—-

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. v roce 2019 realizoval projekt “Vzdělávací semináře k pohybovým aktivitám seniorů”, jehož aktivity byly podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

V rámci projektu jsme uspořádali seminář pro pracovníky STP v ČR z. s., kteří organizují a realizují pohybové aktivity a rekondiční programy pro seniory. Na seminářích byli účastníci teoreticky i prakticky seznámeni s vhodnými pohybovými aktivitami a cvičením pro seniory. Účast na seminářích pomohla pracovníkům vylepšit způsoby cvičení se seniory, seznámit se s novými metodami a získat nový impuls a povzbuzení pro další práci se seniory. Pro seniory, kteří se daných pohybových aktivit zúčastnili, jsou kvalitnější pohybové aktivity přínosem pro jejich zdravotní stav a celkovou kondici. Vzdělávacího semináře se zúčastnilo celkem 22 osob.

Kontakt: Alena Říhová, STP v ČR z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.

Aktivity projektu byly podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2019.

https://www.mpsv.cz/

Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.