aaa
logo VVOZPV roce 2014 jsme již šestým rokem realizovali tento projekt financovaný z dotačního programu “Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených” vyhlašovaného Úřadem vlády České republiky.

Projekt s názvem “Administrativní servis organizačních jednotek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.” trval tentokrát od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Cílem projektu bylo formou částečné úhrady režijních nákladů zajistit stabilitu činnosti organizačních jednotek STP v ČR z. s. Díky realizaci projektu měly organizační jednotky pokryty částečně některé náklady na provoz organizace a pro klienty byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb, zaměřených na integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Projekt byl přínosem pro členskou základnu STP v ČR z. https://svaztp.cz/projekty/projekty-urad-vlady/servis-uv-jednotky/s. https://svaztp.cz/projekty/projekty-urad-vlady/servis-uv-jednotky/ https://svaztp.cz/projekty/projekty-urad-vlady/servis-uv-jednotky/i pro další osoby se zdravotním postižením, kteří naše služby využívají. Díky projektu se v roce 2014 podařilo zachovat činnost podpořených regionálních organizačních jednotek a umožnit jim takové podmínky, aby mohly zlepšovat své služby a přispívat ke spokojenosti klientů.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.