aaa
euroklicznakSvaz tělesně postižených v České republice z. s. je od roku 1995 distributorem Euroklíčů pro osoby se zdravotním postižením v rámci celé České republiky. Dříve lidé se zdravotním postižením získali Euroklíč pouze za úhradu jeho ceny. Od června 2008 do jara 2015 mohli díky dotaci Magistrátu hlavního města Prahy na území hlavního města získat Euroklíč zdarma. Díky tomuto projektu byla odstraněna jedna z bariér, bránící lidem s postižením v začlenění do běžného života. Počet Euroklíčů zdarma byl však bohužel omezený a všechny tyto Euroklíče byly již předány oprávněným žadatelům. V současné době již není možné od nás Euroklíč zdarma získat.

Kdo Euroklíč mohl získat zdarma?
Každý občan s tělesným postižením, který byl držitel průkazky ZTP nebo ZTP/P, s trvalým bydlištěm v Praze.

Kde lze Euroklíč použít?
Eurozámky (speciálními zámky) jsou osazována zpravidla veřejně přístupná sociální zařízení (WC) a technická kompenzační zařízení (výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.).
Euroklíče fungují i v dalších místech České republiky a hlavně při cestách do zahraničí, ve státech Evropské unie, kde je možnost jejich využití podstatně širší.
Nabídka míst pro použití Euroklíčů se stále průběžně rozšiřuje, aktuální informace o možnosti využití Euroklíčů v ČR najdete na stránkách společnosti HELO s.r.o.: http://www.eurokeycz.com/7_jiz_osazeno.html.

Kontaktní osoba pro Euroklíče v naší organizaci:
Svaz tělesně postižených v České republice z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín.
Kontaktní osoba: Anna Birčáková., tel.: 221 890 453, 723 996 939, e-mail: anna.bircakova@svaztp.cz.

Podrobnější informace o projektu můžete najít v přiloženém letáku:

Leták EUROklíče pro Prahu

Podrobnější informace o Euroklíčích a jejich distribuci v jiných krajích ČR najdete na tomto odkaze na našich webových stránkách: https://svaztp.cz/sluzby/euroklice/.

K projektu EUROklíče pro Prahu jsme v říjnu 2009 uspořádali tiskovou konferenci – pokud vás zajímají informace o této akci, naleznete je zde: tisková konference.