Informace, tipy a nabídky 2. 3. 2022

Bře 2, 2022

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Nabídka velikonočních pobytů v hotelu MAS

Wellness Hotel MAS nabízí velikonoční rekondiční pobyty v termínech od 17. 4. do 22. 4. 2022. Hotel nabízí autobusovou dopravu i pro jednotlivce na pobyt z Prahy a z Brna, nebo si účastník pobytu může zajistit vlastní dopravu. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložených letácích. Zdroj: STP v ČR z. s.

rekondiční Velikonoční pobyt_Brno
rekondiční Velikonoční pobyt_Praha
rekondiční Velikonoční pobyt_vlastní doprava

2) Autobusová a osobní doprava pro lidi s hendikepem

Společnost Vega Tour s.r.o. nabízí autobusovou a osobní dopravu speciálně upravenými vozy s plošinou pro invalidní vozíky i upravenými sedadly pro hendikepované osoby. Mají k dispozici 25 vozů s plošinou pro invalidní vozíky a se speciálními pásy pro upevnění vozíků. Jsou jedním z poskytovatelů dopravy v Praze pro ROPID, který pod značkou Bezba zajišťuje zvýhodněnou přepravu držitelům ZTP. Jsou schopni transportovat jednotlivce i skupiny – viz přiložený leták a katalog v příloze. Popis vybavení autobusu Mercedes-Benz Tourismo: Maximální kapacita autobusu Tourismo je až 10 přikurtovaných invalidních vozíků/ 18 osob jako doprovod, díky tomu je možné v tomto autobuse přepravit i velké skupiny zdravotně postižených osob. Zdvihací plošina pro invalidní vozík, pásy na všech sedadlech, speciální pásy pro upevnění invalidních vozíků. Díky sedačkám umístěných na kolejnici je možné snadno vůz přizpůsobit pro přepravu invalidního vozíku. Popis vybavení minibusu Mercedes-Benz Sprinter: Maximální kapacita moderního minibusu Tourismo je až 5 přikurtovaných invalidních vozíků/ 5 osob jako doprovod,  nebo 21 sedadel. Tento minibus je vhodný především pro přepravu menší skupiny. Je vybaven hydraulickou plošinou pro nástup osob na invalidním vozíku, bezpečnostními pásy a sedadly na kolejnicích pro snadnou změnu dispozice. V případě dotazů či zájmu o nezávaznou cenovou kalkulaci kontaktujte: Markéta Lukášková, tel.: 242 447 257, 730 850 475, e-mail: marketa.lukaskova@vegatour.com, web: www.vegatour.com. Zdroj: STP v ČR z. s.

Vega Tour – katalog
Vega Tour doprava pro handicapované

3) Nabídka akcí pro seniory v roce 2022

Spolek Senioři 2016 pořádá různé akce, na které se mohou hlásit účastníci nejen z Prahy, ale i z jiných regionů. Jedná se o jednodenní výlety, vícedenní pobytové akce i zahraniční akce. Podrobnosti najdete v přiloženém seznamu akcí, nebo na webových stránkách https://www.seniori2016.com/. Zdroj: STP v ČR z. s.

Nabídka akcí pro seniory

4) Nadace Dobrý anděl

Nadace Dobrý anděl prostřednictvím svých dárců – Dobrých andělů – pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi, kde se rodič nebo dítě potýká s vážným onemocněním, jehož vlivem se rodina ocitla v těžké životní situaci. Pomoc Dobrých andělů spočívá v pravidelné měsíční finanční podpoře rodin. Ty pak mohou příspěvky využívat přesně tam, kde cítí největší potřebu. Na výdaje spojené s rehabilitacemi, terapiemi, dietami, na nákup kompenzačních pomůcek, hygienických a zdravotnických potřeb, ale třeba i na zaplacení kroužků pro zdravé děti či na běžné dorovnání rodinného rozpočtu. Dospělé pacienty – rodiče nezaopatřených dětí – Dobří andělé podporují nově. Jestliže vy, nebo někdo z vašich blízkých, pomoc Dobrých andělů potřebujete, neváhejte se na nadaci obrátit. Podmínkou pro zařazení do systému pomoci je péče o nezaopatřené (studující) dítě a vážný zdravotní stav pacienta. Po dodání všech podkladů probíhá vše velmi rychle, v rámci jednoho kalendářního měsíce nadace rodinu zařazuje do programu a od následujícího měsíce příjemci plyne pravidelná finanční pomoc. V příloze najdete leták s podrobnějšími informacemi. Kontakty na nadaci: tel.: 734 859 301, 733 119 119, e-mail: andelskaposta@dobryandel.cz, web: www.dobryandel.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Dobrý anděl leták

