Informace, tipy a nabídky 16. 3. 2020

Bře 16, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Nový informační web ke koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový informační web https://koronavirus.mzcr.cz/. Zveřejňuje na něm aktuální data, informace pro občany a zdravotníky nebo důležité kontakty. Zdroj: Seznam.cz

2) Aplikace, která pomáhá obětem domácího násilí

O domácím násilí se příliš nemluví. Lidé ho mnohdy ani neumí rozpoznat. Oběť často na svou situaci ztrácí náhled a má pocit, že si za vše může sama. Navíc je těžké se často agresivnímu partnerovi postavit. Okolí se nechce nikomu plést do života, a tak vše přehlíží. A i když už se rozhodneme s nastalou situací něco udělat, nemáme tušení kde začít. S těmito všemi problémy a otázkami nám nyní poradí nedávno spuštěná aplikace Bright Sky CZ (česky jasná obloha) pro mobilní telefony, původem z Velké Británie, která byla adaptována pro Českou republiku díky spolupráci Nadace Vodafone, organizace ROSA, Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR. Aplikace byla vytvářena s důrazem na přívětivost uživatelského prostředí. Pomocí jednoduchého dotazníku vám program pomůže vyhodnotit situaci a dokáže vám poradit, nebo vám na mapě ukáže nejbližší poradenská centra. Na názorných příkladech se můžete ujistit o tom, jestli vaše tušení špatného chování je oprávněné. Postup a forma pomoci je samozřejmě vždy volena s ohledem na vaše bezpečí. Nabízí ale i možnost užívání aplikace v režimu, kdy se snažíte pomoci někomu jinému. Můžete tak diskrétně pomoci někomu ve vašem okolí, kdo si již sám poradit nedokáže. Více se o aplikaci můžete dozvědět v tomto videu: https://youtu.be/G-BTngsPgq4. Stáhnou aplikaci můžete zde: android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.brightsky.cz, ios: https://apps.apple.com/cz/app/bright-sky-cz/id1495401154?l=cs. Zdroj: Holubí pošta

3) Svépomocná skupina pro ženy po poranění míchy

Svépomocná skupina vzniká v Praze a má ještě volná místa i pro mimopražské zájemkyně. Vše je zdarma – teraupetická činnost, ubytování i cestovné. Dvě terapeutky otevřely svépomocnou a podpůrnou skupinu pro ženy po poranění míchy. Budou rády, když najdete odvahu a přihlásíte se. Cílem setkání je: sdílení žen, které mají podobná témata, výměna zkušeností, poznatků a nápadů, podpora, pochopení a posílení, nabídka psychické pomoci, úlevy i naděje. Setkání budou probíhat ve formě malé skupiny (max. 10 žen). Podmínkou je absolvování všech setkání. Místo setkávání: v sídle České asociace paraplegiků – CZEPA, Dygrýnova 816/8, Praha – Černý Most. Skupiny budou probíhat o víkendech (5 × 2 dny), a to v termínech 4. – 5. 4., 20. – 21. 6., 12. – 13. 9., 14. – 15. 11. 2020 a 16. – 17. 1. 2021. Co projekt nabízí: setkávání pod odborným vedením zdarma, zaplacené bezbariérové ubytování (5 × 1 noc), proplacená jízda (tam a zpět) z Vašeho místa bydliště, bezpečná skupina, kde lze otevřít všechna témata, dostatek času na sdílení. Pokud máte vážný zájem, přihlaste se do 20. 3. 2020. Bližší informace podá a zájemce eviduje: Alena Jančíková, e-mail: jancikova@czepa.cz, telefon: 608 124 252. Zdroj: Helpnet.cz

4) Pacienti si mohou v lékovém záznamu nastavit, kdo ho uvidí

Pacienti si mohou v lékovém záznamu na webu epreskripce nastavit, kdo soupis jim předepsaných léků uvidí. Zdravotníci se do něj dostanou od června 2020. Lékový záznam je součástí systému e-recept, v němž od roku 2018 lékaři předepisují léky na recept. Do června 2020 není lékový záznam dostupný žádnému zdravotnímu pracovníkovi. Pacient si během tohoto období může nastavit, zda chce svá data sdílet a případně s kým. Bez aktivního přenastavení pacientem budou data vidět všichni jeho ošetřující lékaři, lékárníci a kliničtí farmaceuti. V systému, případně dopisem s ověřeným podpisem adresovaným na SÚKL, je také možné přístup zakázat všem. Přihlásit se mohou lidé, kteří mají občanský průkaz s elektronickým čipem, nebo jméno a heslo ze systému e-identita.cz. Tam je třeba se registrovat a nechat identitu ověřit na CzechPointu, například na úřadě nebo na poště. Lékový záznam je už v současné době přístupný pacientům a jimi zvoleným osobám, třeba rodičům nebo dětem. Mohl by do budoucna zamezit vícečetnému předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky. V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech. Více informací: https://www.mediprofi.cz/33/pacienti-si-mohou-v-lekovem-zaznamu-nastavit-kdo-ho-uvidi-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z2svMS9Blv-k9s-4764yV7U/?odkud=ENZD&wa=WWW19E7%20MP&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENZD&utm_medium=enl&utm_campaign=ENZD-2019-25&utm_content=ENZD-aktualita&contract=E21079264&odkud=ENZD&utm_content=ENZD-aktualitaZdroj: Verlag Dashöfer

5) Dotazník o překážkách, které brání vozíčkářům v práci

Česká asociace paraplegiků – CZEPA dlouhodobě podporuje vozíčkáře v úsilí začlenit se zpět do studijního či pracovního procesu. Připravila dotazník, jehož výsledky umožní lépe ovlivňovat legislativu. Podpora CZEPA spočívá v připomínkování a prosazování potřebné legislativy i v tvorbě pracovních míst. Snaží se změnit nepříznivou situaci, kdy jsou handicapovaní mnohdy doslova “trestáni” za aktivitu krácením různých dávek. V dotazníku se zejména věnují překážkám, které se vozíčkářům staví do cesty v úsilí o finanční nezávislost a návrat do pracovního procesu. Jeho anonymním vyplněním pomůžete shromáždit data, důležitá a relevantní pro práci organizace CZEPA a pro lepší prosazování jejích cílů na úrovni legislativy. Dotazník najdete na stránkách: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9yHqE5KlRugG5cPS5ZI0Oh9p4OaeGYK2_OiZPKkcB8Q2i3Q/viewform. Zdroj: Helpnet.cz

6) Pomůcky v kostce

Brožura vydaná Ligou vozíčkářů rozšiřuje a aktualizuje informace o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách v publikaci Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením. Tato brožura, jejíž vydání podpořilo statutární město Brno, obsahuje informace s ohledem na novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se dotýká nových úhrad a kategorizace zdravotních pomůcek. Čtenář se dozví postup žádání o kompenzační pomůcky, tipy při výběru, systém úhrad a další možnosti zdrojů financování pomůcek. Brožuru je možné objednat telefonicky na tel. č.: 725 122 853 nebo emailem: poradna@ligavozic.cz. Cena brožury je 30 Kč. Brožuru si můžete zakoupit osobně v Lize vozíčkářů, poštou obyčejně nebo na dobírku. Zdroj: Helpnet.cz

7) Zraková „laboratoř“ pomůže dětem s těžkou vadou zraku

V olomoucké pobočce Společnosti pro ranou péči vznikla unikátní místnost pro vyšetření a stimulaci zraku dětí se zrakovým postižením. Speciálně upravený prostor pomůže podpořit rozvoj zachovaných zbytků zraku dětem od narození do sedmi let nejen z Olomouckého kraje. Nová specializovaná vyšetřovna pomůže včas zjistit míru postižení zraku dítěte. Následnou stimulací a podporou zraku pak lze rozvíjet jeho zbytky a do určité míry eliminovat dopady vrozených vad zraku na kvalitu života. Ve zrakové místnosti probíhá testování zraku a úrovně vidění dětí raného věku. Na základě výsledků vyšetření doporučí rodičům plán pro zrakový trénink a péči. S ohledem na zdravotní stav a míru postižení zraku jsou voleny typy podpory. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/zrakova-laborator-pomuze-detem-s-tezkou-vadou-zraku. Zdroj: Helpnet.cz

