aaaaa
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. v roce 2013 realizoval projekt “Aktivní senioři – celoroční informační servis pro seniory a vzdělávací semináře k pohybovým aktivitám seniorů” spolufinancovaný ze státního rozpočtu České republiky, z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

V rámci projektu zveřejňoval na těchto stránkách pro seniory informace zaměřené na sociální oblast, zdravotnictví, volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, aj. Věříme, že díky tomuto informačnímu servisu získali senioři užitečné kontakty, nabídky, přehled v oblastech vztahujících se k jejich každodenním potřebám. Informace a aktuality zveřejněné během roku 2013 najdete zde:
IS pro seniory 2013

Druhou částí projektu byly semináře pro pracovníky STP v ČR z. s. i jiných organizací, kteří organizují a realizují pohybové aktivity a rekondiční programy pro seniory. Na seminářích byli účastníci teoreticky i prakticky seznámeni s vhodnými pohybovými aktivitami a cvičením pro seniory. Účast na seminářích pomohla pracovníkům vylepšit způsoby cvičení se seniory, seznámit se s novými metodami a získat nový impuls a povzbuzení pro další práci se seniory. Pro seniory, kteří se daných pohybových aktivit zúčastnili, jsou kvalitnější pohybové aktivity přínosem pro jejich zdravotní stav a celkovou kondici.

Kontakt: Alena Říhová, STP v ČR z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, tel.: 221 890 458, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.

Projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.

Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.

seminář cvičení 10-2013 1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA