradech v církevním domě Praha 2, Korunní 60. Kostel má ideální akustiku, v zimě je vytápěn a má bezbariérový přístup. Na koncertech vystupují renomovaní umělci, čeští i zahraniční a mladí umělci, převážně posluchači AMU a Pražské konzervatoře. Více informací najdete na stránkách https://www.uads.cz/. Zdroj: Listy ALENu

11.10.2021
Umím a pečuji – Dědictví, webinář zdarma

Liga vozíčkářů nabízí webinář „Dědictví“, který povede právnička JUDr. Marcela Fryštenská. Webinář je vhodný jak pro pečující, tak i pro zaměstnance v sociálních službách. Termín webináře: 14. 10. 2021 od 15:00 do 18:00 hod. Forma: on-line (odkaz bude zaslán e-mailem den před akcí). Registrace je otevřená do 17:00 hod. v úterý 12. 10. 2021 přes odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv8qlGXaKQ6SO44BoIcHOaUqdXc_vOBgJ8ZEdMPbiu7TviCw/viewform?usp=sf_link. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Terezu Hejdukovou: e-mail: tereza.hejdukova@ligavozic.cz, tel.: 777 153 815. Zdroj: Liga vozíčkářů

11.10.2021
Publikace o elektrických vozících

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s NRZP ČR a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydalo publikaci s názvem Průvodce regulatorními pravidly pro oblast elektrických vozíků. Na našem trhu je v současné době velké množství elektrických vozíků a není jednoduché se zorientovat v množství technických parametrů a správně si vybrat. Právě proto vznikl tento manuál, který chce co možná nejsrozumitelněji popsat stávající legislativu v oblasti elektrických vozíků. Chce tak lidem s omezenou hybností usnadnit výběr a ochránit je před nepoctivými a klamavými praktikami. Manuál je členěn do dvou částí, v první najdete informace pro uživatele, druhá část je věnována spíše výrobcům a dovozcům elektrických vozíků či prodejcům při jejich distribuci. Publikaci v elektronické podobě najdete na webu NRZP ČR: https://nrzp.cz/2010/05/05/dokumenty-k-problematice-ozp/. Publikace vyjde také v listinné podobě a bude distribuována na všechna pracoviště NRZP v republice, kde si ji budou moci zájemci vyzvednout. Dále ji obdrží všechny členské a přidružené organizace. Zdroj: NRZP ČR

11.10.2021
Podpůrné skupiny pro seniory – Senioři v pandemické době

Senioři v pandemické době – podpůrné skupiny se konají v Rokycanech a v Praze. Co Vám scházelo a schází v pandemické době, jak a kde to lze znovu nalézt? Jak se vyrovnat s omezením kontaktů? Jak čelit obavám z budoucího vývoje událostí? Co pomohlo a pomůže nabýt ztracenou rovnováhu? Moravskoslezský kruh vás zve na podpůrné skupiny, která vám pomůže hledat na tyto otázky odpovědi. Jedna podpůrná skupina se koná v prostorách FS ČCE v Rokycanech, Jiráskova 481/II, Rokycany v pátek 26. listopadu 2021 od 10 do 14 hodin a v sobotu 27. listopadu 2021 od 14 do 18 hodin. Druhá podpůrná skupina se koná v prostorách FS ČCE v Praze na Žižkově, Prokopova 216/4, Praha 3 v pátek 22. října 2021 a v sobotu 23. října 2021, vždy od 10 do 14 hodin. Podpůrné skupiny jsou určeny zejména mladším seniorům, kteří se často potýkají s vlastními problémy, k tomu pečují o své blízké, manžele, rodiče, a pomáhají s vnoučaty. Mnohdy se dívají s obavami do budoucna a jejich společným jmenovatelem bývá, že zanedbávají péči o sebe. Skupina je otevřena i starším seniorům nebo lidem, kteří o ně pečují. Cílem setkání je psychická podpora, pomoc v náročné situaci, možnost sdílení, výměny zkušeností a navázání nových kontaktů. Účast je bezplatná. Více informací: https://www.mskruh.cz/akce/. Zdroj: Noviny Pečujeme doma – MS kruh

11.10.2021
Internet je báječné místo k…

Tradiční on-line konference pro neziskovky zaměřená na kybernetickou bezpečnost a dezinformace se uskuteční 14. října 2021. Internet a on-line prostředí nám nabízí neskutečné možnosti. Vzdělávání, zábavu, nepřeberné množství informací. Vše má své pro a proti. Jsme na internetu v bezpečí? Jak se v záplavě informací vyznat a nepodlehnout dezinformacím? Jak vlastně dezinformace poznat? K zodpovězení těchto otázek pořádá Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) a NROS tuto konferenci. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/internet-je-bajecne-misto-k. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2021
Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa podepsaly dohodu o elektronické výměně údajů

Informaci o žití jako zákonem požadovanou podmínku vyplacení důchodu do zahraničí si od roku 2022 budou mezi sebou vyměňovat přímo Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa a senioři tak ušetří čas i peníze při ověřování podpisu na potvrzení. Umožňuje to vzájemná dohoda o elektronické výměně údajů, kterou dnes uzavřela Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa. Tato změna se týká důchodců, kteří dostávají důchod z České republiky na účet a mají bydliště na Slovensku, a důchodci, kteří dostávají důchod od Sociálnej poisťovne a mají bydliště v České republice, Česká a slovenská strana si na základě podepsané dohody budou v první fázi projektu vyměňovat údaje o úmrtí, aby nedocházelo k neoprávněné výplatě dávek, a následně v dalších fázích projektu přijde na řadu i výměna ostatních informací z oblasti důchodového pojištění (výše důchodu, druh důchodu, druh a výše srážky). Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-a-socialna-poistovna-podepsaly-dohodu-o-elektronicke-vymene-udaju. Zdroj: ČSSZ

29.9.2021
Zvažujete předčasný odchod do důchodu? Zjistěte, jestli na něj máte nárok.

Zatím jste nedosáhli důchodového věku, ale už byste chtěli odejít do důchodu? Možností je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste na něj dosáhli, musíte ovšem získat alespoň 35 let pojištění. Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, zvažte i jeho nevýhody: předčasný starobní důchod je trvale krácen a zároveň budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti přivýdělku. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zvazujete-predcasny-odchod-do-duchodu-zjistete-jestli-na-nej-mate-narok-a-jake-podminky-musite-splnit-abyste-ho-ziskali. Zdroj: ČSSZ

29.9.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k oslovení poslanců, aby neprojednali novelu zákona o sociálních službách, následně pak informaci o schválení novel o sociálních službách a veřejném zdravotním pojištění, nebo dále informace o parkování účastníků na Cenách MOSTY v Ostravě, nebo informace o doporučení zástupkyně ombudsmana k volbám. Zdroj: NRZP ČR

29.9.2021
Měsíc dobročinné závěti

Stále více lidí po celém světě ve své poslední vůli pamatuje na dobročinné organizace a odkazuje jim část majetku. Na 13. 9. připadl Mezinárodní den závětí, koalice Za snadné dárcovství při té příležitosti vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti. V tomto období za finančního přispění Nadace Via proplatí notářský poplatek každému, kdo nechá sepsat závěť, ve které bude pamatovat na blízkou neziskovou organizaci. Od 13. 9. do 12. 10. 2021 si tedy mohou dárci nechat proplatit notářský poplatek za sepsání závěti, pokud z ní podpoří neziskovou organizaci. V závěti lze přesně určit, na co má být dar využit. Stejně tak je možné ji zůstavitelem upravovat a měnit. Sepsání dobročinné závěti přináší dárci jistotu a klid, že s jeho majetkem bude po smrti naloženo smysluplně a navíc pomůže druhým. Více informací najdete na stránkách https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/startuje-mesic-dobrocinne-zaveti. Zdroj: Svět neziskovek

29.9.2021
Podpora a péče o pečující

Ať už pečování začíná pozvolna nebo najednou, většina pečujících potřebuje získávat nové znalosti a dovednosti. V rámci Týdne sociálních služeb v ČR přijměte pozvání do Prachatic na setkání s odborníky i pečujícími osobami, které se uskuteční 6. října (středa) 2021 již od 8:00 hodin ve Společenském sálu Národního domu v Prachaticích. V rámci setkání se můžete těšit na zajímavé přednášky odborníků z MPSV, města Prachatice, Jihočeského kraje, SOS Šumavska, JCZPS, hospice, Diakonie ČCE, Krebulu, DSMK a také se svými příběhy vystoupí pečující jak o děti, tak i dospělé se zdravotním postižením, tak seniory. Dále je připraveno vyhodnocení s předání poděkování pečujícím roku 2021 ORP Prachatice a povídání s herečkou Lilianou Malkinou. Více informací najdete v přiložené pozvánce. Zdroj: MěÚ Prachatice

Pozvánka Podpora a péče o pečující

29.9.2021
ČSSZ varuje před podvodnými dopisy společnosti Pojar a.s.

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na nekalé praktiky společnosti Pojar a.s. (někdy uváděná jako „nezisková organizace“), která nabízí „analýzu a přepočet starobního důchodu“ a klamavě uvádí, že spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení a je jí pověřena k oslovení vybrané skupiny klientů. Česká správa sociálního zabezpečení se od těchto tvrzení zcela distancuje. Jedná se o podvodné chování uvedené společnosti a ČSSZ v žádném případě nedoporučuje reagovat na tuto či obdobné nabídky. Česká správa sociálního zabezpečení k výkonu své agendy nikdy nevyužívá služeb třetích stran a s klienty komunikuje výhradně napřímo. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/cssz-varuje-pred-podvodnymi-dopisy-spolecnosti-pojar-a-s-. Zdroj: ČSSZ

29.9.2021
Konference I slova léčí

Na psychosociální potřeby v jednotlivých fázích onkologického onemocnění je zaměřen 5. ročník konference, který se uskuteční v online prostředí 11. listopadu 2021. Onkologická nemoc přináší do života těch, koho se osobně nebo v blízkém okolí dotýká, specifické potřeby. Co se má jak a kdy dělat, aby byl život s nemocí, co nejsnesitelnější? Jak efektivně a cíleně podpořit nemocné i blízké v aktivním přijetí nemoci a léčbě? To jsou otázky, které si kladou jak sami nemocní a jejich blízcí, tak ale i profesionálové, kteří s nimi pracují. Právě na tyto otázky reaguje připravovaná konference „I slova léčí“, jediná mezioborová akce svého druhu. 11. listopadu 2021 se tak sejdou v online prostředí profesionálové i laici, které téma rakoviny zajímá. Najdou zde prostor témata od diagnostiky, přes léčbu, rekonvalescenci až po umírání nebo naopak návrat do práce či další život s rakovinou. Konference je díky podpoře partnerů zdarma, zájemci o konferenci se mají přihlašovat online na www.islovaleci.cz. Zde také naleznou více informací a program konference. Konferenci ve spolupráci s VFN Praha realizuje Amelie, z.s. Zdroj: Helpnet.cz

29.9.2021
Projekt dopravní mobility

Projekt dopravní mobility osob se zdravotním postižením www.handycars.cz je určený všem osobám se zdravotním postižením bez rozdílu klasifikace a druhu zdravotního postižení, tedy držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Těmito průkazy se stačí prokázat u každého dealera k získání výhod Handycars. Projekt lze uplatnit i pro zdravotně postižené děti ve věku 3 let a výše. Handycars je projektem značek Peugeot, Opel a Citroen. Každý dealer těchto značek vám rád podá podrobné informace o projektu a slevách, které vám poskytuje. V rámci projektu můžete získat řadu výhod: poradenství při výběru vašeho vozu vzhledem k vašemu postižení, výhodné spotřebitelské úvěry a výhodné pojištění, dobré servisní podmínky, zajištění úpravy vozu dle vašich potřeb ve spolupráci se společností www.rucniovladani.cz, zdarma asistenční služby na dobu 5 roků, slevy na vybraný vůz až do výše 20 %. Zdroj: STP v ČR z. s.

29.9.2021
Informace pro voliče se zdravotním postižením

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odbor voleb Ministerstva vnitra informuje o krocích, které učinil k zajištění snadnější přístupnosti voleb pro osoby se zdravotním postižením. Připravil např. informace pro lidi se sluchovým postižením, informace pro voliče o možnostech hlasovaěniě, pokud jsou v izolaci nebo karanteěně kvůli onemocněniě covid-19, nebo informace pro lidi s mentálním postižením. Podrobnosti najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/informace-pro-volice-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

29.9.2021
Fórum sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí si vás dovoluje pozvat na Fórum sociálních služeb: Sociální služby odpovídající standardům 21. století – deinstitucionalizace jako možná cesta. Fórum se uskuteční v pátek 1. října 2021 v hotelu Vienna House Diplomat Prague (Evropská 15, 160 41 Praha 6) od 9:00 do 16:30 hod. V rámci dopoledního programu proběhne úvodní panel na téma „Jak by měly vypadat sociální služby v 21. století?“. V rámci odpoledního programu budou realizovány panelové diskuse, během nichž budou reflektována témata z oblasti sociálních služeb, stárnutí populace, transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb i institucionální péči o ohrožené děti. Mezi řečníky se objeví poslanci, senátoři, zástupci státní správy i samosprávy, zástupci neziskových organizací a experti. Program a registrační formulář naleznete na stránkách www.fss2021.cz. Program můžete sledovat i on-line. Zdroj: MPSV

29.9.2021
Jak se z toho nesesypat

Setkání pro neformálně pečující pořádá 5. října 2021 v Praze A DOMA, z.s. Seznámíte se s komplexním řešení všech situací, které při péči o své blízké zažíváte. Setkání proběhne 5. 10. 2021 od 16:00 hod. v Centru aktivizačních programů, Burešova 1151/12, Praha 8. K dispozici bude i malé občerstvení, vstup je zdarma. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/jak-se-z-toho-nesesypat-2. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Den bez bariér

Hlavní město Praha pořádá tradiční Den bez bariér, který se koná v pátek 17. 9. 2021 od 9 do 13 hod. v Podnikatelském a inovačním centru hl. m Prahy ve Škodově paláci. Letošní ročník této vzdělávací akce v oblasti bezbariérové přístupnosti (nejen) pro odbornou veřejnost nese podtitul „Jak odstranit bariéru od A do Z“. Účastníci se dozví základní informace o mapování přístupnosti jako prvním kroku k identifikaci problému, možnostech financování bezbariérových úprav a zásadách jejich projekce, realizace i správného užívání, aby bariéry opět nevznikaly. Součástí akce je možnost vyzkoušet kompenzační pomůcky (vozík, bílou hůl) v reálném prostředí pražské ulice a dále možnost konzultovat konkrétní otázky bezbariérového užívání staveb se zástupci organizací SONS, POV a NIPI. Seminář je určen zaměstnancům veřejné správy a městských organizací, projektantům, realizačním firmám, provozovatelům objektů pro veřejnost i studentům stavebních oborů. Účast vč. drobného občerstvení je v rámci Evropského týdne mobility zdarma. K účasti na přednáškové části semináře je třeba se velmi jednoduše zaregistrovat. Ke zkoušení kompenzačních pomůcek se není třeba registrovat – přijďte a vyzkoušejte třeba po cestě na metro či na nákup. Více informací najdete v přiloženém letáku. Zdroj: STP Flora

Den bez barier 2021 program

7.9.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvánku na předávání cen MOSTY 21. září 2021 v Ostravě a informace o dopravě vlakem na tuto akci, nebo informace o opětovném projednávání větší novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo informace o vyhlášení Cen VVZPO a fotografické soutěži VVOZP. Zdroj: NRZP ČR

7.9.2021
Děti u vody – nejen o tonutí

V článku na stránkách https://www.sancedetem.cz/deti-u-vody-nejen-o-tonuti?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=b68118a226-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-b68118a226-134693969#poran%C4%9Bn%C3%AD%20kon%C4%8Detin najdete rady, jak poskytnout první pomoc. Článek je zaměřený na pobyt dětí u vody, ale první pomoc je stejná i u dospělých. Je dobré vědět, jaká rizika existují a jak jim bezpečně předcházet, nebo jak zasáhnout, když se něco přihodí. Zdroj: Šance Dětem

7.9.2021
Týdny pro duševní zdraví

Akce Týdnů pro duševní zdraví probíhají po celé České republice. Jako každý rok se i letos můžete těšit na rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví a mnoha dalších. Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Více informací o programu najdete na stránkách http://www.tdz.cz/?fbclid=IwAR0U5lArycsXSTRER2YfHZrjWV51Z5rP0-_VOPVYxrL_tMXnRQopQmvhfgk. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami

Již 21. ročník konference o technologiích o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v neděli 17. října 2021. Po roční přestávce, kdy kvůli pandemii proběhla konference online, se budou moci účastníci setkat opět fyzicky v Kongresovém centru Praha. Čeká je 23 přednášek a čtyři desítky vystavovatelů s řadou novinek k vyzkoušení, například virtuální rehabilitace. Registraci účastníků již spustilo pořádající BMI sdružení. Cena vstupenky je 600 Kč, účastníci s průkazem ZTP, ZTP/P a TP a jejich osobní asistenti zaplatí jen 300 Kč. Pro konferenci INSPO 2021 zůstávají v platnosti vstupenky zakoupené na INSPO 2020, která se kvůli pandemii konala jen on-line. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/konference-inspo-o-technologiich-pro-osoby-se-specifickymi-potrebami-probehne-17-rijna-2021. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Přihlaste se na akce pro seniory v Kyjově a v Brně

V srdci Slovácka se uskuteční podpůrná skupina Senioři v pandemické době. Koná se v Educante na Svatoborské 28/2 v pátek 24. září od 14 do 18 hodin a v sobotu 25. září 2021 od 9 do 13 hodin. Podpůrná skupina je určena zejména pro mladší seniory, kteří se často potýkají s vlastními problémy, k tomu pečují o své blízké, manžele, rodiče, a pomáhají s vnoučaty. Mnohdy se dívají s obavami do budoucna a jejich společným jmenovatelem bývá, že zanedbávají péči o sebe. Skupina je otevřena i starším seniorům nebo lidem, kteří o ně pečují. Cílem setkání je psychická podpora, pomoc v náročné situaci, možnost sdílení, výměny zkušeností a navázání nových kontaktů. Přihlášky a podrobnosti najdete na stránkách: https://www.mskruh.cz/akce/seniori-v-pandemicke-dobe-podpurna-skupina-v-kyjove-24.-a-25.-zari-2021. A v moravské metropoli, přesněji v přírodním prostředí na okraji Brna, se konají dvě relaxační odpoledne ve finském duchu. První je Severská chůze 6. října od 15 do 19 hodin a druhé je Lesní mysl 12. října 2021 od 14 do 18 hodin. Přihlášky a podrobnosti najdete na stránkách: https://www.mskruh.cz/akce/severska-chuze.-6.-rijna-2021-od-15-do-19-hodin-v-brne-na-lesne a na stránkách https://www.mskruh.cz/akce/lesni-mysl.-12.-rijna-2021-od-14-do-18-hodin-v-brne-na-lesne. Všechny tyto akce pořádá Moravskoslezský kruh. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Portál Práce pro ZP

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Od letošního roku NRZP ČR spustila nový web http://praceprozp.cz/. Tento portál se snaží propojit zájemce o práci z řad osob se zdravotním postižením se zaměstnavateli, kteří takové pracovníky hledají. Zaměstnavatelé ani potencionální zaměstnanci nemusí vyhlašovat výběrová řízení a psát inzeráty. Portál www.praceprozp.cz bude, mimo nabídky zájemců o práci a nabídky pracovních pozic jednotlivých zaměstnavatelů, současně informovat o novinkách na pracovním trhu, změnách zákonných předpisů a uveřejňovat další důležité informace. Registrace na portále je pro osoby se zdravotním postižením bezplatná. Zaměstnavatelé na portálu zjistí, jaké výhody přináší zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a že se nemusí bát lidi s handicapem zaměstnat. Současně web umožňuje, aby potencionální zaměstnavatel požádal o provedení placeného auditu pracovního místa. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/08/31/informace-c-81-2021-portal-prace-pro-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

7.9.2021
Tradiční konference “O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu“

Akce, kterou pořádá Revenium, z. s., je určena pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s roztroušenou sklerózou. Na programu budou témata: Průvodce léčbou pacienta s RS, symptomatická léčba, očkování a RS, sexuální poruchy aneb možnosti tu jsou a zajímavý příběh pacienta. Nenechte si ujít tradiční podzimní akci, která letos proběhne 6. listopadu od 10 do 14 hodin v kongresovém centru IKEM v Praze. Chcete vědět více o nemoci, která trápí vašeho blízkého, ale i možná i Vás? Pak se bezplatně registrujte. A to do 25. října 2021 na e-mail natalie.kavulicova@revenium.cz. Více informací najdete na stránkách: http://aktivnizivot.cz/2021/09/02/tradicni-konference-o-roztrousene-skleroze-nejen-pro-rodinu-6-listopadu-v-praze/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tradicni-konference-o-roztrousene-skleroze-nejen-pro-rodinu-6-listopadu-v-praze&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tradicni-konference-o-roztrousene-skleroze-nejen-pro-rodinu-6-listopadu-v-praze. Zdroj: Aktivní život

7.9.2021
Kurzy Senioři píší Wikipedii

Wikipedie vypsala nové kurzy „Senioři píší Wikipedii“, které jsou určeny všem, kteří ovládají základy práce s počítačem a internetem a chtějí se podílet na tvorbě největší světové encyklopedie. Kurz je rozložen do 6 lekcí po 2 hodinách a je zdarma. Na kurz pro začátečníky v některých městech navazuje kurz pro pokročilé. Pod vedením zkušených wikipedistů se naučíte přispívat do encyklopedie Wikipedie. Seznámíte se s tím, jak Wikipedie vzniká a funguje. Naučíte se opravovat chyby v článcích, diskutovat s ostatními wikipedisty, doplňovat do článků chybějící informace i vytvořit kompletně nové heslo, včetně třeba nahrání fotografií. Kurz pro začátečníky se koná v Ústřední městské knihovně od 7. října do 18. listopadu 2021, vždy ve čtvrtek od 15:00 do 17:00 hodin. Online kurz pro začátečníky se koná od 21. září do 2. listopadu 2021, vždy v úterý od 14:00 do 16:00 hodin. Online kurz pro pokročilé se koná od 9. listopadu do 14. prosince 2021, vždy v úterý od 14:00 do 16:00 hodin. Více informací najdete na stránkách https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Kurzy. Zdroj: Wikimedia

7.9.2021
Salón Vozickar.info

Přijměte pozvání firmy CanoCar s.r.o. a prožijte několik hodin diskusí, zkoušením, konfigurací a možná i drobným servisem pomůcek, které napomáhají každodenní samostatnosti a aktivitě vozíčkářů. Veletrh Rehaprotex byl letos zrušen, proto firma pořádá jeden výstavní den v prostorách autosalonu CanoCar v Brně, a to 25. 9. 2021 od 10 do 16 hod. Opět pro vás budou připraveny mechanické vozíky Quickie, Breezy, RGK, elektrické vozíky Quickie a Magic Mobility, přídavné elektrické pohony Klaxon a Empulse, vozíčkářské oblečení a rukavice, antidekubitní sedačky, automobily s ručním řízením a sníženými podlahami, dětské zádržné systémy a mnoho dalších. Budou prezentovány katetry Riocath. Nedílnou součástí akce je samozřejmě i poradenská činnost, kterou Vám poskytne Paracentrum Fenix. Na akci se můžete zdarma zaregistrovat na stránkách https://www.vozickar.info/salon-vozickar-brno/. Zdroj: CanoCar

7.9.2021
Web o vzácných onemocněních

Mezinárodní konsorcium Orphanet spustilo českou mutaci francouzského webového portálu o vzácných onemocněních. Portál je určen jak specialistům na vzácná onemocnění jakožto důležitý zdroj odborných informací, tak pacientům, kteří hledají odborníka specializujícího se na vhodnou léčbu, nebo hledají pacientskou organizaci, kde mohou najít tolik potřebnou podporu. Česká verze portálu zvýší použitelnost Orphanetu v českém prostředí a usnadní život lékařům i pacientům se vzácnými onemocněními. Orphanet slouží jako specializovaná webová encyklopedie o vzácných onemocněních spravovaná sdružením mezinárodních expertů různých oborů. Zároveň shromažďuje adresář specializovaných center, seznamy klinických studií přinášejících pacientům účast na inovativní léčbě, nebo standardizované doporučené postupy zajišťující tu nejlepší dostupnou péči. V neposlední řadě portál vydává svůj informační bulletin, kterým oslovuje nejen odborníky v dané oblasti, ale i pacienty a pečující osoby. Ačkoliv z názvu vyplývá, že se jedná o onemocnění vyskytující se jen vzácně, přesto se dotýkají nemalého počtu lidí. U nás trpí vzácným onemocněním kolem půl milionu pacientů, což je zhruba 5 % české populace. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/vzacna-onemocneni-mluvi-cesky. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Setkání svépomocné skupiny pečujících

Staráte se o svého tatínka či tetu? Máte pocit, že jste na všechno sami? Potřebujete poradit a povzbudit? Poradna pro pečující Diakonie Valašské Meziříčí nabízí lidem, kteří pečují o své blízké, odborné poradenství a podporu. Organizuje tzv. setkávání svépomocné skupiny, kde se pečující setkávají s lidmi, kteří se ocitli v podobné situaci a kde si mohou vyměňovat zkušenosti, podělit se o své obavy, problémy i radosti. Svépomocné skupiny se schází 1x měsíčně vždy první úterý v měsíci (tj. 7.9., 5.10., 2.11., 7.12.2021) od 17.00 hodin v bezpečném prostředí Denního stacionáře DOBROMYSL (Dům sociálních služeb, Žerotínova 319/21, Valašské Meziříčí). Bližší informace Vám podá vedoucí poradny Bc. Ester Palová – palova@diakonievm.cz, 730 190 733. Sdílená starost je poloviční starost. Nezůstávejte tedy se svými starostmi sami a přijďte do svépomocné skupiny. Na své starosti tak nemusíte být sami. Více informací: https://www.helpnet.cz/kalendar-akci/setkani-svepomocne-skupiny-pecujicich. Zdroj: Helpnet.cz

25.8.2021
Digitální vzdělávání pro seniory Nadace Vodafone

Digitální vzdělávání pro seniory Nadace Vodafone je součástí mezinárodního programu ve spolupráci s Nadacemi Vodafone v Irsku, Lucembursku, Nizozemí a Velké Británii. Hlavním cílem programu je vzdělávání seniorů v oblasti využívání mobilních technologií prostřednictvím řady interaktivních kurzů, které budou pro účastníky programu zdarma. Součástí programu je také digitální vzdělávací platforma, kterou mohou účastníci využívat pro další osvojení dovedností, případně připomenutí si již absolvovaných kurzů. Pro aktivní a registrované účastníky kurzů je navíc připravena i možnost využít zvýhodněných podmínek pro pořízení mobilního telefonu, či tabletu a datové tarifu. Projekt doplňuje také vzdělávací platforma Digitální odysea Nadace Vodafone, kde si uživatelé bezplatně a zábavnou formou osvojí řadu digitálních dovedností, od ovládání chytrého telefonu a aplikací až po bezpečné používání mobilního bankovnictví. Digitální odyseu mohou senioři využívat k samostudiu, funguje ale i jako návodný nástroj pro ty, kteří by chtěli starším lidem se vzděláváním pomoci, tedy pro mladší generace, rodinné příslušníky nebo dobrovolníky. Každý, kdo se chce s moderními technologiemi naučit, může kurzy Digitální odysey absolvovat zdarma na webových stránkách tam.je/odysea nebo se obrátit na bezplatnou linku 800 220 044. Více informací najdete na stránkách https://www.nadacevodafone.cz/programy/digitalni-vzdelavani-pro-seniory/. Zdroj: SenSen

25.8.2021
Den pro zdraví

Senior fitnes z. s. pořádá ve středu 1. září 2021 v areálu Žlutých lázních v Praze od 9 do cca 12 hod. Den pro zdraví. Akce je součástí „Národního programu pro ozdravění populace ČR“. Účast na Dni pro zdraví je zdarma. Můžete se těšit na fotbal v chůzi, cvičení na židlích, pétanque, mölkky, trénink paměti, testování rovnováhy a další disciplíny. Více informací najdete na stránkách https://www.seniorfitnes.cz/co-nabizime/narodni-program/. Zdroj: Rada seniorů ČR

25.8.2021
AkSenHry 2021

AkSenHry 2021 pro aktivní seniory 50+ pořádá organizace AkSen – aktivní senior, z. s. Konají se v neděli 5. 9. 2021 od 9:30 hod. ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech v Praze. Můžete se těšit na tyto disciplíny: chůze Nordic Walking, stolní tenis, tenis, střelba koulemi na pétanque, seniorský pětiboj (hod na přesnost, střelba do branky floorbalovou hokejkou, běh s míčkem na výpletu tenisové rakety, discgolf, lukostřelba, hod šipkami na terč-nesoutěžní disciplína). Každý jednotlivec se může přihlásit na všechny disciplíny, jednotlivé soutěže jsou uspořádány tak, aby se daly časově zvládnout. Přihlášky se přijímají na emailové adrese: aksen@aksen.org. Startovné činí 50,- Kč. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.aksen.cz/aktivity/aksen-zve-aksenhry-2021. Zdroj: AkSen

25.8.2021
Kniha S hendikepem na vrchol

Hendikepovaní sportovci se dočkali výjimečné publikace – S hendikepem na vrchol. Autoři se rozhodli, že alespoň částečně napraví absenci knih s touto tématikou na českém knižním trhu. Jde o 17 kapitol s našimi předními hendikepovanými sportovci (ze soukromého i sportovního života), ve valné většině medailisty z paralympiád, napříč různými sportovními odvětvími (atletika, lyžování, lukostřelba, plavání, střelba, sledge hokej atd.). Celkový rozsah knihy je 136 stran, s velkým počtem zajímavých fotografií. Kniha vychází jako upoutávka před startem letošní paralympiády v Tokiu a bude se prodávat výhradně přes internet-shop: https://www.bookla.cz/eshop. Cena je 499,- Kč. Kontakt pro bližší informace na autora: Jaroslav Cícha, e-mail: jaroslav.cicha@seznam.cz, tel.: 602 618 907. Zdroj: STP v ČR z. s.

25.8.2021
Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ): přehled otázek a odpovědí

Na webu České správy sociálního zabezpečení naleznete leták s informacemi o statusu osoby zdravotně znevýhodněné, ve kterém se například dozvíte, jaký je rozdíl mezi OZP a OZZ, k čemu status OZZ slouží, kdo má nárok získat status OZZ, jakým způsobem lze žádost o status OZZ podat, jaká je lhůta pro vydání rozhodnutí, nebo jak se status OZZ prokazuje. Leták najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/letaky?fbclid=IwAR0ob8iw2zTZg-ySu19lOKPx-X6pD_GA5RcQFESlVv0ZPKF5Lcf_Nk1mFL0. Zdroj: ČSSZ

25.8.2021
XXI. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR

Sdružení celiaků ČR, z. s. pořádá tradiční setkání, které je určeno všem osobám zajímajícím se o problematiku celiakie, chorob s celiakií sdružených, osobám s alergií na lepek a všem dalším zájemcům o bezlepkovou dietu. Setkání se koná v sobotu 4. Září 2021 od 9:30 do 15:00 hod. v Emauzském klášteře v Praze 2, Vyšehradská 320/49. Čekají na vás odborné přednášky spojené s diskuzí, tradiční a oblíbená prezentace bezlepkových potravin spojená s ochutnávkami a možností nákupu. Po celou dobu akce je možné využít Poradnu pro celiaky. Více informací najdete na stránkách https://www.celiaci.cz/celostatni-setkani/. Zdroj: Helpnet.cz

25.8.2021
Vinohradské Vozíkohraní

Liga vozíčkářů pořádá 11. ročník Vinohradského Vozíkohraní, které se uskuteční v pátek 3. září 2021 od 15 do 22 hodin v sídle organizace na adrese Bzenecká 23, 628 00 Brno. Čeká na vás spousta zábavy a budete mít možnost si prohlédnout nově vzniklý tréninkový byt. Můžete se seznámit s novinkami, které pomáhají lidem s postižením žít maximálně samostatný a spokojený život. Vstup zdarma. Více informací najdete v přiloženém letáku. Zdroj: Liga vozíčkářů

25.8.2021
Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2021

39. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězdy 2021, Memoriál Zdenky Hanákové, se uskuteční v sobotu 4. září 2021, od 13:00 hod., v parku Ladronka na Praze 6. Jedná se o sportovní a zábavní akci, kde také Pražská organizace vozíčkářů oslaví třicáté výročí vzniku. Těšit se můžete na soutěže a zábavu, na milou společnost Jany Rychterové, která vás odpolednem provede a určitě i zazpívá. Závodit můžete ve slalomu, orientačním závodu a doplňkových disciplínách. Zúčastnit se mohou lidé na vozíku i široká veřejnost. Startovné je 50,- Kč za osobu bez ohledu na počet závodů, ke kterým se hlásíte. Výtěžek ze startovného bude použit na podporu činnosti Pražské organizace vozíčkářů. Více informací najdete na webových stránkách https://www.pov.cz/akce/hvezda. Zdroj: POV

25.8.2021
Jak být na osamělost sám

Organizace Život 90 připravila sérii 4 videí Jak být na osamělost sám. V každém z dílů se zaměří na osamělost z trochu jiného úhlu. Vždy se dozvíte něco málo z teorie osamělosti, hlavně však budete moci zkoušet různá cvičení, která vám při osamělosti mohou alespoň trochu pomoci. Videi vás bude provázet Tereza Hacová, psycholožka ze Života 90, která se profesně osamělostí zabývá. Videa najdete na stránkách https://www.zivot90.cz/cs/aktuality. Zdroj: Život 90

25.8.2021
Jídlo za padesát

Co všechno se dá uvařit za 50 korun? Kampaň Skromné jídlo vyzývá profesionály i domácí kuchaře, aby si v kuchyni vyzkoušeli každodenní realitu rodičů samoživitelů, kterým často scházejí prostředky na kvalitní jídlo. Pomáhat můžete i vy. Cílem výzvy je posbírat asi stovku receptů a vytvořit na Instagramu přehlednou kuchařku plnou skromných jídel a bohaté inspirace nejen pro samoživitele. Recept plus fotografii jídla můžete zaslat Hance Michopulu na e-mail: hello@michopulu.cz. Nápady se pak objeví v instagramové kuchařce @skromne.jidlo, která bude inspirovat ostatní. Některá ze skromných jídel můžete najít na stránkách https://vitalplus.org/jidlo-za-padesat-vyzkouseli-jsme-to-a-je-to-skvele/. Zdroj: Vital

9.8.2021
Nabídka kurzů keramické mozaiky

Obdrželi jsme nabídku od paní Aleny Kunovjánkové (Studio Recese) – lektorky, která pořádá kurzy keramické mozaiky. V přílohách najdete nabídku na uspořádání kurzů kdekoliv po celé ČR a ukázky materiálu a výsledných výrobků. Pokud byste měli o daný kurz zájem, zkontaktujte prosím paní Kunovjánkovou na telefonním čísle 602 310 390. Zdroj: STP v ČR z. s.

nabídka kurzu keramické mozaiky

ukázky keramická mozaika

9.8.2021
Vzniká síť sociálních pracovníků

MPSV spustilo Databázi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Primárním cílem registrace do Databáze je vytvořit Mapu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci České republiky a prezentovat o nich profesní a geografické informace. Potenciál Databáze spočívá také v umožnění síťování sociálních pracovníků. Další přidanou hodnotou registrace do Databáze bude možnost zažádat si o uznání odborné kvalifikace, jak pro sociálního pracovníka, tak pro pracovníka v sociálních službách. Veřejnosti by databáze měla usnadnit nalezení služby místně blízké, měla by umožnit lepší orientaci v nabídce sociálních služeb, rychlé nalezení kontaktů. Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.budmeprofi.cz/databaze-sp/. Zdroj: Helpnet.cz

9.8.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o další novele zákona o sociálních službách, nebo pozvánku na předávání cen NRZP ČR MOSTY dne 21. září 2021 v Ostravě a informace o zajištění dopravy na tuto akci speciálním vlakem, nebo informace o spolupráci NRZP ČR s NPÚ na zpřístupnění památek, nebo informace o připomínkování novely vyhlášky č. č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo informace o testování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na onemocnění Covid – 19. Zdroj: NRZP ČR

9.8.2021
Sborník příkladů dobré praxe z oblasti stárnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR za finanční podpory Evropského sociálního fondu vydalo Sborník dobré praxe. Jedná se o sborník příkladů dobré praxe z oblasti stárnutí v České republice i v zahraničí s názvem Senioři v krajích. Jednotlivé kapitoly se věnují aktivnímu přístupu obcí či krajů, inovacím ve službách, seniorským či proseniorským organizacím a spolkům, bydlení, pečujícím. Sborník může sloužit jako zdroj inspirace. Najdete ho na stránkách https://seniorivkrajich.mpsv.cz/soubory-ke-stazeni/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

9.8.2021
Šest letních pravidel pro kardiaky

Letní tropická vedra na straně jedné, klimatizace a vychlazená auta na straně druhé – teplotní extrémy představují zátěž i pro zdravého člověka, natož pak pro ty, kteří mají nemocné srdce. Kardiologové proto varují – v létě buďte obzvláště opatrní, nepřeceňujte síly, ať vaše dovolené neskončí předčasně v nemocnici. Předseda českých kardiologů prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., FESC, FCMA, v článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/sest-letnich-pravidel-pro-kardiaky upozorňuje na základní pravidla, která by měli kardiaci v létě dodržovat. Zdroj: Helpnet.cz

9.8.2021
Nabídka Hotelu Astoria Janské Lázně

Hotel Astoria v Janských Lázních v Krkonoších nám zaslal nabídku na rekondiční pobyty pro rok 2022. Nabídku naleznete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

2022 Hotel Astoria leták SENIOR 540 Kč

9.8.2021
Opatření o rouškách pro OZP

Vláda doplnila výjimku z nošení ochranných prostředků pro osoby, které mají lékařské potvrzení o tom, že stanovenou ochranu nemohou používat ze závažných zdravotních důvodů. V takovém případě mají povinnost používat ochranu nižší třídy, ve výjimečných případech pak ani tu, nicméně musí to být explicitně uvedeno v lékařském potvrzení. Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost vydat takové potvrzení pouze těm, kterým v používání ochranných prostředků skutečně brání závažné zdravotní důvody, a dále povinnost učinit o tom záznam, včetně uvedení diagnózy, do zdravotnické dokumentace. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2021/08/02/informace-c-74-2021-opatreni-o-rouskach-pro-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

9.8.2021
ČSSZ vyvrací nejčastější mýty o starobních důchodech

Důchody – téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasňuje nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu. Podrobnosti najdete v jednom ze článků Zpravodaje České správy sociálního zabezpečení 1/2021 na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/zpravodaj-cssz. Zdroj: ČSSZ

9.8.2021
Brožura Únava – neviditelný příznak RS

Unie ROSKA vydala ve spolupráci s MSIF brožuru o únavě – neviditelném symptomu roztroušené sklerózy (RS), který provází prakticky každého z lidí s RS. Brožury jsou k dispozici ve všech MS centrech a můžete si ji stáhnout i na internetových stránkách https://www.roska.eu/aktuality/brozura-unava-neviditelny-priznak-rs. Zdroj: Aktivní život

9.8.2021
Léto s lupénkou. Na co si dát pozor?

Kam nechodí slunce, chodí lékař, praví staré úsloví. Pro některé choroby to platí dvojnásob. V Česku žije zhruba čtvrt milionu pacientů s lupénkou (psoriázou), a přestože jim slunce nebo slaná voda mohou přinést tolik potřebnou úlevu, často se stydí svou kůži odhalit. Přitom dovolená u moře se pro ně může snadno stát nejen příležitostí k odpočinku a objevování, ale i k léčbě jejich onemocnění kůže. Doporučení pro pacienty s lupénkou najdete na stánkách https://www.helpnet.cz/aktualne/leto-s-lupenkou-na-co-si-dat-pozor. Zdroj: Helpnet.cz

22.7.2021
Festival muzejních nocí 2021

Ve dnech 18. června až 19. září 2021 se koná XVII. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem. Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Akce se koná ve všech krajích ČR. Pražská muzejní noc se v roce 2021 neuskuteční, Brněnská muzejní noc se koná 7. srpna 2021. Přehled institucí a jejich Muzejních nocí v XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí najdete na stránkách https://www.cz-museums.cz/prihlasky/festival_muzejnich_noci/. Zdroj: Asociace muzeí a galerií ČR

22.7.2021
70 tipů na bezbariérové výlety po ČR

Turisticky atraktivní místa přístupná pro vozíčkáře, nevidomé nebo neslyšící zahrnují nejen přístupné prohlídkové okruhy a trasy v hradech a zámcích, ale i muzejní expozice, zahrady, vyhlídkové věže nebo divadelní přestavení. Agentura CzechTourism zveřejnila sedmdesát tipů na bezbariérové výlety po celém Česku, na jejichž výběru spolupracovala se všemi kraji České republiky a nově také s Národním památkovým ústavem. Tyto tipy najdete na stránkách https://www.czechtourism.cz/cs-CZ/Novinky/Archiv/2021/06/70-tipu-na-vylet-bez-barier-po-celem-Cesku. Všechna místa jsou publikována na cestovatelském portálu https://www.kudyznudy.cz/ i v aplikaci https://www.vozejkmap.cz/ pro vozíčkáře. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/cestovani/70-tipu-na-bezbarierove-vylety-po-cr-najdete-na-vozejkmap.cz. Zdroj: CZEPA

22.7.2021
Pečující v krizi – kurz 19. srpna 2021 v Brně

Pomáháte svým blízkým a chcete obstát nejen v běžných, ale i v nečekaných či krizových situacích? Zveme Vás na kurz pro laické (rodinné) pečující, starající se o seniory, ale i mladší osoby s dlouhodobým onemocněním nebo zdravotním hendikepem. Kurz se uskuteční v termínu: čtvrtek 19. srpna 2021, od 15 do 18 hodin. Tématem budou krizové situace v ošetřovatelské péči o osobu blízkou: nejčastější situace, které je nutno při péči akutně řešit, co laičtí pečující dělají většinou v těchto situacích špatně, krizová intervence a od koho ji čekat, všechno o první pomoci a urgentních stavech. Prostor bude samozřejmě i pro dotazy. Kurz se koná v ústředí Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné 4 v centru Brna. Je bezplatný. Na kurz je třeba se co nejdříve dopředu přihlásit. Více informací: https://www.mskruh.cz/akce/pecujici-v-krizi-kurzy-12.-srpna-a-19.-srpna-2021-v-brne. Zdroj: Noviny Pečujeme doma – MS kruh

22.7.2021
Zkrácení platnosti poukazu na zdravotnické prostředky

Došlo ke změně délky platnosti Poukazů na zdravotnické prostředky, jejichž platnost se mění z 90 dnů na 30 dní od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak. Dřívější doba platnosti 3 měsíce od 26. 5. 2021 neplatí. Změna vyplývá ze zákona č. 89/2021 Sb. Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak. Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení. Více informací: https://nrzp.cz/2021/07/01/informace-c-67-2021-zkraceni-platnosti-poukazu-osobni-asistence/. Zdroj: NRZP ČR

22.7.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k podpoře novely zákona o veřejném zdravotním pojištění v Senátu, nebo pozvání na seminář přednáškového cyklu Tečka za covidem, který se bude konat 20. 7. 2021 v Praze, nebo informace o pacientských organizacích, o placení DPH u dovozu poštovních zásilek nízké hodnoty a o přístupnosti aplikace „eCel“ také pro osoby s poruchou zraku, nebo informaci o tom, že Sněmovna opět jednala o novele zákona o sociálních službách, nebo informace o stanovisku MPSV ČR k uznání kvalifikace osob ze třetích zemí k výkonu povolání v sociálních službách anebo k výkonu funkce sociálního pracovníka. Zdroj: NRZP ČR

22.7.2021
Cena pro publicisty a fotografy

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlašuje XXVIII. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Děti a zdravotní postižení. Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2021, fotografická díla do 15. října 2021. Podrobné informace najdete na stránkách VVOZP: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/vyhlaseni-xxviii–rocniku-ceny-vvozp-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-a-fotograficke-souteze-deti-a-zdravotni-postizeni-189580/. Zdroj: Helpnet.cz

22.7.2021
Bydlení handicapovaných – nechte se inspirovat

Úraz nebo onemocnění, v jehož důsledku se člověk ocitne na vozíku, zamotá životem celé rodiny. První věc, kterou je třeba v takové situaci řešit, je zajistit adekvátní bydlení, aby člověk na vozíku mohl vůbec v životě fungovat. Osmidílný pořad o bydlení handicapovaných, jehož autorem je TV Bydlení, vám ukáže, jaké starosti souvisí s tím, když člověk skončí na invalidním vozíku. V pořadu dozvíte, jaké jsou nutné zásahy do bydlení, jaké dotace lze čerpat, jaké možnosti dnes handicapovaní mají a jak postupovat. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/bydleni/bydleni-3. Zdroj: CZEPA

22.7.2021
Dovolená bez bariér

Vybrat dovolenou v zahraničí není díky pestré nabídce cestovních kanceláří žádný problém. Vybrat ale bezbariérovou dovolenou je někdy pěkný oříšek. Pomoci může Bezbatour, cestovka specializující se na cestování lidí s handicapem. Bezbatour je projekt CA Pestrá cestovka, zaměřený na problematiku cestování lidí s postižením. Cílem projektu je vyhledávat a shromažďovat informace umožňující pohodlně cestovat všem lidem bez rozdílu. Kromě toho tento projekt dlouhodobě usiluje o to, aby tyto služby nabízely všechny subjekty cestovního ruchu standardně. Na webu cestovky najdete nejen základní přehled o cestování lidí se speciálními potřebami, ale také blog a tipy, co zařídit, než vycestujete. Naleznete zde také stručný přehled nejoblíbenějších, garantovaně bezbariérových zájezdů. Více informací: https://www.bezbatour.cz/. Zdroj: CZEPA

22.7.2021
Příspěvek na mobilitu

Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zdravotne-postizeni-a-prispevek-na-mobilitu najdete článek, který pojednává o dávce „příspěvek na mobilitu“. Dozvíte se, kdo může o tento příspěvek požádat, jaká je jeho výše a kde o něj požádat. Zdroj: CZEPA

22.7.2021
Péče o duševní zdraví za pomoci relaxačních technik

Zdravý životní styl je téma, které se bezprostředně dotýká všech. Ke zdravému životnímu stylu patří také péče o duševní zdraví. Bohužel stále jde o téma, které je širokou veřejností opomíjeno, ačkoliv duševní hygiena by měla být běžnou součástí zdravého životního stylu každého člověka. Téma duševního zdraví je poslední dobou zmiňováno zejména v souvislosti s onemocněním covid-19. Sociální izolace, obavy o zdraví a existenční nejistota se staly zdrojem depresí, úzkostí a nadměrného stresu u mnoha lidí. Nejen v období zvýšené psychické zátěže, ale jako součást každodenní duševní hygieny jsou doporučovány relaxační techniky, které mají pozitivní vliv nejen na psychiku, ale také na celkové zdraví. Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/zdravi-2/pece-o-dusevni-zdravi-za-pomoci-relaxacnich-technik najdete tipy na některé relaxační techniky, které jsou vhodné opravdu pro každého. Zdroj: CZEPA

1.7.2021
Modrá linka nabízí psychologickou pomoc lidem zasaženým včerejší událostí na jižní Moravě

Krizová psychologická pomoc Modré linky je k dispozici každý den od 9 do 21 hodin na telefonním čísle 608 902 410 nebo 731 197 477 (další kontakty najdete na stránkách na www.modralinka.cz). Modrá linka dále radí, co v situaci zasažení touto přírodní katastrofou lze dělat. A to obecně, dále jak lze pomoci přímo zasaženým a jak by si oni sami měli počínat. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/modra-linka-nabizi-psychologickou-pomoc-lidem-zasazenym-vcerejsi-udalosti-na-jizni-morave. Zdroj: Helpnet.cz

1.7.2021
Změny v dávkách pro osoby se zdravotním postižením

NRZP ČR na svých webových stránkách https://nrzp.cz/2021/06/03/informace-c-59-2021-novela-zakona-c-329-2011-sb-definitivne-schvalena/ podrobně popisuje, co přináší schválená novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Stěžejní a pro osoby se zdravotním postižením asi nejzajímavější změnou bude úprava týkající se průkazů ZTP, ZTP/P. Další změnou je zpřesnění, že Úřad práce ČR nemusí vždy vyžadovat posudek posudkového lékaře. V novele jsou vyjmenovány zdravotní stavy znamenající tak závažná funkční postižení, že u nich bude vždy vydáno rozhodnutí o vydání průkazu bez časového omezení platnosti. Dále se upravuje nárok na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému pro osoby trpící „autistickými poruchami s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu“. Změnou také bude, že i osoby s těžkou demencí, které jsou současně imobilní, mají nárok na příspěvek na zakoupení stejných zvláštních pomůcek, jako všechny osoby trpící těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Nově bude zakotvená povinnost Úřadu práce 90 dní před koncem platnosti průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny písemně informovat jeho držitele o končící platnosti průkazu. Novela obsahuje i další užitečné úpravy technického charakteru. Zákon ještě musí vyjít ve Sbírce zákonů a jeho účinnost je v zákoně stanovena od 1. 1. 2022. Zdroj: NRZP ČR

1.7.2021
Průvodce seniora světem financí

ČSOB představuje užitečnou elektronickou brožuru, která je psána formou příběhů. ČSOB se již více než pět let věnuje finanční gramotnosti dětí a její ambasadoři vyrážejí do škol, aby pomohli dětem vyznat se ve světě financí. V současné době banka přichází s elektronickou brožurou pro seniory, kteří díky ní získají speciálního finančního pomocníka. Tento průvodce obsahuje celkem deset kapitol a je psán srozumitelně formou příběhů. První část se věnuje financím obecně a druhá internetu a bezpečnosti. Lidé zde najdou praktický návod, jak se na důchod připravit, jaký účet či spoření zvolit a také jim brožura dá návod na placení kartou nebo pomůže s fungováním a nakupováním na internetu. Poradí také v oblasti bezpečných hesel a seznámí seniory s možnými internetovými riziky a jak jim předcházet. Průvodce může být užitečným a praktickým pomocníkem nejenom pro seniory. K dispozici ke stažení je na stránkách ČSOB: https://www.csob.cz/portal/-/n210618?redirect=%2Fportal%2Flide%3Fbid1%3Dps-RET-CSOB-csob-09CSB0001%7C06%7Ctxt%7Csrc%7Cpurebrand%7Eexact-20w31-purebrand-seznam.cz-red170015875. Zdroj: Helpnet.cz

1.7.2021
NRZP ČR a Národní památkový ústav zpřístupňují historické objekty

Již několik let spolupracuje NRZP ČR s Národním památkovým ústavem na zpřístupňování jednotlivých památek v majetku NPÚ lidem se zdravotním postižením. Pořádají akce, které umožní návštěvu jednotlivých historických objektů osobám se zdravotním postižením. Současně se snaží odstraňovat bariéry a pracovat na tom, aby co nejvíce památkových objektů bylo přístupných. V letošním roce naplánovali uskutečnit tři akce projektu „Památky bez bariér“ – umožní navštívit tří objekty, které jsou poměrně dobře přístupné. Dne 20. září 2021 budete mít možnost navštívit dva zámky, a to zámek Kozel v Plzeňském kraji a dále zámek Kynžvart v Karlovarském kraji. Třetí akce se uskuteční 18. října 2021 a budete mít možnost návštěvy vily Stiassni v Jihomoravském kraji. Jedná se vždy o pondělí a objekty budou otevřeny právě pro návštěvníky se zdravotním postižením. Držitelé průkazů OZP, včetně svých asistentů, budou mít vstupné zdarma. Bude nezbytné se dopředu nahlásit, aby s vámi pracovníci konkrétního historického objektu počítali. Je nutné přihlásit se konkrétnímu pracovníkovi NRZP ČR, který bude mít návštěvu vybraného zámku či jiného objektu na starosti. NRZP ČR nebude zajišťovat dopravu. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/06/22/informace-c-64-2021-nrzp-cr-a-npu-zpristupnuji-histroricke-objekty/. Zdroj: NRZP ČR

1.7.2021
Dokládání příjmů a nákladů na bydlení

Každé čtvrtletí dokládají ve standardní situaci příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Momentálně se jedná o podklady za 2. čtvrtletí 2021. Přestože v tom předchozím to, s ohledem na nouzový stav, nutné nebylo, aktuální příjmy za duben – květen – červen 2021 lidé dokládat musí. K příspěvku na bydlení je navíc nutné, jako každý rok, kromě posledního vyúčtování zálohově hrazených nákladů, doložit k 1. 7. 2021 také novou vyplněnou žádost a dále přehled příjmů a nákladů na bydlení za předcházející kalendářní čtvrtletí a poslední vyúčtování zálohově hrazených nákladů. Tato povinnost ale neznamená, že klienti musí trávit čas ve frontách. Přehled příjmů a výdajů mohou doručit Úřadu práce ČR až do konce července. Zároveň není vždy nutná osobní návštěva úřadu. Přehledy je možné zaslat elektronicky (datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem), poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Více informací: https://www.uradprace.cz/-/dokladani-prijmu-a-nakladu-na-bydleni-za-2-ctvrtleti-2021-je-nutne. Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o jednání Pacientské rady, nebo aktuální informace k zákonu o sociálních službách, nebo informace o Pacientském HUBu, nebo výzvu k zabránění projednání zákona o sociálních službách v Poslanecké sněmovně. Zdroj: NRZP ČR

1.7.2021
Když se trápí dítě v mém blízkém okolí – první pomoc

Jste babička, děda či teta, ale také sportovní trenér nebo vedoucí letního tábora? Jistě se těšíte na společně strávený čas, vymýšlíte a plánujete aktivity… jenže ouha. Není dítě jaksi ve své kůži? Nechcete to nechat jen tak být, zároveň nechcete být moc dotěrní. Co teď? Linka bezpečí připravila návody, jak v těchto situacích postupovat. Na Blogu Linky bezpečí najdete 1. díl “první pomoci” Když se trápí dítě v mém blízkém okolí: https://blog.linkabezpeci.cz/kdyz-se-trapi-dite-v-mem-blizkem-okoli-prvni-pomoc/. Současně si můžete poslechnout jejich Podcast “Na tenké Lince”, který obsahuje nová témata, s kterými se klienti obracejí na Rodičovskou linku. Všechny díly k poslechu naleznete na stránkách Linky bezpečí https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/podcast/. Zdroj: MČ Praha 8

1.7.2021
Letecky bez bariér

S blížícím se létem mnozí plánují, kam letos vyrazit na dovolenou. Bohužel ani letos nebude cestování tak jednoduché, jak jsme na něj byli zvyklí před pandemií koronaviru. Pokud se přesto rozhodnete strávit dovolenou v zahraničí, a navíc letecky, najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/cestovani/letecky-bez-barier informace, které vám cestování ulehčí. Zdroj: CZEPA

1.7.2021
Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letos se tato akce bude konat od 11. do 19. září 2021. Dny evropského dědictví rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci programu jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Více informací: https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/. Zdroj: MČ Praha 8

9.6.2021
Nabídka rekondičního pobytu v Parkhotelu Sokolov

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Kbely nabízí volná místa na rekondičním pobytu v Parkhotelu Sokolov. Pobyt se koná od 25. 7. do 31. 7. 2021 a je určen pro zájemce z Prahy. Podmínkou je, že všichni účastníci musí být očkování proti covid-19. Cena pobytu je 4 560,- Kč a zahrnuje také dopravu do hotelu a zpět a vstupy a dopravu na dva výlety – do porcelánky Thun a na poutní místo Maria Loreto. Nedílnou součástí pobytu je každodenní cvičení na židlích a procvičování paměti. Vedle hotelu je možné využít bazén s vířivkou. Hotel je situován v zámeckém parku uprostřed zeleně. Dvoulůžkové pokoje jsou včetně sociálního zařízení a televize. Jde o moderní udržovaný hotel. Organizace pořádala pobyt na stejném místě už v minulém roce a účastníci byli s místem i programem spokojeni. Pobyt je nutné uhradit do 15. 6. 2021. Podrobnější informace a přihlášku naleznete v příloze (příloha obsahuje dva listy). V případě zájmu prosím kontaktujte předsedkyni Annu Zborníkovou, mobil: 722 963 961, e-mail: 286852409@iol.cz. Zdroj: STP Kbely

Informace a přihláška Parkhotel Sokolov

9.6.2021
Nabídka ubytování v Hotelu Primavera Plzeň

27. 5. 2021 jsme obdrželi jsme nabídku na ubytování od Hotelu Primavera Plzeň a upřesnění aktuální situace v ubytování hostů. Od 24. 5. 2021 hotel může ubytovávat všechny hosty (obchodníky i turisty). Pro ubytované zajistí standardně stravování. Hosté musí mít u sebe: buď antigenní test nebo PCR test nebo certifikát o očkování proti COVID nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID. Postačuje toto předložit při check-in. Hotel není povinen vést jakoukoli databázi o těchto dokladech ani doklady uchovávat. Pořádání konferenčních a školících akcí je možné již teď, od 31. 5. je možnost obecně uvnitř 250 osob s tím, že bude povolena kapacita míst k sezení 50 % stávající kapacity prostoru. Na aktuální informace se můžete podívat na stránkách www.primaverahotel.cz. Hotel poskytuje slevy pro skupiny, pro dlouhodobé pobyty. Na webových stránkách hotel inzeruje 2 pokoje pro tělesně handicapované. Kontakt: Alena Bryknarová, tel.: 378 020 500, mobil: 731 455 420, e-mail: bryknarova@primaverahotel.cz, adresa: Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň. Zdroj: STP v ČR z. s.

9.6.2021
Problematická novela zákona o sociálních službách

Národní rada osob se zdravotním postižením informuje o připravované novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 1143. Tato novela zákona obsahuje některá ustanovení, která jsou problematická pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se například o navrhované sloučení osobní asistence a pečovatelské služby do jedné služby. Proti novele zákona se staví i jiné organizace, např. Asistence o.p.s., která protestovala proti zvýšení úhrad za sociální služby a prosazuje zavedení pátého (individualizovaného) stupně příspěvku na péči. Byly podány další pozměňovací návrhy k tomuto zákonu a jednání o poslanecké novele zákona o sociálních službách ještě nebylo ukončeno. NRZP vyzývá, aby organizace nebo jednotlivci psali svým poslancům a vyjádřili svůj názor, že s problematickými změnami nesouhlasí. NRZP připravila podklady pro argumentaci. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Příručka budoucího důchodce

Dosáhli jste důchodového věku a chystáte se o důchod v nejbližší době zažádat? Česká správa sociálního zabezpečení připravila seznam nezbytností, které si připravit. Přináší návod, jak při žádosti o důchod postupovat krok za krokem. Podrobné informace ke starobním důchodům najdete v nově vydané Příručce budoucího důchodce pro rok 2021 a v tiskové zprávě Co dělat, než si o důchod požádáte. Zdroj: ČSSZ

Prirucka budouciho duchodce 2021

Co dělat, než si požádáte o důchod

9.6.2021
Nová nařízení vlády ke koronavirové epidemii – změny v testování zaměstnanců

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další mimořádná opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií, která se týká, mimo jiné, také testování osob. Pokud jde o testování zaměstnanců, najdete aktuální opatření na stránkách: https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/opatreni-k-povinnemu-testovani-ve-firmach. Změna spočívá v tom, že testovat se už nemusejí zaměstnanci po první dávce očkování (po uplynutí 22 nebo 14 dní od očkování – záleží na tom, jakou vakcínou byli očkováni) a z testování jsou delší dobu vyloučeni i zaměstnanci po prodělání onemocnění Covid-19, a to po dobu 180 dní od prodělání onemocnění. Dále se změnilo to, že testování jsou zaměstnavatelé povinni provádět jen do 30. 6. 2021. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Podle Nejvyššího soudu je vyřazení z evidence úřadu práce až krajní řešení

Nejvyšší správní soud (NSS) se zastal ženy, která promeškala schůzku na Úřadu práce a kvůli tomu vypadla z evidence uchazečů o zaměstnání. Podle správního soudu má být vyřazení z evidence až krajním řešením, nikoliv trestem za bagatelní pochybení. Vyřazení uchazeči přicházejí o podporu v nezaměstnanosti. NSS v rozsudku zdůraznil, že činnost správních orgánů je v prvé řadě službou veřejnosti. Při výkonu svých pravomocí by měl mít úřad vždy na zřeteli účel, pro který byl zřízen. Smyslem činnosti úřadu práce je především zprostředkování zaměstnání. K tomuto účelu by měla vést veškerá činnost úřadu, přičemž vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání by mělo představovat pouze krajní opatření, nikoliv běžný nástroj řešení agendy úřadu práce. NSS řešil případ, kdy se žena bez omluvy nedostavila na plánovanou schůzku na pobočce úřadu práce v Brně. Na úřad měla přijít 26. listopadu, přišla 29. listopadu 2018. Do diáře si poznačila chybný termín. V evidenci uchazečů byla od srpna a své povinnosti pravidelně plnila. Svou situaci se snažila aktivně řešit a od 1. ledna 2019 si sama našla zaměstnání. Podle NSS nic nenasvědčuje tomu, že by 26. listopadu byla pro ženu připravena jedinečná nabídka zaměstnání, kterou by zmeškáním schůzky zmařila. Za této situace bylo vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle soudců zcela nepřiměřené. Ženino pochybení nemělo takovou intenzitu, aby se dalo hovořit o “maření součinnosti” s úřadem práce. Soud nijak nezpochybnil, že si uchazeč o zaměstnání musí plnit své zákonné povinnosti, protože bez jeho součinnosti by úřad práce nebyl schopen dostát své úloze. Vyřazení z evidence však má tvrdé právní důsledky. Úmyslem zákonodárce při zakotvení možnosti vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání přitom bezesporu nebylo ‘trestat’ uchazeče za každé bagatelní pochybení, ale zajistit, aby výhod spojených s vedením v seznamu uchazečů o zaměstnání nemohly požívat osoby, které své postavení zneužívají a znemožňují úřadu práce vykonávat jeho činnost. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o nových nařízeních vlády ke koronavirové epidemii, nebo o nesouhlasu NRZP ČR se změnami, které jsou v poslaneckém návrhu o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Festival architektury Open House Praha 2021

Festival Open House Praha 2021 otevře o víkendu 7. a 8. srpna 2021 celkem 80 budov a prostorů. Organizátoři Open House Praha tentokrát zvolili letní termín festivalu a zvou všechny milovníky architektury na jeho sedmý ročník. V rámci festivalu budou moci návštěvníci zdarma navštívit 80 běžně nepřístupných budov a prostorů a festivalový týden přinese řadu doprovodných akcí. Mottem festivalu je „Architektura pro všechny“, prohlídky budov jsou totiž určené pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi a osob se zrakovým a sluchovým postižením. Vstup do všech otevřených budov je zdarma bez nutnosti předchozí registrace. Seznam všech otevřených budov je zveřejněn na webových stránkách www.openhousepraha.cz. Zdroj: MČ Praha 8

9.6.2021
Noví dopravci pro lidi se zdravotním postižením v Praze

Mikrobusy na objednání pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze budou od roku 2022 zajišťovat společnosti Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti nahradí současné provozovatele, kterými jsou Societa v.p.s. a Handicap-Transport s.r.o. a kteří budou tuto službu provozovat podle stávajících podmínek jen do konce roku 2021. Noví dopravci budou od roku 2022 provozovat 35 speciálně upravených vozidel, která bude obsluhovat personál speciálně vyškolený pro tuto činnost. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3-4 cestujících a 10 pro přepravu jednoho pasažéra. Každé vozidlo musí umožňovat přepravu alespoň jednoho klienta na vozíku (elektrickém nebo mechanickém). Dosud bylo v rámci dopravy na objednání provozováno 27 vozidel. Na provoz a co nejefektivnější využití mikrobusů bude nově dohlížet dispečink ROPID. Cílem je poskytnout kvalitnější služby a zkrátit čekací objednávkové časy. Mikrobusy bude možné stejně jako nyní využívat pro cesty po Praze i do vybraných středočeských měst a obcí v bezprostředním okolí Prahy. Služba bude zpoplatněna nástupní sazbou 10 Kč a jednotlivým jízdným ve výši 40 Kč. Při cestě z Prahy do příměstských obcí stojí jedna jízda 60 Kč (jízdné pro děti od 6 do 15 let bude poloviční, děti do 6 let se přepraví zdarma). Více informací najdete na stránkách https://pid.cz/prakticke-informace/bezbarierove-s-pid/?tab=4. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Program pro všechny seniory na červen

Aktivity, které připravuje Právě Teď! o.p.s. na červen 2021, budou probíhat nejen online, ale některé už i “na živo”. Z těch druhých jsou již potvrzeny Nordic Walkingové lekce v Praze ve Stromovce, Krčském lese a Malešickém parku. Kompletní program bezplatných akcí pro seniory najdete na stránkách https://pravetedops.cz/2021/05/23/program-na-cerven-21/. Zdroj: Helpnet.cz

9.6.2021
Zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením

V minulém roce ombudsman zveřejnil výzkum týkající se vyhrazeného parkování, jehož výstupy byly následně zveřejněny a prezentovány na kulatém stole. Na základě tohoto výzkumu nyní ombudsman zveřejnil doporučení, které má za cíl sjednotit praxi v rozhodování o zřízení vyhrazeného parkování a je tak určeno především obcím a silničním správním úřadům. Výzkum z minulého roku byl realizován na reprezentativním vzorku obcí a potvrdil dlouhodobou zkušenost, podle níž je nejčastějším důvodem pro nepovolení vyhrazeného parkování nesouhlas obce, tedy vlastníka dané komunikace. Některé obce mají vlastní kritéria, podle nichž posuzují jednotlivé žádosti. Byť lze takovou transparentnost uvítat, některé z obcí stanovily takové podmínky, které vylučují celé skupiny osob s postižením z možnosti získat vyhrazené stání. Jiné obce pak postupují čistě formalisticky, bez individuálního posouzení konkrétní situace žadatelů. Doporučení ombudsmana by proto mělo sjednotit nejednotnou praxi a učinit rozhodování v této oblasti předvídatelným, a to s ohledem na individuální potřeby lidí s postižením. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/zrizovani-vyhrazenych-parkovist-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

9.6.2021
Prostory pro schůzky zdarma

Pacientský hub nabízí pacientským organizacím v Praze tři vybavené zasedačky. Pro pacientské organizace všechny prostory nabízí bezplatně. Do zasedačky můžete každý všední den od 8:30 do 17:00 hod. Nemusíte řešit energie, internet ani úklid. Pracovat lze na místních počítačích, k dispozici je i tiskárna a promítací vybavení. Oběd si můžete ohřát a sníst ve vybavené kuchyňce. Můžete si do zasedačky vzít návštěvu. Z centra Prahy jste v zasedačce do deseti minut pomocí MHD. Za rohem najdete park Grébovka, kam se můžete jít po dlouhém dni protáhnout. Celý prostor je bezbariérový. Další informace najdete na webu Pacientského hubu: https://www.pacientskyhub.cz/aktuality/161. Zdroj: Helpnet.cz

9.6.2021
Výzkum násilí na osobách se zdravotním postižením

Online dotazník připravila In IUSTITIA, o.p.s. Je určen všem lidem, kteří jsou starší 15 let, žijí v Česku a považují se za člověka se zdravotním postižením nebo je za něj považuje někdo jiný, například stát. Dostupné jsou dvě varianty dotazníku: základní varianta a varianta upravená pro potřeby lidí s mentálním postižením. Pomocí online dotazníku chce In IUSTICIA zjistit, jak často se lidé s postižením setkávají s násilím, s jakými formami násilí se setkávají nejčastěji, jestli napadení oznamují policii a jaké dopady na ně násilí mělo. Vyplněním dotazníku pomůžete tyto otázky objasnit a přispět k systematickému řešení tohoto důležitého společenského problému. Dotazník je možné vyplnit, i když jste se obětí násilí nestali – jenom tak bude možné zjistit, jak velký problém násilí mezi lidmi s postižením je, kolika procent se týká. Podrobnější informace o výzkumu, včetně odkazů na dotazníky, jsou uvedeny na stránkách: https://in-ius.cz/zahajili-jsme-on-line-vyzkum-nasili-na-lidech-se-zdravotnim-postizenim/. Zdroj: Helpnet.cz

9.6.2021
Hlavní oblasti státní politiky vůči nestátní neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022

Vláda ČR v pondělí 7. června 2021 schválila Hlavní oblasti státní politiky vůči nestátní neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022. Jedná se o dokument, který obsahuje ucelený přehled všech tematických hlavních oblastí včetně konkrétních dotačních programů, které ministerstva plánují vyhlásit v roce 2022 na podporu činnosti neziskového a veřejně prospěšného charakteru. Dokument je k dispozici na stránkách https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/hlavni-oblasti-statni-dotacni-politiky-vuci-nestatnim-neziskovym-organizacim-na-podporu-verejne-prospesnych-cinnosti-pro-rok-2022-188986/. Zdroj: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

9.6.2021
Pochod Praha – Prčice 2021 zrušen

Přes veškeré úsilí hlavních pořadatelů nebyl 55. ročník Pochodu Praha Prčice, který se měl konat 13. června 2021, povolen. Doufejme tedy, že zdrávi dojdeme do cíle v sobotu 21. května 2022. O alternativních možnostech projít si oblíbené trasy legendárního pochodu se dočtete v druhé polovině června na stránkách www.praha-prcice.cz. Zdroj: POV

18.5.2021
Nabídka rehabilitačního pobytu v Hotelu MAS – Sezimovo Ústí

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. obvodní organizace Praha 10 nabízí volná místa na rehabilitačním pobytu v Hotelu MAS – Sezimovo Ústí. Pobyt se uskuteční od 2. 6. do 8. 6. 2021, účastnický poplatek činí 4 000,- Kč. V ceně je doprava tam i zpět, 6 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, televizí, telefonem a satelitem, plná penze (švédské stoly – začíná se večeří a končí snídaní). Volných je ještě 5 dvoulůžkových pokojů. V případě zájmu prosím kontaktujte předsedkyni Emilii Holubovou, mobil: 736 509 857, e-mail: stp-p10.holubova@volny.cz. Zdroj: STP Praha 10

18.5.2021
Vše okolo správného výběru vozíku

Pro všechny pacienty s poraněním míchy a jejich blízké připravila Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. webinář (seminář přes internet) nazvaný Vše okolo správného výběru vozíku. Poradí vám, jaká má být jeho správná konfigurace a nastavení pro zdravý, funkční a komfortní sed, podporující aktivní způsob života jeho uživatele. Dozvíte se, jaká jsou kritéria výběru vozíku, aby byly splněny principy zdravého sezení včetně vašich individuálních potřeb a správně převedeny do praktického výběru typu vozíku, jeho příslušenství a nastavení. Webinář se koná 25. 5. 2021 od 16:00 hod. Účast je možná po bezplatném přihlášení. Webinář bude probíhat ve službě Google Meet. Připojit se můžete jedním kliknutím z webového prohlížeče v počítači nebo z mobilní aplikace. Všechny potřebné informace k připojení obdržíte e-mailem. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/akce/zdravi/webinar-vse-okolo-spravneho-vyberu-voziku. Zdroj: CZEPA

18.5.2021
Velký průzkum o životě seniorů

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze organizuje opakovaně průzkum o životě seniorů. Anonymní dotazník je zaměřen na současný život seniorů, na aktivity před vznikem pandemie a na to, jak hodnotí sami sebe. Seniorů je i v ČR stále více, žijí rozmanité životy, v různém životním stylu a s různými aktivitami každý den. Dotazník je určen pouze lidem od 60 let věku výše. Výsledky mohou pomoci jak ve vědecké práci na Karlově univerzitě, tak při dalším utváření státní politiky v podpoře stárnutí. Dotazník je třeba vyplnit najednou a jeho vyplnění zabere cca 30 – 45 minut. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/velky-pruzkum-o-zivote-senioru. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2021
Jarní Agora 2021 online

Unikátní vzdělávací akci, zaměřenou na tématiku využití informačních a komunikačních technologií uživateli se zrakovým postižením, zahájí ve čtvrtek 27. května 2021 v 16.00 hod. živý přenos plenární sekce. Na plenární sekci v následujících (tý)dnech naváží další online aktivity – připravují se tutoriály, online workshopy a diskusní setkání. Zájemci na Agoru přicházejí seznámit se s novinkami v oblasti speciální výpočetní techniky, vyměnit si zkušenosti či se prakticky procvičit v dovednostech v práci s informačními a komunikačními technologiemi pomocí odečítacího nebo zvětšovacího programu. Akci pořádá Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/jarni-agora-2021-online. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2021
Seniorské StarDance zahajuje II. ročník

Máte rádi společenské tance? Staňte se i vy hvězdou ze StarDance. SenSen opět spolupořádá jedinečný projekt zaměřený na aktivní seniory a seniorky 60+. Druhý ročník Seniorského StarDance. Zapojte se také, naučte se tančit pod individuálním vedením profesionála a zatančete si velké finále v rámci odpoledního plesu pro seniory přímo na Žofíně. Tanečníkům organizátor zapůjčí šaty, nalíčí je, aby si připadali jako opravdové hvězdy. Seniorské StarDance spoluorganizuje SenSen s Prague Dance Championship. Přihlášky zasílejte do 15. 6. 2021 na adresu info@sensen.cz společně s následujícími údaji: jméno a příjmení, amatér/profesionál, ročník narození, výška, mobil, e-mail, bydliště (město). Konkurz proběhne v první polovině září 2021 v městech dle přihlášených účastníků (bude upřesněno). Tréninky budou probíhat 1krát týdně po celý říjen a listopad 2021 (cca 7 setkání) v blízkosti bydliště účastníků (bude upřesněno). Více informací: https://www.sensen.cz/aktivity/2021/seniorske-stardance-zahajuje-ii-rocnik. Zdroj: Vstupujte.cz

18.5.2021
Jak správně zvládnout pohyb s berlemi

Správný pohyb s berlemi vyžaduje určitý čas zaučení. Veškerý pohyb po úraze nebo operaci je komplikovanější, namáhavější, pokud při pohybu využíváme berle. Některé rutinní pohyby se musí člověk učit zcela nově. Správné zacházení s pomůckou při chůzi pohyb ulehčuje a působí preventivně proti pádu. Pro starší ročníky by se ještě hodila kombinace s tréninkem rovnováhy a svalů, aby se co nejrychleji dostali znovu do běžné denní rutiny bez pomůcky při chůzi. V článku na stránkách https://penzista.net/zdravi/jak-spravne-zvladnout-pohyb-s-berlemi/ najdete tipy, na co se při pohybu s berlemi soustředit. Zdroj: Penzista.net

18.5.2021
Pomůžeme vám zvednout se z dluhů

Člověk v tísni představuje ve spolupráci s agenturou VMLY&R Červené sluchátko, další způsob pomoci zadluženým lidem. Snaží se tak vyburcovat lidi, kteří mají problémy s dluhy, aby zahodili své obavy či případný ostych, a ozvali se. Nově stačí, když na sebe na webu www.cervenesluchatko.cz zanechají kontakt a dluhoví poradci jim zavolají zpět. Tím, že se na poradce obrátí, lidé nic neriskují. Jejich situaci to nezhorší, naopak může jít o první krok k tomu, aby dokázali své problémy v budoucnu vyřešit. Zdroj: Člověk v tísni

18.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. další informace o očkování a jednání Zdravotního výboru o pacientských organizacích. Zdroj: NRZP ČR

13.5.2021
Očkování imobilních pacientů v domácím prostředí

Společnost Podané ruce nabízí Svazu tělesně postižených v České republice z. s. očkování imobilních pacientů všech věkových skupin proti onemocnění COVID-19. Každý týden vyráží jejich mobilní týmy očkovat imobilní pacienty do domácího prostředí. Společnost působí v Jihomoravském kraji, ale v případě zájmu většího počtu lidí jsou ochotní zorganizovat očkování i ve vedlejších krajích. Můžete společnost Podané ruce kontaktovat a zkusit je požádat o očkování v domácím prostředí. Bude potřeba nahlásit jim jména konkrétních pacientů s adresou a telefonickým kontaktem (případně kontaktem na pečovatelku nebo rodinného příslušníka) a krátkou informaci týkající se anamnézy. Oni se následně s pacienty spojí a domluví se na podrobnostech (zejména konkrétním termínu očkování). Nabídku lze využít opravdu jen pro imobilní pacienty, kteří nejsou schopni se dostavit k očkování do očkovacího centra nebo k praktickému či odbornému lékaři. Cílem organizace je pomoci v co nejkratší době proočkovat co nejvíce pacientů, kteří jsou závislí na pomoci druhých. Kontakty: Ria Peška, koordinátor OC Bohéma, Společnost Podané ruce o.p.s., tel.: 776 661 615, e-mail: ocbohema@podaneruce.cz, web: www.podaneruce.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

13.5.2021
Nový portál zaměřený na hledání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením spouští portál https://www.pracovnitrziste.cz/. Portál bude zajišťovat komfort pro lidi s handicapem při hledání práce a současně důrazně chránit jejich citlivá osobní data. Budoucí zaměstnavatel neuvidí na webu kompletní životopis, protože osobní data jsou šifrovaná, a teprve po souhlasu zájemce o práci jsou mu informace poskytnuty. Nejde přímo o zprostředkování práce ani pracovní agenturu. Jedná se o pracovní portál, kde mohou osoby se zdravotním postižením (OZP) najít možnost pracovního uplatnění. Zájemce bude mít možnost oslovit budoucí zaměstnavatele z rozsáhlé databáze firem, které s NFOZP dlouhodobě spolupracují, a dále určit, kdo jeho profil vidí. Registrace je bezplatná a je možné ji kdykoliv zrušit. Cílem NFOZP je, aby byl portál aktivním prostředníkem pro budoucí zaměstnance a zaměstnavatele. Součástí portálu jsou i poradny, jak pro budoucí zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Všechny poradny jsou vázané na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jsou v nich k dispozici profesionálové z Hospodářské komory hlavního města Prahy, kteří dokážou poradit, jak se efektivně vypořádat s exekucemi, součástí je i právní poradna. Zdroj: STP v ČR z. s.

13.5.2021
Série on-line přednášek se zdravotní tématikou

Gerontologicky Institut, o.p.s. pořádá v květnu 2021 sérii on-line přednášek zdarma k problematice infekčních chorob, prevence a ochraně proti nim, posilování imunity, očkování atd. Zúčastnit se můžete přednášek: 18. 5. 2021 od 16:00 do 18:00 hod.: Jak správně zacházet s rouškami a dalšími ochrannými prostředky? a 23. 5. 2021 od 16:00 do 18:00 hod.: Jak posilovat imunitu. Správná výživa pro posílení imunity křehkých seniorů. Více informací a registrační formulář najdete na stránkách https://www.zivot90.cz/cs/aktuality/309-informacni-servis-v-dobe-covidu-19-pro-ohrozene. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2021
Seminář První pomoc

Bezplatný webový seminář, který pořádá Společnost E, proběhne v úterý 18. 5. 2021 od 18.00 do 19.30 hod. Hostem bude Aleš Benda, zkušený zdravotnický záchranář s dlouholetou praxí a mimo jiné také odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dozvíte se: Obecné základy první pomoci (priority poskytnutí první pomoci, moderní možnosti přivolání záchranné služby, stav bezvědomí a první pomoc), specifika epileptických záchvatů a následné první pomoci při jejich výskytu. Bude prostor také pro vaše dotazy. Více informací: http://www.spolecnost-e.cz/epiwebinare/. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o další informace k poslaneckému návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo dotaz k očkování osob s chronickým onemocněním a pečujících osob, nebo informace o překvapivém jednání Výboru pro sociální politiku o novele zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

13.5.2021
Online jóga pro sedící

Pražská organizace vozíčkářů nabízí v úterý 18. května 2021 od 15:00 do 16:00 hod. online lekci jógy vedenou profesionální lektorkou. Lekce je vedena na platformě Google Meet, zájemce o připojení musí mít účet u Googlu (gmail). Jemné jógové dechové a protahovací cvičení prováděné v sedě povede zkušená lektorka Jitka Dytrychová. Podrobnosti o online lekci a odkaz naleznete na stránkách: https://pov.cz/component/icagenda/85-joga-pro-sedici-1-2023?Itemid=101. Termíny dalších lekcí jógy i jiných aktivit najdete na stránkách: https://pov.cz/volnocasovky. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2021
Pochod Praha – Prčice

Konání jubilejního 55. ročníku Pochodu Praha – Prčice, který byl vloni zrušen, se kvůli aktuální situaci přesouvá na neděli 13. června 2021. Je připraveno 21 tras různé délky a zaměření. K účasti na pochodu bude letos nutný „chytrý“ telefon s wifi a GPS, v lepším případě i cca 1 MB dat. Registrace bude letos elektronická, stejně jako zaplacení startovného, které bude jednotně 50,- Kč. Vozíčkářská trasa by se měla, bude-li organizace pochodu povolena, konat podle zaběhlých zvyklostí, nebude pro ni tedy platit nový online systém. Na speciální vozíčkářskou trasu se mohou vydat pouze držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a jejich doprovod. Informace o spuštění registračního formuláře a další podrobnosti budou zveřejňovány na stránkách: www.praha-prcice.cz. Zdroj: POV

13.5.2021
Konference Moderní technologie v nezisku 2.0

Konferenci pořádá AVPO ČR, AVPO Servisní, NROS a proběhne 20. května 2021 od 9.25 do 13:30 hodin online. Program konference a více informací naleznete na stránkách https://www.avpo.cz/event/rezervujte-si-termin-online-konference-moderni-technologie-v-nezisku-2-0/?utm_source=82018-02%20NEZISKOV%C3%89%20ORGANIZACE&utm_medium=email&utm_term=6272522003&utm_content=ZDE&utm_campaign=vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD–20210512. Vstupné je dobrovolné (možnou inspiraci k dobrovolnému příspěvku najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/moderni-technologie-v-nezisku-20). Na konferenci je třeba se předem zaregistrovat. Zdroj: Helpnet.cz

13.5.2021
Přednášky a komentované procházky Prahou pořádané studenty

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku vás zve na další cyklus online přednášek svých studentů a také na komentované procházky Prahou pořádané studenty v květnu a červnu 2021. Plánované přednášky můžete sledovat živě v uvedených datech na YouTube. Nabídku jednotlivých přednášek a procházek najdete na stránkách https://www.voscr.cz/events/. Zdroj: Remedium

13.5.2021
Webinář: Budoucnost univerzit třetího věku v ČR

Dne 25. května 2021 od 14:00 do 16:00 hod. se můžete zúčastnit webináře „Budoucnost univerzit třetího věku v ČR“, který se zaměřuje na poskytování kvalitního vzdělávání stárnoucím lidem. Na webináři se bude diskutovat nejen o vývoji univerzit třetího věku a seniorech na trhu práce, ale i o zkušenostech samotných studentů či o přístupu EU. Pro více informací prosím navštivte tento web: https://www.facebook.com/events/460604011710482. Zdroj: NRZP ČR

13.5.2021
Poradny Moravskoslezského kruhu

Na stránkách Moravskoslezského kruhu https://www.mskruh.cz/poradna/ najdete webové poradny zaměřené na 3 tematické okruhy. V právní poradně pro opatrovníky naleznete odpovědi na dotazy týkající se omezení svéprávnosti a návrhů opatrovníka, práv a povinností opatrovníka, nejasností, které během opatrovnictví vyvstanou, vztahů s dalšími stranami. V ošetřovatelské poradně pro pečující naleznete odpovědi na otázky související s ošetřováním vašeho blízkého v domácím prostředí – od potřebných pomůcek, úprav domácnosti až po zajištění hygieny, výživy nebo péči na lůžku. V sociálně-právní poradně pro pečující naleznete odpovědi na otázky týkající se příspěvku na péči a dalších sociálních dávek a příspěvků (včetně odvolání a námitek nebo žalob), postavení pečujících osob na trhu práce, důchodů, smluv s poskytovateli služeb apod. Můžete zadat svůj vlastní dotaz na problematiku, kterou řešíte a se kterou potřebujete poradit. Zdroj: Noviny Pečujeme doma

13.5.2021
Upozornění na neseriózní nabídky výrobků na internetu

V současné době se na různých internetových stránkách a v tisku objevuje řada nabídek na výrobky, které jsou prezentovány jako mimořádně účinné při léčbě či prevenci mnoha onemocnění. Některé z nich jsou neseriózní, uvádí klamavé informace a je zřejmé, že se nejedná o léčivé přípravky, které mohou deklarovat léčebné účinky. V případě výrobku, u kterého si není spotřebitel jistý, že je u nás povolený, doporučuje MZČR navštívit stránky SÚKL, kde lze v Databázi léků https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php vyhledat všechny registrované léčivé přípravky v České republice podle názvu či léčivé látky. Jestliže v databázi výrobek není uveden, znamená to, že se nejedná o léčivý přípravek registrovaný v ČR. Zdroj: Noviny Pečujeme doma

4.5.2021
Hledáme nového pracovníka/pracovnici do půjčovny kompenzačních pomůcek

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. se sídlem Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín, přijme nového kolegu/kolegyni na pozici pracovník/pracovnice půjčovny kompenzačních pomůcek (úvazek 0,5). Náplň práce zahrnuje zajištění fungování půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, půjčování a údržbu pomůcek (vozíky, chodítka, postele, atd.), jednání s klienty, vedení dokumentace. Nabízíme zkrácený pracovní poměr v rozsahu 0,5 úvazku, pracovní smlouvu na dobu určitou (1 rok s možností prodloužení), mzdové ohodnocení ve výši 13.800 Kč hrubé mzdy měsíčně, práci v příjemném prostředí s dobrou dopravní dostupností na Praze 8 – Karlín a nástup od 1. června 2021. Více informací najdete v přiloženém inzerátu. Zdroj: STP v ČR z. s.

