Informace, tipy a nabídky 23. 8. 2023

Srp 23, 2023

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Žádost NRZP ČR o spolupráci

Poradna NRZP ČR dostává mnoho podnětů a stížností na délku posuzování nároku na příspěvky na péči, na dávky pro osoby se zdravotním postižením, případně žádosti na přiznání invalidních důchodů. V podzimních měsících bude NRZP ČR opět vyjednávat o valorizaci příspěvku na péči, o posuzování nároku na jednotlivé dávky a také bude usilovat o zlepšení postavení pečujících osob. K argumentaci potřebuje mít jednak data, ale také konkrétní případy, kdy dochází k nedodržení lhůt, špatnému posouzení, náhlému odebrání příspěvku na péči, invalidního důchodu a podobně. Proto NRZP žádá o zaslání vašich zkušenosti v souvislosti s invalidním důchodem, příspěvkem na péči a dávkami pro osoby se zdravotním postižením. NRZP potřebuje vaše konkrétní příběhy, opravdu závažné situace, kdy je na první pohled zřejmé, že došlo k pochybení. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/08/09/informace-c-64-2023-vyzva-k-zadosti-o-spolupraci/. Zdroj: NRZP ČR

2) Video: Chůze s kompenzačními pomůckami

Na videu Domova sv. Josefa se můžete dozvědět, jak správně používat různé kompenzační pomůcky, které pomáhají s chůzí. Uvidíte různé druhy pomůcek i nácviky chůze s nimi. Na videu vše předvádějí nejprve terapeutky a pak i samotní klienti Domova sv. Josefa. Video najdete na stránkách: https://www.domovsvatehojosefa.cz/video-chuze-s-kompenzacnimi-pomuckami. Zdroj: Aktivní život

3) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu změny zákona o veřejných sbírkách, nebo pozvánku na tradiční vyhlášení 10. ročníku cen Duhové křídlo 2023 ve Svitavách, nebo informaci o tom, že plánované zrušení slevy na poplatníka ohrožuje tisíce pečujících rodin. Zdroj: NRZP ČR

4) Komunikační desatero pro pacienty a pro zdravotníky

Pacientský hub vydal Komunikační desatero pro pacienty a Komunikační desatero pro zdravotníky. Jedná se o souhrn doporučení, která si kladou za cíl zlepšit komunikaci mezi pacienty a jejich zdravotníky. Pacientům poradí, jak se na návštěvu lékaře připravit a jak se u lékaře chovat. Zdravotníkům zase poradí, jak k pacientům přistupovat a na co nezapomenout. Letáčky si můžete stáhnout a vytisknout pro vlastní potřebu ze stránek: https://www.pacientskyhub.cz/aktuality/572. Zdroj: Pacientský hub

5) Nabídka ERGO Aktivu

Centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku rozjíždí v týdnu od 18. září 2023 pět rehabilitačních skupin. Jedná se o Trénink jemné motoriky, Kruhový trénink, Rozvoj řečových funkcí a Kognitivní trénink. Cvičení bude probíhat pod odborným dohledem ergoterapeutů, fyzioterapeutů nebo psychologů. Každá skupina trvá 60 minut a stojí 150 Kč/hodinu. Jejich kapacita je omezená, proto se prosím přihlaste na e-mailu: klara.shejbalova@ergoaktiv.cz, nebo volejte na číslo: 732 542 529. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/nabidka-ergo-aktivu. Zdroj: Helpnet.cz

6) Informace ke zdanění poskytnutého daru

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace připravil ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím návodné informace související s oblastí daňové uznatelnosti minimální výše poskytnutého daru u fyzických i právnických subjektů. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/informace-ke-zdaneni-poskytnuteho-daru. Zdroj: Helpnet.cz

7) Hradozámecká noc

Na osm desítek památek po celé zemi zůstane v sobotu 26. srpna 2023 otevřeno i po setmění. Nastane 14. Hradozámecká noc. Speciální kostýmované a tematické prohlídky, hudební a divadelní vystoupení, světelné show – celkem 79 památek po celé zemi se v sobotu 26. srpna 2023 představí v netradičním světle. Hradozámecká noc je vyvrcholením letní návštěvnické sezony. Národní památkový ústav ji pořádá už od roku 2010. Vedle státních hradů, zámků a dalších památek se letos účastní i 22 objektů mimo správu NPÚ. Vedle komentovaných prohlídek nabídnou některé památky mimořádně možnost projít si expozice bez průvodce. Kouzelnou atmosféru památek ve světle svící, lamp a ohňostrojů doplní informace a zajímavosti o památkách a o péči o ně. Velkým lákadlem pro návštěvníky také bude možnost prohlédnout si běžně nepřístupné prostory. Mimořádný program na památkách doplní divadelní, hudební nebo taneční vystoupení. Podrobnosti o zapojených památkách a připravovaném programu najdete na webu: https://www.npu.cz/hradozamecka-noc. Zdroj: Národní památkový ústav

8) Zažít město jinak 2023

Již po osmnácté se letos třetí sobotu v září (16. 9. 2023) promění ulice, náměstí, dvorky a vnitrobloky po celé republice v místa sousedského setkávání v rámci slavností Zažít město jinak. Akce Zažít město jinak, která sdružuje sousedy, místní spolky a podniky a upozorňuje na problematiku využití veřejného prostoru, nalákala loni k účasti téměř dvě stovky lokalit a desetitisíce návštěvníků. Podobně tomu bude i letos. Sousedské slavnosti Zažít město jinak oslaví letos v září plnoletost a jejich pořadatel, spolek AutoMat, již 20 let svého působení. Přehled pořádaných akcí najdete na webu: http://zazitmestojinak.cz/. Můžete se sami zapojit do organizace těchto akcí, nebo se jen zúčastnit. Zdroj: MČ Praha 8

9) Pozvání pro OZP k návštěvě zámku Slatiňany

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR z.s. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v rámci cyklu „Památky bez bariér“ pořádá dne 11. 9. 2023 návštěvu státního zámku Slatiňany. Vstup na akci je zdarma, kapacita je omezená. Na prohlídku zámku je nutné se předem přihlásit a rezervovat si konkrétní čas prohlídky, a to nejdéle do 3. 9. 2023. Kontaktní osoba: Lenka Skokanová, telefon: 736 751 202, e-mail: pardubice@nrzp.cz. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/08/23/informace-c-68-2023-pozvani-pro-ozp-k-navsteve-zamku-slatinany/. Zdroj: NRZP ČR

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách: https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz