aaa
Projekt financovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR je určen pro zlepšení zdravotního a psychického stavu osob se specifickým tělesným postižením – vozíčkářů.

Základní ideou rehabilitačních pobytů je přispívat k výcviku v samostatnosti u cílové skupiny osob, rozvíjet jejich pohybové aktivity, pomáhat zlepšit se v sebeobsluze (hlavně při poúrazových a pooperačních stavech), v soběstačnosti, v základních životních potřebách, řešit dostupnost informací souvisejících s konkrétním postižením, překonávat psychické bariéry účastníků z izolovanosti a poskytovat pomoc při integraci vozíčkářů do společnosti.

Pobyty jsou zaměřeny především na upevňování návyků při sebeobsluze a na praktický výcvik manipulace s kompenzačními pomůckami, rehabilitační cvičení, protahování zkrácených svalů, výcvik v plavání, nácvik automobilizačních cviků. Vše probíhá pod vedením odborného pracovníka. Velký důraz je kladen na bezbariérovost vybraného prostředí s možností sportovního vyžití. V rámci pobytů se uskutečňují přednášky především z oblasti zdravotní, zaměřené např. na prevenci obezity, léčbu dekubitů, správnou výživu, muzikoterapii, nebo praktický nácvik a manipulaci s kompenzačními pomůckami.

Rekondiční pobyty jsou koordinovány centrem STP v ČR z. s. a organizovány regionálními organizacemi STP v ČR z. s. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Informace o tom, kde tyto služby můžete využít, získáte v sekretariátu STP v ČR z. s., na Karlínském náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, u paní Anny Birčákové (viz Kontakty).

https://www.mzcr.cz/