Výročí 30 let organizace

Kvě 8, 2020

Dne 8. 5. 2020 slaví Svaz tělesně postižených výročí 30 let existence. Během této doby nastalo mnoho událostí a změn, ale naše organizace stále plní svou funkci a dlouhodobě pomáhá především lidem s tělesným postižením, ale i lidem s jiným zdravotním postižením a seniorům.

Chceme poděkovat všem našim pobočným spolkům, členům a spolupracovníkům za jejich aktivitu, všem podporovatelům za pomoc při naplňování našeho poslání a všem klientům za to, že se na nás s důvěrou obracejí a považují naše služby za prospěšné.

Budeme se snažit pokračovat v této činnosti, rozvíjet naše služby podle potřeb lidí se zdravotním postižením a seniorů a naplňovat naše moto “Podporujeme a spojujeme”.

Děkujeme, že na této cestě dál půjdete s námi.

Váš Svaz tělesně postižených v České republice, z. s.