Informace, tipy a nabídky 29. 6. 2020

Čvn 29, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Nabídka bezbariérového ubytování v Nové Pace

Organizace Život bez bariér, z.ú., v Nové Pace nabízí ubytování ve 2 bezbariérových objektech. Ubytování je vhodné pro jednotlivce, skupinky, rodiny s dětmi. Může se jednat o krátkodobé nebo dlouhodobé ubytování. První objekt se nachází na adrese Centrum bez bariér č. 2, Opolského 148. Jedná se o samostatný byt, dvou a třílůžkový pokoj, vlastní kuchyňka, sociální zázemí. Druhý objekt se nachází na adrese Denní stacionář č. 3 Opolského 165. Jedná se o jednolůžkový pokoj nebo dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zázemím na chodbě, společná kuchyňka. Podrobnější informace najdete v přiložené nabídce. Zdroj: STP v ČR z. s.

Nabídka ubytování Nová Paka

2) Nabídka Lázně Hotel Vráž

Lázně Hotel Vráž informují, že na základě vyhlášené podpory vlády lázeňskému sektoru je možné na samoplátecké pobyty v lázních čerpat příspěvek ve výši 4 000,- Kč na osobu. Lázně Hotel Vráž proto nabízejí cenově zvýhodněné pobyty včetně rekondičního pobytu pro členy STP v ČR z. s. – jsou uvedeny v příloze. Příspěvek bude možné čerpat jak na individuální, tak skupinové pobyty. K novému příspěvku zatím nebyly vydány podrobnější informace, přesto Lázně Hotel Vráž nabízejí možnost nezávazné předběžné rezervace pobytu tak, abyste příspěvek od státu mohli využít. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte jednatele Jiřího Landu na tel. 602 292 702. Kontakt pro rezervaci pobytu: Martina Kučerová – přijímací kancelář, tel.: 382 737 112, fax: 382 283 136, e-mail: pus@lazne-vraz.cz, web: www.lazne-vraz.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Ozdravný týden v lázních Vráž pro seniory 7 nocí od 1.4.2020
Ozdravný týden v lázních Vráž pro seniory 7 nocí od 1.4.2020
Rekondiční pobyt Vráž 2020 – vládní podpora 4000 Kč
Relaxační týden v lázních pro dámy Vráž od 1.4.2020
Relaxační týden v lázních pro pány Vráž od 1.4.2020

3) Zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců si mohou snížit vyměřovací základ

Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 promíjí řadě zaměstnavatelů pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. ANTIVIRUS C). Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě České správy sociálního zabezpečení. Zdroj: ČSSZ

Tisková zpráva ČSSZ

4) Pečující roku

V návaznosti na úspěšný první ročník vyhlašuje MPSV i letos soutěž Pečující roku. Jejím cílem je upozornit na opomíjené téma neformální péče a vyjádřit podporu všem, kteří svým blízkým nebo jiným potřebným tuto péči poskytují. Neformální péče o seniory, rodinné blízké s postižením či dlouhodobě nemocné je v České republice stále okrajovým tématem. Jedná se přitom o velmi náročnou a vyčerpávající práci, a to nejen finančně, ale také především psychicky. Tito pečující mají ztíženou pozici na pracovním trhu, často musí odejít ze zaměstnání a následně se dostávají do sociální izolace. Ocenění bude udělováno v následujících třech kategoriích: 1. péče o seniora staršího 65 let; 2. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného mladšího 18 let; 3. péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného staršího 18 let. Do soutěže může být nominován kdokoliv z široké veřejnosti z celé České republiky. Stačí do 29. června 2020 vyplnit informační formulář na webových stránkách www.pecujiciroku.cz a popsat příběh nominovaného. Vyhlášení vítězů a slavnostní předání ocenění proběhne 3. září 2020 na konferenci Fórum rodinné politiky. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/pecujici-roku-1. Zdroj: Helpnet.cz

5) Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letos se tato akce bude konat od 12. do 20. září 2020. Dny evropského dědictví rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci programu jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Více informací: https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2020/. Zdroj: MČ Praha 8

6) Dotazník týkající se předsudečného násilí proti lidem se zdravotním postižením

NRZP ČR se podílí na projektu Právem proti předsudkům organizace In IUSTITIA. V rámci tohoto projektu připravili dotazník, který se zaměřuje na tzv. předsudečné násilí z pohledu organizací sdružující nebo pracující s lidmi se zdravotním postižením. Jedná se o nové téma, jež zatím nebylo v ČR příliš diskutováno, natož zkoumáno. Definici předsudečného násilí proti lidem se zdravotním postižením najdete přímo v dotazníku spolu s příklady. Vyplněním dotazníku pomůžete zmapovat výskyt předsudečného násilí proti lidem se zdravotním postižením ve společnosti a přispějete k posílení jejich právní ochrany. Dotazník vyplňuje vždy jen jedna osoba za organizaci, a to pokud možno ta osoba s největším povědomím o zkušenostech organizace s násilím proti lidem se zdravotním postižením. Dotazník můžete vyplnit, i když tyto zkušenosti nemáte nebo si nejste jisti. Termín pro vyplnění dotazníku je 1. 8. 2020. Více informací naleznete v přiloženém dopisu NRZP. Zdroj: NRZP ČR

