Děkujeme dárcům, sponzorům a všem ostatním přispěvatelům a podporovatelům STP v ČR z. s., organizacím a jednotlivcům (v abecedním pořadí):


Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

Cibulka Pavel

Evropský sociální fond

Gajdová Eva

Hlavní město Praha

Kancelářský servis Karel Zvára

Macák Petr

Městská část Praha 4

Městská část Praha 8

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Nadace PRECIOSA

Nadační fond Veolia

Rajca David

Rákosová Ludmila

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Šandera Ondřej

Úřad vlády České republiky

 

Poděkování patří i všem ostatním dárcům a podporovatelům.