Informace, tipy a nabídky 22. 10. 2020

Říj 22, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Nabídka pobytu Parkhotel Sokolov

V příloze najdete nabídku Parkhotelu Sokolov na pobyty pro Svaz tělesně postižených, se slevou 50 procent na ubytování. Pobyt doporučuje MO Kbely. Zdroj: STP Kbely

leták Parkhotel Sokolov             nabídka pobytu Parkhotel Sokolov

2) Nabídka podzim – hotel Medlov

Hotel Medlov nabízel (ještě před zpřísněním protikovidových opatření) zvýhodněný pobyt v srdci Vysočiny. Hotel Medlov na Vysočině (v okrese Žďár nad Sázavou) je obklopen lesy a stojí na břehu Medlovského rybníka, daleko od stresu a negativních zpráv. Hotel nabízí 5 nocí na Vysočině s plnou penzí za cenu 2.590 Kč / osoba, a to v období od 16. října do 16. listopadu 2020. Hotel se specializuje na tradiční českou kuchyni a skvělé domácí dorty. V okolí hotelu je nespočet turistických tras a krásných míst k navštívení. K dispozici je také velké množství stolních her a knih k zapůjčení. V případě zájmu vám hotel může nabídnout také široké množství rekondičních i regeneračních masáží. Pokud cítíte, že by mohl být tento pobyt pro některé z vašich členů přínosem, můžete jim tuto nabídku zprostředkovat. Kontakt: Andrea Krejčí, tel.: 602 143 148, e-mail: obchod@medlovhotel.cz, web: www.medlovhotel.cz. Zdroj: STP Vozíčkáři Plzeňska

3) Rozlišení COVIDu a chřipky

Přesto, že všude máme plno informací o tom, jak vypadá COVID, jaké jsou jeho příznaky atd., mohl by vám možná pomoci informační leták, kde je poměrně názorně popsáno, jak vypadá COVID a jak vypadá chřipka. Leták najdete v příloze. Zdroj: STP Hradec Králové

covid_vs._chripka

4) Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.mpsv.cz/mop. Zdroj: Verlag Dashöfer

5) Dezinfekce pro zrakově postižené

Nadace prof. Vejdovského zajistila dalších 4 000 ks kapesní dezinfekce na ruce pro nevidomé a slabozraké, které je možno si zdarma vyzvednout na pobočkách Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v každém okresním městě, v případně imobility je možné se domluvit individuálně. Před vyzvednutím dezinfekce se informujte o upravené otevírací době pobočky. Dezinfekce je k dispozici i pro nečleny. Bližší informace k vyzvednutí dezinfekce získáte na tel. čísle: 221 462 462 nebo na e-mailové adrese: sons@sons.cz. Případně na: info@inpv.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/dezinfekce-pro-zrakove-postizene-0. Zdroj: Helpnet.cz

6) Nová asistenční služba na nádražích

Správa železnic v září zavedla bezplatnou asistenční službu pro cestující s pohybovým omezením. Mobilní čety pomáhají lidem při přesunu přes nádraží až k nástupištím. Služba, kterou si cestující musí objednat předem prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách https://asistence.oneticket.cz/, je k dispozici na 869 nádražích po celé České republice. Službu tvoří většinou dva pracovníci, kteří asistují lidem se sníženou schopností pohybu, ale i orientace. Jednadvacet mobilních čet je rozděleno do 21 provozních obvodů. Asistenční tým čeká na cestujícího v předem smluvený čas na dohodnuté stanici. Více informací a objednávkový formulář naleznete na stránkách https://asistence.oneticket.cz/. Informace naleznete také v článku Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na stránkách https://nrzp.cz/2020/10/02/informace-c-78-2020-postup-zajisteni-mimoradne-pomoci-ve-stanici/. Zdroje: Helpnet.cz, NRZP ČR

7) Informace NRZP ČR

Na stránkách NRZP ČR https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzkum ombudsmana o lidských právech (o rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech), nebo informaci o distribuci ochranných pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, nebo informaci o nových opatřeních vlády v souvislosti s epidemií koronaviru v oblasti sociálních služeb, nebo informaci o vyhlášení 18. ročníku ceny NRZP ČR MOSTY, nebo informace o novinkách v sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

8) Dotazník Připravenost letiště Václava Havla na přepravu osob se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu

Pokud cestujete letadlem a využíváte letiště Václava Havla v Praze, můžete pomoci studentce Magdě Winterové vyplněním dotazníku. Údaje z dotazníku budou sloužit jako podklad pro její diplomovou práci, která je zaměřená na otázku přepravy osob se zdravotním postižením a s omezenou schopností pohybu. Dotazník najdete na stránkách https://forms.gle/wWhbr7RUY2fxWiki8. Zdroj: STP v ČR z. s.

9) Výklad nařízení vlády z MPSV k sociálním službám

Omezení platná v souvislosti s epidemiologickou situací dopadají i na poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Vláda ČR vydala krizové usnesení ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v sociálních službách a krizové usnesení týkající se přerušení poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Aby byla tato krizová usnesení srozumitelná, připravilo MPSV doporučení pro aplikaci těchto krizových usnesení. Doporučení naleznete v příloze. Zdroj: Hlavní město Praha

Doporučený postup sociální služby

10) Žádáte o dávky? Komunikujte s ÚP ČR z pohodlí domova

Úřad práce ČR přistoupil v uplynulých dnech v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, včetně mimořádné okamžité pomoci spojené s onemocněním COVID-19 (MOP COVID-19), nemusí na Úřad práce ČR osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Vyplněné formuláře je možné podávat elektronicky, tedy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem. Po dobu nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis. Další možností podání je pak zaslání žádostí a dalších podkladů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo v době úředních hodin odevzdání tiskopisů na podatelně či do schránek na podání. Více informací: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/zadate-o-davky-komunikujte-s-up-cr-z-pohodli-domo-1. Zdroj: MPSV

11) Informace pro pacienty s Parkinsonovou chorobou

Dvě třetiny lidí s Parkinsonovou nemocí nemají dost informací o léčbě. Téměř 70 % dotázaných pacientů s Parkinsonovou chorobou nedostává od svých lékařů úplné informace o všech možnostech léčby. Vyplývá to z dotazníku, který mezi své členy rozeslalo pacientské sdružení Parkinson-Help z.s. V souvislosti s malou informovaností upozorňuje na to, že lidé ztrácí šanci se rozhodnout, zda by chtěli využít některou z možností, jež jim moderní medicína nabízí. Často se dozví o léčbě pozdě, kdy už ji nemohou – kvůli svému zhoršujícímu se stavu – využít. Tomu se snaží sdružení předejít a spustilo nové webové stránky https://jaknaparkinsona.cz, které jsou určeny především pacientům ve střední fázi onemocnění – tedy obvykle po více než třech letech od rozvoje komplikací spojených s léčbou. Portál https://jaknaparkinsona.cz má informovat pacienty o všech metodách pokročilé léčby. Tedy například o hluboké mozkové stimulaci (DBS) a pumpových systémech, kterými se lék zavádí přímo do tenkého střeva nebo pod kůži. Návštěvníci portálu mohou vyplnit dotazník, který je – pokud splní zdravotní předpoklady – propojí přímo s neurologem ve specializovaném, tzv. extrapyramidovém centru například v Praze nebo v Brně, které se operačními možnostmi léčby Parkinsona zabývají. Odpovědi by se pacient měl dočkat do maximálně 14 dní. Lékař díky vhodně voleným otázkám ve formuláři zhodnotí stav pacienta a případně jej pozve na vyšetření. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/dve-tretiny-lidi-s-parkinsonovou-nemoci-nemaji-dost-informaci-o-lecbe. Zdroj: Helpnet.cz

12) Na kávu s ombudsmanem

Veřejný ochránce práv připravuje seriál podcastů, v nichž bude zodpovídat dotazy lidí a vysvětlovat problémy v oblastech, kterými se zabývá. Úvodní díly budou věnovány důchodům – starobním, invalidním i pozůstalostním. Lidé mohou dotazy nebo problémy z oblasti důchodů, které je zajímají, zasílat do konce října 2020 na e-mailovou adresu podcasty@ochrance.cz. Ombudsman se v rámci podcastů může zabývat otázkami, které si kladou lidé před odchodem do starobního důchodu, nebo v souvislosti s pobíráním důchodu, např. jaké činnosti se započítávají do doby důchodového pojištění, co dělat, když chybí doklady o zaměstnání, jak probíhá přiznávání invalidního důchodu apod. Každý položený a zodpovězený dotaz může pomoct nejen tazateli, ale také dalším lidem, jejichž situace a problémy mohou být podobné. Podcasty ovšem nebudou sloužit k řešení konkrétních stížností na postup úřadů při rozhodování o důchodech. Tyto stížnosti bude ombudsman dál řešit podle zákona, takže nestačí poslat pouze dotaz do podcastu, ale je třeba standardně podat podnět ombudsmanovi. První díl podcastu ombudsman plánuje zveřejnit na začátku prosince 2020. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/na-kavu-s-ombudsmanem. Zdroj: Helpnet.cz

13) Za Hliníkem do Humpolce

První turistická trasa pro vozíčkáře v kraji Vysočina je dlouhá 3 km s převýšením 72 metrů. Tato nová turistická trasa pro vozíčkáře nese název Za Hliníkem do Humpolce. Stezka začíná u restaurace Saloon Zlatá podkova u jezdeckého závodiště v Humpolci. Vede mezi rybníky Dusilovským a Dvorákem až k Židovskému hřbitovu krásnou krajinou pod hradem Orlík. Na startu je několik parkovacích míst, bezbariérová restaurace a WC. Celý okruh je vyznačen směrovkami s piktogramem vozíčkáře a je navržen jako jednosměrný proti směru hodinových ručiček. Pod ojedinělou turistickou trasou je podepsán Klub českých turistů, odbor Šlápoty Hněvkovice u Humpolce. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/za-hlinikem-do-humpolce. Zdroj: Helpnet.cz

14) Důchodový systém vede k více seniorům bez nároku na důchod

Veřejný ochránce práv upozorňuje na to, že současné nastavení důchodového systému povede k nárůstu počtu seniorů, kterým nevznikne nárok na starobní důchod. Po roce 2010 totiž došlo ke zpřísnění podmínek, které jsou v rámci zemí EU mimořádné, a minimální doba pojištění pro získání starobního důchodu se postupně prodloužila až na 35 let. K tomu se ještě nezapočítávají nebo krátí některé náhradní doby pojištění získané po roce 2009, včetně např. studia. Ombudsman proto apeluje na vládu a politickou reprezentaci, aby se tímto zásadním problémem zabývaly, ať už v rámci komplexní důchodové reformy, nebo dílčími změnami právní úpravy. Ombudsman také doporučuje lidem, aby si u České správy sociálního zabezpečení včas zjišťovali započítané roky pojištění. Jednou za rok má každý nárok požádat o informativní osobní list důchodového pojištění. Zjistí z něj, jestli jim nechybí odpracované roky, aby si mohli obstarat chybějící doklady o důchodovém pojištění, nebo si mohli některé chybějící doby doplatit. Více informací: http://www.tretivek.cz/202010/duchodovy-system-vede-k-vice-seniorum-bez-naroku-na-duchod/. Zdroj: Třetívěk.cz

15) Den zdraví se STOBem ONLINE

Již počtyřiadvacáté se uskuteční tradiční akce Den zdraví se STOBem, a to v sobotu 7. 11. 2020 od 10 hodin. Letošní ročník z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhne online na platformě ZOOM. I přes ztížené podmínky je pro vás nachystán den plný pohybu, přednášek, workshopů a rozhovorů se zajímavými osobnostmi. A chybět nebude ani soutěž. Vzhledem k tomu, že bude letos Den zdraví probíhat online, budete potřebovat zařízení (počítač, tablet nebo chytrý telefon) se stabilním připojením k internetu. Kapacita workshopů, přednášek a cvičení je omezena a je třeba se předem registrovat na webových stránkách. Online pohybové lekce jsou v rámci Dne zdraví zdarma. K hlavnímu vysílání ze Dne zdraví, v rámci kterého budeme vysílat rozhovory s odborníky, bude možné se rovněž připojit zdarma. Vstup na workshopy a přednášky je za 150 Kč. Více informací: https://www.stob.cz/cs/den-zdravi. Zdroj: i60.cz

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz