Informace, tipy a nabídky 10. 11. 2020

Lis 10, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Cvičením doma k udržení kondice seniorů

Pro potřeby pečovatelských služeb, které se doma starají o seniory a další lidi závislé na jejich pomoci, sestavil Institut sociální práce soubory cvičení: Cvičení vleže, Cvičení vsedě a uvolňující Dechová cvičení na doma. Zájemcům jsou v elektronické podobě k dispozici na informačním portálu Žít doma https://zitdoma.cz/2020/05/12/tiskova-zprava-cvicenim-doma-k-udrzeni-kondice-senioru/. Cvičení jsou sestavena tak, aby neodrazovala svou náročností. Jednoduché cviky jsou zaměřené na udržení celkové pohyblivosti a svalové síly i odbourání důsledků stresu. Cvičení taktéž podporuje aktivitu oběhového systému a pomáhá předcházet vzniku otoků nohou. Cvičit lze v kteroukoliv denní dobu. Fyzioterapeutka doporučuje začít cvičením vleže, pokud člověk zvládne, může pokračovat vsedě. Respektujte své pohybové možnosti i aktuální zdravotní stav, cvičení by nemělo vyvolávat nepříjemné pocity, dušnost či bolest. Na lehké kondiční cvičení lze navázat dechovými technikami. Mimo jiné slouží ke snížení zahlenění průdušek a pocitu dušnosti u lidí s chronickým plicním onemocněním, nebo při infekci dýchacích cest. Zdroj: Žít doma

2) Koronavirus – praktické informace

Pandemie koronaviru pokračuje. Nejzranitelnějšími jsou i nadále senioři, lidé s chronickým onemocněním a oslabenou imunitou. Proto Institut sociální práce připravil souhrnné informace určené především těmto nejzranitelnějším skupinám, jejich pečujícím rodinám a blízkým. Informace naleznete na stránkách https://zitdoma.cz/koronavirus-prakticke-informace/. Zdroj: Žít doma

3) Informace pro pacienty s COVID-19 

Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně připravila návody a vysvětlení na nejčastější dotazy pacientů s COVID-19. Lidé jsou v době pandemie zmatení, neví vždy přesně co dělat, a proto praktičtí lékaři vytvořili základní pokyny pro pacienty, jak se chovat v jaké konkrétní situaci. Ty jsou k vidění na webu: https://www.svl.cz/informace-pro-pacienty/. Doporučené postupy mapují základní situace jako: Co dělat, když mám příznaky COVID-19 a co bude následovat, Karanténa a izolace, Jak na domácí léčbu při infekci dýchacích cest u dospělých COVID-19, Elektronické dokumenty v souvislosi s pandemií COVID-19, Kdy a jak do nemocnice?, Komunikace s ordinací praktického lékaře, Prevence a psychohygiena v době pandemických opatření COVID-19. Zdroj: Helpnet.cz

4) Doporučení MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo doporučený postup č. 16/2020 pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně pečujících v situaci pandemie COVID-19. Epidemiologická situace může přinášet pečujícím osobám potíže, z důvodu zvýšené psychické a fyzické zátěže, náročnosti zajištění péče v aktuálních podmínkách, některé rizikové faktory (např. sociální izolace) mohou mít větší dopady. Neformální pečovatelé dnes a denně řeší nestandardní situace a v situaci pandemie je nutné hledat další zdroje podpory. Doporučení MPSV při podpoře neformálních pečujících naleznete v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

Doporučený postup MPSV

5) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace z porady NRZP s MPSV ČR, nebo informace o možnosti připomínkování webových stránek Správy železnic pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

6) Krizové ošetřovné přijato

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Výše ošetřovného bude činit 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, a při péči o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne. Zdroj: Verlag Dashöfer

7) Dočasně bude opět možné vyzvedávat důchody na základě plné moci

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou, s. p., znovu umožňuje pouze po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. Osoby staršího věku a osoby s oslabenou imunitou tak budou mít možnost účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží formulář plné moci, který musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem. Plná moc je určena pouze k převzetí splátky (případně již dříve uložených nevyzvednutých splátek) důchodu zmocnitele vypláceného v hotovosti prostřednictvím Důchodové služby České pošty, s. p., v pravidelných měsíčních termínech. Česká pošta, s. p., při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů uvedených na tomto formuláři. Podpis zmocněnce potvrzující převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu porovná s podpisovým vzorem na občanském průkazu. Plná moc platí jednorázově pro konkrétní splátku důchodu / splátky důchodů a po vyplacení důchodu zmocnitele se stává součástí archivované části výplatního dokladu / výplatních dokladů. Více informací a tiskopis plné moci najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-opet-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-mo-1. Zdroj: ČSSZ

8) Nošení roušek a svalové potíže s tím spojené

Povinné nošení roušek patří k základním vládním opatřením proti šíření koronaviru v populaci. Dotýká se většiny lidí, ovšem ne každý snáší zakrytí úst a nosu dobře. Přibývá svalových napětí, migrén a bolestí krční páteře. Z čeho tyto problémy plynou a jak jim předcházet? Tím se zabývá článek na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/noseni-rousek-svalove-potize-s-tim-spojene. Zdroj: Helpnet.cz

9) Kurz Moderní ošetřovatelství v praxi

Bezplatný kurz probíhá ve spolupráci Českého červeného kříže a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a nově i v Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Havlíčkově Brodě, Brně, Chrudimi, Jičíně, Kroměříži, Liberci, Litoměřice, Jablonci nad Nisou, Opavě, Ostravě, Plzni, Příbrami a v Ústí nad Orlicí. Kurz je určen zájemcům z řad veřejnosti – zájemcům starším 18 let, kdy nejsou vyžadovány předchozí znalosti či zkušenosti v oboru. Přihlásit se mohou ti, kteří by v případě potřeby měli zájem svou pomocí odlehčit nemocnicím a pobytovým zařízením (např. domovy pro seniory), nebo ti, kteří se chtějí naučit pečovat o své blízké doma u lůžka. I zvládnutí základních jednoduchých technik péče pomůže ulevit nemocným a odlehčit profesionálům, kteří tak mohou pečovat o více nemocných. Kurz je zakončen vydáním osvědčení. V kurzu se naučíte něco o: hygienické péči o pacienta, podpoře pohyblivosti pacienta, manipulaci s lůžkem, zásadách podávání stravy a pitném režimu, prevenci proleženin, komunikaci s pacientem. Více informací najdete na stránkách: https://zvladnemeto.cervenykriz.eu/?fbclid=IwAR3JrhOtNWy8NJqr1eUxEzty2yLuwb84YYfOHmLUFc_MRax7B4Pl7WZGbXU. Zdroj: Helpnet.cz

10) Osvobození od dálničních poplatků v roce 2021

Legislativní odbor NRZP ČR zpracoval stanovisko, které vyčerpávajícím způsobem odpovídá na všechny otázky držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P, které vznášeli v posledních dnech ohledně otázky, jak to bude s dálničními známkami od 1. ledna 2021 pro držitele parkovacích průkazů a průkazů ZTP nebo ZTP/P. Informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/11/06/informace-c-92-2020-upresnena-informace-k-osvobozeni-od-dalnicnich-poplatku-v-roce-2021/. Zdroj: NRZP ČR

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz