Informace, tipy a nabídky 21. 7. 2023

Čvc 21, 2023

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Pečuj doma vás srdečně zve na online kurzy a skupiny

Společnost Pečuj doma si připravila letní online kurzy a skupiny, které proběhnou v červenci a v srpnu 2023. Jste na ně srdečně zváni, všechny jsou zdarma. Jedná se o kurzy: Zásady úspěšné komunikace při péči, Letní trénování paměti, Naučme se ošetřovat – úvod do problematiky. Více informací najdete na stránkách: https://www.praha8.cz/Pecuj-doma-vas-srdecne-zve-na-online-kurzy-a-skupiny-1.html. Zdroj: MČ Praha 8

2) Dny evropského dědictví

Každé září se otevírají památky veřejnosti. Dny evropského dědictví letos budou probíhat od soboty 9. září do neděle 17. září 2023. Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, bývá v tyto dny nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). Podrobnější informace a seznam zapojených památek najdete na stránkách: https://www.ehd.cz/. Zdroj: MČ Praha 8

3) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k oslovení poslanců ve věci valorizace důchodů, nebo informace o návrhu a připomínkování nové bezbariérové vyhlášky, nebo informace o mimořádném dotačním řízení pro sociální služby pro rok 2023, nebo informace o Milostivém létě 2023, ve kterém je možné zbavit se dluhů především na sociálním pojištění, daních a pokutách. Zdroj: NRZP ČR

4) Mimořádné dotační řízení umožní poskytovatelům sociálních služeb snížit úhrady za osobní asistenci klientům nad 80 hodin měsíčně na symbolickou částku

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo podmínky mimořádného dotačního řízení, které umožní poskytovatelům sociálních služeb snížit úhrady za osobní asistenci klientům nad 80 hodin měsíčně na symbolickou částku. O dotace mohou žádat všichni poskytovatelé a je důležité, aby to udělali. Pokud tedy využíváte osobní asistence v rozsahu více než 80 hodin měsíčně, neváhejte se u svého poskytovatele ujistit, že o tyto dotace požádá. Informace o dotačním řízení najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyhlaseni-mimoradneho-dotacni-rizeni-pro-socialni-sluzby-pro-rok-2023?fbclid=IwAR1cpeQi8L8y4UMuGr-9sbEcK1cosIz24R2qOGrxaQmFeqKEpYYdoCpO3uk. Zdroj: Asistence, o.p.s.

5) Pravidla dovolené

V souvislosti s dovolenými každý rok vyvstává celá řada otázek. Kolik volných dnů kolegům zbývá? Jak zjednodušit schvalovací proces? Jak zařídit, aby zaměstnanci byli spokojeni, ale neodjeli všichni najednou? Otázek a zdánlivých nejasností ohledně dní volna je ještě mnohem víc. Má zaměstnanec se zkráceným úvazkem stejný nárok na dovolenou jako jeho kolega, který stráví v práci 40 hodin týdně? Jak je to s lidmi pracujícími na dohody? Jak správně vypočítat výměru dovolené a kolik volných dnů lidem zbývá? Mohou firmy pracovníkům do čerpání dovolené mluvit? A kdy je možné dovolenou převádět? Odpovědi na ně i na řadu dalších najdete v praktickém návodu, které si můžete stáhnout na stránkách: https://magazin.lmc.eu/pravidla-dovolene-v-pdf-co-byste-meli-vedet-nez-je-zacnete-schvalovat?utm_campaign=nl-2023-06-22-datovka&utm_medium=email&utm_source=lmc.eu. Zjistíte tak, jestli máte u vás vše nastaveno správně. Dovolenou se podrobně zabývá také článek na stránkách: https://www.aperio.cz/clanky/dovolena-jak-na-vypocet-pravidla-cerpani?utm_medium=email&utm_source=ecomail&utm_campaign=2023_06_29_723_prazdninovy_provoz_dovolena&utm_term=57782&ecmid=29537. Zdroj: LMC, Aperio

6) Situace kolem příspěvku na péči a speciálního dotačního titulu

Nedostatečná výše příspěvku na péči je dlouhodobě kritizována odborníky i samotnými uživateli této pomoci. Situace se měla zlepšit valorizací příspěvku od 1. července 2023, ale nakonec k valorizaci nedošlo. Lidem s postižením, kteří využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, by mohl zatím pomoci alespoň speciální dotační titul. Do budoucna je plánován také pátý stupeň příspěvku na péči, který se osvědčil v pilotním projektu neziskové organizace Asistence. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje zvýšit i dosavadní příspěvky na péči. Přesný termín této úpravy však zatím není znám. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2023/07/13/situace-kolem-prispevku-na-peci-a-specialniho-dotacniho-titulu/ najdete podrobnější informace. Zdroj: Aktivní život

7) Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2023

Pražská organizace vozíčkářů, z.s. vás srdečně zve na 41. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězdu 2023, které se bude konat v sobotu 2. září 2023 od 13:00 hod. v Praze v Oboře Hvězda u Libocké brány. Těšit se můžete na oblíbené slalomy, jízdy a běhy na 500 metrů a hlavní závod v jízdách na mechanických vozících a v bězích na 1 000 metrů. Pro radost budou připraveny i tři speciální závody, jejichž účastníci obdrží odměnu hned v cíli, a doplňkové disciplíny. Startovné je 50,- Kč za osobu bez ohledu na počet závodů, ke kterým se hlásíte. K účasti se hlaste v kanceláři POV na telefonních číslech 224 826 078 nebo 736 485 859, případně prostřednictvím e-mailové adresy frankova@pov.cz nejpozději do středy 23. srpna 2023 do 15:00 hod. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce a na stránkách: https://www.pov.cz/akce/hvezda. Zdroj: POV

Hvězda 2023 pozvánka

8) Krakonoš český pohár v běhu do vrchu

V přiloženém plakátu najdete informace o konání 37. ročníku běhu do vrchu, který se koná 12. 8. 2023 v Janských Lázních. Běží se z Janských Lázní na Černou horu. Pro lidi se zdravotním postižením, děti a další skupiny je běh na jeden kilometr, a to kolonádou v Janských Lázních. Pokud budete mít zájem, můžete se akce účastnit. Účast není nijak limitována. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://vrchy.maratonstav.cz/. Zdroj: NRZP ČR

plakát běh Janské Lázně

9) Fotografická soutěž na téma „Také to zvládnu!“

Do soutěže vyhlášené VVOZP mohou být přihlášeny do 15. října 2023 takové fotografie, které nejlépe zachycují schopnosti a dovednosti osob se zdravotním postižením při zvládání činností vztahujících se k osobnímu, ale i pracovnímu životu. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/fotograficka-soutez-na-tema-take-zvladnu. Zdroj: Helpnet.cz

10) Ověřte si své digitální kompetence potřebné pro práci z domova

Chcete zjistit úroveň svých digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro výkon práce z domova? Nejste si jisti, jestli byste takovou práci zvládli a jak jste na tom s ovládáním pracovních nástrojů, které se při práci z domova využívají? V rámci projektu DigiKompetence, jehož realizátorem je MPSV, byl vytvořen nový scénář autoevaluačního nástroje EVALDO – Home office pro otestování úrovně digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro výkon práce z domova. Pro spuštění scénáře Home office stačí navštívit stránky https://www.evaldo.cz/, zaregistrovat se a následně si scénář projít. Scénář napodobuje běžnou práci z domova na vašem domácím PC nebo notebooku. Poslouží hlavně těm, kdo se chystají přejít na práci z domova, ale nejsou si jistí, zda takový způsob práce zvládnou. Zdroj: Helpnet.cz

11) Prázdninový program pro seniory

Organizace Právě Teď! o.p.s. nabízí mnoho zajímavých možností, jak aktivně trávit letní čas v Praze v příjemné společnosti. Nabídka obsahuje komentované prohlídky, vycházky, Nordic Walking, pétanque, workshopy a další aktivity. Jejich přehled najdete na stránkách: https://pravetedops.cz/2023/06/14/prazdninovy_program_2023/. Zdroj: Helpnet.cz

12) Výsledky průzkumu Barometr českého zdravotnictví

Aktuální výsledky celostátního průzkumu „Barometr mezi pacientskými organizacemi“, který byl realizován od srpna do prosince roku 2022 mezi představiteli a členy 150 pacientských organizací v České republice, můžete najít na stránkách: https://www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi.html?utm_source=EMM&utm_medium=email&utm_content=BARpacorg12022. Zdroj: HealthCare Institute o.p.s.

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách: https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz