Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Podrobnější informace o našich službách, organizačních jednotkách a aktivitách naleznete v dalších odkazech.

Máme přibližně 310 organizačních jednotek (pobočných spolků) v celé ČR. Pracovníci těchto regionálních organizačních jednotek vykonávají svou činnost ve prospěch lidí se zdravotním postižením většinou na dobrovolné bázi.

Naše organizace sdružuje kolem 29 000 členů, především osob s tělesným postižením, ale i osob s jiným zdravotním postižením, rodinných příslušníků nebo sympatizantů.

Své služby (zejména pokud se jedná o registrované sociální služby) poskytujeme i jiným osobám z řad veřejnosti, bez ohledu na členství v naší organizaci.