aaa
V roce 2022 realizujeme projekt s názvem “Administrativní servis STP v ČR z. s.“, který probíhá od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Projekt je zaměřený na podporu organizačně administrativního servisu Svazu tělesně postižených v České republice z. s. (STP v ČR z. s.). Zahrnuje financování hospodářsko-správních a administrativních činností nutných k zabezpečení chodu centra STP v ČR z. s., které realizuje celostátní a regionální programy pro osoby se zdravotním postižením. Centrum STP v ČR z. s. jednak podporuje osoby se zdravotním postižením přímo prostřednictvím vlastních služeb poskytovaných v sídle organizace a jednak podporuje své organizačními jednotky po celé ČR. Centrum STP v ČR z. s. poskytuje svým organizačním jednotkám metodickou a odbornou pomoc pro zajištění chodu organizačních jednotek, ekonomické a právní poradenství týkající se fungování organizace, administrativní podporu při plnění zákonných povinností, apod. Příspěvek na činnost centra STP v ČR z. s. zajistí stabilitu provozu celého Svazu. Projekt tak prospěje celé členské základně STP v ČR z. s., jež je tvořena cca 33 500 členy, i dalším osobám se zdravotním postižením, které naše služby využívají. Díky příspěvku na provoz může centrum STP v ČR z. s. i jeho organizační jednotky pokračovat ve své činnosti a dále poskytovat a rozvíjet služby pro osoby se zdravotním postižením. Cílem projektu je formou částečné úhrady režijních nákladů zajistit stabilitu a stávající rozsah aktivit centra STP v ČR z. s. a stabilitu činnosti organizačních jednotek přímo realizujících plánované aktivity pro členskou základnu STP v ČR z. s. a další osoby se zdravotním postižením. Díky realizaci projektu má hlavní spolek pokryty některé náklady na provoz a je tak zajištěna kontinuita podpory organizačních jednotek a  poskytovaných služeb.

Jako součást projektu jsou realizovány školící a poradenské akce centra STP v ČR z. s. pro organizační jednotky zaměřené na informování a podporu fungování organizačních jednotek. Témata těchto akcí vycházejí z aktuálních potřeb organizačních jednotek. Místa a termíny realizace těchto akcí jsou plánovány dle zájmu a potřeb organizačních jednotek.

Dále je vydáván a rozesílán elektronický informační zpravodaj pro organizační jednotky. Informace ve zpravodaji jsou vybírány a zpracovávány se zaměřením konkrétně pro potřebu organizačních jednotek. Zpravodaj slouží jako informační prostředek mezi centrem STP v ČR z. s. a jeho organizačními jednotkami a umožňuje, aby se důležité informace dostaly najednou k organizačním jednotkám na všech úrovních. Jedná se o novou aktivitu započatou v roce 2021, která výrazně pomáhá zlepšit komunikaci uvnitř STP v ČR z. s. Podporujeme tak organizační jednotky při poskytování jejich služeb a řešení organizačních, finančních a jiných záležitostí.

Cílem školících a poradenských akcí a elektronického informačního zpravodaje je, aby organizační jednotky měly v souhrnné podobě aktuální informace ve srozumitelné formě, což jim umožní zajistit svou další existenci a realizovat činnosti a poskytovat služby pro cílovou skupinu kvalitním způsobem a v souladu s platnými právními předpisy.

Informační zpravodaje vydané v roce 2021 a 2022:

Informační zpravodaj speciální číslo 2022 – volby a sjezd

Informační zpravodaj speciální číslo 2022 – datové schránky

Informační zpravodaj prosinec 2022

Informační zpravodaj listopad 2022

Informační zpravodaj říjen 2022

Informační zpravodaj srpen 2022

Informační zpravodaj prosinec 2021

Informační zpravodaj listopad 2021

Informační zpravodaj říjen 2021

Informační zpravodaj srpen 2021

Informační zpravodaj duben 2021

Informační zpravodaj speciální číslo 2021 – účetní závěrky

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a navazuje na podpořené úspěšné projekty z let 2012 až 2021.

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/