Informace, tipy a nabídky 9. 6. 2022

Čvn 9, 2022

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Pozvánka na Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením

V příloze najdete pozvánku na Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením, které se konají 24. až 25. 6. 2022 ve Starých Splavech (část obce Doksy v okrese Česká Lípa). Podrobnější informace najdete v přiloženém letáku. Ubytování v hotelu Bezděz je bezbariérové. Zdroj: STP Česká Lípa

Pozvánka Krajské sportovní hry 2022

2) Desatero o bezpečí pacienta 1. a 2. díl

Na stránkách Aktivní život vyšel 1. díl a 2. díl informací o bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních. V článcích najdete informace, jak můžete sami ovlivnit své bezpečí ve zdravotnickém zařízení. První článek najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/05/30/desatero-o-bezpeci-pacienta-1-dil/, druhý článek najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/02/desatero-o-bezpeci-pacienta-2-dil/. Zdroj: Aktivní život

3) XXII. celostátní setkání Sdružení celiaků ČR

V sobotu 11. června 2022 od 9:30 do 15:00 hod. se v Emauzském klášteře v Praze 2, Vyšehradská 320/49, koná tradiční setkání, které je určeno všem osobám zajímajícím se o problematiku celiakie, chorob s celiakií sdružených, osobám s alergií na lepek a všem dalším zájemcům o bezlepkovou dietu. Čekají na vás odborné přednášky spojené s diskuzí, tradiční a oblíbená prezentace bezlepkových potravin spojená s ochutnávkami a možností nákupu a po celou dobu akce můžete využít poradnu pro celiaky. Letos mimořádně proběhnou bezplatné orientační odběry krve na celiakii z kapky krve. Vstup volný. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/kalendar-akci/xxii-celostatni-setkani-sdruzeni-celiaku-cr. Zdroj: Helpnet.cz

4) Festival muzejních nocí 2022

Ve dnech 20. května až 11. června 2022 probíhá 18. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty. V letošním roce je přihlášeno rekordních 601 institucí a 178 měst. Přehled jednotlivých Muzejních nocí je k dispozici na http://www.muzejninoc.cz v sekci Přihlášená muzea a jejich akce. Festival zastřešuje aktivity muzeí a galerií, které svým návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuálních výstav nabízejí řadu doprovodných programů. Ve spolupráci s muzejními institucemi se jej účastní např. knihovny, památkové nebo církevní objekty, divadla či kulturní domy. Přestože má každá organizace na výběr, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat, až na výjimky volí tradiční bezplatný vstup, příp. vstupné dobrovolné. Zdroj: Kdykde.cz

5) Konference Fóra zdravotně postižených 2022

Konference Fóra zdravotně postižených se uskuteční 17. června 2022 v Brně na téma Opční protokol Úmluvy o právech pro osoby se zdravotním postižením v EU. Konference bude celyě den probíhat v českém znakovém jazyce, mezinárodním znakovém systému, tlumočeno bude takéě do anglického jazyka a do českého jazyka formou přepisu do češtiny pro osoby se sluchovým postižením. V případě bezbariérového přístupu bude zajištěn vstup a místa v prvníě řadě. Počet hostů neníě omezen kapacitou sálu, ale registrace je nutnáě. Prosím, potvrďte svou účast nejpozději do 13. června 2022 na e-mailu: organizace.nsn@gmail.com nebo se zaregistrujte na webu organizace Neslyšící s nadějí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4gb-tRMuIyinQ-f_XKat5v_4IilmlQG7sv3T_VCVVLabl3w/viewform. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/konference-fora-zdravotne-postizenych-2022. Zdroj: Helpnet.cz

6) Příspěvek na telekomunikační služby pro držitele průkazu ZTP/P

NRZP ČR ve svém článku vyjasňuje odebírání státního příspěvku na telekomunikační služby společností O2 držitelům průkazu ZTP/P. Dle konzultace s ČTÚ (Český telekomunikační úřad) nenastaly u tohoto příspěvku žádné systémové změny. I nadále podle zákona platí, že stát přispívá lidem, kteří na tento příspěvek získají nárok, celkovou částkou 200 Kč měsíčně. Podmínkou pro přiznání tohoto příspěvku však je, že držitel průkazu ZTP/P požádá společnost O2 o tuto slevu písemně a současně svoji žádost doloží kopií platného průkazu ZTP/P. V případě, že držiteli průkazu skončila platnost jeho původního časově omezeného průkazu ZTP/P, společnost O2 tento příspěvek okamžitě zruší. Bude-li Vám tento příspěvek od společnosti O2 zrušen, je nutno v co nejkratším možném termínu společnost písemně kontaktovat a doložit v příloze opětovně novou kopii platného průkazu ZTP/P. V případě, že bude opětovně tento průkaz doložen, společnost O2 příspěvek obnoví. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/06/informace-c-45-2022-prispevek-na-telekomunikacni-sluzby/. Zdroj: NRZP ČR

7) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o dopisu ministrovi Mariánu Jurečkovi. Zdroj: NRZP ČR

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz