Školení – vedení účetnictví a zveřejňování účetních závěrek

Říj 20, 2016

Novela zákona o účetnictví zavedla pro spolky od roku 2016 novou povinnost, a to zveřejňovat své účetní závěrky (případně i výroční zprávu) ve spolkovém rejstříku. Tato povinnost platí pro všechny spolky a pobočné spolky bez ohledu na jejich velikost, zaměření a rozsah působnosti.

Ve vedení našich pobočných spolků jsou často lidé v seniorském věku, pro které není jednoduché vypořádat se se stále novými administrativními požadavky a zpracování příslušné dokumentace v elektronické podobě pro ně mnohdy představuje značnou překážku.

Pro ulehčení jejich situace jsme pro ně připravili ve všech krajích ČR školení týkající se této problematiky a formuláře a návody, které mohou pro splnění této své nové povinnosti použít.

Školení jsme uskutečnili ve všech krajích, kde STP v ČR z. s. působí:
– Moravskoslezský kraj (29. 4. 2016, Ostrava)
– Královéhradecký kraj (8. 6. 2016, Týniště nad Orlicí)
– Pardubický kraj (3. 8. 2016, Heřmanův Městec)
– kraj Vysočina (5. 9. 2016, Jihlava)
– Olomoucký kraj (6. 9. 2016, Olomouc)
– Jihomoravský kraj (8. 9. 2016, Brno)
– Ústecký kraj (společně s Karlovarským krajem, 14. 9. 2016, Roztoky u Křivoklátu)
– Zlínský kraj (19. 9. 2016, Zlín)
– Plzeňský kraj (21. 9. 2016, Hrádek u Sušice)
– Liberecký kraj (5. 10. 2016, Liberec)
– Jihočeský kraj (7. 11. 2016, Sezimovo Ústí)
– kraj Praha (15.11.2016, Praha)
– Středočeský kraj (28. 11. 2016, Sezimovo Ústí).

V roce 2017 jsme uspořádali ještě tři dodatečné kurzy pro organizace, které se školení ve svých krajích nemohly zúčastnit (17.1., 8.2. a 28.2.2017).

Těšilo nás setkání s našimi místními, okresními i krajskými organizacemi, pozitivní ohlasy i konstruktivní připomínky.

Věříme, že společně zvládneme všechny povinnosti, které nám stát ukládá. Na druhou stranu ale doufáme, že nebudou stále přibývat další nové administrativní povinnosti.