Děkujeme dárcům, sponzorům a všem ostatním přispěvatelům a podporovatelům STP v ČR z. s., organizacím a jednotlivcům (v abecedním pořadí):

AK Svejkovský & Kabelková a spol.

Babka Petr

Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář

Cibulka Pavel

Evropská unie

Evropský sociální fond

Fiebigerová Kateřina

Fórum dárců, z.s. (ČSOB pomáhá regionům)

Fuska Patrik

Gajdová Eva

GIVT.cz s. r. o.

Herdics Patrik

Hlavní město Praha

Holý Jiří

Hrůzová Věra

JP Legal s.r.o., advokátní kancelář 

Kancelářský servis Karel Zvára

Karásek Václav

Klecandová Barbora

Klubei Vitalij

Konečná Kamila

Králová Lyerová Judita – AteLyer

Macák Petr

Machová Eva

MATTES Trading s.r.o.

Maxová Zuzana

Měchurová Veronika

Městská část Praha 4

Městská část Praha 8

Městská část Praha 10

Městská část Praha 11

Městská část Praha 14

Microsoft (TechSoup)

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Nadace ČEZ

Nadace Charty 77, Konto Bariéry

Nadace PRECIOSA

Nadační fond Slevomat

Nadační fond Veolia

Operační program Zaměstnanost

Paparega Václav

PartyLite, s.r.o.

Pik Zbyněk

Ptáček Jaroslav

Ptáčková Miroslava

Rajca David

Rákosová Ludmila

Ruxová Jana

Ryndová Jitka

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s.

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Šandera Ondřej

Štiková Lucie

Týbl Petr

Úřad vlády České republiky

Poděkování patří i všem ostatním dárcům a podporovatelům.