Informace, tipy a nabídky 24. 3. 2021

Bře 24, 2021

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Znáte vhodné středisko pro rekondiční pobyt vozíčkářů?

Pokud byste měli vyzkoušené nějaké rekreační středisko, hotel, penzion, apod. v České republice, které by byly vhodné pro konání rekondičního pobytu pro vozíčkáře, budeme moc rádi, když nám o nich dáte vědět. Důležitý je větší počet bezbariérových pokojů, nabídka stravování, nějaký bezbariérový prostor pro konání společných akcí, možnost rehabilitačních a sportovních aktivit. Chtěli bychom následně tyto informace předat našim organizacím, které rekondiční pobyty pořádají a hledají nová vhodná místa. Pomůžete nám? Své náměty prosím posílejte na e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

2) K očkování se od 24. 3. 2021 mohou hlásit mladší chronicky nemocní

Od středy 24. 3. 2021 se mohou do očkovacích center registrovat i mladší chronicky nemocní. Pro přihlášení do registračního systému potřebují kód, který jim poskytne ambulantní specialista nebo specializované pracoviště. Přidělený kód má omezenou platnost, vyprší 30. dubna 2021. S jejich rozesíláním někteří specialisté už začali. Během víkendu všichni ambulantní specialisté odborností, kterých se to týká, dostali dopis, který ten kód obsahuje. Někteří je už aktivně rozesílají pacientům, kteří jsou k tomu indikovaní. Přednost mají rizikovější lidé. Nakolik jsou pacienti ohrožení covidem, posoudí ambulantní specialista. Kritéria, která musí zohlednit, představilo minulý týden ministerstvo zdravotnictví. Vyšší prioritu mají například cukrovkáři, kterých je podle posledních údajů v Česku zhruba milion. Nárok ale nemají všichni. Rizikoví jsou ti, kteří se léčí inzulinem nebo antidiabetiky a současně trpí dalším onemocněním, třeba ischemickou srdeční chorobou, obezitou nebo mají plicní onemocnění. Přednostní nárok by měli mít také lidé minimálně s druhým stupněm obezity, se závažným dlouhodobým onemocněním plic, ledvin, srdce nebo jater, pacienti po transplantaci nebo s onkologickým onemocněním či lidé se závažným neurologickým onemocněním. Poté by měli přijít na řadu i lidé s psychotickou poruchou, pacienti s demencí nebo poruchou vývoje intelektu, lidé se závažným oslabením imunity nebo vzácným genetickým onemocněním. Ministerstvo do výčtu zařadilo i pečující a ošetřovatele, s nimiž se v původním návrhu nepočítalo. Při očkování musí chroničtí pacienti předložit i lékařskou zprávu. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno. Pořadí očkování ovlivňuje věk registrovaných. Více informací: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/registrace-mladsich-chroniku-ode-dneska-40354899. Zdroj: Novinky.cz

3) Povinné testování zaměstnanců na pracovištích se bude týkat i malých neziskových organizací

Ministerstvo zdravotnictví ukládá některým zaměstnavatelům povinnost plošně testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2. Nejdříve tuto povinnost měli jen zaměstnavatelé s alespoň 250 zaměstnanci. Postupně se tato povinnost vztahovala i na zaměstnavatele s méně zaměstnanci a nejnověji se bude vztahovat i na zaměstnavatele a neziskové organizace, které mají alespoň 1 zaměstnance. Přičemž za zaměstnance jsou považováni nejen pracovníci zaměstnaní na pracovní smlouvu, ale také pracovníci zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Testovat je třeba také dočasně přidělené zaměstnance agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Zaměstnavatelé a neziskové organizace s 1 až 9 zaměstnanci jsou nejpozději od 28. (30.) března 2021 povinni zajistit testy pro své zaměstnance, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Musejí dále nejpozději od 30. března 2021 začít testovat a nejpozději od 6. dubna 2021 smějí pustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem. Testovat se nemusejí osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících. Testovat se také nemusejí osoby, které už byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a jejich očkování bylo zcela dokončeno nejméně před 14 dny. Testovat se také nemusejí osoby, které pracují jen z domova (home office) a na pracoviště nedocházejí. Více informací: https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/antigenni-testovani-zamestnancu. Zdroj: Covid portál

4) Už nemusíte na úřad kvůli některým dávkám

Rodiny s dětmi nebo senioři nemusí na úřad, aby mohli od dubna pokračovat v pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči. Ti, kteří je pobírali, tak nemusí pro nárok na výplatu ve druhém čtvrtletí dokládat příjmy a náklady na bydlení za první 3 měsíce. Automaticky jim bude přiznána stejná výše, jakou měli dosud. Online komunikace funguje i v dalších záležitostech. V případě žádostí o další dávky či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání můžou lidé komunikovat s úřady práce online. Žádosti je možné poslat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo je zaslat poštou či doručit osobně do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce. Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/tiskove-zpravy-mpsv. Zdroj: Verlag Dashöfer

5) Informace NRZP z online porady na MPSV ČR týkající se očkování v sociálních službách a očkování osob s chronickým onemocněním

Ve středu 17. 3. 2021 se uskutečnilo další online setkání na MPSV ČR ve věci řešení koronaviru v sociálních službách. Podařilo se prosadit, že pracovníci v přímé péči u terénních sociálních služeb byli zařazeni v prioritní skupině I. B., jako první skupina. Jedná se asi o 32 tisíc lidí, kteří by měli být prioritně očkováni, protože jsou často v situacích, kdy mohou nakazit své klienty nebo mohou být sami nakaženi. Jedná se hlavně o pracovníky v přímé péči v pečovatelské službě, osobní asistenci, chráněného bydlení, podporovaného bydlení, rané péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a azylové domy. Očkování této skupiny pracovníků budou koordinovat krajští koordinátoři očkování. Oni sami by měli oslovovat jednotlivé zřizovatele výše uvedených služeb. Pokud byste nebyli osloveni, tak se NRZP domnívá, že je dobré, abyste se sami připomněli. Další sociální služby, jako jsou domy na půl cesty, odborné sociální poradenství, sociální pracovníci v kontaktu s klienty na obecních úřadech, Úřadu práce ČR nebo lékařské posudkové služby, budou spadat až do další skupiny.

Diskutovala se opět situace v pobytových sociálních službách, a to především otázka testování návštěv, případně testování klientů po jejich návratu po opuštění zařízení na nějakou dobu. Pokud mají klienti, případně návštěvníci, již druhou dávku očkování a uplynulo 14 dní od poskytnutí druhé dávky, nemusí být prováděno testování. Pokud klienti nemají ještě druhou dávku očkování, tak musí po návratu do zařízení být v osobní karanténě a po tu dobu musí mít dvě testování negativní. V těchto případech nestačí samotesty, ale musí to být testy z veřejných testovacích míst.

Vzhledem k výrazně sníženým dodávkám vakcíny AstraZeneca, bude problém, aby měli praktičtí lékaři vakcíny k očkování chronicky rizikových pacientů, a to ve svých ordinacích, případně domácnostech. Bude snaha všechny klienty, kteří budou indikováni na očkování, očkovat v očkovacích centrech, což samozřejmě může být pro některé pacienty značný problém. Již dnes jsou očkovací centra ve specializovaných centrech nemocnic, kde se očkují pacienti těchto specializovaných center. NRZP doporučuje, pokud jste pacienty takových center, vzhledem k vašemu chronickému postižení, abyste se sami zajímali o možnost očkování. Totéž vám doporučuje i u vašich praktických lékařů. Pokud máte zájem být očkováni, tak je dobré se aktivně o možnost očkování zajímat a požadovat očkování. Od 24. 3. 2021 se budou moci pacienti s rizikovým chronickým onemocněním registrovat pomocí speciálního kódu. Tuto registraci bude moci provést jak váš praktický lékař, tak také váš ambulantní lékař ve specializovaných centrech. Kód na přihlášení osoby s chronickým postižením poskytne jednotlivým pacientům: ambulantní specialista, nebo specializované pracoviště, kde se chroničtí pacienti léčí, nebo praktický lékař, kde jsou chroničtí pacienti registrováni, nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se chroničtí pacienti léčí.

Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2021/03/18/informace-c-29-2021-informace-z-online-porady-na-mpsv-cr/ a na stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108. Zdroj: NRZP ČR

6) Komu se svěřit v psychicky náročném období

Krizové linky neziskovek pomáhají s registrací k očkování proti onemocnění covid-19, poskytují podporu dětem, rodičům, potřebným, pomáhají obětem násilí a lidem se závislostmi, poskytují psychickou podporu nebo také pomáhají pečujícím a umírajícím. Kontakty na jednotlivé krizové linky najdete v přehledu na stránkách https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/v-cr-bezi-2-vlna-ockovani-nejen-s-registraci-pomohou-krizove-linky-neziskovek. Nebojte se požádat o pomoc, když ji potřebujete. Zdroj: Svět neziskovek

7) Sčítání 2021 – informace z webináře ke sčítání osob se zdravotním postižením

Ve dnech 27. 3. 2021 – 9. 4. 2021 se uskuteční online sčítání lidu, domů a bytů, které se pravidelně opakuje vždy jednou za 10 let. Toto sčítání lidu bude přes internet. Pro lidi, kteří nezvládnou sčítání prostřednictvím internetu, bude probíhat listinné sčítání, a to ve dnech 17. 4. 2021 – 11. 5. 2021. Národní rada osob se zdravotním postižením na svých stránkách https://nrzp.cz/2021/03/22/informace-c-33-2021-scitani-2021-webinar-ke-scitani-osob-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejnila prezentaci Českého statistického úřadu a dále přepis semináře, který se k tomuto tématu konal v online podobě ve středu 17. 3. 2021. V nich můžete najít informace, jak při sčítání lidu, domů a bytů postupovat. Zdroj: NRZP ČR

8) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o poslanecké novele zákona o sociálních službách, nebo informace o tom, že Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který výrazně usnadní lidem se zdravotním postižením prodloužení platnosti průkazu ZTP a nebo ZTP/P po vypršení stanovené doby. Zdroj: NRZP ČR

9) Fundrasingový seminář pro malé organizace

Nadace Via pořádá ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 19:00 do 21:00 hod. online seminář Jak během krize získat peníze od dárců? Seminář je určený především malým organizacím a lidem, kteří jsou v získávání zdrojů začátečníci. Účastníci mohou po absolvování semináře využít nabídku individuální online konzultace na míru své konkrétní situaci. Seminář se bude věnovat praktickým tipům, jak získat v současné krizi více prostředků na vaše komunitní a jiné veřejně prospěšné aktivity. Seminář je zdarma. Seminář má omezenou kapacitu a nebude vysílán veřejně. Pro přihlášení je nutné vyplnit přihlášku a počkat na potvrzení a zaslání linku na Zoom. Více informací a přihlášku najdete na stránkách: https://www.facebook.com/events/3636881433088371. Zdroj: Nadace Via

10) Epizóna: O epilepsii v práci bez předsudků

Společnost E, která podporuje lidi s epilepsií a jejich blízké, otevírá ojedinělou službu – informační portál Epizónu. Tým autorů a autorek z různých oborů na něm bude publikovat texty o epilepsii v práci bez předsudků. Informační portál Epizónu zamýšlejí její tvůrci jako prostor pro fakta, manuály, ale i osobní příběhy o epilepsii v práci. Záměrem projektu informačního portálu Epizóna je bořit předsudky o epilepsii a o lidech s epilepsií. Zaměstnavatelům i lidem s epilepsií chce Epizóna srozumitelně vysvětlit, proč nemusí mít obavy ze vzájemné spolupráce. Více informací: https://medium.com/epizona. Zdroj: Helpnet.cz

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz