euroklicznakPRODEJ EUROKLÍČŮ V ČR

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je od roku 1995 distributorem Euroklíčů pro lidi se zdravotním postižením v rámci celé České republiky.
V tomto textu naleznete informace o tom, co je to Euroklíč, kde ho lze použít, kde a jak je možné ho získat.

CO JE EUROKLÍČ A KDE SE POUŽÍVÁ

Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (např. vozíčkáře), a to k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. K tomu, aby se Euroklíčem dala tato zařízení otevřít, musejí být osazena speciálním zámkovým systémem. Výhodou Euroklíče je, že si s ním lidé se zdravotním postižením můžou tato zařízení odemknout sami a nemusejí žádat o klíč obsluhu. Se stručnou historií se můžete seznámit zde. Další informace o systému Euroklíčů naleznete v přiloženém letáku.

Euroklíč leták

KDE LZE EUROKLÍČ POUŽÍT

Na benzínových pumpách, na úřadech, ve školách, ve sportovních, kulturních, zdravotnických zařízeních, v obchodních centrech, v ubytovacích zařízeních a na mnoha dalších místech. Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve státech EU, kde je možnost jejich využití podstatně vyšší.
V Evropě je již registrováno přes 1 000 000 vydaných Euroklíčů, umožňujících přístup na přibližně 100 000 sociálních a technických kompenzačních zařízení. Jejich počet rychle roste, protože miliony spoluobčanů se sníženou schopností pohybu a orientace po celé Evropě žijí plnohodnotným životem, tedy cestují autem i veřejnou dopravou do zaměstnání, za sportem, kulturou, na dovolenou, vyřizují své záležitosti na úřadech a chtějí bez problémů využívat veřejná zařízení. V České republice ještě nelze Euroklíč využít příliš často, ale i tato situace se bude rychle měnit.

Aktuální seznam míst, kde lze Euroklíč v České republice použít, naleznete na webových stránkách společnosti HELO s.r.o.
Zařízení, ve kterých lze Euroklíč použít, jsou obvykle označena samolepkami.

JAK JE MOŽNÉ EUROKLÍČ ZÍSKAT

Euroklíč si můžete zakoupit ve Svazu tělesně postižených v České republice z. s.

Postup je velmi jednoduchý:
– Zájemce o Euroklíč vyplní jednoduchý formulář, který může získat přímo na Svazu tělesně postižených v České republice z. s. nebo si ho může stáhnout níže.
– Pokud o to má člověk se zdravotním postižením zájem, může mu na vyžádání poslat pracovník STP dokumentaci a následně i Euroklíč poštou.
– Není možné, aby Euroklíč získal každý, i člověk bez zdravotního postižení, protože potom by Euroklíč ztratil smysl. Proto o Euroklíč může žádat pouze člověk s průkazem osoby se zdravotním postižením, průkazem mimořádných výhod pro zdravotně postižené, tzv. průkazkou TP, ZTP nebo ZTP/P. Touto průkazkou se při žádosti o Euroklíč zdravotně postižený prokazuje.
– V případě organizací (právnických osob) je třeba předložit potvrzení o registraci organizace (výpis z obchodního rejstříku apod.).
– Výrobní a zároveň i prodejní cena klíče je 410,- Kč. (cena platná od 1.8.2014)

Jaké doklady pro vydání Euroklíče potřebujete:
– občanský průkaz
– průkazku TP, ZTP nebo ZTP/P

žádost o euroklíč FO

žádost o euroklíč PO

Adresa STP v ČR z. s., kde si můžete Euroklíč vyzvednout: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Od roku 2008 probíhá prodej Euroklíčů i v některých regionálních organizacích STP v ČR z. s., jejichž seznam naleznete v přiloženém dokumentu:

Prodej Euroklíčů v regionech

EUROKLÍČE ZDARMA

Od června 2008 do jara 2015 byly na území hlavního města Prahy pro lidi s tělesným postižením poskytovány Euroklíče zdarma v rámci projektu financovaného hlavním městem Praha (EUROklíče pro Prahu). Cílem tohoto projektu bylo zajistit osobám se sníženou schopností pohybu a orientace rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jakými jsou WC, výtahy, schodišťové plošiny. V současné době již bohužel není možné Euroklíče zdarma v naší organizaci získat, neboť jejich počet byl omezen a všechny už byly předány oprávněným žadatelům.

Podrobnější informace o projektu EUROklíče pro Prahu můžete nalézt na našich stránkách projektu EUROklíče pro Prahu.

V současné době probíhají další časově omezené projekty, díky nimž můžete získat Euroklíč zdarma. Tyto projekty realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. Více informací najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html.

Veškeré informace o Euroklíčích vám rádi sdělíme osobně, po telefonu nebo mailem.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Anna Birčáková
Svaz tělesně postižených v České republice z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8
tel.: 723 996 939
e-mail: anna.bircakova@svaztp.cz

Pokud si budete chtít Euroklíč vyzvednout, je třeba se PŘEDEM DOMLUVIT NA TERMÍNU.

euroklíč