aaa
logo VVOZPV roce 2020 jsme opět realizovali projekt s názvem “Administrativní servis a PC kurzy STP v ČR z. s.“, který probíhal od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Cílem administrativního servisu bylo formou částečné úhrady režijních nákladů zajistit stabilitu a stávající rozsah aktivit centra STP v ČR z. s., které organizačně, metodicky a projektově řídí činnost svých organizačních jednotek po celé republice, a stabilitu činnosti organizačních jednotek přímo realizujících plánované aktivity pro členskou základnu STP v ČR z. s. a další osoby se zdravotním postižením. Díky realizaci projektu měl hlavní spolek pokryty některé náklady na provoz a byla tak zajištěna kontinuita podpory organizačních jednotek a kontinuita poskytovaných služeb zaměřených zejména na integraci osob se zdravotním postižením. Projekt byl přínosem pro členskou základnu STP v ČR z. s. i pro další osoby se zdravotním postižením, které naše služby využívají. Díky projektu se v roce 2020 podařilo zachovat činnost centra STP v ČR z. s. a zejména jeho projektových aktivit ve vztahu k jeho organizačním jednotkám a byly vytvořeny takové podmínky, aby bylo možné zlepšovat služby organizace a přispívat ke spokojenosti klientů.

Cílem PC kurzů bylo naučit účastníky základům práce s PC na běžné uživatelské úrovni, odstranit tak jednu z bariér, se kterou se v současném světě setkávají, a zlepšit jejich pracovní a sociální dovednosti. Prostřednictvím počítačů se klienti učili komunikovat, získávat nové informace a otevíraly se jim nové nabídky, ke kterým dosud neměli přístup. Znalosti získané na PC kurzech také  měly zvýšit možnosti pracovního uplatnění účastníků na otevřeném trhu práce. Kurzy dále umožnily účastníkům navázání nových společenských kontaktů, posílení sebevědomí a zvýšení možností seberealizace. V PC kurzech se účastníci kurzů měli naučit základům ovládání PC, práci s internetem, elektronickou poštou a některými základními programy (např. Word, Excel). Kurzy byly realizovány ve dvou úrovních – pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Kurzy probíhaly v plně bezbariérovém prostředí a pro všechny účastníky byly zdarma. Během roku 2020 byly započaty čtyři kurzy pro menší skupiny účastníků (6 – 10 osob) s ohledem na individuální přístup a možnost přizpůsobení výuky zdravotnímu postižení účastníků. Bohužel kvůli omezením v souvislosti s epidemií Covid_19 se žádný ze 4 započatých kurzů nepodařilo dokončit. Proto byly PC kurzy z obsahu projektu vyňaty.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a navazoval na podpořené úspěšné projekty z let 2012 až 2019, během kterých byl také realizován administrativní servis, byla podpořena realizace celorepublikového sjezdu STP v ČR z. s. a během kterých se uskutečnilo 34 PC kurzů s účastí 254 klientů (2012: 5 kurzů, 37 klientů; 2013: 4 kurzy, 33 klientů; 2014: 4 kurzy, 35 klientů; 2015: 4 kurzy, 32 klientů; 2016: 4 kurzy, 34 klientů; 2017: 5 kurzů, 26 klientů; 2018: 4 kurzy, 24 klientů; 2019: 4 kurzy, 33 klientů).

https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734/