aaa
logo VVOZPV letech 2015 a 2016 jsme realizovali projekt s názvem “Administrativní servis Svazu tělesně postižených v České
republice z. s.” financovaný z dotačního programu “Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených” vyhlašovaného Úřadem vlády České republiky.

Cílem projektu bylo formou částečné úhrady režijních nákladů zajistit stabilitu a stávající rozsah aktivit centra STP v ČR z. s., které organizačně, metodicky a projektově řídí činnost svých organizačních jednotek po celé republice, a stabilitu činnosti organizačních jednotek přímo realizujících plánované aktivity pro členskou základnu STP v ČR z. s. a další osoby se zdravotním postižením.

Díky realizaci projektu měli hlavní spolek i pobočné spolky STP v ČR z. s. pokryty alespoň některé náklady na provoz a byla tak zajištěna kontinuita podpory organizačních jednotek a kontinuita poskytovaných služeb zaměřených zejména na integraci osob se zdravotním postižením.

Projekt byl přínosem pro členskou základnu STP v ČR z. s. i pro další osoby se zdravotním postižením, které naše služby využívaly. Díky projektu se v roce 2015 a 2016 podařilo zachovat činnost centra STP v ČR z. s. a zejména jeho projektových aktivit ve vztahu k jeho organizačním jednotkám a zachovat činnost podpořených organizačních jednotek STP v ČR z. s. a umožnit jim takové podmínky, aby mohly zlepšovat své služby a přispívat ke spokojenosti klientů.

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.