aaa

foto pomůcky

Od 15.12.2009 do 31.8.2010 realizoval STP v ČR z. s. projekt s názvem “Půjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.

Tento projekt byl v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

loga IOP

Předmětem projektu bylo vytvoření spolupracující, dobře vybavené sítě půjčoven kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením, a to na území 8 krajů ČR. Naším cílem bylo zlepšit služby pro klienty, umožnit více lidem půjčit si potřebnou pomůcku, zlepšit dostupnost půjčoven a doplnit a rozšířit nabídku pomůcek.

V projektu bylo pořízeno téměř 500 nových pomůcek. Celkem byla v rámci projektu rozšířena nabídka 14 stávajících půjčoven a zcela nově bylo vybaveno 8 nových půjčoven STP v ČR z. s. Tyto půjčovny nabízejí kompenzační pomůcky v situacích, kdy je lidé s trvalým nebo dočasným tělesným postižením nejvíc potřebují, ale z různých důvodů k nim v dané chvíli nemají přístup. STP v ČR z. s. nyní provozuje půjčovny kompenzačních pomůcek v těchto městech a obcích: Beroun, Blansko, Brno, Červené Janovice, Děčín, Hořovice, Kadaň, Kyjov, Louny, Náchod, Ostrava, Poděbrady, Praha, Prostějov, Přerov, Příbram, Tábor, Traplice, Ústí nad Labem, Vsetín, Zlín a Znojmo. Ilustrační mapu umístění půjčoven najdete níže:

mapa půjčoven

Vozíky, chodítka, polohovací postele a další druhy pomůcek si mohou lidé zapůjčit do doby, než si obstarají vlastní pomůcku do trvalého užívání. Služby mohou využít i v případě, kdy mají vlastní pomůcku v opravě nebo si chtějí vyzkoušet dosud neznámé pomůcky. Půjčovny ale také slouží lidem po zranění, kteří jsou jen dočasně pohybově omezeni.

Klientem půjčovny může být každý, bez ohledu na typ a rozsah zdravotního postižení, věk nebo členství v organizaci. Druhy pomůcek a jejich počet jsou v jednotlivých půjčovnách různé, záleží na potřebách osob s tělesným postižením v příslušných regionech a na možnostech konkrétních půjčoven. Klienti si pomůcku v půjčovně vyzvedávají většinou osobně, některé půjčovny ale nabízejí i dovezení pomůcky klientovi domů. Podrobnější informace o systému půjčování pomůcek naleznete v přiloženém letáku a prezentacích (z roku 2010).

Leták půjčovny – popis služby (projekt IOP)

Prezentace projekt 26.8.2010

Prezentace STP v ČR, o.s. 26.8.2010

Prezentace_půjčovny 26.8.2010

26. srpna 2010 se konala závěrečná tisková konference projektu, kde byly shrnuty výsledky projektu a díky které se o projektu a půjčovnách kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením dozvěděla širší veřejnost. O závěrečné tiskové konferenci projektu si můžete přečíst na následujících stránkách, kde jsou také k dispozici ke stažení všechny materiály z tiskové konference: https://svaztp.cz/?p=1537.

Tisková zpráva 26.8.2010

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit prostřednictvím sítě půjčoven kompenzačních pomůcek nástroj prevence zdravotních rizik u lidí s tělesným postižením, která vznikají z důvodu nedostupnosti kompenzační pomůcky dané např. čekáním na vyřízení žádosti o kompenzační pomůcku, její ztráty, poruchy či v případě její dočasné potřeby (např. https://svaztp.cz/projekty/projekty-eu/projekt-pujcovny/ https://svaztp.cz/projekty/projekty-eu/projekt-pujcovny/ https://svaztp.cz/projekty/projekty-eu/projekt-pujcovny/v důsledku úrazu). Dále půjčovny umožňují zapůjčení či vyzkoušení specifických, doplňujících či pro klienta dosud neznámých pomůcek.

Věříme, že půjčovny kompenzačních pomůcek budou dobře sloužit svému účelu – pomáhat lidem s tělesným postižením.

Užitečné odkazy:

www.strukturalni-fondy.cz/iop

www.mzcr.cz/Unie/Categories/6-iop.html