foto poradnaOd 1. 1. 2015 ukončil STP v ČR z. s. poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Poradně Praha – Karlín. Tyto služby jsme v poradně poskytovali od roku 2007.

Hlavním důvodem pro zrušení registrace služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bylo překrývání základních činností u sociálních služeb, které byly poskytovány naší organizací, tedy Sociálně aktivizační služby a Odborného sociálního poradenství. Dalším důvodem bylo doporučení pracovníků Odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu h. m. Prahy ze dne 23. 9. 2014.

Od 1. 1. 2015 bude naše organizace poskytovat pouze službu Odborného sociálního poradenství, přičemž jsou pracovníci služby schopni zajistit pomoc jen v některých oblastech možné spolupráce, která dříve probíhala v rámci Sociálně aktivizační služby (např. pomoc při vyřizování běžných záležitostí). Zájemci o jinou oblast pomoci budou odkazováni na jiné poskytovatele této služby. Při zájmu o vzdělávací či volnočasové aktivity vám pracovníci rádi poradí v rámci zprostředkování navazujících služeb, které je součástí odborného sociálního poradenství, a při zájmu o pomoc při hledání vhodného zaměstnání kontaktujte například Centrum pracovní rehabilitace, které provozuje o. p. s. Asistence (Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4, kontakt: 739 655 287, veronika.hejzlarova@asistence.org) nebo Agenturu pro podporované zaměstnávání, kterou provozuje o. s. Rytmus (Ječná 29/529, 120 00 Praha 2, kontakt: 224 255 819, pz@rytmus.org).

Děkujeme za pochopení.
pracovníci Poradny Praha – Karlín, Svaz tělesně postižených v České republice z. s.