Informace pro seniory zveřejňované v rámci projektu Celoroční informační servis STP pro seniory, spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky.

Všechny informace souhrnně

Kultura  Vzdělávání  Zdraví a sport  Ostatní

16. 10. 2017
Nepodceňujme své bezpečí! Zranitelní jsme i v domácím prostředí

Pro většinu z nás je domov místem, kde bychom se měli cítit nejbezpečněji. Bohužel, i doma je ale nutné počítat s tím, že se můžeme setkat s různými druhy nebezpečných situací. Dle statistik jsou senioři jednou z nejohroženějších skupin obyvatel, pachatelé je často vnímají jako snadnou oběť. Hlavním nebezpečím, které seniorům doma hrozí, je krádež. Rozšířené jsou krádeže vloupáním, tedy situace, kdy lidé nejsou doma a pachatelé násilně vniknou do jejich obydlí s cílem ukrást cokoliv cenného. Pro většinu z nás jsou ale daleko více stresující situace, kdy jsou lidé doma a pachatelé se pod různými záminkami dostávají do jejich obydlí, kde je pak podvodem nebo krádeží nejen připraví o majetek, ale často jim i vážně ublíží. V článku na stránkách http://www.i-senior.cz/nepodcenujme-sve-bezpeci-zranitelni-jsme-i-v-domacim-prostredi/ najdete několik tipů, jak omezit riziko krádeží a jak zabezpečit svůj byt. Můžete se také podívat na video, jak se správně v krizových situacích chovat. Zdroj: i-senior.cz

13. 10. 2017
Za jakých okolností máme nárok na dopravu k lékaři sanitkou?

Řešíte, jak se dostavit k lékaři na vyšetření, ale zdravotní stav vám neumožňuje cestování hromadnou dopravou? Vysvětlíme, kdy máte nárok na bezplatnou dopravní zdravotní službu. Zdaleka ne všechny sanitky, které jezdí v ČR, jsou totožné. Obecně lze říci, že můžete potkat dva typy. Ten důvěrně známý typ sanitky je žluté vozidlo s houkačkou a majáčkem. Oficiálně se jmenují zdravotnická záchranná služba (ZZS) a jsou v přenesené působnosti provozované státem, respektive krajskými úřady a hlavním městem Prahou. V daném regionu zabezpečují přednemocniční neodkladnou péči. To znamená ošetření akutních případů přímo na místě úrazu nebo náhlého zdravotního selhání a dále v průběhu transportu k dalšímu odbornému ošetření do zdravotnického zařízení. Předmětem našeho zájmu dnes bude druhý typ sanitky, který se oficiálně nazývá dopravní zdravotní služba (DZS) nebo také doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR). DZS můžete spatřit v různém barevném provedení, ale většinou je bílá. Provozují ji soukromé společnosti a majáček ani houkačku zpravidla nepoužívá, ve výjimečných případech ji však může zapnout. Dopravní zdravotní služba není ani taxi, ani záchranka, která jezdí pacientům na pomoc pouze v akutních případech. Sanitka DZS odveze pacienta k lékařovi nebo z nemocnice do domácího léčení, pokud se tam nezvládne dostat vlastními silami. Jako příklad můžeme uvést pacienta, který má nohu v sádře a nedokáže řídit vlastní auto, nebo bezpečně cestovat autobusem. Přeprava DZS ho nic nestojí, cestu hradí zdravotní pojišťovna. Pacient však musí mít dopředu žádanku od lékaře. Hlavní rozdíl mezi těmito sanitkami spočívá v situaci, kdy kterou z nich využijete. Zdravotnickou záchrannou službu budete volat ve chvíli náhlého neštěstí či závažných akutních zdravotních potížích a kontaktujete ji na lince 155 nebo 112. Dopravní zdravotní službu použijete při plánovaných cestách spojených s lékařskou péčí a termín přepravy si musíte předem domluvit a objednat. Telefonní kontakt naleznete na webové stránce dispečinku DZS, jež působí v místě vašeho bydliště. Pokud chcete využít DZS, nesmíte zapomenout na to, že je zapotřebí mít od lékaře předem vypsanou žádanku. Pokud se jedná o cestu z domova na vyšetření, musí vám poukaz na dopravu dát lékař už dopředu současně se žádankou na dané vyšetření. Transport se zdravotnickým dohledem by vám měl zajistit váš ošetřující lékař v situaci, kdy není ze zdravotních důvodů vhodné využití jiných druhů přepravy, například kvůli vaší snížené pohyblivosti, malátnosti, infekčnosti daného onemocnění, při pooperačních stavech nebo psychiatrických onemocněních. Pokud vám váš ošetřující lékař dopravní zdravotní službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, že přepravu sami nezvládnete, můžete o to lékaře požádat. Další možností je pak zavolat zdravotní pojišťovně a ověřit si u revizního lékaře, zda vaše diagnóza opravdu odpovídá stavu vhodnému pro převoz sanitkou. Pokud vám vaše diagnóza neposkytne právo na přepravu DZS proplacenou zdravotní pojišťovnou, i přesto jsou vám k dispozici vozidla DZS, jakožto samoplátcům. Pokud se domníváte, že se nezvládnete přepravit sami a potřebujete převoz sanitkou, ale lékař vám to sám nenabídne, je na vás, abyste to lékaři řekli a požádali ho o zajištění převozu z daných důvodů (např. kvůli závratím apod.). Další informace najdete na stránkách http://www.i-senior.cz/za-jakych-okolnosti-mame-narok-na-dopravu-k-lekari-sanitkou/. Zdroj: i.senior

13. 10. 2017
MPSV otevře Kontaktní centrum sociálního bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevře v říjnu 2017 v Praze Kontaktní centrum sociálního bydlení. Obracet se na něj mohou občané, obce i neziskové organizace s dotazy a žádostmi o podporu a radu, jak postupovat při budování sociálního bydlení. V rámci projektu „Podpora sociálního bydlení“ spolupracuje MPSV se šestnácti obcemi a už více než rok jim poskytuje podporu v oblasti sociálního bydlení a sociální práce. Tyto služby prostřednictvím kontaktního centra nyní rozšiřujeme v rámci celé ČR. Občané se v Kontaktním centru dozvědí, na koho se obrátit, pokud mají problém s bydlením a co jim nabízí stát a obce při řešení náročných životních situací, které jsou s bydlením spojené. K dispozici budou zájemcům i metodické podklady a výsledky analýz v oblasti sociální politiky a sociálního bydlení. Díky projektu se budou moct všichni zájemci seznámit s modely sociálního bydlení a praxí šestnácti zapojených obcí, kterými jsou Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko a Vír. Kontaktní centrum je možné oslovit kdykoliv na e-mailové adrese socialni.bydleni@mpsv.cz nebo telefonicky na čísle +420 778 455 761, a to v rámci konzultačních hodin, které jsou vždy v pondělí od 12 do 16 hodin, ve středu a v pátek od 9 do 13 hodin (viz www.mpsv.cz/cs/26048). Pro případné individuální konzultace je nutné sjednat si osobní schůzku předem. Kontaktní centrum se nachází v Praze na adrese Na Maninách 876/7 v Holešovicích. Více informací: https://www.mpsv.cz/cs/31470. Zdroj: MPSV

13. 10. 2017
Parkování držitelů parkovacích průkazů a úhrada parkovného

NRZP ČR vypracovala dokument, ve kterém vysvětluje problematiku vyhrazených parkovacích míst pro držitele průkazu OZP a parkovacího průkazu a také postup při parkování na vyhrazených parkovacích místech a případně vjezd či parkování na pěší zóně. Tento dokument naleznete v příloze. Informace se vám mohou hodit také při jednání se zřizovateli veřejných parkovišť, kdy tito zřizovatelé parkovacích míst musí dodržet minimální počet vyhrazených parkovacích míst. Zdroj: NRZP ČR

parkování

9. 10. 2017
Převod zapůjčeného vyřazeného zdravotnického prostředku zdravotní pojišťovnou do vlastnictví pojištence

NRZP ČR informuje, že nyní již bude převádění vyřazených zdravotnických prostředků do vlastnictví pojištěnců, které bylo zhruba na půl roku ze strany VZP ČR zcela zastaveno, plně obnoveno, a že by mělo být bezproblémové a funkční. Vyřazené zdravotnické prostředky, nebo ty, u kterých je podán návrh na jejich vyřazení po uplynutí jejich směrné užitné doby stanovené zákonem, byly až do prosince 2016 na žádost samotných pojištěnců (jejich uživatelů) převáděny do jejich vlastnictví pomocí tzv. „dohody o narovnání“. Zmíněnou dohodu přestala na začátku roku 2017 VZP ČR jednostranně uplatňovat a odmítala všem pojištěncům zmíněné vyřazené vozíky převádět. Jednalo se především o takové zdravotnické prostředky, u kterých si pojištěnec při pořízení hradil část jejich ceny. Nejčastěji jde o mechanické invalidní vozíky s vysokou pořizovací cenou, v menší míře pak o elektrické invalidní vozíky a další zdravotnické prostředky. Nyní je připravena nová smlouva na převádění prostředků. Vzor této smlouvy, společně se seznamem kontaktních osob, u kterých bude možné o převedení vozíků a dalších prostředků pojištěncům VZP ČR žádat, a další podrobnější informace a postup pro převod vyřazených zdravotnických prostředků najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1825-informace-c-72-2017-prevod-zapujceneho-vyrazeneho-zdravotnickeho-prostredku-zdravotni-pojistovnou-do-vlastnictvi-pojistence.html. Na převedení vozíku však nevzniká pojištěnci automaticky nárok. Každá žádost pojištěnce je pojišťovnou posuzována zcela individuálně a může se stát, že v některých výjimečných případech nebude převod vozíku pojištěnci pojišťovnou přiznán a smlouva nebude uzavřena. Zdroj: NRZP ČR

9. 10. 2017
Zapisování kódů do řidičských průkazů

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR informuje o zapisování harmonizačních kódů do řidičských průkazů u řidičů, kteří mají nějaká omezení z důvodu zdravotního postižení. Zapsání harmonizačních kódů do řidičského průkazu je nutné, a to především z hlediska pojištění. Pokud by nebyly kódy v řidičském průkazu zapsány, hrozí nebezpečí, že by pojišťovna nemusela vyplatit náhradu při nehodě, kterou by zavinil řidič se zdravotním omezením. Harmonizační kódy vyznačují: a) případná omezení se zdravotních důvodů (např. zrak, sluch apod.), b) požadavky na přizpůsobení vozidla (např. automatická převodovka, přizpůsobený brzdový pedál, kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru apod.), c) kódy pro omezení užívání (např. zákaz jízdy na dálnici, platnost řidičského průkazu pouze pro vozidla s automatickou převodovkou, věkové omezení apod.). V případě OZP se vydává zdravotní posudek, který zpravidla podmiňuje řízení motorového vozidla používáním kompenzačních pomůcek, technickou úpravou vozidla nebo jiným omezením (např. dobou platnosti posudku). Může dojít i k vyslovení nezpůsobilosti k řízení motorového vozidla. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař, kterým je zpravidla praktický lékař a který si může vyžádat stanovisko odborného lékaře v závislosti na typu postižení. Posudek nevydává autoškola, ta je jen oprávněna vystavit potvrzení o absolvování kondičních jízd konkrétního řidiče se zdravotním postižením s uvedením přesné individuální úpravy, kterou k jízdám a řízení vozidla řidič použil. Tudíž OZP nejsou povinni absolvovat navíc placené jízdy či požadovat doklad od své autoškoly. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1829-informace-c-76-2017-zapisovani-kodu-do-ridicskych-prukazu.html. Zdroj: NRZP ČR

9. 10. 2017
Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018 a kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2018

S účinností od 1. ledna 2018 dojde ke zvýšení nemocenského, od 1. února 2018 bude zavedena dávka otcovské poporodní péče a od 1. června 2018 dojde k zavedení dávky dlouhodobého ošetřovného. Podrobnější popis těchto změn a informace o tom, kdo a za jakých podmínek má na dávku nárok, najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zmeny-v-davkach-nemocenskeho-pojisteni-v-roce-2018. Na stránkách MPSV můžete zjistit výši nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného i dávky otcovské poporodní péče („otcovské“). Kalkulačky jsou na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/11580. Zdroj: Helpnet.cz

9. 10. 2017
Statistická ročenka ČSSZ za rok 2016

Důležitá data z oblasti důchodů za rok 2016 shrnuje publikace, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení. Statistická ročenka přináší podrobné informace z oblasti důchodového pojištění, jedné ze stěžejních činností ČSSZ. Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Např. v kapitole o vyplácených důchodech je uvedeno, kolik bylo k 31. 12. 2016 vypláceno důchodů, jakého druhu, komu a v jaké kombinaci. Soubor vyplácených důchodů je popsán i v členění podle krajů, průměrné výše důchodu, průměrného věku důchodce a podle druhu důchodu. Sestavy zároveň uvádějí zastoupení žen a mužů. Údaje o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech jsou rozšířeny o příčiny invalidity. Data jsou tříděna podle 19 skupin diagnóz definovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Ročenka je doplněna informacemi demografického charakteru a údaji, které ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Publikaci najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/Dulezita-data-z-oblasti-duchodu-za-rok-2016-shrnuje-statisticka-rocenka-CSSZ.htm. Zdroj: Helpnet.cz

22. 9. 2017
Důchody se od ledna zvýší a budou valorizovány více než doposud

Valorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou. Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun. Novela zákona, která přinesla nový zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů, je účinná od 1. srpna 2017. Podrobnější informace najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/duchody-se-od-ledna-zvysi-budou-valorizovany-vice-nez-doposud. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
Na přelomu srpna a září bude ČSSZ rozesílat přehledy „důchodového konta“

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) opět bezplatně zašle přehledy „důchodového konta“ lidem předdůchodového věku. Letos je automaticky, aniž by museli žádat, obdrží muži narození v roce 1956 a ženy narozené v roce 1959. Dostanou je na adresu trvalého bydliště nebo do své datové schránky. Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již potřetí. V předstihu několika let před rozhodnutím odejít do starobního důchodu tak lidé ze zaslaného přehledu dob důchodového pojištění zjistí, zda v evidenci ČSSZ mají všechny doklady o své pracovní minulosti. Přehled obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny vyměřovací základy (výdělky/příjmy) a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud lidé objeví nedostatky v evidovaných dobách zaměstnání, mohou je včas začít řešit. Včasná a adresná informace je velmi důležitá, aby člověka něco nezaskočilo až ve chvíli, kdy o důchod žádá. Takto si díky ČSSZ předem zkontroluje a ověří, zda bude mít pro nárok na důchod dostatečný počet let, a zaslané údaje může využít i k předběžnému informativnímu výpočtu jeho výše. Tomu, kdo nemá „datovku“, stačí údaje podle návodu „dosadit“ do důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách ČSSZ. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/na-prelomu-srpna-zari-bude-cssz-jiz-potreti-rozesilat-prehledy-duchodoveho-konta. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

23. 8. 2017
Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Senát schválil novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Schválená novela přináší tyto zásadní změny: 1) Zcela se ruší prokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. 2) V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných osob, tak ani žadatele o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla bude příjem testován, a to i u společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, že automobil je využíván pro všechny členy rodiny. 3) Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000,- Kč na 10 000,- Kč. 4) Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla z 10 let na 7 let. Přičemž toto snížení počtu let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po roce 2012. 5) Nově se stanoví výše příspěvku na nákup motorového vozidla podle příjmu společně posuzovaných osob tak, že u společně posuzovaných osob do 8 násobku životního minima činí příspěvek 200 000,- Kč. Příspěvek na nákup motorového vozidla je pak postupně snižován při rostoucí výši násobku životního minima, nejméně však bude příspěvek činit 100 000,- Kč. 6) Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 550,- Kč měsíčně a novela zákona obsahuje i další technická vylepšení a zpřesňuje některé pojmy. Jedná se o zásadní změnu zákona, která prakticky eliminuje úsporná opatření v dávkách pro zdravotně postižené, která prosadil bývalý ministr J. Drábek. Zbývá ještě podpis prezidenta České republiky, po jeho schválení zákon nabyde účinnosti od 1. ledna 2018. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1807-informace-c-63-2017-senat-schvalil-novelu-zakona-o-davkach-pro-ozp.html. Zdroj: NRZP ČR

23. 8. 2017
Novela zákona o nemocenském pojištění

Senát schválil novelu zákona o nemocenském pojištění, která mimo jiné zavádí dlouhodobé ošetřovné, které pomůže rodinám v době bezprostředně po propuštění člena rodiny z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci. V situaci, kdy je potřeba celodenně pečovat o jiného člena rodiny po dobu více než 30 dnů, bude možné požádat o dávku na dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s nárokem na dávku bude možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud zároveň nemocnice potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař. Rodiny díky této dávce získají čas bez obav uvážit, jak zajistit dlouhodobou péči o svého příbuzného, pokud by měla být dlouhodobá (více než 3 měsíce). Novelou zákona se odstraňují hlavní překážky, které v současné době péči v rodině omezují nebo znemožňují. Jedná se zejména o obavu ze ztráty příjmu a obavu z výpovědi z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení péče mu nová zákonná úprava garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo. O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřujících osob, ale vždy samozřejmě pouze jeden člověk. Poskytnutí pracovního volna pečující osobě nebude však automatické. Bude záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, zda svého zaměstnance, který žádá o uvolnění pro péči o svého rodinného příslušníka, uvolní. Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí. V ostatních případech je povinen volno poskytnout. Návrh zákona nyní míří k podpisu prezidenta ČR. Nová dávka pak bude k dispozici lidem od května či června 2018. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1806-informace-c-62-2017-senat-schvalil-dlouhodobe-pojistne-a-novelu-zakona-o-zamestnanosti.html. Zdroj: NRZP ČR

23. 8. 2017
Minimální mzda vzroste na 12 200 korun

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy o 1200 korun na 12 200 Kč (při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin). Základní hodinová sazba vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. Účinnost této změny nastane od 1. ledna 2018. V návaznosti na to se budou valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. Jsou diferencovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/31290. Zdroj: Novinky.cz

23. 8. 2017
Seniorům a dětem se sníží limity pro doplatky za léky

Důchodci a děti budou mít nižší limity pro doplatky za léky. Roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let se od ledna 2018 sníží z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let na 500 korun. Předpokládá to novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes schválil Senát. Při překročení limitu vracejí zdravotní pojišťovny pacientům peníze, které za léky zaplatili navíc. Novela zákona, která nyní zamíří k podpisu prezidentovi ČR, má snížit spoluúčast sociálně citlivějších skupin obyvatel. Více informací: https://www.fulsoft.cz/33/senat-7-21-srpna-2017-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQumVdovgtNAzUT6QOQea68B8/?wa=WWW17E2%20LE&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENLEG&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2017-32&utm_content=ENLEG-zpravodajstvi-senat&contract=E21079266&utm_content=ENLEG-zpravodajstvi-senat. Zdroj: Verlag Dashöfer

17. 8. 2017
Odborné studie o zaměstnávání OZP a lidí v předdůchodovém věku

Asociace samostatných odborů (ASO) zpracovala v roce 2016 několik odborných studií, které identifikovaly osoby nejvíce znevýhodněné na trhu práce, hledaly opatření v oblasti zaměstnanosti ve prospěch nejvíce znevýhodněných a obtížně umístitelných na trhu práce a uvedly příklady dobré praxe, které překonávají bariéry v zaměstnání těchto skupin obyvatelstva. Studie s názvem „Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v ČR“ je zaměřena na postavení osob se zdravotním postižením jako specifického typu znevýhodnění na trhu práce a na podporu zaměstnávání těchto osob ve všech souvislostech. Další studie se zaměřuje na Problémové uplatnění osob v předdůchodovém věku na trhu práce. Studie můžete nalézt na stránkách http://www.nfozp.cz/nase-projekty/aktualni-tema/odborna-studie-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-a11129271. Zdroj: NFOZP

8. 8. 2017
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o tom, že příspěvek na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí nebude zvýšen. Zdroj: NRZP ČR

26. 7. 2017
Jak se „zbavit“ rizikového dědictví s dluhy?

Když vás bude notář kontaktovat se zprávou o dědictví, nemusí to znamenat jen radost ze snadno nabytého jmění. Dědí se totiž i dluhy. A pokud netoužíte dluhy zdědit a podílet se na jejich splácení, existuje tip, jak se tomu vyhnout. Dědic nabytím dědictví vstupuje komplexně do majetkového postavení zůstavitele, a obecně tak odpovídá za všechny jeho dluhy. Pozůstalost, kterou nabývá, tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti, a na dědice tak přechází nejenom majetek, ale i dluhy zůstavitele. Převzetí zadluženého dědictví tak může být pro dědice potenciálně významným rizikem, ve výsledku pro něj může být i majetkově likvidační. Je mu proto zákonem poskytnuta ochrana, spočívající v možnosti ohraničení rozsahu povinnosti k úhradě zůstavitelových dluhů prostřednictvím soupisu pozůstalosti, také má možnost dědictví odmítnout. Mají-li dědici důvodné obavy z existence značných dluhů zůstavitele, je třeba, aby využívali možnosti své ochrany. Dědici od 1. 1. 2014 odpovídají za dluhy zůstavitele i nad míru ceny dědictví, které získali, ale mohou se tomu vyhnout soupisem pozůstalosti, v krajním případě odmítnutím dědictví. Obecně platí, že dědic by se měl rizikovému dědictví bránit soupisem pozůstalosti a předlužené dědictví by měl raději odmítnout. Podrobnější informace najdete v článku na webu http://iporadna.cz/obcan/clanek.php?article[articleid]=29612. Zdroj: InternetPoradna

17. 7. 2017
Nadačník

Na stránkách https://nadacnik.cz/ můžete najít souhrnné informace o tom, kde a za jakých podmínek může člověk v nouzi získat pomoc. Vedle informací o pomoci státu se zaměřuje zejména na příspěvky nadací a nadačních fondů. V sekci Rady a návody jsou shrnuty základní sociální dávky, příspěvky zdravotních pojišťoven a důchody. Dále jsou na stránkách uvedeny nadační příspěvky pro různé typy znevýhodnění. Na stránkách lze také najít rady, jak vše vyplnit, co s tím dělat a kam to poslat. Nadace nabízejí pomoc např. rodinám s postiženými dětmi, opuštěným rodičům s dětmi, lidem s nízkými příjmy, lidem se zdravotním postižením a s dlouhodobými zdravotními problémy, rodinám s dětmi v pěstounské péči, seniorům. Nadačník je velmi jednoduchou a rychlou formou, jak lze získat potřebný nadační příspěvek nebo poradenství. Tým Nadačníku zjišťuje, která nadace podporuje koho, za jakých podmínek, na co přispívá i co je třeba doložit. Sleduje dávky od státu, příspěvky zdravotních pojišťoven i sociální služby, které mohou zájemcům podat pomocnou ruku. Na stránkách Nadačníku si lze stáhnout také manuál „8 kroků, jak úspěšně vyplnit žádost“. Tento manuál najdete také v příloze. Více informací: https://nadacnik.cz/. Zdroj: STP v ČR z. s.

jak-uspesne-vyplnit-zadost

17. 7. 2017
Euroklíč si můžete zdarma vyzvednout ve všech krajích ČR

NRZP ČR realizuje již desátým rokem mezinárodní projekt Euroklíč. Tento projekt osobám se sníženou schopností pohybu zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným eurozámkem. V ČR je již osazeno téměř 1 200 eurozámků – např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech, rekreačních zařízeních apod. Každé místo osazené eurozámkem je zařazeno do databáze, která je zveřejněna na webové adrese www.euroklic.cz a průběžně aktualizována. Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi nebo jinými onemocněními. Protože jsou moderní veřejná sociální zařízení zpravidla vybavena přebalovacími pulty a díky své velikosti umožňují zaparkování dětského kočárku, mohou si euroklíč zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě pro rodinu. Euroklíče si v současnosti již můžete zdarma vyzvednout ve všech krajích. Kontaktní místa v jednotlivých regionech podrobně popisuje přehled uvedený v Časopisu Mosty 3/2017, který si můžete přečíst na stránkách http://www.nrzp.cz/novy-casopis/1692-casopis-mosty-2017.html. Zdroj: Mosty

3. 7. 2017
Život 90 radí: Ubraňte se šmejdům!

Vyjádřili jste po telefonu souhlas s nabídkou prodeje hrnců, matrací, doplňků stravy nebo jiných výrobků? Nejste si toho ani vědomi? O zboží nemáte zájem? Nevíte, jak odstoupit od smlouvy? Informace k této problematice a tipy, jak se bránit, najdete v článku a letáku na stránkách https://www.zivot90.cz/146-novinky/1420-zivot-90-radi-ubrante-se-smejdum. Zdroj: Život 90

26. 6. 2017
Praktické informace (nejen) pro vozíčkáře

Rozcestník, který vytvořila na svých stránkách společnost Meyra, nabízí například informace o tom, jak postupovat při získání pomůcky, přímé odkazy na nadace, které mohou pomoci s financováním kompenzačních pomůcek, na společnosti zajišťující stavbu plošin a výtahů, přestavbu automobilů, kontakty na poskytovatele sociálních služeb a služby osobní asistence, apod. Uvádí i řadu zajímavých odkazů pro sportovní vyžití a cestování hendikepovaných osob. Rozcestník naleznete na adrese https://www.meyra.cz/rozcestnik-prakticke-informace.html. Zdroj: Helpnet.cz

26. 6. 2017
Průvodce leteckou dopravou pro osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace způsobenou postižením, věkem nebo jiným faktorem mají stejně jako všichni ostatní občané právo na volný pohyb, svobodu volby a nediskriminační zacházení. To se samozřejmě vztahuje i na leteckou dopravu. Co to znamená v praxi, upřesňuje Průvodce leteckou dopravou pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, který je zveřejněn na webu Ministerstva dopravy. Text průvodce vychází z Dokumentu Evropské konference pro civilní letectví a plně uplatňuje současnou legislativu EU. Dokument je členěn do částí Jak získat potřebné informace, Vaše potřeby, Rezervace, Nástup a výstup, Na palubě, Na konci cesty, Kódy leteckých dopravců. Dokument najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/pruvodce-leteckou-dopravou-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

12. 6. 2017
Důchody budou vyšší a do penze se bude odcházet v 65 letech

Důchody budou od příštího roku v průměru o 500 Kč vyšší a do penze budou lidé odcházet v 65 letech. Senát schválil návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Důchodový věk se bude pravidelně každých pět let aktualizovat podle demografického vývoje. Hranice odchodu do důchodu je pevně určena ve všech zemích Evropské unie. Navrhovaná hranice se týká lidí narozených po roce 1971. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/do-penze-v-65-letech-senat-schvalil-strop-pro-duchodovy-vek. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

10. 4. 2017
Ke změně zákona o hmotné nouzi

Od února 2017 se vrací veřejná služba, ale v jiném režimu a zároveň již neplatí benefity pro nezaměstnané dobrovolníky. Od 1. února 2017 nabyla účinnosti novela č. 367/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. Naopak zvýšit příjem si tyto osoby nemohou prostřednictvím výkonu dobrovolnické služby, který je definovaný zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dobrovolnická služba se již nepovažuje za snahu o zvýšení příjmu vlastní prací. Osoby v hmotné nouzi tudíž již nejsou bonifikovány za výkon dobrovolnické služby. Není tedy důvod, aby k organizacím s akreditovaným programem podle zákona o dobrovolnické službě byly posílány osoby v hmotné nouzi z Úřadů práce za účelem zvyšování si dávek na živobytí. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/ke-zmene-zakona-o-hmotne-nouzi. Zdroj: Helpnet.cz

7. 4. 2017
Sociální portál Jihočeského kraje

Nové webové stránky Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje obsahují veškeré základní informace ze sociální oblasti určené pro širokou veřejnost i poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Naleznete zde např. katalog sociálních služeb, nebo informace týkající se seniorů nebo osob se zdravotním postižením. Sociální portál Jihočeského kraje najdete na stránkách http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

7. 4. 2017
Stanovení vzniku invalidity – typický problém

Posouzení zdravotního stavu vycházející z neúplných podkladů, nedostatečné odůvodnění posudku a zejména stanoveného data vzniku invalidity, to jsou typické problémy, s nimiž se veřejná ochránkyně práv opakovaně setkává. Chybné stanovení data vzniku invalidity ovlivňuje nejen výši invalidního důchodu, ale může být zásadní i pro přiznání invalidního důchodu vůbec. Ročně obdrží ochránkyně okolo dvou set podnětů týkajících se invalidních důchodů. Každý desátý končí zjištěním pochybení na straně orgánu sociálního zabezpečení. Na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/stanoveni-vzniku-invalidity-typicky-problem najdete dva případy, které veřejná ochránkyně práv úspěšně ukončila a kdy se podařilo napravit chyby ve vyplácení invalidního důchodu. Zdroj: Helpnet.cz

23. 3. 2017
Invalidní důchody

Těžký úraz nebo vážná nemoc, které člověka zcela nebo částečně vyřadí z pracovního života, mohou potkat každého. Bez ohledu na věk. Dokazují to čísla z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Více než jedna čtvrtina příjemců invalidních důchodů jsou lidé ve věku do 44 let. K 31. 12. 2016 pobíralo invalidní důchod 425 788 lidí. Důchodový systém myslí i na lidi se zdravotním handicapem, kteří pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nemohou pracovat nebo nemohou být pracovně činní tzv. na plný výkon. Zákon o důchodovém pojištění, podle kterého úřad postupuje, stanoví podmínky, za kterých je možné invalidní důchod přiznat. Jsou jimi uznaná invalidita a získání určité doby důchodového pojištění. Smyslem invalidního důchodu je alespoň částečně nahradit příjem, o který člověk přijde kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. ČSSZ se setkává s tím, že kolem tohoto tématu panuje řada nejasností. Praktické informace týkající se průběhu řízení při žádosti o invalidní důchod jsou uvedeny na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vyplacela-v-lonskem-roce-bezmala-426-tisic-invalidnich-duchodu-mesicne nebo na stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm. Zdroj: Helpnet.cz

23. 3. 2017
Portál pro aktivní seniory

i60.cz je internetový portál, který je určen aktivním lidem kolem šedesátky. Obsah portálu tvoří z velké části sami čtenáři, kteří své příspěvky vkládají prostřednictvím svých profilů po zaregistrování. Na portále tak můžete najít příběhy, reportáže, glosy, povídky či básně, ale také fotoreportáže nebo videa. Na stránkách https://www.i60.cz/senior-finder/ také najdete rozcestník se zajímavými informacemi členěnými do sekcí: Jdu do důchodu, Chci se vzdělávat, Nechci sedět doma, Potřebuji péči, Jsem ve finanční tísni, Chci změnit bydlení, Zemřel/a mi partner/ka, Chci si přivydělat, Zajímavé odkazy. Zdroj: STP v ČR z. s.

16. 3. 2017
Co je to hoax

S hoaxy se všichni setkáváme velmi často. Anglické slovo hoax (čte se houks) v překladu znamená: falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík. V počítačovém světě tímto slovem nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím. Jako hoax můžeme také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží. Na stránkách http://www.hoax.cz/hoax/co-je-to-hoax si můžete přečíst, jak hoax poznáme. V praxi můžeme použít následující pravidlo: Jestliže zpráva obsahuje výzvu k hromadnému rozeslání na další adresy, je to podezřelé a s největší pravděpodobností hoax. Občas to také může být původně opravdová prosba o pomoc, ale i ty svého největšího šíření dosáhnou v době, kdy jsou již neaktuální. Pokud podobnou zprávu obdržíte a nemáte jistotu, můžete si na internetu prohlédnout některý ze seznamů hoaxů a určitě tam obdobu doručené zprávy najdete. Také pravděpodobnost, že byste stopnutím podezřelého e-mailu někomu uškodili, je minimální. Šířením hoaxů a jiných řetězových e-mailů se uživatel proviňuje proti pravidlům Netikety – pravidel chování na Internetu. Mezi hoaxy patří také falešné prosby o pomoc, fámy o mobilních telefonech, pyramidové hry a různé nabídky na snadné výdělky, řetězové dopisy štěstí a také vyloženě podvodné e-maily, které se z vás snaží získat peníze, nebo podvodné loterie. Jedinou obranou proti těmto podvodům je rozumné uvažování. Na stránkách http://www.zive.cz/clanky/hoax-lez-nebo-pravda-6-webu-ktere-pomohou-s-jejich-rozlisenim/sc-3-a-184711/default.aspx#part=1 najdete seznam několika webů, které se na vyvracení nesmyslů specializují. Zdroj: Hoax.cz

6. 2. 2017
Poradna při finanční tísni, o.p.s. v Praze se přestěhovala

Nově poradna sídlí na adrese Hvězdova 19, Praha 4 (u metra Pankrác). Poradny při finanční tísni působí i v dalších městech, a to v Ostravě (Vítkovická 1, 702 00 Moravská Ostrava) a v Ústí nad Labem (Dlouhá 15, 400 01 Ústí nad Labem). Jako výjezdní poradny fungují také v Litvínově (Holešická 248, Litvínov – Janov), v České Lípě (Jindřicha z Lipé 127, Česká Lípa), v Hradci Králové (Třída Karla IV. 430, Hradec Králové), v Plzni (Martinská 2, Plzeň) a v Prostějově (Školní 4, Prostějov). Všechny služby poradny jsou zdarma. Poradna poskytuje bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snaží poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů. Poradna se specializuje také na bezplatné zpracování návrhů na oddlužení (insolvenčních návrhů) – osobní bankrot podle insolvenčního zákona. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.financnitisen.cz/. Poradenství s dluhy zdarma poskytují také další organizace v dalších městech, např. Asociace občanských poraden: http://dluhy.obcanskeporadny.cz/index.php/kam-pro-radu, nebo bezplatné právní poradny zřízení Exekutorskou komorou: http://ekcr.cz/1/poradny/29-bezplatne-pravni-poradny. Zdroj: Tučňák

26. 1. 2017
Stát jako plátce pojistného na zdravotní pojištění

Plátcem zdravotního pojištění bývá v určitých případech také stát. Zákon o veřejném zdravotním pojištění určuje tři skupiny plátců pojistného na zdravotní pojištění, a to: 1) stát, který platí pojistné za definované skupiny osob, 2) zaměstnavatel, který odvádí pojistné za zaměstnance, 3) pojištěnec, který platí pojistné sám jako OSVČ nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů. Na stránkách http://www.pamprofi.cz/stat-jako-platce-pojistneho-na-zdravotni-pojisteni-uniqueidgOkE4NvrWuOTRLt9dkztV2flXGzOq09p/?wa=WWW17E3%20MU&uid=CT02951890&e=alena.rihova%40svaztp.cz&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2017-03&utm_content=ENMUP-lexikon&contract=E21079262&utm_content=ENMUP-lexikon najdete informace o tom, za které pojištěnce platí zdravotní pojištění stát a jaké skutečnosti musí v této souvislosti pojištěnci hlásit zdravotní pojišťovně. Zdroj: Verlag Dashöfer

26. 1. 2017
Údaje pro oblast sociálního zabezpečení pro rok 2017

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2017. Na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/20170105-cssz-informuje-dulezite-udaje-platne-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2017.htm najdete např. údaje pro výpočet důchodu, nemocenských dávek nebo výši nezabavitelné částky pro dlužníka v případě exekuce. Zdroj: ČSSZ

26. 1. 2017
Až 2,5 milionu domácností čeká výměna televize

Plánujete pořízení nové televize? Možná chvíli vydržte. Mohlo by se vám stát, že koupíte přístroj, který vám za čtyři roky bude k ničemu. Česko se totiž ocitá na prahu další velké televizní změny. Do roku 2020 by se u nás mělo začít vysílat v novém standardu. Místo stávajícího systému DVB-T přejde ČR i svět na systém DVB-T2. Poskytovatelé televizního signálu ale kvůli tomu musejí investovat do nových technologií a diváci pak do pořízení nových televizí či aspoň dokoupení set-top boxů k těm stávajícím. Je přitom důležité, aby se spotřebitelé hlavně ze začátku nenechali napálit a rovnou kupovali přístroje, které zvládají vysílání v DVB-T2 s takzvaným kódováním HEVC. Jiné kódování u nás po roce 2020 nebude fungovat a televize s HEVC kodekem se dnes běžně ještě neprodávají. Začnou se ve větší míře objevovat až na jaře 2017. Přechod na nové vysílání rozložený do čtyř následujících let by měla v nejbližších týdnech definitivně schválit vláda. Více informací najdete na stránkách: http://www.denik.cz/ekonomika/az-2-5-milionu-domacnosti-ceka-vymena-televize-20160127.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=traffic-exchange. Zdroj: STP Moravskoslezského kraje

26. 1. 2017
Odchod do důchodu je důležitý životní krok. Je vhodné se na něj připravit.

Podání žádosti o starobní důchod bývá zpravidla jednorázovou záležitostí. Jak žádat o důchod bod po bodu shrnuje stručný návod s 20 praktickými radami, co udělat a nač nezapomenout, který připravila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tento návod najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/odchod-do-duchodu-je-dulezity-zivotni-krok-je-vhodne-se-na-nej-pripravit.htm. Najdete zde např. informace, co je dobré zvážit a připravit, než o důchod požádáte, jak, kdy a kde se žádost o důchod podává, nebo jaké doklady se předkládají k žádosti o důchod. Stáhnout si zde také můžete aktuální Příručku budoucího důchodce. Zdroj: STP Štětí

17. 1. 2017
Jak si stěžovat na poskytování sociální služby?

Leták s podrobným postupem pro své občany vydalo město Kolín v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Leták v elektronické podobě se nachází na stránkách Městského úřadu Kolín: http://www.mukolin.cz/prilohy/Temp/n_60_let-ek%20pro%20st-uyznosti_-e.1.jpg. Zdroj: Helpnet.cz

6. 1. 2017
Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč – na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/24019 najdete aktuální leták k minimální mzdě. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji. Podrobnější informace o změnách najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/co-se-meni-v-roce-2017-novinky-ministerstva-prace-socialnich-veci. Zdroj: Helpnet.cz

6. 1. 2017
Statistická publikace – Senioři v čase

Český statistický úřad vydal publikaci, která se zaměřuje na srovnání údajů z Výběrového šetření pracovních sil o zaměstnanosti a vzdělání seniorů v letech 2000 a 2015. Publikaci najdete na stránkách https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-2016. Zdroj: Diakonie ČCE

6. 1. 2017
Zemřel vám někdo blízký a vy řešíte, jak se postarat o praktické záležitosti?

