Informace, tipy a nabídky 9. 2. 2024

Úno 9, 2024

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Nabídka – zájezd do lázní Harkány

CESTA Travel Agency, s.r.o. nabízí zájezdy do maďarských termálních lázní Harkány pro skupiny od 15 osob. Se skupinami STP spolupracuje již mnoho let. Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáku. Pokud by Vás nabídka zaujala, neváhejte cestovní kancelář kontaktovat: Jiří Ptáček, Legerova 432, 280 02 Kolín, tel.: 321 712 313, e-mail: jirka@ckcesta.cz, web: www.ckcesta.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

2024 Nabídka Harkány STP

2) Lednový Zpr@vodaj ČSSZ: Důležité údaje a termíny sociálního zabezpečení v roce 2024

ČSSZ ve svém aktuálním zpravodaji přináší shrnutí důležitých údajů a termínů k sociálnímu zabezpečení v roce 2024. Lednové číslo Zpr@vodaje ČSSZ tak bude užitečné zaměstnavatelům, OSVČ, důchodcům, ale i třeba osobám zdravotně znevýhodněným. Ve zpravodaji najdete i několik novinek z oblasti sociálního zabezpečení, které v letošním roce vstupují v platnost a mohly by pro Vás být užitečné. Zpravodaj naleznete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (leden 2024)

3) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o jednání Poslanecké sněmovny o příspěvku na péči, nebo informaci o plánovaném zrušení vratky DPH na motorové vozidlo, nebo informaci o ohrožení celostátních poskytovatelů sociálních služeb, nebo informace o společné tiskové konferenci k financování nadregionálních a celostátních sociálních služeb, nebo informace o vznikajícím Panelu mládeže při MŠMT, nebo informace o dotazníku EDF z oblasti cestovního ruchu pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

4) Projekt RECETAS pomáhá seniorům v Praze, aby se necítili osaměle

Bydlí sice ve městě, které má více než milion obyvatel, ale občas se cítí osaměle uprostřed metropole. Takové pocity zažívají senioři z Prahy, kteří se zapojili do mezinárodního vědeckého projektu RECETAS. Odborníci z Univerzity Karlovy pro ně organizují společné aktivity v přírodě. Motivují seniory, aby navázali nová přátelství a zlepšila se kvalita jejich života. Nyní se do konce února 2024 mohou přihlásit do další fáze projektu. Více informací najdete na stránkách: https://www.praha8.cz/Projekt-RECETAS-pomaha-seniorum-aby-se-necitili-osamele.html. Zdroj: MČ Praha 8

5) Legislativní změny pro rok 2024

Rok 2024 je ve znamení velkých legislativních změn, které nastartoval vládní konsolidační balíček. Zahrnuje například sazbu DPH, nejrůznější oblasti trhu práce, výši rodičovského příspěvku, důchody nebo spoření. Některé právní úpravy se zpřísňují, jiné zpřehledňují, narovnávají nebo úplně mizí. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2024/01/30/legislativni-zmeny-pro-rok-2024/ najdete soubor nejdůležitějších novinek, jež se týkají nejen lidí s handicapem, ale většiny populace. Zdroj: Aktivní život

6) Přednáška Relaxační techniky

Spiralis pořádá on-line přednášku z cyklu Pečující pečujícím “Relaxační techniky s Emmou Robinson”, která se koná v rámci akademie Pečovat a žít. Účast je bezplatná a je otevřena všem pečujícím. Přednáška se koná 13. února 2024 od 9 do 12 hodin. Je nutné se dopředu zaregistrovat, poté Vám bude odeslán odkaz k připojení. Více informací a odkaz na registraci najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2024/02/02/pecujici-pecujicim/. Zdroj: Aktivní život

7) Posilování a ereska

V dalším pokračování sportovních aktivit pro pacienty s roztroušenou sklerózou se autoři zaměřují na posilování. Je totiž prokázáno, že při nedostatečné svalové zátěži může dojít k atrofii svalů, k narušení koordinace pohybu a mnoha dalším problémům. Pojďme těmto fyzickým trablům zkomplikovat nástup a vrhnout se do tajů posilování, které může přispět k co nejdelšímu zachování pohyblivosti. Článek Vás provede jeho benefity, bezpečným průběhem cvičení a dalšími praktickými informacemi, díky kterým může být Váš přechod do nové pohybové aktivity o něco jednodušší. Informace naleznete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2024/02/06/posilovani-a-ereska/. Zdroj: Aktivní život

8) Osvětové akce „Pochodu pro mozek“ budou probíhat v týdnu od 11. března 2024

V týdnu od 11. března 2024 proběhne v celé ČR Národní týden trénování paměti (NTTP), během kterého se veřejnost dozvídá prostřednictvím osvětových přednášek a ukázkových lekcí trénování paměti o možnostech cvičení mozku. Samotné trénování mozku ale nestačí. K tomu, aby mozek dobře fungoval i v pokročilém věku, je potřeba přidat pravidelný pohyb. Akci původně pouze pro své klienty pořádala organizace Právě teď! o.p.s. už od roku 2016. V uplynulých dvou letech byly k aktivní účasti na Pochodu pro mozek zvány i další organizace a subjekty a jednotlivci (např. seniorské kluby, trenéři paměti, lektoři Nordic Walkingu, firmy a mnozí další) z celé ČR a byli motivování k uspořádání lokálních pochodů, vycházek či výletů. Ve stejném duchu je akce koncipována i letos. Svůj pochod může zorganizovat kdokoli, pro jakoukoli cílovou skupinu a díky tomu pomoci připomenout význam kombinování fyzických aktivit s aktivitami spojenými s trénováním paměti, jako cestou pro úspěšné fungování mozku a úspěšné stárnutí. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/osvetove-akce-pochodu-pro-mozek-budou-probihat-v-tydnu-od-11-brezna. Zdroj: Helpnet.cz

9) Osm večerů vzdělávání a podpory

Česká alzheimerovská společnost uskutečňuje během února a března 2024 on-line kurz věnovaný lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člověka s demencí. Péče o člověka, u něhož se projevuje syndrom demence, je v mnoha ohledech náročná a vysilující, fyzicky i psychicky. Dostatek informací o nemoci a jejím průběhu může péči výrazně ulehčit. Kurz účastníky seznámí se základními informacemi o demenci a jejích příčinách, přinese tipy na smysluplné trávení času a rady v oblasti výživy a inkontinence, vysvětlí, jak s opečovávanou osobou efektivněji komunikovat, a doporučí, jak vhodně upravit domácí prostředí. Kurz probíhá každý čtvrtek večer od 8. února až do konce března 2024 vždy od 17:30 do cca 19:00 na platformě Teams. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/osm-veceru-vzdelavani-podpory. Zdroj: Helpnet.cz

10) Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání

Nemocenské je dávka z nemocenského pojištění určená k finančnímu zabezpečení pojištěnce v době, kdy nemůže z důvodu nemoci, karantény nebo úrazu pracovat. Existují ovšem situace, kdy klient, přestože se nemocenského pojištění (ať dobrovolně, nebo ze zákona) účastní, nárok na dávku nesplní, způsobí svým činem její krácení anebo získá jen omezený nárok. Více informací naleznete v článku ČSSZ na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/nemocenske-a-pripady-jeho-kraceni-ci-odebrani. Zdroj: ČSSZ

11) Jak neziskový sektor mění svět k lepšímu? Podívejte se na úspěchy organizací v roce 2023

Zavedení komunitní energetiky, redefinice znásilnění, více hodin osobní asistence, zlepšení přípravy učitelů nebo lepší podmínky při oddlužování. Práce neziskových organizací má velký dopad na to, jak vypadá život v České republice. Přečtěte si o několika loňských úspěších neziskových organizací, které mohou zlepšovat systém. Článek najdete na stránkách: https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/jak-neziskovy-sektor-meni-svet-k-lepsimu-podivejte-se-na-uspechy-organizaci-v-roce-2023. Zdroj: Svět neziskovek

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách: https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ byly podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz