——–
cvičení venkuNaše organizace již mnoho let realizuje rehabilitační a rekondiční pobyty pro lidi se zdravotním postižením. Jedná se o pobytové akce v bezbariérovém prostředí s odborným programem, který zahrnuje cvičení, rehabilitaci a další pohybové a vzdělávací aktivity pro zlepšení zdravotního a psychického stavu účastníků. Program pobytů je doplněn také společenskými aktivitami.

Základní ideou těchto pobytů je přispívat k výcviku v samostatnosti u cílové skupiny osob, rozvíjet jejich pohybové aktivity, pomáhat v sebeobsluze (hlavně po poúrazových a pooperačních stavech), v soběstačnosti, v základních životních potřebách, řešit dostupnost informací souvisejících s konkrétním postižením, překonávat psychické bariéry z izolovanosti a poskytovat pomoc při zařazení lidí se zdravotním postižením do plnohodnotného života.

Na financování rehabilitačních a rekondičních pobytů využíváme dotace Ministerstva zdravotnictví ČR. Pobyty zastřešuje a koordinuje centrum STP v ČR z. s. a organizují je naše regionální organizace. Každý rok se jich zúčastní kolem 750 osob se zdravotním postižením. Pobyty se dělí na tři skupiny podle věku a typu zdravotního postižení účastníků:

– Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany postižené na horních a dolních končetinách
– Rehabilitačně výchovné pobyty pro občany pohybující se pomocí vozíku
– Ozdravné pobyty pro tělesně postižené děti a mládež

Podrobnější informace o rehabilitačních a rekondičních pobytech najdete na stránkách https://svaztp.cz/projekty/projekty-mz-cr/.

Informace o tom, kde tyto služby můžete využít, získáte v sekretariátu STP v ČR z. s., na Karlínském náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, u paní Anny Birčákové (viz Kontakty).

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.