aaa
Tento projekt spolufinancovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR sloužil k zajištění organizačních záležitostí souvisejících s realizací dotovaných projektů.

Projekt byl zaměřený na realizaci např. těchto činností: zpracování účetních dat a mzdové agendy, organizace seminářů a školení pracovníků organizačních jednotek, náklady na koordinaci činnosti s krajskými a okresními organizacemi, úhradu služeb: pronájmy, telefony, poštovné, údržba PC, cestovné, materiál, mzdové náklady, apod. Činnosti byly realizovány sekretariátem STP v ČR, o.s., Karlínské náměstí 12, Praha 8 – Karlín.