aaa
foto plaváníV rámci poskytování zdravotních služeb realizuje naše organizace 4 projekty dotované z prostředků Ministerstva zdravotnictví. Jedním z těchto projektů je také sportovní rehabilitace lidí s tělesným postižením.

Realizace projektu podporuje motivaci účastníků k zapojování do kolektivního života. Pomáhá ke zlepšení a udržování kondice osob se zdravotním postižením. Akce probíhají celoročně v bazénech a tělocvičnách pod odborným vedením rehabilitačních pracovníků nebo pracovníků proškolených pro cvičení osob s tělesným postižením a seniorů. Rehabilitační cvičení se provádí s různými druhy cvičebních pomůcek, dle zdravotního stavu zúčastněných osob. Pravidelné plavání a cvičení je vhodnou pomocí, jak doplnit osobní program jednotlivců s účelným využitím času.

Cvičení a plavání pod odborným vedením je organizováno regionálními organizačními jednotkami a koordinováno centrem STP v ČR z. s. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Informace o tom, kde tyto služby můžete využít, získáte v sekretariátu STP v ČR z. s., na Karlínském náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, u paní Anny Birčákové (viz Kontakty).

https://www.mzcr.cz/