4.5.2021
Očkování pečujících osob

Od 3. května do 15. června 2021 se k očkování proti covid-19 budou moci registrovat osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Registrovat se budou pomocí kódu, který obdrží na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba dávky příspěvek na péči (III. a IV. stupeň závislosti). Na očkovacím místě se pak tato osoba prokáže dokladem totožnosti a potvrzením od Úřadu práce, který obdrží při převzetí kódu. Skupina osob pečujících, které mohou být přednostně očkovány proti covid-19, byla na základě odborného posouzení a s ohledem na současný postup očkovací kampaně specifikována na osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči, a to z důvodu nepostradatelnosti jejich péče pro osoby v těžké a úplné závislosti. Z důvodu rostoucí dostupnosti očkovací látky v ČR je v současné době registrace umožňována novým skupinám podle věku, a to při otevírání registrace skupinám po 5 letech věku za týden. V červnu by přitom měla být registrace umožněna celé dospělé populaci ČR. Podrobnější informace naleznete na stránkách: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=121. Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

4.5.2021
Očkování pacientů s chronickým onemocněním a očkování v domácnosti

Ve středu 28. dubna 2021 se uskutečnila na Ministerstvu zdravotnictví další pravidelná schůzka s krajskými koordinátory očkování. Na tomto jednání bylo, mimo jiné, rozhodnuto, že možnost registrovat se podle kódu pro skupiny pacientů s chronickým onemocněním bude prodloužena z 30. 4. 2021 do 15. 5. 2021. Do tohoto data se mohou registrovat k očkování na očkovacím místě obě skupiny chronických pacientů. Možnost přednostního očkování mají všichni diabetici léčeni perorálními antidiabetiky či inzulínem. Bylo upuštěno od omezení přednostní možnosti očkování diabetiků, kteří mají další onemocnění. Pokud jde o mobilní týmy očkování přímo v domácnostech, tak se zdá, že nejlépe je oslovit buď Krajský úřad, nebo krajského koordinátora očkování. Mobilní očkovací týmy mají některé kraje a skutečně očkují i v domácnostech. Záleží to však na množství očkovací látky Astra Zeneca. Očkování mobilními týmy se týká pouze pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacích center. Nejlépe bude, když zároveň oslovíte svého praktického lékaře, který by vám měl dát doporučení, že zdravotní stav je takový, že vám neumožňuje se dostavit do očkovacího centra. Mobilní očkovací týmy ale budou zajíždět jenom tam, kde je to nezbytně nutné. Podrobnější informace naleznete na stránkách: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108. Zdroj: NRZP ČR

4.5.2021
Informace ambulantních specialistů k očkovacím kódům

Na stránkách http://www.sasp.cz/zamer-vlady-cr-v-dalsi-fazi-ockovat-chronicke-pacienty-situace-ke-dni-17-3-2021?fbclid=IwAR3pqrElbBIN8xgJcK-abXzAInSDok29P4F2 najdete komplexní informace Sdružení ambulantních specialistů o.s. o očkování chronických pacientů proti koronaviru. Tyto informace byly aktualizovány ke dni 14. 4. 2021. Dále NRZP ČR zveřejnila poznámky vedení Sdružení ambulantních specialistů k tomu, jak mají pacienti postupovat, protože se často dostávají do situace, kdy pacienti s přednostním očkováním neobdrží kód od svého ambulantního lékaře s tím, že ambulantní specialista nemá čas pro vydání kódu. Přesný přepis poznámek SAS najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/04/19/informace-c-43-2021-informace-ambulantnich-specialistu-k-ockovacim-kodum/. Zdroj: NRZP ČR

4.5.2021
Ukončení platnosti tiskopisu plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje, že od 1. 5. 2021 již nebude možné vyzvedávat důchody na poště na základě tiskopisu plné moci, neboť pominuly důvody pro využívání tohoto mimořádného režimu výplaty (z důvodu zlepšení epidemické situace v ČR). Platnost dosavadního tiskopisu plné moci skončila dnem 30. 4. 2021. Pokud důchodci k vyzvednutí důchodu uloženého na poště dosud pověřovali své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby a nadále se obávají na poštu osobně docházet, mají možnost zařídit si výplatu svého důchodu na účet či požádat poštu o doručování důchodu v hotovosti přímo do místa bydliště. Zdroj: ČSSZ

4.5.2021
Parkování osob se zdravotním postižením

Liga vozíčkářů na svých stránkách http://www.vozickar.com/dotaz-z-poradny-parkovani-osob-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejnila informaci o tom, že i za parkování na místě vyhrazeném pro vozíčkáře je někdy nutné zaplatit příslušný poplatek. Vlastnictví parkovacího průkazu dává oprávnění parkovat na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením, ale žádný zákon nestanovuje právo neomezeného či bezplatného stání pro osoby se zdravotním postižením. Zdroj: Vozíčkář

4.5.2021
Kde seženu peníze na pomůcky, které potřebuji?

Liga vozíčkářů připravila základní přehled o možnostech financování pomůcek pro osoby se zdravotním postižením. Ve svém článku shrnuje, kde je možné sehnat finance na potřebné pomůcky a jaký je postup. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.vozickar.com/legislativni-okenko-kde-sezenu-penize-na-pomucky-ktere-potrebuji/. Zdroj: Vozíčkář

4.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o změně data předávání cen MOSTY 2020, nebo informace o informace o jednáních k novele zákona o sociálních službách, nebo informace o schválení opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, nebo prohlášení NRZP k poslaneckému návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

4.5.2021
Sociální služby – akreditované kurzy lze poskytovat distanční formou

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2021. S ohledem na délku trvání mimořádných opatření, a protože si je ministerstvo vědomo, že další vzdělávání má svou významnou úlohu pro kvalitu výkonu činností sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, je umožněno výuku akreditovaných kurzů poskytovat distanční formou (on-line). Současně MPSV upozorňuje, že případné nedodržení povinného hodinového rozsahu dalšího vzdělávání je možné zohlednit pouze z objektivních důvodů a v situaci, kdy ho nebylo fakticky možné zabezpečit. Je žádoucí, aby zaměstnavatelé zajistili další vzdělávání v maximální možné míře i přes aktuální složité podmínky. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/akreditovane-kurzy-lze-poskytovat-distancni-formou. Zdroj: Helpnet.cz

4.5.2021
Lidé s duševním onemocněním a invalidní důchod

Úřad ombudsmana vytvořil infografiku (leták), shrnující problematiku invalidních důchodů u lidí psychosociálním postižením. Na stránkách https://www.ochrance.cz/aktualne/v_ramci_mesice_blaznovstvi_ombudsman_radi_ohledne_invalidnich_duchodu_lidem_s_dusevnim_onemocnenim/ najdete podrobnosti, které se týkají především toho, jak sepsat řádnou žádost o invalidní důchod u lidí s duševním onemocněním. Materiál upozorňuje na to, že často chybí podklady pro posouzení zdravotního stavu, případně lékařské zprávy o vývoji zdravotního stavu a podobně. Materiál, který připravil Úřad ombudsmana, může přispět k úspěšnosti podávaných žádostí o invalidní důchod. Zdroj: NRZP ČR

19.4.2021
Přednáška Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno je partnerem v projektu, který realizuje Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. V rámci tohoto projektu vznikla přednáška SOS-Asociace, kde se např. dozvíte, na co si dávat pozor při nákupech, jak reklamovat, v čem vám může SOS-Asociace pomoci, apod. Můžete si rozšířit rozhled a poslechnout si zajímavé věci z právní poradny. Video s přednáškou je dostupné na internetové adrese: https://youtu.be/NEJCntHVttM. Zdroj: STP Brno

19.4.2021
Rok bez naděje? zMůžeš víc

V pátek 12. března 2021 uplynul rok od zavedení prvního nouzového stavu v České republice. Společná iniciativa tří organizací (Centra LOCIKA, Sociální kliniky a Českého institutu biosyntézy) chce upozornit na psychické dopady covidového provizoria a povzbudit veřejnost k péči o sebe sama a své okolí. Šest bodů proti bezmoci – šest obyčejných věcí, které fungují, a které může kdokoliv z nás okamžitě začít dělat a bojovat tak proti bezmoci a apatii. Dobrá komunikace, pěstování vlastní odolnosti, ale třeba i obyčejné objetí nám mohou pomoci snížit stres a zvládnout současnou situaci. K iniciativě zMůžeš víc vznikla webová stránka www.zmuzesvic.cz, kde kromě šesti “bodů proti bezmoci” najdou lidé inspiraci, co můžou dělat pro sebe a své okolí. Iniciativa je otevřená všem, kteří chtějí přidat další nápady a podněty. Zdroj: Holubí pošta

19.4.2021
Kurz – Excel pro každodenní práci

Na workshopu se proberou úplné základy práce s Excelem, které usnadní práci každému, kdo otevře jakoukoliv tabulku. TechSoup připravil další z řady webinářů, tentokrát na téma Excel. Z Excelu nám můžou buď šedivět vlasy, nebo nám bude naopak velmi usnadňovat práci. Trik je v tom vědět, co všechno umí, jaké klávesové zkratky vám zachrání hodiny života a jak v něm chytře pracovat s daty. Webinář se odehraje 22. dubna 2021 od 15:00 do 17:00 hod. Obsah webináře: ukotvení příček, skrytí/zobrazení sloupců, jednoduché formátování, rychlý výběr dat a pohyb v tabulce, filtrování, vyhledávání a nahrazování (a případy, kdy se to může hodit a které by vás nejspíš nenapadly), kopírování buněk a vyplnění řad (umí to mnohem víc než si myslíte!), práce s duplicitními položkami, vzorce, se kterými bude váš Excel život snazší. Akce proběhne online, odkaz bude přihlášeným účastníkům zaslán před akcí. Cena: zdarma. Více informací: https://sdruzenivia.ecomailapp.cz/public/show/4074/45/7f62609b0d80d16f714b329be1cb6f18. Zdroj: TechSoup

19.4.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o mimořádném opatření, které upravuje testování žáků a studentů se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, nebo s poruchami autistického spektra. Zdroj: NRZP ČR

19.4.2021
Jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ

Chcete si ověřit, v jakém stavu je zpracování Vaší dávky? Jednoduše se přihlaste do ePortálu ČSSZ, kde najdete všechny potřebné informace. Jak se přihlásit? Je to jednoduché, možností přihlášení se do ePortálu ČSSZ je hned několik: např. prostřednictvím bankovní identity (díky ní se do ePortálu ČSSZ přihlásíte úplně stejně, jako do svého internetového bankovnictví), přes eObčanku, NIA prostřednictvím portálu eidentita.cz, mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autorita (IIG), nebo prostřednictvím certifikátu první certifikační autority (I.CA) nebo MojeID. Co vše po přihlášení se do ePortálu ČSSZ můžete zjistit či vyřídit? Získat informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku, získat informace nebo potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek, získat informace nebo potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (DPN), podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, získat náhled na Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), požádat o vystavení IOLDP, požádat o přehled dob důchodového pojištění, získat náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004 atd. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/zakladni-informace-eportal. Zdroj: ČSSZ

19.4.2021
Příspěvek na řidičáky pro handicapované – další kolo

Společný projekt ŠKODA AUTO a Konta Bariéry opět podpoří mobilitu osob s handicapem. Z grantového programu ŠKODA Neřídit mohou žadatelé i v letošním roce čerpat příspěvek až do výše 15 tisíc korun na absolvování autoškoly. Uzávěrka žádostí je v tomto kole do 15. května 2021. Grantový program ŠKODA Neřídit je určen pro lidi s tělesným postižením s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž handicap umožňuje řídit osobní automobil. Finanční příspěvek na absolvování autoškoly obdrží žadatelé, kteří zašlou přihlášku a budou vybráni komisí složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konto Bariéry. Více informací najdete na stránkách https://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/skoda-neridit nebo https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-fondy/Skoda-Neridit. Zdroj: CZEPA

19.4.2021
Vozíčkáři zaparkují snadněji

Sněmovna schválila novelu zákona o silničním provozu a s ní i dvoubodový postih neoprávněného parkování na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením. Prosadil se i návrh, podle kterého bude možné odtáhnout vozidla stojící neoprávněně na chodníku. Týká se i kol a koloběžek. I tato zdánlivá drobnost vozíčkářům pomůže. Takto stojící vozidla totiž často brání využití nájezdu, který umožňuje vjezd vozíčkáře na chodník. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/vozickari-zaparkuji-snadneji?fbclid=IwAR1sMKLjq6g0QIWgWkfBisDluDoOUhdlgtV3fwhZ6antu828ZDQA-4cgRMM. Zdroj: CZEPA

19.4.2021
Očkování osob s chronickým onemocněním

Přehlednou informaci o očkování osob s chronickým onemocněním přináší Pacientský hub na stránkách https://www.pacientskyhub.cz/aktuality/141. Zodpovídá na otázky, jak funguje očkování vážně nemocných osob a kde a kdy se mohou nechat očkovat. Informace v českém znakovém jazyce naleznete na YouTube kanále Ministerstva zdravotnictví: https://www.youtube.com/channel/UCLJUCkosOJod2VKJpsuZUFg. Zdroj: Helpnet.cz

19.4.2021
Přednášky a prezentace studentů VOŠ Cestovního ruchu v dubnu 2021

Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku vás zve na další cyklus přednášek svých studentů. Plánované přednášky můžete v dubnu 2021 sledovat živě v uvedených datech na YouTube. Při kliknutí na odkaz se vám otevře nové okno, ve kterém budete moci v přímém přenosu nejen přednášku sledovat, ale v případě nejasností také pokládat vaše písemné dotazy. Po skončení si budete moci přednášku kdykoliv pustit ze záznamu a dohledat si informace, které vám unikly. Přednášky probíhají od 8. 4. do 29. 4. 2021. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.zivot90.cz/cs/aktuality/300-prednasky-a-prezentace-studentu-vos-cestovniho. Zdroj: Život 90

19.4.2021
Tvůrčí výzva pro seniory

Klub REMEDIUM – Centrum aktivit pro seniory, vyhlašuje tvůrčí výzvu pro seniory – soutěž, která má tři okruhy. 1) Literární – můžete přispět jakýmkoli psaným textem, např. zajímavými postřehy, básničkami, úvahami, povídkou nebo jen rýmovačkou na nějaké téma. 2) Výtvarný – patří sem malba, kresba, fotografie, můžete natočit video, vymodelovat, ušít, uplést, složit z papíru, fantazii se meze nekladou. 3) Kulinářský – báječné a šikovné kuchařky a kuchaři, uvařte jídlo a vyfoťte ho, pošlete recept, napište zajímavosti ze svého jídelníčku nebo přineste nápady na zdravé jarní pokrmy. Příspěvky do soutěže můžete posílat na e-mail senior@remedium.cz nebo přinést osobně do Klubu Remedium, Táboritská 22, Praha 3. Příspěvky do soutěže se přijímají do 10. května 2021. Více informací: https://www.vstupujte.cz/view.php?cisloclanku=2021040001. Zdroj: Klub REMEDIUM

13.4.2021
Očkování další skupiny osob s chronickým onemocněním a osob starších 65 let

Od pondělí 12. 4. 2021 je spuštěna další možnost registrace k očkování přes centrální rezervační systém pro další skupinu osob s chronickým onemocněním. Registrace bude probíhat prostřednictvím unikátního kódu, stejně jako u první skupiny osob s chronickým onemocněním. Na stránkách https://nrzp.cz/2021/04/12/informace-c-40-2021-ockovani-nove-informace/ najdete aktualizovanou verzi diagnóz a zdravotních stavů spojených s vysokým rizikem průběhu onemocnění COVID-19, pro které je teď očkování povoleno. Kódy budou v brzké době rozeslány, ale je třeba strpení a vyčkat na obdržení kódu od lékaře. Dále bude od středy 14. 4. 2021 umožněna registrace osobám starších 65 let. Více informací najdete na stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108. Zdroj: NRZP ČR, Ministerstvo zdravotnictví

13.4.2021
Příspěvek na řidičáky pro handicapované

Společný projekt ŠKODA AUTO a Konta Bariéry opět podpoří mobilitu osob s handicapem. Z grantového programu ŠKODA Neřídit mohou žadatelé i v letošním roce čerpat příspěvek až do výše 15 tisíc korun na absolvování autoškoly. Uzávěrka žádostí je 15. dubna 2021. Grantový program ŠKODA Neřídit je určen pro lidi s tělesným postižením s průkazem ZTP nebo ZTP/P, kteří doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž handicap umožňuje řídit osobní automobil. Finanční příspěvek na absolvování autoškoly obdrží žadatelé, kteří zašlou přihlášku a budou vybráni komisí složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konto Bariéry. Více informací najdete na stránkách https://www.kontobariery.cz/Projekty/Firemni-fondy/Skoda-Neridit nebo https://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-neridit. Zdroj: Helpnet.cz

13.4.2021
Je důležité kontrolovat si doby důchodového pojištění

Kontrolujete si pravidelně svoje doby důchodového pojištění nebo to, zda vás zaměstnavatel řádně přihlásil k nemocenskému a důchodovému pojištění a odevzdal za vás evidenční listy důchodového pojištění? Je to opravdu důležité. Došetřování dob důchodového pojištění zpětně za několik let je časově velmi náročná činnost a ne vždy se doby pojištění podaří došetřit. Přitom získaná doba pojištění má vedle celoživotních výdělků zásadní vliv na to, zda vám vůbec při dosažení důchodového věku nárok na důchod vznikne. Každý si může prostřednictvím ePortálu ČSSZ kdykoli zkontrolovat, jaké informace o jeho pojištění Česká správa sociálního zabezpečení vede. Čím dříve se podaří zjistit, že vedené informace případně neodpovídají skutečnému stavu, tím dříve je možné zajistit nápravu. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/kontrolujete-si-prehled-dob-duchodoveho-pojisteni-ci-zda-jste-prihlaseni-k-nemocenskemu-a-duchodovemu-pojisteni-. Zdroj: ČSSZ

13.4.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o online jednání na MPSV ČR dne 31. 3. 2021, které bylo zaměřeno jednak na dotace, které vypisuje MPSV ČR, dále na očkování v sociálních službách a na poslanecký návrh rozsáhlé novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo informace o sčítání lidu, domů a bytů 2021 a přidání dalších termínů asistence pro osoby se sluchovým postižením, nebo informace o pozměňovacím návrhu k definici pacientské organizace. Zdroj: NRZP ČR

13.4.2021
Jak správně chodit o berlích a holi

V krátkém článku na stránkách https://www.roska.eu/rehabilitace-pro-pacienty-s-rs/jak-spravne-chodit-o-berlich-a-holi najdete stručné tipy na správné používání berlí a hole. Zdroj: Unie ROSKA

13.4.2021
Aktuální tiskopis plné moci pro vyzvednutí důchodu

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje, že i po skončení nouzového stavu dne 11. dubna 2021 bude možné na přechodnou dobu, avšak nejpozději do 30. dubna 2021, aby důchodci, kteří jsou staršího věku nebo mají oslabenou imunitu, mohli pověřit vyzvednutím důchodu vypláceného v hotovosti svého příbuzného nebo jinou důvěryhodnou osobu. Tiskopis plné moci si můžete stáhnout na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualizovany-tiskopis-plne-moci-k-prevzeti-splatky-duchodu-vyplaceneho-v-hotovos-1. Plná moc se předloží při přebírání splátky důchodu v pobočce České pošty. Zároveň tato plná moc platí jednorázově pouze pro konkrétní splátku důchodu (případně pro již dříve nevyzvednuté splátky) a po vyplacení důchodu se archivuje jako součást výplatního dokladu / výplatních dokladů. Aktualizovaný tiskopis je zapotřebí použít již při výplatách dubnové splátky důchodů se splatností 12. 4. 2021. ČSSZ doporučuje vyplnit tuto plnou moc včas. Zdroj: ČSSZ

13.4.2021
Nezapomínejte ani na sebe!

Online skupinová setkání pro rodiče a blízké lidí se zkušeností s duševním onemocněním pořádá Green Doors z. ú. Skupinová setkání se budou konat 19. 4., 17. 5. a 21. 6. 2021 a budou pro účastníky zdarma. Přemýšlíte, jak nastavit hranice mezi osobním životem a péčí o blízkého? Jak zvládat emoce, které prožíváte? Hledáte úlevu od vyčerpání? Potom vám tato setkání v malé skupince lidí s odborníkem můžou pomoci. Zorientujete se lépe v situaci, ve které se nacházíte, a zjistíte, co s ní můžete vy sami udělat. Porozumíte lépe vlastním emocím a dozvíte se, jak se postarat o sebe, abyste mohli zůstat svému blízkému dál oporou. Kapacita je omezená na max. 10 účastníků. Přihlašování na: e-mail: zaclenovani.vedouci@greendoors.cz, tel.: +420 774 913 058. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/nezapominejte-ani-na-sebe. Zdroj: Helpnet.cz

31.3.2021
Letošní svátky mírně posunou výplaty důchodů

Státní a ostatní zákonem stanovené svátky pravidelně posouvají výplatní termíny důchodů. V letošním roce je posunou celkem šestkrát. Letošní velikonoční svátky mírně posunou termíny výplat starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Důchody, které mají stanovený výplatní termín na pátek (2. dubna 2021), budou vyplaceny s předstihem, a to 1. dubna. Důchody, jejichž výplatní termín připadá na neděli (4. dubna 2021), budou naopak vyplaceny o pár dní později, a to 6. dubna. Další změny výplatních termínů důchodci mohou očekávat ještě na začátku července a tradičně také na Štědrý den. Podrobnější informace a seznam všech letošních termínů, které posouvají výplaty důchodů, naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/letosni-svatky-mirne-posunou-vyplaty-duchodu. Zdroj: ČSSZ

31.3.2021
Informace o očkování osob s chronickým onemocněním – 1. priorita

Národní rada osob se zdravotním postižením na svých stránkách https://nrzp.cz/2021/03/24/informace-c-34-2021-informace-o-ockovani-chronicky-nemocnych-i-prvni-priorita/ zveřejnila informace o očkování osob s chronickým onemocněním. Najdete tam například informace o přidělování speciálních kódů pro osoby s chronickým onemocněním, postupu registrace k očkování, rozdělení diagnóz do priorit podle míry rizika těžkého průběhu Covid – 19, informace o nutnosti přinést si s sebou na očkování potvrzení o diagnóze, o možnosti předepsat pacientovi sanitní vůz pro převoz na očkování nebo o možnosti očkovat v domácím prostředí. Chroničtí pacienti s nižší prioritou (podle diagnózy) by se mohli začít registrovat k očkování na začátku dubna 2021. Kódy k registraci, mají platnost 30 dní a po té jejich platnost končí. Pacient se nebude moci tímto kódem již zaregistrovat a bude muset požádat o nový kód. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Sčítání 2021 – podpora pro osoby se sluchovým postižením

Od soboty 27. 3. 2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů 2021. Na YouTube kanále Českého statistického úřadu již kromě záznamu webináře najdete také videonápovědy pro vyplnění elektronického a listinného sčítacího formuláře, a to i v českém znakovém jazyce: nápověda pro elektronický sčítací formulář je na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=4aUhjn-uL2s, nápověda pro listinný sčítací formulář je na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=r3CO3rHvJ-k. Během online fáze sčítání bude pro osoby se sluchovým postižením k dispozici profesionální tlumočník, který bude prostřednictvím aplikace Microsoft Teams poskytovat případným zájemcům rady v českém znakovém jazyce, a to v těchto termínech: 29. března, 31. března, 5. dubna a 7. dubna 2021, vždy od 9 do 11 hodin. Odkazy na připojení k hovoru s tlumočníkem najdete na https://scitani.cz/csu/scitani2021/napoveda#90. Účastnit se sčítání je zákonná povinnost a nemůžete se jí vyhnout, jinak hrozí pokuta 10 000,- Kč. Pokud nejste schopni vyplnit elektronicky sčítací arch, určitě vás do začátku května navštíví sčítací komisař, který s vámi sčítací arch vyplní. Tuto návštěvu budou tito sčítací komisaři opakovat, pokud by vás poprvé nezastihli doma. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Abeceda vzdělávání pro seniory

Organizace Anděl Strážný, z. ú. navázala spolupráci s Českou spořitelnou, která pro seniory připravila seriál Abeceda vzdělávání pro seniory. Tento seriál se zaměřuje na edukaci používání mobilních telefonů, využívání aplikací, vyhledávání na internetu, psaní zpráv s přáteli aj. Seriál poběží do srpna 2021 a každých 14 dní se senioři mohou těšit na zajímavá vzdělávací videa, která jim usnadní používání mobilního telefonu. Tento vzdělávací seriál začal videem Jak si poradit s nastavením moderního telefonu a následovalo druhé důležité video Jak si užívat internet v chytrém telefonu. Nejnověji je zveřejněno video Jak si pořídit WhatsApp do telefonu a sdílet zážitky. Brzy bude následovat další vzdělávací video Jak získat a používat aplikaci Záchranka. Videa najdete na stránkách https://www.andelstrazny.eu/abeceda/. Zdroj: Helpnet.cz

31.3.2021
Online programy po všechny seniory

Zábavu, vzdělávání, zajímavé aktivity a možnost setkávání se každý všední den připravila i na duben organizace Právě Teď! o.p.s. Program bude probíhat online na platformě Zoom, podrobnosti jsou na webu https://pravetedops.cz/2021/03/20/program-na-duben/. Zdroj: Helpnet.cz

31.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkování návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo informace o tiskové konferenci NRZP o bariérách v Praze. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Aktualizovaný tiskopis plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti

V souvislosti s usnesením vlády o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna 2021 stále platí, že v době nouzového stavu mohou důchodci, kteří jsou staršího věku nebo mají oslabenou imunitu, pověřit vyzvednutím důchodu v hotovosti svého příbuzného nebo jinou důvěryhodnou osobu. Aktuální tiskopis plné moci si můžete stáhnout na stránkách https://bit.ly/394Umay. Plná moc se předloží při přebírání splátky důchodu v pobočce České pošty. Zároveň tato plná moc platí jednorázově pouze pro konkrétní splátku důchodu (případně pro již dříve nevyzvednuté splátky) a po vyplacení důchodu se archivuje jako součást výplatního dokladu / výplatních dokladů. Aktualizovaný tiskopis je zapotřebí použít už při výplatách dubnových splátek důchodů se splatností 1. 4. 2021. ČSSZ proto doporučuje vyplnit tuto plnou moc včas. Zdroj: ČSSZ

31.3.2021
Vizi ŽÍT DOMA podpořili herci, akrobaté a tanečníci Cirku La Putyka seriálem, jak pomáhat

Lidé mnohdy nevědí, jak správně blízkému pomoci při snaze se posadit na lůžku, vstát z křesla, nebo při přesedání z postele na vozík, oblékání, chůzi, ani jak používat berle. Dochází tak někdy i k úsměvným situacím. A právě spojením laskavého humoru a informační kampaně ŽÍT DOMA vznikl šestidílný seriál popisující momenty, se kterými se může setkat každý z nás. Výsledkem jsou jednoduché video nápovědy, jak na to. Pobavte se s Institutem sociální práce a uměleckým uskupením Cirk La Putyka a dozvíte se, jak blízkému pomoci, aniž byste mu způsobili bolest nešetrným zacházením, nebo si sami ublížili, např. nesprávným postojem nadmíru zatěžujícím záda. Jednotlivé díly se postupně objeví na webu https://zitdoma.cz/hledam-pomoc/zakladni-rady-a-tipy-pro-peci-doma/#serie-1. Zdroj: Žít doma

31.3.2021
Daňová přiznání – rozcestník termínů

Konec března je tradičně obdobím, kdy se na finančních úřadech odevzdávají daňová přiznání k dani z příjmů za minulý rok. Letos byly vyhlášeny generální pardony ministryně financí, kterými rozhodla, že je možné podat přiznání později – bez sankcí, a to nejdříve pro daň z nemovitých věcí, silniční daň a také i na daň z příjmů. Na podání a zaplacení přiznání má tak veřejnost více času. Termín pro odevzdání daňového přiznání bez sankce se například u daně z nemovitých věcí posunul z února na duben. Původní dubnový termín pro daň z příjmů až na květen – pokud odevzdáváte papírové formuláře. V elektronické formě, například přes portál MOJE daně, je možné přiznání bez jakýchkoliv sankcí podat až do 1. června 2021. Přehled nejdůležitějších termínů v souvislosti s daňovými přiznáními najdete na stránkách https://www.pamprofi.cz/33/danova-priznani-rozcestnik-terminu-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkdODQyeGWzBn1UWBS0tlgLw/?odkud=ENMUP&wa=WWW21E3%20MU&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2021-13&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-4&contract=E21079262&odkud=ENMUP&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-4. Zdroj: Verlag Dashöfer

24.3.2021
Znáte vhodné středisko pro rekondiční pobyt vozíčkářů?

Pokud byste měli vyzkoušené nějaké rekreační středisko, hotel, penzion, apod. v České republice, které by byly vhodné pro konání rekondičního pobytu pro vozíčkáře, budeme moc rádi, když nám o nich dáte vědět. Důležitý je větší počet bezbariérových pokojů, nabídka stravování, nějaký bezbariérový prostor pro konání společných akcí, možnost rehabilitačních a sportovních aktivit. Chtěli bychom následně tyto informace předat našim organizacím, které rekondiční pobyty pořádají a hledají nová vhodná místa. Pomůžete nám? Své náměty prosím posílejte na e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

24.3.2021
K očkování se od 24. 3. 2021 mohou hlásit mladší chronicky nemocní

Od středy 24. 3. 2021 se mohou do očkovacích center registrovat i mladší chronicky nemocní. Pro přihlášení do registračního systému potřebují kód, který jim poskytne ambulantní specialista nebo specializované pracoviště. Přidělený kód má omezenou platnost, vyprší 30. dubna 2021. S jejich rozesíláním někteří specialisté už začali. Během víkendu všichni ambulantní specialisté odborností, kterých se to týká, dostali dopis, který ten kód obsahuje. Někteří je už aktivně rozesílají pacientům, kteří jsou k tomu indikovaní. Přednost mají rizikovější lidé. Nakolik jsou pacienti ohrožení covidem, posoudí ambulantní specialista. Kritéria, která musí zohlednit, představilo minulý týden ministerstvo zdravotnictví. Vyšší prioritu mají například cukrovkáři, kterých je podle posledních údajů v Česku zhruba milion. Nárok ale nemají všichni. Rizikoví jsou ti, kteří se léčí inzulinem nebo antidiabetiky a současně trpí dalším onemocněním, třeba ischemickou srdeční chorobou, obezitou nebo mají plicní onemocnění. Přednostní nárok by měli mít také lidé minimálně s druhým stupněm obezity, se závažným dlouhodobým onemocněním plic, ledvin, srdce nebo jater, pacienti po transplantaci nebo s onkologickým onemocněním či lidé se závažným neurologickým onemocněním. Poté by měli přijít na řadu i lidé s psychotickou poruchou, pacienti s demencí nebo poruchou vývoje intelektu, lidé se závažným oslabením imunity nebo vzácným genetickým onemocněním. Ministerstvo do výčtu zařadilo i pečující a ošetřovatele, s nimiž se v původním návrhu nepočítalo. Při očkování musí chroničtí pacienti předložit i lékařskou zprávu. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno. Pořadí očkování ovlivňuje věk registrovaných. Více informací: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/registrace-mladsich-chroniku-ode-dneska-40354899. Zdroj: Novinky.cz

24.3.2021
Povinné testování zaměstnanců na pracovištích se bude týkat i malých neziskových organizací

Ministerstvo zdravotnictví ukládá některým zaměstnavatelům povinnost plošně testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2. Nejdříve tuto povinnost měli jen zaměstnavatelé s alespoň 250 zaměstnanci. Postupně se tato povinnost vztahovala i na zaměstnavatele s méně zaměstnanci a nejnověji se bude vztahovat i na zaměstnavatele a neziskové organizace, které mají alespoň 1 zaměstnance. Přičemž za zaměstnance jsou považováni nejen pracovníci zaměstnaní na pracovní smlouvu, ale také pracovníci zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Testovat je třeba také dočasně přidělené zaměstnance agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Zaměstnavatelé a neziskové organizace s 1 až 9 zaměstnanci jsou nejpozději od 28. (30.) března 2021 povinni zajistit testy pro své zaměstnance, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Musejí dále nejpozději od 30. března 2021 začít testovat a nejpozději od 6. dubna 2021 smějí pustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem. Testovat se nemusejí osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících. Testovat se také nemusejí osoby, které už byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a jejich očkování bylo zcela dokončeno nejméně před 14 dny. Testovat se také nemusejí osoby, které pracují jen z domova (home office) a na pracoviště nedocházejí. Více informací: https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/antigenni-testovani-zamestnancu. Zdroj: Covid portál

24.3.2021
Už nemusíte na úřad kvůli některým dávkám

Rodiny s dětmi nebo senioři nemusí na úřad, aby mohli od dubna pokračovat v pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči. Ti, kteří je pobírali, tak nemusí pro nárok na výplatu ve druhém čtvrtletí dokládat příjmy a náklady na bydlení za první 3 měsíce. Automaticky jim bude přiznána stejná výše, jakou měli dosud. Online komunikace funguje i v dalších záležitostech. V případě žádostí o další dávky či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání můžou lidé komunikovat s úřady práce online. Žádosti je možné poslat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo je zaslat poštou či doručit osobně do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce. Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/tiskove-zpravy-mpsv. Zdroj: Verlag Dashöfer

24.3.2021
Informace NRZP z online porady na MPSV ČR týkající se očkování v sociálních službách a očkování osob s chronickým onemocněním

Ve středu 17. 3. 2021 se uskutečnilo další online setkání na MPSV ČR ve věci řešení koronaviru v sociálních službách. Podařilo se prosadit, že pracovníci v přímé péči u terénních sociálních služeb byli zařazeni v prioritní skupině I. B., jako první skupina. Jedná se asi o 32 tisíc lidí, kteří by měli být prioritně očkováni, protože jsou často v situacích, kdy mohou nakazit své klienty nebo mohou být sami nakaženi. Jedná se hlavně o pracovníky v přímé péči v pečovatelské službě, osobní asistenci, chráněného bydlení, podporovaného bydlení, rané péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a azylové domy. Očkování této skupiny pracovníků budou koordinovat krajští koordinátoři očkování. Oni sami by měli oslovovat jednotlivé zřizovatele výše uvedených služeb. Pokud byste nebyli osloveni, tak se NRZP domnívá, že je dobré, abyste se sami připomněli. Další sociální služby, jako jsou domy na půl cesty, odborné sociální poradenství, sociální pracovníci v kontaktu s klienty na obecních úřadech, Úřadu práce ČR nebo lékařské posudkové služby, budou spadat až do další skupiny.

Diskutovala se opět situace v pobytových sociálních službách, a to především otázka testování návštěv, případně testování klientů po jejich návratu po opuštění zařízení na nějakou dobu. Pokud mají klienti, případně návštěvníci, již druhou dávku očkování a uplynulo 14 dní od poskytnutí druhé dávky, nemusí být prováděno testování. Pokud klienti nemají ještě druhou dávku očkování, tak musí po návratu do zařízení být v osobní karanténě a po tu dobu musí mít dvě testování negativní. V těchto případech nestačí samotesty, ale musí to být testy z veřejných testovacích míst.

Vzhledem k výrazně sníženým dodávkám vakcíny AstraZeneca, bude problém, aby měli praktičtí lékaři vakcíny k očkování chronicky rizikových pacientů, a to ve svých ordinacích, případně domácnostech. Bude snaha všechny klienty, kteří budou indikováni na očkování, očkovat v očkovacích centrech, což samozřejmě může být pro některé pacienty značný problém. Již dnes jsou očkovací centra ve specializovaných centrech nemocnic, kde se očkují pacienti těchto specializovaných center. NRZP doporučuje, pokud jste pacienty takových center, vzhledem k vašemu chronickému postižení, abyste se sami zajímali o možnost očkování. Totéž vám doporučuje i u vašich praktických lékařů. Pokud máte zájem být očkováni, tak je dobré se aktivně o možnost očkování zajímat a požadovat očkování. Od 24. 3. 2021 se budou moci pacienti s rizikovým chronickým onemocněním registrovat pomocí speciálního kódu. Tuto registraci bude moci provést jak váš praktický lékař, tak také váš ambulantní lékař ve specializovaných centrech. Kód na přihlášení osoby s chronickým postižením poskytne jednotlivým pacientům: ambulantní specialista, nebo specializované pracoviště, kde se chroničtí pacienti léčí, nebo praktický lékař, kde jsou chroničtí pacienti registrováni, nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se chroničtí pacienti léčí.

Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2021/03/18/informace-c-29-2021-informace-z-online-porady-na-mpsv-cr/ a na stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108. Zdroj: NRZP ČR

24.3.2021
Komu se svěřit v psychicky náročném období

Krizové linky neziskovek pomáhají s registrací k očkování proti onemocnění covid-19, poskytují podporu dětem, rodičům, potřebným, pomáhají obětem násilí a lidem se závislostmi, poskytují psychickou podporu nebo také pomáhají pečujícím a umírajícím. Kontakty na jednotlivé krizové linky najdete v přehledu na stránkách https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/v-cr-bezi-2-vlna-ockovani-nejen-s-registraci-pomohou-krizove-linky-neziskovek. Nebojte se požádat o pomoc, když ji potřebujete. Zdroj: Svět neziskovek

24.3.2021
Sčítání 2021 – informace z webináře ke sčítání osob se zdravotním postižením

Ve dnech 27. 3. 2021 – 9. 4. 2021 se uskuteční online sčítání lidu, domů a bytů, které se pravidelně opakuje vždy jednou za 10 let. Toto sčítání lidu bude přes internet. Pro lidi, kteří nezvládnou sčítání prostřednictvím internetu, bude probíhat listinné sčítání, a to ve dnech 17. 4. 2021 – 11. 5. 2021. Národní rada osob se zdravotním postižením na svých stránkách https://nrzp.cz/2021/03/22/informace-c-33-2021-scitani-2021-webinar-ke-scitani-osob-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejnila prezentaci Českého statistického úřadu a dále přepis semináře, který se k tomuto tématu konal v online podobě ve středu 17. 3. 2021. V nich můžete najít informace, jak při sčítání lidu, domů a bytů postupovat. Zdroj: NRZP ČR

24.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o poslanecké novele zákona o sociálních službách, nebo informace o tom, že Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který výrazně usnadní lidem se zdravotním postižením prodloužení platnosti průkazu ZTP a nebo ZTP/P po vypršení stanovené doby. Zdroj: NRZP ČR

24.3.2021
Fundrasingový seminář pro malé organizace

Nadace Via pořádá ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 19:00 do 21:00 hod. online seminář Jak během krize získat peníze od dárců? Seminář je určený především malým organizacím a lidem, kteří jsou v získávání zdrojů začátečníci. Účastníci mohou po absolvování semináře využít nabídku individuální online konzultace na míru své konkrétní situaci. Seminář se bude věnovat praktickým tipům, jak získat v současné krizi více prostředků na vaše komunitní a jiné veřejně prospěšné aktivity. Seminář je zdarma. Seminář má omezenou kapacitu a nebude vysílán veřejně. Pro přihlášení je nutné vyplnit přihlášku a počkat na potvrzení a zaslání linku na Zoom. Více informací a přihlášku najdete na stránkách: https://www.facebook.com/events/3636881433088371. Zdroj: Nadace Via

24.3.2021
Epizóna: O epilepsii v práci bez předsudků

Společnost E, která podporuje lidi s epilepsií a jejich blízké, otevírá ojedinělou službu – informační portál Epizónu. Tým autorů a autorek z různých oborů na něm bude publikovat texty o epilepsii v práci bez předsudků. Informační portál Epizónu zamýšlejí její tvůrci jako prostor pro fakta, manuály, ale i osobní příběhy o epilepsii v práci. Záměrem projektu informačního portálu Epizóna je bořit předsudky o epilepsii a o lidech s epilepsií. Zaměstnavatelům i lidem s epilepsií chce Epizóna srozumitelně vysvětlit, proč nemusí mít obavy ze vzájemné spolupráce. Více informací: https://medium.com/epizona. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2021
Pacientům po koronaviru pomůže trénink plic

Únava, vyčerpání, dušnost a celkově snížená výkonost jsou nejčastější pozůstatky prodělané infekce covid-19. Odborníci z Olomouce proto vytvořili sadu cviků, které vyléčeným pomohou dostat se zpět do formy. Vydaná příručka zahrnuje nácvik správného dýchání, silový trénink a doporučení vytrvalostních aktivit. Pravidelné cvičení může podle odborníků zabránit plicní fibróze a pozánětlivému ztuhnutí plic, které jsou vážnými komplikacemi u pacientů vyléčených z koronaviru. Odborníci doporučují všem, kdo covid-19 prodělali, začít se co nejdříve hýbat, posílit plíce správným dýcháním a vyrazit na čerstvý vzduch. Doporučená sada univerzálních cviků je zaměřená na posilování svalů končetin, středu těla, ale také na brániční dýchání, díky kterému dochází k lepšímu okysličení organismu, zvýšení rozvíjení hrudníku a posílení dýchacích svalů. Silový trénink by měli lidé po koronaviru absolvovat minimálně 3× týdně a každý den jej doplnit o 30minutovou svižnou procházku nebo jinou vytrvalostní aktivitu. Není nutné čekat měsíce, než se lidé vrátí ke sportu a zdravému pohybu. Důležité přitom je vnímat své tělo. Ke každému pacientovi přistupovat individuálně. Při nejasnostech, jak má pacient cvičení a pohybové aktivity provádět, jaká cvičení a jaké pohybové aktivity jsou pro něj vhodné, je nezbytné, aby se pacient poradil se svým ošetřujícím lékařem nebo přímo s fyzioterapeutem. Více informací a návod na cvičení najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/pacientum-po-koronaviru-pomuze-trenink-plic. Návod na cvičení najdou pacienti také v ordinacích pneumologů po celé ČR. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2021
V pátek a o víkendu budou uzavřeny některé pobočky České pošty kvůli modernizaci

Od pátku 19. března od 19 hodin do pondělí 22. března 2021 do 4 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty. Z tohoto důvodu dojde uzavření některých pošt, jejichž seznam včetně otevíracích dob naleznete na stránkách https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/informace-o-pobockach. Odstávka se bude týkat 34 provozoven v pátek, 524 provozoven v sobotu a 45 provozoven v neděli. Balíkovny Partner nebudou v době odstávky poskytovat výdej zásilek. Zároveň v termínu plánované odstávky nebudou dostupné ani webové stránky spravované Českou poštou (www.ceskaposta.cz, www.postaonline.cz, www.balikovna.cz, www.postovnimuzeum.cz, www.datoveschranky.info) a všechny aplikace České pošty např. Sledování zásilek, Kalkulátor zásilek, Informace o poštách, PodaniOnline apod. V uvedeném termínu nebude možné ani kontaktovat call centrum České pošty. Zdroj: Česká pošta

16.3.2021
Karanténní příspěvek – „izolačka“

Zaměstnanci mají v období 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (izolaci). Příspěvek jim vyplatí jejich zaměstnavatel. Parlament ČR schválil vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Karanténou se rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příspěvek přísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) po 28. 2. 2021 a kterému podle zákoníku práce vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „náhrada příjmu“). Příspěvek však nepřísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních a služebních cest) – vychází se z toho, že karanténa (izolace) byla zaměstnanci nařízena v příčinné souvislosti s jeho zahraničním pobytem. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantenni-prispevek-izolacka-. Zdroj: ČSSZ

16.3.2021
Spolek laryngektomovaných ČR

Spolek laryngektomovaných ČR vznikl před čtyřmi lety díky aktivitě klinické logopedky a některých laryngektomovaných pacientů v Hradci Králové a sdružuje členy, kteří po rakovině hrtanu a následné operaci – totální laryngektomii, přišli o přirozený způsob komunikace. Spolek působí na celém území ČR. Cílem spolku je co nejvíce pomoci laryngektomovaným pacientům překonat komunikační bariéru, zabránit jejich sociální izolaci a pomoci jim k návratu do běžného života. Spolek provádí osvětovou činnost v oblasti zdravotní i sociální, vydává letáky a informační materiály, vydává pro členy spolku Zpravodaj, organizuje společná setkávání laryngektomovaných osob a jejich příznivců, připravuje několikadenní rekondiční pobyt s nácvikem náhradních hlasových mechanismů. Pacientům, kteří nemají ještě vyřízený poukaz na elektrolarynx, spolek na potřebnou dobu přístroj zapůjčuje. Více informací můžete najít na stránkách www.s-let.cz a www.laryngektomie.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

16.3.2021
Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), se letos kvůli pandemii posouvá z března až na Den Země – 22. dubna 2021. Dobrovolníci však mohou uklízet po celý rok. K úklidu odpadků lze využít jakoukoli individuální vycházku. Stačí si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný nepořádek z přírody odneseme. A aby taková vycházka spojená s uklízením byla ještě o něco zajímavější, připravuje ČSOP na každý měsíc tematickou soutěž, v níž se spojuje sbírání odpadků s pozorováním přírody. Výherci každé soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Více informací najdete na www.uklidmesvet.cz. Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby své úklidy na www.uklidmesvet.cz přihlašovali i ti, kteří materiální pomoc využít nepotřebují. Získají tak přehled o skutečných počtech proběhlých úklidů, což může motivovat i další případné zájemce o tuto akci. Zdroj: ekolist.cz

16.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o očkování proti Covid – 19, které vyplynuly ze setkání ministra zdravotnictví pana Jana Blatného se členy Pacientské rady, nebo informace o podpoře pozměňovacího návrhu zákona o lécích, který by uzákonil distanční výdej léků na předpis, nebo informace o Strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021 – 2030, kterou zveřejnila Evropská komise, nebo informace o prohlášení předsednictva Evropského fóra osob se zdravotním postižením (EDF) k očkování proti COVID-19, přednostnímu přístupu k očkování pro osoby se zdravotním postižením a jejich podpůrné sítě. Zdroj: NRZP ČR

16.3.2021
Soutěž: Máte doma muzejní kousek?

I v tomto roce spouští Národní technické muzeum ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN soutěž „Máte doma muzejní kousek?“. Soutěž s celorepublikovou působností pomůže rozšířit informaci o možnosti nabídnout svůj vysloužilý spotřebič do sbírek Národního technického muzea. Soutěž bude vyhlášena 1. 4. 2021 a bude probíhat ve třech etapách, a to do 30. 6., 30. 9. a 31. 12. 2021. V každé etapě vybere kurátor 5 spotřebičů s nejvýznamnějším přínosem pro sbírky NTM. Majitelé těchto spotřebičů získají od ELEKTROWINU poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 500,- Kč. Za každý spotřebič přijatý do sbírek NTM získá jeho majitel na základě uzavřené darovací smlouvy dvě čestné vstupenky do muzea pro dvě osoby s půlroční platností. Navíc na konci roku 2021 bude kurátorem NTM vybrán nejpřínosnější spotřebič, který byl zařazen do sbírek, a jeho majitel získá od ELEKTROWINU poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 5 000 Kč. Jak soutěžit: Pokud i vy máte doma starý domácí spotřebič a rádi byste jej věnovali muzeu, stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte jeho popis – odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další informace (manuál, návod, prodejní doklad apod.) a zašlete emailem na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz. Více informací: http://www.ntm.cz/aktualita/soutez-mate-doma-muzejni-kousek. Zdroj: Seznam Zprávy

16.3.2021
Průvodce zákony pro rodiče na rok 2021

Jak zažádat o ošetřovné, co dělat v případě výpovědi pro nadbytečnost, jak postupovat při návratu z rodičovské dovolené do práce? Příručka, kterou vydala Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, je plná užitečných informací a novinek týkajících se právních předpisů souvisejících s rodičovstvím a je ke stažení zdarma na webu https://aperio.cz/poradna/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech/. Nechybí v ní ani vzory žádostí, užitečné odkazy a kontakty či psychologické tipy, jak zvládat náročné situace. Rodiče v této příručce najdou všechny důležité informace, které v průběhu rodičovství budou potřebovat ‒ od mateřské přes ošetřovné až po pracovní podmínky. Nové kapitoly se věnují například ošetřovnému, výpovědi pro nadbytečnost, mimořádné okamžité pomoci nebo dopadům koronavirové krize na rodinu. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2021
Publikace Nájem v otázkách a odpovědích

Tuto příručku připravila organizace Iuridicum Remedium, z.s. Je zaměřená na otázky týkající se nájemního bydlení. Vedle konkrétních příběhů a popisu jejich řešení jsou součástí příručky i vzory podání, které se týkají nájemního bydlení. Příručku najdete na stránkách https://iure.org/d/14/publikace-najem-v-otazkach-odpovedich. Zdroj: Iuridicum Remedium, z.s.

16.3.2021
Vzory podání

Organizace Iuridicum Remedium, z.s. na svých webových stránkch https://iure.org/d/14/89/vzory-podani-watchdog-exekuci zveřejnila vzory podání týkající se dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání. Najdete zde např. vzor žádosti o odklad splátek úvěru, námitky proti výpovědi z nájmu bytu, návrhu na spojení exekucí, smlouvy o nájmu bytu, stížnosti na postup exekutora, uznání dluhu, apod. Zdroj: Iuridicum Remedium, z.s.

16.3.2021
Šanci na zkrácený pracovní úvazek pro nezaměstnané otevírá nový projekt Úřadu práce ČR s názvem FLEXI

Až čtyři tisícovky lidí dostanou šanci získat zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek v rámci sdíleného pracovního místa nebo generačního tandemu. Projekt s názvem „Podpora forem flexibilního zaměstnávání“, zkráceně FLEXI, spustil nově Úřad práce ČR (ÚP ČR) a poběží až do 30. června 2023. Projekt počítá s příspěvkem i pro zaměstnavatele, kteří taková místa vytvoří. Projekt je určen všem, kteří obtížně hledají práci, protože jim jejich situace z různých důvodů objektivně neumožňuje pracovat na plný úvazek. Projekt je zaměřený především na rodiče vracející se do práce po skončení mateřské či rodičovské dovolené, na lidi do 30 let, kterým se opakovaně nedaří najít práci a nedostali tak vůbec šanci vytvořit si pracovní návyky a získat potřebnou praxi. V neposlední řadě jde také o uchazeče, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 12 měsíců, a naopak své pracovní návyky už dávno ztratili, osoby se zdravotním postižením, nezaměstnané nad 60 let nebo klienty pečující o dítě ve věku do 10 let či o své blízké v některém stupni závislosti. Do projektu se mohou zapojit zájemci a uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR bez ohledu na jejich vzdělání či pracovní zkušenosti. Podstatou projektu je nejen poskytnutí poradenství, možnost rekvalifikace, úhrada cestovních nákladů nebo třeba příspěvek na hlídání dětí, ale především podpora zaměstnání v podobě sdílených pracovních míst či generačního tandemu prostřednictvím příspěvků v rámci společensky účelných pracovních míst – vyhrazených. Úřad práce ČR pamatuje v projektu i na samotné zaměstnavatele. Těm, u nichž proběhne tzv. generační výměna nebo přijmou zaměstnance na sdílené pracovní místo, může vyplácet po dobu 6–12 měsíců finanční příspěvky. Zájemci o vstup do projektu se mohou obracet na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně psát na e-mail flexi@uradprace.cz. Podrobnosti se dozví také od zaměstnanců Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00 nebo na těchto e-mailech: kontaktni.centrum@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/sanci-na-zkraceny-pracovni-uvazek-pro-nezamestnane-otevira-novy-projekt-uradu-prace-cr-s. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2021
Webinář Co je dobré vědět, když chceš zdravě sedět

Organizace CZEPA pořádá 25. 3. 2021 od 16:00 hod. webinář Co je dobré vědět, když chceš zdravě sedět. Webinář je určený pro všechny pacienty s poraněním míchy nebo mozku, s mobilitou na vozíku a jejich blízké. Účastníci se můžou dozvědět, co znamená dobře sedět, jak zdravého sedu dosáhnout, jak na vozíku sedět pohodlně, bezpečně a především v souladu se zdravím, jaký typ podsedáku je vhodný, jak předcházet dekubitům, apod. Webinář je zdarma. Zdravě sedět na dobře vybraném vozíku a antidekubitním sedáku je zásadní pro prevenci zdravotních komplikací. Účast je možná po bezplatném přihlášení na stránkách https://1url.cz/gz7hN. Webinář bude probíhat ve službě Google Meet. Připojit se můžete jedním kliknutím z webového souboru v počítači nebo z mobilní aplikace. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/akce/vzdelani/webinar-co-je-dobre-vedet-kdyz-chces-zdrave-sedet. Zdroj: CZEPA

5.3.2021
Aktuální informace k očkování

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další aktualizaci informací o očkování osob starších 70 let, ale také osob, které mají závažné zdravotní komplikace. Najdete tam např. informace o očkování osob starších 70 let, jak se objednat přes centrální rezervační systém objednat, jak postupovat, když se chcete nechat očkovat u svého praktického lékaře, nebo jak je to s očkováním osob s chronickým onemocněním. Podrobnosti najdete na odkaze https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=106.
Na těch to odkazech najdete další důležité informace od Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týkají očkování osob s chronickým onemocněním, informace o objednávání se prostřednictvím Centrálního rezervačního systému a dále také informace v českém znakovém jazyce:
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=109
https://www.youtube.com/channel/UCLJUCkosOJod2VKJpsuZUFg
Informace o očkování u praktických lékařů najdete také v článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/k-ockovani-je-pripraveno-4000-praktiku-ne-tak-system. Lékaři upozorňují, že systém registrace je nyní nastavený tak, že pokud se pacient přihlásí do centrálního rezervačního systému – bude očkován v očkovacím centru. Jestli chce raději podstoupit vakcinaci u praktika, musí se ozvat přímo jemu, ne se registrovat do centrálního rezervačního systému. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

5.3.2021
Dotazník – zaměstnávání OZP

Obrátila se na nás studentka Iveta Barnetová, která píše diplomovou práci na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nyní se pomocí dotazníků snaží zjistit motivaci k práci, míru začlenění v kolektivu a další osobní zkušenosti ze zaměstnáním lidí se zdravotním postižením. Doufá, že by výsledky mohly pomoci zaměstnavatelům zajišťovat lepší podmínky a vhodné pozice pro zaměstnance se zdravotním postižením. Do dotazníkového šetření se mohou zapojit OZP zaměstnané v jakékoli organizaci nebo podniku, nezaměstnané, podnikající. Studentka bude velmi vděčná za každou odpověď. Dotazníkové šetření končí již 15. 3. 2021. Dotazník je anonymní a může trvat 3 – 10 minut. Online dotazník najdete na stránkách: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlXRuyVXfRNsgKbrOO2eBTDmrYljSc2r9qpvzrGpvncyiWAQ/viewform?usp=sf_link. V případě potřeby ho můžete vyplnit i v tisknutelné verzi ve wordu a pdf (najdete v příloze) – takto vyplněné dotazníky jí stačí poslat vyplněné zpět ve formě fotografie. Další variantou je, že byste mohli dotazník vyplnit se studentkou po telefonu. Kontakt na studentku je: tel.: 721 937 936, e-mail: iveta.barnetova@seznam.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Dotazník-TISK Word             Dotazník-TISK PDF

5.3.2021
Dotazník – cestovní ruch

Obrátila se na nás paní Viera Ivanková, která provádí průzkum v oblasti cestovního ruchu. Zjištění budou podkladem pro významný mezinárodní výzkum v oblasti cestovního ruchu v zemích Visegrádské skupiny, přičemž výzkum se částečně zaměřuje i na bezbariérovost pro osoby se zdravotním postižením. Pokud byste měli zájem studentku podpořit vyplněním dotazníku, najdete tento dotazník na stránkách https://bit.ly/3rbZaBB. V dotazníku vyplňujete své zkušenosti s konkrétní cestou/destinací. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte paní Viera Ivankovou kontaktovat, e-mail je: viera.ivankova@smail.unipo.sk. Zdroj: STP v ČR z. s.

5.3.2021
10. ročník 24hodinového cvičebního Maratonu s roztroušenou sklerózou proběhne

24hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou proběhne 19. a 20. března 2021. Můžete se přidat i Vy. Jedná se o cvičení pro pacienty s roztroušenou sklerózou i bez ní, pohybové aktivity jsou určeny i rodinám pacientů s roztroušenou sklerózou, přátelům, lékařům, terapeutům či zdravotním sestrám a komukoliv dalšímu, kdo chce podpořit dobrou věc. Do maratonu se zapojují i hendikepovaní lidé na vozíčku a imobilní pacienti cvičením z domova. Cvičení bude v letošním roce individuální a doma podle předtočených lekcí. Všechny budou předem uvedené v rozvrhu cvičení pro pátek 19. 3. a sobotu 20. 3. s jednoduchými odkazy na www.maratonmars.cz. Vyberete si z rozvrhu cvičení, která pro Vás budou zajímavá, která znáte, nebo možná právě to, co neznáte. V rozvrhu bude uvedená délka a kategorie, pro kterou jsou doporučená. Na stránkách najdete také předtočená videa s tipy, co a jak cvičit venku. Více informací najdete na stránkách http://aktivnizivot.cz/2021/03/04/z-marathonu-do-athen-nebo-z-athen-do-sparty-2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=z-marathonu-do-athen-nebo-z-athen-do-sparty-2&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=z-marathonu-do-athen-nebo-z-athen-do-sparty-2. Zdroj: Aktivní život

5.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o výjimkách pro nošení ochranných pomůcek na veřejnosti (zejména co se týká osob s poruchou autistického spektra, osob s kognitivní poruchou nebo s mentálním postižením, případně s duševním onemocněním), nebo informace o online poradě NRZP ČR s MPSV ČR – předmětem jednání bylo testování v zařízeních sociálních služeb, ale také očkování jak v sociálních službách tak i obecně. Zdroj: NRZP ČR

5.3.2021
Jak se správně starat o ochranné pomůcky

Respirátor lze použít i opakovaně, ale musí se správně sterilizovat. Informace naleznete v manuálu vytvořeném Českou lékárnickou komorou: https://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/CORONAVIRUS-(1)/Jak-se-spravne-starat-o-ochranne-pomucky.aspx. Zdroj: Pražská drbna

5.3.2021
Poskytnutí daru je daňově výhodnější

Také za rok 2021 bude možné si daň z příjmů snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 30 % základu daně. Snížit daňový základ si budou moci právnické osoby i fyzické osoby včetně zaměstnanců. Pro možnost uplatnění odečtu daru od základu daně musí být splněny všechny zákonné podmínky stanovené v § 15 odst. 1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 u právnických osob zákona o daních z příjmů. Dar musí být poskytnut a příjemcem v budoucnu využit na účely dané zákonem o daních z příjmů, např. na vědu a vzdělávání, kulturu, sport, sociální, zdravotnické, charitativní a humanitární účely a další. Více informací najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/vychytavky/poskytnuti-daru-je-danove-vyhodnejsi. Zdroj: Vozejkov

5.3.2021
Kdy musí důchodci podat daňové přiznání?

Blíží se doba pro podání daňového přiznání. Jelikož si mnozí čeští senioři k důchodu přivydělávají nejrůznějšími způsoby, týká se tato povinnost i jich. V jakých případech je třeba daňové přiznání podat i v důchodovém věku? Podle webu finance.cz není třeba podávat daňové přiznání, pokud osoba pobírající starobní důchod pracuje pouze u jednoho zaměstnavatele. V takovém případě za ni bude provedeno roční zúčtování daně ve mzdové účtárně. Přičemž může uplatnit všechny daňové slevy i odpočty a získat daňovou vratku. Je ale spousta dalších případů, kdy musí starobní důchodce odevzdat daňové přiznání. A to ani nemusí pracovat. Tato povinnost může vzniknout i z jiných příjmů než ze zaměstnání nebo podnikání. Jedná se o tyto případy: 1. Máte více zaměstnavatelů, 2. Jste OSVČ, 3. Máte příjem z pronájmu, 4. Máte příjem z investic nebo kapitálového majetku, 5. Máte nadprůměrně vysoký důchod. Podrobnosti najdete na stránkách https://www.nastarakolena.cz/kdy-musi-duchodci-podat-danove-priznani-1828/. Zdroj: NaStaráKolena.cz

5.3.2021
Cvičení na doma – různé stupně obtížnosti

Na stránkách http://www.aksen.cz/aktivity/cviceni-na-doma-ruzne-stupne-obtiznosti najdete soubor odkazů na cvičení, které můžeme provádět pohodlně doma, a udržovat tak svoje tělo pružné, i pokud aktuálně moc ven nevycházíme. Navíc pohyb zlepšuje nejen kondici, ale i náladu, odolnost organismu či imunitu. Zdroj: AkSen

1.3.2021
První pomoc a použití záchranky

Od místní organizace Milín jsme dostali hezké letáčky k poskytování první pomoci a k rozhodování, kdy volat záchranku. Letáčky najdete v příloze. Zdroj: STP Milín

prvni_pomoc_letak       kdy volat záchranku

1.3.2021
V nouzovém stavu je možné vyzvedávat důchod s plnou mocí

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou vždy umožňuje po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce. Česká pošta při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce a důchod mu vydá. ČSSZ opět aktualizovala formulář plné moci k převzetí splátky důchodu v hotovosti. Jak postupovat při převzetí důchodu na pobočce České pošty? 1) Nový tiskopis plné moci si můžete stáhnout na stránkách: https://bit.ly/394Umay. 2) Tento formulář je zapotřebí vyplnit a podepsat. Podepíšete ho vy i pověřená osoba. 3) S takto vyplněným formulářem může pověřená osoba vyzvednout váš důchod na pobočce České pošty. Je také potřeba, aby si s sebou vzala svůj občanský průkaz. 4) Plná moc slouží jednorázově pro vyzvednutí konkrétní splátky důchodu. Pro každou další splátku je nutné formulář vyplnit znovu. ČSSZ upozorňuje, že aktualizovaný tiskopis je nutné použít už při výplatách únorových splátek důchodů se splatností 16. 2. 2020. Doporučuje proto vyplnit plnou moc včas. V případě, že důchodce nemá nikoho, komu by udělil plnou moc pro vyzvednutí důchodu na pobočce České pošty, může se s ní domluvit na doručování důchodu na adresu svého bydliště. Pokud je důchodce hospitalizován po dobu delší než 1 měsíc, může prostřednictvím zdravotnického zařízení, ve kterém se léčí, požádat o dosílku důchodu na adresu tohoto zařízení. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-opet-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-mo-1. Zdroj: ČSSZ, Noviny Pečujeme doma

1.3.2021
NGO Market a Týden pro neziskový sektor

NGO Market je veletrh neziskových organizací, bude se konat už jeho 22. ročník. Letošní ročník, stejně jako v předchozím roce, proběhne pouze ve virtuálním prostředí. NGO Market dlouhodobě usiluje o to, aby mnohdy anonymní podoba neziskových organizací získala konkrétní tvář lidí, kteří za nimi stojí, a spoluvytvářel pevné a stabilní místo neziskovým organizacím v občanské společnosti, jejíž jsou nedílnou součástí. Letos se uskuteční formou online Týdne pro neziskový sektor 2021, a to v termínu 19. – 23. dubna 2021. Posláním tohoto Týdne pro neziskový sektor je podpořit neziskové organizace v oblasti fundraisingu a vůbec v jejich úspěšném fungování skrze sérii odborných workshopů. Zároveň NGO Market bude pokračovat v informování široké veřejnosti prostřednictvím veřejných debat a pokračováním podcastu Mluvme spolu o tom, v jakých oblastech neziskové organizace působí, komu pomáhají a jakým způsobem se každý může zapojit. Program a všechny novinky týkající se Týdne pro neziskový sektor 2021 se budou postupně objevovat na webových stránkách NGO Marketu https://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market-2021?utm_source=ecomail&utm_campaign=2021_02_11_ngom_2021_unor&utm_medium=email&utm_term=31895&ecmid=333 a na Facebooku NGO Marketu https://www.facebook.com/www.ngomarket.cz?utm_source=ecomail&utm_campaign=2021_02_11_ngom_2021_unor&utm_medium=email&utm_term=31895&ecmid=333. Zdroj: Forum 2000

1.3.2021
Video a leták k očkování

NRZP ČR zveřejnilo informační video MPSV ČR k očkování proti Covid-19. Video najdete na stránkách https://youtu.be/4lmwzohNfjA. Dále na stránkách NRZP najdete informační leták o očkování ve snadném čtení (easy to read), který vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. Leták najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/02/17/informace-c-15-2021-mpsv-video-k-ockovani-proti-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

1.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o jednání o očkování chronicky nemocných, nebo prohlášení NRZP ČR k očkování proti Covid-19, nebo nové informace k očkování ze dne 25. 2. 2021, ze dne 26. 2. 2021 a ze dne 1. 3. 2021. Zdroj: NRZP ČR

1.3.2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Český statistický úřad spouští kampaň ke sčítání lidu, domů a bytů na sociálních sítích. Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na stránkách www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Pokud se do 9. dubna 2021 nesečtete prostřednictvím internetu, budete muset vyplnit listinný sčítací formulář. Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná už od roku 1869. Probíhá každých 10 let, stejně jako ve většině ostatních zemí. Díky tomu výsledky umožňují srovnání současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa. Význam sčítání je naprosto zásadní i pro naši budoucnost. Výsledky ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování aktivit výzkumných či vědeckých pracovišť. V konečném důsledku ovlivňují život každého z nás. Zdroj: MČ Praha 8

1.3.2021
Vyřizování „úředních“ záležitostí s použitím elektronické identity

Elektronická identita je nutným předpokladem možnosti vyřizování „úředních“ záležitostí se státem online z pohodlí Vašeho obývacího pokoje, nebo dokonce mobilního telefonu. Zatímco dosud bylo třeba elektronickou identitu zřizovat na Czech POINT nebo využívat elektronické občanky se čtečkou, nově lze uplatnit již existující identitu, kterou mnoho občanů používá denně – řeč je o elektronické identitě pro internetové bankovnictví. Tato možnost platí i pro přihlášení do ePortálu ČSSZ. Díky bankovní identitě se přihlásíte do ePortálu ČSSZ stejně jednoduše jako do svého internetového bankovnictví. V současné chvíli tuto možnost zatím oficiálně podporují dvě banky: Česká spořitelna a ČSOB. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě. Zdroj: ČSSZ

elektronická identita

1.3.2021
Jak „nenaletět“ dezinformacím?

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv připravila praktického rádce, který pomůže odhalovat dezinformace (nejen) o covid-19. Očkování proti covid-19 je terčem usilovné dezinformační kampaně. Cílem dezinformátorů je záměrná manipulace se čtenáři s vidinou vlastního prospěchu. Tím může být prodej „zázračných“ prostředků k ochraně před koronavirem, egocentrická radost z úspěchu úmyslně rozšiřovaných lží nebo snaha o podrytí důvěry v demokracii. Pro mnohé z nás, kteří nejsou a doposud nebyli v přímém kontaktu s problematikou klinického hodnocení a vakcinace, je velmi jednoduché dezinformátorům „naletět“. Dezinformace jsou často podávány jako přesvědčivě vypadající sdělení podpořené „vědeckými kapacitami“, fotografiemi a profesionálními videy. Skutečně není snadné se v tom zorientovat. Proto tyto výše uvedené organizace doporučují 5 pravidel, které vám pomohou odlišit záměrně šířené lži od relevantních zpráv. Více informací najdete na stránkách https://aifp.cz/cs/vyvracime-dezinformace-o-covid19/. Zdroj: Helpnet.cz

1.3.2021
Online programy pro všechny seniory v březnu 2021

Březnový přehled přináší zábavu, zajímavé aktivity a možnost setkávání se každý všední den. Program připravuje nezisková organizace Právě teď! o.p.s. Je zveřejněn na jejích stránkách https://pravetedops.cz/2021/02/17/program-na-brezen/. Program na březen 2021 je opět připraven v on-line prostředí platformy ZOOM. Přístup do aplikace Zoom je na webových stránkách podrobně popsán. K dispozici je rovněž možnost telefonické pomoci s přihlášením. Zdroj: Helpnet.cz

1.3.2021
Obraťte se v každé nemocnici na místního kaplana

V jakých situacích je možno se obrátit na nemocničního kaplana? Nemůžete za vašimi blízkými do nemocnice nebo k poskytovateli sociálních služeb, potřebujete třeba sami v této situaci podporu a útěchu? Hospitalizace v nemocnici nebo pobyt v zařízeních sociální péče zásadním způsobem mění životy našich blízkých, ocitají se mimo své domácí prostředí, mají obavy o své zdraví, nemohou vykonávat činnosti, na které byli zvyklí, a my nemůžeme být s nimi. Zvláště nyní můžete kaplany požádat o návštěvu nemocného. Najděte si v každé nemocnici v kontaktech kaplana a obraťte se s důvěrou na něho. Pomůže vám v řadě věcí, i ve vašich osobních problémech. Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocni%C4%8Dn%C3%AD_kaplan. Zdroj: Noviny Pečujeme doma

15.2.2021
Nabídka práce pro OZP – Active Colour s. r. o.

Společnost Active Colour s. r. o., která již 16 let funguje jako chráněná dílna a vytváří pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením, se na nás obrátila s aktualizovanou nabídkou pracovních míst. Aktuálně nabízí tyto pracovní pozice: 1) Testování a ochutnávání nových limonádových nápojů, 2) Administrativní činnost – vyhledávání nemovitostí, 3) Administrativní činnost – kopírování a korektura textů. Všechny tři nabízené pozice zaměstnanci vykonávají z domova, u pozice administrátor je potřeba mít doma funkční PC, připojení na internet a základní uživatelskou znalost práce na počítači. V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte paní Marii Dreslerovou, telefonní číslo 775 222 307, nebo pokud raději komunikujete prostřednictvím e-mailu, pište na katkaprikrylova@seznam.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

15.2.2021
Nabídka stáže pro OZP – Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s. zajišťuje provoz redakce portálu a časopisu PROPAMÁTKY, kde na zkrácené úvazky zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Nyní se na nás obrátil s nabídkou stáže v této redakci. Hledají do redakce šikovného a pečlivého stážistu se zájmem o památky a se zdravotním omezením (OZP). Zájemce by měl mít zkušenosti s psaním nebo jinou redakční prací, zajímat se o kulturní dědictví, být pečlivý, česky nejen dobře mluvit, ale i psát. Zaměstnavatel respektuje home office, nebo poskytne pracovní prostor v redakci v jihočeském Písku. Týdenní rozsah práce je na dohodě, délka obvykle jeden až dva měsíce. Po úspěšném absolvování nabízí dlouhodobé zaměstnání. Zájemci nechť pošlou svůj životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu redakce@propamatky.cz. Více informací: https://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/hledame-posily-do-redakce-prihlaste-se-na-staz/5841/. Zdroj: STP v ČR z. s.

15.2.2021
Zásady, které by lidé z rizikových skupin měli dodržet před vakcinací

Z organizace STP v ČR z. s. MO Flora jsme obdrželi doporučení, které by lidé patřící do rizikových skupin měli dodržet před vakcinací. Jedná se o zásady připravené Prim. MUDr. Kulhánkovou ze střešovické ÚVN, oddělení Primární péče. Tyto zásady jsou: 1) 14 dnů před očkováním si nechat zjistit, není-li v těle zánět (test CRP nebo sedimentace) – CRP = C-reaktivní protein, některé ordinace praktiků jej běžně dělají. 2) Před očkováním zjistit, nemá-li člověk horečku nebo zvýšenou teplotu. 3) Dát pozor na vysoký krevní tlak. 4) Vakcínu aplikovat do deltového svalu méně zatěžované horní končetiny. Zdroj: STP Flora

15.2.2021
Polohovatelná ortéza zápěstí

Obdrželi jsme nabídku firmy Theosun technologies s.r.o., která vyrábí polohovatelnou ortézu zápěstí. Ortéza zápěstí se používá k imobilizaci zápěstí v poloze usnadňující hojení úrazů a onemocnění struktur zápěstí. Příklady použití jsou zlomeniny zápěstních kostí, syndrom karpálního tunelu, stavy po operacích šlach a osteoartróza zápěstí. Dále se používá ke kontrole částečné obrny (paréza) ruky po cévní mozkové příhodě (CMP), pro fixaci ruky u tetraplegického postižení (např. roztroušená skleróza). Ortéza je určená jak pro dospělé, tak pro děti. Její ovládání je velmi intuitivní a pacient s ní dokáže cvičit i sám. Pomůcku bohužel zatím nehradí zdravotní pojišťovny. Pokud by vás pomůcka zajímala, podrobnější informace a fotografie naleznete v přílohách. Zdroj: STP v ČR z. s.

Fixační ortéza – leták        Fixační ortéza Theosun

15.2.2021
Nouzový plán péče – nástroj podpory v případě náhlého onemocnění pečujícího

Institut důstojného stárnutí Diakonie připravil nástroj podpory v případě náhlého onemocnění pečujícího – Nouzový plán péče. Řešili, jak se vypořádat s největší obavou pečujících: co se stane, když náhle nebudu moci pečovat? Nouzový plán péče umožní zastoupit pečujícího a udržet standard péče, když se pečující ocitne v nouzové situaci, jako je náhlé onemocnění či úraz. Jak systém Nouzového plánu péče funguje? Ve svém okolí se domluvíte s osobami (1-2), které jsou v případě nouze ochotny a schopny se o vašeho blízkého postarat. Na webových stránkách si stáhnete formulář, kam vyplníte všechny údaje o tom, jak péče probíhá a co vše je třeba k jejímu zajištění. Vyplněný formulář pak uložíte na tyto webové stránky do systému. Od Institutu důstojného stárnutí pak dostanete poštou Průkaz pečujícího a samolepku, kterou si nalepíte na kartičku pojištěnce. Na samolepce je nápis: „Jsem pečující. Je na mně závislá další osoba“. Pokud se cokoliv stane, záchranná služba / policie kontaktuje Institut důstojného stárnutí a oni zajistí předání péče na náhradníka. Nouzový plán péče je ke stažení na stránkách https://www.pecujdoma.cz/nouzovy-plan-pece/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

15.2.2021
Program pro pečující – zima 2021

Ocitli jste v roli pečujícího a nevíte si rady? Nevíte jak pečovat, na co nezapomenout, jak se nezhroutit? Organizace Cerebrum pro vás připravila program plný návodů, rad a pomoci ve formě přednášek, konzultací a webinářů, který můžete absolvovat z bezpečí vašeho domova! Vše je totiž online nebo po telefonu. Neváhejte zavolat a domluvit si vám vyhovující termín a téma. Program přednášek (každý týden od 4. 1. 2021): pondělí od 14.00 hod. – Podpora pro pečující – základní informace, úterý od 14.00 hod. – Demonstrace kompenzačních pomůcek I., středa od 16.00 hod. – Demonstrace kompenzačních pomůcek II. Pro získání přístupových údajů do online programu pište na: info@cerebrum2007.cz. Dále Cerebrum nabízí po předchozím objednání na tel. 773 540 589: bezplatnou psychologickou poradnu – možno přes SKYPE, konzultaci s poradcem – telefonicky nebo online, konzultaci úprav v domácnosti s ergoterapeutem. Více informací: https://cerebrum2007.cz/poradnapropecujici/. Zdroj: Novinky z MČ Praha 8

15.2.2021
Najednou jsme bez peněz

Nečekané výpadky příjmů jsou pro rodinu i jednotlivce vždy těžkou zkouškou. Adaptovat se na vzniklou situaci je náročné a instinktivní reakce mohou často napáchat další škody. Například unáhlené rozhodnutí vyřešit výpadek půjčkou, ačkoliv problémy se splácením mohou krizi ještě více prohloubit. V dnešní době covidové to platí dvojnásob. Klienti Člověka v tísni by mohli vyprávět. Jejich příběhy i rady, jak se v nastalé situaci chovat a kam se obrátit pro pomoc, najdete v článku na stránkách https://www.sancedetem.cz/najednou-jsme-bez-penez?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=2efec3e465-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-2efec3e465-134693969. V článku najdete mimo jiné odkaz na mapu dluhových poraden. Zdroj: Šance Dětem

15.2.2021
Informace o svéprávnosti, rozhodování a soudním řízení o svéprávnosti

Na stránkách https://www.kvalitavpraxi.cz/dokumenty/rozhodovani-s-podporou/ organizace Quip, z. ú. (nyní Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.) najdete souhrnné informace týkající se svéprávnosti a jejího případného omezení. Na těchto stránkách najdete také nové dokumenty k tomuto tématu, a to Svéprávnost a podpora při rozhodování a Soudní řízení o svéprávnosti. Tyto dokumenty jsou ve formátu snadného čtení, tedy přizpůsobené pro jednoduché pochopení. Zdroj: Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.

15.2.2021
Online kalkulačka finančního zdraví neziskovky

Kalkulačka vytvořená Masarykovou univerzitou je k dispozici zdarma. Poslouží zejména k ekonomickému sebehodnocení jednotlivých nestátních neziskových organizací (NNO). Nový online nástroj ukáže, v jaké finanční kondici se organizace nachází, a poukáže na skutečnosti, které mohou negativně ovlivňovat současný nebo budoucí ekonomický stav organizace. Poradí také, jak tyto negativní skutečnosti odstranit. Celá kalkulačka funguje na principu tzv. ratingů, které vycházejí z hodnocení různých zejména finančních ukazatelů vaší organizace. Výsledné ratingy jsou pak stanovovány na škále známek A (nejlepší) až F (nejhorší). Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/online-kalkulacka-financniho-zdravi-neziskovky. Zdroj: Helpnet.cz

15.2.2021
Speciální projekt Tvoje láska a seznamka Date2K spouští zdarma Speed dating na síti

S novou službou rychlého rande online přichází seznamka Tvoje láska a Date2K. Reaguje tak na situaci spojenou s koronavirovou krizí, kdy jsou sociální kontakty omezené na minimum a klasické randění nemá téměř žádný prostor. Službu mohli zájemci začít využívat symbolicky právě na den zamilovaných 14. února, a to zcela zdarma. Koncept, se kterým seznamka Tvoje láska a Date2K přichází, kopíruje klasický speed dating. Pro každý termín se zaregistruje stejný počet mužů a žen v dané věkové kategorii. V konkrétní čas všechny klienty přivítá moderátor a nastaví pravidla. Každý pár má pro sebe vždy tři minuty a do uzavřených online randících místností je přesouvá moderátor. Podle zástupců seznamky nabízí tato nová služba naději na seznámení i v době pandemie. Vše je totiž na profesionální úrovni řízené vztahovým koučem a navíc zcela bezpečné. Po skončení rychlého rande muži i ženy zaškrtnou své preference o protějšku a v případě oboustranného zájmu klientů je seznamka propojí a poskytne kontakty. Internetová seznamka nejen pro hendikepované Tvoje láska funguje již čtvrtým rokem. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/specialni-projekt-tvoje-laska-seznamka-date2k-spousti-zdarma-speed-dating-na-siti. Zdroj: Helpnet.cz

15.2.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách NRZP ČR https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o informace o elektronických dálničních poplatcích pro osoby se zdravotním postižením, nebo informace o kampani „zařaďte pětku“, která se snaží prosadit pátý, individualizovaný, stupeň příspěvku na péči. Zdroj: NRZP ČR

9.2.2021
Aktuální doporučení pro pacienty s roztroušenou sklerózou k očkování vakcínami proti COVID-19

Výbor Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP připravil doporučení pro pacienty s roztroušenou sklerózou (RS) k očkování vakcínami proti COVID-19: Na základě současných dat se ukazuje, že onemocnění COVID-19 probíhá u pacientů s RS obdobně jako u stejně starých zdravých osob, samotné onemocnění RS se tedy nezdá rizikovým faktorem. Osoby s RS nesou ale stejná rizika jako zdravá populace, tj. těžší průběh lze očekávat u starších osob (zejména nad 65 let věku), u osob s dalšími přidruženými nemocemi (cukrovka, nemoci dýchacích cest, vysoký tlak, další závažná onemocnění, obézní osoby), rizikový je také vyšší stupeň neurologického postižení. Zatím neexistuje dostatek informací ohledně efektu a možných nežádoucích účincích vakcín proti COVID-19 u pacientů s RS. Na základě toho, co víme o mechanismu účinku mRNA vakcín, se lze domnívat, že by neměly zhoršovat průběh RS ani vyprovokovat relaps nebo zabránit efektu účinnosti biologické léčby. Důležitý je zejména fakt, že žádná z dosud dostupných vakcín proti COVID-19 není „živá“ – to znamená, že neobsahují žádný virus schopný způsobit infekci. Na základě těchto informací lze doporučit očkování u rizikových pacientů (viz výše), kde předpokládáme vysoké riziko těžšího průběhu nemoci COVID-19, i u pacientů ostatních. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2021/01/13/aktualni-doporuceni-pro-pacienty-s-rs-k-ockovani-vakcinami-proti-covid-19-vyborem-sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie-cns-cls-jep/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aktualni-doporuceni-pro-pacienty-s-rs-k-ockovani-vakcinami-proti-covid-19-vyborem-sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie-cns-cls-jep&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aktualni-doporuceni-pro-pacienty-s-rs-k-ockovani-vakcinami-proti-covid-19-vyborem-sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie-cns-cls-jep. Zdroj: Aktivní život

9.2.2021
Další informace k očkování proti Covid-19

Národní rada osob se zdravotním postižením zveřejnila na svých stránkách další dokumenty s informacemi o očkování proto Covid-19, které obdržela od Pacientské rady. Jedná se o informace: Jak se objednat na očkování, Prioritizace cílových skupin, Dotazník před očkováním a Informace pro očkované. Bohužel, v těchto materiálech, které byly zpracovány již na počátku minulého týdne, není promítnuta dohoda o tom, že lidé nad 80. let, kteří jsou s těžkým zdravotním postižením a jsou v domácí péči a nemohou se dostavit na očkovací místa, budou prostřednictvím svého praktického lékaře zaregistrováni do registru pro očkování. Více informací: https://nrzp.cz/2021/01/18/informace-c-5-2021-dalsi-informace-k-ockovani-proti-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

9.2.2021
Účetnictví, mzdy a daně: Co je jinak ve 2021?

