PROČ SE STÁT ČLENEM NAŠÍ ORGANIZACE:

                                                                                                                                                                
Paní Hana je členkou místní organizace Svazu tělesně postižených v městské části Praha – Kunratice. Tato organizační jednotka byla založena v roce 2005 a v současnosti má kolem 30 členů. Organizace má sídlo v bezbariérovém bytovém komplexu Hornomlýnská.

Paní Hana je členkou organizace od roku 2006, kdy se do bezbariérového komplexu nastěhovala. Nyní je jí 75 let a při pohybu je odkázána na elektrický vozík, neboť v dětství prodělala poliomyelitis, dětskou obnu.

Šestkrát byla s organizací na rekondičním pobytu u moře, pravidelně se účastní návštěv kulturních akcí a jednodenních výletů – byla například s ostatními členy v Olomouci, Průhonickém parku, v Českých Budějovicích na výstavě Země živitelka, apod.

Paní Hana je ráda za příležitostné schůzky organizace, kde se dozví potřebné informace o různých změnách v zákonech i od hostů z řad odborníků. Přes organizaci využila také servis vozíků – je to pro ni velmi pohodlné, než někam složitě jezdit. Jinak je sama členkou výboru a snaží se pomáhat, s čím je potřeba.

„Poznala jsem skrze organizaci bezvadné lidi, necítím se tak sama, víme o sobě, scházíme se, občas se někam dostaneme. Smysl vidím především v tom, že se lidé sejdou při různých příležitostech, třeba i při pravidelné vánoční besídce.“ říká Paní Hana.

Činnost organizace, kde je paní Hana členkou: Organizace realizuje 2x ročně rekondiční pobyt u moře (Chorvatsko – Makarská riviéra), členové organizace několikrát ročně společně navštěvují kulturní představení a divadla, organizace pořádá také jednodenní výlety po celé České republice. Pro členy se konají mimořádné schůzky, když je nutné řešit některé důležité věci (např. změny legislativy). V prostorách organizace také probíhá jednou měsíčně servis kompenzačních pomůcek (především vozíků), který je zajišťován na základě spolupráce organizace s odbornou firmou. Organizace navíc založila knihovnu pro své členy i ostatní zájemce.