———
foto poradnaPředmětem projektu bylo provozování poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Tento projekt byl v roce 2017 realizován i díky finanční podpoře Městské části Praha 5. Poradenství bylo poskytováno v rámci registrované sociální služby odborné sociální poradenství. Hlavním cílem této služby byla maximální snaha o všestrannou podporu samostatného života osob se zdravotním postižením a seniorů, a to obsáhlou formou pomoci, která vede k řešení jejich nepříznivé životní situace, rozvoji jejich schopností a dovedností a celkovému znovuzapojení do života ve společnosti. Jednalo se o pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při vyřizování odvolání a žádostí o podporu v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, poskytování informací o možnostech sociální podpory, o působnosti úřadů, podporu při uplatňování práv a zájmů uživatelů nebo zprostředkování kontaktů na další pomáhající instituce.

Zpravidla se na nás uživatelé obraceli, když se ocitli v obtížné situaci a neveděli, jak ji řešit, nebo přesně neznali optimální postup vedoucí k získání pomoci (např. určité sociální služby nebo dávky). S uživatelem byl udržován kontakt po celou dobu jeho zakázky až do vyřešení jeho nepříznivé životní situace. Spolupráce byla zajišťována osobním kontaktem (ambulantně) a prostřednictvím elektronické a poštovní korespondence. Odborné sociální poradenství bylo konkrétně poskytováno především v oblasti sociálních služeb, důchodového pojištění, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, bydlení, jednání se státními institucemi nebo základního dluhového poradenství, atp.

Naše organizace poskytovala služby nejen obyvatelům městské části Prahy 8, kde poradna sídlí, ale i ostatním zájemcům z celé Prahy i dalších krajů ČR. Klienti poradny mohli návazně využít i další služby, které naše organizace nabízí, např. půjčovnu kompenzačních pomůcek nebo bezplatné počítačové kurzy.

Vzhledem k zaměření naší organizace byla poradna určena především pro osoby s tělesným a interním postiženým nebo seniory. Služby mohli využít také rodiče dětí se zdravotním postižením, rodinní příslušníci osob se zdravotním postižením nebo seniorů a ostatní lidé pečující o osoby se zdravotním postižením nebo jejich opatrovníci. Součinnost našich pracovníků mohla být poskytována také zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením nebo pracovníkům jiných organizací. Poradna byla otevřena od pondělí do čtvrtka.

Služby odborného sociálního poradenství byly poskytovány bezplatně.

Naše poradna se nachází na adrese Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín. Více informací o poradně, kontakty na pracovníky, provozní dobu a další podrobnosti najdete na našich stránkách: https://svaztp.cz/poradna-karlin/.

Projekt byl financován z dotace Městské části Praha 5.

logo Pha5 slider

http://www.praha5.cz/