Účetní závěrka jako příloha daňového přiznání, možnost snížit si základ daně o poskytnuté dary až o 30 % nebo zrušení superhrubé mzdy. To jsou jen některé z legislativních novinek pro tento rok, které dopadají i na neziskové organizace. Stručný přehled změn od organizace 22hlav najdete v příloze. Více informací: https://svetneziskovek.cz/management/legislativni-novinky-2021-co-se-meni-v-ucetnictvi-mzdach-a-danich. Zdroj: Svět neziskovek

22hlav_legislativa_ekonomika_2021

9.2.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o očkování, přístupu EU k očkování OZP a o nabídce pomoci s registrací na očkování proti covid-19, nebo pozvánku na předávání cen MOSTY za rok 2020, nebo informace o poradě na MPSV ČR ve věci sociálních služeb o aktuální koronavirové situaci, nebo informace o poslaneckých novelách zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

9.2.2021
Brožura Opatrovnictví v praxi

Liga vozíčkářů vydala příručku, která se zaměřuje na opatrovnictví a vše, co k němu patří. V brožuře se dozvíte, kdo může podat návrh na omezení svéprávnosti, kdo může být opatrovníkem, jak je to s ustanovením opatrovnické rady, jak má opatrovník postupovat při uzavírání např. kupní smlouvy za opatrovance, kdy se musí opatrovník obrátit na soud a požádat o schválení právního jednání a mnohá další témata. Všechna témata jsou zpracována na základě konkrétních zkušeností z praxe pečujících, kteří jsou opatrovníky nebo uvažují se opatrovníky stát. Brožuru najdete v příloze, nebo si ji můžete zdarma stáhnout na stránkách http://www.ligavozic.cz/poradna/. Zdroj: Liga vozíčkářů

Opatrovnictví v praxi

9.2.2021
Krizová linka EDA rozšiřuje své působení

Bezplatná krizová Linka EDA nově nabídne pomoc lidem, kteří mají obavy o své zdraví. Může se jednat o nemocné koronavirem nebo lidi, kteří se v době pandemie obávají o své zdraví. Původně Linka EDA vznikla jako linka důvěry pro rodiče dětí s postižením nebo po těžkých úrazech. Nyní ale rozšiřuje svoji cílovou skupinu volajících právě o téma zdraví v ohrožení. Rozšíření krizové Linky EDA má pomoci volajícím najít účinnou pomoc a radu v době, kdy jsou ostatní bezplatné linky plně vytížené. V době jarního nouzového stavu se na linku obraceli například senioři, pro které bylo zejména těžké se v nové situaci zorientovat. Své služby Linka EDA poskytuje klientům z celé ČR prostřednictvím telefonu a chatu. Je možné využít také službu e-mailového poradenství. Každý pracovní den od 9 do 15 hodin jsou konzultanti k dispozici na telefonním čísle 800 40 50 60 a na chatu pod odkazem na webu https://eda.cz/cz/co-delame/linka-eda/podrobnosti#ca1037. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/krizova-linka-eda-rozsiruje-sve-pusobeni. Zdroj: Helpnet.cz

9.2.2021
Online programy pro všechny seniory

Na únor 2021 organizace Právě Teď! o.p.s. připravila přednášky, ucelené cykly, cvičení a mnoho dalšího. Program bude probíhat on-line v aplikaci Zoom. Přihlášení do aplikace je v současnosti podstatně snazší než bývalo a organizátoři s přihlášením rádi pomohou. Kontakt na ně je uveden na stránce s programem akcí na únor: https://pravetedops.cz/2021/01/16/program-na-unor/. Zdroj: Helpnet.cz

9.2.2021
Národní ústav pro autismus spouští AutismPort, nejrozsáhlejší informační portál věnovaný autismu

Tento týden se české veřejnosti otevírá zcela unikátní internetový portál AutismPort. Na adrese www.autismport.cz bude možné najít komplexní informace týkající se problematiky autismu. Portál bude sloužit jako moderní zdroj informací založených na důkazech. Fakta na něm doplňují zkušenosti lidí s autismem i profesionálů. AutismPort je určen lidem s autismem a jejich rodinám, studentům, odborné i laické veřejnosti, ale i novinářům a politikům. Záměrem tohoto projektu je fungování internetového portálu, který bude získávat, kumulovat a zpřístupňovat informace o autismu různým zájmovým skupinám v jednoduché, názorné a uživatelsky příjemné formě. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/narodni-ustav-pro-autismus-spousti-autismport-nejrozsahlejsi-informacni-portal-venovany. Zdroj: Helpnet.cz

9.2.2021
Dobrovolnictví v době pandemie

Materiál Dobrovolnictví v době pandemie zpracovalo v reakci na mimořádnou situaci spojenou s bojem proti pandemii nemoci covid-19, kdy vyvstala zvýšená potřeba zapojení občanské společnosti do pomoci druhým, Ministerstvo vnitra. Materiál obsahuje: Vymezení pojmů dobrovolník a dobrovolnictví a jejich odlišení od jiných, rovněž využívaných institutů, aby nedocházelo k jejich zaměňování. Písemné potvrzení stanovisek odpovědných resortů a institucí (MV, MZ, MPSV a SÚIP) důležitých z pohledu výkonu dobrovolnictví v době pandemie. Shrnutí možností dotační podpory zapojení dobrovolníků do zvládání pandemie. Vyjádření podpory a ocenění dobrovolníkům za pomoc, kterou poskytují, a výzva odpovědným resortům hledat cesty (právní, finanční), jak zapojení dobrovolníků ještě více podpořit. Materiál si můžete stáhnout na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/dobrovolnictvi-v-dobe-pandemie. Zdroj: Helpnet.cz

9.2.2021
Miliardové dluhy, které nejsou vidět. Pomůže aplikace Nedlužím státu

Neuhrazené poplatky za popelnici či psa, nedoplatky na sociálním pojištění, pokuty za dopravní přestupky či nedoplatky na daních – to jsou časté dluhy, které stát vymáhá. Dlužníci o svých dluzích ale často vůbec nevědí. Pomoci má nová webová aplikace Nedlužím státu, kterou právě spouští Institut prevence a řešení předlužení spolu s komunitou Česko.Digital. Ačkoli mají instituce povinnost dlužníky o existenci závazku vyrozumět, ti o svém dluhu často nemají ani ponětí a dluh tak potichu narůstá i několik let. Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní evidují dluh ve výši 22 miliard korun. V částce nejsou zahrnuty miliardové dluhy občanů na zdravotním pojištění. Zjistit, zda a kolik dlužím státu, je v současné době velmi nepřehledné. Nové webové stránky Nedlužím státu mají lidem usnadnit orientaci při zjišťování možných dluhů vůči státní správě. Web pomůže fyzickým osobám i podnikatelům se získáním potvrzení o bezdlužnosti. Usnadnit práci má také sociálním pracovníkům a dluhovým poradnám při mapování dluhů jejich klientů. Kdokoli, kdo to potřebuje, může získat přehledný seznam institucí a návod, jak dluh zjistit. Pilotní verzi aplikace, která se bude nadále vylepšovat, najdete na stránkách https://www.nedluzimstatu.cz/. Zdroj: Svět neziskovek

15.1.2021
Stanovisko České neurologické společnosti k očkování proti coronaviru u pacientů s neurologickými onemocněními

Česká neurologická společnost ČLS JEP vydala stanovisko k očkování proti coronaviru SARS-COV-2 u pacientů s neurologickými onemocněními. U pacientů s autoimunitním onemocněním CNS (např. demyelinizační onemocnění) doporučuje s očkováním raději vyčkat na vyhodnocení dlouhodobějších nežádoucích účinků vakcín. Zároveň doporučuje, aby pacienti se závažnými neurologickými onemocněními postihujícími respirační systém (např. neuromuskulární choroby) ale také s dalšími diagnózami s vyšším rizikem závažného průběhu a mortality onemocnění COVID-19, jako jsou např. Parkinsonova choroba a atypické parkinsonské syndromy, demence, amyotrofická laterální skleróza, prodělaná cévní mozková příhoda byli očkováni prioritně. Toto stanovisko najdete na stránkách http://aktivnizivot.cz/2020/12/27/stanovisko-ceske-neurologicke-spolecnosti-cls-jep-k-ockovani-proti-coronaviru-sars-cov-2-u-pacientu-s-neurologickymi-onemocnenimi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stanovisko-ceske-neurologicke-spolecnosti-cls-jep-k-ockovani-proti-coronaviru-sars-cov-2-u-pacientu-s-neurologickymi-onemocnenimi&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stanovisko-ceske-neurologicke-spolecnosti-cls-jep-k-ockovani-proti-coronaviru-sars-cov-2-u-pacientu-s-neurologickymi-onemocnenimi. Zdroj: Aktivní život

15.1.2021
Očkování proti Covid v domácnostech

Národní rada osob se zdravotním postižením intenzivně vyjednávala způsob očkování lidí, kteří mají tak těžká zdravotní postižení, že se nemohou dostavit do očkovacích center. Nakonec se jim podařilo dohodnout způsob očkování v domácnostech, pokud se lidé nebudou moci ze zdravotních důvodů, ani za pomoci svých blízkých, dostavit do očkovacích center. Nyní, do 1. 2. 2021, je možná registrace k očkování pouze osob starších 80 let. Pokud je taková osoba imobilní a nemůže se dostavit do očkovacího centra a žije doma, tak požádá svého praktického lékaře, aby jí zprostředkoval očkování přímo v její domácnosti. Praktický lékař by se měl, ve spolupráci s krajským koordinátorem očkování a na základě jeho pokynů, domluvit na předání očkovací látky. Jestliže nebude dostatečná kapacita mobilního očkovacího týmu, bude imobilní pacient naočkován v režimu návštěvní služby svého praktického lékaře. To znamená, že by takové občany očkoval přímo jejich praktický lékař v domácnostech. Po 1. 2. 2021 se budou moci registrovat i další občané mladší 80 let a ti budou postupovat stejným způsobem, pokud se ze zdravotních důvodů – svoji imobility, nebudou moci dostavit do očkovacích center. Více informací a podrobnější postup najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/01/15/informace-c-4-2021-ockovani-proti-covid-v-domacnostech/. Zdroj: NRZP ČR

15.1.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o nabídce na antigenní testování, které agentura provádí přímo v bytech imobilních osob v Praze a Středočeském kraji, nebo informace o otevřeném dopisu ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému, nebo informace o dalších online schůzkách NRZP s MPSV ČR k sociálním službám a ke Strategii očkování proti Covid – 19. Zdroj: NRZP ČR

15.1.2021
Co se mění v roce 2021? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda, schválen byl také zákon o náhradním výživném a změny přináší i novela zákoníku práce. Více informací najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zmeny-v-roce-2021. Zdroj: Vozejkov

15.1.2021
Literární soutěž pro seniory Polabská vrba

Soutěž vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Polabská vrba je určena všem, kdo se „cítí být seniory“, je nazývána též soutěží pro pamětníky. Autoři mohou posílat soutěžní příspěvky na libovolné téma, nebo se mohou nechat inspirovat tématem, které organizátoři pro daný rok vybrali. Téma 9. ročníku soutěže je „Vzpomínky na babičku a dědu“. Cílem soutěže je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Termín odevzdání soutěžních příspěvků je 31. březen 2021. Soutěžní příspěvky mohou posílat „pamětníci“ seniorského věku. Téma prací je libovolné, žánr není omezen (próza, poezie, drama, publicistika). Všechny příspěvky lze dodat v tištěné a ručně psané podobě na adresu Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nebo v elektronické formě na adresu info@knihovna.brandysnl.cz nebo jarmila.viplakova@seznam.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/literarni-soutez-pro-seniory-polabska-vrba. Zdroj: Helpnet.cz

15.1.2021
Další tři Taxíky Maxíky pomůžou seniorům a handicapovaným

Speciální zvýhodněné Taxíky Maxíky vyjedou do ulic dalších tří měst. Seniory a handicapované budou vozit také v Čáslavi, Orlové a Ústí nad Labem. Projekt sociální taxislužby je výsledkem spolupráce Nadace Charty 77 (Konto Bariéry a SenSen) a lékárenské sítě Dr.Max. Taxíky vozí zájemce levně a bezpečně k lékaři, na úřad, ale i za kulturou nebo na setkání s přáteli. Taxíky Maxíky vozí seniory a handicapované od roku 2016. Od té doby se projekt rozšířil do celkem 16 měst České republiky, kromě Liberce a Prachatic ještě do Ústí nad Orlicí, Městské části Praha 5, Kutné Hory, Mostu, Svitav, Benešova, Písku, Frýdlantu nad Ostravicí, Českého Těšína, Městské části Praha 15, Českých Budějovic, Havířova, Šumperku a Vimperku. Více informací na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/dalsi-tri-taxiky-maxiky-pomuzou-seniorum-handicapovanym a na stránkách https://www.drmax.cz/projekty-kterym-pomahame/taxik-maxik. Zdroj: Helpnet.cz

15.1.2021
Přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením

Souhrnnou zprávu o stavu za rok 2020 schválil Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. Hlavním cílem zprávy je poskytnout souhrnné a ucelené informace o stavu přístupnosti v deseti oblastech, které úzce s činností státní správy a výkonu veřejných služeb souvisí (Komunikace a jednání s úřady, Přístupnost informací a internetových stránek, Přístupnost veřejných služeb v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení, Volby, Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, Přístupnost budov, Přístupnost v oblasti veřejné dopravy, Přístupnost v oblasti kultury, Přístupnost výrobků a služeb, Cestovní ruch). Každá z oblastí obsahuje mimo popisu aktuálního stavu také informace o relevantní právní úpravě na národní i mezinárodní úrovni, o budoucím vývoji a seznam institucí zodpovědných za dodržování nastavených pravidel. Mimo informačního přínosu pro subjekty státní správy může být i vodítkem pro samotné osoby se zdravotním postižením, které mohou jejím prostřednictvím získat důležité informace o tom, jaké služby jsou přístupné či jaké služby by přístupné být měly a zároveň získají i informace o tom, na koho se mohou v rámci dané oblasti obrátit. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/pristupnost-verejne-spravy-verejnych-sluzeb-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

15.1.2021
Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké

Paliativní péče a léčba je velkým pomocníkem ve chvíli, kdy se člověk ubírá ke konci svého života, někdy v řádu let a někdy měsíců či týdnů. Je dobré vědět jaké jsou ještě nejen medicínské, ale i sociální možnosti pomoci, co člověk prožívá a jak být prospěšně se svým blízkým i v tomto období. Tomu by měla napomoci i nová brožura Amelie, z.s. Brožura je ke stažení na adrese: https://amelie-zs.cz/paliativa. Tištěnou pak organizace zašle zájemcům poštou, k doptání je na e-mailu: info@amelie-zs.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/paliativa-slovo-nezname-obavane-i-laskave. Zdroj: Helpnet.cz

15.12.2020
Valorizace v lednu 2021 zvýší průměrný starobní důchod přibližně o 839 korun měsíčně

Od ledna 2021 dojde opět k valorizaci všech vyplácených důchodů, tedy starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí valorizaci důchodů automaticky, klienti nemusí o zvýšení důchodu žádat. Základní výměra se zvýší o 60 Kč, tedy z 3 490 na 3 550 Kč, a procentní výměra vzroste o 7,1 %. Vůbec poprvé v historii valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/valorizace-v-lednu-2021-zvysi-prumerny-starobni-duchod-priblizne-o-839-korun-mesicne. Zdroj: CSSZ

15.12.2020
Změny výplatních termínů důchodů v roce 2021

Stejně jako každý rok i v roce 2021 státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2021 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát. Důchody, které mají být vyplaceny na Štědrý den, tedy ve čtvrtek 24. 12. 2020, budou vyplaceny ve středu 23. 12. 2020. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2021. Zdroj: CSSZ

15.12.2020
Rodina základ péče o osoby s duševním onemocněním

Projekt spolku A DOMA je určen lidem s duševním onemocněním starším 18 let a jejich rodinám, které žijí na území hl. m. Prahy. Trápí vás nebo vašeho blízkého duševní onemocnění a nevíte jak dál? Vznikají v rodině v důsledku duševního onemocnění vašeho blízkého konflikty? Pokud jste odpověděli na některou z těchto otázek „ano“ je tento projekt určen právě Vám. Projekt podpoří osoby s duševním onemocněním v samostatnosti a lepším zapojení do každodenního života. Zaměří se na komplexní podporu prostřednictvím neurostimulačních cvičení, individuální a skupinové psychoterapie. Nově využije i technologie biofeedbacku. V rámci individuální podpory ušité na míru může osoba s duševním onemocněním využít i odborníky v oblasti ergoterapie, fyzioterapie, sociální práce, tréninku paměti a dalších. Projekt pomůže rodině zajistit podporu psychoterapeuta a budovat dobré vazby nejen mezi pečujícími, ale i osobou s duševním onemocněním. Veškeré aktivity jsou v rámci projektu poskytovány zcela zdarma. Kontakt: tel.: 725 319 208 nebo e-mail: rodinazakladpece@a-doma.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/rodina-zaklad-pece-o-osoby-s-dusevnim-onemocnenim. Zdroj: Helpnet.cz

15.12.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o elektronických dálničních známkách, nebo informace o strategii očkování proti nemoci Covid – 19, nebo informace o jednání na MPSV ČR, které se týkalo testování klientů a zaměstnanců v pobytových zařízeních sociální péče, návštěv v pobytových zařízeních sociální péče, testování osob, které jsou v domácí péči, a projednávání novely zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

15.12.2020
Jak chránit práva rodičů s psychosociálním postižením a jejich dětí?

Publikaci Jak chránit práva rodičů s psychosociálním postižením a jejich dětí? vydala zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková. Publikaci lze nalézt na stránkách ombudsmana: https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/cim-se-zabyvame/doporuceni/. Tato publikace vznikla na základě šetření výkonu veřejného opatrovníka u rodičů, kteří byli omezeni ve svéprávnosti, a dále také na základě šetření činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí. Zdroj: NRZP ČR

15.12.2020
Psychologické poradenství pro pracovníky v sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Sociální klinikou a Českým institutem biosyntézy zajišťuje speciální online pomoc pro všechny, kdo se během pandemie starají o ohrožené skupiny obyvatel nebo s nimi řeší ekonomické a sociální důsledky pandemie. Psychologické poradenství je určeno pracovníkům v sociálních službách i lidem, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a zajišťují pro ně často jediný vřelý kontakt se světem; starají se o seniory, lidi těžce nemocné, malé děti nebo i celé rodiny. Všichni jsou denně vystaveni riziku nákazy a aby neohrozili své okolí, musí se velmi rychle adaptovat na nové prostředí a podmínky výkonu práce, která je stěžejní pro zdárné zvládnutí celé situace. Člověku, který zažívá náročné období, pomohou odborníci během tří online setkání zorientovat se v dané situaci, pojmenovat akutní problémy a pokud je třeba, nasměrují ho na následnou péči. Cílem je, aby tito lidé překonali náročnější období a měli k dispozici někoho, s kým mohou o svých pocitech a problémech otevřeně mluvit. To vše profesionálně a při zachování maximální diskrétnosti. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/psychologicke-poradenstvi-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach. Zdroj: Helpnet.cz

15.12.2020
Záznam konference O RS (ne)jen pro rodinu

Nestihli jste 28. 11. 2020 sledovat naživo online konferenci O RS (ne)jen pro rodinu? Nyní si ji můžete přehrát celou nebo jen dílčí přednášky. Záznam online konference je ke stažení na youtube kanálu Aktivního života. Záznam obsahuje tyto přednášky: Novinky v léčbě aneb nebojte se změny, Lázeňská léčba u RS, Tepelná pohoda při RS, Důležitost cvičení, praktické ukázky jógy. Konferenci pořádali: Revenium, z. s., Aktivním život a společností Merck spol. s r. o. Více informací a odkazy na záznamy přednášek najedete na stránkách http://aktivnizivot.cz/2020/12/04/konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-ke-stazeni-na-youtube-kanalu-aktivniho-zivota/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-ke-stazeni-na-youtube-kanalu-aktivniho-zivota&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-ke-stazeni-na-youtube-kanalu-aktivniho-zivota. Zdroj: Aktivní život

15.12.2020
Nový web radí pacientům s chronickým onemocněním ledvin

Lidé s diagnózou chronického onemocnění ledvin a jejich blízcí mohou nově čerpat potřebné informace na webových stránkách www.domaci-dialyza.cz. Stránky obsahují nejen podrobné informace o jednotlivých typech dialýzy a dalších způsobech léčby, ale také tipy na úpravu jídelníčku, vhodné sportovní aktivity, cestování s dialýzou či dosažení psychické pohody. Součástí webu je pacientská poradna, v níž nefroložka ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Vladimíra Bednářová odpovídá na nejčastější dotazy ze své praxe. Stránky připravil výrobce inovativních medicínských produktů Baxter. Chronické onemocnění ledvin postihuje až desetinu populace. Někteří lidé však o nedostatečné funkci svých ledvin až do poslední chvíle netuší. Varovné příznaky se totiž mohou objevit až v okamžiku, kdy se funkce ledvin sníží na pouhých 10 procent původní výkonnosti. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/novy-web-radi-pacientum-s-chronickym-onemocnenim-ledvin. Zdroj: Helpnet.cz

15.12.2020
Kampaň „Všechno dobrý“ má usnadnit seniorům čas v izolaci

Na novém webu https://www.vsechnodobry.cz/ jsou shromážděny užitečné informace pro seniory. Ty by jim měly ulehčit pobyt doma v době nouzového stavu, stejně jako po jeho skončení. Web provozuje organizace Život 90 a rodinná nadace Karla Komárka (KKFF). Web je otevřený všem neziskovým organizacím, které pečují o seniory nebo pro ně vytvářejí obsah. Funguje jako rozcestník, který poskytuje jednoduchým způsobem přehledné a užitečné informace z nejrůznějších oblastí. Jsou zde ke zhlédnutí praktická fyzická cvičení, kurzy jógy, online kurzy počítačové gramotnosti, online hry, jako jsou například křížovky, sudoku, ale také odkazy na divadelní představení, která je možné vidět místo v divadle na počítači. Web VsechnoDobry.cz zavede návštěvníky i do virtuálních galerií a muzeí, poskytuje zdarma ke stažení širokou škálu e-knih. Hlavní část webu tvoří informace o tom, kam mohou senioři zavolat v případě, že chtějí pomoci ať už s nákupy, či v tíživé psychické situaci. Krizové linky i další aktivity zde nabízí specializované organizace, například Elpida nebo Život 90. Zdroj: Euro.cz

1.12.2020
Cvičíme online

Současná situace neumožňuje scházet se pravidelně v tělocvičnách a cvičit společně s lektory. Ale máme spoustu času a můžeme cvičit sami doma. Nevíte, jak na to? Nepamatujete si cviky? Nebo si je pamatujete, ale nevíte, jak je vhodně řadit? Senior Fitnes pro vás připravil novou webovou stránku, na kterou umístil videa s inspirací pro vaši individuální pohybovou aktivitu. Videa najdete zde: https://www.seniorfitnes.cz/co-nabizime/pohybove-aktivity-pro-seniory/cvicime-online/. Zdroj: Senior Fitnes

1.12.2020
Osm technologických tipů, které nevidomým výrazně ulehčí život

V České republice žije zhruba 85 000 lidí se zrakovým postižením, kteří dennodenně naráží na překážky v důsledku svého postižení. Přitom existuje spousta technologií a aplikací, které zrakově handicapovaným pomáhají bariéry překonat, ať už při komunikaci, cestování, vyhledávání informací nebo finančních záležitostech. České startupy – Twisto, Reservio a Qerko vytvořily společně seznam s technologickými tipy, které pomohou nevidomým stát se v životě víc soběstačnými. Nevidomí lidé mají spousty možností, které jim ulehčí život, jen o nich v závalu informací neví. Navíc většinou k tomu stačí jen chytré zařízení a stažená aplikace zdarma. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/osm-technologickych-tipu-ktere-nevidomym-vyrazne-ulehci-zivot. Zdroj: Helpnet.cz

1.12.2020
Seriál ŠKODA Neřídit

Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality najdete další díly seriálu o řízení vozidel pro lidi s postižením. Jste na vozíku a rádi byste zvýšili svou soběstačnost tím, že usednete za volant? Cesta za snem ve spolupráci s Centrem Paraple připravili pětidílný seriál na toto téma. Řízením vlastního auta je pro člověka s handicapem výrazným krokem k soběstačnosti. Seriál vás provede v 5 videích problematikou řízení automobilu lidmi s handicapem. Během celého seriálu se dozvíte: kdo může řídit, jak získat řidičský průkaz, jaké existují kompenzační pomůcky, jak na finance, co je třeba zařídit a jaké vybrat auto. Zdroj: CZEPA

1.12.2020
Literární soutěž s ilustrací v hlavní roli

Knihovna Akademie věd ČR vyhlásila literární soutěž IluStory, která má jedinou hlavní podmínku a zadání: napište povídku na motivy ilustrace. Přihlásit se mohou všichni bez ohledu na věk či předchozí spisovatelské zkušenosti. Uzávěrka bude 12. prosince 2020. Motivem pro povídky je jedna konkrétní ilustrace, starodávná rytina. Soutěž má podtitul: My máme ilustraci – vy máte příběh. Podmínek, které musí autoři splnit, není mnoho – napsat povídku do 10 000 znaků a odeslat ji přes online formulář. Webové stránky soutěže nabízí i takzvanou tvůrčí studovnu – články, weby a videa o tvůrčím psaní. Soutěžní povídky budou rozděleny do dvou kategorií podle věku autorů – do 15 let a od 15 let výše. Více informací: https://ilustory.cz/. Zdroj: Econnect

1.12.2020
Jak se vyjadřovat o lidech s postižením?

Řada označení, která byla směrem k osobám s postižením dříve běžně užívána, považujeme v současné době za zastaralá nebo necitlivá. Na co bychom tedy měli brát ohled, když volíme slova? A proč není vhodné používat označení jako “slepec” nebo “dauník”? Jak hovořit, ale i přemýšlet o postižených, se můžete dočíst v článku na stránkách https://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/jak-se-vyjadrovat-o-lidech-s-postizenim-262.html?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=6bc7b7af5f-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-6bc7b7af5f-134693969. Zdroj: Šance Dětem

1.12.2020
On-line program pro seniory

Program, který připravuje Právě Teď!, o.p.s., bude v prosinci 2020 opět probíhat v prostředí ZOOM. Program je určen hlavně seniorům a je zdarma. Struktura programu zůstává podobná jako minulý měsíc: pondělí – odpoledne: přednáška/trénink paměti atp. (16 – 17 hod.), úterý – dopoledne: anglická konverzace (10 – 10:45 hod.), úterý – odpoledne: odpolední soaré s herci pražských divadel (14 – 15:30 hod.), úterý – odpoledne: zábavné hrátky se Zdeňkou Tačovskou (16 – 17 hod.), středa – odpoledne: zajímavé přednášky (16 – 17 hod.), jednou dokonce i dvě přednášky (9. 12. od 14 a od 16 hod.), čtvrtek – odpoledne: Denisa & SPOLUOBJEVITELÉ – poznávání sebe sama (16 – 17 hod.), pátek – odpoledne: zdravotní cvičení před víkendem (16 – 16:45 hod.). Pro přístup do aplikace Zoom je potřeba mít zprovozněný účet a ideálně stáhnutou aplikaci. Podrobnější informace a návody najdete na stránkách https://pravetedops.cz/2020/11/21/program-na-prosinec/. Zdroj: Helpnet.cz

1.12.2020
Ombudsman spustil podcasty s radami, jak řešit různé životní situace

Dříve avizovaný seriál podcastů Na kávu s ombudsmanem už začal. Úvodní díl se nejprve věnuje vysvětlení působnosti ombudsmana a způsobu, jaký se podněty řeší. Další díly se zaměří na konkrétní problémy a životní situace, s nimiž se lidé na ombudsmana obracejí. Jako první budou na řadě důchody. V prvním díle ombudsman formou rozhovoru vysvětluje, jaká je jeho působnost, jaká má oprávnění, s jakými problémy se na něj lidé nejčastěji obracejí a jakým způsobem se jejich podněty či stížnosti zpracovávají. Tento podcast si můžete pustit na stránkách https://youtu.be/LwOJmih0rMQ. Zdroj: Helpnet.cz

1.12.2020
Jak bude ČSSZ vyplácet jednorázový příspěvek 5000 Kč důchodcům

Dne 23. listopadu 2020 nabyl účinnosti zákon o mimořádném jednorázovém příspěvku důchodci (JPD) v roce 2020. Výše jednorázového příspěvku činí 5 000 Kč a je stejná pro poživatele všech typů důchodů. ČSSZ tak v řádu dnů od přijetí zákona zajistí výplatu tohoto příspěvku cca 3 milionům příjemců, poživatelů důchodu. Jednorázový příspěvek důchodci bude automaticky vyplacen všem stávajícím poživatelům důchodu. Vyplácet se bude samostatně formou doplatku v určeném termínu začátkem prosince 2020. Jednorázový příspěvek důchodci vyplatí Česká správa sociálního zabezpečení (nikoliv okresní správy sociálního zabezpečení), a to samostatně (mimo splátku samotného důchodu), v intervalu od 30. 11. do 8. 12. 2020. Výplata proběhne stejným způsobem, jakým byla důchodci vyplacena listopadová běžná splátka důchodu (tj. nejčastěji na bankovní účet nebo hotově). Výplata v hotovosti bude realizována poštovními poukázkami typu B, které budou doručeny adresátům dle režimu České pošty do 15. 12. 2020, na jejichž základě jim bude mimořádný příspěvek vyplacen na pobočce České pošty. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-bude-cssz-vyplacet-jednorazovy-prispevek-5000-kc-duchodcum. Zdroj: ČSSZ

24.11.2020
Nabídka práce pro OZP

Společnost Active Colour s. r. o., která vznikla v roce 2004 jako chráněná dílna, se primárně zabývá práškovým lakováním, avšak nejen tímto. Společnost se na nás obrátila s nabídku pracovního místa. Aktuálně nabízí pracovní příležitost pro osoby se zdravotním postižením – hledá šikovné zaměstnance na pozici testování a ochutnávání nových limonádových příchutí. Práci je možné vykonávat z pohodlí domova a je nastavena tak, aby ji mohli provádět i lidé s těžkým postižením a našli tak pro sebe uplatnění a snad i nový směr a radost do života. V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte paní Marii Dreslerovou, telefonní číslo 775 222 307, nebo pokud raději komunikujete prostřednictvím e-mailu, pište na katkaprikrylova@seznam.cz. Více informací najdete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

pracovní nabídka

24.11.2020
Nabídka zvýhodněných cen na úpravu a zakoupení motorového vozidla pro držitele ZTP a ZTP/P

Obrátila se na nás společnost OKIM spol. s r.o., která nyní nabízí v rámci programu ŠKODA Handy speciální nabídku pro handicapované na zakoupení vozu Škoda. Podrobnější informace naleznete v přiložených letáčcích a vzorových kalkulacích na vozy pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Kontakt: Marek Douša, tel.: 603 434 455, e-mail: marek.dousa@okim.cz, web: www.okim.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

ZTP_Škoda Fabia Combi_201121

ZTP_P_Škoda Fabia Combi_201121

OKIM Handy 1

OKIM Handy 2

24.11.2020
Nabídky pobytů pro skupiny – Bechyně a Zvíkov

V příloze najdete aktuální nabídky pobytů v Lázních Jupiter Bechyně a ve Zvíkovském Podhradí v hotelu Zvíkov na rok 2021 pro všechny organizace STP. Místní organizace Lovosice byla v těchto objektech už v minulých letech a měli velice dobré zkušenosti. Zdroj: STP Lovosice

stp 2021 Jupiter Bechyně

Seniorská nabídka – Zvíkovské Podhradí – Hotel Zvíkov

24.11.2020
Nabídka pobytů na léto 2021 – Janské Lázně

V příloze najdete aktuální nabídku Hotelu ASTORIA v Janských Lázních, která platí pro sezónu 2021. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Astoria leták SENIOR 520 Kč léto 2021

24.11.2020
Bezpečí na internetu

Při používání internetu je dobré dbát na svou bezpečnost, proto vznikají osvětové projekty, které radí, jak se na internetu pohybovat bezpečně. Mezi tyto projekty patří např. také projekt Buď safe online nebo výuková online hra Interland. Přestože jsou určené především pro děti a mládež, užitečné informace a návody z nich může získat každý. Buď safe online je nevýdělečný, osvětový projekt pod záštitou MŠMT, který vzdělává děti na základních školách, jak se na internetu chovat správně a bezpečně. Na webu https://www.budsafeonline.cz/ najdete interaktivní online kurz, který pomáhá správně řešit rizikové situace jako je seznamování, agrese nebo podvody na internetu. Využívat ho mohou i učitelé při školní výuce. Najdete zde také např. videa s návody, jak jednotlivým hrozbám předcházet. Webová hra Interland od Googlu učí děti bezpečně používat internet. K jejímu spuštění stačí pouze internetový prohlížeč. Během hry se účastník naučí, jak si poradit s hackery, phishery, kyberšikanou nebo sdílením informací na sociálních sítích, jak ochránit své osobní údaje v online prostředí, ale také např. jak odhalovat pravdivé a nepravdivé informace na internetu. Více informací najdete na stránkách https://www.e-bezpeci.cz/index.php/tiskove-zpravy/1914-nova-webova-hra-interland-od-googlu-uci-deti-bezpecne-pouzivat-internet. Zdroj: Metro

24.11.2020
Česká pošta doručuje ochranné pomůcky lidem se zdravotním postižením

Podle rozhodnutí vlády Česká pošta v těchto dnech, kdy obdržela seznam adres, roznáší 185 tisíc balení roušek a respirátorů, která jsou určena pro občany se zdravotním postižením. Doručování probíhá na konkrétní adresy konkrétním lidem. Občané nebudou muset na poštu, vše dostanou do svých domovních schránek. Roušky a respirátor jsou baleny do ochranných obalů, roznášeny budou spolu s návodem na použití v obálce. Pomoc se týká občanů České republiky, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, a osob mladších 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/ceska-posta-doruci-ochranne-pomucky-tem-nejpotrebnejsim. Zdroj: Helpnet.cz

24.11.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvánku na online diskusi 2. 12. 2020 na téma „Lidé s postižením a Evropská úmluva o ochraně lidských práv (1950-2020), nebo informace z MPSV ČR o testování klientů a zaměstnanců, nebo informace z dalšího online jednání NRZP ČR s MPSV ČR, nebo informace o testování OZP na koronavirus a o nákupech v obchodních centrech. Zdroj: NRZP ČR

24.11.2020
Informace pro OZP – jak parkovat v Brně?

Liga vozíčkářů na svých stránkách zveřejnila informaci o možnostech parkování v Brně pro osoby se zdravotním postižením. Parkování na místech vyhrazených pro OZP (místa označená znakem vozíčkáře) je ve všech parkovacích zónách zdarma bez omezení doby parkování, není nutné se registrovat přes platební automat. Rozmístění vyhrazených parkovacích míst naleznete na stránkách https://www.parkovanivbrne.cz/mapa/ – kliknout na ikonku vozíčkáře v menu vlevo. Dále v článku najdete informace, jak si vyřídit parkovací oprávnění, jak se řeší parkování mimo místa vyhrazená pro OZP, jak je to s oprávněním pro parkování a vjezd do historického centra Brna. Více informací: http://www.vozickar.com/jak-parkovat-v-brne/. Zdroj: Vozíčkář

24.11.2020
Seriál ŠKODA NEřídit – 1. díl: Můžu řídit s handicapem?

Jste na vozíku a rádi byste zvýšili svou soběstačnost tím, že usednete za volant? Cesta za snem ve spolupráci s Centrem Paraple připravili pětidílný seriál na toto téma. Řízením vlastního auta je pro člověka s handicapem výrazným krokem k soběstačnosti. Seriál vás provede v 5 videích problematikou řízení automobilu lidmi s handicapem. Během celého seriálu se dozvíte: kdo může řídit, jak získat řidičský průkaz, jaké existují kompenzační pomůcky, jak na finance, co je třeba zařídit a jaké vybrat auto. Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/skoda-neridit-muzu-ridit-s-handicapem-1.dil najdete první díl na téma: Budu moct řídit? Zdroj: CZEPA

24.11.2020
Konference “O RS (ne)jen pro rodinu” online

V sobotu 28. 11. 2020 od 10 hodin můžete sledovat přednášky a již nyní pokládat dotazy předním odborníkům na roztroušenou sklerózu. Živé vysílání s interaktivními prvky bude pro všechny zdarma, bez nutnosti registrace. Čtyřhodinový program moderovaný Hanou Potměšilovou může na webovém rozhraní http://aktivnizivot.cz/o-rs-nejen-pro-rodinu/ sledovat neomezený počet zájemců, kteří se odborníků mohou ptát předem nebo během konference prostřednictvím formuláře či zasláním dotazu na info@aktivnizivot.cz. Témata konference: Novinky v léčbě aneb nebojte se změny, Lázeňská léčba u RS, Tepelná pohoda při RS, Důležitost cvičení, praktické ukázky jógy. Konference je určena pro každého, kdo se dozvědět něco o roztroušené skleróze. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/11/16/konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-28-listopadu-online/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-28-listopadu-online&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-28-listopadu-online. Zdroj: Aktivní život

24.11.2020
Nový portál MV ČR – COVID PORTÁL

Ministerstvo vnitra ČR spustilo nový portál k problematice pandemie Covid – 19. Tento portál najdete na stránkách https://covid.gov.cz/. Na portálu jsou zveřejněná všechna aktuální opatření, vysvětlená na příkladech. Jsou zde popsaná pravidla pro různé životní situace, a to srozumitelnou formou. Na portálu je také samostatná sekce určená pro osoby se zdravotním postižením: https://covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim, nebo samostatná sekce určená pro seniory: https://covid.gov.cz/situace/seniori. Zdroj: NRZP ČR

10.11.2020
Cvičením doma k udržení kondice seniorů

Pro potřeby pečovatelských služeb, které se doma starají o seniory a další lidi závislé na jejich pomoci, sestavil Institut sociální práce soubory cvičení: Cvičení vleže, Cvičení vsedě a uvolňující Dechová cvičení na doma. Zájemcům jsou v elektronické podobě k dispozici na informačním portálu Žít doma https://zitdoma.cz/2020/05/12/tiskova-zprava-cvicenim-doma-k-udrzeni-kondice-senioru/. Cvičení jsou sestavena tak, aby neodrazovala svou náročností. Jednoduché cviky jsou zaměřené na udržení celkové pohyblivosti a svalové síly i odbourání důsledků stresu. Cvičení taktéž podporuje aktivitu oběhového systému a pomáhá předcházet vzniku otoků nohou. Cvičit lze v kteroukoliv denní dobu. Fyzioterapeutka doporučuje začít cvičením vleže, pokud člověk zvládne, může pokračovat vsedě. Respektujte své pohybové možnosti i aktuální zdravotní stav, cvičení by nemělo vyvolávat nepříjemné pocity, dušnost či bolest. Na lehké kondiční cvičení lze navázat dechovými technikami. Mimo jiné slouží ke snížení zahlenění průdušek a pocitu dušnosti u lidí s chronickým plicním onemocněním, nebo při infekci dýchacích cest. Zdroj: Žít doma

10.11.2020
Koronavirus – praktické informace

Pandemie koronaviru pokračuje. Nejzranitelnějšími jsou i nadále senioři, lidé s chronickým onemocněním a oslabenou imunitou. Proto Institut sociální práce připravil souhrnné informace určené především těmto nejzranitelnějším skupinám, jejich pečujícím rodinám a blízkým. Informace naleznete na stránkách https://zitdoma.cz/koronavirus-prakticke-informace/. Zdroj: Žít doma

10.11.2020
Informace pro pacienty s COVID-19

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně připravila návody a vysvětlení na nejčastější dotazy pacientů s COVID-19. Lidé jsou v době pandemie zmatení, neví vždy přesně co dělat, a proto praktičtí lékaři vytvořili základní pokyny pro pacienty, jak se chovat v jaké konkrétní situaci. Ty jsou k vidění na webu: https://www.svl.cz/informace-pro-pacienty/. Doporučené postupy mapují základní situace jako: Co dělat, když mám příznaky COVID-19 a co bude následovat, Karanténa a izolace, Jak na domácí léčbu při infekci dýchacích cest u dospělých COVID-19, Elektronické dokumenty v souvislosi s pandemií COVID-19, Kdy a jak do nemocnice?, Komunikace s ordinací praktického lékaře, Prevence a psychohygiena v době pandemických opatření COVID-19. Zdroj: Helpnet.cz

10.11.2020
Doporučení MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučený postup č. 16/2020 pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně pečujících v situaci pandemie COVID-19. Epidemiologická situace může přinášet pečujícím osobám potíže, z důvodu zvýšené psychické a fyzické zátěže, náročnosti zajištění péče v aktuálních podmínkách, některé rizikové faktory (např. sociální izolace) mohou mít větší dopady. Neformální pečovatelé dnes a denně řeší nestandardní situace a v situaci pandemie je nutné hledat další zdroje podpory. Doporučení MPSV při podpoře neformálních pečujících naleznete v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

Doporučený postup MPSV

10.11.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace z porady NRZP s MPSV ČR, nebo informace o možnosti připomínkování webových stránek Správy železnic pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

10.11.2020
Krizové ošetřovné přijato

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Výše ošetřovného bude činit 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, a při péči o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne. Zdroj: Verlag Dashöfer

10.11.2020
Dočasně bude opět možné vyzvedávat důchody na základě plné moci

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou, s. p., znovu umožňuje pouze po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. Osoby staršího věku a osoby s oslabenou imunitou tak budou mít možnost účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží formulář plné moci, který musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem. Plná moc je určena pouze k převzetí splátky (případně již dříve uložených nevyzvednutých splátek) důchodu zmocnitele vypláceného v hotovosti prostřednictvím Důchodové služby České pošty, s. p., v pravidelných měsíčních termínech. Česká pošta, s. p., při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů uvedených na tomto formuláři. Podpis zmocněnce potvrzující převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu porovná s podpisovým vzorem na občanském průkazu. Plná moc platí jednorázově pro konkrétní splátku důchodu / splátky důchodů a po vyplacení důchodu zmocnitele se stává součástí archivované části výplatního dokladu / výplatních dokladů. Více informací a tiskopis plné moci najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-opet-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-mo-1. Zdroj: ČSSZ

10.11.2020
Nošení roušek a svalové potíže s tím spojené

Povinné nošení roušek patří k základním vládním opatřením proti šíření koronaviru v populaci. Dotýká se většiny lidí, ovšem ne každý snáší zakrytí úst a nosu dobře. Přibývá svalových napětí, migrén a bolestí krční páteře. Z čeho tyto problémy plynou a jak jim předcházet? Tím se zabývá článek na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/noseni-rousek-svalove-potize-s-tim-spojene. Zdroj: Helpnet.cz

10.11.2020
Kurz Moderní ošetřovatelství v praxi

Bezplatný kurz probíhá ve spolupráci Českého červeného kříže a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a nově i v Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Havlíčkově Brodě, Brně, Chrudimi, Jičíně, Kroměříži, Liberci, Litoměřice, Jablonci nad Nisou, Opavě, Ostravě, Plzni, Příbrami a v Ústí nad Orlicí. Kurz je určen zájemcům z řad veřejnosti – zájemcům starším 18 let, kdy nejsou vyžadovány předchozí znalosti či zkušenosti v oboru. Přihlásit se mohou ti, kteří by v případě potřeby měli zájem svou pomocí odlehčit nemocnicím a pobytovým zařízením (např. domovy pro seniory), nebo ti, kteří se chtějí naučit pečovat o své blízké doma u lůžka. I zvládnutí základních jednoduchých technik péče pomůže ulevit nemocným a odlehčit profesionálům, kteří tak mohou pečovat o více nemocných. Kurz je zakončen vydáním osvědčení. V kurzu se naučíte něco o: hygienické péči o pacienta, podpoře pohyblivosti pacienta, manipulaci s lůžkem, zásadách podávání stravy a pitném režimu, prevenci proleženin, komunikaci s pacientem. Více informací najdete na stránkách: https://zvladnemeto.cervenykriz.eu/?fbclid=IwAR3JrhOtNWy8NJqr1eUxEzty2yLuwb84YYfOHmLUFc_MRax7B4Pl7WZGbXU. Zdroj: Helpnet.cz

10.11.2020
Osvobození od dálničních poplatků v roce 2021

Legislativní odbor NRZP ČR zpracoval stanovisko, které vyčerpávajícím způsobem odpovídá na všechny otázky držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P, které vznášeli v posledních dnech ohledně otázky, jak to bude s dálničními známkami od 1. ledna 2021 pro držitele parkovacích průkazů a průkazů ZTP nebo ZTP/P. Informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/11/06/informace-c-92-2020-upresnena-informace-k-osvobozeni-od-dalnicnich-poplatku-v-roce-2021/. Zdroj: NRZP ČR

30.10.2020
Manuál pro sociálně znevýhodněné rodiny

Radnice Prahy 8 vydala “manuál” pro sociálně znevýhodněné rodiny s nezletilými dětmi. Odpoví na otázky například v oblastech ošetřovného, mimořádné okamžité pomoci, potíží s platbami za stravné, školní družinu či klubu nebo záležitostí týkajících se doučování. Manuál najdete v příloze. Zdroj: Novinky MČ Praha 8

manual-znevyhodnene-rodiny-s-detmi

30.10.2020
Dovoz potravin až domů

Pokud jste zrovna doma v karanténě, snažíte se nevycházet ven, máte chuť vyzkoušet něco nového či nechat jiné udělat práci s nákupy a vařením za vás (vy můžete místo toho třeba v teple popíjet čaj), zkuste se obrátit na některou z dovážkových služeb. Obecně letos stoupla obliba dovozu potravin. V e-shopech jednotlivých online prodejců si vyberete z obrovského množství zboží a necháte si ho ve zvoleném čase dovézt domů. Tipy na některé dovozce potravin najdete na stránkách Pražské organizace vozíčkářů: http://www.pov.cz/8-aktuality/897-dovoz-potravin-hotovych-jidel-a-dalsiho-sortimentu. Zdroj: POV

30.10.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. dotazník pro osoby se sluchovým postižením, nebo informace o rozesílání roušek osobám se zdravotním postižením, nebo informace o SOS hodinkách – asistivní technologii k záchraně života, nebo dotaz Českého telekomunikačního úřadu na speciálně vybavená telekomunikační koncová zařízení pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

30.10.2020
Nabídka firmy Vodafone – zvýhodněné tarify

Firma Vodafone nabízí zvýhodněné tarify pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o mobilní tarify na telefonování a také přístup na pevný internet a digitální TV. Nabídka je určena pro držitele průkazu ZTP, případně ZTP/P. Nabídku najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/10/26/informace-c-86-2020-nabidka-firmy-vodafone/. Zdroj: NRZP ČR

30.10.2020
On-line program pro seniory

Každý všední den v listopadu 2020 proběhne na platformě Zoom program, který připravuje Právě teď!, o.p.s. Je určen hlavně seniorům a je zdarma. Struktura programu: pondělí – odpoledne přednáška/trénink paměti atp. (16 -17 hod.), úterý – dopoledne anglická konverzace (10 – 10:45 hod.), středa – dopolední setkávání s Danou Steinovou (10 – 11:30 hod.), čtvrtek – odpoledne poznávání sebe sama (16 -17 hod.), pátek – odpoledne zdravotní cvičení před víkendem (16 -16:45 hod.). Mimo pravidelný program: čtvrtek 19. listopadu 2020 od 10:30 hod. Dámský klub Aleny Borhyové. Pro přístup do aplikace Zoom je potřeba mít zprovozněný účet a ideálně stáhnutou aplikaci. Podrobnější informace a návody najdete na stránkách https://pravetedops.cz/2020/10/21/on-line-program-na-listopad/. Zdroj: Helpnet.cz

30.10.2020
Mnohdy je těžké zjištění, že i já potřebuji pomoc

Někdy pomoc potřebuje každý. Jde o to, nebýt na trápení či těžké situace sám. Mnohdy v terapiích nejvíce zafunguje možnost se vypovídat, nahlédnout na svoji potíž i z jiného úhlu, uvidět vše v jiném světle. To přinese nové možnosti, novou sílu i využití dosud skrytých vlastních zdrojů. Právě z tohoto důvodu fungují linky důvěry, kam – zcela anonymně, bez dalších závazků – můžete zavolat nebo napsat. Díky možnosti vyslovit svoje obtíže nahlas, pomoci druhého profesionála zklidnit rozjitřené emoce, zjištění nových informací či informací v jiném kontextu, pak člověk má energii svou obtížnou situaci unést a dál fungovat pro pomoc druhým i sobě. Kontaktovat můžete např. Modrou linku. Více informací a kontakty najdete na stránkách https://www.modralinka.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

30.10.2020
Vyhrazené parkovací místo

Česká asociace paraplegiků se intenzivně věnuje problematice týkající se parkovacích průkazů. Otázka parkovaní je pro osobu tělesně postiženou (vozíčkáře) velice důležitá, neboť automobil ke své přepravě často využívá. Při parkování je potřeba zaparkovat co nejblíže objektům, které chce navštívit, či ve kterých bydlí. Z tohoto důvodu připravila CZEPA informace o vyhrazeném parkovacím místě v místě trvalého bydliště. Informace najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/vyhrazene-parkovaci-misto. Zdroj: Vozejkov

22.10.2020
Nabídka pobytu Parkhotel Sokolov

V příloze najdete nabídku Parkhotelu Sokolov na pobyty pro Svaz tělesně postižených, se slevou 50 procent na ubytování. Pobyt doporučuje MO Kbely. Zdroj: STP Kbely

leták Parkhotel Sokolov      nabídka pobytu Parkhotel Sokolov

22.10.2020
Nabídka podzim – hotel Medlov

Hotel Medlov nabízel (ještě před zpřísněním protikovidových opatření) zvýhodněný pobyt v srdci Vysočiny. Hotel Medlov na Vysočině (v okrese Žďár nad Sázavou) je obklopen lesy a stojí na břehu Medlovského rybníka, daleko od stresu a negativních zpráv. Hotel nabízí 5 nocí na Vysočině s plnou penzí za cenu 2.590 Kč / osoba, a to v období od 16. října do 16. listopadu 2020. Hotel se specializuje na tradiční českou kuchyni a skvělé domácí dorty. V okolí hotelu je nespočet turistických tras a krásných míst k navštívení. K dispozici je také velké množství stolních her a knih k zapůjčení. V případě zájmu vám hotel může nabídnout také široké množství rekondičních i regeneračních masáží. Pokud cítíte, že by mohl být tento pobyt pro některé z vašich členů přínosem, můžete jim tuto nabídku zprostředkovat. Kontakt: Andrea Krejčí, tel.: 602 143 148, e-mail: obchod@medlovhotel.cz, web: www.medlovhotel.cz. Zdroj: STP Vozíčkáři Plzeňska

22.10.2020
Rozlišení COVIDu a chřipky

Přesto, že všude máme plno informací o tom, jak vypadá COVID, jaké jsou jeho příznaky atd., mohl by vám možná pomoci informační leták, kde je poměrně názorně popsáno, jak vypadá COVID a jak vypadá chřipka. Leták najdete v příloze. Zdroj: STP Hradec Králové

covid_vs._chripka

22.10.2020
Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.mpsv.cz/mop. Zdroj: Verlag Dashöfer

22.10.2020
Dezinfekce pro zrakově postižené

Nadace prof. Vejdovského zajistila dalších 4 000 ks kapesní dezinfekce na ruce pro nevidomé a slabozraké, které je možno si zdarma vyzvednout na pobočkách Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v každém okresním městě, v případně imobility je možné se domluvit individuálně. Před vyzvednutím dezinfekce se informujte o upravené otevírací době pobočky. Dezinfekce je k dispozici i pro nečleny. Bližší informace k vyzvednutí dezinfekce získáte na tel. čísle: 221 462 462 nebo na e-mailové adrese: sons@sons.cz. Případně na: info@inpv.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/dezinfekce-pro-zrakove-postizene-0. Zdroj: Helpnet.cz

22.10.2020
Nová asistenční služba na nádražích

Správa železnic v září zavedla bezplatnou asistenční službu pro cestující s pohybovým omezením. Mobilní čety pomáhají lidem při přesunu přes nádraží až k nástupištím. Služba, kterou si cestující musí objednat předem prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách https://asistence.oneticket.cz/, je k dispozici na 869 nádražích po celé České republice. Službu tvoří většinou dva pracovníci, kteří asistují lidem se sníženou schopností pohybu, ale i orientace. Jednadvacet mobilních čet je rozděleno do 21 provozních obvodů. Asistenční tým čeká na cestujícího v předem smluvený čas na dohodnuté stanici. Více informací a objednávkový formulář naleznete na stránkách https://asistence.oneticket.cz/. Informace naleznete také v článku Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na stránkách https://nrzp.cz/2020/10/02/informace-c-78-2020-postup-zajisteni-mimoradne-pomoci-ve-stanici/. Zdroje: Helpnet.cz, NRZP ČR

22.10.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách NRZP ČR https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzkum ombudsmana o lidských právech (o rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech), nebo informaci o distribuci ochranných pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, nebo informaci o nových opatřeních vlády v souvislosti s epidemií koronaviru v oblasti sociálních služeb, nebo informaci o vyhlášení 18. ročníku ceny NRZP ČR MOSTY, nebo informace o novinkách v sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

22.10.2020
Dotazník Připravenost letiště Václava Havla na přepravu osob se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu

Pokud cestujete letadlem a využíváte letiště Václava Havla v Praze, můžete pomoci studentce Magdě Winterové vyplněním dotazníku. Údaje z dotazníku budou sloužit jako podklad pro její diplomovou práci, která je zaměřená na otázku přepravy osob se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu. Dotazník najdete na stránkách https://forms.gle/wWhbr7RUY2fxWiki8. Zdroj: STP v ČR z. s.

22.10.2020
Výklad nařízení vlády z MPSV k sociálním službám

Omezení platná v souvislosti s epidemiologickou situací dopadají i na poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Vláda ČR vydala krizové usnesení ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v sociálních službách a krizové usnesení týkající se přerušení poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Aby byla tato krizová usnesení srozumitelná, připravilo MPSV doporučení pro aplikaci těchto krizových usnesení. Doporučení naleznete v příloze. Zdroj: Hlavní město Praha

Doporučený postup sociální služby

22.10.2020
Žádáte o dávky? Komunikujte s ÚP ČR z pohodlí domova

Úřad práce ČR přistoupil v uplynulých dnech v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, včetně mimořádné okamžité pomoci spojené s onemocněním COVID-19 (MOP COVID-19), nemusí na Úřad práce ČR osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Vyplněné formuláře je možné podávat elektronicky, tedy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem. Po dobu nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis. Další možností podání je pak zaslání žádostí a dalších podkladů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo v době úředních hodin odevzdání tiskopisů na podatelně či do schránek na podání. Více informací: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/zadate-o-davky-komunikujte-s-up-cr-z-pohodli-domo-1. Zdroj: MPSV

22.10.2020
Informace pro pacienty s Parkinsonovou chorobou

Dvě třetiny lidí s Parkinsonovou nemocí nemají dost informací o léčbě. Téměř 70 % dotázaných pacientů s Parkinsonovou chorobou nedostává od svých lékařů úplné informace o všech možnostech léčby. Vyplývá to z dotazníku, který mezi své členy rozeslalo pacientské sdružení Parkinson-Help z.s. V souvislosti s malou informovaností upozorňuje na to, že lidé ztrácí šanci se rozhodnout, zda by chtěli využít některou z možností, jež jim moderní medicína nabízí. Často se dozví o léčbě pozdě, kdy už ji nemohou – kvůli svému zhoršujícímu se stavu – využít. Tomu se snaží sdružení předejít a spustilo nové webové stránky https://jaknaparkinsona.cz, které jsou určeny především pacientům ve střední fázi onemocnění – tedy obvykle po více než třech letech od rozvoje komplikací spojených s léčbou. Portál https://jaknaparkinsona.cz má informovat pacienty o všech metodách pokročilé léčby. Tedy například o hluboké mozkové stimulaci (DBS) a pumpových systémech, kterými se lék zavádí přímo do tenkého střeva nebo pod kůži. Návštěvníci portálu mohou vyplnit dotazník, který je – pokud splní zdravotní předpoklady – propojí přímo s neurologem ve specializovaném, tzv. extrapyramidovém centru například v Praze nebo v Brně, které se operačními možnostmi léčby Parkinsona zabývají. Odpovědi by se pacient měl dočkat do maximálně 14 dní. Lékař díky vhodně voleným otázkám ve formuláři zhodnotí stav pacienta a případně jej pozve na vyšetření. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/dve-tretiny-lidi-s-parkinsonovou-nemoci-nemaji-dost-informaci-o-lecbe. Zdroj: Helpnet.cz

22.10.2020
Na kávu s ombudsmanem

Veřejný ochránce práv připravuje seriál podcastů, v nichž bude zodpovídat dotazy lidí a vysvětlovat problémy v oblastech, kterými se zabývá. Úvodní díly budou věnovány důchodům – starobním, invalidním i pozůstalostním. Lidé mohou dotazy nebo problémy z oblasti důchodů, které je zajímají, zasílat do konce října 2020 na e-mailovou adresu podcasty@ochrance.cz. Ombudsman se v rámci podcastů může zabývat otázkami, které si kladou lidé před odchodem do starobního důchodu, nebo v souvislosti s pobíráním důchodu, např. jaké činnosti se započítávají do doby důchodového pojištění, co dělat, když chybí doklady o zaměstnání, jak probíhá přiznávání invalidního důchodu apod. Každý položený a zodpovězený dotaz může pomoct nejen tazateli, ale také dalším lidem, jejichž situace a problémy mohou být podobné. Podcasty ovšem nebudou sloužit k řešení konkrétních stížností na postup úřadů při rozhodování o důchodech. Tyto stížnosti bude ombudsman dál řešit podle zákona, takže nestačí poslat pouze dotaz do podcastu, ale je třeba standardně podat podnět ombudsmanovi. První díl podcastu ombudsman plánuje zveřejnit na začátku prosince 2020. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/na-kavu-s-ombudsmanem. Zdroj: Helpnet.cz

22.10.2020
Za Hliníkem do Humpolce

První turistická trasa pro vozíčkáře v kraji Vysočina je dlouhá 3 km s převýšením 72 metrů. Tato nová turistická trasa pro vozíčkáře nese název Za Hliníkem do Humpolce. Stezka začíná u restaurace Saloon Zlatá podkova u jezdeckého závodiště v Humpolci. Vede mezi rybníky Dusilovským a Dvorákem až k Židovskému hřbitovu krásnou krajinou pod hradem Orlík. Na startu je několik parkovacích míst, bezbariérová restaurace a WC. Celý okruh je vyznačen směrovkami s piktogramem vozíčkáře a je navržen jako jednosměrný proti směru hodinových ručiček. Pod ojedinělou turistickou trasou je podepsán Klub českých turistů, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/za-hlinikem-do-humpolce. Zdroj: Helpnet.cz

22.10.2020
Důchodový systém vede k více seniorům bez nároku na důchod

Veřejný ochránce práv upozorňuje na to, že současné nastavení důchodového systému povede k nárůstu počtu seniorů, kterým nevznikne nárok na starobní důchod. Po roce 2010 totiž došlo ke zpřísnění podmínek, které jsou v rámci zemí EU mimořádné, a minimální doba pojištění pro získání starobního důchodu se postupně prodloužila až na 35 let. K tomu se ještě nezapočítávají nebo krátí některé náhradní doby pojištění získané po roce 2009, včetně např. studia. Ombudsman proto apeluje na vládu a politickou reprezentaci, aby se tímto zásadním problémem zabývaly, ať už v rámci komplexní důchodové reformy, nebo dílčími změnami právní úpravy. Ombudsman také doporučuje lidem, aby si u České správy sociálního zabezpečení včas zjišťovali započítané roky pojištění. Jednou za rok má každý nárok požádat o informativní osobní list důchodového pojištění. Zjistí z něj, jestli jim nechybí odpracované roky, aby si mohli obstarat chybějící doklady o důchodovém pojištění, nebo si mohli některé chybějící doby doplatit. Více informací: http://www.tretivek.cz/202010/duchodovy-system-vede-k-vice-seniorum-bez-naroku-na-duchod/. Zdroj: Třetívěk.cz

22.10.2020
Den zdraví se STOBem ONLINE

Již počtyřiadvacáté se uskuteční tradiční akce Den zdraví se STOBem, a to v sobotu 7. 11. 2020 od 10 hodin. Letošní ročník z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhne online na platformě ZOOM. I přes ztížené podmínky je pro vás nachystán den plný pohybu, přednášek, workshopů a rozhovorů se zajímavými osobnostmi. A chybět nebude ani soutěž. Vzhledem k tomu, že bude letos Den zdraví probíhat online, budete potřebovat zařízení (počítač, tablet nebo chytrý telefon) se stabilním připojením k internetu. Kapacita workshopů, přednášek a cvičení je omezena a je třeba se předem registrovat na webových stránkách. Online pohybové lekce jsou v rámci Dne zdraví zdarma. K hlavnímu vysílání ze Dne zdraví, v rámci kterého budeme vysílat rozhovory s odborníky, bude možné se rovněž připojit zdarma. Vstup na workshopy a přednášky je za 150 Kč. Více informací: https://www.stob.cz/cs/den-zdravi. Zdroj: i60.cz

30.9.2020
Roušky pro OZP

V pondělí 14. 9. 2020 oznámila ministryně Jana Maláčová na svém twitteru, že Vláda souhlasí s návrhem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na distribuci ochranných pomůcek lidem s handicapem. Roušky s respirátory tedy poputují k 170.000 invalidů ve 3. stupni a k 17.000 zdravotně postižených mladším 18 let. V pondělí 7. 9. schválila vláda rozeslat lidem nad šedesát let 5 roušek a jeden respirátor. Ve spolupráci s NRZP ČR se podařilo definovat skupinu lidí se zdravotním postižením, které mají také ochranné pomůcky dostat, a to tak, že roušky obdrží také příjemci III. stupně invalidního důchodu a dále děti do 18 let, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P. Je možné, že toto řešení nemusí být konečné, protože je možné, že tento model nepodchytí všechna onemocnění, pro která může být covid-19 velmi nebezpečný. Více informací: https://nrzp.cz/2020/09/15/informace-c-73-2020-rousky-pro-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

30.9.2020
Aplikace Záchranka nově umožňuje videopřenos z místa nehody

Mobilní aplikace Záchranka, sloužící primárně pro přivolání první pomoci, nově umožňuje videopřenosy mezi člověkem v nouzi a zdravotnickou záchrannou službou. Po zavolání z aplikace nebo po zavolání na linku 155 může nově operátor s volajícím zahájit videopřenos z místa události, když se operátor potřebuje podívat, jak to na místě vypadá. Virtuálně tak aplikace přináší oči záchranáře na místo nehody, a zkušené oko záchranáře dokáže vyhodnotit kolik posádek je potřeba, jestli je potřeba letecká záchranná služba a podobně. Pro uživatele se zavedením této funkce uživatelsky nic nemění, přímo v aplikaci změnu neuvidí a není nutné ji aktualizovat. Současně s videopřenosem je sdílena poloha volajícího a otevírá se i okno pro chat. Vše funguje i v případě, kdy volající nemá nainstalovanou aplikaci Záchranka. Přenos videa je možný pouze pokud má člověk připojení k internetu a kameru v telefonu. Aplikaci Záchranka si do mobilního telefonu každý může nainstalovat zdarma. Více informací: https://www.zachrankaapp.cz/. Zdroj: Verlag Dashöfer

30.9.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a o usnesení Republikového výboru NRZP ČR k návrhu této vyhlášky. Zdroj: NRZP ČR

30.9.2020
Poradenská linka pro poskytovatele sociálních služeb

MPSV spustilo v pondělí 14. 9. 2020 poradenskou linku pro poskytovatele sociálních služeb. Provoz linky bude zajištěn v pracovní dny v době od 10:00 do 15:00 hodin. Linka je určena pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem linky je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších aktivitách MPSV vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb. Bude také poskytovat základní kontakty, na koho se obrátit s dalšími dotazy mimo resort MPSV. Linka nemůže poskytovat zdravotnické informace. Na poradenskou linku je možné volat na čísla 771 139 342 nebo 771 139 343. Zdroj: Helpnet.cz

30.9.2020
Centrální informační linka ke koronaviru 1221

Linka 1221, kterou spustilo Ministerstvo zdravotnictví 1. září 2020, slouží pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění covid-19. V provozu je každý všední den od 8 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 16:30 hodin. Dotazy veřejnosti zodpoví proškolení medici a medičky. Doposud lidé volali přímo na hygienické stanice, které však soustředí kapacity na trasování. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/centralni-informacni-linka-ke-koronaviru-1221. Zdroj: Helpnet.cz

30.9.2020
13. září je Mezinárodním dnem závětí – otvírá Měsíc dobročinné závěti

Mezinárodní den závětí 13. září lidem po celém světě připomene význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Koalice Za snadné dárcovství při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října 2020 vyhlásila letos již potřetí Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, bude proplacen notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že díky dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/13-zari-je-mezinarodnim-dnem-zaveti-otvira-mesic-dobrocinne-zaveti-0. Zdroj: Helpnet.cz

30.9.2020
Přídavné pohony Klaxon k mechanickým vozíkům

Firma CanoCar nabízí přídavné elektrické pohony k mechanickým vozíkům. Když se mechanický vozík doplní o přídavný pohon, zůstávají výhody mechanického vozíku (lehká konstrukce, dobrá manévrovatelnost) a přidají se výhody elektrického vozíku (dlouhý dojezd, šetření rukou a ramen, snadné zdolávání nástrah města i terénu). Více informací naleznete na stránkách https://www.vozka.org/aktuality/zdravotechnika/pridavne-pohony-klaxon-961cz. Zdroj: Vozka

30.9.2020
Statistická ročenka 2019 shrnuje nejdůležitější ukazatele v oblasti důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení vydala Statistickou ročenku z oblasti důchodového pojištění za rok 2019. Přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Ročenka obsahuje např. informace o vyplácených, přiznaných a zaniklých starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech a v neposlední řadě přináší důležité informace o změnách mezi stupni invalidního důchodu. Statistickou ročenku si můžete stáhnout na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/statisticke-rocenky. Zdroj: ČSSZ

30.9.2020
Příručka antidiskriminačního práva

Publikaci pro vzdělávání sociálních pracovníků a pracovnic připravila Kancelář veřejného ochránce práv. Lidé, kteří se setkávají s diskriminací, jsou často v kontaktu se sociálními pracovníky a pracovnicemi. Ti by jim měli nejen pomáhat, ale také je podpořit, aby se uměli bránit, pokud jsou porušována jejich práva nebo jsou diskriminováni. To ovšem předpokládá, že sociální pracovníci umí diskriminační praxi rozpoznat, znají možnosti řešení, ví, na který kontrolní orgán se obrátit apod. Kancelář veřejného ochránce práv proto nyní vydává příručku antidiskriminačního práva pro vzdělavatele v sociální práci. Jejím smyslem je usnadnit vyučujícím přípravu výuky budoucích sociálních pracovníků a pracovnic v otázkách ochrany před diskriminací. Příručka pokrývá oblasti, v nichž se sociální pracovníci a pracovnice s diskriminací setkávají nejčastěji, tedy oblasti bydlení, vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péče, zboží a služeb. Obsahuje řadu modelových případů s řešením doplněným o vysvětlení situace a nechybí ani další úlohy a náměty pro praktické využití ve výuce. Cílem je naučit sociální pracovníky a pracovnice rozpoznávat diskriminační jednání a vědět, jak se mu dá čelit. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/prirucka-antidiskriminacniho-prava. Zdroj: Helpnet.cz

30.9.2020
Konference Směřování neformální péče 2020

Tématu pečujících se bude věnovat odborná konference Směřování neformální péče v roce 2020, která se pod záštitou místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horské uskuteční 13. 10. 2020 z důvodu epidemiologických opatření online. Na konferenci o neformální péči vystoupí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, radní pro sociální oblast hl. m. Prahy, zástupci městských částí Praha 3 a Praha 7 a zástupci několika neziskových organizací, kteří jsou mnohdy sami pečujícími. Přihlášku na online konferenci naleznete na stránkách https://alfahs.cz/2020/09/25/konference-smerovani-neformalni-pece-2020-online/. Konference bude nahrávána a následně k dispozici na stránkách organizace Alfa Human Service, z.s. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/den-pecujicich-letos-pripomeneme-jiz-podruhe. Zdroj: Helpnet.cz

30.9.2020
Zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele OZP

Vláda schválila zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. S platností od 1. října 2020 bude příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP zvýšen o 800,- Kč měsíčně, tedy na 13 600 Kč měsíčně. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/vlada-schvalila-zvyseni-prispevku-na-podporu-zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: NRZP ČR

30.9.2020
Festival ptactva

První říjnový víkend již tradičně probíhá podzimní Festival ptactva. Během něho organizují ornitologové z České společnosti ornitologické pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Udělejte si čas a pojďte s nimi pozorovat ptáky do podzimní přírody! Během vycházek zaznamenávají ornitologové u nás i v ostatních zemích data o celkovém počtu pozorovaných druhů a jedinců ptáků, nejčastěji pozorovaných druzích, vzácných druzích apod. V letošním ročníku pro vás organizátoři připravili 43 vycházek. Většina z nich se uskuteční přímo o výše zmíněném víkendu. Více informací: https://www.birdlife.cz/pozvanka-na-festival-ptactva-2020/. Zdroj: Holubí pošta

11.9.2020
Nabídka rekondičních pobytů v Hotelu Astoria Janské Lázně

Z hotelu Astoria v Janských Lázních v Krkonoších nám přišla aktualizovaná nabídka pro seniory. Cena ubytování je od 520 Kč za osobu a den s plnou penzí. Hotel Astoria je vhodný pro skupinové pobyty, rekondiční pobyty pro seniory, zájezdy pro osoby se zdravotním postižením, apod. Hotel nabízí i bezbariérové pokoje. Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo na webových stránkách www.hotel-astoria.cz. Kontakt: Martin Duda, Hotel Astoria, Lázeňská ulice 52, 542 25 Janské Lázně, tel.: 605 999 942, e-mail: astoria.janske.lazne@gmail.com. Zdroj: STP Vozíčkáři Plzeňska

2021 Hotel Astoria leták SENIOŘI

11.9.2020
Jednokolo pro OZP do přírody

Obrátil se na nás distributor kompenzační pomůcky „joellette“ – jednokola pro OZP na procházky do přírody. Tuto pomůcku by rád představil a nabídl lidem, kteří by ji mohli potřebovat. Pokud chcete zjistit, jak jednokolo vypadá a jak se používá, ukázku najdete na webových stránkách https://www.youtube.com/watch?v=I6Ewvu8F60Q. Pro bližší informace můžete kontaktovat paní Zuzanu Candy, e-mail: zcandy.joellette@gmail.com, tel.: 777 611 911. Zdroj: STP v ČR z. s.

11.9.2020
Festival Open House Brno

Během festivalu Open House se otevírají brány běžně nepřístupných budov a prostorů. Lidé si mohou zdarma prohlédnout architektonicky cenné prostory historických paláců a reprezentativních vil, pokochat se moderními designovými kancelářskými prostory nebo si užít nezapomenutelné výhledy na město ze střech výškových budov. Cílem festivalu je přiblížit architekturu různých historických epoch a období co nejširší laické veřejnosti. Doprovodný program je obvykle sestaven z komentovaných procházek, přednášek a debat o městské architektuře a prohlídek běžně nepřístupných budov a prostorů. Open House Brno se uskuteční v termínu od 10. do 11. října 2020. Více informací najdete na stránkách https://www.openhousebrno.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

11.9.2020
Lhůta pro nákup motorového vozidla

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR upozorňuje na aktuální problémy s čerpáním příspěvku na nákup motorového vozidla. Přiznaný příspěvek musí být realizován do 3 měsíců od doručeného rozhodnutí. Problémy se nyní týkají toho, že prodejci vozů nemají k dispozici vhodná vozidla, a tudíž nejsou schopni zákazníkům včas dodat objednané vozidlo. Tím, že prodejci nejsou schopni rychle reagovat na poptávku, se osoby, kterým byl přiznán příspěvek na nákup motorového vozidla, dostávají do obtížné situace, protože nejsou schopni příspěvek využít ve stanovené lhůtě. NRZP doporučuje v takových případech následující postup: Pokud zjistíte, že váš prodejce nebude mít včas připravený automobil, vyžádejte si od něj písemné potvrzení, že vzhledem k nedostatku vozů není schopen vám auto včas připravit. S tímto potvrzením se dostavte na Úřad práce, který vydal rozhodnutí o přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla, a požádejte o prodloužení lhůty pro využití tohoto příspěvku. Nejlépe bude, když toto prodloužení bude ve lhůtě dalších 3 měsíců. Jak NRZP zjišťovala u prodejců automobilů, situace je způsobena dlouhodobým výpadkem výroby u jednotlivých výrobců automobilů. Víte všichni, že v době koronaviru výrobci automobilů měli dlouhodobou odstávku výroby. To způsobilo současný nedostatek vozů v určitých segmentech. Je zřejmé, že tento nedostatek bude ještě několik měsíců přetrvávat. NRZP věří, že Úřady práce v těchto případech žadateli vyhoví. Pokud by se stalo, že Úřad práce by nechtěl vyhovět v prodloužení lhůty, obraťte se na NRZP ČR. Kontakty najdete na stránkách https://nrzp.cz/. Zdroj: NRZP ČR

11.9.2020
Další informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvání na předávání cen MOSTY za rok 2019 do Zlína dne 15. září 2020 od 15 hodin, nebo informaci o veřejné konzultaci Národní vakcinační strategie. Zdroj: NRZP ČR

11.9.2020
Migréna Kompas

Migréna Kompas, tak se jmenuje nová mobilní aplikace, která pomůže pacientům s migrénou, umožní jim získat větší kontrolu nad svou nemocí. Pacientům umožňuje zaznamenat jednotlivé záchvaty, jejich délku a intenzitu a užité léky. Kromě toho uživatel do kalendáře aplikace může zaznamenávat svou životosprávu a jak se cítil. Díky aplikaci tak pacienti s migrénou lépe porozumí svému onemocnění. Aplikace bude sloužit jako pomocník při rozhovoru pacienta s ošetřujícím lékařem, při kterém společně odhalí možné spouštěče atak a domluví se na vhodné změně životního stylu. Na vývoji aplikace se podílela organizace Migréna-help. Aplikaci si můžete stáhnout na stránkách https://www.migrena-kompas.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

11.9.2020
Domovy pro osoby s postižením nejsou domovem

Situace v domovech pro osoby se zdravotním postižením potvrzuje, že se transformace sociálních služeb téměř zastavila a přestala být společenským a politickým tématem. Zařízení mají stále charakter ústavů a nepřipomínají normální domov. Lidem zde žijícím se nedostává potřebné podpory k udržení a rozvíjení schopností a dovedností, mnohdy se naopak prohlubuje jejich závislost na péči. Ombudsmanka provedla návštěvy 9 domovů pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Zaměřila se spíš na velkokapacitní zařízení, u nichž lze předpokládat vzhledem k počtu klientů menší individualizaci péče a vyšší riziko špatného zacházení. Zastoupeny byly ale i domovy s malým počtem klientů. Návštěvy proběhly v domovech v Jihomoravském, Jihočeském, Olomouckém, Moravskoslezském, Plzeňském a Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina. Podle zjištění ombudsmana se klientům nedostává individualizované podpory v oblasti komunikace, intimního a rodinného života, samostatného pohybu, rozhodování o vlastním životě. Může tak docházet k prohlubování závislosti na poskytované péči, k frustraci, sociální izolaci a vzniku problémového chování. Podrobnější informace a podrobnou zprávu ombudsmana najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/domovy-pro-osoby-s-postizenim-nejsou-domovem. Zdroj: Helpnet.cz

11.9.2020
Speciálně upravený nízkopodlažní autobus

Charita Nový Hrozenkov (Zlínský kraj) používá speciálně upravený bezbariérový autobus. Bez problémů v něm mohou jezdit lidé s pohybovým omezením i na ortopedickém vozíku. Jde o speciálně upravený nízkopodlažní autobus, ve kterém je možné přepravovat šest osob na vozíku nebo šestnáct cestujících na sedadlech. K upevnění cestujících na vozíku se využívají podlahové a kotevní pásy. Sedadla jsou odnímatelná a jejich počet lze upravit podle počtu vozíků, které potřebujeme přepravit. Autobus má dvoje dvoukřídlé dveře, u kterých jsou k dispozici vyklápěcí plošiny. Součástí dalšího vybavení je klimatizace, topení a audiosystém s mikrofonem. Autobus si můžete objednat i s řidičem pro své cesty. Ceny jsou smluvní a řídí se aktuálním ceníkem, který najdete na stránkách www.nhrozenkov.charita.cz. Zdroj: Aktivní život

11.9.2020
Noc divadel

Osmý ročník Noci divadel se uskuteční tradičně třetí listopadovou sobotu – 21. 11. 2020, letos s podtitulem Divadlo a udr-život-elnost. Noc divadel nabízí nevšední zážitky, jako jsou například workshopy pro děti i dospělé, prohlídky divadelních zákulisí, diskuze s herci, scénografy a režiséry a další formáty divadelních setkání, které v běžném programu nenajdete. Noc divadel v ČR, kterou koordinuje Institut umění – Divadelní ústav od roku 2013, se díky stovkám akcí ve zhruba 40 městech a místech ČR stala jedním z největších divadelních svátků v Evropě. Více informací: http://www.nocdivadel.cz/. Zdroj: Metro

27.8.2020
Zažít město jinak 2020: Nádech pro sousedy

Nadechni se pro město, udělej něco pro své okolí a zapoj se do sousedského dění. K tomu nabádá 15. ročník sousedských slavností Zažít město jinak v režii spolku AutoMat a místních organizátorů. V sobotu 19. září 2020 oživí stovky ulic v Praze i v dalších městech. Rekordní počet místních organizátorů se rozhodl po období karantény znovu rozproudit dění ve svém okolí. Letošní slavnosti čítají už 85 přihlášených lokalit v 34 městech. Témata sousedských slavností se každý rok mění, ale princip zůstává stejný. Akce je nekomerční, založená na dobrovolnickém nasazení organizátorů a apolitická. Více informací, seznam jednotlivých lokalit a postupně i jejich program najdete na www.zazitmestojinak.cz. Zdroj: AutoMat

27.8.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o možnosti připomínek k novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nebo o připomínkování návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví, nebo informace o výstupech z kulatého stolu na téma „udržitelnost činnosti pacientských organizací“. Zdroj: NRZP ČR

27.8.2020
Týdny pro duševní zdraví

Jako každý rok se i letos můžete těšit na rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví a mnoha dalších. Akce Týdnů pro duševní zdraví probíhají po celé České republice. Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá od 10. září do 10. října 2020, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Vstupné na mnoho pořádaných akcí je zdarma nebo dobrovolné. Více informací: http://www.tdz.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

27.8.2020
15. Fórum celiaků – Gluten Free Prague Expo 2020

15. Fórum celiaků – GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2020 – tradiční akce ke květnovému Mezinárodnímu dni celiakie se nyní netradičně přesouvá na 5. září 2020. Místo konání akce: PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, hala č. 6. Akce je přístupná široké veřejnosti, přestože je určena zejména lidem, kteří musí ze zdravotních důvodů dodržovat bezlepkovou dietu. Víte si rady s bezlepkovou dietou? Zajímá Vás bezlepkový svět? Využijte této příležitosti, máte možnost poslechnout si přednášky lékařů a potravinářů o tom, co je nového v této oblasti, seznámit se s vystavovateli z řad výrobců a dovozců bezlepkového sortimentu. Můžete ochutnat novinky na trhu. Ke koupi bude čerstvé pečivo, cukroví, občerstvení a čepované pivo, vše samozřejmě bezlepkové. Podrobné informace naleznete na www.celiak.cz, stejně tak i případné změny či doplnění vystavovatelů. Po celou dobu bude k dispozici poradna pro bezlepkovou dietu. Zdroj: Helpnet.cz

27.8.2020
Neoprávněné účtování sociálních služeb

Organizace CZEPA se setkala s případem, kdy poskytovatel osobní asistence účtoval klientovi také čas administrativy. CZEPA si vyžádala stanovisko z úřadu ombudsmana, který se vyjádřil k tomu, co lze účtovat jako “čas nezbytný k zajištění úkonu”. Sdělení úřadu obsahuje vyjádření, že klientovi by měl být účtován až výsledný čas strávený s klientem a že klientovi nelze účtovat navíc čas sloužící k provedení administrativy. Podrobnější informace naleznete v článku na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/uctovani-socialnich-sluzeb. Zdroj: CZEPA

27.8.2020
BezCigaret.cz

Česká koalice proti tabáku, z. s. provozuje webové stránky https://www.bezcigaret.cz/ a bezplatnou národní linku pro odvykání kouření 800 350 000. Linka je určena všem občanům ČR starším 15 let, kteří sami chtějí nebo zvažují odvykání kouření, nebo se potřebují poradit ohledně odvykání svých blízkých osob. Organizace poskytuje také poradenství v odvykání kouření pro odborníky (psychology, adiktology, sociální pracovníky…), kteří se ve své praxi setkávají s kouřícími klienty a chtěli by tento problém s klienty řešit. Na webových stránkách https://www.bezcigaret.cz/ najdete rady a návody pro ty, kteří chtějí přestat kouřit, a je možné si na nich sestavit svůj vlastní odvykací plán. Zdroj: Helpnet.cz

27.8.2020
Auto, aneb zajištění mobility vozíčkáře

Častým tématem dotazů klientů odborného sociálního poradenství jsou otázky ohledně zajištění mobility – například koupě a úpravy automobilu, vrácení DPH, parkovacích průkazů a řidičských průkazů, příspěvku na mobilitu, autoškol pro osoby se zdravotním postižením a podobně. Proto Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. připravila souhrnný článek, ve kterém jednotlivá témata podrobněji rozebrala. Článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/auto-aneb-zajisteni-mobility-vozickare. Zdroj: CZEPA

27.8.2020
Co nabízejí mobilní operátoři držitelům ZTP/P?

Máte nevýhodnou smlouvu se svým poskytovatelem mobilních služeb? Od dubna 2020 je vypovězení takové smlouvy jednodušší a rychlejší. Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/vychytavky/co-nabizeji-mobilni-operatori-drzitelum-ztp-p najdete přehled nabídek hlavních mobilních operátorů určených pro lidi se zdravotním postižením. Zdroj: CZEPA

27.8.2020
Vinohradské vozíkohraní

Liga vozíčkářů pořádá další ročník Vinohradského vozíkohraní, které se uskuteční 4. září 2020 od 15:00 hod. Místo konání: Bzenecká 23, 628 00 Brno. Těšit se můžete na oslavy 30 let Ligy vozíčkářů, hudbu, výtvarné dílničky, aktivity pro děti a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Více informací https://www.facebook.com/events/2840997222795711/. Zdroj: Liga vozíčkářů

27.8.2020
Přihlaste se do bezplatného kurzu Jedu s dobou

Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65 a více let a to nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Finanční podporu projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu je pro účastníky zcela zdarma. Kurzy můžete absolvovat v Centrech bezpečné jízdy (Třinec, Příbram, Ostrava, Most, Jihlava, Sosnová u České Lípy, Hradec Králové, Vysoké Mýto). Kurzy se skládají z teoretické a praktické části a celkem trvají 5 hodin. Více informací najdete na webových stránkách https://www.jedusdobou.cz/, kde se také můžete na kurz zaregistrovat. Zdroj: Třetí věk

27.8.2020
Kurz Sherlock Senior

Zajímá vás, jak fungují média? Chcete vědět, kde vznikají zprávy? Rádi byste zjistili víc o dezinformacích, hoaxech a řetězových e-mailech? A jste už v důchodu? Přihlaste se na kurz Sherlock Senior, pořádaný společností Seznam. Sherlock Senior je vzdělávací program o médiích pro všechny zájemce v důchodovém věku, kteří sledují, jak se mění svět kolem nich, a chtěli by lépe porozumět médiím, internetu, sociálním sítím, informacím a dezinformacím. Interaktivní dvoudenní kurz je zdarma a koná se v Českých Budějovicích ve dnech 23. a 24. 9. 2020 v prostorách Jihočeského divadla. Registrovat se můžete na stránkách https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgvmBX1caWYAVxdVcm6CkM0BbZp6aC-Pnxk7wLkiXDRlJ-cg/viewform?fbclid=IwAR0z12IgyTzJatCho1fp774fZcZSVC8FrXn2d7w9uPTBPWshON1IO_D9I0s. Zdroj: i60.cz

27.8.2020
Pozvánka na konferenci Senioři 2020 – Vědět znamená umět pomoci

Rada seniorů České republiky zve na konferenci Senioři 2020 – Vědět znamená umět pomoci. Konference je určená nejen seniorům, ale i odborné veřejnosti. Konferenci pořádá Rada seniorů České republiky ve spolupráci s Libereckým krajem a Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Konference se uskuteční 17. září 2020 od 8:30 do 15:30 hodin v multimediálním sálu Krajského úřadu Libereckého kraje (U Jezu 642, 460 01 Liberec). Více informací: http://www.rscr.cz/2020/08/pozvanka-na-konferenci/. Zdroj: Rada seniorů ČR

27.8.2020
AkSenHry 2020 pro aktivní seniory 50+

AkSen zve zájemce ve věku 50+ na sportovní hry pro seniory. Akce se koná v neděli 6. 9. 2020 od 9:30 do 15:00 hod. ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech v Praze. Přihlásit se můžete do těchto disciplín: chůze Nordic Walking, stolní tenis, tenis, pétanque a seniorský pětiboj. Každý jednotlivec se může přihlásit na všechny disciplíny, jednotlivé soutěže jsou uspořádány tak, aby se daly časově zvládnout. Přihlášky se přijímají na e-mailové adrese: aksen@aksen.org nebo azagorova@aksen.org, a to do 2. 9. 2020. Startovné činí 50,- Kč. Více informací: http://www.aksen.cz/aktivity/aksenhry-2020. Zdroj: AkSen

27.8.2020
Zlatá práce

Zlatá práce je projekt Nadace Krása pomoci pro podporu zaměstnávání lidí ve věku 50+, propojující uchazeče a firmy. Zájemcům o práci je poskytováno bezplatné poradenství při sepsání životopisu a přípravě na pohovor, k dispozici mají i e-learningová videa na toto téma. Nadace navazuje spolupráce s firmami, které hledají nové zaměstnance a podporují diverzitu ve svých pracovních týmech. Projekt se věnuje také tématu proměny pracovního trhu v souvislosti se stárnutím populace. Projekt Zlatá práce vznikl, aby pomáhal lidem ve věku 50+ uspět na pracovním trhu. Více informací: https://zlataprace.eu/. Zdroj: AkSen

12.8.2020
Národní zdravotnický informační portál nabídne občanům ověřené informace ze zdravotnictví na jednom místě

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky připravily Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky nový Národní zdravotnický informační portál (NZIP). Najdete ho na webové adrese https://www.nzip.cz/. Jeho primárním cílem je poskytnout široké veřejnosti místo, kde nalezne důvěryhodné a garantované informace z různých oblastí českého zdravotnictví. Veškerý obsah publikovaný na portálu je ověřovaný předními odborníky v dané oblasti medicíny. Díky NZIP jsou informace pro veřejnost dohledatelné na jednom místě, kterému lze skutečně důvěřovat. Na portálu, který bude sloužit jako zdravotní průvodce a rozcestník, najdou lidé odpovědi na otázky týkající se zdraví, prevence, onemocnění, očkování, stravování a životního stylu, poskytovatelů zdravotní péče a dalších témat. Mimo to budou na NZIP publikované odborné články a aktuality ze světa zdravotnictví nebo ukázky samovyšetření. Pokud občan potřebuje urychleně najít poskytovatele zdravotní péče, pomůže mu interaktivní mapa najít nejbližšího lékaře. Všechny informace budou zveřejňovány v podobě srozumitelné pro širokou veřejnost. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/narodni-zdravotnicky-informacni-portal-nabidne-obcanum-overene-informace-ze-zdravotnictvi. Zdroj: Helpnet.cz

12.8.2020
Hvězda – memoriál Zdenky Hanákové

Na 38. ročník sportovního setkání (nejen) vozíčkářů, které se koná v sobotu 5. září 2020, zve Pražská organizace vozíčkářů (POV). Setkání v oboře Hvězda v Praze 6 bude slavnostně zahájeno ve 13 hodin. Čekají vás tradiční závody ve slalomu na mechanických a elektrických vozících, závody v běhu a jízdě na 1000 metrů a “malý” závod na 300 metrů. Připraveny budou oblíbené doplňkové disciplíny: minigolf, šipky, ruské kuželky, garden rondo, siloměr, laserová střelnice, air hockey a lukostřelba. Symbolické startovné je 50,- Kč za závodníka. Každý registrovaný závodník obdrží malou pozornost, první tři v hodnocených kategoriích budou obdarování při slavnostním vyhlášení vítězů. Pro zájemce o účast z Prahy zajišťuje POV dopravu upravenými mikrobusy. Přihlaste se v kanceláři POV (tel.: 224 826 078) nebo prostřednictvím e-mailové adresy frankova@pov.cz. Více informací: http://www.pov.cz/akce/hvezda. Zdroj: Helpnet.cz

12.8.2020
Nový národní plán na podporu rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Nový národní plán na období 2021 – 2025 schválila vláda České republiky. Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 (dále jen „Národní plán“) je základním strategickým dokumentem, který určuje směřování vládní politiky ČR v oblasti vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na následující období. Jeho cílem je podporovat integraci osob se zdravotním postižením. Svou strukturou tak jako předchozí národní plány navazuje na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Naplňováním doposud realizovaných národních plánů došlo ke zlepšení přístupu státu k osobám se zdravotním postižením, což se pozitivně promítlo v řadě oblastí, které jsou k zajištění podmínek pro kvalitní a důstojný život této skupiny lidí důležité a napomáhají jejich integraci do společnosti. Více informací a vlastní národní plán najdete na stránkách https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/narodni-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2021_2025-182867/. Zdroj: Helpnet.cz

12.8.2020
Vyhrazená parkoviště pro osoby se zdravotním postižením

Veřejný ochránce práv provedl výzkum zaměřený na vyhrazená parkoviště pro osoby se zdravotním postižením. Došel k závěru, že obcím chybí vstřícnost při zřizování individuálních vyhrazených parkovišť. Jen čtvrtina obcí projevuje jistou vstřícnost vůči žadatelům o individuální vyhrazené parkování pro osoby se zdravotním postižením a snaží se jim co nejvíc ulehčit proces získání povolení a zřízení parkovacího místa. Ostatní obce mají naopak různě vysoké, mnohdy zatěžující a neopodstatněné požadavky. Individuální posuzování žádosti stále není standardem, stejně jako navrhování reálných náhradních opatření. Podrobněji se s výsledky výzkumu můžete seznámit v článku a přiloženém dokumentu na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/obcim-chybi-vstricnost-pri-zrizovani-individualnich-vyhrazenych-parkovist. Zdroj: Helpnet.cz

12.8.2020
Skupinový trénink paměti v Praze

Pečuj doma pořádá trénink paměti zaměřený na všeobecný přehled, slovní zásobu, postřeh, koncentraci a na podporu abstraktní paměti. Využijete číselných operací, her a předmětů. Budete pracovat s výbavností, seznámíte se s různými paměťovými technikami a nacvičíte jejich použití na jednoduchých praktických příkladech z běžného života. Dozvíte se, jak si lépe zapamatovat, kde jsou např. odložené brýle nebo klíče, nebo jak si lépe zapamatovat jména. Pracovat budete samostatně i ve spolupráci s ostatními. Trénink paměti je výbornou prevencí Alzheimerovi choroby, účast je zdarma. Budete mít prostor na své otázky a můžete sdílet své zkušenosti s ostatními. Akce se koná v sídle Pečuj doma, Vyšehradská 43, Praha 2, v úterý 18. 8. 2020, od 16:00 do cca 18:00 hod. Kontakt: Zdeňka Hlavničková, tel.: 730 195 061, e-mail: zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz. Zdroj: Pečuj doma

12.8.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o Zprávě ČR o plnění Úmluvy OSN o právech OZP a o tvorbě Alternativní zprávy. Zdroj: NRZP ČR

12.8.2020
Relaxační program s rybičkami Garra Rufa

Národní rada osob se zdravotním postižením připravila ve spolupráci s Thajským rájem – BOMBAYERE, S.R.O. pro lidi se zdravotním postižením zajímavou nabídku využití rybiček Garra Rufa. Je to relaxační program a pomáhá především úlevou od bolesti a detoxikace u nohou. Je to alternativní relaxační metoda, která umožňuje očištění nohou od různých výrůstků, mozolů a podobně. Tato nabídka je pro lidi se zdravotním postižením zcela zdarma. Je to 15-ti minutový program, který uvolní vaše problémy na nohou. I když jste možná nikdy o této metodě neslyšeli, jedná se o starou čínskou alternativní medicínu a vouchery pro zájemce z řad lidí se zdravotním postižením dohodla NRZP přímo s majitelem firmy. Tato nabídka je k dispozici až do Vánoc letošního roku a těchto voucherů je k dispozici 10 000. Provozovny firmy se nacházejí v centru Prahy. Návod, jak postupovat: Po otevření odkazu: https://www.thajsky-raj.cz/nroszp se dostanete na nabídku léčebné procedury s rybičkami Gara Rufa. Pro využití této nabídky je potřeba jen kliknout na tlačítko KOUPIT, zde vybrat Relaxační program rybičky Garra Rufa a opět kliknout na tlačítko KOUPIT. Otevře se Vám krátký formulář, kde vyplníte jméno, e-mail a telefon. Dále vyberete platební metodu STARÝ ZPŮSOB PLATBY (BANKOVNÍM PŘEVODEM) a dáte odeslat objednávku. Následně Vám na Vámi zadaný e-mail přijde Voucher a faktura na 0,- Kč. Voucher je platný do 23. 12. 2020. Pro uplatnění Voucheru si prosím pozorně přečtěte informace, které jsou jeho součástí. Zdroj: NRZP ČR

12.8.2020
Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

Tradiční odborná konference, jejíž V. ročník se uskuteční v Olomouci 20. října 2020, je zaměřena na otázku Co by měly, mohly a chtěly pomáhající profese dělat lépe a jinak. Reflektuje tak aktuální otázky, týkající se osob s postižením (inkluzivní život, dostupnost dávek a služeb, posuzování funkčního stavu, zaměstnávání, transformace sociálních služeb, respekt vůči spirituálním potřebám klientů, dopady Covid-19, poradenství, bezpečnost aj.). Na konferenci jsou srdečně zváni zástupci pomáhajících profesí, studenti a zainteresovaná veřejnost, včetně osob s postižením. Účastníci, kteří nebudou na konferenci vystupovat, mohou přinést letáky a jiné materiály, informující o činnosti organizací, které zastupují. Konference je také příležitostí k navazování sítí spolupráce. Přihlásit se můžete do 20. 9. 2020 prostřednictvím elektronického formuláře, který je součástí pozvánky. Pro přihlášené účastníky je konference zdarma. Místo konání: Aula CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc (budova je bezbariérová). Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/zdravotni-postizeni-v-kontextu-socialni-prace-4. Zdroj: Helpnet.cz

12.8.2020
Nová legislativa 2020

Národní rada osob se zdravotním postižením připravila informace o aktuálních změnách právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením. Protože infekce koronavirem pořád hrozí, nechce NRZP pořádat klasický seminář. Proto připravili místo semináře video, které je doplněné také překladem do znakového jazyka, ve kterém jsou shrnuty základní změny, které jsou platné od 1. 1. 2020, ale také jsou uvedeny změny právních předpisů, které byly přijímány v rámci stavu nouze. Samozřejmě, že takové materiály a videa rychle ztrácejí na aktuálnosti, ale tento materiál je v současné době aktuální a najdete jej na odkaze: https://youtu.be/f1A29oJ_V1U. Tiskovou verzi semináře najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/08/12/informace-c-62-2020-online-seminar-nova-legislativa-2020/. Zdroj: NRZP ČR

12.8.2020
Konference “O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu”

Konference, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou a především jejich blízkým, se koná 28. listopadu 2020 od 10:00 hod. v Praze v Kongresovém centru IKEM. Konference je určena výhradně pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza. Chcete vědět vše o nemoci, která trápí vašeho blízkého, ale možná i vás? Pak se zaregistrujte do 20. listopadu 2020 na email natalie.kavulicova@revenium.cz. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/08/10/spustila-se-registrace-na-prazskou-konference-o-rs-nejen-pro-rodinu/. Zdroj: Aktivní život

31.7.2020
Nabídka volných místa na rekondičním pobytu v Soběšicích na Šumavě

STP v ČR z. s. okresní organizace Příbram nabízí volná místa na rekondičním pobytu v Soběšicích na Šumavě v termínu 28. 8. – 7. 9. 2020. Cena pobytu včetně dopravy činí 6. 500,- Kč. V ceně je obsažena plná penze, ubytování, vstup do krytého bazénu, masáže, lékařská přednáška, sportovní hry a další. Zájemci z řad osob se zdravotním postižením se mohou hlásit na okresní organizaci Svazu tělesně postižených – adresa Žežická 193, Příbram, kontaktní telefon 606 650 114. Doprava je zajištěna z těchto míst: Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram, Sedlčany a Milín. Zdroj: STP Příbram

31.7.2020
Nabídka skupinových pobytů Hotel Zvíkov

Hotel Zvíkov (v okrese Písek) nabízí skupinové pobyty na rok 2021 pro všechny organizace STP. Podrobnosti najdete v příloze. Zdroj: STP Lovosice

Nabídka Hotel Zvíkov

31.7.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. upozornění na YouTube kanál NRZP ČR, nebo informace o XXVII. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce a fotografické soutěži. Zdroj: NRZP ČR

31.7.2020
Kurzy Senioři píší Wikipedii

Kurzy Senioři píší Wikipedii jsou určeny všem, kteří ovládají základy práce s počítačem a internetem a chtějí se podílet na tvorbě největší světové encyklopedie. Kurz je rozložen do 6 lekcí po 2 hodinách a je zdarma. Na kurz pro začátečníky v některých městech navazuje kurz pro pokročilé. Na kurzech se pod vedením zkušených wikipedistů naučíte přispívat do encyklopedie Wikipedie. Seznámíte se s tím, jak Wikipedie vzniká a funguje. Naučíte se opravovat chyby v článcích, diskutovat s ostatními wikipedisty, doplňovat do článků chybějící informace i vytvořit kompletně nové heslo, včetně třeba nahrání fotografií. Aktuálně se kurz bude konat v Praze, v Městské knihovně Praha, Mariánské náměstí 1/98, vždy v úterý od 8. září do 20. října 2020 (kromě 22. září), vždy 14:00 – 16:00. Více informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senioři_píší_Wikipedii/Kurzy. Zdroj: Wikimedia Česká republika

