aaa
foto táborProjekt je realizován formou táborů v období letních prázdnin pro děti a mládež s tělesným postižením z celé republiky. Ozdravné pobyty jsou sportovně zaměřené s ohledem na možnosti a konkrétní dovednosti určených skupin dětí a mládeže. Odborný program umožňuje těžce tělesně postiženým dětem a mládeži komplexní rehabilitaci, seberealizaci a prožitky, které jsou v jejich životě méně dostupné, než u jejich zdravých vrstevníků.

Všechny turnusy se konají v bezbariérovém prostředí a do programů pobytů jsou zařazovány aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, rehabilitaci, procvičování sebeobsluhy, jemné motoriky a poznání sama sebe. Mladí lidé zde mohou získat informace o možnostech a způsobech realizování vlastních plánů v současné společnosti. Konají se také společné výlety, soutěže, přednášky na atraktivní témata včetně společenské zábavy. Děti zde navazují nová přátelství, učí se taktu a ohleduplnosti vůči svým podobně postiženým vrstevníkům, učí se odpoutávat od závislosti na rodičích a hledat si nové přátelské vztahy. Pobyty znamenají velký přínos pro postižené děti a mládež jak po stránce zdravotní, tak i společenské. Pobyty řídí a organizují vedoucí, kteří mají již dlouhodobé praktické zkušenosti i požadované teoretické znalosti potřebné pro práci s postiženými dětmi a mládeží.

Ozdravné pobyty pro děti a mládež se zdravotním postižením jsou organizovány regionálními organizacemi a koordinovány centrem STP v ČR z. s. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Informace o tom, kde tyto služby můžete využít, získáte v sekretariátu STP v ČR z. s., na Karlínském náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, u paní Anny Birčákové (viz Kontakty).

https://www.mzcr.cz/