8) Nová informační kampaň má ukázat, že ŽÍT DOMA lze

Institut sociální práce, z.s. vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: umožnit lidem žít doma co nejdéle. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci druhých, např. když náhle onemocní, utrpí těžký úraz, nebo vlivem věku ztrácejí soběstačnost. Institut mění fungování především pečovatelských služeb – už nezajišťují jen rozvážku obědů a úklidy seniorům, ale věnují se odborné péči. Umožňují žít doma všem potřebným bez rozdílu věku, i s III. a IV. stupněm příspěvku na péči, kteří bývali výhradně klienty pobytových zařízení, např. domovů pro seniory. Informace o pečovatelské službě naleznete na stránkách: http://zitdoma.cz/hledam-pomoc/kdo-vam-muze-pomoci/#jak-vam-muze-pomoci-pecovatelska-sluzba. Sledujte nově spuštěný portál https://zitdoma.cz/ a také https://www.facebook.com/zitdoma/, kde se dozvíte informace, rady a tipy pro život a péči doma, nebo si přečtete zajímavé příběhy a rozhovory. Více informací: http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2574951. Zdroj: Econnect

9) Vozíčkáři před 30 lety a dnes

Česká asociace paraplegiků – CZEPA u příležitosti 30 let výročí svého založení zmapovala, jak se změnil život vozíčkářů nejen po úrazu míchy před 30 lety a dnes. A to v oblastech lékařské péče, rehabilitace, městské i dálkové dopravy, bezbariérovosti úřadů, studia či zábavy. Souhrn tohoto srovnání si můžete přečíst na stránkách https://czepa.cz/blog/2020/02/24/vozickari-pred-30-lety-a-dnes-nebe-a-dudy-mnoho-prekazek-vsak-zustava/. Zdroj: Helpnet.cz

10) Svoboda především

Fokus Praha vydává český překlad zásadní zahraniční publikace k reformě péče o duševní zdraví. Je k dispozici na webu zdarma. Kniha Freedom First velice dobře popisuje, proč je tak důležité dát lidem s duševním onemocněním svobodu a neschovávat je za zdmi psychiatrických nemocnic a ústavů. Po knihách Za zdmi a Cesta k zotavení jde v pořadí již o třetí titul vydaný v edici Marco Cavallo. V té Fokus Praha přibližuje veřejnosti knižní tvorbu přinášející nový inspirativní vhled do problematiky psychiatrické péče a duševního zdraví. Všechny vydané tituly jsou ke stažení zdarma na webu Fokusu Praha: https://www.fokus-praha.cz/cz/dokumenty/category/16-publikace. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/svoboda-predevsim. Zdroj: Helpnet.cz

11) Vznikl bazar kompenzačních pomůcek pro ovládání ICT a pro alternativní komunikaci

Olomoucký PETIT HW – SW otevřel na svém webu bazar, do kterého lze vkládat nabídku i poptávku pomůcek pro ovládání ICT a pro alternativní komunikaci. Máte-li doma nebo ve vaší škole pomůcku, kterou nevyužíváte, můžete ji přes tyto webové stránky nabídnout dalším zájemcům. Více informací naleznete na stránkách: https://petit-os.cz/index.php/bazar. Zdroj: Helpnet.cz

12) Epilepsie – víte co dělat, kdyby váš kolega dostal záchvat?

S epilepsií zápasí zhruba 1 ze 100 lidí a jen málokdo z nás ví, jak se správně zachovat, když to na někoho přijde. Společnost E se tématu věnuje už 30 let a pro letošní rok jsme zvolila téma “Epilepsie v práci”, protože právě v zaměstnání se lidé s epilepsií setkávají se strachem a neporozuměním. Kvůli tomu o svém onemocnění často mlčí a kolem epilepsie se vytváří bariéra stigmatizace. Většina lidí s epilepsií by dokázala žít jako ostatní. K tomu je ovšem spokojené a stabilní zaměstnání nepostradatelné. Informace k první pomoci při epileptickém záchvatu najdete na www.zadnoupaniku.cz. Tematická videa pod hashtagem #zadnoupaniku: https://www.google.com/search?q=%23zadnoupaniku&rlz=1C1JZAP_csCZ860CZ860&oq=%23zadnoupaniku&aqs=chrome..69i57.3504j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8%MCEPASTEBIN%. Společnost E také připravila dotazníkové šetření pro lidi s epilepsií i jejich okolí. Zajímá je, jak vnímají svou pozici na trhu práce, s jakými problémy se případně setkávají apod. Dotazník můžete vyplnit na adrese: http://bit.ly/eckovpraci. Zdroj: Helpnet.cz

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz