———
foto poradnaPředmětem projektu je provozování poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Tento projekt je v letošním roce realizován také díky spolufinancování městskou částí Praha 10. Poradenství je poskytováno v rámci registrované sociální služby odborné sociální poradenství. Hlavním cílem této služby je maximální snaha o všestrannou podporu samostatného života osob se zdravotním postižením a seniorů, a to obsáhlou formou pomoci, která vede k řešení jejich nepříznivé životní situace, rozvoji jejich schopností a dovedností a celkovému znovuzapojení do života ve společnosti. Jedná o pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při vyřizování odvolání a žádostí o podporu v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, poskytování informací o možnostech sociální podpory, o působnosti úřadů, podporu při uplatňování práv a zájmů uživatelů nebo zprostředkování kontaktů na další pomáhající instituce.

Zpravidla se na nás uživatel obrátí, když se ocitá v obtížné situaci a neví, jak ji řešit, nebo přesně nezná optimální postup vedoucí k získání pomoci (např. určité sociální služby nebo dávky). S uživatelem je udržován kontakt po celou dobu jeho zakázky až do vyřešení jeho nepříznivé životní situace. Spolupráce je zajišťována osobním kontaktem (ambulantně) a prostřednictvím elektronické a poštovní korespondence. Odborné sociální poradenství je konkrétně poskytováno především v oblasti sociálních služeb, důchodového pojištění, příspěvku na péči, dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, bydlení, jednání se státními institucemi nebo základního dluhového poradenství, atp.

Naše organizace poskytuje služby nejen obyvatelům městské části Prahy 8, kde poradna sídlí, ale i ostatním zájemcům z celé Prahy i dalších krajů ČR. Klienti poradny mohou návazně využít i další služby, které naše organizace nabízí, např. půjčovnu kompenzačních pomůcek nebo bezplatné počítačové kurzy.

Vzhledem k zaměření naší organizace je poradna určena především pro osoby s tělesným a interním postiženým nebo seniory. Služby mohou využít také rodiče dětí se zdravotním postižením, rodinní příslušníci osob se zdravotním postižením nebo seniorů a ostatní lidé pečující o osoby se zdravotním postižením nebo jejich opatrovníci. Součinnost našich pracovníků může být poskytována také zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením nebo pracovníkům jiných organizací. Poradna je otevřena každý pracovní den.

Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány bezplatně.

Naši poradnu najdete na adrese Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín. Více informací o poradně, kontakty na pracovníky, provozní dobu a další podrobnosti najdete na našich stránkách: https://svaztp.cz/sluzby/poradna-karlin/.

Projekt je spolufinancován městskou částí Praha 10.

logo MČ Praha 1074 komentářů čeká na schválení

https://praha10.cz/