Informace, tipy a nabídky 10. 8. 2023

Srp 10, 2023

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Zasílání návrhů na změnu stanov

Ještě do konce tohoto týdne (13. 8. 2023) nám můžete poslat své návrhy na změnu stanov STP v ČR z. s. Ideálně uveďte, kterého bodu stanov by se změna měla týkat, a uveďte také odůvodnění, proč tuto změnu navrhujete. Kontakt: alena.rihova@svaztp.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

2) Nabídka pobytu v Hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních

V přílohách najdete nabídku zvýhodněného pobytu v Hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních a další podrobnější informace k tomuto pobytu. Zdroj: STP v ČR z. s.

Hotel Krakonoš 2023       Hotel Krakonoš Bonusy CZ 2023

Hotel Krakonoš Ceníky procedur 2023       Hotel Krakonoš Stornopodmínky

3) Pobyty v Parkhotelu Sokolov 2024 a ceník služeb Dlouhé stráně 2024

STP v ČR z. s. MO Lovosice získala další zajímavé nabídky pobytů pro skupiny do Parkhotelu Sokolov a cenovou nabídku do hotelu Dlouhé stráně na rok 2024. Podrobnosti najdete v přílohách. Zdroj: STP Lovosice

Parkhotel Sokolov relaxační pobyt 3       Parkhotel Sokolov relaxační pobyt 2

Parkhotel Sokolov relaxační pobyt 1       Parkhotel Sokolov pobyt 2024

Dlouhé stráně – Ceník služeb 2024

4) Buďte opatrní: Datová zpráva s výzvou k úhradě za zápis do rejstříku

Na webových stránkách Datové schránky bylo zveřejněno upozornění na matoucí zprávy, které chodí do datových schránek. Tyto matoucí zprávy vyzývají k úhradě poplatku za zápis do rejstříku. Provozovatel datových schránek píše: „Upozorňujeme uživatele na datové zprávy s výzvou k úhradě za zápis do rejstříku. Obsah zprávy vytváří dojem, že registrace a platba jsou povinné, opak je však pravdou. Jedná se o soukromou podnikatelskou službu a zápis do těchto rejstříků je tak zcela dobrovolný.“ Pokud vám tedy přišla nebo přijde do datové schránky, nebo e-mailem, nebo poštou výzva k úhradě poplatku za zápis do rejstříku, pravděpodobně se jen někdo snaží získat od vás neoprávněně peníze. Zápis do povinného veřejného rejstříku je zcela zdarma. Ostatní rejstříky vedené soukromými osobami jsou pro naše organizace většinou úplně zbytečné a nikdo po vás nemůže požadovat, abyste se do těchto rejstříků zapisovali a něco za to platili. Jedná se jen o nabídku, což je obvykle uvedeno nenápadně až na konci malým písmem. Také základní provoz datové schránky je zcela zdarma a placené jsou jen nadstavbové nepovinné služby. Když vám do organizace přijde nějaké výzva k úhradě, nebo nějaká faktura za službu, kterou jste si neobjednali, vždy si dobře přečtete, o co se jedná. Často je to jen nabídka služeb, která se snaží tvářit jako faktura nebo urgence platby, ale ve skutečnosti se jen neseriózní firmy snaží přimět vás zaplatit peníze za něco, co nepotřebujete. Když si nebudete jistí, o co se jedná, proberte to s někým dalším, nebo nám dejte vědět a my to zkontrolujeme. Podvodníci také občas předstírají, že platbu schválil předseda organizace a vyzývají hospodáře nebo místopředsedu, aby platbu provedl. Buďte opatrní. Zdroj: Digitální a informační agentura, STP v ČR z. s.

5) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o jednání o konsolidačním balíčku, nebo informace o přípravě novely zákona o zaměstnanosti, nebo informace o Milostivém létě 2023, nebo výzvu k žádosti o spolupráci – zasílání zkušeností v souvislosti s invalidním důchodem, příspěvkem na péči a dávkami pro osoby se zdravotním postižením, nebo informace o metodickém doporučení pro obce: Nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby bikesharing. Zdroj: NRZP ČR

6) Ošetřovné – když zdravý zaměstnanec pečuje o svého blízkého

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o možnostech a podmínkách náhrady příjmu v období, kdy zaměstnanec nemůže pracovat z důvodu nezbytné péče o svého blízkého. V případě potřeby péče o blízkou osobu je podle situace možné požádat o jednu ze dvou dávek: ošetřovné, které může být vypláceno po dobu maximálně 9 (16) kalendářních dnů, anebo dlouhodobé ošetřovné, které může být vypláceno po dobu maximálně 90 dnů. Více informací naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-kdyz-zdravy-zamestnanec-pecuje-o-sveho-blizkeho. Zdroj: ČSSZ

7) Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografická soutěž

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyhlásil 30. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž na téma „Také to zvládnu!“. Cena za publicistické práce je udělována ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2023 na Úřadu vlády ČR. Do fotografické soutěže mohou být přihlášeny takové fotografie, které nejlépe zachycují schopnosti a dovednosti osob se zdravotním postižením při zvládání činností vztahujících se k osobnímu, ale i pracovnímu životu. Fotografie se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, a to na e-mail fotosoutez@vlada.cz do 15. října 2023. Přihlásit se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Více informací najdete na stránkách: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/cena-za-publicisticke-prace/cena-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-188634/. Zdroj: Úřad vlády ČR

8) Návštěva hradu Krakovec ve Středočeském kraji

NRZP ČR podepsala s Národním památkovým ústavem memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti zpřístupňování památkových objektů osobám s těžkým zdravotním postižením. Smyslem je umožnit těmto lidem návštěvu vybrané památky, a to za pomoci asistentů, zpřístupňování jednotlivých prostor. Dne 19. srpna 2023 v době od 10:00 do 17:00 hod. se uskuteční tato akce na hradě Krakovec ve Středočeském kraji ve vzdálenosti 15 kilometrů od Rakovníka. Jedná se v zásadě o zříceninu, takže návštěvníci neuvidí žádný mobiliář, obrazy, tapisérie a podobně. Vzhledem k tomu, že se jedná o zříceninu hradu, tak je přístup k němu poněkud komplikovaný, ale s asistentem se dá zvládnout, a to především na mechanickém vozíku. Hrad Krakovec není vhodný pro návštěvu lidí na elektrických vozících, protože je nelze přenášet přes nejhorší úseky na přístupové cestě ke hradu. Přibližně ve vzdálenosti 100 metrů od hradu se nachází „Hospůdka u Hradu“, která poskytuje zázemí návštěvníkům obce i hradu. NRZP prosí o nahlášení počtu vozíčkářů, kteří hrad navštíví, na tel. +420 736 759 519. Vstupné pro osoby se zdravotním postižením a jejich asistenty je v rámci této akce symbolické. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/08/08/informace-c-63-2023-navsteva-hradu-krakovec-ve-stredoceskem-kraji/. Zdroj: NRZP ČR

9) Cyklus webinářů pro pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a jejich rodiny či přátele

Spolek MSrehab za podpory Nadace ČEZ pro pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a jejich rodinné příslušníky a přátele připravil cyklus webinářů na zajímavá témata. Vysílání proběhne přes platformu Zoom a bude zdarma. Můžete si vybrat jeden workshop nebo více a přihlásit se na stránkách www.msrehab.cz (přihlašovací formulář bude spuštěn v nejbližších dnech). Témata: 11. 9. 2023 Poruchy rovnováhy a jejich terapeutické ovlivnění, 20. 9. 2023 Co by měli rodinní příslušníci a přátelé lidí s RS vědět, 25. 9. 2023 Psychosomatika aneb co mi říká moje tělo, 4. 10. 2023 Ergoterapie a léčba prací, jaký je rozdíl. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2023/08/07/cyklus-webinaru-pro-pacienty-s-roztrousenou-sklerozou-mozkomisni-a-jejich-rodiny-ci-pratele/. Zdroj: Aktivní život

10) Lhůty při posuzování invalidity a zkušenosti pacientů

Stav posuzování invalidity a prodlužování pracovní neschopnosti na konci dlouhé léčby, se kterým se setkávají sociální pracovnice Amelie, je alarmující. Není to však obecná zkušenost. Jaká tedy obecná zkušenost je? Podělte se s Amelií o svou zkušenost formou on-line dotazníku. Výstup z něj bude sloužit k jednáním s MPSV a ČSSZ. Vyplnit dotazník můžete do 15. září 2023 včetně. Odkaz na dotazník a podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/lhuty-pri-posuzovani-invalidity-zkusenosti-pacientu-reknete-nam-je. Zdroj: Helpnet.cz

11) Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Vláda projednala Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 v roce 2022. Ze 131 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2022, bylo splněno nebo průběžně plněno 102 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 29 opatření. Více informací najdete na stránkách: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/zprava-o-plneni-opatreni-narodniho-planu-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2021_2025-v-roce-2022-207413/. Zdroj: Helpnet.cz

12) K zákonu o veřejných sbírkách

Aktualizovanou příručku vydalo Ministerstvo vnitra ČR. Aktuální verze příručky řeší problematické pasáže, které v minulosti působily komplikace v aplikační praxi zákona. Jedná se zejména o interpretaci prvního odstavce zákona o veřejných sbírkách, který zmiňuje „předem neurčený okruh přispěvatelů“. Na aktuální verzi příručky se podíleli odborníci z pracovní skupiny zřízené při Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a pracovní skupiny k veřejným sbírkám při ministerstvu vnitra. Aktuální verze příručky je zveřejněna na webových stránkách ministerstva vnitra: https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/. V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2023 Ministerstvo vnitra plánuje v říjnu letošního roku předložit vládě novelu zákona o veřejných sbírkách. Zdroj: Helpnet.cz

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách: https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz