aaa
obrázek pcV roce 2016 jsme opět realizovali tento projekt financovaný z dotačního programu “Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených” vyhlašovaného Úřadem vlády České republiky.

Projekt s názvem “PC kurzy pro osoby se zdravotním postižením” trval od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

V PC kurzech se účastníci kurzů naučili základům ovládání PC, práci s internetem, elektronickou poštou a některými základními programy (např. Word, Excel). Kurzy byly realizovány ve dvou úrovních, které na sebe zpravidla navazovaly – pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Během roku 2016 se v rámci projektu uskutečnily čtyři kurzy pro menší skupiny účastníků (6 – 10 osob) s ohledem na individuální přístup a možnost přizpůsobení výuky zdravotnímu postižení účastníků. Kurzy probíhaly v plně bezbariérovém prostředí a pro všechny účastníky byly zdarma.

Základním cílem projektu bylo naučit účastníky kurzů základům práce s PC na běžné uživatelské úrovni, odstranit tak jednu z bariér, se kterou se v současném světě setkávají, a zlepšit jejich pracovní a sociální dovednosti. Prostřednictvím počítačů se klienti naučili komunikovat, získávat nové informace a otevřely se jim nové nabídky, ke kterým dosud neměli přístup. Znalosti získané na PC kurzech zvýšily také možnosti pracovního uplatnění účastníků na otevřeném trhu práce. Kurzy dále umožnily účastníkům navázání nových společenských kontaktů, posílení sebevědomí a zvýšení možností seberealizace.

Informace o kurzech můžete nalézt také na našich stránkách Kurzy počítačových dovedností pro začátečníky a mírně pokročilé.

kurz PC zač. 3-2016

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a navazoval na podpořené úspěšné projekty z roku 2012 až 2015, během kterých se uskutečnilo již 17 PC kurzů s účastí 137 klientů.

logo VVOZP