aaa
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRSvaz tělesně postižených v České republice z. s. také v roce 2018 realizuje projekt “Celoroční informační servis STP pro seniory” spolufinancovaný ze státního rozpočtu České republiky, z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Stejný projekt probíhal i v letech 2015 – 2017.

V rámci projektu zveřejňujeme na našich webových stránkách pro seniory informace zaměřené na sociální oblast, zdravotnictví, volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, aj. Věříme, že díky tomuto informačnímu servisu získají senioři užitečné kontakty, nabídky, přehled v oblastech vztahujících se k jejich každodenním potřebám.

Projekt je realizován během celého roku 2018.

Informace a aktuality zveřejněné během roku 2018 a informace z předchozích let najdete zde: Informace pro seniory

Kontakt: Alena Říhová, STP v ČR z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky. http://www.mpsv.cz/cs/

Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.