Chceme zastavit zákon o statusu veřejné prospěšnosti

Bře 22, 2017

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. se připojil k dopisu České rady dětí a mládeže adresovanému Mgr. Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi vlády. V tomto dopisu Česká rada dětí a mládeže podpořená dalšími organizacemi neziskového sektoru žádá o stažení návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti z legislativního procesu a vysvětluje důvody, které k tomuto stanovisku všechny tyto neziskové organizace vedou. S plným zněním dopisu se můžete seznámit zde: dopis_zakon o statusu verejne prospesnosti.

Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti považujeme za nepotřebnou, nedomyšlenou a ve svém důsledku možná i škodlivou právní normu. Přes snahy a připomínky mnoha neziskových organizací doputoval nakonec návrh zákona až do Poslanecké sněmovny, a to dokonce i proti negativnímu stanovisku Legislativní rady vlády, která doporučila tento zákon neschválit. Věříme, že se nám společně podaří návrh zákona zastavit a zabránit nárůstu zbytečné byrokracie na straně neziskového sektoru i úřadů.

Na stránkách České rady dětí a mládeže najdete také tiskovou zprávu k této záležitosti: http://www.adam.cz/clanek-2017030077-verejna-ne-prospesnost.html.