Odborné sociální poradenství je jednou z registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách.

Hlavním cílem poskytovaných služeb je maximální snaha o všestrannou podporu samostatného života osob se zdravotním postižením a seniorů, a to obsáhlou formou pomoci, která vede k řešení jejich nepříznivé životní situace, rozvoji jejich schopností a dovedností a celkovému znovuzapojení do života ve společnosti. Námi vykonávané činnosti jednoznačně vedou k naplňování těchto cílů, ať už se jedná o pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při vyřizování odvolání a žádostí o podporu v nepříznivé zdravotní s sociální situaci, poskytování informací o možnostech sociální podpory, informování o působnosti úřadů, podporu při uplatňování práv a zájmů uživatelů nebo zprostředkování kontaktů na další pomáhající instituce.

foto poradnaS uživatelem je udržován kontakt po celou dobu jeho zakázky až do vyřešení jeho nepříznivé životní situace. Spolupráce je zajišťována osobním kontaktem a prostřednictvím elektronické a poštovní korespondence.

Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány bezplatně.

Naši poradnu najdete na adrese Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín. Více informací o poradně, kontakty na pracovníky a další podrobnosti najdete na našich stránkách: https://svaztp.cz/poradna-karlin/.

Projekt je (stejně jako v předchozích letech) spolufinancován z prostředků hlavního města Prahy a Ministerstva práce a sociálních věcí.

https://www.praha.eu/jnp/

https://www.mpsv.cz/