31.7.2020
Společně napříč generacemi

Fotografickou soutěž vyhlásil sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. Cena se uděluje za fotografie, které nejlépe poukazují na soužití mezi generacemi ve vazbě na zdravotní postižení, na solidaritu, vzájemnou pomoc a interakci. Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, a to na e-mail fotosoutez@vlada.cz do 15. 10. 2020. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/spolecne-napric-generacemi. Zdroj: Helpnet.cz

31.7.2020
Festival ŽIVOT BEZ BARIÉR v Ostravě

Jak aktivně trávit důchodový věk? Jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby? Jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní omezení? Potřebujete poradit s úpravou bytu, s výběrem kompenzačních pomůcek, vozíčků nebo úpravou vozidla? Přijďte 16. a 17. října 2020 do pavilonu A na výstaviště Černá louka v Ostravě, kde se koná festival ŽIVOT BEZ BARIÉR. Festival se tradičně zaměřuje na osoby se zdravotním znevýhodněním a tělesným postižením, seniory, děti a také na nejrůznější dnes běžné diagnózy, např. celiakii, obezitu, cukrovku atd. Na festivalu najdete pestrou nabídku firem poskytujících sociální a asistenční služby, úpravy vozidel a bydlení, možnosti trávení volného času a cestování, protetické, ortopedické a kompenzační pomůcky, nejrůznější elektrické ortopedické vozíky, skútry a mnoho dalšího. Představí se řada sdružení, nadačních fondů a neziskových organizací, které nabídnou nejrůznější produkty a služby. Na programu budou přednášky významných lékařů, workshopy, poradny, módní přehlídka funkčního prádla pro osoby s handicapem nebo tvořivé dílny. Současně s festivalem, a to jen v sobotu 17. 10. 2020, budou probíhat 6. celostátní setkání celiaků a Bezlepkový jarmark. Pro seniory nad 63 let včetně a držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P je vstupné 60 Kč. Více informací: https://www.zivotbezbarierostrava.cz/. Zdroj: Vozka

31.7.2020
Nejen Pražský hrad bez bariér a s průvodcem

Pražský hrad je dominantou nejen Prahy, ale celé České republiky. Navštívit ho mohou i vozíčkáři a využít můžou i služby průvodce. Na vozíku se toho dá v Praze již zvládnout mnohem více, není nutné se omezovat jen na Pražský hrad. Pokud máte zájem komentovaný výklad, můžete navštívit např. Židovské muzeum, Malou Stranu, Staré a Nové Město. Podrobnější informace najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/cestovani/nejen-prazsky-hrad-bez-barier-a-s-pruvodcem. Zdroj: Vozejkov.cz

31.7.2020
Informace pro pečující osoby

V dalším článku na stránkách Vozejkov se mimo jiné dozvíte, za co je možné utratit příspěvek na péči, jaké jsou povinnosti pečujícího z pohledu zákona, co dělat, když opečovávaný nechce zaplatit. Článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/pecujici-osoby-dil-sesty-vdovsky-a-vdovecky-duchod. Zdroj: Vozejkov.cz

31.7.2020
Vozíčkáři se můžou vydat na výlet připravený Klubem českých turistů

Turistika a vozík to rozhodně jde dohromady. Jde jen o to mít chuť a vybrat správnou trasu. S tím druhým vám může pomoct Klub českých turistů, který od roku 2009 buduje v rámci vlastního programu „Turistika pro všechny“ značení turistických stezek, vhodných pro vozíčkáře. Trasy jsou vyznačeny směrovkami s logem vozíčkáře a na několika místech obsahují vývěsné mapy s popisem trasy a zajímavostí na trase. Na trasách jsou odstraněny bodové závady v průjezdnosti. Trasy jsou zařazeny do některého ze tří stupňů obtížnosti, označených barevně (jako např. je značena obtížnost sjezdovek). Většina tras tvoří okruhy, které je možno různě kombinovat a projet trasu kratší nebo delší. Trasy jsou rovněž použitelné k procházkám s dětským kočárkem. Více informací: http://www.vozickar.com/na-vylet-s-klubem-ceskych-turistu/. Zdroj: Vozíčkář

31.7.2020
Upozornění pro konopné pacienty na rizika trestněprávní odpovědnosti při domácím pěstování a zpracování konopí

V České republice má stále více pacientů přístup ke konopí na předpis. Stejně tak se stále rozšiřuje nabídka potravin a kosmetiky z konopí. V situaci, kdy probíhá politická a veřejná diskuze o legalizaci pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 %, se ve veřejném prostoru objevují informace, že pěstování konopí s vyšším obsahem THC nepřináší žádná rizika. Tyto informace jsou často velmi zavádějící. V důsledku těchto nejasností se pacientský spolek KOPAC na valné hromadě usnesl připravit a publikovat varování před riziky trestněprávních důsledků. Pěstování konopí s vyšším obsahem než 0,3 % THC není v České republice legální. Pěstování 5 rostlin a méně je pouze dekriminalizováno, a to v případě pěstování pro vlastní potřebu. Neznalost zákona neomlouvá nikoho, včetně konopných pacientů. Obhajoba před trestním soudem založená na prokazování přínosů konopí pro pacienta je obvykle neúspěšná. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/07/21/upozorneni-pro-konopne-pacienty-na-rizika-trestnepravni-odpovednosti-pri-domacim-pestovani-a-zpracovani-konopi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=upozorneni-pro-konopne-pacienty-na-rizika-trestnepravni-odpovednosti-pri-domacim-pestovani-a-zpracovani-konopi. Zdroj: Aktivní život

31.7.2020
Hravé odpoledne na farmě aneb Krajský den pro rodinu

Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem připravuje již 10. ročník veřejností oblíbené akce „Hravé odpoledne na farmě aneb Krajský den pro rodinu“. Akce se bude konat 8. září 2020 od 14 do 18 hodin v areálu farmy Apolenka v obci Spojil u Pardubic (Na Okrajích 156). Hravé odpoledne na farmě je akce pro širokou veřejnost, na které neziskové organizace působící v Pardubickém kraji prezentují svou činnost. Tato událost je dobrou příležitostí k prezentaci veřejně prospěšných aktivit jednotlivých neziskovek před velkým počtem návštěvníků. V rámci doprovodného programu probíhá interaktivní hra, která prováže zapojené organizace s veřejností. Každý dětský návštěvník obdrží hrací kartu a bude muset společně s rodiči obejít všechna stanoviště. Neziskové organizace, které se chtějí do akce zapojit, musejí poslat do 15. srpna 2020 přihlášku na e-mail Linduskova@konep.cz. Přihlášené organizace budou mít možnost absolvovat dne 26. srpna 2020 od 13 do 17 hodin přípravný seminář „Jak se efektivně prezentovat veřejnosti na Hravém odpoledni“. Více informací: https://www.helpnet.cz/kalendar-akci/hrave-odpoledne-na-farme-aneb-krajsky-den-pro-rodinu. Zdroj: Helpnet.cz

31.7.2020
Krajská konference neziskových organizací Pardubického kraje

Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj zvou na 21. Krajskou konferenci neziskových organizací Pardubického kraje, která se uskuteční ve středu 23. září 2020 od 9 hodin v Kongresovém centru Pardubice (Atrium Palác Pardubice, Masarykovo nám. 2799, 3. patro). Dopolední část bude věnována mimo jiné tématům dotací a grantových možností, fundraisingu či PR neziskových organizací. Odpoledne proběhnou dva bloky vzdělávacích workshopů. Témata vzdělávacích workshopů: Fundraising a péče o dárce, PR neziskových organizací – komunikace s médii, psaní tiskových zpráv, Grafika bez grafika – vytvoření jednoduchého grafického návrhu pomocí online nástroje Canva, Facebook pro NNO aneb jak na obsah – analýza facebookových stránek neziskových organizací. Podrobný program akce bude zveřejněn začátkem září na webech www.konep.cz, www.nevladky.cz a facebookovém profilu. Vstup zdarma. Kapacita míst je omezená. V případě zájmu o účast na konferenci se registrujte na e-mail linduskova@konep.cz, nebo na tel.: 734 440 261, a to nejpozději do 15. září 2020. Více informací: https://www.helpnet.cz/kalendar-akci/21-krajska-konference-neziskovych-organizaci-pardubickeho-kraje. Zdroj: Helpnet.cz

8.7.2020
Wellness pobyt od 20. 9. do 26. 9. 2020

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. obvodní organizace Praha 10 nabízí volná místa na Wellness pobytu v Hotelu MONTÁNIE – Desná u Souše (Jizerské hory), který se bude konat od 20. 9. do 26. 9. 2020. Účastnický poplatek činí 4 500,- Kč. Cena zahrnuje: 5 x ubytování s vlast. soc. příslušenstvím, plná penze (začíná se večeří a končí snídaní + balíček na cestu), autobusovou dopravu z nástupních míst v Praze do Hotelu Montánie a zpět. Denně zdarma vstup do krytého, vyhřívaného bazénu. Denně cvičení s ohledem na zdravotní postižení. Rekreační aktivity do krásného okolí. Jsou plánovány i dvě zdravotní přednášky. Kontakt pro dotazy a objednávky: Emilie Holubová, tel.: 736 509 857, e-mail: stp-p10.holubova@volny.cz. Více informací naleznete v přiloženém letáku. Zdroj: STP Praha 10

Pobyt Montánie 20.-26.9.2020

8.7.2020
Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí

Daňové přiznání k daním z příjmů u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 bude možné bez sankce podat až do 18. srpna 2020. Tzv. Liberační balíček III prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je hlavním důvodem to, aby podnikatelé a živnostníci získali ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmu. Poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019 v případech, kdy je zákonná povinnost podat daňové přiznání do 1. dubna, resp. 1. července, bude-li daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 18. srpna 2020. Pokud do 18. srpna 2020 poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, resp. od 1. července a to do dne podání nebo do dne zaplacení. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-se-posouvaji-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FyWyLiTmiDFABayX0xicUK50/?odkud=ENNZ&wa=WWW20E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2020-14&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&odkud=ENNZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.2020
Začínají platit vouchery, kterými stát přispívá lidem na lázně

Od 1. 7. 2020 začaly platit vouchery, kterými stát přispívá lázním na pobyty jejich klientů. Lidé si je mohou vygenerovat na webu ministerstva pro místní rozvoj Kudy z nudy https://www.kudyznudy.cz/, nebo ho dostanou v lázních. Slevu až 4000 korun na pobyt delší než šest nocí s nejméně pěti procedurami v českých lázních bude ministerstvo nabízet do konce roku 2020. Poukazy dostanou lidé starší 18 let, kteří platí zdravotní pojištění. Voucher si vytisknou doma a předloží v lázních, nebo jim ho mohou vytisknout přímo v lázních. Sleva bude 40 procent z pobytu, nejvýše 4000 korun. Celkem může být tak vystaveno až 250.000 voucherů. Více informací: https://www.mediprofi.cz/33/zacinaji-platit-vouchery-kterymi-stat-prispiva-lidem-na-lazne-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z9dY5B7noZH-U7_l454XSpw/?odkud=ENZD&wa=WWW20E7%20MP&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENZD&utm_medium=enl&utm_campaign=ENZD-2020-14&utm_content=ENZD-aktualita&contract=E21079264&odkud=ENZD&utm_content=ENZD-aktualita. Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.2020
Publikace Sladění péče a profesního života

Publikace vznikla v rámci projektu „Podpora pečujících osob v Praze“, vydala ji Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Publikace se především věnuje tématům, jako je například postup při jednání s úřady, postup při vyřízení invalidního důchodu, zajištění zaměstnání. Publikace se také dotýká tématu, jak začít podnikat. Cílem je, aby se pečující osoba mohla i při péči částečně realizovat a mít nějaké svoje pracovní aktivity. Publikace obsahuje také řadu důležitých odkazů na zákony, instituce a podobně. Ke stažení je publikace na webu NRZP ČR: https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2020/06/Brozura_Podpora-pečujících-v-Praze.pdf. Zdroj: NRZP ČR

8.7.2020
MEDLAW – online právní poradenství v oblasti medicínského práva

Cílem organizace MedLaw z. s. je srozumitelným způsobem zprostředkovávat informace z oblasti medicínského práva a práva sociálního zabezpečení. Organizace poskytuje online právní poradenství zdarma. Provoz právní poradny zajišťují studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod odborným dohledem právníků specializujících se na oblast medicínského práva a práva sociálního zabezpečení. Oblasti, kterým se MedLaw věnuje: práva pacientů, práva zdravotnických pracovníků, zdravotní péče, úhrada ze zdravotního pojištění, očkování, porodnictví a reprodukční medicína, transplantace a dárcovství orgánů, přeshraniční poskytování zdravotní péče, práva pacientů s duševním onemocněním, dávky sociálního zabezpečení, závěr života a smrt, řešení sporů. Více informací: https://www.medlaw.cz/. Zdroj: Zpravodaj ALEN

8.7.2020
Mapa podpory pro pečující

Na inovovaných stránkách https://www.pecujdoma.cz/ je pod tlačítkem Hledám pomoc přístupná Mapa podpory pro pečující, která nabízí informace o systému služeb v konkrétní lokalitě po celé republice. Zajímá-li vás více téma mapy podpory a neformálních pečujících, ve spolupráci s MPSV zve Institut důstojného stárnutí na seminář/kulatý stůl Mapa podpory pro pečující, který proběhne 8. září 2020 od 10 hodin na Mariánském náměstí v budově Magistrátu hl. města Prahy ve 3. patře, kde se dozvíte více k tématu podpory pečujících v ČR, využití a rozvoji mapy podpory a můžete se aktivně účastnit diskuse s odborníky, mezi nimiž nebudou chybět zástupci veřejné správy, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a poradkyně pro pečující. Hlaste se již nyní písemně na adrese: andrej.bardos@mpsv.cz a to do 7. 9. 2020. Toto přihlášení se je nutné z hlediska naplnění kapacity. Zdroj: Zpravodaj IDS

8.7.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkování návrhu zákona, kterým se mění zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

8.7.2020
Vzdělávací videa, internetové rozhovory a naučné šoty Moravskoslezského kruhu

Moravskoslezský kruh připravuje sérii vzdělávacích videí, internetových rozhovorů a naučných šotů. Mají nahradit a doplnit akce a kurzy, které odložili kvůli koronavirové pandemii. Prvními z nich jsou edukační videa právničky Mgr. Radky Pešlové o vybraných otázkách ze správního řízení, sociálních dávek a opatrovnictví a zdravotní sestry Mgr. Leony Zemanové o krizových situacích v ošetřovatelské péči o osobu blízkou. Videa najdete na stránkách https://www.mskruh.cz/videa. Zdroj: Noviny Pečujeme doma

29.6.2020
Nabídka bezbariérového ubytování v Nové Pace

Organizace Život bez bariér, z.ú., v Nové Pace nabízí ubytování ve 2 bezbariérových objektech. Ubytování je vhodné pro jednotlivce, skupinky, rodiny s dětmi. Může se jednat o krátkodobé nebo dlouhodobé ubytování. První objekt se nachází na adrese Centrum bez bariér č. 2, Opolského 148. Jedná se o samostatný byt, dvou a třílůžkový pokoj, vlastní kuchyňka, sociální zázemí. Druhý objekt se nachází na adrese Denní stacionář č. 3 Opolského 165. Jedná se o jednolůžkový pokoj nebo dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zázemím na chodbě, společná kuchyňka. Podrobnější informace najdete v přiložené nabídce. Zdroj: STP v ČR z. s.

Nabídka ubytování Nová Paka

29.6.2020
Nabídka Lázně Hotel Vráž

Lázně Hotel Vráž informují, že na základě vyhlášené podpory vlády lázeňskému sektoru je možné na samoplátecké pobyty v lázních čerpat příspěvek ve výši 4 000,- Kč na osobu. Lázně Hotel Vráž proto nabízejí cenově zvýhodněné pobyty včetně rekondičního pobytu pro členy STP v ČR z. s. – jsou uvedeny v příloze. Příspěvek bude možné čerpat jak na individuální, tak skupinové pobyty. K novému příspěvku zatím nebyly vydány podrobnější informace, přesto Lázně Hotel Vráž nabízejí možnost nezávazné předběžné rezervace pobytu tak, abyste příspěvek od státu mohli využít. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte jednatele Jiřího Landu na tel. 602 292 702. Kontakt pro rezervaci pobytu: Martina Kučerová – přijímací kancelář, tel.: 382 737 112, fax: 382 283 136, e-mail: pus@lazne-vraz.cz, web: www.lazne-vraz.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Ozdravný týden v lázních Vráž pro seniory 7 nocí od 1.4.2020
Ozdravný týden v lázních Vráž pro seniory 7 nocí od 1.4.2020
Rekondiční pobyt Vráž 2020 – vládní podpora 4000 Kč
Relaxační týden v lázních pro dámy Vráž od 1.4.2020
Relaxační týden v lázních pro pány Vráž od 1.4.2020

29.6.2020
Zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců si mohou snížit vyměřovací základ

Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 promíjí řadě zaměstnavatelů pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. ANTIVIRUS C). Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě České správy sociálního zabezpečení. Zdroj: ČSSZ

Tisková zpráva ČSSZ

29.6.2020
Pečující roku

V návaznosti na úspěšný první ročník vyhlašuje MPSV i letos soutěž Pečující roku. Jejím cílem je upozornit na opomíjené téma neformální péče a vyjádřit podporu všem, kteří svým blízkým nebo jiným potřebným tuto péči poskytují. Neformální péče o seniory, rodinné blízké s postižením či dlouhodobě nemocné je v České republice stále okrajovým tématem. Jedná se přitom o velmi náročnou a vyčerpávající práci, a to nejen finančně, ale také především psychicky. Tito pečující mají ztíženou pozici na pracovním trhu, často musí odejít ze zaměstnání a následně se dostávají do sociální izolace. Ocenění bude udělováno v následujících třech kategoriích: 1. péče o seniora staršího 65 let; 2. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného mladšího 18 let; 3. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného staršího 18 let. Do soutěže může být nominován kdokoliv z široké veřejnosti z celé České republiky. Stačí do 29. června 2020 vyplnit informační formulář na webových stránkách www.pecujiciroku.cz a popsat příběh nominovaného. Vyhlášení vítězů a slavnostní předání ocenění proběhne 3. září 2020 na konferenci Fórum rodinné politiky. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/pecujici-roku-1. Zdroj: Helpnet.cz

29.6.2020
Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letos se tato akce bude konat od 12. do 20. září 2020. Dny evropského dědictví rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci programu jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Více informací: https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2020/. Zdroj: MČ Praha 8

29.6.2020
Dotazník týkající se předsudečného násilí proti lidem se zdravotním postižením

NRZP ČR se podílí na projektu Právem proti předsudkům organizace In IUSTITIA. V rámci tohoto projektu připravili dotazník, který se zaměřuje na tzv. předsudečné násilí z pohledu organizací sdružující nebo pracující s lidmi se zdravotním postižením. Jedná se o nové téma, jež zatím nebylo v ČR příliš diskutováno, natož zkoumáno. Definici předsudečného násilí proti lidem se zdravotním postižením najdete přímo v dotazníku spolu s příklady. Vyplněním dotazníku pomůžete zmapovat výskyt předsudečného násilí proti lidem se zdravotním postižením ve společnosti a přispějete k posílení jejich právní ochrany. Dotazník vyplňuje vždy jen jedna osoba za organizaci, a to pokud možno ta osoba s největším povědomím o zkušenostech organizace s násilím proti lidem se zdravotním postižením. Dotazník můžete vyplnit, i když tyto zkušenosti nemáte nebo si nejste jisti. Termín pro vyplnění dotazníku je 1. 8. 2020. Více informací naleznete v přiloženém dopisu NRZP. Zdroj: NRZP ČR

Dopis k dotazníku NRZP

29.6.2020
Titulkovaná televize pro lidi se sluchovým postižením startuje normální provoz

Titulkovaná televize TV Beey, která vznikla jako společný projekt České unie neslyšících a společnosti NEWTON Technologies, vzbudila mezi neslyšícími a nedoslýchavými velký zájem. Proto 10. června 2020 odstartovala normální provoz, který bude zajišťovat právě Česká unie neslyšících. Speciální titulkovaná televize TV Beey vznikla v době nouzového stavu, kdy lidé se sluchovým postižením neměli dost informací o koronavirové krizi. Díky unikátnímu technologickému řešení firmy NEWTON Technologies, které umožňuje zcela automatické titulkování videí, mohou provoz televize převzít sami neslyšící a lidé se sluchovým postižením. Titulkovaná televize TV Beey (https://beey.tv) vysílá na internetu již od 15. března 2020. Za téměř tři měsíce publikovala stovky hodin videí a televizních pořadů opatřených titulky pro půlmilionovou komunitu potenciálních uživatelů. O titulkované pořady se jeví zájem nejen mezi neslyšícími. Titulky u videí ocení všichni uživatelé, kteří se v danou chvíli nemohou spoléhat na zvukový záznam. Jedná se o situace, kdy se člověk například nachází v hlučném prostředí, video sleduje na mobilu a nemůže si ho pustit nahlas. Více informací: https://nrzp.cz/2020/06/10/informace-c-53-2020-titulkovana-televize-pro-lidi-se-sluchovym-postizenim-startuje-normalni-provoz/. Zdroj: NRZP ČR

29.6.2020
Letní zážitkový kurz Komu se nelení…

Liga vozíčkářů nabízí volná místa na letním zážitkovém kurzu, který se bude konat od 1. do 8. 8. 2020 v turistické ubytovně Modrá kotva, Mrákotín u Telče. Kurz je určen pro účastníky s těžkým tělesným postižením ve věku 15 – 65 let, kteří jsou mentálně schopni organizovat práci osobního asistenta. Cena 5 980 Kč / osoba (s vlastním osobním asistentem pouze 5 350 Kč). Přihlásit se můžete nejpozději do 17. 7. 2020. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.ligavozic.cz/2020/06/10/letni-zazitkovy-kurz/. Zdroj: Liga vozíčkářů

29.6.2020
Bytové družstvo nemůže ospravedlnit diskriminaci hlasováním svých členů

Ombudsman řešil případ, kdy bytové družstvo odmítlo své člence se zdravotním postižením povolit zřízení dálkového otevírání vchodových dveří, přestože to odůvodňovala zdravotními problémy a nabízela, že náklady uhradí. Podle ombudsmana jde o nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení a ani hlasování členů nemůže popřít zákonný nárok. Doporučil proto družstvu, aby stěžovatelce vyhovělo a postupovalo v souladu se zákonným účelem družstva zajišťovat bytové potřeby svých členů. Více informací o tomto případu můžete najít na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/bytove-druzstvo-nemuze-ospravedlnit-diskriminaci-hlasovanim-svych-clenu. Zdroj: Helpnet.cz

29.6.2020
Ergoterapie pomáhá v každodenním životě

Ergoterapie je relativně nový obor, to mu ale neubírá na důležitosti. Představuje jednu ze základních součástí léčby i prevence. Má mnoho rysů podobných s fyzioterapií. Ergoterapie však začíná tam, kde fyzioterapie končí. Fyzioterapeut vám pomůže s cvičením a posílením potřebných svalů. Už se ale nezabývá praktickým využitím těchto dovedností. Ergoterapie řeší praktické otázky. Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnání, které pomáhají k obnově postižených funkcí. Ergoterapeut provádí nácvik porušených aktivit potřebných k sebeobsluze (např. oblékání, umývání, stravování, nácvik úchopu, jemné motoriky) a později i náročnějších aktivit ke zvládání činností v domácnosti nebo v zaměstnání; pomáhá s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek; zabývá se trénováním kognitivních funkcí (trénink paměti, pozornosti) a zvládáním únavy; poradí vám s úpravami domácího prostředí (změna umístění předmětů a nábytku, instalace speciálního zařízení a pomůcek, event. stavební úpravy a úpravy většího typu – rozšíření dveří, výměna vany za sprchový kout, instalace schodolezu, ramp apod.); napomáhá s plným zapojením do aktivit sociálního prostředí a komunity; podporuje zdraví a duševní pohodu prostřednictvím smysluplné aktivity; navrhuje vhodnou prevenci ztráty soběstačnosti. Pokud je ergoterapie doporučena lékařem, hradí ji zdravotní pojišťovna. Služeb ergoterapeuta je možné využít i jako samoplátce. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/06/09/ergoterapie-pomaha-v-kazdodennim-zivote-s-roztrousenou-sklerozou/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ergoterapie-pomaha-v-kazdodennim-zivote-s-roztrousenou-sklerozou. Zdroj: Aktivní život

10.6.2020
Instruktážní videa pro asistenty

Organizace Asistence, o.p.s. připravila pro své asistenty a dobrovolníky nová zácviková videa, která jim pomohou zopakovat si základní zásady osobní asistence. Videa ale mohou být přínosná pro každého z nás – víte třeba jak správně najíždět s vozíkem na obrubník? Zácviková videa můžete shlédnout na stránkách https://www.youtube.com/playlist?list=PLFJo9TLFXAZfiyeLHM6Fs9n4IGHJuKWMc. Postupně budou přibývat další. Zdroj: Asistence, o.p.s.

10.6.2020
Respirátory pro chronicky nemocné pacienty

Dne 17. 4. 2020 jsme vás informovali o tom, že Ministerstvo zdravotnictví ČR zjišťuje zájem pacientských organizací o respirátory, které by poskytlo pro chronicky nemocné členy jednotlivých pacientských organizací. Počty požadovaných respirátorů se měly hlásit Národní radě osob se zdravotním postižením. NRZP následně předala seznam požadavků na Ministerstvo zdravotnictví ČR. V pátek 22. 5. obdržela NRZP od Ministerstva zdravotnictví bohužel informaci, že po zvážení dostupných informací o vývoji epidemie, tehdejšího množství osobních ochranných prostředků a právních povinností v souvislosti s distribucí osobních ochranných prostředků nebyla možnost předávání prostřednictvím pacientských organizací vyhodnocena jako možná. Ministerstvo zdravotnictví ČR tedy nebude distribuovat respirátory pacientským organizacím. NRZP se přesto domnívá, že by bývalo bylo prospěšné, kdyby pacientské organizace respirátory obdržely. Informace z emailu MZ ČR, že zdravotnickým zařízením bylo obecně doporučeno poskytnout osobní ochranný prostředek pacientovi, u kterého to s ohledem na jeho zdravotní stav určil ošetřující lékař jako potřebné, pokud je to pro dané zdravotnické zařízení možné, považuje NRZP za nedostatečné. Především si NRZP ne ní jistá, že ošetřující lékaři můžou předepisovat respirátor a zároveň, že ho zdravotnická zařízení můžou, na základě takového předpisu vydávat. NRZP bude s MZ ČR o této věci dále jednat, a to tak, aby bylo zajištěno, že chroničtí pacienti budou mít nárok na ochranné prostředky. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/25/informace-c-50-2020-distribuce-ochrannych-prostredku-z-mz-cr/. Zdroj: NRZP ČR

10.6.2020
Rozcestník sociálních služeb aneb na co má neformální pečující nárok

Péče rodinných příslušníků o blízkého v přirozeném prostředí (tzv. neformální péče) je po všech stránkách náročná. Ne každý je schopen postarat se o blízkého a zajistit mu vhodnou péči v domácím prostředí. Pokud se však rozhodnete pečovat o svého blízkého v přirozeném prostředí, je dobré udělat několik základních kroků – doporučené kroky jsou popsány v článku na stránkách https://www.alfabet.cz/legislativa/rozcestnik-socialnich-sluzeb-aneb-na-co-ma-neformalni-pecujici-narok/. Zdroj: Alfabet

10.6.2020
Noc kostelů 2020

Noc kostelů se bude konat v pátek 12. června 2020 po celé České republice. Během této akce se veřejnosti otevírají věže, sakristie, kaple, křížové chodby, klášterní refektáře či rajské zahrady, které mnohdy bývají v průběhu roku veřejnosti nepřístupné. Akce je opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Do letošního ročníku je zapojeno více než 1 070 kostelů. Ti, kteří navštíví kamenné kostely nebo modlitebny, si mohou vybrat z nesmírně pestré nabídky: nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky nebo jiný doprovodný program. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. Více informací: https://www.nockostelu.cz/. Zdroj: Holubí pošta

10.6.2020
Nabídka pro seniory – Chytrá péče

Rohlik.cz se spojil se službou Chytrá péče a dohodli společně exkluzivně pro zákazníky Rohlíku zvýhodněnou cenu produktů Chytré péče a první měsíc asistenční služby zdarma. Služba Chytrá péče umožňuje seniorům udržet si maximum aktivit a pomáhá zůstat co nejdéle samostatní a soběstační. Ať už doma, na procházce v parku, v lese na houbách nebo třeba na lyžovačce. Asistenti Chytré péče jsou vždy nablízku a v případě potřeby doručí rychlou a efektivní pomoc. A to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Komplexní dohledovou a asistenční službu poskytuje odborný personál, který tvoří i osoby se zdravotním postižením. Zařízení Chytré péče mají automatické funkce, které rozpoznají kritické situace a okamžitě informují odborného asistenta. Identifikují neobvyklé situace, delší nehybnost nebo pád. Lokalizují klienta prostřednictvím GPS. Senior se se svým asistentem spojí jednoduše pomocí zmáčknutí tlačítka. Zákazník obdrží hodinky nebo přívěsek, dle preferencí, prostřednictvím kterých si jediným stisknutím tlačítka může kdykoli přivolat pomoc. Chytrá Péče je registrovaná sociální služba, která od roku 2016 poskytuje asistivní péči pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné. Služba je placená. Více informací: https://www.rohlik.cz/tema/chytra-pece. Zdroj: Helpnet.cz

10.6.2020
S lidmi s postižením je třeba komunikovat jako s rovnocennými partnery

Zástupkyně ombudsmana zveřejnila doporučení nejen pro média, jak mluvit a psát o lidech s postižením a jak s nimi komunikovat. S lidmi s postižením je podle ní třeba mluvit jako s rovnocennými partnery, přizpůsobit podmínky i způsob vedení rozhovoru konkrétnímu člověku s postižením. Cílem doporučení je přispět k tomu, aby byly jazyk i způsob zobrazování lidí s postižením v médiích více respektující. Doporučení vzniklo ve spolupráci se speciálními pedagogy, lingvisty, neziskovými organizacemi, novináři, ale především se samotnými lidmi s postižením. Přináší řadu praktických rad a doporučení pro komunikaci s lidmi s různým typem postižení. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/s-lidmi-s-postizenim-je-treba-komunikovat-jako-s-rovnocennymi-partnery a v přiložené publikaci. Zdroj: Helpnet.cz

Komunikace s lidmi s postižením

10.6.2020
Deprese u seniorů a deprese jako příznak demence

On-line přednášku s MUDr. Václavou van der Meijs pořádá Gerontologický institut 12. června 2020 od 09:00 do 11.00 hod. (vstup do on-line učebny bude možný cca 15 minut před začátkem přednášky). Přednáška je zdarma, je třeba se předem zaregistrovat. Deprese představují ve vyšším věku velmi závažnou poruchu podílející se na snížení kvality života postižených i jejich nejbližších příbuzných, ale také zvyšující mortalitu. Ve stáří ovlivňují obraz deprese faktory, které jsou v mladším a středním věku vzácnější. Jedná se především o přidružená tělesná onemocnění a změnu životní situace. Výrazný vliv na vznik deprese má ztráta životního partnera. Osamělost je pak rizikový faktor vzniku depresí, závislostí i zvýšené sebevražednosti seniorů. Deprese ve stáří má jiný obraz než v časnějších etapách života. Často dochází k přehlédnutí nebo bagatelizaci obtíží, jejich vysvětlováním životní situací, což vede k tomu, že většina seniorů buď vůbec nevyhledá odbornou pomoc, nebo se jim nedostane adekvátní léčby. Svou roli hraje z části i stigma psychiatrie, které mezi seniory přetrvává. Registrace na přednášku probíhá na webu: https://docs.google.com/forms/d/1gmeo-GQVkeSu6Wmq9N-Sptsp2sK9jj-dm4MzHD9s3nA/edit. Pro přihlášení do učebny budete vyzváni vyplnit jméno a e-mail. Pro úspěšné spuštění on-line přednášky je třeba připojení k internetu a doporučuje se mít plně aktualizovaný operační systém a také prohlížeč. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/deprese-u-senioru-deprese-jako-priznak-demence. Zdroj: Helpnet.cz

10.6.2020
Jak zvládat stres

Ve čtvrtek 18. 6.2020, od 16:00 hod. do cca 18:00 hod. se koná podpůrná skupina pro pečující osoby „Jak zvládat stres“. Setkání je zdarma. Popis kurzu: co vše nás může stresovat, aniž bychom si to uvědomovali, příklady stresorů a jak na nás stres působí po fyzické i psychické stránce, vlastní přístup ke stresu a jeho zvládání, co udělat abychom posílili svoji odolnost vůči stresu, jak se s ním můžeme vypořádat a jak minimalizovat jeho důsledky, co je stres a druhy stresů. Akce se koná v sídle Pečuj doma, Vyšehradská 43, Praha 2. Přihlásit se můžete na mail: zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz, nejlépe do 12. 6. 2020. Více informací: https://www.pecujdoma.cz/akce-a-kurzy/znovu-otevreno-podpurna-skupina-na-praze-6-uvn-kurz-jak-zvladat-stres-18-6-2020/. Zdroj: Pečuj doma, Diakonie ČCE

10.6.2020
Týden sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí budou v letošním roce již po dvanácté vyhlašovat Týden sociálních služeb České republiky, jehož cílem je zvýšit povědomí o sociálních službách v ČR a jejich kvalitě a přispívat ke zvýšení společenského uznání nejen poskytovatelů sociálních služeb, ale i jednotlivých pracovníků. I v letošním roce je naplánována celá řada akcí a aktivit, jako např. odborné konference, vyhlášení výsledků celostátní soutěže „Šťastné stáří očima dětí“, celostátní „Den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb“, XII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR atd. Týden sociálních služeb ČR je naplánován v termínu od 5. do 11. 10. 2020. Poskytovatelé sociálních služeb se mohou registrovat a zveřejňovat Dny otevřených dveří a doprovodné aktivity v rámci Týdne sociálních služeb. Veřejnost se může těšit na zajímavé akce a seznámení s nabídkou sociálních služeb. Více informací: http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/. Zdroj: Hlavní město Praha

10.6.2020
Nabídka účinkování v reklamě pro děti na vozíku ve věku 8 – 10 let

Agentura STOPCASTING hledá holčičku nebo chlapečka na vozíku ve věku 8 – 10 let (na etniku nezáleží) pro natáčení do reklamy na stavebnici. Spot se bude natáčet v Praze někdy mezi 6. a 16. 7. 2020, veškerou dopravu a případné ubytování v takovém rozsahu, jaké dítě a doprovod potřebuje, zajistí produkce. Odměna za natáčení je 6.000 Kč za natáčecí den v rozsahu 6 hodin. Odměna za práva na užití spotu je 30.000 Kč. Spot se bude vysílat 3 měsíce (kino, TV, online celosvětově). Pokud má dítě zájem, stačí na kontaktní e-mail zaslat celé jméno, věk, telefonní číslo na rodiče a fotografii dítěte. Následně by agentura zájemce požádala o natočení krátkého videa (stačí na telefon). V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na kontaktní osobu: Hana Parčová, STOPCASTING, Peckova 5, Praha 8 – Karlín, tel.: 224 811 814, mobil: 777 338 718, e-mail: stopcasting@stopcasting.com, web: www.stopcasting.com. Zdroj: VOZKA

10.6.2020
Česko hledá nejsenzačnějšího seniora

Projekt SenSen (Senzační senioři) vyhlašuje osmý ročník Ceny Senior roku pro výjimečné seniory a jejich kluby. Znáte skvělé lidi, kteří i ve vyšším věku dělají něco nezištně pro druhé? Nominujte je do 31. července 2020. Ocenění získají i nejlepší kluby seniorů a jedna známá osobnost vstoupí do Zlaté síně SenSenu. Cenu Senior roku uděluje projekt SenSen už od roku 2013. Jejím cílem je podpora seniorů, kteří neztrácejí zájem o dění kolem sebe a k aktivnímu životu motivují i své okolí. Prezentace jejich úspěchů a práce široké veřejnosti je také každoročně šancí rozbít stereotypy pohledů na nejstarší generaci. Nominace na Cenu Senior roku 2020 je nutné podávat elektronicky prostřednictvím webových stránek www.sensen.cz. Své návrhy mohou posílat seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominovat může i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/06/08/cesko-hleda-nejsenzacnejsiho-seniora/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cesko-hleda-nejsenzacnejsiho-seniora. Zdroj: Aktivní život

10.6.2020
Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu společně vyvrací mýty o mamografii

Národní screeningové centrum, které je součástí Ústavu zdravotnických informací a statistiky pod Ministerstvem zdravotnictví a buduje jednotný systém podpory screeningových programů v ČR, podpořilo natočení videa uvádějícího na pravou míru nepravdivé informace šířící se po internetu o mamografickém vyšetření. Právě mamografie je totiž v rámci screeningu nádorů prsu nejúčinnější metoda. Zhoubný nádor prsu dokáže odhalit už v nehmatném stadiu. Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě podporuje screeningové preventivní programy a vyzývá veřejnost, aby prevenci nepodceňovala. Video zprostředkovává osobní zkušenosti žen, kterým mamograf pomohl najít nádor prsu včas, a dal jim tak velkou naději na vyléčení. Čas je totiž v pro úspěšnost léčby v mnoha případech rozhodující. Více informací: https://www.mediprofi.cz/33/narodni-screeningove-centrum-uzis-cr-a-aliance-zen-s-rakovinou-prsu-spolecne-vyvraci-myty-o-mamografii-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z1Bh-4EDKhkc5irCTkeDyvM/?odkud=ENZD&wa=WWW20E7%20MP&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENZD&utm_medium=enl&utm_campaign=ENZD-2020-12&utm_content=ENZD-aktualita&contract=E21079264&odkud=ENZD&utm_content=ENZD-aktualita. Zdroj: Verlag Dashöfer

21.5.2020
Nabídka volných míst na rekondičních pobytech

Místní organizace Kbely (Praha 9) nabízí volná místa na svých rekondičních pobytech. Jedná se o 8 míst na pobyt v Parkhotelu Sokolov v termínu 9. – 15. 8. 2020. Jde o luxusní hotel situovaný sice ve městě, ale přímo v parku obklopen zelení a dvěma jezírky. V hotelu je bazén se dvěma tobogány. Pokoje jsou včetně sociálního zařízení a televizí. Součástí pobytu je pravidelné dopolední cvičení na židlích, případné trénování paměti. Dne 11. 8. 2020 účastníci navštíví porcelánku Loučky, což je v porcelánu stejná kategorie, jako je Moser ve skle. Další výlet bude prohlídka Chebu, méně zdatní mohou po dobu prohlídky posedět ve Špalíčku na náměstí u kávičky. Poslední večer bude hudební produkce ke zpěvu a tanci. Cena pobytu je 4 500,- Kč. Účastníci tohoto pobytu nemusejí mít trvalé bydliště v Praze. Doprava těmto účastníkům účtována nebude, protože je hrazen autobus bez ohledu na naplněnost sedadel. Dále organizace nabízí 2 místa na rekondičním pobytu v hotelu Antonie Frýdlant. Jedná se o čtyřhvězdičkový hotel “superior”, což je srovnatelné s hotelem pětihvězdičkovým. V průběhu pobytu bude probíhat povinné dopolední cvičení na židlích a trénování paměti. Termín je 30. 8. – 4. 9. 2020. Součástí jsou dva výlety, a to do Lázní Libverda a na zámek Lemberk. Poslední večer bude hudební produkce k tanci i poslechu. V hotelu jsou dva bazény. Jeden krytý, druhý venkovní a veliká vířivka. Používání je v ceně pobytu. Je možno rovněž využít masérských služeb, které jsou na vysoké úrovni. Župany jsou hotelovým hostům zapůjčeny bezplatně a jsou součástí vybavení pokojů. Na prostorných pokojích je k dispozici varná konvice, různé druhy nápojů (čaje, kávy). Pokoje jsou včetně sociálního zařízení a moderní televize. Cena je 5 000,- Kč. Jedinou podmínkou je, že zájemce o tento pobyt má trvalé bydliště v Praze. Pokud by někdo měl o pobyty zájem, nebo chce získat více informací, prosím kontaktujte paní Annu Zborníkovou: e-mail: 286852409@iol.cz, telefon: 722 963 961. Zdroj: STP Kbely

21.5.2020
Nabídka pobytů Hotel Astoria

Hotel Astoria v Janských Lázních v Krkonoších nabízí pobyty vhodné jak pro skupiny, tak pro jednotlivce. Cena od 435 Kč za osobu a den s plnou penzí. Hotel nyní nabízí rekondiční pobyty na poslední chvíli za zvýhodněné ceny. Mají ještě pár volných letních termínů od června do září 2020. Kontakt: Martin Duda, tel.: 605 999 942, e-mail: astoria.janske.lazne@gmail.com. Více informací najdete na webových stránkách hotelu: www.hotel-astoria.cz nebo v přiloženém letáku. Zdroj: STP č.2 Příbram

Hotel Astoria leták 2019 a 2020

21.5.2020
Seriál určený nejen pečujícím osobám – další článek

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. připravuje seriál článků pro pečující osoby. V aktuálním článku se věnuje základnímu rozlišení osoby pečující a osoby závislé na péči, povinnostem pečující osoby vůči Úřadu práce, především co je třeba si hlídat, jak vybírat pečující osobu, jak řešit vzájemnou spolupráci smluvně, jak se stanovuje cena péče, atd. Článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/pecujici-osoby-dil-treti-neni-evidence-uradu-prace-jako-evidence-uradu-prace. Zdroj: CZEPA

21.5.2020
Dezinfekce pro zrakově postižené

Pro osoby se zrakovým postižením zajistila Nadace prof. Vejdovského 4 000 ks dezinfekce na ruce, kterou je možné okamžitě kdekoliv použít a během jedné minuty ochránit své zdraví proti všem druhům virů vč. SARS-CoV-2 a bakteriím. Distribuce a instruktáž k dezinfekci je zajištěna od 18. 5. 2020 díky výborné spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých na odbočkách po celé ČR, které se nachází v každém kraji a ve většině bývalých okresních měst. O dezinfekci mohou požádat členové i nečlenové organizace – 1 ks na osobu (100 nebo 50 ml), je možné si ji vyzvednout osobně přímo na odbočce, v případě problémů s mobilitou zajistí SONS doručení. Více informací: https://www.facebook.com/sonscz/posts/3995748440465297?__tn__=K-R. Zdroj: Helpnet.cz

21.5.2020
Ošetřovné pro pečující osoby u klientů do 26 let

Na Národní radu osob se zdravotním postižením ČR se v poslední době obrací řada rodičů s dotazy, které se týkají ošetřovného v období koronaviru. Proto NRZP ČR připravila vysvětlení různých variant nároku na ošetřovné pro zaměstnance, kteří nemohou vykonávat své zaměstnání z důvodu péče o dítě se zdravotním postižením. Článek najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/21/informace-c-49-2020-osetrovne-pro-pecujici-osoby-u-klientu-do-26-let/. Zdroj: NRZP ČR

21.5.2020
FandiMat – aplikace materiální pomoci

Organizace Fandi mámám z.s. spustila projekt FandiMat, který propojuje lidi v nouzi i charitativní organizace s lidmi a firmami, které jim mohou poskytnout materiální pomoc. Materiální pomocí se rozumí věci nové nebo i věci, které lidé mají doma, ale už je nevyužijí a jinde by mohly ještě dobře posloužit. FandiMat najdete buď na webových stránkách https://mapa.fandimat.cz/ nebo si aplikaci FandiMat můžete nainstalovat přímo do svého mobilního telefonu. Pak můžete buď materiální pomoc nabízet, nebo požádat o věci, které potřebujete. Velmi rychle tak jednotlivci nebo charitativní organizace mohou poptat konkrétní materiální pomoc v konkrétních oblastech. Pokud se do aplikace zaregistruje organizace, může žádat o pomoc pro své potřeby (např. můžete poptávat věci důležité pro činnost organizace jako nábytek, kancelářské, dezinfekční potřeby apod.) nebo pro potřeby lidí, kterým pomáhá. Využít se dá FandiMat i v případě humanitárních sbírek např. při živelných pohromách, nebo v současné době při pomoci s distribucí roušek, dezinfekce, nebo jiné chybějící pomoci. Organizace při registraci uživatele napíší do kolonky „first name“ název organizace. Pak už můžou zadávat jednotlivé příspěvky. Jednotlivci, kteří žádají o pomoc, mohou při zadávání příspěvku zaškrtnout, že chtějí mít ověřený profil, pokud spolupracují s nějakou organizací, která jim pomáhá. Organizátor projektu se s nimi pak spojí, aby si vyjasnil, jaká organizace je může ověřit. Ale je možné mít i neověřený profil. Více informací o FandiMatu i instrukce, jak aplikaci používat, najdete na www.fandimat.cz. Informace naleznete také v přiloženém letáku. Zdroj: Fandi mámám z.s.

fandimat_letak_final

21.5.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o ochranných prostředcích pro pečující osoby, nebo informace o návrhu nového Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025. Zdroj: NRZP ČR

21.5.2020
Možnost skupinového cestování autobusem pro vozíčkáře po vlastech českých i evropských

Společnost ČSAD Liberec ve spolupráci s krajským úřadem Libereckého kraje koupila autobus s plošinou, který je kompletně vybavený pro potřeby vozíčkářů, a to včetně speciální bezbariérové toalety. Autobus VDL Futura FHD2-129/410 přinese významný komfort pro tělesně postižené cestující. Má vyjímatelné sedačky a může v něm cestovat až 15 vozíčkářů, 20 sedících cestujících a průvodce. Kromě toho má zabudovanou portálovou hrazdu, která cestujícího může přepravit z vozíku na kteroukoliv sedačku či WC. Součástí výbavy je i komfortně vybavená kuchyňka s ohřevem vody a kávovarem. Vzhledem k tomu, že podobných autobusů je u nás opravdu nedostatek, nabízí ČSAD Liberec pronájem tohoto autobusu pro cesty v tuzemsku i do zahraničí všem organizacím vozíčkářů z celé České republiky. Autobus zatím nemá stanovený přesný jízdní řád a jeho cesty se budou řídit aktuální a konkrétní poptávkou od organizací věnujících se osobám s tělesným postižením. Cena za pronájem bude vždy domluvená individuálně s jednotlivými zájemci a bude se odvíjet od druhu a délky zájezdu. Každopádně by ale měla být podstatně nižší než klasický komerční nájem. Kontakt: provozní ředitel ČSAD Liberec Martin Liška, tel.: 482 423 269, mobil: 739 682 145, e-mail: martin.liska@csadlib.cz. Více informací: https://www.vozka.org/aktuality/doprava/moznost-skupinoveho-cestovani-autobusem-po-vlastech-ceskych-i-evropskych-939cz. Zdroj: Vozka

21.5.2020
Videa s cvičením pro seniory

Na stránkách http://www.fitseniors.eu/videa-tematicka-cviceni/ najdete videa s cvičením pro seniory, která vznikla v rámci projektu „Senioři na hřiště, ne do nemocnice“, jehož koordinátorem byla organizace Senior fitnes z. s. Videa zahrnují např. balanční a rovnovážná cvičení, cvičení s oveballem, cvičení na gymballu, posilování s vahou vlastního těla, cvičení na židlích, apod. Zdroj: Senior fitnes z. s.

18.5.2020
Doporučení pro chronické pacienty z pacientské rady

Pacientská rada připravila materiál, který obsahuje doporučení pro chronické pacienty, jak se mají v současné době chovat při poskytování zdravotní péče. Dále jsou v dokumentu doporučení, která upozorňují na některé zásady chování ve svých bytech a při pochůzkách venku. I když dochází k výraznému rozvolnění restriktivních opatření, přesto je důležité, aby lidé, kteří mají chronická onemocnění a jsou tudíž jednou z nejohroženějších skupin občanů, kteří mohou být nakaženi koronavirem a následky této nemoci mohou být velmi těžké, pořád dodržovali některé zásady ochrany. Doporučení Pacientské rady naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/13/informace-c-45-2020-doporuceni-pro-chronicke-pacienty-z-pacientske-rady/. NRZP ČR ještě doporučuje, abyste, pokud můžete, sledovali webové stránky jak Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz, tak také webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz a dále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz, pokud máte děti s chronickým onemocněním. Zdroj: NRZP ČR

18.5.2020
Dotazník k situaci lidí s postižením v době Covidu-19

Aliance pro individualizovanou podporu připravila dotazník, který se již podruhé zaměřuje na situaci lidí s postižením v současné době Covidu-19. Dotazník je určen samotným lidem s postižením nebo lidem, které je podporují (pečujícím). Pokud to uznáte za vhodné, vyplňte prosím dotazník, nebo ho sdílejte s dalšími osobami. Dotazník najdete na stránkách https://dotaznik.jankovska.cz/. Výsledky prvního dotazníkového šetření Aliance můžete nalézt na stránkách https://www.detiuplnku.cz/cs/dopady-covid-19-na-lidi-se-zdravotnim-postizenim-nebo-chronickym-onemocnenim-navrhy-opatreni/. Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

18.5.2020
Návrat k běžnému fungování v době koronaviru? Jak na to pro ohrožené

Rozvolňování restriktivních opatření je očekáváno ze všech stran. Není to ale čekání na „uvolnění“, je to spíše přestup do ještě nepřehlednější éry života s viry. Týká se to nás všech, ale zejména těch, kdo jsou zahrnováni do rizikové skupiny, omezené svým zdravotním stavem – bez ohledu na věk a důvod. Mezi ty patří i lidé s onkologickou nemocí, nejen tou, která probíhá, ale i tou, která zanechala deficity v imunitě, fungování plic nebo srdce. Michaela Čadková Svejkovská z organizace Amelie připravila článek, co je důležité pro „ohrožené“. Článek najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/navrat-k-beznemu-fungovani-v-dobe-koronaviru-jak-na-pro-ohrozene. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2020
MPSV rozběhlo studii a mapování práce z domova

Práce z domova je fenomén, který je stále více prosazován ve zvyšujícím se počtu oborů a pracovních činností. Předmětem diskusí je neustálé zvažování jeho výhod a nevýhod. Poslední týdny v ČR však způsobily napříč společností zásadní změnu. Práce z domova se v širokém měřítku stala realitou, se kterou málokterý zaměstnavatel nebo zaměstnanec v takovém rozsahu počítal. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto zareagovalo a připravilo mimořádný průzkum zaměřený na zkušenosti a spokojenost s touto formou práce. Cílem této studie je představit ucelenou zprávu o možnostech a využívání práce z domova v jednotlivých oborech pracovních činností. Dotazník je určen nejen zaměstnavatelům nebo zaměstnancům, ale i široké veřejnosti. Přínosem v rámci výzkumu budou i odpovědi pracovníků, u kterých není práce z domova možná, přesto jsou pro tento výzkum důležití a jejich zapojení je vítáno. Vyplnění dotazníku pomůže ministerstvu získat velmi cenné informace, které poslouží jako podklad pro nastavení související pracovněprávní legislativy a zároveň se stanou součástí připravované Metodiky práce z domova. Dotazník lze vyplnit na stránkách https://pruzkumy.esfcr.cz/index.php/974497?lang=cs, a to nejpozději do pátku 22. května 2020. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/mpsv-rozbehlo-studii-mapovani-prace-z-domova. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o možnosti připomínkovat zprávu o plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, nebo informace o postupu rozvolňování uzavřených sociálních služeb. Zdroj: NRZP ČR

11.5.2020
Určení data vzniku invalidity bude více respektovat vývoj zdravotního stavu

Určení data vzniku invalidity pro přiznání invalidního důchodu už by mělo vycházet výhradně z řádně zjištěného vývoje zdravotního stavu žadatele. Česká správa sociálního zabezpečení na doporučení ombudsmana změnila svůj vnitřní předpis a nebude už určení data vzniku invalidity odvíjet od data, které žadatel uvedl v žádosti o invalidní důchod. Datum se bude určovat podle vývoje zdravotního stavu ke dni, kdy invalidita skutečně vznikla. Odstranila se tím nespravedlnost dopadající zejména na lidi vážně nemocné, kteří nově mají šanci na správně přiznaný invalidní důchod. V minulých letech se ombudsman opakovaně setkával s případy nesprávně stanoveného data vzniku invalidity, které následně negativně ovlivnilo i výši přiznaného invalidního důchodu, nebo dokonce vedlo k zamítnutí žádosti o důchod. Česká správa sociálního zabezpečení podle své metodiky dříve vycházela z data, které žadatel uvedl v žádosti jako datum, k němuž požaduje přiznání invalidního důchodu. Při posuzování zdravotního stavu tak ČSSZ zjišťovala zdravotní stav a pracovní schopnosti žadatelů pouze k datu uvedeném v žádosti. Opomíjela fakt, že onemocnění může trvat delší dobu, někdy i mnoho let. Datum vzniku invalidity má zásadní význam. Vymezuje totiž období, v němž se zjišťuje potřebná doba pojištění pro vznik nároku na přiznání důchodu. Pokud ČSSZ označila vznik invalidity dnem uvedeným v žádosti, stávalo se, že žadatel k tomuto datu nezískal potřebnou dobu pojištění a důchod mu nemohl být přiznán. ČSSZ nakonec uznala výhrady ke svému postupu a podle doporučení změnila svou metodiku. Nově se při určování data vzniku invalidity nebude řídit datem, které uvedl žadatel, ale vždy si opatří dostatečné množství potřebných, z nichž bude možné určit vývoj onemocnění a jeho dopady na snižování pracovních schopností. Na základě těchto zjištění bude možné přesvědčivě stanovit datum vzniku invalidity. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/urceni-data-vzniku-invalidity-bude-vice-respektovat-vyvoj-zdravotniho-stavu. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2020
Nabídka Spa & Kur Hotel Praha

Od Hotelu Praha ve Františkových Lázních jsme obdrželi nabídku na skupinové pobyty na období od 25. 5. 2020 do 14. 11. 2021. Nabídku naleznete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

Spa & Kur Hotel Praha

11.5.2020
Nabídka rehabilitačních služeb – Janské Lázně

Od společnosti Rehabilitace JL.s.r.o. jsme obdrželi nabídku služeb v rámci specializovaného pracoviště, které se nachází přímo v budově školy pro tělesně postižené studenty v Janských Lázních. Jedná se o rehabilitační pobyty, které společnost nabízí v měsících červen – září. Pracoviště nabízí řadu léčivých procedur, které zahrnují léčbu magnetem, ultrazvuk, ošetření pneuvenem (přístroj na odblokování lymfy), klasické masáže, odborné reflexní masáže (měkké techniky), částečnou vířivou vanu na dolní končetiny. Součástí pracoviště je i velká tělocvična s různými pomůckami a přístroji, kde je možné objednat individuální či skupinové cvičení pod odborným dohledem. Pracoviště je také vybaveno speciální vanou na perličkové a vířivé koupele, slatinné zábaly a klasické nebo reflexní masáže. Přímo v Janských Lázních je možno domluvit také plavání v jiném zařízení (Aquacentrum, Hotel Omnia). Společnost vám ráda doporučí bezbariérové ubytování v blízkosti školy, se kterými mají klienti již dlouhodobě dobré zkušenosti (Solafidé, Hotel Siréna, Hotel Arnika). Podrobnější informace najdete v přiložené nabídce nebo na webových stránkách: http://rehabilitace-janske-lazne.zdravotniregistr.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Nabídka Janské Lázně

11.5.2020
Vznikla interaktivní mapa neziskového sektoru

Centrum pro výzkum neziskového sektoru vytvořilo Interaktivní mapu neziskového sektoru, kterou najdete na webu https://mapaneziskovek.cz/. Mapa se orientuje na organizace, které Centrum pro výzkum neziskového sektoru považuje za tzv. nestátní neziskové organizace, kterých v České republice funguje zhruba 140 tisíc a výrazně se dotýkají života každého z nás. Tyto organizace najdeme jak v rámci poskytování služeb, které jsou dostupné široké veřejnosti (např. služby zdravotní či sociální atd.), ale jsou důležité i v rámci společenského života (např. sport, zájmová činnost, kultura, hasiči atd.). Mapa nabízí komplexní informace o zastoupení zvolených právních forem nestátních neziskových organizací, jejich lokalizaci, počtu zaměstnanců, stáří a účelu (dle veřejných rejstříků i dle klasifikace Českého statistického úřadu). V rámci mapy je možné dohledat konkrétní organizace s uvedeným názvem a identifikačním číslem dle místa jejich sídla. Podle zmíněných klíčových parametrů je také možné v mapě zvolené organizace dohledávat či filtrovat. Nabízená mapa představuje výchozí bod celé série detailnějších map (Finančních toků v neziskovém sektoru, Zařízení registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, Zařízení registrovaných poskytovatelů zdravotních služeb a Subjektů zapojených do projektu GIVT), které portál MapaNeziskovek.cz nabízí. Zdroj: GIVT

11.5.2020
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením po 25. 5. 2020

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR informuje o stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci vzdělávání žáků se zdravotním postižením po 25. květnu 2020, kdy budou opět otevřeny školy. Vzhledem ke skutečnosti, že virus způsobující onemocnění COVID-19 může mít komplexní dopad na zdraví jedinců s významnými následky, Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo, že za rizikové se považuje vzdělávání žáků s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra a závažnými poruchami chování v základních školách či třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Proto pro některé skupiny žáků se zdravotním postižením bude jako dosud vzdělávání probíhat distančně, tj. on-line. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/06/informace-c-44-2020-vzdelavani-zaku-se-zdravotnim-postizenim-po-25-5-2020/. Zdroj: NRZP ČR

5.5.2020
Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb

Vláda ČR schválila plán rozvolnění opatření, která se týkají provozu sociálních služeb. Postupně se mohou začít poskytovat některé sociální služby, jejichž provoz byl v nouzovém stavu omezen. V příloze naleznete výčet termínů, kdy dochází k uvolňování služeb, a k nim seznam služeb, kterých se to týká a v jakém rozsahu. Zdroj: Hlavní město Praha

obnovování fungování sociálních služeb

5.5.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o elektronickém mýtném na dálnicích pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a byl jim přiznán parkovací průkaz, nebo informaci o Usnesení Pacientské rady k situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19. Zdroj: NRZP ČR

5.5.2020
Výplata důchodů do zahraničí v době mimořádné pandemické situace (COVID-19)

Důchodcům žijícím v zahraničí, kterým je důchod z českého důchodového pojištění poukazován na bankovní účty, bude důchod i nadále vyplácen na základě předloženého potvrzení o žití. Po dobu trvání této mimořádné situace, nejdéle do 31. 5. 2020 (toto datum se může v průběhu času změnit), bude ČSSZ akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. Formuláře Potvrzení o žití, které jsou dostupné na webu ČSSZ, příjemce důchodu tedy jen vyplní, vlastnoručně podepíše, opatří datem a zašle ČSSZ. Kromě toho uvede i důvod, proč nebyl podpis úředně ověřen, např. stav nouze v daném státě. Potvrzení o žití lze zasílat poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5. S ohledem na to, že některé státy mohou dočasně omezit nebo dokonce zcela přerušit mezinárodní poštovní styk, mohou klienti takto vyplněná a podepsaná potvrzení o žití naskenovat (příp. ofotografovat) a zaslat ČSSZ též elektronicky, tj. e-mailem na adresu posta@cssz.cz. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19-. Zdroj: STP Štětí

5.5.2020
Informační linky k onemocnění COVID-19 mohou použít díky online přepisu hovoru i neslyšící

Službu online doslovného přepisu ke speciálním telefonickým informačním linkám k onemocnění COVID-19 nabízí již řada krajských hygienických stanic, zdravotních pojišťoven, krajských úřadů, Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Úřad práce. Zajišťuje ji sociální podnik Transkript online a je určena lidem neslyšícím, nedoslýchavým, nebo také těm, kteří preferují psanou formu projevu. Nejčastěji ji využívají klienti Úřadu práce. Z hlediska technického zajištění funguje služba jako online konference tří stran: Volající klient se prostřednictvím webu instituce nebo pomocí mobilního zařízení zvukově a textově spojí s profesionálním rychlopísařem. Ten okamžitě zapisuje na klávesnici doslovně řeč druhé strany hovoru a klient ji sleduje na displeji tabletu, chytrého telefonu či notebooku. Může bezprostředně reagovat, ptát se a odpovídat, takže jde o autentickou a plnohodnotnou interakci mezi uživatelem služby a volanou osobou, v tomto případě operátorem infolinky. Více informací a přehled zapojených institucí najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/informacni-linky-k-onemocneni-covid-19-mohou-pouzit-diky-online-prepisu-hovoru-i-neslysici. Zdroj: Helpnet.cz

5.5.2020
Máte umělecké sklony? Modrý slon je tedy právě pro vás!

Jedinečnou příležitost prokázat své schopnosti a dovednosti v oblasti umění mají jednotlivci i kolektivy se zdravotním postižením z celé republiky v XV. ročníku soutěže O cenu Modrého slona. Každoročně ji společně vyhlašují v rámci projektu Tvoříme duší Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a organizace Artefaktum-CZ. Amatérští kumštýři si mohou vybírat z těchto kategorií: malba, keramika, fotografie, textilní tvorba, kombinovaná technika (ruční práce, koláže apod.), literatura, divadlo (malé formy, loutkoherectví apod.), tanec, hudba, jiná zajímavá umělecká tvorba (řezbářství, umělecké zpracování skla apod.). Přihláška do soutěže je na webu www.czplk.cz. Vyplněná se musí písemně nebo osobně doručit do středy 30. září 2020 do sídla Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje (Zahradní 415/10, 460 01 Liberec; telefon 485 104 044 či 731 653 002). Na stejné adrese se do téhož termínu přijímají přihlášená soutěžní díla; donést/poslat je lze i do „okresních“ center v Jablonci nad Nisou, České Lípě a Semilech (jejich adresy jsou na výše uvedeném odkazu). Podrobnější informace se postupně umísťují kromě uvedeného webu také na adresu www.artefaktum-info.cz. Zdroj: Česká abilympijská asociace z.s.

5.5.2020
Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru

Dokument Ministerstva práce a sociálních věcí obsahuje odpovědi na 16 aktuálních otázek. V souvislosti s prevencí šíření koronaviru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Abyste věděli, co si nenechat líbit, nebo abyste dokázali poradit kolegům, připravilo pro vás MPSV základní informace, které najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu. Zdroj: Helpnet.cz

5.5.2020
Proč se (ne)bát mikrobů?

Na online přednášku je možné se připojit 6. května 2020 od 13:00 do 14:15 hod. Zdarma ji pořádá Život90. Skupina mikrobů, kteří jsou nám prospěšní, je daleko větší, než skupina těch, kteří nám škodí. Je opravdu nový typ koronaviru tak nebezpečný, jak se zdá, nebo je nebezpečnější strach, který v nás vyvolává? Místo konání: online z pohodlí vašeho domova/práce (stačí připojení k internetu). Připojení se k online přednášce funguje přes tento odkaz: https://seppia.clickmeeting.com/seppia (vstup do virtuální učebny bude možný cca 15 minut před začátkem přednášky). Cena: zdarma. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/proc-se-nebat-mikrobu. Zdroj: Helpnet.cz

27.4.2020
Výpočet starobního důchodu u pečujících osob

Česká asociace paraplegiků zveřejňuje informace určené také pečujícím osobám. V článku na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/vypocet-starobniho-duchodu-u-pecujicich-osob-dil-prvni-kdy-vznika-narok-na-duchod-a-jak-je-vypocitavan najdete údaje o tom, kdy vzniká nárok na důchod a jak je vypočítáván. Zdroj: CZEPA

27.4.2020
Zástupkyně ombudsmana sestavuje poradní orgán

Ombudsman má za úkol monitorovat plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Působnost v této agendě byla svěřena zástupkyni ombudsmana Monice Šimůnkové. Jejím úkolem bude průběžně sledovat a upozorňovat na systémové nedostatky v oblasti práv lidí s postižením a také o nich informovat Výbor OSN pro práva lidí se zdravotním postižením. Na plnění těchto úkolů se bude podílet i poradní orgán, který nyní sestavuje. Do 15. května 2020 je možné zasílat nominace do orgánu pro monitorování práv lidí se zdravotním postižením. Poradní orgán bude plnit důležitou úlohu v monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Předpokladem pro členství v poradním orgánu není profesní odbornost, ani členství v některé z organizací, které se zabývají problematikou práv lidí s postižením. Důležitým faktorem při výběru členů a členek poradního orgánu bude především motivace a dosavadní zkušenost v této oblasti. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/zastupkyne-ombudsmana-sestavuje-poradni-organ. Zdroj: Helpnet.cz

27.4.2020
Ergoterapie pro děti od 6 měsíců do 16 let

Zdravotnické zařízení FYZIO Aktiv – Centrum rehabilitace z Prahy 3 od května 2020 otevírá dětskou ergoterapeutickou ambulanci (pro děti od 6 měsíců do 16 let). Zaměřuje se na rozvoj jemných i hrubých motorických dovedností, zvládnutí běžných denních činností, budování návyků, které dále podporují zdravý rozvoj a další aspekty dle potřeb klienta. Více informací o péči a jejím zajištění naleznete na webových stránkách https://www.fyzioaktiv.cz/. Se zdravotními pojišťovnami bohužel zařízení stále jedná. S VZP a OZP zatím nemá uzavřenou smlouvu. Pro doporučené klienty však nabízí alespoň zvýhodněnou cenu 670 Kč/hod (obvyklá cena je 990 Kč/hod). V příloze najdete leták, na jehož základě mohou klienti tuto cenu uplatnit – stačí zmínit při objednání. Pro případné dotazy či domluvu kontaktujte Mgr. Olgu Markovou, e-mail: olga.markova@fyzioaktiv.cz, tel: 723 607 339. Zdroj: STP v ČR z. s.

ergoterapie leták

27.4.2020
Příležitost pracovního uplatnění na poloviční úvazek s možností práce z domova pro osoby se zdravotním postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR realizuje projekt společně s Českými drahami „Nasedni na expres směr pracovní kariéra“. V současné době se připravuje poslední kolo náboru. Projekt je určen pro osoby se zdravotním postižením. Účastníci projektu absolvují kurz na pozici Odborný referent Call Centra ČD a odbornou praxi. Po úspěšném složení zkoušek je možné získat pracovní uplatnění u ČD. Detailnější informace naleznete v přiloženém letáku. Pro navázání spolupráce a domluvě dalšího postupu náboru je k dispozici manažerka projektu Bc. Bohumila Miškovská, tel: 777 572 365, e-mail: b.miskovska@nrzp.cz. Zdroj: NRZP ČR

letak_projekt_CD_aktual

27.4.2020
První webová právní poradna pro opatrovníky

Zřídil ji Moravskoslezský kruh, poradkyně magistra Radka Pešlová odpovídá na dotazy týkající se omezení svéprávnosti a návrhů opatrovníka, práv a povinností opatrovníka, nejasností, které během opatrovnictví vyvstanou, vztahů s dalšími stranami. Poradnu najdete na stránkách https://www.mskruh.cz/poradna/. Pro tazatele je zdarma. Vzhledem ke kapacitě poradny je pomoc odborníka tazateli omezena na 1 hodinu v období 1 měsíce. Přednost mají soukromí opatrovníci, pro které je zřízena, ale do naplnění kapacity je k dispozici i opatrovníkům veřejným. Podle předsedy Moravskoslezského kruhu Antonína Hošťálka organizace nejpozději do léta zprovozní i sociálně-právní a ošetřovatelskou poradnu pro pečující. Zdroj: Helpnet.cz

27.4.2020
Publikace pro pečující osoby

Na webových stránkách Moravskoslezského kruhu https://www.mskruh.cz/publikace/ najdete různé publikace pro pečující osoby, např. Noviny Pečuj/eme doma, Péče o pečující, Ošetřovatelská abeceda, Rehabilitujeme doma nebo Pečujeme doma. Publikace jsou ke stažení zdarma. Zdroj: STP v ČR z. s.

27.4.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o zahájení činnosti pozastavených sociálních služeb a upozornění na Program Antivirus. Zdroj: NRZP ČR

27.4.2020
Lékařská posudková služba se přizpůsobila nouzovému stavu

Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo v souvislosti s nouzovým stavem k nastavení vysoce individuálních přístupů u lékařské posudkové služby, a to nejen vůči poskytovatelům zdravotních služeb (zejména praktickým lékařům), ale především pak vůči osobám se zdravotním postižením (dále jen „OZP“). O průběhu příslušného posudkového řízení jsou OZP i praktičtí lékaři vždy včas informováni. Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) postupují v souvislosti s nouzovým stavem tak, že posouzení zdravotního stavu nebo provedení kontrolní lékařské prohlídky, resp. kontrolního posouzení (dále jen „KLP“) probíhá v nepřítomnosti OZP. Fyzické dostavení se OZP k poskytovateli zdravotních služeb (zejména praktickému lékaři) za účelem zpracování podkladů pro posouzení zdravotního stavu nebo dostavení se na OSSZ za účelem provedení KLP není ze strany OSSZ v tomto složitém období požadováno. Posouzení zdravotního stavu nebo provedení KLP probíhá na základě písemných podkladů od praktických lékařů, kteří znají detailně zdravotní stav svých pacientů. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/lekarska-posudkova-sluzba-se-prizpusobila-nouzovemu-stavu. Zdroj: Helpnet.cz

27.4.2020
Krizové linky a linky důvěry tu stále zůstávají a jsou vám k dispozici

V článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/omezeni-opatreni-bezny-zivot-navrat-z-nouzoveho-stavu-do-normalu najdete informace o využívání krizových linek a linek důvěry v období nouzového stavu. Ředitelka Modré linky, Hana Regnerová, upozorňuje na to, že aktuální situace lidí může být nebezpečnější než před měsícem. V té době se strach mohl i navenek přiznat, nyní už to začíná být možná trochu nepatřičné. Ale psychické stavy mají svoji dynamiku a napětí, které bylo v minulých dnech, se může projevit až ve dnech či týdnech dalších. Těžké je pak detekovat, kde se ty “divné stavy” vzaly, což může způsobit ještě větší úzkost a propad psychiky. Postupný návrat do běžnějšího života není o nic snazší než na začátku nouzového stavu. Možná právě naopak. Krizové linky a linky důvěry tu tedy stále zůstávají a jsou vám k dispozici proto, aby pomohly řešit velké problémy, ale jsou zde také, aby se z malých trápení nestaly velké. Zdroj: Helpnet.cz

27.4.2020
Dotazník o dostupnosti onkologické léčby

O vyplnění dotazníku žádá nemocné platforma Hlas onkologických pacientů. Jste onkologický pacient a měl jste potíže dostat se v době epidemie koronavirového onemocnění k léčbě? Anebo u vás naopak vše fungovalo jako za normální situace? Zapojte se a vyplňte dotazník o dostupnosti onkologické léčby. Výsledky dotazníku pomohou zjistit, zda a jak byly potřeby onkologických pacientů v této krizové době naplňovány. Dotazník pacienti najdou na webové stránce http://www.hlaspacientek.cz/co-delame/dotaznik-hlasu-onkologickych-pacientu-o-dostupnosti-onkologicke-lecby-v-dobe-epidemie–61/ a bude k vyplnění dostupný do 10. května 2020. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/dotaznik-o-dostupnosti-onkologicke-lecby. Zdroj: Helpnet.cz

17.4.2020
Pozor na energetické šmejdy! Nouzového stavu se nebojí, zneužívají ho

Energetický regulační úřad zaznamenal několik případů, kdy tzv. energetičtí šmejdi zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu, ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele. Další nabízejí po telefonu rekordně levné energie. Takové nabídky však končí spíše vysokou pokutou než kýženou úsporou. ERÚ důrazně varuje všechny spotřebitele, aby zvláště nyní nepřistupovali na nabídky podomních a telefonických prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele energie, ať už přímo nebo ve formě aukce. Nepouštějte si je do bytu, nic jim nepodepisujte, rozhodně je nenechte fotit si vaši fakturu nebo občanský průkaz. Zprostředkovatelé se učí nové triky, se kterými mají spotřebitele oslovit po telefonu. Typicky jde o nabídku levných energií, jejichž ceny údajně klesají kvůli koronaviru. Ačkoliv na burze energie skutečně zlevňují, v cenících dodavatelů se to může projevit až se zpožděním. Nyní jde většinou o prázdné sliby. Spotřebitel, který podobnou smlouvu se zprostředkovatelem uzavře, se může zařadit mezi tisíce dalších, kteří se každoročně obracejí na ERÚ, když je jim později vyhrožováno pokutou. Více informací: https://www.eru.cz/-/pozor-na-energeticke-smejdy-nouzoveho-stavu-se-neboji-zneuzivaji-ho. Zdroj: NRZP ČR

17.4.2020
Žadatelé o některé sociální dávky nemusejí dokládat svoje příjmy a výdaje za první čtvrtletí letošního roku, dávka se jim má přiznat automaticky podle příjmů z předchozího období

Bylo schváleno mimořádné opatření (změna zákona), že pokud jste příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšení příspěvku na péči, nemusíte dokládat Úřadu práce ČR příjmy nebo uhrazené náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí (leden, únor, březen 2020) a tyto dávky se vám poskytnou ve stejné výši i za následující kalendářní čtvrtletí (duben, květen, červen 2020) automaticky. Doložit potřebné skutečnosti (příjem, uhrazené náklady na bydlení apod.) u výše uvedených dávek je možné (lze „na dálku“). Pokud Úřadu práce ČR nějakou skutečnost doložíte později (např. se Vám snížil příjem nebo zvýšily náklady na bydlení v prvním čtvrtletí 2020), upraví Úřad práce ČR výši dávky v měsíci, kdy se o ní dozvěděl. Navržené mimořádné opatření nijak nemění možnost o tyto dávky požádat v případě, že jste některou z dávek v březnu letošního roku nepobírali. Více informací i o ostatních dávkách v době nouzového stavu a omezujících opatření najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/davky-info. Zdroj: Verlag Dashöfer

17.4.2020
Respirátory pro chronicky nemocné pacienty

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravuje poskytnutí respirátorů ohroženým skupinám pacientů. Organizace, které pomáhají ohroženým skupinám pacientů, můžou požadavek na respirátory poslat Národní radě osob se zdravotním postižením, která předá informace Ministerstvu zdravotnictví. V této první fázi Ministerstvo zdravotnictví zjišťuje pouze, jaký zájem by byl o respirátory a případně jaké jsou možnosti distribuce jednotlivým pacientům. Napište prosím na e-mailovou adresu v.krasa@nrzp.cz případné množství respirátorů, které byste pro svoje chronicky nemocné členy potřebovali. Je nezbytné, abyste zároveň uvedli adresu, kam by měly být respirátory doručeny. Je stanovena přesná specifikace, pro koho jsou respirátory určeny: zejména pro chronicky nemocné pacienty a zejména s rizikovými diagnózami jako jsou hypertenze, diabetes, transplantovaný pacient, pacient na imunosupresivní léčbě, pacient s plicním onemocněním (zejména astma, CHOPN), onkologický pacient, pacient se vzácným onemocněním. Respirátory by mohly být poskytnut také osobám, které doprovázejí tohoto pacienta při návštěvě u lékaře. Pro jaké situace je respirátor určený: zejména pro potřeby první neodkladné návštěvy tohoto pacienta u lékaře (další ochranné pomůcky, na další návštěvu lékaře apod., budou poskytovány přímo v nemocnicích, na této distribuční linii se momentálně pracuje), dále pak pro další situace jako jiné nezbytné pochůzky (lékárna, úřad apod.). Kontaktujte prosím NRZP co nejdříve. Více informací: https://nrzp.cz/2020/04/14/informace-c-40-2020-osobni-ochranne-prostredky-chronici/. Zdroj: NRZP ČR

17.4.2020
Lidé mohou začít využívat aplikaci eRouška

Aplikace eRouška je jednou ze složek chytré karantény a má pomoci hygienikům dohledat, s kým přišel do kontaktu člověk nakažený koronavirem. Program vydává na svém vývojářském účtu ministerstvo zdravotnictví, nyní je k dispozici pro telefony s operačním systémem Android a je volně ke stažení v Google Play. Pro operační systém iOS bude dostupná za několik dní. Aplikace ulehčí a zrychlí hygienikům vyhledávání osob potenciálně nakažených koronavirem s minimálním dopadem na soukromí uživatele. Aplikace prostřednictvím Bluetooth sbírá identifikátory jiných mobilních telefonů v okolí uživatele a v případě potvrzení jeho nákazy umožní hygienikům kontaktovat telefony, se kterými byl podle aplikace v intenzivnějším kontaktu. Podmínkou získání kontaktu ale je, aby měli všichni aplikaci staženou. Data se stahují do telefonu a hygienici k nim dostanou přístup pouze v případě, že se člověk rozhodne jim je poskytnout. Více informací: https://covid19cz.web.app/. Zdroj: Verlag Dashöfer

17.4.2020
Časopis Roska

Unie ROSKA – česká MS společnost, z.s. vydává pravidelně časopis iRoska – časopis nejen pro postižené roztroušenou sklerózou. Časopis si můžete stáhnout zdarma na stránkách https://www.roska.eu/ke-stazeni/category/2-casopis. Zdroj: Roska Praha

17.4.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti a novela zákona o zaměstnanosti, nebo informace o výzvě k posílení péče o osoby se zdravotním postižením v domácí péči. Zdroj: NRZP ČR

17.4.2020
Lékařská péče a předpis zdravotnických prostředků

NRZP ČR připravila informační materiál, který se týká lékařské péče, předepisování léků a zdravotnických prostředků, po dobu mimořádných opatření spojených s koronavirovou epidemií. NRZP ČR jednala s Ministerstvem zdravotnictví o zjednodušení předepisování léků a zdravotnických prostředků tak, aby se co nejvíce omezil osobní kontakt a zjednodušil systém pro osoby se zdravotním postižením. Výsledkem těchto jednání jsou opatření, která jsou shrnuta v uvedeném dokumentu na stránkách https://nrzp.cz/2020/04/09/informace-c-39-2020-lekarska-pece-a-predpis-zdravotnickych-prostredku-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

17.4.2020
Projekt Zachraň práci!

V době koronavirové nákazy a omezování výroby v podnicích má řada českých firem problémy s uplatněním svých zaměstnanců. Naopak podnikům, kterým v současnosti např. kvůli karanténě nebo péči o rodinné příslušníky zaměstnanci chybí, by uvítali výpomoc zaměstnanců jiných firem. Jednou z možností je uplatnění §43a zákoníku práce, tedy tzv. dočasné přidělení zaměstnance – dohoda o dočasném „zapůjčení“ zaměstnance k výkonu práce u jiného zaměstnavatele. Dočasně přidělený zaměstnanec zůstává nadále v pracovníkem původního zaměstnavatele, ale pracovní úkoly mu ukládá firma, k níž je přidělen. Proto Hospodářská komora integrovala a vytvořila koncept, který firmám nabízí „sdílení“ pracovních kapacit. Více informací: https://www.komora.cz/zachranpraci/. Zdroj: Verlag Dashöfer

17.4.2020
Nové cviky na doma od MSrehab

Mgr. Klára Novotná z RS centra VFN připravila skvělé cviky nejen pro pacienty s RS do domácího prostředí. Posilování břišních svalů, rukou, krční páteře, dolní části těla, ale i protahovací cviky. To vše najdete na stránkách https://www.msrehab.cz/odborne/video. Zdroj: Aktivní život

17.4.2020
Cvičte, ale bezpečně!

Statisíce lidí se ocitly ze dne na den „uvězněni“ mezi čtyřmi stěnami, bez možnosti pokračovat ve svých obvyklých pohybových aktivitách s přáteli, v posilovně nebo pod dohledem profesionálů – fyzioterapeutů. Mnozí z nich se snaží v pohybu pokračovat alespoň omezeně doma a cvičí podle volně dostupných cvičebních videí, která v posledních dnech zaplavila internet. Lékaři různých odborností ale varují: cvičte s ohledem na své limity, není vhodná doba zjišťovat, kde jsou vaše hranice, a riskovat úraz ve chvíli, kdy se zdravotníci snaží zvládnout pandemii. V článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/cvicte-ale-bezpecne najdete doporučení a tipy lékařů. Zdroj: Helpnet.cz

17.4.2020
Onkologická péče a onkologicky nemocní v době koronaviru

Současná situace je nepřehledná pro mnoho profesionálů natož pro laiky. Onkologicky nemocní, kteří nyní podstupují léčbu nebo se nacházejí v některém zlomovém období léčby a života s rakovinou, se mohou ocitat v situacích, kdy neví na koho, jak a kdy se obracet. V orientaci pomohou některé stránky, ale hlavně vlastní, dobře uvážená iniciativa. Léčba rakoviny i život s ní totiž stále pokračuje – i v době koronaviru. I proto Česká onkologická společnost vydala prohlášení, kde konkretizuje léčebné postupy v současné situaci. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/onkologicka-pece-onkologicky-nemocni-v-dobe-koronaviru. Zdroj: Helpnet.cz

17.4.2020
Pomoc sociálním službám

V této krizové době čelí poskytovatelé sociálních služeb obrovské výzvě – jak se postarat o lidi odkázané na péči a udržet je a sebe zdravé, aniž by měli dostatek ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu. Cílem iniciativy Pomáháme sociálním službám je zajistit a předat tolik potřebný materiál právě těm, kteří se starají o nejohroženější skupinu lidí. Jedná se o roušky, respirátory, ochranné štíty, dezinfekce, dezinfekční gely, jednorázové rukavice, ale také potravinové balíčky a vitamíny pro zaměstnance, nutriční nápoje nebo tablety pro klienty, aby mohli zůstat v kontaktu se svými nejbližšími. Tento projekt zaštiťuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, ve spolupráci se společností IRESOFT a dalšími dárci. Více informací: https://www.socialnimsluzbam.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

17.4.2020
Lékař v mobilu poradí v době pandemie bezpečně a rychle

Nová mobilní aplikace uLékaře.cz propojuje pacienty s více než 300 lékaři a specialisty. Pomáhá lidem řešit zdravotní problémy odkudkoliv a bez zbytečného rizika nákazy koronavirem. I během pandemie COVID-19 lidé řeší běžné zdravotní problémy. Osobní návštěva lékaře je však vzhledem k současné situaci riskantní a kvůli karanténám a přetížení zdravotníků často i nemožná. Medicínská online poradna uLékaře.cz už déle než deset let nabízí možnost konzultovat zdravotní potíže s lékaři a specialisty na dálku. Dříve pacientům pomáhala pomocí webové aplikace, nyní spustila i novou mobilní aplikaci, která je v České republice ojedinělá. Díky ní je komunikace s lékaři jednodušší a intuitivní. Na lékařskou prohlídku není potřeba chodit, stačí mít po ruce telefon. Lidé tak mohou řešit své problémy bezpečně, aniž by sebe a své blízké vystavovali riziku, které představují čekárny ordinací. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/lekar-v-mobilu-poradi-v-dobe-pandemie-bezpecne-rychle. Zdroj: Helpnet.cz

2.4.2020
Zmírnění byrokracie při žádostech o dávky OZP

MPSV ČR se různými opatřeními snaží nyní během nouzového stavu v ČR ulehčit osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Nouzový stav a řada omezujících opatření, která především souvisí s omezením osobního kontaktu mezi lidmi, mohou ztěžovat plnění některých podmínek nároku na příspěvek na mobilitu nebo některých povinností vztahujících se k příspěvku na zvláštní pomůcku. Proto MPSV doporučilo Generálnímu ředitelství Úřadu práce České republiky, aby u některých dávek lidem prodloužil lhůty pro předložení dokladů nebo plnění povinností nebo aby některé skutečnosti nemuseli žadatelé po dobu nouzového stavu a omezujících opatření prokazovat. Více informací naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2020/03/30/informace-c-33-2020-dopis-mpsv-cr-o-zmirneni-byrokracie-pri-zadostech-o-davky-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

2.4.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o změnách v ošetřovném pro zaměstnance, nebo informace o plánovaném snížení administrativy při sociálních dávkách, ošetřovném pro OSVČ a předepisování zdravotnických prostředků, nebo informaci o tom, že stát odpustí OSVČ platby povinného důchodového pojištění na půl roku, nebo výzvu, aby se ozvaly chráněné dílny pro výrobu látkových roušek. Zdroj: NRZP ČR

2.4.2020
Preventivní opatření pro snížení rizika rozšíření COVID-19 v pobytových službách sociální péče

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR připravila návrh preventivních opatření pro snížení rizika rozšíření COVID-19 v pobytových službách sociální péče s dopadem kolapsu služby. Dokument najdete v příloze. Zdroj: Hlavní město Praha

Preventivni-opatreni

2.4.2020
Desatero, jak může vaše obec pomoci v krizi

Současná situace je velkou výzvou pro všechny aktivní lidi, spolky a starosty. Díky několika skvělým starostům a zastupitelům sesbírala Nadace Via následující tipy pro inspiraci. Co se dá ve vašich obcích dělat v době krize? Přečtěte si o možnostech, jak může spolek či obec pomoci. Více informací: https://www.nadacevia.cz/2020/03/23/desatero-jak-muze-vase-obec-pomoci-v-krizi/?utm_source=ViaCaf%C3%A9+Nadace+Via&utm_campaign=2b864ffee7-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_27_08_40&utm_medium=email&utm_term=0_5a5c1dda7a-2b864ffee7-168045717. Zdroj: Nadace Via

2.4.2020
Linka EDA nabízí své služby všem, kteří potřebují hovořit o koronaviru

Bezplatná linka 800 40 50 60 je určena klientům z celé České republiky. Zažíváme novou a neobvyklou situaci. V médiích běží nepřetržitě zprávy o aktuální situaci a s ní spojených omezeních, stejně jako různá doporučení, jak o sebe pečovat, zvyšovat imunitu, posilovat fyzickou i psychickou kondici. Jedním z těchto doporučení je, abychom byli v kontaktu s blízkými (po telefonu, když není možné se potkávat) a abychom mluvili o tom, co cítíme, z čeho máme obavy, co nás deprimuje a frustruje. Vedle komunikace s blízkými osobami ale můžete využít také profesionální pomoc. Pokud na Vás doléhá tíha posledních dní, využijte bezplatnou Linku EDA 800 40 50 60. I tak se o sebe můžete postarat. S tématy jako je vážná diagnóza či ohrožení zdraví pracuje linka po celou dobu své existence. Své služby nyní nabízí všem, kteří hledají pomoc, podporu či stabilitu, všem kteří se necítí dobře. Pečovat o sebe můžete i tím, že budete o svém prožívání mluvit. Svou pomoc a podporu linka nabízí také všem pracovníkům v první linii. Více informací: https://www.eda.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

2.4.2020
Informační leták Jak žít spolu s virem COVID 19

Informační leták Jak žít spolu s virem COVID 19 vytvořil tým vedeným zkušenou krizovou psycholožkou Bohumilou Bašteckou. Leták shrnuje doporučené chování, abychom danou situaci společně dobře zvládali. Leták je zveřejněn na stránkách http://pitcr.cz/index.php?action=view&id=276&module=newsmodule&src=%40random482bf38aa9c53. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

2.4.2020
Rozcestník pomoci ke COVID-19 pro lidi po poranění míchy

Lidé po poranění míchy všech věkových skupin jsou značně rizikovou skupinou velmi ohroženou onemocněním COVID-19. Jejich organismus totiž nepracuje v důsledku poranění míchy zcela správně a to se týká bohužel i imunity. Celou situaci navíc mohou zhoršovat další komplikace, které se s poraněním míchy pojí i běžně, jako močové infekce, cukrovka, proleženiny (dekubity), horší dechové funkce, zvláště u tetraplegiků. Mnozí lékaři – specialisté navíc nyní neordinují, výpadky má i asistence. Odborné instituce a zařízení spojují své síly v boji s koronavirem a na komunitním portálu Vozejkov.cz zřizují rozcestník pomoci. Zde najdou vozíčkáři všechna známá doporučení šitá jim na míru, odborné texty, rady, nabídky pomoci. Rozcestník pomoci najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/covid-19. Zdroj: CZEPA

2.4.2020
Asociace poskytovatelů sociálních služeb Společnost Podané ruce vytvořily mapu pečovatelských služeb

Asociace poskytovatelů sociální služeb ČR (APSS ČR) 31. 3. 2020 spustila webové stránky www.mapapecovatelskychsluzeb.cz, na nichž si mohou nejen starostové všech obcí v České republice vyhledat vhodnou pečovatelskou nebo asistenční službu, která by mohla pomoci v zajištění potřebné pomoci seniorům v jejich obci. Podle svých momentálních kapacitních možností oslovená služba pomůže se zajištěním nákupů a senioři se tak nemusí vystavovat možnému riziku nákazy během pohybu v obchodech. Pokud se starosta s vyhledanou službou na spolupráci domluví, může si v aplikaci vygenerovat jednoduchý leták a jeho prostřednictvím informovat občany. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/asociace-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-spolecnost-podane-ruce-vytvorily-mapu. Zdroj: Helpnet.cz

2.4.2020
Jak za současné situace řešit exekuce a insolvence

Člověk v tísni připravil vzor návrhu na odklad exekuce a informace o tom, jak postupovat ve chvíli, kdy máte exekuci, a zároveň vám v důsledku současných opatření proti šíření koronaviru klesl příjem domácnosti tak, že hrozí, že nebudete schopni zaplatit všechny nutné výdaje. O odklad exekuce můžete požádat v případě, kdy se bez své viny ocitnete přechodně v takovém postavení, že by další provádění exekuce mělo na vás nebo vaši rodinu zvláště nepříznivé důsledky (dle § 266 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění). Více informací najdete na stránkách https://www.clovekvtisni.cz/kdy-a-jak-nyni-zadat-o-odklad-exekuce-pripravili-jsme-pro-vas-vzor-navrhu-na-odklad-exekuce-6495gp. Tématem se zabývá také Ministerstvo spravedlnosti, které na svých stránkách https://www.justice.cz/?clanek=jak-za-soucasne-situace-resit-exekuce-a-insolvence- zveřejnilo článek s návody, jak za současné situace řešit exekuce a insolvence. V souvislosti s vládními opatřeními zaměřenými na omezení šíření onemocnění COVID-19 může osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnancům hrozit nižší příjem nebo jeho celková ztráta. Celá situace může být komplikovanější pro toho, kdo je navíc v exekuci nebo insolvenci. Lidé v exekuci mají možnost požádat o její odklad a lidem v insolvenci pak zjednoduší situaci snížení měsíčních splátek nebo jejich přerušení. Zdroj: Šance Dětem

2.4.2020
Rodina vs. koronavirus

Epidemie viru COVID-19 nás staví před nečekané výzvy a do situací, které nejsme zvyklí řešit. Portál Šance Dětem proto připravil rubriku na stránkách https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-vs-koronavirus.shtml?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=4b329e3528-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-4b329e3528-134693969, kde najdete přehledně uspořádané odkazy na hmotnou pomoc rodinám, krizové a online poradenství i doporučení, jak si poradit se vzděláváním z domova a soužitím v čase karantény. Zdroj: Šance Dětem

2.4.2020
Podpora a pomoc v době koronaviru

Centrum LOCIKA pomáhá dětem ohroženým domácím násilím. Současné období je pro rodiny zasažené domácím násilím opravdu nelehké. Centrum LOCIKA proto přináší sérii podpůrných článků, návodů a informací pro rodiny, jak zvládnout karanténu s dětmi, jak je podpořit a jak opečovat i sám sebe. Jak naložit s vlastním strachem a úzkostí. Informace najdete na stránkách http://centrumlocika.cz/main-menu/koronavirus. Zdroj: Šance Dětem

2.4.2020
Dávky v době nouzového stavu

Na stránkách MPSV ČR https://www.mpsv.cz/davky-info najdete informace k dávkám v době nouzového stavu – co se změnilo, jak žádat, co dokládat, atd. Zdroj: MPSV ČR

26.3.2020
Datum odevzdání daňového přiznání z příjmů fyzických i právnických osob

Pokud se vás týká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů, došlo v souvislosti s nouzovým stavem ke změnám. Termín pro odevzdání daňového přiznání sice nebyl změněn (stále platí 31. 3. 2020), ale když daňové přiznání nestihnete do 1. 4. 2020 podat a daň zaplatit, bude vám prominuta pokuta za pozdní podání a úrok z prodlení za pozdní zaplacení, pokud to napravíte do 1. 7. 2020. Tzn. když podáte daňové přiznání a daň z příjmů zaplatíte do 30. 6. 2020, nic se nestane. Jedná se o tzv. Liberační balíček. Je možné, že dojde k dalším daňovým změnám a úlevám. Více informací: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844. Zdroj: Verlag Dashöfer

26.3.2020
Nová prodejní doba pro seniory od středy 25. 3. 2020 a omezení shromažďování na veřejnosti

Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března 2020 se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8:00 do 10:00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili. Více informací: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-vycleneni-prodejni-doby-pro-seniory/. Vláda také nově nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné. Více informací: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Omezeni_volneho_pohybu. Zdroj: Seznam.cz

26.3.2020
Krizová linka důvěry řeší obavy lidí z koronaviru

Na pracovníky Modré linky se stále častěji obracejí lidé, kteří řeší obavy z budoucnosti a pociťují úzkost z obtížné a nejisté situace. Odborníci doporučují, že jen vyslovení obav a svěření se druhému člověku pomáhá. Pracovníci krizové linky důvěry jsou v pohotovostním stavu denně od 9 do 21 hodin. Služby Modré linky jsou aktuálně posíleny a cílem je být co nejvíce k dispozici pomocí telefonů, e-mailů, Skypu či chatu. Lidé se na linku mohou obracet bezplatně a anonymně, vždy je dodržován Kodex pracovníků linek důvěry. Na základě dlouholetých zkušenosti pracovníci krizové linky důvěry doporučují všem těm, kteří prožívají těžké chvíle, aby se svěřili a nebáli se promluvit si s tím, komu důvěřují a je jim blízký. Pokud to z nejrůznějších důvodů nelze, potom lze vytočit telefonní číslo Modré linky, přihlásit se do chatu nebo odeslat e-mail. Lidé by neměli cítit ostych ani obavy a uvědomit si, že konverzaci mohou ukončit kdykoliv. Kontakty jsou uvedeny na www.modralinka.cz. Telefony jsou dostupné každý den od 9. do 21. hodiny – 608 902 410, 731 197 477 a je možné se spojit také přes Skype, e-mail nebo chat. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/krizova-linka-duvery-resi-obavy-lidi-z-koronaviru. Zdroj: Helpnet.cz

26.3.2020
Ukliďme svět, ukliďme Česko! Ale až na podzim…

Organizátoři akce Ukliďme svět, ukliďme Česko z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko s politováním oznamují, že úklidové akce naplánované na letošní jaro se z důvodu vyhlášení karantény nemohou v plánovaném rozsahu uskutečnit. Až krize pomine, zdravotní vycházka do přírody přijde vhod a sebrat pár odpadků cestou lze vždycky… Konání organizovaných úklidových akcí je do ukončení stavu nouze pozastaveno, stejně jako distribuce úklidových pomůcek (pytlů a rukavic). Až se situace uklidní, budou mít organizátoři možnost své dříve zaregistrované akce přesunout na nové termíny, s největší pravděpodobností podzimní. Více informací: https://www.uklidmecesko.cz/. Zdroj: Econnect

26.3.2020
Výpravy za kulturou bez bariér

Na stránkách Pražské organizace vozíčkářů http://www.presbariery.cz/cz/publikacni-cinnost/publikace-pov?start=0 najdete pět nových elektronických brožur z cyklu Výpravy za kulturou. Loňský počin navazuje na stejnojmenný projekt, který Pražská organizace vozíčkářů realizovala v roce 2017, a stejně jako minule, i tentokrát publikace informují o přístupnosti kulturních zařízení a památek v zajímavých lokalitách. Jsou určené především lidem na vozíku, ale poslouží dobře i dalším skupinám osob s omezenou schopností pohybu. Pět nových brožur se věnuje turisticky lákavé Kutné Hoře, Litomyšli, Písku a také méně známému, přesto atraktivnímu Chrudimsku a Žatecku. Brožury popisují jen přístupné a částečně přístupné kulturní atraktivity a doplňují je informacemi o souvisejících službách, například informačních centrech, veřejných toaletách, kavárnách nebo restauracích. Na stránkách POV najdete i další zajímavé publikace. Více informací: http://www.presbariery.cz/cz/item/14097-vypravy-za-kulturou-bez-barier. Zdroj: Pražská organizace vozíčkářů

26.3.2020
Parkovací průkaz pro OZP musí mít vyznačené datum platnosti

Máte parkovací průkaz s neomezenou platností? Nechte si ho vyměnit (po skončení nouzového stavu v ČR), je totiž neplatný a riskujete pokutu. Podle vyjádření náměstka ředitele městské policie, které se opírá o znění zákona 329/2011 Sb., musí být v dokladu vyznačené konkrétní datum platnosti. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením opravňuje držitele stát na vyhrazeném místě nebo v naléhavých případech parkovat po dobu nezbytně nutnou v zónách zákazu stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu. V ČR vydávaná parkovací karta je platná v rámci celé EU. Nárok na parkovací průkaz mají držitelé průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) a ZTP/P. Průkaz vydává sociální odbor (případně vás odsud nasměrují, konkrétní odbor záleží vždy na interní struktuře úřadu dané obce) městského úřadu příslušného podle místa bydliště žadatele. Tam lze získat i informace o konkrétním postupu a o tom, jaké potřebujete doklady a dokumenty. Zdroj: Pražská organizace vozíčkářů

26.3.2020
Doporučení Asociace klinických psychologů pro život v karanténě

Mediální dieta, hodně spánku a pravidelných aktivit. To jsou vybraná doporučení Asociace klinických psychologů pro udržení psychické svěžesti. Neexistuje sice žádná zázračná rada, jak na dálku zatočit s úzkostí, psychickými potížemi či virem samotným, ale kliničtí psychologové a psychoterapeuti pro vás připravili stručný soubor doporučení, který vám v tyto dny snad přijde k duhu. Článek najdete na stránkách https://www.i60.cz/clanek/detail/25257/doporuceni-asociace-klinickych-psychologu-pro-zivot-v-karantene. Zdroj: i60.cz

26.3.2020
Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo srozumitelný návod na řešení všech pracovněprávních situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření. Informace najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#Pracovnepravni%20souvislosti. Zdroj: Verlag Dashöfer

26.3.2020
Jak správně zacházet s rouškou

I o látkovou roušku je třeba pečovat. Roušku je vhodné střídat cca po čtyřech hodinách, nebo okamžitě po zvlhnutí. Před každým kontaktem s rouškou si pečlivě umyjte ruce. Při nasazování se dotýkejte pouze úchytů. Po použití je třeba roušku vydezinfikovat. Podrobný návod najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/jak-spravne-zachazet-s-rouskou. Zdroj: Vozejkov

20.3.2020
Nákupní hodiny pro seniory nově mezi 7:00 až 9:00

V ČR byla zavedena speciální prodejní doba v obchodech pro seniory. Od 7:00 do 9:00 hodin mohou do obchodů s potravinami a drogerií pouze senioři nad 65 let, včetně jejich nezbytného doprovodu. V tuto dobu mohou obchody využívat také osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně jejich nezbytného doprovodu. (Podle informace NRZP ČR mohou v tuto dobu nakupovat všechny osoby se zdravotním postižením – je doporučeno mít s sebou průkaz OZP. Vláda upravila opatření, které jim dříve zajišťovalo vyhrazený čas mezi 10. a 12. hodinou. Do lékáren se nově může bez ohledu na věk kdykoli. Zdroj: Seznam.cz

20.3.2020
Česká pošta – aktuální situace v doručování zásilek

Také Česká pošta různými opatřeními reaguje na epidemii koronaviru. Návštěvníci České pošty musejí používat ochranné prostředky, ideálně roušku. Doporučují se bezhotovostní platby. Nebudou roznášeny propagační materiály. Podle informací ze stránek České pošty nebudou roznášeny důchody. Doporučené zásilky a balíky také nebudou doručovány. Některé provozovny jsou uzavřeny. Všechny pobočky se uzavírají nejpozději v 16 hodin. Ruší se víkendový provoz všech poboček. Od 10 do 12 hodin jsou pobočky České pošty zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Setkali jsme se i s požadavkem, aby zákazník pošty při podpisu na pobočce použil vlastní pero. Ale pravidla a opatření se neustále mění, proto je dobré aktuální informace sledovat na webových stránkách https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb a https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/aktuality. Zdroj: STP Štětí

20.3.2020
Dobro.cz – propojování nabídek pomoci s těmi, kdo pomoc shánějí

LMC s.r.o. spustila nový web Dobro.cz, přes který se teď mohou snadno propojovat organizace i jednotlivci, kteří naléhavě shánějí dobrovolníky nebo materiální pomoc, s lidmi, kteří chtějí nezištně pomocnou ruku nabídnout v době koronaviru. Webové stránky https://www.dobro.cz/nabidky/ jsou určeny výhradně pro zveřejnění poptávek a nabídek pomoci bez nároku na finanční odměnu. Služba je celá k dispozici bezplatně. Je možné bezplatně zveřejnit libovolné množství jak žádostí, tak nabídek, včetně žádostí o materiální pomoc. Každá nově zadaná poptávka či nabídka pomoci bude zveřejněna 7 dní. Zadavatel samozřejmě může svou nabídku nebo žádost sám odstranit dříve. Organizátoři budou moc rádi, pokud v případě potřeby poptávku po dobrovolnících nebo materiální pomoci na Dobro.cz sami vystavíte, nebo pokud prostřednictvím webu nabídnete svou pomoc ostatním. Více informací najdete v přiloženém dokumentu. Zdroj: LMC s.r.o.

