aaa
publikaceSvaz tělesně postižených v České republice, o.s. realizoval v průběhu roku 2013 projekt s názvem “Problematika partnerského a sexuálního života osob se zdravotním postižením – publikace pro odborné sociální poradenství“, který byl zacílen na podporu osob se zdravotním postižením v oblasti jejich sexuality a partnerských vztahů.

Protože v současnosti existuje jen několik prací, které se zabývají danou problematikou, a většina podkladů a informací je nesystematicky roztroušena po různých publikacích, sbornících, časopisech a webových stránkách, byl projekt zaměřen na sestavení ucelené publikace k dané problematice pro pracovníky specializovaných poraden pro osoby se zdravotním postižením, kteří vykonávají činnosti v rámci odborného sociálního poradenství podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Odborné sociální poradenství je totiž jedním z klíčových prvků v systému sociálních služeb, a proto je nutné, aby se pracovníci jednotlivých poraden orientovali v dané problematice a věnovali pozornost i těmto potřebám svých klientů.

V rámci projektu byla avizovaná publikace Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením – publikace pro odborné sociální poradenství vydána závěrem roku 2013. Záměrem projektu a samotné publikace bylo upozornit poskytovatele a pracovníky odborného sociálního poradenství na možný potenciál sociální práce, která je jedinečnou disciplínou a především jen těžko nahraditelnou multioborovou formou společenské pomoci, jež může mít podíl právě i na podpoře partnerského a sexuálního života lidí se zdravotním postižením.

Autorem publikace je Mgr. Tomáš Drábek, sociální pracovník naší pražské poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory, který je také autorem vysokoškolských prací a několika odborných článků, v nichž se zabývá danou problematikou (např. Úloha osobní asistence v intimním životě tělesně handicapovaných aj.).

Publikace v rozsahu 99 stran je rozdělena do několika částí. První část podává základní přehled o lidské sexualitě, významu partnerských vztahů a potížích, které přináší osamocený život jedince. Druhá část charakterizuje sociální práci ve vztahu k této problematice, zamýšlí se nad jejím pojetím a možnou specializací. Třetí část uvádí podstatné pokyny jak pro organizace, tak pro samotné pracovníky. Dále přináší vybrané strategie pro práci s klientovou intimitou a poskytuje určité návody – například pro oblast komunikace či sebereflexe pracovníka. Čtvrtá část je zaměřená na sexuální a partnerský život ve vztahu ke zdravotnímu postižení a pojednává o základních potížích, které jsou společné či specifické vzhledem k danému typu postižení. Pátá část nabízí přehled o možnostech podpory v rámci odborného sociálního poradenství, včetně užitečných odkazů na dostupnou literaturu. Šestá část přináší poznatky o možnostech dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, včetně přehledu dostupných akreditovaných kurzů.

Publikace byla začátkem prosince 2013 bezplatně distribuována všem poradnám pro osoby se zdravotním postižením, které poskytují činnosti v rámci odborného sociálního poradenství podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Přestože je publikace určena především pracovníkům těchto specializovaných poraden, je několik desítek výtisků na vyžádání bezplatně dostupných pro všechny ostatní zájemce (např. pracovníky jiných sociálních služeb), kteří chtějí nahlédnout do intimního života lidí se zdravotním postižením. Objednat či vyzvednout si ji je možné na naší poštovní adrese (Tomáš Drábek, STP ČR, o.s., Karlínské nám. 59/12, 186 00 Praha 8) či na emailu tomas.drabek@svaztp.cz. Publikace v plné kvalitě je navíc pro všechny další zájemce volně dostupná také níže v elektronické verzi.

publikace Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením

 

Vydavatel i autor publikace věří, že se tato publikace stala cennou pomůckou pro všechny, kteří chtějí nalézt potřebné informace a nahlédnout do problematiky intimního života lidí se zdravotním postižením. Již první reakce na distribuci potvrdily, že by publikace měla být přínosnou a potřebnou knihou, která pracovníkům jednotlivých poraden poskytne ucelené informace, jež jim dosud scházely.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

logo VVOZP