Projekty, většinou časově ohraničené, které naše organizace realizuje nebo realizovala s finanční podporou grantů, dotací, evropských fondů či darů.


Projekty dotované Ministerstvem zdravotnictví

Projekty dotované Ministerstvem práce a sociálních věcí

Projekty dotované Úřadem vlády ČR

Projekty EU

Projekty dotované Hlavním městem Praha

Projekty dotované pražskými městskými částmi

Další projekty