aaa
logo VVOZPJednalo se o projekt financovaný z dotačního programu “Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených” vyhlašovaného Úřadem vlády České republiky.

Projekt s názvem “Administrativní servis centra Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.” jsme realizovali již druhým rokem a projekt tentokrát trval od 1.1.2014 do 31.12.2014.

Cílem projektu bylo formou částečné úhrady režijních nákladů zajistit stabilitu a stávající rozsah aktivit centra STP v ČR z. s., které organizačně, metodicky a projektově řídí činnost svých organizačních jednotek po celé České republice. Díky realizaci projektu mělo centrum STP v ČR z. https://svaztp.cz/projekty/projekty-urad-vlady/servis-uv-centrum/s. https://svaztp.cz/projekty/projekty-urad-vlady/servis-uv-centrum/ https://svaztp.cz/projekty/projekty-urad-vlady/servis-uv-centrum/pokryty alespoň částečně náklady na provoz organizace a byla tak zajištěna i kontinuita podpory regionálních organizačních jednotek STP v ČR z. s.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.