Aktuální projekty

 

Ukončené projekty

Nový výtah pro klienty – zajištění bezbariérovosti – Nadace ČEZ

Rekonstrukce výtahu – Konto Bariéry

Nový výtah pro klienty – zajištění bezbariérovosti – ČSOB pomáhá regionům

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory

PC kurzy pro osoby se zdravotním postižením

Výtvarné aktivity pro osoby se zdravotním postižením a seniory