Dopis k dotazníku NRZP

7) Titulkovaná televize pro lidi se sluchovým postižením startuje normální provoz

Titulkovaná televize TV Beey, která vznikla jako společný projekt České unie neslyšících a společnosti NEWTON Technologies, vzbudila mezi neslyšícími a nedoslýchavými velký zájem. Proto 10. června 2020 odstartovala normální provoz, který bude zajišťovat právě Česká unie neslyšících. Speciální titulkovaná televize TV Beey vznikla v době nouzového stavu, kdy lidé se sluchovým postižením neměli dost informací o koronavirové krizi. Díky unikátnímu technologickému řešení firmy NEWTON Technologies, které umožňuje zcela automatické titulkování videí, mohou provoz televize převzít sami neslyšící a lidé se sluchovým postižením. Titulkovaná televize TV Beey (https://beey.tv) vysílá na internetu již od 15. března 2020. Za téměř tři měsíce publikovala stovky hodin videí a televizních pořadů opatřených titulky pro půlmilionovou komunitu potenciálních uživatelů. O titulkované pořady se jeví zájem nejen mezi neslyšícími. Titulky u videí ocení všichni uživatelé, kteří se v danou chvíli nemohou spoléhat na zvukový záznam. Jedná se o situace, kdy se člověk například nachází v hlučném prostředí, video sleduje na mobilu a nemůže si ho pustit nahlas. Více informací: https://nrzp.cz/2020/06/10/informace-c-53-2020-titulkovana-televize-pro-lidi-se-sluchovym-postizenim-startuje-normalni-provoz/. Zdroj: NRZP ČR

8) Letní zážitkový kurz Komu se nelení…

Liga vozíčkářů nabízí volná místa na letním zážitkovém kurzu, který se bude konat od 1. do 8. 8. 2020 v turistické ubytovně Modrá kotva, Mrákotín u Telče. Kurz je určen pro účastníky s těžkým tělesným postižením ve věku 15 – 65 let, kteří jsou mentálně schopni organizovat práci osobního asistenta. Cena 5 980 Kč / osoba (s vlastním osobním asistentem pouze 5 350 Kč). Přihlásit se můžete nejpozději do 17. 7. 2020. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.ligavozic.cz/2020/06/10/letni-zazitkovy-kurz/. Zdroj: Liga vozíčkářů

9) Bytové družstvo nemůže ospravedlnit diskriminaci hlasováním svých členů

Ombudsman řešil případ, kdy bytové družstvo odmítlo své člence se zdravotním postižením povolit zřízení dálkového otevírání vchodových dveří, přestože to odůvodňovala zdravotními problémy a nabízela, že náklady uhradí. Podle ombudsmana jde o nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení a ani hlasování členů nemůže popřít zákonný nárok. Doporučil proto družstvu, aby stěžovatelce vyhovělo a postupovalo v souladu se zákonným účelem družstva zajišťovat bytové potřeby svých členů. Více informací o tomto případu můžete najít na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/bytove-druzstvo-nemuze-ospravedlnit-diskriminaci-hlasovanim-svych-clenu. Zdroj: Helpnet.cz

10) Ergoterapie pomáhá v každodenním životě

Ergoterapie je relativně nový obor, to mu ale neubírá na důležitosti. Představuje jednu ze základních součástí léčby i prevence. Má mnoho rysů podobných s fyzioterapií. Ergoterapie však začíná tam, kde fyzioterapie končí. Fyzioterapeut vám pomůže s cvičením a posílením potřebných svalů. Už se ale nezabývá praktickým využitím těchto dovedností. Ergoterapie řeší praktické otázky. Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnání, které pomáhají k obnově postižených funkcí. Ergoterapeut provádí nácvik porušených aktivit potřebných k sebeobsluze (např. oblékání, umývání, stravování, nácvik úchopu, jemné motoriky) a později i náročnějších aktivit ke zvládání činností v domácnosti nebo v zaměstnání; pomáhá s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek; zabývá se trénováním kognitivních funkcí (trénink paměti, pozornosti) a zvládáním únavy; poradí vám s úpravami domácího prostředí (změna umístění předmětů a nábytku, instalace speciálního zařízení a pomůcek, event. stavební úpravy a úpravy většího typu – rozšíření dveří, výměna vany za sprchový kout, instalace schodolezu, ramp apod.); napomáhá s plným zapojením do aktivit sociálního prostředí a komunity; podporuje zdraví a duševní pohodu prostřednictvím smysluplné aktivity; navrhuje vhodnou prevenci ztráty soběstačnosti. Pokud je ergoterapie doporučena lékařem, hradí ji zdravotní pojišťovna. Služeb ergoterapeuta je možné využít i jako samoplátce. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/06/09/ergoterapie-pomaha-v-kazdodennim-zivote-s-roztrousenou-sklerozou/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ergoterapie-pomaha-v-kazdodennim-zivote-s-roztrousenou-sklerozou. Zdroj: Aktivní život

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz