Velikonoční přání

Dub 14, 2022

Vážení kolegové, přátelé,

rok utekl jako voda. Nevím, jak u Vás, ale mně připadá, že běží stále rychleji a rychleji. Ale, je tu jaro a s ním i nejkrásnější jarní svátky – Velikonoce. Přeji Vám jménem všech pracovníků “Karlína” pokojné a radostné prožití svátků. Nám všem potom přeji, abychom stejně jako příroda kolem nás i my dokázali načerpat mnoho nové energie a s úsměvem vykročit vstříc všemu dobrému, co pro nás každý den připravil. Je jen na nás, jestli ten krok uděláme. Věřím, že mezi to dobré patří i práce nás všech pro zdravotně postižené kamarády, občany našich obcí a měst, vzájemné setkávání se při různých aktivitách, které považuji v dnešní době za důležitou součást našich životů. Stejně důležitou, jakým je i dobré zdraví a vnitřní klid.

Přeji Vám krásný den a radostné Velikonoce

Karla Zbořilová
předsedkyně Svazu tělesně postižných v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 725 822 050
e-mail: karla.zborilova@svaztp.cz