Dobro.cz

20.3.2020
Doporučení pro prevenci a onemocnění COVID-19 u osob s míšní lézí

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. rozeslala důležité instrukce, které sepsal doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph. D., primář Spinální jednotky FN Motol a předseda České společnosti pro míšní léze. Jedná se o doporučení pro prevenci a řešení onemocnění COVID-19 u osob s míšní lézí. Doporučení naleznete v příloze. Zdroj: CZEPA, z.s.

Doporučení – míšní léze

20.3.2020
Infolinky ke koronaviru s online simultánním přepisem řeči operátora

Některé ze speciálních infolinek zřízených v souvislosti s šířením koronaviru je nově možné kontaktovat s podporou doslovného přepisu řeči operátora v reálném čase. Tuto službu efektivně využijí lidé nedoslýchaví, ohluchlí či nositelé kochleárního implantátu, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora psanou formou. Přepis řeči však může být vítanou komunikační podporou také pro seniory s poruchami sluchu nebo pro cizince, jimž psaný text podstatně usnadňuje porozumění mluvené řeči při telefonické komunikaci. Online simultánní přepis řeči operátora je nyní možné využít na následujících speciálních infolinkách: Státní zdravotní ústav – https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – https://www.khsplzen.cz/, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – https://www.khsbrno.cz/index.php, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – https://www.khslbc.cz/, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – https://www.khscb.cz/. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/rozsiruje-se-komunikacni-podpora-tazatelu-se-sluchovym-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

20.3.2020
Senior Pointy rozjely telefonní linku pro ohrožené

Senior Pointy spustily nově linku pro všechny seniory v České republice: 840 111 122. Senior Pointy (SP) volajícím 24 hodin denně 7 dní v týdnu podají informace či zprostředkují pomoc. V dalších dnech doplní jejich stavy zkušení psychologové, kteří se budou snažit rozptýlit obavy seniorů a povzbudit je. Samotná místa, kde SP obvykle fungují, jsou kvůli karanténě zavřená. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/senior-pointy-rozjely-telefonni-linku-pro-ohrozene. Zdroj: Helpnet.cz

20.3.2020
Protahovací cvičení pro vozíčkáře

Protahovací cvičení poskytují uživatelům vozíku celou řadu výhod. Mezi hlavní patří zvýšená flexibilita, lepší krevní oběh, úleva od stresu, lepší držení těla, lepší koordinace, zvýšená úroveň energie, snížené napětí svalů a větší rozsah pohybu kloubů. V těchto dnech jde o výborný způsob odreagování se. Seznam protahovacích cviků najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/protahovaci-cviceni-pro-vozickare. Samozřejmě je nutné veškeré cviky vykonávat s ohledem na své možnosti a zdravotní stav. Zdroj: Vozejkov

20.3.2020
Kde pomáhají seniorům s nákupy a psychologickou pomocí?

Na portálu i60.cz je uveden seznam měst, kde pomáhají seniorům s nákupy a psychologickou pomocí? Jednotlivá města začínají spouštět linky pomoci pro seniory, ale také další služby jako je donáška potravin až do bytu seniorů či vyzvednutí léků. Seznam měst a obcí je postupně rozšiřován a najdete ho na stránkách https://www.i60.cz/clanek/detail/25216/kde-pomahaji-seniorum-s-nakupy-a-psychologickou-pomoci-zde-je-seznam-mest. Zdroj: i60.cz

20.3.2020
Zásady: COVID 19 a starší lidé

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK zveřejnil “Zásady: Covid 19 a starší lidé”, obsahující doporučení a rady pro jednotlivé subjekty. Najdete je na stránkách http://prostari.cz/zasady-covid-19-a-starsi-lide/. Zdroj: Česká společnost pro gerontologii, z. s.

20.3.2020
Jak si mohou pacienti obstarat svoje léky v období karantény?

Při současné krizové situaci, kdy senioři nemají nebo nemohou vycházet ze svých domovů, přichází Česká lékárnická komora s doporučeným postupem, jak si mohou pacienti obstarat svoje léky v období karantény. Česká lékárnická komora toto doporučení sdílí také mezi zdravotní rady jednotlivých krajů a s klíčovými institucemi a organizacemi, které se v současné vypjaté situaci starají o zajištění péče o všechny potřebné. Informace najdete na stránkách http://prostari.cz/lekarnici-jak-si-mohou-pacienti-obstarat-svoje-leky-v-obdobi-karanteny/. Zdroj: Česká společnost pro gerontologii, z. s.

18.3.2020
Ke koronaviru začala v Česku fungovat bezplatná linka 1212

Byla spuštěna nová bezplatná celostátní informační linka 1212 ke koronaviru. Toto telefonní číslo slouží jako rozcestník pro občany a základní linka s informacemi ke koronaviru a nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje. Novou linku obsluhují operátoři z řad zaměstnanců ministerstev i dobrovolníci z veřejnosti. Postupně jsou nasazovány desítky dalších operátorů, již zpracovávají a odpovídají na dotazy. Ministerstvo prosí veřejnost o maximální trpělivost. Odpovědi na nejčastější dotazy jsou uvedeny na webech jednotlivých ministerstev a na stránkách https://www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-o-covid-93721 proto by si občané nejdříve měli zkusit vyhledat tyto informace tam. Ministerstvo zdravotnictví také žádá, aby linku 155 lidé využívali jen v ohrožení života. Další důležité kontakty najdete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/. Zdroj: Verlag Dashöfer

18.3.2020
Internetová televize pro diváky se sluchovým postižením – na jednom místě nejdůležitější TV pořady a videa o koronaviru opatřená titulky

NEWTON Technologies spouští internetovou televizi pro diváky se sluchovým postižením (tv.beey.io) s nejdůležitějšími TV pořady a videi o koronavirové pandemii. Na jednom místě jsou zdarma dostupné videozáznamy zvlášť důležitých pořadů opatřené titulky. Důležitých informací v posledních hodinách vzniká ohromné množství. Bohužel většina televizního zpravodajství, záznamů tiskových konferencí a další klíčové zdroje nejsou opatřeny titulky pro neslyšící. Na adrese http://tv.beey.io uživatelé naleznou nejen videozáznamy TV pořadů, ale i další obsah (videoblogy, instruktážní videa a další). Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/internetova-televize-pro-divaky-se-sluchovym-postizenim-na-jednom-miste-nejdulezitejsi-tv. Zdroj: Helpnet.cz

18.3.2020
ČSSZ umožňuje veřejnosti vyřídit většinu požadavků elektronicky

Takřka úplná elektronizace agendy úřadu umožnila České správě sociálního zabezpečení přistoupit s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám v souvislosti s ochranou zaměstnanců a klientů s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru. Přijatá organizační opatření žádným způsobem výrazně neomezí poskytování služeb klientům, jelikož téměř všechny služby je možné vyřídit online způsobem. Podrobné informace najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/cssz-umoznuje-verejnosti-vyridit-vetsinu-pozadavku-elektronicky. Zdroj: Helpnet.cz

18.3.2020
Informační leták MZ ČR pro chronické pacienty

V příloze najdete informaci pro pacienty s chronickým onemocněním nebo pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě. Tento informační leták vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Další podrobnosti najdete stále na webu www.koronavirus.mzcr.cz. Zdroj: NRZP ČR

Informace_chronicke_onemocneni

18.3.2020
Podpůrné iniciativy pro pomoc v obtížné situaci

V souvislosti s koronavirem vznikla v krátkém čase spousta úžasných iniciativ, které lidem pomáhají v nelehké situaci. Jde například o aktivitu organizace Život 90. Ta zprovoznila non-stop operující telefonní linku (800 160 166) pro pražské seniory nad 65 let. Na této lince mohou senioři požádat o pomoc s nákupy, s vyzvednutím léků atd., a dobrovolníci se o jejich žádosti následně s ochotou postarají. Školení dobrovolníků poskytuje Červený kříž. Více informací: https://www.zivot90.cz/cs/aktuality/151-nova-non-stop. Další pomocná telefonní linka je od neziskové organizace Elpida. Tam operují mezi 8:00 a 20:00 a obrátit se na ně mohou senioři z celé České Republiky na čísle 800 200 007. Více informací: https://www.elpida.cz/linka-senioru-pomahame. Za zmínku rozhodně stojí také nový projekt Sousedská pomoc (https://www.sousedskapomoc.cz/). Na jejich webových stránkách se registrují dobrovolníci z celé země a poskytují pomoc třeba s nákupem a rozvozem potravin seniorům, nebo s šitím a dodávkou roušek všude tam, kde je jich potřeba. Šití roušek je dalším skvělým příkladem toho, jak si dokážeme v potřebách nouze poradit. Roušky jsou doporučeny všem – nejúčinnější jsou v situaci, kdy jsme nakažení (třeba aniž bychom o tom ještě sami věděli) a chceme chránit okolí, ale znatelně pomáhají i v ochraně nás samotných před nakaženými. Jejich nošením zkrátka nemůžeme nic pokazit, a můžeme předejít zbytečnému šíření nemoci. S jejich momentálním nedostatkem se vypořádávají pilní dobrovolníci po celém Česku. Tisíce Čechů tedy zasedli k šicím strojům a dali se do práce. Šijí pro sebe, pro své rodiny a sousedy, ale i pro nemocnice. Podobně skvělých nápadů a aktivit se objevuje více a více. Online konzultace s lékaři, poradny pro lidi trpící úzkostí, advokáti poskytující pomoc zdarma, sportovci natáčející videa na cvičení doma… seznam se stále prodlužuje. Více informací: https://mailchi.mp/0cefa6d642a5/o-korona-viru-s-hlavou-vzhru. Informační linky a podporu potřebným nabízejí svým občanům také města a obce. Např. pražský magistrát zřídil nonstop nouzovou linku 800 160 166 určenou pro seniory, kterou ale mohou využívat i lidé s postižením. Na této lince bude možné získat veškeré aktuální informace či si objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb. Zdroj: Holubí pošta

18.3.2020
Náhradní termín konání konference INSPO

Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se překládá na pondělí 12. října 2020. Akce se uskuteční v Kongresovém centru Praha. Jedná se o největší akci o informačních a komunikačních technologiích určených pro lidi se zdravotním postižením v České republice. Na rozdíl od předchozích ročníků se bude letošní 20. ročník konat poprvé ve všední den, a to v pondělí. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/konference-inspo-o-technologiich-pro-osoby-se-specifickymi-potrebami-se-preklada-na-pondeli. Zdroj: Helpnet.cz

18.3.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o aktivitě NRZP ČR v souvislostí s epidemií koronaviru, nebo informace MPSV ČR o sociálních službách, nebo nabídku prodeje dezinfekce. Zdroj: NRZP ČR

18.3.2020
Česká televize spouští nový program ČT3

Česká televize spouští v pondělí 23. března 2020 nový program ČT3. Důvodem je především snaha televize pomoci nejohroženější skupině – starším lidem, kteří jsou v této době nuceni zůstávat doma. Stanice bude svým laděním klidnější a podávání všech informací přizpůsobené seniorům. Vysílat bude denně od 9 do 17:25 hodin. Programová nabídka se bude opírat o výběr ze zlatého televizního fondu, tematické magazíny i základní informační servis. Zdroj: Novinky.cz

16.3.2020
Nový informační web ke koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový informační web https://koronavirus.mzcr.cz/. Zveřejňuje na něm aktuální data, informace pro občany a zdravotníky nebo důležité kontakty. Zdroj: Seznam.cz

16.3.2020
Aplikace, která pomáhá obětem domácího násilí

O domácím násilí se příliš nemluví. Lidé ho mnohdy ani neumí rozpoznat. Oběť často na svou situaci ztrácí náhled a má pocit, že si za vše může sama. Navíc je těžké se často agresivnímu partnerovi postavit. Okolí se nechce nikomu plést do života, a tak vše přehlíží. A i když už se rozhodneme s nastalou situací něco udělat, nemáme tušení kde začít. S těmito všemi problémy a otázkami nám nyní poradí nedávno spuštěná aplikace Bright Sky CZ (česky jasná obloha) pro mobilní telefony, původem z Velké Británie, která byla adaptována pro Českou republiku díky spolupráci Nadace Vodafone, organizace ROSA, Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR. Aplikace byla vytvářena s důrazem na přívětivost uživatelského prostředí. Pomocí jednoduchého dotazníku vám program pomůže vyhodnotit situaci a dokáže vám poradit, nebo vám na mapě ukáže nejbližší poradenská centra. Na názorných příkladech se můžete ujistit o tom, jestli vaše tušení špatného chování je oprávněné. Postup a forma pomoci je samozřejmě vždy volena s ohledem na vaše bezpečí. Nabízí ale i možnost užívání aplikace v režimu, kdy se snažíte pomoci někomu jinému. Můžete tak diskrétně pomoci někomu ve vašem okolí, kdo si již sám poradit nedokáže. Více se o aplikaci můžete dozvědět v tomto videu: https://youtu.be/G-BTngsPgq4. Stáhnout si aplikaci můžete zde: android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.brightsky.cz, ios: https://apps.apple.com/cz/app/bright-sky-cz/id1495401154?l=cs. Zdroj: Holubí pošta

16.3.2020
Svépomocná skupina pro ženy po poranění míchy

Svépomocná skupina vzniká v Praze a má ještě volná místa i pro mimopražské zájemkyně. Vše je zdarma – teraupetická činnost, ubytování i cestovné. Dvě terapeutky otevřely svépomocnou a podpůrnou skupinu pro ženy po poranění míchy. Budou rády, když najdete odvahu a přihlásíte se. Cílem setkání je: sdílení žen, které mají podobná témata, výměna zkušeností, poznatků a nápadů, podpora, pochopení a posílení, nabídka psychické pomoci, úlevy i naděje. Setkání budou probíhat ve formě malé skupiny (max. 10 žen). Podmínkou je absolvování všech setkání. Místo setkávání: v sídle České asociace paraplegiků – CZEPA, Dygrýnova 816/8, Praha – Černý Most. Skupiny budou probíhat o víkendech (5 × 2 dny), a to v termínech 4. – 5. 4., 20. – 21. 6., 12. – 13. 9., 14. – 15. 11. 2020 a 16. – 17. 1. 2021. Co projekt nabízí: setkávání pod odborným vedením zdarma, zaplacené bezbariérové ubytování (5 × 1 noc), proplacená jízda (tam a zpět) z Vašeho místa bydliště, bezpečná skupina, kde lze otevřít všechna témata, dostatek času na sdílení. Pokud máte vážný zájem, přihlaste se do 20. 3. 2020. Bližší informace podá a zájemce eviduje: Alena Jančíková, e-mail: jancikova@czepa.cz, telefon: 608 124 252. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2020
Pacienti si mohou v lékovém záznamu nastavit, kdo ho uvidí

Pacienti si mohou v lékovém záznamu na webu epreskripce nastavit, kdo soupis jim předepsaných léků uvidí. Zdravotníci se do něj dostanou od června 2020. Lékový záznam je součástí systému e-recept, v němž od roku 2018 lékaři předepisují léky na recept. Do června 2020 není lékový záznam dostupný žádnému zdravotnímu pracovníkovi. Pacient si během tohoto období může nastavit, zda chce svá data sdílet a případně s kým. Bez aktivního přenastavení pacientem budou data vidět všichni jeho ošetřující lékaři, lékárníci a kliničtí farmaceuti. V systému, případně dopisem s ověřeným podpisem adresovaným na SÚKL, je také možné přístup zakázat všem. Přihlásit se mohou lidé, kteří mají občanský průkaz s elektronickým čipem, nebo jméno a heslo ze systému e-identita.cz. Tam je třeba se registrovat a nechat identitu ověřit na CzechPointu, například na úřadě nebo na poště. Lékový záznam je už v současné době přístupný pacientům a jimi zvoleným osobám, třeba rodičům nebo dětem. Mohl by do budoucna zamezit vícečetnému předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky. V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech. Více informací: https://www.mediprofi.cz/33/pacienti-si-mohou-v-lekovem-zaznamu-nastavit-kdo-ho-uvidi-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z2svMS9Blv-k9s-4764yV7U/?odkud=ENZD&wa=WWW19E7%20MP&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENZD&utm_medium=enl&utm_campaign=ENZD-2019-25&utm_content=ENZD-aktualita&contract=E21079264&odkud=ENZD&utm_content=ENZD-aktualita. Zdroj: Verlag Dashöfer

16.3.2020
Dotazník o překážkách, které brání vozíčkářům v práci

Česká asociace paraplegiků – CZEPA dlouhodobě podporuje vozíčkáře v úsilí začlenit se zpět do studijního či pracovního procesu. Připravila dotazník, jehož výsledky umožní lépe ovlivňovat legislativu. Podpora CZEPA spočívá v připomínkování a prosazování potřebné legislativy i v tvorbě pracovních míst. Snaží se změnit nepříznivou situaci, kdy jsou handicapovaní mnohdy doslova “trestáni” za aktivitu krácením různých dávek. V dotazníku se zejména věnují překážkám, které se vozíčkářům staví do cesty v úsilí o finanční nezávislost a návrat do pracovního procesu. Jeho anonymním vyplněním pomůžete shromáždit data, důležitá a relevantní pro práci organizace CZEPA a pro lepší prosazování jejích cílů na úrovni legislativy. Dotazník najdete na stránkách: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9yHqE5KlRugG5cPS5ZI0Oh9p4OaeGYK2_OiZPKkcB8Q2i3Q/viewform. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2020
Pomůcky v kostce

Brožura vydaná Ligou vozíčkářů rozšiřuje a aktualizuje informace o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách v publikaci Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením. Tato brožura, jejíž vydání podpořilo statutární město Brno, obsahuje informace s ohledem na novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se dotýká nových úhrad a kategorizace zdravotních pomůcek. Čtenář se dozví postup žádání o kompenzační pomůcky, tipy při výběru, systém úhrad a další možnosti zdrojů financování pomůcek. Brožuru je možné objednat telefonicky na tel. č.: 725 122 853 nebo emailem: poradna@ligavozic.cz. Cena brožury je 30 Kč. Brožuru si můžete zakoupit osobně v Lize vozíčkářů, poštou obyčejně nebo na dobírku. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2020
Zraková „laboratoř“ pomůže dětem s těžkou vadou zraku

V olomoucké pobočce Společnosti pro ranou péči vznikla unikátní místnost pro vyšetření a stimulaci zraku dětí se zrakovým postižením. Speciálně upravený prostor pomůže podpořit rozvoj zachovaných zbytků zraku dětem od narození do sedmi let nejen z Olomouckého kraje. Nová specializovaná vyšetřovna pomůže včas zjistit míru postižení zraku dítěte. Následnou stimulací a podporou zraku pak lze rozvíjet jeho zbytky a do určité míry eliminovat dopady vrozených vad zraku na kvalitu života. Ve zrakové místnosti probíhá testování zraku a úrovně vidění dětí raného věku. Na základě výsledků vyšetření doporučí rodičům plán pro zrakový trénink a péči. S ohledem na zdravotní stav a míru postižení zraku jsou voleny typy podpory. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/zrakova-laborator-pomuze-detem-s-tezkou-vadou-zraku. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2020
Nová informační kampaň má ukázat, že ŽÍT DOMA lze

Institut sociální práce, z.s. vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: umožnit lidem žít doma co nejdéle. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci druhých, např. když náhle onemocní, utrpí těžký úraz, nebo vlivem věku ztrácejí soběstačnost. Institut mění fungování především pečovatelských služeb – už nezajišťují jen rozvážku obědů a úklidy seniorům, ale věnují se odborné péči. Umožňují žít doma všem potřebným bez rozdílu věku, i s III. a IV. stupněm příspěvku na péči, kteří bývali výhradně klienty pobytových zařízení, např. domovů pro seniory. Informace o pečovatelské službě naleznete na stránkách: http://zitdoma.cz/hledam-pomoc/kdo-vam-muze-pomoci/#jak-vam-muze-pomoci-pecovatelska-sluzba. Sledujte nově spuštěný portál https://zitdoma.cz/ a také https://www.facebook.com/zitdoma/, kde se dozvíte informace, rady a tipy pro život a péči doma, nebo si přečtete zajímavé příběhy a rozhovory. Více informací: http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2574951. Zdroj: Econnect

16.3.2020
Vozíčkáři před 30 lety a dnes

Česká asociace paraplegiků – CZEPA u příležitosti 30 let výročí svého založení zmapovala, jak se změnil život vozíčkářů nejen po úrazu míchy před 30 lety a dnes. A to v oblastech lékařské péče, rehabilitace, městské i dálkové dopravy, bezbariérovosti úřadů, studia či zábavy. Souhrn tohoto srovnání si můžete přečíst na stránkách https://czepa.cz/blog/2020/02/24/vozickari-pred-30-lety-a-dnes-nebe-a-dudy-mnoho-prekazek-vsak-zustava/. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2020
Svoboda především

Fokus Praha vydává český překlad zásadní zahraniční publikace k reformě péče o duševní zdraví. Je k dispozici na webu zdarma. Kniha Freedom First velice dobře popisuje, proč je tak důležité dát lidem s duševním onemocněním svobodu a neschovávat je za zdmi psychiatrických nemocnic a ústavů. Po knihách Za zdmi a Cesta k zotavení jde v pořadí již o třetí titul vydaný v edici Marco Cavallo. V té Fokus Praha přibližuje veřejnosti knižní tvorbu přinášející nový inspirativní vhled do problematiky psychiatrické péče a duševního zdraví. Všechny vydané tituly jsou ke stažení zdarma na webu Fokusu Praha: https://www.fokus-praha.cz/cz/dokumenty/category/16-publikace. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/svoboda-predevsim. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2020
Vznikl bazar kompenzačních pomůcek pro ovládání ICT a pro alternativní komunikaci

Olomoucký PETIT HW – SW otevřel na svém webu bazar, do kterého lze vkládat nabídku i poptávku pomůcek pro ovládání ICT a pro alternativní komunikaci. Máte-li doma nebo ve vaší škole pomůcku, kterou nevyužíváte, můžete ji přes tyto webové stránky nabídnout dalším zájemcům. Více informací naleznete na stránkách: https://petit-os.cz/index.php/bazar. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2020
Epilepsie – víte co dělat, kdyby váš kolega dostal záchvat?

S epilepsií zápasí zhruba 1 ze 100 lidí a jen málokdo z nás ví, jak se správně zachovat, když to na někoho přijde. Společnost E se tématu věnuje už 30 let a pro letošní rok zvolila téma “Epilepsie v práci”, protože právě v zaměstnání se lidé s epilepsií setkávají se strachem a neporozuměním. Kvůli tomu o svém onemocnění často mlčí a kolem epilepsie se vytváří bariéra stigmatizace. Většina lidí s epilepsií by dokázala žít jako ostatní. K tomu je ovšem spokojené a stabilní zaměstnání nepostradatelné. Informace k první pomoci při epileptickém záchvatu najdete na www.zadnoupaniku.cz. Tematická videa pod hashtagem #zadnoupaniku: https://www.google.com/search?q=%23zadnoupaniku&rlz=1C1JZAP_csCZ860CZ860&oq=%23zadnoupaniku&aqs=chrome..69i57.3504j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8%MCEPASTEBIN%. Společnost E také připravila dotazníkové šetření pro lidi s epilepsií i jejich okolí. Zajímá je, jak vnímají svou pozici na trhu práce, s jakými problémy se případně setkávají apod. Dotazník můžete vyplnit na adrese: http://bit.ly/eckovpraci. Zdroj: Helpnet.cz

12.3.2020
Informace o koronaviru COVID-19

Asociace poskytovatelů sociálních služeb vydala Doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se šířením nákazy koronavirem COVID-19. Dokument naleznete na stránkách http://www.apsscr.cz/cz/asociace/aktuality/?id=372. Další přehledné informace o epidemii COVID-19 najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem sadu informací pro zaměstnavatele a zaměstnance. Najdete je na stránkách https://nrzp.cz/2020/03/03/informace-c-16-2020-covid-19-metodicky-pokyn-pracovne-pravni-problematika/. Další informace naleznete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru. Zdroj: NRZP ČR, Hlavní město Praha, MZ ČR, MPSV

12.3.2020
Nabídka pobytu v Karlových Varech

STP v ČR z. s. místní organizace Čakovice nabízí volná místa na svém pobytu – zdravotní rekondici v Karlových Varech, který se bude konat od 21. 6. do 28. 6. 2020. Podrobné informace naleznete v příloze. Pokud budete mít zájem se pobytu zúčastnit, kontaktujte prosím paní Jaroslavu Mášovou, e-mail: stpčakovice@centrum.cz, tel.: 605 784 470. Zdroj: STP Čakovice

Zdravotní rekondice Karlovy Vary

12.3.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o koronaviru, nebo pozvánku na slavnostní udílení výročních cen NRZP ČR Mosty za rok 2019, které se uskuteční v náhradním termínu 15. září 2020 v Kongresovém centru ve Zlíně, nebo informaci o distribuci ochranných prostředků zařízením, která poskytují sociální služby. Zdroj: NRZP ČR

12.3.2020
Konzultační odpoledne ekonomicko-daňově-účetní poradny pro neziskové organizace

Konzultační odpoledne s doc. Ing. Janem Stejskalem, Ph.D. v rámci ekonomicko-daňově-účetní poradny pro NNO z Pardubického kraje se uskuteční ve čtvrtek 26. března 2020 od 15 do 17 hodin v Kongresovém centru Pardubice, Masarykovo nám. 2799, 3. patro. Doba trvání jedné konzultace je 30 minut, cena 50 Kč pro NNO z Pardubického kraje, 100 Kč pro NNO z ostatních krajů. Rezervace místa je nutná předem na e-mail linduskova@konep.cz do pondělí 23. března 2020 12.00 hodin. K dispozici jsou 4 místa, proto neváhejte s přihlášením. Konzultace jsou obsazovány postupně dle zaslaných přihlášek. Okruh otázek je třeba zaslat předem. Poradenský servis, určený neziskovým organizacím z Pardubického kraje, můžete využívat též elektronicky zasíláním dotazů na e-mail poradna@nevladky.cz. Dotazy z právní oblasti můžete zasílat na e-mail pravnik@konep.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/kalendar-akci/konzultacni-odpoledne-ekonomicko-danove-ucetni-poradny-pro-neziskove-organizace. Zdroj: Helpnet.cz

12.3.2020
AfaSlovník učí pacienty po mrtvici mluvit

AfaSlovník, první aplikace v Česku, která učí pacienty po mrtvici mluvit, jde po měsících testování do ostrého provozu. Cévní mozková příhoda je všeobecně známý pojem, ročně u nás postihne téměř 50 000 lidí. Až třetina pacientů, kteří mrtvici přežijí, trpí afázií – závažným narušením komunikačních schopností. Přesto převládá o tomto onemocnění mezi laickou veřejností velmi nízké povědomí a bývá chybně zaměňováno mimo jiné s poruchami intelektu. AfaSlovník slouží pacientům s narušenou komunikační schopností k intenzivní terapii. Ta je nezbytná v průběhu celého onemocnění a klíčová především v prvních dvou měsících. Afatik může trénovat řeč na každodenní bázi z pohodlí domova v době, kdy není na terapii u klinického logopeda. Intenzivní léčba afázie tak pomáhá snižovat pacientovy obtíže při komunikaci a eliminuje riziko, že by se kvůli stresu z neschopnosti komunikovat izoloval od společnosti. Naopak pomáhá k rychlejšímu návratu do běžného života. Aplikace je rozdělená na slovníkovou část a testy. Je možné využívat omezenou neplacenou verzi, ebo plnou placenou verzi aplikace. Více informací: https://www.afaslovnik.cz/cs/. Zdroj: Helpnet.cz

12.3.2020
Jak proměnit svůj sen ve skutečnost?

Máte v hlavě plán, jak rozhýbat svou místní komunitu nebo uspořádat benefiční akci na podporu svého záměru? Nadace Via vydala fundraisingovou příručku, která radí, jak na svůj projekt nebo činnost získat finanční zdroje. Tuto příručku se hodí si přečíst, než se pustíte do získávání zdrojů pro svůj projekt. Příručku najdete v příloze. Zdroj: Nadace Via

Jak_promenit_sen_ve_skutecnost – fundraising

12.3.2020
Váš blízký se potýká s duševní nemocí?

Pomoc vám nabízí podpůrná skupina Green Doors v Praze. Můžete být rodič, partner, kamarád, syn, dcera… skupina je otevřená všem. Můžete klidně přijít, i když váš blízký není klientem Green Doors. Přijďte posdílet zkušenosti s ostatními. Jsou s vámi na jedné lodi. Nemusíte být na vše sami. Podpůrnou skupinu vede odborný poradce spolu s peer konzultantem, můžete přinášet vlastní témata či poslouchat příběhy ostatních. Skupina je otevřená, není potřeba se přihlašovat. Můžete přijít i odejít kdykoliv. Podpůrná skupina se koná obvykle úterky v lichém týdnu od 17:30 do 19:30 hod. v Green Doors, Křižíkova 76/61, Praha 8. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/vas-blizky-se-potyka-s-dusevni-nemoci. Zdroj: Helpnet.cz

12.3.2020
Oborová zdravotní pojišťovna nabízí svým pojištěncům konzultace s lékařem přes web

Oborová zdravotní pojišťovna začala svým pojištěncům nabízet možnost konzultace s lékařem přes internet bez nutnosti osobní návštěvy ordinace. Nově také svým pojištěncům umožňuje objednat se čistě online na přesné datum návštěvy u specialisty, pokud to jejich zdravotní stav vyžaduje. Na dotazy pojištěnců Oborové zdravotní pojišťovny ohledně zdravotního stavu bude odpovídat padesát praktických lékařů a dvě stovky specialistů. Online objednání je možné do více než stovky spolupracujících zařízení po celé zemi, z nichž většina je navíc mimo Prahu a Brno, což rozšiřuje komfort pojištěncům OZP v rychlosti objednání mimo velká sídla. Odpověď praktického lékaře garantuje do šesti hodin, odpověď specialisty do 48 hodin, a to i o víkendu nebo během státních svátků. Pokud z položeného dotazu vyplývá, že by pojištěnec měl lékaře navštívit osobně, kontaktuje ho sestra a domluví se s ním na termínu návštěvy ordinace. Sestra do jednoho pracovního dne kontaktuje i ty klienty, kteří rovnou požádali o zajištění termínu u lékaře. Vedle dotazů na zdravotní stav poskytuje OZP svým pojištěncům také odpovědi na dotazy ohledně dostupnosti a kvality zdravotních služeb, zajistí druhý lékařský názor nebo pomůže vysvětlit lékařskou zprávu tak, aby jí klient lépe porozuměl, či poradí s pacientskými právy. Vše je možné získat také na telefonním čísle Asistenta zdraví 844 111 000 nebo na e-mailu asozp@ozp.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/do-ordinace-nebo-na-internet-ozp-jako-prvni-nabizi-konzultace-s-lekarem-pres-web. Zdroj: Helpnet.cz

12.3.2020
On-line přednáška Psychosomatika

Amelie,z.s. pořádá 30. března 2020 od 18:00 do 19:30 hod. on-line přednášku Psychosomatika. Tématem bude psychosomatický pohled na prevenci nemoci aneb tělo, mysl, duše, vztahy a jaký na nás mají vliv. Přednáší psycholog Mgr. Petr Háva. Přístup na přednášku bude přes odkaz: https://www.amelie-zs.cz/online v aktuálním čase akce. Přednášku můžete shlédnout zdarma a na chatu se ptát na to, co vás zajímá. Více informací: https://www.helpnet.cz/kalendar-akci/line-prednaska-psychosomatika. Zdroj: Helpnet.cz

12.3.2020
Konference INSPO se uskuteční v náhradním termínu

Vzhledem k tomu, že Bezpečnostní rada státu rozhodla o zákazu akcí, kde počet účastníků přesahuje 100 osob, konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se neuskuteční v plánovaném termínu 28. března 2020. Organizátoři rozhodli o jejím přesunutí na pozdější období a nyní se snaží najít vhodný termín. Jakmile bude znám, již registrovaní účastníci budou mít možnost lístky vrátit či si je ponechat podle vlastní volby. Rušení či přesun termínu se týká mnoha dalších akcí, je tedy třeba více než obvykle sledovat aktuální informace. Zdroj: Helpnet.cz

4.3.2020
Kurzy pro pečující

Z důvodu velkého zájmu o kurzy pro pečující pořádá Diakonie ČCE ve spolupráci se střešovickou nemocnicí pokračování těchto kurzů. V kurzech, které se konají v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, pavilon E7), zájemci získají nejen odborné rady a informace, ale také se naučí a prakticky si vyzkouší různé ošetřovatelské a fyzioterapeutické postupy. Účastníci obdrží soubor příruček k pečování a instruktážní videa na DVD. Také si můžou popovídat a vyměnit zkušenosti s lidmi, kteří se ocitli v podobné situaci jako oni. Kurzy se uskuteční od 3. 4. do 19. 4. 2020 a jsou zdarma. Na kurzy se můžete hlásit prostřednictvím formuláře na stránkách https://www.pecujdoma.cz/akce-a-kurzy/cyklus-kurzu-pro-pecujici-v-uvn/, e-mailem na adrese zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz nebo telefonicky na čísle 730 195 061. Přednost mají zájemci o celý cyklus. Pokud máte zájem jen o jednotlivé kurzy, uveďte prosím konkrétní termíny. V příloze najdete podrobný popis jednotlivých kurzů. Zdroj: Pečuj doma

Popis kurzů

4.3.2020
Kurz Senioři píší Wikipedii pro začátečníky v Praze v Elpidě

Pište a opravujte největší encyklopedii světa. Kurz je určen pro všechny, kteří si již rozumí s počítačem a internetem a chtějí sdílet své zkušenosti a znalosti se všemi ostatními, především s mladší generací, pro kterou je dnes Wikipedie hlavním zdrojem informací. Účastníci se pod vedením zkušených wikipedistů přesvědčí, že psaní do Wikipedie není zas tak těžké. Může vám přinést radost, protože její obsah je zdarma a přístupný všem. Absolvent kurzu se bude umět skvěle orientovat ve Wikipedii, seznámí se s tím, jak Wikipedie funguje a vzniká. Založí si vlastní profil, bude umět opravovat chyby, diskutovat s ostatními wikipedisty, doplňovat do článků chybějící informace i vytvořit kompletně nové heslo, včetně třeba nahrání vlastních fotografií. Kurz je zdarma a proběhne během šesti setkání – každou středu od 4. 3. do 8. 4. 2020, vždy od 15 do 17 hodin, a to v Elpidě – Přístav 7, Jankovcova 8b, 170 00 Praha 7. Kapacita omezena, rezervace nutná. Více informací najdete na stránkách: https://www.elpida.cz/page.php?page=86&event_id=7160. Zdroj: Elpida

4.3.2020
Centrum pro rodinné pečující v Praze

Celesta Praha otevřela pro pečující osoby v lednu 2020 Centrum pro rodinné pečující, jehož cílem je zlepšit podmínky pro poskytování rodinné neformální péče o seniory v Praze. Činnost Centra je zaměřena na podporu rodinných pečujících, jejich provázení péčí, koordinaci sdílené sociální, zdravotní a ošetřovatelské péče a jejich psychosociální podporu. V Centru získáte kontaktní místo a osobu (poradce pro rodinné pečující), která Vaši situaci nahlédne v celé šíři. Díky Centru tak bude možné překonat roztříštěnost podpory a dostupných služeb a vytěžit tak maximum ze stávajících systémů sociálních, zdravotních a komunitních služeb a dílčích služeb orientovaných na neformální pečující. Multidisciplinární tým našeho Centra Vám tak poskytne kompletní poradenství „pod jednou střechou“, aniž byste museli sami hledat zdroje pomoci u řady institucí. Všechny aktivity centra jsou poskytovány pečujícím bezplatně. Bližší informace a kalendář akcí najdete na stránkách http://celestapraha-pecujici.cz/ nebo v přiloženém dokumentu. Zdroj: NRZP ČR

Celesta-Praha_Centrum-pro-rodinné-pečující

4.3.2020
Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

NRZP ČR informuje, že dnem 1. března 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 228/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela zákona přináší dvě základní změny. První změnou je, že se zvyšuje násobek částky životního minima u společně posuzovaných osob při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovanou na pořízení motorového vozidla. Maximální částka 200 000,- Kč je poskytnuta, pokud příjem společně posuzovaných osob v domácnosti činí méně než 16ti násobek životního minima těchto osob. Částka jednotlivých příspěvků se snižuje vždy po 20 tisících tak, že při 17ti násobném  životním minimu společně posuzovaných osob je přiznána částka 180 000,- Kč a takto sestupně až do částky 100 000,- Kč, což je nejmenší částka, kterou je možné přiznat. Druhá změna zákona se týká jednotlivých diagnóz, u kterých je možnost požádat o příspěvek na nákup kompenzační pomůcky – nyní je možné žádat o příspěvek i u diagnóz, na které dosud nebylo možné požádat si o příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek. Více informací: https://nrzp.cz/2020/03/02/informace-c-15-2020-novela-zakona-c-329-2011-sb-platna-od-1-3-2020/. Zdroj: NRZP ČR

4.3.2020
Brožura pro lidi navracející se po rakovině do práce

Brožuru vydala Amelie, z.s. Materiál vznikl na základě dlouhodobé zkušenosti s cílovou skupinou, kdy se v rámci v rámci odborného sociálního poradenství potřeba pomoci při návratu zpět do práce opakovaně objevuje. V roce 2019 došlo k revizi a doplnění celé brožury. Brožura je k dispozici ke stažení na stránkách https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/brozura-pro-lidi-navracejici-se-po-rakovine-do-prace/. V případě zájmu o zaslání tištěného výtisku pište na email: info@amelie-zs.cz nebo volejte ne tel: 283 880 316, 739 001 123. Na stránkách https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/ najdete i další užitečné publikace, např. Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké, Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře nebo Příručku pro pacienty „Zvládání rakoviny“. Zdroj: Informační zpravodaj ALEN

4.3.2020
Abilympiáda pro děti a mládež

Abilympiáda je tradiční dovednostní soutěž, určená dětem a mládeži se zdravotním postižením ve věku od 6 do 18 let z celé České republiky. Jejím hlavním cílem je všestranná podpora dětí s různým typem postižení v dovednostech pro praktický život, setkání na celorepublikové úrovni, výměna zkušeností a získání nových kontaktů. Na programu je více než 10 různých disciplín zaměřených na praktické dovednosti soutěžícíchhlavolamy a skládačky, mozaikování, aranžování květin, batikování, cukrářství, keramika, korálkování, lego, malování, malování na sklo, práce se dřevem, puzzle, studená kuchyně, tkaní (hrábě), vyšívání. Zájemci mohou soutěžit pouze v jedné soutěžní disciplíně. Abilympiáda pro děti a mládež se bude konat 16. 5. 2020 v areálu Jedličkova ústavu a škol v Praze. Přihlášky se přijímají do 17. 4. 2020. Více informací najdete na stránkách http://abiprodeti.cz/. Zdroj: Abilympijský zpravodaj

4.3.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. metodický pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která se týká pracovně právních vztahů a souvislostí se začínající epidemií viru COVID-19, nebo informaci o komplikacích s úhradou tzv. bílého programu z veřejného zdravotního pojištění, nebo informaci o návrhu zákona ke zlepšení situace s průkazy OZP. Zdroj: NRZP ČR

4.3.2020
Podpůrné skupiny pro pečující na Praze 6 – ÚVN

Podpůrné skupiny jsou jakási pravidelná laická setkávání, která by měla účastníkům pomoci především díky vzájemnému sdílení a výměně zkušeností lépe zvládnout a vyrovnat se s náročnou pečovatelskou rolí. Setkání se konají v rámci projektu Pečuj doma a pro účastníky jsou zdarma. Termíny a témata: 15. 4. 2020 Jak zvládat stres, 20. 5. 2020 Jak pečovat o svého blízkého a nezbláznit se z toho. Setkání se konají v Ústřední vojenské nemocnici, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, kaple v Pavilonu B1. Pro přihlášení prosím vyplňte registrační formulář na stránkách https://www.pecujdoma.cz/akce-a-kurzy/podpurne-skupiny-na-praze-6/. Pro přihlášky a případné dotazy je také určen e-mail zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz nebo tel. 730 195 061. Zdroj: Pečuj doma

19.2.2020
Nabídka bezplatného kurzu počítačových dovedností

Chtěli bychom vás informovat, že ještě máme několik volných míst na PC kurzu pro mírně pokročilé (nebo i pro začátečníky). Pokud byste věděli o někom, kdo by mohl mít o kurz zájem, budeme rádi, když mu předáte naši nabídku. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. vždy několikrát ročně organizuje kurzy práce na počítači zaměřené na ovládání počítače a nejčastěji užívané počítačové programy (internet, e-mail, úprava fotografií, MS Word, MS Excel). V současné době máte možnost přihlásit se do kurzu pro mírně pokročilé. Kurzy jsou určené pro osoby ve věku 60 a více let s trvalým bydlištěm v Praze nebo pro osoby se zdravotním postižením a jsou zcela zdarma. Místo konání: Svaz tělesně postižených, Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín, zasedací místnost č. 202 ve 2. patře. Počet vyučovacích hodin: 45 (celkem cca 15 týdnů výuky). Kurz začíná 26. února 2020 a bude se konat vždy ve středu od 13:00 do 15:15 hod. Zájemci o kurz ať se prosím hlásí co nejdříve na telefonním čísle 736 220 925 nebo e-mailem: alena.rihova@svaztp.cz. Kontaktní osoba: Alena Říhová. Více informací na webu: https://svaztp.cz/sluzby/kurzy-pocitacovych-dovednosti/. Kdybyste měli zájem, můžete se zapojit ještě i do kurzu pro začátečníky, který začal již 11. 2., ale jsou na něm ještě volná místa. Další běh PC kurzů se bude konat na podzim 2020. Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a za finanční podpory hlavního města Praha. Zdroj: STP v ČR z. s.

19.2.2020
Jarní prázdniny na Bezovci

V příloze naleznete nabídku krátkodobých pobytů (2 noci nebo 3 noci) v Penzionu Bezovec – Slovenská republika, Nová Lehota 228, 91635 Modrová (nedaleko Nového Mesta nad Váhom). Tato nabídka platí od 17. 2. 2020 do 30. 4. 2020. Další informace o penzionu najdete na stránkách www.penzionbezovec.sk. Zdroj: STP Lovosice

Jarní prázdniny na Bezovci

19.2.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o možnosti připomínkování zákona o elektronických komunikacích, nebo o možnosti připomínkování vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo o možnosti připomínkování novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo prohlášení k tragédii ve Vejprtech, nebo informaci o Mezinárodním dni epilepsie, dotazníku Společnosti E a informace k první pomoci při epileptickém záchvatu, nebo informace o novele zákona o sociálních službách po připomínkovém řízení. Zdroj: NRZP ČR

19.2.2020
Kurz Senioři píší Wikipedii pro začátečníky i pokročilé v Praze

Máte chuť se zapojit do psaní Wikipedie a rozumíte si s počítačem? V Praze i letos otvíráme tradiční kurzy Senioři píší Wikipedii, ve kterých Vás v 6 lekcích provede lektor základy editace a psaní článků. Nejprve si založíte uživatelský profil, zvolíte Wikijméno a následně se naučit napsat celý článek. V kurzu pro pokročilé pak navážete na získané znalosti a budete pracovat třeba i s obrázky. Přihlášení i účast v kurzu jsou zdarma. Kurz pro začátečníky se bude konat každý pátek od 14. února do 20. března 2020 od 13:00 do 15:00 hod. Kurz pro pokročilé se bude konat každý pátek (výjimečně čtvrtek) od 27. března do 7. května 2020 od 13:00 do 15:00 hod. Oba kurzy budou probíhat v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí v Praze (v počítačové učebně v suterénu). Více informací a přihlašovací formulář najdete na stránkách: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Kurzy. Zdroj: Wikimedia ČR

19.2.2020
Doplatek zdravotního pojištění

Na stránkách https://nrzp.cz/2020/02/18/informace-c-11-2020-doplatek-zdravotniho-pojisteni/ najdete vysvětlení k doplatku zdravotního pojištění. Článek shrnuje, na koho se nevztahuje povinnost doplácet zdravotní pojištění při práci na zkrácený pracovní úvazek. Článek reaguje na nepřesnou informaci od spolku Amélie o dopadu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020. Zdroj: NRZP ČR

19.2.2020
Novinky MPSV pro rok 2020

Na stránkách https://www.ucetnictvino.cz/33/novniky-mpsv-pro-rok-2020-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FyReJXf5xti4PsPTwVrguwZk/?odkud=ENNZ&wa=WWW20E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2020-02&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&odkud=ENNZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi najdete informace o změnách pro rok 2020 v oblasti práce a sociálních věcí. Zdroj: Verlag Dashöfer

19.2.2020
Konference INSPO

Konference INSPO už dvě desetiletí informuje o technologických novinkách usnadňujících život lidem s různým zdravotním postižením. Jubilejní 20. ročník INSPO se koná 28. března 2020 v Kongresovém centru Praha. Zazní na něm 24 přednášek ve třech sekcích a ve výstavní části více než 40 organizací představí širokou škálu kompenzačních pomůcek, aplikací, projektů a služeb. Zájemci o asistivní technologie najdou program konference na stránkách https://www.inspo.cz/inspo-2020. Přihlásit se lze na stránkách http://www.inspo.cz/registrace. Zdroj: Helpnet.cz

19.2.2020
Mobilní specializovaná paliativní péče

Brožuru vydal Jihočeský kraj ve spolupráci s terénními domácími hospici. Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním (konečném) stádiu. Jejím cílem je zmírnění bolesti, tělesného a psychického strádání a poskytnutí podpory blízkým nemocného. Paliativní péče umožňuje nemocnému člověku, aby mohl prožívat svůj život co nejaktivněji a v co nejvyšší možné kvalitě až do konce. Co je to kvalitní život, není předem definováno, protože toto si každý člověk určuje sám. Brožura je ke stažení na stránkách Jihočeského kraje https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj-vydal-brozuru-mobilni-specializovana-paliativni-pece. Zdroj: Helpnet.cz

19.2.2020
Svět radostí handicapovaných výtvarníků

Patnáctý ročník soutěže vyhlásilo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady. Soutěž se uskuteční ve věkových kategoriích do 18 a nad 18 let. Zúčastnit se může každý talentovaný výtvarník s fyzickým či psychickým handicapem s maximálním počtem pěti prací v následujících výtvarných oborech: malba, kresba, koláž, plastika, alternativní techniky, užitková keramika, výtvarná fotografie. Všechny soutěžní práce musí být vhodným způsobem připraveny tak, aby je bylo možné jednoduchým způsobem nainstalovat. Výtvarné techniky, materiál a formát nejsou omezeny. Uzávěrka příjmu písemných přihlášek je 30. května 2020 na mailovou adresu jan.rehounek@seznam.cz. Ze soutěžních prací bude uspořádána samostatná expozice v rámci tradiční výstavy Svět mých radostí na výstavišti v Lysé nad Labem, která proběhne od 18. do 21. června 2020. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/svet-radosti-handicapovanych-vytvarniku. Zdroj: Helpnet.cz

19.2.2020
Jak na péči?

Příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka, vznikla v rámci projektu Podpora neformálních pečujících II realizovaného Fondem dalšího vzdělávání. Péče o blízkého člověka, který potřebuje pomoc z důvodu stáří, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci, je po všech stránkách náročná práce. Proto je dobré vědět, že i když se rozhodnete o blízkého pečovat, nemusíte v tom být nutně sami. Existují možnosti podpory, místa a lidé, na které se můžete obrátit pro radu či pomoc. Příručka vám může pomoci se získáním základních a důležitých informací v péči o blízkou osobu, poslouží jako rozcestník v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále. Příručku najdete v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

jak-na-peci-prirucka

19.2.2020
Jak cestovat po železnici

Manuál k zajištění bezpečného cestování pro osoby se zdravotním postižením na železnici zpracovala NRZP ČR ve spolupráci s Českými drahami. Šlo o reakci na situaci, kdy v souvislosti s liberalizací železniční dopravy a nástupem nových dopravců byly vícekrát osoby se zdravotním postižením odmítnuty z přepravy po železnici. Návod i s kontakty na jednotlivé přepravce je na stránkách NRZP ČR: https://nrzp.cz/2020/02/11/informace-c-9-2020-informace-k-cestovani-po-zeleznici/. Zdroj: NRZP ČR

18.12.2019
Změny od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 se mění řada zákonů, a tudíž nás čeká řada změn. Na některé změny upozorňuje Národní rada osob se zdravotním postižením: 1) Od 1. 1. 2020 budou používány elektronické neschopenky. 2) Od 1. 1. 2020 dojde ke zvýšení důchodů. Zvýšení se týká všech důchodů, a to jak starobních, invalidních, tak vdovských. 3) Minimální mzda bude od 1. 1. 2020 činit 14 600 Kč. 4) Poslanecká sněmovna by měla rozhodnout o definitivní podobě § 78a, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Je pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna schválí včas tuto novelu, tak aby mohla být vydána ve Sbírce zákonů ještě do konce roku 2019. Tím by došlo ke zvýšení příspěvku na zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP, a to o 800 Kč. 5) Od 1. 1. 2020 musí být všichni psi, to znamená i vodící či asistenční, očipováni. Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2159-informace-c-91-2019-zmeny-od-1-1-2020.html. Zdroj: NRZP ČR

18.12.2019
Taxíky Maxíky vyjedou do ulic dalších čtyř měst

Senioři a handicapovaní v Českých Budějovicích, Havířově, Šumperku a Vimperku se od Nového roku dočkají speciální zvýhodněné dopravy. Levně a bezpečně je k lékaři, na úřad, ale i za kulturou nebo na setkání s přáteli dopraví Taxíky Maxíky. Projekt sociální taxislužby je výsledkem spolupráce Nadace Charty 77 (Konto Bariéry a SenSen) a lékárenské sítě Dr.Max. Taxíky Maxíky se poprvé rozjely do ulic Liberce a Prachatic v roce 2016. Od té doby se projekt rozšířil do celkem 12 měst České republiky – kromě Liberce a Prachatic ještě do Ústí nad Orlicí, Městské části Praha 5, Kutné Hory, Mostu, Svitav, Benešova, Písku, Frýdlantu nad Ostravicí, Českého Těšína a Městské části Praha 15, a obliba této služby stále roste. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/taxiky-maxiky-vyjedou-do-ulic-dalsich-ctyr-mest. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
Rodina jako základ péče o osoby s duševním onemocněním

Projekt pražské organizace A DOMA nabízí klientům zdarma mnoho forem pomoci. Je určen lidem s duševním onemocněním od 18 let a jejich rodinám, kteří žijí v Praze. Mohou se do něj zapojit i mladí lidé s poruchami autismu, lidé s depresí či úzkostí nebo senioři s demencí. Projekt poskytuje například psychoterapii, novou formu neurostimulací- biofeedbacku, skupinové terapie, kurzy a svépomocné skupiny vedené odborníky. Klientům navíc mohou pomoct s mnoha otázkami mediátoři, právníci a fyzioterapeuti. Klienti nemusejí za službymi docházet a veškerá pomoc jim může být poskytnuta doma. Bližší informace jsou uvedeny na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/rodina-jako-zaklad-pece-o-osoby-s-dusevnim-onemocnenim. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
Pečující v krizi – cyklus kurzů

Třídílný cyklus kurzů Moravskoslezského kruhu, který financuje Jihomoravský kraj a pro pečující je zdarma, se uskuteční v Blansku, Vyškově a Břeclavi. Termíny pro Blansko a Vyškov jsou již vypsány, od ledna a března 2020. Podrobný program a přihlašovací formulář najdete na stránkách: https://www.mskruh.cz/akce/. Na tomto webu najdete také rozhovor s lektorkou Martinou Terezií Kalábovou, který je současně podrobnější pozvánkou na cyklus, viz: https://www.mskruh.cz/zpravy/nase-pozvanka-do-blanska.-rezervujte-si-misto-na-kurzu. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
NADĚJE na zimu poprvé otevírá ubytovnu pro lidi bez bez domova s handicapem

NADĚJE zahajuje zimní humanitární pomoc pro lidi bez domova v Praze, Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji. V Praze na zimu poprvé otevře ubytovnu pro lidi bez domova s handicapem. Současně začnou sloužit noční služby terénní pracovníci NADĚJE, kteří vyhledávají ohrožené lidi přímo v místech, kde přežívají. V ubytovně Vackov zahájí NADĚJE 1. 12. poprvé v historii zimních opatření Magistrátu hl. m. Prahy, který je jejich realizátorem, celodenní provoz. Kromě pracovníků zajišťujících běžný denní a noční chod zde bude na částečný úvazek přítomna i sociální pracovnice a zdravotní sestra. Během loňské zimy poskytla NADĚJE lidem bez domova 37 222 noclehů, vydávala potravinovou a materiální pomoc (oblečení, boty, spacáky), poskytovala základní zdravotnická ošetření, v případech zhoršeného zdravotního stavu zajišťovali pracovníci NADĚJE převoz lidí do návazných zařízení. Více informací: https://www.nadeje.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
Konec plýtvání potravinami? Řešení nabízejí mobilní aplikace i nová tištěná kuchařka

Téma plýtvání potravinami je na celém světě aktuální. Podle Organizace pro výživu a zemědělství se třetina potravin vyprodukovaných na planetě vyhodí. Co s tím ale udělat? Kromě zodpovědného nakupování existují další možnosti, jak plýtvání jídlem omezit. 1) Potravinové banky – jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny (neprodané z obchodů), skladují je a rozdělují humanitárním nebo charitativním organizacím. Následně se pak jídlo dostává k lidem, kteří ho mají nedostatek. 2) Mobilní aplikace – umožňují pomocí mobilního telefonu zakoupit neprodané jídlo z vytipovaných restaurací, občerstvení a obchodů. Díky nim šetříte nejen planetu, ale také svoji peněženku. V Česku existují zatím minimálně dvě a fungují hlavně ve větších městech. První z nich je „Nesnězeno“, druhá aplikace je „Jídlov“. 3) Veřejné akce – osvětu na téma plýtvání potravinami pořádá pravidelně iniciativa Zachraň jídlo. Kromě toho na svém webu zveřejňuje tipy na vzdělávací workshopy, dokumentární filmy nebo recepty, ve kterých zbytky potravin upotřebíte. Více informací naleznete na stránkách https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/konec-plytvani-potravinami-reseni-nabizeji-mobilni-aplikace-i-akce-ve-verejnem-prostoru. Zdroj: Svět neziskovek

18.12.2019
ČSSZ informuje: Vánoce a přelom roku posunou výplatu důchodů

Podobně jako v minulých letech dojde i letos v době vánočních svátků a na přelomu roku k posunům výplatních termínů důchodů. Neznamená to však, že se důchody „opozdí“, naopak, s jedinou výjimkou budou příjemcům vyplaceny ještě před standardním datem splatnosti. Kdy budou jednotlivé důchody vypláceny, najdete v článku na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/cssz-informuje-vanoce-prelom-roku-posunou-vyplatu-duchodu. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
Bílý program konečně vyřešen

V pondělí 9. 12. 2019 jednala NRZP ČR s VZP ČR, a to opět o úhradě zdravotnických prostředků tzv. bílého programu. To jsou prostředky, jako je například pojízdná sedačka do sprchy, sedačka do vany, pojízdné WC a podobně. Všechny tyto prostředky byly vyřazeny od 1. srpna 2019 z úhrad veřejného zdravotního pojištění. VZP ČR bude nyní hradit 100 % ceny vybraných prostředků tzv. bílého programu, a to na základě dohody s dodavateli a distributory těchto prostředků. Tyto prostředky by měly být hrazeny již od 1. ledna 2020. NRZP ČR osloví všechny zainteresované a bude se snažit, aby došlo k dohodě na změně zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, že některé prostředky, které jsou nyní hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, by napříště byly hrazeny ze systému sociálních dávek. Předpokládá to však změnu zákona, případně vyhlášky, takže lze předpokládat, že ke změně by mohlo dojít až od roku 2021. Do té doby budou prostředky tzv. bílého programu hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/pozvanky-a-oznameni/2156-informace-c-89-2019-bily-program-konecne-vyresen.html. Zdroj: NRZP ČR

18.12.2019
Zásadní změny na železnici

Od 15. 12. 2019 vstoupil v účinnost nový jízdní řád. Nový jízdní řád v sobě zahrnuje i trasy, kde jsou jiní dopravci, než České dráhy. NRZP ČR si uvědomuje, že liberalizace železniční dopravy nese sebou určité obtíže pro cestování osob se zdravotním postižením. Pokud budete mít nějaké těžkosti, nebo pokud zjistíte, že jste zůstali někde bez pomoci, můžete napsat své zkušenosti na adresu v.krasa@nrzp.cz. S účinností od 15. 12. 2019 Ministerstvo dopravy spustilo prostřednictvím CENDIS vlastní objednávkový systém pro přepravu cestujících na vozíku a objednání asistence, který bude sloužit pro objednání cesty při kombinaci více dopravců. Systém nenahrazuje objednávkový systém ČD – pokud cestující pojede pouze vlaky ČD (i s přestupy), na objednání jeho cesty se nic nemění a platí všechna nastavená pravidla. Obdobně platí, že pokud cestující požaduje přepravu jedním z jiných dopravců, musí se obrátit se svou žádostí přímo na tohoto dopravce. Pokud však cestující bude kombinovat přepravu s více dopravci, svou objednávku musí učinit na HELP DESK CENDIS na adrese https://oneticket.cz/asistence/. Objednávky uplatněné přes HELP DESK CENDIS bude správce systému distribuovat všem dotčeným dopravcům k řešení dílčího požadavku, případně celou objednávku postoupí ČD k zajištění stávajícím způsobem. Současně od 15. 12. 2019 SŽDC přebírá ve vybraných stanicích zajištění asistence, tzn. doprovod cestujícího dle potřeby v prostoru stanice a na nástupiště. Nástup a výstup cestujícího do vlaku ČD pomocí plošiny (vozidlové nebo staniční) zajišťuje i nadále zaměstnanec ČD jako dosud. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2160-informace-c-92-2019-zasadni-zmeny-na-zeleznici.html. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Kódy v řidičských průkazech

V řidičských průkazech jsou uváděny kódy, které informují o podmíněních nebo omezeních řidičského oprávnění a dále vyjadřují profesní způsobilosti řidiče. Tyto kódy musí mít každý řidič v řidičském průkazu uvedené správně, podle svého aktuálního stavu. Kódy najdete souhrnně uvedené na stránkách https://www.12bodu.cz/harmonizovane_kody.php. Infoservis UAMK potvrdil, že v případě, kdy řidič senior nebo se zdravotními problémy absolvuje prohlídku u lékaře a ten mu napíše určitá omezení při řízení motorového vozidla (např. povinnost nosit brýle), musí si řidič na tomto základě vyměnit řidičský průkaz – nechat si do něj vepsat příslušné kódy. Nestačí si nechat kódy vepsat až při plánované výměně řidičského průkazu při končení jeho platnosti. Podkladem pro zapsání harmonizovaných kódů do řidičských průkazů je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vystavený praktickým lékařem, platný doklad totožnosti a řidičský průkaz. Lékařský posudek nesmí být ke dni podání starší tří měsíců. Zdroj: STP Štětí

29.11.2019
Nabídka Divadla U Valšů

Obdrželi jsme aktuální nabídku programu Divadla U Valšů (Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1) na měsíc prosinec 2019. Program naleznete v příloze. Ceny zlevněných vstupenek pro skupiny (10 a více osob) se pohybují od 130 Kč do 160 Kč. Kontakty a rezervace: e-mail: dana.pekova@zivot90.cz, tel.: 775 504 978, nebo e-mail: pokladna@zivot90.cz, tel.: 222 333 999. Předprodej a rezervace probíhá pondělí až pátek 9:00 – 12:00 hod. a 12:30 – 16:00 hod. Více informací: www.zivot90.cz nebo www.divadlouvalsu.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Divadlo U Valšů prosinec 2019

29.11.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. prohlášení delegátů Republikového shromáždění NRZP ČR ze dne 17. 10. 2019 týkající se financování sociálních služeb, nebo vyjádření ministerstva dopravy k mediální informaci o restrikci řidičů seniorů a OZP, nebo informaci o možnosti připomínkování stavebního zákona. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Nabídka rekondičního pobytu ve wellness Hotelu Bystré

V příloze najdete nabídku možnosti uspořádání rekondičního pobytu ve wellness Hotelu Bystré (okres Svitavy). Hotel nabízí zázemí pro uspořádání pobytu pro skupinu, a to kvalitním ubytováním (prostorné pokoje s vlastním sociálním zázemím), velkým společenským sálem a wellnes – především bazénem s mořskou vodou o rozměrech 12*6*1,5 m, který je v ceně ubytování, vířivkou, masáží, kosmetikou a dalším. Více informací najdete v nabídkovém letáčku. Zdroj: STP v ČR z. s.

Nabídka pobytu Hotel Bystré

29.11.2019
Vzdělávací akademie pro seniory

Cyklus bezplatných workshopů pro seniory a osoby se zdravotním postižením probíhá ve čtyřech městech Pardubického kraje, a to v Ústí nad Orlicí, Chrudimi, Svitavách a Pardubicích. Akce se konají od října 2019 do dubna 2020, začátek je vždy ve 13 hodin, ukončení v 16:30 hodin. Hlásit se je možné na jednotlivé workshopy i na celý cyklus. Vstup je zdarma, kapacita každého workshopu je omezena počtem 25 osob. Účast je nutné potvrdit na e-mailové adrese pardubice@nrzp.cz nebo na tel. čísle 736 751 202. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/vzdelavaci-akademie-pro-seniory. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2019
Pomocník pro orientaci v džungli sociálního systému

Pirátská strana provozuje webové stránky SocialniSystem.cz, kde poskytuje ucelený přehled sociálních dávek v ČR. Celý web je členěn na tematické části poskytující přehled životních situací, v nichž lidé potřebují pomoc. Popis je doplněn možnými návrhy řešení. Na stránkách si každý může zadat informace o své situaci a zobrazí se mu přehled, o jaké sociální dávky může žádat a jak. Stránky najdete na adrese https://socialnisystem.pirati.cz/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

29.11.2019
Postup při žádosti o vrácení doplatku za léky

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zpracovala informace o postupu při žádosti o vrácení doplatku za léky. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a pravděpodobně i další zdravotní pojišťovny zahájily kampaň k seznámení pojištěnců o stanovení limitu na doplatky na léky u osob, které jsou příjemci III. stupně invalidního důchodu a osob, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim důchod není vyplácen. Na tomto odkazu si můžete přečíst podrobnosti o limitu doplatků na léky: https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/ochranny-limit-u-invalidu a na druhém odkazu je přímo formulář o doložení stupně invalidity: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/oznameni-o-priznanem-stupni-invalidity.pdf. Spolu s výše uvedeným formulářem bude nutné pojišťovně předložit zákonem určené doklady, tedy kopie rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu III. stupně, respektive kopii posudku o posouzení zdravotního stavu a o přiznání invalidity II. nebo III. stupně s tím, že důchod není vyplácen pro nesplnění dostatečného počtu let. Limity pro výše uvedené skupiny mohou být uplatněny až od 1. 1. 2020, přesto je dobré, a NRZP ČR to doporučuje, aby pojištěnci předložili výše uvedené doklady ještě do tohoto data, protože takto jim bude limit počítán již za léky, které jim budou vydány s doplatkem od 1. 1. 2020. Pokud pojištěnec pošle doklady později, tak se NRZP ČR domnívá, že zdravotní pojišťovny budou postupovat tak, že budou tento limit počítat na léky s doplatkem, které byly vydány pojištěnci až po datu předložení dokladu. Proto je lepší neotálet. Další informace najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2147-informace-c-81-2019-postup-pri-zadosti-o-vraceni-doplatku-za-leky.html. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Výzkum o stáří

Portál Aktuálně.cz zveřejnil evropské i světové srovnání a údaje týkající se českých seniorů, kde se dozvíte, že stáří je Čechy průměrně považováno od 65 let, důchody jsou nejvyšší Praze a nejnižší v Ústeckém kraji (rozdíl je 1104 Kč), dobrovolnictvím tráví čeští senioři stejně málo času jako ostatní věkové kategorie a že senioři a seniorky cvičí o trochu více než lidé v produktivním věku. Údaje stojí za zhlédnutí, diskusi a reflexi. Článek najdete na stránkách  https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesti-senior/r~3a9578f0e45111e9ac60ac1f6b220ee8/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

29.11.2019
Giving Tuesday 2019

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 3. prosince 2019, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci. V Česku se koná již poněkolikáté. Pro neziskové organizace je Giving Tuesday skvělou příležitostí k získání finančních prostředků pro své aktivity. Na stránkách https://www.giving-tuesday.cz/ můžou neziskové organizace zaregistrovat svou výzvu nebo aktivitu a motivovat dárce k podpoře organizace. Jednotlivci nebo firmy mohou věnovat svůj čas, odborné znalosti, peníze, velké i malé věcné dary, jídlo, oblečení, nebo jen udělat někomu radost. Každý má něco, co může nabídnout. A každý projev velkorysosti se počítá. Zdroj: Giving Tuesday

29.11.2019
Zaostřeno na důchody

Na stránkách http://www.vozickar.com/zaostreno-na-duchody/ najdete článek, který se zabývá třemi otázkami z oblasti důchodů: jaké bude zvýšení důchodů v roce 2020, jak probíhá přechod z invalidního do starobního důchodu a jestli se vám zvýší částka invalidního důchodu, pokud při jeho pobírání pracujete. Zdroj: Liga vozíčkářů

17.10.2019
Právo na život

Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny realizuje nový projekt s názvem Právo na žovot, který je určen pro rodiny pečující o postižené děti (nejen předčasně narozené), které splňují následující podmínky: bydliště v Praze, péče o postiženou osobu ve věku 1-18 let v domácím prostředí, pobírání příspěvku na péči. Projekt je zaměřen na finanční podporu rodin pečujících o děti s postižením zejména v oblastech odborných terapií, odlehčovacích a asistenčních služeb, psychologického poradenství apod. První informační schůzka proběhne ve čtvrtek 17. října 2019 v 10.00 hod. v kanceláři Nadačního fondu, Opatovická 20, Praha. Tato rodičovská setkání budou probíhat pravidelně. Máte-li zájem o zapojení se do projektu nebo jen zjistit více informací, potvrďte prosím svou účast na e-mailu sylva@predcasnenarozenedeti.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/pravo-na-zivot. Zdroj: Helpnet.cz

17.10.2019
Výjezdní víkendovka s Ligou

Liga vozíčkářů pořádá První výjezdní víkendovku s Ligou, která se uskuteční na Březejci ve dnech 22. – 24. 11. 2019. Zájemci se mohou přihlásit do 25. 10. 2019. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. Zdroj: Liga vozíčkářů

pozvánka víkendovka s Ligou

17.10.2019
MPSV vydalo novou příručku pro sociální pracovníky

MPSV vydává “Metodiku sociální práce v sociálním bydlení”. Jedná se o první ucelený materiál, který se zaměřuje na celý proces sociální práce v sociálním bydlení, tedy od vyhledání lidí ohrožených ztrátou bydlení, podporou před vstupem do sociálního bydlení i v průběhu jeho poskytování, až po ukončení spolupráce. Při přípravě příručky byl kladen důraz hlavně na praktickou využitelnost pro pracovníky v přímém kontaktu s cílovými skupinami sociálního bydlení, k postupnému sjednocování praxe sociální práce na obecních úřadech a poskytnutí vodítek k její praktické realizaci v místech, kde se sociálnímu bydlení obce začínají systematičtěji věnovat. Pro lepší přehlednost je příručka rozdělena do několika brožur, z nichž se každá věnuje jednotlivým okruhům témat a je k dispozici v tištěné i elektronické verzi. Pro více informací a možnost stažení materiálu (v PDF) navštivte webové stránky projektu www.socialnibydleni.mpsv.cz. Zdroj: Verlag Dashöfer

17.10.2019
Uplatnění sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech

Na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2131-informace-c-70-2019-uplatneni-snizeneho-limitu-pro-zapocitatelne-doplatky-na-lecivech.html najdete dopis paní náměstkyně ministra zdravotnictví, doktorky Heleny Rögnerové, ve věci sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech, přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Od 1. 1. 2020 platí snížený limit výdajů na výše uvedené prostředky pro osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod pro III. stupně invalidity a osoby, které jsou invalidní ve II. a III. stupni, ale důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění doby pojištění. Limit pro výše uvedenou skupinu pojištěnců je 500,- Kč ročně. To znamená, že doplatky nad 500,- Kč ročně bude zdravotní pojišťovna těmto pojištěncům vracet. Pro uplatnění nároku je nezbytné, aby pojištěnec svojí zdravotní pojišťovně doručil kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně nebo kopii posudku o posouzení zdravotního stavu při uplatnění nároku u osob, které jsou ve II. a III. stupni invalidní, ale pro nesplnění délky pojištění jim invalidní důchod není vyplácen. Způsob doručení kopie dokumentu může být různý. Kopii lze předat osobně, nebo ji poslat poštou, nebo ji může zdravotní pojišťovně doručit osoba pověřená pojištěncem. V případě osobního předání je žádoucí potvrzení o předání kopie dokumentu. Je dobré předat toto potvrzení zdravotní pojišťovně do konce letošního roku, aby bylo možné hned od začátku roku 2020 uplatnit snížený limit. Pojišťovny by měly pojištěnci sdělit, že je v evidenci osob, kterým platí snížený limit započitatelných doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Zdroj: NRZP ČR

17.10.2019
Konference „Selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby“

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR pořádá 11. Všeoborovou konferenci, jejíž název zní: Selhávání státu s přímými dopady na život občanů, spolkovou činnost a veřejné služby. Konference se koná 6. a 7. listopadu 2019 v Sále architektů na Staroměstské radnici, Staroměstské náměstí 1, Praha 1. Přijďte si promluvit o aktuálních problémech s poslankyněmi Markétou Pekarovou Adamovou a Olgou Richterovou, senátorem Davidem Smoljakem či Jindrou Tužilovou ze Svazu měst a obcí ČR. Přítomni budou také zástupci sociálních služeb, kteří v posledních letech zvlášť pociťují nedostatečnou podporu veřejné správy. Kompletní program konference a seznam vystupujících naleznete na webových stránkách: http://anno-cr.cz/vseoborova-konference-2019-selhavani-statu-s-primymi-dopady-na-zivot-obcanu-spolkovou-cinnost-a-verejne-sluzby/. Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/ASpMYQu3XQ7XRnKt7. Účast na akci je zdarma. Pokud byste také vy chtěli v jednom z bloků vystoupit se svým příběhem, kontaktujte předsedkyni ANNO ČR Martinu Berdychovou: e-mail: martina.berdychova@anno-cr.cz, tel.: 602 939 688. Zdroj: ANNO ČR

17.10.2019
Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

Kancelář veřejného ochránce práv pořádá 1. listopadu 2019 od 9:30 do 16:00 hod. konferenci při příležitosti desátého výročí ratifikace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením Českou republikou. Tématem bude, jak Úmluva proměnila život lidí s postižením v České republice, i co je ještě zapotřebí k naplnění práv lidí s postižením v oblasti přístupnosti veřejné správy, výrobků a služeb nebo práce a zaměstnání na běžném trhu práce. Konference je určena pro širokou veřejnost a koná se v Kanceláři veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno. Účast na konferenci je bezplatná, kapacita je omezená. Více informací: https://www.facebook.com/events/394641127873225/. Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

9.10.2019
Vlak na veletrh Rehaprotex

V příloze vám posíláme podrobnou informaci o jízdě zvláštního vlaku REHAEXPRES Praha-Brno-Praha na veletrh REHAPROTEX na Výstavišti v Brně. Vlak bude vypraven z Prahy hlavního nádraží a zastavuje v těchto zastávkách: Kolín – Pardubice hlavní nádraží – Česká Třebová – Výstaviště Brno. Pokud byste chtěli vlak využít, je nutné se dopředu přihlásit na email: nrzpcr@nrzp.cz, a to do 22. 10. 2019. Tentokrát v ceně jízdenky není rozlišeno, zda je osoba držitelem průkazu nebo není. Je to proto, aby celý proces byl co nejjednodušší. Cestující uvedený jmenovitě na seznamu REHAEXPRES vlaku má nárok na přepravu za Zvláštní jízdné a nehradí vstupné na veletrh REHAPROTEX. To znamená, že kdo nebude přihlášen, nemá nárok na bezplatný vstup na Veletrh a musí platit jízdné podle tarifu ČD a.s. Ve zvláštním vlaku pojedou mimo jiné předseda Vlády ČR pan Andrej Babiš, ministr dopravy pan Vladimír Kremlík, předsedkyně Asociace krajů paní Jana Mračková Vildumetzová a další představitelé z oboru dopravy. Zdroj: NRZP ČR

Vlak_REHAEXPRES

9.10.2019
Nabídka Divadla U Valšů v Praze

Divadlo U Valšů je profesionální divadelní scéna, která je součástí Komunitního centra ŽIVOTa 90 z.ú., poskytující široké spektrum služeb a pomoci seniorům. Divadlo nabízí seniorům, ale i ostatním klientům a spolupracovníkům STP v ČR z. s. své aktuální divadelní inscenace, které má na repertoáru, včetně svých dalších pořadů, ve kterých můžete vidět oblíbené herce a známé osobnosti. Začátky představení bývají většinou od 16.00 hod., nebo po domluvě lze čas upravit. Ceny zlevněných vstupenek pro skupiny (10 a více osob) se pohybují od 130 Kč do 160 Kč. Program na měsíc říjen a listopad 2019 a informace o inscenacích Divadla U Valšů najdete v příloze. Více informací o divadle najdete na stránkách https://www.zivot90.cz/cs/divadlo. Zdroj: Divadlo U Valšů

program zari_rijen_2019    program listopad_2019    Inscenace Divadla U Valšů

9.10.2019
Týden sociálních služeb

Akce, která se koná od 7. do 13. 10. 2019, má za cíl ukázat české veřejnosti, že sociální služby v ČR jsou potřebné, nutné, kvalitní, pomáhají statisícům lidí a umožňují jim důstojný život. Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách. Je to období, během kterého probíhají desítky různých aktivit zaměřených jak na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb, ať již jde o konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. Akci pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Více informací a seznam pořádaných akcí najdete na stránkách http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/. Zdroj: APSS ČR

9.10.2019
Nabídka pobytu v termínu od 1. 11. do 7. 11. 2019

Wellness Hotel MAS nabízí několik volných míst na pobytu v termínu od 1. 11. do 7. 11. 2019. Z Hradce Králové, Pardubic, Prahy, Zlína, Olomouce a Brna je hotel schopen zajistit dopravu. Veškeré informace ohledně pobytu jsou v přiloženém letáku. Dotazy zodpoví Michal Navrátil, tel.: 381 275 010, mobil: 774 623 961, e-mail: michal.navratil@hotelmas.cz

1.11.- 7.11.2019_Wellness pobyt_Hotel MAS

9.10.2019
Kdo by někdy nepotřeboval dvě ruce navíc?

Spolek End Duchenne vytvořil aplikaci www.2rucenavic.cz sloužící k vyhledávání asistentů, kteří by občas ulehčili rodičům v péči o jejich děti se závažným postižením. Aplikace nemá pomáhat je dětem se svalovou dystrofií DUCHENNE, ale i dětem nebo dospělým se všemi hendikepy. Součástí aplikace budou edukační materiály, díky kterým se zájemci o asistenci budou moci seznámit s druhem postižení, aby při první návštěvě v rodině byli, jak se říká v obraze. V aplikaci je prozatím pouze „kuchařka“ pro DMD, ale brzy přibude i pro SMA. Aplikace se pomalu naplňuje zájemci o asistenci ze strany studentů, maminek na rodičovské dovolené nebo aktivních seniorů. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/kdo-nekdy-nepotreboval-dve-ruce-navic. Zdroj: Helpnet.cz

9.10.2019
Oči zatěžujeme více než před třiceti lety. Používání mobilních telefonů a tabletů nepřispívá zdravému zraku

Na 10. říjen 2019 připadá Světový den zraku. U této příležitosti odborníci připomínají, jak v současné době zatěžujeme náš zrak. Zatímco dříve jsme sledovali jen obrazovky televizí, postupně k tomu přibyly monitory počítačů a v posledním desetiletí i chytré telefony. V článku na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/oci-zatezujeme-vice-nez-pred-triceti-lety-pouzivani-mobilnich-telefonu-tabletu-neprispiva najdete např. informace o prevenci onemocnění zraku a únavy očí, preventivních prohlídkách u očních lékařů, příznacích a léčbě šedého a zeleného zákalu. Zdroj: Helpnet.cz

9.10.2019
Vláda se připravuje na zvýšení důchodů, schválila nařízení o jeho parametrech

Důchody v příštím roce porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci. A to v průměru o 900 Kč. Vláda schválila nařízení předložené Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se stanoví potřebné parametry pro výpočet nových důchodů a zvýšení již vyplácených důchodů od ledna 2020. Nadstandardně si polepší senioři s nižšími důchody, kteří jsou ohrožení chudobou. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-se-pripravuje-na-zvyseni-duchodu-schvalila-narizeni-o-jeho-parametrech. Zdroj: MPSV ČR

9.10.2019
Světový týden kostí a kloubů: léčba je modernější, pacientů přesto přibývá

Onemocněním kostí a kloubů trpí statisíce Čechů, mnozí o své diagnóze ani netuší. Rizika artrózy, revmatu, artritidy nebo osteoporózy přitom rostou s pozdním zahájením léčby. Na důležitost prevence a zvyšující se problémy napříč populací upozorňuje Světový týden kostí a kloubů. Týden věnovaný osvětě týkající se kloubních potíží začíná 12. října 2019 Světovým dnem boje proti artritidě a pokračuje Světovým dnem páteře (16. října), Světovým dnem úrazů (17. října) a Světovým dnem proti osteoporóze (20. října). Rozvoji kloubních a kosterních nemocí nahrává dědičnost, ale také obezita, špatné stravování a sedavý způsob života. Mezi nejčastější onemocnění kloubů se v České republice řadí revma, artritida a artróza, kosterním nemocem vévodí osteoporóza. Se všemi jmenovanými se pojí ještě další přidružené problémy. Podrobnější informace najdete v článku na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/svetovy-tyden-kosti-kloubu-lecba-je-modernejsi-pacientu-presto-pribyva. Zdroj: Helpnet.cz

27.9.2019
Jedu s dobou – kurz bezpečné jízdy

Bezplatný 6hodinový program je určen řidičům starším 65 let a probíhá na podzim 2019 na několika místech v republice. Vzdělávací program Jedu s dobou je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65 a více let, a to nejen pro ty, kteří hledají pocit jistoty za volantem, ale i pro seniory s celoživotními řidičskými zkušenostmi. Finanční podporu projekt získal z fondu zábrany škod a díky tomu je pro účastníky zcela zdarma. Tento již druhý ročník realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Obsahem vzdělávacího programu je teoretická a praktická část. Teorie je zaměřena na změny v legislativě a bezpečnou jízdu. V praktické části mohou řidiči poznat svůj vůz s novými technologiemi, které pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní nehody a je především zaměřena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, zvládnutí smyku a manévrování. To vše doplněno o praktickou ukázku první pomoci. Na kurz je možné se registrovat na stránkách projektu Jedu s dobou: https://www.jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/. Zdroj: Helpnet.cz

27.9.2019
Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost ustanovení § 16b, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které stanoví limit na doplatky za léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce invalidních důchodů ve III. stupni a dále pro osoby, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim není invalidní důchod vyplácen. Podrobnější informace k tomu uvádí NRZP ČR v článku na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2115-informace-c-57-2019-limity-doplatku-na-leciva-nebo-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.html. Pokud příjemci ID chtějí, aby od 1. 1. 2020 měli limit na doplatky na léky pouze ve výši 500 Kč ročně, musí splnit základní podmínku, že do 31. 12. 2019 předloží svojí zdravotní pojišťovně kopii rozhodnutí o přiznání ID. Pokud jde o osoby, kterým byl přiznán II. nebo III. stupeň invalidity, ale pro nesplnění podmínek jim není vyplácen ID, musí svojí zdravotní pojišťovně dát kopii příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu. Každý pojištěnec, který má limit na doplatky na léky, musí do 8 dnů nahlásit svojí zdravotní pojišťovně změny, které se týkají ID III. stupně, případně změny ve II. a III. stupni invalidity. Od 1. 1. 2020 budou platit následující limity na doplatky za kalendářní rok: 1 000 Kč pro děti mladší 18 let, 1 000 Kč pro pojištěnce starší 65 let, 500 Kč pro poživatele ID III. stupně, 500 Kč pro pojištěnce, kteří byli uznáni invalidními ve II. nebo III. stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu, 500 Kč pro pojištěnce starší 70 let, 5 000 Kč pro všechny ostatní. Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Jaké doplatky a v jaké výši se do limitu započítávají, se také dočtete v článku NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

27.9.2019
Dálniční poplatky pro OZP v příštím roce

Dne 5. 9. 2019 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 227/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon zavádí elektronické dálniční poplatky. Ta část zákona, která zavádí elektronické dálniční poplatky je účinná až od 1. ledna 2021. Pro osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli parkovacích průkazů a průkazů ZTP či ZTP/P se příští rok nic nemění a stále platí § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který osvobozuje držitele výše uvedených průkazů od dálničních poplatků v případě, že jsou ve vozidle nebo se jízda koná v souvislosti s touto osobou. Praxe však ukazuje, že spíše platí, že osoba přímo musí být ve vozidle. Pokud jde o rok 2020, budou se používat ještě klasické dálniční známky. V současné době tudíž nemusí lidé se zdravotním postižením nic řešit a minimálně dva, možná i tři roky zůstane pro nás systém stejný. To znamená, že se každý řidič nebo spolujezdec, který je přepravován v autě, které je osvobozeno od dálničních poplatků, prokáže průkazem ZTP nebo ZTP/P, přičemž parkovací karta slouží především k tomu, aby auto bylo rychle identifikovatelné, že je osvobozeno od dálničních poplatků. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2112-informace-c-54-2019-dalnicni-poplatky-pro-ozp-v-pristim-roce.html. Zdroj: NRZP ČR

27.9.2019
Semináře Via Akademie

Nadace VIA vyhlásila nové vzdělávací semináře zdarma. V tuto chvíli jsou otevřené k přihlášení tři z nich: Komunitní mapování (uzávěrka 26. 9. 2019), Fundraisingový seminář (uzávěrka 21. 10. 2019), PR seminář (uzávěrka 10. 11. 2019). Semináře jsou určeny pro lidi aktivní v místě, kde žijí – pro ty, co chtějí měnit své sousedství k lepšímu. Více informací najdete na stránkách: https://www.nadacevia.cz/viaakademie/. Zdroj: Nadace Via

27.9.2019
Dobré skutky nás mohou přežít

Mezinárodním dnem závětí 13. září 2019 odstartoval Měsíc dobročinné závěti. Lidem v desítkách zemí po celém světě připomíná význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Jakkoli jde v naší kultuře o téma citlivé, potlačované či dokonce kontroverzní, konat dobré skutky lze jak za našeho života, tak i po něm. Proto jsou již několik let oceňováni závěťoví dárci Cenou Via Bona. Dárkyním a dárcům, kteří se do 12. října 2019 rozhodnou ve své poslední vůli pamatovat na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí Nadace VIA notářský poplatek za její sepsání. https://www.nadacevia.cz/2019/09/13/zacal-mesic-dobrocinne-zaveti/. Zdroj: Nadace Via

27.9.2019
Signal festival

Sedmý ročník Signal Festivalu v Praze představí návštěvníkům 18 uměleckých instalací od tvůrců z České republiky i ze zahraničí. Světelné a site-specific instalace budou spolu s videomappingy k vidění na třech trasách, které povedou Malou Stranou, Starým Městem a Karlínem. Festival bude provázet společné téma, kterým se k 30. výročí od významných společenských změn v České republice stala revoluce. Festival digitální a kreativní kultury se uskuteční od čtvrtka 10. října do neděle 13. října 2019. Z celkem 18 instalací bude 12 umístěných na zcela nových lokacích a návštěvníci se nově podívají například do areálu Invalidovny nebo Ministerstva dopravy. Na Smetanově nábřeží vznikne největší instalace v historii celého festivalu, která pomocí laserů pokryje 180 000 m3 mezi nábřežím a Střeleckým ostrovem. Více informací: https://www.signalfestival.com/. Zdroj: Signal Productions s.r.o.

27.9.2019
Spravedlivější příspěvek na auto pro postižené: dosud výrazně znevýhodňoval pracující

Od 1. března 2020 dosáhne část pracujících zdravotně postižených, kteří mají nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, na výrazně vyšší sumu v rámci tohoto příspěvku. Nyní jim je již při dosažení příjmů převyšujících osminásobek životního minima příspěvek krácen, což je znevýhodňuje oproti nepracujícím postiženým. Tato hranice se nyní zvedne na šestnáctinásobek. Zákon již podepsal prezident. Na změně se významně podílelo vedení České asociace paraplegiků – CZEPA. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/spravedlivejsi-prispevek-na-auto-pro-postizene-dosud-vyrazne-znevyhodnoval-pracujici. Zdroj: Helpnet.cz

27.9.2019
Den duševního zdraví v Hodoníně

V příloze najdete pozvánku na Den duševního zdraví, který se koná 10. 10. 2019 od 10:00 do 17:00 hod. v Hodoníně. Zdroj: STP Hodonín

den duševního zdraví

27.9.2019
Pozvánka do Památníku a muzea Internačního tábora Svatobořice

V příloze najdete pozvánku do Památníku a muzea Internačního tábora Svatobořice. Památník se nachází v obci Svatobořice-Mistřín v okresu Hodonín. Zdroj: STP Hodonín

Pamatnik Internacniho tabora Svatoborice – propagace

30.8.2019
Důchod, předčasný důchod nebo snad předdůchod? Jak se v tom vyznat?

Důchodový věk se blíží. Po dlouhých letech v zaměstnání se už začínáte těšit, až s prací definitivně skončíte. Ale co je vlastně nejvýhodnější? Předčasný důchod, předdůchod nebo normální starobní důchod? Když někdo uvažuje o odchodu do důchodu v řádném či předčasném termínu, je nejlepší a nejjednodušší zajít se poradit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a nechat si podrobně vysvětlit a spočítat všechny uvažované varianty. Pokud má člověk penzijní spoření, určitě by měl požádat o konkrétní možnosti a výpočty i tam. Pravidla pro vyplácení důchodů procházejí zvláště v posledním desetiletí zásadními změnami, které určitě nekončí. Jaká platí základní pravidla právě teď, v roce 2019? Informace naleznete na stránkách http://iporadna.cz/obcan/clanek.php?article[articleid]=29775. Zdroj: InternetPoradna

30.8.2019
Léčebné konopí nepomůže každému

Léčebné konopí se používá asi z 80 procent případů na léčení bolesti. Zhruba u třetiny pacientů nemá žádné účinky, u další přibližně třetiny má mírně pozitivní a zároveň i negativní efekty, zhruba u třetiny funguje výborně. U roztroušené sklerózy konopí také zmírňuje napětí svalů, svalovou ztuhlost a křeče. Mívá rovněž protizánětlivý účinek. Onkologickým pacientům může konopí pomoci i v tom, že u nich zlepší chuť k jídlu a zmírní nevolnosti. Často zlepší také problémy se spánkem a úzkostné stavy. Mírní také mimovolné pohyby a tiky, jež pacient neovládá, nebo neurologický třes (ten bývá typický také pro Parkinsonovu chorobu) a další svalové nebo neurologické potíže. Protože první reakce pacientů bývají individuální, doporučují jim specialisté, aby si první dávku vzali pod dohledem lékaře nebo poučené osoby, třeba rodinného příslušníka. Lékaři spíše než doma vypěstované konopí doporučují léčebné konopí, které se prodává v lékárnách. U něj je totiž jasný a kontrolovaný obsah účinných látek, dá se tedy snáz vyhnout vedlejším účinkům a přesněji určit léčebná dávka, což je zásadní. Od příštího roku by zdravotní pojišťovny měly nemocným lidem hradit 90 % ceny konopí. Více informací najdete na stránkách http://aktivnizivot.cz/2019/08/23/lecebne-konopi-nepomuze-kazdemu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lecebne-konopi-nepomuze-kazdemu. Zdroj: Aktivní život

30.8.2019
Migréna-help

Bolest, zvracení, poruchy vidění, citlivost na pachy, zvuk, světlo – to jsou nejčastější projevy nemoci zvané migréna, která někdy trápí pacienta i několik dní v kuse. Lidé nejsou při záchvatu schopni pracovat, studovat, vykonávat běžné činnosti nebo fungovat jako rodiče. Nemoc se vyskytuje častěji u žen (kolem 15 %), než u mužů (asi 7 %) a postihuje prakticky všechny věkové skupiny. Na podporu pacientů byla založena společnost Migréna-help, která funguje pod hlavičkou Spojené hlavy, z. s. Jejím posláním je zajistit lepší přístup k informacím lidem s migrénou a pracovat na lepším porozumění společnosti vůči potřebám pacientů. Svojí činností chce vytvořit podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život lidí s migrénou. Více informací najdete na stránkách https://www.migrena-help.cz a na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/migrena-mi-vzala-3-roky-zivota-rika-pacientka-nemoc-krade-cele-dny-lide-trpi-neporozumenim. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2019
Jak se nesesypat z péče o blízkého

Setkání s odborníky z projektu Dva životy – Praha, který pomáhá pečujícím o své blízké (děti nad 18 let, partnery s onkologickým onemocněním, po vážných autonehodách, seniory, zdravotně postižené osoby, rodiče, prarodiče apod.), se koná 19. září 2019 v Praze. Můžete se těšit na setkání s profesionály z oborů farmacie, fyzioterapie, mediace, ošetřovatelství, právo, psychologie, sociální péče, trénink paměti, dále na rodinného průvodce a konzultanta pro slaďování pracovního života a péče. Setkání se uskuteční 19. 9. 2019 od 16:00 hod. na adrese: Domov pro seniory, U Vršovického nádraží 28/5, Praha 10, 101 00. Účast je zcela zdarma, připraveno občerstvení. Z kapacitních důvodů je nutné přihlášení na tel.: 607 307 187 nebo e-mailem dvazivoty@adoma-os.cz. Více informací: http://www.adoma-os.cz/projekt-dva-zivoty-praha/. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2019
Dny seniorů v Praze

Na oslavu Mezinárodního dne seniorů s bohatým programem v Paláci Žofín ve dnech 4. a 5. října 2019 zve Život 90. Program: 1) Sejdeme se na Cibulce s Alešem Cibulkou a Ivankou Devátou, Petrou Černockou, MUDr. Janem Cimickým, 2) Pavlína Filipovská a Josef Zíma, 3) Přednáška o výživě seniorů s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou, 4) Semináre o udržení zdraví, sociálních službách a moderních technologiích, 5) Divadlo U Valšů uvádí: Hodný pan Doktor s Janem Čenským, 6) Nabídka služeb a potřeb pro život a stáří, 7) Poradny pro seniory zdarma. Vstupenka 60 Kč. Pro více informací volejte 222 333 555 nebo napište na e-mail dnysenioru@zivot90.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/dny-senioru-v-praze. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2019
Babička roku 2019

Pražského kola talentové soutěže se mohou zúčastnit babičky ve věku od 55 let s trvalým pobytem v Praze. Uzávěrka nominací je 4. září 2019, soutěž proběhne 20. září 2019. Cílem akce Babička roku je posílení mezigeneračních vztahů (přihlášení prarodičů a vnoučat), propojení trávení volného času celé rodiny (podpora členů rodiny na samotné akci), a ukázka lidské hodnoty a pravé vnitřní krásy člověka v seniorském věku. Talentovou soutěž pořádá Právě teď! o.p.s. z pověření Krajské rady seniorů Praha. Podrobnosti jsou na stránkách https://pravetedops.cz/babicka-roku/. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2019
Brněnské dny pro zdraví

Celoměstská kampaň na podporu zdravého životního stylu s nabídkou 100 akcí se koná od 20. 9. do 29. 9. 2019 na různých místech v Brně. Tématem akce jsou: Duševní zdraví, Pohyb a sport, Výživa a zdraví, Podpora rodiny a mezigeneračních aktivit, Zdravé stárnutí, Příroda a zdraví. Více informace a přehled pořádaných akcí najdete na stránkách https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/kancelar-projektu-brno-zdrave-mesto/akce-a-kampane-v-roce-2019/brnenske-dny-pro-zdravi/. Zdroj: Ženy50, z. s.

21.8.2019
Sdružení CMP hledá fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta a nabízí i volná místa na rekondičních pobytech

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s. urgentně shání fyzioterapeuta, ergoterapeuta nebo i logopeda na svůj rekondiční pobyt pro pacienty po cévní mozkové příhodě, který se koná v termínu 31. 8. – 14. 9. 2019. Pokud byste věděli o nějakém zdravotníkovi s touto odborností, prosím, nabídněte mu účast na této akci nebo předejte kontakt na něj pracovnici Sdružení CMP (viz níže). Přihláška pro zdravotníky je uvedena v příloze. Sdružení CMP zároveň nabízí pro pacienty po cévní mozkové příhodě ještě volná místa na dvou rekondičních pobytech, a to v hotelu Šedý Vlk (Harrachov) v termínu 28. 9. – 12.10. 2019 a v hotelu Sumó (Jilemnice) v termínu 12.10. – 26. 10. 2019. Podrobnější informace o pobytech jsou uvedeny v příloze. V případě zájmu prosím také kontaktujte pracovnici Sdružení CMP: Drahoslava Kolací, tel: 777 610 827, 776 721 519, e-mail: scmp@volny.cz. Zdroj: Sdružení CMP

Nabidka Rekondičních pobytů 2019 SCMP

Zdravotníci přihláška 2019 SCMP

21.8.2019
Konference “O RS (ne)jen pro rodinu”

Konference, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou a především jejich blízkým, se koná 16. listopadu 2019 od 10:00 hod. v Kongresovém centru IKEM. Konference je určena výhradně pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza. Vystoupí prof. Eva Kubala Havrdová, MUDr. Eva Meluzínová, PhDr. Petr Vyhnánek, MUDr. Pavel Hradílek. Pokud se chcete zúčastnit zaregistrujte se prosím do 7. listopadu 2019 na e-mailu natalie.kavulicova@revenium.cz. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2019/08/18/tradicni-prazska-listopadova-konference-o-rs-nejen-pro-rodinu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tradicni-prazska-listopadova-konference-o-rs-nejen-pro-rodinu. Zdroj: Aktivní život

21.8.2019
Týdny pro duševní zdraví

Týdny pro duševní zdraví se během 30 let své existence staly největší multižánrovou osvětovou kampaní o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice. Jejím zakladatelem je nezisková organizace Fokus v Praze (původně Sdružení Fokus), postupně se přidávaly další organizace v regionech celé ČR. Cílem Týdnů pro duševní zdraví je přiblížit veřejnosti témata spojená s duševním zdravím, zkušenosti lidí s duševním onemocněním, možné způsoby prevence duševních onemocnění i aktivity organizací působících v sociálně-zdravotní oblasti. Jako každý rok se i letos můžete těšit na rozmanitý program v podobě koncertů, happeningů, výstav, divadelních a filmových představení, workshopů, dnů otevřených dveří, kulatých stolů, besed a diskusních fór o nejrůznějších aspektech duševního zdraví a mnoha dalších. Akce Týdnů pro duševní zdraví probíhají po celé České republice. Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Více informací a program naleznete na stránkách: http://www.tdz.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

21.8.2019
Hradozámecká noc 2019

Hradozámecká noc, která letos proběhne v noci ze soboty 31. srpna na neděli 1. září, představuje památky v netradiční době a s netradičním programem jako místa neustále živá, na něž má smysl se vracet. Do Hradozámecké noci se stejně jako v předchozích letech zapojí desítky památek – hrady, zámky, kláštery, kostely, ale také vily nebo paláce. Každý rok se na některé z památek ve správě NPÚ odehrává hlavní program – v letošním roce bude hlavním hostitelem hrad Grabštejn, celodenní program nabídnou hrad a zámek Frýdlant a zámek Lemberk. Informace o zapojených památkách a programu najdete na stránkách: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/hlavni-temata-sezony/43975-hradozamecka-noc-2019. Zdroj: Národní památkový ústav

21.8.2019
Jak upravit domov člověka s demencí

Demence přináší do rodiny mnoho nového a některé situace mohou být pro celou rodinu včetně daného člověka velmi náročné. Ač se to nemusí na první pohled zdát, i některé malé úpravy domácího prostředí mohou vám i vašemu blízkému pomoci vše lépe zvládnout. V průběhu roku 2017 Česká alzheimerovská společnost vydala užitečnou brožuru Jak upravit domov člověka s demencí, která je nyní volně dostupná na internetovém portálu ČALS. Více informací a příručku ke stažení najdete na webových stránkách http://prostari.cz/upravit-domov-cloveka-demenci-prirucka-pecujici/. Zdroj: Česká společnost pro gerontologii, z. s.

16.8.2019
Podzimní kurzy Senioři píší Wikipedii

Naučte se editovat články, vytvořit heslo na Wikipedii a předejte své znalosti mladším generacím. S našimi zkušenými lektory se v 6 lekcích naučíte, jak na to. Tradiční kurzy Senioři píší Wikipedii letos na podzim poběží v několika městech. Novinkou jsou kurzy pro pokročilé v Moravské zemské knihovně v Brně. Pro přihlášení na kurzy stačí jen vyplnit přihlašovací formulář, jsou totiž zdarma. Kde se kurzů můžete zúčastnit: Praha 2. 10. – 6. 11. 2019 – kurz pro začátečníky, 13. 11. – 18. 12. 2019 – kurz pro pokročilé, Brno 23. 9. – 4. 11. 2019 – kurz pro začátečníky, 11. 11. – 16. 12. 2019 – kurz pro pokročilé, České Budějovice od 17. 10. 2019 jednou za 14 dní – kurz pro začátečníky. Registrační formuláře najdete na stránkách https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii/Kurzy. Zdroj: Wikimedia

16.8.2019
Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

26. odborná konference s tematickým zaměřením zejména na oborovou a mezioborovou spolupráci v podpoře inkluzivního života osob s postižením proběhne 26. září 2019 v Olomouci, v AULE CMTF UP, Univerzitní 22, Olomouc, od 9:30 hod. Jsou na ni srdečně zváni zástupci pomáhajících profesí, studenti a zainteresovaná veřejnost. Organizátoři uvítají vaše zkušenosti, náměty, příklady dobré praxe a informace o činnosti institucí či organizací. Partnery konference jsou InternetPoradna.cz a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR. Více informací najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/zdravotni-postizeni-v-kontextu-socialni-prace-3. Zdroj: Helpnet.cz

16.8.2019
Nenechte se (nejen) v létě diskriminovat

V letních měsících lidé tráví více času mimo domov, častěji využívají různé služby poskytující kulturní či sportovní vyžití. Chodí na koupaliště a plovárny, navštěvují hrady a zámky, cestují a ubytovávají se, častěji chodí do kaváren a restaurací. Provozovatelé a poskytovatelé služeb se je snaží přilákat různými slevami či výhodami, někdy naopak poskytnutí služeb omezují určitými zákazy. Obecně platí, že pozitivní opatření, jimiž se podnikatel snaží přilákat skupinu zákazníků, kteří by jinak službu nevyužívali, jsou v pořádku. Výjimkou by mohly být situace, kdy by poskytnutí slevy mohlo zasáhnout do důstojnosti zákazníků. Zcela vyloučeno je odlišné zacházení z důvodu rasy, etnického původu a národnosti. Článek Veřejného ochránce práv, kde se zabývá touto problematikou podrobněji a uvádí konkrétní příklady slev, výhod, zákazů a nevýhod, najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/nenechte-se-nejen-v-lete-diskriminovat. Zdroj: Helpnet.cz

16.8.2019
Nabídky pobytů

V příloze najdete nabídky na rekondiční pobytyLázních Vráž,Lázních Slatinice a v Piešťanech pro rok 2019 a 2020. Zdroj: STP v ČR z. s.

Piešťany sezóna 2020

Rekondicni pobyt Lázně Vráž 2019

Rekondicni pobyt Lázně Vráž 2020

STP – Nabídka pobytů Lázně Slatinice 2019 + 2020

16.8.2019
ŠKODA Neřídit

ŠKODA AUTO a Konto Bariéry vyhlašují grantový program, který hendikepovaným otevírá cestu k řidičskému průkazu. Příspěvek až 15 000 Kč obdrží ti žadatelé, kteří splní grantové podmínky a budou vybráni komisí složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konta Bariéry. Program je určen pro tělesně postižené osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P, které doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž hendikep umožňuje, aby řídily vůz. Termín pro předkládání žádostí je do 15. září 2019. Více informací: https://www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-neridit. Zdroj: Helpnet.cz

16.8.2019
Portál Vozejkov.cz v nové podobě

Česká asociace paraplegiků – CZEPA a Centrum Paraple spojily síly a nyní provozují inovovaný komunitní portál pro vozíčkáře nejen po poranění míchy a nabízejí možnost se bezplatně prezentovat na tomto webu. Chtějí docílit toho, aby návštěvníci portálu získali aktuální informace o produktech, výrobcích a službách, které se na trhu vyskytují. Vozejkov má nově svou stálou redakci, která zajišťuje aktuální články. Dbá na ověření informací. Spolupracuje s odborníky, pružně reaguje na otázky klientů v poradně a na základě toho připomínkuje legislativu ve prospěch vozíčkářů. Více informací na portálu Vozejkov: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/sluzby/prezentujte-se-bezplatne-na-portale-vozejkov.cz. Zdroj: Helpnet.cz

16.8.2019
Seminář “Vstoupila mi do života roztroušená skleróza – co dál?”

Seminář se koná 18. září 2019 od 15:30 hodin v hotelu Budweis, Mlýnská 6, České Budějovice. Seminář, který organizuje MS centrum Neurologické kliniky České Budějovice ve spolupráci se společností Novartis s.r.o., je určen pro pacienty s nově zjištěným onemocněním, účast rodinných příslušníků a přátel je doporučená a velmi vítaná. V případě zájmu o účast se prosím registrujte na e-mailové adrese l.cihakova@gsymposion.cz. Více informací o semináři najdete na stránkách http://aktivnizivot.cz/2019/08/13/seminar-vstoupila-mi-do-zivota-roztrousena-skleroza-co-dal/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=seminar-vstoupila-mi-do-zivota-roztrousena-skleroza-co-dal. Zdroj: Aktivní život

16.8.2019
Netradiční sportovní olympiáda pro zdravotně postižené a seniory

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Doksy pořádá 14. 9. 2019 od 10:00 hod. v Masarykových sadech u tenisu v Doksech netradiční sportovní olympiádu pro zdravotně postižené a seniory (prezence od 9.00 hod.). Závodí se v 8 disciplínách, nejde o výkon ale o zábavu. Pro soutěžící je zajištěno občerstvení. Více informací najdete v přiloženém letáku. Zdroj: STP Doksy

sportovní olympiáda Doksy

31.7.2019
Soutěže pro publicisty a fotografy

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž Navzdory bariérám. Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Cena VVZPO za publicistické práce je udělována za publicistické práce na téma zdravotní postižení ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2019. Do fotografické soutěže na téma Navzdory bariérám mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské. Dílo se přihlašuje do soutěže do 15. října 2019. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/souteze-pro-publicisty-fotografy. Zdroj: Helpnet.cz

31.7.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ČR, nebo o tom, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo pozvánku na konferenci k inkluzivnímu vzdělávání, nebo informaci o tom, že distanční výdej léků na lékařský předpis zatím nebyl prosazen, nebo informaci o soutěži Evropské město bez bariér Access City Award 2020. Zdroj: NRZP ČR

31.7.2019
Nabídka Lázní Jupiter Bechyně

V příloze vám posíláme aktuální nabídku Lázní Jupiter Bechyně pro členy STP z celé České republiky a leták Lázní Libverda. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací a zkušenosti našich členů s pobytem v těchto lázních, můžete kontaktovat pana Miroslava Kučeru z MO Lovosice – tel.: 607 749 617, e-mail: kucerovajana1@seznam.cz. Zdroj: STP Lovosice

leták Lázně Libverda

nabídka Lázně Jupiter Bechyně

31.7.2019
Výzva k podpoře jednání NRZP ČR ve věci tzv. bílého programu

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR aktuálně řeší úhradu některých zdravotnických prostředků, které jsou součástí tzv. bílého programu, z veřejného zdravotního pojištění. Do tzv. bílého programu spadají například klozetová křesla, sprchová křesla, sprchové sedačky do vany nebo na vanu. Tyto zdravotnické prostředky jsou dosud hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ale pojišťovny odmítají nadále tyto prostředky hradit. Největší problém je v tom, že úhrada těchto prostředků končí 1. 8. 2019. Pokud se nepodaří, aby v novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se nyní připravuje, zpět zařadit zdravotnické prostředky tzv. bílého programu, tak všechny tyto věci si budou muset pacienti hradit sami. NRZP ČR to považuje za zásadní problém. Pokud chcete NRZP ČR podpořit v řešení tohoto problému, pište ministru zdravotnictví a vedení zdravotních pojišťoven a žádejte je, aby v této věci ustoupili a ponechali současný stav, kdy bílý program je uznán jako zdravotnické prostředky a je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Nebojte se psát, piště co nejvíce dopisů, aby bylo vidět, že to není jenom výmysl NRZP ČR, ale že i lidé, kteří tyto prostředky nutně potřebují, mají stejný názor a trvají na tom, že tyto prostředky musí být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2096-informace-c-41-2019vyzva-k-podpore-jednani-nrzp-cr-ve-veci-tzv-bileho-programu.html. Zdroj: NRZP ČR

31.7.2019
Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jde o významnou kulturně poznávací společenskou akci, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. EHD 2019 se bude konat ve dnech 7. – 15. září 2019, téma je Památky a zábava. Akce se nesoustřeďuje pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci akce jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Více informací a přehled akcí a zapojených památek najdete na stránkách http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2019.html. Zdroj: Novinky MČ Praha 8

31.7.2019
Císařský den v Kadani

Císařský den je tradiční historická slavnost, která se koná v Kadani v sobotu 24. srpna 2019. Touto akcí si město připomíná významnou událost, kdy v roce 1367 navštívil město Kadaň římský císař a český král Karel IV. Akce se konají na několika místech ve městě. Můžete se těšit např. na středověké tržiště, koncerty, rytířský turnaj a další program. Více informací: http://www.cisarskyden.cz/ a v přiloženém letáku. Zdroj: STP Kadaň

Císařský den leták

31.7.2019
Praha: čtyři procházky bez bariér 2

Na konci června vyšel druhý díl brožury Praha: čtyři procházky bez bariér. Publikace vydaná ve spolupráci Pražské organizace vozíčkářů, agentury Prague City Tourism a MHMP volně navazuje na předchozí díl, který vyšel v roce 2017. Nabízí další čtyři pražské procházky po trasách určených lidem s pohybovým omezením, tentokrát však cílí na méně známé přesto zajímavé a atraktivní místa metropole. Brožura obsahuje doporučené trasy s různým stupněm obtížnosti, které vedou po pražských ostrovech s romantickou atmosférou, Letné s kouzelnými výhledy na Prahu a Karlínem a Holešovicemi, modernějšími čtvrtěmi s osobitým charakterem. Přestože je publikace určena především lidem používajícím mechanický nebo elektrický vozík, může být zdrojem inspirace i rodičům s kočárky a seniorům s pohybovým omezením. Všechny čtyři trasy vedou po zpevněném povrchu, ať už z asfaltu, dlažby nebo mlatu, vyhýbají se schodům, úzkým průjezdům nebo extrémním sklonům komunikací. Brožury v českém a anglickém jazyce lze získat zdarma v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 688/6, Praha 1. Publikaci je také možné si bezplatně stáhnout či prohlédnout na stránkách Prague City Tourism: https://www.praguecitytourism.cz/cs/media/mapy/praha-ctyri-prochazky-bez-barier-2-15728. Zdroj: Pražská organizace vozíčkářů

31.7.2019
Informace o změnách ve zdravotnických prostředcích a metodika získání pomůcky

Firma DMA, prodejce kompenzačních pomůcek, zveřejňuje na svých webových stránkách také informace pro uživatele kompenzačních pomůcek. Můžete tam najít mimo jiné brožuru, která shrnuje změny v úhradách a předepisování kompenzačních pomůcek během roku 2019 nebo leták o metodice získání kompenzační pomůcky. Tyto dva dokumenty najdete v příloze. Další letáky a informace najdete na stránkách https://www.dmapraha.cz/ke-stazeni_p24.html. Zdroj: DMA

leták legislativa zdravotnické prostředky

leták Jak získat pomůcku

9.7.2019
Festival Colours of Ostrava opět nabízí nadstandardní servis pro zdravotně znevýhodněné návštěvníky

Již devátým rokem projekt Colours bez bariér zajišťuje festivalovým návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním nadstandardní služby a servis tak, aby si mohli bez starostí a překážek užívat program festivalu. Mezi ně patří zvýhodněná cena vstupenky pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P, doprovod návštěvníka s průkazem ZTP/P má vstup zcela zdarma. K dispozici budou také bezbariérové tribuny, bezbariérová přeprava v rámci města Ostravy a jeho příměstských částí prostřednictvím dvou bezbariérových BB TAXI, uzamykatelná bezbariérová WC či možnost objednat si předem – zcela zdarma – speciálně proškoleného asistenta, bezbariérové ubytování v ostravských hotelích nebo rezervaci místa v bezbariérovém stanovém městečku ve festivalovém kempu vedle festivalového areálu, a to včetně parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu. Od 15. května 2019 funguje kontaktní e-mail bezbarier@colours.cz a kontaktní telefon +420 731 932 768. Jejich prostřednictvím ZTP a ZTP/P návštěvníci získají všechny potřebné informace k projektu. Telefonní kontakt pro rezervaci bezbariérové přepravy BB TAXI je +420 732 253 505 a bude aktivní od 10. července 2019. Kromě již zavedených výhod a služeb festival nabízí speciální služby pro návštěvníky se zrakovým a sluchovým postižením. Více informací o festivalu Colours of Ostrava, který letos proběhne od 17. do 20. 7. 2019, najdete na stránkách www.colours.cz. Podrobnější informace naleznete také v přiložené tiskové zprávě. Zdroj: SILVER B.C., s.r.o.

TZ – Colours of Ostrava

9.7.2019
Úřad práce ČR radí: Jak se vyhnout frontám

Stejně jako každé čtvrtletí musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od července do konce září 2019 příjmy a uhrazené náklady za 2. kvartál roku 2019. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 7. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Vyplněné žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednictvím datové schránky. Doloží-li klient podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu. Úřad práce doporučuje klientům nespěchat na ÚP ČR hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Požádat o příspěvek na bydlení nebo doložit potřebné podklady pro výplatu přídavku na dítě je možné až tři měsíce zpětně. Na ÚP ČR je tedy možné dostavit se nejen v průběhu července, ale i srpna a září. Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz/forms), kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit. V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují informační centra, jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním žádosti. V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici denně na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/urad-prace-cr-radi-jak-se-vyhnout-frontam. Zdroj: Helpnet.cz

9.7.2019
Příručka Jak být lépe slyšen a vyslyšen

Průvodce pacienta, z. ú. vydal brožuru s názvem “Jak být lépe slyšen a vyslyšen”. Tato brožura je určená pro organizace zaměřené na pomoc pacientům, handicapovaným, seniorům a dalších zranitelných skupin. Shrnuje doporučení, jak komunikovat důležitá témata navenek, jak oslovovat cílové skupiny, jak zaujmout veřejnost, novináře – jak formulovat příběh, který zaujme. Na textu se podílela zkušená zdravotnická novinářka a také expert na zdravotnické PR. Tato brožura je elektronicky k dispozici na webu Průvodce pacienta www.pruvodcepacienta.cz/download/co-delame/timeline/brozura_po_kor-final_42.pdf. Pokud budete mít zájem o brožuru v tištěné formě, obraťte se prosím přímo na  PhDr. Ivanu Plechatou, ředitelku Průvodce pacienta, z. ú., email: info@pruvodcepacienta.cz. Zdroj: NRZP ČR

9.7.2019
Vše, co jste kdy chtěli vědět o diskriminaci

Při příležitosti 10. výročí antidiskriminačního zákona v České republice vydala ombudsmanka sborník stanovisek Diskriminace. Svou komplexností jedinečná publikace detailně vysvětluje pojmy týkající se diskriminace, jejich zákonné definice a případně i výklady soudů. Vše přibližuje na konkrétních příkladech, s nimiž se ochránce v uplynulých deseti letech setkával. Třísetstránková publikace je pomyslně rozdělena na dvě části. Na prvních sto stranách se zájemci dozví, jaký je například rozsah působnosti antidiskriminačního zákona v oblasti práce a zaměstnání, podnikání, při poskytování zdravotní péče, ve vzdělávání, v přístupu ke službám a v přístupu k bydlení. Za výkladem pojmů následují kapitoly objasňující jednotlivé formy diskriminace, nejen přímou a nepřímou, ale také obtěžování, pronásledování, odvozenou diskriminaci aj. Druhou část publikace tvoří souhrn nejdůležitějších stanovisek veřejného ochránce práv z oblasti diskriminace. Zájemci se tak na konkrétních případech dozví, jak ochránce posuzuje např. výpověď pro nadbytečnost z důvodu důchodového věku, propuštění ze služebního poměru po diagnostikování onemocnění virem HIV, omezení přepravy osob s postižením s asistenčním psem, sexismus v reklamě, pobyt otce v nemocnici s dítětem, propuštění zaměstnance ve zkušební době po sdělení záměru čerpat rodičovskou dovolenou aj. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv „Diskriminace“ najdete na stránkách https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/vse-co-jste-kdy-chteli-vedet-o-diskriminaci/. Zdroj: Helpnet.cz

9.7.2019
Statistické šetření OZP

Na stránkách https://www.czso.cz/csu/czso/lidem-se-zdravotnim-postizenim-nejvic-chybi-penize-a-dostupna-zdravotni-pece najdete tiskovou zprávu a prezentaci Českého statistického úřadu o statistickém šetření, které bylo zaměřeno na osoby se zdravotním postižením. Jedná se o výstupy výběrového šetření zaměřeného na to, jak se žije lidem se zdravotním omezením, které probíhalo od července 2018 do ledna 2019 po celé České republice pod zkratkou VŠPO 2018. VŠPO proběhlo již v roce 2013. Mezi obyvateli Česka je zhruba 13 % osob se zdravotním postižením. Jde o 1 mil. 152 tis. lidí, kteří jsou kvůli svým zdravotním problémům dlouhodobě omezeni v běžných činnostech, nebo i jejich zdravotní stav jako dlouhodobě nepříznivý posoudil lékař. Většině z nich činí potíže obyčejné každodenní aktivity, jako je dopravit se, kam potřebují, nakupovat nebo vykonávat běžné domácí práce.   Informace z tohoto šetření mohou být pro vás zajímavé ve vaší práci v oblasti zdravotního postižení. Zdroj: NRZP ČR

9.7.2019
Práva cestujících se sníženou pohyblivostí

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat veřejnou dopravou. Obecné informace o cestování letadlem, autobusem, vlakem či lodí a vašich právech najdete na stránkách https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_cs.htm?fbclid=IwAR0D2CVHinTyHOrdR7_pyUv4aLRvfzDMrlxvLKVkfPxW_LTtDTgbOV1rqYU. Zdroj: STP Štětí

9.7.2019
Změny pro zaměstnavatele na chráněném trhu práce

přiloženém dokumentu najdete informace o změnách, které nastanou pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Jedná se o to, že Portál (webové stránky) Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál MPSV budou od 1. srpna 2019 nahrazeny jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. To v praxi znamená změny v používání některých aplikací určených pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Dotknou se jednak evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také předkládání roční zprávy o činnosti zaměstnavatele uznaného za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Zdroj: NRZP ČR

informace_pro_zamestnavatele

9.7.2019
Vinohradské vozíkohraní klepe na dveře

Liga vozíčkářů pořádá další ročník Vinohradského vozíkohraní v pátek 6. září 2019 od 15.00 hod. Místo konání: Bzenecká 23, 628 00 Brno. Těšit se můžete na výbornou společnost, hudbu, hry, zábavu, skvělou náladu a samozřejmě mnoho dobrot k zakousnutí a pořádnému zapití. Více informací a program budou zveřejněny na facebooku: https://www.facebook.com/ligavozickaru. Zdroj: Kaleidoskop

9.7.2019
Jedete na dovolenou? Nejčastější dotazy o parkovací kartě

Liga vozíčkářů na svých stránkách http://www.vozickar.com/jedete-na-dovolenou-nejcastejsi-dotazy-o-parkovaci-karte/ zveřejnila informace o používání parkovací karty. Odpovídá na otázky: jestli můžete s parkovací kartou cestovat i do zahraničí a parkovat s ní, jestli je vyhrazené parkovací stání vždy bezplatné, jestli můžete jet po dálnici bez dálniční známky, když vlastníkem auta je kamarád, jestli musíte parkovací průkaz z auta odstraňovat, když auto někomu půjčujete, jestli musíte mít dálniční známku, když jedete pro tatínka do lázní. Zdroj: Kaleidoskop

9.7.2019
Veletrh REHAPROTEX nabídne vše pro aktivní a soběstačný život

Široký sortiment kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, ale i produkty pro aktivní život seniorů představí od 29. 10. do 1. 11. 2019 na brněnském výstavišti veletrh REHAPROTEX. Prezentovat své výrobky a služby budou také poskytovatelé sociálních služeb, neziskový sektor nebo charitativní organizace s širokou nabídkou originálních výrobků svých klientů. Návštěvníci se mohou těšit také na bohatý program přednášek, workshopů, poradenství i vystoupení známých osobností. Veletrh je určený pro všechny s určitým omezením pohybu, sluchu či zraku, osobám, kteří se zajímají o lázeňství a rehabilitace, ale také lidem, kteří jsou aktivními členy projektu Senior Pas nebo se jimi chtějí stát. Na své si zde přijde jak odborná, tak i laická veřejnost. Pro zájemce bude zdarma k dispozici měření tlaku, zraku, intolerance potravin a tuku v těle nebo vyšetření a tejpování fyzioterapeutem. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR také mimo jiné jedná s Českými drahami o vypravení speciálního vlaku až na brněnské výstaviště. Připraven bude také speciální program pro seniory. Veletrh bude probíhat v moderním a prostorném pavilonu F, který bude poskytovat standardní bezbariérové zázemí. Vstupy a vjezdy do areálu budou pro ZPT a ZTP/P včetně doprovodu zdarma. Více informací: https://www.bvv.cz/rehaprotex/aktuality/veletrh-rehaprotex-nabidne-vse-pro-aktivni-zivot/. Zdroj: Kaleidoskop

12.6.2019
Jak se vyvarovat pádů na schodech

Vystouplá místa, schody, stupínky nebo různé výdutě patří k největším k překážkám v domácnosti a představují určité riziko pádu. Portál Penzista.net přináší tipy, jak různá místa ve vaší domácnosti zabezpečit tak, abyste nepříjemným pádům nebo klopýtnutím předešli. Informace najdete na stránkách https://penzista.net/domov/jak-se-vyvarovat-padu-na-schodech/. Zdroj: Penzista.net

12.6.2019
Noviny Pečuj doma

Diakonie ČCE vydala třetí letošní číslo Pečuj doma – novin pro pečující laiky. Stáhnout a přečíst si je můžete na stránkách https://www.pecujdoma.cz/. Můžete se tam také zaregistrovat pro zasílání novin přímo na vaši e-mailovou adresu. Zdroj: Diakonie ČCE

12.6.2019
Web konference INSPO doplnily videozáznamy přednášek

Na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami zaznělo 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha během společného dopoledního programu a ve třech odpoledních sekcích celkem 24 přednášek. Jejich videozáznamy jsou nyní k dispozici pro zájemce na webu konference. Pořídilo je již tradičně Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity. Videa jsou zpřístupněna i zájemcům se sluchovým postižením, neboť kromě prezentace a samotné přednášky obsahují také titulky a tlumočení do českého znakového jazyka. Vedle videozáznamů jsou na webu také příspěvky přednášejících do sborníku, ve kterých autoři často popisují danou problematiku do větších podrobností než mohli během časově omezené přednášky. K videozáznamům i příspěvkům ze sborníku je přístup na adrese http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2019. Zdroj: Helpnet.cz

12.6.2019
Brožura na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči

Praktičtí lékaři také potřebují někdy pomoc. Pro ty, kteří chtějí účinně pomáhat svým pacientům z řad dlouhodobě nemocných, připravila Amelie, z.s. brožuru s praktickými návody a informacemi z psychosociální oblasti. Brožura „Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře“ popisuje, jaké všechny možnosti pomoci může využít nemocný. Konkrétně přináší praktickému lékaři přehled v oblasti zdravotní, sociální i psychologické. Je laděná prakticky, aby se v ní lékař co nejrychleji zorientoval a mohl podat konkrétní informaci či odkaz pacientovi. Brožuru ale samozřejmě může jako zdroj informací sloužit i samotným pacientům. Barevná brožura ve formátu A5 je dostupná v tištěné formě v Centru Amelie Praha, Šaldova 337/15, Praha 8, nebo je v elektronické podobě ke stažení na webu organizace: https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/zdravotne-socialni-pece-u-onkologicky-a-jinak-dlouhodobe-nemocnych-pro-prakticke-lekare/. Zdroj: Helpnet.cz

12.6.2019
Temno 2019

Máte rádi dobrodružství, zábavu a luštění šifer? Pak přijměte pozvánku na již 14. ročník noční šifrovací hry nejen pro vozíčkáře Temno, kterou pořádá Domov pro mne. Během večera poznáte místa, která mají v noci jedinečnou atmosféru, a užijete si spoustu zábavy. Akce se koná v pátek 21. 6. 2019 od 20 hodin. Jedná se o týmovou hru, která Vás provede nočními ulicemi Brna po bezbariérové trase. Soutěží se v 2 – 5členných týmech, z toho jeden člen musí trasu zdolat na invalidním vozíku. Nemusí se jednat o člověka s postižením. Jízdu na vozíku si může vyzkoušet i chodící člověk a zažít na vlastní kůži, jaké to je “překonávat bariéry”. Ostatní členové týmu si zase vyzkouší roli osobního asistenta. Invalidní vozíky vám pořadatel rád bezplatně zapůjčí. Registrujte se pomocí formuláře na stránkách http://www.domovpromne.cz/pozvanka-na-temno-2019/. Místo startu vám pořadatel sdělí prostřednictvím SMS, kterou vám zašle až v den konání hry. Do cíle se týmy dostávají zpravidla s prvními paprsky vycházejícího slunce. Na TEMNO se můžete přihlásit jako jednotlivec nebo v týmu nejpozději do 20. 6. 2019. Startovné je 50 Kč na osobu a poputuje na podporu služby osobní asistence a chráněného bydlení pro lidi s hendikepem. V případě, že se chcete do Temna zapojit jinak než v soutěžním týmu, můžete se stát dobrovolníkem na jednom ze stanovišť. Více informací: http://www.domovpromne.cz/pozvanka-na-temno-2019/. Zdroj: Helpnet.cz

12.6.2019
HERO CLAN – Pomoc dobrovolníků neziskovým organizacím

Organizace HERO CLAN, z.s. již dva roky propojuje neziskové organizace s expertními dobrovolníky. Cílem je podporovat neziskovky a veřejnosti ukazovat, že dobrovolnictví je normální a že neziskovky nejsou jeden velký tunel. Dobrovolníci v rámci tohoto projektu pomáhají jednorázově a krátkodobě. Pomáhají projektům, které to potřebují a dávají smysl. Chcete se zapojit jako expertní dobrovolník? To znamená, že budete pomáhat tím, co vás baví a co umíte, ať už je to grafika, lyžování, právo, účtařina, web design, cokoliv. Pokud přijde od neziskovky požadavek, na který se hodíte, Hero Hunters vámi zavolají a představí nabídku spolupráce. Dobrovolníci mají možnost se rozhodnout, jestli mají na pomoc dostatek času a jestli je konkrétní téma zajímá. Jste neziskovka a potřebujete pomoc? Napište svůj požadavek a zkuste získat svého dobrovolníka. Informace a registrační formuláře najdete na stránkách https://www.heroclan.cz/. Zdroj: Holubí pošta

12.6.2019
Fimfárum – festival tvořivosti a fantazie lidí s postižením i bez

Akce se koná od 21. června do 23. června 2019 v Olomouci (DDM Olomouc, tř. 17. listopadu 47 a blízké okolí). Cílem akce, kterou organizuje SPOLU Olomouc, z.ú. a DDM Olomouc, je vytvoření prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí se zdravotním postižením i bez. Můžete se těšit na vystoupení taneční skupiny, hudební produkci, tvořivé dílny, hudební dílnu, filmový večer, prohlídku zajímavých míst v Olomouci a další aktivity. Podrobný časový harmonogram bude zveřejněn v aktualitách na stránkách SPOLU Olomouc www.spoluolomouc.cz. Zdroj: Helpnet.cz

12.6.2019
Beseda v Sanatoriích Klimkovice na téma „Návrat do života“

Jste po nemoci nebo úrazu? Chcete se vrátit po delší odmlce do práce a nevíte jak na to? Potřebujete poradit? Přijďte, koordinátorka Národní rady zdravotně postižených ČR pro Moravskoslezský kraj Mgr. Hana Gřešková vám poradí co a jak udělat, abyste se mohli naplno vrátit do života po nemoci či úrazu. Beseda se koná 13. června 2019 od 15:30 hod. v prostorách sálu Sanatorií Klimkovice. Kontakt na pořadatele: mobil: 604 542 324, e-mail: ostrava@nrzp.cz. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Kruh pomoci rodinám s DMD a SMA

End Duchenne z.s. pořádá 4. června 2019 od 9:00 do 14:00 hod. v Českých Budějovicích (Clarion Congress Hotel, Pražská třída 14) workshop “Kruh pomoci”, který je zaměřený na problematiku nervosvalových onemocnění,  kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Worskhop je určen poskytovatelům asistenčních, volnočasových a odlehčovacích služeb a rodinám pečujícím o děti nebo dospělé osoby s nervosvalovým onemocněním. Workshop se bude zabývat kvalitou života pacientů s SMA, specifiky osobní asistence u pacientů s SMA, asistencí dětem s DMD, aplikací pro neformální pečující, WATSU terapií a jejími účinky na nervosvalová onemocnění. Dostatek času bude věnován odborné diskuzi mezi poskytovateli a příjemci služeb. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/kruh-pomoci-rodinam-s-dmd-sma-0. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Šťastné stáří očima dětí

Výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí je určená pro děti od předškolního věku do 15 let. Jejím tématem je výtvarné zpracování dětského pohledu na stáří. Letošní 10. ročník je rozdělen do 3 kategorií podle věku pro díla výtvarná, součástí soutěže je kategorie fotografická, kategorie pro děti se zdravotním postižením a kategorie Tvoříme společně, určená nejen pro jednotlivce, ale především pro školy a domovy pro seniory, které mohou navázat spolupráci. Cílem tohoto projektu je snaha o propojení generací a vzájemnou pomoc, odstranění předsudků o stáří a navázání spolupráce mezi školami a domovy pro seniory. Výtvarná díla lze zasílat do 30. června 2019, slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 8. října 2019. Bližší informace o soutěži a pravidla najdete na www.stastne-stari.cz. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Výroční zpráva Úřadu veřejného ochránce práv za rok 2018

Na stránkách http://bit.ly/vyrocni-zprava-2018 je zveřejněna výroční zpráva Úřadu veřejného ochránce práv (ombudsmana) za rok 2018. V této zprávě je mnoho důležitých informací týkajících se např. rodiny, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, justice, omezování osobní svobody, diskriminace, nebo ochrany práv osob se zdravotním postižením. Zdroj: NRZP ČR

30.5.2019
Vyhlídkové lety pro osoby se zdravotním znevýhodněním

Již 12. ročník akce „OPEN SKIES FOR HANDICAPPED“ se uskuteční 15. června 2019 na letišti v Hradci Králové. Jedná se o ojedinělou akci v rámci České republiky, v průběhu které je osobám se zdravotním znevýhodněním připraven bohatý program s možností zúčastnit se vyhlídkového letu zdarma. Akce je určena také široké veřejnosti. Celodenní program je rozdělen na část hlavní, určenou osobám s handicapem, během které budou probíhat vyhlídkové lety na letounech C-295 CASA, L-410 a An-2 ve spolupráci se Vzdušnými silami AČR a leteckými základnami Kbely, Čáslav a LOM Praha, a část doprovodnou, která je určena také široké veřejnosti. K vidění bude vojenská technika, seskok parašutistů, ukázky Policie ČR, cvičení kynologů, motocyklový kaskadér, hudební skupiny, klaun, skákací hrad a vyhlídkový vláček. Občerstvení, které bude k hlavnímu programu zdarma, připraví studenti se sluchovým oslabením z VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Šefánikova 549 v Hradci Králové. Široká veřejnost bude mít možnost zakoupit drobné občerstvení. Zájemci o vyhlídkový let odevzdávají přihlášku k letu nejpozději 10. 6. 2019 na adresu osh@lshk.cz. Potvrzení lékaře o způsobilosti k letu je možné odevzdat elektronicky společně s přihláškou, nebo na místě při registraci. Formuláře ke stažení a další informace najdete na webu Letecké služby Hradec Králové: http://www.lshk.cz/cs/aktuality/open-skies-for-handicapped–osh-2019/. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Postup při nákupu motorového vozidla s využitím příspěvku

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila podrobný popis, jak postupovat při nákupu motorového vozidla s využitím příspěvku na zakoupení zvláštní pomůcky – motorového vozidla. Materiál zpracovali právníci NRZP a vychází ze současné podoby zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Věříme, že vám tento podrobný popis pomůže při administrativě tohoto příspěvku. Dokument naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2081-informace-c-30-2019-postup-pri-nakupu-motoroveho-vozidla-z-prispevku.html. Zdroj: NRZP ČR

30.5.2019
IBD sestra v akci

V květnu 2019 byla spuštěna poradenská telefonní linka 730 540 349, určená pro všechny pacienty s idiopatickými střevními záněty (Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida), ale také pro jejich rodinné příslušníky či veřejnost. Cílem projektu je prostřednictvím odborné IBD sestry, která je zároveň i pacientkou s IBD, poskytnout rychlý a kvalitní servis, který pomůže vyřešit situace a problémy, které nastaly kvůli diagnóze IBD. Na telefonní lince v době, kdy již nejsou ambulantní hodiny na odborných centrech, odpovídá na dotazy tazatelů sestra, která na centru běžně pracuje. Na poradenskou telefonní linku 730 540 349 můžete volat v pondělí, úterý a středu od 16:00 do 20:00 hod. Více informací o projektu najdete na stránkách http://ibd.sestravakci.eu/. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Dny slunce v boji proti rakovině kůže

BENU lékárny organizují bezplatné preventivní vyšetření mateřských znamének na 38 místech v Česku. Hrozbu rakoviny kůže stále podceňujeme a nechodíme na preventivní vyšetření k lékaři. BENU Lékárny na tento problém dlouhodobě upozorňují, a proto každým rokem pořádají osvětovou akci Dny slunce, na níž odborní lékaři bezplatně vyšetřují zájemcům znaménka. Pokud patříte mezi ty, kteří se doposud nenechali vyšetřit, máte nyní během května až července opět možnost. Akce budou probíhat napříč Českou republikou celkem na celkem 38 místech od začátku května do poloviny července 2019, a to ve vybraných obchodních centrech, BENU Lékárnách a rovněž BENU Academiích. Seznam jednotlivých míst a termíny naleznete na webové adrese https://www.benu.cz/benu-dny-slunce. Na většině míst je třeba se na vyšetření předem objednat. Zdroj: Helpnet.cz

14.5.2019
Den dětí se zdravotním postižením a Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením

Sdružení tělesně postižených  Česká Lípa o.p.s. pořádá 31. května 2019 15. ročník Dne dětí se zdravotním postižením v RS Termit Doksy. Zahájení je v 9:30 hod. Účastnický poplatek (včetně oběda) činí 70,- Kč. Přihlášku včetně účastnického poplatku je nutné odevzdat do 27. 5. 2019. Organizace dále pořádá Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením ve Starých Splavech (areál fotbalového hřiště a hotel Bezděz), které se budou konat 28. – 29. června 2019. Slavnostní zahájení se uskuteční 28. 6. 2019 v 10:00 hod. na fotbalovém hřišti. Startovné činí 50,- Kč a účastnický poplatek s ubytováním a stravou činí 500,- Kč (oběd, večeře, snídaně). Přihlášku včetně účastnického poplatku je nutné odevzdat do 22. 6. 2019. Více informací o těchto akcích najdete v přiložených přihláškách. Zdroj: STP Česká Lípa

Přihláška 15.DD ZP 2019

Přihláška 18.KSH ZP-2019

14.5.2019
Pochod Praha – Prčice

Pochod Praha – Prčice je nejznámější organizovaný turistický a dálkový pochod v České republice, jehož historie sahá do roku 1966. Aktuální 54. ročník se koná 18. 5. 2019. Vydat se můžete na některou z 21 pěších nebo cyklistických tras, které mají délku od 23 do 77 kilometrů. Lidé se zdravotním postižením se můžou vydat na vozíčkářskou trasu, která měří 13 kilometrů. Více informací najdete na stránkách https://www.praha-prcice.cz/. Zdroj: Klub českých turistů

14.5.2019
Liga vozíčkářů půjčuje auto s ručním řízením

Liga vozíčkářů nabízí zapůjčení automobilu Octavii Kombi s ručním řízením a automatickou převodovkou. Je k dispozici, když vaše auto vypoví službu, nebo když si chcete vyzkoušet tento způsob řízení. Zvládne to opravdu každý. Zájemci se mohou obracet na Petra Stillera a zamlouvat si termíny, kontakt: petr.stiller@ligavozic.cz. Zdroj: Liga vozíčkářů

14.5.2019
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila vysvětlení k užívání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením na vyhrazených parkovacích místech v rámci zpoplatněných parkovišť. Držitelé parkovacích průkazů občas chybují při jejich užívání. Vysvětlení NRZP ČR by mělo pomoci orientovat se v tom, jak používat parkovací průkaz, jak je to se slevami a také, jak je to s vyhrazenými parkovišti na jednotlivé státní poznávací značky. Dokument naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2068-informace-c-22-2019–parkovaci-prukaz-pro-osoby-telesne-postizene.html. Zdroj: NRZP ČR

14.5.2019
Noc kostelů 2019

Noc kostelů se bude konat v pátek 24. května 2019 po celé České republice. Během této akce se veřejnosti otevírají věže, sakristie, kaple, křížové chodby, klášterní refektáře či rajské zahrady, které mnohdy bývají v průběhu roku veřejnosti nepřístupné. Akce je opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Letošní ročník nabídne pestrý kulturně-duchovní program, je do něj zapojeno více než 1 500 kostelů. Ti, kteří navštíví kamenné kostely nebo modlitebny, si mohou vybrat z nesmírně pestré nabídky: nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení. Možnost bude nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. Více informací: https://nockostelu.cz/. Zdroj: Kudy z nudy

14.5.2019
Pečujeme s radostí

Seberozvojový program pro podporu neformálních pečujících zahrnuje 5 workshopů a individuální podporu od sociální pracovnice a koučky na míru jednotlivým pečujícím. Cílem je podpořit pečující v často psychicky i fyzicky náročných situacích. Tento běh spouští End Duchenne z.s. ve spolupráci s Fresh seniorem v prostorách Galerie Villa Pellé v blízkosti metra Hradčanská v Praze. Akademie workshopů začala 24. 4. 2019, ale je možnost se připojit i v průběhu běhu. Novinkou je i možnost individuální podpory po Skypu a telefonu. Účast je zcela zdarma. Pokud máte zájem se dalšího běhu zúčastnit, registrujte se prosím na: https://lepsisenior.cz/pecujeme-s-radosti/. Zdroj: Helpnet.cz

14.5.2019
Open House Praha znovu otevírá budovy

Již popáté se v Praze uskuteční víkendový festival Open House Praha, během kterého se otevřou brány 80 běžně nepřístupných budov a prostorů. O víkendu 18. a 19. května 2019 si lidé mohou zdarma prohlédnout architektonicky cenné prostory historických paláců a reprezentativních vil, pokochat se moderními designovými kancelářskými prostory nebo si užít nezapomenutelné výhledy na město ze střech výškových budov. Cílem festivalu je přiblížit pražskou architekturu různých historických epoch a období co nejširší laické veřejnosti. Festival nabídne i speciální prohlídky pro neslyšící. Více informací: http://openhousepraha.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

18.4.2019
XX. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců a ostatní seniorské skupiny (STP, SPCCH, Sdružení Parkinson a další), domovy pro seniory a seniory jednotlivce XX. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení. Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2019, která se uskuteční ve dnech 13. – 16. 6. 2019 společně s Lázeňským veletrhem a výstavou růží Růžová zahrada. Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 14. 6. 2019 v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště. Soutěží se v činnostech: ruční práce, literární práce a fotografie. Každý okruh činností má své propozice. Propozice s přihláškou můžete získat na internetových stránkách www.centrum-podebrady.info. Více informací: https://penzista.net/seniori-a-spolecnost/xx-rocnik-souteze-sikovne-ruce-nasich-senioru-pro-radost-a-poteseni/. Zdroj: Penzista.net

18.4.2019
Účinné cviky při denních aktivitách pro snížení rizika pádu ve vyšším věku

Během dne vykonáváme spoustu pravidelných a rutinních aktivit. Čas při nich strávený můžeme využít pro drobné cviky, které zlepší naši koncentraci a rovnováhu, posílí určité svalové skupiny a navíc sníží riziko případného pádu ve vyšším věku. Příklady některých jednoduchých cviků naleznete na stránkách https://penzista.net/cviceni-pro-seniory/ucinne-cviky-pri-dennich-aktivitach-pro-snizeni-rizika-padu-ve-vyssim-veku/. Zdroj: Penzista.net

18.4.2019
Obnovení platnosti průkazů OZP

Národní rada osob se zdravotním postižením řeší v posledních týdnech problémy s prodloužením průkazů ZTP a ZTP/P. Lidé se na ně obracejí s tím, že Úřady práce lidem se zdravotním postižením neustále sdělují, že pokud podají žádost o prodloužení průkazu dříve než 60 dní od ukončení jeho platnosti, Úřad práce jim takovou žádost vrátí, případně jim dá negativní stanovisko k jejich žádosti. NRZP ČR považuje tuto věc za velmi důležitou, protože ze zkušenosti ví, že Úřad práce není schopen znovu posoudit žádost o prodloužení průkazu OZP ve lhůtě 60 dní. Tím se držitelé těchto průkazů dostávají do situace, že nemají platný průkaz, tudíž nemohou využívat například parkovací průkaz k parkování na vyhrazených parkovištích, nemohou využívat slevu na jízdné a další. NRZP ČR chce s touto věcí něco udělat. Proto žádá lidi se zdravotním postižením, kteří mají s prodlužování průkazů ZTP a ZTP/P takové negativní zkušenosti, aby NRZP ČR takovou věc oznámili a NRZP se pokusí to systémově řešit. Vaše zkušenosti pište prosím na adresu v.krasa@nrzp.cz. Uvádějte prosím i konkrétní jména, kontakty a Úřad práce, kde se vám to stalo, především jsou důležité písemné doklady. Více informací najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2063-informace-c-19-2019-obnoveni-platnosti-prukazu-ozp.html. Zdroj: NRZP ČR

18.4.2019
Trasou pochodu smrti vězňů koncentračních táborů

Dne 21. 4. 2019 se koná pochod z Hory Sv. Šebestiána do Údlic. Jedná se o jeden z pochodů kopírujících trasy pochodů smrti vězňů koncentračních táborů. Transporty smrti byly apokalypsou závěru 2. světové války. V Evropě si vyžádaly na 250 000 životů. Oběti a utrpení vězňů v transportech a pochodech smrti bylo nezměrné. Přesto se na ně téměř zapomnělo. Situace na konci války byla nepřehledná, nebezpečná. Mnohé hroby nebyly a nebudou už nikdy nalezeny. Další jsou zapomenuty, nepopsány, téměř vždy beze jmen obětí. Trasy pěších pochodů smrti jsou neoznačené. Je málo míst, kde jsou o nich informace. Proto se na památku obětí těchto pochodů smrti konají pěší pochody pro veřejnost. Můžete se k pochodu přidat kdekoliv na trase, třeba jen na část pochodu. Další pochody se konají např. 1. – 3. 5. 2019 KT Mauthausen – Gunskirchen (72 km) – trasou pochodu smrti československých vězňů, židovských chlapců na sklonku války, prohlídka památníku KT Mauthausen, nebo 22. 5. 2019 Nový Bor a Česká Lípa, nebo 2. 6. 2019 Cínovec – vzpomínky na návrat Lidických žen z KT Ravensbrück v r. 1945. Více informací naleznete v přiloženém letáku. Zdroj: STP Chomutov

Pochod Hora Sv. Šebastiana – Udlice 2019

18.4.2019
Festival muzejních nocí 2019

Jubilejní XV. ročník Festivalu muzejních nocí bude probíhat ve dnech 17. května až 8. června 2019. Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Některé akce jsou zdarma, některé za symbolické vstupné. Tento celorepublikový festival pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Součástí festivalu je také Pražská muzejní noc v sobotu 8. června 2019 a Brněnská muzejní noc v sobotu 18. května 2019. Festival se stal ojedinělou akcí – významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby. Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května. Přehled institucí a jejich muzejních nocí v jubilejním XV. ročníku Festivalu muzejních nocí najdete na stránkách https://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni. Zdroj: Asociace muzeí a galerií ČR

18.4.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o soutěži „Pečující roku“, kterou organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, nebo o možnosti zapojit se do přípravy nového Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením, nebo o projednávané změně seznamu zdravotnických prostředků. Zdroj: NRZP ČR

18.4.2019
Nabídka práce z domova

Dopravní firma CM TRANSPORT TACHOV s.r.o. hledá pracovníka či pracovnici s minimálně maturitou, dobrou znalostí němčiny či angličtiny, znalostí práce na PC a organizačními schopnostmi pro práci dispečera nočního provozu. Firma provozuje 65 vozidel v systému PPL a 10 vozidel DHL, které se pohybují výhradně v noci, hledají proto nového pracovníka, který v případě problémů zajistí noční operativu (porucha vozidla, havárie vozidla, zpoždění,…). Firma má sídlo v Tachově, ale případný zájemce může být odkudkoliv. Nejlépe ovšem na trase Tachov-Plzeň-Praha-Brno-Olomouc. Nabízená mzda je 25 000,- Kč hrubého. Nejedná se o celonoční provoz. Jsou dny, kdy se neděje nic, protože každý řidič ví, co jede. Jedná se o pravidelné jízdy jako podle jízdního řádu. Případní zájemci ať posílají své životopisy e-mail: cmikova@cmtt.cz (v období od 23. 4. do 4. 5. 2019 je kontaktní osoba, ředitelka Mgr. Darija Čmikována, mimo republiku). Informace o firmě naleznete na stránkách www.cmtt.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

18.4.2019
Poznejte práva pacientů a jak se jich domoci

Víte, na jaké všechny informace máte u lékaře nárok? Kdo má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace? Kdy si nelze svobodně zvolit poskytovatele zdravotních služeb? Vše zjistíte v brožuře Práva pacientů a jak se jich domoci, již symbolicky v Evropský den práv pacientů, který se slaví 18. dubna, vydává nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat. Publikace ve formátu A5 přehledně popisuje na 24 stranách, jaká všechna práva mají čeští pacienti, resp. všichni pojištěnci, jako například právo na informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, second opinion (právo na druhý názor jiného lékaře) a řadu dalších. Ale také radí, jak postupovat při podání žádosti, stížnosti či žaloby, vysvětluje, jaké jsou bariéry v dostupnosti léčby a jak se domoci léčby běžně ze zdravotního pojištění nehrazené. Také doplňuje přehled organizací, na něž se mohou potřební obrátit s žádostí o pomoc. Publikaci ve formátu PDF si můžete stáhnout na stránkách https://www.i60.cz/clanek/detail/22511/poznejte-prava-pacientu-a-jak-se-jich-domoci. Zdroj: i60.cz

18.4.2019
Sportovní Hry Seniorů 2019

Buď Fit Seniore z.s. pořádá Sportovní Hry Seniorů 30. 5. 2019 na víceúčelovém stadionu DDM HLMP Kotlářka, vstup z ulice Na Kocínce, Praha 6 – Dejvice. Soutěží se např. v disciplínách Nordic Walking, fotbal, biatlon, skok do dálky, pétanque, slalom. Věkové kategorie pro jednotlivce jsou: 60 – 64 let, 65 – 69, 70 – 74 let, 75 a starší. Je nutno přihlásit se dopředu vyplněním on-line formuláře, poslední možná online registrace je 28. 5. 2019. Více informací: http://www.budfitseniore.cz/akce/sportovni-hry-senioru-2019/#propozice. Zdroj: AkSen – aktivní senior

8.4.2019
NGO Market 2019

Tradiční veletrh neziskovek, který pořádá Nadace Forum 2000, se uskuteční 10. dubna 2019 v prostorách Fora Karlín (Pernerova 51, Praha 8). Největší veletrh neziskových organizací ve střední Evropě si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s konceptem občanské společnosti a děním v neziskovém sektoru. Jubilejní veletrh doprovodí celodenní program, určený zástupcům neziskovek i veřejnosti. Na akci se představí více než 200 českých i zahraničních neziskových organizací různého zaměření. Vstup na akci bude již tradičně pro veřejnost zdarma. Otevírací doba pro veřejnost je 11:00 – 19:00 hod. Návštěvníci budou moci navštívit stánky neziskových organizací, dobrovolnické centrum, workshopy, praktické ukázky, zúčastnit se netradičních aktivit a strávit příjemný den v inspirativním prostředí. Více informací: https://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market. Zdroj: Helpnet.cz

8.4.2019
Jedu s dobou: řidičské kurzy pro seniory nad 65 let zdarma

Je vám víc než 65 let a stále vás baví řídit? Nebo máte ve svém okolí někoho takového? Pak byste měli vědět o tom, že existují kurzy Jedu s dobou. Jde o projekt Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR, který umožňuje starším řidičům zdokonalit svoje dovednosti za volantem. Součástí kurzu je teoretické školení i praktické zvládání smyku či aquaplainingu. A je to zadarmo, náklady hradí fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Výuka trvá šest hodin. Účastníci jezdí se svým vlastním vozem a musí mít platný řidičský průkaz. Nikdo se nemusí obávat, že o řidičské oprávnění přijde, nebo že ho organizátoři pošlou na zdravotní prohlídku, nehrozí ani poškození vozidla. Do kurzu se můžete přihlásit přes webové stránky www.jedusdobou.cz, kde si můžete vybrat termín i místo konání kurzu (pozor, termíny se rychle plní). Jezdí se na polygonech v Mostě, Sosnové, Vysokém Mýtě, Příbrami, Ostravě, Třinci, Hradci Králové a v Jihlavě. Zdroj: Garáž.cz

8.4.2019
Edukační seminář pro mírně pokročilé pacienty s roztroušenou sklerózou

Máte již několikaleté zkušenosti s roztroušenou sklerózou? Zajímáte se o novinky související s tímto onemocněním? Přijměte tedy pozvání na seminář pro pacienty, který se koná 24. dubna 2019 v přednáškovém sálu teplické polikliniky. Seminářem Vás provedou přední odborníci na léčbu, rehabilitaci a sociální problematiku tohoto neuroimunologického onemocnění a budou Vám k dispozici i pro Vaše dotazy. Čas konání: od 15:00 hod. registrace, od 16:00 do 18:00 hod. přednáškový program, od 18:00 hod. diskuze a občerstvení. Obsah semináře: aktuální pohled na roztroušenou sklerózu, doporučené cvičení a životospráva u osob s RS s mírným až středním neurologickým nálezem, kde a kdy nám sociální systém podává pomocnou ruku, činnost regionální pacientské organizace Roska. Vstup a občerstvení zdarma. Kapacita semináře je omezena. Registrační formulář a podrobné informace najdete na stránkách https://rs-seminar.cz/. Zdroj: Aktivní život

8.4.2019
Jak se z toho nesesypat

Setkání s odborníky z projektu Dva životy – Praha, který pomáhá pečujícím o své blízké (děti nad 18 let, partnery s onkologickým onemocněním, po vážných autonehodách, seniory, zdravotně postižené osoby, rodiče, prarodiče apod.), se koná 16. dubna 2019. Můžete se těšit na setkání s profesionály z oborů farmacie, fyzioterapie, mediace, ošetřovatelství, právo, psychologie, sociální péče, trénink paměti, dále na rodinného průvodce a konzultanta pro slaďování pracovního života a péče. Setkání se uskuteční 16. 4. 2019 od 16:00 hod. na adrese: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, Sámova 7/29, 101 00. Účast je zcela zdarma, připraveno občerstvení. Z kapacitních důvodů je nutné přihlášení na tel.: 607 307 187 nebo e-mailem dvazivoty@adoma-os.cz. Zdroj: Helpnet.cz

8.4.2019
Nabídka STP v ČR z. s. okresní organizace Louny

Okresní organizace Louny informuje o svých dvou akcích, kterých se můžete zúčastnit: 1) Dovolená Itálie v termínu 6. 9. – 15. 9. 2019, Gargáno – cena s dopravou z Loun a Podbořan a s plnou penzí činí 6.500,- Kč. Ještě je několik volných míst. 2) Den sociálních služeb na výstavišti Louny pavilon A dne 16. 5. 2019. Více informací najdete na stránkách https://stp-louny.webnode.cz/plan-akci-20192/ nebo u předsedkyně okresní organizace: Zdeňka Mocňáková, tel.: 732 184 297, e-mail: mocnakova.z@centrum.cz. Zdroj: STP Louny

8.4.2019
Nemohli jste na konferenci INSPO? Zalistujte ve sborníku

Na Helpnetu byl zveřejněn sborník příspěvků z konference INSPO 2019. Ne každý se mohl zúčastnit 30. 3. 2019 v Kongresovém centru Praha konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Jaké přednášky na ní zazněly? Zájemci je budou moci zhlédnout z videozáznamů. Nějakou dobu však ještě bude trvat, než je pracovníci Střediska Teiresiás zpracují. Už teď je ale k dispozici sborník textových příspěvků, v nichž přednášející šli nejednou do větších podrobností, než mohli během časově limitované přednášky. Sborník se nachází na http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2019/program-konference, konkrétně u každého z přednášejících vede odkaz na jejich příspěvek do sborníku. Zdroj: Helpnet.cz

8.4.2019
Ne každá práce se započítává do důchodového pojištění

Chodit dlouhodobě pouze na brigádu a pracovat na dohodu o provedení práce se nemusí vyplatit, když pracovník později žádá o invalidní důchod. Může se stát, že i když bude uznán invalidním, na výplatu důchodu nebude mít nárok, protože mu budou chybět odpracované roky s důchodovým pojištěním. Řada lidí se domnívá, že když pracují a mají příjem, automaticky jsou i důchodově pojištění. Pokud však pracují pouze na dohodu o provedení práce a jejich odměna je do 10 000 Kč měsíčně, zaměstnavatel za ně důchodové pojištění neodvádí. Tato odpracovaná doba se jim proto nezapočítává do důchodu. Podobně se do nároku na důchod nezapočítává ani celá doba evidence na úřadu práce. Stát za nezaměstnané platí důchodové pojištění jen po dobu, kdy pobírají podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a pro nárok na invalidní důchod se z doby evidence na úřadu práce započítávají maximálně 3 roky, pokud je žadateli nad 55 let. U mladších se započítává jen rok. V článku ombudsmanky na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/ne-kazda-prace-se-zapocitava-do-duchodoveho-pojisteni-pozor-na. najdete podrobnější informace. Zdroj: Helpnet.cz

8.4.2019
Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy, psychická onemocnění, do nichž zahrnujeme mentální anorexii, bulimii a záchvatovité přejídání, jsou velmi zákeřné nemoci. Přístup k pacientům musí být individuální a komplexní s vědomím, že může jít o běh na dlouhou trať, který nemusí být vítězný. Porucha může udeřit v jakémkoliv věku u kohokoliv, ale zranitelnější jsou ženy (až 10x častěji než muži), mladí lidé okolo puberty, ale i perfekcionalističtí čtyřicátníci. Podrobnější informace naleznete v článku a stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/poruchy-prijmu-potravy-jsou-nejen-o-narusenych-emocich-pokrivenem-obrazu-vlastniho-tela. Zdroj: Helpnet.cz

8.4.2019
Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

Odborná konference s tematickým zaměřením zejména na oborovou a mezioborovou spolupráci v podpoře inkluzivního života osob s postižením se koná 26. září 2019 od 9:30 hod. v Olomouci, v AULE CMTF  UP, Univerzitní 22, Olomouc. Součástí konference budou odpolední prezentace tematicky relevantních diplomových prací studentů a také výstupy či náměty z mezinárodního projektu ICLife, zaměřeného na zapojení osob s mentálním postižením do univerzitního prostředí. Na konferenci jsou zváni zástupci pomáhajících profesí, studenti a zainteresovaná veřejnost. Pro přihlášené účastníky je konference zdarma. Přihlášení na konferenci naleznete na stránkách https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYstKyz2L1MKKgrcekVuAlV2K7HVPMnANlRK-N-V_ZvHKuzg/viewform. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zdravotni-postizeni-v-kontextu-socialni-prace-2. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Máte aspoň chvilku volného času a chcete ho trávit s dětmi?

