—-

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. v roce 2021, stejně jako v roce 2020, obdržel finanční podporu v rámci Mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19.

Dotace byla určena na úhradu mimořádné odměny ke mzdě sociálních pracovníků za práci ve ztíženém pracovním prostředí, kdy byli zaměstnanci vystaveni riziku nákazy z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s jinými fyzickými osobami při poskytování sociální služby nebo ztíženého provozu v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID_19, případně za mimořádné pracovní nasazení v rámci poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství.

https://www.mpsv.cz/