Zemřel vám někdo blízký a vy místo truchlení musíte už pár dní po pohřbu začít řešit účty, složenky a platby. Není to nic příjemného, ale nedá se nic dělat. Jinak byste se mohli dostat ještě do mnohem nepříjemnější situace a třeba zadlužit celou rodinu. Na stránkách http://www.nastarakolena.cz/ najdete několik článků, které vám poradí krok za krokem, jak si jednotlivé finanční a majetkové záležitosti pohlídat. Najdete zde např. informace, jak je to s pozůstalostním důchodem, pojistkou, mobilem po zemřelém, bankovním účtem, apod. Zdroj: NaStaráKolena.cz

12.12.2016
MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016

Pro velký zájem veřejnosti MPSV vydalo aktualizovanou „Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016“. Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému. Aktualizovaná verze obsahuje mimo jiné informace o tom, že letos se poprvé od jeho zavedení zvýšil příspěvek na péči. Obsahuje ale také řadu dalších důležitých informací, tipů a rad. Příručka je k dispozici ve vestibulech budov MPSV, na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ). Kromě toho je možné si ji zdarma stáhnout ve formátu PDF ze stránek MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/24020. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
MPSV vydalo statistickou publikaci k vývoji v oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR za rok 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech 2015, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních dávkových systémů. Pokud by vás publikace zajímala, můžete si ji stáhnout na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/24020. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
ČSSZ zajistí valorizaci bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů

ČSSZ vydala podrobnější informace ke zvýšení důchodů v roce 2017. Od lednové splátky roku 2017 se zvýší všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před 1. 1. 2017. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O výši valorizace rozhodla vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě kterého se základní výměra důchodu zvýší o 110 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 2,2 %. Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží písemné oznámení o jeho zvýšení. Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně na účet, zašle ČSSZ oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 110 Kč (z 2 440 Kč na 2 550 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 2,2 %. Valorizují se i tzv. dílčí důchody a zvyšují se také příplatky k důchodům. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-zajisti-valorizaci-bezmala-35-milionu-vyplacenych-duchodu. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
Průvodce sociálními službami pro seniory

Cílem internetového průvodce, který připravil Domov pro seniory Elišky Purkyňové, je podrobně seznámit seniory se sociálními službami určenými pro seniory, kteří nejsou zcela soběstační a potřebují s běžnými životními úkony pomoc jiné osoby. Není vždy snadné vybrat pro konkrétního seniora tu nejvhodnější službu. Proto vám průvodce poradí, co vám která služba může nabídnout, co můžete požadovat a jakým úskalím budete případně čelit. Průvodce vám v sekci Otázky a odpovědi také nabízí prostor pro vaše dotazy a připomínky. Průvodce najdete na stránkách http://www.dsepurkynove.cz/pruvodce/diar.html. Zdroj: Domov pro seniory Elišky Purkyňové

12.12.2016
Informace pro rodinné pečující

Na stránkách České alzheimerovské společnosti najdete zajímavé informace týkající se péče o lidi s demencí. Pro rodinné pečující zde najdete informace o příznacích demence, tipy pro pečující, informace o péči o sebe nebo o tom, kde hledat pomoc. Více informací najdete na stránkách http://www.alzheimer.cz/pro-rodinne-pecujici/. Zdroj: Česká alzheimerovská společnost

5.12.2016
Mýty o „znaku vozíčkáře“

V přiloženém článku z časopisu Vozka najdete informace vztahující se k používání parkovacího průkazu osoby se zdravotním postižením. Dočtete se, jestli můžete mít znak vozíčkáře za sklem auta kdykoliv, jestli musíte mít dálniční známku, jestli musíte platit parkovné, jestli vám můžou označené auto odtáhnout. Tato problematika byla zpracována také v článku na stránkách: http://vozickar.com/nastrahy-vyuzivani-parkovaci-karty-u-nas-a-v-zahranici/. Zdroj: Vozka

Znak vozíčkáře

5.12.2016
Zvýšení důchodů od 1. 1. 2017

Podle nařízení vlády č. 325/2016 Sb. se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 zvyšují od lednové splátky důchodu v roce 2017. Zvýšení bude následující: 1) základní výměra důchodu, která je stejná pro všechny druhy i výše důchodů, se zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč, 2) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Kalkulačku pro výpočet valorizace důchodu najdete např. na stránkách: https://www.naseduchody.cz/valorizace-duchodu.html. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Řidičské průkazy a lékařské prohlídky řidičů – seniorů

Řidičský průkaz je platný 10 let ode dne vydání, pokud není jeho platnost omezena na dobu kratší z důvodu časového omezení zdravotní způsobilosti podle zákona. Řidiči nad 65 let musejí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit. Lékař nesmí tajit, že řidič onemocněl. Spousta českých řidičů má vady zraku, aniž by o tom měli v řidičském průkazu či ve zmíněném potvrzení záznam. Praktický lékař by si měl při povinné prohlídce ověřit, jak na tom řidič zdravotně je, a v případě pochybností ho poslat na vyšetření k očaři, kardiologovi či psychologovi. Teprve na základě jejich vyjádření potvrzení o způsobilosti vystavit, nebo oznámit příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že jeho pacient – řidič onemocněl chorobou, jež omezuje schopnosti řídit. Úřad pak rozhodne o případných omezeních, či zákazu řízení. Podle zákona musí řidič povinné lékařské prohlídky absolvovat v 65 letech, následně v 68 a poté každé dva roky. Na prohlídku se musí dostavit nejdříve půl roku před danými narozeninami a nejpozději v den narozenin. Cena za prohlídku není pevně stanovena, ale pohybuje se kolem 300 Kč. Po prohlídce dostane řidič potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řízení. Toto potvrzení musí senior vozit u dokladů ke svému vozu při každé jízdě a na požádání jej předložit policejní kontrole. Pokud senior není schopen policistům při silniční kontrole lékařské potvrzení předložit, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Způsobí-li takový řidič dopravní nehodu a nebude mít u sebe lékařské potvrzení, riskuje, že škodu bude muset hradit z vlastních peněz. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Zvažujete odchod do starobního důchodu? Zjistěte, máte-li na něj v roce 2017 nárok

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v příštím roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší odborníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení zaměstnání či podnikání. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i po vzniku nároku na starobní důchod a tímto „přesluhováním“ na procenta si navýšit budoucí důchod. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i při pobírání starobního důchodu. Na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zvazujete-odchod-do-starobniho-duchodu-zjistete-mate-li-na-nej-v-roce-2017-narok najdete podrobnější informace o tom, kdo v roce 2017 dosáhne důchodového věku, informace o orientační výši důchodu, desatero „novopečeného důchodce“ a co se v roce 2017 mění – základní výměra a redukční hranice pro výpočet důchodu. Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní důchod, jeho výši a výpočtu lze získat na webu ČSSZ www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni, při osobní návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. Zdroj: Helpnet.cz

5.12.2016
Vyšla publikace Důchody II

Veřejný ochránce práv vydal novou publikaci z řady Stanoviska, už čtrnáctou v pořadí, zaměřenou tentokrát na důchody. Odborné i širší veřejnosti se tak dostává uceleného a srozumitelného výkladu práva důchodového pojištění, doplněného o analýzu konkrétních případů, kterými se veřejný ochránce práv zabýval v uplynulých osmi letech. Jednotlivé kapitoly publikace se věnují dopadům legislativních změn. Pro větší názornost a lepší pochopení jsou ilustrovány konkrétními případy a problémy, které ochránce řešil ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Publikace je určena především orgánům sociálního zabezpečení, správním soudům a těm, kdo poskytují právní pomoc žadatelům o důchod (advokáti, nevládní organizace). Využijí ji ale i ti, kdo si sami vyřizují důchodové záležitosti. Publikace je v elektronické podobě k dispozici ve formátu PDF na stránkách http://www.ochrance.cz/dalsi-aktivity/publikace/sborniky-stanoviska/. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

5.12.2016
Změna zdravotní pojišťovny

Pokud zvažujete přestup k jiné zdravotní pojišťovně, můžete vždy o přeregistraci žádat buď mezi 1. lednem až 31. březnem – potom změna pojišťovny platí od 1. července, nebo můžete o přeregistraci žádat mezi 1. červencem až 30. zářím – potom změna pojišťovny platí od 1. ledna. Termíny pro změnu zdravotní pojišťovny v roce 2017 tedy jsou: při podání žádosti o přeregistraci od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 budete klientem nové zdravotní pojišťovny od 1. 7. 2017, při podání žádosti o přeregistraci od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 budete klientem nové zdravotní pojišťovny od 1. 1. 2018. Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze 1 x za rok. Více informací: https://www.zmenazdravotnipojistovny.cz/. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Změny jízdních řádů Českých drah: mírné zdražení jízdného a nový způsob prokazování nároku na slevu pro důchodce

V příloze najdete dokument týkající se změn v železniční dopravě. České dráhy představily novinky v dálkové železniční dopravě v novém jízdním řádu, který začne platit od 11. prosince 2016. Významných změn se dočkají pasažéři mířící na jih Čech nebo do Zlínského kraje. Na nový způsob prokazování nároku na slevu se musí připravit důchodci. Všechny cestující pak čeká mírné zdražení jízdného. Zdroj: STP Štětí

Informace ČD

5.12.2016
Brožura Chci zůstat doma

Brožuru vydala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a je určena zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožuru si můžete v elektronické podobě stáhnout ze stránek http://www.apsscr.cz/cz/nabizime/chci-zustat-doma. Zdroj: STP v ČR z. s.

29.11.2016
Úřad práce přispívá na dojíždění v celé ČR

Od listopadu 2016 začne Úřad práce ČR poskytovat příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé České republiky. Dosud měli uchazeči a zájemci o zaměstnání tuto možnost pouze v rámci pilotního provozu v šesti krajích ČR. Nově mohou lidé žádat také o příspěvek na přestěhování. O příspěvek mohou žádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec a jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců. Zároveň musí mít uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to delší než 6 měsíců. Žádost je nutné podat ještě v době, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR. Možnost požádat o příspěvek na dojíždění mají i lidé, kteří o práci přišli či o ni přijdou v důsledku hromadného propouštění. Příspěvek bude ÚP ČR poskytovat po dobu trvání pracovního poměru, maximálně však 12 měsíců. Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy může použít např. na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí. Nově bude možné požádat o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Žádat o něj může uchazeč, který nastoupil do práce mimo místo své bydliště nebo se případně už přestěhoval. Dále je nutné, aby byl uchazeč v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců, a to půl roku před podáním žádosti. Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 km. Příspěvek není možné poskytnout v případě přestěhování do zahraničí. Žádost je třeba podat na krajské pobočce ÚP ČR, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele a kde byl dotyčný v evidenci. Zájemce pak musí ještě doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu. ÚP ČR může příspěvek opakovaně poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za 3 roky, a to jen tehdy, pokud odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně 12 měsíců. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/28302. Zdroj: MPSV ČR

16.11.2016
MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2015

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu, k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV. Statistickou ročenku si lze stáhnout na: http://www.mpsv.cz/cs/3869. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/mpsv-vydalo-statistickou-rocenku-z-oblasti-prace-socialnich-veci-2015. Zdroj: Helpnet.cz

31.10.2016
Pracujete při důchodu? Můžete se požádat o jeho navýšení

Vylepšit si důchod mohou pracující důchodci za každých 360 odpracovaných dnů, a to i v případě, kdy v zaměstnání pokračují. Ale pozor, do těchto 360 dnů se nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti. Žádost o zvýšení důchodu může podat i příjemce předčasného starobního důchodu, který vykonává výdělečnou činnost po dosažení řádného důchodového věku. Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti důchodce, podané nejlépe prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Zde klientům odborníci poskytnou pomoc jak s její formulací, tak i při kompletaci potřebných dokladů. K žádosti se předkládá evidenční list důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud již nebyl zaměstnavatelem zaslán ČSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) předkládají výpis z evidence OSVČ, který jim vydá příslušná OSSZ. Zvýšit starobní důchod je možné za výdělečnou činnosti získanou po 31. 12. 2009. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pracujete-pri-duchodu-o-jeho-navyseni-si-muzete-zadat-jiz-po-360-odpracovanych-dnech. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2016
Minimální mzda se sjednotí a zvýší na 11 000 Kč

MPSV ČR vydalo tiskovou zprávu, ve které informuje o jednání Vlády ČR o minimální mzdě. Od 1. ledna 2017 bude již jedna minimální mzda, a to 11 000,- Kč. To znamená, že příjemci invalidních důchodů budou mít stejnou minimální mzdu jako ostatní pracovníci. Vláda tím splnila dohodu s NRZP ČR z jara loňského roku. Nyní se NRZP ČR ještě bude snažit určitým způsobem navýšit příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením tak, aby výrazný růst minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů byl určitým způsobem kompenzován těmto zaměstnavatelům. Tiskovou zprávu najdete na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/28020. Zdroj: NRZP ČR