Pak projekt 2generace hledá právě vás – akční seniory z Prahy. Hledá se babička a dědeček pro děti do školky, kteří občas přečtou pohádku, nebo si budou chvíli hrát. Součástí projektu jsou také společná setkání, zajímavé přednášky, procházky a školení včetně kurzu první pomoci. Základnu má projekt v Praze 4 – Podolí (Na Podkovce 20), ale rádi pro vás najdou školku ve vaší oblíbené části Prahy. Více informací: https://2generace.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Výstup na horu Říp

Společnost Parkinson, z. s. srdečně zve všechny pacienty a jejich blízké, ale i zdravou veřejnost na tradiční akci výstup na horu Říp při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci. Akce se koná v neděli 7. dubna 2019, zahájena bude v 10:00 hodin v sále Hostince Pod Řípem v Krabčicích. Od hl. nádraží v Praze bude v 9:00 hodin opět vypraven autobus. Kolem 11. hodiny bude zahájen výstup. Méně zdatní mohou využít autobus a kdo opravdu nezvládne výstup na vrchol Řípu, vyveze ho terénní automobil. O 12. hodině se účastníci sejdou u rotundy. Po sestupu bude účastníky čekat v hostinci výborný oběd, káva, zákusek. Po celou dobu budou k dispozici balené nápoje. O příjemnou atmosféru se postará příjemná hudba, odolným účastníkům i k tanci. To vše za symbolický poplatek 100 Kč, který bude vybírán v Krabčicích při vstupu a kde obdrží všichni lístek na oběd a nápoj na cestu. Aby bylo možné objednat obědy a místa v autobuse, je nutné svou účast nahlásit. Více informací a kontakty najdete na stránkách http://www.spolecnost-parkinson.cz/hlavni-stranka/epda/12-vystup-na-horu-rip/. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Odstartoval projekt Plníme přání seniorům 2019

Máte přání? Napište si o jeho splnění do 29. března 2019. S jarem vždy přichází se svým projektem „Plníme přání seniorůmSodexo, jehož partnerem je od počátku také SenSen. Cílem projektu je zlepšování kvality každodenního života seniorů prostřednictvím plnění jejich přání, boj proti předsudkům, které má společnost vůči starší generaci a také snaha inspirovat samotné seniory, aby stále přemýšleli o svých snech a přáních a sami se pro jejich splnění snažili něco udělat. Sběr přání pro letošní ročník probíhá od 1. do 29. března 2019. Účastnit se může jakýkoli Klub seniorů nebo jakékoliv zařízení nebo organizace sdružující seniory. Porobnosti najdete na webu http://www.plnime-prani-seniorum.cz a na stránkách https://www.sensen.cz/aktivity/2019/odstartoval-projekt-plnime-prani-seniorum-2019. Zdroj: SenSen

28.3.2019
Soutěž Svět mých radostí

Můžete se zúčastnit soutěže pro handicapované výtvarníky Svět mých radostí, jež se spolu s výstavou přihlášených prací uskuteční u příležitosti šestnáctého ročníku výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2019, která se koná na výstavišti v Lysé nad Labem 13. až 16. června 2019. Soutěž organizuje Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. Soutěž se uskuteční ve dvou věkových kategoriích: do 18 let a nad 18 let. Zúčastnit se může každý talentovaný výtvarník s fyzickým či psychickým handicapem s maximálním počtem pěti prací v následujících výtvarných oborech: malba, kresba, koláž, plastika, alternativní techniky, užitková keramika, výtvarná fotografie. Zájemce o účast v soutěži musí zaslat písemnou přihlášku. Stačí napsat jméno autora, adresu, mail, telefon, případně kontakty na poskytovatele sociálních služeb, jehož je soutěžící klientem, počet prací, jejich specifikaci, rozměry, způsob instalace. Přihlášky posílejte do 30. května 2019 na e-mailovou adresu: jan.rehounek@seznam.cz nebo adresu poštovní: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk. Porota jmenovaná pořadatelem soutěže práce vyhodnotí a udělí ceny v každé věkové kategorii a v každém výtvarném oboru. Ceny budou předány při vyhodnocení v neděli 16. června 2019 od 13 hodin na Výstavišti v Lysé nad Labem. Ze soutěžních prací bude uspořádána samostatná expozice na výstavě Senior – Handicap: aktivní život 2019. Více informací najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/svet-mych-radosti-0. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Brožura Médiím na kloub

Pohyb na internetu přináší celou řadu výhod a příležitostí. Je například skvělé, že se můžete spojit se svou vzdálenou rodinou nebo s přáteli z mládí, kteří žijí v zahraničí. Snadno na něm vyhledáte informace, a máte tak neustálý přehled, co se děje. Bez dodržování základních zásad bezpečného chování a kritického odstupu nad množstvím informací, které se po síti šíří, se však internet může stát i nebezpečným místem. Jak praví jedno staré úsloví. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Proto SenSen připravil ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost brožuru Médiím na kloub. Na jejích stránkách můžete najít rady a tipy, jak se vyznat v záplavě informací. Internetu ani množství informací, které nabízí, se nemusíte obávat. Je ale důležité pohybovat se na něm s rozumem a vědět, na co je potřeba si dávat pozor. Brožuru si můžete stáhnout na stránkách https://www.sensen.cz/aktivity/2019/stahnete-si-brozuru-mediim-na-kloub. Zdroj: Holubí pošta

28.3.2019
Fundraisingový seminář

Nadace Via zve na jednodenní seminář pro tvůrce a realizátory projektů a aktivit v místních komunitách. Během semináře se naučíte, co to je vlastně fundraising, jak může vypadat fundraisingová strategie, jaké dárce můžete potenciálně oslovit a jaký konkrétní nástroj lze využít pro on-line fundraising. Témata, kterým se seminář bude věnovat: typy fundraisingu, fundraisingové strategie, crowdfunding / peer to peer, velcí individuální dárci, bližší seznámení s portálem Darujme.cz. Termín konání: 8. května 2019 od 9:00 do 17:00 hod., místo konání: Praha, Pražské kreativní centrum (PKC), Staroměstské náměstí, cena: zdarma (účastník si hradí cestu a oběd – drobné občerstvení bude zajištěno). Uzávěrka přihlášek: středa 24. 4. 2019. Více informací a přihlášku najdete na stránkách https://www.nadacevia.cz/viaakademie/#prozajemce. Zdroj: Nadace Via

28.3.2019
Invalidní důchody v dotazech a odpovědích

Úraz či vážná nemoc mohou bolestně zasáhnout do života. Změna zdravotního stavu může mít kromě jiného citelný dopad na schopnost pracovat a udržet si výdělek. Jedním z opatření, které v takové chvíli může pomoci, je invalidní důchod. Se zdravotními komplikacemi a možnou invaliditou však málokdo dopředu počítá a nová situace může člověka zastihnout nepřipraveného. A to jsou právě okolnosti, kdy se lidé potřebují rychle zorientovat a co nejdříve zjistit, jakou pomoc a za jakých podmínek pro ně má stát. Každý případ je samozřejmě individuální, společné však mají to, že spolehlivým zdrojem informací je okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení (OSSZ) či call centrum ČSSZ na telefonním čísle 800 050 248 nebo klientské centrum při pražském ústředí ČSSZ. Základní orientaci v oblasti invalidních důchodů nabízí sada odpovědí na otázky, se kterými se odborníci ČSSZ a OSSZ ve své praxi setkávají nejčastěji. Tyto odpovědi na nejčastější otázky najdete na stránkách https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/invalidni-duchody-aneb-na-jake-dotazy-nejcasteji-odpovidaji-odbornici-cssz.htm. Zdroj: ČSSZ

28.3.2019
Linka EDA pomáhá rodinám v těžké životní situaci

Krizová telefonická Linka EDA 800 40 50 60 slaví čtyři roky od svého vzniku. Za dobu své působnosti pomohla 2400 rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Na Linku EDA se mohou obrátit, když se dozví závažnou diagnózu svého dítěte nebo se musí vypořádat s následky jeho těžkého úrazu. Služba je poskytována na území celé České republiky. Linka EDA je v provozu každý pracovní den od 9 do 15 hodin. V jakých situacích se klienti na linku obracejí: hovory informační a poradenské se většinou týkaly dítěte, o které volající pečují. Dále to byly hovory na téma nepříznivé finanční situace a možností rodiny (potřeba příspěvků na péči, na bydlení či na speciální pomůcky). Dalším probíraným tématem se stala rodinná a vztahová problematika, která souvisí s únavou z péče o osobu se zdravotním postižením (nepochopení od příbuzných nebo konflikt s druhým rodičem). Konzultanti Linky EDA pomáhají zprostředkovat kontakt jak na různé typy institucí, tak na konkrétní odborníky. Mezi odborníky, které pečující rodiny hledají, byli lékaři, poskytovatelé z oblasti rané péče či z odlehčovacích služeb. Pracovníci linky pomohli nasměrovat klienty také na podpůrné instituce (psychoterapeutické a pedagogicko-psychologické poradny) nebo na příslušné úřady (zdravotní pojišťovny, MPSV, městské úřady). Klienti se mohou na Linku EDA obrátit bez jakýchkoliv obav, protože je zcela anonymní. Služba je poskytována zdarma. Kromě telefonické linky 800 40 50 60 je k dispozici chat na webové stránce www.elinka.iporadna.cz. Na webových stránkách www.eda.cz mohou klienti využít e-mailové poradenství na adrese linka@eda.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/linka-eda-pomohla-za-dobu-sve-existence-vice-nez-dvema-tisicum-rodin-v-tezke-krizi. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Evropský týden udržitelného rozvoje

Obce, školy, organizace nebo firmy se mohu hlásit do Evropského týdne udržitelného rozvoje, který se koná již popáté, letos na přelomu května a června. Pod jeho hlavičkou probíhají nejrůznější akce od dnů otevřených dveřích v solárních elektrárnách, přes sousedská setkání, promítání filmů až po městské slavnosti. Cílem akcí je dát najevo, že nám záleží na budoucnosti světa, v němž žijeme. Týdenní svátek udržitelného rozvoje se koná od čtvrtka 30. května do středy 5. června 2019. Zájemci již nyní mohou registrovat akce, které spadají do období 25. května až 10. června. Pozvánky na všechny akce jsou k dispozici na webu https://www.tydenudrzitelnosti.cz/. Zde si zároveň mohou zájemci zaregistrovat vlastní akci. Zdroj: Verlag Dashöfer

28.3.2019
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavním jarním úklidovým dnem v roce 2019 bude sobota 6. dubna. Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce. Vyhlašovatelé akce jim k tomu poskytnou know-how, také pevné pytle na sesbíraný odpad a další potřebnou podporu. Organizátoři mají “pod palcem” skupinku dobrovolníků. Ti vyplní registrační formulář a na interaktivní mapě úklidů si vyberou jim nejvíce sympatickou skupinu, ke které se připojí. V termínu akce se pak sejdou na “místě činu” a uklidí. Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně! Pokud byste se chtěli do úklidu zapojit, tzn. např. zorganizovat úklid, stát se dobrovolníkem nebo mapovat skládky, najdete všechny potřebné informace a seznam pořádaných úklidů na stránkách https://www.uklidmecesko.cz/. Zdroj: Zdroj: kudyznudy.cz

14.3.2019
Senior za volantem

STP Pečky zve všechny seniory ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 9 hod. do klubovny Spolkového klubu v Kulturním středisku Pečky – přízemí na besedu Senior za volantem. Pan V. Noháček (učitel autoškoly) vám připomene nejdůležitější pravidla silničního provozu. Vstupné: člen STP 40,- Kč, ostatní 60,- Kč. Zdroj: STP Pečky

14.3.2019
Projekce filmu Rakovina je šok s debatou

Akce se koná 25. března 2019 od 17:00 do 19:00 hod. v malém sálu Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1. Osobní příběhy známých Češek, které vzpomínají na průběh své nemoci, doprovází vstupy odborníků. Následuje debata “Co ještě o rakovině nezaznělo” s onkoložkou A. Aschermannovou a bývalou pacientkou Martinou Chalupníkovou. Vstup zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/projekce-filmu-rakovina-je-sok-s-debatou. Zdroj: Helpnet.cz

14.3.2019
Bezplatné semináře nejen pro pacienty s lupénkou

Cyklus seminářů o lupénce a psoriatické artritidě a o možnostech léčby pořádá pro pacienty, rodinné příslušníky, zdravotníky a veřejnost společnost Novartis ve spolupráci s odborníky z FN Olomouc, FN U Svaté Anny Brno, FN Plzeň a neziskovou organizací Revenium. Dubnový cyklus seminářů v Olomouci, Brně a Plzni provází témata Lupénka – vznik, možnosti léčby a co by pacient měl především vědět; Psoriatická artritida – projevy, léčba a doporučení k režimovým opatřením pro pacienty a Systém státní podpory pro pacienty s lupénkou a psoriatickou artritidou. Semináře jsou bezplatné. Více informací a registrační formulář najdete na stránkách Inspirante: https://www.inspirante.cz/index.php/2019/03/04/prihlaste-se-na-seminare-pro-pacienty-s-lupenkou-a-psoriatickou-artritidou/. Zdroj: Helpnet.cz

14.3.2019
Sousedský týden

Při příležitosti Evropského dne sousedů vyhlašuje Nadace Via v termínu 20. – 26. května 2019 Sousedský týden. Společně s veřejností chce ukázat, že Česko je plné sousedství, kde to žije. Můžete se také zapojit. Zorganizujte během sousedského týdne akci, zveřejněte jí a pozvěte na ní své sousedy. Vymyslete vlastní akci, do které se zapojí vaši sousedé: může jít o cokoli od snídaně, přes fotbalový turnaj, po grilovačku… Zaregistrujte se do mapy sousedských akcí a pomozte Nadaci Via ukázat, že Česko je plné živých sousedství. Nevíte jak na to? Nadace Via vám pomůže a poradí. Na stránkách http://sousedskytyden.cz/ najdete více informací a také mapu plánovaných sousedských akcí, kterých se můžete zúčastnit. Zdroj: Nadace Via

14.3.2019
Hypotermie: nebezpečí chladného počasí

Vzhledem k chladnému počasí je důležité porozumět rizikům, která může představovat vystavení se chladu pro starší osoby a osoby s chronickými zdravotními potížemi. Starší lidé mohou rychle ztratit tělesné teplo a změny na těle v důsledku stáří mohou ztěžovat rozpoznání poklesu tělesné teploty. Výsledkem může být vážný stav nazývaný hypotermie. Hypotermie – nebezpečný pokles tělesné teploty – může nastat, když je uvnitř nebo venku chladno a tělo není schopno produkovat teplo, které potřebuje k fungování. Dokonce i relativně krátká doba expozice chladným podmínkám může vést k hypotermii. Starší dospělí jsou k hypotermii obzvláště citliví, protože jejich tělesná reakce na chlad může být snížena v důsledku chronických zdravotních stavů a užíváním některých léků, včetně volně prodejných léků proti nachlazení. Tipy, jak udržet starší osoby v zimním období v bezpečí před chladem, najdete na stránkách https://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/hypotermie-nebezpeci-chladneho-pocasi/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

14.3.2019
Čajovna s ochutnávkou čajů

Akce se koná 26. března 2019 od 16:30 do 18:00 hod. v organizaci Amelie, z.s., Šaldova 15, Praha 8 – Karlín. Ivana Brodská se s účastníky podělí o informace o čaji, jeho přípravě, blahodárných účincích a dalším využití. Kapacita omezena. Hlásit se můžete na: praha@amelie-zs.cz. Vstup zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/cajovna-s-ochutnavkou-caju. Zdroj: Helpnet.cz

14.3.2019
Jste pečující osobou? Přijďte se inspirovat.

Workshop organizace Quip, z. ú. se koná od 27. 3 2019 do 28. 3. 2019 v Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha 4, přímo u stanice metra Háje. Jedinečný workshop s Caroline Tomlinson pro všechny, kteří koordinují péči a podporu svým blízkým s jakoukoliv mírou potřeby. Pro rodinné pečují je akce zdarma a tlumočena do češtiny. Workshop bude obohacením a inspirací pro plány rodin s dětmi s postižením, pro lidi z jejich kruhů podpor, stejně jako pro profesionální poskytovatele služeb. Bude motivací pro všechny, kteří hledají způsoby, jak pro lidi s postižením vybudovat most, který by jim umožnil plnohodnotně se účastnit života v jejich místní komunitě a být si navzájem přínosem a zdrojem společného obohacování se a radosti. Více informací a přihlašovací formulář najdete na stránkách https://www.kvalitavpraxi.cz/aktuality/planovani-zamerene-na-cloveka-nastroje/caroline-tomlinson-pro-nas-usporada-workshop/. Zdroj: Helpnet.cz

14.3.2019
Čemu ne/věřit na internetu

Přijďte diskutovat s odborníky o tom, čemu (ne)věřit na Internetu. Úvodní příspěvky pronesou a vaše dotazy zodpoví: Dita Charanzová – poslankyně Evropského parlamentu (ANO), Martin Kožíšek – expert na bezpečnost na internetu (CZ. NIC), mjr. Václav Písecký – kriminalista vyšetřující trestnou činnost na seniorech. Akce se koná 2. dubna 2019 od 10:00 do 13:00 hod. v organizaci ŽIVOT 90, z.ú., Karoliny Světlé 18, Praha 1. Vstup zdarma vč. občerstvení. Nutné přihlášení v kanceláři CAS Život 90, tel.: 222 333 536/574. Více informací a pozvánku najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/cemu-neverit-na-internetu. Zdroj: Helpnet.cz

6.3.2019
Za jakých podmínek je možné přiznat předčasný starobní důchod?

Lidé, kteří zvažují, že „odejdou“ do důchodu dříve než dosáhnou důchodového věku, by měli vědět, že pro nárok na předčasný starobní důchod musí získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí od roku 2019 alespoň 35 let. Je také důležité vzít v úvahu, že předčasný starobní důchod se trvale krátí a možnosti přivýdělku při jeho vyplácení jsou do dosažení důchodového věku omezeny. Maximální doba, o kterou je možné jít do důchodu dříve, je závislá na důchodovém věku. Lidé snadno pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení zjistí, od kdy mohou nejdříve žádat o přiznání předčasného důchodu a jakou musí získat dobu pojištění, samozřejmě i jaký je jejich důchodový věk a kdy ho dosáhnou. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/cssz-informuje-za-jakych-podminek-je-mozne-priznat-predcasny-starobni-duchod.htm. Zdroj: ČSSZ

6.3.2019
Týden mozku

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998. 21. ročník festivalu proběhne 11.–17. března 2019 v budově Akademie věd ČR, Národní 1009/3, Praha 1. Vstup na všechny festivalové akce je zdarma, na přednášky je potřeba se registrovat. S přednáškami vystoupí přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd. O víkendu na ně naváže doprovodný interaktivní program v podobě workshopů a dalších aktivit. Festival je určen pro zvídavé studenty, rodiče s dětmi i širokou veřejnost. Více informací najdete na stránkách http://www.tydenmozku.cz/. Zdroj: Novinky z MČ Praha 8

6.3.2019
Zlatá rybka už pátým rokem plní přání vážně nemocným dětem

Zlatá rybka, soukromá charitativní organizace, se již od roku 2015 soustřeďuje na plnění přání dětem se život ohrožujícím onemocněním. Za dobu svého působení splnila přání již více než 300 takovým dětem. Umožnila desetileté dívce stát se na den princeznou, postavila na zahradě pirátskou loď, nebo zařídila setkání s obdivovaným generálem. Několikrát zorganizovala vycestování na zápasy NHL i NFL do USA, zájezdy do Japonska, Karibiku, cesty na Nový Zéland i za polární kruh. Typická doba plnění přání se pohybuje v týdnech, i když nedávno se podařilo splnit jedno takové přání už osm hodin od jeho vyslovení. Zlatá rybka je charitativní organizace založená a financovaná manželi Katarínou a Ondřejem Vlčkovými. Děti typicky vyslovují svá přání v jedné z pěti kategorií: „Přeji si někým být“, „Přeji si něco mít“, „Přeji si se s někým setkat“, „Přeji si pro někoho jiného“ a „Přeji si něco zažít“. Některé děti své přání vyslovují v nejnáročnějším období léčby; jiné si naopak počkají a své velké přání berou jako odměnu, když už mají nejtěžší období za sebou. Nezřídka chtějí děti splnit přání i někomu jinému, a touto cestou poděkovat těm, kteří se o ně láskyplně starali. Máte ve svém okolí dítě s život ohrožujícím onemocněním? Dejte jeho rodině o Zlaté rybce vědět. Více informací o organizaci a její činnosti naleznete na: www.zlatarybka.cz. Zdroj: Helpnet.cz

6.3.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o jednání NRZP ČR o železniční dopravě, nebo o připravované novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se týká revize kategorizačního stromu zdravotnických prostředků, nebo o projednávaném zlepšení dostupnosti léků na předpis, nebo o novele školského zákona. Zdroj: NRZP ČR

6.3.2019
Vše o příspěvku na péči

Liga vozíčkářů připravila stručný a jasný soupis změn, které se od letoška týkají příspěvku na péči. 8. února 2019 podepsal prezident novelu zákona o sociálních službách, po 13 letech tak došlo k navýšení příspěvku pro nejzávažněji postižené lidi žijící mimo ústavní péči. Podrobnější informace o tom, komu bude příspěvek navýšen od 1. 4. 2019 a komu bude navýšen od 1. 7. 2019 najdete v článku na stránkách http://www.vozickar.com/vse-o-prispevku-na-peci/. Zdroj: Liga vozíčkářů

6.3.2019
Aktualizace publikace Nápadník pro rok 2019

Nápadník – sborník rad a informací pro život s postižením vydává Liga vozíčkářů každé dva roky, poslední vydání je z roku 2018. V roce, kdy Nápadník nevychází, vydává Liga vozíčkářů alespoň několikastránkovou aktualizaci, kde jsou uvedeny informace, které se od vydání poslední publikace změnily. Aktualizaci si můžete bezplatně stáhnout na Informačním portálu www.ligavozic.cz/ip v sekci Praktické informace, nebo přímo na tomto odkazu http://ligavozick.skynet.cz/ip/prakticke_informace.php?oblast=9000122, případně si ji můžete vyžádat v tištěné podobě přímo v Poradně pro život s postižením (tel. 725 122 853 nebo e-mailem na poradna@ligavozic.cz). Pokud ještě publikaci Nápadník 2018 nemáte, můžete si ji u Ligy vozíčkářů také objednat (k publikaci bude přiložena i vytištěná aktualizace). Informace k objednání najdete na stránkách http://www.ligavozic.cz/sluzby/poradna/napadnik. Zdroj: Liga vozíčkářů

6.3.2019
Paraplegici natočili video o sexu

Vzniklo edukační video, které nemá v české historii obdoby. Autorkou jeho scénáře je Zdeňka Faltýnková, spinální specialistka České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. Cílem zhruba čtyřicetiminutového filmu je zkvalitnění sexuálního života vozíčkářů po poranění míchy. Video s názvem Partnerské vztahy, sex a rodičovství je první ucelenou informací s praktickými ukázkami. Velmi citlivou a důstojnou formou přibližuje intimitu a sexuální praktiky vozíčkářů, jak žen, tak i mužů. Zároveň prezentuje, že lidé po poranění míchy mohou žít ve srovnatelné kvalitě partnerského i rodinného života jako před ochrnutím. Film obsahuje svědectví v prožívání vlastní sexuality a praktické rady zkušených vozíčkářů, sexuální polohy, kompenzační a erotické pomůcky, ale také komentáře odborných lékařů a dalších specialistů na spinální problematiku. Filmy jsou k dispozici na DVD nosičích a flash discích v České asociaci paraplegiků – CZEPA, z.s., zdarma. Video je strukturováno do 7 kapitol, které budou postupně představeny také na komunitním portále Vozejkov.cz a prostřednictvím facebookových stránek @czepa.cz a @vozejkov. První kapitola byla uveřejněna 24. 2. 2019. Od 6. 5. 2019 bude celý film k dispozici v plné verzi na kanálu YouTube.com pod názvem Partnerské vztahy, sex a rodičovství po poškození míchy. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/paraplegici-natocili-video-o-sexu. Zdroj: Helpnet.cz

6.3.2019
Čtení ze šuplíku

Prezentaci autorských textů, která je zároveň destigmatizační akcí, pořádá 14. března 2019 od 16:30 do 17:45 hod. v Ostravě MENS SANA, z.ú., pomáhající lidem s duševním onemocněním. Místo konání akce: Knihovna města Ostravy, Ulice 28. října (u Sýkorova mostu). Čtení ze šuplíku je určeno široké veřejnosti. Může se aktivně zapojit úplně každý kdo si píše „do šuplíku“ s jedinou podmínkou: prezentace výhradně autorských textů. Předpokládá se, že vystupující sami vyberou ze své tvorby dílka, které mohou číst na veřejnosti. Součástí těchto pořadů je také hudební vystoupení kapely TŘESK a divadélka NETŘESK pod vedením hudebníka, divadelníka, spisovatele a režiséra Jiřího Neduhy. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/cteni-ze-supliku. Zdroj: Helpnet.cz

6.3.2019
Seminář Dluhy a exekuce

Seminář Dluhy a exekuce se koná 28. 3. 2019 od 15 do 18 hod. v Lize vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno. Na semináři se budou probírat témata: novinky v souvislosti s novelou zákona, podmínky pro oddlužení, oddlužení manželů, exekuce a návrh na její zastavení, věci nepodléhající exekuci. Zájemci o seminář se mohou přihlásit na e-mailu: poradna@ligavozic.cz. Zdroj: Liga vozíčkářů

6.3.2019
Statisíce pacientů nedodržují předepsanou léčbu, riskují svůj život

Kolik berete léků? Umíte je vyjmenovat? Stalo se vám, že jste neužíval své léky dle doporučení lékaře? … tyto a další otázky budou v březnu 2019 klást svým pacientům praktičtí lékaři a internisté ve 150 ambulancích po celé ČR. Účelem je se dozvědět, proč tolik pacientů nedodržuje předepsanou léčbu. Právě ochota pacienta spolupracovat s lékařem a dodržovat pokyny – tzv. adherence – je pro účinek léčby naprosto klíčová. A právě tím se bude zabývat Týden adherence, který podpořili odborníci z řad diabetologů, internistů a praktických lékařů ve spolupráci se společností Teva. Týden adherence s výzvou Chcete se léčit účinně? Lečte se správně, startuje 25. 3. 2019 a cílem je upozornit pacienty, kteří se potýkají s chronickým onemocněním, na fakt, že je třeba převzít za své zdraví zodpovědnost. Více informací o dotazování v rámci Týdne adherence najdete na stránkách https://www.teva.cz/our-impact/article-pages/o-adherenci/. Největšími „hříšníky“, co se dodržování léčby týče, jsou podle odborníků lidé s vysokým tlakem – hypertonici, s vysokým cholesterolem a diabetici II. typu. Nemoc je přímo nebolí ani nijak neomezuje, špatná adherence jim vše „spočítá“ až později. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/statisice-pacientu-nedodrzuji-predepsanou-lecbu-riskuji-svuj-zivot-nejvice-diabetici-lide-s. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji

Publikaci vydal Plzeňský kraj, obsahuje kontakty na poskytovatele sociálních služeb a stručný popis všech registrovaných sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Plzeňského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních služeb bude distribuován na obce v Plzeňském kraji, poskytovatelům sociálních služeb a do Regionálního infocentra Plzeňského kraje a Bavorska. Pro všechny zájemce je Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji k dispozici také na Krajském úřadu Plzeňského kraje na Odboru sociálních věcí. Je možné si jej i stáhnout ze stránek Plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/kraj-ma-novy-katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Svaz neslyšících varuje: pozor na naslouchátka, mohou poškodit sluch

Stále častěji se v obchodních řetězcích, ale i v televizi objevují reklamy na naslouchátka. Senioři mohou prostřednictvím reklamy získat falešný dojem, že jim naslouchátko pomůže zlepšit porozumění řeči. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, největší tuzemská organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, však důrazně varuje před nákupem těchto pomůcek. Nekvalitní naslouchátka totiž mohou lidem trvale poškodit sluch. Sluchadla jsou zdravotnické prostředky, které lékař v ordinaci nastavuje pacientům individuálně, přesně dle potřeb uživatele. Skutečná sluchadla tak zvýrazňují pouze ty zvuky, které je třeba zesílit – například řeč. Naopak naslouchátka, která jsou inzerovaná, jsou pouhými zesilovači zvuků. Znamená to, že zesílí naprosto všechny zvuky – i zvuky v pozadí. Porozumění řeči se tak smazává. A co je ještě horší – dlouhodobé používání těchto naslouchátek může sluch i trvale poškodit. Jejich zesílení totiž není vhodně korigováno. Jaký je tedy správný postup při zhoršení sluchu? Je třeba navštívit foniatrickou ordinaci, ve které lékař předepíše kvalitní sluchadlo. To do určité výše hradí zdravotní pojišťovny. V současnosti je maximální výše příspěvku 5 100 korun. Od prosince 2019 pak budou mít lidé nárok na dvě sluchadla s příspěvkem 7 000 korun na každé. V těchto cenových relacích tak získáte již vysoce kvalitní digitální přístroj. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Desatero budoucího poživatele starobního důchodu

Do starobního důchodu odchází člověk jen jednou za život. Co vše je s tímto krokem spojeno, na co nezapomenout? Česká správa sociálního zabezpečení rekapituluje v 10 bodech nejdůležitější informace, které souvisejí s touto životní situací a na které se lidé nejčastěji ptají. Těchto 10 bodů najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/co-je-treba-vedet-chystate-li-se-do-duchodu-aneb-desatero-budouciho-duchodce.htm. Zdroj: Verlag Dashöfer

20.2.2019
Komu může být letos přiznán starobní důchod?

Letos vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou zákonem daného důchodového věku a získají potřebnou dobu důchodového pojištění alespoň 35 let. Splnění těchto podmínek ale neznamená povinnost o důchod žádat a není ani důvodem k ukončení výdělečné činnosti. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit. Kdo v roce 2019 dosáhne důchodového věku: muži narození v období od září 1955 do června 1956; bezdětné ženy narozené v lednu až říjnu 1956; ženy narozené v lednu až říjnu 1957, které vychovaly jedno dítě; ženy narozené v lednu až říjnu 1958, které vychovaly dvě děti; ženy narozené v lednu až říjnu 1959, které vychovaly tři či čtyři děti; ženy narozené v lednu až říjnu 1960, které vychovaly pět a více dětí. Podrobnější informace o postupu žádosti o starobní důchod najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/cssz-informuje-komu-muze-byt-letos-priznan-starobni-duchod.htm. Zdroj: ČSSZ

20.2.2019
Den zdravého mozku a paměti

Odbornou konferenci, která je určena nejen pro odbornou veřejnost, ale též pro laickou – rodiče, seniory, studenty, pořádá 14. března 2019 (den narozenin Alberta Einsteina) Krajská knihovna Karlovy Vary. Vstup zdarma, 2 osoby za organizaci. Na konferenci se můžete seznámit s novinkami v oblasti výzkumu mozku, paměti a efektivního učení pro 21. století. Tato akce je součástí „Národního týdne trénování paměti“ pořádaného Českou společností pro trénování mozku a mozkový jogging a navazuje na celosvětovou akci „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week) a dále akci „Týden mozku“ Akademie věd ČR (11. – 17. 3. 2019). Hlavním organizátorem akce je karlovarský spolek Biblio Karlovy Vary. Na konferenci je nutné se přihlásit online (omezená kapacita sálu). Více informací a přihlášku najdete na stránkách https://www.zlepsipamet.cz/konference/. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Podpora a rozvoj neformální péče – jak na to

Konference v Senátu Pralamentu ČR se uskuteční 5. března 2019 od 9 do 13 hodin. Místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horská za odborné pomoci společnosti Alfa Human Service, z.s. si Vás dovoluje pozvat na tuto konferenci. Místo konání: Frýdlantský salonek Senátu Parlamentu ČR (vstup přes recepci „A“ z Valdštejnské ulice). Program konference a podrobnější informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/podpora-rozvoj-neformalni-pece-jak-na. Pro zájemce se bude konat také prohlídka Senátu Parlamentu ČR (fakultativně v případě zájmu) – účast včetně zájmu o prohlídku Senátu prosím potvrďte do 25. 2. 2019 na e-mailu: petra.adamkova@alfabet.cz. Účast na konferenci je zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Revmatiky čeká revoluce – dostanou se k léčbě včas

Došlo k zásadní změně v dostupnosti léčby pro pacienty s revmatoidní artritidouod 1. února 2019 se totiž ti nemocní, kteří spadají do kategorie „střední závažnost nemoci“, dostanou k účinné biologické léčbě. Ta umí zabránit zhoršení jejich stavu a zlepšit ho. Dosud se k biologické léčbě dostali pouze v nejvyšší aktivitě nemoci – tedy laicky řečeno – když už se nemohli hýbat. Naděje na zlepšení stavu spojená s uvolněním léčby by se tak v Česku mohla nově týkat přibližně 8000 pacientů. V tuzemsku touto chronickou nemocí, která postihuje klouby a mimokloubní struktury, trpí přibližně 69 000 osob. Pokud pacient dostane léčbu dříve, může pracovat, fungovat v rodině, atd. Další novinkou v oblasti péče o pacienty s revmatoidní artritidou je, že pacientský spolek Revma Liga společně s Českou revmatologickou společností a největší českou zdravotní pojišťovnou VZP se domluvily na zmapování péče o pacienty. Podle dat pojišťovny vyhodnotí nejen rozmístění pacientů, jejich přístup k centrům biologické léčby a k revmatologům, ale i informace o používané medikaci nebo tzv. migraci za lékařem. V současnosti funguje v ČR 46 center pro biologickou léčbu a další 4 dětská centra pro biologickou léčbu. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/revmatiky-ceka-revoluce-uz-zitra-dostanou-se-k-lecbe-vcas. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Jak se pro důchod započítává doba péče

Péče o naše nejbližší je činnost nepochybně velmi důležitá a potřebná. Lidé si mohou klást otázku, jaký dopad budou mít ta životní období, kdy místo práce pečovali či pečují o děti, rodiče nebo jiné handicapované rodinné příslušníky, na jejich budoucí důchod. V jakých případech a za jakých podmínek se doba péče pro nárok na důchod a jeho výši započítá? Podrobnosti vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení v článku, který najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/jak-se-pro-duchod-zapocitava-doba-pece. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Informace o schválené novele zákona o veřejném zdravotním pojištění

V loňském roce byl schválen zákon č. 282/2018 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon vstoupil v účinnost 1. ledna 2019. Zákon změnil jednak paragrafované znění zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale také Přílohu č. 3, která se zabývá zdravotnickými prostředky. Jednotlivá ustanovení zákona již platí, anebo budou postupně vstupovat v účinnost v průběhu roku. Zákon nově zavádí, že poživatelé invalidních důchodů 3. stupně (v některých případech i 2 stupně) budou mít snížený limit výdajů na léky ve výši 500 Kč ročně, a to s účinností od 1. 1. 2020 (běžný limit výdajů na léky je 5 000 Kč ročně). V článku NRZP ČR najdete informace o limitech výdajů na léky, jaké informační povinnosti plynou pojištěncům v souvislosti s možností snížení limitu na léky, jaké jsou způsoby úhrady zdravotnických prostředků, nebo jaký je postup předpisu zdravotnických prostředků. Článek najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2046-informace-c-9-2019-informace-o-schvalene-novele-zakona-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni.html. Zdroj: NRZP ČR

20.2.2019
Zdravotní a finanční gramotnost

Přednášku pořádá 20. března 2019 od 16.30 hod. Amelie, z.s. Místo konání: Viniční domek, Chuchelská 6/1, Praha 12 – Modřany. Témata přednášky: Co je a jak je propojená zdravotní a finanční gramotnost? Jak pečovat o své zdraví? Jak předcházet nebo včas objevit nejčastější civilizační choroby? Na jakou péči mám nárok ze zdravotního pojištění? Jak přistupovat k platbám a vedení osobního rozpočtu? Jak řešit dluhy? Jak mi může pomoci sociální systém? Vstup na přednášku je zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zdravotni-financni-gramotnost. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Cvičební maraton MARS

8. ročník 24hodinového nepřetržitého cvičení na podporu lidí nemocných roztroušenou sklerózou napříč Evropou i všemi věkovými kategoriemi se koná 1. – 2. března 2019. Cvičí se v těchto městech: Brno a Kyjov, Bratislava, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Kroměříž, Liberec, Most, Nový Bor, Olomouc, Frýdek-Místek a Ostrava/Klimkovice, Plumlov, Plzeň, Poděbrady, Praha, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí/Letohrad, Velké Losiny, Žďár nad Sázavou, Žireč u Dvora Králové n. Labem. Cvičí se na sportovištích, v tělocvičnách a fitness centrech. Rozpis cvičení v jednotlivých městech je průběžně doplňován na stránkách: http://maratonmars.cz/aktualne/rozpis-cviceni-2019/. Vstupné je dobrovolné. Více informací: http://maratonmars.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Česko hledá bastlíře, kutily a vynálezce!

Termín druhého ročníku festivalu Maker Faire Prague potvrzen: novodobí kutilové a tvůrci se sejdou o víkendu 22. a 23. června 2019 na holešovickém Výstavišti v Praze. Tento týden organizátoři spustili výzvu pro všechny makery, kteří by se chtěli na akci přihlásit a představit svou tvorbu. Nekomerční vystavovatelé opět dostanou prostor zdarma. Mottem Maker Fairu je přijď ukázat, co vyrábíš, a sdílet, co ses při tom naučil. Tyto akce se konají již od roku 2006 v desítkách měst po celém světě a umožňují nadšencům sdílet své kreativní projekty bez ohledu na věk i použité nástroje. Maker Faire je totiž místo, kde se stírají rozdíly mezi tradičním kutilstvím nebo řemesly a novými technologiemi zahrnujícími 3D tisk, elektroniku či programování. Všichni makeři, kteří by chtěli na Maker Faire Prague 2019 představit a ukázat svou tvorbu, se mohou do konce dubna přihlásit na stránkách festivalu https://prague.makerfaire.com/. Zdroj: Helpnet.cz

8.2.2019
Čím zapít lék? Expert radí vodou z kohoutku

Užití léku začíná jeho zapitím tekutinou, to se může zdát jako to nejjednodušší, s čímž je léčba spojena. Je však třeba říct, že právě v této fázi se velmi často stávají chyby, které mohou ovlivnit úspěch léčby nebo její bezpečnost. Víte, že třeba minerální voda, ovocné šťávy nebo čaj mohou ovlivňovat účinnost některých léků? Nejlepší je poradit se o konkrétním léku s lékařem či lékárníkem. Vodou z vodovodu však chybu nikdy neuděláte. Více informací: https://www.inspirante.cz/index.php/2019/01/24/cim-zapit-lek-expert-radi-vodu-z-kohoutku/. Zdroj: Aktivní život

8.2.2019
Karenční doba bude zrušena

O zrušení tzv. karenční doby, a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci, rozhodla Poslanecká sněmovna na svém jednání 22. ledna 2019 a tuto novelu podepsal 30. 1. 2019 prezident Miloš Zeman. Návrh na zrušení karenční doby zajistí zaměstnancům od 1. července 2019 proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku. Obdobně dojde k zabezpečení i všech ostatních skupin pojištěných osob, jichž se karenční doba týká. Více informací: https://www.mpsv.cz/cs/34818. Zdroj: MPSV

8.2.2019
Přijetí novely zákona o sociálních službách

Senát dne 31. 1. 2019 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Z přítomných 55 senátorek a senátorů  se pro návrh vyslovilo 53 senátorek a senátorů, 2 se zdrželi. Senát schválil zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč, a to s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Je jisté, že zákon bude vyhlášen v únoru letošního roku, to znamená, že zvýšený příspěvek ve IV. stupni bude vyplácen od 1. dubna 2019. Současně bylo schváleno navýšení příspěvku na péči i ve III. stupni o 4 000,- Kč, to znamená, že příspěvek bude vyplácen ve výši 12 800,- Kč, u dětí do 18-ti let ve výši 13 900,- Kč. Zvýšený příspěvek ve III. stupni bude vyplácen od 1. července 2019. Zvýšení příspěvku v obou stupních bude příjemcům zvýšeno automaticky, nikdo si nemusí o nic žádat. Zdroj: NRZP ČR

8.2.2019
Nezapomínejte na prevenci

Hlavně zdraví“- přejeme si navzájem na začátku každého nového roku, o narozeninách, svátcích a při mnoha dalších příležitostech. Na hodnotovém žebříčku většiny lidí zaujímá zdraví nejvyšší příčky. Aspoň to prohlašují. Praxe ale vypadá jinak. Podle posledních průzkumů například na pravidelné preventivní prohlídky chodí jen zhruba pětina lidí, přestože jsou pojišťovnami hrazeny a například VZP na ně dokonce své pojištěnce zve dopisem. Více informací o různých zdravotních preventivních prohlídkách najdete na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/dejte-si-do-mobilu-pripominku-zajit-na-prevenci. Zdroj: Helpnet.cz

8.2.2019
Bezbariérová hlavná stanica Bratislava

Pokud někdo z lidí s tělesným či zrakovým postižením pojede vlakem do Bratislavy, může ho potěšit informace o bezbariérových úpravách bratislavského hlavního vlakového nádraží, kterou rozeslala organizace SONS. Informace naleznete v příloze. Zdroj: STP Štětí

Bratislava hlavní nádraží

8.2.2019
Soutěž T-Mobile Rozjezdy

Nosíte v hlavě nápad na podnikání, nebo už na vlastní triko podnikáte? Nebo znáte někoho takového ve svém okolí? Přihlaste svůj podnikatelský projekt do T-Mobile Rozjezdů! Vyhrát můžete jak v regionálním, tak i celostátním kole soutěže. Pro koho je soutěž přesně určena? Pro všechny, kteří: a) mají v hlavě nápad a plán, jak na něm postavit podnikání, b) podnikají s přihlašovaným předmětem podnikání méně než rok nebo své podnikání rozjedou do šesti měsíců od vyhodnocení soutěže. Nevadí tedy, jestli jste v minulosti s jiným produktem nebo službou již podnikali a že máte IČO déle než rok. Na vítěze čekají finanční výhry. Přihlásit své projekty můžete do 4. března 2019. Více o soutěži, bezplatných seminářích i on-line přihlášku najdete na www.rozjezdy.cz. Zdroj: T-Mobile

8.2.2019
Jak se domluvit se sluchově postiženým?

Vzdělávací seminář pro pracovníky v sociálních službách, úředníky a zájemce z řad státní správy pořádá 1. a 8. března 2019 Spolek neslyšících Plzeň. Seminář se uskuteční v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením (probíhá od 1. do 8. 3. 2019). Ve dvouhodinovém semináři se účastníci dozví základní pravidla pro komunikaci, komunikační systémy, které si vyzkouší, a další zajímavosti. Seminář je zdarma. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Mgr. K. Voříškovou na e-mail: voriskova@snplzen.cz a vyberte si ze dvou nabízených termínů. Více na www.snplzen.cz nebo na www.orbipontes.cz/tkosp-2019. Zdroj: Helpnet.cz

8.2.2019
Workshop Dva životy

Jedná se o setkání s odborníky z projektu Dva životy – Praha, který pomáhá pečujícím o své blízké (děti nad 18 let, partnery s onkologickým onemocněním, po vážných autonehodách, seniory, zdravotně postižené osoby, rodiče, prarodiče). Můžete se těšit na setkání s profesionály z oborů farmacie, fyzioterapie, mediace, ošetřovatelství, právo, psychologie, sociální péče, tréninku paměti, dále na rodinného poradce a konzultanta pro slaďování pracovního života a péče. Setkání se uskuteční 5. 3. 2019 od 16:00 na adrese: Radnice Prahy 9, Sokolovská 14/324, 180 49. Účast je zcela zdarma, připraveno občerstvení a drobný dárek. Z kapacitních důvodů je nutné přihlášení na tel.: 607 307 187 nebo e-mailem dvazivoty@adoma-os.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/workshop-dva-zivoty-0. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
ŠKODA neřídit – grantový program pro hendikepované zájemce o řidičský průkaz

ŠKODA AUTO a Konto Bariéry vyhlašují grantový program, který hendikepovaným otevírá cestu k řidičskému průkazu. Příspěvek až 15 000 Kč na řidičský kurz v autoškole obdrží ti žadatelé, kteří splní grantové podmínky a budou vybráni komisí složenou ze zástupců ŠKODA AUTO a Konta Bariéry. Program je určen pro tělesně postižené osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P, které doposud nejsou držiteli řidičského průkazu a jejichž hendikep umožňuje, aby řídili vůz. Žádost se měla podat do 15. 1. 2019, ale je ještě stále pár volných míst, takže je ještě možné se rychle přihlásit. Informace ke grantovému programu ŠKODA NEŘÍDIT najdete na stránkách www.skoda-neridit.cz. Tiskovou zprávu k projektu ŠKODA Handy najdete na stránkách www.skoda-handy.cz a další informace najdete na stránkách https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy/program-skoda-handy-pro-handicapovane-v-nove-podobe-jeste-vyhodnejsi/ a https://cdn.skoda-storyboard.com/2018/11/181121_Nov%C3%BD-grantov%C3%BD-program-%C5%A0KODA-Ne%C5%99%C3%ADdit-_vk_vm_vk_vm.pdf. Zdroj: STP v ČR z. s.

Škoda Handy plakát

17.1.2019
Výplata části dávek v hmotné nouzi formou poukázek

Informace NRZP ČR: V poslední době nám často píšete, že orgány Úřadu práce stále vyplácejí část dávek v hmotné nouzi formou poukázek. V minulém roce jsme Vás informovali, že byla schválena novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která ruší výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek u osob invalidních, pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, u osob pečujících, u osob se sníženou právní subjektivitou anebo u osob, které jsou v zařízeních sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. Dále se poukázky nevyplácejí u osob starších 70 let. Noví příjemci dávek hmotné nouze, kteří splňují výše uvedené skutečnosti, nebudou od 1. ledna 2019 pobírat část dávek hmotné nouze formou poukázek. U osob, kterým byly přiznány dávky hmotné nouze před účinností zákona, to je před 1. 1. 2019, budou po dobu tří měsíců dávky hmotné nouze vypláceny stále formou poukázek. Přesná citace zákona je: „Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přehodnotí způsob výplaty příspěvku na živobytí podle § 43 odst. 5 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ To znamená, že příjemcům dávek hmotné nouze, které jim byly přiznány před 1. 1. 2019, jim budou dávky vypláceny formou poukázek do konce března 2019. Zdroj: NRZP ČR

17.1.2019
Nabídka Hotelu MAS

Wellness Hotel MAS (Sezimovo Ústí, okres Tábor) nám zaslal nabídku: Rekondiční pobyt 2019, v termínu 24. 3. – 31. 3. 2019 za 5.499,- Kč (7 nocí). Cena zahrnuje: 7x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením, LCD televizí, telefonem a satelitem, plná penze (stravování začíná večeří, končí snídaní), rekondiční wellness program – 10 procedur, doprovodný program, denně zdarma vstup do krytého vyhřívaného bazénu (30°C) neomezeně. Vlastní doprava. Podrobnější informace a kontakty naleznete přiloženém letáku. Informace o hotelu a jeho službách najdete na stránkách https://hotelmas.cz/. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel MAS 24.3.- 31.3.2019 – vlastní doprava

17.1.2019
Další cvičební videa

Další cvičební videa vedená Mgr. Klárou Novotnou, fyzioterapeutkou Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha můžete najít na webových stránkách. 2. díl: Cvičení svalů pánevního dna najdete na stránkách https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=qXYC6pjeYT0. Ve druhém díle cvičení pánevního dna se naučíte zapojovat jednotlivé svaly pánevního dna vsedě, aktivovat a relaxovat svaly pánevního dna. Vyzkoušíte si cvičení s míčkem mezi koleny a dřepy s aktivovaným pánevním dnem. Dobrá funkce svalů pánevního dna je důležitá pro správnou kontrolu vyprazdňování a sexuální funkce. Cvičení zaměřené na relaxaci najdete na stránkách https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=Cyb3F6KVups. Správná relaxace může pomoci lépe zvládat únavu, která často RS provází. Díky schopnosti relaxovat se přetížené svaly lépe zregenerují, mohou lépe fungovat a méně se unaví. Zdroj: Aktivní život

17.1.2019
Literární soutěž Internet a můj handicap

Autoři se zdravotním postižením ve svých příspěvcích mají popisovat nejrůznější příběhy, jak jim internet nebo telefon pomáhají vyrovnat se s daným handicapem. Soutěž pořádá BMI sdružení. Soutěžní práce může mít rozsah maximálně 600 slov. Autoři by v ní měli vyjádřit na základě vlastní zkušenosti, jak jim internet nebo telefon pomáhá vypořádat se se zdravotním postižením. Při hodnocení se bude přihlížet jak k literární úrovni textu, tak k obsahové zajímavosti. Pro účastníky soutěže připravilo pořádající BMI sdružení řadu hodnotných cen. První tři autoři získají 7000, 5000 a 3000 Kč od ČSOB, Zoner Software věnuje šesti soutěžícím oblíbený program Zoner Photo Studio, knihy věnují nakladatelství Portál a zvukové knihy Audiotéka.cz. Soutěžní práci opatřenou poštovní i elektronickou adresou je třeba poslat v elektronické podobě nejpozději do 17. února 2019 na adresu info@helpnet.cz. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční na konferenci INSPO v sobotu 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha, kde budou promítnuty také videomedailónky tří vítězů, které pořídí pořadatelé. Podrobnější informace najdete na stránkách www.inspo.cz. Zdroj: Aktivní život

17.1.2019
Začala registrace na konferenci INSPO 2019

Registraci účastníků konference INSPO 2019 dnes spustilo pořádající BMI sdružení. Již 19. ročník konference o informačních a komunikačních technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskuteční v sobotu 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha. Největší a nejvýznamnější tuzemská konference tohoto zaměření představí nejnovější české i zahraniční aplikace, programy a pomůcky usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Odpoledne bude jednání konference rozděleno do tří sekcí. První se zaměří na přístupnost webu a mobilních aplikací, druhá na využití informačních technologií při vzdělávání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a třetí na technologie pro neslyšící uživatele. Kromě přednášek čeká na účastníky také výstavní část, v níž představí svoji aktuální nabídku organizace dodávající kompenzační pomůcky, aplikace a služby pro uživatele s různým zdravotním postižením. Více informací najdete na stránkách http://www.inspo.cz/. Zdroj: Aktivní život

17.1.2019
Dvacet otázek (a odpovědí) o demenci

Česká alzheimerovská společnost, která již od roku 1997 pomáhá lidem s demencí a jejich pečujícím, vytvořila 20 krátkých edukačních videí, které mají pomoci najít odpovědi na základní otázky, které s touto nemocí souvisejí. Díky lidem, kterých se nemoc bezprostředně dotýká, a jejich příběhům, mohly odbornice z ČALS srozumitelně vysvětlit, jak řešit různé potíže, které tuto diagnózu provázejí. Krátká videa jsou dostupná na webu http://www.alzheimer.cz/20-otazek/. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/dvacet-otazek-odpovedi-o-demenci. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
Liberec má nový domov pro seniory

Nejnovější SeniorCentrum sítě domovů SeneCura dokončilo poslední stavební úpravy a 9. ledna 2019 otevřelo své dveře prvním klientům. Zařízení nabízí obyvatelům Liberce a širokého okolí nepřetržitou péči v režimu 24/7/365 ve službách Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Služby jsou určeny osobám nad 55 let. Celková kapacita SeniorCentra je 148 lůžek. Více informací najdete na stránkách https://liberec.senecura.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
Zkušení vozíčkáři s poraněním míchy pomáhají

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. v roce 2019 naplno spouští projekt Peer mentoringu. Celkem sedm zkušených vozíčkářů, peer mentorů, již má první kontakty s klienty, kterým pomáhají „postavit se na vlastní nohy“. Cílem projektu peer mentoring je podpořit vozíčkáře krátce po úrazu míchy v návratu do aktivního života. Peer mentor je muž nebo žena s poraněním míchy. Žije na vozíku delší čas a žije ve srovnatelné kvalitě života jako zdravý člověk. Chápe, jak těžkou životní situaci poranění míchy přináší. Nové uživatele vozíku provází obdobím návratu do běžného života, k rodině, přátelům, do zaměstnání a do školy, ke sportu a dalším zájmům. Pomáhá rodinám a přátelům nových vozíčkářů vyrovnat se s postižením blízkého člověka a nalézt cestu, jak mu poskytnout nejvhodnější podporu. Peer mentoři prošli odborným výcvikem a spolupracují se zkušenými odborníky – spinální specialistkou, sociální pracovnicí a psychologem a pracují pod odbornou supervizí. Možnost domluvit si schůzku s peer mentorem mohou všichni pacienti po poranění míchy. Podpora peer mentorů je určena nejen vozíčkářům, ale také jejich rodinným příslušníkům z celé ČR. Česká asociace paraplegiků tak pomáhá i v regionech. Služba je bezplatná. Více zde: https://www.czepa.cz/cinnost/peer-mentoring. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
Workshop Dva životy

Workshop pořádá pro pečující o své blízké v Praze organizace A DOMA, z.s. Jedná se o setkání s odborníky z projektu Dva životy – Praha, který pomáhá pečujícím o své blízké (děti nad 18 let, partnery s onkologickým onemocněním, po vážných autonehodách, seniory, zdravotně postižené osoby, rodiče, prarodiče). Můžete se těšit na setkání s profesionály z oborů farmacie, fyzioterapie, mediace, ošetřovatelství, právo, psychologie, sociální péče, tréninku paměti, dále na rodinného poradce a konzultanta pro slaďování pracovního života a péče. Setkání se uskuteční 22. 1. 2019 od 16:00 hod. na adrese: Hejnická 538/30, Praha 9. Účast je zcela zdarma, připraveno občerstvení a drobný dárek. Z kapacitních důvodů je nutné přihlášení na tel.: 607 307 187 nebo e-mailem dvazivoty@adoma-os.cz. Více informací: http://www.adoma-os.cz/pozvanka-na-besedu-projektu-dva-zivoty-praha-pro-neformalne-pecujici-2/. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
Možnost přihlášení do arteterapeutické skupiny

Fokus Praha, Denní sanatorium, Centrum Břevnov sestavuje novou arteterapeutickou skupinu. Skupina bude uzavřená, poběží jeden rok od března 2019 vždy ve středu v 10.00 hodin. Místo konání akce: Praha 6, Meziškolská 2 – Denní sanatorium Fokusu Praha. Arteterapeutická skupina je určena: klientům s psychotickým onemocněním, poruchami nálady, těžšími neurotickými obtížemi (osobnostní problematika není na překážku). Arteterapeutická skupina je vhodná pro klienty, kteří jsou ochotni využívat jako komunikační prostředek kromě verbálního projevu i svůj projev výtvarný. Předchozí výtvarná zkušenost není podmínkou. Zájemci se mohou hlásit telefonicky na recepci Denního sanatoria: +420 233 354 547 (8.00-16.00h). Přijetí do skupiny bude potvrzeno po vstupním setkání. Tato skupinová terapie je hrazená zdravotními pojišťovnami. Více informací: https://fokus-praha.cz/index.php/cz/aktuality/277-nova-arteterapeuticka-skupina. Zdroj: Helpnet.cz

17.1.2019
Cyklus kurzů Pečuj doma

Diakonie ČCE pořádá cyklus kurzů Pečuj doma, který proběhne od 18. ledna do 2. února 2019 v pražské Ústřední vojenské nemocnici (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, Pavilon E). Cílem kurzů je podporovat a vzdělávat laické pečující, tedy osoby, které se starají (nebo plánují starat) o svého nemocného příbuzného či známého v domácím prostředí. Kurzy pokrývají mnoho různých aspektů pečování, a proto jsou vhodné i pro naprosté laiky, své si v nich však najdou i zkušení pečující. Cyklus je financován z prostředků EU a je proto pro účastníky zdarma. Více informací je k nalezení na stránkách: https://www.pecujdoma.cz/akce-a-kurzy/kurzy-pecuj-doma-od-18-1-2019-v-uvn-praha/ nebo v přiloženém letáku. Už zbývá posledních pár volných míst a vzhledem k omezené kapacitě je nutné se předem přihlásit. Zdroj: Diakonie ČCE

Leták kurzy Pečuj doma

9.1.2019
Chybná informace TV Prima o zvýšení příspěvku na péči

Upozornění NRZP ČR: „Pokud jste sledovali hlavní zpravodajskou relaci dne 1. ledna 2019 na TV Prima, pravděpodobně jste zaregistrovali zcela chybnou informaci o zvýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením. TV Prima chybně uvedla, že se od 1. 1. 2019 zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200 Kč a příspěvek na péči ve třetím stupni na 12 800 Kč. Tato informace je zcela chybná. Projednávání senátního návrhu novely zákona o sociálních službách schválila Poslanecká sněmovna dne 7. 12. 2018, jako tisk č. 160. Teď bude návrh zákona opět projednávat Senát. Senát zatím nedal tisku ani svoje číslo a zákon bude projednávat na svojí nejbližší schůzi. Je jisté, že příspěvek ve IV. stupni může být zvýšen až měsíc po uveřejnění zákona ve Sbírce zákonů, což odhadujeme na březen 2019. Zvýšení příspěvku ve III. stupni se navrhuje až od data 1. 7. 2019.Zdroj: NRZP ČR

9.1.2019
Lednovou valorizaci téměř 3,5 milionu důchodů i tisícikorunové zvýšení důchodcům starším 85 let zajistí ČSSZ automaticky

Od lednové splátky roku 2019 se valorizují všechny vyplácené důchody. Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o něj žádat. Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, včetně tzv. předčasných starobních důchodů, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských, vdoveckých a sirotčích, které byly přiznány před 1. 1. 2019. Všem příjemcům důchodu bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen bezhotovostně na účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., zašle ČSSZ v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Zvyšují se také příplatky k důchodům přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/lednovou-valorizaci-temer-35-milionu-duchodu-i-tisicikorunove-zvyseni-duchodcum-starsim-85. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Pacient nevidí, pomozte mi!

Příručku vydalo závěrem loňského roku Poradenské centrum Okamžiku. Autor publikace Radek Seifert sestavil stručný manuál užitečný především pro střední a nižší zdravotnický personál. Brožura se věnuje tématu spojenému s hospitalizací nevidomého pacienta ve zdravotnických zařízeních, a to formou stručných a praktických otázek a odpovědí. Brožuru najdete ve formátu PDF na webových stránkách: http://www.okamzik.cz/main/okamzik/Publikace/2018Pacient.html. Zájemci o tištěnou verzi si ji mohou po domluvě na telefonním čísle 233 371 277 vyzvednout přímo v Okamžiku, z. ú., Na Strži 1683/40, Praha 4, www.okamzik.cz. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Cvičení svalů pánevního dna

Na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=XZPHHAN0oVE najdete video s cvičením zaměřeným na svaly pánevního dna. Dobrá funkce svalů pánevního dna je důležitá pro správnou kontrolu vyprazdňování a sexuální funkce. Správné provedení cviků svalstva pánevního dna by mělo být konzultováno s fyzioterapeutem se znalostí neurologické a urologické problematiky. Toto cvičební video je vedeno Mgr. Klárou Novotnou, fyzioterapeutkou Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha. Můžete si stáhnout také instruktážní leták k tomuto cvičení, a to na stránkách https://www.mojemedicina.cz/cs_cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/roztrousena-skleroza/cviceni-pro-pacienty.html. Zdroj: Aktivní život

9.1.2019
Nový seriál Pražské organizace vozíčkářů

Každé pondělí bude Pražská organizace vozíčkářů přinášet tip na zajímavé bezbariérově přístupné místo. Pro všechny, co hledají zajímavá bezbariérově přístupná místa v hlavním městě i celém Česku, připravila Pražská organizace vozíčkářů na letošní rok nový seriál POVedený Objev. Pravidelný pondělní článek vám představí vždy jeden prověřený objekt, který stojí za návštěvu. První díl, který najdete na stránkách PřesBariéry www.presbariery.cz už v pondělí 7. ledna 2018, je věnován dominikánskému klášteru sv. Jiljí v Praze. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/novy-serial-prazske-organizace-vozickaru. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2019

S účinností od 1. ledna 2019 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 150 Kč na 13 350 Kč za měsíc, resp. o 6,60 Kč na 79,80 Kč za hodinu. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. V podnikatelské sféře platí vedle minimální mzdy také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Tabulku nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2018 a 2019 najdete v tiskové zprávě MPSV na stránkách https://www.mpsv.cz/cs/34598. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/informace-o-minimalni-mzde-od-1-ledna-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FydbXQHQh9uYrDDulZX7UDBY/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
Novinky z Ministerstva financí pro rok 2019

Pro rok 2019 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Jedná se např. o změnu v dani z příjmu fyzických osob, zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, nebo zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce, najdete na stránkách https://www.ucetnictvino.cz/33/novinky-z-mf-pro-rok-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FydmgyNhBeDauWcEWLDBR_98/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2019

Od 1. ledna 2019 se mění výše plateb pojistného. Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu. Od 1. 1. 2019 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 208 Kč místo dosavadních 2 024 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 024 Kč, případně platí více, ale míň než 2 208 Kč. Částku v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného. Od 1. 1. 2019 se zvyšuje i pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců. Místo dosavadních 1 647 Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 1 803 Kč. Od 1. 1. 2019 se navíc zvyšuje z 2 500 Kč na 3 000 Kč částka započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti – při jejím překročení se osoba činná na základě DPČ považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu musí jako svého zaměstnance přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za ni pojistné. Naopak ten, kdo pracuje na DPČ za více než 2 500 Kč, ale méně než 3 000 Kč, přestává být od 1. 1. 2019 pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem. Pokud pojištěnec nemá po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se osobou bez zdanitelných příjmů, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/novinky-ve-zdravotnim-pojisteni-od-1-1-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FycGFqBjyRsSkDDulZX7UDBY/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
Taxík Maxík pro seniory a lidi s handicapem

Dvě vozidla budou sloužit pro přepravu starších a znevýhodněných osob v Českém Těšíně a Frýdlantu nad Ostravicí. Realizaci projektu Taxík Maxík zabezpečuje Nadace Charty 77 díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. Vozidla budou seniorům, lidem s handicapem i rodičům dětí potřebujících speciální péči umožňovat dopravu k lékaři nebo na úřady. Služba bude zpoplatněna, cena však reflektuje finanční možnosti a potřebnost přepravovaných osob. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/taxik-maxik-pro-seniory-lidi-s-handicapem. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
ÚP ČR radí: Jak se vyhnout frontám

Stejně jako každé čtvrtletí, musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od letošního ledna do konce března 2019 příjmy a uhrazené náklady za 4. kvartál roku 2018. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 1. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Vyplněné žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné Výzvy k doložení náležitostí nezbytných pro přiznání nároku na dávku. Doloží-li klient podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu. Na ÚP ČR je tedy možné dostavit se nejen v průběhu ledna, ale i února a března. Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/forms, kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit. Na webových stránkách Úřadu práce ČR http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu jsou zveřejněny také vzory vyplněných formulářů. V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online či si telefonicky sjednat další termín návštěvy. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP ČR www.uradprace.cz. V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center či asistenti prevence kriminality. Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují informační centra – také jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním žádosti. V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/cr-radi-jak-se-vyhnout-frontam. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o změnách pro osoby se zdravotním postižením v roce 2019. Zdroj: NRZP ČR

20.12.2018
Cvičení – video Zdraví v pohybu

České ILCO (sdružení stomiků) připravilo video Zdraví v pohybu. Přináší sérii instrukcí pro nejjednodušší pohyb pro zdraví a pohodu ve speciálním provedení, vhodném i pro zdravotně silně oslabené jedince, zkrátka lehké, nenáročné a účinné cvičení pro každého, založené na józe. Video Zdraví v pohybu je ke shlédnutí na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=At6ld4pbn2I nebo si ho můžete pořídit na DVD v Informačním centru pro stomiky v Praze 2, Polská 15. České ILCO také nabízí cvičení, které se koná každé pondělí od 21. 1. 2019 do 11. 3. 2019 od 11 hodin v Informačním centru pro stomiky. Zdroj: České ILCO

20.12.2018
Co se mění v roce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2019 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna 2019 dojde k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Velkým úspěchem je plánované navýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Schválené změny se pozitivně odrazí mimo jiné také na výši důchodů nebo na náhradách zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Výčet změn, jejich podrobnější popis a termíny, od kdy by měly platit, najdete v přiložené tiskové zprávě MPSV. Zdroj: MPSV ČR

MPSV – Co se mění v roce 2019

20.12.2018
Nová možnost poradit se s odborníky

Revenium a redakce magazínu Inspirante od prosince spouštějí novou sekci – Poradny Revenia. Potřebujete se bezplatně poradit s odborníky o tématech souvisejících se zdravotním postižením? Orientovat se v nové životní situaci? Nasměrovat na experty? Bude tu právě pro vás. Na mailové adresy odborníků je možné zaslat otázky a oni vám na ně odpovědí. Nejzajímavější a obecná témata najdete posléze i na stránkách Inspirante. Chystají se poradny zaměřené na vzdělávání, kariérní a profesní poradna, sociálně-právní poradna a finanční poradna. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/nova-moznost-poradit-se-s-odborniky. Zdroj: Helpnet.cz

20.12.2018
Vychází první číslo časopisu Jsem jedno ucho

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR vydává první číslo časopisu Jsem jedno ucho. Jedná se o dvouměsíčník vycházející z konceptu projektu Jsem jedno ucho, který každý týden od letošního května přináší veřejnosti příběhy lidí se sluchovým handicapem. Tématem prvního čísla jsou Úspěšní neslyšící doma i ve světě. Jsem jedno ucho navazuje na elektronický čtvrtletní newsletter NoNe – Noviny Neslyšících. Časopis čtenářům každé dva měsíce přinese téma, které se bude dotýkat nejen neslyšících, ale i nedoslýchavých, ohluchlých nebo například lidí, které trápí tinnitus (pískání v uších). Únorové vydání se zaměří na sluchadla, dubnové pak na kochleární implantáty. Časopis najdete na stránkách: http://www.snncr.cz/CASOPIS-JSEM-JEDNO-UCHO. Zdroj: Helpnet.cz

20.12.2018
Odvolání daru pro nevděk

Zvláště starší lidé převádějí nemalé majetky na své potomky i pečovatele, a pak se nestačí divit, jak se změní chování obdarovaných. Co na to občanský zákoník? § 2072: „(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. (2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké. § 2073: Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem. § 2074: Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc. § 2075: (1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce. (2) Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne. Zdroj: STP Štětí

10.12.2018
Soukromí na internetu

Nevládní organizace Iuridicum Remedium vydala novou brožuru Digi-Obránci vs Data-Žrouti zaměřenou na děti a ochranu jejich soukromí na internetu. Informace z brožury jsou ale přínosné pro každého, kdo se na internetu pohybuje. Brožura se snaží zábavnou a zároveň srozumitelnou a atraktivní formou přiblížit největší úskalí a hrozby, které mohou číhat na naše děti v digitálním prostředí. Dozvíte se např. jak se chránit na sociálních sítích, o bezpečnosti hesel, apod. Publikace je k dispozici v elektronické podobě na stránkách: http://www.iure.org/15/brozura-ochrany-soukromi-pro-deti-digi-obranci-nyni-k-dispozici-i-v-tistene-podobe. Zdroj: Econnect

10.12.2018
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech

Na stránkách https://sehnalova.cz/clanek/evropska-karta-lidi-s-postizenim-je-realitou-jiz-v-osmi-statech-jeji-prinosy-zhodnotila-konference-v-evropskem-parlamentu-2018-11-28.html najdete informaci od poslankyně Evropského parlamentu paní Olgy Sehnalové o Evropské kartě lidí s postižením. V roce 2015 zahájila Evropská komise pilotní projekt na zavedení jednotné Evropské karty lidí se zdravotním postižením, která by umožnila využívat výhody průkazky osoby se zdravotním postižením (např. slevu na jízdné nebo levnější vstupné) i v zahraničí. Do projektu tehdy vstoupilo osm členských států, bohužel ČR odmítla se projektu účastnit. Evropská komise chystá v nejbližší době vyhodnocení tohoto pilotního projektu, na který by pak podle výsledků měla navázat jeho další fáze a případná možnost rozšíření na další země. Zdroj: NRZP ČR

10.12.2018
Vánoční bezlepkový trh

Vánoční bezlepkový trh je největší trh bezlepkového sortimentu v České republice, který pořádá pacientská organizace Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. Akce se koná 15. prosince 2018 na výstavišti v Praze – Letňanech (PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, hala č. 6). Akce je přístupná široké veřejnosti, přestože je určena zejména lidem, kteří musí ze zdravotních důvodů dodržovat bezlepkovou dietu. Cena bezlepkového sortimentu je výrazně vyšší, než je cena běžných výrobků, a proto má pro nemocné velký význam, když najdou prakticky celý bezlepkový sortiment na jednom místě, mohou jej ochutnat a výrobky mezi sebou porovnat. Využijte této příležitosti, kdy máte možnost seznámit se s velkým počtem vystavovatelů z řad výrobců a dovozců bezlepkového sortimentu. Můžete ochutnat výrobky a seznámit se s novinkami na trhu. Bezlepkový trh se koná na Výstavišti v Letňanech souběžně se Stříbrnými vánočními dny. Vstupenka na obě akce je společná. Na stránkách http://pvaexpo.cz/kalendar je možné si stáhnout volnou vstupenku nebo vstupenku za poloviční cenu (je jich omezené množství). Podrobné informace naleznete na stránkách https://www.celiak.cz/vanocni-bezlepkovy-trh-15-12-2018. Zdroj: Helpnet.cz

10.12.2018
Vyplatí se při exekuci pracovat? Vyzkoušejte si kalkulačku pro dlužníky

Stačí jedna nevýhodná půjčka a náhlá ztráta zaměstnání. Exekuce se může dotknout prakticky každého a jen za loňský rok jí musely čelit statisíce Čechů. Víte, kolik vám po zásahu exekutora zbyde na výdaje v domácnosti a na jaké sociální dávky máte nárok? Centrum pro společenské otázky SPOT připravilo online kalkulačku, která má pomoci dlužníkům a zároveň podnítit diskuse o výši nezabavitelného minima. Kalkulačka má dva hlavní cíle. Na jednu stranu by měla sloužit sociálním pracovníkům, dluhovým poradcům k tomu, aby mohli ukázat, jaký dopad na finanční situace domácnosti (v exekuci) má přijetí zaměstnání. Druhý účel je ukázat na systémové problémy v nastavení a vzájemných vztazích mezi exekucí, sociálním systémem dávkovým a systémem mezd. Kalkulačku si můžete vyzkoušet na stránkách https://www.pracevobci.cz/kalkulacka/. Na stránkách Centra pro společenské otázky SPOT najdete také kalkulačku sociálních dávek, která ukazuje, za jakou mzdu se vyplatí pracovat a kdy je výhodnější nepracovat a pobírat dávky podpory. Kalkulačku najdete na stránkách https://interaktivni.rozhlas.cz/socialni-davky/. Zdroj: Verlag Dashöfer

10.12.2018
Vodafone má nové tarify pro občany se speciálními potřebami

Tarif s neomezeným voláním, SMSkami, s 10 GB dat a s 1000 minut volání do zahraničí za 538,50 Kč měsíčně. To je nová nabídka Vodafonu pro osoby se zdravotním postižením, které si mohou vybrat také tarif pro datově méně náročné s 500 MB dat za 339,30 Kč měsíčně. Oba tarify lze kombinovat s vánoční nabídkou denních Vodafone Passů zdarma. Nabídka je určena pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P či osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II., III. a IV. Pro ty, kteří využívají internet především doma, je navíc v nabídce Wi-Fi síť s 60 GB dat na měsíc, o které se mohou podělit všichni členové domácnosti. Více informací najdete na stránkách https://www.vodafone.cz/ztp/. Zdroj: Helpnet.cz

10.12.2018
Inovovaná verze mobilní a webové aplikace VozejkMap

Byla spuštěna inovovaná verze mobilní a webové aplikace VozejkMap https://www.vozejkmap.cz/. Aplikace je projektem České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. a klade si ambiciózní cíl – maximálně osvobodit lidi na vozíku od pomoci druhých. Nabízí mapu, navigaci a informace o bezbariérových místech v celé ČR i v zahraničí. Uživatelé aplikace nově mají možnost označit místa jako oblíbená a seznam oblíbených míst aktualizovat a doplňovat, např. psát komentáře k navštíveným lokacím a umožnit tak doporučení pro ostatní. Uživatelsky velmi přívětivá je také funkce zobrazení a vložení trasy, která rozšiřuje původní možnost, kdy se v aplikaci zobrazovaly pouze objekty. Uživatelé si tak naplánují cestu a budou kompletně informováni o tom, kde se ubytovat, najít WC nebo centra volnočasových aktivit. V neposlední řadě také mapa umožňuje vyhledávání dle lokalit i obsahu míst. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/aplikace-uci-vozickare-postavit-se-na-vlastni-nohy. Zdroj: Helpnet.cz

10.12.2018
12 000 bezplatných jízdenek na cestu po Evropě v roce 2019 pro osmnáctileté

Evropská komise zahajuje druhý ročník soutěže DiscoverEU. Od čtvrtka 29. listopadu (12:00 SEČ) do úterka 11. prosince (12:00 SEČ) 2018 mohou mladí lidé ve věku 18 let požádat o jízdenku pro objevování Evropy příští léto. Lidem se zvláštními potřebami Komise zprostředkuje informace a tipy a uhradí nezbytné náklady na zvláštní asistenci (např. doprovázející osoba, psi pro zrakově postižené účastníky). Úspěšní žadatelé pak mohou svou cestu v délce 1–30 dnů podniknout v době od 15. dubna do 31. října 2019. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/12-000-bezplatnych-jizdenek-na-cestu-po-evrope-v-roce-2019-pro-osmnactilete. Zdroj: Helpnet.cz

10.12.2018
Znáte Holubí poštu?

Holubí pošta je projekt, který si klade za cíl vytvořit kontrast všem negativním emailům, které řetězově kolují po schránkách zejména starších lidí. Tahle pošta chce zlepšit náladu ve společnosti, a proto každý den posílá svým odběratelům pozitivní zprávy v podobě vtipných, zajímavých a hlavně nepolitických článků z různých oblastí. K odběru zpráv Holubí pošty se může přihlásit kdokoli. Více informací: https://www.holubiposta.cz/. Zdroj: Wikimedia ČR

10.12.2018
Další informace k úhradám zdravotnických prostředků

Ve čtvrtek 5. 12. 2018 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela zavádí nový systém úhrad předepisovaných zdravotnických prostředků. Pro lidi se zdravotním postižením jde o přelomový moment v životních podmínkách. Již například nebudou platit desítky tisíc za vozík, který jim nepatří a pojišťovny jim uhradí až 7 cévek pro katetrizaci oproti současným pěti. Novela zákona sice vejde v platnost od 1. 1. 2019, avšak bude následovat přechodné období, během kterého bude platit stávající systém úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. Podle nového kategorizačního stromu a nových legislativních úprav budou předepisovány pomůcky až od 1.12.2019. V lednu 2019 vydá VZP konsolidovaný seznam hrazených zdravotnických prostředků na poukaz. Výrobci a distributoři zdravotnických prostředků budou postupně přehlašovat do nového kategorizačního stromu své zdravotnické prostředky. V rámci novely bude také od 1. 1. 2020 snížen roční limit na doplatky léků na celkovou výši 500 Kč/rok pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III. (i pro osoby, které jsou uznány invalidní ve stupni III. a II., ale důchod jim není vyplácen) – nyní limit 5000 Kč. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/paraplegici-prosadili-pripominky-do-novely-vozickari-si-polepsi. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2018
Divadelní přednáška Senior bez nehod

Senioři České republiky, z.s. organizují projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě. Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. Představují 18 % z celkové populace České republiky, ale jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod je více jak 24 %. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65 až 74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30 až 49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16 x vyšší. Součástí přednášek budou naučná edukativní videa a herecké scénky, které budou zajímavou a zábavnou formou ilustrovat reálné scénky s dopravní tématikou. Předpokládaná délka představení je 1 hodina 30 minut. Místo konání: Sídlo Senioři ČR, z.s., Na Bělidle 34, Praha 5 – Smíchov. Termín: 23. ledna 2019, od 10:00. Vstup zdarma. Více informací: https://senioricr.cz/divadelni-prednaska-senior-bez-nehod/. Zdroj: Senioři České republiky, z.s.

29.11.2018
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění – nový systém úhrad zdravotnických prostředků

Senát 15. 11. 2018 schválil novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tato novela zákona zavádí nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Novela zákona vymezuje, za jakých podmínek má pojištěnec nárok na dotčené zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, neboť obsahuje seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou jednotlivé úhradové skupiny, stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady. Státním ústavem pro kontrolu léčiv bude každý měsíc zveřejňován seznam hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Pojištěnec se tak vždy dozví, jaké výše úhrady jsou pro jednotlivé varianty zdravotnických prostředků stanoveny. V konečném důsledku bude navrhovanou právní úpravou umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, než je tomu doposud. Součástí novely zákona je snížení ročního limitu na tzv. započitatelné doplatky na předepsané léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, a to na 500 Kč. Tato změna se týká pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Změna se také týká pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve 2. nebo 3. stupni, avšak důchod jim nebyl pro nesplnění podmínky doby pojištění přiznán. V zásadě jde o to, že se sjednocují podmínky pro starobní a invalidní důchodce, pokud jde o limit na započitatelné doplatky na léky, protože doposud invalidní důchodci byli bráni z pohledu zákona jako ekonomicky aktivní, to znamená vztahoval se na ně plný limit 5000 Kč jako na jakéhokoli jiného občana ekonomicky aktivního. Snížení limitu bude platné od 1. 1. 2020. Od 1. ledna 2019 vstupuje zákon v účinnost, kromě limitu výdajů na léky u příjemců ID, tak jak je výše uvedeno. Více informací najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2021-informace-c-89-2018-novy-system-uhrad-zdravotnickych-prostredku-schvalen.html nebo na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/nova-pravidla-pro-uhrady-zdravotnickych-prostredku. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2018
Od 1. 1. 2019 se zvýší minimální mzda o 1 150 Kč

Minimální mzda vzroste od ledna 2019 o 1 150 korun na 13 350 korun, rozhodla vláda. Spolu s minimální mzdou se zvedá i zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek, na který má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok. Místo dosavadních 12 200 až 24 400 korun bude nově činit 13 350 až 26 700 korun. Více informací: https://www.pamprofi.cz/33/zvyseni-minimalni-mzdy-od-1-1-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEke3dEDogdkL3sPTwVrguwZk/?wa=WWW18E3%20MU&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2018-47&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-2&contract=E21079262&wa=WWW18E3%20MU&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-2. Zdroj: Verlag Dashöfer

29.11.2018
Zdravotní pojištění od 1. 1. 2019

V přímé souvislosti s placením pojistného zaměstnavateli i OSVČ hraje ve zdravotním pojištění důležitou roli institut průměrné mzdy. Protože průměrná mzda převyšuje od 1. ledna 2019 částku 30 000 Kč, znamená tato skutečnost, že se od tohoto data návazně zvyšuje rozhodná částka ze 2 500 Kč na 3 000 Kč (blíže viz ustanovení § 6 odst. 2 z. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/2018 Sb.). Částka 3 000 Kč hraje roli při odvodu pojistného na zdravotní pojištění u osob jako zaměstnanců, vyjmenovaných v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 4. – 6. z. č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy u: 1) člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci (i funkci), za kterou je jím odměňován, 2) osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, resp. více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, 3) dobrovolného pracovníka pečovatelské služby. Jinak také řečeno, pokud příjem těchto osob nedosáhne od 1. 1. 2019 částky 3 000 Kč, neplatí zaměstnavatel ze zúčtovaného příjmu žádné pojistné a ani neplní vůči zdravotní pojišťovně zaměstnance žádné povinnosti. Tato osoba však nemá tímto zaměstnáním řešený svůj pojistný vztah, neboli pojištění u zdravotní pojišťovny, což si musí zajistit jiným způsobem. Zdroj: Verlag Dashöfer

29.11.2018
O sexualitě lidí s mentálním postižením pro rodiče a pečující

Seminář se koná v pondělí 10. prosince 2018 od 15:00 do 18:00 hod. v prostorách SPMP ČR v Praze (Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín). Program povede odborník v oblasti sexuality lidí s handicapem Petr Eisner. Přihlásit se můžete Pavlíně Mroczkowské na telefonním čísle 221 890 436 nebo na 776 237 799 nebo napište email na Pavlina.Mroczkowska@spmpcr.cz. Seminář není určený pracovníkům a lidem s mentálním postižením. Více informací najdete na stránkách http://www.spmpcr.cz/o-sexualite-lidi-s-mentalnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2018
Cvičení po jízdě autem

Pokud jezdíte autem často, zejména když se jedná o delší cesty, je vhodné zařazovat pravidelné přestávky v jízdě a trochu své tělo protáhnout. Praktické video připravila fyzioterapeutka RS centra ve VFN Mgr. Klára Novotná. Video si můžete přehrát na stránkách http://www.msrehab.cz/novinka/cviceni-po-jizde-autem. Zdroj: Aktivní život

29.11.2018
Náhrada za ztrátu na výdělku způsobenou pracovním úrazem

Vzhledem k novele zákoníku práce, která je platná od 1. 10. 2018, došlo ke změnám u náhrad za ztrátu na výdělku způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila rozbor nových ustanovení zákoníku práce, která se týkají náhrad za ztrátu na výdělku. Na konci dokumentu je pak shrnutí jednotlivých situací, které se mohou běžně vyskytnout. Dokument najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2024-informace-c-92-2018-nahrady-za-ztratu-na-vydelku.html. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2018
Přednáška Úzkosti v závěru života – kaplanské reflexe

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE pořádá přednášku a diskusní setkání v rámci cyklu setkání s osobností, tentokrát s Mgr. Pavlem Pokorným, a to na téma “Úzkosti v závěru života – kaplanské reflexe”. Zaměření přednášky: Jaké jsou nejčastější obavy umírajících? Z čeho pramení úzkost? Jak lze umírajícím pomoci z pozice nemocničního kaplana? Přednáška se koná 11. prosince 2018 od 17:00 v prostorách Diakonie ČCE (1. patro), Belgická 22, Praha. Více informací a registrační formulář najdete na stránkách: https://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/pozvanka-uzkosti-v-zaveru-zivota-kaplanske-reflexe/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE

16.11.2018
Neztratit se ve stáří

Webové stránky Neztratit se ve stáří provozuje organizace Sue Ryder. Jedná se o poradenský portál, kde najdete odpovědi na časté dotazy týkající se stáří. Jsou zde tipy a informace nejen pro ty, kteří stárnutím procházejí, ale i pro jejich blízké, poradna, informace o stárnutí a užitečné odkazy na další informace a organizace. Webové stránky naleznete zde: https://www.neztratitsevestari.cz/. Zdroj: Můžeš

16.11.2018
Fórum Stáří spojuje 2018

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se otevřou dveře v domě Života 90 (Karoliny Světlé 18, Praha 1) na celodenní fórum Stáří spojuje. Program Fóra zahrnuje praktické semináře a poradny stejně jako nejnovější technologie, které mohou seniorům usnadnit život, jakož i zábavné pořady a divadelní představení Drahá Mathilda s Danielou Kolářovou v hlavní roli. Na programu se bude mimo jiné probírat: problematika důchodů, zdravotní a sociální služby, pečující osoby, příprava na stáří, nové triky šmejdů. Vstup zdarma, včetně drobného občerstvení. Více informací: https://www.zivot90.cz/146-novinky/1755-forum-stari-spojuje–22listopadu. Zdroj: Život 90

16.11.2018
Příručka „Jak na péči?“

Jak na péči? je příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka a vydal ji Fond dalšího vzdělávání. Příručka pomůže čtenáři se získáním základních a důležitých informací v péči o blízkého, slouží jako rozcestník v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále. Můžete ji stahovat na stránkách http://www.fdv.cz/. Zdroj: Sue Ryder

16.11.2018
Plicní lékaři hledají 300 000 lidí s CHOPN

Plicní lékaři se nyní snaží najít lidi, kteří mají závažnou plicní nemoc a neví o tom. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v ČR ročně „zabije“ 3 500 lidí, fatálním následkům choroby se lze přitom vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. V počátečních stadiích ji však lidé zaměňují za astma, nebo její projevy ignorují. Od letošního října startuje dvouletý pilotní screeningový program, který pomůže odhalit nemoc včas. Plošného screeningu se zúčastní lidé ve 13 krajích České republiky. Projekt realizuje Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR a Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ve spolupráci s praktickými lékaři Společnosti všeobecného lékařství (SVL). Vybraný plicní lékař začne úzce spolupracovat se 4 až 5 praktickými lékaři. Ti mu budou posílat rizikové pacienty k preventivní prohlídce. Člověk, který splní rizikové faktory, jako je věk nad 40 let, kouření průměrně 1 krabičky denně po dobu 10 let, zadýchávání se při klidné chůzi do prvního či druhého patra, může přímo oslovit plicního lékaře zapojeného do projektu. Tedy i v případě, že jeho praktický lékař se projektu neúčastní. Seznam zapojených plicních lékařů uveřejní ÚZIS a ČPFS na svých internetových stránkách. V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 o své nemoci zatím neví. Zpočátku se nemoc projevuje jako chronický kašel, lidé se zadýchávají, vykašlávají hleny a jsou unavení. Pokud se zavčas nezačnou léčit a nepřestanou okamžitě kouřit, končí desítky z nich ročně s výrazným zhoršením příznaků (těžkou exacerbací) na akutním příjmu českých nemocnic. CHOPN mají z 80 % kuřáci, přestat kouřit je tak prvním pokynem, který pacient od lékaře kromě diagnózy uslyší. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/plicni-lekari-hledaji-300-000-lidi-s-chopn. Zdroj: Helpnet.cz

16.11.2018
Video a textové přednášky z konference “O RS (nejen) pro rodinu“

Nestihli jste zajít 3. listopadu 2018 na konferenci o roztroušené skleróze do IKEMu? Stránky Aktivnizivot.cz vám přinášejí ve video verzi a v pdf přednášky paní prof. Evy Kubala Havrdové, mgr. Kláry Novotné a prim. MUDr. Marty Vachové. Vše je ke stažení na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/video-a-textove-prednasky-z-konference-o-rs-neje-a11625082. Zdroj: Aktivní život

16.11.2018
Změna v důchodovém pojištění pečujících osob

Náhradní doba důchodového pojištění, tedy odpracované roky, se započítává osobě, která pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II – IV, pokud spolu žijí v domácnosti. Podmínka společné domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu a nově (od 1. 9. 2018) také jde-li o asistenta sociální péče. Dobu péče o závislou osobu nelze započítat současně více osobám; pokud se na péči podílí více osob současně, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění té osobě, která pečovala v největším rozsahu. Novinka v praxi znamená rozšíření okruhu osob, které budou moci požádat o zohlednění péče o závislou osobu při výpočtu jejich důchodu a při stanovení počtu odpracovaných let. Dosud se péče o závislou osobu zohlednila pouze v důchodu osoby blízké (rodiče, prarodiče, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů). Péče např. o tetu, strýce, neteř, synovce, sestřenici či bratrance se zohlednila pouze v případě, že závislá a pečující osoba žily ve společné domácnosti; péče o souseda či kamaráda se nezohlednila v žádném případě. Nově se péče o vzdálenější příbuzné, souseda nebo kamaráda zohlední i v případě, že spolu závislá a pečující osoba nebydlí. Možnost zohlednění péče o závislou osobu pro širší okruh pečujících osob však platí až od 1. 9. 2018, doba péče před tímto datem tedy zohledněna nebude i přesto, že další výše uvedené podmínky jsou splněny. Tuto informaci a další rady najdete na stránkách http://www.vozickar.com/poradenske-okenko-duchody-prispevek-na-auto-i-duchodove-pojisteni-pecujicich/. Zdroj: Liga vozíčkářů

16.11.2018
Noc divadel 2018

17. listopadu 2018 se koná noc otevřených divadel a výjimečných zážitků. Noc divadel je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu již od roku 2008. Noc divadel nabízí nevšední zážitky, jako jsou například workshopy pro děti i dospělé, prohlídky divadelních zákulisí, diskuze s herci, scénografy a režiséry a další formáty divadelních setkání, které v běžném programu nenajdete. Akce, kterou koordinuje Institut umění – Divadelní ústav, se díky stovkám akcí ve zhruba 40 městech a místech ČR stala jedním z největších divadelních svátků v Evropě. Program a více informací najdete na stránkách http://www.nocdivadel.cz/. Na většinu akcí je vstup zdarma nebo za symbolické vstupné. Zdroj: Kudyznudy.cz

8.11.2018
Národní potravinová sbírka

Národní potravinová sbírka 2018 se uskuteční v sobotu 10. listopadu od 8.00 do 18.00 hodin. Tato potravinová sbírka je společnou iniciativou platformy Byznys pro společnost, Armády spásy, NADĚJE, České federace potravinových bank a Charity Česká republika. Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla a základního drogistického zboží. Národní potravinová sbírka se koná jednou ročně, pravidelně v listopadu. Letos do ní bude zapojeno více než 664 prodejen po celé České republice. Jedná se konkrétně o společnosti Albert, BILLA, drogerie dm markt, Globus, Lidl, Makro, Penny Market, ROSSMANN a Tesco. V den konání potravinové sbírky mají lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a vybrané drogistické zboží a darovat je těm, kteří jsou na pokraji hmotné nouze. Vybrané potraviny a drogistické zboží putuje pak do charitativních organizací poskytujících pomoc zejména seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám a dětem z dětských domovů, a to přímo ve městech a regionech, kde se sbírka koná. Více informací: http://potravinypomahaji.cz/category/narodni-potravinova-sbirka/. Zdroj: Byznys pro společnost

8.11.2018
Vdovské a vdovecké důchody „mýtů“ zbavené

Úmrtí manžela či manželky patří k těm nejvíce zátěžovým situacím v životě vůbec. Pozůstalí potřebují čas, aby se s touto smutnou událostí alespoň částečně vyrovnali. V jejich tíživé situaci je připraven finančně pomoci stát prostřednictvím institutu vdovských a vdoveckých důchodů. S jakými „mýty“ či nepřesnostmi se odborníci České správy sociálního zabezpečení setkávají nejčastěji? Na stránkách https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2018/181030-vdovske-a-vdovecke-duchody-mytu-zbavene.htm uvádí Česká správa sociálního zabezpečení desítku dlouhodobě přetrvávajících mýtů na pravou míru. Jedná se např. o mýtus, že vdovský nebo vdovecký důchod se přiznává automaticky nebo že manželé museli mít společné bydliště, jinak by na pozůstalostní důchod nebyl nárok. Zdroj: ČSSZ

8.11.2018
Metodika řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin

Materiál vypracovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí představuje základní postupy respektující standardní dosavadní režim osoby se zdravotním postižením s přihlédnutím ke specifickým situacím konkrétního dítěte/dospělého s poruchou autistického spektra (PAS) tak, aby negativní dopad náhlých změn v důsledku krize byl co nejmenší. Metodika splňuje funkci podpůrného vodítka pro OZP, jejich rodiny a pečující osoby (s přihlédnutím ke specifikům osob s PAS). Přispěje k jejich orientaci v jednotlivých typech stávající podpory, poskytne jim o těchto možnostech podpory základní informace, včetně doporučení jak postupovat, aby využívali těchto podpor na základě své dobrovolné volby a s přihlédnutím ke svým preferencím efektivně a včasně. Metodika může být také vodítkem pomáhajícím profesionálům k orientaci v multidisciplinární dynamice problematiky zajištění komplexní péče o konkrétní OZP. Metodika se nachází na stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/metodika-reseni-krizovych-situaci-osob-s-pas-a-jejich-rodin–169227/. Zdroj: Helpnet.cz

8.11.2018
Mezinárodní konference “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů”

Konferenci pořádá Česká společnost pro gerontologii, z.s. 11. 12. 2018 od 9:30 do 15:00 hod. v Hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre v Praze. Tématy konference a jednotlivých příspěvků jsou integrované služby pro pečující, podpora rodinných pečujících na lokální úrovní, zaměstnavatelé pro pečující, dobrá praxe v podpoře pečujících a další. Jednacím jazykem konference je čeština a angličtina. Simultánní tlumočení pro účastníky konference je zajištěno. Vstup na konferenci je zdarma po předchozí registraci. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/mezinarodni-konference-nejlepsi-praxe-v-podpore-pecujicich-senioru. Zdroj: Helpnet.cz

8.11.2018
Dny zdraví v Pardubicích

Odborná prodejní výstava se koná ve dnech 22. – 23. 11. 2018 v Domě techniky, Nám. republiky 2686, Pardubice. Akce je zaměřená na lázně, rehabilitační a relaxační zařízení, magnetoterapii, tejpování, estetickou medicínu a specializovaná zařízení, kompenzační a ortopedické pomůcky, sortiment pro zdravotnictví, farmaceutické produkty, péči o duševní zdraví, zdravý životní styl, přírodní produkty, biopotraviny, speciální výživu, potrav. doplňky, přírodní kosmetiku, léčivé byliny a detoxikaci. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program a odborné přednášky lékařů a dalších specialistů. Vstup zdarma. Více informací: http://dtpce.cz/event/vystava-dny-zdravi-3/. Zdroj: Duhové noviny

25.10.2018
Výprodej vozíků, kočárků a polohovacích zařízení

Společnost Otto Bock ČR s.r.o. uzavřela divizi Mobility Solution, která se zabývala prodejem kočárků, elektrických a mechanických vozíků Ottobock a polohovacích zařízení pro děti od společnosti Leckey. Nyní vyprodává demonstrační produkty za zvýhodněné ceny. Všechny produkty je možné si vyzkoušet v sídle společnosti ve Zruči u Plzně. Vybavení jednotlivých produktů se liší a další úpravy již nejsou možné. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Podrobnosti na stránkách https://www.ottobock.cz/voz%C3%ADky/v%C3%BDprodej/. Zdroj: Helpnet.cz

25.10.2018
Kulatý stůl na téma Bezpečné stáří

Ministerstvo práce a sociálních věcí organizuje kulatý stůl, jehož tématem bude Bezpečné stáří. Kulatý stůl se bude konat v pondělí 5. 11. 2018  v Oblastní muzeu Praha – východ, Arnoldinovský dům, Masarykovo náměstí 97, Brandýs nad Labem. Kulatý stůl je určen pro seniory a osoby pracující v sociální sféře. Cílem kulatého stolu je poskytnout hlavně seniorům, formálním i neformálním pečujícím a pracovníkům v sociální/zdravotní oblasti informace týkající se bezpečnosti seniorů z pohledu České obchodní inspekce, Zdravotnické záchranné služby, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a také o nově připravované Seniorské obálce. Program a pozvánku najdete v příloze. V případě zájmu potvrďte svou účast nejpozději do 1. listopadu 2018 na e-mail martina.doupovcova@mpsv.cz. Kontakt na organizátora: Martina Doupovcová, tel.: 778 455 760. Zdroj: MPSV ČR

pozvánka kulatý stůl

program kulatý stůl

25.10.2018
Nadace opět naučí, jak pečovat o své blízké

Nadační fond Zůstaneme doma nabízí znovu zdarma pomoc při péči o blízké v domácím prostředí, nejbližší seminář se uskuteční v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně v pátek 26. října 2018. Setkání se uskuteční ve výukovém sále Centra klinické gerontologie v budově č. 48 v čase 16:00 – 17:30 hodin. Lektorky fondu pořádají pravidelně seminář, při kterém zájemce například naučí, jak zvládnout polohování, jak provést hygienu či vybrat správné pomůcky. O semináře je ze strany veřejnosti zájem. Péče o nemocné v domácím prostředí bývá totiž stále častější a jejich příbuzní jsou mnohdy bezradní. Znají sice základní věci, ale někdy je nedělají správně a mohou si nakonec sami ublížit. Na semináři jim lektorky ukazují, jak to umět jednodušeji a lépe. Další setkání se uskuteční v Kroměřížské nemocnici, Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích, ve Frýdku – Místku a v Nemocnici Český Těšín. Více informací: http://www.zustanemedoma.cz/planovane-akce/. Zdroj: Helpnet.cz

25.10.2018
Časopis Unie vychází v tištěné i elektronické podobě

Časopis Unie vznikl v roce 1992. Česká unie neslyšících jej vydávala až do roku 2010. Následovala přestávka, kdy se nepodařilo získat prostředky na jeho vydávání, a znovu začal vycházet jako dvouměsíčník od roku 2016. A to nejen v tištěné, ale i elektronické podobě. Elektronickou verzi najdou čtenáři na adrese http://www.cun.cz/casopis-unie/cisla-unie/ nebo na portálu https://issuu.com/casopisunie. Když na něj kliknou, mohou v něm listovat podobně jako v tištěném časopise. Kromě toho od dubna 2017 začali redaktoři natáčet vybrané články v českém znakovém jazyce. Například v letošním prázdninovém dvojčísle je šest videí. Některá trvají až 15 minut. Elektronická verze Unie je zdarma. Tištěná podoba časopisu je zpoplatněna, a to pro jednotlivé vydání částkou 45,- Kč a zvýhodněné roční předplatné včetně poštovného stojí 210,- Kč. Zdroj: Helpnet.cz

25.10.2018
20. ročník festivalu Den poezie

Celorepublikový festival Den poezie se pravidelně koná ve víc než 60 městech a obcích České republiky. Letos se koná v termínu 11. – 25. listopadu 2018. Festival Den poezie je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi. Koordinátorem festivalu Společnost poezie, z.s. Hlavním srdcem festivalu jsou regionální aktéři z řad škol, knihoven, literárních spolků, klubů, divadel, muzeí i jednotlivců, kteří společně pořádají ve svém kraji zajímavé poetické akce pro veřejnost. Díky nim lze většinu programů navštívit zdarma. Seznam pořadů, kterých se v letošním roce můžete zúčastnit (seznam je průběžně doplňován) najdete na stránkách http://www.denpoezie.cz/. Zdroj: 90 dní v Praze

25.10.2018
Dohoda onkologů s praktickými lékaři a MZ ČR: Vyléčené onkologické pacienty budou dále sledovat jejich praktici

Vybrané pacienty, kteří úspěšně absolvovali onkologickou léčbu, bude nadále sledovat jejich praktik. Dohodli se na tom praktičtí lékaři s českými onkology a jejich domluvu posvětil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Tato dohoda specialistů s praktickými lékaři o rozdělení kompetencí začne platit od 1. 1. 2019 a je součástí reformy, skrze niž se dostává praktickým lékařům více pravomocí i v jiných terapeutických oblastech. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/dohoda-onkologu-s-praktickymi-lekari-mz-cr-vylecene-onkologicke-pacienty-budou-dale. Zdroj: Helpnet.cz

25.10.2018
Výpravy za kulturou bez bariér

Výpravy za kulturou bez bariér je projekt, v rámci kterého vzniklo deset online publikací přibližujících přístupnost kulturních památek a institucí ve vybraných regionech České republiky. Jedná se vlastně o typy na výlety, na kterých si na své přijdou i návštěvníci potýkající se s pohybovým omezením. Publikace byly zpracovávané v průběhu roku 2017. Na stránkách http://www.pov.cz/po-vyletech/vypravy-za-kulturou-bez-barier si můžete zdarma stáhnout informace o přístupnosti některých památek v centru Prahy, na východ i na západ od našeho hlavního města, v Mladé Boleslavi, Frýdlantu, Plzni, Českých Budějovicích, Olomouci, na území Českolipska a Jizerských hor. Zdroj: POV

18.10.2018
Host pod parapletem – Ondřej Ruml

Akce se koná 22. 10. 2018 od 18:00 hod. v Centru Paraple, o.p.s. (Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10 – Malešice). Vystoupí Ondřej Ruml – zpěvák, hudebník a herec. Vstup zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2018
Dotované potraviny pro seniory a hendikepované, doprava zdarma. Košík představuje klub Plná péče

E-shop s potravinami Košík.cz připravil pro všechny seniory nad 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P nový klub „Plná péče“. Reaguje tak nejen na jejich omezené možnosti nakupovat v kamenných obchodech, ale také rostoucí životní náklady i snižující se dostupnost prodejen s potravinami v regionech. Členové klubu mohou využít vynesení nákupu do patra zdarma, pomoc s jeho vybalením, ale také telefonickou asistenci při nákupu. Patronem klubu se stalo Konto Bariéry se svým programem SenSen. Klub nabídne svým členům pro začátek desítku základních potravin za trvale nízkou cenu – až o 33 % levněji. Jejich počet se bude rozšiřovat, cílem je postupně zvýhodnit více produktů včetně drogistického zboží nebo třeba granulí pro domácí mazlíčky. E-shop nyní nabízí např. chleba pod deset korun, mléko za méně než 12 korun. Cena dopravy se zároveň odečte jako sleva od dalšího nákupu. Doprava zdarma je pro členy klubu Plná péče nastavena od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin. Objednávání mimo tento časový slot je zpoplatněno dle běžných tarifů. Košík.cz je e-shop s potravinami, drogerií a potřebami pro domácnost, který působí v Praze a středních Čechách, na Plzeňsku, Liberecku, Ústecku, v Hradci Králové a na Pardubicku, ale také v okolí Teplic, Mostu a Chomutova. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/dotovane-potraviny-pro-seniory-hendikepovane-doprava-zdarma-kosik-predstavuje-klub-plna. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2018
Konference Internetem bezpečně 2018

Konference se bude konat 25. října 2018 v hotelu Thermal v Karlových Varech. Odpolední část je určena pro širokou veřejnost, může přijít kdokoliv, vítáni jsou především rodiče, mládež či senioři a další zájemci. Účastníci se dozvědí např. jaké jsou aktuální kybernetické hrozby, jak zabezpečit svá data, jak ochránit děti a mládež v kybernetickém prostředí, dezinformace na internetu – tzv. Fakes News, jak si zabezpečit svůj mobilní telefon, jak bezpečně používat internetbanking. Registrace probíhá na webových stránkách www.internetembezpecne.cz. Na uvedeném webu je též umístěn podrobný program celé konference. Vstup je pro všechny účastníky zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/internetem-bezpecne-2018. Zdroj: Helpnet.cz

18.10.2018
Konference “O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu”

Konference se uskuteční 3. listopadu 2018 od 10,00 hodin v pražském kongresovém centru IKEM (Vídeňská 1958/9, Praha 4). Konference je určena výhradně pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza a pořádá ji Revenium za podpory UNIE ROSKA, NF Impuls a grantu společnosti Merck spol. s r. o. Kdo vystoupí na konferenci: E. Kubala Havrdová, MS centrum VFN – Úvod do RS, novinky v léčbě, K. Novotná, MS centrum VFN – Jak si společně zacvičit, jak si společně ulevit, M. Vachová, MS centrum Teplice – Rizika očkování u pacientů s RS a jejich dětí. I letos na konferenci nejen potkáte špičkové odborníky, ale navíc načerpáte spoustu nových poznatků a získáte cenná doporučení a třeba jiný pohled na eReSku. Na konferenci je nutná registrace, a to do 23. října 2018 na email natalie.kavulicova@revenium.cz. Více informací: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/nenechte-si-ujit-konferenci-o-roztrousene-skleroz-a11591978. Zdroj: Aktivní život

18.10.2018
Giving Tuesday

Giving Tuesday, světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 27. listopadu 2018, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci. V Česku, kde svátek zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti, se koná již potřetí. Pro neziskové organizace je Giving Tuesday skvělou příležitostí k získání finančních prostředků pro své aktivity. Na stránkách https://www.giving-tuesday.cz/ můžou neziskové organizace zaregistrovat svou výzvu nebo aktivitu a motivovat dárce k podpoře organizace. Jednotlivci nebo firmy mohou věnovat svůj čas, odborné znalosti, peníze, velké i malé věcné dary, jídlo, oblečení, nebo jen udělat někomu radost. Každý má něco, co může nabídnout. A každý projev velkorysosti se počítá. Zdroj: AVPO ČR

18.10.2018
Podzimní Agora 2018

Středisko Teiresiás spustilo registraci na workshopy o ICT pro zrakově postižené, které proběhnou na Masarykově univerzitě v Brně 3. a 4. listopadu 2018. Účastníci si budou moci vybrat z 20 workshopů, v plenární sekci zazní 10 příspěvků, s produkty ze své nabídky je na stáncích detailně seznámí pět vystavovatelů. Podrobně je program popsán na blogu Poslepu.cz: http://poslepu.cz/podzimni-agora-2018-spoustime-registraci-na-workshopy-o-ict-pro-zrakove-postizene/, kde se nachází také odkaz na registrační formulář. Účastnický poplatek: 0 Kč, účastníci si hradí dopravu do a z místa konání, příspěvek na ubytování a nápoje při společné sobotní večeři. Zdroj: Helpnet.cz

25.9.2018
Podzimní den architektury

Běh za architekturou, horské túry, plavba parníkem, cyklovyjížďky, filmové projekce, workshopy, přednášky a především pečlivě připravené procházky vedené architekty, urbanisty či historiky a příležitost dostat se do jindy nepřístupných staveb – letošní Den architektury chystá nejbohatší program ve své historii. Od pátku 28. září do čtvrtka 4. října 2018 zamíří do bezmála devadesátky měst po celé České republice a také na Slovensku a nabídne veřejnosti nový pohled na architekturu, která nás obklopuje – od moderních, odbornými cenami ověnčených budov přes historické skvosty až po mnohdy opomíjené, ale o to zajímavější, stavby. Podrobný program mezinárodního festivalu Den architektury 2018 v jednotlivých městech v ČR i na Slovensku bude včetně otevřených budov v rámci Hurá dovnitř! k dispozici na stránkách www.denarchitektury.cz. Zdroj: Kruh

25.9.2018
Šance pro zdravotně postižené: změňte si život

Časopis Reportér a nezisková organizace Revenium hledají pro nový projekt Šlápněte s námi do pedálů jednotlivce nebo rodiny, kteří by chtěli od základů změnit svůj život. Nabídka platí pro rodiny, kde je alespoň jeden z rodičů zdravotně postižený, případně kde rodiče mají postižené dítě a kvůli péči o něj nemůže minimálně jeden z nich chodit do zaměstnání. Hledá se ideálně rodina, jejíž členy trápí nemoc nebo postižení, a která chce od základu změnit život. Zjistit, že nemoc či postižení nemusí být nutně stopkou pro skloubení rodinného a profesního života. Reportér a Revenium během roku pomohou dospělým členům najít si dobrou práci na otevřeném trhu práce, dobrou a chápající školu pro děti či kvalitní bydlení upravené podle potřeb (vzhledem k typu postižení). Více informací: http://reportermagazin.cz/a/w5bhn/sance-pro-zdravotne-postizene-zmente-si-zivot. Zdroj: Aktivní život

25.9.2018  
Pomoc rodičům dětí s mentálním postižením

Účast v programu „Práce s rodinou, krizí a budoucností jako důležité prvky podpory neformálních pečujících“ nabízí Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice. V rámci projektu nabízí: spolupráci na řešení krizových situací (náhlá hospitalizace, úmrtí, vyčerpání atd.), provázení při procesu plánování budoucnosti potomka (bydlení, práce, volný čas, vztahy, finanční zabezpečení), kdy budeme společně pracovat na sestavení plánů na základě přání a potřeb Vás a Vašich potomků, individuální a skupinové podpůrné aktivity (psychologická podpora, koučing atd.), konzultace s různými experty (právní poradenství, finanční poradenství atd.), vzdělávání na základě Vašich potřeb a přání. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/pomoc-rodicum-deti-s-mentalnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

25.9.2018
X. ročník týdne sociálních služeb

Akce, která se koná od 8. do 14. 10. 2018, má za cíl ukázat české veřejnosti, že sociální služby v ČR jsou potřebné, nutné, kvalitní, pomáhají statisícům lidí a umožňují jim důstojný život. Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a mnozí další odborníci, aby diskutovali o sociálních službách. Je to období, během kterého probíhají desítky různých aktivit zaměřených jak na veřejnost, tak na zaměstnance, zaměstnavatele a další odborníky z oblasti poskytování sociálních služeb, ať již jde o konference, kongresy, workshopy, veletrhy sociálních služeb, výstavy, setkání, ale i celostátní den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. Více informací a seznam pořádaných akcí najdete na stránkách http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Vyšel Nápadník 2018

Publikace Ligy vozíčkářů obsahuje aktuální informace, postupy a praktické rady týkající se invalidních důchodů, příspěvků pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osob se zdravotním postižením a jeho výhod, sociálních dávek, pracovně-právních vztahů a možností řešení bariér ve vašem okolí. Publikaci lze objednat telefonicky na tel. č.: 725 122 853 nebo emailem: poradna@ligavozic.cz. Cena za publikaci je 99 Kč. Publikaci si můžete zakoupit osobně v Lize vozíčkářů, poštou obyčejně nebo na dobírku. Při osobním převzetí hradíte pouze cenu publikace (v hotovosti); pokud chcete zaslat publikaci poštou, budete platit cenu za publikaci včetně poštovného, které je 27 Kč za obyčejnou zásilku a 106 Kč za dobírku. Bližší podmínky objednávky se dozvíte na výše uvedených kontaktech. Více informací: http://www.ligavozic.cz/sluzby/poradna/napadnik. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Umíte poskytnout první pomoc?

Poskytnutí první pomoci při nehodě je podle odborníků často stěžejním bodem, který rozhodne o životě nebo smrti zraněného. Přesto ji podle výzkumů umí a je ochoten poskytnout málokdo. Podle českých a evropských průzkumů je znalost a ochota poskytnout první pomoc nedostatečná. Pouze 14 % české populace věří, že by zvládlo první pomoc poskytnout. Polovina Čechů by se o pomoc pokusila s obavami a třetina by ji nezkusila ve strachu, že zraněnému více ublíží. Zranění zhoršující nastalou situaci jsou ale málo pravděpodobná a je lepší se o první pomoc alespoň pokusit. Častým problémem je podle odborníků zastaralost informací o poskytnutí první pomoci, kterou mohou mít starší generace. Dnes jsou její zásady nastaveny co nejjednodušeji, aby ji mohl poskytnout každý. Zákon dokonce ukládá, že je povinností každého první pomoc poskytnout, minimálně v závislosti na svých možnostech. Na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/blizi-se-svetovy-den-prvni-pomoci-umite-ji-poskytnout najdete podrobnější informace a také Šest zásad první pomoci. Český červený kříž nabízí také kurzy první pomoci: http://www.cervenykriz.eu/cz/pp.aspx. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Večírek Asistence

4. řijna 2018 se uskuteční další večírek Asistence. Bude se konat stejně jako loni v prostoru Kasáren Karlín v Praze (Prvního Pluku 2, Praha 8 – Karlín). Zahraje Vltava, jedna z nejoriginálnějších českých rockových skupin, neméně originální bratislavská kapela Živé kvety a zazpívá pěvecký sbor Elpida s Václavem Havelkou. Dále vystoupí divadelní soubor Ještě chvilku a slavnostně zahájíme výstavu fotografií Milana Jaroše na téma osobní asistence. Začátek je v 17 hodin, vstup je dobrovolný a jde na podporu služeb Asistence. Více informací: http://www.asistence.org/akce/prijdte-na-beneficni-vecirek-asistence. Zdroj: Asistence

12.9.2018
Roztroušená skleróza – mýty a skutečnosti

Učená společnost České republiky pořádá přednášku paní prof. MUDr. Evy Kubala Havrdové, CSc., která proběhne v úterý 18. září 2018 od 16. hodin v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Sdělit diagnózu roztroušené sklerózy se ještě před pár lety rovnalo sdělení osudu. To však zároveň s její nepředvídatelnou aktivitou vedlo ke vzniku mnoha mýtů. Dnes jde o jedno z nejrychleji se vyvíjejících odvětví neurologie, propojující poznání imunologie, zobrazovacích metod, animálních modelů a klinické neurologie. Toto spojení přineslo většině nově diagnostikovaných pacientů dramatickou změnu života – přes polovinu pacientů s biologickou léčbou je schopno plného pracovního výkonu. Jde o autoagresivní onemocnění, naše poznatky jsou dnes doplněny i o psychologické studie a komplexní přístup k pacientovi zahrnuje také doporučení změn životního stylu. Více informací: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/roztrousena-skleroza-myty-a-skutecnosti-a11589140. Zdroj: Aktivní život

12.9.2018
Slevy při cestování po železnici pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a držitele průkazů OZP

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila informace o slevách při cestování po železnici pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a držitele průkazů OZP: Pokud jde o průkazy ZTP a ZTP/P, je sleva na jízdném ve všech dopravních prostředcích veřejné hromadné dopravy 75 %. U držitelů průkazu ZTP a u průkazu ZTP/P je sleva stejná, ale zároveň průvodce těžce postižené osoby neplatí jízdné žádné s výjimkou místenky, kterou musí zaplatit. Tyto slevy jsou stanoveny v § 36, odst. 2, zákonem č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Do 31. 8. 2018 Česká republika neposkytovala důchodcům (ani těm s invaliditou III. stupně) žádné výhody v oblasti jízdného. Proto České dráhy poskytly této skupině cestujících svou komerční slevu IN Důchodce. Od 1. 9. 2018 zavádí ČR ve zvláštním jízdném, které je regulováno cenovým Výměrem Ministerstva financí ČR, novou kategorii cestujících, a to “Cestující 65+”. Této skupině cestujících je od 1. 9. 2018 poskytována sleva 75 % z obyčejného (plného) jízdného ve 2. vozové třídě. Z tohoto důvodu přistoupily České dráhy a.s. k ukončení aplikace IN Důchodce a svým zákazníkům se rozhodly vyplatit poměrnou částku za nemožnost dalšího využití této slevové aplikace. Bohužel, cenový Výměr MF nepamatuje na cestující, kteří již pobírají nějaký důchod a ještě nedosáhli věku 65 let. České dráhy se těmto cestujícím rozhodly, na základě svého obchodního rozhodnutí, poskytnout komerční slevu na pořízení slevové aplikace IN 50 D za zvýhodněnou cenu pro cestování v 1. i 2. třídě se slevou 50 % z obyčejného jízdného. Aplikaci IN 50 D lze zakoupit za 550 Kč s platností na 1 rok nebo za 1 490 Kč s platností na 3 roky. Tímto pamatují České dráhy a.s. nejen na důchodce mladší 65 let, ale právě i na osoby s 3. stupněm invalidity, na které CV MF rovněž nepamatuje. NRZP ČR upozorňuje, že výše uvedené slevy IN 50 D jsou jenom u dopravce České dráhy a.s. Jak tuto situaci budou řešit ostatní dopravci, zatím NRZP ČR neví. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1982-informace-c-65-2018-cestovani-po-zeleznici-pro-id-iii-stupne.html. Zdroj: NRZP ČR

12.9.2018
Festival demokracie 2018 v Centru Paraple

Festival demokracie probíhá ve dnech 5. – 12. 10. 2018 a v jeho rámci se uskuteční na 50 akcí v Praze a dalších městech. Jednou z nich je 9. října 2018 diskuse se slavnou českou režisérku Helenu Třeštíkovou a promítání jejího filmu Mallory, a to od 18:00 do 21:00 V Centru Paraple, o.p.s., Ovčárská 471/1b, Praha 10. Vstup zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/festival-demokracie-2018-v-centru-paraple. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Asistence, o.p.s. spustila internetovou petici na zvýšení příspěvku na péči

K petici podporující přijetí návrhu na zvýšení příspěvku na péči, kterou na www.hlasujemepro.cz spustila Asistence, o.p.s., se během prvního dne připojilo více než 1200 lidí. Poslanecká sněmovna bude 21. 9. 2018 projednávat novelu zákona o sociálních službách. Senátní návrh obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti o 6.000 Kč měsíčně. Toto zvýšení by zlepšilo situaci lidí žijících v domácím prostředí. Petice vyzývá i k dalším systémovým změnám přinášejícím potřebnou individuální podporu. I vy můžete připojit svůj hlas pod petici na www.hlasujemepro.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/asistence-ops-spustila-internetovou-petici. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Právě teď! zve na ZáříME

Mezigenerační akci nejen pro seniory ZáříME, na které si mohou účastníci s pomocí odborníků protáhnout tělo i osvěžit svou mysl, pořádá nezisková organizace Právě teď! o.p.s. 24. září 2018 v Základní škole Poláčkova v Praze 4. Letos se na ZáříME setkají zástupci organizací zapojených do mezinárodního projektu MemTrain, která se zabývá vytvářením postupů fyzického cvičení, aby senioři mohli zlepšovat své kognitivní funkce (paměť, koncentraci, pozornost, funkce řeči, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací…) a snižovat dopady stárnutí. Na akci bude představena školící příručka podporující zdravé stárnutí osob starších 55 let. Dále si budou moci účastníci vyzkoušet Nordic Walking, specifické posilování pro seniory, trénink paměti nebo například zumbu. Pro děti budou připravené atrakce a aktivity s fotbalovou tematikou od AFK Slavoj Podolí. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/prave-ted-zve-na-zarime. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Portál zdravotnické techniky

Ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Portál zdravotnické techniky. Na adrese https://ztnemocnice.uzis.cz/ pacienti naleznou přehlednou mapu jednotlivých kategorií přístrojů a informace o jejich dostupnosti. Pacient si tak může sám z pohodlí domova vyhledat, jaká nejbližší nemocnice od jeho bydliště má přístroj, který potřebuje pro své vyšetření. Tento nový portál poskytuje veřejnosti ucelený přehled o výskytu zdravotnické přístrojové techniky v nemocnicích akutní péče na území ČR. Uživatelé si jeho prostřednictvím mohou zobrazit mapu přístrojů podle vybraného poskytovatele, kategorie přístroje, regionu nebo podle dostupnosti k bydlišti pacienta. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/portal-zdravotnicke-techniky. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Bezplatná právní pomoc

Od léta platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci Českou advokátní komorou. Souhrnné informace o této právní pomoci najdete na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravn-a11584935. Kromě toho tam také najdete leták ombudsmana k právní pomoci – v tomto letáku najdete vysvětlení, koho a kdy můžete požádat o radu, a také jak můžete pomoc advokáta získat zdarma nebo za sníženou odměnu, ať už se jedná o právní pomoc u soudů, u úřadů, při trestním stíhání nebo v jiné záležitosti. Zdroj: Aktivní život

24.8.2018
Noc sokoloven

Česká obec sokolská zve sokoly i širokou veřejnost k navštívení sokoloven po celé ČR dne 21. září 2018. Nabízí bohatý program a vstup zdarma. Stejně jako loni i letos se uskuteční celorepublikový den s historií a architekturou Sokola – den se sokoly v sokolovnách. Tím, že se sokolovny stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly nám v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti. Co vás čeká – Každá sokolovna si vytváří vlastní večerní program. Těšit se můžete samozřejmě na přehlídky sportovní činnosti, ale i na bohatý kulturní program, kdy se vám představí sokolská divadla, loutkáři, hudební soubory. Podrobnější informace a přehled přihlášených jednot najdete na stránkách http://www.sokol.eu/obsah/3358/noc-sokoloven-21-zari-2018. Zdroj: MČ Praha 8

24.8.2018
Navštivte ostravskou výstavu Život bez bariér 2018

Chcete se dozvědět, jaké jsou novinky na trhu s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby nebo jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní omezení? Na oblíbené výstavě, která se bude konat od 9. do 11. 11. 2018 na Výstavišti Černá louka v Ostravě, vám odborníci poradí s úpravou bytu, výběrem kompenzační pomůcky nebo ortopedického vozíku a s úpravou vozidla pro řidiče s postižením. Výstava se zaměřuje na osoby se zdravotním postižením a seniory. Na výstavě najdete pestrou nabídku firem poskytujících sociální a asistenční služby, úpravy bydlení a vozidel, možnosti trávení volného času, širokou škálu ortopedických a kompenzačních pomůcek, vozíčků, chodítek a mnoho dalšího. Výstava nabízí možnosti, jak zlepšit kvalitu života seniorů – volnočasové aktivity, lázně a rehabilitační střediska i praktické ukázky pomůcek. Na výstavě se prezentují výrobci, prodejci, distributoři i organizace z neziskového sektoru. Připraven je také bohatý doprovodný program. Současně s výstavou Život bez bariér se koná výstava s názvem KREATIV, která nabídne nepřeberné množství workshopů, korálků, látek, materiálů a pomůcek pro tvoření. Držitelé TP, ZTP a ZTP/P průkazů a jejich doprovod mají vstup na výstavu zdarma. Více informací: https://www.vozka.org/aktuality/volny-cas/navstivte-ostravskou-vystavu-zivot-bez-barier-2018-816cz. Zdroj: Vozka

24.8.2018
10 nejdůležitějších práv pacienta

Pacientovi, tedy fyzické osobě, které jsou poskytovány zdravotní služby, je garantována široká škála různých práv. Ta jsou zakotvena jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni, a to především v Listině základních práv a svobod, v zákoně o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.) a v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (zák. č. 48/1997 Sb). Ombudsman pro zdraví sestavil desatero nejdůležitějších práv doplněné o příklady. Naleznete je na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/10-nejdulezitejsich-prav-pacienta-a11569664. Patří tam např. právo ptát se a chtít lepší vysvětlení, když pacient nerozumí tomu, co mu sděluje lékař či zdravotnický personál, nebo právo odmítnout léčbu, se kterou pacient nesouhlasí. Zdroj: Aktivní život

24.8.2018
Nová důchodová ročenka ČSSZ přináší aktuální data

Česká správa sociálního zabezpečení vydala statistickou ročenku za rok 2017. Publikace shrnuje důležitá data z oblasti důchodového pojištění, které představuje jednu z klíčových agend instituce. Ročenku standardně tvoří pět hlavních tabulkových částí. První tři tabulkové části (kapitoly 8-10) popisují kolik důchodů, jakého druhu v jaké kombinaci bylo v roce 2017 v ČR vypláceno, dále kolik důchodů a v jakém členění bylo v loňském roce nově přiznáno a také kolik důchodových dávek a z jakých důvodů přestalo být loni vypláceno. Zbývající dvě tabulkové části (kapitoly 11 a 12) se zaměřují na invalidní důchody, které přinášejí informace nejen o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech, ale také o příčinách invalidity. V ročence lze nalézt také některé zajímavé informace ilustrující zvyšování kvality života a zdravotní péče v ČR, které se promítají také do oblasti důchodů. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/nova-duchodova-rocenka-cssz-prinasi-aktualni-data. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
AkSenHry 2018

Organizace AkSen – aktivní senior, z.s. zve na sportovní soutěž pro aktivní seniory 50+ AkSenHry 2018, které se uskuteční v neděli 2. 9. 2018 od 10:00 h (od 9:30 prezence) ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech. Oběd pro soutěžící a dobrovolníky bude zajištěn v přilehlé restauraci Na Baště. V průběhu celé akce bude k dispozici dostatek nápojů. Přihlásit do soutěže se můžete nejpozději do pátku 31. 8. 2018 na e-mailové adrese: aksen@aksen.org. Soutěžit se bude v disciplínách: chůze nordic walking, tenis, stolní tenis, pétanque, seniorský pětiboj (hod na terč/cíl, střelba do bránky floorbalovou hokejkou, slalom 20 m se zátěží, chůze s balancí na čas, discgolf – všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter). Startovné: 30,- Kč. Více informací: http://www.aksen.cz/aktivity/aksen-zve-aksenhry-2018. Zdroj: AkSen

14.8.2018
Zkontrolovat si údaje pro budoucí důchod může kdokoliv

Do konce května měli zaměstnavatelé povinnost odeslat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidenční list důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017. Lze si ověřit, zda zaměstnavatel povinnost splnil? Ano, zkontrolovat si, zda máte údaje nejen za loňský rok, ale v zásadě za celou pracovní minulost v pořádku zaevidované, je snadné. Jedním ze způsobů je požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Bez ohledu na to, zda vám do důchodu zbývá dvacet, patnáct, deset nebo jen pět let, své tzv. důchodové konto (přesněji: údaje o svém důchodovém pojištění) můžete mít pod kontrolou. O vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění může totiž ČSSZ požádat každý, a to jednou za kalendářní rok. Obdrží ho zdarma. Tento přehled obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny výdělky (přesněji: vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud v něm lidé objeví nedostatky, mohou je včas začít řešit. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zkontrolovat-si-udaje-pro-budouci-duchod-muze-kdokoliv-kazdorocne-tak-ucini-pres-200-tisic. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
Vše o sociálním bydlení

Informace přehledně na jednom místě poskytují nové webové stránky zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Internetové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz jsou určeny pro občany, obce a neziskové organizace a poskytují fakta spojená s finanční podporou v bydlení, sociálními dávkami na bydlení, sociální prací, sociálními službami či s investiční podporou sociálního bydlení v ČR. Jsou zde také sdíleny zkušenosti ze šestnácti obcí ČR a jejich rozdílným přístupem k sociálnímu bydlení. Kromě zveřejňovaných aktualit, výzkumů a řady dalších dokumentů je zde také poskytována přímá pomoc prostřednictvím odpovědí na tzv. „často kladené dotazy“. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
Dny evropského dědictví 2018

Dny evropského dědictví v roce 2018 proběhnou od soboty 8. září do následující neděle 16. září 2018. Nabídnou jedinečnou možnost navštívit zajímavé památky, které jsou jindy nepřístupné. Cílem akce je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, technické, dále také muzea, galerie a knihovny a i další prostory, v nichž jsou uchovávány neuvěřitelně rozsáhlé sbírkové fondy movitého kulturního dědictví. Nejvíc akcí a dnů otevřených dveří probíhá o víkendu, ale během všedních dnů máte možnost nahlédnout do míst, která bývají zavřená právě o víkendech, a seznámit se třeba s procesem jejich záchrany a obnovy. Především bude možné navštívit také ty památky, které nebývají veřejnosti přístupné vůbec nebo pouze příležitostně. Například neveřejné interiéry radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd. V souvislosti se Dny evropského dědictví jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, bývá v tyto dny nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). Desítky měst a obcí připravují komponované programy pro své občany i turisty. Na stránkách http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ najdete přehled všech nabízených akcí a zpřístupněných památek. Zdroj: MČ Praha 8

14.8.2018
Přispějte rodinným receptem či starou kuchařkou

Národní zemědělské muzeum vyzývá širokou veřejnost, aby přispěla do sbírky starých kuchařek, rodinných a regionálních receptů. Pomůžete tak uchovat kulinární bohatství českých zemí. Závěry výzkumu a některé z receptů budou zpřístupněny veřejnosti v podobě výstav, publikací i encyklopedie. Každý, kdo do muzejní podsbírky Gastronomie přispěje, získá rodinnou vstupenku do Národního zemědělského muzea. Kontakt: Jitka Sobotková, jitka.sobotkova@nzm.cz, www.nzm.cz. Vždy uveďte co možná nejvíce podrobností o receptu, kuchařce či receptáři. Nezapomeňte uvést, z jakého období a jakého regionu recepty pocházejí. Více informací: http://www.tretivek.cz/201808/prispejte-rodinnym-receptem-ci-starou-kucharkou/. Zdroj: Třetí věk

14.8.2018
Senior parlament – zapojte se do aktuálního dění

Senior parlament je diskuzní a názorová platforma určená všem, kteří se zajímají o politické a společenské dění. Poslancem nebo poslankyní Senior parlamentu se může stát každý občan České republiky starší 55 let. Po jednoduché registraci na stránkách www.seniorparlament.cz se přihlásíte a můžete vstupovat do aktuálních diskuzí. Jako členové Senior parlamentu se můžete vyjadřovat k aktuálním otázkám v naší společnosti a vyjádřit svůj názor k projednávaným zákonům v Poslanecké sněmovně. Záštitu nad Senior parlamentem převzal předseda PSP ČR Mgr. Radek Vondráček, který se dlouhodobě věnuje komunikaci se seniory. Základní myšlenkou Senior parlamentu je vytvořit prostor pro diskuzi a názorovou výměnu starších občanů, kteří disponují životními zkušenostmi a znalostmi, na jejichž základě obohatí relevantními myšlenkami celospolečenskou diskuzi nad konkrétními tématy a problémy. Více informací: https://senioricr.cz/senior-parlament-zapojte-se-aktualniho-deni/. Zdroj: Senioři České republiky, z.s.

14.8.2018
Slevy na jízdné budou pro důchodce od září 2018

Na levnější jízdné se mohou studenti a senioři těšit až od září 2018. Sleva se bude týkat jízdného ve vlacích a autobusech a činit bude 75 procent. Původně mělo zvýhodnění platit od 10. června 2018. Sleva se bude konkrétně týkat studentů do 26 let a seniorů nad 65 let. Více informací: https://www.novinky.cz/ekonomika/470012-slevy-na-jizdne-pro-studenty-a-duchodce-budou-az-od-zari-oznamil-babis.html. Zdroj: Novinky.cz

14.8.2018
Konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

Třetí odborná konference s tematickým zaměřením na podporu inkluzivního života osob s postižením, rodinu, sociální práci a vzdělávání se uskuteční 12. října 2018 od 9:00 hod. v Olomouci v budově Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Univerzitní 22. Pro přihlášené účastníky je konference zdarma. Přihlásit se můžete na https://goo.gl/forms/rcX96NQorJr9XpMl2. Program konference bude postupně upřesňován a jeho finální podoba bude zaslána včas všem přihlášeným e-mailem. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zdravotni-postizeni-v-kontextu-socialni-prace-1. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
Konference Komplexní péče u osob s těžkým neurologickým poškozením hybnosti (nejen) vlivem roztroušené sklerózy (RS)

Domov sv. Josefa a MS rehab, z. s. pořádají 7. a 8. září 2018 v Žirči 3. ročník této konference. Páteční program je určen pro zdravotnické pracovníky, sobotní pro veřejnost (rodiny, přátelé, laičtí pečovatelé, pacienti s RS…). Základní program konference bude zahrnovat témata: Symptomatická terapie, Komplexní péče o klienta s RS v pobytové sociální službě, Specifika wound managementu u klientů s RS, Představení Domova sv. Josefa v Žirči, Terapie spasticity, Komplexní ergoterapeutická péče, Dostupné kompenzační pomůcky, Poruchy polykání, Péče o pacienty s těžkým neurologickým postižením hybnosti, Představení nejen psychoterapeutické péče v DSJ, Pády a poruchy rovnováhy. Vstupné je dobrovolné. Podrobný program vč. informací k povinné registraci na akci, která musí proběhnout do 3. 9. 2018, najdete na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/komplexni-pece-u-osob-s-tezkym-neurologickym-posko-a11567680. Zdroj: Aktivní život

30.7.2018
Penzion POEZIE

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. bude od 1. 8. 2018 provozovat Penzion POEZIE v obci Kořenov na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš. Kapacita penzionu je 24 osob v 7 pokojích (s možností 7 přistýlek, celkem tedy 33 míst), všechny s vlastním sociálním zařízením – koupelnou (WC, sprchový kout, umyvadlo). Ubytování je vhodné pro rodiny, jednotlivce i skupiny. K dispozici je vybavená kuchyně, jídelna a společenská místnost s televizí. Hosté mají možnost připojení k internetu Wi-Fi. K dispozici je venkovní terasa a posezení u táboráku. Pro děti je připraveno venkovní dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkou a pískovištěm. Díky dobročinnosti a vstřícnosti majitele penzionu bude na jaře 2019 penzion bezbariérově upraven s ambicí vybudování unikátního bezbariérového horského střediska. Speciální cenovou nabídku pro osoby se zdravotním postižením lze využít již nyní. Aktuální informace najdete na www.penzionpoezie.cz. Zdroj: ARPZPD

30.7.2018
Libverda Hotels

STP Lovosice doporučuje ubytování v Liberda Hotels za výhodné ceny. Více informací najdete v přiložených letácích. Reference a své vlastní zkušenosti s pobytem v tomto zařízení vám může podat pan Miroslav Kučera, tel.: 607 749 617, e-mail: kucerovajana1@seznam.cz. Zdroj: STP Lovosice

Libverda Hotels 1                 Libverda Hotels 2

30.7.2018
Úřad vydal desatero obrany před energetickými šmejdy

Nebrat dárky od podomních obchodníků, nepodepisovat smlouvy bez důkladného prostudování a raději odmítat všechny nabídky po telefonu. Takové jsou některé z rad, které v „desateru obrany” vůči agresivním praktikám prodejců energií zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ). ERÚ vydáním desatera reaguje na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli. V současné době, kdy hlavně elektřina zdražuje, mění dodavatele energií stále více lidí. Na obchodníkem vnucené či neuvážené změně ale může i prodělat. ERÚ proto zákazníkům doporučuje, aby se nenechali do ničeho nutit a před změnou dodavatele využili například různých internetových srovnávačů cen. Podomní prodejci se rádi zaměřují na seniory, u kterých čekají menší odpor. Nejdůležitější a nejzásadnější rada zní: nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Úřad také připomíná, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, mohou bez sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět do 15. dne po zahájení dodávek. Více informací naleznete zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/478135-urad-vydal-desatero-obrany-pred-energetickymi-smejdy.html. Zdroj: Novinky.cz

30.7.2018
Výzkumníci hledají zdravé dobrovolníky, srovnají je s pacienty

Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity v Brně (CEITEC) hledá zdravé dobrovolníky. Vědci je potřebují pro srovnání s pacienty například při zkoumání Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění v Laboratoři funkčního a multimodálního zobrazování. Kromě pacientů se zkoumanou nemocí jsou vždy potřeba i zdraví lidé jako takzvaný kontrolní vzorek, který umožňuje hledat rozdíly ve struktuře mozku. Právě tito lidé se ale výzkumníkům těžko hledají. Vytvoření databáze dobrovolníků, které budou moci oslovovat s prosbou o účast na konkrétní studii, by vědcům mohlo výrazně pomoci. Na webových stránkách CEITEC https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I0-QEdvw3EyW9zkL1V_O6KpwkIfI6ZRIjGDseERu4m9UQUY4NllNR0FXNUhWSkdXWUlLMjY5WjNYUi4u mohou všichni zájemci o zařazení vyplnit jednoduchý formulář s informacemi o pohlaví a věku. Odborníci také potřebují vědět, zda má zájemce nějakou diagnózu, ale není třeba ji detailně upřesnit. Není žádné věkové ani jiné omezení, vědci potřebují pestrou nabídku zájemců. Kdo se nějaké studie zúčastní, může na vyžádání dostat snímek svého mozku a v některých případech také drobnou finanční odměnu. Více informací: https://www.mediprofi.cz/33/vyzkumnici-hledaji-zdrave-dobrovolniky-srovnaji-je-s-pacienty-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z32xLZCmIKy2_ZvcSiTqPME/?uri_view_type=8&wa=WWW18E7%20MP&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENZD&utm_source=ENZD&utm_medium=enl&utm_campaign=ENZD-2018-15&utm_content=ENZD-newest-paid&contract=E21079264&utm_content=ENZD-newest-paid. Zdroj: Verlag Dashöfer

30.7.2018
Fotografická soutěž – Navzdory bariérám

Cenu uděluje Vládní výbor pro zdravotně postižené občany za fotografie, které nejlépe zobrazují okamžiky, kdy člověk se zdravotním postižením překonal stávající bariéry, ať už architektonické, informační nebo i mezilidské. Přihlášky se přijímají do 15. října 2018. Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, a to na email fotosoutez@vlada.cz. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Přihláška musí obsahovat jméno autora, kontakt, název díla, údaje, kde a kdy byla fotografie pořízena, případně i její popis. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/navzdory-barieram. Zdroj: Helpnet.cz

30.7.2018
Cena VVZPO za publicistické práce

Do soutěže lze přihlásit práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Pro rok 2018 se vyhlašují 3 soutěžní kategorie: a) televizní (přihlásit lze díla vysílaná v televizi nebo jinak veřejně publikovaná, např. prostřednictvím internetu, kina apod.); b) rozhlasová (přihlásit lze díla vysílaná v rozhlase nebo uveřejněná prostřednictvím internetu); c) tisková (přihlásit lze písemná díla veřejně publikovaná tiskem nebo prostřednictvím internetu). Cena se uděluje za publicistické dílo, které nejlépe popularizuje oblast života osob se zdravotním postižením a příznivě ovlivňuje postoj veřejnosti k těmto osobám. Přijímána je původní česká tvorba. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018. Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, a to do 30. 9. 2018. Přihláška musí obsahovat název díla, jméno autora (kolektivu), údaje, kde a kdy bylo dílo zveřejněno, pokud bylo dílo uveřejněno prostřednictvím internetu, musí být uveden i odkaz na URL adresu. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/cena-vvzpo-za-publicisticke-prace-2. Zdroj: Helpnet.cz

30.7.2018
Hepatitidu C už lékaři umějí snadno vyléčit. Jen se na ni musí přijít.

Virus hepatitidy C (HCV) se přenáší krví. Objeven byl poměrně nedávno, až v roce 1989. Nákaza je rozšířená zejména u nitrožilních uživatelů drog. Častými nositeli viru jsou však i lidé, kteří se nakazili při krevní transfuzi v dobách, kdy se krev dárců na HCV netestovala. Medicína udělala v posledních letech ohromný skok. Nákazu, kterou dřív bylo těžké z těla odstranit, dnes umí účinně léčit. Mnoho nakažených ale o své nemoci neví. Virus jim přesto soustavně a nepozorovaně poškozuje játra. Lidé v riziku a s podezřelými příznaky by proto měli zvážit vyšetření. Léčbu mohou zkusit i ti, jimž nepomohly starší, méně účinné druhy terapie. Virus je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění jater, orgánu naprosto nezbytného pro život. V České republice je podle panelu expertů chronicky infikovaných 0,4 až 0,5 % obyvatel. Ročně je však infekce diagnostikována jen asi u 1 tisíce lidí. Ostatní o své nemoci většinou neví. Zůstávají neznámí, šíří infekci a nemoc u nich může progredovat do jaterní cirhózy a rakoviny jater. Na přítomnost HCV mohou ukazovat příznaky jako únava, hubnutí, dále různé nemoci ledvin, kůže, diabetes, poruchy kognitivních funkcí, deprese, lymfomy, revmatické, endokrinologické, cévní choroby atd. Prvním krokem v diagnostice jsou jaterní testy a v návaznosti na ně případně test na přítomnost protilátek proti HCV. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/hepatitidu-c-uz-lekari-umeji-snadno-vylecit-jen-se-na-ni-musi-prijit. Zdroj: Helpnet.cz

30.7.2018
Nová pravidla by měla zpřístupnit bezplatnou právní pomoc

Od 1. července 2018 platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci. Ta by měla být nyní dostupnější. Zatímco doposud byla bezplatná právní pomoc poskytována obvykle v maximální délce 15 minut, od 1. července se může jednat až o 120 minut ročně. Podrobnější informace přinášejí stránky Veřejného ochránce práv: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravni-pomoc/. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Ministerstvo zdravotnictví spustilo portál pacientských organizací

Pacientům a pacientským organizacím je určen nový portál, který spouští Ministerstvo zdravotnictví. Součástí portálu je mj. databáze pacientských organizací, které se věnují různým onemocněním či postižením a sdružují pacienty a jejich blízké. Pacientské organizace poskytují důležité informace, nabízejí možnost mluvit s lidmi, kteří mají zkušenost s konkrétní nemocí. Mohou zájemcům zprostředkovat cenné rady pro co nejkvalitněji život prožitý s nemocí. Jsou zde zveřejněny i aktuální informace o Pacientské radě, jejímž prostřednictvím jsou pacienti zapojováni do tvorby zdravotnických politik. Portál najdete na stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Nové žádosti o příspěvek na bydlení

Stejně jako každý rok, i letos v červenci je třeba podat novou žádost o příspěvek na bydlení. Tentokrát na období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Zároveň je nutné, podle platné legislativy, doložit příjmy a uhrazené náklady za 2. čtvrtletí letošního roku. Příjemci dávky pak musí každé čtvrtletí dokládat příjmy a náklady související s bydlením, aby jim nárok na ni nezanikl. Doložit potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také ti, kteří pobírají přídavek na dítě. V článku na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/ani-v-lete-nemusi-lide-cekat-ve-frontach-na-cr najdete další informace o způsobech podání žádosti, termínech či formulářích. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Školení Instruktorů seniorů III. třídy

Česká asociace Sport pro všechny pořádá školení Instruktor seniorů III. třídy. Jedná se o základní kvalifikaci, která připravuje frekventanty školení na samostatnou cvičitelskou práci v oblasti pohybových aktivit pro seniory. Upozorňujeme, že školení je určené spíše pro cvičitele, kteří pracují se zdravými seniory, nikoli se seniory se zdravotním postižením. Rozsah školení: 50 hodin. Termín: 1. konzultace: 19. – 21. 10. 2018, 2. konzultace: 9. – 11. 11. 2018. Místo konání: Školící centrum ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5. Účastnický poplatek: pro členy ČASPV 1 800 Kč, pro ostatní 3 000 Kč. Závazné přihlášky je nutné zaslat do 10. 10. 2018 (včetně zaplacení poplatku). Podrobnější informace naleznete v přiložené pozvánce, včetně kontaktů pro přihlášení. Zdroj: ČASPV

POZVÁNKA_školení_SEN_2018_III

12.7.2018
Účtování osobní asistence

Česká asociace paraplegiků – CZEPA uvítá vyplnění dotazníku dostupnosti, kvality a úhrady osobní asistence, a to klienty osobní asistence. CZEPA zaznamenala různé klientské podněty, které kromě nedostatečného pokrytí v místě a čase naznačují, že některé organizace, poskytující osobní asistenci v domácím prostředí osob se zdravotním postižením, účtují tyto služby různým způsobem. Situace pravděpodobně souvisí s mnohoznačnými výklady některých definic a pojmů jak v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tak v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. Ne v každé lokalitě/kraji je dostatečné pokrytí sociálních služeb. Někteří klienti mají potíže službu osobní asistence sehnat, či zajistit asistenci ve dnech a časech, kdy ji osobně potřebují. Dochází tak k nerovnému postavení klientů, včetně jejich závislosti často na jediném poskytovateli. Kdo asistenci zajištěnou má, je často rád, že uspěl, a přijímá nastolené podmínky s obavou, aby o službu nepřišel. S ohledem na uvedenou problematiku organizaci CZEPA zajímá osobní zkušenost klientů s čerpáním a účtováním terénní osobní asistence. Proto připravila anonymní dotazník, o jehož vyplnění klienty žádá. Dotazník můžete vyplnit na stránkách https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdPQ6mQJOKYQzDcjup6y4YgV5c882qunQIONjT0Vcir5g49Q/viewform. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Kdo si letos může požádat o starobní důchod?

Nárok na starobní důchod vzniká letos při splnění dvou podmínek – dosažení důchodového věku a získání doby pojištění alespoň 34 let. V letošním roce dosáhnou důchodového věku: muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955, bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955, ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě, ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti, ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti, ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu, a částku důchodu si tím navýšit. Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu a po 360 kalendářních dnech této činnosti pak lze požádat o přepočet důchodu. Aby mohli „odejít“ do starobního důchodu, musejí získat alespoň 34 let doby důchodového pojištění (tedy odpracovaných let), do nichž se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.). O důchod je třeba požádat. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/kdo-si-letos-muze-pozadat-o-starobni-duchod. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Výběrové šetření osob se zdravotním omezením – VŠPO

Od 9. 7. 2018 do 18. 1. 2019 probíhá po celé České republice pod zkratkou VŠPO 2018 výběrové šetření zaměřené na to, jak se žije lidem se zdravotním omezením. VŠPO proběhlo již v roce 2013. Tentokrát se ovšem nezjišťují údaje o lidech se zdravotním postižením prostřednictvím lékařů, ale jsou dotazovány přímo osoby, které jejich zdravotní problém omezuje v běžných denních aktivitách. Šetření tak bude moci lépe postihnout, s jakými bariérami a komplikacemi se v reálném světě lidé se zdravotními potížemi setkávají. V rámci České republiky zkušení tazatelé Českého statistického úřadu osloví na 9000 předem vybraných domácností, ve kterých žije alespoň jedna osoba se zdravotním omezením ve věku 15 nebo více let. Jejich odpovědi pak pomohou získat velmi cenné souhrnné statistiky a údaje, které nejsou dostupné z jiných zdrojů. Tyto údaje mohou posloužit například jako podklad a argument pro prosazování legislativních změn směřujících k odstraňování bariér a zlepšení stávající situace osob se zdravotním omezením v ČR. S ČSÚ na šetření spolupracuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Výsledky minulého šetření VŠPO – 2013 najdete na stránkách https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove-setreni-osob-se-zdravotnim-omezenim-vspo. Zdroj: Český statistický úřad

12.7.2018
Již 18 vybraných nemocnic z celé ČR má svůj paliativní tým

V České republice každý rok umírá zhruba 100 tisíc lidí. Naprostá většina z nich umírá v nemocnicích a léčebnách bez podpory odborného týmu vyškoleného pro práci s nevyléčitelně nemocnými pacienty. Centrum paliativní péče se stalo odborným garantem a koordinátorem programu Spolu až do konce, který realizuje Nadační fond Avast, jehož cílem je rozvíjet paliativní péči v nemocničním prostředí. V roce 2016 bylo v grantovém řízení vybráno 18 českých nemocnic, které získaly prostředky na rozvoj nemocničních paliativních týmů, školení personálu, vytvoření vnitřních metodik a směrnic pro péči o nevyléčitelně nemocné pacienty. Více informací najdete na stránkách https://paliativnicentrum.cz/projekty/spolu-az-do-konce. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

22.6.2018
Komu je určeno dlouhodobé ošetřovné a kdo novou dávku může čerpat

Od 1. června 2018 si lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu nejméně 30 dní. Aby vůbec vznikl na dlouhodobé ošetřovné nárok, musí být splněny zákonem dané podmínky. A ty se vztahují jak na osoby, které podle rozhodnutí lékaře nemocnice potřebují dlouhodobou péči, tak na pečující osoby. Podrobnější informace o tom, v jakých situacích lékař vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, jaké jsou podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné, jaké doklady jsou potřeba a jak se o dávku žádá, jak je to s omluvením nepřítomnosti v práci po dobu dlouhodobé péče, nebo jaká je výše dlouhodobého ošetřovného najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/komu-je-urceno-dlouhodobe-osetrovne-kdo-novou-davku-muze-cerpat. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Nemajetné rodiny mohou získat brýle pro dítě zdarma

Oční Studio Aleš Žejdl věnuje 100 000 korun na bezplatné brýle pro děti. Akci Pomáháme pořádá Oční Studio Aleš Žejdl letos podruhé. Lze ji využít na nákup brýlí nebo kontaktních čoček pro děti a mládež do 15 let. Stačí zaslat příběh rodiny na e-mail pomahame@ocnistudio.cz. Firma žádost posoudí, vybrané děti pak získají brýle nebo kontaktní čočky na nejbližší jeden až dva roky. Přihlášky do projektu je možné zasílat do 31. 8. 2018. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/nemajetne-rodiny-mohou-ziskat-bryle-pro-dite-zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Víte, na jaké preventivní prohlídky máte nárok a kde se můžete nechat ošetřit?

Prevence je nedílnou součástí péče o zdraví i v době, kdy nepociťujete žádné potíže. Na preventivní prohlídky nezapomínejte, mohou totiž odhalit závažná onemocnění v jejich počátku. Víte, na jaké preventivní prohlídky máte kdy nárok? Setkali jste se někdy s tím, že by vás v nemocnici v neakutních případech odmítli vyšetřit, protože máte bydliště jinde? Argument takzvané spádovosti by se již používat neměl. Pojištěnec má ze zákona právo vybrat si smluvního poskytovatele. Odpovědi na otázky spojené se spádovostí a s preventivními prohlídkami se dočtete v poradně, která byla připravena ve spolupráci s MUDr. Janou Vyskočilovou, hlavní lékařkou EUC Kliniky Plzeň, a MUDr. Lucií Bejstovou, dětskou lékařkou EUC Kliniky Plzeň. Informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/vite-na-jake-preventivni-prohlidky-mate-narok-kde-se-muzete-nechat-osetrit. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Širší bezplatná právní pomoc pro nemajetné

Od července 2018 se rozšíří státem hrazená právní pomoc lidem, kteří si nemohou dovolit zaplatit vlastního advokáta. Zájemce o bezplatnou právní poradu s advokátem na ni bude mít nárok, jestliže jeho průměrný měsíční příjem nepřesáhne posledního půl roku před podáním žádosti trojnásobek životního minima (to aktuálně pro jednotlivce činí 4310 korun). Podle místopředsedy České advokátní komory Roberta Němce bude stát nemajetným nově garantovat i zastupování v oblastech ústavního a správního práva. Bezplatná právní pomoc je trojího typu. Může to být krátká informativní právní porada s advokátem. Druhým případem je poskytování právních služeb ze strany advokáta – tedy zastupování v řízení před soudem či správním orgánem, nebo například sepsání listiny. Do třetice jde o právní pomoc cizincům v detenčních zařízeních. Žádosti o právní porady se budou podávat na formuláři sestaveném ministerstvem spravedlnosti. Za podání žádosti se bude platit stokorunový administrativní poplatek, který komora odpustí mj. držitelům průkazu ZTP, lidem pobírajícím dávky v hmotné nouzi nebo dětem. Konzultace bude do 120 minut ročně. Více informací: https://www.inspirante.cz/index.php/2018/06/20/sirsi-bezplatna-pravni-pomoc-pro-nemajetne/, nebo https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617. Zdroj: Aktivní život

22.6.2018
Nestihli jste INSPO 2018? Podívejte se na videozáznamy přednášek

Na konferenci INSPO 2018 zaznělo 23 přednášek. Řada z nich představila v premiéře nová řešení usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Aby se o nich mohli dozvědět i další zájemci, kteří se nemohli konference zúčastnit, připravilo Středisko Teiresiás videozáznamy přednášek. Jak je už tradicí, videozáznam v sobě integruje prezentaci, projev řečníka, pohled na tlumočníka či tlumočnici do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči. Kromě videozáznamu přednášek (na stránkách http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2018/videozaznamy-prednasek) je k dispozici také sborník psaných příspěvků (na stránkách http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2018/program-konference), ve kterých měli přednášející možnost přiblížit danou problematiku podrobněji. V několika případech, kdy přednášející nedodali příspěvky do sborníku, jsou zde vystaveny jejich prezentace. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Kniha Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy

Knihu vydal autorský kolektiv doc. PhDr. Kamily Řasové, Ph.D. Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV v Praze. Roztroušená skleróza (RS) je nemoc, která dovede život obrátit ze dne na den zcela naruby. RS je často diagnostikována v mladém věku, kdy většina lidí prožívá své partnerské vztahy, rodičovství a plánuje svou budoucnost. V těchto chvílích je velmi obtížné přijmout diagnózu závažného onemocnění. Proto je důležité, aby člověku s nově diagnostikovanou RS rodina i zdravotníci poskytli podmínky pro její přijetí. Zásadní je především informovanost o nemoci a možnostech, jak i s ní lze prožít kvalitní život. Nezastupitelnou úlohu v rehabilitaci nemocných s RS má fyzioterapie. Nemůže nemoc vyléčit, ale může výrazně zpomalit její progresi, ovlivnit její projevy a zlepšit kvalitu života. Proto autorský kolektiv připravil tuto knížku, jejímž cílem je informovat o možnostech fyzioterapie. Měla by nemocným pomoci se onemocnění RS aktivně postavit. Knihu si můžete bezplatně objednat na emailové adrese o.husek@seznam.cz. Více informací: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/moznosti-fyzioterapie-v-lecbe-roztrousene-sklerozy-a11495939. Zdroj: Aktivní život

22.6.2018
Začala kampaň Informace léčí

Cílem kampaně je vytvořit zdroj relevantních informací pro pacienty, kteří mají diagnostikovanou rakovinu, a pro jejich rodinné příslušníky. Díky projektu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) s podporou neziskové organizace Liga proti rakovině Vznikly webové stránky www.informace-leci.cz, kde pacienti bezplatně získají důležité informace o prevenci, možnostech léčby a v neposlední řadě také o zkušenostech pacientů. Webový průvodce je určen všem, kteří chtějí získat z úst předních českých odborníků relevantní informace o onkologii v České republice, možnostech léčby a nezbytné rady pro úspěšné zvládnutí terapie. Návštěvník najde na webovém průvodci interaktivní videa, která ho seznámí se základními odpověďmi na otázky, které trápí nejen pacienty. S projektem je spojená také edukační kampaň ve vybraných městech České republiky – interaktivní boxy budou instalovány v nákupních centrech v Praze, Brně a v Plzni: Praha 4.9. – 5.9.2018 OC Černý Most, Brno 11.9.2018 OC Futurum, Plzeň 12.9.2018 OC Luna. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zacala-kampan-informace-leci. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Festival muzejních nocí 2018

XIV. ročník Festivalu muzejních nocí 2018 bude probíhat ve dnech 18. května až 9. června 2018. Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Akci organizuje Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Vstupné je často zdarma. Více informací o programu, akcích a zapojených institucích najdete na stránkách http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni. Zdroj: AMG

17.5.2018
Zážitkový veletrh Kreativ i abilympiáda pobaví a potěší každého

Blíží se 26. národní abilympiáda, dvoudenní přehlídka pracovních a volnočasových dovedností osob se zdravotním postižením. V pardubické Tipsport areně začne netypicky ve čtvrtek 17. května 2018 dopoledne, konkrétně v 8:45 hod. O medaile bude v 17 soutěžních disciplínách bojovat 81 hendikepovaných lidí. Největší zájem je o návrh plakátu, fotografování, keramiku, malování na kameny a aranžování suchých květin. Hlavní akcí však je zážitkový veletrh Kreativ. Ten nabídne desítky stánků s rukodělnými užitnými či dekorativními předměty a 15 tvořivých dílniček, v nichž si dospělí i děti budou moci vybarvit mandalu, vyzkoušet drátování nebo třeba ozdobit perník. Novinkou je burza zaměstnavatelů osob s postižením. Po oba dny bude probíhat pestrý doprovodný program. Vstup na Kreativ i abilympiádu je zdarma. Více informací najdete na stránkách http://www.caaos.cz/abilympiada-2018/. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Co dělat, když…

Žijeme v době, která je plná nejrůznějších nástrah a nebezpečí. Všechny mají ale jedno společné, lépe se zvládají, pokud jsme na ně připraveni předem. Na stránkách https://bezpecnost.praha.eu/clanky/co_delat_kdyz se dozvíte, jak reagovat na nenadálé životní situace, jak se na ně připravit a jak jim předcházet. Jak se zachovat v případě povodní, při úniku nebezpečných látek a mnoho dalších rad naleznete v menu na uvedených stránkách. Dozvíte se, co má obsahovat evakuační zavazadlo, jak postupovat při evakuaci, co dělat v případě výpadku elektrické energie, jak se zachovat při požáru, dopravní nehodě, jak správně nahlásit mimořádnou událost, co dělat při vyhlášení smogové situace a mnoho dalších postupů a doporučení. Zdroj: Hl. m. Praha

17.5.2018
Jarní hnízdění aneb je to na budku

Projekt, který podpoří osoby se zdravotním postižením, především ty, které čelí následkům poškození mozku, zahajují Dílny tvořivosti, o.p.s. Projekt je zaměřen na snížení následků, kterým musí lidé po poškození mozku čelit v každodenním životě. Mezi nejzávažnější z nich oni sami řadí zejména neschopnost srozumitelně komunikovat, pamatovat si, samostatně organizovat a plánovat svůj čas i ztrátu schopnosti číst a psát. Všichni zúčastnění budou moci zdokonalit své sociální a komunikační dovednosti. Během projektu získá pracovní zkušenost přibližně 15 až 20 lidí se zdravotním postižením, kteří se budou podílet na všech hlavních aktivitách. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/jarni-hnizdeni-aneb-je-na-budku. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Včasná pomoc dětem

Vznikla online mapa dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online mapu dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Jedná se o podpůrnou webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc. Součástí stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se děti nejčastěji setkávají s problémy. Každá ikona obsahuje konkrétní příklady problémů – ty jsou určeny dětem, které váhají, zda mají vyhledat pomoc. V mapě pak mohou děti vyhledat nejbližšího poskytovatele služeb krizové pomoci dle místa bydliště. Informace a mapa jsou dostupné na https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Telefonický hovor bez bariér – i osoby s postižením sluchu mohou plnohodnotně telefonovat

Sociální firma TextCom rozšířila mobilní aplikaci eScribeDroid pro simultánní přepis mluvené řeči o novou službu telefonický hovor s přepisem, kterou poprvé představila na konferenci INSPO. Nová telekomunikační služba je určena lidem, kteří komunikují v českém jazyce, sami mluví, ale potřebují zprostředkovat řeč druhé strany hovoru písemnou formou. Nejefektivněji tak tuto službu využijí lidé ohluchlí v průběhu života, lidé s vrozenou či věkem získanou nedoslýchavostí, mohou ji však ocenit také cizinci s částečnou znalostí češtiny, jimž psaný text podstatně usnadní porozumění řeči volané osoby. Simultánní přepis mluvené řeči je doslovný, autentický a probíhá v reálném čase: uživatel služby sám mluví, má možnost bezprostředně reagovat, ptát se a odpovídat. Hovor lze uskutečnit pomocí chytrého telefonu či tabletu s operačním systémem Android, aplikace je bezplatně ke stažení na Google Play. Po její instalaci a spuštění je třeba se zaregistrovat, na zadanou e-mailovou adresu budou následně zaslány přístupové údaje a současně s registrací dojde k automatickému přihlášení do aplikace. Pro užití služby musí být mobilní zařízení připojeno k internetu. Více informací najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/telefonicky-hovor-bez-barier-i-osoby-s-postizenim-sluchu-mohou-plnohodnotne-telefonovat. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity přijímá přihlášky od 2. května do 30. června 2018. Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity nabízí všem aktivním seniorům s chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas nejen možnost vzdělávat se, dozvídat se nové poznatky ze světa vědy a seznamovat se s erudovanými odborníky, ale i navazovat nová přátelství se svými vrstevníky. Zájemcům, kteří si chtějí rozšířit svůj přehled a vědomosti z nejrůznějších vědních oborů, je určen Všeobecně zaměřený kurz. Na jeho koncepci a obsahu se podílejí jednotlivé fakulty MU, čímž je zaručen víceoborový charakter. Po ukončení tříletého cyklu obdrží posluchači na slavnostní promoci osvědčení o absolvování. Naopak ty, jejichž zaměření je vyhraněné a patří mezi milovníky a obdivovatele umění ve všech jeho podobách, možná zaujme tříletý kurz Umění, objednavatelé a umělecký styl v dějinách. Neméně atraktivní jsou nabízené jednoleté kurzy Kulturní dědictví a památková péče na Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) nebo Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu. Přednášky trvají 90 minut a konají se jednou za 14 dní v období od října 2018 do května 2019. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2018/2019 stanoveno ve výši 800 Kč. Přihlášky je možné podat od 2. května do 30. června 2018 buď osobně v kanceláři Univerzity třetího věku MU (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky. Další informace a podrobnosti o nabízených kurzech, podmínkách přijetí a možnostech přihlašování naleznete na www.u3v.muni.cz. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Smejkalovky pomáhají

Na IV. ročník charitativního běhu, který se uskuteční 23. května 2018 v Olomouci – Smetanovývh sadech v odpoledních hodinách, zve Nadace prof. Vejdovského. Jedná se o závody s bohatým doprovodným programem pro celou rodinu. Součástí je i závod pro hendikepované, dětské závody, apod. Registrace je možná online do 16. 5., poté je možné se registrovat na místě. Více informací najdete na stránkách http://rozbehamecesko.cz/smejkalovky-pomahaji-iv-rocnik/. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Dotazník ke stravování

Obrátila se na nás studentka, Bára Svobodová, která studuje Pedagogickou fakultu UK v Praze a jako součást bakalářské práce dělá dotazníkový průzkum napříč generacemi ohledně stravování. Vytvořila online dotazník (odkaz níže), a potřebovala by další respondenty ve vyšším věku, kteří by ho vyplnili. Pokud byste chtěli studentce pomoci, vyplňte prosím anonymní dotazník na stránkách https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/stravovani-ve-20-a-21-stolet/. Vyplnění zabere asi 10 minut. Zdroj: STP ČR z. s.

17.5.2018
Festival Colours of Ostrava 2018

Bezbariérový festival Colours of Ostrava 2018 proběhne 18. – 21. 7. 2018 v unikátním industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Festival nabídne na 21 venkovních i krytých scénách přes 350 programových bodů – koncertů, divadel, workshopů, diskusí v rámci mezinárodního fóra Meltingpot, filmů i výtvarných akcí. V rámci projektu Colours bez bariér stejně jako v minulých letech festival nabízí řadu výhod pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P – jako jsou například zvýhodněná cena vstupenky, u ZTP/P doprovod zdarma, zprostředkování bezbariérového ubytování, možnost objednat si zdarma asistenta, který poskytne servis při pohybu v areálu. I v letošním roce je možné využít přepravu osob po Ostravě bezbariérovými automobily, tzv. BB TAXI. Návštěvníci se zdravotním znevýhodněním s průkazem ZTP a ZTP/P si navíc mohou zarezervovat parkovací místo před areálem i ve stanovém městečku. Bližší informace o projektu Colours bez bariér najdete v příloze nebo na webových stránkách www.colours.cz, sekce Praktické. Pro všechny potřebné informace pro OZP funguje také kontaktní e-mail bezbarier@colours.cz a telefon 731 932 768. Zdroj: Colours of Ostrava

Colours bez bariér – zvací dopis 2018

17.5.2018
Poněšický Survival

Světově unikátní 24hodinový závod dvojic se koná 8. až 10. června 2018 v okolí Českých Budějovic, ještě jsou volná místa v kategorii “vozíčkář + choďák”. Myšlenkou závodu je integrace paraplegiků do závodu nehandicapovaných. Cílem je umožnit oběma kategoriím změřit síly v několika průnikových disciplínách a dokázat tak, že handicap velmi často není problémem těla, ale nedostatkem vůle. Podrobnosti najdete na webu závodu: http://www.survivalponesice.cz/zavod/. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2018
Webové stránky s bezbariérovými byty

Asistence, o.p.s. usiluje o reálné řešení zoufalé situace lidí s postižením při hledání bezbariérových bytů v Praze. Vytvořili stránky www.bezbabyty.cz, na kterých mohou majitelé nemovitostí nabídnout byty s bezbariérovým přístupem k pronájmu. Najdete zde také konkrétní lidi, kteří bydlení v Praze hledají. Zdroj: Asistence, o.p.s.

11.5.2018
Noc kostelů 2018

Výjimečně a zdarma se pro všechny návštěvníky otevřou v jeden den brány zhruba 1300 chrámů, kostelů a modliteben po celé České republice. Akce se koná v pátek 25. května 2018 od 18:00 do 23:00 hod. Akce je opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Letošní, již desátý ročník, nabídne pestrý kulturně-duchovní program, který organizují tisíce dobrovolníků z jednotlivých farností. Nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení. Možnost bude nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. Více informací najdete na stránkách https://www.nockostelu.cz/. Zdroj: MČ Praha 8

11.5.2018
Den pro zdraví seniorů a festival pohybu pro děti Praha – Ládví

Akci pořádá Seniorfitnes z.s. spolu s KIS ops a Beachklub Ládví 18. května 2018 od 9.00 hodin v areálu Beachklubu Ládví, Chabařovická 4, Praha 8. Pořadatelé vás zvou na den pro zdraví, den plný zajímavých aktivit. Těšit se můžete např. na následující: turnaj ve fotbalu v chůzi, turnaj v beachvolejbalu pro seniory – bez výskoků, sebeobrana, cvičení na židlích, pétangue, hry s Albi, řecké tance pod vedením české zpěvačky řeckého původu Marthy Elefteriadu, nebo setkání, besedy a cvičení se známými osobnostmi. Startovné 40 Kč. Každý registrovaný účastník obdrží dárky od sponzorů v hodnotě cca 200 Kč a poukaz na nákup od firmy Rohlík 100 – 200 Kč. Vzhledem k předpokládané návštěvnosti je nezbytné se závazně přihlásit předem. Více informací: https://www.praha8.cz/Den-pro-zdravi-senioru-a-festival-pohybu-pro-deti-1.html. Zdroj: MČ Praha 8

11.5.2018
Dobrý den Kociánko

Od roku 2011 je festival Dobrý den Kociánko otevřen pro širokou veřejnost. Zámecká zahrada skýtá zákoutí jako stvořená pro dílny, divadlo, výtvarníky, blázny a umělce nejen z Brna a okolí. Najdete tu Jarmark neziskových organizací, prodejní Jarmark, zajímavé a zdravé stánky s občerstvením stejně jako kvalitní kulturní program pro všechny věkové kategorie. Festival se koná 24. května 2018, od 10 do 21 hod. v Centru Kociánka, Brno (Kociánka 93/2, 612 47 Brno-Královo Pole). Vstupné dobrovolné. Více informací: http://dobrydenkocianko.cz/. Zdroj: Liga vozíčkářů

11.5.2018
Festival Open House Praha

Festival Open House Praha každý rok otevírá v rámci jednoho květnového víkendu zdarma pro veřejnost jinak běžně nepřístupné zajímavé budovy a prostory. Akce se koná v sobotu 19. a v neděli 20. května 2018 v Praze. Letošní 4. ročník festivalu vám zpřístupní více než 60 budov a prostorů, např. budovu Expo 58, Invalidovnu, Národní technickou knihovnu, Petschkův palác, apod. Seznam všech zpřístupněných budov v rámci festivalu najdete na festivalových webových stránkách www.openhousepraha.cz. Festival je zdarma, a to jak vstup do všech budov, tak účast na doprovodných akcích i listy pro malé architekty. Bezbariérovost je u každé budovy jiná – informace o přístupnosti najdete u medailonku budovy v katalogu nebo na webu. Zdroj: MČ Praha 8

10. 4. 2018
Léčebny dlouhodobě nemocných: jaké vybavení mohou pacienti vyžadovat?

Pacienti v léčebnách dlouhodobě nemocných často netuší, jaké služby a vybavení mohou očekávat a vyžadovat. Potřebné informace chybí také jejich příbuzným. Web veřejného ochránce práv proto zveřejnil přehled základních materiálních podmínek, které má každé takové zařízení splňovat. Ombudsmanka dlouhodobě monitoruje podmínky lidí, kteří jsou umístěni v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. O svých zjištěních pravidelně informuje veřejnost. Podrobnější informace najdete v článku na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/lecebny-dlouhodobe-nemocnych-jake-vybaveni-mohou-pacienti-vyzadovat a ve zprávě, která je tam zveřejněna. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2018
Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy

Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy, rozhodla vláda. Sleva 75 procent z jízdného v železniční i autobusové dopravě pro studenty do 26 let a seniory od 65 let bude platit od chystané změny jízdního řádu, tedy od 10. června 2018. Toto opatření má zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro vymezené skupiny cestujících, ve kterých se obecně vyskytuje větší podíl lidí s nízkými příjmy. Současně chce ministerstvo dopravy stimulovat využívání veřejné hromadné dopravy mladými lidmi. Děti do šesti let budou dál jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva. Senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou prokazovat platným dokladem totožnosti, jakým je nejčastěji občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný oficiální průkaz s fotografií. Cestující od 18 let budou předkládat studentský průkaz, o jehož podobě se s dopravci jedná. Dopravci budou mít možnost některé spoje ze slevy vyloučit. O jaké spoje půjde konkrétně, je však ještě předmětem jednání. Více informací: http://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Schvaleno-Seniori,-zaci-a-studenti-budou-mit-od-p?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy. Zdroj: Verlag Dashöfer

10. 4. 2018
Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb

Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb byl spuštěn na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz. Určen je především pro širokou veřejnost k vyhledání potřebné zdravotní služby. Portál nabízí v souladu s legislativou přehled všech oprávněných poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických zařízení na území ČR s výjimkou zdravotnických zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a Ministerstvem spravedlnosti. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2018
„Česko-slovenské“ důchody

Od 1. ledna 1993 se Česko i Slovensko staly samostatnými státy, což mělo dopad též do oblasti důchodů. Přiznávání všech druhů důchodů za odpracované roky ve společném státě stanovují pravidla zakotvená ve smlouvě mezi ČR a SR. Pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) je i po 25 letech tato problematika stále aktuální, a to zejména z pohledu rozhodování o důchodech a poskytování odborných konzultací lidem s pracovní historií z období ČSFR. V souvislosti s rozdělením federace vstoupila od 1. 1. 1993 v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení. Ta mimo jiné zakotvuje stále platná pravidla pro rozdělení nákladů na přiznávání a vyplácení důchodů za doby zaměstnání (pojištění), které lidé získali za dobu společného „československého“ státu. Rozhodným kritériem bylo podle článku 20 Smlouvy stanoveno sídlo zaměstnavatele občana k 31. 12. 1992, tj. k datu rozdělení ČSFR. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/cs/32529. Zdroj: MPSV ČR

10. 4. 2018
Festival Pod duhovými křídly

Pardubický kraj a NRZP společně pořádají předání ceny „Duhové křídlo“ za práci v sociální oblasti. Nabízejí, že se této akce můžete zúčastnit. Dále organizují festival „Pod duhovými křídly“, který se uskuteční 25. 4. 2018 v Poličce a 21. 5. 2018 v Pardubicích. Hlavní cílem festivalu je přehlídka vystoupení uživatelů sociálních služeb a organizací pro osoby se zdravotním postižením. Do tohoto festivalu se můžete přihlásit jako účinkující. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1915-informace-c-16-2018-duhove-kridlo-2018-festival-v-pardubicich.html. Zdroj: NRZP ČR

10. 4. 2018
Na zimomřivost seniorů působí blahodárně pohyb a budování svalů

Článek na stránkách http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/na-zimomrivost-senioru-pusobi-blahodarne-pohyb-a-budovani-svalu/ uvádí, co může za zvýšenou zimomřivost starších lidí, i to, jak proti ní bojovat. U seniorů většinou není zimomřivost výsledkem jednoho faktoru, ale souhry hned několika vlivů. Častěji se u nich projevuje podvýživa, kvůli které nemá jejich tělo dostatek energie, aby mohlo vyrábět teplo. Příčinou bývá také úbytek svalů, které se na produkci tepla také podílejí. Za pocit zimy může i nízké množství červených krvinek nebo snížená funkce štítné žlázy, svou roli hrají i léky, které mohou způsobovat zimomřivost, ale i další nechtěné projevy. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

10. 4. 2018
Škola zotavení – kurzy s tematikou spojenou s duševním zdravím a nemocí

Širokou škálu kurzů s tematikou spojenou s duševním zdravím a nemocí nabízí v Praze zdarma Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Máte vy nebo někdo z vašich blízkých zkušenost s duševním onemocněním? Přihlaste se na kurzy, které vám pomohou žít spokojenější a naplněný život navzdory zdravotním obtížím, jimž musíte občas čelit. Kurzy začínají v dubnu 2018. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/skola-zotaveni. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2018
Dotazník zdravotní péče

Od 1. 2. 2018 do 31. 8. 2018 mají pacienti v České republice opět možnost ovlivnit dění v českých nemocnicích a zdravotních pojišťovnách prostřednictvím 13. ročníku celostátního průzkumu bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů, ambulantních pacientů a zaměstnanců nemocnic – Nejlepší nemocnice ČR 2018. Cílem průzkumu je postupné zlepšování kvality zdravotních služeb a péče v českých nemocnicích směrem k potřebám pacientů. Hlasovat můžete rovněž v celostátním průzkumu Zdravotní pojišťovna roku 2018, který má za cíl podpořit pozitivní komunikaci zdravotních pojišťoven s pojištěnci a zdravotnickými zařízeními (otázky zaměřené na hodnocení zdravotních pojišťoven z pohledu pojištěnců jsou součástí dotazníku pro hodnocení nemocnic). Aktuální dotazník pro hospitalizované pacienty naleznete na stránkách: http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-hospitalizovani.html?_=1, Aktuální dotazník pro ambulantní pacienty naleznete na stránkách http://www.hc-institute.org/cz/dotazniky/pacienti-ambulantni.html?_=1. Zdroj: NRZP ČR

10. 4. 2018
Kurz angličtiny pro lidi s mentálním postižením

Kurz pořádá v Praze Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. Kurz probíhá každou středu od 16 do 17 hodin na adrese Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, Karlínské náměstí 59/12, Praha. kurz je pro účastníky zdarma. Zájemci o kurz mohou kontaktovat Evu Kremlíkovou na e-mailu: eva.kremlikova@spmpcr.cz, nebo telefonicky 221 890 436, 776 237 799. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/kurz-anglictiny-pro-lidi-s-mentalnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2018
Host Pod Parapletem Miroslav Táborský

Centrum Paraple, o.p.s. pořádá besedu s filmovým a divadelním hercem a dabérem, panem Miroslavem Táborským. Beseda se uskuteční 21. května 2018 od 18:30 do 20:00 hod. v Centru Paraple, o.p.s. (Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10 – Malešice). Vstup zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/host-pod-parapletem-miroslav-taborsky. Zdroj: Helpnet.cz

21. 2. 2018
Předdůchody mají vlastní web

Problematice „zrychlené cesty do penze“ se nově věnuje specializovaná internetová stránka. Podobnost názvů předdůchod a předčasný důchod způsobuje, že je obojí mnohdy považováno za zcela totožný pojem. Opak je však pravdou. Předčasný důchod je na rozdíl od předdůchodu státní dávka. Žadatel o předčasný důchod tak není nijak limitován tím, že by musel disponovat dostatečnými úsporami, bez kterých se naopak žadatel o předdůchod neobejde. Zásadní rozdíl je však v pozdějším dopadu na výpočet starobního důchodu. U předdůchodu se následný starobní důchod takřka nekrátí, naopak u předčasného důchodu probíhá krácení v intervalu každých 90 dní a je doživotní. Vstup do předčasného důchodu znamená, že nárok na vstup do normálního starobního důchodu již nikdy nevznikne a pokračuje důchod předčasný. Při souběhu obou těchto penzí platí pravidlo, že předčasný důchod je „silnější kartou“ a přebíjí benefity předdůchodu (tzn. vyloučenou dobu, nekrácení starobního důchodu, neomezený výdělek). Před tímto souběhem penzí jsou však všechny tyto výhody zachovány. Systém předdůchodů byl uveden do praxe roku 2013, na základě tzv. „malé důchodové reformy“, kterou prosadil bývalý ministr MPSV – Jaromír Drábek. Hlavním záměrem zavedení předdůchodů bylo umožnit lidem, kteří nemohou „těsně“ před starobním důchodem anebo z jiných důvodů (zdravotních, osobních) najít zaměstnání – překlenout dobu, než jim vznikne nárok na řádný starobní důchod. Předdůchod je sice obecně užívaný pojem, který však v příslušném zákoně nenajdete. Fakticky se jedná o starobní penzi na určenou dobu – která zároveň musí splňovat další nezbytné podmínky, aby nárok na předdůchod vůbec vznikl. Pobírání předdůchodu v podstatě znamená jednu z forem čerpání vlastních úspor z doplňkového penzijního spoření. Přestože se tedy nejedná o „státní dávku“ – může mít na následný (státní) starobní důchod přímý dopad a rovněž vstup do předdůchodu je přímo navázán na datum vzniku nároku na tuto penzi. Detailně se problematikou předdůchodů a předčasných důchodů zaobírá nový internetový portál www.predduchod.cz. Zdroj: Helpnet.cz

21. 2. 2018
Soutěž T-Mobile Rozjezdy

Nosíte v hlavě nápad na podnikání, nebo už na vlastní triko podnikáte? Nebo znáte někoho takového ve svém okolí? Přihlaste svůj podnikatelský projekt do T-Mobile Rozjezdů! Vyhrát můžete jak v regionálním, tak i celostátním kole soutěže. Pro koho je soutěž přesně určena? Pro všechny, kteří: a) mají v hlavě nápad a plán, jak na něm postavit podnikání, b) podnikají s přihlašovaným předmětem podnikání méně než rok nebo své podnikání rozjedou do šesti měsíců od vyhodnocení soutěže. Nevadí tedy, jestli jste v minulosti s jiným produktem nebo službou již podnikali a že máte IČO déle než rok. Na vítěze čekají finanční výhry. Přihlásit své projekty můžete do 12. března 2018. Více o soutěži, bezplatných seminářích i on-line přihlášku najdete na www.rozjezdy.cz. Zdroj: T-Mobile

21. 2. 2018
Cvičební maraton MaRS

7. ročník 24hodinového nepřetržitého cvičení na podporu lidí nemocných roztroušenou sklerózou napříč Evropou i všemi věkovými kategoriemi je opět tady. Bude se konat 2. – 3. března 2018, od pátku (18:00 hod.) do soboty (18:00 hod.) na různých místech České republiky. Organizátorem je Nadační fond IMPULS. Cvičení probíhá pod odborným dohledem v kruhovém tréninku nebo při skupinových cvičeních, které jsou vhodné pro pacienty s RS. Pohybové aktivity jsou ale určeny i jejich rodinám, přátelům, lékařům, terapeutům či zdravotním sestrám a komukoliv dalšímu, kdo chce podpořit dobrou věc. Do maratonu se zapojují i hendikepovaní lidé na vozíčku a imobilní pacienti cvičením z domova. Mezi sportovní aktivity jsou zařazeny speciální kruhové tréninky, skupinové lekce (aerobní, posilovací cvičení), zdravotně-rehabilitační cvičení (jóga, taichi, pilates…) a jiné sportovní aktivity vhodné pro nemocné s RS (plavání, outdoorové aktivity atp). Vždy se cvičí pod dohledem odborných cvičitelů a fyzioterapeutů. Akce je spojena s dobrovolným vstupným, dary a finanční podporou od sponzorů. Přehled sportovišť a podrobnější informace najdete na stránkách http://maratonmars.cz/. Zdroj: Aktivní život

21. 2. 2018
Podpůrně vzdělávací setkání pro pečující o člověka s mentálním postižením

Setkání pořádá v sobotu 7. dubna 2018 od 9 do 18 hod. v Centru Marineum v Praze Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s. Program pro rodiče dětí a dospělých lidí s mentálním postižením povedou dva zkušení lektoři. Pro potomky a blízké s mentálním postižením bude zajištěn doprovodný volnočasový program. Cena je 150 Kč pro každého účastníka. Podrobnější informace a registrační formulář najdete na stránkách http://www.spmpcr.cz/podpurne-setkani-7-4-2018-praha/. Zdroj: Helpnet.cz

21. 2. 2018
Hubnoucí senior by se měl vyhnout hlavně 3 věcem

I starší lidé někdy potřebují shodit přebytečná kila a také oni mají sklony pokoušet se o to různými nevhodnými způsoby. Tato kategorie má navíc svá specifika daná věkem. Nadváhu je obecně potřeba redukovat zdravým způsobem s ohledem na vlastní organismus, nespěchat a volit komplexní přístup. Diety u seniorů je třeba více než u jiných kategorií přizpůsobovat i případným dalším onemocněním. V článku na stránkách http://www.dustojnestarnuti.cz/clanky/hubnouci-senior-by-se-mel-vyhnout-hlavne-3-vecem/ najdete některá doporučení. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

21. 2. 2018
Taneční workshop se Sportovním klubem vozíčkářů Praha

Taneční workshop se Sportovním klubem vozíčkářů Praha se uskuteční ve středu 21. 3. 2018 od 17:30 do 18:30 hod. v Centru Paraple (Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 – Malešice). Na workshopu si můžete zatančit spolu s členy tanečního oddílu pod vedením lektorky SKV Martiny Henrichové. Tato ukázková lekce je určena i pro úplné začátečníky, stačí chuť tanči či vyzkoušet něco nového. Lekce je volně přístupná klientům Centra Paraple i široké veřejnosti. Vstup zdarma. Více informací: http://www.helpnet.cz/kalendar-akci/tanecni-workshop-se-sportovnim-klubem-vozickaru-praha-0. Zdroj: Helpnet.cz

21. 2. 2018
Nezastavitelní by Birell

Startuje další ročník projektu, který pomáhá handicapovaným lidem zpátky ke sportu. Přihlásit se do něj mohou do 5. března 2018. Handicapovaní lidé teď mají šanci získat potřebnou sportovní pomůcku, která jim chybí. Registrace přihlášek probíhá na www.nezastavitelni.cz/registrace. Ze všech došlých přihlášek vybere finalisty Nezastavitelných v České republice a na Slovensku odborná komise v čele s paralympionikem Jiřím Ježkem, který je také českým ambasadorem projektu. Ti, co budou vybráni, zažijí neobyčejný rok plný zážitků a zajímavých setkání. Zdroj: Helpnet.cz

1. 2. 2018
Kollárovka seniorům – zdarma 10 lekcí, jak na internet

Od 1. března do 3. května 2018 se v prostorách Karlínské obchodní akademie, Kollárova 5/271, Praha 8 koná bezplatný kurz pro seniory zaměřený na rozvoj dovedností a znalostí v oblasti mobilní a digitální techniky (smartphony, tablety atd.), sociálních sítí (Facebook, Instagram), kyberšikany a bezpečnosti na internetu, internetového bankovnictví nebo mobilních aplikací. Kurz lektorují studenti Karlínské obchodní akademie. Podrobnější informace najdete na stránkách www.kollarovkaseniorum.cz. Zdroj: MČ Praha 8

1. 2. 2018
Helpnuti.cz – nová bezbariérová doprava v Brně

Od poloviny loňského roku funguje v Brně bezbariérové taxi s názvem HelpnuTi, které provozuje společnost HelpnuTi s.r.o. Vozidlo je vybaveno najížděcí rampou pro usnadnění přístupu vozíčkářů a jejich následnou přepravu bez přesedání. Přepraví elektrický i mechanický invalidní vozík, kočárek, invalidní skútr a v rámci možností i jiné kompenzační pomůcky, nákup, léky apod. Nabízen je i doprovod, například k lékaři, do obchodu atd. V případě delších cest lze zajistit dohled zdravotní sestry s dlouholetou praxí u lůžka (doprovod zdravotní sestry není hrazen ze zdravotního pojištění ani v sazbě za kilometr). HelpnuTi nabízí dopravu nejen po Brně, ale jezdí i do lázní nebo na výlety do zahraničí. Kapacita vozidla je 1 vozíčkář + 1 doprovod (počítáno bez řidiče). Jízdné se slevou pro držitele ZTP, ZTP/P, držitele senior pasu, studenti s ISIC: 18 Kč/km. Kontakt na dopravce: tel. 777 56 16 56, e-mail: bra.bec@seznam.cz. Více informací: http://helpnuti.cz/. Zdroj: Aktivní život

1. 2. 2018
Hledají se zdraví dobrovolníci na výzkum kognitivních funkcí u roztroušené sklerózy

RS centrum Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (RS centrum na Karlově náměstí) hledá za účelem svých studií kontrolní skupinu zdravých osob, kteří jsou ochotni podstoupit neuropsychologické vyšetření (jedná se především o vyšetření paměti, pozornosti a dalších funkcí). Vyšetřením pomůžete výzkumu roztroušené sklerózy. Hledají se především: 1) lidé starší 35 let, především co nejvíce lidí starších 55 let, 2) u lidí s nižším dosaženým vzděláním (ZŠ, SOU) jakéhokoli věku – nad 18 let. Vyšetření je krátké, zabere zhruba 30 minut. Dobrovolníci by neměli mít žádné neurologické nebo psychiatrické onemocnění, bez závislostí (závislost na tabáku nevadí), neměli by mít v posledním roce absolvované neuropsychologické vyšetření a v RS centru Neurologické kliniky by neuropsychologické vyšetření neměli mít absolvované nikdy. Více informací najdete na stránkách: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/hledame-zdrave-dobrovolniky-na-vyzkum-kognitivnich-a11327547. Zdroj: Aktivní život

1. 2. 2018
Veletrh neziskovek – NGO Market 2018

19. veletrh neziskovek, NGO Market 2018, se uskuteční ve středu 11. dubna 2018 ve Foru Karlín v Praze. Vstup na veletrh je pro návštěvníky tradičně zdarma. Návštěvníkům se představí neziskové organizace aktivní v sociální oblasti, vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech. Již tradičně nabídneme návštěvníkům bohatý doprovodný program plný workshopů, seminářů a praktických ukázek z činnosti více než 220 českých i zahraničních neziskovek. Můžete se také těšit na vzdělávací program ve spolupráci s Nadací Neziskovky.cz, networkingový koutek, apod. Organizace, které mají zájem na veletrhu vystavovat, se musejí registrovat prostřednictvím on-line formuláře na webu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfObEyjYdyIw4ONrZf_tw6KOBCtaaff4bYtglJ1sq8RoCfJMg/viewform. Kapacita výstavní plochy je omezená, vystavovatelé by se proto měli přihlásit včas. Cena za výstavní stánek je od 1 250 Kč. Podrobnější informace o veletrhu najdete na stránkách www.ngomarket.cz. Zdroj: Nadace Forum 2000

1. 2. 2018
Vznikla mapa dostupných služeb rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online mapu dostupných služeb rané péče. Jedná se o podpůrnou webovou stránku pro rodiny, které hledají pomoc. Součástí je návodné Desatero pro rodiče, které jim zodpoví otázky související s postižením dítěte, v mapě pak mohou rodiče vyhledat nejbližšího poskytovatele rané péče dle druhu postižení u dítěte. Mapa se je dostupná na https://ranapece.vcasnapomocdetem.cz/. Vyhledávat v ní je možné podle místa bydliště a druhu postižení. Zadat lze sluchové postižení, zrakové postižení, mentální postižení, kombinované postižení, poruchy autistického spektra a extrémně nedonošené děti. U každé z organizací poskytujících službu rané péče je uvedena adresa, kontaktní údaje a webové stránky. Nejméně možností najdou rodiče s extrémně nedonošenými dětmi, u ostatních druhů postižení je nabídka podstatně lepší. Zdroj: Helpnet.cz

1. 2. 2018
Výzva – biologická léčba

NRZP ČR prosí o spolupráci při shromažďování informací o případech, kdy byla onkologickým pacientům odepřena biologická léčba: „Vážení přátelé, v poslední době jsou v médiích zveřejňovány případy, kdy pacientům, kteří mají onkologické onemocnění a není u nich již účinná chemoterapie či ozařování, je odmítána biologická léčba. Podle dostupných informací je biologická léčba je v některých případech indikována jako jediný možný způsob léčení. Je všeobecně známo, že tato léčba je velmi nákladná, a proto se jí často brání lékaři indikovat a ze strany pojišťoven je vyvíjen velký tlak na to, aby lékaři tuto léčbu příliš nevyužívali. Jsme toho názoru, že je potřeba tento problém řešit systémově tak, aby u těch pacientů, kteří mají od lékařů indikovanou biologickou léčku, jako již jedinou možnou léčbu, byla tato léčba proplacena. Chápeme, že je potřeba nastavit pravidla, která budou srozumitelná, a budou aplikovatelná v každém případě, kdy bude léčba stanovena jako jediná možná. Vážení přátelé, pro jednání s odbornými společnostmi a pojišťovnami potřebujeme mít dostatek konkrétních případů a popisů situací, kdy byla biologická léčba odepřena, přestože ošetřující lékař ji předepsal jako jedinou možnou léčbu. Byli bychom rádi, kdybyste nám popsali Vaše životní příběhy, týkající se výše uvedených situací. Jde nám jednak o to, zda odmítnutí biologické léčby bylo iniciováno ze strany zdravotní pojišťovny nebo ji odmítlo poskytnout samo zdravotnické zařízení, ať už z jakéhokoliv důvodu. Velmi bychom přivítali i spolupráci pacientských organizací, které se této problematice dlouhodobě věnují. Prosím, abyste nám svoje zkušenosti napsali na adresu v.krasa@nrzp.cz. Bez Vašeho souhlasu samozřejmě jednotlivé příběhy nebudeme zveřejňovat. Pro jednání se zdravotními pojišťovnami a odborníky v této oblasti je budeme anonymizovat.“ Zdroj: NRZP ČR

10. 1. 2018
Desatero praktických „důchodových“ informací

Odchod do starobního důchodu je zásadní životní krok. Lidé, kteří se jej v blízké době chystají učinit, mají podle zkušeností odborníků správ sociálního zabezpečení v souvislosti s touto novou rolí často řadu dotazů, zajímají se především o to, jaká mají práva a povinnosti. Čes