V roce 2014 obdržel Svaz tělesně postižených v České republice z. s. grant z rozpočtu MČ Praha 8 v sociální oblasti, a to na realizaci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Služby jsme poskytovali v rámci naší Poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory v pražském Karlíně.

Posláním sociálně aktivizační služby bylo podporovat uživatele v rozvíjení či udržení jejich schopností a dovedností, v jejich samostatnosti a v navazování kontaktu se společenským prostředím (například při nalezení vhodného zaměstnání). Námi poskytovaná služba přispěla k vyšší míře zapojení uživatelů do společenského života a nabízenými aktivitami napomohla k obnovení, udržení a rozvoji jejich duševních sil a schopností. Vykonávané aktivity vedly k naplňování těchto cílů, ať už se jednalo o podporu při hledání vhodného pracovního uplatnění, distribuci pracovních nabídek pro osoby se zdravotním postižením, zprostředkování vzdělávacích kurzů, realizaci volnočasových aktivit (např. kroužek výroby dekoračních předmětů), vyhledání a zprostředkování vhodných zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit podle individuálních zájmů uživatele, doprovod uživatele na jednání nebo podpůrné konzultace k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností.

Kontaktní osoba zodpovědná v roce 2014 za poskytování služby:
Mgr. Tomáš Drábek
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 725 713 333
e-mail: tomas.drabek@svaztp.cz