aaa
foto rekondiceJedná se o projekt určený pro specifickou skupinu osob s postižením horních a dolních končetin. Rekondiční pobyty v různých rehabilitačních zařízeních po celé ČR probíhají podle odborného programu, který zahrnuje např. plavání a cvičení v bazénu, skupinové cvičení v tělocvičně, zaměřené např. na nácvik správného držení těla, posilovací a protahovací cviky, dechové a relaxační cvičení, využití cvičebních pomůcek, apod. Dalšími body odborného programu jsou ucelené informace formou přednášek a diskusí na téma zdravého životního stylu, výživy, psychohygieny, ergonomie, apod.

Základním cílem projektu je zlepšení zdravotního a psychického stavu účastníků. Program se zaměřuje také na výcvik v samostatnosti a v sebeobsluze (zejméně při poúrazových a pooperačních stavech). Projekt pomáhá výraznou měrou k zařazení lidí s tělesným postižením do plnohodnotného života.

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. http://www.mzcr.cz/

Rekondiční pobyty jsou koordinovány centrem STP v ČR z. s. a organizovány regionálními organizacemi STP v ČR z. s.

Informace o tom, kde tyto služby můžete využít, získáte v sekretariátu STP v ČR z. s., na Karlínském náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, u paní Anny Birčákové (viz Kontakty).