11.10.2016
O stomiích pro laické pečující

Ve spolupráci Diakonie ČCE a Nemocnice u svaté Anny v Brně bylo natočeno padesátiminutové instruktážní video o ošetřování stomií. Bude sloužit laickým pečujícím. Diváci se seznámí s nejrozšířenějšími stomiemi, které jsou vytvořeny na průdušnici, žaludku, tenkém i tlustém střevě a v oblasti ledvin a močových cest. Získají řadu informací o tom, jak zacházet s pomůckami, jaké zásady platí pro ošetřování a převazování stomií, jak mohou předcházet a řešit komplikace nebo kam je možné se obrátit o rady. DVD s filmem je součástí příručky Martiny Kalábové Rady k ošetřování stomií, která je už sedmou příručkou edice Rady pro pečující. Příručku i video najdete na webu Pečuj doma.cz na adresách: http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/naucne-texty/nova-prirucka-rady-k-osetrovani-stomii/ a http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nove-video-osetrovani-stomii/. Zdroj: Helpnet.cz

4.10.2016
Jak mohou volit lidé se zdravotním handicapem

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a do 27 senátních obvodů. Každý volič při nich hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Výjimku však mají voliči, kteří nemohou sami upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemohou číst nebo psát. S nimi může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za ně upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Za určitých okolností je také možné hlasování do přenosné volební schránky. Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Další podrobnosti o způsobu voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/jak-mohou-volit-lide-se-zdravotnim-handicapem. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

4.10.2016
Péče o blízké se započítává do nároku na důchod

Roste počet lidí, kteří pečují o nezaopatřené děti a zároveň se musejí věnovat stárnoucím rodičům. Tzv. sendvičová generace řeší, jak skloubit práci s péčí o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu lze, aniž lidé přijdou o potřebné roky pro přiznání důchodu. Na podobné životní situace pamatuje zákon o důchodovém pojištění a vymezuje tzv. náhradní doby pojištění. Tedy období, která se započítávají do doby pojištění potřebné pro přiznání důchodu, přestože v nich lidé nepracují (nejsou výdělečně činní) a neodvádějí pojistné. A právě péče o osoby závislé je jednou z nich. Za dobu péče se považuje péče o osobu s přiznaným stupněm závislosti II, III či IV, která je buď osobou blízkou z pohledu zákona o důchodovém pojištění, nebo osobou „neblízkou“, kdy pečující osoba prokáže, že s opečovávanou osobou žila ve společné domácnosti a pak příbuzenský vztah roli nehraje (toto platí od 1. 7. 2001, u starších případů péče lze hodnotit péči jen o rodinné příslušníky). Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/pece-o-blizke-se-zapocitava-do-naroku-na-duchod. Zdroj: Helpnet.cz

4.10.2016
Během září ČSSZ opět bezplatně zašle přehledy „důchodového konta“, tentokrát ročníkům narození 1955 a 1958

Více než 100 tisíc lidí předdůchodového věku obdrží přehled dob důchodového pojištění. Ve druhé polovině září ho mužům narozeným v roce 1955 a ženám ročníku narození 1958 začne rozesílat Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Díky němu budou mít možnost v předstihu zjistit stav svého tzv. důchodového konta. Přehled dob důchodového pojištění obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny vyměřovací základy (výdělky/příjmy) a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Zaslané údaje mohou lidé využít i k předběžnému informativnímu výpočtu výše starobního důchodu. Stačí je podle návodu „dosadit“ do důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách ČSSZ. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/behem-zari-cssz-opet-bezplatne-zasle-prehledy-duchodoveho-konta-tentokrat-rocnikum-narozeni. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

30.8.2016
Průvodce finanční gramotností pro osoby se zdravotním postižením

V rámci projektu „Neuzavírejte se mezi čtyři stěny“ vznikla publikace Průvodce finanční gramotností pro osoby se zdravotním postižením. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ji nabízí zdarma spolkům, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením. Brožura se zabývá základními informacemi o úvěrech, kreditních a debetních kartách, úrocích a podobně. Jejím autorem je Ing. Patrik Nacher, který již dlouhá léta provozuje server www.bankovnipoplatky.com. K dispozici je téměř 2000 výtisků brožury. Zájemci o ni mohou napsat na e-mailovou adresu j.vrchotova@nrzp.cz. Paní Jitka Vrchotová zajistí odeslání požadovaného počtu výtisků, a to zcela zdarma. Zdroj: NRZP ČR

30.8.2016
Zajímají vás podrobné údaje z důchodové oblasti? Najdete je ve statistické ročence ČSSZ za loňský rok

Statistická ročenka České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) za rok 2015 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, jednu z hlavních činností instituce. Elektronická verze ročenky je již nyní na webových stránkách ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/statisticke-rocenky.htm. Obsahově navazuje na předchozí ročníky. Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Například v kapitole o vyplácených důchodech jsou uvedeny informace o tom, kolik bylo k 31. 12. 2015 vypláceno důchodů, jakého druhu, komu a v jaké kombinaci. Informace o invaliditě rozšiřují údaje o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech o příčiny invalidity. Data jsou tříděna podle 19 skupin diagnóz definovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zajimaji-vas-podrobne-udaje-z-duchodove-oblasti-najdete-je-ve-statisticke-rocence-cssz-za. Zdroj: Helpnet.cz

8.8.2016
Co dnes vyžadují personalisté?

E-booky o pohovorech ve firmách a nezisku, tipy k sestavení životopisu a motivačního dopisu zpracovala Petra Drahoňovská. Nevidomí či slabozrací uchazeči o práci by mohli uvítat audioverzi (zdarma). E-booky i audioverze jsou zdarma k dispozici na http://www.nejlepsizivotopis.cz/#!e-book-recruitment-hacking/cjg9. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

8.8.2016
Novela vyhlášky týkající se přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči

Od 1. 9. 2016 bude účinná novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči. V přiložené vyhlášce jsou zeleně vyznačeny změny, které novela vyhlášky obsahuje proti původní verzi. Je důležité tuto vyhlášku podrobně znát, pokud chcete podávat odvolání či správní žaloby v případech, kdy posuzující orgán nepostupoval v souladu s touto vyhláškou a neposoudil nárok na příspěvek na péči správně. Zdroj: NRZP ČR

Novela_vyhlasky_505 2006

25.7.2016
Na „příspěvek na dojíždění“ od Úřadu práce dosáhne více lidí

Příspěvek na podporu regionální mobility poskytuje od dubna 2016 Úřad práce ČR. Podmínky jeho přiznání se nyní mění a rozšiřuje se i počet regionů, ve kterých o něj mohou zájemci žádat. Na příspěvek tak dosáhne více lidí. ÚP ČR příspěvek poskytuje čtvrtý měsíc v pěti krajích – Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Nově o něj mohou žádat i nezaměstnaní z Královehradeckého regionu. O příspěvek si mohou požádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec, a jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců. Podrobnější informace najdete na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/na-prispevek-na-dojizdeni-dosahne-vice-lidi. Zdroj: Helpnet.cz

25.7.2016
Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá

Na internetových stránkách http://www.mpsv.cz/files/clanky/27332/TZ_pece_o_blizke_2016_18062016.pdf najdete tiskovou zprávu České správy sociálního zabezpečení, ve které je popsáno, jak postupovat, aby bylo možné péči o osobu závislou započítat pro důchodové účely. Zároveň popisuje, které doklady je k tomu potřeba doložit, a které osoby takto mohou být považovány za osoby blízké, vykonávající péči. Materiál poskytuje důležité informace těm, kteří se rozhodnou pečovat o osobu blízkou. Zdroj: NRZP ČR

25.7.2016
Příspěvek na péči zvýší Úřad práce ČR příjemcům automaticky

Od 1. 8. 2016 vstupuje v účinnost novela zákona o sociálních službách. Od tohoto data se zvyšují příspěvky na péči o 10 %. Na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1575-informace-c-69-2016-postup-pri-zvyseni-pnp-o-10-.html najdete důležitou informaci o tom, jak bude probíhat administrace zvýšení příspěvku na péči. Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od 1. srpna 2016 žádat. Úřad práce ČR upraví automaticky, podle přiznaného stupně, výši částky. Na přelomu července a srpna 2016 by měl každý příjemce příspěvku na péči obdržet poštou sdělení o zvýšení příspěvku na péči. Dále v informaci najdete, jak bude postupováno při posuzování nároku na příspěvek na péči u žadatelů dlouhodobě hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízení. Informace o zvýšení příspěvku na péči najdete také na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/prispevek-na-peci-zvysi-urad-prace-cr-prijemcum-automaticky. Zdroj: NRZP ČR a Helpnet.cz

1.7.2016
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025

Vláda ČR schválila Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025. Pokud by vás tento dokument zajímal, najdete ho na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/26520. Zdroj: NRZP ČR

16.6.2016
Správný předpis zdravotnických prostředků lékaři

Právník NRZP ČR JUDr. Zdeněk Žižka připravil rozsáhlý materiál o správném předpisu zdravotnických prostředků lékaři, s důrazem na souběh zdravotnických prostředků u jednoho pojištěnce. Tento postup byl připraven pro Českou lékařskou komoru, která jej ve zkrácené verzi umístila na svůj web a otiskla ve svém časopisu. NRZP se domnívá, že tento materiál by měl znát každý ošetřující lékař, ale i každý pojištěnec, který potřebuje předepisovat takové prostředky. Nenechte se prosím mýlit tím, že JUDr. Zdeněk Žižka ukazuje problém především na invalidních vozících. Jednotlivé rady a postupy se vztahují na všechny zdravotnické prostředky, které předepisují odborní nebo praktičtí lékaři. Dokument najdete v příloze. Zdroj: NRZP ČR

Spravny_predpis_zdravotnickych_prostredku

10.6.2016
Doporučení pro bezpečné používání internetového bankovnictví

V souvislosti s rozvojem a rozšiřující se nabídkou služeb elektronického bankovnictví dochází i v České republice k pokusům o jejich zneužití. Česká národní banka soustavně prosazuje a dohlíží na to, aby jednotlivé banky při poskytování svých služeb průběžně vyhodnocovaly s nimi spojená rizika a přijímaly opatření na jejich omezení. Bezpečnost každého vzdáleně ovládaného účtu však nezávisí pouze na zabezpečení informačních systémů jednotlivých bank, ale také na péči a pozornosti, kterou věnuje bezpečnosti samotný klient. K obsluze bankovního účtu jsou v současné době využívány nejen počítače, ale také tablety a mobilní telefony tzv. SmartPhony. ČNB tedy zveřejnila doporučení, na co si při používání elektronického bankovnictví dávat pozor. Tato doporučení najdete na stránkách https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/upozorneni_el_bankovnictvi.html. Zdroj: ČNB

10.6.2016
Senior ombudsman: Nové publikace pro pomoc seniorům

Sdružení českých spotřebitelů vydává aktualizovaná vydání publikací z edice Průvodce pro spotřebitele – seniory, zaměřené na specifická témata „šmejdů“ a on-line nakupování. V rámci kampaně nazvané Senior ombudsman SČS nabízí seniorům konkrétní pomoc s cílem zprostředkovat souhrn informací, týkajících se lidských a ekonomických práv, zejména v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů; upozorňuje seniory na hlavní rizika, která nás v běžném životě mohou čekat, jak se jim vyvarovat, kde najít pomoc. K tomu slouží webové stránky http://www.seniorombudsman.cz/, navíc vydává SČS publikace, např. „Babi, dědo! Nenechte se okrást“ aneb Jak nenaletět novým trikům podvodných prodejců, „Jak nenakupovat zajíce v pytli“ obsahující rady a tipy pro bezpečný nákup v e-shopech. Publikace jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě a jsou šířeny prostřednictvím kontaktních míst Sdružení českých spotřebitelů, seniorských organizací či na seminářích finančního vzdělávání. Pro zájemce jsou poskytovány zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

23.5.2016
Oznamujte zdravotní pojišťovně změny, předejdete problémům

Každý s trvalým pobytem v České republice se účastní veřejného zdravotního pojištění a s tím se pojí i povinnost platit pojistné zdravotní pojišťovně. V určitých životních situacích je plátcem pojištění stát. Aby však stát za pojištěnce platil, musí nejprve proběhnout řetězec oznámení, na jehož počátku přitom zpravidla stojí sám pojištěnec. Pokud on sám aktivně neoznámí pojišťovně změny, riskuje vznik dluhu na pojistném. Veřejná ochránkyně práv proto radí: Ve vlastním zájmu kontaktuje zdravotní pojišťovnu vždy, když se změní vaše životní situace (začnete pečovat o nemohoucího blízkého, evidujete se na úřadu práce, začnete pobírat rodičovský příspěvek apod.). Předejdete tak pozdějším problémům a dluhům na pojistném. Pamatujte, že u zdravotního pojištění se aktivní přístup vyplácí. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/oznamujte-zdravotni-pojistovne-zmeny-predejdete-problemum. Zdroj: Helpnet.cz

