Aktuální projekty

Administrativní servis STP v ČR z. s.

Ukončené projekty

Administrativní servis a PC kurzy STP v ČR z. s.

Administrativní servis STP v ČR z. s.

PC kurzy pro osoby se zdravotním postižením

Problematika partnerského a sexuálního života osob se zdravotním postižením

Administrativní servis centra STP v ČR, o.s.

Administrativní servis organizačních jednotek STP v ČR, o.s.

Projekt FIMITIC