aaa
V roce 2022 realizujeme projekt s názvem “Administrativní servis STP v ČR z. s.“, který probíhá od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Projekt je zaměřený na podporu organizačně administrativního servisu Svazu tělesně postižených v České republice z. s. (STP v ČR z. s.). Zahrnuje financování hospodářsko-správních a administrativních činností nutných k zabezpečení chodu centra STP v ČR z. s., které realizuje celostátní a regionální programy pro osoby se zdravotním postižením. Centrum STP v ČR z. s. jednak podporuje osoby se zdravotním postižením přímo prostřednictvím vlastních služeb poskytovaných v sídle organizace a jednak podporuje své organizačními jednotky po celé ČR. Centrum STP v ČR z. s. poskytuje svým organizačním jednotkám metodickou a odbornou pomoc pro zajištění chodu organizačních jednotek, ekonomické a právní poradenství týkající se fungování organizace, administrativní podporu při plnění zákonných povinností, apod. Příspěvek na činnost centra STP v ČR z. s. zajistí stabilitu provozu celého Svazu. Projekt tak prospěje celé členské základně STP v ČR z. s., jež je tvořena cca 33 500 členy, i dalším osobám se zdravotním postižením, které naše služby využívají. Díky příspěvku na provoz může centrum STP v ČR z. s. i jeho organizační jednotky pokračovat ve své činnosti a dále poskytovat a rozvíjet služby pro osoby se zdravotním postižením. Cílem projektu je formou částečné úhrady režijních nákladů zajistit stabilitu a stávající rozsah aktivit centra STP v ČR z. s. a stabilitu činnosti organizačních jednotek přímo realizujících plánované aktivity pro členskou základnu STP v ČR z. s. a další osoby se zdravotním postižením. Díky realizaci projektu má hlavní spolek pokryty některé náklady na provoz a je tak zajištěna kontinuita podpory organizačních jednotek a  poskytovaných služeb.

Jako součást projektu jsou realizovány školící a poradenské akce centra STP v ČR z. s. pro organizační jednotky zaměřené na informování a podporu fungování organizačních jednotek. Témata těchto akcí vycházejí z aktuálních potřeb organizačních jednotek. Místa a termíny realizace těchto akcí jsou plánovány dle zájmu a potřeb organizačních jednotek.

Dále je vydáván a rozesílán elektronický informační zpravodaj pro organizační jednotky. Informace ve zpravodaji jsou vybírány a zpracovávány se zaměřením konkrétně pro potřebu organizačních jednotek. Zpravodaj slouží jako informační prostředek mezi centrem STP v ČR z. s. a jeho organizačními jednotkami a umožňuje, aby se důležité informace dostaly najednou k organizačním jednotkám na všech úrovních. Jedná se o novou aktivitu započatou v roce 2021, která výrazně pomáhá zlepšit komunikaci uvnitř STP v ČR z. s. Podporujeme tak organizační jednotky při poskytování jejich služeb a řešení organizačních, finančních a jiných záležitostí.

Cílem školících a poradenských akcí a elektronického informačního zpravodaje je, aby organizační jednotky měly v souhrnné podobě aktuální informace ve srozumitelné formě, což jim umožní zajistit svou další existenci a realizovat činnosti a poskytovat služby pro cílovou skupinu kvalitním způsobem a v souladu s platnými právními předpisy.

Informační zpravodaje vydané v roce 2021 a 2022:

Informační zpravodaj srpen 2022

Informační zpravodaj prosinec 2021

Informační zpravodaj listopad 2021

Informační zpravodaj říjen 2021

Informační zpravodaj srpen 2021

Informační zpravodaj duben 2021

Informační zpravodaj speciální číslo 2021 – účetní závěrky

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a navazuje na podpořené úspěšné projekty z let 2012 až 2021.

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/