5.5.2016
Jak se bránit nekalým praktikám podomních prodejců?

Další publikaci z edice Průvodce pro spotřebitele – seniory vydalo Sdružení českých spotřebitelů. I když ne všichni podomní prodejci jsou nepoctiví, často dnes klepou na dveře hlavně důchodcům lidé, kteří se neštítí je podvést či být na ně hrubí, pokud nepodepíší smlouvu. Jde o obchodníky vycvičené v prodeji, kteří jsou stále důmyslnější a používají psychologický nátlak. Publikace poskytuje rady a tipy, jak se těmto praktikám bránit včetně informací o možnostech odstoupení od smlouvy. Publikace je kromě tištěné verze dostupná v elektronické podobě na internetových stránkách SČS: http://www.konzument.cz/publikace/pruvodce-spotrebitele.php a je poskytována zdarma. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

5.5.2016
Konference INSPO 2016 nabízí videozáznamy všech přednášek

Šestnáctý ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami navštívilo 12. března 2016 v Kongresovém centru Praha 345 účastníků a účinkujících. Ti, kteří se nemohli z různých důvodů konference zúčastnit, mají nyní možnost zhlédnout všechny přednášky na videozáznamech, které zpracovali pracovníci střediska Teiresiás. Kromě pohledu na prezentaci obsahují záznamy také pohled na přednášejícího, dále na tlumočníka do znakového jazyka a jsou opatřeny i skrytými titulky, které si mohou nastavit zájemci se sluchovým postižením. Všech 23 přednášek je vystaveno na stránkách konference INSPO: http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2016. Kdo by se chtěl dozvědět o přednesených tématem více, najde zde také příspěvky s podrobnějšími informacemi, které přednášející napsali pro sborník konference. Zdroj: Helpnet.cz

15.4.2016
ČSSZ vysvětluje, jaké jsou možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu

V článku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) najdete např. informace o tom, jestli si můžete při pobírání důchodu přivydělat, jestli existuje omezení jakou práci můžete vykonávat a jaké výše výdělku můžete dosahovat, jaká platí omezení pro příjemce předčasného starobního důchodu, jestli je nutné při dosažení důchodového věku ihned odejít do důchodu. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/jake-jsou-moznosti-vydelecne-cinnosti-pri-pobirani-starobniho-duchodu-vysvetluje-cssz. Zdroj: Hepnet.cz

15.4.2016
Veřejná ochránkyně práv – výroční zpráva za rok 2015

Ochránkyně ve výroční zprávě informuje o svých poznatcích a trendech, o zajímavých případech, ale také o tématech, jejichž řešení vyžaduje změny na úrovni právních předpisů. Ve výroční zprávě můžete např. najít stanovisko, že za příliš dlouhé řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením mají lidé právo na odškodnění, nebo že dobu zaměstnání pro výpočet důchodu mohou potvrdit i svědkové, pokud žadatel nemá k dispozici písemné doklady o zaměstnání. Více informací a výroční zprávu najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/verejna-ochrankyne-prav-v-roce-2015-vic-problemu-rodin-s-detmi-senioru. Zdroj: Helpnet.cz

15.4.2016
MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení

Elektronická verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, pomůže rychle se zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb. Jedná se o první aplikaci svého druhu, která je zaměřena na oblast sociální sféry. Elektronickou verzi slovníku najdete na stránkách http://slovnik.mpsv.cz/. Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně je třeba připomenout, že nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech. Tištěná verze slovníku bude k dispozici ve vestibulu budovy MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Zdroj: Helpnet.cz

7.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 3: Invalidní důchody

Invalidní důchody jsou vedle důchodů starobních a pozůstalostních dalším druhem důchodů poskytovaných z českého důchodového systému. I s nimi je spojena řada nejasností a mýtů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vysvětluje nejčastější z nich. V článku ČSSZ se můžete dozvědět např. • jestli je nárok na invalidní důchod závislý pouze na zdravotním stavu, • jestli invalidní důchod náleží doživotně, • jestli ten, kdo pobírá invalidní důchod, nesmí pracovat, • jestli se doba, po kterou se pobírá invalidní důchod, započítává do důchodu, • jestli částka invalidního důchodu je pevně stanovena, nevypočítává se, • jestli když invalidní důchodce pracuje a onemocní, nemá nárok na nemocenské, • jestli příjemce invalidního důchodu musí každý rok absolvovat kontrolu zdravotního stavu, • jestli stále ještě existuje invalidní důchod plný nebo částečný. Podrobné informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-3-invalidni-duchody. Více informací o podmínkách nároku na invalidní důchod a jeho výši lze získat na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm. Praktické informace týkající se postupu a průběhu řízení při žádosti o invalidní důchod přináší leták Kdy a jak žádat o invalidní důchod. Práva a povinnosti občana, který najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/letaky/. V konkrétní situaci poradí pracovníci OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

7.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 4: Vdovské a vdovecké důchody

Ztráta manžela či manželky je velmi tíživou životní situací. Na sociální zabezpečení v případě úmrtí jednoho z manželů myslí zákon o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky, za nichž má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod. Avšak tyto tzv. pozůstalostní důchody jsou opředeny mnoha mýty. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto vyvrací ty nejčastější. V článku ČSSZ se můžete dozvědět např. • jestli se vdovský nebo vdovecký důchod přiznává automaticky, • jestli se u pozůstalostních důchodů nevyžaduje získání potřebné doby pojištění, • jestli je společné bydliště manželů nutné pro přiznání pozůstalostního důchodu, • jestli vdovský či vdovecký důchod náleží natrvalo, • jestli vdovský a vdovecký důchod náleží ve stejné výši jako přiznaný důchod, který pobírala zesnulá osoba, • jestli i družce či druhovi a registrovaným partnerům může být přiznán vdovský či vdovecký důchod, • jestli po zániku nároku na pozůstalostní důchod už nikdy nemůže dojít k jeho obnově, • jestli vdovský či vdovecký důchod náleží i po novém sňatku, • jestli příjemce vdovského/vdoveckého důchodu smí pracovat pouze na částečný úvazek, • jestli nárok na vdovský/vdovecký důchod vznikne, jen pokud manželství trvalo určitou dobu, • jestli ten, kdo již pobírá vlastní starobní důchod a ovdoví, bere pak důchody dva. Podrobné informace najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-4-vdovske-vdovecke-duchody. Vysvětlení týkající se vdovského nebo vdoveckého důchodu poskytnou vždy s ohledem na konkrétní situaci pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ, call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860 nebo klientského centra při pražském ústředí ČSSZ. Zdroj: Helpnet.cz

1.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 1 a 2: Starobní důchody, část I a II

Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných představ a informací zažitých z minulosti. Mnohé skutečnosti související s důchodem nebo jeho výpočtem jsou poměrně komplikované, proto ČSSZ některé z nich vysvětlí v rámci informační akce. První díl informací o starobních důchodech pojednává např. o započítávání let odpracovaných před rokem 1986, minimální výši důchodu, doplacení doby důchodového pojištění, započítávání práce na dohodu nebo jestli důchod musí ve stáří dostat každý. Tyto informace si můžete přečíst na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-1-starobni-duchody-cast-i. Druhý díl informací o starobních důchodech pojednává např. o vykonávání dvou výdělečných činností souběžně, snížení důchodu kvůli neschopence, přechodu do starobního důchodu z důchodu invalidního nebo o změnách již přiznaného starobního důchodu. Tyto informace si můžete přečíst na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-2-starobni-duchody-cast-ii. Řadu praktických informací se „budoucí důchodci“ dozvědí z Příručky budoucího důchodce pro rok 2016, která je v tištěné podobě k dispozici na OSSZ a v elektronické verzi na webu ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Specifické situace je vždy vhodné řešit s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení. Zdroj: Helpnet.cz

1.4.2016
NRZP varuje před zneužitím euroklíče

NRZP CR informuje, že firma Groziskon s.r.o. obchází byty, kde bydlí osoby se zdravotním postižením nebo senioři, a nabízí jim výměnu zámkové vložky u vstupních dveří. Firma Groziskon s. r. o., jejímž jednatelem je Pan Martin Pšenička, zneužil letáků na euroklíč a snaží se vnutit lidem montáž nové zámkové vložky, která však není eurozámkem. Za prodej zámků a jeho montáž si účtuje nesmyslných 11 000,- korun. K těmto nabídkám využívají historky o vyloupených bytech ve vedlejších domech či vchodech a zaštiťují se právě našimi letáky euroklíče. NRZP varuje, že se jedná o podvodné jednání, o čemž svědčí i řada stížností, které najdete v poradně dTestu na tomto odkazu: https://www.dtest.cz/clanek-4947/pozor-na-podomni-zamecniky-s-bachorkou-o-vykradenych-sousedech. NRZP zdůrazňuje, že eurozámek není v žádném případě určen do vstupních dveří jednotlivých bytů, případně do vstupních dveří jednotlivých domů, a to proto, že jedním klíčem by bylo možné dostat se do každého bytového domu či bytu. Eurozámky se zásadně montují na dveřích sociálních zařízení, do budov, které jsou veřejností užívány, jako jsou například sociální zařízení v obchodních centrech, nádražích, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních a podobně. Dále jsou tyto zámky montovány do zdviží a schodišťových plošin, a to zase zásadně pouze u budov veřejností užívaných, nikoliv u bytových domů či bytů. Pokud by se vám někdo snažil vnutit výměnu zámkové vložky s tím, že vám bude ukazovat leták euroklíčů, NRZP doporučuje v každém případě ho odmítnout a případně na něj zavolat Policii ČR. NRZP ČR v současné době připravuje trestní oznámení na tuto firmu pro zneužití jejich materiálů a názvu euroklíč. Zdroj: NRZP ČR

1.4.2016
Úřady práce začnou od dubna vyplácet dávku na dojíždění za prací

O podporu mohou požádat ti, kteří jsou bez místa víc než rok a žijí v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Dostat ji mohou ale i lidé, kteří přišli o zaměstnání při hromadném propouštění. Podle vzdálenosti mohou získat 1000 až 3500 korun měsíčně. Příspěvek je pro lidi, kteří vydělávají méně, než je průměrná mzda v zemi. Ta loni za první tři čtvrtletí činila 25.903 korun. Dávku člověk dostane tehdy, pokud si najde práci na dobu neurčitou. Podporu mu úřad vyplatí ale i v případě, že místo bude mít na dobu určitou, a to delší než rok. Více informací: http://www.pamprofi.cz/prispevek-na-dojizdeni-do-prace-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEka2tkULBO8hJWcEWLDBR_98/?e=alena.rihova%40svaztp.cz&wa=WWW16E3%20MU&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2016-13&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-ostatni&contract=E21079262&uid=CT02951890&utm_name=ENMUP-zpravodajstvi-ostatni. Zdroj: Verlag Dashöfer

22.3.2016
I přes kratší dobu pojištění je šance na důchod, ale jen při dosažení vyššího věku

Zákonné podmínky pro získání nároku na starobní důchod mají několik variant. Podmínkou pro získání důchodu je vždy i splnění stanovené doby sociálního pojištění. Standardní doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod se od roku 2010 postupně prodlužuje z původních 25 až na 35 let. Do této doby se započítává jak doba pojištění (získaná zpravidla z titulu zaměstnání či podnikání), tak i náhradní doby pojištění, jako např. péče o dítě do 4 let věku, doba péče o osoby závislé na pomoci jiné osoby, doba vojenské služby, evidence u úřadu práce, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně aj. Existují ale i případy, kdy ČSSZ přizná starobní důchod i při kratší době pojištění. Podrobnější informace a příklady situací najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-i-pres-kratsi-dobu-pojisteni-je-sance-na-duchod-ale-jen-pri-dosazeni-vyssiho-veku. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

10.3.2016
Politika přípravy na stárnutí v České republice

Publikaci vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje Evropy i České republiky. Rodí se méně dětí a lidé se dožívají vyššího věku. Výsledkem je větší počet i podíl starších osob, podle předpovědí budou v roce 2050 tvořit senioři zhruba třetinu celé české populace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním koordinátorem politiky přípravy na stárnutí, a to jak na rezortní, tak mezirezortní úrovni, vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která přináší řadu zajímavých informací. Publikaci si můžete stáhnout z webu http://www.mpsv.cz/cs/24451. Zdroj: Helpnet.cz

25.2.2016
Přehled bonusů zdravotních pojišťoven v roce 2016

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s. zveřejnil na svých webových stránkách přehled bonusů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2016. Informace naleznete na stránkách http://civilky.cz/aktuality/2016/02/prehled-bonusu-zdravotnich-pojistoven-v-roce-2016/. Zdroj: SPCCH v ČR, z.s.

25.2.2016
Novela předpisů o silničním provozu – pěší a osoby se zrakovým postižením

Místní organizace Štětí nám přeposlala upozornění na novelu předpisů o silničním provozu, týkající se také pěších a osob se zrakovým postižením. Informace naleznete v příloze. Zdroj: STP Štětí

Novela předpisů o silničním provozu pěší a zrakově post.

5.2.2016
ČSSZ automaticky rozešle přehledy dob pojištění vybraným ročníkům i letos

Od července do srpna 2015 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozeslala vybraným klientům přes 103 tisíc přehledů dob jejich důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. S ohledem na pozitivní hodnocení této aktivity je i letos v plánu zaslání informativních výpisů o stavu důchodového pojištění v obdobném rozsahu. Informace o kontech pojištěnců v roce 2016 obdrží předdůchodové ročníky, muži ročníku narození 1955 a ženy narozené v roce 1958. ČSSZ navíc plánuje zpřístupnit elektronické služby ePortálu i těm klientům, kteří nevlastní datové schránky. Více informací naleznete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-automaticky-rozesle-prehledy-dob-pojisteni-vybranym-rocnikum-i-letos. Zdroj: Helpnet.cz

28.1.2016
Telekomunikační akademie

Český telekomunikační úřad pořádá pro zájemce školení, na kterých účastníky seznamuje s tématy týkajícími se telefonních služeb, např. jak je možné reklamovat vyúčtování, jak si vybrat vhodný tarif, kdy a za jakých podmínek je možné odstoupit od smlouvy, kolik se platí za volání na tzv. barevné linky, apod. V příloze naleznete letáky a prezentaci z tohoto školení. Pokud byste měli zájem o uspořádání tohoto školení ve vaší organizaci, můžete kontaktovat paní Terezu Špinkovou, tel. 224 004 873, 773 611 589, e-mail: spinkovat@ctu.cz. Jedná se o zajímavé školení, které už např. proběhlo v místní organizaci Praha 11. Zdroj: STP v ČR z. s.

barevne-linky Cenová zvýhodnění volání pro OZP a seniory

prezentace ČTÚ 3 reklamace-sluzeb

22.1.2016
MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2014

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2014. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV. Statistickou ročenku si můžete stáhnout na: http://www.mpsv.cz/cs/3869. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Slovník sociálního zabezpečení

Publikaci vydalo MPSV společně s ČSSZ a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Cílem slovníku je vysvětlit nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry. Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech. Tištěná verze slovníku je k dispozici na MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Elektronickou verzi najdete na webu http://www.mpsv.cz/cs/19871. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Vychází aktuální verze Rádce pacienta

Ministerstvo zdravotnictví vydalo publikaci Rádce pacienta 2016. Rádce obsahuje řadu užitečných informací a rad v oblasti komunikace se zdravotnickými pracovníky, dále doporučení jak si zvolit lékaře či nemocnici, seznamuje s jejich právy dospělé i dětské pacienty a obsahuje rovněž všechny důležité kontakty. Rádce pacienta je určen všem, kteří se chtějí lépe orientovat ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotnické legislativě, v problematice poskytování zdravotních služeb apod. Ve třetím vydání Rádce pacienta můžete nově nalézt informace o zřízení institutu ombudsmana pacientů přímo na Ministerstvu zdravotnictví ČR, o právech osob zdravotně znevýhodněných, specifika domácí péče a pečovatelské služby, o tom jak vyjádřit cestou online dotazníků svou spokojenost s péčí praktického lékaře i ambulantního specialisty, a jiné. Elektronickou verzi publikace si můžete stáhnout na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/vychazi-aktualni-verze-radce-pacienta. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Publikace „Určitě si poradíte“

Jedná se o průvodce životními situacemi, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby a do kterých se může dostat každý z nás. Průvodce postupně vychází v jednotlivých krajích České republiky v knižní podobě a postupně také vzniká i elektronická interaktivní podoba průvodce na internetu. Publikace řeší ty nejběžnější situace (nástup do nemocnice, propouštění z nemocnice, péče o sebe nebo své blízké a umírání), dává odpovědi na základní otázky a navádí čtenáře na ty služby, výrobky nebo instituce, které mu v dané situaci pomohou. Publikace pro jednotlivé kraje si můžete prostudovat na stránkách http://www.urcitesiporadite.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

30.10.2015
Instrukce k provádění sociálního šetření

NRZP ČR na svých stránkách www.nrzp.cz zveřejnila instrukce MPSV týkající se postupu při vykonávání sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči a v rámci řízení o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Instrukce č. 5/2015 upravuje způsob a průběh sociálního šetření u osoby, která žádá o příspěvek na péči či změnu výše již pobíraného příspěvku. Instrukce obsahuje způsob sociálního šetření včetně obsahu písemného záznamu ze sociálního šetření, který je předáván Okresním správám sociálního zabezpečení, jako jeden z podkladů pro posouzení závislosti a jejího stupně. Instrukce č. 6/2015 upravuje postup při vykonávání sociálního šetření, a to především v souvislosti s žádostmi o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením. Tyto Instrukce byly konzultovány s organizacemi se zdravotním postižením, včetně NRZP ČR, v loňském roce. Konečné znění však NRZP nemohla nijak ovlivnit. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

30.10.2015
Vyšla publikace Praktické informace pro klienty ÚP ČR

Úřad práce ČR vydal aktualizovanou verzi informační brožurky Praktické informace pro klienty ÚP ČR. Dozvíte se v ní např. co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce ČR, jaké povinnosti má uchazeč o zaměstnání, za jakých podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, jaké jsou možnosti v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jak vycestovat za prací do zahraničí, jak správně napsat životopis, co je třeba k zahájení podnikání nebo jak může ÚP ČR pomoci zaměstnavatelům. Jednotlivé agendy jednoduše vysvětlují také nové přehledné letáky. Materiály si zájemci mohou stáhnout na webu ÚP ČR: http://portal.mpsv.cz/upcr/letaky. Brožurku najdete také v příloze. Brožurka i letáky jsou k dispozici také na kontaktních pracovištích ÚP ČR. Zdroj: Helpnet.cz

Praktické informace pro klienty ÚP ČR

30.10.2015
Publikace Určitě si poradíte

Olomoucký kraj se podílel na vytvoření publikace, která poskytne široké veřejnosti jednoduchého, praktického průvodce při řešení životních situací, jež vznikají v důsledku nemoci, handicapu, úrazu, věku, či z jiných důvodů, které s sebou přinášejí ztrátu či omezení soběstačnosti. Publikace Určitě si poradíte jednoduchým a návodným způsobem poskytuje rady jak se v určité situaci ze sociální nebo zdravotní oblasti zachovat, jaké jsou možnosti jejího řešení a kde hledat pomoc. Publikaci si můžete zdarma vyzvednout na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje a na další 27 výdejních místech v celém kraji, které jsou uvedeny v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

Výdejní místa publikace Určitě si poradíte

30.10.2015
Informace NRZP ČR k výměně průkazu OZP (TP, ZTP, ZTP/P) a příspěvku na mobilitu

V příloze najdete informace NRZP ČR k výměně průkazu OZP a příspěvku na mobilitu z 16.10.2015. Zdroj: NRZP ČR

Informace NRZP ČR

12.10.2015
Od 1. října 2015 možnost online objednávání ke konzultacím v klientském centru ČSSZ v Křížové v Praze na Smíchově

Novou službu občanům zavádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lidé si mohou online objednat termín konzultací v důchodových záležitostech v klientském centru při pražském ústředí v Křížové ulici. Odkaz na novou službu najdou klienti na webových stránkách ČSSZ: http://objednani.cssz.cz/index.php?akce=act_klientske_centrum. Klienti si snadno sami zjistí volné a jim nejlépe vyhovující termíny. Budou se moci online objednat buď k obecným důchodovým konzultacím, nebo ke konzultacím týkajících se informativního výpočtu důchodu (obecné důchodové konzultace: pondělí a středa 8:00 – 17:00 h., informativní výpočet důchodu: úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 h., pátek 8:00 – 13:00 h.). Telefonické objednávání na čísle +420 257 062 869 zůstává zachováno, a to každý pracovní den od 8:00 – 12:00 h. Telefonické objednávky se však od října budou přijímat v omezeném množství a na volné termíny, které nebudou obsazené pro online objednávky. Poskytování služeb a informací je bezplatné, týká se pouze zákonného důchodového pojištění, které zajišťuje ČSSZ. ČSSZ rovněž nabízí klientům možnost online objednání termínu na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Služba online objednání na pracoviště je k dispozici na webové adrese objednani.cssz.cz. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/22091. Zdroj: MPSV

12.10.2015
Jak žít co nejdéle ve své domácnosti?

Diakonie ČCE vydala novou příručku s názvem „Jsem tady ještě doma?“, která obsahuje praktické a srozumitelné informace o tom, jak přizpůsobit domácnost, v níž žije senior. Brožura je jedním z výstupů stejnojmenného projektu, kterým se Diakonie snaží reagovat na celkové stárnutí populace, na nedostatek služeb pro seniory a především na přání většiny lidí zůstat co nejdéle doma. Publikace má za úkol informovat širokou veřejnost o některých možnostech, jak lze upravit domy a byty tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám seniorů nebo osob se sníženou pohyblivostí a soběstačností a mohli tak zůstat ve svém přirozeném prostředí. Příručka přináší praktické rady, jak přizpůsobit bydlení v těch oblastech, které představují pro starší lidi problém, ať se jedná o architektonické nedostatky a bariéry, o zabezpečenost domácnosti nebo o oblast drobných sebeobslužných činností. V neposlední řadě příručka informuje o pomocných službách a možnostech, kde získat finanční příspěvky. Brožuru si můžete zdarma stáhnout na http://www.dustojnestarnuti.cz/bydleni/projekt-jsem-tady-jeste-doma/. K dispozici je také v tištěné podobě. Zdroj: Helpnet.cz

12.10.2015
Vzniká mapa, kde lze “na obecním“ zadarmo natrhat ovoce či bylinky

Čistě z nadšení sběračů vznikla iniciativa Na ovoce, která začala mapovat veřejně přístupná místa s ovocnými dřevinami, lesním ovocem či bylinkami. Svými úlovky může do mapy přispět kdokoliv a sdílet tak s ostatními cenné informace, kam zajít třeba na jablka či švestky pro svoji potřebu. Na webových stránkách https://na-ovoce.cz/cs/ najdete mapu, na které si můžete najít místa ve svém okolí, kde je možné plody sbírat. Přesto to neznamená, že se můžete vrhnout na ovoce každého stromu, keře či koberce bylin, které rostou někde volně u cesty. Váš dojem, že nikomu nepatří a vy neděláte nic špatného, může být mylný, i kdyby šlo o veřejné prostranství. Proto se doporučuje dopředu zjistit, kde je sběr možný. Než se pustíte do sklizně, obraťte se nejprve na příslušný obecní úřad, magistrát, vlastníka či správce pozemní komunikace apod., zda je to vůbec možné. I stromy podél cesty nebo starý ovocný sad mohou být pronajaty nebo svěřeny do péče jiným subjektům a nelze tam tedy ovoce samovolně sbírat. Zdroj: http://hobby.idnes.cz/kde-natrhat-bylinky-a-ovoce-mapa-dn5-/hobby-domov.aspx?c=A150330_000904_hobby-domov_mce

14.9.2015
Co dělat, když praktik odmítá navštívit seniora doma?

Na kurzech Diakonie ČCE pro pečující i v poradnách se stále častěji opakuje dotaz, co dělat, když praktický lékař odmítá navštívit seniora doma. Je skutečností, že návštěvní služba praktických lékařů u seniorů v posledních letech, podle údajů VZP, klesá ve všech regionech. Důsledkem toho je pak častější volání záchranné služby, růst nákladů veřejného zdravotního pojištění a přeplnění interních a dalších oddělení akutní péče v nemocnicích. Centrum pro podporu laické péče (CPLP) Diakonie ČCE požádalo právničku Mgr. Radku Pešlovou o zodpovězení výše uvedeného dotazu. Ta mimo jiné uvádí, že lékař je k návštěvní službě povinen na základě dohody se zdravotní pojišťovnou, a to když dojde ke zhoršení zdravotního stavu nebo když pro svůj dlouhodobě špatný zdravotní stav pacient není schopen dojít k lékaři do ordinace. Další podrobnější informace a doporučení najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/co-delat-kdyz-praktik-odmita-navstivit-seniora-doma. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Vychází Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vydává Doporučený standard kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory v ČR. Reaguje tak na zprávy v médiích o příkladech špatné praxe v pobytových zařízeních poskytujících sociální služby seniorům, a to zejména v souvislosti s tzv. neregistrovanými poskytovateli sociálních služeb, jejichž stejným jmenovatelem jsou vysoké úhrady a často velmi nízká kvalita poskytovaných služeb. Doporučený standard je rozdělen do pěti oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče. Dokument má plnit několik cílů: 1) pomoci seniorům a rodinným příslušníkům ve výběru kvalitních domovů pro seniory, ukázat co mají od kvalitního zařízení očekávat a požadovat; 2) motivovat personál a celkově zvyšovat kvalitu služeb i vybavení v domovech pro seniory; 3) stanovovat neformální hranici „kvalitních a nekvalitních“ domovů pro seniory v ČR. Doporučený standard je zdarma přístupný veřejnosti, a to i v elektronické podobě na: http://www.apsscr.cz/files/files/Doporu%C4%8Den%C3%BD%20standard_FINAL.pdf. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Minimální mzda se od ledna zvýší na 9 900 korun

Vláda schválila návrh nařízení předložené ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. Minimální mzda pro zdravotně postižené se navýší o 1 300 korun na 9 300 Kč. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/minimalni-mzda-se-od-ledna-zvysi-na-9-900-korun. Zdroj: Helpnet.cz

19.8.2015
Úřad práce ČR varuje před podvodníky

V poslední době se zaměstnanci Úřadu práce ČR setkali s několika případy podvodného jednání, kdy se zástupci některých firem vydávali za sociální pracovníky ÚP ČR. Poté, co je lidé vpustili do svých příbytků, vyšlo najevo, že se z nich snaží vymámit prostřednictvím „výhodné“ koupě peníze. Úřad práce ČR proto apeluje na veřejnost, aby do bytů nevpouštěla nikoho bez předchozího ověření. Zaměstnanci Úřadu práce se v rámci sociálních šetření, popřípadě šetření v místě, vždy prokazují služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním jako doložkou služebního průkazu, a jsou vázáni při výkonu své práce dodržováním zákonných předpisů. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/urad-prace-cr-varuje-pred-podvodniky. Zdroj: Helpnet.cz

13.7.2015
Několik užitečných rad pro bezstarostnou dovolenou v Evropě

Chystáte se na dovolenou do některé ze zemí EU? Na stránkách http://p12.helpnet.cz/nekolik-uzitecnych-rad-pro-bezstarostnou-dovolenou-v-evrope najdete několik rad, které se na cestách po Evropské unii mohou hodit. Běžné věci jako je telefonování, ošetření v rámci veřejného zdravotnictví nebo práva cestujících by pro vás neměly být překážkou. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

2.7.2015
Během léta ČSSZ vybraným ročníkům rozešle přehled dob důchodového pojištění

Automaticky, aniž by museli žádat, rozešle Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) mužům ročníku narození 1954 a ženám ročníku narození 1957 v průběhu prázdninových měsíců informace o stavu jejich důchodového konta, tj. přehledy dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. Budou rozesílány postupně během několika týdnů formou obyčejné poštovní zásilky a vlastníkům datových schránek bude přehled zaslán do datové schránky. ČSSZ touto aktivitou vychází vstříc lidem, kterým se blíží důchodový věk, a je pro ně prospěšné, když se o své důchodové nároky začnou zajímat v předstihu. Tímto krokem mohou přispět k rychlejšímu vyřízení své budoucí žádosti o důchod. Lidé získají přehled o svých dobách důchodového pojištění, případně náhradních dobách pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů (hrubých výdělků) a vyloučených dob (např. doby dočasné pracovní neschopnosti). Více informací na http://p12.helpnet.cz/aktualne/behem-leta-cssz-vybranym-rocnikum-rozesle-prehled-dob-duchodoveho-pojisteni. Zdroj: Helpnet.cz

2.6.2015
U starobních důchodů lidé nejčastěji napadají jejich výši

V souvislosti se starobními důchody se lidé často obracejí na veřejnou ochránkyni práv s nejrůznějšími problémy, nejčastěji napadají výši důchodu. Odpovědi ochránkyně na nejčastější dotazy ohledně důchodů najdete na stránkách http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/duchody-nejcastejsi-dotazy/. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

25.5.2015
Senioři v rizikových tržních vztazích – jak se bránit a ochránit?

V letošním roce vydává Sdružení českých spotřebitelů za podpory Ministerstva obchodu a průmyslu další dvě publikace v edici Průvodce pro spotřebitele – seniory. Tentokrát jsou zaměřeny na specifická témata „šmejdů“ a on-line nakupování. Od roku 2014 vstoupila v platnost novela zákona na ochranu spotřebitele, která umožňuje větší kontrolu nad praktikami při předváděcích akcích, pro jejichž aktéry se již neodmyslitelně vžilo nechvalné pojmenování „šmejdi“. Jejich vynalézavost ovšem nezná hranic – převlékají kabáty a vymýšlejí jiné způsoby, jak seniory oklamat a okrást. K tomu, jak se v jejich nových praktikách zorientovat, může seniorům posloužit nová publikace „Babi, dědo! Nenechte se okrást“ aneb Jak nenaletět novým trikům podvodných prodejců. Druhá publikace s názvem „Jak nenakupovat zajíce v pytli“ se týká rad a tipů pro bezpečný nákup v e-shopech. Zažité klišé, že senioři nerozumějí moderním technologiím a nepoužívají internet, není pravdivé – jde o nejrychleji rostoucí skupinu uživatelů, v loňském roce již internet využíval každý druhý senior. Vydaná publikace poskytuje řadu informací, rad a tipů, jak správně nakupovat on-line, jak se vyvarovat podvodným prodejcům na internetu, či jak vrátit či reklamovat zboží koupené toto cestou. Publikace jsou kromě tištěné verze dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách SČS a jsou poskytovány zdarma. Tyto dvě publikace si spolu s dalšími publikacemi můžete stáhnout na stránkách http://www.konzument.cz/publikace/pruvodce-spotrebitele.php. Zdroj: Helpnet.cz

25.5.2015
Ochránkyně vydala souhrnnou zprávu ze zařízení pro seniory

Zpráva shrnuje poznatky z pobytových zařízení sociálních služeb pečujících o seniory a může sloužit jako pomůcka a zdroj informací pro všechny, kdo v sociálních službách působí či se o ně zajímají. Cílem zprávy je přispívat ke zlepšení péče o staré a bezmocné lidi. Více informací a samotnou zprávu najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/ochrankyne-vydala-souhrnnou-zpravu-ze-zarizeni-pro-seniory. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2015
Starobní důchod

Pokud se během letošního roku chystáte do starobního důchodu, nenechávejte kontrolu svých dob pojištění na poslední chvíli. Lidé, kteří v roce 2015 dosáhnou důchodového věku, musí získat alespoň 31 let pojištění. K předběžnému ověření dob důchodového pojištění kdykoliv před přiznáním důchodu slouží přehled dob důchodového pojištění nebo informativní osobní list důchodového pojištění. Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Podrobnější informace např. o stanoveném důchodového věku, kdy a kde je možné žádat o přiznání důchodu, nebo jaké doklady je nutné předložit při podání žádosti o starobní důchod. Lidem, kteří přemýšlejí o odchodu do starobního důchodu, přináší mnoho praktických rad a příkladů aktuální Příručka budoucího důchodce, která poskytne odpovědi na nejčastější dotazy, jež si lidé v souvislosti s důchodem kladou. Příručka je v tištěné podobě zdarma k dispozici na OSSZ, v elektronické verzi je dostupná na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

18.5.2015
Proč je důležitý trvalý pobyt (trvalé bydliště)?

Každý občan České republiky či cizinec s povolením trvalého pobytu na jejím území by měl mít právě jedno evidované místo trvalého pobytu (obecně nazývaného trvalé bydliště). Jak ho získat? Jak se ho naopak například u bývalého nájemníka zbavit? Na to odpovídá příspěvek JUDr. Ondřeje Preusse z projektu Dostupný advokát.cz na webu: http://p12.helpnet.cz/aktualne/proc-je-dulezity-trvaly-pobyt. Zajímavou informací je, že pro to, abyste si mohli na dané adrese nahlásit trvalé bydliště, stačí platná nájemní smlouva a není pak již třeba dokládat souhlas vlastníka s nahlášením trvalého bydliště. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

11.5.2015
Výměna průkazů OZP

Od 1. 4. 2015 vydávají Úřady práce nové průkazy OZP, které vyměňují za původní průkazy OZP. NRZP ČR upozorňuje, že původní průkazy musí být samozřejmě platné. Platnost všech původních průkazů OZP končí 31. 12. 2015, takže je nezbytné si výměnu průkazu zajistit. Pokud jste ještě nepodali žádost na předepsaném tiskopise, teď je čas tak co nejdříve učinit. Mimo tuto žádost je potřeba vzít s sebou platný průkaz OZP, dále jednu průkazovou fotografii, případně rozhodnutí o přiznání průkazu OZP z minulých let (pokud ho máte). Samozřejmě k prokázání totožnosti s sebou musíte mít i občanský průkaz. Od 1. 1. 2015 mají možnost držitelé průkazu OZP požádat o uvedení symbolu označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou, dále osoby úplně nebo prakticky nevidomé či osoby hluchoslepé. To znamená, že na novém průkazu si můžete zvolit požadovaný symbol. V příloze najdete formulář žádosti ve formátu PDF k ručnímu vyplnění. Zdroj: NRZP ČR

žádost průkaz OZP

11.5.2015
Výměna parkovacích průkazů

Legislativní odbor NRZP ČR připravil informace k požadavku některých městských úřadů na výměnu parkovacích průkazů v souvislosti s výměnou průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pokud máte platný parkovací průkaz a současně platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, nemůže Vás městský úřad nutit k výměně parkovacího průkazu v souvislosti s výměnou průkazu OZP. Důležité je, aby oba tyto průkazy byly platné, přičemž doba jejich platnosti se nemusí shodovat. Například při silniční kontrole, pokud bude kontrolován parkovací průkaz, kde bude uvedeno datum platnosti trvale a průkaz ZTP bude platný například do konce roku 2016, tak je vše v pořádku, protože v době kontroly oba průkazy jsou platné. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. Zdroj: NRZP ČR

Pozadavek parkovaci prukazy

7.4.2015
Schůzku na OSSZ lze nově objednat online

Další zkvalitnění služeb svým klientům nabízí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v podobě systému pro online objednání schůzky na okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou, v Brně Městskou – dále jen OSSZ). Jeho základní smysl spočívá v tom, že si lidé mohou schůzku na OSSZ naplánovat tak, aby jim termín vyhovoval co nejlépe a dobře zapadal do jejich časového rozvrhu. Všichni klienti – tedy občané, zaměstnavatelé a podnikatelé – mohou tento systém objednávání využít od konce letošního března. Služba ONLINE OBJEDNÁNÍ NA PRACOVIŠTĚ je k dispozici na webové adrese http://objednani.cssz.cz/. Klienti si mohou rezervovat termín na tyto služby: žádost o důchod – starobní, invalidní, pozůstalostní, žádost o důchod s mezinárodním prvkem, žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, žádost o povolení splátek dlužného pojistného (penále), žádost o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení pro zaměstnance (vyslání, souběh, výjimka, formuláře A1). U jednotlivých agend je k dispozici objednávací kalendář. V pilotním provozu je možné využít pro objednávání pracovní dny pondělí a středu. Předpokládaná doba schůzky je prozatím vymezena na 30 minut. Možnost navštívit OSSZ bez předchozího objednání je pochopitelně zachována. Přijít se poradit nebo si vyřídit záležitosti týkající se agendy sociálního zabezpečení lidé mohou bez objednání i nadále každý pracovní den, tedy od pondělí do pátku, v běžných úředních hodinách OSSZ. Zdroj: Helpnet.cz

7.4.2015
ČSSZ každému otevřela online jeho „konto“ dob pojištění

Každý občan, bez ohledu na věk, má od letošního března možnost kdykoliv, snadno, bezpečně a zdarma vidět aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění, aniž by musel od úřadu žádat zaslání výpisu svých dob pojištění. Bránou, jak ke kontu online přistoupit, je ePortál ČSSZ. Díky němu mají zejména zaměstnaní lidé nástroj, jak si zkontrolovat, že zaměstnavatel České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) potvrdil dobu jejich důchodového pojištění a hrubé příjmy (výdělky) ve správné výši. Aby lidé mohli nahlédnout do přehledu dob důchodového pojištění, přihlásí se do ePortálu ČSSZ. K jeho používání nepotřebují nic jiného než mít přístupové údaje ke své datové schránce. Kromě náhledu na „konto“ mají občané stále možnost požádat jednou za kalendářní rok ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-kazdemu-otevrela-online-jeho-konto-dob-pojisteni. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

7.4.2015
Začala výměna průkazů OZP

Od 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Do konce března 2015 vydával ÚP ČR tzv. dočasné průkazy OZP. Ty jsou, stejně jako průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, platné do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ale není nutné, aby chodili v hojném počtu na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližší době. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážce. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zacala-vymena-prukazu-ozp. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

Projekt Celoroční informační servis STP pro seniory je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.

Realizátorem projektu je Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR