aaa
logo VVOZPV roce 2009 jsme realizovali projekt financovaný z dotačního programu “Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených” vyhlašovaného Vládním výborem pro zdravotně postižené občany.

Projekt s názvem “Zajištění zahraničních styků v mezinárodní federaci tělesně postižených – FIMITIC v rámci Evropské unie” trval od 1.1.2009 do 31.12.2009.

Cílem projektu bylo získávání konkrétních zkušeností a poznatků ze zahraničí s cílem jejich využití ve prospěch zdravotně postižených osob v České republice, s možností vstupu organizací zdravotně postižených do struktur Evropské unie. Naší snahou je udržovat partnerské vztahy s organizacemi států Evropské unie, zabývajícími se problematikou zdravotně postižených.

V rámci našeho členství v organizaci FIMITIC proběhly v roce 2009 např. tyto aktivity: komunikace s organizací FIMITIC (pozvánky na konference a jiné aktivity pořádané FIMITIC, aktuální informace týkající se problematiky OZP, zasílání komentářů a stanovisek), setkání s paní Marijí Stiglic (bývalou prezidentkou FIMITIC), informování FIMITIC o činnosti STP v ČR, o.s., příprava účasti na konferenci k příležitosti Evropského dne OZP 2009 “Creating conditions for independent living”, ukončení zapojení do organizace FIMITIC.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.