5) Výplata dávek důchodového a nemocenského pojištění klientům Sberbank

S ohledem na aktuální situaci a četné dotazy a požadavky klientů Sberbank, kterým ČSSZ vyplácí důchody nebo dávky nemocenského pojištění (zejména nemocenské, ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřství), bylo na straně ČSSZ přijato preventivní opatření, kterým dosud nerealizované platby do Sberbank byly pozastaveny a nadále nebudou prováděny, pokud na tom klienti nebudou trvat. Další kroky se budou odvíjet od dalšího postupu České národní banky. ČSSZ doporučuje klientům této banky, aby se neprodleně obrátili na ČSSZ nebo OSSZ a sdělili, zda požadují vyplatit dávky důchodového či nemocenského pojištění na jiný účet, případně na adresu, nebo zda trvají na zachování výplaty do Sberbank. ČSSZ upozorňuje klienty, že tyto dávky nelze vyplácet v hotovosti ani na ČSSZ ani na OSSZ. ČSSZ bude po přechodné období akceptovat žádosti o změnu účtu pro výplatu dávky důchodového pojištění stávajících klientů Sberbank bez potvrzení banky o vlastnictví účtu s tím, že toto potvrzení bude doloženo dodatečně. Žádosti o změnu způsobu výplaty klientů Sberbank budou vyřizovány přednostně. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-davek-duchodoveho-a-nemocenskeho-pojisteni-klientum-sberbank a v přiloženém letáku. Zdroj: ČSSZ

ČSSZ Sberbank

6) Programy pro seniory v březnu

I v březnu 2022 budou aktivity, které připravuje PrávěTeď! o.p.s., probíhat převážně v online prostředí. Program přináší zábavu, vzdělávání, trénování paměti a další rozličné aktivity a hlavně možnost setkávat se každý všední den. Zároveň se můžete těšit na aktivity probíhající v rámci Národního týdne trénování paměti, které vyvrcholí společným pochodem v pátek 18. 3. 2022. Přehled připravovaných aktivit je na webu PrávěTeď!: https://pravetedops.cz/2022/02/20/breznovy-program/#VLT. Zdroj: Helpnet.cz

7) Povolání, aneb vším čím jsem byl, byl jsem rád…

To je téma 10. ročníku oblíbené literární soutěže pro autory seniorského věku Polabská vrba. Soutěžní příspěvky je možné zaslat do 31. března 2022. Soutěž vyhlašuje Knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Cílem soutěže i celého projektu je nabídnout možnost životní rekapitulace a emocionálního vyjádření a poskytnout příležitost ke sdílení a rozvíjení vzpomínek i k navázání nových sociálních vazeb. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/povolani-aneb-vsim-cim-jsem-byl-byl-jsem-rad. Zdroj: Helpnet.cz

8) Srozumitelný úřad: Průvodce pro seniory

Příručka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. slouží jako průvodce pro seniory. Najdete zde informace, na co máte právo s měnící se životní situací, jaké máte povinnosti a jaké máte možnosti k řešení různých situací. Najdete zde především informace vztahující se k veřejné správě – o důchodech, sociálních dávkách a službách. V příručce je uvedeno mnoho ilustrativních výpočtů pro lepší pochopení popisovaných témat. Příručku si můžete stáhnout na stránkách https://www.spmpcr.cz/product/srozumitelny-urad-pruvodce-pro-seniory. Zdroj: SPMP, z. s.

9) Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné jednou z novějších dávek nemocenského pojištění. Má zabezpečit toho, kdo nemůže vykonávat výdělečnou činnost, protože se stará o dlouhodobě nemocného člověka, člověka po úrazu nebo o člověka, kterému se závažně zhoršilo zdraví. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/10/dlouhodobe-osetrovne/ najdete podrobné informace o tom, kdo může tuto dávku čerpat, v jakých případech, jak dlouho je možné dlouhodobé ošetřovné pobírat a jaké jsou další podmínky pro čerpání této dávky. Zdroj: Aktivní život

10) Srážky ze mzdy

Na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/09/srazky-ze-mzdy/ najdete informace týkající se srážek ze mzdy, které nastávají v případech, když máte nařízenou exekuci, soudní výkon rozhodnutí, nebo jste v oddlužení. Dozvíte se, kolik vám zůstane ze mzdy a jiných chráněných příjmů (důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti a další). Pokud výpočet sami nezvládnete, najdete na těchto stránkách odkaz na „kalkulačku“. Najdete zde také informace, co dělat, když si myslíte, že vám zůstává méně, než by mělo. Zdroj: Aktivní život

11) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o celostátním průzkumu „Nemocnice ČR 2022“, nebo informace o připomínkování zákona o pedagogických pracovnících. Zdroj: NRZP ČR

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz