aaa
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. dlouhodobě realizuje projekt “Celoroční informační servis STP pro seniory”, jehož aktivity jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

V rámci projektu zveřejňujeme na našich webových stránkách pro seniory informace zaměřené na sociální oblast, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, sportovní aktivity a podporu zdraví, doplňkově také volnočasové aktivity, kulturní nabídky, aj. Věříme, že díky tomuto informačnímu servisu získají senioři užitečné kontakty, nabídky, přehled v oblastech vztahujících se k jejich každodenním potřebám.

Informace a aktuality zveřejněné během letošního roku a informace z předchozích let najdete zde: Informace pro seniory

Kontakt: Alena Říhová, STP v ČR z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.

Aktivity projektu Celoroční informační servis STP pro seniory jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

https://www.mpsv.cz/

Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.