——–
Mezi dlouhodobé aktivitfoto plaváníy naší organizace patří také sportovní rehabilitace lidí se zdravotním postižením. Jedná se o cvičení a plavání pro zlepšení zdravotního stavu účastníků. Tyto aktivity u účastníků podporují motivaci k zapojování do kolektivního života. Pomáhají ke zlepšení a udržování kondice osob se zdravotním postižením.

Akce probíhají celoročně v bazénech a tělocvičnách pod odborným vedením rehabilitačních pracovníků nebo pracovníků proškolených pro cvičení osob s tělesným postižením a seniorů. Rehabilitační cvičení se provádí jak ve vodě, tak na podložkách, dle zdravotního stavu zapojených osob.

Na financování cvičení a plavání využíváme dotace Ministerstva zdravotnictví ČR. Aktivity zastřešuje a koordinuje centrum STP v ČR z. s. a organizují je naše regionální organizace. Každý rok se jich zúčastní kolem 300 osob se zdravotním postižením.

Podrobnější informace o tomto projektu najdete na stránkách https://svaztp.cz/projekty/projekty-mz-cr/plavani-a-cviceni/.

Informace o tom, kde tyto služby můžete využít, získáte v sekretariátu STP v ČR z. s., na Karlínském náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, u paní Anny Birčákové (viz Kontakty).

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.